Výroční zpráva školy. za školní rok 2006/2007. Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy. za školní rok 2006/2007. Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007 Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24 1

2 Obsah Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Část VI. Část VII. Část VIII. Část IX. Část X. Základní charakteristika školy Výsledky výchovy a vzdělávání Výsledky kontroly ČŠI Údaje o pracovnících školy Hodnocení práce školy a DVPP Údaje o aktivitách prezentaci školy na veřejnosti Výkon státní správy Další údaje o škole Výhled na příští školní rok Evaluace školy Část XI. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Část XII. Zhodnocení a závěr 2

3 Část I. Základní charakteristika školy a) Název organizace: Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, právní subjekt příspěvková organizace IČO DIČ CZ b) Zřizovatel : Městský úřad v Prostějově, nám. T. G. Masaryka c) Ředitel školy: Mgr. Ivan Pospíšil, Prostějov, B.Němcové 15 d) Typ školy a školských zařízení: I. stupeň II. stupeň výuka plavání školní družina školní jídelna Šk. rok Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Počet všech pracovníků celkem Počet ped. pracovníků 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/ ,56 25,11 17,97 18, e) Datum zařazení do sítě škol : f) Celková kapacita školy a jejích součástí: ZŠ 800 žáků ŠD 250 žáků ŠJ jídel g) Učební program : Základní škola čj /96-2 ve všech ročnících, a 29738/ v ročníku. h) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy : Sdružení rodičů a přátel školy Asociace školních sportovních klubů Část II. Výchovné působení Výsledky výchovy a vzdělávání a) Prospěch žáků na škole Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn, Prospělo Neprospělo Šk. rok 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/ roč

4 roč Celkem 1. 9.roč b) Snížený stupeň z chování Stupeň chování škol. rok 2005/2006 škol. rok 2006/2007 Počet Procento Počet Procento 2 4 0,62 1 0, ,49 c) Celkový počet neomluvených hodin Školní rok 2005/2006 Školní rok 2006/2007 I.pololetí II.pololetí d) Plnění učebních osnov a učebních plánů Školní rok 2006/2007 Název Číslo jednací Ročník Základní škola /96-2 a 29738/ ročník a 6.-9.ročník Školní rok 2005/2006 Název Číslo jednací Ročník Základní škola /96-2 a 29738/ ročník a 6.-9.ročník e) Údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí 1. Zápis do 1.tříd v roce 2007: K zápisu se dostavilo 80 žáků z toho po odkladu 24 Přijato 62 žáků žádostí o odklad Do školní družiny bylo zařazeno celkem 207 žáků 3. Do školní jídelny bylo přihlášeno v průměru 975 žáků včetně ZŠ Palacká Z toho: 102 ZŠ Čechovice a 71 MŠ Čechovice 176 výdejna ZŠ Palacká 135 výdejna ZŠ Skálovo 491 ZŠ Dr.Horáka V rámci vedlejší činnosti vaříme asi 340 obědů denně. 4. Na střední školy bylo přijato: Gymnázium J.W. 7 žáků z 5.ročníku CMG 3 žáci z 5.ročníku Reálné gymnázium 3 žáci z 7.ročníku SOU 1 žák z 8.ročníku Střední školy 49 žáků z 9.ročníku SOU 31 žáků z 9.ročníku f) Práce s integrovanými žáky Ve školním roce 2006/07 bylo na škole 17 integrovaných žáků. 15 z nich pracovalo 1x týdně 45 minut v rámci reedukace s dyslektickou asistentkou. 2 žákyně byly integrovány z důvodu 4

5 percepční nedoslýchavosti a ostatní z důvodu specifických poruch učení. O žáky se letos staralo 6 kvalifikovaných pedagogů dyslektických asistentek. Návrhy na kontrolní vyšetření žáků byly odeslány s dostatečným předstihem koncem dubna. Vlastní vyšetření probíhala přímo na PPP a v SPC. Těmto vyšetřením předcházela návštěva paní Mgr. Duškové z PPP navštívila naši školu a provedla pohovor se všemi dyslektickými asistentkami, které se v letošním roce staraly o integrované žáky. Na základě těchto informací a vlastního vyšetření pak zpracovala kontrolní zprávy. Úspěšnost práce při reedukaci závisí na důsledné spolupráci třídních učitelů, rodičů a dyslektických asistentek, ale také na kvalitní domácí přípravě, dobré práci s těmito žáky přímo v hodinách a na vhodném využívání didaktických pomůcek, které ve škole máme. g) Práce s talentovanými žáky V letošním školním roce se rozvíjela práce s talentovanými žáky, podobně jako v minulých letech. Na prvním stupni jsou sportovně talentovaní žáci soustředěni v plaveckých třídách. Na druhém stupni byly pro sportovně talentované žáky zřízeny sportovní třídy se zaměřením na basketbal. Postupně se mění profilace školy a plní se dlouhodobá koncepce školy. Pro sportovní činnost má škola ideální podmínky. V oblasti sportu vynikají: v kopané Jiří Spáčil, Dominik Zahradníček, Michal Pavel, Robin Cigan, Aleš Studený v plavání Lenka Skoumalová, Kateřina Praskačová, Jakub Cibulka v tenise Lukáš Vágner, Dominik Balcar, Marieta Vágnerová v tanci Tereza Hrubá, Tereza Kohoutková, Klára Kopová, Kristýna Kopecká, Jana Kaplánková, Dominika Zbořilová, Nela Krejčiříková, Veronika Černá, Alexandra Mülerová, Adéla Bednářová, Filip Jurenka. celkově jsou pro sport nadaní: Denisa Vrtalová, Julie Tkadlečková, Nela Kraváková, Patrik Zapletal. Eliška Hubáčková vyniká v krasobruslení. V jiných oblastech vynikají: ve výtvarné výchově Adéla Navarová, Michal Buchta, Ondřej Cehelský, Zdeněk Cehelský v hudbě 1.místo v kraji ve hře na klavír získala Vendula Vymazalová v oblasti literatury, redigování školního časopisu: Tereza Schllatauerová, Kamila Tesárková. Vojtěch Plát je výrazným talentem v šachu, ve své kategorii se stal mistrem Evropy. Mimo tyto uvedené talenty je na škole celá řada nadaných žáků, s kterými se dlouhodobě pracuje ve škole v rámci výuky i mimo vyučování. Žáci jsou vedeni k samostatnosti a schopnosti orientovat se ve všech dostupných informačních zdrojích. Část III Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce na škole neproběhla kontrola od ČŠI. 5

6 a) Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů Část IV Údaje o pracovnících školy školní rok 2005/06 školní rok 2006/ hod. 725 odb.zp. 711 hod., 700 odb.zp. tj.98,50% tj.98,45 % Na I.stupni bylo odučeno celkem 304 vyučovacích hodin učiteli odborně způsobilými tj.100%. Na II.stupni bylo odučeno celkem 407 vyučovacích hodin, z toho bylo 396 hodin odučeno učiteli odborně způsobilými a 11 vyučovacích hodin bylo odučeno bez odborné způsobilosti. Některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti Výuka na naší škola byla v tomto roce zajištěna téměř se 100% aprobovaností. Na I.stupni se podařilo dosáhnout 100% aprobovanosti. Garantem školy pro veškeré počítačové vybavení je pan učitel Lukáš Doležel s aprobací pro výuku informatiky. Pro zlepšení výuky počítačů využíváme dvě učebny výpočetní techniky. Učebny jsou přístupné i v odpoledních hodinách pro žáky toužící po internetu. Neaprobovaně se učí pouze rodinná výchova, kterou učí učitelé příbuzných oborů Ov. Na prvním stupni máme dvě učitelky se 100% aprobovaností pro výuku anglického jazyka (z toho je jedna na MD). Neaprobovaní vyučující cizích jazyků si neustále zvyšují svoji odbornost návštěvou jazykových seminářů se zaměřením na metodiku. Podobně i učitelé ostatních předmětů mají zájem o další vzdělávání a rozšíření si svých odborných a hlavně metodických dovedností v rámci různých kurzů, seminářů a exkurzí. b) Konkrétní údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikace k Titul, jméno, příjmení, funkce Kvalifikace Mgr.Ivan Pospíšil, ředitel školy TV, BV Mgr.Jaromíra Pospíšilová, ZŘ II.st. ČJ, HV, AJ PaedDr.Jindřiška Marková, ZŘ I.st. I.st.,VV Mgr.Kamila Francová, učitelka I.st. Mgr.Helena Hopjanová, učitelka I.st., HV Mgr.Marie Hrubá, učitelka I.st. Mgr. Jitka Chytilová, učitelka I.st., Aj - MD Mgr.Jana Kissová, učitelka I.st Mgr.Petra Klvačová, učitelka I.st., speciální pedagogika, plavání Mgr.Zdeňka Kolečková, učitelka I.st.,TV Mgr.Renata Kratochvílová, koordinátora ŠVP, učitelka I.st., NJ Mgr.Alice Lorencová, učitelka I.st., HV, AJ Mgr.Ivana Mojžíšová, učitelka I.st.,VV PaedDr. Silvie Nakládalová, učitelka I.st.,VV Mgr.Jana Peková, učitelka I.st.,TV Mgr.Věra Popelková, učitelka I.st.,RJ, spec.ped.(psychopedie) Mgr.Eva Vlková, učitelka I.st., spec.ped.(logopedie) Mgr.Martina Zbořilová, učitelka I.st., Vv Mgr. Eva Zlámalová, učitelka I.st., PV, 6

7 Titul, jméno, příjmení, funkce Mgr.Milan Bartoš, učitel Mgr.Ivana Čeplová, výchovná poradkyně Mgr.Lukáš Doležel, učitelka Mgr.Jitka Fajkusová, učitelka Mgr.Lucie Gieselová, učitelka Mgr.Petr Hlavica, učitel Mgr.Božena Hovorková, učitelka Mgr. Jitka Chmelařová, učitelka Mgr.Libuše Ibrmajerová, učitelka Mgr.Lenka Krčová, učitelka Mgr.Marie Nováčková, výchovná poradkyně Mgr.Ivo Novotný, učitel Mgr.Dita Přikrylová, učitelka Mgr.Otakar Rédr, učitel Mgr.Kamila Sedláčková, koordinátora ŠVP, učitelka PaedDr.Jaroslava Strachoňová, učitelka Mgr.Hana Vlková, učitelka Mgr.Danuše Zelená, učitelka Mgr.Jana Hrubá, učitelka Zdeňka Líznová, učitelka Mgr.Jana Vysloužilová,vedoucí plaveckého výcviku Bc. Radka Haratková, vychovatelka Ludmila Nováková, vychovatelka Jiřina Spáčilová, vychovatelka Svatava Śvorčíková, vychovatelka Věra Teprová, vychovatelka Marie Vojáčková, vychovatelka Karla Vorálková, vedoucí vychovatelka ŠD Kvalifikace PŘ, Z ČJ, D M, INF M, ZT BI, CH F, ZT PŘ, PČ VV, RJ RJ, D, NJ M, Z RJ, OV, NJ TV,Z HV, M, INF studuje ČJ, D ČJ, OV TV, ČJ, plavání ČJ, OV ČJ, AJ, FJ TV, Ze, plavání-md Učitelství MŠ, plavání I.st., plavání Vychovatelství Vychovatelství Vychovatelství Vychovatelství Vychovatelství Vychovatelství Vychovatelství c) Absolventi, jejich počet, kteří nastoupili na školu školní rok 2005/2006 školní rok 2006/ d) Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli školní rok 2006/2007 Nastoupili Mgr.Eva Vlková po MD Bc.Radka Haratková - ŠD Odešli Na jinou školu: Mimo školství: O.Rédr SD 0 1 e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných školní rok 2005/2006 školní rok 2006/2007 Důchodový věk 1 4 Nekvalifikovaní 1 1 7

8 Hodnotící zpráva MS za školní rok 2006/2007 Část V Hodnocení práce školy a DVPP Činnost MS ročník ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka se ve školním roce 2006/ 2007 řídila předem stanoveným plánem práce aktualizovaným problematikou vyplývající z řešení úkolů spojených s tvorbou ŠVP. Sbor byl doplněn pí uč. Evou Vlkovou, která se vrátila z MD.. Všechny schůzky MS byly podřízeny jedinému cíli tvorbě ŠVP. Časově tématické plány byly zpracovány dle ŠVP Základní škola č.j /96-2. Plány byly upraveny dle připomínek učitelek na schůzi MS. Učitelé hlavně v počátečním období školního roku 2006/ 2007 konzultovali výsledky a problémy žáků, kteří přešli do 6. ročníku. Seznámili se se vstupními prověrkami. Tradičně dobrá je spolupráce s CMG, kdy ředitel Mgr.Jaroslav Fidrmuc seznamuje učitele s klasifikací nově přijatých žáků naší školy v I. pololetí školního roku. Učitelky 5. ročníku věnovaly zvýšenou péči žákům ucházejícím se o studium na víceletém gymnáziu. Výsledky přijímacích řízení Třída Počet uchazečů Přijatí Nepřijatí GJW CMG V.A V.B Celkem Péče byla věnována integrovaným žákům. Dle požadavků PPP a SPC byly ustanoveny 4 dyslektické asistentky na 1. stupni, které v součinnosti s třídními učitelkami sestavily individuální učební plány a hodnocení úspěšnosti práce. Školní družina se ve školním roce 2006/2007 skládala ze sedmi oddělení, do kterých docházelo 207 žáků. Všechna oddělení byla umístěna v pavilónu ŠD. Žáci školní družiny mohli využívat tělocvičnu, keramickou dílnu, bazén školy, hřiště a venkovní areál určený pro školní družinu. Všechny vychovatelky měly potřebnou kvalifikaci pro výchovnou činnost ve školní družině. Vedoucí vychovatelka a tři vychovatelky pracovaly na celý úvazek, 1 vychovatelka pracovala na úvazek 0,71, jedna vychovatelka na úvazek 0,51, jedna vychovatelka na úvazek 0,44, jedna vychovatelka pracovala na úvazek 0,08 týdně, dohromady = 5,74. Do zájmových kroužků ve školní družině se zapojilo v I pololetí 194, v druhém pololetí 166 žáků. Pracovali v 10 zájmových kroužcích : stolní tenis, kroužek malování, keramický kroužek, aerobic, kroužek dovedných rukou, zdravotnický kroužek, gymnastika hrou, sportovní kroužek, hra na flétnu, hry ve vodě. ŠD využila akcí pořádaných: hvězdárnou, knihovnou, navštěvovala DDH, akce Duhy, Bijásku, loutkového představení souboru Sluníčko Šternberk, akce pořádané SRPŠ k MDD. Akce na veřejnosti : vystoupení dětí v Domově důchodců- pásmo pohádek.. Zdravotnický kroužek reprezentoval naší školu na Okresní soutěži Mladých zdravotníků a obsadil 2. místo. 3 vychovatelky se zúčastnily ozdravného pobytu pro děti. 8

9 V tomto školním roce byla školní družina vybavena novými stoly a židličkami pro 1. ročníky, do místností byly dány nové držáky na ručníky. Finanční prostředky čerpala z fondu SRPŠ při Základní škole Prostějov, ul.dr.horáka 24, a to na odměny při soutěžích a kulturních akcích a z fondu školy. Škola zajišťovala finanční dotaci pro studium vychovatelek. Placení poplatků za školní družinu probíhá hotově. Podle vyhlášky č.70/2005 poplatky vybírají čtvrtletně ve výši 150 korun. Poplatky vybírají vychovatelky a odevzdávají p. ekonomce. Pro nízký počet zájemců nebyl o vedlejších prázdninách ve ŠD provoz. Provoz byl zajištěn ve dnech ředitelského volna Na tuto dobu se přihlásilo 20 žáků. Na příští školní rok je přihlášeno do ŠD 205 žáků., počet vychovatelek se nezmění. Provoz školní družiny od 6:30 hod. do 16:00 hod. Kroužky budou začínat od 15:00 hod. do 17:00 hod.. Sportovní život školy začal velmi netradičně. Školní rok- 2006/2007 zahájili významní sportovci České republiky Jan Železný, Jaromír Jágr, Petr Czudek. Ve 2 hodinách tělesné výchovy týdně a ve volitelném předmětu sportovní výchova jsme se soustředili na seznámení žáků s lehkou atletikou, gymnastikou, různými míčovými hrami i netradičními sporty s netradičními pomůckami. Vyspělost, fyzickou zdatnost i techniku našich žáků jsme srovnávali s žáky ostatních základních škol převážně v soutěžích okresního charakteru, které pořádala Asociace školních sportovních klubů a jednotlivé školy při příležitostech významných výročí, například 15let TK plus, Dne české státnosti. V tomto školním roce reprezentovalo naši školu 210 žáků ve 22 soutěžích - v plavání, basketbale, lehké atletice, kopané, florbalu, stolním tenise, přespolním běhu i aerobiku. Největších úspěchů dosáhli naši,, závodníci v plavání a v Poháru rozhlasu - lehké atletice, kde se umístili na prvních místech a postoupili do krajských finále. Pro 30 žáků basketbalových tříd škola pořádala zimní soustředění. Žáci sedmých tříd absolvovali LVVZ V důsledku dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek se lyžařský kurz změnil v ozdravný pobyt s výcvikem na běžkách. Zúčastnilo se 50 žáků. V srpnu pak absolvovali letní soustředění v Boskovicích. Žáci basketbalových tříd se zúčastnily kontrolního turnaje ST. Postoupili do moravského finále ve Zlíně. Celkové 7. místo z 24 škol se zaměřením na basketbal je určitě dobrým výsledkem. Žáci těchto tříd se podílejí na organizací okresních kol v košíkové jako rozhodčí. Výborně funguje spolupráce s klubem BK Prostějov hráči A týmu předávají vysvědčení, účastní se tréninku a podílejí se i na ostatních akcích školy 9

10 Přehled vzdělávání 1.stupeň 2006/2007 Název akce Pořadatel Jméno účast. Termín Hodnocení Mediální výchova Shola servis Francová Písnička jako cesta k poznání světa Schola servis Zlámalová Tvořivá škola s prvky kritického myšlení Školení SIPVZ-volitelný modul -Tabulkový kalkulátor Školení SIPVZ-volitelný modul - ICT na 1.stupni Školení SIPVZ- volitelný modul Grafika a digitální fotografie Schola servis Nakládalová SOŠ,SOU,Uoděvní,Palackéh o 8-10 ZŠ Kolárova ZŠ Kolárova Francová 3.11.,4.11., ,11.11 Kissová, Zbořilová Kratochvilová Marková, Hrubá, Lorencová 6.11,13.11., , , , Zdravá záda ZŠ Sídliště Kissová Svobody Školní matrika RG a ZŠ města Marková Prostějova Aj a ŠVP Schola servis Hrubá, Vlková Tvorba ŠVP Člověk a jeho svět Schola servis Zbořilová Čj na 1. st. V praxi podle ŠVP Schola servis Vlková Aj Svátky a významná výročí Schola servis Hrubá, Lorencová Třídní managment Schola servis Kratochvilová Tvorba ŠVP 1.pololetí škola všichni 6 schůzek Tvorba ŠVP 2.pololetí škola všichni 6 schůzek

11 Přehled vzdělávání ŠD 2006/2007 Přehled vzdělávání 2006/2007 Jak rozvíjet tvořivost dítěte, žáka Schola servis 2.stupeň napříč ŠVP Švorčíková SIPVZ - Název Tabulkový akce kalkulátor Schola Pořadatel servis Jméno Vorálková účast Termín 2006 Hodnocení + Rozumět Plánování médiím a její činnost --2.č.,RVP s RVP Partners-CZ Schola servis Čeplová Vorálková Tv-výchova ke zdraví Net-univers. Strachoňová Učíme ŠVP se pro hrou ŠD 1.část Schola Netuniversity,Olomo servis Vlková Vorálková Doležel Tvorba WWW uc Specifické poruchy učení Schola serv. Hovorková Celostátní seminář ŠVP NIDM, Hořovice Vorálková Chemie-součást všedního dne Fraus Praha Gieselová Koordinace ŠVP pro ŠD učeb.osnov 2.část AJ Schola Netuniversity,Olomo ser. Zelená Vorálková Autoevaluace ser. Sedláčková Schola uc Pospíšilová Zdravotník ČČK Prostějov, Nováková a + VV,osnovy,korálkování Schola ser. Chmelařová Miličova Zdravotník ČČK Prostějov, Vorálková a + + Třídní managment Schola Miličova ser. 3 Sedláčková Bakaláři -matrika RG-Halaš Doležel Kompetentní vedení školy Schola servis Pospíšil únorduben + Interaktivní tabule ve výuce Znojmo Pospíšil 10., Tvorba RVP a ŠVP Schůzky k ŠVP: škola všichni Schůzky PK k ŠVP: škola členové PK Jak na ŠVP I a II Schola servis Pospíšil říjen Učební osnovy,kompetence Charakterist.školy vedení Učební osnovy,výstupy Učební osnovy,vp,výchovy Charakterist.vyuč.předmětu Mezipředm.vztahy, průřez.témata Evaluace,autoevluce, Tvorba ŠVP SIPVZ Název akce Pořadatel Jméno účast. Termín Hodnocení Dokončení celého modulu ZŠ Kollárova 7 vyučujících listopad + 11

12 Část VI Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Přehled akcí 1.stupeň Kulturní akce Divadlo předplatné Trojlístek 1.roč. 3krát Štěně nebo špenát 2.roč O chlapci, který lidem vrátil slunce roč. Koncerty , Vánoce Pavel Novák roč Posádkové hudba Olomouc I.A,B,II.B,C,V.A,B Filmová představení Jak se krotí krokodýli roč. kino Metro Kouzelná chůva Návštěvy knihovny Lidové pohádky I.B, II B, C,III.A,B,V.B Umělé pohádky I,A,B, II.B, III.B Exkurze a výstavy Planetárium Brno 5. roč Den se složkami IZS III. B,C Prohlídka radnice III.B Botanická zahrada I.A,B,III.A,B,IV.A,B,V.B Hvězdárna III.B Umělecké dílny v Muzeu Prostějov Výtvarná dílna každá třída 1 krát 1. 5.ročník Hudební nástroje - předvedení III.A, V.B, Bezpečnostní a dopravní akce Besedy s Městskou policií - listopad ,3. a 5. roč. Dětské dopravní hřiště 2krát IV.A,B Veřejná vystoupení Vítání dětí na radnici pí uč. A.Lorencová 1krát Vystoupení pro děti MŠ pohádka Sněhurka a sedm trpaslíků V.B pí uč. R.Kratochvilová Vystoupení pro děti roč. naší ZŠ pohádka Sněhurka a sedm trpaslíků pí uč.r.kratochvilová Humanitární akce Stonožka podpora humanitární finanční sbírky dobrovolní dárci ( odesláno 7 000,- Kč na účet Přátelé stonožky ) Adopce Ranjeetha Prabhagarana : v roce 2006 posláno 5000,- Kč V roce 2007 posláno 5000,- Kč Fond SIDUS: odesláno 2 830,- Kč Ostatní akce Martinův lampionový průvod dětí 1. st. do Kolářových sadů Mikulášská nadílka 9.1. Hodina TV pro budoucí prváčky všechny uč. 1.stupně Disco maraton Den otevřených dveří pro rodiče žáků Návštěva dětí MŠ Rumunská v 1. roč Zápis dětí do 1. roč. všechny uč 1.st.,vých. poradkyně p.uč. L.Doležel Den naruby akce žáků 2.st. děti učí děti Akce ke Dni Země běh okolo školy 9.5. Besídka ke Dni matek II.C 5.6. Diskotéka ke Dni dětí 12

13 5.6. Akce TK Prostějov pro děti na velodromu II.A,III.B,C Svátek slabikáře přijetí dětí 1. ročníku mezi čtenáře Výlety a školy v přírodě Oskava II.C, III.C, V.A Francová, Zbořilová, Hrubá, Vojáčková, Vorálková Malá Morávka - II.A,V.B. Kratochvílová R, Kratochvílová D, Hopjanová, Nováková Olšany farma B, Polívky II.A, II.B- Popelková, Lorencová, Spáčilová Laškov, Náměšť na Hané II.B, IV.B Mojžíšová, Peková Vyškov I.A, I.B Kolečková, Zlámalová Soutěže Matematické a vědomostní: Matematická olympiáda Z5 7 úspěšných řešitelů školní kolo Markéta Bednářová V.B Michal Buchta V.B Michaela Kadášová V.B Martin Kaštil V.B Kristýna Ondráková V.B Pavla Štěpánková V.B Vendula Vymazalová V.B MO Z 5 okresní kolo účast 36 žáků okresu z toho 13 úspěšných řešitelů, z toho byli 4 úspěšní řešitelé z naší školy a to: 3. místo získal Michal Buchta V.B Úspěšní řešitelé: Kristýna Ondráková Pavla Štěpánková Vendula Vymazalová Matematická soutěž Klokan - kategorie Klokánek 4.,5. roč Michal Buchta V. B 120 bodů Vendula Vymazalová V. B 120 bodů Pavla Štěpánková V. B 100 bodů Matematická soutěž Klokan - kategorie Cvrček 3. roč. Dominik Balcar III. B 51 bodů Martin Navrátil III. B 46 bodů Martin Fryšák III. B 46 bodů Nela Krejčiříková III. B 46 bodů Vědomostně srovnávací test Kalibro 41/5 (5.ročník) 2007 Úspěšnost v % Škola,region Čeština Matematika Hum. základ Přírod. základ ZŠ PV,Dr.Horáka 67,3 60,3 67,5 68,2 ČR 62,4 47,4 61,6 64,3 Malá města 61,9 47,1 61,5 63,9 Výtvarné soutěže Děti, pozor, červená - okresní kolo 5 prací Lucie Gončárová 6.místo 4.3. Kytička pro maminku okresní kolo 11 prací Veronika Moravčíková, III.A 3. místo Recitační soutěž školní kolo - tři kategorie - celkem 51 zúčastněných I. kategorie nepostupová 1.roč.- 11 dětí 13

14 1.místo Daniel Ponížil I.A 2. Eliška Doušková I.B Anastázie De Marco 3. Kateřina Zatloukalová I.A Natálie Svoradová I.B II. kategorie 2. a 3. roč. 28 dětí 1.místo Zuzana Pěnčíková III.A Ondřej Studený II. A 2. Adéla Vymazalová II. C Tereza Schlattauuerová III.C 3. Vilém Kytlica II. B Michaela Jozefová III. C III. kategorie 4. a 5. roč. 12 dětí 1.místo Michal Hrdlička V. B 2. Martin Kaštil V.B 3. Markéta Bednářová V.B Pěvecké soutěže: O hanáckyho kohóta okresní kolo Karolína Poslušná bez umístění Zdravotní soutěže: Akce Zdravé zuby výukový program péče o chrup pro 1.stupeň Soutěž hlídek mladých zdravotníků 2. místo v okrese Michaela Kadášová V.B Lucie Marečková V.B David Trajer V.B Michal Hrdlička V.B Lucie Gončárová V.B Sportovní soutěže: Kinderiáda 8 žáků z roč. 8 místo z 31 škol Olomouckého kraje O nejrychlejšího plavce ročníku školní kolo účast 72 dětí, nejlepší: z plaveckých tříd 2.roč. Michal Tesař II.A Marie Hejčová II.A 3.roč. Lukáš Vágner III. A Lenka Skoumalová III. A 4.roč. Mikuláš Zástěra IV.B Veronika Váverková IV.B 5.roč. Jakub Cibulka V.A Kateřina Praskačová V. A z neplaveckých tříd: 4.roč. Tomáš Šindýlek IV.A Julie Tkadlečková IV.A 5.roč. Jakub Ráček V.B Lucie Svobodová V.B Plaveme s EU - školní kolo 50 dětí roč. 1. místo v republice Prostějovský vodníček - okresní soutěž - 51 dětí v kategorii neregistrovaných plavců 2.roč. nejlepší hoch a dívka naší ZŠ 5. místo David Křupka 2.místo Vendula Krchňáková Akce Běží celá škola všichni žáci roč. Nejrychlejší běžci z 1. stupně školy: Patrik Zapletal IV.B Kateřina Praskačová V.A Vybíjená okresní finále dívek 2. místo 14

15 20.6. krajské finále dívek 3. místo Pažout Cup - minikopaná 2. místo v rámci prostějovských škol Bambiriáda zábavné sportovní soutěže III.B,C a V.A,B 5.6. XIV.lehkoatletická olympiáda 264 dětí 1.stupně ve 4 disciplínách, odměny získalo 102 dětí Minitenisový turnaj škol Olomouc. kraje - 1.místo družstvo ve složení:lukáš Vágner II.A Nela Kraváková IV.B, Dominik Balcar III.B Sběrové akce Sběr vršků od PET lahví Papír soutěž firmy A.S.A. podzim kg - škola získala plastovou lavičku 1.místo Lukáš Batelka II. B 114 kg kg 1. místo v rámci prostějovských škol Bruno Kolík II.C - vítěz soutěže jednotlivců 4 301,5 kg jaro ,5 kg 3. místo v rámci prostějovských škol Pomerančová kůra Tereza Moudrá I.B - 2.místo v soutěži jednotlivců 145,704 kg 1. místo III.C 21,3 kg 1. místo v jednotlivcích Viktorie Sekaninová, III.C 12,25 kg Aktivity školní družiny Kulturní Sportovní Přírodovědné Dopravní Estetické Společensko vědní Sluníčko Šternberk-maňáskové divadlo Bijáček Hledá se Superstar Vánoční besídky v oddělení Karneval s diskotékou Týden pohádek Spaní v tělocvičně Atletický trojboj Soutěž O nejlepšího tanečníka Fotbalová zápas 1.-5.ročník smíšená družstva Přeskoky přes švihadlo Kdo naskáče nejvíce Hvězdárna, zimní obloha, jarní souhvězdí Botanická zahrada Péče o květiny v ŠD DDH Dopravní soutěž-poznej dopravní značky Převod dětí k zastávce MHD soutěž výtvarná : Pejsek, Vánoční výzdoba chodeb, Jarní výzdoba pavilonů ŠD, Výstava Duha-řemesla Výtvarná soutěž Pohádkové postavy Lampionový průvod uspávání přírody Zábavné soutěživé odpoledne pro děti 15

16 Přehled akcí - 2.stupeň Akce protidrogové prevence K.Sedláčková Předvánoční Diskomaraton Propagace boje proti rasismu nástěnná výzdoba Den naruby Ke Dni učitelů výuka žáků 9.roč. na 1.st. Dotazníkové šetření zaměřené na šikanu Běží celá škola den pro podporu zdravého životního stylu Beseda pro žáky 9. roč. v K centru Želva Besedy s policií pro starší žáky o protidr.a kriminální prevenci Akce výchovného poradenství M. Nováčková Besedy pro žáky 9.roč. na UP o možnostech prac.uplatnění Burza škol účast žáků 8. a 9. roč. Průběžné konzultace se žáky a rodiči o vhodném výběru školy. Akce ekologické výchovy B.Hovorková,J.Chmelařová Sběr pomerančové kůry 45 kg Sběr papíru kg Vysaď si svůj tulipán zlepšení estetic. vzhledu školního atria Organizace třídění odpadu,pet lahve,papír,pet vršky,použité baterie Soutěž Zelená stezka,zlatý list Účast v soutěži O Pohár města Prostějova Zdravé město 1.místo Den Země- Vycházky k tématu,jarní úklid okolí školy Akce humanitárního charakteru J.Chmelařová,K.Sedláčková,TU Stonožkové hnutí Prodej výtvarných prací a výrobků a sbírka mezi žáky - zisk 7000Kč --Slavnostní nástup vojenského kontingentu předání150 přáníček -- Následná beseda s představitelkou hnutí pí.jensen a představiteli armády o prospěšnosti charity a působení našich vojáků v misích. Pokračování v adopci indického kamaráda zasláno 5000 Kč na jeho vzdělání - korespondence v angl.jazyce - Sbírka Bílá pastelka - mezi žáky a pedagogy vybráno 2000Kč Akce tradiční Mikulášská nadílka žáci 9. roč pro ostatní spolužáky Poděkování učitelům ke Dni učitelů předání ozdobených a vysazených květináčů vyučujícím Halloween rej masek 16

17 Část VII Výkon státní správy a) Rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Odklad školní docházky 16 0 Přijetí do 1.ročníku 62 0 Přestup z jiné ZŠ 19 0 b) Počet žáků osvobozených od školní docházky Osvobozených od školní docházky 0 Odklad školní docházky 16 Dodatečný odklad docházky 1 Část VIII Další údaje o škole a) Spolupráce zaměstnanců školy na aktivitách OŠ Metodici : vedoucí kabinetů matematiky pí.uč. Lenka Krčová členka krajského kabinetu Členové kabinetu: pí.uč. Zdenka Kolečková kabinet I.st. sekce TV, M pí.uč. Božena Hovorková - kabinet Př p.uč. Otakar Rédr - kabinet D Uvedení učitelé se podíleli na zajišťování vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky a na přípravě a konání žákovských soutěží. b) Plavecký výcvik 2.roč. plavalo 925 žáků, hodnoceno bylo 868 žáků, plave 83,2 % žáků 3.roč. plavalo 845 žáků, hodnoceno bylo 793 žáků, plave 91,2 % žáků 4 a 5. r. plavalo 243 žáků, hodnoceno bylo 238 žáků, plave 98,4 % žáků Plavecký výcvik byl prováděn podle osnov základních škol a výukových plánů. Výuka probíhala současně na bazéně školy a v městských lázních. Při výuce byl využíván dostatek moderních nadlehčovacích pomůcek. Cílem výuky bylo uplavat 25 m ve 2.ročníku a 200 m ve 3.ročníku základní školy plaveckým způsobem prsa a naučit další plavecké způsoby. Dosažené výsledky jsou velmi dobré zásluhou kvalitní práce učitelů plavání ve spolupráci s doprovázejícími učiteli. Získané dovednosti si žáci prověřili v závodech mezi školami okresu Prostějov. Velkého úspěchu dosáhli naši plavci v celorepublikovém štafetovém závodě Plaveme s EU, který pořádalo město Krnov. Naši žáci obsadili ve velké konkurenci 1. místo. Výborně se rozvíjí rozšířená plavecká výuka na I. stupni. Žáci získávají nejen dobré plavecké dovednosti, ale výrazně se u nich rozvíjí pohybové nadání. Celá řada z nich startuje v plaveckém oddílu TJ Pozemstav Prostějov a získávají přední umístění v celorepublikových soutěžích.. Získané plavecké dovednosti prokázali žáci v následujících soutěžích: 17

18 - O nejrychlejšího plavce školy - Prostějovský vodníček pro žáky 2.ročníku - Plavecká liga škol c) Zlepšení materiálních a provozních podmínek školy V průběhu hlavních prázdnin došlo k rekonstrukci šaten. Stávající drátěné kóje byly nahrazeny samostatnými uzamykatelnými skříňkami pro každého žáka. Pokračovali jsme v rekonstrukci bazénu a jeho zázemí. Během školním prázdnin jsme vyměnili kompletně filtraci bazénu a veškeré rozvody v technologickém zázemí převedli na plasty. Rekonstrukce omezí výrazně spotřebu vody, elektrické energie a plynu. V pavilonu tělocvičen byly vymalovány šatny a vyměnilo se linoleum. V pavilonu I. stupně byla vyměněna praskající schodišťová okna za plastová, byly vymalovány všechny chodby. V pavilonu školní družiny jsme ve druhém poschodí přestavěli učebnu literární výchovy na učebnu výpočetní techniky. Je zde 15 počítačů a připravena místa pro dalších 15. V prvním poschodí jsme zbudovali školní klub, který slouží žákům v době mezi vyučováním a jako zázemí pro žáky basketbalových tříd čekajících na trénink. Byla dokončena odborná učebna hudební výchovy I. stupně. Bylo rozšířeno hřiště školní družiny o další atrakce. V pavilonu II. stupně došlo k výměně osvětlení na chodbách, nové zářivky jsou i ve všech kabinetech. V učebně výtvarné výchovy bylo položeno nové odolné linoleum. Podle plánu byly vymalovány další prostory školy. Ve školní kuchyni byla zbudována chladící místnost pro uchovávání zeleniny. V sekretariátu školy byly nainstalovány úsporné zářivky. Dle finančních možností školy postupně vyměňujeme zastaralé osvětlení a rozvody vody. Čtyři učebny byly vybaveny novým nábytkem Část IX Výhled pro příští školní rok I. Oblast výchovně vzdělávací: zpracovat školní vzdělávací program a zahájit podle něho výuku ve školním roce 2007/08 stálou pozornost věnovat práci s textem naučit žáky porozumět situacím a vztahům v textu, umět vybrat klíčová slova v textu využívat počítačových programů nejen při procvičování a upevňování učiva, ale i při získávání nových vědomostí rozvíjet komunikativní schopnosti žáků v matematice procvičovat hledání odpovědí v tabulkách, učit početní úkony v reálných situacích rozvíjet nadání a talent žáků ve škole i v mimoškolních aktivitách (soutěže,olympiády,kroužky) zajistit kvalitní výuku v disponibilních hodinách; organizačně, personálně i materiálně zajistit výuku žáků v třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy basketbal 18

19 rozvíjet mluvený projev žáků poznatky z DVU účelně využívat ve výchovně vzdělávací práci dodržovat psychohygienické zásady relaxace, střídání metod práce,časové rozvržení hodiny a další soustavnou péči věnovat žákům integrovaným zajišťovat jednotu výchovného působení všech pracovníků školy nadále zařazovat průběžně do výuky Kurs jednání člověka v mimořádných situacích Oblast školní družiny: pokračovat ve zlepšování provozu školní družiny pozornost věnovat především zájmové a odpočinkové činnosti v návaznosti na plynulost a odchody a odjezdy žáků pokračovat v obnově celkového vybavení s cílem zlepšit pracovní prostředí využívat mimoškolních zařízení pro podchycení činnosti žáků Oblast výuky plavání: organizačně zabezpečit výuku plavání při nižším počtu dětí a učitelek zlepšit spolupráci OHS a LC Olomouc Oblast materiální: I.stupeň pokračovat ve výměně školního nábytku zahájit opravu vestavěných skříní ve třídách zakoupit a instalovat interaktivní tabule, aby byla v každém poschodí 1. st. jedna interaktivní tabule zakoupit komorovou pec do keramické dílny dokončit rekonstrukci osvětlení na chodbách II.stupeň pokračovat v obnově vestavěných skříní ve třídách průběžně provádět obměnu stavitelného nábytku ve třídách zahájení obnovy vybavenosti kabinetů pokračovat v budování odborných učeben multifunkční Školní družina pokračovat v obnově vybavení učeben průběžně doplňovat vybavení hrami, knihami a hračkami zlepšovat venkovní odpočinkové plochy pro děti ŠD rekonstrukce osvětlení ve třídách a následné vymalování Bazén provádět průběžné odstraňování závad na strojním vybavení vyměnit sondy pokračovat ve výměně kovových trubek za plast Celkové vybavení školy projednat odstranění havarijního stavu venkovních odpočinkových ploch včetně vchodových schodišť průběžně měnit vodovodní rozvody provést celkovou rekonstrukci travnatého hřiště odstraňovat závady zjištěné prováděnými pravidelnými revizemi dokonči výměnu trubek ve strojovně bazénu 19

20 instalovat klimatizaci v druhé učebně výpočetní techniky Část X Evaluace školy Podrobná evaluace školy je samostatnou přílohou k výroční zprávě. Abychom získali maximální informace o škole, využili jsme nabídky firmy Kalibro. Baterie dotazníků byla určena pěti druhům respondentů, kteří odpovídali anonymně. Z finančních a organizačních důvodů jsme dotazníky pro žáky a rodiče použili jen v jedné třídě v ročníku. Domníváme se, že počet respondentů je dostatečný. 1. Dotazník pro žáky ročníku počet respondentů 145 žáci zodpověděli 16 otázek, které se týkaly oblasti Škola a já 2. Dotazník pro žáky ročníku počet respondentů 105 žáci zodpověděli 48 otázek ze sedmi oblastí školního života 3. Dotazník pro učitele počet respondentů 35 učitelé zodpověděli 47 otázek ze sedmi oblastí 4. Dotazník pro členy vedení školy počet respondentů 4 členové vedení zodpověděli 43 otázek 5. Dotazník pro rodiče počet respondentů 250 rodiče zodpověděli 30 otázek Dotazníky i jejich vyhodnocení je součástí přílohy výroční zprávy. Výsledky jsou k dispozici učitelům. Učitelský dotazník byl vyhodnocen na provozní poradě 1. října Podle výsledků dotazníku pro rodiče můžeme konstatovat, že téměř 80% rodičů je se školou spokojeno. V otázkách týkajících se šikany a drog se neobjevila žádná čísla, z kterých by se dalo usoudit, že jsou na škole tyto problémy. V rámci evaluace jsme si zpracovali dotazník Výběr školy u budoucích prváků. Výsledek je přílohou. Část XI 20

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Prostějov, ul.dr. Horáka 24 Obsah Část I. Část II. Základní charakteristika školy Výsledky výchovy a vzdělávání 1 Část III. Část IV. Část V.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2005/2006. Základní škola Prostějov, Dr. Horáka 24

Výroční zpráva školy. za školní rok 2005/2006. Základní škola Prostějov, Dr. Horáka 24 Výroční zpráva školy, za školní rok 2005/2006 Základní škola Prostějov, Dr. Horáka 24 1 Obsah Část I. Část II. Část III. Část IV. Část V. Část VI. Část VII. Část VIII. Část IX. Základní charakteristika

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24. Plán práce školy pro školní rok 2014/2015

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24. Plán práce školy pro školní rok 2014/2015 Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Plán práce školy pro školní rok 2014/2015 1 Obsah: I. Analýza výchovně vzdělávací práce 3 II. Hlavní úkoly školního roku 2014/2015..5 1. Oblast vzdělávání 5

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Plán práce pro školní rok 2015/16

Plán práce pro školní rok 2015/16 Základní škola a mateřská škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2015/16 Základní škola Obsah : Organizační část Pedagogická část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9. 2015 - projednání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24 Plán práce školy Školní rok 2009/2010 1 Obsah: - Úvod analýza výchovně vzdělávací práce - Hlavní úkoly školního roku 2009/2010 - Hlavní úkoly školního roku

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více