Výroční zpráva školy. za školní rok 2006/2007. Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy. za školní rok 2006/2007. Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007 Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24 1

2 Obsah Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Část VI. Část VII. Část VIII. Část IX. Část X. Základní charakteristika školy Výsledky výchovy a vzdělávání Výsledky kontroly ČŠI Údaje o pracovnících školy Hodnocení práce školy a DVPP Údaje o aktivitách prezentaci školy na veřejnosti Výkon státní správy Další údaje o škole Výhled na příští školní rok Evaluace školy Část XI. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Část XII. Zhodnocení a závěr 2

3 Část I. Základní charakteristika školy a) Název organizace: Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, právní subjekt příspěvková organizace IČO DIČ CZ b) Zřizovatel : Městský úřad v Prostějově, nám. T. G. Masaryka c) Ředitel školy: Mgr. Ivan Pospíšil, Prostějov, B.Němcové 15 d) Typ školy a školských zařízení: I. stupeň II. stupeň výuka plavání školní družina školní jídelna Šk. rok Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Počet všech pracovníků celkem Počet ped. pracovníků 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/ ,56 25,11 17,97 18, e) Datum zařazení do sítě škol : f) Celková kapacita školy a jejích součástí: ZŠ 800 žáků ŠD 250 žáků ŠJ jídel g) Učební program : Základní škola čj /96-2 ve všech ročnících, a 29738/ v ročníku. h) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy : Sdružení rodičů a přátel školy Asociace školních sportovních klubů Část II. Výchovné působení Výsledky výchovy a vzdělávání a) Prospěch žáků na škole Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn, Prospělo Neprospělo Šk. rok 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/ roč

4 roč Celkem 1. 9.roč b) Snížený stupeň z chování Stupeň chování škol. rok 2005/2006 škol. rok 2006/2007 Počet Procento Počet Procento 2 4 0,62 1 0, ,49 c) Celkový počet neomluvených hodin Školní rok 2005/2006 Školní rok 2006/2007 I.pololetí II.pololetí d) Plnění učebních osnov a učebních plánů Školní rok 2006/2007 Název Číslo jednací Ročník Základní škola /96-2 a 29738/ ročník a 6.-9.ročník Školní rok 2005/2006 Název Číslo jednací Ročník Základní škola /96-2 a 29738/ ročník a 6.-9.ročník e) Údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí 1. Zápis do 1.tříd v roce 2007: K zápisu se dostavilo 80 žáků z toho po odkladu 24 Přijato 62 žáků žádostí o odklad Do školní družiny bylo zařazeno celkem 207 žáků 3. Do školní jídelny bylo přihlášeno v průměru 975 žáků včetně ZŠ Palacká Z toho: 102 ZŠ Čechovice a 71 MŠ Čechovice 176 výdejna ZŠ Palacká 135 výdejna ZŠ Skálovo 491 ZŠ Dr.Horáka V rámci vedlejší činnosti vaříme asi 340 obědů denně. 4. Na střední školy bylo přijato: Gymnázium J.W. 7 žáků z 5.ročníku CMG 3 žáci z 5.ročníku Reálné gymnázium 3 žáci z 7.ročníku SOU 1 žák z 8.ročníku Střední školy 49 žáků z 9.ročníku SOU 31 žáků z 9.ročníku f) Práce s integrovanými žáky Ve školním roce 2006/07 bylo na škole 17 integrovaných žáků. 15 z nich pracovalo 1x týdně 45 minut v rámci reedukace s dyslektickou asistentkou. 2 žákyně byly integrovány z důvodu 4

5 percepční nedoslýchavosti a ostatní z důvodu specifických poruch učení. O žáky se letos staralo 6 kvalifikovaných pedagogů dyslektických asistentek. Návrhy na kontrolní vyšetření žáků byly odeslány s dostatečným předstihem koncem dubna. Vlastní vyšetření probíhala přímo na PPP a v SPC. Těmto vyšetřením předcházela návštěva paní Mgr. Duškové z PPP navštívila naši školu a provedla pohovor se všemi dyslektickými asistentkami, které se v letošním roce staraly o integrované žáky. Na základě těchto informací a vlastního vyšetření pak zpracovala kontrolní zprávy. Úspěšnost práce při reedukaci závisí na důsledné spolupráci třídních učitelů, rodičů a dyslektických asistentek, ale také na kvalitní domácí přípravě, dobré práci s těmito žáky přímo v hodinách a na vhodném využívání didaktických pomůcek, které ve škole máme. g) Práce s talentovanými žáky V letošním školním roce se rozvíjela práce s talentovanými žáky, podobně jako v minulých letech. Na prvním stupni jsou sportovně talentovaní žáci soustředěni v plaveckých třídách. Na druhém stupni byly pro sportovně talentované žáky zřízeny sportovní třídy se zaměřením na basketbal. Postupně se mění profilace školy a plní se dlouhodobá koncepce školy. Pro sportovní činnost má škola ideální podmínky. V oblasti sportu vynikají: v kopané Jiří Spáčil, Dominik Zahradníček, Michal Pavel, Robin Cigan, Aleš Studený v plavání Lenka Skoumalová, Kateřina Praskačová, Jakub Cibulka v tenise Lukáš Vágner, Dominik Balcar, Marieta Vágnerová v tanci Tereza Hrubá, Tereza Kohoutková, Klára Kopová, Kristýna Kopecká, Jana Kaplánková, Dominika Zbořilová, Nela Krejčiříková, Veronika Černá, Alexandra Mülerová, Adéla Bednářová, Filip Jurenka. celkově jsou pro sport nadaní: Denisa Vrtalová, Julie Tkadlečková, Nela Kraváková, Patrik Zapletal. Eliška Hubáčková vyniká v krasobruslení. V jiných oblastech vynikají: ve výtvarné výchově Adéla Navarová, Michal Buchta, Ondřej Cehelský, Zdeněk Cehelský v hudbě 1.místo v kraji ve hře na klavír získala Vendula Vymazalová v oblasti literatury, redigování školního časopisu: Tereza Schllatauerová, Kamila Tesárková. Vojtěch Plát je výrazným talentem v šachu, ve své kategorii se stal mistrem Evropy. Mimo tyto uvedené talenty je na škole celá řada nadaných žáků, s kterými se dlouhodobě pracuje ve škole v rámci výuky i mimo vyučování. Žáci jsou vedeni k samostatnosti a schopnosti orientovat se ve všech dostupných informačních zdrojích. Část III Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce na škole neproběhla kontrola od ČŠI. 5

6 a) Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů Část IV Údaje o pracovnících školy školní rok 2005/06 školní rok 2006/ hod. 725 odb.zp. 711 hod., 700 odb.zp. tj.98,50% tj.98,45 % Na I.stupni bylo odučeno celkem 304 vyučovacích hodin učiteli odborně způsobilými tj.100%. Na II.stupni bylo odučeno celkem 407 vyučovacích hodin, z toho bylo 396 hodin odučeno učiteli odborně způsobilými a 11 vyučovacích hodin bylo odučeno bez odborné způsobilosti. Některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti Výuka na naší škola byla v tomto roce zajištěna téměř se 100% aprobovaností. Na I.stupni se podařilo dosáhnout 100% aprobovanosti. Garantem školy pro veškeré počítačové vybavení je pan učitel Lukáš Doležel s aprobací pro výuku informatiky. Pro zlepšení výuky počítačů využíváme dvě učebny výpočetní techniky. Učebny jsou přístupné i v odpoledních hodinách pro žáky toužící po internetu. Neaprobovaně se učí pouze rodinná výchova, kterou učí učitelé příbuzných oborů Ov. Na prvním stupni máme dvě učitelky se 100% aprobovaností pro výuku anglického jazyka (z toho je jedna na MD). Neaprobovaní vyučující cizích jazyků si neustále zvyšují svoji odbornost návštěvou jazykových seminářů se zaměřením na metodiku. Podobně i učitelé ostatních předmětů mají zájem o další vzdělávání a rozšíření si svých odborných a hlavně metodických dovedností v rámci různých kurzů, seminářů a exkurzí. b) Konkrétní údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikace k Titul, jméno, příjmení, funkce Kvalifikace Mgr.Ivan Pospíšil, ředitel školy TV, BV Mgr.Jaromíra Pospíšilová, ZŘ II.st. ČJ, HV, AJ PaedDr.Jindřiška Marková, ZŘ I.st. I.st.,VV Mgr.Kamila Francová, učitelka I.st. Mgr.Helena Hopjanová, učitelka I.st., HV Mgr.Marie Hrubá, učitelka I.st. Mgr. Jitka Chytilová, učitelka I.st., Aj - MD Mgr.Jana Kissová, učitelka I.st Mgr.Petra Klvačová, učitelka I.st., speciální pedagogika, plavání Mgr.Zdeňka Kolečková, učitelka I.st.,TV Mgr.Renata Kratochvílová, koordinátora ŠVP, učitelka I.st., NJ Mgr.Alice Lorencová, učitelka I.st., HV, AJ Mgr.Ivana Mojžíšová, učitelka I.st.,VV PaedDr. Silvie Nakládalová, učitelka I.st.,VV Mgr.Jana Peková, učitelka I.st.,TV Mgr.Věra Popelková, učitelka I.st.,RJ, spec.ped.(psychopedie) Mgr.Eva Vlková, učitelka I.st., spec.ped.(logopedie) Mgr.Martina Zbořilová, učitelka I.st., Vv Mgr. Eva Zlámalová, učitelka I.st., PV, 6

7 Titul, jméno, příjmení, funkce Mgr.Milan Bartoš, učitel Mgr.Ivana Čeplová, výchovná poradkyně Mgr.Lukáš Doležel, učitelka Mgr.Jitka Fajkusová, učitelka Mgr.Lucie Gieselová, učitelka Mgr.Petr Hlavica, učitel Mgr.Božena Hovorková, učitelka Mgr. Jitka Chmelařová, učitelka Mgr.Libuše Ibrmajerová, učitelka Mgr.Lenka Krčová, učitelka Mgr.Marie Nováčková, výchovná poradkyně Mgr.Ivo Novotný, učitel Mgr.Dita Přikrylová, učitelka Mgr.Otakar Rédr, učitel Mgr.Kamila Sedláčková, koordinátora ŠVP, učitelka PaedDr.Jaroslava Strachoňová, učitelka Mgr.Hana Vlková, učitelka Mgr.Danuše Zelená, učitelka Mgr.Jana Hrubá, učitelka Zdeňka Líznová, učitelka Mgr.Jana Vysloužilová,vedoucí plaveckého výcviku Bc. Radka Haratková, vychovatelka Ludmila Nováková, vychovatelka Jiřina Spáčilová, vychovatelka Svatava Śvorčíková, vychovatelka Věra Teprová, vychovatelka Marie Vojáčková, vychovatelka Karla Vorálková, vedoucí vychovatelka ŠD Kvalifikace PŘ, Z ČJ, D M, INF M, ZT BI, CH F, ZT PŘ, PČ VV, RJ RJ, D, NJ M, Z RJ, OV, NJ TV,Z HV, M, INF studuje ČJ, D ČJ, OV TV, ČJ, plavání ČJ, OV ČJ, AJ, FJ TV, Ze, plavání-md Učitelství MŠ, plavání I.st., plavání Vychovatelství Vychovatelství Vychovatelství Vychovatelství Vychovatelství Vychovatelství Vychovatelství c) Absolventi, jejich počet, kteří nastoupili na školu školní rok 2005/2006 školní rok 2006/ d) Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli školní rok 2006/2007 Nastoupili Mgr.Eva Vlková po MD Bc.Radka Haratková - ŠD Odešli Na jinou školu: Mimo školství: O.Rédr SD 0 1 e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných školní rok 2005/2006 školní rok 2006/2007 Důchodový věk 1 4 Nekvalifikovaní 1 1 7

8 Hodnotící zpráva MS za školní rok 2006/2007 Část V Hodnocení práce školy a DVPP Činnost MS ročník ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka se ve školním roce 2006/ 2007 řídila předem stanoveným plánem práce aktualizovaným problematikou vyplývající z řešení úkolů spojených s tvorbou ŠVP. Sbor byl doplněn pí uč. Evou Vlkovou, která se vrátila z MD.. Všechny schůzky MS byly podřízeny jedinému cíli tvorbě ŠVP. Časově tématické plány byly zpracovány dle ŠVP Základní škola č.j /96-2. Plány byly upraveny dle připomínek učitelek na schůzi MS. Učitelé hlavně v počátečním období školního roku 2006/ 2007 konzultovali výsledky a problémy žáků, kteří přešli do 6. ročníku. Seznámili se se vstupními prověrkami. Tradičně dobrá je spolupráce s CMG, kdy ředitel Mgr.Jaroslav Fidrmuc seznamuje učitele s klasifikací nově přijatých žáků naší školy v I. pololetí školního roku. Učitelky 5. ročníku věnovaly zvýšenou péči žákům ucházejícím se o studium na víceletém gymnáziu. Výsledky přijímacích řízení Třída Počet uchazečů Přijatí Nepřijatí GJW CMG V.A V.B Celkem Péče byla věnována integrovaným žákům. Dle požadavků PPP a SPC byly ustanoveny 4 dyslektické asistentky na 1. stupni, které v součinnosti s třídními učitelkami sestavily individuální učební plány a hodnocení úspěšnosti práce. Školní družina se ve školním roce 2006/2007 skládala ze sedmi oddělení, do kterých docházelo 207 žáků. Všechna oddělení byla umístěna v pavilónu ŠD. Žáci školní družiny mohli využívat tělocvičnu, keramickou dílnu, bazén školy, hřiště a venkovní areál určený pro školní družinu. Všechny vychovatelky měly potřebnou kvalifikaci pro výchovnou činnost ve školní družině. Vedoucí vychovatelka a tři vychovatelky pracovaly na celý úvazek, 1 vychovatelka pracovala na úvazek 0,71, jedna vychovatelka na úvazek 0,51, jedna vychovatelka na úvazek 0,44, jedna vychovatelka pracovala na úvazek 0,08 týdně, dohromady = 5,74. Do zájmových kroužků ve školní družině se zapojilo v I pololetí 194, v druhém pololetí 166 žáků. Pracovali v 10 zájmových kroužcích : stolní tenis, kroužek malování, keramický kroužek, aerobic, kroužek dovedných rukou, zdravotnický kroužek, gymnastika hrou, sportovní kroužek, hra na flétnu, hry ve vodě. ŠD využila akcí pořádaných: hvězdárnou, knihovnou, navštěvovala DDH, akce Duhy, Bijásku, loutkového představení souboru Sluníčko Šternberk, akce pořádané SRPŠ k MDD. Akce na veřejnosti : vystoupení dětí v Domově důchodců- pásmo pohádek.. Zdravotnický kroužek reprezentoval naší školu na Okresní soutěži Mladých zdravotníků a obsadil 2. místo. 3 vychovatelky se zúčastnily ozdravného pobytu pro děti. 8

9 V tomto školním roce byla školní družina vybavena novými stoly a židličkami pro 1. ročníky, do místností byly dány nové držáky na ručníky. Finanční prostředky čerpala z fondu SRPŠ při Základní škole Prostějov, ul.dr.horáka 24, a to na odměny při soutěžích a kulturních akcích a z fondu školy. Škola zajišťovala finanční dotaci pro studium vychovatelek. Placení poplatků za školní družinu probíhá hotově. Podle vyhlášky č.70/2005 poplatky vybírají čtvrtletně ve výši 150 korun. Poplatky vybírají vychovatelky a odevzdávají p. ekonomce. Pro nízký počet zájemců nebyl o vedlejších prázdninách ve ŠD provoz. Provoz byl zajištěn ve dnech ředitelského volna Na tuto dobu se přihlásilo 20 žáků. Na příští školní rok je přihlášeno do ŠD 205 žáků., počet vychovatelek se nezmění. Provoz školní družiny od 6:30 hod. do 16:00 hod. Kroužky budou začínat od 15:00 hod. do 17:00 hod.. Sportovní život školy začal velmi netradičně. Školní rok- 2006/2007 zahájili významní sportovci České republiky Jan Železný, Jaromír Jágr, Petr Czudek. Ve 2 hodinách tělesné výchovy týdně a ve volitelném předmětu sportovní výchova jsme se soustředili na seznámení žáků s lehkou atletikou, gymnastikou, různými míčovými hrami i netradičními sporty s netradičními pomůckami. Vyspělost, fyzickou zdatnost i techniku našich žáků jsme srovnávali s žáky ostatních základních škol převážně v soutěžích okresního charakteru, které pořádala Asociace školních sportovních klubů a jednotlivé školy při příležitostech významných výročí, například 15let TK plus, Dne české státnosti. V tomto školním roce reprezentovalo naši školu 210 žáků ve 22 soutěžích - v plavání, basketbale, lehké atletice, kopané, florbalu, stolním tenise, přespolním běhu i aerobiku. Největších úspěchů dosáhli naši,, závodníci v plavání a v Poháru rozhlasu - lehké atletice, kde se umístili na prvních místech a postoupili do krajských finále. Pro 30 žáků basketbalových tříd škola pořádala zimní soustředění. Žáci sedmých tříd absolvovali LVVZ V důsledku dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek se lyžařský kurz změnil v ozdravný pobyt s výcvikem na běžkách. Zúčastnilo se 50 žáků. V srpnu pak absolvovali letní soustředění v Boskovicích. Žáci basketbalových tříd se zúčastnily kontrolního turnaje ST. Postoupili do moravského finále ve Zlíně. Celkové 7. místo z 24 škol se zaměřením na basketbal je určitě dobrým výsledkem. Žáci těchto tříd se podílejí na organizací okresních kol v košíkové jako rozhodčí. Výborně funguje spolupráce s klubem BK Prostějov hráči A týmu předávají vysvědčení, účastní se tréninku a podílejí se i na ostatních akcích školy 9

10 Přehled vzdělávání 1.stupeň 2006/2007 Název akce Pořadatel Jméno účast. Termín Hodnocení Mediální výchova Shola servis Francová Písnička jako cesta k poznání světa Schola servis Zlámalová Tvořivá škola s prvky kritického myšlení Školení SIPVZ-volitelný modul -Tabulkový kalkulátor Školení SIPVZ-volitelný modul - ICT na 1.stupni Školení SIPVZ- volitelný modul Grafika a digitální fotografie Schola servis Nakládalová SOŠ,SOU,Uoděvní,Palackéh o 8-10 ZŠ Kolárova ZŠ Kolárova Francová 3.11.,4.11., ,11.11 Kissová, Zbořilová Kratochvilová Marková, Hrubá, Lorencová 6.11,13.11., , , , Zdravá záda ZŠ Sídliště Kissová Svobody Školní matrika RG a ZŠ města Marková Prostějova Aj a ŠVP Schola servis Hrubá, Vlková Tvorba ŠVP Člověk a jeho svět Schola servis Zbořilová Čj na 1. st. V praxi podle ŠVP Schola servis Vlková Aj Svátky a významná výročí Schola servis Hrubá, Lorencová Třídní managment Schola servis Kratochvilová Tvorba ŠVP 1.pololetí škola všichni 6 schůzek Tvorba ŠVP 2.pololetí škola všichni 6 schůzek

11 Přehled vzdělávání ŠD 2006/2007 Přehled vzdělávání 2006/2007 Jak rozvíjet tvořivost dítěte, žáka Schola servis 2.stupeň napříč ŠVP Švorčíková SIPVZ - Název Tabulkový akce kalkulátor Schola Pořadatel servis Jméno Vorálková účast Termín 2006 Hodnocení + Rozumět Plánování médiím a její činnost --2.č.,RVP s RVP Partners-CZ Schola servis Čeplová Vorálková Tv-výchova ke zdraví Net-univers. Strachoňová Učíme ŠVP se pro hrou ŠD 1.část Schola Netuniversity,Olomo servis Vlková Vorálková Doležel Tvorba WWW uc Specifické poruchy učení Schola serv. Hovorková Celostátní seminář ŠVP NIDM, Hořovice Vorálková Chemie-součást všedního dne Fraus Praha Gieselová Koordinace ŠVP pro ŠD učeb.osnov 2.část AJ Schola Netuniversity,Olomo ser. Zelená Vorálková Autoevaluace ser. Sedláčková Schola uc Pospíšilová Zdravotník ČČK Prostějov, Nováková a + VV,osnovy,korálkování Schola ser. Chmelařová Miličova Zdravotník ČČK Prostějov, Vorálková a + + Třídní managment Schola Miličova ser. 3 Sedláčková Bakaláři -matrika RG-Halaš Doležel Kompetentní vedení školy Schola servis Pospíšil únorduben + Interaktivní tabule ve výuce Znojmo Pospíšil 10., Tvorba RVP a ŠVP Schůzky k ŠVP: škola všichni Schůzky PK k ŠVP: škola členové PK Jak na ŠVP I a II Schola servis Pospíšil říjen Učební osnovy,kompetence Charakterist.školy vedení Učební osnovy,výstupy Učební osnovy,vp,výchovy Charakterist.vyuč.předmětu Mezipředm.vztahy, průřez.témata Evaluace,autoevluce, Tvorba ŠVP SIPVZ Název akce Pořadatel Jméno účast. Termín Hodnocení Dokončení celého modulu ZŠ Kollárova 7 vyučujících listopad + 11

12 Část VI Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Přehled akcí 1.stupeň Kulturní akce Divadlo předplatné Trojlístek 1.roč. 3krát Štěně nebo špenát 2.roč O chlapci, který lidem vrátil slunce roč. Koncerty , Vánoce Pavel Novák roč Posádkové hudba Olomouc I.A,B,II.B,C,V.A,B Filmová představení Jak se krotí krokodýli roč. kino Metro Kouzelná chůva Návštěvy knihovny Lidové pohádky I.B, II B, C,III.A,B,V.B Umělé pohádky I,A,B, II.B, III.B Exkurze a výstavy Planetárium Brno 5. roč Den se složkami IZS III. B,C Prohlídka radnice III.B Botanická zahrada I.A,B,III.A,B,IV.A,B,V.B Hvězdárna III.B Umělecké dílny v Muzeu Prostějov Výtvarná dílna každá třída 1 krát 1. 5.ročník Hudební nástroje - předvedení III.A, V.B, Bezpečnostní a dopravní akce Besedy s Městskou policií - listopad ,3. a 5. roč. Dětské dopravní hřiště 2krát IV.A,B Veřejná vystoupení Vítání dětí na radnici pí uč. A.Lorencová 1krát Vystoupení pro děti MŠ pohádka Sněhurka a sedm trpaslíků V.B pí uč. R.Kratochvilová Vystoupení pro děti roč. naší ZŠ pohádka Sněhurka a sedm trpaslíků pí uč.r.kratochvilová Humanitární akce Stonožka podpora humanitární finanční sbírky dobrovolní dárci ( odesláno 7 000,- Kč na účet Přátelé stonožky ) Adopce Ranjeetha Prabhagarana : v roce 2006 posláno 5000,- Kč V roce 2007 posláno 5000,- Kč Fond SIDUS: odesláno 2 830,- Kč Ostatní akce Martinův lampionový průvod dětí 1. st. do Kolářových sadů Mikulášská nadílka 9.1. Hodina TV pro budoucí prváčky všechny uč. 1.stupně Disco maraton Den otevřených dveří pro rodiče žáků Návštěva dětí MŠ Rumunská v 1. roč Zápis dětí do 1. roč. všechny uč 1.st.,vých. poradkyně p.uč. L.Doležel Den naruby akce žáků 2.st. děti učí děti Akce ke Dni Země běh okolo školy 9.5. Besídka ke Dni matek II.C 5.6. Diskotéka ke Dni dětí 12

13 5.6. Akce TK Prostějov pro děti na velodromu II.A,III.B,C Svátek slabikáře přijetí dětí 1. ročníku mezi čtenáře Výlety a školy v přírodě Oskava II.C, III.C, V.A Francová, Zbořilová, Hrubá, Vojáčková, Vorálková Malá Morávka - II.A,V.B. Kratochvílová R, Kratochvílová D, Hopjanová, Nováková Olšany farma B, Polívky II.A, II.B- Popelková, Lorencová, Spáčilová Laškov, Náměšť na Hané II.B, IV.B Mojžíšová, Peková Vyškov I.A, I.B Kolečková, Zlámalová Soutěže Matematické a vědomostní: Matematická olympiáda Z5 7 úspěšných řešitelů školní kolo Markéta Bednářová V.B Michal Buchta V.B Michaela Kadášová V.B Martin Kaštil V.B Kristýna Ondráková V.B Pavla Štěpánková V.B Vendula Vymazalová V.B MO Z 5 okresní kolo účast 36 žáků okresu z toho 13 úspěšných řešitelů, z toho byli 4 úspěšní řešitelé z naší školy a to: 3. místo získal Michal Buchta V.B Úspěšní řešitelé: Kristýna Ondráková Pavla Štěpánková Vendula Vymazalová Matematická soutěž Klokan - kategorie Klokánek 4.,5. roč Michal Buchta V. B 120 bodů Vendula Vymazalová V. B 120 bodů Pavla Štěpánková V. B 100 bodů Matematická soutěž Klokan - kategorie Cvrček 3. roč. Dominik Balcar III. B 51 bodů Martin Navrátil III. B 46 bodů Martin Fryšák III. B 46 bodů Nela Krejčiříková III. B 46 bodů Vědomostně srovnávací test Kalibro 41/5 (5.ročník) 2007 Úspěšnost v % Škola,region Čeština Matematika Hum. základ Přírod. základ ZŠ PV,Dr.Horáka 67,3 60,3 67,5 68,2 ČR 62,4 47,4 61,6 64,3 Malá města 61,9 47,1 61,5 63,9 Výtvarné soutěže Děti, pozor, červená - okresní kolo 5 prací Lucie Gončárová 6.místo 4.3. Kytička pro maminku okresní kolo 11 prací Veronika Moravčíková, III.A 3. místo Recitační soutěž školní kolo - tři kategorie - celkem 51 zúčastněných I. kategorie nepostupová 1.roč.- 11 dětí 13

14 1.místo Daniel Ponížil I.A 2. Eliška Doušková I.B Anastázie De Marco 3. Kateřina Zatloukalová I.A Natálie Svoradová I.B II. kategorie 2. a 3. roč. 28 dětí 1.místo Zuzana Pěnčíková III.A Ondřej Studený II. A 2. Adéla Vymazalová II. C Tereza Schlattauuerová III.C 3. Vilém Kytlica II. B Michaela Jozefová III. C III. kategorie 4. a 5. roč. 12 dětí 1.místo Michal Hrdlička V. B 2. Martin Kaštil V.B 3. Markéta Bednářová V.B Pěvecké soutěže: O hanáckyho kohóta okresní kolo Karolína Poslušná bez umístění Zdravotní soutěže: Akce Zdravé zuby výukový program péče o chrup pro 1.stupeň Soutěž hlídek mladých zdravotníků 2. místo v okrese Michaela Kadášová V.B Lucie Marečková V.B David Trajer V.B Michal Hrdlička V.B Lucie Gončárová V.B Sportovní soutěže: Kinderiáda 8 žáků z roč. 8 místo z 31 škol Olomouckého kraje O nejrychlejšího plavce ročníku školní kolo účast 72 dětí, nejlepší: z plaveckých tříd 2.roč. Michal Tesař II.A Marie Hejčová II.A 3.roč. Lukáš Vágner III. A Lenka Skoumalová III. A 4.roč. Mikuláš Zástěra IV.B Veronika Váverková IV.B 5.roč. Jakub Cibulka V.A Kateřina Praskačová V. A z neplaveckých tříd: 4.roč. Tomáš Šindýlek IV.A Julie Tkadlečková IV.A 5.roč. Jakub Ráček V.B Lucie Svobodová V.B Plaveme s EU - školní kolo 50 dětí roč. 1. místo v republice Prostějovský vodníček - okresní soutěž - 51 dětí v kategorii neregistrovaných plavců 2.roč. nejlepší hoch a dívka naší ZŠ 5. místo David Křupka 2.místo Vendula Krchňáková Akce Běží celá škola všichni žáci roč. Nejrychlejší běžci z 1. stupně školy: Patrik Zapletal IV.B Kateřina Praskačová V.A Vybíjená okresní finále dívek 2. místo 14

15 20.6. krajské finále dívek 3. místo Pažout Cup - minikopaná 2. místo v rámci prostějovských škol Bambiriáda zábavné sportovní soutěže III.B,C a V.A,B 5.6. XIV.lehkoatletická olympiáda 264 dětí 1.stupně ve 4 disciplínách, odměny získalo 102 dětí Minitenisový turnaj škol Olomouc. kraje - 1.místo družstvo ve složení:lukáš Vágner II.A Nela Kraváková IV.B, Dominik Balcar III.B Sběrové akce Sběr vršků od PET lahví Papír soutěž firmy A.S.A. podzim kg - škola získala plastovou lavičku 1.místo Lukáš Batelka II. B 114 kg kg 1. místo v rámci prostějovských škol Bruno Kolík II.C - vítěz soutěže jednotlivců 4 301,5 kg jaro ,5 kg 3. místo v rámci prostějovských škol Pomerančová kůra Tereza Moudrá I.B - 2.místo v soutěži jednotlivců 145,704 kg 1. místo III.C 21,3 kg 1. místo v jednotlivcích Viktorie Sekaninová, III.C 12,25 kg Aktivity školní družiny Kulturní Sportovní Přírodovědné Dopravní Estetické Společensko vědní Sluníčko Šternberk-maňáskové divadlo Bijáček Hledá se Superstar Vánoční besídky v oddělení Karneval s diskotékou Týden pohádek Spaní v tělocvičně Atletický trojboj Soutěž O nejlepšího tanečníka Fotbalová zápas 1.-5.ročník smíšená družstva Přeskoky přes švihadlo Kdo naskáče nejvíce Hvězdárna, zimní obloha, jarní souhvězdí Botanická zahrada Péče o květiny v ŠD DDH Dopravní soutěž-poznej dopravní značky Převod dětí k zastávce MHD soutěž výtvarná : Pejsek, Vánoční výzdoba chodeb, Jarní výzdoba pavilonů ŠD, Výstava Duha-řemesla Výtvarná soutěž Pohádkové postavy Lampionový průvod uspávání přírody Zábavné soutěživé odpoledne pro děti 15

16 Přehled akcí - 2.stupeň Akce protidrogové prevence K.Sedláčková Předvánoční Diskomaraton Propagace boje proti rasismu nástěnná výzdoba Den naruby Ke Dni učitelů výuka žáků 9.roč. na 1.st. Dotazníkové šetření zaměřené na šikanu Běží celá škola den pro podporu zdravého životního stylu Beseda pro žáky 9. roč. v K centru Želva Besedy s policií pro starší žáky o protidr.a kriminální prevenci Akce výchovného poradenství M. Nováčková Besedy pro žáky 9.roč. na UP o možnostech prac.uplatnění Burza škol účast žáků 8. a 9. roč. Průběžné konzultace se žáky a rodiči o vhodném výběru školy. Akce ekologické výchovy B.Hovorková,J.Chmelařová Sběr pomerančové kůry 45 kg Sběr papíru kg Vysaď si svůj tulipán zlepšení estetic. vzhledu školního atria Organizace třídění odpadu,pet lahve,papír,pet vršky,použité baterie Soutěž Zelená stezka,zlatý list Účast v soutěži O Pohár města Prostějova Zdravé město 1.místo Den Země- Vycházky k tématu,jarní úklid okolí školy Akce humanitárního charakteru J.Chmelařová,K.Sedláčková,TU Stonožkové hnutí Prodej výtvarných prací a výrobků a sbírka mezi žáky - zisk 7000Kč --Slavnostní nástup vojenského kontingentu předání150 přáníček -- Následná beseda s představitelkou hnutí pí.jensen a představiteli armády o prospěšnosti charity a působení našich vojáků v misích. Pokračování v adopci indického kamaráda zasláno 5000 Kč na jeho vzdělání - korespondence v angl.jazyce - Sbírka Bílá pastelka - mezi žáky a pedagogy vybráno 2000Kč Akce tradiční Mikulášská nadílka žáci 9. roč pro ostatní spolužáky Poděkování učitelům ke Dni učitelů předání ozdobených a vysazených květináčů vyučujícím Halloween rej masek 16

17 Část VII Výkon státní správy a) Rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Odklad školní docházky 16 0 Přijetí do 1.ročníku 62 0 Přestup z jiné ZŠ 19 0 b) Počet žáků osvobozených od školní docházky Osvobozených od školní docházky 0 Odklad školní docházky 16 Dodatečný odklad docházky 1 Část VIII Další údaje o škole a) Spolupráce zaměstnanců školy na aktivitách OŠ Metodici : vedoucí kabinetů matematiky pí.uč. Lenka Krčová členka krajského kabinetu Členové kabinetu: pí.uč. Zdenka Kolečková kabinet I.st. sekce TV, M pí.uč. Božena Hovorková - kabinet Př p.uč. Otakar Rédr - kabinet D Uvedení učitelé se podíleli na zajišťování vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky a na přípravě a konání žákovských soutěží. b) Plavecký výcvik 2.roč. plavalo 925 žáků, hodnoceno bylo 868 žáků, plave 83,2 % žáků 3.roč. plavalo 845 žáků, hodnoceno bylo 793 žáků, plave 91,2 % žáků 4 a 5. r. plavalo 243 žáků, hodnoceno bylo 238 žáků, plave 98,4 % žáků Plavecký výcvik byl prováděn podle osnov základních škol a výukových plánů. Výuka probíhala současně na bazéně školy a v městských lázních. Při výuce byl využíván dostatek moderních nadlehčovacích pomůcek. Cílem výuky bylo uplavat 25 m ve 2.ročníku a 200 m ve 3.ročníku základní školy plaveckým způsobem prsa a naučit další plavecké způsoby. Dosažené výsledky jsou velmi dobré zásluhou kvalitní práce učitelů plavání ve spolupráci s doprovázejícími učiteli. Získané dovednosti si žáci prověřili v závodech mezi školami okresu Prostějov. Velkého úspěchu dosáhli naši plavci v celorepublikovém štafetovém závodě Plaveme s EU, který pořádalo město Krnov. Naši žáci obsadili ve velké konkurenci 1. místo. Výborně se rozvíjí rozšířená plavecká výuka na I. stupni. Žáci získávají nejen dobré plavecké dovednosti, ale výrazně se u nich rozvíjí pohybové nadání. Celá řada z nich startuje v plaveckém oddílu TJ Pozemstav Prostějov a získávají přední umístění v celorepublikových soutěžích.. Získané plavecké dovednosti prokázali žáci v následujících soutěžích: 17

18 - O nejrychlejšího plavce školy - Prostějovský vodníček pro žáky 2.ročníku - Plavecká liga škol c) Zlepšení materiálních a provozních podmínek školy V průběhu hlavních prázdnin došlo k rekonstrukci šaten. Stávající drátěné kóje byly nahrazeny samostatnými uzamykatelnými skříňkami pro každého žáka. Pokračovali jsme v rekonstrukci bazénu a jeho zázemí. Během školním prázdnin jsme vyměnili kompletně filtraci bazénu a veškeré rozvody v technologickém zázemí převedli na plasty. Rekonstrukce omezí výrazně spotřebu vody, elektrické energie a plynu. V pavilonu tělocvičen byly vymalovány šatny a vyměnilo se linoleum. V pavilonu I. stupně byla vyměněna praskající schodišťová okna za plastová, byly vymalovány všechny chodby. V pavilonu školní družiny jsme ve druhém poschodí přestavěli učebnu literární výchovy na učebnu výpočetní techniky. Je zde 15 počítačů a připravena místa pro dalších 15. V prvním poschodí jsme zbudovali školní klub, který slouží žákům v době mezi vyučováním a jako zázemí pro žáky basketbalových tříd čekajících na trénink. Byla dokončena odborná učebna hudební výchovy I. stupně. Bylo rozšířeno hřiště školní družiny o další atrakce. V pavilonu II. stupně došlo k výměně osvětlení na chodbách, nové zářivky jsou i ve všech kabinetech. V učebně výtvarné výchovy bylo položeno nové odolné linoleum. Podle plánu byly vymalovány další prostory školy. Ve školní kuchyni byla zbudována chladící místnost pro uchovávání zeleniny. V sekretariátu školy byly nainstalovány úsporné zářivky. Dle finančních možností školy postupně vyměňujeme zastaralé osvětlení a rozvody vody. Čtyři učebny byly vybaveny novým nábytkem Část IX Výhled pro příští školní rok I. Oblast výchovně vzdělávací: zpracovat školní vzdělávací program a zahájit podle něho výuku ve školním roce 2007/08 stálou pozornost věnovat práci s textem naučit žáky porozumět situacím a vztahům v textu, umět vybrat klíčová slova v textu využívat počítačových programů nejen při procvičování a upevňování učiva, ale i při získávání nových vědomostí rozvíjet komunikativní schopnosti žáků v matematice procvičovat hledání odpovědí v tabulkách, učit početní úkony v reálných situacích rozvíjet nadání a talent žáků ve škole i v mimoškolních aktivitách (soutěže,olympiády,kroužky) zajistit kvalitní výuku v disponibilních hodinách; organizačně, personálně i materiálně zajistit výuku žáků v třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy basketbal 18

Výroční zpráva školy. za školní rok 2008/2009. Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24

Výroční zpráva školy. za školní rok 2008/2009. Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24 Obsah Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Část VI. Část VII. Část VIII. Část IX. Základní charakteristika

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24 Plán práce školy Školní rok 2013/2014 1 Obsah: - Úvod analýza výchovně vzdělávací práce - Hlavní úkoly školního roku 2013/2014 - Hlavní úkoly školního roku

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV SÍDLIŠTĚ SVOBODY 24/79 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy a/ Název školy: Základní škola

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

za školní rok 2008/2009

za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova 4 za školní rok 2008/2009 Počet stran :29 Počet příloh : - 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail, www

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600 069

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 OBSAH: I. Charakteristika školy 2 II. Vzdělávací program školy 5 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2007/2008 Obsah 1. Základní údaje o škole str. 3-10 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou 2. zařazeny ve školském rejstříku str. 11 3.

Více

Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7

Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1. září 2012 (na základě Zák. 564/90 00 6 odst. 3, ve znění pozdějších předpisů) a) Název školy, právní forma, IČO Část I. Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více