VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010

2 A. Základní údaje Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, Ústí nad Labem Zřizovatel: Ústecký kraj Sídlo zřizovatele: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Charakteristika školy: střední škola Právní forma organizace: příspěvková organizace Ředitel: Ing. Alfréd Dytrt Zástupce ředitele 1: Mgr. Květuše Klierová Zástupce ředitele 2: Mgr. Ivana Řezáčová Sekretářka : Lucie Kotliková Telefon: Dálkový přístup: Zřízení školy: 1954 Zařazení do sítě škol: Rozhodnutí o zařazení azení do sítě škol: č.j / ze dne Součásti školy: 0 Školská rada: Zástupci zřizovatele: Ing. Milan Businský, Ing. Klára Laňková Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků: Ing. Josef Vozáb (předseda), Luděk Štuller Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Anna Skalská, Mgr. Jan Svitálský Mimoškolní a občanská sdružení: Jatečfond, nadační fond IČO: DIČ: CZ IZO: B. Přehled oborů vzdělávání Název oboru Gymnázium - všeobecné Gymnázium Gymnázium - všeobecné Gymnázium Celkem Kód oboru Počet žáků K/ K/ K/ K/ Ukončen mat. zkouškou

3 C. Přehled pracovníků organizace C. 1. Jmenný seznam pracovníků školy Č. PŘÍJMENÍ, JMÉNO 1. BLAHUTA Luboš 2. BREJCHOVÁ Radka 3. BRÉM Vladimír 4. BUJNOVSKÁ Lucie 5. CERMAN František 6. ČERNÁ Ivana 7. DRAHÁ Hana 8. DRDÁKOVÁ Regina 9. DVOŘÁKOVÁ Eva 10. DYTRT Alfréd 11. DYTRTOVÁ Naděžda 12. GABČANOVÁ ANOVÁ Jana 13. GERBEROVÁ Regina 14. GRANÁTOVÁ Lucie 15. GUNÁROVÁ Eva 16. HAJDLOVÁ Kamila 17. HANYKÝŘOVÁ Michaela 18. HAVLÍK Radek 19. HEJDUKOVÁ Iveta 20. HELEBRANTOVÁ Jitka 21. HORVÁTHOVÁ Marie 22. HUDCOVÁ Martina 23. HUJOVÁ Šárka 24. CHALAŠOVÁ Kateřina 25. IVANOVÁ Jana 26. JARÁ Hana 27. JIRKOVÁ Věra 28. JÍROVÁ Ivana 29. KAPOUNOVÁ Linda 30. KEJŘ Ladislav 31. KEJŘOVÁ Květoslava 32. KLIEROVÁ Květuše 33. KOPECKÁ Hana 34. KOLANKIEWICZOVÁ Milada 35. KOTLIKOVÁ Lucie 36. KRAMÁŘOVÁ Hana 37. MAGASANIK Jiří 38. MACH Marek 39. MÁLKOVÁ Markéta 40. MALÝ David 41. MATĚJČEK Martin 42. MATESOVÁ Pavla 43. MÜLLEROVÁ Dagmar 44. NEUBAUEROVÁ Zdeňka 45. NOSEK Petr 46. NOVÁKOVÁ Jitka 47. NOVODOMSKÁ Jitka 48. NOVOTNÝ Bohdan 49. PEČENÁ ENÁ Michaela 50. PETROVÁ Adéla 51. RAŠKOVÁ Michaela 52. REJZKOVÁ Lucie 53. ROSENBERGOVÁ Lucie 54. RUMÁNKOVÁ Miroslava 55. RYS Michal 56. ŘÁDKOVÁ Květuše 57. ŘEZÁČOVÁ Ivana 58. ŘÍZKOVÁ Marcela 59. SKALSKÁ Anna 60. STEJSKALOVÁ Blanka 61. STUCHLÁ Gabriela 62. SVITÁLSKÝ Jan 63. SVOBODA Marcel 64. ŠEBEK Pavel 65. ŠMIRKLOVÁ Iveta 66. ŠTEJFOVÁ Kateřina 67. TAMPÍROVÁ Helena 68. VITVEROVÁ Helena 69. VOTAVOVÁ Gabriela 70. ZÁHOROVÁ Irena 71. ZEMAN Viktor 72. ZEMANOVÁ Alžběta 73. ZEMANOVÁ Helena 74. ŽAHOUROVÁ Dana 3

4 C. 2. Pedagogičtí pracovníci (PP) a žáci souhrnné údaje k PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI do 35 let do 35 let celkem ženy do 35 let bez kval let let celkem ženy let bez kval let let 55- důch. věk 55- důch. věk celkem ženy celkem ženy důch odci celke m PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI důch odci Celkový počet Odborná kvalifikace pro Celkový počet Počet hodin odučených PP/z toho žen přímou ped. činnost odučených hodin týdně odborně týdně 54/ ŽÁCI A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI CELKEM Počet tříd Počet žáků Přepočtený počet pedagogických pracovníků/z toho žen ,1/36,0 ženy C. 3. Komentář V personální oblasti se nadále projevuje přechodný nedostatek učitelů cizích jazyků, zejména angličtiny a francouzštiny. Odchod několika vyučujících na mateřskou dovolenou se i v tomto školním roce projevil nutností řešit situaci vnitřními organizačními mechanizmy (přespočetné hodiny, výpomoc nekvalifikovanými učiteli - především studenty pedagogické fakulty UJEP). Vedení školy tvořil ředitel, zástupce ředitele 1 (zástupce statutárního orgánu) a zástupce ředitele 2. Provoz školy zajišťovala vedoucí provozního úseku, sekretářka, účetní, správce ICT, školník a uklízeči. Někteří učitelé jsou členy různých profesních a předmětových sdružení, pracují ve výborech olympiád (např. Ústřední komise biologické olympiády, okresní komise jednotlivých olympiád) apod. Ředitel byl předsedou a místopředsedou Asociace ředitelů gymnázií ČR.

5 D. Údaje o přijímacím řízení D. 1. Čtyřleté studium Ředitel školy rozhodl o nekonání přijímací zkoušky, stanovil a zveřejnil kritéria přijímacího řízení. Při hodnocení uchazečů bylo postupováno podle stanovených kritérií, tzn. podle celkového počtu získaných bodů. Byla vyhlášena celkem 3 kola přijímacího řízení v následujících termínech: 22. a 23. dubna května června 2010 D. 2. obor vzdělávání K/81 Gymnázium 1. kolo Ředitel rozhodl o konání přijímací zkoušky, stanovil a zveřejnil kritéria přijímacího řízení. Pozvánky k přijímací zkoušce, která se konala 22. dubna 2010 (1. termín) a 23. dubna 2010 (2. termín), byly odeslány 30. března Při přijímací zkoušce byl použit test obecných studijních předpokladů společnosti Scio, o. p. s. Každý uchazeč označoval své práce registračním číslem, které mu bylo náhodným způsobem přiděleno pro zajištění anonymity při hodnocení výsledků i při zveřejnění ní výsledného pořadí. Při hodnocení uchazečů bylo postupováno podle stanovených kritérií, tzn. podle celkového počtu získaných bodů. D. 3. Souhrnné údaje PŘIHLÁŠENÍ Název oboru Gymnázium Gymnázium 2. kolo 3. kolo Kód oboru 1. kolo v tom v tom Počet z 1.kola Počet z 1. kola z 2. kola K/ K/ nekonalo se nekonalo se PŘIJATÍ 1.KOLO Název oboru Gymnázium Gymnázium Kód oboru 1. kolo 1. kolo-odevzdané ZL 1. kolo-nastoupili K/ K/ PŘIJATÍ 2.KOLO Název oboru Gymnázium Gymnázium Kód oboru 2. kolo 2. kolo-odevzdané ZL 2. kolo-nastoupili K/ K/81 x x 25 x PŘIJATÍ 3.KOLO Název oboru Gymnázium Gymnázium Kód oboru 3. kolo 3. kolo-odevzdané ZL 3. kolo-nastoupili K/ K/81 x x 1 x 5

6 ODVOLÁNÍ 1.KOLO Kód oboru Počet odvolání K/ K/81 13 Přijatí - autoremedura Přijatí - odvolání ke KÚ 0 7 Nastoupili ODVOLÁNÍ 2.KOLO Kód oboru Počet odvolání K/ K/81 x Přijatí - autoremedura Přijatí - odvolání ke KÚ 0 x Nastoupili 0 0 x x ODVOLÁNÍ 3.KOLO Kód oboru Počet odvolání K/ K/81 x Přijatí - autoremedura Přijatí - odvolání ke KÚ 0 x Nastoupili 0 0 x x PŘIJATÍ CELKEM (VČETNĚ Ě ODVOLÁNÍ) Název oboru Kód oboru celkem celkem-odevzdané ZL Celkem - nastoupili Gymnázium K/ Gymnázium K/

7 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ E. 1. Souhrnné údaje PROSPĚCH -1. POLOLETÍ (K / ) z toho z toho z toho Nehodnoceno v zahra- Studium Název Počet Kód oboru prospělo prospělo neprospělo oboru žáků s vyzn. ničí Gymnázium - všeobecné K/ /40 232/255 5/5 24/0 0 Gymnázium K/ /11 106/110 5/6 6/1 0 Gymnázium - všeobecné K/ /38 70/74 1/1 5/1 1 Gymnázium K/ /49 71/71 0/0 0/0 1 Celkem / /510 11/12 35/2 2 PROSPĚCH 2. POLOLETÍ (K / ) Název oboru Kód oboru Gymnázium - všeobecné K/401 Gymnázium K/41 Gymnázium - všeobecné K/801 Gymnázium K/81 Celkem Počet žáků z toho prospělo s vyzn. z toho prospělo /42 248/ /9 109/112 z toho neprospělo Nehodnoceno Studium v zahraničí 5/2 4/0 0 8/5 0/ /39 72/73 2/2 1/ /52 68/68 0/0 0/ / /508 15/9 5/0 2 UKONČENÍ STUDIA (VČETNĚ OPRAVNÝCH ZKOUŠEK V ZÁŘÍ 2010) Počet z toho u z toho u žáků, mat. mat. Název Kód oboru kteří zkoušky zkoušky oboru ukončili prospělo s prospělo posl. roč. vyzn. Gymnázium - všeobecné K/401 Gymnázium K/41 Gymnázium - všeobecné K/801 Gymnázium K/81 Celkem z toho u mat. zkoušky neprospělo opakování celé mat. zkoušky (z 2008/09) CHOVÁNÍ Počet žákůů 2. stupeň 3. stupeň 1. pololetí pololetí Podmínečné vyloučení Vyloučení DOCHÁZKA 1. pololetí 2. pololetí Počet žáků Zameškané hodiny celkem Neomluvené hodiny celkem

8 E. 2. Komentář Gymnázium připravuje žáky především ke studiu na všech typech vysokých škol a k výkonu náročnějších druhů zaměstnání, popř. činností ve státní správě, kultuře a dalších oborech. Učební plán vychází z dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je zaměřen všeobecně a má vazbu na související vzdělávací stupně. Umožňuje individuální volbu dalšího zaměření pomocí volitelných předmětů ve vyšších ročnících. Volitelné předměty jsou součástí učebního plánu, jejich nabídka se každoročně obměňuje podle zájmu žáků a možností školy. V tomto školním roce bylo již v 8 třídách vyučováno podle Školního vzdělávacího programu Cestou k účelné škole, který vychází ze schválených rámcových vzdělávacích programů. Zvláštní důraz je kladen na prevenci negativních sociálních jevů včetně pomoci žákům a jejich rodičům při řešení problémových situací. Průměrný prospěch žáků školy a dosažené výsledky u maturitních zkoušek se významně neodchylují od dlouhodobě sledovaných hodnot. Škola navazuje na tradici gymnaziálního školství v Ústí nad Labem, v uplatnění ní svých absolventů dosahuje trvale velmi dobrých výsledků. To každoročně potvrzuje počet žáků školy, kteří byli přijati ke studiu na vysokých školách. Tento ukazatel je dlouhodobě sledován a pravidelně vyhodnocován. Školská rada uskutečnila ve školním roce 2 jednání. E. 3. Výchovná opatření E Přehled za 1. pololetí: pochvala ředitele školy 36 důtka ředitele školy 19 pochvala třídního učitele 181 napomenutí třídního učitele 48 důtka třídního učitele 106 chování stupeň hodnocení 2 2 chování stupeň hodnocení 3 0 E Přehled za 2. pololetí: pochvala ředitele školy 30 důtka ředitele školy 16 pochvala třídního učitele 137 napomenutí třídního učitele 98 důtka třídního učitele 50 chování stupeň hodnocení 2 1 chování stupeň hodnocení 3 1 8

9 E 3.3. Komentář Pochvaly třídního učitele byly uděleny převážně za prospěch s vyznamenáním, za organizaci školních akcí, reprezentaci školy, za organizaci maturitního plesu a dne otevřených dveří. Pochvaly ředitele školy byly uděleny za výborný prospěch, za reprezentaci školy, organizaci školních akcí, za ekologické aktivity. Napomenutí třídního učitele při porušení školního řádu byla udělena zejména za pozdní příchody, nekázeň a nevhodné chování, pozdní omlouvání absence, svévolné opuštění školy, neomluvené hodiny, neplnění ní povinností. Důtky třídního učitele byly nejčastěji odůvodněny ny nevhodným chováním, poškozením školního majetku, pozdními příchody, neomluvenou absencí a porušením autorského zákona. Důtky ředitele školy byly uděleny za opakované pozdní příchody, neomluvené hodiny, za nevhodné chování, neplnění povinností žáka. E. 4. Výchovné působení Činnost výchovného poradce vycházela z tematického a časového plánu činnosti VP pro školní rok 2009/2010, standardní činnosti vyplývají z vyhlášky 72/2005 Sb. Ve škole pracovala výchovná poradkyně (Mgr. Ivana Černá),, která kromě poradenství, konzultační činnosti a řešení běžných situací se věnovala především následující problematice: E Metodický, informační a diagnostický servis E Kariérové poradenství informace v oblasti profesní orientace (přihlášky k dalšímu studiu na VŠ, VOŠ,) poradenská činnost o možnostech dalšího uplatnění na trhu práce (konzultace, nástěnka VP, zapůjčování informačních ních materiálů) odkaz na psychologickou pomoc při volbě zaměření dalšího studia (testy profesní orientace) informace o přípravných kurzech pro žáky maturitních ročníků rozesílání aktuálních informací VP elektronickou poštou zajištění informací o uplatnění absolventů (VŠ, VOŠ, zaměstnání aj.) besedy s odborníky podle zájmů a potřeb žáků (spolupráce s PPK), zpracování statistických přehledů informace o možnostech studia v zahraničí odborná pomoc při podání přihlášek na jinou SŠ E Studijní poradenství pomoc při zvládání adaptačních potíží při přechodu ze ZŠ a při upevňování studijních návyků evidence žáků se specifickými poruchami učení, odkaz na další pomoc asistenta reedukace (Mgr. Zdeňka Neubauerová) nebo předání do odborné péče péče o nadané žáky kvalifikovaná pomoc žákům s výukovými a výchovnými problémy, konzultace s jejich rodiči pomoc TU při sledování problémových žáků poradenské služby žákům cizincům se zřetelem k jejich vzdělávacím potřebám 9

10 E Pedagogicko-psychologické poradenství řešení osobnostních potíží vlastní diagnostická činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, ních, sociálních nebo jiných důvodů, předání žáka do odborné péče návrhy a doporučení rodičům a TU týkající se výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů vedení a doplňování ování kartotéky kontaktů na různá zařízení výchovného poradenství konzultace k výběru seminářů E Specifická oblast poradenství spolupráce se školním metodikem prevence sociálně nežádoucích jevů aktualizace Školní preventivní strategie seznámení s portálem Absolventi.cz ( schůzka s provozovatelem portálu) pomoc při výzkumu MŠMT ČR k tématu práce se sociálně znevýhodněnými dětmi ( schůzka s tazatelkou projektu ZČU Plzeň) E Další vzdělávání studium dokumentů týkajících se koncepce poradenských služeb ve škole únor květen 2010: Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením I. (povinné doplňkové studium pro VP v rozsahu 63 hodin, doplnění ní kvalifikaci pro výkon funkce podle usnesení vlády ČR č. 1004/2005 ze dne , které se týká Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období ) E. 5. Drogová prevence a prevence sociálně nežádoucích jevů Základ primární drogové prevence spočíval především v tematických blocích v rámci vzdělávacích předmětů. Prevence byla realizována převážně v hodinách ZSV (VkO), Ch, Bi, Z, Tv, Č a v hodinách cizích jazyků podle Rozpisu témat prevence aplikovaných v rámci upraveného učebního plánu, popř. školního vzdělávacího programu. Školní metodička prevence sociálně nežádoucích jevů ( Mgr. Jitka Helebrantová) se kromě ě poradenství, konzultační činnosti a řešení běžných situací věnovala především následující problematice podle dokumentu Školní preventivní strategie. E Aktivity pro žáky V tomto školním roce vycházel výběr akcí zkušeností z předchozích let, využita byla opět nabídka sdružení ACET. Nově jsme navázali spolupráci s preventivně informační ní slupinou Ústeckého kraje Policie ČR R a využili jejich širokou nabídku besed a přenášek. AKCE SDRUŽENÍ ACET: Beseda na téma: Sex, AIDS, vztahy o 1.A 21 žáků o 1.B 24 žáků o 1.C 27 žáků o 1.D 24 žáků 10

11 Beseda na téma: Partnerství, o 2.A 24 žáků o 2.B 20 žáků o 2.C 15 žáků o V6.A 23 žáků AKCE VE SPOLUPRÁCI S POLICIÍ ČR: Besedy a přenášky na zvolené téma: o V1A Bezpečnost na silnicích o V1A Šikana o V2A Právní vědomí, právní odpovědnost o V3A Právní vědomí, právní odpovědnost o V4A Právní vědomí, právní odpovědnost o V5A Právní vědomí, právní odpovědnost 28 žáků 28 žáků 26 žáků 26 žáků 25 žáků 28 žáků o 1.A o 1.B o 1.C o 1.D Právní vědomí, právní odpovědnost Právní vědomí, právní odpovědnost Právní vědomí, právní odpovědnost Právní vědomí, právní odpovědnost 27 žáků 27 žáků 27 žáků 23 žáků Besedy určené pro čerstvé majitele řidičských průkazů ů nebo pro žáky, kteří usilují o získání řidičského oprávnění (třetí a čtvrté ročníky, septima, oktáva), jsou zaměřeny na seznámení s dopravní situací v Ústí nad Labem a okolí o 4.A počet žáků o 4.B o 4.C o 4.D o 4.E o V8.A o 3.B o V7.A Dotazníkové šetření: V červnu 2010 proběhlo v celé škole dotazníkové šetření, ení, které se věnovalo spokojenosti se školou, sociálnímu klimatu, drogovým. návykům a šikaně. Výsledky budou použity k tvorbě nového minimálního preventivního programu a zprávy vlastního hodnocení školy. 11

12 E Aktivity pro zákonné zástupce žáků třídní schůzky poskytnutí informací o činnosti školního metodika primární prevence, předání důležitých kontaktních údajů všem rodičům nabídka přednášek a besed na zvolené téma - vybírat bylo možné z témat šikana a drogy, rodiče téměř neprojevili zájem dotazníkový výzkum spokojenosti se školou na třídních schůzkách proběhl, odevzdáno dáno bylo celkem 254 dotazníků E Vzdělávání Dlouhodobý doplňkový kurz pro školní metodiky prevence v souladu s vyhláškou č.. 317/2005 Sb. 9 c) MŠMT Stáže na jiných školách: Střední odborná škola veřejnoprávní a sociální, Ústí nad Labem Střední škola Trmice Gymnázium Dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem Organizace stáže kolegů na našem gymnáziu Stáže v odborných zařízeních: PPP Ústí nad Labem OS Spirála Školení, semináře: Krajská konference primární prevence rizikového chování Prevence a škola jak se to rýmuje? Seminář Jak na to? pořádaný KÚ pro žadatele o dotace ze státního i krajského rozpočtu Porady pořádané okresní metodičkou Porady Školních metodiků primární prevence Porada k žádosti o dotace

13 ZÁŘÍ: p. Řezáčová konference Evropské projekty ŘÍJEN: p. Dytrt Rada AŘG ČR p. Petrová seminář Jak využít zoologickou zahradu při výuce v Podkrušnohorském zooparku Chomutov p. Klierová kurz Textový editor podle sylabu ECDL p. Helebrantová Psaní projektů v oblasti prevence rizikového chování žáků p. Brejchová regionální konference Metodického portálu VÚP p. Dytrt seminář Autoevaluace v praxi p. Stejskalová seminář pro referenty matematické olympiády p. Černá, p. Klierová přednáška na Př.F UJEP Zkušenosti s výukou čerstvých absolventů středních škol nejčastější jší zdroje chyb a příčiny neúspěchu v prvních ročnících VŠ p. Klierová kurz Tabulkový kalkulátor dle sylabu ECDL p. Dytrt Český úvodní národní workshop projektu S- TEAM p. Helebrantová Krajská konference prevence rizikového chování centra RELIéF p. Klierová kurz Databáze, systémy pro úschovu dat podle sylabu ECDL p. Dytrt krajská rada CZESHA p. Černá, p. Helebrantová kurz Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně LISTOPAD: p. Novotný, p. Skalská seminář Úvod do výukové simulace Evropa p. Dytrt - konference projektu Cesta ke kvalitě p. Drahá kurz Prezentace podle sylabu ECDL p. Svitálský - seminář Jak učit o komunismu p. Klierová Informační den vzdělávacích programů EU p. Dytrt zasedání Vědecké rady University J. E. Purkyně p. Řezáčová školení Příprava úspěšného projektu OPVK p. Řezáčová seminář Dotační možnosti pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje p. Brejchová projekt KURIKULUM G zaměřeno na podporu a inspiraci gymnázií p. Řezáčová školení Příprava úspěšného projektu OPVK p. Müllerová seminář Organizace a požadavky studia na ČVUT 13

14 PROSINEC: p. Černá, p. Helebrantová, p. Müllerová, p. Řádková kurz Tvorba prezentací p. Brejchová, p. Gerberová, p. Stejskalová kurz Etika prezentace p. Dytrt Krajská rada CZESHA p. Dytrt Rada AŘG ČR LEDEN: p. Dytrt jednání expertní skupiny SMT KÚ p. Dytrt MŠMT školení členů komise p. Klierová seminář Analogické úlohy v rovině a prostoru p. Klierová workshop Multimetia ve škole p. Dytrt seminář Odborné vzdělávání vání a celoživotní učení p. Dytrt - Rada AŘG ČR p. Klierová, p. Řádková, p. Zeman UIV Seminář ř k zahájení pilotního ověřování třídní knihy p. Klierová seminář Využití ICT ve vyučování matematice GEONEXT ÚNOR: p. Neubauerová, p. Klierová vyhlášení výsledků školního programu Třídíme ve škole p. Klierová Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy BŘEZEN: p. Dytrt XI. Akademické fórum Diskuse ke státním maturitám II. Legislativa (JČMF) p. Rumánková seminář Bioverzita a udržitelný rozvoj (KEV) p. Černá, p. Helebrantová, p. Stejskalová, p. Klierová seminář Odborná příprava pro Ratery matematiky (státní maturita) p. Dytrt Konference AŘG ČR p. Klierová Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy p. Dytrt seminář Zkušenosti s řízením sloučených škol p. Cerman Kurz instruktora snowboardingu p. Neubauerová, p. Petrová workshop v Muzeu hygieny v Drážďanech informace o jednotlivých expozicích a jejich využití při výuce DUBEN: p. Granátová seminář Profesní únava hlasu a možnosti nápravy p. Dytrt XII. Akademické fórum Reforma vysokoškolského vzdělávání I p. Kapounová seminář Duševní hygiena v práci učitele a syndrom vyhoření p. Řezáčová seminář pro žadatele e globálních grantů ÚK p. Helebrantová porada školních metodiků prevence p. Klierová Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy 14

15 KVĚTEN: p. Novodomská seminář Jak se úspěšně bránit manipulaci p. Klierová seminář Cermatu pro vedení školy k Maturitní generálce ČERVEN: p. Mach - kurz Jak vyučovat finanční ní gramotnost poutavě a zábavně p. Helebrantová seminář Prevence rizikového chování p. Klierová Projektové řízení - klíčová kompetence pracovníka školy p. Dytrt Rada AŘG ČR p. Dytrt jednání KR CZESHA p. Dytrt - seminář KÚ Vývoj páteřních škol SRPEN: p. Šebek kurz 18. letní geografická škola p. Dytrtová, Matesová, Petrová seminář Biodiverzita planety Země historie a současnost průřezové téma ŠVP, KEV Další aktivity Vzdělávací program pro výchovné poradce - Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením I. p. Černá RELIéF Kurz pro školní metodiky prevence p. Helebrantová Vzdělávací program Koordinátor autoevaluace (KOAE) Cesta ke kvalitě p. Brejchová Společná část maturitních zkoušek: Školení zadavatelů, zadavatelů PUP, školních maturitních komisařů, vedení školy, hodnotitelů pro český jazyk a literaturu, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk, hodnotitelů PUP, hodnotitelů matematiky (těchto školení se zúčastnili téměř všichni PP školy) 15

16 G. Aktivity a prezentace na veřejnosti G. 1. Aktivity ve volném čase Volnočasové aktivity jsou jedním z východisek pro řešení nežádoucích jevů ve společnosti. Nejčastěji ji se žáci školy zapojovali v následujících činnostech: činnosti v sociální a ekologické oblasti fotografický kroužek kurzy: francouzský jazyk pro začátečníky francouzský jazyk pro pokročilé ruský jazyk pro začátečníky repetitorium chemie a fyziky školní orchestr Soníci, školní sbor Studentská směs G. 2. Projektová činnost: Ve školním roce 2009/2010 proběhlo na naší škole úspěšně 24 projektů. Jednalo se o projekty organizované externími organizacemi. Ve stručném přehledu jsou uvedeny projekty, kterých se škola účastnila. Další projekty, které škola přímo organizuje jsou uvedeny ve Školním vzdělávacím programu. NÁZEV PROJEKTU Za školu Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji Studentské volby Setkání s pamětníky MIND MOSAIC Jsme stejní jako ty? Jeden svět Finanční gramotnost Exit 2009 EUROPASECURA Cesta do parlamentu ART BRUT Zelená škola Evropský týden IT dovedností 2010 Pohledy Fomartu Oči za obzorem Třídíme ve škole Návštěva EP v Bruselu Vysvědčení našim radním Multimédia ve škole To je věda, seznamte se TEEN AGE UNIVERSITY TEEN AGE UNIVERSITY Otevřená věda ORGANIZÁTOR Česká televize Europa Concept CZ Sdružení pro vzdělávání komunit Ústí nad Labem Člověk v tísni Živá paměť, o.p.s. Generation Europe Praha Občanské sdružení Oberig Člověk v tísni MŠMT Finanční gramotnost, o.p.s. COFET, a.s. Galerie E.Filly Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Praha Generation Europe, Česká republika FOKUS Centrum komunitní práce Ústí n. Labem DDM v Ústí nad Labem Dům zahraničních služeb Make a Connection Česká národní agentura Mládež (program Mládež v akci) Společnost ENVICON s.r.o. Kancelář MUDr. M. Ouzkého, poslance Evropského parlamentu Ústecký deník Občanské sdružení soukromých učitelů Litoměřice UJEP UJEP UJEP Akademie věd ČR POČET ÚČASTNÍKŮ učitelů 2 učitelé 2 učitelé

17 Další projektové aktivity MEZINÁRODNÍ PROJEKTY mezikulturní výměnný program dobrovolnické organizace AFS (pobyt žákyně Arpavee Supapong z Thajska) MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY anglický jazyk (ELSA): 3 žáci na úrovni B1, 1 žák na úrovni B2 francouzský jazyk (DELF): 2 žáci na úrovni B1, 5 žáků na úrovni A2 K o m e n t á ř : Z podnětu Jazykové školy Jany Trubákové, která je akreditovaným výukovým a zkušebním centrem Londýnské komory obchodu a průmyslu, bylo v našem gymnáziu ustaveno mezinárodní centrum Education Development International - LCCI International Qualifications. EDI je mezinárodní vzdělávací instituce cizích jazyků, zejména anglického jazyka. Je zřízena QCA - Qualifications and Curriculum Authority - Nejvyšším kvalifikačním úřadem Velké Británie. Zabezpečuje celoživotní vzdělávání cizích jazyků a mezinárodní zkoušky EDI jsou hodnoceny dle Společného evropského referenčního ního rámce Rady Evropy. Působí nejen v Evropské unii, ale ve 130 zemích celého světa. Certifikace EDI jsou uznávány státními institucemi, obchodními a průmyslovými korporacemi, ale i univerzitami po celém světě. Studenti mohou mezinárodní certifikace EDI využít jak při studiu na univerzitách, tak i v praxi. Dosažené certifikace EDI jsou celoživotně platné. V rámci celoživotního vzdělávání mohou studenti skládat znalostně náročnější stupně, aby si rozšiřovali znalosti cizího jazyka, nebo bude-li to vyžadovat jejich zaměstnavatel. Mezinárodní zkoušky EDI byly rozhodnutím MŠMT zařazeny azeny do Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech. Studenti mohou v našem mezinárodním centru složit mezinárodně platnou zkoušku English Language Skills Assessment (ELSA). Žáci, kteří získají nejlepší výsledek v certifikaci ELSA, mohou získat motivační stipendium na britské univerzitě Prague College - více na stránkách univerzity Zkoušky DELF a DALF jsou mezinárodně uznávané českou státní správou a jsou pod záštitou francouzského Ministerstva školství. Složením této zkoušky uchazeč potvrzuje jazykové kompetence nefrankofonních kandidátů ve francouzském jazyce. Zkoušky se skládají z obecného jazyka a jsou rozděleny do šesti úrovní, které se shodují s úrovněmi jazykového rámce dle EU. Neúspěšné žádosti o projekty: Specifická primární prevence v Ústeckém kraji v roce 2010 Vaše Evropa, Váš názor ČSOB nadační program vzdělání Mobilní učebna výpočetní techniky Nadace ČEZ Město očima studentů akce Kulturního kalendáře Comenius Jazykové a metodické kurzy (francouzský jazyk) 17

18 G. 3. Soutěže G PŘEHLED SOUTĚŽÍ ÚČAST V SOUTĚŽÍCH 2009/2010 POČET ZÚČASTNĚNÝCH ŠKOLNÍ OKRESNÍ OBLASTNÍ REPUBLIKOVÉ MEZINÁRODNÍ KOLO KOLO KOLO KOLO SOUTĚŽ Soutěž v anglickém jazyce Soutěž v německém jazyce Soutěž ve francouzském jazyce Olympiáda v českém jazyce Psaníčko (literární soutěž) Biologická olympiáda Ekologická olympiáda Přírodovědný KLOKAN Zeměpisná olympiáda Dějepisná olympiáda Chemická olympiáda Matematická olympiáda Mezinárodní matematická soutěž Adama Riese Genius Logicus Fyzikální olympiáda Archimediáda Europasecura Pythagoriáda Matematický KLOKAN Bobřík informatiky Prezentiáda soutěž v prezentování Středoškolská futsalová liga CORNY středoškolský atletický pohár Pohár AŠSK ČR R stolní tenis dívky Pohár AŠSK ČR R stolní tenis hoši Pohár AŠSK ČR plavání Pohár AŠSK ČR R volejbal dívky Pohár AŠSK ČR volejbal hoši SOČ Můj sen (výtvarná soutěž) Přebor škol v šachu CELKEM G.3.2. REKAPITULACE Speciální cena 2. místo mezinárodní soutěž Můj sen (výtvarná soutěž) 3. místo Mezinárodní matematická soutěž Adama Riese 8. místo Mezinárodní turnaj ve stolním tenisu dívek Účast Genius Logicus (matematická soutěž) na mezinárodní úrovni Celostátní kola 1. místo - Bobřík informatiky 1. místo Psaníčko (literární soutěž) 3. a 5. místo Pohár AŠSK ČR stolní tenis dívky 5. místo Genius Logicus (matematická soutěž) Účast Olympiáda v českém jazyce (1. kategorie) Účast Europasecura Účast Zeměpisná olympiáda 18

19 Krajská/oblastní kola 1. místo Chemická olympiáda 1. a 2. místo Fyzikální olympiáda 2. místo Olympiáda v českém jazyce (1.kategorie) 2. místo Soutěž v anglickém jazyce 2. místo Pohár AŠSK ČR - volejbal chlapci 2. místo Zeměpisná olympiáda 2. a 3. místo Mezinárodní matematická soutěž Adama Riese 3. místo - Středoškolská futsalová liga 3. a 6. místo Matematická olympiáda místo Středoškolská odborná činnost SOČ 4. místo - Olympiáda ve francouzském jazyce 5. místo Pohár AŠSK ČR - stolní tenis chlapci 5. místo Prezentiáda (soutěž z oblasti výpočetní techniky) 6. místo Biologická olympiáda 7. místo Soutěž v německém jazyce 7. místo Ekologická olympiáda Okresní kola 1. místo Středoškolská futsalová liga 1. místo Pohár AŠSK ČR - stolní tenis chlapci 1. místo Pohár AŠSK ČR - volejbal chlapci 1.,2.,4. místo Přebor škol v šachu (jednotlivci) 1., 3. a 5. místo Chemická olympiáda 1.,4., 7. místo Zeměpisná olympiáda místo - Pythagoriáda 1. a 7. místo Soutěž v německém jazyce 1., 2., 8. místo Soutěž v anglickém jazyce 2. místo Olympiáda v českém jazyce ( v obou kategoriích) 2. místo Středoškolská odborná činnost SOČ místo Fyzikální olympiáda 2., 4. a 6. místo Dějepisná olympiáda 2.,3., místo Matematická olympiáda 3. místo Přebor škol v šachu (družstva) 4. a 7. místo - Archimediáda 10. až 12. místo Biologická olympiáda G. 4. Středoškolská odborná činnost (SOČ) NÁZEV PRÁCE KATEGORIE POČET ZÚČASTNĚNÝCH/ UMÍSTĚNÍ ŠKOLNÍ OKRESNÍ OBLASTNÍ KOLO KOLO KOLO Řád německých rytířů v populární kultuře NEZRADILI Odbojová skupina Tři králové v letech historie 16. historie 1 / / / 1. 3 / 2. 1 / /

20 G. 5. Další akce pro žáky PAŽIT NATURA Rumburk Atletika CORNY CUP okresní kolo (chlapci i dívky) Atletika CORNY CUP krajské kolo (dívky) Dny vědy a techniky v Plzni Gynekologická přednáška pro dívky Výstava ART BRUT v kostele sv. Vojtěcha Exkurze architektura a významné památky Prahy Exkurze do IQ PARKu v Liberci Návštěva va Britského oddělení knihovny v ÚL Divadelní představení v anglickém jazyce Salesiánské divadlo Praha Návštěva va výstavy sklípkanů na UJEP Soutěž Bobřík informatiky Exkurze Naučná stezka Větruše Vrkoč Přednáška bývalého člena Úřadu pro odhalování organizovaného zločinu a Národní protidrogové centrály Soutěž Přírodovědný dný klokan Výchovně vzdělávací pořad Nicholas Winton Síla lidskosti Soutěž KÚÚK Třídíme ve škole exkurze do AVE ÚL Filmové představení Architekt odpadů recyklace odpadů v ČR Plavba lodí Porta Bohemica vyhodnocení projektu Třídíme ve škole Filmové dokumentární snímky a besedy Voda, moře oceány Dny Přírodovědecké decké fakulty na katedře fyziky UJEP Exkurze do Evropského parlamentu v Bruselu Florbal chlapci okresní kolo Basketbal chlapci, dívky okresní kolo Plavání dívky okresní kolo, krajské kolo Plavání chlapci okresní kolo Volejbal chlapci, dívky okresní kolo Přednáška Policie ČR ochrana duševního vlastnictví Stolní tenis chlapci okresní kolo, krajské kolo Stolní tenis dívky okresní kolo, kraské kolo Světové mistrovství škol ve stolním tenise - dívky Soutěž malá kopaná (chlapci) okresní kolo, krajské kolo Šachy okresní kolo Hokejbal proti drogám 2010 Besedy s Policií ČR bezpečnost na silnicích, šikana, právní vědomí a právní odpovědnost Exkurze do Informačního centra pražské židovské obce židovské památky, holocaust Návštěva va fotografického workshopu předání cen studentům, přednáška s praktickým procvičením úprav fotografií v programu Photoshop Exkurze do Národního muzea v Praze Návštěva Severočeské eské vědecké knihovny seznámení s provozem knihovny Exkurze jaderný reaktor na pracovišti Fjfi ČVUT Praha Dějepisná soutěž v Chebu Exkurze do Zubrnic skanzen lidové architektury Exkurze do Národní knihovny v Praze Návštěva va výstavy multimediálního umělce Kryštofa Kintery 20

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 4 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem Zřizovatel: Ústecký kraj Sídlo zřizovatele:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem Charakteristika školy: střední škola, úspěšným

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem Zřizovatel: Ústecký kraj Sídlo zřizovatele:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více