ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)"

Transkript

1 Mariánské náměstí 1, Praha 1 telefon , fax Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám Praha 1-Malá Strana Č. j.: 53/05Ř Vyřizuje: Mgr. Dagmar Volencová Tel.: ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni ) Název knihovny: MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE Adresa: Mariánské nám. 1, Praha 1-Staré Město, IČO: DIČ: CZ Evidenční číslo u MK ČR: 0025/2002 Právní forma zřizovatele: město a kraj (hl. m. Praha) Příjemce dotace: Hlavní město Praha Číslo účtu: PMB č. ú /6000 V souladu s Programem podpory zajištění regionálních funkcí knihoven, a jeho financováním Ministerstvem kultury ČR, plnila MKP v roce 2004 tyto funkce zaměřené na činnost a služby pro místní veřejné (základní) knihovny: 1. Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory; 2. Statistika knihovnických činností; 3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady; 4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce; 5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů; 6. Pomoc při zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce; 7. Projekt přebudování jedné místní veřejné knihovny na vzorovou moderní knihovnu se standardy služeb na obdobné úrovni jako automatizované pobočky MKP. Roční plnění regionálních funkcí MKP (ke dni ) Městská knihovna v Praze zajišťovala plnění regionálních funkcí ve vztahu k místním veřejným knihovnám (základním) na území Kraje Praha. Celkem obsluhovala 37 knihoven (20 profesionalizovaných a 17 s dobrovolným pracovníkem). Mnoho činností pro místní knihovny na území hl. m. Prahy bylo vykonáváno paralelně s činnostmi, které jsou naplňovány vůči naší síti knihoven MKP (např. v oblasti dalšího vzdělávání knihovníků, při pomoci zpracování knihovních fondů apod.). Pro evidenci činností a služeb poskytovaných jednotlivým základním knihovnám používáme stejný formulář pracovního výkazu jako v roce Pracovní výkazy jsou čtvrtletně sumarizovány referentem pro RF a dále zpracovány pověřeným pracovníkem ekonomického odd. MKP.

2 1. Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory Porady - Porady pro knihovníky místních knihoven - Semináře; porady sekce SDRUK pro pověřené pracovníky MKP - Tým pro regionální funkce MKP Konzultace, metodické návštěvy V červnu (16. 6.) a v prosinci (6. 12.) se v Ústřední knihovně MKP uskutečnily se dvě porady knihovníků pražských místních knihoven s pracovníky MKP. Prostřednictvím elektronických prezentací se knihovníci měli možnost na první schůzce seznámit s nově rekonstruovanými místními knihovnami a jejich novými službami (Místní knihovna Horní Počernice, Zbraslav a Klánovice), na druhé pak se službami a činnostmi poskytovanými MKP obsluhovaným místním knihovnám a na představení akcí pro děti uskutečněné v místních knihovnách (Dolní Chabry, Horní Počernice, Zbraslav) v roce Zástupci MKP se zúčastnili semináře SKIP Knihovna ve svém regionu ( ) v Městské knihovně Šumperk, stejně jako 6. a 7. porady Sekce SDRUK pro regionální funkce, které se konaly v Národní knihovně ČR (28. 1.) a v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích (9. 6.) za účasti krajských knihoven (ředitelů a vedoucích metodických pracovníků), zástupců Národní knihovny ČR a Ministerstva kultury ČR. Ve dnech se referentka pro regionální funkce MKP zúčastnila konference Knihovny současnosti 2004 v Seči a v rámci sekce Regionální funkce knihoven přednesla příspěvek Městská knihovna v Praze a její specifika a poskytované služby v rámci plnění výkonu regionálních funkcí. 2. Statistika knihovnických činností Městská knihovna v Praze zpracovala každoroční statistiku (výkazy KULT (MK) V 12-01, Roční výkaz o knihovně za rok 2003) místních knihoven (základní knihovny) na území Kraje Praha a jejich krajskou sumarizaci pro Informační a poradenské středisko pro místní kulturu (IPOS). MKP shromažďovala, kontrolovala a sumarizovala statistická data poskytnutá těmito knihovnami a zároveň jim zajišťovala metodickou pomoc. V r působilo v 37 městských částech hl. města Prahy (převážně na okraji města) 37 knihoven, z toho 20 profesionálních a 17 s dobrovolnými pracovníky. Sumarizovány byly údaje ze všech 37 obsluhovaných knihoven. Vytvořena instrukce pro vyplňování ročních statistických výkazů knihovnické činnosti; Zaslání statistických výkazů s pokyny pro jejich správné vyplnění; Konzultace (vyplňování statistického výkazu); Kontrola a uložení statistických dat z místních knihoven do elektronického formuláře IPOS (nyní NIPOS); Sumarizace statistických údajů knihovnické činnosti místních knihoven; Statistická analýza ročních výkazů místních knihoven za rok 2003 dle KULT V 12-01; Zaslání statistických výkazů místních knihoven IPOS s průvodním dopisem; Zpracování informací o činnosti pražských veřejných knihoven (základních) v r. 2003; Zaslání sumarizovaných statistických údajů obsluhovaným knihovnám. 3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady MKP uspořádala pro pracovníky místních knihoven celkem 51 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 91 knihovníků. Všech vzdělávacích akcí bylo připraveno 141 za celkové účasti frekventantů. Celkový počet vyučovacích hodin byl 886, z toho 579 hodin pro zaměstnance místních knihoven v rámci plnění regionálních funkcí. Obsluhované knihovny byly průběžně obesílány aktuální nabídkou připravovaných vzdělávacích akcí z oblasti knihovnictví a informatiky. 2 I:\OOR\Texty\VOLENCOD\Vavraj\Rocni zprava RF MKP_04.doc

3 Možnost studia na odborných školách a další vzdělávání v oboru (rekvalifikace): Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze - studijní obor: Služby knihoven (denní i dálkové studium) Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze - bakalářský, magisterský a doktorský program Informační studia a knihovnictví Rekvalifikační knihovnické kurzy Národní knihovna ČR (odd. vzdělávání) Vzdělávací akce: Kurzy informačních technologií - Základní počítačová gramotnost (v rozsahu ECDL); 10 modulů, z toho 7 pro začátečníky a mírně pokročilé, 3 pro pokročilé uživatele (duben-prosinec) - Prezentace databáze Manuscriptorium (16. 2.) - Prezentace Digitálního plánu hlavního města Prahy (22. 3.) Exkurze - Knihovna Smíchov pobočka MKP (1. 3.) - Městská knihovna Jihlava, Městská knihovna Brtnice (29. 3.) - Knihovna Akademie věd ČR (19. 4.) - Knihovna Korunní pobočka MKP (3. 5.) - Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Knihovna Kroměřížska (7. 6.) - Památník národního písemnictví a knihovna Strahovského kláštera (28. 6.) - Parlamentní knihovna ( a ) - Knihovna Spořilov pobočka MKP ( ) - Památník národního písemnictví a knihovna Strahovského kláštera ( ) - Knihovna Holešovice pobočka MKP (6. 12.) Semináře - Co by měly děti vědět o informacích a učení (16. 2.) - Péče o čtenáře ve Velké Británii (15. 3.) - Potřeba hry a fantazie ve vývoji dítěte (24. 5.) - Práce s textem a metody kritického myšlení /z cyklu Kritické myšlení/ (21. 6.) - Kritické myšlení /z cyklu Kritické myšlení/ ( ) - Pohádka a mýtus jako příběh národa ( ) Přednášky - Veřejné knihovnictví ve Velké Británii (9. 2.) - České literární časopisy - z cyklu Česká literatura pro dospělé čtenáře (14. 6.) - Polská literatura 20. století ( ) - Současná česká literatura pro děti a mládež; Nová jména v české poezii a próze - z cyklu Česká literatura pro dospělé čtenáře ( ) Metodické kurzy - Dětem o menšinách - metodika interkulturních dílen ( ) Kurzy základní počítačové gramotnosti MKP průběžně nabízela pracovníkům místních veřejných knihoven školení zaměřená na rozvoj kvalifikace v oblasti práce s informačními a komunikačními technologiemi, jejichž náplní byla témata: základy informačních technologií; práce s počítačem a správa souborů; textový editor; tabulkový kalkulátor; databáze; grafické možnosti PC, elektronické prezentace; služby informační sítě. Kurzy základní počítačové gramotnosti, jsou zahrnuty ve Statistickém výkazu výkonu regionálních funkcí, plně hrazeny jsou však finančních prostředků programu VISK 2. Od firmy GOPAS, a. s. (počítačová škola) bylo zakoupeno deset CD-ROM 3 I:\OOR\Texty\VOLENCOD\Vavraj\Rocni zprava RF MKP_04.doc

4 s výukovými kurzy Knihovna výukových kurzů - MS Office 2000CZ (včetně licence), která byla poskytnuta vybraným místním knihovnám. Exkurze Rozšířenou nabídkou exkurzí se snažíme informovat o nově vybudovaných či rekonstruovaných knihovnách v České republice i v síti MKP, stejně jako o významných kulturních institucích spojených s historií a vývojem knihoven a písemných památek. 4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce Pokračujeme v systematickém budování výměnných knihovních fondů, v roce 2004 bylo nakoupeno knih, celkem výměnný fond k čítá svazků. Cirkulační soubory knih byly poskytovány 14 obsluhovaným knihovnám a slouží k obohacení jejich fondu o kvalitní beletrii a naučnou literaturu. Jeden výměnný soubor obsahuje 50 až 60 svazků a knihovnám je zapůjčen na půl roku (s možností prodloužení vybraných titulů). Agendě spojené s výměnnými soubory se věnuje odborný pracovník MKP, výměnný fond je umístěn v automatizované knihovně Bohnice. Distribuce výměnných souborů obsluhovaným knihovnám je zajišťována služebními auty MKP.Odd. akvizice, evidence a technického zpracování zajistilo pro obsluhované knihovny předplatné časopisů Čtenář (měsíčník pro knihovny), Přehled kulturních pořadů v Praze a Český dialog/czech Dialogue (pro 10 vybraných knihoven). Nákup periodik byl hrazen z prostředků na nákup knihovního fondu pro výměnné soubory. 5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Revize knihovního fondu: - Místní knihovna Petrovice Obsahová prověrka (aktualizace) knihovního fondu: - Místní knihovně Dolní Chabry - Místní knihovna Kolovraty - Místní knihovna Řeporyje Ukládání knihovního fondu do AKS Clavius nebo LANius: - Místní knihovna Suchdol (Clavius) - Místní knihovna Zbraslav (LANius) V srpnu (2.-6. a ) byla provedena revize knihovního fondu v Místní knihovně Petrovice. MKP zde formou dohody o provedení práce zajistila personální posílení během plánované revize. V Místní knihovně Zbraslav probíhalo od ledna do prosince ukládání knihovního fondu do automatizovaného knihovního systému LANius a v Místní knihovně Suchdol bylo od února do prosince bylo personálně podpořeno ukládání knihovního fondu do AKS Clavius. Pro Místní knihovnu Dolní Chabry, Kolovraty a Řeporyje byla pracovníky MKP zajištěna aktualizace knihovního fondu, zejména naučné literatury. MKP průběžně rovněž zajišťovala v pěti místních knihovnách (Koloděje, Kunratice, Petrovice, Radotín, Zličín) aktualizaci knihovních katalogů. Celkem bylo pro uvedené knihovny vytištěno a vyexpedováno katalogizačních lístků (jmenné, předmětové). 6. Pomoc při zpracování knihovních fondů z prostředků obce Přehledy aktuální knižní produkce naučné literatury a beletrie včetně anotací a kvalitních lektorských posudků - Novinky beletrie (leden-prosinec) - Novinky naučné literatury (leden-prosinec) 4 I:\OOR\Texty\VOLENCOD\Vavraj\Rocni zprava RF MKP_04.doc

5 Novinky beletrie i naučné literatury jsou zpracovávány měsíčně a v tištěné podobě distribuovány místním knihovnám. Katalogizace, výroba a expedice jmenných a předmětových katalogizačních lístků - Jmenné a předmětové katalogizační lístky (výroba a tisk): Tematické seznamy naučné literatury i beletrie (podle žánru, oboru, roku vydání atd.) Metodická pomoc při jmenném a věcném zpracování knihovního fondu - Počet zlektorovaných titulů: Požadavky jednotlivých místních knihoven (37) byly následující: Seznamy novinek (1x měsíčně): 25 knihoven (novinky - beletrie), 25 knihoven (novinky - naučná literatura) Výroba, tisk a expedice katalogizačních lístků: 6 knihoven (Místní knihovna Koloděje, Kunratice, Petrovice, Radotín, Suchdol, Zličín) MKP se podílela na zajištění kvalitního zpracování knihovního fondu (katalogizace, metodická činnost, tisk katalogizačních lístků, lektorování) a poskytovala přehledy aktuální knižní produkce - novinky naučné literatury a beletrie (včetně anotací a lektorských posudků), rešerše a tematické seznamy naučné literatury i beletrie (podle žánru, oboru, roku vydání atd.) Novinky beletrie i naučné literatury byly zpracovávány měsíčně a v tištěné podobě distribuovány místním knihovnám. Každá místní knihovna má zároveň svého patrona z odd. jmenného a věcného zpracování MKP, který zajišťuje požadavky dané místní knihovny a poskytuje metodickou pomoc v oblasti zpracování knihovního fondu. Odd. jmenného a věcného zpracování spolu s odd. akvizice, evidence a technického zpracování a úsekem služeb Ústřední knihovny se významnou měrou podílelo na kvalitním zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce (katalogizace, metodická činnost, tisk katalogizačních lístků, lektorování). Celkem bylo zlektorováno knižních titulů, vytištěno a expedováno jmenných a předmětových katalogizačních lístků. Měsíčně jsou obsluhovaným knihovnám v tištěné podobě zasílány Novinky beletrie a Novinky naučné literatury (leden-prosinec), které umožňují kolegům lepší orientaci při vlastní akvizici. 7. Projekt přebudování jedné místní veřejné knihovny na vzorovou moderní knihovnu se standardy služeb na obdobné úrovni jako automatizované pobočky MKP (internetizace, automatizace) internetizace místních knihoven technické vybavení knihoven - počítačová stanice - laserová tiskárna - čtečka čárového kódu automatizovaný knihovní systém Clavius Při metodických návštěvách si průběžně mapujeme technické podmínky základních knihoven, neboť je naším záměrem zlepšit komunikaci nejenom mezi MKP a obsluhovanými knihovnami, ale také mezi celou sítí místních veřejných knihoven. Technické vybavení bylo v roce 2004 zakoupeno do níže uvedených místních knihoven, které nyní mohou svým čtenářům nabídnout kromě standardních knihovnických služeb také přístup na Internet a postupně přejdou na plně automatizovaný výpůjční systém (AKS) Clavius. Místní knihovna Chodov Technické vybavení zakoupené z prostředků na regionální funkce: 2 počítačové stanice pro veřejný Internet 1 počítačová stanice služební s instalací AKS Clavius 1 laserová tiskárna 1 čtečka čárového kódu 5 I:\OOR\Texty\VOLENCOD\Vavraj\Rocni zprava RF MKP_04.doc

6 Místní knihovna Modřany (Husova knihovna) Technické vybavení zakoupené z prostředků na regionální funkce: 1 počítačová stanice služební s instalací AKS Clavius 1 laserová tiskárna 1 čtečka čárového kódu Místní knihovna Zbraslav Technické vybavení zakoupené z prostředků na regionální funkce: AKS Clavius 1 monitor Místní knihovna Zličín Technické vybavení zakoupené z prostředků na regionální funkce: 2 počítačové stanice pro veřejný Internet 1 počítačová stanice služební s instalací AKS Clavius 1 laserová tiskárna 1 čtečka čárového kódu Celkem bylo z prostředků na regionální funkce v rámci DDHM pořízeno 7 počítačů včetně příslušenství, 3 laserové tiskárny, 3 čtečky čárových kódů (pro Místní knihovnu Chodov, Modřany, Zličín) a 1 monitor (Místní knihovna Zbraslav). Automatizovaný knihovní systém Clavius (4 licence) byl zakoupen do Místní knihovny Chodov, Modřany, Zbraslav a Zličín. Veškeré položky zakoupené z prostředků na zajištění regionálních funkcí podléhající zařazení do majetku podle platných účetních předpisů jsou ošetřeny smlouvou o dlouhodobé zápůjčce a evidovány jako majetek Městské knihovny v Praze. Odborní pracovníci odd. automatizace MKP poskytovali pro knihovny (Dolní Chabry, Horní Počernice, Chodov, Modřany, Suchdol, Uhříněves, Zbraslav, Zličín) servis výpočetní techniky. Ve většině případů je k zajištění dopravy v rámci plnění regionálních funkcí využívána MHD, v menší míře se používá služební auto (distribuce výměnných souborů knih, servis výpočetní techniky); MKP má vzhledem k rozsáhlé síti poboček vlastní autopark. Celkové hodnocení (shrnutí) Městská knihovna v Praze vyčerpala k celkem tis. Kč, tj. 100 % z celkové částky tis. Kč přidělené z finančních prostředků ze státní dotace Ministerstva kultury, z Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven na rok Plánovaně byly i v letošním roce posíleny mzdové prostředky na zajištění budování výměnných (cirkulačních) souborů. Dále bylo rozhodnuto personálně pomoci Místní knihovně Zbraslav a MK Suchdol při ukládání knihovního fondu do automatizovaného knihovního systému LANius a Clavius) a MK Petrovice při revizi knihovního fondu. Služby poskytované Městskou knihovnou v Praze v rámci plnění regionálních funkcí jsou obsluhovanými knihovnami i jejich zřizovateli vnímány kladně a my věříme, že se nám podaří spolupráci v dalších letech ještě zkvalitnit a rozšířit. Zpracovala: Mgr. Dagmar Volencová, referentka pro regionální funkce MKP V Praze dne RNDr. Tomáš Řehák ředitel Městské knihovny v Praze 6 I:\OOR\Texty\VOLENCOD\Vavraj\Rocni zprava RF MKP_04.doc

7 Přílohy: 1. Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí za rok Statistický výkaz financování regionálních funkcí za rok Adresář místních (základních) knihoven 4. Komentář k Rozpočtu dotace a jeho plnění na zajištění regionálních funkcí Městské knihovny v Praze v roce 2004 (materiál podán MK ČR dne ) 7 I:\OOR\Texty\VOLENCOD\Vavraj\Rocni zprava RF MKP_04.doc

8 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí 1 Kraj: Praha Rok 2004/ Název knihovny: Městská knihovna v Praze 3 Počet pracovníků zajišťujích RF 7 4 Počet obsluhovaných knihoven 37 5 Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven 29 7 počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv Statistika knihovnických činností KULT V počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí z toho: počet akcí v rámci RF počet všech účastníků z toho: počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 2 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven 1 26 počet revidovaných k. j počet revidovaných knihoven 1 28 Nákup KF z prostředků obcí 29 počet obsloužených knihoven 0 30 počet knihovních jednotek 0 31 Zpracování KF z prostředků obcí 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond 35 stav výměnného fondu k přírůstek VF k zakoupeno z dotace na regionální funkce (1-12/2004) zakoupeno z prostředků obce 0 39 zakoupeno z prostředků kraje a dalších zdrojů 0 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven 8 46 počet akcí Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km 1 148

9 50 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí 51 Kraj: Praha Rok 2004/ Název knihovny: Městská knihovna v Praze 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) z toho: nákup knihovního fondu z toho: nákup DDHM z toho: drobný nákup Spotřeba energie (číslo účtu 502) Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0 58 Cestovné (číslo účtu 512) Ostatní služby (číslo účtu 518) z toho: doprava z toho: Internet z toho: nákup licence na el. zdroje (nákup softwaru - DDNM) z toho: nákup knihovnických služeb 0 z toho: vzdělávání (školení, semináře) z toho: výkony spojů z toho: ostatní Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) z toho: platy zaměstnanců z toho: ostatní osobní náklady Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64,67-69) 0 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56-59, 64,67-70) 72 Investiční náklady 0 73 Náklady celkem (součet ř. 71 a 72) Přidělená dotace Vráceno do státního rozpočtu Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní zdroje) 81 Náklady za rok 0 82 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 0 83 z toho: platy zaměstnanců 0 84 z toho: ostatní osobní náklady 0 85 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 0 86 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) 0 87 Provozní náklady celkem (součet ř ) 0 88 Investiční náklady 0 89 Náklady celkem (součet ř ) 0

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005) ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005) Název knihovny: MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE Adresa: Mariánské nám. 1, Praha 1-Staré Město, 115 72 IČO: 00064467 DIČ:

Více

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 1 Kraj Plzeňský 2 Knihovna města Plzně, p. o. 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 0,750 4 Počet obsluhovaných knihoven 14 5 Poradenská

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE A JEJÍ SPECIFIKA A POSKYTOVANÉ SLUŽBY V RÁMCI PLNĚNÍ VÝKONU REGIO- NÁLNÍCH FUNKCÍ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE A JEJÍ SPECIFIKA A POSKYTOVANÉ SLUŽBY V RÁMCI PLNĚNÍ VÝKONU REGIO- NÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE A JEJÍ SPECIFIKA A POSKYTOVANÉ SLUŽBY V RÁMCI PLNĚNÍ VÝKONU REGIO- NÁLNÍCH FUNKCÍ Dagmar Volencová, Městská knihovna v Praze Kraj Praha, tj. území Hlavního města Prahy, má svá

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11 1 Pravidla poskytování a čerpání finančních

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 555 e-mail knihovna@mlp.cz, www.mlp.cz ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2015) Městská knihovna v Praze

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

1 Úvod. 1 Dostupné z: 2 Dostupné z:

1 Úvod. 1 Dostupné z:  2 Dostupné z: Roční zpráva hodnocení výkonů regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji za rok 2011 2012 1 Úvod Výkon regionálních funkcí v roce 2011 v Moravskoslezském kraji byl stejně jako v předchozích letech organizován

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí Dne 16. ledna 2012 byly podepsány mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a pověřenými

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014 Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí Smlouvy mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a sedmi pověřenými knihovnami o přenesení

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. 2. Statistika knihovnických činností dle KULT (MK) Vzdělávání knihovníků, semináře

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. 2. Statistika knihovnických činností dle KULT (MK) Vzdělávání knihovníků, semináře KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Regionální knihovna Karviná Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

1. Vymezení pojmů. v Praze zřízená hl.m. Prahou.

1. Vymezení pojmů. v Praze zřízená hl.m. Prahou. Metodický pokyn odboru umění a knihoven Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky podle 2 písm. h), 9 odst. 2 písm. g) a 11 odst.

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

nabídka regionálních funkcí ných kn.

nabídka regionálních funkcí ných kn. okresní střediskov á profesionál ní neprofesio nální celkem Profesioná lní neprofesio nální celkem Příl. č. 1 knihovna kooperace počet knihoven počet zapojených kn. počet pověře- ných kn. nabídka regionálních

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

Analýza RF v roce 2007

Analýza RF v roce 2007 Analýza RF v roce 2007 s příklady dobré praxe v jednotlivých krajích 14. zasedání sekce SDRUK pro RF Praha 5. listopadu 2008 Zdroje: http://knihovnam.nkp.cz Regionální funkce knihoven v roce 2007 (základní

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov

Více

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji 11. 12. 6. 2012 Pardubice Jakou koncepci zpracováváme? Koncepce rozvoje regionálních funkcí Koncepce rozvoje VKIS v kraji Časový horizont: 2015, výhled do roku 2020

Více

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2013

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2013 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2013 ROČNÍ ZPRÁVA RF 2013 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2013 BŘEZEN 2013 OSTRAVA ISBN 978-80-7054-190-6

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

DOTACE STATISTIKY EKONOMICKÉ UKAZATELE FONDY REVIZE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE LIDÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ

DOTACE STATISTIKY EKONOMICKÉ UKAZATELE FONDY REVIZE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE LIDÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ DOTACE STATISTIKY EKONOMICKÉ UKAZATELE FONDY REVIZE VZDĚLÁVÁNÍ SEMINÁŘE LIDÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2014 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015

ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015 ROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONŮ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 2015 BŘEZEN 2016 OSTRAVA ISBN 978-80-7054-231-6 MORAVSKOSLEZSKÁ

Více

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Rozdělení Karlovarského kraje a regionální systémy Krajská knihovna K. Vary okres K. Vary - Clavius REKS

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2009

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2009 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2009 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2009 Obsah: 1. Vědecká knihovna v

Více

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Regionáln lní funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Předzvěsti problémů se potvrdily Vývoj financování RF

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2012 únor 2013 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina Zpráva o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina za rok 2009 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v kraji Vysočina v roce 2009...

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven V Olomouckém kraji za rok 2010

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven V Olomouckém kraji za rok 2010 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2010 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven V Olomouckém kraji za rok 2010 Obsah: 1. Vědecká knihovna v

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2011 počet obsluhovaných

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

Regionální funkce v MSK. Porada profesionálních knihoven MS kraje Ostrava 2016 PhDr. Marie Šedá

Regionální funkce v MSK. Porada profesionálních knihoven MS kraje Ostrava 2016 PhDr. Marie Šedá Regionální funkce v MSK Porada profesionálních knihoven MS kraje Ostrava 2016 PhDr. Marie Šedá seda@svkos.cz Rekapitulace 2001 Prostějovská výzva 2002 - obnova spolupráce, vznik REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ 2003,

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Kladno 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Kladno 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Kladno 2013 Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji Zpráva shrnuje komplexní hodnocení výkonu RF ke dni 31.12.2012. Porovnává jejich plnění s doporučovanými standardy regionálních

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2015

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2015 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2015 Únor 2016 1 OBSAH: 1. Úvod..3 2. Finanční zabezpečení výkonu RF...4 3. Obsluhované knihovny. 5 4. Pracovníci vykonávající RF....6

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2015

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2015 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2015 Obsah: 1. Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2015 (priority) str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2015

Více

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 březen 2016 I. Analýza regionálních funkcí knihoven 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2

Více

Regionální funkce v jižních Čechách

Regionální funkce v jižních Čechách Regionální funkce v jižních Čechách Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích hajkova@cbvk.cz Knihovny v kraji Krajská knihovna 9 pověřených knihoven Č. Krumlov, Dačice, J. Hradec,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

KOMENTÁŘ. Počet obsloužených knihoven 26 Celkem poskytnuto konzultací 54 Metodické návštěvy 37

KOMENTÁŘ. Počet obsloužených knihoven 26 Celkem poskytnuto konzultací 54 Metodické návštěvy 37 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o. Moravskoslezský kraj období: rok 2013 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009 Moravská zemská knihovna v Brně 2010 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2011

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2011 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2011 únor 2012 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ Koncepce RF JMK představuje střednědobý plán rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji na období 2015-2020.

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Obsah: 1. Vědecká knihovna v

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Obsah: 1. Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2014 (priority) str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, děkani fakult, tajemníci fakult, ředitel KMZ, vedoucí všech rektorátních pracovišť Zpracoval: PhDr. Ondřej Fabián

Více

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově 1 Zpráva o činnosti Městské knihovny v Č. Krumlově 2002 2 1. Hlavní úkoly Vypracovány projekty na rok 2002 v rámci programu MK ČR VISK 3 (pro některé obecní knihovny metodického obvodu podle zájmu příslušných

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE. Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE. Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno zastupitelstvem kraje usnesením č. 20/1781 ze dne 22. 11. 2007 s účinností

Více

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci STATISTIKA Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Statistika nuda je má však cenné údaje Statistika- statistické výsledky číselné vyjádření činnosti knihoven, služeb knihovny povinnost ze zákona

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN?

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? Stanislava Bílková Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna v Brně Při zajišťování regionálních funkcí musely být v JMK zohledněny tyto skutečnosti: okresy

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Uherské Hradiště, 27. dubna 2016 Standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu

Více

1. Finanční prostředky na asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním

1. Finanční prostředky na asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽA A TĚLOVÝCHOVY Určeno ředitelům mateřských, základních, speciálních, středních a soukromých škol na území hl. m.prahy Váš dopis

Více

Závěrečná zpráva k výkonu regionálních funkcí v roce Region Břeclav

Závěrečná zpráva k výkonu regionálních funkcí v roce Region Břeclav Národních hrdinů 9, 690 02 Břeclav Závěrečná zpráva k výkonu regionálních funkcí v roce 2015 Region Břeclav Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí za rok 2015 Statistický výkaz výkonu

Více

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2015

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2015 Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2015 Pověřená knihovna: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 1. Výchozí zajištění regionálních funkcí v roce 2015 Výkon regionálních funkcí jsme zajišťovali

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Útvar knihovnictví a odborného vzdělávání 2004 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje 2015 2017 Duben 2015 1 ÚVOD... 3 1.1 Význam regionálních funkcí... 3 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ 2011-2014...

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Kladno 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Kladno 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Kladno 2015 Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji Zpráva shrnuje komplexní hodnocení výkonu RF ke dni 31. 12. 2014. Porovnává jejich plnění s doporučovanými standardy

Více

PROFESE METODIK. Marie Šedá, seda@svkos.cz Pardubice, 2015

PROFESE METODIK. Marie Šedá, seda@svkos.cz Pardubice, 2015 PROFESE METODIK Marie Šedá, seda@svkos.cz Pardubice, 2015 Budoucnost není místo, kam jdeme, ale které vytváříme. Cesty nemají být nalezeny, ale vytvořeny, a jejich vytváření mění tvůrce i jejich cíl. John

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Kladno 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Kladno 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA Kladno 2016 Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji Zpráva shrnuje komplexní hodnocení výkonu RF ke dni 31. 12. 2015. Porovnává jejich plnění s doporučovanými standardy

Více

Automatizace knihoven PhDr. Anna Stöcklová

Automatizace knihoven PhDr. Anna Stöcklová Automatizace knihoven PhDr. Anna Stöcklová HISTORIE AKS Děrnoštítkové stroje Velké sálové počítače - automatizace jednotlivých procesů -pokusy Mikropočítače - Integrované AKS Internet otevřené integrované

Více

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Pro ilustraci, jakým způsobem se mění služby knihoven a vnímání knihoven ze strany veřejnosti - část komentáře jedné pověřené knihovny: Uživatelé si uvědomují,

Více

Možnosti využití dotačních programů MK ČR. Seminář pro knihovníky okresu Zlín

Možnosti využití dotačních programů MK ČR. Seminář pro knihovníky okresu Zlín Možnosti využití dotačních programů MK ČR Seminář pro knihovníky okresu Zlín 9.11.2016 Program VISK 3 Informační centra veřejných knihoven Knihovna 21. století Centrální portál knihoven Knihovny.cz Veřejné

Více

SYSTÉM LANius VE VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH Alena Otrubová

SYSTÉM LANius VE VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH Alena Otrubová SYSTÉM LANius VE VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH Alena Otrubová Smyslem automatizace knihoven je poskytovat úplné, rychlé a přehledné informace o knihovních fondech, zrychlit řadu procesů v knihovnické práci, osvobodit

Více

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz PRIORITY PROGRAMU VISK 3 Roman Giebisch Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz VISK 3 v letech 2001-2009 Podprogram VISK 3 Informační centra veřejných knihoven je primárně orientován na podporu vybudování

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

Organizace. školní. knihovny. PhDr. Marie Šedá. MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace. školní. knihovny. PhDr. Marie Šedá. MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace školní knihovny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Učebnice nestačí Každý člověk má právo na informace od dětského věku, ale jak může toto právo plně využívat, když ho to nikdo nenaučí?

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Rozvojový projekt 2010

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Rozvojový projekt 2010 Závěrečná zpráva Název projektu Rozvoj vzdělávacích příleţitostí pro osoby v pozdějším věku včetně zdravotně a sociálně znevýhodněné Program Podprogram Řešitel 6 na podporu dalšího vzdělávání a) na podporu

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Možnosti vzdělávání školních knihovníků (nejen) v Moravskoslezském kraji Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě - centrum vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální

Více

Knihovnická statistika

Knihovnická statistika Knihovnická statistika Statistika nuda je, má však cenné údaje Zdeněk Svěrák z pohádky Princové jsou na draka Čísla, čísla, čísla Statistika NIPOS Statistika regionálních funkcí Benchmarking Standard pro

Více

(e)knihovna Jiřího Mahena v Brně

(e)knihovna Jiřího Mahena v Brně (e)knihovna Jiřího Mahena v Brně Elektronické služby knihoven IV 16. 5. 2017, Zlín Edita Vališová Gabriela Obstová Nabídka elektronických služeb E-knihy volně dostupné e-knihy ke stažení půjčování e-knih

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj pro udržení zdravého stavu fondu knihovny udržení

Více

Služby čtenářům a uživatelům

Služby čtenářům a uživatelům Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011 2014 (návrh listopad 2010)

Více

Přílohy. Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138

Přílohy. Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138 Přílohy Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138 Koordinovaná tvorba oborových informačních bran pro oblast výzkumu: Koordinace, hudba, knihovnictví a informatika 1) Monografie Oborové

Více

15 let programu regionálních funkcí knihoven a jeho význam v Koncepci rozvoje knihoven na léta s výhledem do roku 2025

15 let programu regionálních funkcí knihoven a jeho význam v Koncepci rozvoje knihoven na léta s výhledem do roku 2025 15 let programu regionálních funkcí knihoven a jeho význam v Koncepci rozvoje knihoven na léta 2016-2020 s výhledem do roku 2025 Vít Richter Národní knihovna ČR Pardubice Regionální funkce knihoven 2015

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE Zlín, únor 2012

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE Zlín, únor 2012 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2011 Zlín, únor 2012 OBSAH 1. ÚVOD 2. ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 3. VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2006 OBSAH ÚVOD 1 I. ODBORNÁ ČÁST 3 II. PROVOZNÍ ČÁST 28 III. EKONOMICKÁ ČÁST 32 IV. PŘÍLOHY Plnění rozpočtu nákladů a výnosů k 31. 12. 2006 Pracoviště

Více

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově Zpráva o činnosti Městské knihovny v Č. Krumlově 2001 2 1. Hlavní úkoly Vypracovány projekty na rok 2001 v rámci programu MK ČR VISK 3 (jak pro MěK Č. Krumlov, tak i pro některé obecní knihovny metodického

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006 Zpracováno na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí

Více

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka I. Z dávnověku muzejních knihoven Nejstarší muzea a jejich knihovny SLEZSKÉ

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Výroční zpráva. o výkonu regionálních funkcí v knihovnách Královéhradeckého kraje

Výroční zpráva. o výkonu regionálních funkcí v knihovnách Královéhradeckého kraje Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v knihovnách Královéhradeckého kraje v roce 2010 Pověřené knihovny Královéhradeckého kraje Oddělení sluţeb knihovnám SVK HK Hradec Králové Leden 2011 A. Komentář

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF

Standard pro doplňování a aktualizaci KF Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, KI NK, 2015 aneb knihovníci jako lovci a sběrači 23.11.2015 MP - AKVIZICE A AKTUALIZACE KF 2 Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více