ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)"

Transkript

1 Mariánské náměstí 1, Praha 1 telefon , fax Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám Praha 1-Malá Strana Č. j.: 53/05Ř Vyřizuje: Mgr. Dagmar Volencová Tel.: ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni ) Název knihovny: MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE Adresa: Mariánské nám. 1, Praha 1-Staré Město, IČO: DIČ: CZ Evidenční číslo u MK ČR: 0025/2002 Právní forma zřizovatele: město a kraj (hl. m. Praha) Příjemce dotace: Hlavní město Praha Číslo účtu: PMB č. ú /6000 V souladu s Programem podpory zajištění regionálních funkcí knihoven, a jeho financováním Ministerstvem kultury ČR, plnila MKP v roce 2004 tyto funkce zaměřené na činnost a služby pro místní veřejné (základní) knihovny: 1. Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory; 2. Statistika knihovnických činností; 3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady; 4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce; 5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů; 6. Pomoc při zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce; 7. Projekt přebudování jedné místní veřejné knihovny na vzorovou moderní knihovnu se standardy služeb na obdobné úrovni jako automatizované pobočky MKP. Roční plnění regionálních funkcí MKP (ke dni ) Městská knihovna v Praze zajišťovala plnění regionálních funkcí ve vztahu k místním veřejným knihovnám (základním) na území Kraje Praha. Celkem obsluhovala 37 knihoven (20 profesionalizovaných a 17 s dobrovolným pracovníkem). Mnoho činností pro místní knihovny na území hl. m. Prahy bylo vykonáváno paralelně s činnostmi, které jsou naplňovány vůči naší síti knihoven MKP (např. v oblasti dalšího vzdělávání knihovníků, při pomoci zpracování knihovních fondů apod.). Pro evidenci činností a služeb poskytovaných jednotlivým základním knihovnám používáme stejný formulář pracovního výkazu jako v roce Pracovní výkazy jsou čtvrtletně sumarizovány referentem pro RF a dále zpracovány pověřeným pracovníkem ekonomického odd. MKP.

2 1. Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory Porady - Porady pro knihovníky místních knihoven - Semináře; porady sekce SDRUK pro pověřené pracovníky MKP - Tým pro regionální funkce MKP Konzultace, metodické návštěvy V červnu (16. 6.) a v prosinci (6. 12.) se v Ústřední knihovně MKP uskutečnily se dvě porady knihovníků pražských místních knihoven s pracovníky MKP. Prostřednictvím elektronických prezentací se knihovníci měli možnost na první schůzce seznámit s nově rekonstruovanými místními knihovnami a jejich novými službami (Místní knihovna Horní Počernice, Zbraslav a Klánovice), na druhé pak se službami a činnostmi poskytovanými MKP obsluhovaným místním knihovnám a na představení akcí pro děti uskutečněné v místních knihovnách (Dolní Chabry, Horní Počernice, Zbraslav) v roce Zástupci MKP se zúčastnili semináře SKIP Knihovna ve svém regionu ( ) v Městské knihovně Šumperk, stejně jako 6. a 7. porady Sekce SDRUK pro regionální funkce, které se konaly v Národní knihovně ČR (28. 1.) a v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích (9. 6.) za účasti krajských knihoven (ředitelů a vedoucích metodických pracovníků), zástupců Národní knihovny ČR a Ministerstva kultury ČR. Ve dnech se referentka pro regionální funkce MKP zúčastnila konference Knihovny současnosti 2004 v Seči a v rámci sekce Regionální funkce knihoven přednesla příspěvek Městská knihovna v Praze a její specifika a poskytované služby v rámci plnění výkonu regionálních funkcí. 2. Statistika knihovnických činností Městská knihovna v Praze zpracovala každoroční statistiku (výkazy KULT (MK) V 12-01, Roční výkaz o knihovně za rok 2003) místních knihoven (základní knihovny) na území Kraje Praha a jejich krajskou sumarizaci pro Informační a poradenské středisko pro místní kulturu (IPOS). MKP shromažďovala, kontrolovala a sumarizovala statistická data poskytnutá těmito knihovnami a zároveň jim zajišťovala metodickou pomoc. V r působilo v 37 městských částech hl. města Prahy (převážně na okraji města) 37 knihoven, z toho 20 profesionálních a 17 s dobrovolnými pracovníky. Sumarizovány byly údaje ze všech 37 obsluhovaných knihoven. Vytvořena instrukce pro vyplňování ročních statistických výkazů knihovnické činnosti; Zaslání statistických výkazů s pokyny pro jejich správné vyplnění; Konzultace (vyplňování statistického výkazu); Kontrola a uložení statistických dat z místních knihoven do elektronického formuláře IPOS (nyní NIPOS); Sumarizace statistických údajů knihovnické činnosti místních knihoven; Statistická analýza ročních výkazů místních knihoven za rok 2003 dle KULT V 12-01; Zaslání statistických výkazů místních knihoven IPOS s průvodním dopisem; Zpracování informací o činnosti pražských veřejných knihoven (základních) v r. 2003; Zaslání sumarizovaných statistických údajů obsluhovaným knihovnám. 3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady MKP uspořádala pro pracovníky místních knihoven celkem 51 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 91 knihovníků. Všech vzdělávacích akcí bylo připraveno 141 za celkové účasti frekventantů. Celkový počet vyučovacích hodin byl 886, z toho 579 hodin pro zaměstnance místních knihoven v rámci plnění regionálních funkcí. Obsluhované knihovny byly průběžně obesílány aktuální nabídkou připravovaných vzdělávacích akcí z oblasti knihovnictví a informatiky. 2 I:\OOR\Texty\VOLENCOD\Vavraj\Rocni zprava RF MKP_04.doc

3 Možnost studia na odborných školách a další vzdělávání v oboru (rekvalifikace): Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze - studijní obor: Služby knihoven (denní i dálkové studium) Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze - bakalářský, magisterský a doktorský program Informační studia a knihovnictví Rekvalifikační knihovnické kurzy Národní knihovna ČR (odd. vzdělávání) Vzdělávací akce: Kurzy informačních technologií - Základní počítačová gramotnost (v rozsahu ECDL); 10 modulů, z toho 7 pro začátečníky a mírně pokročilé, 3 pro pokročilé uživatele (duben-prosinec) - Prezentace databáze Manuscriptorium (16. 2.) - Prezentace Digitálního plánu hlavního města Prahy (22. 3.) Exkurze - Knihovna Smíchov pobočka MKP (1. 3.) - Městská knihovna Jihlava, Městská knihovna Brtnice (29. 3.) - Knihovna Akademie věd ČR (19. 4.) - Knihovna Korunní pobočka MKP (3. 5.) - Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Knihovna Kroměřížska (7. 6.) - Památník národního písemnictví a knihovna Strahovského kláštera (28. 6.) - Parlamentní knihovna ( a ) - Knihovna Spořilov pobočka MKP ( ) - Památník národního písemnictví a knihovna Strahovského kláštera ( ) - Knihovna Holešovice pobočka MKP (6. 12.) Semináře - Co by měly děti vědět o informacích a učení (16. 2.) - Péče o čtenáře ve Velké Británii (15. 3.) - Potřeba hry a fantazie ve vývoji dítěte (24. 5.) - Práce s textem a metody kritického myšlení /z cyklu Kritické myšlení/ (21. 6.) - Kritické myšlení /z cyklu Kritické myšlení/ ( ) - Pohádka a mýtus jako příběh národa ( ) Přednášky - Veřejné knihovnictví ve Velké Británii (9. 2.) - České literární časopisy - z cyklu Česká literatura pro dospělé čtenáře (14. 6.) - Polská literatura 20. století ( ) - Současná česká literatura pro děti a mládež; Nová jména v české poezii a próze - z cyklu Česká literatura pro dospělé čtenáře ( ) Metodické kurzy - Dětem o menšinách - metodika interkulturních dílen ( ) Kurzy základní počítačové gramotnosti MKP průběžně nabízela pracovníkům místních veřejných knihoven školení zaměřená na rozvoj kvalifikace v oblasti práce s informačními a komunikačními technologiemi, jejichž náplní byla témata: základy informačních technologií; práce s počítačem a správa souborů; textový editor; tabulkový kalkulátor; databáze; grafické možnosti PC, elektronické prezentace; služby informační sítě. Kurzy základní počítačové gramotnosti, jsou zahrnuty ve Statistickém výkazu výkonu regionálních funkcí, plně hrazeny jsou však finančních prostředků programu VISK 2. Od firmy GOPAS, a. s. (počítačová škola) bylo zakoupeno deset CD-ROM 3 I:\OOR\Texty\VOLENCOD\Vavraj\Rocni zprava RF MKP_04.doc

4 s výukovými kurzy Knihovna výukových kurzů - MS Office 2000CZ (včetně licence), která byla poskytnuta vybraným místním knihovnám. Exkurze Rozšířenou nabídkou exkurzí se snažíme informovat o nově vybudovaných či rekonstruovaných knihovnách v České republice i v síti MKP, stejně jako o významných kulturních institucích spojených s historií a vývojem knihoven a písemných památek. 4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce Pokračujeme v systematickém budování výměnných knihovních fondů, v roce 2004 bylo nakoupeno knih, celkem výměnný fond k čítá svazků. Cirkulační soubory knih byly poskytovány 14 obsluhovaným knihovnám a slouží k obohacení jejich fondu o kvalitní beletrii a naučnou literaturu. Jeden výměnný soubor obsahuje 50 až 60 svazků a knihovnám je zapůjčen na půl roku (s možností prodloužení vybraných titulů). Agendě spojené s výměnnými soubory se věnuje odborný pracovník MKP, výměnný fond je umístěn v automatizované knihovně Bohnice. Distribuce výměnných souborů obsluhovaným knihovnám je zajišťována služebními auty MKP.Odd. akvizice, evidence a technického zpracování zajistilo pro obsluhované knihovny předplatné časopisů Čtenář (měsíčník pro knihovny), Přehled kulturních pořadů v Praze a Český dialog/czech Dialogue (pro 10 vybraných knihoven). Nákup periodik byl hrazen z prostředků na nákup knihovního fondu pro výměnné soubory. 5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Revize knihovního fondu: - Místní knihovna Petrovice Obsahová prověrka (aktualizace) knihovního fondu: - Místní knihovně Dolní Chabry - Místní knihovna Kolovraty - Místní knihovna Řeporyje Ukládání knihovního fondu do AKS Clavius nebo LANius: - Místní knihovna Suchdol (Clavius) - Místní knihovna Zbraslav (LANius) V srpnu (2.-6. a ) byla provedena revize knihovního fondu v Místní knihovně Petrovice. MKP zde formou dohody o provedení práce zajistila personální posílení během plánované revize. V Místní knihovně Zbraslav probíhalo od ledna do prosince ukládání knihovního fondu do automatizovaného knihovního systému LANius a v Místní knihovně Suchdol bylo od února do prosince bylo personálně podpořeno ukládání knihovního fondu do AKS Clavius. Pro Místní knihovnu Dolní Chabry, Kolovraty a Řeporyje byla pracovníky MKP zajištěna aktualizace knihovního fondu, zejména naučné literatury. MKP průběžně rovněž zajišťovala v pěti místních knihovnách (Koloděje, Kunratice, Petrovice, Radotín, Zličín) aktualizaci knihovních katalogů. Celkem bylo pro uvedené knihovny vytištěno a vyexpedováno katalogizačních lístků (jmenné, předmětové). 6. Pomoc při zpracování knihovních fondů z prostředků obce Přehledy aktuální knižní produkce naučné literatury a beletrie včetně anotací a kvalitních lektorských posudků - Novinky beletrie (leden-prosinec) - Novinky naučné literatury (leden-prosinec) 4 I:\OOR\Texty\VOLENCOD\Vavraj\Rocni zprava RF MKP_04.doc

5 Novinky beletrie i naučné literatury jsou zpracovávány měsíčně a v tištěné podobě distribuovány místním knihovnám. Katalogizace, výroba a expedice jmenných a předmětových katalogizačních lístků - Jmenné a předmětové katalogizační lístky (výroba a tisk): Tematické seznamy naučné literatury i beletrie (podle žánru, oboru, roku vydání atd.) Metodická pomoc při jmenném a věcném zpracování knihovního fondu - Počet zlektorovaných titulů: Požadavky jednotlivých místních knihoven (37) byly následující: Seznamy novinek (1x měsíčně): 25 knihoven (novinky - beletrie), 25 knihoven (novinky - naučná literatura) Výroba, tisk a expedice katalogizačních lístků: 6 knihoven (Místní knihovna Koloděje, Kunratice, Petrovice, Radotín, Suchdol, Zličín) MKP se podílela na zajištění kvalitního zpracování knihovního fondu (katalogizace, metodická činnost, tisk katalogizačních lístků, lektorování) a poskytovala přehledy aktuální knižní produkce - novinky naučné literatury a beletrie (včetně anotací a lektorských posudků), rešerše a tematické seznamy naučné literatury i beletrie (podle žánru, oboru, roku vydání atd.) Novinky beletrie i naučné literatury byly zpracovávány měsíčně a v tištěné podobě distribuovány místním knihovnám. Každá místní knihovna má zároveň svého patrona z odd. jmenného a věcného zpracování MKP, který zajišťuje požadavky dané místní knihovny a poskytuje metodickou pomoc v oblasti zpracování knihovního fondu. Odd. jmenného a věcného zpracování spolu s odd. akvizice, evidence a technického zpracování a úsekem služeb Ústřední knihovny se významnou měrou podílelo na kvalitním zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce (katalogizace, metodická činnost, tisk katalogizačních lístků, lektorování). Celkem bylo zlektorováno knižních titulů, vytištěno a expedováno jmenných a předmětových katalogizačních lístků. Měsíčně jsou obsluhovaným knihovnám v tištěné podobě zasílány Novinky beletrie a Novinky naučné literatury (leden-prosinec), které umožňují kolegům lepší orientaci při vlastní akvizici. 7. Projekt přebudování jedné místní veřejné knihovny na vzorovou moderní knihovnu se standardy služeb na obdobné úrovni jako automatizované pobočky MKP (internetizace, automatizace) internetizace místních knihoven technické vybavení knihoven - počítačová stanice - laserová tiskárna - čtečka čárového kódu automatizovaný knihovní systém Clavius Při metodických návštěvách si průběžně mapujeme technické podmínky základních knihoven, neboť je naším záměrem zlepšit komunikaci nejenom mezi MKP a obsluhovanými knihovnami, ale také mezi celou sítí místních veřejných knihoven. Technické vybavení bylo v roce 2004 zakoupeno do níže uvedených místních knihoven, které nyní mohou svým čtenářům nabídnout kromě standardních knihovnických služeb také přístup na Internet a postupně přejdou na plně automatizovaný výpůjční systém (AKS) Clavius. Místní knihovna Chodov Technické vybavení zakoupené z prostředků na regionální funkce: 2 počítačové stanice pro veřejný Internet 1 počítačová stanice služební s instalací AKS Clavius 1 laserová tiskárna 1 čtečka čárového kódu 5 I:\OOR\Texty\VOLENCOD\Vavraj\Rocni zprava RF MKP_04.doc

6 Místní knihovna Modřany (Husova knihovna) Technické vybavení zakoupené z prostředků na regionální funkce: 1 počítačová stanice služební s instalací AKS Clavius 1 laserová tiskárna 1 čtečka čárového kódu Místní knihovna Zbraslav Technické vybavení zakoupené z prostředků na regionální funkce: AKS Clavius 1 monitor Místní knihovna Zličín Technické vybavení zakoupené z prostředků na regionální funkce: 2 počítačové stanice pro veřejný Internet 1 počítačová stanice služební s instalací AKS Clavius 1 laserová tiskárna 1 čtečka čárového kódu Celkem bylo z prostředků na regionální funkce v rámci DDHM pořízeno 7 počítačů včetně příslušenství, 3 laserové tiskárny, 3 čtečky čárových kódů (pro Místní knihovnu Chodov, Modřany, Zličín) a 1 monitor (Místní knihovna Zbraslav). Automatizovaný knihovní systém Clavius (4 licence) byl zakoupen do Místní knihovny Chodov, Modřany, Zbraslav a Zličín. Veškeré položky zakoupené z prostředků na zajištění regionálních funkcí podléhající zařazení do majetku podle platných účetních předpisů jsou ošetřeny smlouvou o dlouhodobé zápůjčce a evidovány jako majetek Městské knihovny v Praze. Odborní pracovníci odd. automatizace MKP poskytovali pro knihovny (Dolní Chabry, Horní Počernice, Chodov, Modřany, Suchdol, Uhříněves, Zbraslav, Zličín) servis výpočetní techniky. Ve většině případů je k zajištění dopravy v rámci plnění regionálních funkcí využívána MHD, v menší míře se používá služební auto (distribuce výměnných souborů knih, servis výpočetní techniky); MKP má vzhledem k rozsáhlé síti poboček vlastní autopark. Celkové hodnocení (shrnutí) Městská knihovna v Praze vyčerpala k celkem tis. Kč, tj. 100 % z celkové částky tis. Kč přidělené z finančních prostředků ze státní dotace Ministerstva kultury, z Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven na rok Plánovaně byly i v letošním roce posíleny mzdové prostředky na zajištění budování výměnných (cirkulačních) souborů. Dále bylo rozhodnuto personálně pomoci Místní knihovně Zbraslav a MK Suchdol při ukládání knihovního fondu do automatizovaného knihovního systému LANius a Clavius) a MK Petrovice při revizi knihovního fondu. Služby poskytované Městskou knihovnou v Praze v rámci plnění regionálních funkcí jsou obsluhovanými knihovnami i jejich zřizovateli vnímány kladně a my věříme, že se nám podaří spolupráci v dalších letech ještě zkvalitnit a rozšířit. Zpracovala: Mgr. Dagmar Volencová, referentka pro regionální funkce MKP V Praze dne RNDr. Tomáš Řehák ředitel Městské knihovny v Praze 6 I:\OOR\Texty\VOLENCOD\Vavraj\Rocni zprava RF MKP_04.doc

7 Přílohy: 1. Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí za rok Statistický výkaz financování regionálních funkcí za rok Adresář místních (základních) knihoven 4. Komentář k Rozpočtu dotace a jeho plnění na zajištění regionálních funkcí Městské knihovny v Praze v roce 2004 (materiál podán MK ČR dne ) 7 I:\OOR\Texty\VOLENCOD\Vavraj\Rocni zprava RF MKP_04.doc

8 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí 1 Kraj: Praha Rok 2004/ Název knihovny: Městská knihovna v Praze 3 Počet pracovníků zajišťujích RF 7 4 Počet obsluhovaných knihoven 37 5 Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven 29 7 počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv Statistika knihovnických činností KULT V počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí z toho: počet akcí v rámci RF počet všech účastníků z toho: počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 2 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven 1 26 počet revidovaných k. j počet revidovaných knihoven 1 28 Nákup KF z prostředků obcí 29 počet obsloužených knihoven 0 30 počet knihovních jednotek 0 31 Zpracování KF z prostředků obcí 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond 35 stav výměnného fondu k přírůstek VF k zakoupeno z dotace na regionální funkce (1-12/2004) zakoupeno z prostředků obce 0 39 zakoupeno z prostředků kraje a dalších zdrojů 0 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven 8 46 počet akcí Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km 1 148

9 50 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí 51 Kraj: Praha Rok 2004/ Název knihovny: Městská knihovna v Praze 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) z toho: nákup knihovního fondu z toho: nákup DDHM z toho: drobný nákup Spotřeba energie (číslo účtu 502) Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0 58 Cestovné (číslo účtu 512) Ostatní služby (číslo účtu 518) z toho: doprava z toho: Internet z toho: nákup licence na el. zdroje (nákup softwaru - DDNM) z toho: nákup knihovnických služeb 0 z toho: vzdělávání (školení, semináře) z toho: výkony spojů z toho: ostatní Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) z toho: platy zaměstnanců z toho: ostatní osobní náklady Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64,67-69) 0 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56-59, 64,67-70) 72 Investiční náklady 0 73 Náklady celkem (součet ř. 71 a 72) Přidělená dotace Vráceno do státního rozpočtu Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní zdroje) 81 Náklady za rok 0 82 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 0 83 z toho: platy zaměstnanců 0 84 z toho: ostatní osobní náklady 0 85 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 0 86 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) 0 87 Provozní náklady celkem (součet ř ) 0 88 Investiční náklady 0 89 Náklady celkem (součet ř ) 0

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2014 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 27. 2. 2015 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Obsah: 1. Úvod 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 Březen 2013 Výroční zpráva hodnocení výkonu regionálních funkcí v Ústeckém kraji v roce 2012 1. Úvod Program podpory výkonu

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Obsah: 1. Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2014 (priority) str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2014

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně 2009 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č.j.: SVKPlzeň/432/15 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2012 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Milada Miklíková Zřizovatel: město Břeclav OBSAH I. Služby

Více

Mapa Jihomoravského kraje: http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/okresy

Mapa Jihomoravského kraje: http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/okresy Fotografie na titulní straně: knihovny oceněné na Slavnostním setkání profesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2014, zleva nahoře: Městská knihovna v Mikulově (fotografie: Mgr. Ilona Salajková), Městská

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Zpracovaly: PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová PhDr. Anna Matoušková Praha 16.srpna 2005 Strana 1 (celkem 32) Úvod Významnou součástí infrastruktury

Více

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 -

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 - Výroční zpráva 2008 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová Stránka - 1 - OBSAH I. Úvod... 3 II. Ekonomika MěK... 4 1. Rozbor hospodaření... 4 1.1 Rozbor výdajových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření Městská knihovna Lipník nad Bečvou příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hodnocení činnosti a hospodaření Obsah Úvod... 2 1. Hlavní činnosti... 3 1.1 Veřejné knihovnické a informační služby... 3 1.1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2008 Zlín 2009 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

I. Služby Městské knihovny Břeclav pro město. 1. Úvod k činnosti Městské knihovny Břeclav za rok 2010

I. Služby Městské knihovny Břeclav pro město. 1. Úvod k činnosti Městské knihovny Břeclav za rok 2010 I. Služby Městské knihovny Břeclav pro město 1. Úvod k činnosti Městské knihovny Břeclav za rok 2010 Rok 2010 byl pro Městskou knihovnu Břeclav velmi náročný. Kromě pravidelné knihovnické činnosti nás

Více

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK ZPRÁVA o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok 2008 předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK zpracovala: Hana Kuřová, Hana Opatrná Obsah 1 / Úvod... 5 2 / Odborná

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Moravská zemská knihovna v Brně

Moravská zemská knihovna v Brně Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2012 Moravská zemská knihovna v Brně 2013 Obsah 1 Úvod... 4 2 Finanční zabezpečení

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 69/2008 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Ivanka Horáková pí Ludmila Papežová pověřená zastupováním

Více

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje 2015 2017 Duben 2015 1 ÚVOD... 3 1.1 Význam regionálních funkcí... 3 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ 2011-2014...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2013 Zlín 2014 Výroční

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, (pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí) www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více