Schválen rozpoãet obce na rok Rozhodnutí zda digitalizovat či ne kino. o vyjádření občany obce.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválen rozpoãet obce na rok 2012. Rozhodnutí zda digitalizovat či ne kino. o vyjádření občany obce."

Transkript

1 IČO: , MK ČR E č í s l o 1 r o č n í k úvodník aktuality Vážení spoluobčané, po letošní zvláštní, u nás sněhově úsporné zimě s tuhými mrazy a ledovatkou, kdy na jedné straně jsme si ušetřili práci s odklízením sněhu, zato na druhé například praskly odpady nebo zamrzl vodovod, se nám hlásí opět jaro. Zkřehlými prstíky ťuká na dveře první jarní den a vzápětí za ním se blíží i Velikonoce. Nedejte se zmást chybou ve velikonočním datu Dobroučského kalendáře a přijměte s pochopením omluvný článek v našich novinách. Člověk je bytost chybující, ale také dokážeme být štědří a přející, o tom se můžete přesvědčit ve vzpomínce na lednovou Tříkrálovou sbírku. V souvislosti s novým rokem vám nabídneme pročtení přehledu obecního rozpočtu na rok 2012, pochlubíme se novými webovými stránkami a ještě se například dozvíte podrobnosti o ceně stočného. Ti, kteří se pohybují v ranních hodinách kolem naší základní školy, jistě zaznamenali přítomnost policisty v naší obci. Někteří spoluobčané se ho již dotazují a řeší své problémy přímo na ulici. Vám čtenářům nabízíme jeho článek v těchto novinách. V obci byl také přítomen poslanec Ing. Radim Jirout na tzv.,,poslaneckém dni v Dolní Dobrouči. Chodíte rádi do kina? Považujete,,Rychtu za jedno z důležitých center kulturního dění obce? Zapojte se tedy do ankety týkající se budoucnosti a případné digitalizace kina. Do budoucna musí myslet i rodiče malých dětí. Zápis do mateřské školy se blíží. Něco se blíží, něco už je pryč a čas nikdo nezastaví. S přibývajícími a sílícími jarními paprsky slunce nám do těla začne jistě proudit spousta životní energie. Přeji vám, abyste ji využili co nejlépe, aby vám dlouho vydržela a aby nám všem přinesla hodně radosti do života v našem milém údolí. Dita Hasíková Schválen rozpoãet obce na rok 2012 Digitalizace kina Rozhodnutí zda digitalizovat či ne kino v Dolní Dobrouč je natolik zásadní pro další léta a ovlivní kulturní život v obci, že zastupitelstvo rozhodlo požádat formou ankety o vyjádření občany obce. Na zasedání zastupitelstva dne 15. února 2012 byl schválen rozpočet obce na rok Bližší informace naleznete na stranách red - Více informací o digitalizaci kina a anketní lístek naleznete uvnitř. - red - Webové stránky obce v novém Na konci ledna byla spuštěna nová verze webových stránek obce. Co vše v nich naleznete zjistíte po přečtení článku v rubrice aktuality na straně 8. - red -

2 č í s l o 1 r o č n í k str.2 aktuality Bezpeãnost u koly Tento článek píši krátce po nešťastné události, která se stala v pátek před naší školou. Událost mě hluboce zasáhla. Až dosud jsem se jak vidno mylně domníval, že bezpečnost vyřeší přítomnost policisty v čase největšího pohybu dětí. Bohužel se to ukázalo jako nedostatečné, neboť kázeň a dodržování předpisů je některým řidičům cizí. Rozhodl jsem se proto na nejbližším zasedání rady obce předložit návrh na zvýšení bezpečnosti vybudováním zvýšeného prahu na přechodu a instalací značek snížení rychlosti na 30 km /hod. v tomto úseku nebo instalací inteligentního semaforu. Konečné řešení dopravních omezení bude jasné po vyjádření odborníků a Policie ČR. Doufám, že získáme všechna potřebná povolení a souhlasy, neboť silnice není majetkem obce, nýbrž kraje, a že budeme moci akci realizovat co nejdříve. Vězte, že se budeme snažit udělat pro bezpečnost u školy maximum. Pavel Šisler starosta obce âi tûní potoka Ojízdních řádech již bylo v poslední době napsáno dost a dost. V denním tisku jsou neustále články na toto téma. Obrázek si udělejte sami. Soptimalizací dopravy, kterábylastarostůmprezentována firmouoredo, vás zatěžovat nechci. Níže si dovolím shrnout pouze to, co se týká občanů Dolní a Horní Dobrouče a Lanšperka a bylo mi sděleno na jednání dne tohoto roku. Pro nás se konkrétně zatím nemění téměř nic. Autobusy budou nadále jezdit naautobusovénádraží přes ulici Tvardkovakolem nemocnice okružní jízdou. Toto privilegium zůstalo pouze několika málo linkám a jsme naštěstí mezi nimi, neboťzastávka unemocnice a poblíž Galenuje žádoucí. Většina linek bude nově jezdit po staru přímo na autobusové nádraží. Připomínky, které jsme odvás dostali, jsme předložili a uvidíme, jestli budou některé zakomponovány do nových jízdních řádů, jež mají platit od 1. dubna Není možné očekávat, že se všem vyhoví, neboť některé požadavky na úpravučasůjsouvelice individuální. Co by vyhovovalo jednomu, nemusí vyhovovat např. dalším pěti. Na pravou míru bych rád uvedl problém naší zastávky U autodílny. Celý problém vznikl Mnozí z vás se často dotazují na čištění potoka Dobroučka. Oprávněně je poukazováno na nánosy bahna a jeho zarůstání. Tento fakt může v některých částech zvýšit mimo jiné riziko povodně. Správcem potoka se od loňského roku stala společnost Lesy ČR s. p. Dohodli jsme se s ní, že je v našem společném zájmuzajistit vyčištění potoka. Společnost Lesy ČR slíbila v letošním roce provést mechanizací vyčištění zregulovaných částí potoka, které jsou nejvíce znečištěny naplavenouzeminoua bude tedy investorem a realizátorem celé akce. Vsoučasné době si firma zpracovává projekt na tuto akci. Obec plánuje spoluúčast na této akci formou ručního čištění potoka v místech, kde se nedostane technika. Akce bude vyžadovat součinnost občanů, především v místech vjezdu mechanizace do potoka. Předpokládaný termín realizace je cca červenec až srpen Pavel Šisler starosta obce Jízdní fiády stál evergreen chybou úředníka Pardubického kraje, který vyřizuje udělení licencí pro jednotlivé autobusové linky. Tato zastávka ze seznamu zastávek na lince Dolní Čermná Ústí nad Orlicí vypadla. Přestože je na vyvěšených jízdních řádech zastávka správně uvedena, v licenci pro provozování autobusové dopravy na této lince uvedena není, a tudíž by tam autobus zastavovat neměl. To, že zde staví, je na dobré vůli konkrétního řidiče, neboť ten zodpovídá za cestující. Přestože se na chybu přišlo již v prosinci loňského roku, schvalovací proces má neúprosné termíny a zastávka Uautodílny bude zlegalizována až od Domnívám se, že kromě tohoto nedostatku, který bude odstraněn, můžeme být spokojeni s frekvencí autobusových linek a jejich časy. Zatím nemáme informace, že by mělo dojít k nějakémurušení spojů nanašich linkách. Uvidíme, jak sebudesituacevyvíjet. Vpřípadě změny vás budu informovat na našich webových stránkách a ve vývěsních skříňkách. Pavel Šisler starosta obce Bankomat se vrací do obce Od 1. dubna 2012 bude uveden do provozu bankomat České spořitelny v přízemí radnice. S ČS máme uzavřenou smlouvu na 4 roky. Jsem rád, že se vše nakonec podařilo vyjednat, neboťse nenašel žádný jiný subjekt, který by měl zájem instalovat v Dobrouči bankomat. Věřím, že bankomat bude dostatečně využíván právě proto, že se jedná o bankomat České spořitelny, tudíž poplatky za výběr z něho jsou stejné jako u bankomatu v Ústí nad Orlicí nebo v Letohradě, a přispěje k vylepšení vybavenosti naší obce. Pavel Šisler starosta obce Omluva za tiskovou chybu Redakční rada se omlouvá za tiskovou chybu v Dobroučském roce V měsíci dubnu jsou špatně uvedeny termíny velikonočních svátků, které letos připadají na termín 8. a 9. dubna. Tímto se omlouváme všem, pro které byla tato chyba zavádějící. Památná a v znamná místa v obci objektivem místních fotografû Již tradičně máte možnost stát se spoluautory publikace Dobroučský rok. Vaše snímky mohou provázet celým rokem všechny občany Dobrouče. Nemusíte být profesionálem, stačí, když rádi zachycujete svým fotoaparátem to, co se vám v Dobrouči líbí a co se v obci děje. Téma fotografií pro Dobroučský rok 2013 je Památná a významná místa v obci (myšleno samozřejmě Dolní Dobrouč, Horní Dobrouč a Lanšperk). Je na vás, jak s tématem naložíte. Můžou to být záběry různých míst památných nebo i významných přímo pro vás, kapliček, božích muk, stromů, přírodních útvarů atd. Neváhejte a pošlete své snímky do konce října. Vybrané fotografie budouotištěny spoluse jmény autorův Dobroučském roce 2013, další snímky budouuveřejněny na webových stránkách obce. Podmínky: - Klasická fotografie nebo fotografie v elektronické podobě v tiskové kvalitě (optimální rozlišení 300dpi) - Téma: Památná a významná místa v obci - Termín pro dodání: do 31. října Fotografie doručte na obecní úřad paní Kristýně Skalické nebo je zašlete em na adresu: Nezapomeňte dát do poznámky DR red -

3 ZO na zasedání dne usnesením č. 10 schválilo cenustočného 23,- Kč / m 3 + DPH s účinností od Stanovená cena vychází ze zpracované kalkulace, viz tabulka níže. Jednotlivé položky kalkulace zachycují skutečné náklady po dobu zkušebního provozu kanalizace a ČOV v roce V minulosti cena stočného vycházela z nákladů na údržbu stávajících stok a výustí do potoka, č í s l o 1 r o č n í k str.3 Nová cena stoãného od tudíž zvýšení ceny stočného se dalo předpokládat se zahájením provozu samotné čistírny, čerpacích stanic, obsluhy a k plnění zákonných povinností v této oblasti. ZO na základě doporučení RO schválilo cenu nižší než je kalkulovaná, konkrétně rozhodlo do ceny stočného promítnout pouze 30% skutečných nákladů na odpisy a zbylých 70% odpisů bude dotováno z rozpočtu obce. Kalkulace mimo V tah z kalkulace stoãného pro rok 2012 Náklady pro v poãet ceny pro vodné a stoãné jiné neobsahuje položku úroky z úvěru. Domnívám se, že stanovená cena stočného je přiměřená a sociálně únosná. Pro porovnání cena stočného u společnosti VaK Jablonné n. Orlicí a.s. je o 9,12 Kč / m 3 vyšší. Pavel Šisler starosta obce Nákladové poloïky Mûrná jednotka Voda odpadní Kalkulace Materiál Energie Mzdy Ostatní pfiímé náklady Úplné vlastní náklady Poãet pracovníkû Voda odpadní odv. fakturovaná - z toho domácnosti JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kalkulaãní zisk CENA pro vodné, stoãné bez DPH mil.kã mil.kã mil.kã mil.kã mil.kã osob mil.m 3 mil.m 3 Kã/m3 mil.kã Kã/m 3 0,020 0,457 0,469 0,744 1,690 1,6 0,060 0,042 28,167 0,002 28,200 Rozpoãet na rok 2012 Rozpočet pro rok 2012 je sestaven jako velice opatrný a úsporný. Rozhodli jsme se k tomuto řešení vzhledem k neustálým signálům, že letošní rok může být opětovně podobný krizi, která nás postihla v minulosti a nás se konkrétně dotkla v r. 2009, kdy došlo k výpadku daňových příjmů našeho rozpočtu o cca 3 mil. Kč. Jsme na tuto eventualitu připraveni, i když věříme, že k takové situaci nedojde. Navíc máme další rezervuuloženou ve stavebních parcelách na Havlově palouku. Je otázkou času, kdy se finance za prodeje pozemků budou vracet do obecního rozpočtu. Příjmy obce Příjmová stránka rozpočtu roku 2012 by měla dosáhnout části 29,8 mil. Kč a výdajová stránka cca 27,6 mil. Kč. Rozdíl příjmů a výdajů by měl být cca 2,2 mil. Kč. Tuto částku použijeme na financování splátky dlouhodobých úvěrů na Víceúčelovou sportovní halu a Kanalizaci a ČOV I. etapa. Zbytek bude financován z úspory respektive rezervy minulých let, kterou budeme čerpat pouze v minimální části 1,2 mil. Kč. Na konci roku 2012 bychom tedy měli mít k dispozici rezervu pro další období ve výši 4,8 mil. Kč. To je tedy ve stručnosti rekapitulace letošního rozpočtu obce, který zastupitelstvo v tomto znění schválilo. Detailní znění je uvedeno níže. Voblasti příjmuje rozhodující daňový příjem ze sdílených daní. Vychází jako každoročně z predikce předpokladu daňových příjmů, které jsme obdrželi. Celkem by měly být na úrovni cca 18 mil. Kč. Dalšími podstatnými položkami je příspěvek na státní správu a ZŠ a MŠ cca 1,3 mil. Kč, daň z nemovitosti 1,3 mil. Kč, nově zvýšené stočné cca 1 mil. Kč, příjem z nájmu bytů a nebytového fondu cca 2,2 mil. Kč, příjem z prodeje dřeva z obecních lesůcca 850 tis. Kč, příjem z pronájmuvshvčetně reklam a pronájmufitness 695 tis. Kč, předpokládané prodeje parcel na Havlově palouku a dalších pozemků cca 1,3 mil. Kč, doplatek dotace na Kanalizaci a ČOV- I. etapa cca 412 tis. Kč a další drobnější položky. Je zřejmé, že příjmy odrážejí reálné možnosti a nejsou nijak nadhodnocené. Výdaje obce V oblasti výdajů si dovolím uvést pouze ty, které se vážou na některé plánované akce, které hodláme v letošním roce realizovat. Jednouz největších kapitol ve výdajích je kanalizace. Ta vyčerpá z rozpočtu cca 4,4 mil. Kč a to nejen na samotné provozování kanalizace v položkách spotřeby elektřiny, úroků, osobních nákladů, materiálu, oprav a služeb, ale obsahuje výdaje spojené s uzavíráním smluv na věcná břemena z I. etapy, doplatek za administraci výstavby I. etapy a nově již výdaje na projekční náklady pro další II. etapu, kterou připravujeme. V dubnu či květnupodáme žádost o dotaci a uvidíme, zda budeme stejně úspěšní jako v minulosti. Nemá smysl zdůrazňovat, že bez dotace tuto velkou akci nelze vůbec realizovat. Rekonstrukce budovy ZŠ pro 1. stupeň Další velkouplánovanouakcí by měla být kompletní rekonstrukce budovy ZŠ pro 1. stupeň. Vsoučasné době řešíme varianty jakým způsobem optimalizovat zadání projektové dokumentace

4 č í s l o 1 r o č n í k str.4 a administraci pro získání dotace z operačního programu životního prostředí. Rekonstrukce by měla zahrnovat změnu vytápění, výměnu oken, celkové zateplení objektu, výměnu stropních konstrukcí, elektroinstalace atd. Rádi bychom architektonicky přiblížili stavbu původnímu rázu této školy. O této investiční akci bude rozhodovat zastupitelstvo na příštím jednání. Do oblasti lesů máme tradičně naplánovány výdaje cca 580 tis. Kč. Pro letošní rok jsme omezili plánované opravy veřejného osvětlení na minimum, opravíme pouze nejnutnější poruchové úseky. Budou vyměněny okna ve zdravotním středisku dětského lékaře a stomatologie. Standardně budeme financovat provoz ZŠ a MŠ v objemu cca 3,1 mil. Kč. MŠ navíc plánuje v letošním roce provést zastřešení venkovního bazénu. Částkou 825 tis. Kč zajišťujeme chod naší pečovatelské služby. V letošním roce se objevila v rozpočtu položka na odkoupení osvětlení hradu Lanšperk a vyhlídkové plošiny v částce 224 tis. Kč od Regionu Orlicko -Třebovsko. Tato položka souvisí s vybudováním cyklostezek v minulých letech a jedná se o druhou splátku realizace plošiny a osvětlení hradu. První splátka byla hrazena již v roce K této oblasti je potřeba připočítat také cca 155 tis. Kč splátku úvěru na cyklostezky. Úvěr bude pro vaši informaci splacen v roce Tuto informaci uvádím pro zdůraznění, že nic není zadarmo a také na cyklostezky se přispívá z obecních či městských rozpočtů, i když pouze částečně. Horní Dobrouč V Horní Dobrouči bude rozšířen úsek veřejného osvětlení až pod ostrovský kopec, jak bylo požadováno osadním výborem. Lanšperk Jelikož nebyla budova restaurace prodána, bude nutné opravit izolaci rampy. Dále provedeme zemní práce odvodnění cvičné louky hasičů pod Lanšperkem. Toto jsou akce, které většinou budeme řešit vlastními silami technickou četou. Kultura Knihovny budou fungovat ve stejném rozsahu a navíc v HD a na Lanšperku nově s internetem, který umožní přístup do databáze knih. Tradičně budeme podporovat spolky v obci formou finančních příspěvků na činnost, jejich akce a využívání sportovní haly. Letošní rok bude stejně bohatý na kulturní dění jako v minulosti. Na podzim připravujeme koncert zpěváka Jakuba Smolíka, v květnu společně s Hudebním sdružením CORONA Dobroučské hudební slavnosti na Šejvě, v dubnu stavění máje a tradiční Dobroučské Vánoce v listopadu. Komunikace Vletošním roce plánujeme realizovat slibované parkoviště u MUDr. Lužného. Dále opravy nejvíce poškozených chodníků podél hlavní silnice ovšem pouze tam, kde již nebude v blízké budoucnosti probíhat stavba kanalizace II. etapa. Ta bude na rozdíl od etapy předchozí zasahovat do hlavní silnice nejen v horní části obce, ale i v části od zastávky autodílna až po hostinec uvacků. S ohledem na budoucí výstavbu Kanalizace II. etapa jsme se rozhodli v letošním roce neprovádět žádné opravy místních komunikací. Další drobnější akce Rozhodli jsme se ponechat personálně technickou četu v pětičlenném počtu, abychom byli schopni drobné akce budovat sami, neboť je to ekonomicky výhodnější než tyto služby nakupovat. Díky tomu můžeme úspory využít pro další činnost obce. Budeme realizovat zavlažování fotbalového hřiště ze zdroje vrtu č. 2 u ZŠ. Vhasičské zbrojnici v Dolní Dobrouči bude zrekonstruována kuchyň - nová podlaha, obklady, elektroinstalace a výměna oken. Sportovní hala dostane nové basketbalové koše a tím bude kompletně vybavena. U domu služeb dojde k úpravě vstupu, aby byl bezbariérový. Dokončíme zemní úpravy v areálu technické čety - odvodnění a pokládku panelů. V areálu hřbitova odstraníme nepoužívanou betonovou nádrž a nahradíme ji jiným řešením. V oblasti správy je nově položka na provoz bankomatu, obecní policie a rezerva na krizové události jako povodně apod. Od konce ledna jsou spuštěny nové webové stránky obce, které doznaly změny v designu a mají přehlednější členění s dělením na samosprávu a obecní úřad. Jsou nově zveřejňovány zápisy z rady obce, které byly žádány občany. Pouze podotýkám, že nikdy v minulosti zveřejňovány nebyly, ale nikomu to patrně nevadilo. Budeme standardně zajišťovat v letních obdobích údržbuzeleně - sekání trávy a ošetřování zeleně za pomoci místních zahrádkářů. Také zimní údržba zůstane ve stejném rozsahu. Chceme dořešit výkupem pozemků majetkoprávní vztahy komunikací na Malé straně a strouze (v horní části obce). Největším otazníkem je další provozování kina. O něm rozhodnete sami anketou. Detaily jsou nastíněny v samostatném článku na straně 7. I tato oblast výdajů je založena na reálnosti. Pokud by vznikly nepředvídané výdaje, budeme je řešit čerpáním rezervy, ale pevně doufám, že to nebude zapotřebí. Detailní vyčíslení jednotlivých položek najdete ve schváleném rozpočtu, který je zveřejněn na další stránce tohoto vydání Dobroučských novin, případně na webových stránkách obce. Pavel Šisler starosta obce

5 č í s l o 1 r o č n í k str.5 Schválen rozpoãet obce na rok 2012 Obec Dolní Dobrouã Dolní Dobrouã 380 IâO , DIâ CZ ãástky jsou uvedny v Kã PŘÍJMY r VÝDAJE r DPFO - závislá činnost DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) DPFO - kapitálové příjmy DPPO DPPO za obce DPH Poplatky za vypouštění škodlivin do ovzduší Poplatek za odpady Poplatek ze psa Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv. dotace ze SR v rámci SDV - správa,zš,mš Dotace ÚP na VPP Lesy-prodej dřevní hmoty Stočné Kino - tržba Knihovny-půjčovné Kultura-vstupné Příjem z pronájmu fitness Příjem z reklamy VSH Příjmy z pronájmu VSH + služby fitness Příjem z pronájmu movitých věcí VSH Fond rozvoje bydlení-úroky z půjček Bytové hospodářství- služby DPS Bytové hospodářství-nájemné Bytové hospodářství-vyúčt. služeb r.2011 Nebytové hospodářství-nájemné Nebytové hospodářství- vyúčtování služeb r Nebytové hospodářství ubytovna Hřbitovní poplatky Pronájmy pozemků Technická četa-příjmy za služby Prodeje pozemků - Havlův palouk - rozvodné skříně Prodej pozemků - Contipro, Mlynář, Bělský Prodej stavebních parcel Havlův palouk Komunální odpady-příjmy za třídění Využívání a zneškodňování komun.odpadů Poplatky za využívání pečovatelské služby Správa-příjmy ze služeb Odvody příspěvkových organizací Úroky na bankovních účtech Fond rozvoje bydlení-splátky půjček jistina Sociální fond-tvorba Sociální fond-splátky půjček DPH za 4. Q 2011 Dotace Kanalizace a ČOV - FS Dotace Kanalizace a ČOV -SFŽP PŘÍJMY CELKEM ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE LESY SILNICE ZÁLEŽITOSTI POZEM. KOMUNIKACÍ-CHODNÍKY PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY ODPADNÍ VODY-KANALIZACE ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KINO KNIHOVNY KULTURA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST - Příspěvky na práci s dětmi ZÁJMOVÁ ČINNOST OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ HŘBITOVY ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY NEBEZPEČNÝ ODPAD Odpady PDO VEŘEJNÁ ZELEŃ DPS ZASTUPITELSTVO OBCE SPRÁVA OBCE OBECNÉ PŘÍJMYAVÝDAJE Z FIN.OPERACÍ POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ PŘEVODY OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE-DPPO ZA OBCE Finanční vypořádání minulých let HASIČI Dolní Dobrouč - jednotka Horní Dobrouč - jednotka Lanšperk - jednotka VÝDAJE CELKEM SHRNUTÍ PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM ROZDÍL FINANCOVÁNÍ CELKEM - SPLÁTKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK POUŽITÍ REZERVY MINULÝCH LET KONEČNÝ ZŮSTATEK REZERVY ROZPOČTU

6 č í s l o 1 r o č n í k str.6 aktuality Obecní policie v Dolní Dobrouãi Vážení spoluobčané Dolní Dobrouče, požádal jsem o možnost představit sebe a svoji práci v tomto periodiku, abych tak jednak předešel spekulacím a možným dezinformacím na téma Pročpak si tu obec zřídila stálou dosažitelnost obecní policie a přítomnost obecního strážníka, ale také proto, že to považuji za vhodné a slušné. Jmenuji se David Plíva a jsem zaměstnancem Městského úřadu Letohrad ve funkci strážníka Městské policie přiděleného na základě veřejnoprávní smlouvy obci Dolní Dobrouč, pro výkon pravomocí vyplývajících ze Zákona o obecní policii a ostatních zákonů. Tyto pravomoci zde nebudu vykonávat pouze já, ale všichni strážníci Městské policie Letohrad. Od nového roku byla zřízena stálá služebna obecní policie přímo na obecním úřadu v Dolní Dobrouči. Zde mne, popřípadě mé kolegy, najdete v druhém podlaží ve stanovené době. Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu - dopoledne od 8 do 10 hodin a odpoledne od do 17 hodin. Strážník obecní policie bude přítomen na radnici nejen v úřední dny, ale i v dalších dle potřeby. Z důvodu pochůzek, motohlídek a ostatních povinností práce strážníka doporučuji sjednat si mimo úřední hodiny schůzku telefonicky na čísle , které je určeno pouze pro výkon a služby občanům Dolní Dobrouče, a v případě nedostupnosti tohoto telefonu na čísle Městské policie Letohrad Tato a ostatní telefonická spojení na strážníky Obecní a Městské policie Letohrad jsou uvedena na internetových stránkách obecního úřadu v kategorii Obecní úřad a podkategorii organizace obecního úřadu. Nyní bych se rád zmínil o kompetencích, které mi dávají zákony pro výkon práce strážníka, a ještě o hlavních rozdílech mezi kompetencemi Policie ČR a kompetencemi strážníků městských a obecních policií. Na tuto věc jsem poměrně často dotazován. Protože nelze odpověď shrnout do dvou ani tří vět, využiji tento prostor pro objasnění problematiky. Mottem zákona o obecní policii je jeho znění v šestém paragrafu: Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá. Z toho tedy vyplývá, že obecní policie tu není primárně pro potřeby obce jakožto obecního úřadu, ale pro potřeby každého občana obce bez rozdílu. Tímto bych rád vyzval všechny, kdo by potřebovali pomoc obecní policie, aby kontaktovali strážníka konajícího službu. S ním je možné prokonzultovat řešení dané problematiky. Pravdou samozřejmě je, že zdaleka ne vše může obecní policie řešit, ale přinejmenším může poradit. V případech, kdy bude věc do její kompetence spadat, bude samozřejmě činit vše potřebné pro nápravu věci a pro pomoc občanům. V dalších číslech Dobroučských novin vás budeme pravidelně informovat o naší činnosti, o záležitostech týkajících se obecně závazných vyhlášek, problémových záležitostí v obci a o možnostech udržení veřejného pořádku ke spokojenosti občanů. Nyní se zmíním o odlišnostech mezi Policií ČR a obecní policií. Povinností každého strážníka je řešit vše neslučitelné s právními předpisy v rámci jeho zákonných možností. Rozdílnost je ve způsobech řešení daných situací. Například veškeré trestné činy patří do kompetence Policie ČR, ale strážník obecní policie má povinnost při zjištění důvodného podezření ze spáchání takového činu okamžitě zajistit oznámení na Policii ČR a učinit další opatření pro odvrácení bezprostředního ohrožení života, zdraví a majetku, pro což disponuje určitými prostředky a pravomocemi. Strážník obecní policie nepodniká kroky ke zjištění pachatele trestného činu, ale má povinnost zajistit místo trestného činu a k tomu má pravomoci zakázat komukoli vstup na určitá místa (i vlastníkovi), přikázat osobě za určitých okolností setrvat na místě do příjezdu hlídky Policie ČR, v extrémních případech zadržet osobu pomocí donucovacích prostředků a předat ji Policii ČR atd. Z výše uvedeného vyplývá, že vše, co je protizákonné, je povinen strážník určitým způsobem řešit. Co se týče přestupků, jsou jeho kompetence poměrně široké a platí, že vše, co spadá do kompetence obce, spadá také do kompetence obecní policie. V blokovém řízení, tedy jinak řečeno pokutou na místě, může řešit to, co je vyjmenováno v přestupkovém zákoně - 86, písmeno d a v dalších zákonech. Přestupky, které může strážník řešit, jsou tedy vyjmenované v jednotlivých zákonech, ale v zásadě se pravomoci neliší od možností Policie ČR, ale rozdíly tam samozřejmě nějaké jsou. Druhým rozdílem je místní působnost strážníka. Policista ČR má celorepublikovou působnost a strážník obecní policie jen v katastru domovské obce, města a katastrech obcí a měst, které mají s domovskou obcí nebo městem uzavřenou veřejnoprávní smlouvu. Toto je celkem logické, protože policista Policie ČR je placen přímo ze státního rozpočtu a strážník z peněz obecního rozpočtu. Další velké rozdíly jsou například v dopravní problematice, ale tam se jedná o poměrně velké množství informací, kterými vás v tomto čísle nebudu zatěžovat. Jsou tu další méně významné odlišnosti, ale zmínil bych se už jen o vzdělávání strážníků. Každý strážník je povinen projít rekvalifikačním kurzem, kde je připravován jednak na znalost potřebných zákonů, ale také musí projít fyzickou přípravou sebeobrana, útok, použití donucovacích prostředků. Z fyzické přípravy skládá zkoušku a poté je povolán před komisi Ministerstva vnitra ČR, kde skládá zkoušky z odborných znalostí. Ty jsou poměrně náročné a úspěšnost u nich není zrovna pravidlem. Tyto zkoušky před komisí ministerstva se periodicky opakují každé tři roky a celkem běžně se stává, že i velmi zkušený a zdatný strážník u nich neuspěje a musí je opakovat, protože jsou velmi náročné. Bez složené zkoušky není strážník strážníkem a nesmí tuto funkci vykonávat. Byla také zřízena ová schránka pro potřeby obecní policie v Dolní Dobrouči a na této adrese vám rád zodpovím případné dotazy. Můžete sem také posílat své podněty a připomínky. ová adresa na Obecní policii Dolní Dobrouč je: Dovolím si na závěr jedno upozornění. Mnozí si jistě všimli přítomnosti strážníka v ranních hodinách na přechodu pro chodce před školou. Zde jsem jako strážník zaregistroval jeden negativní jev. Netýká se dětí přicházejících do školy, ale spíše jejich rodičů a dalších dospělých osob, které kolem projdou. Děti, až na velmi sporadické výjimky, spořádaně přecházejí vozovku po přechodu pro chodce. Ale bohužel to nemohu říci o dospělých. Nejhorší je, když rodič přiveze svého potomka do školy autem, zaparkuje na druhé straně silnice a vede dítě mimo přechod pro chodce přes vozovku. Jde jednak o nebezpečnou situaci, ale především o špatný příklad našim potomkům. Dítě, které má neustále před očima porušování základních dopravních předpisů, je v budoucnosti moc vážně brát nebude. Nechtěl bych se uchýlit k přímému napomínání nebo přeměřování zákonných padesáti metrů od přechodu, kde je povinnost chodce použít dostupný přechod pro chodce. Jde o základní příklad dětem, ale pokud zde nezačneme, nestěžujme si na to, co z dětí roste. David Plíva strážník Obecní policie Dolní Dobrouč tel.: ,

7 č í s l o 1 r o č n í k str.7 VyuÏijeme digitální kino? Za posledních pár let se událo v kinematografii mnoho zásadních věcí. Díky technice, která jde mílovými kroky kupředu, se mnohonásobně zvýšila kvalita promítaného filmu, a to jak obrazově, tak i zvukově. Velkou zásluhu na tom má možnost promítat filmy v digitálním formátu. Proto odroku 2009 probíhá v ČR digitalizace kin, která se dotkne i našeho kina. Vzhledem k situaci, která nastala díky množství nelegálně stahovaných filmů, se distributoři rozhodli dále nepodporovat filmový 35 mm pás a ukončit jeho nákladnou výrobu. Rozhodnutí zda digitalizovat či ne je natolik zásadní pro další léta a ovlivní kulturní život v obci, že zastupitelstvo rozhodlo požádat formou ankety o vyjádření občany obce. Zastupitelé k tomuto vyjádření budou přihlížet při konečném rozhodování. Anketa je v písemné podobě přiložena v tomto výtisku novin. Její elektronickou podobu naleznete na webových stránkách obce. Termín uzávěrky ankety je stanoven na 15. dubna 2012 tak, aby příští zastupitelstvo mohlo z výsledku ankety vycházet při konečném rozhodnutí. Pokusíme se v bodech nastínit klady a zápory digitalizace, které jsou nám známy. Celou záležitost bychom nemohli vůbec plánovat bez souhlasu vlastníka objektu. Majitel kina Ing. Šváb při osobním jednání odsouhlasil tuto investici a současně přislíbil uzavření dlouhodobého nájemního vztahu. Tím bychom měli jistotu trvalého využívání této investice. Klady: nová 3D technologie s prostorovým zvukem možnost promítání např. sportovních přenosů z utkání, olympiád, koncertů a dalších akcí na velkoplošné plátno možnost nákupu lístků on-line přes internet projekce premiér filmů v den uvedení do kin nižší provozní náklady proti stávajícímu stavu (úspory v poštovném, osobních nákladech, opravách a údržbě a půjčovném) zvýšení tržby pro obec díky návštěvnosti z okolí, kde není digitalizace modernizace s trendem a vizí do budoucnosti možnost získaní dotace a tím částečně snížit pořizovací náklady investice (není ovšem známa konkrétní výše a záruka, že bychom ji dostali) Zápory: Vysoká pořizovací cena cca 3 mil. Kč Cena vstupného cca 80,-Kč (tato cena by výnosem pro obec odpovídala přibližně stávající ceně 25 Kč, neboť zbytek získává distributor filmu) Kromě toho je potřeba zvážit i následující dopady. Na jedné misce vah je cena vstupného. Budete vůbec chtít chodit do kina za vstupné cca 80,- Kč? Pokud ne, tak pro cizí návštěvníky digitalizaci dělat nebudeme. Na druhé misce je fakt, že pokud nebudeme digitalizovat kino, ztratí obec část ze své kulturní rozmanitosti, jež po léta tvořila nezanedbatelnousoučást každé obce či města. Navíc objekt bude podstatně méně využíván - pouze několikrát ročně na divadelní představení, několikrát pro školu a koncert. Budeme nuceni přijmout úsporná opatření s minimalizací využívání přísálí kina pro zkoušky apod., abychom minimalizovali náklady na provoz objektu. Objekt bude rychleji chátrat atd. I tyto aspekty je nutno vzít v úvahu. Zvažte své rozhodnutí pečlivě a sdělte nám je formou ankety. Pavel Šisler Jiří Havlík pozor anketa pozor anketa pozor anketa pozor anketa Anketa Digitalizace kina ano ãi ne? Prosíme občany o vyjádření zájmu o digitální kino v obci. Svůj názor můžete vyjádřit na přiložený anketní lístek, který odevzdáte do schránky umístěné v přízemní chodbě budovy radnice. U schránky naleznete také další anketní lístky, pro případ, že Vám jich do domu bylo s novinami doručeno neodpovídající množství každý člen rodiny 1 anketní lístek. Anketu v elektronické podobě naleznete také na webových stránkách obce. Neváhejte a vyjádřete svůj názor. Tímto Vám předem děkujeme. Poslaneck den v Dolní Dobrouãi Dne 25. ledna 2012 pokračoval poslanec Ing. Radim Jirout v Dolní Dobrouči ve svých poslaneckých návštěvách obcí. Ačkoli mu berle po operaci poněkud ztěžovaly pohyb, zvládl program bez větších obtíží. I v Dolní Dobrouči bylo hlavním cílem seznámit se jak s oficiálními problémy i plány obce, tak s podnikatelským sektorem a celospolečenskou situací municipality. Oficiální program poslaneckého dne byl zahájen přijetím na obecním úřadu starostou Pavlem Šislerem a místostarostou Ing. Vlastimilem Vackem. Atmosféra jednání byla velmi příjemná, což bylo umocněno i faktem, že se pánové Jirout a Šisler znají již ze studií na gymnáziu. Souhrnně se věnovali nejen aktuálním praktickým komunálním tématům, nýbrž i politice. V centru zájmu bylo téma rozpočtového určení daní, ovšem stranou nebyla ani debata o potenciálních zdrojích financování obecních projektů. První firmou, kterou poslanec Jirout v obci navštívil, bylo Contipro group, s.r.o. V tomto podniku, kde mu byl průvodcem ředitel Vladimír Velebný, Ph.D., se setkal se špičkovým pracovištěm mezinárodního významu. Byl obeznámen s více než dvacetiletou historií podniku, který se zabývá výzkumem, vývojem a biotechnologickou výrobou aktivních látek pro kosmetický a farmaceutický průmysl. Látky umožňující zpomalení stárnutí lidského organismu či naopak urychlení hojení ran skýtají obrovský potenciál. Neméně zajímavý je i sortiment určený pro veterinární potřeby. Velmi pana poslance potěšilo zjištění, že je firmou kladen důraz především na inovace a vlastní výzkum. Zde je evidentní, že věda, výzkum a vývoj mohou být rozvíjeny i mimo velká města či univerzity, byť právě Contripro spolupracuje hned s několika univerzitami v Německu, Francii, na Slovensku i v České republice. To platí dvojnásob, vezmeme-li

8 č í s l o 1 r o č n í k str.8 v potaz, že Contipro grup se zabývá i mladým a rychle se rozvíjejícím oborem nanobiofarmacie. Úspěšnost firmy, která vyváží do přibližně padesáti zemí světa, pokrývá 60 % evropského či 30 % světového trhu s kyselinou hyaluronovou a vlastnící celou řadu patentů, není ani potřeba zdůrazňovat. Právě takovéto firmy jsou klíčem k úspěšnosti českého hospodářství, vědy i ekonomiky jako celku, z čehož nelze vyjmout jejich přínos i pro terciální úroveň vzdělávacího systému. Druhou firmou, kterou pan poslanec navštívil, byla USSPA, jejímž zakladatelem je bývalý starosta obce pan Ing. Petr Kolář. Jedná se o další úspěšnou dolnodobroučskou firmu, která dělá dobré jméno obci nejen v republice, nýbrž po celé Evropě. Jedná se o výrobce v oblasti akrylátových masážních bazénů, jenž si bezesporu zaslouží uznání. Ing. Jirout se zájmem vyslechl nejen informace o současné obchodní náplni firmy, ale i další potenciální plány pana Ing. Koláře, který již USSPA přenechává své dceři, která bude pokračovat v tradici rodinného podniku. Po ukončení návštěvy firmy USSPA zavítal poslanec v doprovodu starosty Šislera do místní moderní tělocvičny, která byla postavena i za pomoci předchůdce Ing. Jirouta pana Čepelky. To pouze podtrhuje pozitivní přínos návštěv poslanců v obcích, poněvadž povinností poslance je být nápomocen jednotlivým občanům i voleným zástupcům v rámci svých možností. Závěrem návštěvy v Dolní Dobrouči se poslanec Jirout seznámil i s činností firmy Silyba, ve které je místostarosta obce Ing. Vacek, předsedou představenstva. Důvodem zájmu pana poslance o tuto firmu nebyla osoba Ing. Vacka, nýbrž ho zajímal předmět živočišné a rostlinné výroby včetně výroby bioplynu z pohledu ekonomického i životního prostředí. Panem Jiřím Skalickým, který zastává pozici pomocného mechanizátora, mu byl popsán princip fungování biolinky a následně si prohlédl i bioplynovou stanici. Dolní Dobrouč je nesporným důkazem, že determinantem úspěšnosti obce nemusí být za každou cenu její velikost, lidnatost či poloha. Navštívené podniky v obci jen dokazují, jak důležitou roli sehrává kreativita, nasazení, pružnost a jistá zapálenost pro svůj obor. V Dolní Dobrouči nebylo možné během jedná návštěvy zhlédnout vše, co by si pan poslanec přál, proto se zcela určitě nejedná o poslední návštěvu v obci. Marie Křepelová asistentka poslance Webové stránky obce v novém Po vleklých technických obtížích s přípravou byly webové stránky obce v nové verzi spuštěny v pondělí 30. ledna. Stará verze byla již z technického hlediska nevyhovující. Nyní disponujeme novým redakčním systémem, který je upraven v souladu s právními předpisy a s potřebami naší obce a občanů. Hlavní změnou oproti minulé verzi je rozdělení stránek do čtyř tzv. subwebů Obec Dolní Dobrouč / Samospráva, Obecní úřad, Volný čas / sport a Úřední deska. Tímto byl vyřešen základní problém v orientaci. Podstatnou novinkou webových stránek je zveřejňování zápisů usnesení z jednání rady obce. Usnesení bude umístěno v sekci rada obce vždy do 7 dnů od jednání rady obce. Inovací si prošla také fotogalerie, která má nový formát s lepším ovládáním z pozice návštěvníka. I v této verzi se můžete zaregistrovat k odběru novinek a k pokládání dotazů v modulu dotazy a odpovědi. Postupně budou doplňovány aktuální informace, fotografie a kulturní události v obci. Snadněji naleznete umístění úřední desky a to hned v úvodním záhlaví stránek jako jeden ze subwebů. Nová verze webových stránek nabízí kompletní informace pro občany i návštěvníky obce. Nekomerční inzerce pro občany obce je zdarma umístěna v subwebu Obec Dolní Dobrouč / samospráva v rubrice inzerce. V subwebech naleznete: Obec Dolní Dobrouč / Samospráva informace týkající se zastupitelstva, rady obce, vedení obce, rozpočtů, škol, služeb v obci a základních údajů o obci. Obecní úřad informace o provozu úřadu, kontakty na jednotlivé pracovníky úřadu, kontakty na pečovatelskou službu, technickou četu a čistírnu odpadních vod, vyhlášky, směrnice a poplatky, které se vybírají v obci. Volný čas / sport zde naleznete veškeré kontakty a základní informace o místních spolcích, sdruženích a zájmových organizacích, informace o sportovních zařízeních a přehled pořádané kultury v obci. Úřední deska přímý přístup k úřední desce. Inzeráty zasílejte na Případné podněty a připomínky zasílejte na Kristýna Skalická

9 č í s l o 1 r o č n í k str.9 usnesení Usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouã, které se konalo dne 14. prosince 2011 v hasiãské zbrojnici v Dolní Dobrouãi 1. ZO určuje ověřovateli zápisu a členy návrhové komise Petru Bartošovou a Petra Zámečníka. 2. ZO schválilo návrh programu jednání v předloženém znění. 3. ZO bylo seznámeno se zprávou kontrolního výboru. 4. ZO schvaluje práci rady obce za období od do ZO schvaluje prodej pozemkových parcel parcelní čísla 2103/1 o výměře 6183 m 2, 2103/3 o výměře 1428 m 2, 2103/7 o výměře 385 m 2 a části pozemku p.č. 2105/20 v katastrálním území Dolní Dobrouč, v rozsahu dle přiložené situace č. 1, firmě Contipro Group s.r.o., Dolní Dobrouč čp. 401, za kupní cenu 110, Kč/m 2 za pozemky, které nezasahují do ochranného pásma ČD a 20,-Kč/m 2 za pozemky, které jsou v ochranném pásmu ČD (tj. 60 m od osy koleje) a za splnění všech pravidel obce o prodeji pozemků. 6. ZO schvaluje prodej pozemkových parcel parcelní číslo 4131/22 o výměře 214 m 2, části pozemkové parcely p. č. 4424/1 a části parcely vedené ve zjednodušené evidenci (EN) p. č. 4130/2 v katastrálním území Dolní Dobrouč, a to směnou za část pozemkové parcely p. č. 397/1 v k. ú. Dolní Dobrouč (zabranou v místní komunikaci), ve vlastnictví manželů M. a Š. M., v rozsahu dle předloženého mapového podkladu č. 2 a za kupní cenu 70,-Kč/m 2, která bude vyrovnána za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků. Náklady spojené s převodem pozemků ponesou obě smluvní strany společně, každá jednou polovinou. 7. ZO schvaluje prodej pozemkové parcely parcelní číslo 4418/34 o výměře 85 m 2, v katastrálním území Dolní Dobrouč, s bezúplatným věcným břemenem pro uloženou síťveřejné kanalizace, panu K. B., za kupní cenu 60,-Kč/m 2 a za splnění všech pravidel obce o prodeji pozemků. 8. ZO schvaluje prodej části pozemkové parcely parcelní číslo 4131/17 (cca 80 m 2 ) v katastrálním území Dolní Dobrouč, s bezúplatným věcným břemenem pro uloženou síťveřejné kanalizace, manželům R. a I. B., v rozsahu dle předloženého mapového podkladu č. 4, za kupní cenu 60,-Kč/m 2 a za splnění všech pravidel obce o prodeji pozemků. 9. ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 1408 o výměře 493m 2 v katastrálním území Dolní Dobrouč. 10. ZO stanovuje cenu stočného ve výši 23,- Kč/m 3 bez DPHs účinností od ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/ ZO zplnomocňuje radu obce ke schválení poslední rozpočtové změny roku 2011 s tím, že změnu projedná a doporučí finanční výbor ke schválení. Rada obce tuto rozpočtovou změnu předloží zastupitelstvu obce na prvním zasedání zastupitelstva v roce ZO schvaluje plnění rozpočtu k ZO schvaluje rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2012 ve výši maximálně 3/12 provozní výdajové části rozpočtu roku Rozpracované investiční akce budou pokračovat dle původních harmonogramů. Rozpočtové provizorium skončí schválením rozpočtu Obce Dolní Dobrouč na rok ZO schvaluje záměr instalovat v obci Dolní Dobrouč bankomat České spořitelny a.s. 16. ZO schvaluje Termínovník jednání rady a zastupitelstva obce Dolní Dobrouč v roce 2012 v předloženém znění. 17. Starosta obce informoval o nutnosti digitalizace Kina Dolní Dobrouč pro zachování dalšího provozu. 18. ZO ukládá starostovi obce připravit koncepci projektu digitalizace Kina Dolní Dobrouč a předložit ji na nejbližším jednání zastupitelstva obce. 19. Starosta obce podal informaci o platnosti nových jízdních řádů autobusů. 20. Starosta obce informoval o opravě tepelných čerpadel v Základní škole Dolní Dobrouč. Zapsala: Kristýna Skalická jméno zastupitele usnes. č. 1 usnes. č. 2 usnes. č. 3 usnes. č. 4 usnes. č. 5 usnes. č. 6 usnes. č. 7 usnes. č. 8 usnes. č. 9 usnes. č. 10 Bartošová Petra Hasíková Dita, Bc. Hovad Vladimír, Ing. Chotěnovský Jaroslav Kolář Petr, Ing. Krejčí Lukáš Kubíček Aleš, Ing. Maixner Jaroslav Petráčková Dana, Bc. Plívová Hana neproběhlo hlasování Rajnet Rudolf Šisler Pavel Špinler Petr Ing. Vacek Vlastimil Zámečník Petr A = ANO (hlasoval pro návrh) N = NE (hlasoval proti návrhu) Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování) nezúčastnil se jednání

10 č í s l o 1 r o č n í k str.10 usnes. č. 11 usnes. č. 12 usnes. č. 13 usnes. č. 14 usnes. č. 15 usnes. č. 16 usnes. č. 17 usnes. č. 18 usnes. č. 19 usnes. č. 20 jméno zastupitele Bartošová Petra Hasíková Dita, Bc. Hovad Vladimír, Ing. Chotěnovský Jaroslav Kolář Petr, Ing. Krejčí Lukáš Kubíček Aleš, Ing. Maixner Jaroslav Petráčková Dana, Bc. Plívová Hana neproběhlo hlasování neproběhlo hlasování neproběhlo hlasování Rajnet Rudolf Šisler Pavel Špinler Petr Ing. Vacek Vlastimil Zámečník Petr A = ANO (hlasoval pro návrh) N = NE (hlasoval proti návrhu) Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování) nezúčastnil se jednání Usnesení z I. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouã, které se konalo dne 15. února 2012 v hasiãské zbrojnici v Dolní Dobrouãi 1. ZO určuje ověřovateli zápisu a členy návrhové komise Ditu Hasíkovou a Ing. Vladimíra Hovada. 2. ZO schválilo návrh programu jednání v předloženém znění. 3. ZO bylo seznámeno se zprávou kontrolního výboru. 4. ZO schvaluje práci rady obce za období od do ZO neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely parcelní číslo 1306/4 o výměře cca m 2, v katastrálním území Horní Dobrouč (sad v Dolní Čermné). 6. ZO bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 8/ ZO bere na vědomí rozpočtové opatření KÚ Pardubického kraje č ZO bere na vědomí rozpočtové opatření KÚ Pardubického kraje č ZO schvaluje plnění rozpočtu k ZO schvaluje rozpočet obce na rok ZO schvaluje dodatek č. 9 k odpisovému plánu Mateřské školy Dolní Dobrouč. 12. ZO schvaluje dodatek č. 10 k odpisovému plánu Základní školy Dolní Dobrouč. 13. ZO schvaluje stanovení finančních vztahů mezi zřizovatelem Obcí Dolní Dobrouč a příspěvkovou organizací Mateřskou školou Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí, IČ: pro rok ZO schvaluje stanovení finančních vztahů mezi zřizovatelem Obcí Dolní Dobrouč a příspěvkovou organizací Základní školou Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí, IČ: pro rok ZO pověřuje starostu obce vypracováním podrobného článku o digitalizaci kina do příštích Dobroučských novin spolu s vypracováním ankety mezi občany obce o zájmu o digitální kino. Zapsala: Kristýna Skalická Pfií tí zasedání zastupitelstva obce se koná Pozvánka na zasedání bude zvefiejnûna na úfiední desce úfiadu. Jednání zastupitelstva obce jsou vefiejná, máte li zájem pfiijít, jste vítáni. -red-

11 č í s l o 1 r o č n í k str.11 usnes. č. 1 usnes. č. 2 usnes. č. 3 usnes. č. 4 usnes. č. 5 usnes. č. 6 usnes. č. 7 jméno zastupitele Bartošová Petra Hasíková Dita, Bc. Hovad Vladimír, Ing. Chotěnovský Jaroslav Kolář Petr, Ing. Krejčí Lukáš Kubíček Aleš, Ing. Maixner Jaroslav Petráčková Dana, Bc. Plívová Hana neproběhlo hlasování Rajnet Rudolf Šisler Pavel Špinler Petr Ing. Vacek Vlastimil Zámečník Petr jméno zastupitele usnes. č. 8 usnes. č. 9 usnes. č. 10 usnes. č. 11 usnes. č. 12 usnes. č. 13 usnes. č. 14 usnes. č. 15 Bartošová Petra Hasíková Dita, Bc. Hovad Vladimír, Ing. Chotěnovský Jaroslav Kolář Petr, Ing. Krejčí Lukáš Kubíček Aleš, Ing. Maixner Jaroslav Petráčková Dana, Bc. Plívová Hana Rajnet Rudolf Šisler Pavel Špinler Petr Ing. Vacek Vlastimil Zámečník Petr A = ANO (hlasoval pro návrh) N = NE (hlasoval proti návrhu) Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování) nezúčastnil se jednání upozornûní UpozorÀujeme, Ïe - splatnost poplatku za odpady na rok 2012 je splatnost poplatku ze psa na rok 2012 je red-

12 č í s l o 1 r o č n í k str.12 upozornûní Informace z Kontaktního pracovi tû Úfiadu práce âr Ústí nad Orlicí Stûhování referátu nepojistn ch sociálních dávek V termínu od 27. února do 9. března bude probíhat postupné stěhování referátu nepojistných sociálních dávek (agendy dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením, dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči) z budovy ČSSZ, Smetanova ulice čp. 43 na adresu: 17. listopadu čp. 1394, 2. poschodí budova úřadu práce. Úřední hodiny budou v tomto období zachovány: Po, ST hod., Út, Čt, Pá hod. Pouze ve dnech 8. a 9. března bude Zámûr obce pracoviště zcela uzavřeno. Od pondělí 12. března 2012 již budou všechny sociální agendy zajišťovány na nové adrese. - red - Obec Dolní Dobrouã zvefiejàuje zámûr pronájmu nebytov ch prostor pohostinství (včetně bývalých prostor prodejny) v čp. 2 v Lanšperku. Účelem pronájmu je provozování obchodu s potravinami nebo restaurační činnost. Prostory jsou volné a ihned k pronájmu. Bližší informace vám podá na obecním úřadu Kristýna Skalická, tel. číslo nebo red - instituce Zpráviãky ze koly co nás ãeká ve II. pololetí Super plavání ZŠ navštěvuje 215 žáků- 103 dívek a 112 chlapcůa kromě výuky předmětůpodle vzdělávacího programuzákladní škola a školního vzdělávacího programuškola pro veselé a pracovité žáky se naši žáci učí povinně volitelným předmětům (seminář přírodovědný, společenskovědní a seminář praktické elektrotechniky, cvičení z českého jazyka, informatika, domácnost, technické kreslení, ruský jazyk a konverzace v anglickém jazyce), dále předmětům nepovinným (sborový zpěv, sportovní hry a náboženství). V prvním pololetí školního roku mělo 93 žáků vyznamenání (43%), dalších 111 žáků (52%) prospělo a 11 žáků neprospělo (5%). Během celého školního roku organizuje škola celou řadu kulturních, poznávacích a sportovních akcí, které úzce souvisí s naším vzdělávacím programem. Jejich organizací tak vedle samotné výuky naplňujeme cíle, které jsme si ve školním vzdělávacím programu stanovili. Jaké jsou tedy naše úkoly ve druhém pololetí? - V únoru se uskutečnil zápis budoucích prvňáčků, zapsáno bylo 23 žáků. Žáci sedmého ročníku zvládli základní lyžařský kurz, jejich starší spolužáci měli možnost absolvovat kurz snowboardový. Žáci z 1. stupně jezdili do lyžařské školy v ČeskéTřebové učit se prvním lyžařským dovednostem. - V prvním jarním měsíci nás čekají prázdniny (snad se nám díky nim vyhne chřipková epidemie) a v pátek od do velikonoční jarmark (budova 183). Odeslána bude také druhá monitorovací zpráva za námi realizovaný projekt Zlepšení podmínek vzdělávání v ZŠ Dolní Dobrouč (tzv. EU peníze školám). Díky tomuto projektu jsme vybavili školu 10 notebooky, 10 žákovskými stanicemi PC, novým serverem a interaktivní tabulí. Vněkterých vyučovacích hodinách dělíme žáky na menší skupiny (individualizace výuky). - Na duben se zřejmě netěší naši nejstarší žáci čekají je totiž přijímací zkoušky na střední školy. Věřím však, že vše dobře zvládnou! Čarodějnický den, Den Země a Den Evropské unie jsou již tradičními akcemi v tomto měsíci. V rámci výuky dějepisu v 9. ročníku připravujeme exkurzi do Terezína. - Dny zdraví a zdravého životního stylujiž několik let patří k prvním květnovým dnům. V letošním školním roce se v závěrutohoto měsíce uskuteční plošné testování žákův 5. a 9. ročníkuv předmětech český a anglický jazyk a matematika. - Červnové akce již budou mít nádech blížícího se konce školního roku: předávání štafety, volejbalový turnaj a slavnostní vyřazení žáků9. ročníku si již našly své pevné místo v kalendáři školy. Přidejme ještě Den dětí, Hry za školou, exkurze a školní výlety. Ato nejdůležitější doladit znalosti a dovednosti, aťje vysvědčení co nejlepší! Mgr. Zdeňka Krejčová ředitelka ZŠ Každoročně žáci třetího a čtvrtého ročníku jezdí na plavecký výcvik do krytého bazénu v Ústí nad Orlicí. Při první lekci nás rozdělili do čtyř družstev podle kvality plavání. Šikovnější žáci se zdokonalovali v plaveckých stylech, učili se skákat do vody, potápět se pro puky a splývat podvodou. Mezi námi byli i neplavci. Po dvaceti hodinách v bazéně se však všichni plavat naučili. Dnes neplavce mezi sebounemáme. Za to děkujeme paní učitelce plavání Janě, která měla velkou trpělivost s nesmělými žáky plnými strachuz vody. Bavily nás velmi přestávky, kdy jsme měli příležitost navštívit párunebo vířivku. Poslední plavání bylo moc bezva. Otevřeli nám tobogán a super jízdu si každý užil. Po přezkoušení plaveckých stylů, skoku do vody šipkou a jiných dovedností jsme si zasloužili mokré vysvědčení. Každý se loučil s bazénem s myšlenkou Super plavčo, za rok na shledanou! Žáci 3. třídy

13 A zase tu bylo jedno příjemně prožité dopoledne. Tentokrát se neslo ve znamení krásy, šarmu, sympatií a zpěvu. Nejenže žáci dostali do rukou pololetní vysvědčení, ale také se účastnili volby Miss prvního stupně základní školy a pěvecké soutěže Veselá notička. Programem provázel zábavný klaun v podání pana učitele Romana Cacha. Soutěžící dívky se nejprve všem představily a poté každá předvedla program, který si pilně doma secvičila. Letos vystoupila Tina Pražáková z první třídy jako mažoretka a zvládla to skvěle. Druhá třída vyslala Barboru Mlynářovou, která předvedla hru na klavír a v mžiku se změnila v mažoretku a společně s pomocnicemi předvedla práci nejen s hůlkami. Za třetí ročník bojovala Ivana Kleinová. Měla krásné vystoupení s violloncelem. Ukázala přítomným, jak lze napodobit zvuky známých zvířátek pomocí hudebního nástroje. Aneta Svobodová ze čtvrté třídy společně se spolužačkami zahrála krátkou scénku, co se může stát na obyčejném pískovišti. S aerobikem vystoupila Marie Gabrisová z páté třídy. Letos byl tajný úkol rozvíjející fantazii a kreativitu jednotlivců. Soutěžící tvořily koláž - veselého klauna. č í s l o 1 r o č n í k str.13 Nová Miss Tina PraÏáková Zápis do 1. tfiídy emesla Cílem každého zápisu je zjistit, zda je dítě na zahájení školní docházky přiměřeně zralé po všech stránkách. Letos se zápis uskutečnil ve čtvrtek Během soutěže krásy proběhla i soutěž pěvecká Veselá notička. Zpívala se připravená písnička a v druhém kole píseň vylosovaná. Soutěžilo 10 zpěváků a nejlépe se umístila Tereza Floderová z 5. třídy, druhé místo obsadil Vojtěch Šolc ze 3. třídy a na třetí metu dosáhla žákyně Markéta Svobodová ze 4. třídy. Závěrem si všichni přítomní zvolili Miss sympatie Tinu Pražákovou. Po veselém vystoupení našeho klauna už přišlo vyhodnocení a předání dárků našich sponzorů. Miss Tina Pražáková 1.Vicemiss Barbora Mlynářová 2.Vicemiss Marie Gabrisová Děkujeme sponzorům za dárky pro soutěžící firma USSPA, s.r.o. Kadeřnictví - Eva Filipová a Ivana Janďourková Kosmetika - Jana Šplíchalová a Petra Matějíčková Rozmarýnek - Šárka Pokorná Oriflame - Hana Kulihová Metodické sdružení 1. stupně A jak zápis budoucích prvňáčků probíhal? Děti a jejich rodiče přivítaly postavy kominíků, prodavačů, kadeřnic, učitelů a zvěrolékařů. Ty je provázely všemi dílnami, v kterých paní učitelky zjišťovaly, jak jsou děti do školy připravené. Budoucí prvňáci stavěli komín z barevných kostek, určovali geometrické tvary, vystřihovali, vázali tkaničku u bot, počítali, rozlišovali vpravo a vlevo, malovali postavu a plnili ještě další úkoly. Potěšila nás dobrá nálada dětí, ochota spolupracovat a jejich nadšení, s kterým líčily, že se do školy těší Amy se těšíme na ně! Ráda bych také poděkovala všem, kteří zápis připravili, a ocenila žáky, kteří se skvěle zhostili svých rolí a měli velice milý přístup k dětem, které se zápisu do 1. třídy zúčastnily. Metodické sdružení 1. stupně MATE SKÁ KOLA SLAVÍ DNEM OTEV EN CH DVE Í Letos v únoru tomu bylo 30 let, kdy mateřskou školu na Švábově kopci začaly navštěvovat první děti. Přijďte si zavzpomínat, kde jste trávili svá předškolní léta. Přijďte se podívat, co se změnilo nebo kam budou chodit Vaše děti. Zveme Vás na prohlídku mateřské školy v neděli 24. června od hodin. Těšíme se na Vás. Bc. Dana Petráčková, ředitelka MŠ

14 č í s l o 1 r o č n í k str.14 Matefiská kola Dolní Dobrouã zve rodiãe k zápisu do M na kolní rok ZÁPIS SE KONÁ VE âtvrtek 26. DUBNA 2012 VE IV. ODDùLENÍ MATE SKÉ KOLY OD do HODIN. Zapsány budou děti, které k dovrší tří let, i děti mladší s nástupem ve třech letech věku. K zápisu přineste rodný list dítěte. Pokud počet přihlášených dětí překročí maximální kapacitu MŠ, bude se při zápisu postupovat podle ředitelkou stanovených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. 1. Přednostně jsou přijímány děti v posledním ročníku MŠ a děti s odkladem povinné školní docházky ( 3, odst. 4, zákona č.561/2004 sb., školský zákon) 2. Děti zaměstnaných rodičů s trvalým pobytem v obci 3. Děti, které již mají sourozence v MŠ 4. Děti rodičů s trvalým pobytem v obci 5. Děti zaměstnaných rodičů s trvalým pobytem ve smluvních obcích Bc. Dana Petráčková, ředitelka MŠ Podûkování za Tfiíkrálovou sbírku 2012 Už podvanácté vyšli kolem svátku Tří králů do ulic měst a obcí České republiky malí koledníci. Zpívali koledy, písmeny K+M+B (Christus mansionem benedicat), která psali naddveře, přinášeli zvěst Ať Kristus žehná tomuto domu, a nabídli lidem také příležitost přispět na potřebné. Koledníci svým přáním štěstí a zdraví přinášejí radost a řada starších občanů už se na ně těší a netrpělivě je očekává. Dříve bylo koledování výsadou chudých dětí. Dnes nekoledují chudí, ale koleduje se pro chudé. Chudoba má v každé době svoji novou podobu, a tak je výtěžek TS určen na podporu služeb, které poskytuje Charita ČR lidem v nouzi. Jsou to např. služby pro seniory, nemocné a handicapované, lidi bez domova nebo služby pro rodiny s dětmi. Tříkrálová sbírka organizovaná Oblastní charitou Ústí nad Orlicí přinesla opět vyšší výtěžek než loni. V Orlickoústeckém regionu se vykoledovalo celkem ,- Kč do 453 pokladniček. Sbírka mohla být v takovém rozsahu uskutečněna jen díky stovkám dobrovolníků, kteří se na její organizaci každoročně podílejí a kterým patří velké poděkování. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v celé ČR a účastní se jí kolem koledníků, většinou z řad dětí a mládeže. Také v celookresní působnosti je tato akce podmíněna širokou spoluprací Charity s farnostmi, obecními a městskými úřady a stovkami dobrovolníků. 35 % z výtěžku Tříkrálové sbírky je určeno Charitě ČR na náklady spojené s přípravou sbírky a na humanitární krizový fond. Zbylých 65 % je určeno přímo Charitám, které sbírku v daném regionu organizují. Jménem Oblastní charity upřímně děkujeme všem, kdo s Tříkrálovou sbírkou pomáhají: našim asistentům v jednotlivých městech a obcích, koledníkům, správcům farností, zástupcům města a vám, kdo jste koledníky přijali a svým finančním darem projevili sounáležitost Tfiíkrálová sbírka 2012 Tříkrálová sbírka si za 12 let své existence získala důvěruobčanů. Řada lidí zejména starších už se na koledníky těší a očekává je. Dříve bylo koledování výsadou chudých dětí. Dnes nekoledují chudí, ale koleduje se pro chudé. Chudoba má v každé době svoji novou podobu, a tak je výtěžek této sbírky určen na podporu služeb, které poskytuje Charita ČR lidem v nouzi. Jsou to s bližními. Bez vás všech by Tříkrálová sbírka nemohla být uskutečněna. Úspěšnost sbírky se obvykle vyjadřuje výší vybrané částky, tedy jen v penězích. Dobře ale víme, kolik za tím vším stojí práce, času a energie ze strany našich asistentů a koledníků, zástupců měst a obcí, farností Upřímně vám všem děkujeme, vážíme si vaší ochoty a přízně. Výtěžek z letošní Tříkrálové sbírky je určen mimo jiné na provozní náklady služby pro ohrožené rodiny s dětmi Šance pro rodinu, kterou zatím využívá 15 rodin z celého okresu, nebo na provozní náklady občanské poradny v Ústí nad Orlicí a čtyř jejích kontaktních míst v okrese. Více informací najdete na: Iva Marková Oblastní charita Ústí nad Orlicí např. služby pro seniory, nemocné a handicapované, lidi bez domova nebo služby pro rodiny s dětmi. Velmi děkujeme všem, kdo koledníky přijali, kdo se nechali obdarovat přáním štěstí, zdraví a kdo svým finančním darem projevili svou solidaritu. Jak nám řekl jeden z našich asistentů: Věříme, že velký užitek přináší tato sbírka nejen

15 č í s l o 1 r o č n í k str.15 Orlicí a čtyř jejích kontaktních míst v okrese - provozní náklady služby pro ohrožené rodiny s dětmi Šance pro rodinu - provozní náklady Rodinného centra Kopretina Sloupnice - úprava suterénních prostor pro charitní ošetřovatelskou službu v Ústí nad Orlicí - stavební úpravy Centra pod střechou v Letohradě - materiálové vybavení charitního centra sociálních služeb v Lanškrouně - fond na rozvoj a rozšíření nových projektů - přímá pomoc Více informací o Tříkrálové sbírce naleznete na: Iva Marková Oblastní charita Ústí nad Orlicí Jak zjistit cenu jízdenky předem? Tarifní mapy s uvedením cen jsou vyvěšeny na každé autobusové i vlakové zastávce. Pokud máte přístup na internet, můžete si spočítat jízdné provšem potřebným zapojeným do programů Charity, ale i všem dárcům, protože není na světě mnoho věcí, které by dokázaly potěšit nitro člověka, jako svobodné rozhodnutí k daru. Upřímně děkujeme všem, kdo se podíleli na její organizaci a podpoře našim asistentům, vedoucím skupinek, koledníkům, duchovním správcům farností, zástupcům městských a obecních úřadů, skautům a všem ostatním ochotným dobrovolníkům. 35 % z výtěžku Tříkrálové sbírky je určeno Charitě ČR na náklady spojené s přípravou sbírky a na humanitární krizový fond. Zbylých 65 % je určeno přímo Charitám, které sbírku v daném regionu organizují. Oblastní charita Ústí nad Orlicí tento obnos v r použije k těmto záměrům: - provozní náklady Občanské poradny v Ústí nad Všem zúčastněným, tj. 15 skupinkám koledníků v Dolní Dobrouči a na Lanšperku DĚKUJEME za veškerou námahu, která přinesla své ovoce nejen v podobě rekordní částky ,- Kč. Též oceňujeme výbornou spolupráci s OÚ Dolní Dobrouč při organizaci sbírky asní spojenou administrativou. Radka Dušková, pastorační asistentka ŘKF Dolní Dobrouč REGIONÁLNÍ DOPRAVA (IREDO) V OTÁZKÁCH A ODPOVùDÍCH Co je IREDO? Nově zavedený systém společné regionální dopravy, který umožňuje cestujícím jízduna jeden jízdní doklad v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, včetně přestupů. To znamená, že při přestupu předložíte jízdenku již pouze ke kontrole. Mohu jednu jízdenku využít pro cestování autobusem i vlakem? Ano, v systému IREDO můžete na jednu jízdenku libovolně přestupovat mezi autobusem a vlakem. Pro jaké kategorie vlaků lze použít jízdenku IREDO? Pro všechny osobní, spěšné a rychlíkové vlaky. Při koupi cestovního dokladu je nutné sdělit, že chcete jízdenku IREDO. Jízdenku nelze použít pouze ve vlacích IC, EC, Ex a Pendolino. Jak ušetřit při cestování po kraji? Pokudjste pravidelným cestujícím, který využívá veřejnou dopravu pravidelně při cestě do školy či do práce, vyplatí se Vám zakoupit časovou jízdenku IREDO. Co je časová jízdenka IREDO? Časová jízdenka je obdobou tzv. lítačky. Na zakoupené trase lze absolvovat neomezený počet jízd. Časovou jízdenku si můžete koupit sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní. Má podobu papírové jízdenky. Jak funguje časová jízdenka v praxi? Student z Holic, který dojíždí každý všední den do školy v Pardubicích, by si musel s využitím jednotlivých jízdenek koupit v měsíci 40 jízd, což by ho stálo 840 Kč. Při zakoupení třicetidenní jízdenky zaplatí však pouze 630 Kč. Celkově tedy student měsíčně ušetří 25% nákladůna cestování. Roční úspora v průběhu školního roku přesáhne dva tisíce korun. V případě sedmidenní jízdenky by dosáhl úspory minimálně 20% a při použití devadesátidenní jízdenky více než 30% oproti nákupu jednotlivých jízdenek. Co když bude student z Holic na cestě přestupovat na vlak v Moravanech? To je možné jak s jednoduchou, tak i s časovou jízdenkou. Je časová jízdenka přenositelná? Ano, jednu časovou jízdenku může použít na konkrétní trase kdokoliv. Například paní bydlící v Moravské Třebové, která má zakoupenou devadesátidenní jízdenku na trase Moravská Třebová Svitavy se vrátila odpoledne z práce. Její manžel může tuto jízdenku využít a jet se podívat na basketbal do Svitav a zpět. Nezaplatí ani korunu navíc. Je možné použít časovou jízdenku iovíkendu? Ano, lze ji využít i o víkendu. Kde mohu časovou jízdenku IREDO koupit? Všechny časové jízdenky lze zakoupit v pokladnách Českých drah. Sedmidenní a třicetidenní lze zakoupit již ve všech regionálních autobusech. Mohu ušetřit při cestování po kraji, i když nejezdím veřejnou dopravou pravidelně? Ano, zakoupením síťové jednodenní jízdenky, která je vhodná zejména pro turisty. Za 160 korun lze cestovat v celém systému IREDO. Jak ušetřit v systému IREDO, když se chystáte na výlet s rodinou? Pokud cestuje více lidí, vyplatí se nákup skupinové síťové jednodenní jízdenky, která platí až pro pět osob, z toho dva mohou být dospělí. Cena této jízdenky je 260 Kč. Příklad: Pětičlenná mladá rodina z Hradce Králové se rozhodne, že o víkendu navštíví nově vybudovaný ski areál na Dolní Moravě (Pardubický kraj), který je vzdálený 86 kilometrů. Zakoupí si skupinovou síťovou jízdenku za 260 Kč. Na tuto jízdenku se nejenom dostane na Dolní Moravu, ale i zpět. Případně si může udělat výlet cestou zpět například do Litomyšle. Ani v tomto případě nezaplatí nic navíc.

16 č í s l o 1 r o č n í k str.16 střednictvím kalkulátoru na webových stránkách (Menu IREDO Kalkulátor jízdného). Slevy pro vybrané skupiny cestujících Děti do 6 let, kočárky s dítětem je možno přepravit až dvě děti do 6 let zdarma s průvodcem starším 10 let (třetí a další dítě s průvodcem poloviční jízdné zdarma se přepravuje kočárek s dítětem Děti do 15 let mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 % děti ve věku 10 až 15 let prokazují věk jakýmkoliv oficiálním průkazem s razítkem vydavatele, který obsahuje jméno, datum narození a fotografii dítěte Žáci do 15 let mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 62,5% (sleva se v kalendářním roce neposkytuje v období od do ) nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u autobusového dopravce Studenti do 26 let mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 25 % (sleva se v kalendářním roce neposkytuje v období od do ) nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u autobusového dopravce Osoby ZTP a ZTP/P mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 75 % po předložení průkazu (ZTP/P se vztahuje též na přepravu průvodce zdarma Rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí v ústavech mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %, pro cestu zpět je nutné mít ústavem potvrzené vykonání návštěvy v průkazu Držitelé průkazu PTP mají nárok na jízdné zdarma v autobusech zařazených IREDO IREDO Îáci se letos pfiipravují se na pfiijímací zkou ky témûfi ve v ech krajích Do 15. bfiezna mohou Ïáci devát ch roãníkû podávat pfiihlá ky ke studiu na stfiedních kolách. Pardubick kraj v leto ním roce uï po druhé pfiipravil jednotné pfiijímací zkou ky pro v ech 49 krajem zfiizovan ch stfiedních kol s maturitními obory vzdûlání, pfiistoupil v ak k nûkter m zmûnám. Na rozdíl od loàského roku letos organizuje jednotné pfiijímací zkou ky uï celkem 8 krajû vãetnû sousedních - Královehradeckého a Vysoãiny - a dal ích pût krajû nechává pfiijímaãky na rozhodnutí fieditelû kol. První kolo pfiijímacích zkou ek se uskuteãní 23. a 24. dubna. Po jednání s řediteli škol a dalšími odborníky jsme v přijímacím řízení provedli některé úpravy, říká radní pro oblast školství Jana Pernicová. Hlavní změnou je pevná bodová hranice pro přijetí žáků v dalších kolech přijímacího řízení, aby nemohlo docházet k tomu, že ředitelé v honbě za vyšším počtem studentů přijmou i žáky, kteří nesplňují studijní předpoklady, vysvětluje radní. Dodavatelem testů bude opět společnost SCIO a uchazeči o studium ve čtyřletých oborech vzdělání budou psát testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, uchazeče o studium na osmiletých gymnáziích čeká pouze test z obecných studijních předpokladů. Nově bylo sjednoceno také přidělování bodů za prospěch na základní škole na všech krajem zřizovaných gymnáziích. U nich je bodová hranice nutná pro přijetí stanovena ze všech získaných bodů, tedy bodů za testy, za prospěch ze základní školy a za další aktivity. Obchodní akademie a ostatní střední školy mají na rozdíl od gymnázií pevně stanoveno, kolik bodů musí uchazeč získat přímo v testech, aby mohl být přijat ke vzdělávání. Hodnocení prospěchu ze základní školy a hodnocení dalších aktivit stanovují samostatně ředitelé škol. Přijímací zkoušky nanečisto v letošním roce organizují samotné střední školy podle vlastního harmonogramu, většinou v průběhu března. Podrobná fakta a kritéria hodnocení najdete na pardubickykraj. cz/pro-verejnost a také na internetových stránkách jednotlivých škol. tisková zpráva Pardubického kraje Darují krev, zdarma. Kraj pfiispûje na jejich ocenûní Pardubick kraj v leto ním roce podpofií bezpfiíspûvkové dárce krve ãástkou 100 tisíc korun. Dobrou zprávu sdûlil v pondûlí radní Martin Netolick zodpovûdn za zdravotnictví fiediteli Úfiadu OS ââk Ústí nad Orlicí Jifiímu Preclíkovi. KaÏd ze ãtyfi oblastních spolkû âeského ãerveného kfiíïe obdrïí z krajského rozpoãtu 25 tisíc korun. Příspěvek kraje je určen na každoroční oceňování bezpříspěvkových dárců krve, které provádí již od roku 1960 Československý, následně Český červený kříž. Pravidelní dárci obdrží Jánského plaketu, nebo Zlatý kříž, a to podle počtu odběrů. V loňském roce převzalo v Pardubickém kraji ocenění 1638 dárců. Překvapilo mě, jak velké množství lidí je opakovaně připraveno poskytnout bezplatně cennou tekutinu a přispět tak k záchraně druhého člověka. Jen na Ústeckoorlicku je evidováno 616 dobrovolníků, kteří mají na svém kontě stovky odběrů, uvedl radní pro zdravotnictví Martin Netolický. Pardubický kraj si váží těch, kteří jsou ochotni nezištně pomáhat druhým a snaží se morálně tyto dárce ocenit. Transfuzní služba ve vyspělých zemích je založena na principu národní soběstačnosti a bezpříspěvkového dárcovství. Symbolické ocenění má spíše morální hodnotu, přesto je vyjádřením vděčnosti za obětavost a vytrvalost, dodal radní Martin Netolický. Osvěta dárcovství je jednou z rozšiřujících témat výuky první pomoci u dětí a mládeže, s kterou začínají v Ústí nad Orlicí. Ty jsou mnohem přístupnější a zábavným způsobem se jim dá vnuknout základní myšlenka tohoto projektu, záchrana života a pomoc druhému. To, že seznamování se s principy ochrany zdraví je nejúčinnější u dětí školního věku a mládeže, máme ověřeno dlouholetou praxí, přiblížil ředitel Preclík principy projektu, jímž působí na širokou škálu dětí v české republice již několik desítek let. tisková zpráva Pardubického kraje

17 č í s l o 1 r o č n í k str.17 Pfiehled ocenûn ch bezpfiíspûvkov ch dárcû krve v Pardubickém kraji za rok 2011 medailemi profesora MUDr. Jana Jánského a Zlat m kfiíïem BRONZ 10 odbûrû ST ÍBRO 20 odbûrû ZLATO 40 odbûrû ZLAT K ÍÎ 80 odbûrû Celkem Okres Ústí nad Orlicí Okres Chrudim Okres Svitavy Celkem Pardubick kraj Okres Pardubice sport spolky Karneval na ledû Vneděli 12. února 2012 se na dolním hřišti na Šejvě sešlo za krásného a slunečného, ale také pořádně mrazivého odpoledne více než třicet masek. Po ledě se proháněli Kašpar, Melichar a Baltazar, vařečkou vyzbrojený kuchař, neznámý duch s čertíkem, princeznami, indiánem či čarodějnicí. Podívat se přišla Sněhurka, Šmudla, Maková panenka i Dorota Máchalová, dorazila Pipi Dlouhá punčocha, želva Ninja i fotbalista Rosický. Radost rozdávalo slůně, víla, kočička i muchomůrka. Nástrahami na ledě připravených hrátek prošli všichni zúčastnění se ctí - procvičili bruslařskou techniku, vyzkoušeli svou přesnost, trpělivost i odvahu. Odměna byla sladká, drobné ceny snad potěšily a horký čaj zahřál (pro přihlížející zmrzlé dospěláky byl doslova nutností ). Tak zase za rok - na bruslích i bez nich - ahoj! SHŠ Lucrezia

18 č í s l o 1 r o č n í k str.18 spolky DOBROUâ V SRDÍâKU Kdo má Dobrouč v srdíčku nezaváhá chviličku... Víte, že nás, co jsme tohle motto o silvestrovském odpoledni slyšeli, nezaváhali a vydali se na tradiční procházku k Horákově kapli, byly téměř dvě stovky? Úžasné! Přálo nám i počasí: jasno, slunečno, nádhera! Tomu odpovídala i nálada. Podívejte se na internetové stránky a uvidíte nejen celý soubor pěkných fotografií, ale především ty usměvavé tváře. Cestou k cíli jsme měli jednu zastávku, a to na místě zbouraného Duškova statku naproti bioplynové stanici. A protože Duškův statek byl vždy spojován s Horákovou kaplí, rozhodli jsme se alespoň krátce zmapovat část historie tohoto rodu, statku i kaple. I když řada Dobroučáků, zvlášť těch starších, některá fakta zná, přesto asi většina měla za to, že zakladatel Horákovy kaple Bernard Dušek pocházel z tohoto statku a tady také hospodařil. Ale život Bernarda Duška prapradědečka současného majitele kapličky pana Jana Duška je spjat s jinou zemědělskou usedlostí, která se nacházela ve stráni pod dnešním kravínem. Hospodařily na ní po zmíněném Bernardovi ještě další dvě generace Dušků. Historie rodu jak ji sepsal a rodokmen až někdy k roku 1500 sestavil pan Jaroslav Jansa je velmi zajímavá, ale také složitá. Zmíníme se tedy jen o několika důležitých postavách a jejich osudech. Bernard Dušek mladší, syn zakladatele kaple tedy pradědeček se při hospodaření dostal do nepříznivé ekonomické situace. Doma se k tomu přidaly rozpory národnostní, takže se nakonec rozhodl opustit rodinu a emigrovat do Ameriky. Tam už byla jeho sestra s rodinou vycestovala s 8 dětmi i další příbuzní. Sám však za mořem při nějaké tragické události zahynul. Na usedlosti zůstala vdova se třemi syny. Syn Josef po návratu z 1. světové války asi i díky dědictví po otci z Ameriky postavil po roce 1920 zmíněný statek a později i cihelnu. Tady hospodařil ještě jeho syn Jan s manželkou Amálií, tedy rodiče současného majitele kaple. Po jejich smrti zakoupila opuštěný statek Silyba a v roce 2011 byl zbourán. Ještě osoba nejdůležitější: Bernard Dušek nejstarší. Narodil se v roce Ke vzniku kaple, jejímž je zakladatelem, se váže následující historka: Bernard ve svých asi 40 letech vážně onemocněl a marně hledal pomoc i u vyhlášených lékařů. Často chodil do svého lesa, kde vyvěral pramen a na stromě nad ním byl obrázek Panny Marie. Tady si vyprošoval navrácení zdraví, pil zdejší vodu a slíbil, že když se uzdraví, postaví na tomto místě kapličku. Opravdu se uzdravil, ale místo kaple postavil nad pramenem pouze sloup se soškou Panny Marie. Po čase znovu onemocněl a s jeho nemocí si nikdo nevěděl rady. Jednou v noci uslyšel ve snu hlas: Tys nesplnil, co jsi slíbil. Hned proto obnovil svůj slib, opět se uzdravil a kapli skutečně vybudoval. Je na ní letopočet 1866, je zasvěcena P. Marii a pouť je 8. září na svátek jejího narození. Bernard se dožil krásného věku zemřel až v roce A proč je kaple Horákova a ne Duškova, když ji postavil Dušek? Jsou dvě verze: První - podle zápisu z kroniky koupili Duškovi usedlost s polnostmi a lesem od Horákových, kteří tam hospodařili po dobu téměř 200 let, a proto novým majitelům zůstala přezdívka Dušek-Horák. Druhá - známější i romantičtější se týká ještě jedné pro Dobrouč významné osobnosti. Nejstarší Bernardův syn Jan Dušek studoval učitelství a působil jako výpomocný učitel v horských vískách v Orlických horách. Protože se Dobrouč neobejde bez přezdívek, začalo se mu říkat Horák. Přezdívka se přenesla na celou rodinu a tedy i na kapličku. Jan koupil a věnoval kapli hlavní oltářní obraz. Zapsal se i jako dobrodinec obce: postavil u fary chudobinec, který spravoval až do své smrti. Z dědictví pak ještě nechal za kostelem zřídit špitál pro nemocné /za dnešní sportovní halou/. Byl svobodný, svou štědrostí se finančně zcela vyčerpal a zemřel úplně chudý. Jeho hrob najdete na starém hřbitově hned proti vodě v první řadě. Je tam bílý kříž jako pomník s jeho jménem. Horákova kaple, která je soukromým majetkem, se brzy stala pro Dobrouč a celé okolí malým, ale krásným a navštěvovaným poutním místem. O její čistotu a údržbu s velkou starostlivostí již řadu let pečuje rodina Špinlerova. Kapličku znají a nedají na ni dopustit ani Italové z Marca-Rovereta, pro jejichž předky byla důležitým cílem setkávání během jejich vyhnanství za první světové války. Tady prosili za šťastný návrat do své vlasti. Tolik tedy historie. V roce 2006 tedy přesně 150 let od svého vzniku byla restaurována tzv. štátulka nad pramenem, upraveno okolí a vybudována kamenná nika, takže je dnes možné přečíst si na zadní straně i poděkování za uzdravení. Kromě tohoto díla realizoval v letech prapravnuk Bernarda Duška Jan Dušek na vlastní náklady i díky darům sponzorů zrestaurování interiéru, fasády i okolí kaple. Vedle ní teď stojí pískovcový sloup, kde bude umístěna deska s její historií. Vraťme se ještě jednou k naší zahrádkářské akci silvestrovské procházce v pořadí již třetí. Tradičně jsme pro všechny připravili nové keramické péefky - srdíčka po zkušenostech z minula raději hned 150 kusů. Historie se však opakovala: jen se po nich zaprášilo, takže díky rekordnímu počtu účastníků dalších 50 doplňujeme! Věkový průměr jsme nezjišťovali, ale rozpětí bylo značné. Z dříve narozených určitě vede prof. Jan Moravec, ti nejmladší se vezli ještě v kočárku. Při příchodu do lesa nás zase vítal zvuk zvonu a otevřená kaplička zvala k prohlídce. Vkasičce s nápisem Pro kapli se tentokrát objevilo Kč. Všem děkujeme, s radostí jsme je předali. Kpříjemné tradici patří i občerstvení pro dospělé něco na zahřátí a pro děti nově horký čaj s medem. Nejdůležitější je ale ta úžasná atmosféra kouzelné prostředí, radost ze setkání s přáteli, kamarády, známými i dosud neznámými, pohoda a dobrá nálada. Bylo by vynikající, kdyby vydržela po celý rok! Dík všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěli k úspěchu silvestrovského odpoledne: určitě však Kamile Šilarové za keramické suvenýry, ing. Aleši Kubíčkovi za fotodokumentaci, Janu Duškovi a Františku Kosařovi za celkovou přípravu a organizaci. Za pořadatele musím říci, že jsme se s vámi, milí Dobroučáci i všichni návštěvníci, moc rádi na silvestrovské procházce setkali. Je prima, že má Dobrouč ve svém srdíčku tolik lidí! Tak zase za rok? Za výbor ZO Českého zahrádkářského svazu: Zdena Dušková

19 V sobotu 18. února 2012 se v obci Přívrat konaly již 40. Hry bez katastru. Družstvo Dolní Dobrouče (tentokrát ve složení Michal, Lukáš, č í s l o 1 r o č n í k str.19 Hry bez katastru David, Pavla a Míša) se tohoto sportovně recesního klání účastní pravidelně od jeho vzniku, tedy od roku Tentokrát se pořadateli HBK stali členové sdružení pro veselejší současnost Miroslavova země, záštitu nad nimi převzal radní Pardubického kraje Martin Netolický. Změřit síly v netradičních disciplínách se sjeli borci z okresů Ústí nad Orlicí, Svitavy, Rychnov nad Kněžnou a Brno město. Atmosféra HBK byla již od rána skvělá, i když počasí se k nám nechovalo zrovna mateřsky. V základní části absolvovalo 26 družstev (včetně družstva starostů) pět kuriózních disciplín (např. disciplínu Prase počká, teď seš na řadě ty! inspirovanou známou pohádkou Dařbuján a Pandrhola, Zatopit a šup s baboudo pece nebo Imperialisté Přívratem neprojdou! ). O vítězích se rozhodovalo ve finále, do kterého postoupilo 12 nejlepších družstev. Naši borci si vedli skvěle, do finále postupovali ze 6. místa a skvělým výkonem - ať už jako tanečníci ve sněhu, lyžaři na speciálních dvojlyžích či pojídači královsky nadívané kachničky (kachnička byla z kynutého těsta a nádivku tvořilo kyselé zelí, nugeta a rýže s pálivou paprikou - soutěžící by rozhodně raději uvítali třeba jitrnici, jakou svět neviděl ) - obsadili krásné 2. místo za domácími z Přívratu. Všichni blázniví dospěláci v Přívratu ukázali, že jsou ve světě srandy, recese a pohody jako doma a že se za své dovádění nestydí, naopak ho považují za výbornou a potřebnou relaxaci v dnešní uspěchané době. A protože družstvo Dolní Dobrouče v letních HBK (červenec 2011, Kunčice) zvítězilo, budou se konat ty letošní letní HBK v sobotu na šejvském hřišti v Dobrouči. Následující recept nechť je malou pozvánkou na 41. Hry bez katastru, na kterých oslavíme 20 let trvání této sportovně recesní akce: HBK pochoutka: Vezmi 1/2kg srandy, 1 litr dobré nálady, asi 150 čerstvých šílenců, frťana odvahy, osol bláznivými nápady pořadatelů, vše orestuj, podlej trochoufanoušků a dus asi půl dne. Nakonec to ozdob rozhodčími. Podává se s velkým úsměvem SHŠ Lucrezia Díky ochotě třídních důvěrníků, kteří jsou každoročně voleni rodiči dané třídy, pořádá SRPDŠ různé akce, z nichž výtěžek putuje žákům zdejší základní školy formou příspěvků na dopravu, startovné na závodech, olympiádách, vědomostních soutěžích, na lyžařský výcvik, na divadelní představení a další aktivity pořádané základní školou. Tradičně s příchodem podzimu ve spolupráci se žáky 9. tříd pořádáme sběr papíru, výtěžek je věnován 9. třídě na zakoupení upomínkového daru při jejich slavnostním vyřazení. Ples SDH Dolní Dobrouã Ohlédnutí za ãinností SRPD Poslední víkendv lednuse můžete těšit na rodičovský ples. I letos děkujeme všem sponzorům, ochotným pomocníkům a nadšeným účastníkům - nebýt vás, ples by se nekonal. Celým večerem nás provázela bezkonkurenční kapela Betl Band. Zhlédli jsme dvě předtančení - první žáků 9. tříd pod vedením p. uč. Renaty Reslerové a druhé - půlnoční překvapení začínající místní taneční skupiny Poupata. Zásluhou spousty šikovných rukou bylo vyrobeno nejvíce kotilionů, co plesy pamatují. O hodnotné ceny jsme opět soutěžili. Nechyběla dobrá nálada a otevřená srdce, proto budeme na vás čekat i příště. Co chystáme? Retrozábava na téma zdravotnictví v místní hasičské zbrojnici Dětský den - pro žáky 1. až 9. tříd červen - tradiční volejbalový turnaj Velmi si vážíme vaší podpory a doufáme, že tomu bude i nadále. Více na Výbor SRPDŠ Fotografií se vracíme k letošnímu tradičnímu hasičskému plesu. Děkujeme všem sponzorům, pořadatelům a hlavně Vám, kteří jste s námi přišli strávit hezký večer. SDH Dolní Dobrouč

20 č í s l o 1 r o č n í k str.20 spolky V jezdy hasiãû v roce 2011 Vroce 2011 byla jednotka Sboru dobrovolných hasičů Dolní Dobrouče povolána Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje k 41 zásahům. Z těchto zásahů bylo 31 v katastrálním území obce Dolní Dobrouč (včetně Lanšperka a Horní Dobrouče) a 10 x jednotka zasahovala v sousedních obcích Hnátnice, Letohrad, Ostrov, Knapovec, Dolní Houžovec, Černovír, Petrovice. Poplach jednotce je vyhlašován 3 způsoby. Základním způsobem pomocí sirény a dále pak pomocí zpráv SMS aamds. AMDS zpráva je automatické volání na mobilní telefon. Volání zajišťuje software na operačním středisku, který vytvoří hláškudle textu. Výhoda zpráv SMS aamds je, že členové již po přijetí zprávy vědí, o jakou událost se jedná, a znají místo určení. Posledním způsobem je možnost vyhlásit poplach pomocí vysílačky, je-li jednotka přítomna v hasičské zbrojnici. Jednotka zasahovala u jednotlivých typů událostí takto: Požár 8 Dopravní nehoda 18 Technická pomoc odstraňování překážek 4 odchyt nebezpečného hmyzu 7 čištění kanalizace 1 hledání osoby 1 jiné 1 Únik ropných produktů 1 Požáry byla jednotka povolána k požáru lesa v Horní Dobrouči. Požár lesa vznikl od pálení klestí. Při požáruzasahovalo celkem 7 jednotek (2 profesionální a 5 dobrovolných). Jednalo se asi o 0,5 ha lesa v kopcovitém terénu u Kreuzigrova kříže. Část jednotek zasahovala od Horní Dobrouče a část od Dolní Čermné. Zásah trval necelé 4 hodiny. Škoda byla odhadnuta na Kč. Zásahu se zúčastnilo 16 členů jednotky jsme společně s profesionálními hasiči z Ústí nad Orlicí a dobrovolnými z Ústí n. Orlicí zasahovali u požáru stodoly v Dolním Houžovci. Škoda u požáru činila Kč. Uchráněné hodnoty činily Kč. Zásahu se zúčastnilo 8 členů jednotky jsme zasahovali u požáru kulturního domu v obci Žichlínek. Na místě zasahovalo 14 jednotek (3 profesionální a 11 dobrovolných). Škoda byla vyčíslena na 2 miliony, uchráněn byl majetek ve výši 1 milionukč. Naše jednotka zasahovala v počtu 4 osob a střídala zasahující hasiče ostatních jednotek. Dopravní nehody jsme společně s HZS Ústí n. O. zasahovali u dopravní nehody osobního auta na silnici č. 360 směrem na Letohrad. Jednotka poskytla předlékařskou péči dvěma osobám a jednu osobu vyprostila z vozidla. Jednotka dále ve spolupráci s HZS zabezpečila vozidlo proti požáru, řídila dopravu na místě zásahu, pomáhala záchranné službě a odstranila z komunikace uniklé provozní náplně vozidla. Zásahu se zúčastnilo 6 členů jednotky jsme s HZS Ústí n. O. zasahovali u dopravní nehody osobního auta u Václavova. Jednotka asistovala letecké záchranné služby při transportu zraněné osoby do vrtulníku jednotka vyjela k autu, které na silnici směr Letohrad narazilo do stromu. Byla poskytnuta předlékařská pomoc osobám cestujícím ve vozidle, zabezpečeno vozidlo proti požáru. Jednotka řídila dopravu na místě události a po vyšetření nehody vyprostila vozidlo z příkopu a předala odtahové službě. Sorbentem byly zlikvidovány ropné skvrny na komunikaci. Zásahu se zúčastnilo 8 osob, dalších 6 členů jednotky bylo v pohotovosti v hasičské zbrojnici v 17:48 hod. byla jednotka povolána k dopravní nehodě na křižovatce u Lanšperka. Po příjezdu na místo bylo zjištěno osobní auto na střeše v příkopě, osoby lehce zraněny. Jednotka poskytla předlékařskou pomoc. Po vyšetření nehody byly odstraněny následky nehody a vozidlo bylo vyproštěno z příkopu. Zásah byl proveden ve spolupráci s HZS Ústí n. O ve 20:40 jednotka vyjela k osobnímu autuna střeše, které spadlo z komunikace II/360 na cyklostezku u odbočky do Nebíčka. Jednotka převrátila vozidlo na kola a odstranila následky nehody v 9:26 byla jednotka SDH Dolní Dobrouč vyslána na únik ropných produktů na komunikaci z Dolní Dobrouče do Ostrova. Zároveň do obce Ostrov byla vyslána jednotka HZS Lanškroun. Před výjezdem k této události však jednotka byla odeslána na dopravní nehodu směr Letohrad. Po příjezdu na místo bylo zjištěno osobní auto na střeše. Byly zraněny 3 malé děti a jedna dospělá osoba. Jednotka spolupracovala se záchrannou službou při poskytování první pomoci zraněným osobám. Jednotka řídila provoz na místě události, zabezpečila vozidlo proti požáru a po vyšetření nehody bylo vozidlo odstraněno z komunikace. Druhá část jednotky likvidovala ropné skvrny po celé obci včetně Horní Dobrouče. Obou zásahů se celkem účastnilo 14 osob v 17:18 hod jsme byli vysláni k vozidlu na střeše na silnici směrem na Letohrad. Po příjezduna místo nám byla oznámena projíždějícími řidiči další nehoda dvou osobních aut. U první nehody byl ponechán jeden hasič, zbytek jednotky pokračoval k nahlášené nehodě. Jednalo se o nehodudvouosobních vozidel se 4 zraněnými osobami. Jednotka poskytla předlékařskou pomoc a další běžné činnosti. Zasahovalo celkem 8 hasičů a dalších 7 bylo připraveno v hasičské zbrojnici. Po návratu od nehod jednotka jela zlikvidovat roj včel do místní mateřské školy. Na závěr jistě patří poděkování všem členům výjezdové jednotky hasičů v Dolní Dobrouči, zvláště pak veliteli jednotky a všem velitelům družstev. Za veškeroučinnost jednotky až do příjezduprofesionálních hasičů zodpovídá velitel dobrovolné jednotky, případně velitel družstva. Na nich leží veškerá zodpovědnost za rozhodnutí o provedení zásahu. Po příjezdu profesionálních hasičů zpravidla velení přebírá profesionální velitel. Není to však pravidlem ani povinností. AN Dne 18. Února se se v prostorách dobroučského kina uskutečnil další, v pořadí již čtvrtý ročník festivalu amatérských filmů s leteckou tematikou Mít křídla. Pořádající Spolek přátel vzduchoplavby už od začátku roku začal přijímat soutěžní snímky, jejich počet se k datu pořádání festivaluvyšplhal na třicet. Protože takovéto množství není v omezené době jednoho odpoledne bez rizika újmy na zdraví diváka odpromítat,ředitel festivalu pan Jaroslav Šilar vybral z tohoto množství 12 filmů. Byla vybrána díla, aby se v přehlídce objevilo co možná nejširší spektrum IV. roãník festivalu Mít kfiídla leteckých disciplín a filmy samozřejmě musely splňovat vstupní podmínky týkající se délky snímku a jeho technického zpracování. V rámci doprovodného programu jsme připravili dvě besedy. V té první vyprávěl a promítal pan Miroslav Oros, pilot (nejen) padákového kluzáku a držitel světového rekordu v uletění více než 9000 km za 90 dní. Tento rekord měl kromě velkého sportovního výkonu ještě další velký lidský rozměr, protože pan Oros během svého letu navštěvoval děti v dětských domovech po celé republice a vlastním výkonem jim dokazoval, že má-li někdo cíl, může ho dosáhnout, i když se jeví nedosažitelný. Dojemným momentem pak bylo setkání M. Orose a několika dětí z Dětského domova z Horní Čermné, které se přijely za svým pilotem na besedu podívat. Druhou besedu měl tradičně pan Jan Škrabálek, český reprezentant v paraglidingu a účastník soutěží Dolomitenmann, Extrem cup, Adrenalin cup a RedBull -Alps.Právě o posledně jmenovaném závodu vyprávěl tak poutavě, že plánovaných 90 minut zdaleka nestačilo. Jan Škrabálek, který se v poslední době několikrát objevil ve vysílaní

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Schávlený rozpočet na rok 2016

Schávlený rozpočet na rok 2016 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Schávlený rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y r. 2016 DPFO - závislá činnost 6 065 000 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 400 500 DPFO - kapitálové

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.2006 24/3z program 3.zasedání Zastupitelstva městského obvodu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M. Spačková, L.

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J. Pružinec, R. Horová, Z. Šmausová, M.Mach, M. Dušková Omluveni: P.Ton, J.Fučík,

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 29. září 2011 v 18:00 hod.

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 29. září 2011 v 18:00 hod. Zápis z 15. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 29. září 2011 v 18:00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef Adámek (příchod v 18.20 hod), Jiří Beran, František Illek, Josef

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2 z jednání zastupitelstva Zápis č. 4/2012 Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v Jimramově Přítornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany.

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO), které se konalo dne 17.06.2013 v 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany. Přítomni: Zdeněk Chromý, Karel Šmerda, Emil Pěček,

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové Návrh závěrečného účtu města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více