Úloha marketingu v řízení podniku. Vliv internetu na rozvoj marketingu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úloha marketingu v řízení podniku. Vliv internetu na rozvoj marketingu"

Transkript

1 Úloha marketingu v řízení podniku Vliv internetu na rozvoj marketingu

2 Soudobý marketing Vnější ekonomické podmínky a technologické komunikace vždy ovlivňovaly vývoj obchodu a marketingu. Výrobci a prodejci musejí produkovat to, co spotřebitelé očekávají a přejí si. Díky rozvoji nových trhů v latinskoamerických, afrických a asijských zemích, možnosti předávání informací a samozřejmě cestováním, se diametrálně změnily podmínky pro obchodování všeobecně. Jedním z hlavních důvodů těchto změn je internet a digitalizace komunikace

3 Internet Internet je veřejná, decentralizovaná a celosvětová síť, která nemá žádného vlastníka a je řízena decentralizovaně prostřednictvím obecně přijatých standardů k jednotlivým službám poskytovaným v rámci Internetu. V rámci řízení Internetu je potřeba zmínit, že každá země, připojená k síti Internet, má svou organizaci, která určitý způsobem spravuje danou národní síť, respektive část Internetu vztahující se k určité národní struktuře. V České republice je to organizace CZ.NIC, která je národním správcem domén To, co dělá Internet Internetem, není síť samotná, čili fyzické propojení jednotlivých lokálních nebo národních sítí, ale jsou to služby, které na těchto sítích fungují a jsou to právě ty služby - World Wide Web, , Instant messaging, P2P sítě, FTP, které svým vývojem ovlivňovaly a ovlivňují vývoj samotného marketingu

4 Internetový marketing Svět se mění, lidé se mění, Internet se mění a s ním se mění i marketing. S rozvojem médií šel i marketing s dobou. Internetový marketing jako pojem je již notorický známý, ale jeho skutečnou podstatu nemusí stále velké procento lidí znát. V marketingu samotném platí, že se nejedná o pouze jednu, dvě dílčí činnosti, ale o souhrn komplexních činností a aktivit směřující k realizaci marketingových strategií. Ne jinak je tomu v případě Internetového marketingu. Nejedná se pouze o optimalizaci stránek pro vyhledávače (SEO) nebo webové stránky. Opět se jedná o souhrn komplexních činností s cílem dosažení požadovaných výsledků za využití elektronických prostředků, respektive Internetu.

5 Výhody internetového marketingu Komplexnost subjekty lze oslovovat v jednom okamžiku vícero různými technikami a způsoby. Individuálnost promyšlenými nástroji a činností lze oslovovat s vysokou individuální přesností neanonymní subjekty jakožto cílové nebo zájmové skupiny. Aktuálnost marketingové sdělení je možné udržovat naprosto aktuální, respektive může pružně reagovat na aktuální vývoj. Dostupnost marketingové sdělení, kampaň, výzkum, atd. se provádí nepřetržitě po požadovanou dobu. Měřitelnost veškeré aktivity na Internetu jsou snáze monitorovatelné a měřitelné s vysokým množstvím dat. Schopnost komunikace možnost neustále udržovat aktivní komunikace mezi zájmovými subjekty. Nákladovost nízká nákladovost na vynaložené prostředky pro všechny aktivity v porovnání s tradičními metodami marketingu.

6 Rozdíly oproti klasickému marketingu prostor a čas ve využití prostoru a času pro umístění reklamy. V online marketingu je cena prostoru znatelně nižší než cena v klasickém marketingu, kde je prostor jedním z nejdražších faktorů. Náklady na čas u online marketingu sdílejí uživatelé, text a obraz s textem a obrazem se v klasické reklamě např. v tiskovinách nebo v televizi pracuje zcela odlišným způsobem, než v reklamě na internetu. Online marketing více působí na emoce uživatelů, směr komunikace v klasické formě marketingu přijímá zákazník reklamní sdělení pasivně jako divák, posluchač, čtenář. U online marketingu si uživatel aktivně vyhledává informace o produktu. Firma může po souhlasu uživatele zasílat em informace o své firmě či nabízených produktech, výhodách, hodnotách, online marketing mohou využívat i menší firmy, které si nemohou dovolit klasický způsob reklamy.

7 Internetový marketing jako proces Z pohledu řízení vztahů se zákazníkem můžeme brát Internetový marketing jako proces, jehož cílem je zlepšení : Rozhodnutí stanovení cílů, plánů Stanovení zdrojů zejména finanční, lidské a technologické Výběr prostředí segmenty prostředí v síti Internet, zejména WWW stránky, sociální sítě, diskusní fóra, blogy atd. Volba nástrojů podpora prodeje, public relation, reklama atd. Monitorování a měření využití nástrojů pro sledování a měření efektivity zvolených nástrojů Analýza vyhodnocení zjištěných naměřených hodnot Rozhodnutí -o zlepšení, proces pokračuje dále

8 Služby internetu e mail nebo také elektronická pošta je nejstarší službou provozovanou v rámci sítě Internet. smysl je stále stejný: zasílání informací, pošty v elektronické podobě. V porovnání s klasickou poštou má pošta elektronická tři základní výhody: Rychlost elektronická pošta se zpravidla doručuje v řádu několika sekund, výjimečně do několika minut bez ohledu na vzdálenost k příjemci. Náklady na odeslání elektronické pošty jsou takřka nulové, pokud nepočítáme připlácení za doplňkové služby nebo placenou formu ové schránky. Flexibilita spočívá zejména ve volnosti, kdy uživatel poštu tvoří, kdy jí odešle, ale také kdy ji příjemce přijme a zpracuje.

9 Služby internetu - World Wide Web - www v současné době se jedná o službu nejrozšířenější a nejvýznamnější. Podstatou je publikování dokumentů v předem daném formátu (běžně HTML) prostřednictvím protokolů sítě Internet. výhody a znaky : Hypertextový v dokumentu se mohou nacházet odkazy na další dokumenty, případně jiné soubory, kdekoliv v síti Internet. Multimediální obsah dokumentu mohou tvořit různé fotografie, případně zvukové nebo video prvky. Univerzální nabízí zprostředkování dalších služeb, jako jsou služby ové prostřednictvím webového rozhraní nebo internetové bankovnictví a mimo jiné mohou prostřednictvím WWW fungovat i speciálně naprogramované aplikace přímo pro WWW prostředí. Multiplatformní je možné obsah těchto dokumentů prohlížet napříč různými systémy, prostřednictvím velkého množství prohlížečů. Jednoduchý jedná se o službu uživatelsky jednoduchou a nijak nenáročnou na znalosti uživatelů. Distribuovatelný na dokument je možné odkazovat z jiného dokumentu umístěného kdekoliv v síti Internet a tak ho distribuovat.

10 Služby Internetu - www Základním smyslem WWW stránky je prezentace sebe sama. Webová stránka by měla vždy vydělávat peníze nebo šetřit náklady budování značky poskytnutí informací o produktech nebo činnosti pro zákazníky, obchodní zástupce, zájmové organizace nebo jiné zájemce prodej reklamní plochy prodej produktů a služeb přes Internet e-shopy vydělávání na partnerských programech, odkazech poskytování podpory a servisních služeb zákazníkům získávání informací od zákazníků o jejích preferencích, potřebách, požadavcích, zkušenostech s produkty

11 Služby internetu www. Zásadní chyby Zastaralost obsahová i technologická Špatná optimalizace pro vyhledávače stránky nenalezneme Vyskakovací okna tzv. pop up okna jsou prvky, které návštěvníci nemají rádi a otravují je - došlo k něčemu, co oni neiniciovali. Speciální software nutnost software třetích stran k získání informací Registrace nutnost registrací před přístupem k obsahu je pro většinu uživatelů omezující a otravující Nespolehlivost uživatelé chtějí informace okamžitě, když je hledají. Nefunkční WWW stránky vnímají velmi negativně a neřeší, kdo za to může

12 Optimalizace www stránek pro vyhledávače Základem pro SEO je nalezení a efektivní implementace klíčových slov pro všechny stránky týkající se například stránek na kterých je provozován e-shop. Hlavní zásady klíčových slov: Optimalizovat slova více konkrétní než příliš obecná Neoptimalizovat méně obvyklá slova nebo slovní spojení, která se hledají velmi výjimečně Při lokálním zaměření využívat nářečí, V B2B využívat žargon, Využívat slovních spojení s přídavnými jmény

13 Budování zpětných odkazů Obecně se považuje za nejlepší umísťovat tyto odkazy tam, kde budou mít také nějaký užitek pro uživatele. Jako nejvhodnější se jeví budovat zpětné odkazy na těchto místech: Stránky partnerských firem Stránky odkazují na konkurenci Zájmové portály Inzertní servery Zpravodajské portály Vzdělávací portály Diskusní fóra Blogy Sociální sítě

14 Hlavní ukazatele zpětné vazby návštěvnosti stránek Vracející se návštěvníci Noví návštěvníci Návštěvy bez okamžitého opuštění Návštěvy s konverzemi Další ukazatele nárůst návštěvnosti zdroje návštěvnosti počet stránek na jednu návštěvu stránky, na kterých návštěvníci opouštějí web konkrétní stránky podle míry okamžitého opuštění přes jaká klíčová slova a z jakého zdroje návštěvníci přišli účinnost reklamních kampaní analýza procesů objednávky u e-shopů -

15 Internet pravá ruka marketingu s příchodem Internetu je možné tradiční přístupy opustit a činnosti jinak prováděné tzv. offline, přenést na Internet. Jedná se o tyto aktivity: reklama na Internetu průzkumy trhu podpora prodeje public relations direkt marketing Nebo je internet součástí integrované marketingové komunikace

16 Sociální média Revoluci v oblasti marketingu přinesly až sociální média. Vzhledem k rychlosti evolučních kroků této revoluční marketingové oblasti může být pro řadu firem obtížné udržet krok.přestože marketing v sociálních médiích přímo neprodává, má jistě velký smysl mu věnovat alespoň určitou pozornost. A jak je to dnes ve zvyku, už z toho důvodu, že to dělá konkurence. média, kde je obsah spoluvytvářen a sdílen s dalšími uživateli. primárními tvůrci obsahu jsou zejména uživatelé V marketingu v sociálních médiích jde tedy zejména o naslouchání a prezentaci. Naslouchat ve smyslu zjišťovat potřeby a přání zákazníků, respektive sledovat jejich zpětnou vazbu na určitý produkt nebo například konkurenci. V sociálních médiích platí zejména naslouchej, až potom mluv.

17 Sociální média Sociální sítě smyslem je sdružování osob se stejnými zájmy, koníčky (Facebook, MySpace) nebo podobné profese, v případě, že se jedná o profesní sociální sítě (LinkedIn). Blogy vyjádření názorů a postojů je možné klasickými blogy nebo stále více oblíbenými mikroblogy (Twitter). Diskusní fóra na Internetu vniká celá řada diskusních fór většinou velmi úzce specializována například na jeden konkrétní produkt (např. forum.iphone.cz). Sdílená multimédia sdílením multimédií se myslí zejména sdílení videa (YouTube, Stream) a fotografií (Picasa, Flick). Záložkovací systémy spočívají v prezentaci nejoblíbenějších stránek na základě jejich uložení do záložky, za předpokladu, že uživatel ukládá do svých záložek oblíbené stránky nebo stránky, které ho jinak zaujaly (Linkuj.cz, Digg). Další média do této kategorie je možné zařadit veškeré další média se sociálními prvky (Wikis, virtuální světy).

18 Sociální média B2B Marketing v sociálních médiích je cílen zejména na uživatele a dle nejrůznějších výzkumů jsou uživatelé sociálních médií napříč společností. Z tohoto plyne, že firemní prezentaci v některém sociálním médiu může zaregistrovat jak uživatel, který je v podstatě koncový zákazník, tak například ředitel společnosti, který již bude vystupovat jako B2B zákazník. Relativní novinkou je nové tlačítko Chci práci, které mohou zaměstnavatelé umístit na svůj web. Žadatel na něj klikne a tím dá o svém zájmu vědět, včetně profesního životopisu. Ušetří se tak y s nesourodými CV a řada práce jak pro zaměstnavatele, tak také pro uchazeče. Navíc je možné nastavit až tři otázky, na které musí žadatel odpovědět. Zaměstnavatel se rychle dostane ke všem potřebným informacím.

19 E-business, e-commerce E-business zahrnuje použití elektronických platforem (internet, intranet) k provádění firemních obchodních aktivit, představuje elektronické podnikání využívající webové technologie. (elektronické nakupování, management zásobování, zpracování objednávek, vztahy se zákazníky, elektronickou výměnu dat obchodních partnerů, zákaznický servis. e-business : elektronické podnikání E-commerce je specifičtější pojem ( elektronický obchod). Zahrnuje prodejní a nákupní E-markets procesy s využitím elektronické komunikace, zejména internetu. E-shopy. E-procurement ( elektronický nákup), e-payments ( elektronické platby), e-hrm ( eůektronické řízení lidských zdrojů), e-learning ( elektronické vzdělávání), e-gambling (ˇelektronické htaní zábavných her), e-govermetn ( elektronické služby státní správy).

20 Výhody pro kupující - 24 hodin denně, v soukromí, zákazník nečelí přesvědčování a emocionálnímu nátlaku prodejce - Komparativní nakupování srovnání nabídek, údajů a konkurence, úprava konfigurace informací podle přání - Firemní nákupčí nemusí kontaktovat prodejce - Webový obchod není limitován prostorem neomezený sortiment

21 Slevomat Server hromadného nakupování Slevomat se rozhodl ukončit jednu ze svých největších komparativních výhod - Kolo štěstí. Každý den se na něm pokoušely vytočit si kredit desetitisíce lidí. Nejenže tak Slevomat dobře propagoval svou značku, ale navíc pravidelně lákal uživatele na své stránky. Nemálo z nich si pak jistě něco koupilo, obzvlášť pokud byli podpořeni výhrou. Slevomat se však rozhodl Kolo štěstí odstranit na dobu neurčitou. Stalo se tak k s tím, že by se v upravené podobě v budoucnosti mělo vrátit. Kolo štěstí bylo nahrazeno specifickou soutěží o pracovní místo - Zaměstnání snů. Slevomat totiž z řad zákazníků chce vybrat jednoho testovače slev. Tomu bude každý měsíc dávat poukazy v hodnotě Kč k otestování. Testovač bude zároveň dostávat pravidelný plat Kč

22 Výhody pro prodávající - Snížení nákladů, zvýšení rychlosti a efektivnosti - Vyšší efektivnost distribučních cest, logistických funkcí zpracování objednávek, řízení zásob - Elektronická komunikace je levnější než písemná, telefonická, osobní - Elektronický katalog levnější než katalog tištěný a rozesílaný - Nepřetržitá úprava nabídky změny jsou možné denně, sortiment, cenu, podporu prodeje je možno přizpůsobit momentální situaci na trhu - Názvosloví - V r vznikla typologie pojmů a v souladu se standardy EU se člení na : - Podniky, producenty hodnot, produktů B-Business), zákazníky tj. kupující produkty nebo služby C-Customers, státní správu a samosprávu, resp. Municipality A-Authority, zaměstnance coby tvůrce hodnot E-Employement

23 Názvosloví typy obchodů Iniciativa vychází od firmy Iniciativa vychází od spotřebitele Cílovou skupinou jsou spotřebitelé B2C ( Business to customer) C2C ( customer to customer) Cílovou skupinou jsou firmy B2B ( business to business) C2B ( consumer to business)

24 Další formy zviditelnění firmy na Internetu Inzerce v On-line hrách - relativně jednoduchý mechanismus založený na sponzoringu. Autor hry reps. vydavatelské studio hru neprodává klasicky na retailovém trhu, ale uvolní ji buď zdarma ke stažení, anebo přímo k online užívání - obvykle i multiplayerovému hraní přímo na interentu. Vydavatel pokryje své náklady právě ze sponzorských peněz. Sponzorství funguje stejně jako v reálném světě např. při hokejových utkáních, nebo okruhových auto-moto závodech. K vidění jsou podél virtuální tratě reklamní bannery, popř. jsou virtuálně používány přímo určité produkty. (produkt placement)

25 Second Life prolnutím mezi Webem 2.0 a MUD je naprostá virtuální realita, kdy uživatelé žijí jakýsi druhý život v imaginárním světě. Typickým a pravděpodobně nejznámějším příkladem je příznačný název nesoucí 3D hra (virtuální realita) Second Life (www.secondlife.com). Tato původně free online hra se rozrostla do neuvěřitelných rozměrů právě díky možnosti anonymního prožití druhého, mnohdy lepšího (vysněného) života plného cestování, radosti a možností, které jsou v reálném světě téměř nedostupné. Second life již přilákal a stále láká tisíce nových uživatelů (hráčů), kteří mezi sebou mohou volně komunikovat (typická vlastnost komunitních webů), prožívat virtuální vztahy, navštěvovat nejrozličnější místa světa, chodit do školy, práce atd. Takto neomezené herní prostředí skýtá rozsáhlý prostor pro inzerci, product placement i další možnosti marketingu a nutno podotknout, že řada firem je již úspěšně využívá.

26 Slovo závěrem Každé ráno se v Africe probudí gazela s vědomím, že musí běžet rychleji než nejrychlejší lev, aby nebyla sežrána. Každé ráno se v Africe probudí také lev. Ví, že musí být rychlejší než nejpomalejší gazela, protože jinak zůstane hlady. Je v podstatě lhostejné být lvem nebo gazelou. Pokaždé, když vyjde slunce, musí oba běžet! Petr Šindler, Event marketing Na tomto krátkém příběhu se již roky po celém světe ukazuje definice tzv. nonstop společnosti současného marketingu i vývoje lidstva. To je nepřetržitě hnáno kupředu dle hesla Bigger Better Faster More. Děkuji za Vaši pozornost, těším se na setkání u zkoušky. Přeji Vám úspěch v dalším studiu Naďa Petrů

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku MARKETING NA INTERNETU Vztah marketingu a Internetu Marketingovými aktivitami mohou být např.marketingový výzkum, podpora image firmy nebo výrobku, proužková reklama, autorizovaný

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení vybraných e-shopů v České republice Evaluation of selected e-shops in the Czech Republic Tomáš Hurt Plzeň 2013 Čestné prohlášení

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Katedra marketingu a obchodu Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ MALÝMI A STŘEDNÍMI PODNIKY V KOMUNIKACI SE SPOTŘEBITELEM Liberec 2014

Více

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bakalářská práce Autor: Jakub Fric Bankovní management Vedoucí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení webové prezentace. vybrané organizace

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení webové prezentace. vybrané organizace ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení webové prezentace vybrané organizace Web presentation of chosen organisation rating Miroslav Prokůpek Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Linda Kebrlová Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Stanislava Omelchenko Hodnocení elektronických obchodů z hlediska marketingového mixu 4C Bakalářská práce 2015 Hodnocení elektronických obchodů z hlediska marketingového

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Akademický rok: 2011/2012 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (PROJEKTU, UMĚLECKÉHO DÍLA, UMĚLECKÉHO VÝKONU) Jméno a příjmení: Osobní číslo: Studijní program: Studijní

Více

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh marketingové komunikace na internetu. pro konkrétní organizaci ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace na internetu pro konkrétní organizaci Proposal of marketing communication on the internet for a specific

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ

VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ VÝZNAM INTERNETOVÉ REKLAMY V ELEKTRONICKÉM OBCHODOVÁNÍ Veronika Svatošová 1 1 Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 95, 532 10 Pardubice Email: Veronika.svatosova@student.upce.cz

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková informatika ÚČINNOST A ÚČELNOST ONLINE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE Efficiency and effectiveness of online marketing communication Bakalářská

Více

Komunikace e-shopů v ČR. Jan Dobiáš

Komunikace e-shopů v ČR. Jan Dobiáš Komunikace e-shopů v ČR Jan Dobiáš Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Hlavním tématem této práce jsou internetové obchody v ČR a jejich komunikační aktivity. V teoretické části popisuje fungování e-shopů,

Více

INTERNETOVÝ MARKETING PRO INTERNETOVÉ OBCHODY

INTERNETOVÝ MARKETING PRO INTERNETOVÉ OBCHODY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management INTERNETOVÝ MARKETING PRO INTERNETOVÉ OBCHODY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Obsah. ELPOD Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy 1

Obsah. ELPOD Marketing v prostředí internetu, možnosti, aplikace, technologie, analýzy 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Marketing... 4 2.1 Průzkum trhu... 4 2.2 Marketingový mix... 5 Výrobek... 5 Cena výrobku... 7 Propagace výrobku... 7 Distribuce výrobku... 8 2.3 Návrh plánu komunikace - systém SOSTAC...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza kritérií hodnocení webových stránek Analysis of the website evaluation criteria Bc. Marika Vondrášková Plzeň 2013 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kristýna Váchová Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Internetový Marketing Kristýna Váchová Akademický

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Nikola Míchalová VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce Autor: Alena Kabotová Vedoucí práce: Ing. Halina Kotíková, PhD. Olomouc

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Internetové a multimediální prezentace jako podpůrný nástroj marketingových aktivit hudebního umění

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Internetové a multimediální prezentace jako podpůrný nástroj marketingových aktivit hudebního umění JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra operní režie a hudebního manažerství Hudební manažerství Internetové a multimediální prezentace jako podpůrný nástroj marketingových aktivit

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Analýza chování významných českých firem na sociální síti Facebook Bakalářská práce Autor: Vladimír Horák Studijní obor:

Více

Firma a její propagace na internetu s akcentem na zvýšení konkurenceschopnosti. Ing.Petr Uličný

Firma a její propagace na internetu s akcentem na zvýšení konkurenceschopnosti. Ing.Petr Uličný Firma a její propagace na internetu s akcentem na zvýšení konkurenceschopnosti Ing.Petr Uličný Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je napsána na základě požadavků, které vyplývají ze současného

Více

Digitální produkt jako podpora content strategie společnosti ebrána s.r.o. Eva Provazníková

Digitální produkt jako podpora content strategie společnosti ebrána s.r.o. Eva Provazníková Digitální produkt jako podpora content strategie společnosti ebrána s.r.o. Eva Provazníková Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá komplexní analýzou projektu Eshopmaniac realizovaného

Více

ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU CESTOVNÍ KANCELÁŘE ORCA DIVING PŘÍPADOVÁ STUDIE

ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU CESTOVNÍ KANCELÁŘE ORCA DIVING PŘÍPADOVÁ STUDIE Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU CESTOVNÍ KANCELÁŘE ORCA DIVING PŘÍPADOVÁ STUDIE Diplomová práce (magisterská) Autor: Bc. Lenka Doleželová, Rekreologie

Více

Značka v online prostředí. Petr Luljak

Značka v online prostředí. Petr Luljak Značka v online prostředí Petr Luljak Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou prezentací tuzemských značek hudebních vydavatelství Supraphon a Universal Music v online

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza rostoucího podílu Google Czech Republic na trhu s internetovou reklamou Autor BP: Lukáš Bártl Vedoucí BP: Ing. Jindřich Čadík 2012,

Více