Protikomunistický happening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protikomunistický happening"

Transkript

1 Časopis Mladých konzervativců Brno Číslo 11, rok 2005 Vážení čtenáři, podle průzkumů veřejného mínění nejste normální. Alespoň v tuto chvíli, kdy čtete náš časopis a dáváte tak najevo svůj zájem o politiku a s ní související ekonomiku, právo a další oblasti veřejného života. Průzkumy totiž ukazují, že normální je nezájem až apatie vůči dění ve společnosti. A nedávno formálně ukončená vládní krize lhostejnost většiny pouze prohloubila. Průzkumy veřejného mínění jsou zajímavé, ale nesmí se brát příliš vážně a už vůbec se na jejich základě nesmí činit důležitá rozhodnutí. Proto vám děkujeme, že nepodléháte současnému trendu a budeme rádi, pokud vydržíte i do budoucna. Já osobně věřím, že se postoj veřejnosti změní, že občané správně rozpoznají, co je doopravdy normální. My, brněnští Mladí konzervativci, se snažíme vytvářet příznivé prostředí pro rozvoj občanské a demokratické společnosti v tom nejlepším slova smyslu. Pořádáme pro vás přednášky a konference a také vydáváme tento časopis, jehož jedenácté číslo držíte právě v rukou. Přeji vám příjemné čtení. Protikomunistický happening Happening proti komunismu a za potrestání komunistických zločinů jsme na Prvního máje pořádali v pisáreckém parku. Letos se konal již pátý ročník akce. Komunisté plivali na zem, rozčilovali se, absurdním způsobem lhali. Tento rok jsme rozdávali vytištěné seznamy popravených komunisty na našem území. Komunisté seznamy trhali a házeli na zem anebo reagovali větami typu: To jste opsali telefonní seznam? Richard Duřpekt místopředseda RK MK Brno Citát Svoboda nemůže přetrvat, pokud ji každá nová generace znovu nenastolí a pokud nezdůrazní její hodnotu. Internet F. A. Hayek NoCampaign sdružuje voliče všech britských politických stran, kteří odmítají Ústavu pro Evropu. NoCampaign stojí v opozici vůči snaze o přesunutí dalších pravomocí na úroveň EU a nepovažuje Ústavu pro Evropu za odpověď na současné problémy EU. První máj oslava zločinnosti JAN STRELIČKA Členové a příznivci KSČM se pravidelně na Prvního máje scházejí v brněnském pisáreckém parku. Oficiálně slaví Svátek práce. Fakticky však přicházejí masově oslavovat komunismus v celé jeho šíři a s celou jeho minulostí. Komunisté drželi monopol k výkonu státní moci v naší společnosti čtyřicet let. Spáchali nezanedbatelné množství justičních zločinů včetně politických vražd a neostýchali se intenzivně terorizovat a perzekuovat jednotlivce, kteří byli nositeli názorů odlišných od těch centrálně nadiktovaných. Zapříčinili úpadek tradičních morálních hodnot a destruovali pojetí člověka jako samostatného jednotlivce, který má přirozené právo na svobodu a na ochranu před nespravedlivým zasahováním státu do jeho soukromí. Člověka postavili do pozice pracovní a ekonomické jednotky, která měla poslušně plnit státem zadané funkce. Zničili institut soukromého vlastnictví a tržní hospodářství nahradili neefektivním direktivním řízením. Pokračování na straně 3

2 2 POHLED ZPRAVA 2005 Datum svobody RICHARD DUŘPEKT Do všeobecného povědomí české veřejnosti se pomalu dostává jistý den v půli června, který se nazývá Den daňové svobody. Víme o něm, že půlí rok na dvě pomyslné části, kdy nejprve téměř polovinu roku pracujeme pouze pro stát a teprve v onen den se osvobodíme a dále pracujeme už jen pro sebe. Datum nedlouho před prázdninami je pro aktivní a odpovědné lidi dost nepříjemné, nejraději by jej měli už v lednu. Nastává však den daňové svobody skutečně už v půli června? Není to náhodou později? Mé pochybnosti pramení ze způsobu, jakým se den daňové svobody určuje. Zjednodušeně řečeno - stanovuje se jako podíl hrubého domácího produktu (HDP) a výdajů všech veřejných rozpočtů. Jenže co je to hrubý domácí produkt? Víme vůbec, co všechno vlastně zahrnuje? Počítá se do něj i zelenina, kterou si zahrádkář sám vypěstuje? Nebo výnosy z prodeje kradených aut a prostituce? Spropitné? Příjmy z korupce, označující se hrdě jako naturální plnění mzdy? Bohužel ano, i tato zkreslující čísla počítá Český statistický úřad do našeho HDP. Tím pádem máme papírově HDP o hodně vyšší a podíl zaplacených daní se proto zdá být relativně menší. V zavedeném systému se navíc dohromady počítají příjmy firem a občanů, které se zdaňují zcela odlišně. Výsledkem je, že den daňové svobody je v kalendáři o poznání dříve, než by jej skutečně mohla oslavovat většina občanů. Pokusme se nyní jednoduchým způsobem určit, kdy oslaví den daňové svobody občan, který je běžným zaměstnancem, bere mzdu a tu následně téměř celou utratí. Řekněme, že náš vzorový občan má hrubou mzdu Kč měsíčně, což pro firmu představuje celkové vydání Kč (tzv. super-hrubá mzda), protože k hrubé mzdě musí ještě navíc státu zaplatit skrytou sociální a zdravotní daň ve výši 35% hrubé mzdy. Zaměstnanec pak zaplatí běžné daně odváděné ze mzdy a zbude mu Kč čistého. Už jen to samo o sobě znamená zdanění na úrovni 44,16%, což odpovídá 10. červnu. To ale ani zdaleka není všechno. Ze své čisté mzdy platí člověk další daně, např. v podobě povinného televizního poplatku, i když se na Českou televizi nedívá, poplatek za odpad, i když žádný neprodukuje, poplatek za psa, poplatek za nejrůznější úřední výkony atd. Všechny tyto poplatky jsou pouze další skrytou formou daní, které mohou činit dohromady zhruba 300 Kč měsíčně. Zbývající peníze může občan konečně utratit za zboží a služby. Jenže i ty jsou zdaněny, a to většinou sazbou 19% DPH. Výjimkou jsou potraviny, které se dnes zdaňují pouze 5%. Přesto náš vzorový občan vydá na DPH cca 2000 Kč měsíčně. Ani to však stále ještě není všechno, v mnoha druzích zboží je zahrnuta ještě spotřební daň. Na té odvede státu průměrně 800 Kč měsíčně. Při celkovém součtu na konci měsíce pak takový občan zjistí, že zaplatil nejrůznější daně v celkové výši zhruba Kč a pouze Kč čistého mu zbylo k dispozici na nákupy zboží a služeb. A to už odpovídá zdanění na úrovni 55,55%, což zase odpovídá 22. červenci. A to už se dostal o více než měsíc dál oproti oficiálnímu dni daňové svobody. Je jasné, že každý občan má svůj vlastní den daňové svobody, vycházející z jeho příjmů a struktury spotřeby. Je však důležité si uvědomit, že jednotlivé osobní dny daňové svobody se vůbec nemusí blížit oficiálnímu termínu v polovině června. U důchodců nastávají o poznání dříve, ale u drtivé většiny pracujícího obyvatelstva mnohem později, daleko za polovinou roku. Přejme si, aby každý z nás dokázal alespoň přibližně stanovit svůj vlastní den, kdy přestává dávat peníze do rukou státních, tedy neefektivních úředníků, a aby i na toto datum myslel tehdy, když vybírá volební lístek, který hodí ve svátek demokracie do volební urny. Fenomén Edvarda Beneše KVĚTOSLAV RUŠAR Po více než padesáti letech má znovu exprezident a exministr zahraničních věcí Edvard Beneš sochu. Byla odhalena 16. května 2005 na Loretánském náměstí v Praze před budovou ministerstva zahraničí. Postavení sochy ovšem vzbudilo vlnu negativních reakcí v sousedním Německu a Rakousku. Nejhlasitěji byl slyšet bavorský premiér Edmund Stoiber. V tisku byl jeho proslov srovnáván s řečmi nacistů. Pro sudetské Němce je Beneš politik, který je na základě dekretů po válce v roce 1945 zbavil majetku a vyhnal z Československa. Po roce 1989 se o Benešových dekretech mluvilo mnohokrát. Němci usilovali o zrušení. Dokonce tímto podmiňovali i náš vstup do Evropské Unie. To bylo právě období, kdy se celá kapitola o Benešových dekretech uzavřela. Německá vláda definitivně uznala platnost dekretů. Ovšem spousta Němců se s názorem spolkové vlády nesmířila. Odsun sudetských Němců není nic, na co by měl být český národ pyšný. Odsun je ovšem nutné vnímat jako důsledek války. A válku vyvolali Němci, ne Češi. Většina sudetských Němců byla hrdá, že jsou Němci a podporovali Hitlera. Benešovy dekrety jim vzali pouze domov a majetek, ale oni vzali život 55 miliónům lidí! Při znalosti těchto triviálních faktů mne opravdu pobuřují výroky některých německých či rakouských předáků. Šedesát let po válce bychom neměli hledat problémy, ale měli bychom naopak hledat usmíření a mír mezi oběma národy. Němci musejí pochopit, že Beneš znamená pro Česko a Slovensko opravdu mnoho. Vždyť je jedním z nejvýznamnějších zakladatelů samostatné Československé republiky. Byl dlouholetým ministrem zahraničí a po Masarykovi druhým prezidentem Československa. A proto si zaslouží úctu českého národa. Stejně tak i sochy jako je ta na Loretánském náměstí. w w w. k o n z e r v a t i v c i. c z / b r n o

3 3 POHLED ZPRAVA 2005 Neupřímnost obhájců evropské ústavy ROBERT KOTZIAN Dva aktivisté z řad poslanců Evropského parlamentu, Španěl Alejo Vidal-Quadras Roca a Němec Jo Leinen, před nedávnem ostře vystoupili proti postojům prezidenta České republiky Václava Klause k návrhu tzv. evropské ústavy. Jejich zavádějící argumentaci nemá příliš smysl rozebírat. Prezident České republiky Václav Klaus má ve své argumentaci proti evropské ústavě pravdu. Je správné se zamýšlet, do jaké míry jsou důsledky případného přijetí evropské ústavy, které Václav Klaus uvádí, závažné. I poslanci Roca a Leinen pravděpodobně tyto důsledky za závažné považují nebo alespoň cítí, že snižování jejich závažnosti by jim u občanů neprošlo, a proto zpochybňují, že by z evropské ústavy vyplývaly. Nezpochybňují však jejich závažnost. Nepokouší se například vysvětlit, proč suverenita členských zemí EU nemá být podle nich tak vysoce stavěnou hodnotou. Namísto toho se pokouší zpochybnit závěr Václava Klause, že evropská ústava by k dalšímu, výraznému ukrojení z naší suverenity vedla a pro jistotu hned útočí. Poslanec Roca označil postoje Václava Klause jako velmi nepřátelské Zavádí tedy evropská ústava evropský superstát? Diskuse o této otázce připomíná dětskou hru, kdy si jeden hráč myslí zvíře a druhý se postupným kladením otázek (Má to srst? Je to savec? ) snaží zvíře uhádnout. Evropská ústava zavádí, nebo k předchozím smlouvám doplňuje, všechny atributy státu (území, ústava, právní subjektivita, občanství, svrchovanost moci, symbolika, ), ale o státu se nezmiňuje. Vznikne tak stát? Je zvíře, které má čtyři nohy, srst, ocas a štěká, pes nebo není? Ano, je to pes a EU by po ratifikaci evropské ústavy byla státem, přesněji nad-státem neboli superstátem. Příznivci evropské ústavy nehrají fér, když to odmítají přiznat a obhajovat. Pozice České republiky v klíčovém orgánu, Radě EU, by se s evropskou ústavou zhoršila. Je snadno dokazatelným faktem, že naše hlasovací síla by ze současných 3,7% klesla na 2,2%. Zároveň by výrazně posílily velké státy, nejvíce Německo (více než dvojnásobně) a Francie (o 50% více). Relativní oslabení České republiky vůči těmto zemím by bylo markantní. V posledních týdnech jsme byli svědky, jak tyto země zablokovaly liberalizaci služeb. Není těžké si vzpomenout, jak zatočily s Paktem stability. Francie s Německem si s klidem a tvrdě prosazují své národní zájmy a hledí si svých pozic v orgánech EU. Běda však, když po něčem podobném volají čeští eurorealisté! Poslanci Roca a Leinen, ale i jiní obhájci evropské ústavy, elegantně ignorují jedny z jejích nejhorších pasáží. Kromě další koncentrace moci na unijní úroveň je to například článek IV-444, který má umožnit přesun oblastí politiky z jednomyslného hlasování do hlasování kvalifikovanou většinou bez nutnosti ratifikace členskými zeměmi. Přeloženo do normálního jazyka, bez výslovného souhlasu národních parlamentů nebo lidí v referendech má být možné odbourávat zásadu jednomyslnosti z dalších oblastí politiky. Přestože tento přesun by musel být jednomyslně schválen Evropskou radou a členské země by měly možnost vyslovit nesouhlas (nebylo by však třeba, aby vyslovovaly souhlas!), realisticky viděno by článek IV-444 otevřel pandořinu skříňku. Další nepřijatelnou částí evropské ústavy je tzv. doložka flexibility (článek I-18) a článek I-36. Oba umožňují další koncentraci moci na unijní úroveň bez nutnosti ratifikace. Kritika takových kroků se potýká s problémem, s jakým se nutně potýká každá kritika známé salámové metody, kdy jeden krok je nevýznamný posun a celý děj je obtížně uchopitelný. Ptejme se, čeho jsme ochotni se v procesu evropské integrace vzdát a čeho již ne. Z odpovědí odvozujme své postoje. Říkat ne je legitimní a je to právo každého z nás. Již zmíněný německý poslanec Evropského parlamentu Jo Leinen je bývalý (dnes už to zjevně umí lépe zaobalit ) levicový a protiamerický radikál. Václav Klaus upozorňoval před časem na shodné rysy EU a RVHP. Jestliže člověk jako Jo Leinen kritizuje prezidenta republiky, která má více než čtyřicetiletou komunistickou zkušenost, za jeho postoje k evropské ústavě, je třeba mít se na pozoru. První máj JAN STRELIČKA Pokračování ze strany 1 S výčtem obdobných charakteristických znaků nelegitimnosti dlouholeté komunistické vlády na našem území by se dalo dlouze pokračovat. Stručně lze konstatovat, že komunisté vládli v naší zemi zločinným a protiprávním způsobem. V ostatních zemích se komunisté častokrát chovali mnohem bezohledněji než u nás. Typickými příklady jsou stalinistický Sovětský svaz, charakteristický vnitrostranickými čistkami, rozsáhlými hladomory a sibiřskými gulagy, nebo Pol Potova Kambodža, kde byla tamními komunisty zmasakrována celá třetina obyvatelstva státu. Celkově se počet obětí celosvětového komunismu počítá v řádech desítek milionů. V současné době patří mezi nejvíce nesvobodné společnosti na světě právě komunistické režimy v Severní Koreji a na Kubě. Už jen z těchto důvodů je pro nás, brněnské Mladé konzervativce, jakákoliv forma oslav komunismu nepřijatelná a odsouzeníhodná. Prvomájové komunistické mítinky, typické svou davovostí, navíc považujeme za hrubě urážlivé vůči všem lidem, kteří byli za období totality stíháni nebo jinak následkem výkonu komunistické moci trpěli. Proto nejsme ke komunistickým oslavám lhostejní a vyjadřujeme k nim na kraji pisáreckého parku pokojným způsobem svůj zásadní nesouhlas. Upozorňujeme také na nebezpečí relativizace či bagatelizace komunismu ze strany těch, kteří se sami za komunisty neoznačují. Jsme přesvědčeni o tom, že komunisté sice mohou změkčit rétoriku, formálně změnit program, snažit se jakoby reformovat, ale nemohou změnit svou minulost a podstatu. Komunistické oslavy Prvního máje vnímáme jako skutečné oslavy zločinnosti. A na závěr. Bude-li to potřebné, budeme proti oslavám zločinnosti protestovat i příští rok. Vyšlo ve zkrácené verzi v deníku Rovnost dne 2.května 2005

4 4 POHLED ZPRAVA 2005 Den daňové svobody JIŘÍ NĚMEC Rok se s rokem sešel a opět je tu ten velký zlom, jemuž říkáme Den daňové svobody. Kdo tento den vlastně slaví? My všichni, občané České republiky, protože nás všech se týkají stále se zvyšující daně v naší zemi. Den daňové svobody je pomyslný předěl roku, kdy průměrný občan přestává vydělávat na stát a začíná vydělávat sám na sebe. Letos je to již 45% dní z roku, kdy vyděláváme na stát a teprve potom vyděláváme ty peníze, o kterých sami rozhodneme, co si za ně koupíme. Jestli bydlení, auto, jídlo, dovolenou či cokoliv jiného. To znamená, že z každé vydělané tisícikoruny každý z nás odvede průměrně celých 450 Kč státu! Co se tu vlastně děje? Od roku 2000, kdy byl Den daňové svobody v České republice poprvé vyhlášen, se jeho termín posunul o 8 dní směrem ke konci roku. To znamená, že dnes o hospodaření s našimi penězi rozhodují politici a státní úředníci v daleko větší míře než před 5 lety. Je více než jasné, kdo za tuto stále se zhoršující situaci může. Veškerá odpovědnost za vzniklou situaci padá na současnou vládní koalici ČSSD, KDU-ČSL a nečinně přihlížející Unie svobody. Jednotlivé tváře ministrů se sem tam vymění, sociálně demokratický premiér se vymění třeba několikrát, ale daně se zvyšují stále stejně hrozícím tempem. Je jasné, že další pokračování této vlády je nežádoucí a nebezpečné pro každého občana. Na úkor levicové politiky budou stále více doplácet všechny vrstvy občanů České republiky. O to horší je, že velkou část daní většina z nás ani nevidí. Problém je totiž v tom, že před zaměstnancem zůstává skryta značná část daní ve formě odvodů zaměstnavatele za zaměstnance na zdravotní a sociální pojištění. S tím nepřímo souvisí, že vysoké zdanění fyzických i právnických osob v České republice omezuje jejich svobodu a dusí rozvoj podnikání a vytváření nových pracovních míst. Jaké je řešení situace? 1) Podstatné snížení celkové daňové zátěže. 2) Radikální zjednodušení soustavy daní z příjmů. 3) Vytvoření takového systému, kdy bude každý občan a podnikatel schopen vyplnit daňové přiznání sám bez pomoci drahého daňového poradce. 4) Vytvoření takového systému, kdy každý zaměstnanec uvidí na výplatní pásce veškeré odvody do státní pokladny za svou osobu. 5) Podpora takových politických návrhů, které jsou v souladu s výše uvedenými body, tj. zejména podpora návrhu ODS na zavedení patnáctiprocentní rovné daně. Jak efektivněji řídit veřejné finance? SAVINA FINARDI Ekonomové zabývající se otázkou veřejných financí a veřejné volby (Public Choice School) si poslední dobou čím dál častěji kladou otázku, zda by nebylo efektivnější svěřit správu veřejných financí nějaké nezávislé instituci. Ve skutečnosti se nejedná o novátorskou myšlenku. Zhruba v 80. letech 20. století došlo k delegaci rozhodující části pravomocí v oblasti monetární politiky z vlád na centrální banky. Centrální banky se tak staly nezávislé na politickém cyklu a bylo zažehnáno zhoubné emisní zadlužování (tj. krytí veřejného dluhu formou tisknutí ryze inflačních peněz). Bohužel dnes jsme emisní zadlužování vyměnili za zadlužování dluhové, tzn. že vláda emituje dluhopisy, kterými pokryje plánovaný deficit státního rozpočtu. I když tento způsob financování veřejného dluhu je obecně považován za čistější a transparentnější, pak stejně vede k často populistickému zvyšování veřejného dluhu. ČR je toho explicitním důkazem. Naše ekonomika roste už od třetího čtvrtletí roku 1999 a za loňský rok 2004 naše ekonomika dokonce zaznamenala na své strukturální potíže rekordní růst ve výši 4 % HDP. Přesto vláda schválila deficit státního rozpočtu ve výši 83,6 mld. Kč, který se přirozeně zavázala financovat emisí dluhopisů. Právě toto jsou důvody proč mnohým odborníkům (v ČR např. Ondřej Schneider) dochází trpělivost a přicházejí s nabídkou nezávislé instituce spravující veřejné finance po vzoru centrální banky. Je zjevné, že tato instituce by byla ustanovena na základě zákona, který by vymezoval její působnost a pravomoci. Politická reprezentace schvalující naše zákony by si tak sama stanovila rozsah působnosti této instituce, resp. míru, do které by byl vliv politiků omezen. Tato myšlenka se může jevit jako naivní a zároveň rozporuplná. Nicméně v historii najdeme i takové politiky, kteří si uvědomovali, jak silným nástrojem veřejné finance jsou a jak snadné jich lze zneužít. ČR má na výběr. Můžeme se tvářit jako že se vlastně nic neděje a že nás téměř 700 miliardový veřejný dluh nezajímá. Nebo se můžeme k tomuto problému postavit čelem a vytvořit takové podmínky, které nejlépe eliminují manévrovací prostor politiků pro potenciální zadlužování. Můžeme namítnout, že pouze volený zástupce by měl mít pravomoc rozhodovat o alokaci veřejných zdrojů. Naše zamýšlená instituce by jim toto privilegium neupřela, pouze by nastavila jasné a striktní podmínky a meze, za které by už zákonodárce-politik nemohl jít. Pojďme tuto myšlenku rozvíjet a nebojme o ní diskutovat. Demokracii tím určitě neublížíme. Nemusíme přímo zakládat Úřad veřejných financí. Stačí když přijmeme zákon, který stanoví, kdy je možné schválit deficit státního rozpočtu ve výši 1 % HDP, 2 % HDP atd. V každém případe je ale nutné takovéto restriktivní opatření přijmout. ČR spěje do dluhové pasti a z ní je velmi obtížného návratu za dosti vysokou cenu. Opravdu chceme tuto cenu zaplatit?

5 5 POHLED ZPRAVA 2005 Oslava Dne daňové svobody Jako tradičně, i letos budou Mladí konzervativci Brno slavit Den daňové svobody. Oslava bude složena z průvodu městem a z rozdávání letáků u informačního stánku na Malinovského náměstí. 15:00 - průvod městem Brnem, start v 15:00 z České 11 15:30-17:30 rozdávání letáků u informačního stánku - Malinovského náměstí, Brno Přidej se k nám! Také si myslíš, že svoboda jednotlivce je nejdůležitější hodnotou? Také neuznáváš revoluci jako prostředek pro dosažení politických cílů? Také jsi přesvědčen(a), že svobodný kapitalismus je nejlepším společensko-ekonomickým uspořádáním? Chceš se s námi podílet na propagaci pravicového myšlení a je Ti 15 až 35 let? Přidej se k nám - staň se členem či členkou Mladých konzervativců! w w w. k o n z e r v a t i v c i. c z / b r n o

6 6 POHLED ZPRAVA 2005 Den Liberálního institutu v Brně Den Liberálního institutu v Brně se konal již druhým rokem. Letos se konal 28. dubna. Stejně tak jako minulý rok se skládal ze série několika přednášek na vysokoškolských fakultách. Přednášejícím byl doc. Ing. Josef Šíma, Ph.D. Vedle toho probíhal po celý den v prostorách Ekonomicko-správní fakulty MU prodej knih Liberálního institutu (www.libinst.cz). Zdarma byly k dispozici také některé materiály Mladých konzervativců Brno. První přednáška z programu Dne Liberálního institutu v Brně se konala na Právnické fakultě MU. Její téma znělo Ekonomie a právo součinnost či nepřátelství? Na další přednášku jsme se přesunuli na Fakultu sociálních studií MU. Doc. Šíma přednášel na téma Globalizace lék na chudobu. Série přednášek byla ukončena na Ekonomicko-správní fakultě MU. Téma závěrečné přednášky bylo Ekonomie a právo. Konference Občanského institutu na téma Conservatism and Restoration of Western Christian Civilization Pět členů našeho klubu se ve dnech 20. až 23. května účastnilo konference Občanského institutu na téma Conservatism and Restoration of Western Christian Civilization. Konference se konala v krásném prostředí vídeňského barokního zámku Neuwaldegg. V rámci programu přednášeli Roman Joch, Jiří Georgiev, Vojtěch Belling, Michaela Freiová (pracovníci Občanského institutu), Lothar Höbelt (profesor historie Vídeňské univerzity) a Christoph T. Zellenberg (předseda Junge Europäische Studenteninitiative). Naše poděkování za pozvání a uspořádání konference patří Občanskému institutu (www.obcinst.cz) a Educational Initiative for Central and Eastern Europe the Neuwaldegg Institute (www.neuwaldegg.org). Evropská ústava je opravdu mrtvá! JAN STRELIČKA Ti, kdo tvrdí opak jednoduše pohrdají samotným textem evropské ústavy anebo ho jednoduše neznají. Domnívám se proto, že nebude zbytečné upozornit na následující relevantní ustanovení Smlouvy o Ústavě pro Evropu. ČLÁNEK IV-447: Ratifikace a vstup v platnost 1. Tato smlouva bude ratifikována Vysokými smluvními stranami v souladu s jejich ústavními předpisy. Ratifikační listiny budou uloženy u vlády Italské republiky. 2. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem 1. listopadu 2006 za předpokladu, že budou uloženy všechny ratifikační listiny, nebo nestane-li se tak, prvním dnem druhého měsíce následujícího po uložení ratifikační listiny tím signatářským státem, který tak učiní jako poslední.

7 7 POHLED ZPRAVA 2005 Odpovědnost politických stran KAROLÍNA ODSTRČILOVÁ Stále klesající důvěra v politiky a s tím spojený vzrůstající nezájem o veřejné dění, to je obraz naší země v posledních letech. K zamyšlení nad příčinami tohoto stavu společnosti mne vedly poslední průzkumy veřejného mínění, podle kterých se důvěra v obě komory parlamentu i v samotnou vládu pohybuje mezi dvanácti až čtrnácti procenty, což je historické minimum. Příčiny, které nezájem a nedůvěru v politiku stále zvyšují, jsou u různých skupin obyvatel různé. Některé z příčin jsou však u všech skupin shodné. Jsou to vytrácející se politická etika a kultura vůbec. Obecně je úkolem politiků konat taková politická rozhodnutí, která zajistí funkčnost státu. Prostředky zvolené k dosažení fungování státu by měly být vyvážené tak, aby nezvýhodňovaly jen některé skupiny obyvatel. Tento úkol často dnešní politici neplní. Pokud se dostane do střetu zájem společnosti se zájmem politika, můžeme ve většině případů pozorovat, že zájem společnosti ustoupí do pozadí a zvítězí buď mocenský či zcela osobní zájem politika. Také prostředky zvolené u nás pro fungování státu lze jen stěží považovat za vyvážené. Důkazem je například v současnosti o tisíc korun vyšší průměrný plat ve státním sektoru než v soukromém. Je nepochopitelné, že lidé, kteří se o své zabezpečení starají sami, vydělají v průměru méně, než ti, kteří jsou placeni z peněz státu. Státu, který se potýká s krizemi téměř ve všech svých resortech a jehož dluh stále roste. Tato skutečnost je jasnou ukázkou preferování určité skupiny lidí na úkor jiné. Obávám se, že s cílem čistě mocenským. Převážná míra toho, co se dnes na politickém poli děje nekalého, souvisí s pokleslou morálkou nejen některých politiků, ale celého národa, což si jako dědictví neseme z dob komunistické totality, kdy zde byly potlačovány a znevažovány mnohé tradiční společenské i duchovní hodnoty. Situaci je třeba začít řešit, a to co nejdříve. Pokud se v příštím volebním období nic nezmění, hrozí vážné nebezpečí, že volby, jako jediná nevyzkoušená alternativa polistopadové politické scény, vyhraje komunistická strana. Zabránit této hrozbě, oživit tradiční hodnoty ve společnosti, zvýšit zájem občanů o veřejné dění, to by měly být hlavní úkoly dnešních demokratických politických stran. Každý člen takovéto politické strany by si měl uvědomit, že za to, jakým směrem se naše společnost bude v budoucnu ubírat ponese svůj díl zodpovědnosti. Je také důležité, aby si každý člen byl vědom toho, že zvolení zástupci reprezentující jeho stranu jsou i jeho vizitka a že každý hlas má při navrhování kandidátů a schvalování kandidátních listin stejnou váhu. V příštím roce nás čekají dvoje volby. Je nesmírně důležité nabídnout lidem takové kandidáty, kteří chápou, že v případě svého zvolení budou mít v rukou možná celou demokratickou budoucnost svého národa. Proto morální kredit by měl být jedním z hlavních kritérií pro výběr těchto kandidátů. Prezident premiér MILAN JULÍNEK Ještě před několika týdny si přiťukávali šampaňským, dnes jsou to nesmiřitelní protivníci. Řeč je o prezidentovi Václavu Klausovi a v tomto funkčním období již třetím předsedovi sociálně demokratické vlády Jiřím Paroubkovi. Důvodů je několik. Úplně by stačil fakt, že jeden z nich je čestný předseda ODS a druhý zarytý sociální demokrat. To je však věc naprosto běžná. Vztahy těchto dvou politiků jsou formovány hlavně na úrovni prezident předseda vlády a tomu také odpovídají rozměry, kterých nabyl jejich současný vztah. Premiéru Paroubkovi se zdá, že mu prezident příliš leze do jeho zahraničně-politického zelí a prezident se naopak cítí být omezován v prostoru, který mu dává ústava. Premiér chce prezidenta potrestat domácím vězením, prezident jej zase obviňuje z neznalosti ústavy. Když se do toho navíc přidá bezpočet různých výkladů ústavy, dostaneme se do situace, ve které nebude vítěze ani poraženého. Zabývat se tak řešením otázky, zda má prezident dle ústavy právo vyjadřovat svůj vlastní názor či musí zastávat postoje vlády, nemá smysl, neboť tato věc se týká mnohem širšího prostoru, než který představuje samotná zahraniční politika. Navíc se zdá, že tento spor má výrazněji politický, než ústavně-právní podtext. Ambicióznost premiéra Paroubka nelze přehlédnout. Vladimíra Špidlu ani Stanislava Grosse nic podobného nenapadlo. Ke sporům mezi politiky však z různých důvodů dochází běžně a i tento dříve nebo později vyprchá. Jeden význam vzniklá situace přesto má. Je to právě onen ústavně-právní aspekt celého problému. Ne ovšem z toho úhlu, z jakého je většinou vnímán, tedy zda stojí pravda na straně prezidenta či premiéra. Jde obecně o postavení prezidenta v českém politickém systému a o jeho vztah k ostatním ústavním institucím. Česká republika má teprve druhého prezidenta. Václav Havel navíc, až na některé výjimky, neprováděl takovou politiku, která by dostatečně prověřila ústavní postavení prezidenta. Václav Klaus, i přesto, že sliboval, že nebude do politiky příliš zasahovat, je prezident aktivnější. Někteří jej obviňují, že jedná na hranici ústavy nebo ji překračuje. Jiní říkají, že pouze plně využívá pravomocí, které mu ústava dává. Ať tak či onak, jeho jednání vytvořilo atmosféru, pod jejímž vlivem, například po podepisování evropské ústavy či kauze se jmenováním soudců, se začaly ozývat hlasy, které požadují přehodnocení pozice prezidenta a jeho pravomocí v českém politickém systému. A to je dobře. Ne však proto, že by prezident zastával svůj úřad špatně. Je to spíše naopak. Václav Klaus přispívá způsobem, jakým úřad prezidenta zastává k neocenitelnému testu české ústavy. Za dvanáct let existence samostatného státu nemůže dojít k úplné stabilizaci všech ústavních mechanismů. Není tomu tak ani v případě České republiky. Bylo by proto vhodné onen exekutivní spor abstrahovat a hodnotit jej na úrovni prezident premiér, a ne na úrovni Václav Klaus Jiří Paroubek. Českému politickému systému by to prospělo mnohem více, než samotný subjekt tohoto sporu.

8 8 POHLED ZPRAVA 2005 Ptáme se poslance Evropského parlamentu Hynka Fajmona V neděli 29. května proběhlo ve Francii referendum k evropské ústavě. Zhruba 55 procent francouzských voličů řeklo evropské ústavě ne. Jaký to bude mít, dle Vašeho názoru, vliv na evropskou integraci? Nastala krize evropské integrace nebo se v podstatě nic neděje? Výsledek francouzského referenda má v procesu ratifikace tzv. Evropské ústavy zásadní charakter. Krize evropské integrace nenastala, ale to neznamená, že se nic neděje. Zítra se chystají hlasovat Nizozemci a poslední průzkumy ukazují, že Evropská ústava neprojde ani tam. I samotné francouzské zamítnutí ale znamená, že ústava nemůže i v případě kladného výsledku ve všech ostatních členských státech vstoupit v platnost. Tím se, dle mého soudu, otevírá příležitost pro konsolidaci Evropské unie na bázi smlouvy z Nice. Česká vláda i Brusel podle aktuálních vyjádření trvají na pokračování ratifikačních procesů ve zbývajících členských státech EU. Z jakých důvodů je pro některé politické skupiny tak složité uznat krach evropské ústavy? Velká část evropských politických elit investovala do Evropské ústavy obrovský politický kapitál a verdikt voličů je pro ně obtížné akceptovat. Mnoho evropských politiků nemá dost odvahy prosazovat nezbytné reformy na národní úrovni a prosazuje náhradní evropský program. Lucemburský ministerský předseda Jean-Claude Juncker a jiní silní zastánci evropské ústavy obecně trvají na opakování referend v těch zemích, kde bude výsledek k evropské ústavě zamítavý. Nevypovídá to něco o evropské politické kultuře? Určitě ano. Podle mého názoru ale opakování referenda ve Francii není možné. Uvědomme si, že účast byla téměr 70% a rozdíl mezi ANO a NE byl 10 procentních bodů. Navíc vezměme v úvahu národní hrdost Francouzů. To je kombinace, která neumožňuje konání nového referenda. Daleko spíše je možné očekávat zemětřesení mezi francouzskými politickými elitami. Myslím si, že v blízké době dojde k velké generační obměně jak na pravici, tak také na levici a také k názorovým posunům. Jaký očekáváte vývoj po 1. červnu, kdy s vysokou pravděpodobností řeknou v referendu ne evropské ústavě i nizozemští občané? Jaké kroky a rétoriku je možno očekávat od těch politiků, kteří chtějí, aby evropská ústava vstoupila v platnost takříkajíc za každou cenu? Domnívám se, že klíčový bude postoj Británie, která bude předsedat Evropské radě v nadcházejícím období. Tony Blair bude muset velmi zvažovat, jak se v této situaci zachovat. Pokud Británie odmítne pokračovat v ratifikaci, tak bude ústava nejspíše definitivně pohřbena. Federalisté budou pravděpodobně nadále prosazovat pokračování ratifikace a pokusí se nějak vypořádat i s těmi, kteří ústavu odmítnou. Takže můžeme očekávat pokračování řečí o tom, že Evropská ústava je "jediná cesta" pro Evropu. Rozhovor proběhl elektronicky dne 31. května Otázky položil Jan Strelička Časopis Pohled zprava je vydáván občanským sdružením Mladí konzervativci, Regionálním klubem Brno. Naše adresa je Mladí konzervativci Brno, Česká 11, Brno, Chcete-li nám poslat , pak na adresu Šéfredaktorem Pohledu zprava je Jiří Šilhánek. Jakékoliv dotazy ohledně vydávání a distribuce zasílejte, prosím, na adresu Budoucnost svobody FAREED ZAKARIA Budoucnost svobody je ojedinělá kniha, která nelítostně předkládá realistický obraz dnešního světa. Poukazuje především na historický vztah mezi demokracií a svobodou, neboť bez ústavních svobod a dělby moci je většina dnešních demokracií jen zakamuflovanou populistickou diktaturou. Hrozí střet civilizací, nebo je liberální demokracie skutečně univerzální a přenosná? A pokud ano, jaké civilizační a ekonomické podmínky jsou nutné k jejímu zavedení? Na tyto a další otázky odpovídá Fareed Zakaria věcně a srozumitelně v této knize, kterou Samuel Huntington označil za nejvýznamnější dílo o demokracii od slavné Tocquevillovy Demokracie v Americe. VYDÁVÁNÍ POHLEDU ZPRAVA JE DOTOVÁNO Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE

PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE POLITICKÝ PROGRAM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2012 1. Pojetí kraje a daňová autonomie Kraje v nynější podobě byly vytvořeny na základě ústavního zákona 1 s právní účinností od 1. ledna

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Nezávislost centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Politická krátkozrakost V praxi lze často pozorovat jednání politiků, které popisuje tzv. teorie politického cyklu Vládnoucí

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů.

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. VAŠE ODPOVĚDI ZVÝRAZNĚTE BUĎ PODTRŽENÍM VAŠÍ ODPOVĚDI, NEBO ZTUČNĚNÍM. CHTE-LI SE VYJÁDŘIT OBŠÍRNĚJI, JE MOŽNÉ TAK UČINIT V RÁMCI ODPOVĚDI ČÍSLO 3, V KAŽDÉ OTÁZCE.

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

CEVRO 12.1.2008 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA PETR MACH PETR MACH CEVRO 12.1.2008

CEVRO 12.1.2008 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA PETR MACH PETR MACH CEVRO 12.1.2008 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA DANĚ A NEDANĚ SMLUVNÍ PLATBY A DARY VYNUCENÁ PLATBA SOUKROMOU OSOBOU=LOUPEŽ VYNUCENÁ PLATBA STÁTEM=DA TEM=DAŇ DAŇOV OVÁ PRAVOMOC SUVERÉNN NNÍ STÁT Delegování dolů (obec, region)

Více

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE Markéta Hejlová OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Oficiální název: Řecká republika rozloha: 131 990 m 2 počet obyvatel: 10 787 960 hustota zalidnění: 81,75/m

Více

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.36 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 12.6.2013 Matematické praktikum 8. roč. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování Otázka: Občan v demokratické společnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): LucieK 1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti občané se podílejí na politickém rozhodování

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Autor: kód DUMu: Ekonomická transformace Jaroslav Kvapil VY_32_INOVACE_Ek.8.17 Šablona: Tem.

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Komentář ke změnám francouzské ústavy ze dne 21. července 2008

Komentář ke změnám francouzské ústavy ze dne 21. července 2008 Komentář ke změnám francouzské ústavy ze dne 21. července 2008 JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie č. 1.193 prosinec 2008 Studie č.

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

HODNOCENÍ VLÁDY TISKOVÁ ZPRÁVA

HODNOCENÍ VLÁDY TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum ve ejného mínění Sociologický ústav A ČR Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 2/86 84 129, 13 E-mail: [rezkova@soc.cas.cz] HODNOCENÍ LÁDY Technické parametry ýzkum: Naše

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Usnesení 22. kongresu ODS

Usnesení 22. kongresu ODS Usnesení 22. kongresu ODS Praha 22. 10. 2010 I. Technická část usnesení 1. Vnitřní záležitosti 22. kongresu ODS 1.1. zapisovatelkami určuje Kateřinu Pokornou a Kateřinu Filipiovou 1.2. schvaluje Marka

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012 O programu ČSNS Michal Klusáček 2012 Největší politická výzva současnosti Co ohrožuje nejvíce naší budoucnost? Korupce Špatné zákony Nízká porodnost Byrokracie Špatná ekologie Zadlužení Úplatní politici

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

o rozpočtové kázni České republiky

o rozpočtové kázni České republiky ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne. o rozpočtové kázni České republiky PREAMBULE Parlament České republiky, vědom si své odpovědnosti vůči současným i budoucím generacím občanů České republiky, je přesvědčen, že jednou

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice Bavorská státní kancelář Obsah Úvodní slovo ministryně paní Dr. Beaty Merk 5 Jaké úkoly plní Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice?

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

Reforma zdravotnictví Milan Kubek

Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví 14+1 změna ministra Julínka 1. Občan bude mít přehled o tom, na jakou péči má nárok, kdo a kde mu ji poskytne. 2. Občané budou informováni o kvalitě

Více

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s.

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. 1. Název spolku: Akademie architektury, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. Čl. I Název, sídlo a působnost Čl. II Charakter

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF Vnitřní řády Spolku přátel ETF Část A. Volební řád Článek I. Volby do předsednictva a revizní komise Spolku přátel ETF 1. 1.Volební shromáždění je totožné s Členskou konferencí. 2. Volební období všech

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku. Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz

Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku. Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz 1 Obsah 1. CH: Confoederatio Helvetica Spolkový stát Švýcarsko 2. Sociální zabezpečení

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Ženy jsou pro 43,9% dotázaných důvěryhodnějšími politiky, než muži. Opačného názoru je pak 39,1% dotázaných.

Ženy jsou pro 43,9% dotázaných důvěryhodnějšími politiky, než muži. Opačného názoru je pak 39,1% dotázaných. Většina obyvatel ČR považuje ženy za méně zkorumpovatelné, třetina Čechů by pak uvítala, pokud by se novou hlavou státu stala žena. Nejznámější a nejdůvěryhodnější političkou je podle většinového názoru

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr.

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr. Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů MUDr. Milan Kubek Experiment prosazovaný silou Zdravotnictví funguje proč tedy ten

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak?

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? veřejný ochránce práv VOP ombudsman ochránce - 1-1. KDO Kdo se jím může stát? Kdo jím už byl a kdo je jím aktuálně? Jak se může osoba stát ochráncem? Na jak dlouho

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK 4.

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU ČR v EU Základní přehled historie vstupu České republiky do Evropské unie 1988 ČSSR a Evropská společenství navázaly diplomatické styky 1990 ČSFR podepsala dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci s

Více

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ Filip Kuchař Proč toto téma? Podmětem jeden z výsledků kulatého stolu CŠM z 12.2011 Pedagogický výzkum a pedagogická praxe soulad, antipatie či lhostejnost?

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie Otázka: Konkurence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petan =soutěž -jde o to, jak uspokojovat zájem jednoho nebo několika subjektů na úkor jiných Podoby konkurence Podle podoby konkurenčního

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více