Protikomunistický happening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protikomunistický happening"

Transkript

1 Časopis Mladých konzervativců Brno Číslo 11, rok 2005 Vážení čtenáři, podle průzkumů veřejného mínění nejste normální. Alespoň v tuto chvíli, kdy čtete náš časopis a dáváte tak najevo svůj zájem o politiku a s ní související ekonomiku, právo a další oblasti veřejného života. Průzkumy totiž ukazují, že normální je nezájem až apatie vůči dění ve společnosti. A nedávno formálně ukončená vládní krize lhostejnost většiny pouze prohloubila. Průzkumy veřejného mínění jsou zajímavé, ale nesmí se brát příliš vážně a už vůbec se na jejich základě nesmí činit důležitá rozhodnutí. Proto vám děkujeme, že nepodléháte současnému trendu a budeme rádi, pokud vydržíte i do budoucna. Já osobně věřím, že se postoj veřejnosti změní, že občané správně rozpoznají, co je doopravdy normální. My, brněnští Mladí konzervativci, se snažíme vytvářet příznivé prostředí pro rozvoj občanské a demokratické společnosti v tom nejlepším slova smyslu. Pořádáme pro vás přednášky a konference a také vydáváme tento časopis, jehož jedenácté číslo držíte právě v rukou. Přeji vám příjemné čtení. Protikomunistický happening Happening proti komunismu a za potrestání komunistických zločinů jsme na Prvního máje pořádali v pisáreckém parku. Letos se konal již pátý ročník akce. Komunisté plivali na zem, rozčilovali se, absurdním způsobem lhali. Tento rok jsme rozdávali vytištěné seznamy popravených komunisty na našem území. Komunisté seznamy trhali a házeli na zem anebo reagovali větami typu: To jste opsali telefonní seznam? Richard Duřpekt místopředseda RK MK Brno Citát Svoboda nemůže přetrvat, pokud ji každá nová generace znovu nenastolí a pokud nezdůrazní její hodnotu. Internet F. A. Hayek NoCampaign sdružuje voliče všech britských politických stran, kteří odmítají Ústavu pro Evropu. NoCampaign stojí v opozici vůči snaze o přesunutí dalších pravomocí na úroveň EU a nepovažuje Ústavu pro Evropu za odpověď na současné problémy EU. První máj oslava zločinnosti JAN STRELIČKA Členové a příznivci KSČM se pravidelně na Prvního máje scházejí v brněnském pisáreckém parku. Oficiálně slaví Svátek práce. Fakticky však přicházejí masově oslavovat komunismus v celé jeho šíři a s celou jeho minulostí. Komunisté drželi monopol k výkonu státní moci v naší společnosti čtyřicet let. Spáchali nezanedbatelné množství justičních zločinů včetně politických vražd a neostýchali se intenzivně terorizovat a perzekuovat jednotlivce, kteří byli nositeli názorů odlišných od těch centrálně nadiktovaných. Zapříčinili úpadek tradičních morálních hodnot a destruovali pojetí člověka jako samostatného jednotlivce, který má přirozené právo na svobodu a na ochranu před nespravedlivým zasahováním státu do jeho soukromí. Člověka postavili do pozice pracovní a ekonomické jednotky, která měla poslušně plnit státem zadané funkce. Zničili institut soukromého vlastnictví a tržní hospodářství nahradili neefektivním direktivním řízením. Pokračování na straně 3

2 2 POHLED ZPRAVA 2005 Datum svobody RICHARD DUŘPEKT Do všeobecného povědomí české veřejnosti se pomalu dostává jistý den v půli června, který se nazývá Den daňové svobody. Víme o něm, že půlí rok na dvě pomyslné části, kdy nejprve téměř polovinu roku pracujeme pouze pro stát a teprve v onen den se osvobodíme a dále pracujeme už jen pro sebe. Datum nedlouho před prázdninami je pro aktivní a odpovědné lidi dost nepříjemné, nejraději by jej měli už v lednu. Nastává však den daňové svobody skutečně už v půli června? Není to náhodou později? Mé pochybnosti pramení ze způsobu, jakým se den daňové svobody určuje. Zjednodušeně řečeno - stanovuje se jako podíl hrubého domácího produktu (HDP) a výdajů všech veřejných rozpočtů. Jenže co je to hrubý domácí produkt? Víme vůbec, co všechno vlastně zahrnuje? Počítá se do něj i zelenina, kterou si zahrádkář sám vypěstuje? Nebo výnosy z prodeje kradených aut a prostituce? Spropitné? Příjmy z korupce, označující se hrdě jako naturální plnění mzdy? Bohužel ano, i tato zkreslující čísla počítá Český statistický úřad do našeho HDP. Tím pádem máme papírově HDP o hodně vyšší a podíl zaplacených daní se proto zdá být relativně menší. V zavedeném systému se navíc dohromady počítají příjmy firem a občanů, které se zdaňují zcela odlišně. Výsledkem je, že den daňové svobody je v kalendáři o poznání dříve, než by jej skutečně mohla oslavovat většina občanů. Pokusme se nyní jednoduchým způsobem určit, kdy oslaví den daňové svobody občan, který je běžným zaměstnancem, bere mzdu a tu následně téměř celou utratí. Řekněme, že náš vzorový občan má hrubou mzdu Kč měsíčně, což pro firmu představuje celkové vydání Kč (tzv. super-hrubá mzda), protože k hrubé mzdě musí ještě navíc státu zaplatit skrytou sociální a zdravotní daň ve výši 35% hrubé mzdy. Zaměstnanec pak zaplatí běžné daně odváděné ze mzdy a zbude mu Kč čistého. Už jen to samo o sobě znamená zdanění na úrovni 44,16%, což odpovídá 10. červnu. To ale ani zdaleka není všechno. Ze své čisté mzdy platí člověk další daně, např. v podobě povinného televizního poplatku, i když se na Českou televizi nedívá, poplatek za odpad, i když žádný neprodukuje, poplatek za psa, poplatek za nejrůznější úřední výkony atd. Všechny tyto poplatky jsou pouze další skrytou formou daní, které mohou činit dohromady zhruba 300 Kč měsíčně. Zbývající peníze může občan konečně utratit za zboží a služby. Jenže i ty jsou zdaněny, a to většinou sazbou 19% DPH. Výjimkou jsou potraviny, které se dnes zdaňují pouze 5%. Přesto náš vzorový občan vydá na DPH cca 2000 Kč měsíčně. Ani to však stále ještě není všechno, v mnoha druzích zboží je zahrnuta ještě spotřební daň. Na té odvede státu průměrně 800 Kč měsíčně. Při celkovém součtu na konci měsíce pak takový občan zjistí, že zaplatil nejrůznější daně v celkové výši zhruba Kč a pouze Kč čistého mu zbylo k dispozici na nákupy zboží a služeb. A to už odpovídá zdanění na úrovni 55,55%, což zase odpovídá 22. červenci. A to už se dostal o více než měsíc dál oproti oficiálnímu dni daňové svobody. Je jasné, že každý občan má svůj vlastní den daňové svobody, vycházející z jeho příjmů a struktury spotřeby. Je však důležité si uvědomit, že jednotlivé osobní dny daňové svobody se vůbec nemusí blížit oficiálnímu termínu v polovině června. U důchodců nastávají o poznání dříve, ale u drtivé většiny pracujícího obyvatelstva mnohem později, daleko za polovinou roku. Přejme si, aby každý z nás dokázal alespoň přibližně stanovit svůj vlastní den, kdy přestává dávat peníze do rukou státních, tedy neefektivních úředníků, a aby i na toto datum myslel tehdy, když vybírá volební lístek, který hodí ve svátek demokracie do volební urny. Fenomén Edvarda Beneše KVĚTOSLAV RUŠAR Po více než padesáti letech má znovu exprezident a exministr zahraničních věcí Edvard Beneš sochu. Byla odhalena 16. května 2005 na Loretánském náměstí v Praze před budovou ministerstva zahraničí. Postavení sochy ovšem vzbudilo vlnu negativních reakcí v sousedním Německu a Rakousku. Nejhlasitěji byl slyšet bavorský premiér Edmund Stoiber. V tisku byl jeho proslov srovnáván s řečmi nacistů. Pro sudetské Němce je Beneš politik, který je na základě dekretů po válce v roce 1945 zbavil majetku a vyhnal z Československa. Po roce 1989 se o Benešových dekretech mluvilo mnohokrát. Němci usilovali o zrušení. Dokonce tímto podmiňovali i náš vstup do Evropské Unie. To bylo právě období, kdy se celá kapitola o Benešových dekretech uzavřela. Německá vláda definitivně uznala platnost dekretů. Ovšem spousta Němců se s názorem spolkové vlády nesmířila. Odsun sudetských Němců není nic, na co by měl být český národ pyšný. Odsun je ovšem nutné vnímat jako důsledek války. A válku vyvolali Němci, ne Češi. Většina sudetských Němců byla hrdá, že jsou Němci a podporovali Hitlera. Benešovy dekrety jim vzali pouze domov a majetek, ale oni vzali život 55 miliónům lidí! Při znalosti těchto triviálních faktů mne opravdu pobuřují výroky některých německých či rakouských předáků. Šedesát let po válce bychom neměli hledat problémy, ale měli bychom naopak hledat usmíření a mír mezi oběma národy. Němci musejí pochopit, že Beneš znamená pro Česko a Slovensko opravdu mnoho. Vždyť je jedním z nejvýznamnějších zakladatelů samostatné Československé republiky. Byl dlouholetým ministrem zahraničí a po Masarykovi druhým prezidentem Československa. A proto si zaslouží úctu českého národa. Stejně tak i sochy jako je ta na Loretánském náměstí. w w w. k o n z e r v a t i v c i. c z / b r n o

3 3 POHLED ZPRAVA 2005 Neupřímnost obhájců evropské ústavy ROBERT KOTZIAN Dva aktivisté z řad poslanců Evropského parlamentu, Španěl Alejo Vidal-Quadras Roca a Němec Jo Leinen, před nedávnem ostře vystoupili proti postojům prezidenta České republiky Václava Klause k návrhu tzv. evropské ústavy. Jejich zavádějící argumentaci nemá příliš smysl rozebírat. Prezident České republiky Václav Klaus má ve své argumentaci proti evropské ústavě pravdu. Je správné se zamýšlet, do jaké míry jsou důsledky případného přijetí evropské ústavy, které Václav Klaus uvádí, závažné. I poslanci Roca a Leinen pravděpodobně tyto důsledky za závažné považují nebo alespoň cítí, že snižování jejich závažnosti by jim u občanů neprošlo, a proto zpochybňují, že by z evropské ústavy vyplývaly. Nezpochybňují však jejich závažnost. Nepokouší se například vysvětlit, proč suverenita členských zemí EU nemá být podle nich tak vysoce stavěnou hodnotou. Namísto toho se pokouší zpochybnit závěr Václava Klause, že evropská ústava by k dalšímu, výraznému ukrojení z naší suverenity vedla a pro jistotu hned útočí. Poslanec Roca označil postoje Václava Klause jako velmi nepřátelské Zavádí tedy evropská ústava evropský superstát? Diskuse o této otázce připomíná dětskou hru, kdy si jeden hráč myslí zvíře a druhý se postupným kladením otázek (Má to srst? Je to savec? ) snaží zvíře uhádnout. Evropská ústava zavádí, nebo k předchozím smlouvám doplňuje, všechny atributy státu (území, ústava, právní subjektivita, občanství, svrchovanost moci, symbolika, ), ale o státu se nezmiňuje. Vznikne tak stát? Je zvíře, které má čtyři nohy, srst, ocas a štěká, pes nebo není? Ano, je to pes a EU by po ratifikaci evropské ústavy byla státem, přesněji nad-státem neboli superstátem. Příznivci evropské ústavy nehrají fér, když to odmítají přiznat a obhajovat. Pozice České republiky v klíčovém orgánu, Radě EU, by se s evropskou ústavou zhoršila. Je snadno dokazatelným faktem, že naše hlasovací síla by ze současných 3,7% klesla na 2,2%. Zároveň by výrazně posílily velké státy, nejvíce Německo (více než dvojnásobně) a Francie (o 50% více). Relativní oslabení České republiky vůči těmto zemím by bylo markantní. V posledních týdnech jsme byli svědky, jak tyto země zablokovaly liberalizaci služeb. Není těžké si vzpomenout, jak zatočily s Paktem stability. Francie s Německem si s klidem a tvrdě prosazují své národní zájmy a hledí si svých pozic v orgánech EU. Běda však, když po něčem podobném volají čeští eurorealisté! Poslanci Roca a Leinen, ale i jiní obhájci evropské ústavy, elegantně ignorují jedny z jejích nejhorších pasáží. Kromě další koncentrace moci na unijní úroveň je to například článek IV-444, který má umožnit přesun oblastí politiky z jednomyslného hlasování do hlasování kvalifikovanou většinou bez nutnosti ratifikace členskými zeměmi. Přeloženo do normálního jazyka, bez výslovného souhlasu národních parlamentů nebo lidí v referendech má být možné odbourávat zásadu jednomyslnosti z dalších oblastí politiky. Přestože tento přesun by musel být jednomyslně schválen Evropskou radou a členské země by měly možnost vyslovit nesouhlas (nebylo by však třeba, aby vyslovovaly souhlas!), realisticky viděno by článek IV-444 otevřel pandořinu skříňku. Další nepřijatelnou částí evropské ústavy je tzv. doložka flexibility (článek I-18) a článek I-36. Oba umožňují další koncentraci moci na unijní úroveň bez nutnosti ratifikace. Kritika takových kroků se potýká s problémem, s jakým se nutně potýká každá kritika známé salámové metody, kdy jeden krok je nevýznamný posun a celý děj je obtížně uchopitelný. Ptejme se, čeho jsme ochotni se v procesu evropské integrace vzdát a čeho již ne. Z odpovědí odvozujme své postoje. Říkat ne je legitimní a je to právo každého z nás. Již zmíněný německý poslanec Evropského parlamentu Jo Leinen je bývalý (dnes už to zjevně umí lépe zaobalit ) levicový a protiamerický radikál. Václav Klaus upozorňoval před časem na shodné rysy EU a RVHP. Jestliže člověk jako Jo Leinen kritizuje prezidenta republiky, která má více než čtyřicetiletou komunistickou zkušenost, za jeho postoje k evropské ústavě, je třeba mít se na pozoru. První máj JAN STRELIČKA Pokračování ze strany 1 S výčtem obdobných charakteristických znaků nelegitimnosti dlouholeté komunistické vlády na našem území by se dalo dlouze pokračovat. Stručně lze konstatovat, že komunisté vládli v naší zemi zločinným a protiprávním způsobem. V ostatních zemích se komunisté častokrát chovali mnohem bezohledněji než u nás. Typickými příklady jsou stalinistický Sovětský svaz, charakteristický vnitrostranickými čistkami, rozsáhlými hladomory a sibiřskými gulagy, nebo Pol Potova Kambodža, kde byla tamními komunisty zmasakrována celá třetina obyvatelstva státu. Celkově se počet obětí celosvětového komunismu počítá v řádech desítek milionů. V současné době patří mezi nejvíce nesvobodné společnosti na světě právě komunistické režimy v Severní Koreji a na Kubě. Už jen z těchto důvodů je pro nás, brněnské Mladé konzervativce, jakákoliv forma oslav komunismu nepřijatelná a odsouzeníhodná. Prvomájové komunistické mítinky, typické svou davovostí, navíc považujeme za hrubě urážlivé vůči všem lidem, kteří byli za období totality stíháni nebo jinak následkem výkonu komunistické moci trpěli. Proto nejsme ke komunistickým oslavám lhostejní a vyjadřujeme k nim na kraji pisáreckého parku pokojným způsobem svůj zásadní nesouhlas. Upozorňujeme také na nebezpečí relativizace či bagatelizace komunismu ze strany těch, kteří se sami za komunisty neoznačují. Jsme přesvědčeni o tom, že komunisté sice mohou změkčit rétoriku, formálně změnit program, snažit se jakoby reformovat, ale nemohou změnit svou minulost a podstatu. Komunistické oslavy Prvního máje vnímáme jako skutečné oslavy zločinnosti. A na závěr. Bude-li to potřebné, budeme proti oslavám zločinnosti protestovat i příští rok. Vyšlo ve zkrácené verzi v deníku Rovnost dne 2.května 2005

4 4 POHLED ZPRAVA 2005 Den daňové svobody JIŘÍ NĚMEC Rok se s rokem sešel a opět je tu ten velký zlom, jemuž říkáme Den daňové svobody. Kdo tento den vlastně slaví? My všichni, občané České republiky, protože nás všech se týkají stále se zvyšující daně v naší zemi. Den daňové svobody je pomyslný předěl roku, kdy průměrný občan přestává vydělávat na stát a začíná vydělávat sám na sebe. Letos je to již 45% dní z roku, kdy vyděláváme na stát a teprve potom vyděláváme ty peníze, o kterých sami rozhodneme, co si za ně koupíme. Jestli bydlení, auto, jídlo, dovolenou či cokoliv jiného. To znamená, že z každé vydělané tisícikoruny každý z nás odvede průměrně celých 450 Kč státu! Co se tu vlastně děje? Od roku 2000, kdy byl Den daňové svobody v České republice poprvé vyhlášen, se jeho termín posunul o 8 dní směrem ke konci roku. To znamená, že dnes o hospodaření s našimi penězi rozhodují politici a státní úředníci v daleko větší míře než před 5 lety. Je více než jasné, kdo za tuto stále se zhoršující situaci může. Veškerá odpovědnost za vzniklou situaci padá na současnou vládní koalici ČSSD, KDU-ČSL a nečinně přihlížející Unie svobody. Jednotlivé tváře ministrů se sem tam vymění, sociálně demokratický premiér se vymění třeba několikrát, ale daně se zvyšují stále stejně hrozícím tempem. Je jasné, že další pokračování této vlády je nežádoucí a nebezpečné pro každého občana. Na úkor levicové politiky budou stále více doplácet všechny vrstvy občanů České republiky. O to horší je, že velkou část daní většina z nás ani nevidí. Problém je totiž v tom, že před zaměstnancem zůstává skryta značná část daní ve formě odvodů zaměstnavatele za zaměstnance na zdravotní a sociální pojištění. S tím nepřímo souvisí, že vysoké zdanění fyzických i právnických osob v České republice omezuje jejich svobodu a dusí rozvoj podnikání a vytváření nových pracovních míst. Jaké je řešení situace? 1) Podstatné snížení celkové daňové zátěže. 2) Radikální zjednodušení soustavy daní z příjmů. 3) Vytvoření takového systému, kdy bude každý občan a podnikatel schopen vyplnit daňové přiznání sám bez pomoci drahého daňového poradce. 4) Vytvoření takového systému, kdy každý zaměstnanec uvidí na výplatní pásce veškeré odvody do státní pokladny za svou osobu. 5) Podpora takových politických návrhů, které jsou v souladu s výše uvedenými body, tj. zejména podpora návrhu ODS na zavedení patnáctiprocentní rovné daně. Jak efektivněji řídit veřejné finance? SAVINA FINARDI Ekonomové zabývající se otázkou veřejných financí a veřejné volby (Public Choice School) si poslední dobou čím dál častěji kladou otázku, zda by nebylo efektivnější svěřit správu veřejných financí nějaké nezávislé instituci. Ve skutečnosti se nejedná o novátorskou myšlenku. Zhruba v 80. letech 20. století došlo k delegaci rozhodující části pravomocí v oblasti monetární politiky z vlád na centrální banky. Centrální banky se tak staly nezávislé na politickém cyklu a bylo zažehnáno zhoubné emisní zadlužování (tj. krytí veřejného dluhu formou tisknutí ryze inflačních peněz). Bohužel dnes jsme emisní zadlužování vyměnili za zadlužování dluhové, tzn. že vláda emituje dluhopisy, kterými pokryje plánovaný deficit státního rozpočtu. I když tento způsob financování veřejného dluhu je obecně považován za čistější a transparentnější, pak stejně vede k často populistickému zvyšování veřejného dluhu. ČR je toho explicitním důkazem. Naše ekonomika roste už od třetího čtvrtletí roku 1999 a za loňský rok 2004 naše ekonomika dokonce zaznamenala na své strukturální potíže rekordní růst ve výši 4 % HDP. Přesto vláda schválila deficit státního rozpočtu ve výši 83,6 mld. Kč, který se přirozeně zavázala financovat emisí dluhopisů. Právě toto jsou důvody proč mnohým odborníkům (v ČR např. Ondřej Schneider) dochází trpělivost a přicházejí s nabídkou nezávislé instituce spravující veřejné finance po vzoru centrální banky. Je zjevné, že tato instituce by byla ustanovena na základě zákona, který by vymezoval její působnost a pravomoci. Politická reprezentace schvalující naše zákony by si tak sama stanovila rozsah působnosti této instituce, resp. míru, do které by byl vliv politiků omezen. Tato myšlenka se může jevit jako naivní a zároveň rozporuplná. Nicméně v historii najdeme i takové politiky, kteří si uvědomovali, jak silným nástrojem veřejné finance jsou a jak snadné jich lze zneužít. ČR má na výběr. Můžeme se tvářit jako že se vlastně nic neděje a že nás téměř 700 miliardový veřejný dluh nezajímá. Nebo se můžeme k tomuto problému postavit čelem a vytvořit takové podmínky, které nejlépe eliminují manévrovací prostor politiků pro potenciální zadlužování. Můžeme namítnout, že pouze volený zástupce by měl mít pravomoc rozhodovat o alokaci veřejných zdrojů. Naše zamýšlená instituce by jim toto privilegium neupřela, pouze by nastavila jasné a striktní podmínky a meze, za které by už zákonodárce-politik nemohl jít. Pojďme tuto myšlenku rozvíjet a nebojme o ní diskutovat. Demokracii tím určitě neublížíme. Nemusíme přímo zakládat Úřad veřejných financí. Stačí když přijmeme zákon, který stanoví, kdy je možné schválit deficit státního rozpočtu ve výši 1 % HDP, 2 % HDP atd. V každém případe je ale nutné takovéto restriktivní opatření přijmout. ČR spěje do dluhové pasti a z ní je velmi obtížného návratu za dosti vysokou cenu. Opravdu chceme tuto cenu zaplatit?

5 5 POHLED ZPRAVA 2005 Oslava Dne daňové svobody Jako tradičně, i letos budou Mladí konzervativci Brno slavit Den daňové svobody. Oslava bude složena z průvodu městem a z rozdávání letáků u informačního stánku na Malinovského náměstí. 15:00 - průvod městem Brnem, start v 15:00 z České 11 15:30-17:30 rozdávání letáků u informačního stánku - Malinovského náměstí, Brno Přidej se k nám! Také si myslíš, že svoboda jednotlivce je nejdůležitější hodnotou? Také neuznáváš revoluci jako prostředek pro dosažení politických cílů? Také jsi přesvědčen(a), že svobodný kapitalismus je nejlepším společensko-ekonomickým uspořádáním? Chceš se s námi podílet na propagaci pravicového myšlení a je Ti 15 až 35 let? Přidej se k nám - staň se členem či členkou Mladých konzervativců! w w w. k o n z e r v a t i v c i. c z / b r n o

6 6 POHLED ZPRAVA 2005 Den Liberálního institutu v Brně Den Liberálního institutu v Brně se konal již druhým rokem. Letos se konal 28. dubna. Stejně tak jako minulý rok se skládal ze série několika přednášek na vysokoškolských fakultách. Přednášejícím byl doc. Ing. Josef Šíma, Ph.D. Vedle toho probíhal po celý den v prostorách Ekonomicko-správní fakulty MU prodej knih Liberálního institutu (www.libinst.cz). Zdarma byly k dispozici také některé materiály Mladých konzervativců Brno. První přednáška z programu Dne Liberálního institutu v Brně se konala na Právnické fakultě MU. Její téma znělo Ekonomie a právo součinnost či nepřátelství? Na další přednášku jsme se přesunuli na Fakultu sociálních studií MU. Doc. Šíma přednášel na téma Globalizace lék na chudobu. Série přednášek byla ukončena na Ekonomicko-správní fakultě MU. Téma závěrečné přednášky bylo Ekonomie a právo. Konference Občanského institutu na téma Conservatism and Restoration of Western Christian Civilization Pět členů našeho klubu se ve dnech 20. až 23. května účastnilo konference Občanského institutu na téma Conservatism and Restoration of Western Christian Civilization. Konference se konala v krásném prostředí vídeňského barokního zámku Neuwaldegg. V rámci programu přednášeli Roman Joch, Jiří Georgiev, Vojtěch Belling, Michaela Freiová (pracovníci Občanského institutu), Lothar Höbelt (profesor historie Vídeňské univerzity) a Christoph T. Zellenberg (předseda Junge Europäische Studenteninitiative). Naše poděkování za pozvání a uspořádání konference patří Občanskému institutu (www.obcinst.cz) a Educational Initiative for Central and Eastern Europe the Neuwaldegg Institute (www.neuwaldegg.org). Evropská ústava je opravdu mrtvá! JAN STRELIČKA Ti, kdo tvrdí opak jednoduše pohrdají samotným textem evropské ústavy anebo ho jednoduše neznají. Domnívám se proto, že nebude zbytečné upozornit na následující relevantní ustanovení Smlouvy o Ústavě pro Evropu. ČLÁNEK IV-447: Ratifikace a vstup v platnost 1. Tato smlouva bude ratifikována Vysokými smluvními stranami v souladu s jejich ústavními předpisy. Ratifikační listiny budou uloženy u vlády Italské republiky. 2. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem 1. listopadu 2006 za předpokladu, že budou uloženy všechny ratifikační listiny, nebo nestane-li se tak, prvním dnem druhého měsíce následujícího po uložení ratifikační listiny tím signatářským státem, který tak učiní jako poslední.

7 7 POHLED ZPRAVA 2005 Odpovědnost politických stran KAROLÍNA ODSTRČILOVÁ Stále klesající důvěra v politiky a s tím spojený vzrůstající nezájem o veřejné dění, to je obraz naší země v posledních letech. K zamyšlení nad příčinami tohoto stavu společnosti mne vedly poslední průzkumy veřejného mínění, podle kterých se důvěra v obě komory parlamentu i v samotnou vládu pohybuje mezi dvanácti až čtrnácti procenty, což je historické minimum. Příčiny, které nezájem a nedůvěru v politiku stále zvyšují, jsou u různých skupin obyvatel různé. Některé z příčin jsou však u všech skupin shodné. Jsou to vytrácející se politická etika a kultura vůbec. Obecně je úkolem politiků konat taková politická rozhodnutí, která zajistí funkčnost státu. Prostředky zvolené k dosažení fungování státu by měly být vyvážené tak, aby nezvýhodňovaly jen některé skupiny obyvatel. Tento úkol často dnešní politici neplní. Pokud se dostane do střetu zájem společnosti se zájmem politika, můžeme ve většině případů pozorovat, že zájem společnosti ustoupí do pozadí a zvítězí buď mocenský či zcela osobní zájem politika. Také prostředky zvolené u nás pro fungování státu lze jen stěží považovat za vyvážené. Důkazem je například v současnosti o tisíc korun vyšší průměrný plat ve státním sektoru než v soukromém. Je nepochopitelné, že lidé, kteří se o své zabezpečení starají sami, vydělají v průměru méně, než ti, kteří jsou placeni z peněz státu. Státu, který se potýká s krizemi téměř ve všech svých resortech a jehož dluh stále roste. Tato skutečnost je jasnou ukázkou preferování určité skupiny lidí na úkor jiné. Obávám se, že s cílem čistě mocenským. Převážná míra toho, co se dnes na politickém poli děje nekalého, souvisí s pokleslou morálkou nejen některých politiků, ale celého národa, což si jako dědictví neseme z dob komunistické totality, kdy zde byly potlačovány a znevažovány mnohé tradiční společenské i duchovní hodnoty. Situaci je třeba začít řešit, a to co nejdříve. Pokud se v příštím volebním období nic nezmění, hrozí vážné nebezpečí, že volby, jako jediná nevyzkoušená alternativa polistopadové politické scény, vyhraje komunistická strana. Zabránit této hrozbě, oživit tradiční hodnoty ve společnosti, zvýšit zájem občanů o veřejné dění, to by měly být hlavní úkoly dnešních demokratických politických stran. Každý člen takovéto politické strany by si měl uvědomit, že za to, jakým směrem se naše společnost bude v budoucnu ubírat ponese svůj díl zodpovědnosti. Je také důležité, aby si každý člen byl vědom toho, že zvolení zástupci reprezentující jeho stranu jsou i jeho vizitka a že každý hlas má při navrhování kandidátů a schvalování kandidátních listin stejnou váhu. V příštím roce nás čekají dvoje volby. Je nesmírně důležité nabídnout lidem takové kandidáty, kteří chápou, že v případě svého zvolení budou mít v rukou možná celou demokratickou budoucnost svého národa. Proto morální kredit by měl být jedním z hlavních kritérií pro výběr těchto kandidátů. Prezident premiér MILAN JULÍNEK Ještě před několika týdny si přiťukávali šampaňským, dnes jsou to nesmiřitelní protivníci. Řeč je o prezidentovi Václavu Klausovi a v tomto funkčním období již třetím předsedovi sociálně demokratické vlády Jiřím Paroubkovi. Důvodů je několik. Úplně by stačil fakt, že jeden z nich je čestný předseda ODS a druhý zarytý sociální demokrat. To je však věc naprosto běžná. Vztahy těchto dvou politiků jsou formovány hlavně na úrovni prezident předseda vlády a tomu také odpovídají rozměry, kterých nabyl jejich současný vztah. Premiéru Paroubkovi se zdá, že mu prezident příliš leze do jeho zahraničně-politického zelí a prezident se naopak cítí být omezován v prostoru, který mu dává ústava. Premiér chce prezidenta potrestat domácím vězením, prezident jej zase obviňuje z neznalosti ústavy. Když se do toho navíc přidá bezpočet různých výkladů ústavy, dostaneme se do situace, ve které nebude vítěze ani poraženého. Zabývat se tak řešením otázky, zda má prezident dle ústavy právo vyjadřovat svůj vlastní názor či musí zastávat postoje vlády, nemá smysl, neboť tato věc se týká mnohem širšího prostoru, než který představuje samotná zahraniční politika. Navíc se zdá, že tento spor má výrazněji politický, než ústavně-právní podtext. Ambicióznost premiéra Paroubka nelze přehlédnout. Vladimíra Špidlu ani Stanislava Grosse nic podobného nenapadlo. Ke sporům mezi politiky však z různých důvodů dochází běžně a i tento dříve nebo později vyprchá. Jeden význam vzniklá situace přesto má. Je to právě onen ústavně-právní aspekt celého problému. Ne ovšem z toho úhlu, z jakého je většinou vnímán, tedy zda stojí pravda na straně prezidenta či premiéra. Jde obecně o postavení prezidenta v českém politickém systému a o jeho vztah k ostatním ústavním institucím. Česká republika má teprve druhého prezidenta. Václav Havel navíc, až na některé výjimky, neprováděl takovou politiku, která by dostatečně prověřila ústavní postavení prezidenta. Václav Klaus, i přesto, že sliboval, že nebude do politiky příliš zasahovat, je prezident aktivnější. Někteří jej obviňují, že jedná na hranici ústavy nebo ji překračuje. Jiní říkají, že pouze plně využívá pravomocí, které mu ústava dává. Ať tak či onak, jeho jednání vytvořilo atmosféru, pod jejímž vlivem, například po podepisování evropské ústavy či kauze se jmenováním soudců, se začaly ozývat hlasy, které požadují přehodnocení pozice prezidenta a jeho pravomocí v českém politickém systému. A to je dobře. Ne však proto, že by prezident zastával svůj úřad špatně. Je to spíše naopak. Václav Klaus přispívá způsobem, jakým úřad prezidenta zastává k neocenitelnému testu české ústavy. Za dvanáct let existence samostatného státu nemůže dojít k úplné stabilizaci všech ústavních mechanismů. Není tomu tak ani v případě České republiky. Bylo by proto vhodné onen exekutivní spor abstrahovat a hodnotit jej na úrovni prezident premiér, a ne na úrovni Václav Klaus Jiří Paroubek. Českému politickému systému by to prospělo mnohem více, než samotný subjekt tohoto sporu.

8 8 POHLED ZPRAVA 2005 Ptáme se poslance Evropského parlamentu Hynka Fajmona V neděli 29. května proběhlo ve Francii referendum k evropské ústavě. Zhruba 55 procent francouzských voličů řeklo evropské ústavě ne. Jaký to bude mít, dle Vašeho názoru, vliv na evropskou integraci? Nastala krize evropské integrace nebo se v podstatě nic neděje? Výsledek francouzského referenda má v procesu ratifikace tzv. Evropské ústavy zásadní charakter. Krize evropské integrace nenastala, ale to neznamená, že se nic neděje. Zítra se chystají hlasovat Nizozemci a poslední průzkumy ukazují, že Evropská ústava neprojde ani tam. I samotné francouzské zamítnutí ale znamená, že ústava nemůže i v případě kladného výsledku ve všech ostatních členských státech vstoupit v platnost. Tím se, dle mého soudu, otevírá příležitost pro konsolidaci Evropské unie na bázi smlouvy z Nice. Česká vláda i Brusel podle aktuálních vyjádření trvají na pokračování ratifikačních procesů ve zbývajících členských státech EU. Z jakých důvodů je pro některé politické skupiny tak složité uznat krach evropské ústavy? Velká část evropských politických elit investovala do Evropské ústavy obrovský politický kapitál a verdikt voličů je pro ně obtížné akceptovat. Mnoho evropských politiků nemá dost odvahy prosazovat nezbytné reformy na národní úrovni a prosazuje náhradní evropský program. Lucemburský ministerský předseda Jean-Claude Juncker a jiní silní zastánci evropské ústavy obecně trvají na opakování referend v těch zemích, kde bude výsledek k evropské ústavě zamítavý. Nevypovídá to něco o evropské politické kultuře? Určitě ano. Podle mého názoru ale opakování referenda ve Francii není možné. Uvědomme si, že účast byla téměr 70% a rozdíl mezi ANO a NE byl 10 procentních bodů. Navíc vezměme v úvahu národní hrdost Francouzů. To je kombinace, která neumožňuje konání nového referenda. Daleko spíše je možné očekávat zemětřesení mezi francouzskými politickými elitami. Myslím si, že v blízké době dojde k velké generační obměně jak na pravici, tak také na levici a také k názorovým posunům. Jaký očekáváte vývoj po 1. červnu, kdy s vysokou pravděpodobností řeknou v referendu ne evropské ústavě i nizozemští občané? Jaké kroky a rétoriku je možno očekávat od těch politiků, kteří chtějí, aby evropská ústava vstoupila v platnost takříkajíc za každou cenu? Domnívám se, že klíčový bude postoj Británie, která bude předsedat Evropské radě v nadcházejícím období. Tony Blair bude muset velmi zvažovat, jak se v této situaci zachovat. Pokud Británie odmítne pokračovat v ratifikaci, tak bude ústava nejspíše definitivně pohřbena. Federalisté budou pravděpodobně nadále prosazovat pokračování ratifikace a pokusí se nějak vypořádat i s těmi, kteří ústavu odmítnou. Takže můžeme očekávat pokračování řečí o tom, že Evropská ústava je "jediná cesta" pro Evropu. Rozhovor proběhl elektronicky dne 31. května Otázky položil Jan Strelička Časopis Pohled zprava je vydáván občanským sdružením Mladí konzervativci, Regionálním klubem Brno. Naše adresa je Mladí konzervativci Brno, Česká 11, Brno, Chcete-li nám poslat , pak na adresu Šéfredaktorem Pohledu zprava je Jiří Šilhánek. Jakékoliv dotazy ohledně vydávání a distribuce zasílejte, prosím, na adresu Budoucnost svobody FAREED ZAKARIA Budoucnost svobody je ojedinělá kniha, která nelítostně předkládá realistický obraz dnešního světa. Poukazuje především na historický vztah mezi demokracií a svobodou, neboť bez ústavních svobod a dělby moci je většina dnešních demokracií jen zakamuflovanou populistickou diktaturou. Hrozí střet civilizací, nebo je liberální demokracie skutečně univerzální a přenosná? A pokud ano, jaké civilizační a ekonomické podmínky jsou nutné k jejímu zavedení? Na tyto a další otázky odpovídá Fareed Zakaria věcně a srozumitelně v této knize, kterou Samuel Huntington označil za nejvýznamnější dílo o demokracii od slavné Tocquevillovy Demokracie v Americe. VYDÁVÁNÍ POHLEDU ZPRAVA JE DOTOVÁNO Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava Statistika hospodaření a financování veřejných rozpočtů Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Za důvěryhodného považuje bývalého premiéra Jiřího Paroubka, který po odchodu z ČSSD stanul v čele

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny?

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Stabilizační rozpočtov tová opatřen ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Fiskáln lní cíle vlády 2012-2014 rok 2012 2013 2014 saldo vládního sektoru v % HDP (ESA95) -3,5-2,9-1,9 saldo

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 201 V červnovém volebním modelu STEM by se do Poslanecké sněmovny nedostalo hnutí Úsvit, sněmovna by tak byla složena ze šesti stran. Poslední tři měsíce před prázdninami

Více

ČSSD by si mohla vybírat

ČSSD by si mohla vybírat 4. dubna 2013 ČSSD by si mohla vybírat Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Volební model, který ppm

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ. Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1

CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ. Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1 CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1 Rovnost mezi lidmi nikdy neexistovala a existovat nebude. Mirek Topolánek, předseda ODS, www.aktualne.cz, 10.04.2006 Bohatým je jasné, že na

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Srovnání poměrů dnes a před rokem 1989

Srovnání poměrů dnes a před rokem 1989 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Srovnání poměrů dnes a před rokem 1989 Technické

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Vliv globální krize a problémů uvnitř eurozóny na cestu České republiky k euru

Vliv globální krize a problémů uvnitř eurozóny na cestu České republiky k euru Vliv globální krize a problémů uvnitř eurozóny na cestu České republiky k euru PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Společná evropská

Více

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených OFICIÁLNÍ ZÁZNAM 1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených konaný v Lidovém domě (Steinerově sále), ulici Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 dne 4.

Více

Popularita politiků TISKOVÁ ZPRÁVA

Popularita politiků TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA Popularita politiků Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 84 129, 13 E-mail: glasova@soc.cas.cz Technické parametry Výzkum:

Více

Orley Clark Ashenfelter profesor ekonomie na Princeton University v USA byl hostem pořadu ČT24.

Orley Clark Ashenfelter profesor ekonomie na Princeton University v USA byl hostem pořadu ČT24. Co se děje v ČR?! Orley Clark Ashenfelter profesor ekonomie na Princeton University v USA byl hostem pořadu ČT24. Na otázku, zda má Česko přistoupit do měnové unie a přijmout Euro odpověděl: Tuto otázku

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.36 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 12.6.2013 Matematické praktikum 8. roč. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

Regionální sdružení ODS Zlínského kraje. Zpráva předsedy. Libor Lukáš

Regionální sdružení ODS Zlínského kraje. Zpráva předsedy. Libor Lukáš Regionální sdružení ODS Zlínského kraje Zpráva předsedy Libor Lukáš Regionální sněm - Zlín 11. 1. 2014 Vážení kolegové, milé dámy Vážení pánové. Dnešní Zprávu předsedy uslyšíte z úst Libora Lukáše naposled,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Systémová korupce vyžaduje systémové řešení. Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Systémová korupce vyžaduje systémové řešení. Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Systémová korupce vyžaduje systémové řešení Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Prezentace je podpořena projektem Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. s názvem Snižování bezpečnostních

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o.

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rozpo čet 2010 návrh 2011 Příjmy SR celkem 586

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU 26. dubna 2013 autor: Petr Nečas zdroj: Parlamentnilisty.cz Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vážený pane předsedo Evropské

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

LIGA NEÚPLATNÝCH PRAVDA DŮVĚRA ČEST. Autor Lukáš Tesař, občan České republiky, milující boha, svou ženu, svou rodinu a svou vlast

LIGA NEÚPLATNÝCH PRAVDA DŮVĚRA ČEST. Autor Lukáš Tesař, občan České republiky, milující boha, svou ženu, svou rodinu a svou vlast LIGA NEÚPLATNÝCH PRAVDA DŮVĚRA ČEST Autor Lukáš Tesař, občan České republiky, milující boha, svou ženu, svou rodinu a svou vlast M O T I V A Č N Í H E S L O Mluv pravdu Získej důvěru Staň se čestným C

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 EU 2 Evropská ústava 2003 Návrh EÚ červen 2003 na summitu EU v Řecku (v

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Spojené království Velké Británie a Severního Irska Spojené království Velké Británie a Severního Irska Britský politický systém VB je konstituční parlamentní monarchie, tento systém je považován za nejstarší demokracii světa. Jedná se o příklad země, která

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod)

ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod) ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod) Vážení přátelé, Dámy a pánové, soudružky a soudruzi, vážení hosté, nejprve mi dovolte, abych vás, delegáty kongresu, představitele

Více

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Nezávislost centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Politická krátkozrakost V praxi lze často pozorovat jednání politiků, které popisuje tzv. teorie politického cyklu Vládnoucí

Více

Mýty o účasti veřejnosti

Mýty o účasti veřejnosti Mýty o účasti veřejnosti příspěvek na konferenci Občanská společnost v zemích střední Evropy, aspekty spolupráce mezi neziskovými organizacemi a státem. Autor: Mgr. Vítězslav Dohnal, Ekologický právní

Více

VYBRANÁ TÉMATA. Slovinsko volby 2008 (14/2008) Anna Vojáčková. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut

VYBRANÁ TÉMATA. Slovinsko volby 2008 (14/2008) Anna Vojáčková. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut VYBRANÁ TÉMATA Slovinsko volby 2008 (14/2008) Anna Vojáčková Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Vybraná témata 14/2008 říjen 2008 Obsah: Politický systém 3 Charakteristika

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku. Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz

Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku. Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz 1 Obsah 1. CH: Confoederatio Helvetica Spolkový stát Švýcarsko 2. Sociální zabezpečení

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy

Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy Odpovědný rezort MV V koaliční smlouvě úkoly pro MV: - důkladná analýza s cílem vytvořit podmínky pro přímou volbu starostů v malých obcích

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY I_P1-2 Číslo projektu:

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010 Řecké problémy a dopady na Česko Praha, 29. dubna 2010 Proč se zabývat Řeckem Obviňují nás, že strašíme Řeckem Odborníci i novináři upozorňují, že situace může být horší, než se zdálo V EU se vážně uvažuje,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace FORMY DEMOKRACIE Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009 Ekonomická krize Pohled ČMKOS 1 11.3.2009 Příčiny krize a důsledky I. Základní příčiny Krize je především krizí neoliberálních koncepcí, které ovládly v posledních 30. letech jak ekonomické myšlení tak

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

MOŽNOSTI VÝVOJE DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI VÝVOJE DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI VÝVOJE DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Pavel Jedlička Univerzita Hradec Králové pavel.jedlicka@uhk.cz Abstrakt Příspěvek se zabývá možnostmi dalšího vývoje zdanění příjmů zaměstnanců a podnikatelů

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Daňové a sociální změny 2008 Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Reforma jde dobrým směrem Chvályhodné je zejména: snaha snižovat výdajovou stránku snaha pohnout s reformou

Více