ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)"

Transkript

1 Mariánské náměstí 1, Praha 1 telefon , fax Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám Praha 1-Malá Strana Č. j.: 53/05Ř Vyřizuje: Mgr. Dagmar Volencová Tel.: ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni ) Název knihovny: MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE Adresa: Mariánské nám. 1, Praha 1-Staré Město, IČO: DIČ: CZ Evidenční číslo u MK ČR: 0025/2002 Právní forma zřizovatele: město a kraj (hl. m. Praha) Příjemce dotace: Hlavní město Praha Číslo účtu: PMB č. ú /6000 V souladu s Programem podpory zajištění regionálních funkcí knihoven, a jeho financováním Ministerstvem kultury ČR, plnila MKP v roce 2004 tyto funkce zaměřené na činnost a služby pro místní veřejné (základní) knihovny: 1. Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory; 2. Statistika knihovnických činností; 3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady; 4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce; 5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů; 6. Pomoc při zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce; 7. Projekt přebudování jedné místní veřejné knihovny na vzorovou moderní knihovnu se standardy služeb na obdobné úrovni jako automatizované pobočky MKP. Roční plnění regionálních funkcí MKP (ke dni ) Městská knihovna v Praze zajišťovala plnění regionálních funkcí ve vztahu k místním veřejným knihovnám (základním) na území Kraje Praha. Celkem obsluhovala 37 knihoven (20 profesionalizovaných a 17 s dobrovolným pracovníkem). Mnoho činností pro místní knihovny na území hl. m. Prahy bylo vykonáváno paralelně s činnostmi, které jsou naplňovány vůči naší síti knihoven MKP (např. v oblasti dalšího vzdělávání knihovníků, při pomoci zpracování knihovních fondů apod.). Pro evidenci činností a služeb poskytovaných jednotlivým základním knihovnám používáme stejný formulář pracovního výkazu jako v roce Pracovní výkazy jsou čtvrtletně sumarizovány referentem pro RF a dále zpracovány pověřeným pracovníkem ekonomického odd. MKP.

2 1. Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory Porady - Porady pro knihovníky místních knihoven - Semináře; porady sekce SDRUK pro pověřené pracovníky MKP - Tým pro regionální funkce MKP Konzultace, metodické návštěvy V červnu (16. 6.) a v prosinci (6. 12.) se v Ústřední knihovně MKP uskutečnily se dvě porady knihovníků pražských místních knihoven s pracovníky MKP. Prostřednictvím elektronických prezentací se knihovníci měli možnost na první schůzce seznámit s nově rekonstruovanými místními knihovnami a jejich novými službami (Místní knihovna Horní Počernice, Zbraslav a Klánovice), na druhé pak se službami a činnostmi poskytovanými MKP obsluhovaným místním knihovnám a na představení akcí pro děti uskutečněné v místních knihovnách (Dolní Chabry, Horní Počernice, Zbraslav) v roce Zástupci MKP se zúčastnili semináře SKIP Knihovna ve svém regionu ( ) v Městské knihovně Šumperk, stejně jako 6. a 7. porady Sekce SDRUK pro regionální funkce, které se konaly v Národní knihovně ČR (28. 1.) a v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích (9. 6.) za účasti krajských knihoven (ředitelů a vedoucích metodických pracovníků), zástupců Národní knihovny ČR a Ministerstva kultury ČR. Ve dnech se referentka pro regionální funkce MKP zúčastnila konference Knihovny současnosti 2004 v Seči a v rámci sekce Regionální funkce knihoven přednesla příspěvek Městská knihovna v Praze a její specifika a poskytované služby v rámci plnění výkonu regionálních funkcí. 2. Statistika knihovnických činností Městská knihovna v Praze zpracovala každoroční statistiku (výkazy KULT (MK) V 12-01, Roční výkaz o knihovně za rok 2003) místních knihoven (základní knihovny) na území Kraje Praha a jejich krajskou sumarizaci pro Informační a poradenské středisko pro místní kulturu (IPOS). MKP shromažďovala, kontrolovala a sumarizovala statistická data poskytnutá těmito knihovnami a zároveň jim zajišťovala metodickou pomoc. V r působilo v 37 městských částech hl. města Prahy (převážně na okraji města) 37 knihoven, z toho 20 profesionálních a 17 s dobrovolnými pracovníky. Sumarizovány byly údaje ze všech 37 obsluhovaných knihoven. Vytvořena instrukce pro vyplňování ročních statistických výkazů knihovnické činnosti; Zaslání statistických výkazů s pokyny pro jejich správné vyplnění; Konzultace (vyplňování statistického výkazu); Kontrola a uložení statistických dat z místních knihoven do elektronického formuláře IPOS (nyní NIPOS); Sumarizace statistických údajů knihovnické činnosti místních knihoven; Statistická analýza ročních výkazů místních knihoven za rok 2003 dle KULT V 12-01; Zaslání statistických výkazů místních knihoven IPOS s průvodním dopisem; Zpracování informací o činnosti pražských veřejných knihoven (základních) v r. 2003; Zaslání sumarizovaných statistických údajů obsluhovaným knihovnám. 3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady MKP uspořádala pro pracovníky místních knihoven celkem 51 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 91 knihovníků. Všech vzdělávacích akcí bylo připraveno 141 za celkové účasti frekventantů. Celkový počet vyučovacích hodin byl 886, z toho 579 hodin pro zaměstnance místních knihoven v rámci plnění regionálních funkcí. Obsluhované knihovny byly průběžně obesílány aktuální nabídkou připravovaných vzdělávacích akcí z oblasti knihovnictví a informatiky. 2 I:\OOR\Texty\VOLENCOD\Vavraj\Rocni zprava RF MKP_04.doc

3 Možnost studia na odborných školách a další vzdělávání v oboru (rekvalifikace): Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze - studijní obor: Služby knihoven (denní i dálkové studium) Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze - bakalářský, magisterský a doktorský program Informační studia a knihovnictví Rekvalifikační knihovnické kurzy Národní knihovna ČR (odd. vzdělávání) Vzdělávací akce: Kurzy informačních technologií - Základní počítačová gramotnost (v rozsahu ECDL); 10 modulů, z toho 7 pro začátečníky a mírně pokročilé, 3 pro pokročilé uživatele (duben-prosinec) - Prezentace databáze Manuscriptorium (16. 2.) - Prezentace Digitálního plánu hlavního města Prahy (22. 3.) Exkurze - Knihovna Smíchov pobočka MKP (1. 3.) - Městská knihovna Jihlava, Městská knihovna Brtnice (29. 3.) - Knihovna Akademie věd ČR (19. 4.) - Knihovna Korunní pobočka MKP (3. 5.) - Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Knihovna Kroměřížska (7. 6.) - Památník národního písemnictví a knihovna Strahovského kláštera (28. 6.) - Parlamentní knihovna ( a ) - Knihovna Spořilov pobočka MKP ( ) - Památník národního písemnictví a knihovna Strahovského kláštera ( ) - Knihovna Holešovice pobočka MKP (6. 12.) Semináře - Co by měly děti vědět o informacích a učení (16. 2.) - Péče o čtenáře ve Velké Británii (15. 3.) - Potřeba hry a fantazie ve vývoji dítěte (24. 5.) - Práce s textem a metody kritického myšlení /z cyklu Kritické myšlení/ (21. 6.) - Kritické myšlení /z cyklu Kritické myšlení/ ( ) - Pohádka a mýtus jako příběh národa ( ) Přednášky - Veřejné knihovnictví ve Velké Británii (9. 2.) - České literární časopisy - z cyklu Česká literatura pro dospělé čtenáře (14. 6.) - Polská literatura 20. století ( ) - Současná česká literatura pro děti a mládež; Nová jména v české poezii a próze - z cyklu Česká literatura pro dospělé čtenáře ( ) Metodické kurzy - Dětem o menšinách - metodika interkulturních dílen ( ) Kurzy základní počítačové gramotnosti MKP průběžně nabízela pracovníkům místních veřejných knihoven školení zaměřená na rozvoj kvalifikace v oblasti práce s informačními a komunikačními technologiemi, jejichž náplní byla témata: základy informačních technologií; práce s počítačem a správa souborů; textový editor; tabulkový kalkulátor; databáze; grafické možnosti PC, elektronické prezentace; služby informační sítě. Kurzy základní počítačové gramotnosti, jsou zahrnuty ve Statistickém výkazu výkonu regionálních funkcí, plně hrazeny jsou však finančních prostředků programu VISK 2. Od firmy GOPAS, a. s. (počítačová škola) bylo zakoupeno deset CD-ROM 3 I:\OOR\Texty\VOLENCOD\Vavraj\Rocni zprava RF MKP_04.doc

4 s výukovými kurzy Knihovna výukových kurzů - MS Office 2000CZ (včetně licence), která byla poskytnuta vybraným místním knihovnám. Exkurze Rozšířenou nabídkou exkurzí se snažíme informovat o nově vybudovaných či rekonstruovaných knihovnách v České republice i v síti MKP, stejně jako o významných kulturních institucích spojených s historií a vývojem knihoven a písemných památek. 4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce Pokračujeme v systematickém budování výměnných knihovních fondů, v roce 2004 bylo nakoupeno knih, celkem výměnný fond k čítá svazků. Cirkulační soubory knih byly poskytovány 14 obsluhovaným knihovnám a slouží k obohacení jejich fondu o kvalitní beletrii a naučnou literaturu. Jeden výměnný soubor obsahuje 50 až 60 svazků a knihovnám je zapůjčen na půl roku (s možností prodloužení vybraných titulů). Agendě spojené s výměnnými soubory se věnuje odborný pracovník MKP, výměnný fond je umístěn v automatizované knihovně Bohnice. Distribuce výměnných souborů obsluhovaným knihovnám je zajišťována služebními auty MKP.Odd. akvizice, evidence a technického zpracování zajistilo pro obsluhované knihovny předplatné časopisů Čtenář (měsíčník pro knihovny), Přehled kulturních pořadů v Praze a Český dialog/czech Dialogue (pro 10 vybraných knihoven). Nákup periodik byl hrazen z prostředků na nákup knihovního fondu pro výměnné soubory. 5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Revize knihovního fondu: - Místní knihovna Petrovice Obsahová prověrka (aktualizace) knihovního fondu: - Místní knihovně Dolní Chabry - Místní knihovna Kolovraty - Místní knihovna Řeporyje Ukládání knihovního fondu do AKS Clavius nebo LANius: - Místní knihovna Suchdol (Clavius) - Místní knihovna Zbraslav (LANius) V srpnu (2.-6. a ) byla provedena revize knihovního fondu v Místní knihovně Petrovice. MKP zde formou dohody o provedení práce zajistila personální posílení během plánované revize. V Místní knihovně Zbraslav probíhalo od ledna do prosince ukládání knihovního fondu do automatizovaného knihovního systému LANius a v Místní knihovně Suchdol bylo od února do prosince bylo personálně podpořeno ukládání knihovního fondu do AKS Clavius. Pro Místní knihovnu Dolní Chabry, Kolovraty a Řeporyje byla pracovníky MKP zajištěna aktualizace knihovního fondu, zejména naučné literatury. MKP průběžně rovněž zajišťovala v pěti místních knihovnách (Koloděje, Kunratice, Petrovice, Radotín, Zličín) aktualizaci knihovních katalogů. Celkem bylo pro uvedené knihovny vytištěno a vyexpedováno katalogizačních lístků (jmenné, předmětové). 6. Pomoc při zpracování knihovních fondů z prostředků obce Přehledy aktuální knižní produkce naučné literatury a beletrie včetně anotací a kvalitních lektorských posudků - Novinky beletrie (leden-prosinec) - Novinky naučné literatury (leden-prosinec) 4 I:\OOR\Texty\VOLENCOD\Vavraj\Rocni zprava RF MKP_04.doc

5 Novinky beletrie i naučné literatury jsou zpracovávány měsíčně a v tištěné podobě distribuovány místním knihovnám. Katalogizace, výroba a expedice jmenných a předmětových katalogizačních lístků - Jmenné a předmětové katalogizační lístky (výroba a tisk): Tematické seznamy naučné literatury i beletrie (podle žánru, oboru, roku vydání atd.) Metodická pomoc při jmenném a věcném zpracování knihovního fondu - Počet zlektorovaných titulů: Požadavky jednotlivých místních knihoven (37) byly následující: Seznamy novinek (1x měsíčně): 25 knihoven (novinky - beletrie), 25 knihoven (novinky - naučná literatura) Výroba, tisk a expedice katalogizačních lístků: 6 knihoven (Místní knihovna Koloděje, Kunratice, Petrovice, Radotín, Suchdol, Zličín) MKP se podílela na zajištění kvalitního zpracování knihovního fondu (katalogizace, metodická činnost, tisk katalogizačních lístků, lektorování) a poskytovala přehledy aktuální knižní produkce - novinky naučné literatury a beletrie (včetně anotací a lektorských posudků), rešerše a tematické seznamy naučné literatury i beletrie (podle žánru, oboru, roku vydání atd.) Novinky beletrie i naučné literatury byly zpracovávány měsíčně a v tištěné podobě distribuovány místním knihovnám. Každá místní knihovna má zároveň svého patrona z odd. jmenného a věcného zpracování MKP, který zajišťuje požadavky dané místní knihovny a poskytuje metodickou pomoc v oblasti zpracování knihovního fondu. Odd. jmenného a věcného zpracování spolu s odd. akvizice, evidence a technického zpracování a úsekem služeb Ústřední knihovny se významnou měrou podílelo na kvalitním zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce (katalogizace, metodická činnost, tisk katalogizačních lístků, lektorování). Celkem bylo zlektorováno knižních titulů, vytištěno a expedováno jmenných a předmětových katalogizačních lístků. Měsíčně jsou obsluhovaným knihovnám v tištěné podobě zasílány Novinky beletrie a Novinky naučné literatury (leden-prosinec), které umožňují kolegům lepší orientaci při vlastní akvizici. 7. Projekt přebudování jedné místní veřejné knihovny na vzorovou moderní knihovnu se standardy služeb na obdobné úrovni jako automatizované pobočky MKP (internetizace, automatizace) internetizace místních knihoven technické vybavení knihoven - počítačová stanice - laserová tiskárna - čtečka čárového kódu automatizovaný knihovní systém Clavius Při metodických návštěvách si průběžně mapujeme technické podmínky základních knihoven, neboť je naším záměrem zlepšit komunikaci nejenom mezi MKP a obsluhovanými knihovnami, ale také mezi celou sítí místních veřejných knihoven. Technické vybavení bylo v roce 2004 zakoupeno do níže uvedených místních knihoven, které nyní mohou svým čtenářům nabídnout kromě standardních knihovnických služeb také přístup na Internet a postupně přejdou na plně automatizovaný výpůjční systém (AKS) Clavius. Místní knihovna Chodov Technické vybavení zakoupené z prostředků na regionální funkce: 2 počítačové stanice pro veřejný Internet 1 počítačová stanice služební s instalací AKS Clavius 1 laserová tiskárna 1 čtečka čárového kódu 5 I:\OOR\Texty\VOLENCOD\Vavraj\Rocni zprava RF MKP_04.doc

6 Místní knihovna Modřany (Husova knihovna) Technické vybavení zakoupené z prostředků na regionální funkce: 1 počítačová stanice služební s instalací AKS Clavius 1 laserová tiskárna 1 čtečka čárového kódu Místní knihovna Zbraslav Technické vybavení zakoupené z prostředků na regionální funkce: AKS Clavius 1 monitor Místní knihovna Zličín Technické vybavení zakoupené z prostředků na regionální funkce: 2 počítačové stanice pro veřejný Internet 1 počítačová stanice služební s instalací AKS Clavius 1 laserová tiskárna 1 čtečka čárového kódu Celkem bylo z prostředků na regionální funkce v rámci DDHM pořízeno 7 počítačů včetně příslušenství, 3 laserové tiskárny, 3 čtečky čárových kódů (pro Místní knihovnu Chodov, Modřany, Zličín) a 1 monitor (Místní knihovna Zbraslav). Automatizovaný knihovní systém Clavius (4 licence) byl zakoupen do Místní knihovny Chodov, Modřany, Zbraslav a Zličín. Veškeré položky zakoupené z prostředků na zajištění regionálních funkcí podléhající zařazení do majetku podle platných účetních předpisů jsou ošetřeny smlouvou o dlouhodobé zápůjčce a evidovány jako majetek Městské knihovny v Praze. Odborní pracovníci odd. automatizace MKP poskytovali pro knihovny (Dolní Chabry, Horní Počernice, Chodov, Modřany, Suchdol, Uhříněves, Zbraslav, Zličín) servis výpočetní techniky. Ve většině případů je k zajištění dopravy v rámci plnění regionálních funkcí využívána MHD, v menší míře se používá služební auto (distribuce výměnných souborů knih, servis výpočetní techniky); MKP má vzhledem k rozsáhlé síti poboček vlastní autopark. Celkové hodnocení (shrnutí) Městská knihovna v Praze vyčerpala k celkem tis. Kč, tj. 100 % z celkové částky tis. Kč přidělené z finančních prostředků ze státní dotace Ministerstva kultury, z Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven na rok Plánovaně byly i v letošním roce posíleny mzdové prostředky na zajištění budování výměnných (cirkulačních) souborů. Dále bylo rozhodnuto personálně pomoci Místní knihovně Zbraslav a MK Suchdol při ukládání knihovního fondu do automatizovaného knihovního systému LANius a Clavius) a MK Petrovice při revizi knihovního fondu. Služby poskytované Městskou knihovnou v Praze v rámci plnění regionálních funkcí jsou obsluhovanými knihovnami i jejich zřizovateli vnímány kladně a my věříme, že se nám podaří spolupráci v dalších letech ještě zkvalitnit a rozšířit. Zpracovala: Mgr. Dagmar Volencová, referentka pro regionální funkce MKP V Praze dne RNDr. Tomáš Řehák ředitel Městské knihovny v Praze 6 I:\OOR\Texty\VOLENCOD\Vavraj\Rocni zprava RF MKP_04.doc

7 Přílohy: 1. Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí za rok Statistický výkaz financování regionálních funkcí za rok Adresář místních (základních) knihoven 4. Komentář k Rozpočtu dotace a jeho plnění na zajištění regionálních funkcí Městské knihovny v Praze v roce 2004 (materiál podán MK ČR dne ) 7 I:\OOR\Texty\VOLENCOD\Vavraj\Rocni zprava RF MKP_04.doc

8 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí 1 Kraj: Praha Rok 2004/ Název knihovny: Městská knihovna v Praze 3 Počet pracovníků zajišťujích RF 7 4 Počet obsluhovaných knihoven 37 5 Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven 29 7 počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv Statistika knihovnických činností KULT V počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí z toho: počet akcí v rámci RF počet všech účastníků z toho: počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 2 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven 1 26 počet revidovaných k. j počet revidovaných knihoven 1 28 Nákup KF z prostředků obcí 29 počet obsloužených knihoven 0 30 počet knihovních jednotek 0 31 Zpracování KF z prostředků obcí 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond 35 stav výměnného fondu k přírůstek VF k zakoupeno z dotace na regionální funkce (1-12/2004) zakoupeno z prostředků obce 0 39 zakoupeno z prostředků kraje a dalších zdrojů 0 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven 8 46 počet akcí Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km 1 148

9 50 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí 51 Kraj: Praha Rok 2004/ Název knihovny: Městská knihovna v Praze 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) z toho: nákup knihovního fondu z toho: nákup DDHM z toho: drobný nákup Spotřeba energie (číslo účtu 502) Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0 58 Cestovné (číslo účtu 512) Ostatní služby (číslo účtu 518) z toho: doprava z toho: Internet z toho: nákup licence na el. zdroje (nákup softwaru - DDNM) z toho: nákup knihovnických služeb 0 z toho: vzdělávání (školení, semináře) z toho: výkony spojů z toho: ostatní Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) z toho: platy zaměstnanců z toho: ostatní osobní náklady Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64,67-69) 0 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56-59, 64,67-70) 72 Investiční náklady 0 73 Náklady celkem (součet ř. 71 a 72) Přidělená dotace Vráceno do státního rozpočtu Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní zdroje) 81 Náklady za rok 0 82 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 0 83 z toho: platy zaměstnanců 0 84 z toho: ostatní osobní náklady 0 85 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 0 86 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) 0 87 Provozní náklady celkem (součet ř ) 0 88 Investiční náklady 0 89 Náklady celkem (součet ř ) 0

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Analýza RF v roce 2007

Analýza RF v roce 2007 Analýza RF v roce 2007 s příklady dobré praxe v jednotlivých krajích 14. zasedání sekce SDRUK pro RF Praha 5. listopadu 2008 Zdroje: http://knihovnam.nkp.cz Regionální funkce knihoven v roce 2007 (základní

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina Zpráva o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina za rok 2009 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v kraji Vysočina v roce 2009...

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Služby čtenářům a uživatelům

Služby čtenářům a uživatelům Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011 2014 (návrh listopad 2010)

Více

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje 2015 2017 Duben 2015 1 ÚVOD... 3 1.1 Význam regionálních funkcí... 3 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ 2011-2014...

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Obsah: 1. Vědecká knihovna v

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Obsah: 1. Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2014 (priority) str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2014

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Pro ilustraci, jakým způsobem se mění služby knihoven a vnímání knihoven ze strany veřejnosti - část komentáře jedné pověřené knihovny: Uživatelé si uvědomují,

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

Jak dál v automatizaci malých knihoven

Jak dál v automatizaci malých knihoven Jak dál v automatizaci malých knihoven Úvahy o možnostech a mezích rozvoje Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Tomáš Gec, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Knihovny v pavučině spolupráce,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012 Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 28. listopadu 2012 Od posledního setkání Knihovna v Malečově začala využívat Clavius REKS Po skončení stavebních úprav v OMO jsme nastěhovali zpět naučnou literaturu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 Březen 2013 Výroční zpráva hodnocení výkonu regionálních funkcí v Ústeckém kraji v roce 2012 1. Úvod Program podpory výkonu

Více

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD listopad 2007 I. Analýza současného stavu veřejných knihoven

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Trutnov, leden 2008 1) Služby V roce 2007 bylo zaregistrováno 6.203 čtenáři, z toho 4.267 dospělých čtenářů

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně 2009 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ STATISTIK V SYSTÉMU STATISTIKA-EXCEL A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ V RÁMCI REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN

AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ STATISTIK V SYSTÉMU STATISTIKA-EXCEL A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ V RÁMCI REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ STATISTIK V SYSTÉMU STATISTIKA-EXCEL A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ V RÁMCI REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN Eva Semrádová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Historie automatizace

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2014 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 27. 2. 2015 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Žádost o poskytnutí dotace. pro rok 2014

Žádost o poskytnutí dotace. pro rok 2014 NÁZEV ŽADATELE: Právní forma: IČ: 123456789 DIČ: 123456789 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstava kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 na podprogram

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2015 2020

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2015 2020 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T

Více

2. Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech. Okres Kroměříž. Okres Uherské Hradiště

2. Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech. Okres Kroměříž. Okres Uherské Hradiště Obsah: 1. Úvod 2. Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech 3. Výkon regionálních funkcí na krajské úrovni zajištěný krajskou knihovnou 4. Hodnocení ekonomických ukazatelů 5. Celkové

Více

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK Blanka Sapáková, Jana Shejbalová Automatizovaný knihovnicko-informační systém ALEPH je vnitřně členěný na moduly akvizice, katalogizace, evidence seriálů,

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Zpracovaly: PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová PhDr. Anna Matoušková Praha 16.srpna 2005 Strana 1 (celkem 32) Úvod Významnou součástí infrastruktury

Více

Návrh definic do Deníku

Návrh definic do Deníku Návrh definic do Deníku 1. Obsluhovaná populace Počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, počet obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena.

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Pokud jde o činnost městské knihovny ve sledovaném období, je možno konstatovat, že došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 20. 2. 2014 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně OBSAH 1. ÚVOD 2.

Více

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1 - Fondy A. FONDY STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů (knihovních jednotek/svazků) číslo údaj stav 2011 přírůstek přírůstek přír. 12/11 úbytek úbytek úbyt.

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998.

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998. 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Obsah Příloha Strana Graf č. 1 Knihovny zúčastněné v průzkumu 2004 3 Graf č.

Více

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004 1 Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004 Vážené dámy a pánové, V roce 1999 provedla Národní knihovna ČR analýzu mzdové, věkové a vzdělanostní struktury

Více

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová Evidence literatury, ochrana a revize KF Ing. Stanislava Ivanovová 1 Obsah Evidence Označení jednotky Přírůstkový seznam Průvodky Signování Aktualizace knihovního fondu Vyřazené knihy Úbytkový seznam Prozatímní

Více

Jak s pomocí krajské koncepce naplňujeme cíle regionálních funkcí v Jihomoravském kraji

Jak s pomocí krajské koncepce naplňujeme cíle regionálních funkcí v Jihomoravském kraji Jak s pomocí krajské koncepce naplňujeme cíle regionálních funkcí v Jihomoravském kraji Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 21. 22. 10. 2013 Dům hudby Pardubice MAJÍ NAŠE KNIHOVNY VIZI??

Více

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová V Plzni 12. 10. 2011 Územní rozdělení v Plzeňském kraji Interní metodická pomůcka Schéma krajského

Více

Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy

Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Edita Lichtenbergová NK ČR Knihovny současnosti 2014, Olomouc, 11. 9. 2014 Změnu koncepce může ovlivnit 1) Úspornost RDA a formátu založeném na

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2014 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č.j.: SVKPlzeň/432/15 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za

Více

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK) Projekt XXX 1 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Mikulandská 5 116 74 Praha 1 Centrum pro školní knihovny (CŠK) Radmila Indráková Projekt XXX 2 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Specializovaná knihovna

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: J. Brinčeková, J. Dujková, E. Pekařová, V. Povalačová, Z. Smahlová, J. Vlčková,

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2010 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele Příloha č. 3 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů Ústřední knihovny VŠB TU Ostrava Ústřední knihovna VŠB-TUO (dále jen ÚK), shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování knihovnických

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Roční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2005 Zpracovaná na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v

Více

Výroční zpráva 2011 Trutnov, leden 2012

Výroční zpráva 2011 Trutnov, leden 2012 Výroční zpráva 2011 Trutnov, leden 2012 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 6-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 12-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

Cestovní náhrady 35 10 45 20 55 Výdaje na drobný hmotný 0 205 205 325 325. 22 68 90 61 83 povinných zákonných odvodů celkem 3 423 393 3 816 516 3 939

Cestovní náhrady 35 10 45 20 55 Výdaje na drobný hmotný 0 205 205 325 325. 22 68 90 61 83 povinných zákonných odvodů celkem 3 423 393 3 816 516 3 939 Příloha č. 13 Přehled uznaných nákladů Uznané náklady na řešení se skládají z finančních prostředků účelové podpory a finančních prostředků příjemce. Nejsou zahrnuty v souladu se schváleným projektem finanční

Více

Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány

Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány Základním předpokladem úspěchu je spolupráce. Čím aktivnější komunitu se nám podaří vytvořit, tím lepší budou výsledky. Naše snažení pak ocení naši uživatelé v podobě

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Celkový objem dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy ( dále jen DVz) k městským částem

Více

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Eva Cerniňáková (cernin@jabok.cz) Setkání knihovníků teologických knihoven Vranov u Brna, 13.-14.5.2015 Co je to Evergreen Moderní a

Více

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková Hrůza! Vyšlo to! Peníze budou! Regionální funkce Pardubice 2009 Zlata Houšková Projekt Unie zaměstnavatelských svazů Vzdělávání pracovníků v kultuře Týká se též knihovníků; partnerem SKIP (člen Týká se

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR Různé druhy vzdělávacích akcí v oblasti katalogizace stále patří mezi nejčastější a zároveň nejžádanější vzdělávací akce v knihovnách

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Obec/město: Dlouhá Lhota. Je-li žadatel fyzická osoba: Rodné číslo: Zvolením okresu se automaticky. Kraj Moravskoslezský kraj Kód kraje CZ080

Obec/město: Dlouhá Lhota. Je-li žadatel fyzická osoba: Rodné číslo: Zvolením okresu se automaticky. Kraj Moravskoslezský kraj Kód kraje CZ080 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění literatury a knihoven Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století pro rok 2013

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2014 Březen 2015 Čj: svkul/00261/2015 Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Ústeckém kraji v roce 2014 1. Úvod

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony KNIHOVNY A ZÁKONY Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony Knihovna jako systém Systém je komplex vzájemně spjatých prvků a jejich propojení s okolím Systém může být současně prvkem systému vyššího

Více

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011 Ráj jsem si vždycky představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu. J. L. Borges Úvod V roce 2011 jsme kromě běžné činnosti zajišťování

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Systém pro on-line podávání, hodnocení a publikování abstraktů

Systém pro on-line podávání, hodnocení a publikování abstraktů web design on-line publishing SEO Případová studie IMSC 2006 Systém pro on-line podávání, hodnocení a publikování abstraktů Výchozí situace V roce 2006 se v Praze konala 17. Mezinárodní konference hmotnostní

Více

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah: 1. Akvizice a zpracování knihovního fondu 2. Služby 3. Regionální oddělení 4. Další činnosti 5. Přehled

Více

PERSONÁLNÍ POLITIKA VE VYSOKOŠKOL- SKÉ KNIHOVNĚ (NAŠE ZKUŠENOSTI)

PERSONÁLNÍ POLITIKA VE VYSOKOŠKOL- SKÉ KNIHOVNĚ (NAŠE ZKUŠENOSTI) PERSONÁLNÍ POLITIKA VE VYSOKOŠKOL- SKÉ KNIHOVNĚ (NAŠE ZKUŠENOSTI) Ivo Brožek, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem Když jsem uvažoval o tématu svého vystoupení do sekce věnované

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce 1970. Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Zpráva o činnosti knihoven. Mikroregionu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2007

Zpráva o činnosti knihoven. Mikroregionu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2007 Zpráva o činnosti knihoven Mikroregionu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2007 Městská knihovna Třinec 2008 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Počet knihoven... 3 3. Knihovní fond... 3 4. Čtenáři... 3

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

*.obecniknihovna.cz. InfoDays, 6.listopad 2014. Jiří Zelenka, jiri.zelenka@0touch.cz, tel: 777 789 926

*.obecniknihovna.cz. InfoDays, 6.listopad 2014. Jiří Zelenka, jiri.zelenka@0touch.cz, tel: 777 789 926 *.obecniknihovna.cz InfoDays, 6.listopad 2014 Jiří Zelenka, jiri.zelenka@0touch.cz, tel: 777 789 926 Agenda Agenda Anterix s.r.o. a *.obecniknihovna.cz Technické požadavky a nároky na instalaci Požadavky

Více