VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010

2 A. Základní údaje Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, Ústí nad Labem Zřizovatel: Ústecký kraj Sídlo zřizovatele: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Charakteristika školy: střední škola Právní forma organizace: příspěvková organizace Ředitel: Ing. Alfréd Dytrt Zástupce ředitele 1: Mgr. Květuše Klierová Zástupce ředitele 2: Mgr. Ivana Řezáčová Sekretářka : Lucie Kotliková Telefon: Dálkový přístup: Zřízení školy: 1954 Zařazení do sítě škol: Rozhodnutí o zařazení azení do sítě škol: č.j / ze dne Součásti školy: 0 Školská rada: Zástupci zřizovatele: Ing. Milan Businský, Ing. Klára Laňková Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků: Ing. Josef Vozáb (předseda), Luděk Štuller Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Anna Skalská, Mgr. Jan Svitálský Mimoškolní a občanská sdružení: Jatečfond, nadační fond IČO: DIČ: CZ IZO: B. Přehled oborů vzdělávání Název oboru Gymnázium - všeobecné Gymnázium Gymnázium - všeobecné Gymnázium Celkem Kód oboru Počet žáků K/ K/ K/ K/ Ukončen mat. zkouškou

3 C. Přehled pracovníků organizace C. 1. Jmenný seznam pracovníků školy Č. PŘÍJMENÍ, JMÉNO 1. BLAHUTA Luboš 2. BREJCHOVÁ Radka 3. BRÉM Vladimír 4. BUJNOVSKÁ Lucie 5. CERMAN František 6. ČERNÁ Ivana 7. DRAHÁ Hana 8. DRDÁKOVÁ Regina 9. DVOŘÁKOVÁ Eva 10. DYTRT Alfréd 11. DYTRTOVÁ Naděžda 12. GABČANOVÁ ANOVÁ Jana 13. GERBEROVÁ Regina 14. GRANÁTOVÁ Lucie 15. GUNÁROVÁ Eva 16. HAJDLOVÁ Kamila 17. HANYKÝŘOVÁ Michaela 18. HAVLÍK Radek 19. HEJDUKOVÁ Iveta 20. HELEBRANTOVÁ Jitka 21. HORVÁTHOVÁ Marie 22. HUDCOVÁ Martina 23. HUJOVÁ Šárka 24. CHALAŠOVÁ Kateřina 25. IVANOVÁ Jana 26. JARÁ Hana 27. JIRKOVÁ Věra 28. JÍROVÁ Ivana 29. KAPOUNOVÁ Linda 30. KEJŘ Ladislav 31. KEJŘOVÁ Květoslava 32. KLIEROVÁ Květuše 33. KOPECKÁ Hana 34. KOLANKIEWICZOVÁ Milada 35. KOTLIKOVÁ Lucie 36. KRAMÁŘOVÁ Hana 37. MAGASANIK Jiří 38. MACH Marek 39. MÁLKOVÁ Markéta 40. MALÝ David 41. MATĚJČEK Martin 42. MATESOVÁ Pavla 43. MÜLLEROVÁ Dagmar 44. NEUBAUEROVÁ Zdeňka 45. NOSEK Petr 46. NOVÁKOVÁ Jitka 47. NOVODOMSKÁ Jitka 48. NOVOTNÝ Bohdan 49. PEČENÁ ENÁ Michaela 50. PETROVÁ Adéla 51. RAŠKOVÁ Michaela 52. REJZKOVÁ Lucie 53. ROSENBERGOVÁ Lucie 54. RUMÁNKOVÁ Miroslava 55. RYS Michal 56. ŘÁDKOVÁ Květuše 57. ŘEZÁČOVÁ Ivana 58. ŘÍZKOVÁ Marcela 59. SKALSKÁ Anna 60. STEJSKALOVÁ Blanka 61. STUCHLÁ Gabriela 62. SVITÁLSKÝ Jan 63. SVOBODA Marcel 64. ŠEBEK Pavel 65. ŠMIRKLOVÁ Iveta 66. ŠTEJFOVÁ Kateřina 67. TAMPÍROVÁ Helena 68. VITVEROVÁ Helena 69. VOTAVOVÁ Gabriela 70. ZÁHOROVÁ Irena 71. ZEMAN Viktor 72. ZEMANOVÁ Alžběta 73. ZEMANOVÁ Helena 74. ŽAHOUROVÁ Dana 3

4 C. 2. Pedagogičtí pracovníci (PP) a žáci souhrnné údaje k PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI do 35 let do 35 let celkem ženy do 35 let bez kval let let celkem ženy let bez kval let let 55- důch. věk 55- důch. věk celkem ženy celkem ženy důch odci celke m PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI důch odci Celkový počet Odborná kvalifikace pro Celkový počet Počet hodin odučených PP/z toho žen přímou ped. činnost odučených hodin týdně odborně týdně 54/ ŽÁCI A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI CELKEM Počet tříd Počet žáků Přepočtený počet pedagogických pracovníků/z toho žen ,1/36,0 ženy C. 3. Komentář V personální oblasti se nadále projevuje přechodný nedostatek učitelů cizích jazyků, zejména angličtiny a francouzštiny. Odchod několika vyučujících na mateřskou dovolenou se i v tomto školním roce projevil nutností řešit situaci vnitřními organizačními mechanizmy (přespočetné hodiny, výpomoc nekvalifikovanými učiteli - především studenty pedagogické fakulty UJEP). Vedení školy tvořil ředitel, zástupce ředitele 1 (zástupce statutárního orgánu) a zástupce ředitele 2. Provoz školy zajišťovala vedoucí provozního úseku, sekretářka, účetní, správce ICT, školník a uklízeči. Někteří učitelé jsou členy různých profesních a předmětových sdružení, pracují ve výborech olympiád (např. Ústřední komise biologické olympiády, okresní komise jednotlivých olympiád) apod. Ředitel byl předsedou a místopředsedou Asociace ředitelů gymnázií ČR.

5 D. Údaje o přijímacím řízení D. 1. Čtyřleté studium Ředitel školy rozhodl o nekonání přijímací zkoušky, stanovil a zveřejnil kritéria přijímacího řízení. Při hodnocení uchazečů bylo postupováno podle stanovených kritérií, tzn. podle celkového počtu získaných bodů. Byla vyhlášena celkem 3 kola přijímacího řízení v následujících termínech: 22. a 23. dubna května června 2010 D. 2. obor vzdělávání K/81 Gymnázium 1. kolo Ředitel rozhodl o konání přijímací zkoušky, stanovil a zveřejnil kritéria přijímacího řízení. Pozvánky k přijímací zkoušce, která se konala 22. dubna 2010 (1. termín) a 23. dubna 2010 (2. termín), byly odeslány 30. března Při přijímací zkoušce byl použit test obecných studijních předpokladů společnosti Scio, o. p. s. Každý uchazeč označoval své práce registračním číslem, které mu bylo náhodným způsobem přiděleno pro zajištění anonymity při hodnocení výsledků i při zveřejnění ní výsledného pořadí. Při hodnocení uchazečů bylo postupováno podle stanovených kritérií, tzn. podle celkového počtu získaných bodů. D. 3. Souhrnné údaje PŘIHLÁŠENÍ Název oboru Gymnázium Gymnázium 2. kolo 3. kolo Kód oboru 1. kolo v tom v tom Počet z 1.kola Počet z 1. kola z 2. kola K/ K/ nekonalo se nekonalo se PŘIJATÍ 1.KOLO Název oboru Gymnázium Gymnázium Kód oboru 1. kolo 1. kolo-odevzdané ZL 1. kolo-nastoupili K/ K/ PŘIJATÍ 2.KOLO Název oboru Gymnázium Gymnázium Kód oboru 2. kolo 2. kolo-odevzdané ZL 2. kolo-nastoupili K/ K/81 x x 25 x PŘIJATÍ 3.KOLO Název oboru Gymnázium Gymnázium Kód oboru 3. kolo 3. kolo-odevzdané ZL 3. kolo-nastoupili K/ K/81 x x 1 x 5

6 ODVOLÁNÍ 1.KOLO Kód oboru Počet odvolání K/ K/81 13 Přijatí - autoremedura Přijatí - odvolání ke KÚ 0 7 Nastoupili ODVOLÁNÍ 2.KOLO Kód oboru Počet odvolání K/ K/81 x Přijatí - autoremedura Přijatí - odvolání ke KÚ 0 x Nastoupili 0 0 x x ODVOLÁNÍ 3.KOLO Kód oboru Počet odvolání K/ K/81 x Přijatí - autoremedura Přijatí - odvolání ke KÚ 0 x Nastoupili 0 0 x x PŘIJATÍ CELKEM (VČETNĚ Ě ODVOLÁNÍ) Název oboru Kód oboru celkem celkem-odevzdané ZL Celkem - nastoupili Gymnázium K/ Gymnázium K/

7 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ E. 1. Souhrnné údaje PROSPĚCH -1. POLOLETÍ (K / ) z toho z toho z toho Nehodnoceno v zahra- Studium Název Počet Kód oboru prospělo prospělo neprospělo oboru žáků s vyzn. ničí Gymnázium - všeobecné K/ /40 232/255 5/5 24/0 0 Gymnázium K/ /11 106/110 5/6 6/1 0 Gymnázium - všeobecné K/ /38 70/74 1/1 5/1 1 Gymnázium K/ /49 71/71 0/0 0/0 1 Celkem / /510 11/12 35/2 2 PROSPĚCH 2. POLOLETÍ (K / ) Název oboru Kód oboru Gymnázium - všeobecné K/401 Gymnázium K/41 Gymnázium - všeobecné K/801 Gymnázium K/81 Celkem Počet žáků z toho prospělo s vyzn. z toho prospělo /42 248/ /9 109/112 z toho neprospělo Nehodnoceno Studium v zahraničí 5/2 4/0 0 8/5 0/ /39 72/73 2/2 1/ /52 68/68 0/0 0/ / /508 15/9 5/0 2 UKONČENÍ STUDIA (VČETNĚ OPRAVNÝCH ZKOUŠEK V ZÁŘÍ 2010) Počet z toho u z toho u žáků, mat. mat. Název Kód oboru kteří zkoušky zkoušky oboru ukončili prospělo s prospělo posl. roč. vyzn. Gymnázium - všeobecné K/401 Gymnázium K/41 Gymnázium - všeobecné K/801 Gymnázium K/81 Celkem z toho u mat. zkoušky neprospělo opakování celé mat. zkoušky (z 2008/09) CHOVÁNÍ Počet žákůů 2. stupeň 3. stupeň 1. pololetí pololetí Podmínečné vyloučení Vyloučení DOCHÁZKA 1. pololetí 2. pololetí Počet žáků Zameškané hodiny celkem Neomluvené hodiny celkem

8 E. 2. Komentář Gymnázium připravuje žáky především ke studiu na všech typech vysokých škol a k výkonu náročnějších druhů zaměstnání, popř. činností ve státní správě, kultuře a dalších oborech. Učební plán vychází z dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je zaměřen všeobecně a má vazbu na související vzdělávací stupně. Umožňuje individuální volbu dalšího zaměření pomocí volitelných předmětů ve vyšších ročnících. Volitelné předměty jsou součástí učebního plánu, jejich nabídka se každoročně obměňuje podle zájmu žáků a možností školy. V tomto školním roce bylo již v 8 třídách vyučováno podle Školního vzdělávacího programu Cestou k účelné škole, který vychází ze schválených rámcových vzdělávacích programů. Zvláštní důraz je kladen na prevenci negativních sociálních jevů včetně pomoci žákům a jejich rodičům při řešení problémových situací. Průměrný prospěch žáků školy a dosažené výsledky u maturitních zkoušek se významně neodchylují od dlouhodobě sledovaných hodnot. Škola navazuje na tradici gymnaziálního školství v Ústí nad Labem, v uplatnění ní svých absolventů dosahuje trvale velmi dobrých výsledků. To každoročně potvrzuje počet žáků školy, kteří byli přijati ke studiu na vysokých školách. Tento ukazatel je dlouhodobě sledován a pravidelně vyhodnocován. Školská rada uskutečnila ve školním roce 2 jednání. E. 3. Výchovná opatření E Přehled za 1. pololetí: pochvala ředitele školy 36 důtka ředitele školy 19 pochvala třídního učitele 181 napomenutí třídního učitele 48 důtka třídního učitele 106 chování stupeň hodnocení 2 2 chování stupeň hodnocení 3 0 E Přehled za 2. pololetí: pochvala ředitele školy 30 důtka ředitele školy 16 pochvala třídního učitele 137 napomenutí třídního učitele 98 důtka třídního učitele 50 chování stupeň hodnocení 2 1 chování stupeň hodnocení 3 1 8

9 E 3.3. Komentář Pochvaly třídního učitele byly uděleny převážně za prospěch s vyznamenáním, za organizaci školních akcí, reprezentaci školy, za organizaci maturitního plesu a dne otevřených dveří. Pochvaly ředitele školy byly uděleny za výborný prospěch, za reprezentaci školy, organizaci školních akcí, za ekologické aktivity. Napomenutí třídního učitele při porušení školního řádu byla udělena zejména za pozdní příchody, nekázeň a nevhodné chování, pozdní omlouvání absence, svévolné opuštění školy, neomluvené hodiny, neplnění ní povinností. Důtky třídního učitele byly nejčastěji odůvodněny ny nevhodným chováním, poškozením školního majetku, pozdními příchody, neomluvenou absencí a porušením autorského zákona. Důtky ředitele školy byly uděleny za opakované pozdní příchody, neomluvené hodiny, za nevhodné chování, neplnění povinností žáka. E. 4. Výchovné působení Činnost výchovného poradce vycházela z tematického a časového plánu činnosti VP pro školní rok 2009/2010, standardní činnosti vyplývají z vyhlášky 72/2005 Sb. Ve škole pracovala výchovná poradkyně (Mgr. Ivana Černá),, která kromě poradenství, konzultační činnosti a řešení běžných situací se věnovala především následující problematice: E Metodický, informační a diagnostický servis E Kariérové poradenství informace v oblasti profesní orientace (přihlášky k dalšímu studiu na VŠ, VOŠ,) poradenská činnost o možnostech dalšího uplatnění na trhu práce (konzultace, nástěnka VP, zapůjčování informačních ních materiálů) odkaz na psychologickou pomoc při volbě zaměření dalšího studia (testy profesní orientace) informace o přípravných kurzech pro žáky maturitních ročníků rozesílání aktuálních informací VP elektronickou poštou zajištění informací o uplatnění absolventů (VŠ, VOŠ, zaměstnání aj.) besedy s odborníky podle zájmů a potřeb žáků (spolupráce s PPK), zpracování statistických přehledů informace o možnostech studia v zahraničí odborná pomoc při podání přihlášek na jinou SŠ E Studijní poradenství pomoc při zvládání adaptačních potíží při přechodu ze ZŠ a při upevňování studijních návyků evidence žáků se specifickými poruchami učení, odkaz na další pomoc asistenta reedukace (Mgr. Zdeňka Neubauerová) nebo předání do odborné péče péče o nadané žáky kvalifikovaná pomoc žákům s výukovými a výchovnými problémy, konzultace s jejich rodiči pomoc TU při sledování problémových žáků poradenské služby žákům cizincům se zřetelem k jejich vzdělávacím potřebám 9

10 E Pedagogicko-psychologické poradenství řešení osobnostních potíží vlastní diagnostická činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, ních, sociálních nebo jiných důvodů, předání žáka do odborné péče návrhy a doporučení rodičům a TU týkající se výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů vedení a doplňování ování kartotéky kontaktů na různá zařízení výchovného poradenství konzultace k výběru seminářů E Specifická oblast poradenství spolupráce se školním metodikem prevence sociálně nežádoucích jevů aktualizace Školní preventivní strategie seznámení s portálem Absolventi.cz ( schůzka s provozovatelem portálu) pomoc při výzkumu MŠMT ČR k tématu práce se sociálně znevýhodněnými dětmi ( schůzka s tazatelkou projektu ZČU Plzeň) E Další vzdělávání studium dokumentů týkajících se koncepce poradenských služeb ve škole únor květen 2010: Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením I. (povinné doplňkové studium pro VP v rozsahu 63 hodin, doplnění ní kvalifikaci pro výkon funkce podle usnesení vlády ČR č. 1004/2005 ze dne , které se týká Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období ) E. 5. Drogová prevence a prevence sociálně nežádoucích jevů Základ primární drogové prevence spočíval především v tematických blocích v rámci vzdělávacích předmětů. Prevence byla realizována převážně v hodinách ZSV (VkO), Ch, Bi, Z, Tv, Č a v hodinách cizích jazyků podle Rozpisu témat prevence aplikovaných v rámci upraveného učebního plánu, popř. školního vzdělávacího programu. Školní metodička prevence sociálně nežádoucích jevů ( Mgr. Jitka Helebrantová) se kromě ě poradenství, konzultační činnosti a řešení běžných situací věnovala především následující problematice podle dokumentu Školní preventivní strategie. E Aktivity pro žáky V tomto školním roce vycházel výběr akcí zkušeností z předchozích let, využita byla opět nabídka sdružení ACET. Nově jsme navázali spolupráci s preventivně informační ní slupinou Ústeckého kraje Policie ČR R a využili jejich širokou nabídku besed a přenášek. AKCE SDRUŽENÍ ACET: Beseda na téma: Sex, AIDS, vztahy o 1.A 21 žáků o 1.B 24 žáků o 1.C 27 žáků o 1.D 24 žáků 10

11 Beseda na téma: Partnerství, o 2.A 24 žáků o 2.B 20 žáků o 2.C 15 žáků o V6.A 23 žáků AKCE VE SPOLUPRÁCI S POLICIÍ ČR: Besedy a přenášky na zvolené téma: o V1A Bezpečnost na silnicích o V1A Šikana o V2A Právní vědomí, právní odpovědnost o V3A Právní vědomí, právní odpovědnost o V4A Právní vědomí, právní odpovědnost o V5A Právní vědomí, právní odpovědnost 28 žáků 28 žáků 26 žáků 26 žáků 25 žáků 28 žáků o 1.A o 1.B o 1.C o 1.D Právní vědomí, právní odpovědnost Právní vědomí, právní odpovědnost Právní vědomí, právní odpovědnost Právní vědomí, právní odpovědnost 27 žáků 27 žáků 27 žáků 23 žáků Besedy určené pro čerstvé majitele řidičských průkazů ů nebo pro žáky, kteří usilují o získání řidičského oprávnění (třetí a čtvrté ročníky, septima, oktáva), jsou zaměřeny na seznámení s dopravní situací v Ústí nad Labem a okolí o 4.A počet žáků o 4.B o 4.C o 4.D o 4.E o V8.A o 3.B o V7.A Dotazníkové šetření: V červnu 2010 proběhlo v celé škole dotazníkové šetření, ení, které se věnovalo spokojenosti se školou, sociálnímu klimatu, drogovým. návykům a šikaně. Výsledky budou použity k tvorbě nového minimálního preventivního programu a zprávy vlastního hodnocení školy. 11

12 E Aktivity pro zákonné zástupce žáků třídní schůzky poskytnutí informací o činnosti školního metodika primární prevence, předání důležitých kontaktních údajů všem rodičům nabídka přednášek a besed na zvolené téma - vybírat bylo možné z témat šikana a drogy, rodiče téměř neprojevili zájem dotazníkový výzkum spokojenosti se školou na třídních schůzkách proběhl, odevzdáno dáno bylo celkem 254 dotazníků E Vzdělávání Dlouhodobý doplňkový kurz pro školní metodiky prevence v souladu s vyhláškou č.. 317/2005 Sb. 9 c) MŠMT Stáže na jiných školách: Střední odborná škola veřejnoprávní a sociální, Ústí nad Labem Střední škola Trmice Gymnázium Dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem Organizace stáže kolegů na našem gymnáziu Stáže v odborných zařízeních: PPP Ústí nad Labem OS Spirála Školení, semináře: Krajská konference primární prevence rizikového chování Prevence a škola jak se to rýmuje? Seminář Jak na to? pořádaný KÚ pro žadatele o dotace ze státního i krajského rozpočtu Porady pořádané okresní metodičkou Porady Školních metodiků primární prevence Porada k žádosti o dotace

13 ZÁŘÍ: p. Řezáčová konference Evropské projekty ŘÍJEN: p. Dytrt Rada AŘG ČR p. Petrová seminář Jak využít zoologickou zahradu při výuce v Podkrušnohorském zooparku Chomutov p. Klierová kurz Textový editor podle sylabu ECDL p. Helebrantová Psaní projektů v oblasti prevence rizikového chování žáků p. Brejchová regionální konference Metodického portálu VÚP p. Dytrt seminář Autoevaluace v praxi p. Stejskalová seminář pro referenty matematické olympiády p. Černá, p. Klierová přednáška na Př.F UJEP Zkušenosti s výukou čerstvých absolventů středních škol nejčastější jší zdroje chyb a příčiny neúspěchu v prvních ročnících VŠ p. Klierová kurz Tabulkový kalkulátor dle sylabu ECDL p. Dytrt Český úvodní národní workshop projektu S- TEAM p. Helebrantová Krajská konference prevence rizikového chování centra RELIéF p. Klierová kurz Databáze, systémy pro úschovu dat podle sylabu ECDL p. Dytrt krajská rada CZESHA p. Černá, p. Helebrantová kurz Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně LISTOPAD: p. Novotný, p. Skalská seminář Úvod do výukové simulace Evropa p. Dytrt - konference projektu Cesta ke kvalitě p. Drahá kurz Prezentace podle sylabu ECDL p. Svitálský - seminář Jak učit o komunismu p. Klierová Informační den vzdělávacích programů EU p. Dytrt zasedání Vědecké rady University J. E. Purkyně p. Řezáčová školení Příprava úspěšného projektu OPVK p. Řezáčová seminář Dotační možnosti pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje p. Brejchová projekt KURIKULUM G zaměřeno na podporu a inspiraci gymnázií p. Řezáčová školení Příprava úspěšného projektu OPVK p. Müllerová seminář Organizace a požadavky studia na ČVUT 13

14 PROSINEC: p. Černá, p. Helebrantová, p. Müllerová, p. Řádková kurz Tvorba prezentací p. Brejchová, p. Gerberová, p. Stejskalová kurz Etika prezentace p. Dytrt Krajská rada CZESHA p. Dytrt Rada AŘG ČR LEDEN: p. Dytrt jednání expertní skupiny SMT KÚ p. Dytrt MŠMT školení členů komise p. Klierová seminář Analogické úlohy v rovině a prostoru p. Klierová workshop Multimetia ve škole p. Dytrt seminář Odborné vzdělávání vání a celoživotní učení p. Dytrt - Rada AŘG ČR p. Klierová, p. Řádková, p. Zeman UIV Seminář ř k zahájení pilotního ověřování třídní knihy p. Klierová seminář Využití ICT ve vyučování matematice GEONEXT ÚNOR: p. Neubauerová, p. Klierová vyhlášení výsledků školního programu Třídíme ve škole p. Klierová Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy BŘEZEN: p. Dytrt XI. Akademické fórum Diskuse ke státním maturitám II. Legislativa (JČMF) p. Rumánková seminář Bioverzita a udržitelný rozvoj (KEV) p. Černá, p. Helebrantová, p. Stejskalová, p. Klierová seminář Odborná příprava pro Ratery matematiky (státní maturita) p. Dytrt Konference AŘG ČR p. Klierová Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy p. Dytrt seminář Zkušenosti s řízením sloučených škol p. Cerman Kurz instruktora snowboardingu p. Neubauerová, p. Petrová workshop v Muzeu hygieny v Drážďanech informace o jednotlivých expozicích a jejich využití při výuce DUBEN: p. Granátová seminář Profesní únava hlasu a možnosti nápravy p. Dytrt XII. Akademické fórum Reforma vysokoškolského vzdělávání I p. Kapounová seminář Duševní hygiena v práci učitele a syndrom vyhoření p. Řezáčová seminář pro žadatele e globálních grantů ÚK p. Helebrantová porada školních metodiků prevence p. Klierová Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy 14

15 KVĚTEN: p. Novodomská seminář Jak se úspěšně bránit manipulaci p. Klierová seminář Cermatu pro vedení školy k Maturitní generálce ČERVEN: p. Mach - kurz Jak vyučovat finanční ní gramotnost poutavě a zábavně p. Helebrantová seminář Prevence rizikového chování p. Klierová Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy p. Dytrt Rada AŘG ČR p. Dytrt jednání KR CZESHA p. Dytrt - seminář KÚ Vývoj páteřních škol SRPEN: p. Šebek kurz 18. letní geografická škola p. Dytrtová, Matesová, Petrová seminář Biodiverzita planety Země historie a současnost průřezové téma ŠVP, KEV Další aktivity Vzdělávací program pro výchovné poradce - Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením I. p. Černá RELIéF Kurz pro školní metodiky prevence p. Helebrantová Vzdělávací program Koordinátor autoevaluace (KOAE) Cesta ke kvalitě p. Brejchová Společná část maturitních zkoušek: Školení zadavatelů, zadavatelů PUP, školních maturitních komisařů, vedení školy, hodnotitelů pro český jazyk a literaturu, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, hodnotitelů PUP, hodnotitelů matematiky (těchto školení se zúčastnili téměř všichni PP školy) 15

16 G. Aktivity a prezentace na veřejnosti G. 1. Aktivity ve volném čase Volnočasové aktivity jsou jedním z východisek pro řešení nežádoucích jevů ve společnosti. Nejčastěji ji se žáci školy zapojovali v následujících činnostech: činnosti v sociální a ekologické oblasti fotografický kroužek kurzy: francouzský jazyk pro začátečníky francouzský jazyk pro pokročilé ruský jazyk pro začátečníky repetitorium chemie a fyziky školní orchestr Soníci, školní sbor Studentská směs G. 2. Projektová činnost: Ve školním roce 2009/2010 proběhlo na naší škole úspěšně 24 projektů. Jednalo se o projekty organizované externími organizacemi. Ve stručném přehledu jsou uvedeny projekty, kterých se škola účastnila. Další projekty, které škola přímo organizuje jsou uvedeny ve Školním vzdělávacím programu. NÁZEV PROJEKTU Za školu Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji Studentské volby Setkání s pamětníky MIND MOSAIC Jsme stejní jako ty? Jeden svět Finanční gramotnost Exit 2009 EUROPASECURA Cesta do parlamentu ART BRUT Zelená škola Evropský týden IT dovedností 2010 Pohledy Fomartu Oči za obzorem Třídíme ve škole Návštěva EP v Bruselu Vysvědčení našim radním Multimédia ve škole To je věda, seznamte se TEEN AGE UNIVERSITY TEEN AGE UNIVERSITY Otevřená věda ORGANIZÁTOR Česká televize Europa Concept CZ Sdružení pro vzdělávání komunit Ústí nad Labem Člověk v tísni Živá paměť, o.p.s. Generation Europe Praha Občanské sdružení Oberig Člověk v tísni MŠMT Finanční gramotnost, o.p.s. COFET, a.s. Galerie E.Filly Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Praha Generation Europe, Česká republika FOKUS Centrum komunitní práce Ústí n. Labem DDM v Ústí nad Labem Dům zahraničních služeb Make a Connection Česká národní agentura Mládež (program Mládež v akci) Společnost ENVICON s.r.o. Kancelář MUDr. M. Ouzkého, poslance Evropského parlamentu Ústecký deník Občanské sdružení soukromých učitelů Litoměřice UJEP UJEP UJEP Akademie věd ČR POČET ÚČASTNÍKŮ učitelů 2 učitelé 2 učitelé

17 Další projektové aktivity MEZINÁRODNÍ PROJEKTY mezikulturní výměnný program dobrovolnické organizace AFS (pobyt žákyně Arpavee Supapong z Thajska) MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY anglický jazyk (ELSA): 3 žáci na úrovni B1, 1 žák na úrovni B2 francouzský jazyk (DELF): 2 žáci na úrovni B1, 5 žáků na úrovni A2 K o m e n t á ř : Z podnětu Jazykové školy Jany Trubákové, která je akreditovaným výukovým a zkušebním centrem Londýnské komory obchodu a průmyslu, bylo v našem gymnáziu ustaveno mezinárodní centrum Education Development International - LCCI International Qualifications. EDI je mezinárodní vzdělávací instituce cizích jazyků, zejména anglického jazyka. Je zřízena QCA - Qualifications and Curriculum Authority - Nejvyšším kvalifikačním úřadem Velké Británie. Zabezpečuje celoživotní vzdělávání cizích jazyků a mezinárodní zkoušky EDI jsou hodnoceny dle Společného evropského referenčního ního rámce Rady Evropy. Působí nejen v Evropské unii, ale ve 130 zemích celého světa. Certifikace EDI jsou uznávány státními institucemi, obchodními a průmyslovými korporacemi, ale i univerzitami po celém světě. Studenti mohou mezinárodní certifikace EDI využít jak při studiu na univerzitách, tak i v praxi. Dosažené certifikace EDI jsou celoživotně platné. V rámci celoživotního vzdělávání mohou studenti skládat znalostně náročnější stupně, aby si rozšiřovali znalosti cizího jazyka, nebo bude-li to vyžadovat jejich zaměstnavatel. Mezinárodní zkoušky EDI byly rozhodnutím MŠMT zařazeny azeny do Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech. Studenti mohou v našem mezinárodním centru složit mezinárodně platnou zkoušku English Language Skills Assessment (ELSA). Žáci, kteří získají nejlepší výsledek v certifikaci ELSA, mohou získat motivační stipendium na britské univerzitě Prague College - více na stránkách univerzity Zkoušky DELF a DALF jsou mezinárodně uznávané českou státní správou a jsou pod záštitou francouzského Ministerstva školství. Složením této zkoušky uchazeč potvrzuje jazykové kompetence nefrankofonních kandidátů ve francouzském jazyce. Zkoušky se skládají z obecného jazyka a jsou rozděleny do šesti úrovní, které se shodují s úrovněmi jazykového rámce dle EU. Neúspěšné žádosti o projekty: Specifická primární prevence v Ústeckém kraji v roce 2010 Vaše Evropa, Váš názor ČSOB nadační program vzdělání Mobilní učebna výpočetní techniky Nadace ČEZ Město očima studentů akce Kulturního kalendáře Comenius Jazykové a metodické kurzy (francouzský jazyk) 17

18 G. 3. Soutěže G PŘEHLED SOUTĚŽÍ ÚČAST V SOUTĚŽÍCH 2009/2010 POČET ZÚČASTNĚNÝCH ŠKOLNÍ OKRESNÍ OBLASTNÍ REPUBLIKOVÉ MEZINÁRODNÍ KOLO KOLO KOLO KOLO SOUTĚŽ Soutěž v anglickém jazyce Soutěž v německém jazyce Soutěž ve francouzském jazyce Olympiáda v českém jazyce Psaníčko (literární soutěž) Biologická olympiáda Ekologická olympiáda Přírodovědný KLOKAN Zeměpisná olympiáda Dějepisná olympiáda Chemická olympiáda Matematická olympiáda Mezinárodní matematická soutěž Adama Riese Genius Logicus Fyzikální olympiáda Archimediáda Europasecura Pythagoriáda Matematický KLOKAN Bobřík informatiky Prezentiáda soutěž v prezentování Středoškolská futsalová liga CORNY středoškolský atletický pohár Pohár AŠSK ČR R stolní tenis dívky Pohár AŠSK ČR R stolní tenis hoši Pohár AŠSK ČR plavání Pohár AŠSK ČR R volejbal dívky Pohár AŠSK ČR volejbal hoši SOČ Můj sen (výtvarná soutěž) Přebor škol v šachu CELKEM G.3.2. REKAPITULACE Speciální cena 2. místo mezinárodní soutěž Můj sen (výtvarná soutěž) 3. místo Mezinárodní matematická soutěž Adama Riese 8. místo Mezinárodní turnaj ve stolním tenisu dívek Účast Genius Logicus (matematická soutěž) na mezinárodní úrovni Celostátní kola 1. místo - Bobřík informatiky 1. místo Psaníčko (literární soutěž) 3. a 5. místo Pohár AŠSK ČR stolní tenis dívky 5. místo Genius Logicus (matematická soutěž) Účast Olympiáda v českém jazyce (1. kategorie) Účast Europasecura Účast Zeměpisná olympiáda 18

19 Krajská/oblastní kola 1. místo Chemická olympiáda 1. a 2. místo Fyzikální olympiáda 2. místo Olympiáda v českém jazyce (1.kategorie) 2. místo Soutěž v anglickém jazyce 2. místo Pohár AŠSK ČR - volejbal chlapci 2. místo Zeměpisná olympiáda 2. a 3. místo Mezinárodní matematická soutěž Adama Riese 3. místo - Středoškolská futsalová liga 3. a 6. místo Matematická olympiáda místo Středoškolská odborná činnost SOČ 4. místo - Olympiáda ve francouzském jazyce 5. místo Pohár AŠSK ČR - stolní tenis chlapci 5. místo Prezentiáda (soutěž z oblasti výpočetní techniky) 6. místo Biologická olympiáda 7. místo Soutěž v německém jazyce 7. místo Ekologická olympiáda Okresní kola 1. místo Středoškolská futsalová liga 1. místo Pohár AŠSK ČR - stolní tenis chlapci 1. místo Pohár AŠSK ČR - volejbal chlapci 1.,2.,4. místo Přebor škol v šachu (jednotlivci) 1., 3. a 5. místo Chemická olympiáda 1.,4., 7. místo Zeměpisná olympiáda místo - Pythagoriáda 1. a 7. místo Soutěž v německém jazyce 1., 2., 8. místo Soutěž v anglickém jazyce 2. místo Olympiáda v českém jazyce ( v obou kategoriích) 2. místo Středoškolská odborná činnost SOČ místo Fyzikální olympiáda 2., 4. a 6. místo Dějepisná olympiáda 2.,3., místo Matematická olympiáda 3. místo Přebor škol v šachu (družstva) 4. a 7. místo - Archimediáda 10. až 12. místo Biologická olympiáda G. 4. Středoškolská odborná činnost (SOČ) NÁZEV PRÁCE KATEGORIE POČET ZÚČASTNĚNÝCH/ UMÍSTĚNÍ ŠKOLNÍ OKRESNÍ OBLASTNÍ KOLO KOLO KOLO Řád německých rytířů v populární kultuře NEZRADILI Odbojová skupina Tři králové v letech historie 16. historie 1 / / / 1. 3 / 2. 1 / /

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem Zřizovatel: Ústecký kraj Sídlo zřizovatele:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem Zřizovatel: Ústecký kraj Sídlo zřizovatele:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem Zřizovatel: Ústecký kraj Sídlo zřizovatele:

Více

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 / 2007 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400

Více

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400

Více

Výroční zpráva Školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 V Děčíně 0.0. 2008 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti školy 2009 2010 Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze Výroční zpráva o činnosti školy 2009 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 1 (celkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Úvod Ve školním roce 2013/2014 si naše škola připomněla dvě významná výročí,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11

OBSAH. 4.1 Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81)...11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2008/2009 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled oborů vzdělání, učební plány... 6 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - - 2 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA JANA PALACHA, MĚLNÍK, POD VRCHEM 3421 ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Kladno Obsah 1 Základní údaje o škole...3 2 Charakteristika školy...3

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 8. 10. 2013 č. j. GZAB/0709/2013 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň VÝROČNÍ ZPRÁVA Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5. května 620, 432 01 Kadaň Předkládá: Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D., ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice www.gymnaziumhranice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Hranice, září 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 4

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více