VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010

2 A. Základní údaje Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, Ústí nad Labem Zřizovatel: Ústecký kraj Sídlo zřizovatele: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Charakteristika školy: střední škola Právní forma organizace: příspěvková organizace Ředitel: Ing. Alfréd Dytrt Zástupce ředitele 1: Mgr. Květuše Klierová Zástupce ředitele 2: Mgr. Ivana Řezáčová Sekretářka : Lucie Kotliková Telefon: Dálkový přístup: Zřízení školy: 1954 Zařazení do sítě škol: Rozhodnutí o zařazení azení do sítě škol: č.j / ze dne Součásti školy: 0 Školská rada: Zástupci zřizovatele: Ing. Milan Businský, Ing. Klára Laňková Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků: Ing. Josef Vozáb (předseda), Luděk Štuller Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Anna Skalská, Mgr. Jan Svitálský Mimoškolní a občanská sdružení: Jatečfond, nadační fond IČO: DIČ: CZ IZO: B. Přehled oborů vzdělávání Název oboru Gymnázium - všeobecné Gymnázium Gymnázium - všeobecné Gymnázium Celkem Kód oboru Počet žáků K/ K/ K/ K/ Ukončen mat. zkouškou

3 C. Přehled pracovníků organizace C. 1. Jmenný seznam pracovníků školy Č. PŘÍJMENÍ, JMÉNO 1. BLAHUTA Luboš 2. BREJCHOVÁ Radka 3. BRÉM Vladimír 4. BUJNOVSKÁ Lucie 5. CERMAN František 6. ČERNÁ Ivana 7. DRAHÁ Hana 8. DRDÁKOVÁ Regina 9. DVOŘÁKOVÁ Eva 10. DYTRT Alfréd 11. DYTRTOVÁ Naděžda 12. GABČANOVÁ ANOVÁ Jana 13. GERBEROVÁ Regina 14. GRANÁTOVÁ Lucie 15. GUNÁROVÁ Eva 16. HAJDLOVÁ Kamila 17. HANYKÝŘOVÁ Michaela 18. HAVLÍK Radek 19. HEJDUKOVÁ Iveta 20. HELEBRANTOVÁ Jitka 21. HORVÁTHOVÁ Marie 22. HUDCOVÁ Martina 23. HUJOVÁ Šárka 24. CHALAŠOVÁ Kateřina 25. IVANOVÁ Jana 26. JARÁ Hana 27. JIRKOVÁ Věra 28. JÍROVÁ Ivana 29. KAPOUNOVÁ Linda 30. KEJŘ Ladislav 31. KEJŘOVÁ Květoslava 32. KLIEROVÁ Květuše 33. KOPECKÁ Hana 34. KOLANKIEWICZOVÁ Milada 35. KOTLIKOVÁ Lucie 36. KRAMÁŘOVÁ Hana 37. MAGASANIK Jiří 38. MACH Marek 39. MÁLKOVÁ Markéta 40. MALÝ David 41. MATĚJČEK Martin 42. MATESOVÁ Pavla 43. MÜLLEROVÁ Dagmar 44. NEUBAUEROVÁ Zdeňka 45. NOSEK Petr 46. NOVÁKOVÁ Jitka 47. NOVODOMSKÁ Jitka 48. NOVOTNÝ Bohdan 49. PEČENÁ ENÁ Michaela 50. PETROVÁ Adéla 51. RAŠKOVÁ Michaela 52. REJZKOVÁ Lucie 53. ROSENBERGOVÁ Lucie 54. RUMÁNKOVÁ Miroslava 55. RYS Michal 56. ŘÁDKOVÁ Květuše 57. ŘEZÁČOVÁ Ivana 58. ŘÍZKOVÁ Marcela 59. SKALSKÁ Anna 60. STEJSKALOVÁ Blanka 61. STUCHLÁ Gabriela 62. SVITÁLSKÝ Jan 63. SVOBODA Marcel 64. ŠEBEK Pavel 65. ŠMIRKLOVÁ Iveta 66. ŠTEJFOVÁ Kateřina 67. TAMPÍROVÁ Helena 68. VITVEROVÁ Helena 69. VOTAVOVÁ Gabriela 70. ZÁHOROVÁ Irena 71. ZEMAN Viktor 72. ZEMANOVÁ Alžběta 73. ZEMANOVÁ Helena 74. ŽAHOUROVÁ Dana 3

4 C. 2. Pedagogičtí pracovníci (PP) a žáci souhrnné údaje k PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI do 35 let do 35 let celkem ženy do 35 let bez kval let let celkem ženy let bez kval let let 55- důch. věk 55- důch. věk celkem ženy celkem ženy důch odci celke m PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI důch odci Celkový počet Odborná kvalifikace pro Celkový počet Počet hodin odučených PP/z toho žen přímou ped. činnost odučených hodin týdně odborně týdně 54/ ŽÁCI A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI CELKEM Počet tříd Počet žáků Přepočtený počet pedagogických pracovníků/z toho žen ,1/36,0 ženy C. 3. Komentář V personální oblasti se nadále projevuje přechodný nedostatek učitelů cizích jazyků, zejména angličtiny a francouzštiny. Odchod několika vyučujících na mateřskou dovolenou se i v tomto školním roce projevil nutností řešit situaci vnitřními organizačními mechanizmy (přespočetné hodiny, výpomoc nekvalifikovanými učiteli - především studenty pedagogické fakulty UJEP). Vedení školy tvořil ředitel, zástupce ředitele 1 (zástupce statutárního orgánu) a zástupce ředitele 2. Provoz školy zajišťovala vedoucí provozního úseku, sekretářka, účetní, správce ICT, školník a uklízeči. Někteří učitelé jsou členy různých profesních a předmětových sdružení, pracují ve výborech olympiád (např. Ústřední komise biologické olympiády, okresní komise jednotlivých olympiád) apod. Ředitel byl předsedou a místopředsedou Asociace ředitelů gymnázií ČR.

5 D. Údaje o přijímacím řízení D. 1. Čtyřleté studium Ředitel školy rozhodl o nekonání přijímací zkoušky, stanovil a zveřejnil kritéria přijímacího řízení. Při hodnocení uchazečů bylo postupováno podle stanovených kritérií, tzn. podle celkového počtu získaných bodů. Byla vyhlášena celkem 3 kola přijímacího řízení v následujících termínech: 22. a 23. dubna května června 2010 D. 2. obor vzdělávání K/81 Gymnázium 1. kolo Ředitel rozhodl o konání přijímací zkoušky, stanovil a zveřejnil kritéria přijímacího řízení. Pozvánky k přijímací zkoušce, která se konala 22. dubna 2010 (1. termín) a 23. dubna 2010 (2. termín), byly odeslány 30. března Při přijímací zkoušce byl použit test obecných studijních předpokladů společnosti Scio, o. p. s. Každý uchazeč označoval své práce registračním číslem, které mu bylo náhodným způsobem přiděleno pro zajištění anonymity při hodnocení výsledků i při zveřejnění ní výsledného pořadí. Při hodnocení uchazečů bylo postupováno podle stanovených kritérií, tzn. podle celkového počtu získaných bodů. D. 3. Souhrnné údaje PŘIHLÁŠENÍ Název oboru Gymnázium Gymnázium 2. kolo 3. kolo Kód oboru 1. kolo v tom v tom Počet z 1.kola Počet z 1. kola z 2. kola K/ K/ nekonalo se nekonalo se PŘIJATÍ 1.KOLO Název oboru Gymnázium Gymnázium Kód oboru 1. kolo 1. kolo-odevzdané ZL 1. kolo-nastoupili K/ K/ PŘIJATÍ 2.KOLO Název oboru Gymnázium Gymnázium Kód oboru 2. kolo 2. kolo-odevzdané ZL 2. kolo-nastoupili K/ K/81 x x 25 x PŘIJATÍ 3.KOLO Název oboru Gymnázium Gymnázium Kód oboru 3. kolo 3. kolo-odevzdané ZL 3. kolo-nastoupili K/ K/81 x x 1 x 5

6 ODVOLÁNÍ 1.KOLO Kód oboru Počet odvolání K/ K/81 13 Přijatí - autoremedura Přijatí - odvolání ke KÚ 0 7 Nastoupili ODVOLÁNÍ 2.KOLO Kód oboru Počet odvolání K/ K/81 x Přijatí - autoremedura Přijatí - odvolání ke KÚ 0 x Nastoupili 0 0 x x ODVOLÁNÍ 3.KOLO Kód oboru Počet odvolání K/ K/81 x Přijatí - autoremedura Přijatí - odvolání ke KÚ 0 x Nastoupili 0 0 x x PŘIJATÍ CELKEM (VČETNĚ Ě ODVOLÁNÍ) Název oboru Kód oboru celkem celkem-odevzdané ZL Celkem - nastoupili Gymnázium K/ Gymnázium K/

7 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ E. 1. Souhrnné údaje PROSPĚCH -1. POLOLETÍ (K / ) z toho z toho z toho Nehodnoceno v zahra- Studium Název Počet Kód oboru prospělo prospělo neprospělo oboru žáků s vyzn. ničí Gymnázium - všeobecné K/ /40 232/255 5/5 24/0 0 Gymnázium K/ /11 106/110 5/6 6/1 0 Gymnázium - všeobecné K/ /38 70/74 1/1 5/1 1 Gymnázium K/ /49 71/71 0/0 0/0 1 Celkem / /510 11/12 35/2 2 PROSPĚCH 2. POLOLETÍ (K / ) Název oboru Kód oboru Gymnázium - všeobecné K/401 Gymnázium K/41 Gymnázium - všeobecné K/801 Gymnázium K/81 Celkem Počet žáků z toho prospělo s vyzn. z toho prospělo /42 248/ /9 109/112 z toho neprospělo Nehodnoceno Studium v zahraničí 5/2 4/0 0 8/5 0/ /39 72/73 2/2 1/ /52 68/68 0/0 0/ / /508 15/9 5/0 2 UKONČENÍ STUDIA (VČETNĚ OPRAVNÝCH ZKOUŠEK V ZÁŘÍ 2010) Počet z toho u z toho u žáků, mat. mat. Název Kód oboru kteří zkoušky zkoušky oboru ukončili prospělo s prospělo posl. roč. vyzn. Gymnázium - všeobecné K/401 Gymnázium K/41 Gymnázium - všeobecné K/801 Gymnázium K/81 Celkem z toho u mat. zkoušky neprospělo opakování celé mat. zkoušky (z 2008/09) CHOVÁNÍ Počet žákůů 2. stupeň 3. stupeň 1. pololetí pololetí Podmínečné vyloučení Vyloučení DOCHÁZKA 1. pololetí 2. pololetí Počet žáků Zameškané hodiny celkem Neomluvené hodiny celkem

8 E. 2. Komentář Gymnázium připravuje žáky především ke studiu na všech typech vysokých škol a k výkonu náročnějších druhů zaměstnání, popř. činností ve státní správě, kultuře a dalších oborech. Učební plán vychází z dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je zaměřen všeobecně a má vazbu na související vzdělávací stupně. Umožňuje individuální volbu dalšího zaměření pomocí volitelných předmětů ve vyšších ročnících. Volitelné předměty jsou součástí učebního plánu, jejich nabídka se každoročně obměňuje podle zájmu žáků a možností školy. V tomto školním roce bylo již v 8 třídách vyučováno podle Školního vzdělávacího programu Cestou k účelné škole, který vychází ze schválených rámcových vzdělávacích programů. Zvláštní důraz je kladen na prevenci negativních sociálních jevů včetně pomoci žákům a jejich rodičům při řešení problémových situací. Průměrný prospěch žáků školy a dosažené výsledky u maturitních zkoušek se významně neodchylují od dlouhodobě sledovaných hodnot. Škola navazuje na tradici gymnaziálního školství v Ústí nad Labem, v uplatnění ní svých absolventů dosahuje trvale velmi dobrých výsledků. To každoročně potvrzuje počet žáků školy, kteří byli přijati ke studiu na vysokých školách. Tento ukazatel je dlouhodobě sledován a pravidelně vyhodnocován. Školská rada uskutečnila ve školním roce 2 jednání. E. 3. Výchovná opatření E Přehled za 1. pololetí: pochvala ředitele školy 36 důtka ředitele školy 19 pochvala třídního učitele 181 napomenutí třídního učitele 48 důtka třídního učitele 106 chování stupeň hodnocení 2 2 chování stupeň hodnocení 3 0 E Přehled za 2. pololetí: pochvala ředitele školy 30 důtka ředitele školy 16 pochvala třídního učitele 137 napomenutí třídního učitele 98 důtka třídního učitele 50 chování stupeň hodnocení 2 1 chování stupeň hodnocení 3 1 8

9 E 3.3. Komentář Pochvaly třídního učitele byly uděleny převážně za prospěch s vyznamenáním, za organizaci školních akcí, reprezentaci školy, za organizaci maturitního plesu a dne otevřených dveří. Pochvaly ředitele školy byly uděleny za výborný prospěch, za reprezentaci školy, organizaci školních akcí, za ekologické aktivity. Napomenutí třídního učitele při porušení školního řádu byla udělena zejména za pozdní příchody, nekázeň a nevhodné chování, pozdní omlouvání absence, svévolné opuštění školy, neomluvené hodiny, neplnění ní povinností. Důtky třídního učitele byly nejčastěji odůvodněny ny nevhodným chováním, poškozením školního majetku, pozdními příchody, neomluvenou absencí a porušením autorského zákona. Důtky ředitele školy byly uděleny za opakované pozdní příchody, neomluvené hodiny, za nevhodné chování, neplnění povinností žáka. E. 4. Výchovné působení Činnost výchovného poradce vycházela z tematického a časového plánu činnosti VP pro školní rok 2009/2010, standardní činnosti vyplývají z vyhlášky 72/2005 Sb. Ve škole pracovala výchovná poradkyně (Mgr. Ivana Černá),, která kromě poradenství, konzultační činnosti a řešení běžných situací se věnovala především následující problematice: E Metodický, informační a diagnostický servis E Kariérové poradenství informace v oblasti profesní orientace (přihlášky k dalšímu studiu na VŠ, VOŠ,) poradenská činnost o možnostech dalšího uplatnění na trhu práce (konzultace, nástěnka VP, zapůjčování informačních ních materiálů) odkaz na psychologickou pomoc při volbě zaměření dalšího studia (testy profesní orientace) informace o přípravných kurzech pro žáky maturitních ročníků rozesílání aktuálních informací VP elektronickou poštou zajištění informací o uplatnění absolventů (VŠ, VOŠ, zaměstnání aj.) besedy s odborníky podle zájmů a potřeb žáků (spolupráce s PPK), zpracování statistických přehledů informace o možnostech studia v zahraničí odborná pomoc při podání přihlášek na jinou SŠ E Studijní poradenství pomoc při zvládání adaptačních potíží při přechodu ze ZŠ a při upevňování studijních návyků evidence žáků se specifickými poruchami učení, odkaz na další pomoc asistenta reedukace (Mgr. Zdeňka Neubauerová) nebo předání do odborné péče péče o nadané žáky kvalifikovaná pomoc žákům s výukovými a výchovnými problémy, konzultace s jejich rodiči pomoc TU při sledování problémových žáků poradenské služby žákům cizincům se zřetelem k jejich vzdělávacím potřebám 9

10 E Pedagogicko-psychologické poradenství řešení osobnostních potíží vlastní diagnostická činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, ních, sociálních nebo jiných důvodů, předání žáka do odborné péče návrhy a doporučení rodičům a TU týkající se výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů vedení a doplňování ování kartotéky kontaktů na různá zařízení výchovného poradenství konzultace k výběru seminářů E Specifická oblast poradenství spolupráce se školním metodikem prevence sociálně nežádoucích jevů aktualizace Školní preventivní strategie seznámení s portálem Absolventi.cz ( schůzka s provozovatelem portálu) pomoc při výzkumu MŠMT ČR k tématu práce se sociálně znevýhodněnými dětmi ( schůzka s tazatelkou projektu ZČU Plzeň) E Další vzdělávání studium dokumentů týkajících se koncepce poradenských služeb ve škole únor květen 2010: Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením I. (povinné doplňkové studium pro VP v rozsahu 63 hodin, doplnění ní kvalifikaci pro výkon funkce podle usnesení vlády ČR č. 1004/2005 ze dne , které se týká Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období ) E. 5. Drogová prevence a prevence sociálně nežádoucích jevů Základ primární drogové prevence spočíval především v tematických blocích v rámci vzdělávacích předmětů. Prevence byla realizována převážně v hodinách ZSV (VkO), Ch, Bi, Z, Tv, Č a v hodinách cizích jazyků podle Rozpisu témat prevence aplikovaných v rámci upraveného učebního plánu, popř. školního vzdělávacího programu. Školní metodička prevence sociálně nežádoucích jevů ( Mgr. Jitka Helebrantová) se kromě ě poradenství, konzultační činnosti a řešení běžných situací věnovala především následující problematice podle dokumentu Školní preventivní strategie. E Aktivity pro žáky V tomto školním roce vycházel výběr akcí zkušeností z předchozích let, využita byla opět nabídka sdružení ACET. Nově jsme navázali spolupráci s preventivně informační ní slupinou Ústeckého kraje Policie ČR R a využili jejich širokou nabídku besed a přenášek. AKCE SDRUŽENÍ ACET: Beseda na téma: Sex, AIDS, vztahy o 1.A 21 žáků o 1.B 24 žáků o 1.C 27 žáků o 1.D 24 žáků 10

11 Beseda na téma: Partnerství, o 2.A 24 žáků o 2.B 20 žáků o 2.C 15 žáků o V6.A 23 žáků AKCE VE SPOLUPRÁCI S POLICIÍ ČR: Besedy a přenášky na zvolené téma: o V1A Bezpečnost na silnicích o V1A Šikana o V2A Právní vědomí, právní odpovědnost o V3A Právní vědomí, právní odpovědnost o V4A Právní vědomí, právní odpovědnost o V5A Právní vědomí, právní odpovědnost 28 žáků 28 žáků 26 žáků 26 žáků 25 žáků 28 žáků o 1.A o 1.B o 1.C o 1.D Právní vědomí, právní odpovědnost Právní vědomí, právní odpovědnost Právní vědomí, právní odpovědnost Právní vědomí, právní odpovědnost 27 žáků 27 žáků 27 žáků 23 žáků Besedy určené pro čerstvé majitele řidičských průkazů ů nebo pro žáky, kteří usilují o získání řidičského oprávnění (třetí a čtvrté ročníky, septima, oktáva), jsou zaměřeny na seznámení s dopravní situací v Ústí nad Labem a okolí o 4.A počet žáků o 4.B o 4.C o 4.D o 4.E o V8.A o 3.B o V7.A Dotazníkové šetření: V červnu 2010 proběhlo v celé škole dotazníkové šetření, ení, které se věnovalo spokojenosti se školou, sociálnímu klimatu, drogovým. návykům a šikaně. Výsledky budou použity k tvorbě nového minimálního preventivního programu a zprávy vlastního hodnocení školy. 11

12 E Aktivity pro zákonné zástupce žáků třídní schůzky poskytnutí informací o činnosti školního metodika primární prevence, předání důležitých kontaktních údajů všem rodičům nabídka přednášek a besed na zvolené téma - vybírat bylo možné z témat šikana a drogy, rodiče téměř neprojevili zájem dotazníkový výzkum spokojenosti se školou na třídních schůzkách proběhl, odevzdáno dáno bylo celkem 254 dotazníků E Vzdělávání Dlouhodobý doplňkový kurz pro školní metodiky prevence v souladu s vyhláškou č.. 317/2005 Sb. 9 c) MŠMT Stáže na jiných školách: Střední odborná škola veřejnoprávní a sociální, Ústí nad Labem Střední škola Trmice Gymnázium Dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem Organizace stáže kolegů na našem gymnáziu Stáže v odborných zařízeních: PPP Ústí nad Labem OS Spirála Školení, semináře: Krajská konference primární prevence rizikového chování Prevence a škola jak se to rýmuje? Seminář Jak na to? pořádaný KÚ pro žadatele o dotace ze státního i krajského rozpočtu Porady pořádané okresní metodičkou Porady Školních metodiků primární prevence Porada k žádosti o dotace

13 ZÁŘÍ: p. Řezáčová konference Evropské projekty ŘÍJEN: p. Dytrt Rada AŘG ČR p. Petrová seminář Jak využít zoologickou zahradu při výuce v Podkrušnohorském zooparku Chomutov p. Klierová kurz Textový editor podle sylabu ECDL p. Helebrantová Psaní projektů v oblasti prevence rizikového chování žáků p. Brejchová regionální konference Metodického portálu VÚP p. Dytrt seminář Autoevaluace v praxi p. Stejskalová seminář pro referenty matematické olympiády p. Černá, p. Klierová přednáška na Př.F UJEP Zkušenosti s výukou čerstvých absolventů středních škol nejčastější jší zdroje chyb a příčiny neúspěchu v prvních ročnících VŠ p. Klierová kurz Tabulkový kalkulátor dle sylabu ECDL p. Dytrt Český úvodní národní workshop projektu S- TEAM p. Helebrantová Krajská konference prevence rizikového chování centra RELIéF p. Klierová kurz Databáze, systémy pro úschovu dat podle sylabu ECDL p. Dytrt krajská rada CZESHA p. Černá, p. Helebrantová kurz Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně LISTOPAD: p. Novotný, p. Skalská seminář Úvod do výukové simulace Evropa p. Dytrt - konference projektu Cesta ke kvalitě p. Drahá kurz Prezentace podle sylabu ECDL p. Svitálský - seminář Jak učit o komunismu p. Klierová Informační den vzdělávacích programů EU p. Dytrt zasedání Vědecké rady University J. E. Purkyně p. Řezáčová školení Příprava úspěšného projektu OPVK p. Řezáčová seminář Dotační možnosti pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje p. Brejchová projekt KURIKULUM G zaměřeno na podporu a inspiraci gymnázií p. Řezáčová školení Příprava úspěšného projektu OPVK p. Müllerová seminář Organizace a požadavky studia na ČVUT 13

14 PROSINEC: p. Černá, p. Helebrantová, p. Müllerová, p. Řádková kurz Tvorba prezentací p. Brejchová, p. Gerberová, p. Stejskalová kurz Etika prezentace p. Dytrt Krajská rada CZESHA p. Dytrt Rada AŘG ČR LEDEN: p. Dytrt jednání expertní skupiny SMT KÚ p. Dytrt MŠMT školení členů komise p. Klierová seminář Analogické úlohy v rovině a prostoru p. Klierová workshop Multimetia ve škole p. Dytrt seminář Odborné vzdělávání vání a celoživotní učení p. Dytrt - Rada AŘG ČR p. Klierová, p. Řádková, p. Zeman UIV Seminář ř k zahájení pilotního ověřování třídní knihy p. Klierová seminář Využití ICT ve vyučování matematice GEONEXT ÚNOR: p. Neubauerová, p. Klierová vyhlášení výsledků školního programu Třídíme ve škole p. Klierová Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy BŘEZEN: p. Dytrt XI. Akademické fórum Diskuse ke státním maturitám II. Legislativa (JČMF) p. Rumánková seminář Bioverzita a udržitelný rozvoj (KEV) p. Černá, p. Helebrantová, p. Stejskalová, p. Klierová seminář Odborná příprava pro Ratery matematiky (státní maturita) p. Dytrt Konference AŘG ČR p. Klierová Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy p. Dytrt seminář Zkušenosti s řízením sloučených škol p. Cerman Kurz instruktora snowboardingu p. Neubauerová, p. Petrová workshop v Muzeu hygieny v Drážďanech informace o jednotlivých expozicích a jejich využití při výuce DUBEN: p. Granátová seminář Profesní únava hlasu a možnosti nápravy p. Dytrt XII. Akademické fórum Reforma vysokoškolského vzdělávání I p. Kapounová seminář Duševní hygiena v práci učitele a syndrom vyhoření p. Řezáčová seminář pro žadatele e globálních grantů ÚK p. Helebrantová porada školních metodiků prevence p. Klierová Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy 14

15 KVĚTEN: p. Novodomská seminář Jak se úspěšně bránit manipulaci p. Klierová seminář Cermatu pro vedení školy k Maturitní generálce ČERVEN: p. Mach - kurz Jak vyučovat finanční ní gramotnost poutavě a zábavně p. Helebrantová seminář Prevence rizikového chování p. Klierová Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy p. Dytrt Rada AŘG ČR p. Dytrt jednání KR CZESHA p. Dytrt - seminář KÚ Vývoj páteřních škol SRPEN: p. Šebek kurz 18. letní geografická škola p. Dytrtová, Matesová, Petrová seminář Biodiverzita planety Země historie a současnost průřezové téma ŠVP, KEV Další aktivity Vzdělávací program pro výchovné poradce - Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením I. p. Černá RELIéF Kurz pro školní metodiky prevence p. Helebrantová Vzdělávací program Koordinátor autoevaluace (KOAE) Cesta ke kvalitě p. Brejchová Společná část maturitních zkoušek: Školení zadavatelů, zadavatelů PUP, školních maturitních komisařů, vedení školy, hodnotitelů pro český jazyk a literaturu, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, hodnotitelů PUP, hodnotitelů matematiky (těchto školení se zúčastnili téměř všichni PP školy) 15

16 G. Aktivity a prezentace na veřejnosti G. 1. Aktivity ve volném čase Volnočasové aktivity jsou jedním z východisek pro řešení nežádoucích jevů ve společnosti. Nejčastěji ji se žáci školy zapojovali v následujících činnostech: činnosti v sociální a ekologické oblasti fotografický kroužek kurzy: francouzský jazyk pro začátečníky francouzský jazyk pro pokročilé ruský jazyk pro začátečníky repetitorium chemie a fyziky školní orchestr Soníci, školní sbor Studentská směs G. 2. Projektová činnost: Ve školním roce 2009/2010 proběhlo na naší škole úspěšně 24 projektů. Jednalo se o projekty organizované externími organizacemi. Ve stručném přehledu jsou uvedeny projekty, kterých se škola účastnila. Další projekty, které škola přímo organizuje jsou uvedeny ve Školním vzdělávacím programu. NÁZEV PROJEKTU Za školu Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji Studentské volby Setkání s pamětníky MIND MOSAIC Jsme stejní jako ty? Jeden svět Finanční gramotnost Exit 2009 EUROPASECURA Cesta do parlamentu ART BRUT Zelená škola Evropský týden IT dovedností 2010 Pohledy Fomartu Oči za obzorem Třídíme ve škole Návštěva EP v Bruselu Vysvědčení našim radním Multimédia ve škole To je věda, seznamte se TEEN AGE UNIVERSITY TEEN AGE UNIVERSITY Otevřená věda ORGANIZÁTOR Česká televize Europa Concept CZ Sdružení pro vzdělávání komunit Ústí nad Labem Člověk v tísni Živá paměť, o.p.s. Generation Europe Praha Občanské sdružení Oberig Člověk v tísni MŠMT Finanční gramotnost, o.p.s. COFET, a.s. Galerie E.Filly Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Praha Generation Europe, Česká republika FOKUS Centrum komunitní práce Ústí n. Labem DDM v Ústí nad Labem Dům zahraničních služeb Make a Connection Česká národní agentura Mládež (program Mládež v akci) Společnost ENVICON s.r.o. Kancelář MUDr. M. Ouzkého, poslance Evropského parlamentu Ústecký deník Občanské sdružení soukromých učitelů Litoměřice UJEP UJEP UJEP Akademie věd ČR POČET ÚČASTNÍKŮ učitelů 2 učitelé 2 učitelé

17 Další projektové aktivity MEZINÁRODNÍ PROJEKTY mezikulturní výměnný program dobrovolnické organizace AFS (pobyt žákyně Arpavee Supapong z Thajska) MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY anglický jazyk (ELSA): 3 žáci na úrovni B1, 1 žák na úrovni B2 francouzský jazyk (DELF): 2 žáci na úrovni B1, 5 žáků na úrovni A2 K o m e n t á ř : Z podnětu Jazykové školy Jany Trubákové, která je akreditovaným výukovým a zkušebním centrem Londýnské komory obchodu a průmyslu, bylo v našem gymnáziu ustaveno mezinárodní centrum Education Development International - LCCI International Qualifications. EDI je mezinárodní vzdělávací instituce cizích jazyků, zejména anglického jazyka. Je zřízena QCA - Qualifications and Curriculum Authority - Nejvyšším kvalifikačním úřadem Velké Británie. Zabezpečuje celoživotní vzdělávání cizích jazyků a mezinárodní zkoušky EDI jsou hodnoceny dle Společného evropského referenčního ního rámce Rady Evropy. Působí nejen v Evropské unii, ale ve 130 zemích celého světa. Certifikace EDI jsou uznávány státními institucemi, obchodními a průmyslovými korporacemi, ale i univerzitami po celém světě. Studenti mohou mezinárodní certifikace EDI využít jak při studiu na univerzitách, tak i v praxi. Dosažené certifikace EDI jsou celoživotně platné. V rámci celoživotního vzdělávání mohou studenti skládat znalostně náročnější stupně, aby si rozšiřovali znalosti cizího jazyka, nebo bude-li to vyžadovat jejich zaměstnavatel. Mezinárodní zkoušky EDI byly rozhodnutím MŠMT zařazeny azeny do Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech. Studenti mohou v našem mezinárodním centru složit mezinárodně platnou zkoušku English Language Skills Assessment (ELSA). Žáci, kteří získají nejlepší výsledek v certifikaci ELSA, mohou získat motivační stipendium na britské univerzitě Prague College - více na stránkách univerzity Zkoušky DELF a DALF jsou mezinárodně uznávané českou státní správou a jsou pod záštitou francouzského Ministerstva školství. Složením této zkoušky uchazeč potvrzuje jazykové kompetence nefrankofonních kandidátů ve francouzském jazyce. Zkoušky se skládají z obecného jazyka a jsou rozděleny do šesti úrovní, které se shodují s úrovněmi jazykového rámce dle EU. Neúspěšné žádosti o projekty: Specifická primární prevence v Ústeckém kraji v roce 2010 Vaše Evropa, Váš názor ČSOB nadační program vzdělání Mobilní učebna výpočetní techniky Nadace ČEZ Město očima studentů akce Kulturního kalendáře Comenius Jazykové a metodické kurzy (francouzský jazyk) 17

18 G. 3. Soutěže G PŘEHLED SOUTĚŽÍ ÚČAST V SOUTĚŽÍCH 2009/2010 POČET ZÚČASTNĚNÝCH ŠKOLNÍ OKRESNÍ OBLASTNÍ REPUBLIKOVÉ MEZINÁRODNÍ KOLO KOLO KOLO KOLO SOUTĚŽ Soutěž v anglickém jazyce Soutěž v německém jazyce Soutěž ve francouzském jazyce Olympiáda v českém jazyce Psaníčko (literární soutěž) Biologická olympiáda Ekologická olympiáda Přírodovědný KLOKAN Zeměpisná olympiáda Dějepisná olympiáda Chemická olympiáda Matematická olympiáda Mezinárodní matematická soutěž Adama Riese Genius Logicus Fyzikální olympiáda Archimediáda Europasecura Pythagoriáda Matematický KLOKAN Bobřík informatiky Prezentiáda soutěž v prezentování Středoškolská futsalová liga CORNY středoškolský atletický pohár Pohár AŠSK ČR R stolní tenis dívky Pohár AŠSK ČR R stolní tenis hoši Pohár AŠSK ČR plavání Pohár AŠSK ČR R volejbal dívky Pohár AŠSK ČR volejbal hoši SOČ Můj sen (výtvarná soutěž) Přebor škol v šachu CELKEM G.3.2. REKAPITULACE Speciální cena 2. místo mezinárodní soutěž Můj sen (výtvarná soutěž) 3. místo Mezinárodní matematická soutěž Adama Riese 8. místo Mezinárodní turnaj ve stolním tenisu dívek Účast Genius Logicus (matematická soutěž) na mezinárodní úrovni Celostátní kola 1. místo - Bobřík informatiky 1. místo Psaníčko (literární soutěž) 3. a 5. místo Pohár AŠSK ČR stolní tenis dívky 5. místo Genius Logicus (matematická soutěž) Účast Olympiáda v českém jazyce (1. kategorie) Účast Europasecura Účast Zeměpisná olympiáda 18

19 Krajská/oblastní kola 1. místo Chemická olympiáda 1. a 2. místo Fyzikální olympiáda 2. místo Olympiáda v českém jazyce (1.kategorie) 2. místo Soutěž v anglickém jazyce 2. místo Pohár AŠSK ČR - volejbal chlapci 2. místo Zeměpisná olympiáda 2. a 3. místo Mezinárodní matematická soutěž Adama Riese 3. místo - Středoškolská futsalová liga 3. a 6. místo Matematická olympiáda místo Středoškolská odborná činnost SOČ 4. místo - Olympiáda ve francouzském jazyce 5. místo Pohár AŠSK ČR - stolní tenis chlapci 5. místo Prezentiáda (soutěž z oblasti výpočetní techniky) 6. místo Biologická olympiáda 7. místo Soutěž v německém jazyce 7. místo Ekologická olympiáda Okresní kola 1. místo Středoškolská futsalová liga 1. místo Pohár AŠSK ČR - stolní tenis chlapci 1. místo Pohár AŠSK ČR - volejbal chlapci 1.,2.,4. místo Přebor škol v šachu (jednotlivci) 1., 3. a 5. místo Chemická olympiáda 1.,4., 7. místo Zeměpisná olympiáda místo - Pythagoriáda 1. a 7. místo Soutěž v německém jazyce 1., 2., 8. místo Soutěž v anglickém jazyce 2. místo Olympiáda v českém jazyce ( v obou kategoriích) 2. místo Středoškolská odborná činnost SOČ místo Fyzikální olympiáda 2., 4. a 6. místo Dějepisná olympiáda 2.,3., místo Matematická olympiáda 3. místo Přebor škol v šachu (družstva) 4. a 7. místo - Archimediáda 10. až 12. místo Biologická olympiáda G. 4. Středoškolská odborná činnost (SOČ) NÁZEV PRÁCE KATEGORIE POČET ZÚČASTNĚNÝCH/ UMÍSTĚNÍ ŠKOLNÍ OKRESNÍ OBLASTNÍ KOLO KOLO KOLO Řád německých rytířů v populární kultuře NEZRADILI Odbojová skupina Tři králové v letech historie 16. historie 1 / / / 1. 3 / 2. 1 / /

20 G. 5. Další akce pro žáky PAŽIT NATURA Rumburk Atletika CORNY CUP okresní kolo (chlapci i dívky) Atletika CORNY CUP krajské kolo (dívky) Dny vědy a techniky v Plzni Gynekologická přednáška pro dívky Výstava ART BRUT v kostele sv. Vojtěcha Exkurze architektura a významné památky Prahy Exkurze do IQ PARKu v Liberci Návštěva va Britského oddělení knihovny v ÚL Divadelní představení v anglickém jazyce Salesiánské divadlo Praha Návštěva va výstavy sklípkanů na UJEP Soutěž Bobřík informatiky Exkurze Naučná stezka Větruše Vrkoč Přednáška bývalého člena Úřadu pro odhalování organizovaného zločinu a Národní protidrogové centrály Soutěž Přírodovědný dný klokan Výchovně vzdělávací pořad Nicholas Winton Síla lidskosti Soutěž KÚÚK Třídíme ve škole exkurze do AVE ÚL Filmové představení Architekt odpadů recyklace odpadů v ČR Plavba lodí Porta Bohemica vyhodnocení projektu Třídíme ve škole Filmové dokumentární snímky a besedy Voda, moře oceány Dny Přírodovědecké decké fakulty na katedře fyziky UJEP Exkurze do Evropského parlamentu v Bruselu Florbal chlapci okresní kolo Basketbal chlapci, dívky okresní kolo Plavání dívky okresní kolo, krajské kolo Plavání chlapci okresní kolo Volejbal chlapci, dívky okresní kolo Přednáška Policie ČR ochrana duševního vlastnictví Stolní tenis chlapci okresní kolo, krajské kolo Stolní tenis dívky okresní kolo, kraské kolo Světové mistrovství škol ve stolním tenise - dívky Soutěž malá kopaná (chlapci) okresní kolo, krajské kolo Šachy okresní kolo Hokejbal proti drogám 2010 Besedy s Policií ČR bezpečnost na silnicích, šikana, právní vědomí a právní odpovědnost Exkurze do Informačního centra pražské židovské obce židovské památky, holocaust Návštěva va fotografického workshopu předání cen studentům, přednáška s praktickým procvičením úprav fotografií v programu Photoshop Exkurze do Národního muzea v Praze Návštěva Severočeské eské vědecké knihovny seznámení s provozem knihovny Exkurze jaderný reaktor na pracovišti Fjfi ČVUT Praha Dějepisná soutěž v Chebu Exkurze do Zubrnic skanzen lidové architektury Exkurze do Národní knihovny v Praze Návštěva va výstavy multimediálního umělce Kryštofa Kintery 20

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem Zřizovatel: Ústecký kraj Sídlo zřizovatele:

Více

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 / 2007 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem Zřizovatel: Ústecký kraj Sídlo zřizovatele:

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem Zřizovatel: Ústecký kraj Sídlo zřizovatele:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více