Odbor kultury, školství a sportu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odbor kultury, školství a sportu"

Transkript

1 Odbor kultury, školství a sportu 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: Bod pořadu jednání: 14. HODNOCENÍ KULTURNÍHO CENTRA VRATISLAVICE Věc: Zpráva o zhodnocení činnosti Kulturního centra VRATISLAVICE v roce 2013 Důvod předložení: Odbor: Zpracoval: OKŠS Ing. Ivan Zimmel Projednáno: Rada MO Předkládá: Aleš Preisler, starosta K projednání přizván: Předpokládaná doba projednání: min. Počet výtisků: Návrh usnesení Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou bere na vědomí zprávu o zhodnocení činnosti Kulturního centra VRATISLAVICE v roce 2013.

2 Důvodová zpráva: HODNOCENÍ KULTURNÍHO CENTRA VRATISLAVICE V OBDOBÍ OD EKONOMICKÁ OBLAST Kulturní centrum (dále jen KC) v roce 2013 hospodařilo s rozpočtem schváleným zastupitelstvem městského obvodu ve výši Kč, později prostřednictvím rozpočtových změn navýšeným na Kč, přičemž k bylo z této částky čerpáno Kč. SKUTEČNOST ČERPÁNÍ ROZPOČTU KC KE DNI (V TIS. KČ) BĚŽNÉ VÝDAJE KULTURNÍHO CENTRA KE DNI (V TIS. KČ) Název položky Rozpočet 2013 Rozpočet 2013 po 5.RO Stav k v % 2013 Platy zaměstnanců(5) % Ostatní mzdové výdaje Ostatní osobní výdaje (dohody) % Sociální pojištění % Náhrady mezd v době nemoci % Zdravotní pojištění % Povinné pojistné na úrazové pojištění % Ochranné pomůcky % Drobný dlouhodob.hmot. majetek % Materiál do spotřeby % Studená voda % Teplo % Elektrická energie % Pohonné hmoty a maziva % Cestovné % Nákup software % Služby pošt % Služby telekomunikací a radiokomunikací % Služby školení a vzdělávání % Služby - uzavřené smlouvy % Opravy a udržování % Pohoštění % Stravné % Čerpání sociálního fondu % Věcné dary % Kalendář Liberecka % Propagace % Dramaturgický program % Vzájemná spolupráce - reklama % % - 2 -

3 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KC VRATISLAVICE Kč PŘÍJMY KULTURNÍHO CENTRA KE DNI (V TIS. KČ) Název položky Rozpočet 2013 Rozpočet 2013 po 5. RO Stav k v % 2013 Dramaturgický program % Pronájem prostor % Provize ze vstupenek % PRO SROVNÁNÍ ROK 2012 (V TIS. KČ) Název položky Rozpočet 2012 Rozpočet 2012 po 6.RO Stav k v % 2012 Dramaturgický program % Pronájem prostor % Provize ze vstupenek % Komentář: V rámci navrženého běžného rozpočtu hospodařilo KC v roce 2012 po schválených rozpočtových změnách s celkovou částkou Kč. Nejvýrazněji bylo navýšení způsobeno načtením položky Vzájemná spolupráce reklama ve výši 330 tis. Kč. Nutno podotknout, že tato položka je jak na příjmové, tak na výdajové straně rozpočtu a kromě zaplaceného DPH tedy neznamená skutečný výdaj. K výrazným úsporám došlo zejména u položek: Platy zaměstnanců, Ostatní osobní výdaje (dohody), Drobný dl. hmot. majetek, Voda a Teplo. Překročení bylo u některých položek v zanedbatelných řádech jednotek tisíců Kč. Nejvýrazněji byla potom překročena položky Opravy a udržování. Zde je to lehce vysvětlitelné tím, že objekt KC stárne a tudíž vzniká více potřeb na opravy a údržbu. I zde se ovšem nejednalo o navýšení nijak zásadní, ale o 9 tis. Kč. Po těchto zkušenostech jsme s vedoucí OKŠS do rozpočtu na r navrhli zvýšení této položky. Celkem se čerpání za rok 2013 zastavilo na částce Kč. To nejenom, že představuje čerpání pouze ve výši 87% a úsporu Kč oproti původně rozpočtované částce Kč. Jedná se dokonce o výraznou úsporu ve srovnání s čerpáním rozpočtu na konci roku 2012 a to ve výši 158 tis. Kč! - 3 -

4 1.2. REALIZOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE Rok 2013 již nebyl ve znamení realizování velkých investic. Avšak provoz kulturního zařízení tohoto typu časem odhalí určité nové potřeby na dovybavení. Tato situace byla v předchozích letech a nejinak tomu bylo i loni. Z nejvýznamnějších investic se jednalo zejména o nákupy: Materiál do spotřeby Židle černé, koženkové 36 ks ,- Informační stojany - 4 ks A1, 6 ks A ,50,- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 ks stolů kongresových 800 x 800, černé ,- Závěsy mezi 1. a 2. sloupem, po obou stranách ,70,- 4 ks ocelových stativů typu Senior Stand ,- Instalace zásuvkového rozvaděče do atria na akce venku , PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ KC V ROCE 2013 VEDOUCÍ KULTURNÍHO CENTRA VRATISLAVICE Nástup do funkce Ukončení / změna PaedDr. František Zborník Ing. Ivan Zimmel DRAMATURG KULTURNÍHO CENTRA VRATISLAVICE Nástup do funkce Ukončení / změna PaedDr. František Zborník REFERENT PROGRAMU, PROPAGACE A PRONÁJMU Nástup do funkce Ukončení / změna Ing. Ivan Zimmel PRACOVNÍK INFORMAČNÍHO CENTRA Nástup do funkce Ukončení / změna Ing. Veronika Berková Bc. Ilona Červenková TECHNICKÝ PRACOVNÍK Nástup do funkce Ukončení / změna Václav Dočekal Tomáš Rothschedl

5 Aleš Hnídek DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE, DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI (dlouhodobá spolupráce) Eva Velenská Vlasta Ždánská/Anastázia Volská Hana Neumannová Jiří Karlík Ivana Plechatá Lukáš Čeřovský Miluše Neprašová Miloslav Fokt Úklid prostor KC Úklid prostor KC Práce v šatně, biletářka Práce v šatně, biletář Práce v šatně, biletářka Práce v šatně, biletář Práce v šatně, biletářka, zejména však zástup na IC Stavebně-technické opravy Komentář: Personální situace v KC nebyla šťastně nastavena. Prvním a naprosto zásadním problémem pro fungování KC byla nezastupitelnost technika p. Rothschedla. Pan Rothschedl byl totiž v tu chvíli jediný, kdo uměl obsluhovat audiovizuální techniku v centru a kdo byl schopen nazvučit a obsloužit představení nebo koncert, který se zde měl odehrát. Hrozilo riziko, že v situaci, kdy p. Rothschedl onemocní, případně by ukončil svoje zaměstnání, nebylo by KC schopno odehrát nasmlouvaná představení! Zároveň to vyvíjelo enormní tlak na organizaci volného času tohoto pracovníka, protože na všechna představení musel být k dispozici. Tato situace vznikla tím, že každý z technických pracovníků dostal mými předchůdci jiné zaměření a povinnosti. Pan Rothschedl kromě jiného obsluhu audiovizuálního zařízení v KC, pan Dočekal potom hlavně údržbářské činnosti. Tento stav byl velice netradiční pro kulturní zařízení tohoto typu a krátce po mém nástupu do funkce v červenci 2013 jsem proto tuto situaci musel řešit. Naštěstí se podařilo nabídnout p. Dočekalovi přestup na jinou práci v rámci MO Vratislavice n. N. (konkrétně na technické středisko) a na jeho místo se vypsalo výběrové řízení. To vyhrál pan Aleš Hnídek, který k nám nastoupil a hned od začátku se zaškolil tak, aby mezi oběma techniky panovala úplná zastupitelnost. Přitom údržba a úklid, dalo by se říci hlavní náplň práce p. Dočekala, je také v náplni práce obou techniků a je tedy zajištěna. V případě velkých nároků na údržbu byla domluvena možnost výpomoci technickým střediskem. Na informačním centru (dále jen IC) se hned zkraje roku vystřídala Ing. Berková, která odešla na vlastní žádost za kvalifikovanější prací, za Bc. Červenkovou. Slečna Červenková se celkem rychle zapracovala a převzala povinnosti pracovnice na IC vč. občasného otevření Památníku F. Porsche (později Expozice F. P.) pro návštěvníky. Zástup za sl. Červenkovou byl řešen pracovnicí na dohodu p. Neprašovou, která dokázala pracovnici na IC plnohodnotně nahradit. Naprosto špatným stavem ale bylo do té doby časté využívání techniků k zajištění zástupu sl. Červenkové. Kromě absence dostatečné znalosti obsluhy rezervačního systému pro prodej vstupenek zde hrozilo riziko s ohledem na předávky finanční hotovosti v pokladně. Tato situace také nebyla mými předchůdci řešena, proto jsem po mém nástupu do funkce vedoucího rozhodl, že zástup za pracovnici na IC bude mít pouze p. Neprašová. Předávání finanční hotovosti v pokladně je vždy doplněno patřičnými administrativními kroky. Tento krok mírně navýšil čerpání rozpočtové položky Ostatní osobní výdaje (dohody), ovšem za cenu transparentnosti a bezpečnosti při práci s finanční hotovostí. Zabýval jsem se však také tím, jak v rámci této položky ušetřit. Když jsem nastoupil, pracovníci na dohodu byli - 5 -

6 vždy objednaní na čas otevření objektu pro veřejnost a nikdo dále neřešil, že zůstávají až do konce představení, i když již v KC nejsou potřební. Biletářky, kontrolující a trhající vstupenky u vchodu, přitom mohou krátce po začátku akce odejít. Po čas dalšího představení již nejsou potřeba a do konce akce zůstávají pouze šatnářky apod. (v případě, že se nejedná o organizačně náročné akce typu ples apod.). Má snaha přinesla ovoce a nejenom, že jsme položku Ostatní osobní výdaje (dohody) nepřekročili, ale ke konci roku jsme v čerpání zůstali na pouhých 70% oproti původně plánované částce na rok 2013 a to na částce 253 tis. Kč. Oproti čerpání v roce 2012 jsme ušetřili dokonce 97 tis. Kč! Dalším krokem a výrazným opatřením na IC bylo po mém nástupu do funkce zavedení systému proplácení paragonů a účtenek. Ty již nebyly propláceny pracovníkům automaticky, jako za mých předchůdců, aby šly ke kontrole až následně vedoucí odboru, ale musely být nejprve opatřeny mým podpisem. Od jsem nastoupil na pozici referenta pronájmů, propagace a programu. Po vyhraném výběrovém řízení jsem se stal od vedoucím KC. PaeDr. Zborník, který tuto funkci vykonával do této doby, přešel na pozici dramaturga kulturního centra. S panem Zborníkem jsme se poté domluvili na prodloužení spolupráce na této pozici a to formou práce 2 dny v týdnu na pracovišti a 3 dny v týdnu výkon práce z domova tzv. home office. Co se týká pracovníků na dohodu, kromě již zmíněné pracovnice, která zastupuje sl. Červenkovou, jsou využíváni pracovníci na DPP pro zajištění úklidu, provozu šatny pro návštěvníky, biletářky a stavebně-technické opravy, neboť objekt KC jako každý jiný stárne a časté návštěvy veřejnosti na něm občas zanechají svoje stopy. V této části bych rád zmínil ještě jednu významnou změnu. Krátce po mém nástupu do funkce referenta pronájmů, propagace a programu jsem při zajišťování pronájmů KC na akce a plesy zjistil, že ostrahu v objektu KC si na vlastní náklady zajišťuje nájemce. K prokázání takového zajištění podepsal zástupce ostrahy potvrzení, že zajistí všechna rizika v KC. Jak tato situace fungovala v praxi? V rámci úspory nákladů tvořili ostrahu lidé naprosto nezpůsobilí (fyzicky, zkušenostmi apod.), jejich počet byl často mnohem nižší než na onom potvrzení a dále tito lidé neměli žádný vztah a závazek ke KC a svěřeným hodnotám. Po dohodě s vedením jsem tedy nastavil nový model ostrahy. Bylo osloveno 9 bezpečnostních agentur působících v Liberci a okolí s poptávkou na zajištění ostrahy při akcích v KC. Z předložených nabídek byly vybrány 3 nejvýhodnější (hodnotícím kritériem byla cena) a s těmito agenturami byla uzavřena Smlouva o závazných podmínkách při poskytování služeb. V této smlouvě je mimo jiné uvedena pojistná částka, na kterou je agentura pojištěna pro odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti se zajištěním ostrahy majetku a osob, dále přesně povinnosti pracovníků agentury v KC, jejich ústroj a označení, povinnost vyškolení pracovníků a příslušné kontakty. Fungování pracovníků a zajištění ochrany majetku KC a zdraví návštěvníků jsou nepoměrně lépe zajištěny, než tomu bylo dříve. Rozpočet MO to přitom nestojí ani korunu. Ve spolupráci s právníkem byla pozměněna stará smlouva o pronájmu nebytových prostor a kromě mnoha jiných úprav zde byl doplněn odstavec Nájemce je povinen zajistit po celou dobu otevření prostor pro veřejnost viz odst. 2.2 této smlouvy na vlastní náklady pořadatelskou službu a ostrahu v počtu nejméně XY osob a to s některou ze smluvních agentur pronajímatele viz příloha č. 1 této smlouvy, přičemž kopii objednávky ostrahy je povinen doložit pronajímateli minimálně XY dní před konáním akce. Dle charakteru akce uloží kompetentní pracovník KC nájemci povinnost zajistit určitý počet členů ostrahy, ale výběr jedné ze tří agentur, objednávka a následná úhrada již je v kompetenci a povinností nájemce

7 1. 4. DRAMATURGICKÝ PROGRAM Výběr z významných akcí roku 2013: divadelní hra UBOHÝ CYRANO (D. Suchařípa) divadelní hra DON QUIJOTE (O. Kaiser a J. Lábus) divadelní hra CHARLEYOVA TETA divadelní hra MÁJ (B. Hrzánová) divadelní hra RŮŽE PRO ALGERNON (J. Potměšil) představení NA STOJÁKA koncert IVANA HLASE koncert JANA BUDAŘE koncert JIŘÍHO SCHMITZERA koncert CHANTAL POULLAIN koncert MELODY MAKERS ONDŘEJE HAVELKY koncert KAMILA STŘIHAVKY koncert skupiny PORTLESS v atriu KC módní přehlídka BEATY RAJSKÉ v atriu KC Koncept dramaturgického programu vycházel z nastoleného systému fungování v předchozích letech. Po mém nástupu do funkce vedoucího KC se po konzultacích s dramaturgem PaeDr. Zborníkem a vedoucí OKŠS Mgr. Křečkovou vyprofilovaly hlavní osy dramaturgického programu následovně: cca 1x za měsíc divadelní představení (přičemž cca 1x za 2 měsíce by se mělo jednat o kvalitnější soubor) cca 2x za měsíc nedělní pohádka pro děti cca 2x za měsíc filmový klub ve spolupráci s Filmovým klubem Liberec cca 1x za měsíc přednáška cestopisná, hudební, odborná cca 1x za 2 měsíce hudební koncert V průběhu roku 2013 se mi podařilo domluvit s Filmovým klubem Liberec na působení v objektu KC. Nabídka představení pro návštěvníky se tak doplnila o zhruba 2 vysílání měsíčně. Program se tím obohatil a Filmový klub Liberec konečně našel důstojné zázemí pro svoje působení. Od druhé poloviny roku 2013 jsme se také začali zaměřovat na ekonomickou stránku věci. Jen bláhový člověk by si mohl myslet, že na kultuře je možné vydělávat. Ovšem pořádání akcí, které jsou prodělečné, také není správnou cestou. Je jasné, že odhadnout, jaký úspěch a návštěvnost bude daná akce mít nelze. Alespoň v rámci plánování jsem ale vyžadoval, aby ekonomický výsledek akce byl vždy plusový nebo minimálně na nule. Ubrali jsme některé akce, u kterých zkušenost z minulosti ukázala, že nemají takovou návštěvnost. Celkově nám tedy mírně počet pořádaných akcí klesl, avšak za cenu zvýšení průměrné návštěvnosti akcí

8 Tyto kroky se odrazily i v celkových číslech za dramaturgický program. V roce 2013 jsme čerpali 877 tis. Kč na dramaturgický program, přičemž jsme vygenerovali příjmy ve výši 923 tis. Kč. Skončili jsme tedy v plusu 46 tis. Kč. Oproti tomu v roce 2012 bylo čerpáno 993 tis. Kč na dramaturgický program, ale příjmy byly pouze 936 tis. Kč a dramaturgický program tehdy skončil zápornou bilancí -57 tis. Kč. V oblasti dramaturgie jsme se také více začali zaměřovat na mladou a střední generaci PAMÁTNÍK FERDINANDA PORSCHE V lednu byla v památníku instalována výstavka připomínající PhDr. Eduarda Hrudku, blízkého spolupracovníka firmy Porsche a jejího horlivého propagátora. Celá první část roku 2013 se nesla ve znamení intenzivní spolupráce s firmou Porsche Inter Auto CZ, která jako v minulosti obměňovala exponáty vozů Porsche. V průběhu roku 2013 však kolem památníku, později přejmenovaného na Expozici Ferdinanda Porsche, vznikla docela velká kauza. Není smyslem kauzu v této zprávě popisovat a hodnotit, ostatně je radním a zastupitelům MO známa, nicméně vyústila v ukončení podpory v rámci poskytování exponátů vozů Porsche ze strany Porsche Inter Auto a požadavek na uzavření expozice. Písemné vyjádření k tomu zaslal v dopise ze dne Mag. Christian Lang, generální ředitele této společnosti. Na základě rozhodnutí z letošního lednového zasedání rady MO byla expozice zrušena a nápisy odstraněny. O dalším osudu tohoto prostoru zatím jasno není. Dle mého názoru jediným smysluplným využitím, které s ohledem na architekturu a vzhled prostor bude dostatečně reprezentativní, je galerie pro výtvarná díla či fotografie PROPAGACE KC VRATISLAVICE Propagace KC byla v minulosti tvořena zejména tímto komunikačním mixem: - programové plakáty tisk a výlep - programová skládačka tisk a distribuce - Vratislavický zpravodaj, v Kalendář Liberecka a bulletin vydávaný k zápasům Bílých tygrů v Tipsport aréně - distribuce skládaček do schránek ve Vratislavicích prostřednictvím České pošty - prezentace 6 akcí na Rádiu Contact Liberec, mediální spolupráce s ČR Sever Jako doplňkové aktivity byly realizovány výlepy na plakátovací plochu na budově KC, Facebook KC a direct mail s programem KC. Propagace po mém nástupu do funkce referenta programu, propagace a pronájmů byla od základů přepracována a to při stejném rozpočtu jako v minulosti. V rámci nové image propagačních materiálů KC byla vytvořena nová grafika plakátů a skládaček tak, aby byly co nejvíce názorné a přehledné a v souladu s designem webových stránek. Dále pro imageovou prezentaci vznikla grafika Devět z deseti odborníků. Ta vtipným způsobem narážela na netradiční kombinaci v názvu KC, dokázala zaujmout a velice se osvědčila. Ve snaze zefektivnění propagace se např. snížil rozměr tisknutých programových skládaček o 67%. Dále se zrušila distribuce skládaček do schránek ve Vratislavicích n. N. prostřednictvím České pošty. Tím se vlastně pouze zdvojovala distribuce Vratislavického zpravodaje, kde byl program KC již obsažen. Skládaček se přitom dříve tisklo 10 tis. ks, - 8 -

9 přičemž 9 tis. ks šlo do distribuce Českou poštou. Cena za tisk dvouměsíčních skládaček činila Kč, ročně to činilo vč. distribuce ČP cca 115 tis. Kč. Bylo tedy provedeno mnoho změn a zavedeny nové nadlinkové i podlinkové komunikační aktivity. Kompletní kroky v oblasti propagace naleznete v následujícím přehledu: STANOVENÉ CÍLE PRO ROK 2013 odklon od nákladné výroby tiskovin se stále nižší efektivitou směrem k médiím v kategoriích internet, deníky a rádia důraz na prezentaci na internetu vč. přizpůsobení aktuálním trendům redesign a transformace tištěných skládaček a programových plakátů s důrazem na snížení nákladů na výrobu a maximalizaci efektu redesign používané grafiky na inzerce zaměření se na intenzivní spolupráci s jedním silným partnerem z oblasti tištěných deníků a rádií i za cenu částečné úhrady PRAVIDELNÁ PROPAGACE Internet: 1. Webové stránky KC - provedeny následující úpravy: přidaní banneru s logy partnerů do hlavní části stránek přidání odkazu na e-vstupenku do programu akcí k jednotlivým zde prodávaným akcím vždy s prolinkem na prodej konkrétní akce přidání možnosti vložit ovou adresu pro odebírání newsletteru a novinek ubrání průsvitnosti bílého pozadí pro lepší čitelnost textu uvnitř hlavního informačního pole renovace sekcí O centru a Nabízíme, doplnění sekce Ke stažení (logo ke stažení, tapety na plochu, nabídka prostor k pronájmu) vytvoření mobilní varianty webu pro telefony kategorie smart phone ta umožňuje snadnější prohlížení speciálně upravených a zjednodušených webových stránek v případě, že na ně návštěvník přistupuje z mobilního telefonu 2. Facebookový profil KC aktualizace profilu, častější zadávání novinek 3. Banner na stránkách aktualizace grafiky 4. Liberec-mě-baví.cz - propagace programu na serveru Liberec-mě-baví.cz PR články k akcím konaným v KC, banner na homepage o velikosti 480x300 px 5. Newsletter - zvětšení ové databáze návštěvníků pro pravidelné rozesílání programu formou newsletteru (propojením se soutěžemi, zveřejněnými na Facebooku KC) Další média: 1. RTM TV zahájena spolupráce s regionální televizí RTM TV, kdy akce KC byly pravidelně zařazovány do kalendáře akcí na portálu 2. Rádio Contact Liberec domluvena celoroční spolupráce s možností využití slevy 13 akcí po 15 spotech, k tomu zpravodajství, soutěže, kult. tipy 3. Rádio ČR Sever zařazení akcí do kulturních tipů 4. Deník Právo domluvena 90 % sleva na inzerci, inzerce akcí 1x týdně o velikosti 105x141 mm - 9 -

10 5. Deník MF DNES inzerce 1x za 14 dní o velikosti 2 sl. x 109 mm, domluvena je barterová spolupráce s doplatkem ze strany KC ve výši 50 tis. Kč bez DPH ročně 6. Kalendář Liberecka pokračování ve 7. Liberecký měsíčník - inzerce programu KC na ¼ straně, barterová spolupráce se zdarma distribuovaným celobarevným měsíčníkem o nákladu 8. Inzerce v bulletinu Bílých Tygrů Liberec prezentace v bulletinu výměnou za prezentaci Tipsport areny ve Vratislavickém zpravodaji 9. Vratislavický zpravodaj prezentace programu a textově zvýrazněná prezentace akcí Outdoor: 1. Programové plakáty - výlep plakátů A2 s programem na plakátovací plochy RENGL Ostatní: 1. Rozvoz tiskovin - distribuce reklamních skláídaček a plakátů do informačních center a turistických atrakcí v regionu IMAGEOVÁ PREZENTACE Outdoor: 1. Billboardy - dlouhodobý pronájem billboardových ploch v Liberci s imageovou prezentací kulturního centra (plochy sloužily pro prezentaci KC jako takového a zvýšení povědomí lidí o kulturním stánku ve Vratislavicích, dále byly plochy využity i na kampaň pro akci Vratislavické slavnosti koncert skupiny Portless) 2. Reklamní plachty a cedule umístěné v areálu Na Rozcestí, nově také na plotě u prodejny MPL ve Vratislavicích a byla domluvena možnost využití cedule 2x1 m na oplocení restaurace Plaudit v centru u frekventovaného kruhového objezdu Média: viz Pravidelná propagace v rámci vyplnění hluchých období OSTATNÍ 1. Multikino CineStar Liberec v průběhu roku 2013 probíhala jednání barterové spolupráci mezi KC a multikinem; jedná se o stejnou cílovou skupinu a proto je prezentace akcí konaných v KC v prostorách multikina vzhledem k návštěvnostem multikina velmi výhodná; tato spolupráce se podařila nakonec domluvit na období a to jako úplný barter 2. Reklamní předměty - tvorba reklamních předmětů (tužky, šňůrky na krk) s logem VRATISLAVICE možnost využití do soutěží, další propagace KC jejich držiteli 1.7. PRONÁJMY KC Když jsem nastupoval do funkce referenta v lednu 2013, byl jsem seznámen se skutečností, že v rozpočtu na rok 2013 byla oproti roku 2012 navýšena položka Pronájem prostor z 260 tis. Kč na 400 tis. Kč. Navýšení této položky o 54% byl velmi odvážný krok vzhledem k celkové ekonomické situaci. V oblasti pronájmů se totiž již nějakou dobu dal vypozorovat trend firem šetřit co nejvíce finanční prostředky a pořádat konference a školení ve vlastních prostorách. Nicméně mě tato situace neodradila se a naopak jsem byl připraven udělat pro dosažení tohoto cíle maximum. Moje rozčarování ovšem nastalo, když jsem se sháněl po nabídce

11 prostor k pronájmu a patřičných podkladech. Zjistil jsem, že žádná taková nabídka neexistuje a dozvěděl jsem se, že můj předchůdce v této funkci pro jednání s klienty využíval obecnou informační skládačku o KC, která je k dispozici na infocentru. Rozhodl jsem se tedy nabídku vytvořit. K tomu jsem však potřeboval fotografie jednotlivých konferenčních rozestavění. Ani tyto fotografie bohužel nebyly a nebylo dokonce ani spočítáno, jaká je kapacita konferenčních prostor v nejčastějších rozestavěních, které firmy při pronájmech využívají. Pojmy kongresové nebo školní uspořádání sálu zde nikdo neznal. Následné činnosti, dokoupení chybějících stolů a židlí pro optimální využití kapacity sálu na akce, nafocení jednotlivých rozestavění, poptání vhodného grafického studia, příprava podkladů a tvorba profesionálně graficky zpracované nabídky prostor k pronájmu a konečně tisk této nabídky zabraly několik týdnů. Skutečná akviziční činnost, poptávání a domlouvání pronájmů s klienty tedy nemohla být plnohodnotně realizována od začátku roku. To byl velký handicap za situace, kdy jsme měli naplánované 45% navýšení výnosů z pronájmů! Jak ukazují tabulky, skončil rok 2013 za těchto podmínek na cifře 346 tis. Kč, tedy plněním velmi optimistického plánu na 87%. Nabídka prostor k pronájmu je nyní již součástí sekce Nabízíme na webových stránkách KC. V oblasti pronájmů se nedá očekávat skokové navyšování a velký rozmach. Jak jsem již zmínil, nenahrává tomu ani celková ekonomická situace. Etablování se mezi často využívaná místa pro pořádání konferenčních akcí vyžaduje delší čas, dobré vazby na potenciální klienty a maximální péči při akcích. Tomu jistě nenahrává častá fluktuace pracovníků, kteří s klienty jednají. Dále je třeba si uvědomit, že pronájmy v KC mají také některá omezení. První je maximální kapacita, která je daná a nelze ji navýšit. Nejvýrazněji se to projevuje u maturitních plesů, kdy jsme v KC limitováni kapacitou 319 míst k sezení. To je vhodné pro jednu maturitní třídu. V současnosti je z důvodu úspor trend spojování několika tříd najednou a tam již prostě nejsme schopni tyto plesy zajistit. Další omezení vyplývá ze skutečnosti, že catering je obsluhován externím subjektem. Faktory jako spokojenost zákazníka a cenová dostupnost občerstvení, které jsou pro klienty v rozhodovacím procesu také velmi důležité, tedy nejsou v rukou pracovníků KC. Kapacita je také limitujícím faktorem v případě pronájmu prostor pořadatelům kulturních akcí. V oblasti kapacity se mi ale podařilo iniciovat jednu velmi výraznou změnu. Na moji žádost byly dokoupeny další židle a na velká představení jsme nyní schopni nabídnout kapacitu 270 diváků v rozestavění židlí na ploše, oproti původním 188 místům. Na letošním lednovém zasedání rady MO jsem byl radním MUDr. Vytiskou dotázán, na počet akcí, na které se toto navýšení kapacity využilo a zda to mělo smysl. V roce 2013 se navýšená kapacita využila na celkem 5 akcí. Jmenovitě to bylo divadelní představení Don Quijote (Kaiser, Lábus), koncert O. Havelky a Melody Makers, divadelní hra Růže pro Algernon (Potměšil) a dále dvě zcela vyprodaná představení Caveman. Tato představení byla jako pronájem, nicméně tato kapacita byla podmínkou, že se takové představení u nás uskuteční. A nyní pojďme počítat. Vynásobením počtu prodaných vstupenek nad kapacitu 188 míst a ceny vstupenky nám vyjde za tři představení v naší režii částka Kč, kterou jsme díky rozhodnutí o navýšení kapacity utržili navíc. K tomu je nutné připočíst dvakrát částku Kč za pronájem na každé představení Caveman. Dohromady to dělá tedy Kč. Dokoupení židlí nás přitom celkem stálo Kč. Z toho vyplývá, že se nám navýšení kapacity zaplatilo již v roce 2013 a nyní na navýšené kapacitě budeme jenom vydělávat. Jako například v lednu roku 2014, kdy jsme díky navýšené kapacitě při představení Dejvického divadla Ucpanej systém utržili navíc Kč. Správnost mého rozhodnutí tedy nemůže nikdo zpochybnit

12 2. ZÁVĚR A VÝHLED DO ROKU 2014 Rozpočet na rok 2014 doznal určitých škrtů oproti plánu, který jsme spolu s vedoucí OKŠS předkládali, z důvodu úsporných opatření. Ve schválených mantinelech je nicméně dle mého názoru KC schopné dobrého fungování. Co Kulturnímu centru VRATISLAVICE ale chybí, je dlouhodobá stabilita v rámci koncepce fungování a personálního obsazení vedoucí funkce. Dne Rada MO na svém mimořádném zasedání schválila změnu organizačního řádu a zrušila funkci vedoucího kulturního centra. Toto rozhodnutí učinili radní po schválení rozpočtu na rok 2014 (kdy jsou načteny peníze do rozpočtu na výdajové i příjmové stránce s ohledem na určité personální obsazení a možnosti, např. mzdy pro 5 zaměstnanců) a zároveň před obdržením hodnotící zprávy za rok 2013 (kde jsou uvedeny přesná čísla a informace o výsledcích za rok 2013, které by měly být podkladem pro takové rozhodnutí). Správnost a logiku tohoto kroku mi hodnotit nepřísluší. Stejně tak mi dle mého názoru již nepřísluší v této zprávě plánovat další kroky centra a výhled na rok Odcházím tedy po krátkém působení, nicméně výsledky jsou za mnou vidět. Dne Zpracoval: Ing. Ivan Zimmel, t. č. vedoucí KC VRATISLAVICE

Odbor kultury, školství a sportu

Odbor kultury, školství a sportu Odbor kultury, školství a sportu 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 20. 02. 2013 Bod pořadu jednání: 7. HODNOCENÍ KULTURNÍHO CENTRA VRATISLAVICE 101010 Věc: Zpráva

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013

Ekonomický odbor. 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Ekonomický odbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 11.12. 2013 Bod pořadu jednání: 6. 5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2013 Věc: Návrh na 5. rozpočtové opatření roku 2013

Více

Webová prezentace, podporující web partnera a jeho činnosti. Výhody inzerce:

Webová prezentace, podporující web partnera a jeho činnosti. Výhody inzerce: Reklamní pozice na www.internationalartgallery.org a www.poradanivystav.cz Webová prezentace, podporující web partnera a jeho činnosti. Výhody inzerce: Průměrně každý návštěvník na stránkách stráví cca

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

Účinnost od: 1. 1. 2016 KOMPLETNÍ CENÍK PRONÁJMU A SLUŽEB

Účinnost od: 1. 1. 2016 KOMPLETNÍ CENÍK PRONÁJMU A SLUŽEB Účinnost od: 1. 1. 2016 KOMPLETNÍ CENÍK PRONÁJMU A SLUŽEB 1. Tento cenový výměr stanovuje ceny účtované Městským kulturním střediskem (dále jen MKS) za krátkodobé pronájmy nebytových prostor, vybavení,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta Ekonomický odbor 10. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 9. ROZPOČET NA ROK 2013 Věc: Rozpočet na rok 2013 Důvod předložení: Zpracoval:

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ za podpory Moravskoslezského kraje DÁDA PATRASOVÁ HOST VELETRHU 2012 Hlavní partneři veletrhu 2012: Partneři veletrhu 2012: AUTOCENTRÁLA PF Mediální partneři

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n/n dne: 20.5.2009 Bod pořadu jednání: Věc: Informace Finančního výboru Zpracoval: pí. Šábrtová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh na úpravu výše měsíčních odměn a výše peněžitého plnění s účinností od měsíce července

Více

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 Zpráva je vypracována na základě výsledků hospodaření za rok 2013 před provedením statutárního auditu. Konečné auditované výsledky hospodaření budou zveřejněny

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 3b statutárního města Liberec na rok 2014 Zpracoval: odbor,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby. Prezentace a propagace SKI/SPORT areálu Špičák

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby. Prezentace a propagace SKI/SPORT areálu Špičák VÝZVA k podání nabídky na zakázku na služby Prezentace a propagace SKI areálu Špičák Vážená paní, vážený pane, Společnost SPORT SERVICE, spol. s r.o., v rámci realizace projektu PODPORA ROZVOJE SLUŽEB

Více

Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012

Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012 Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012 TřetíročníkPlzeňskéhoAutosalónuseuskutečnil: 4. 5.května2012 POPRVÉVPIVOVARU nádvoříplzeňskéhoprazdroje Naautosalónusepředstavilo20vystavovatelů: Firma AAAAUTO,a.s.

Více

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006 Vážení přátelé, Dne 5. dubna 2006 pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně již desátý ročník soutěže MISS ACADEMIA, ve které bude zvolena nej vysokoškolačka

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: bod programu: 10. 6. 2015 věc: Městská akce Malý Hamburk dopad na rozpočet: Bez dopadu zpracoval: Bc. Klára Bayerová, referentka OŠKSS předkládá: PhDr. Jana Műllerová,

Více

JOB FAIR 2008 MEZINÁRODNÍ VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

JOB FAIR 2008 MEZINÁRODNÍ VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 2 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Veletrh se zaměřením na setkání potenciálních zaměstnavatelů, personálních agentur s cílovou skupinou volných pracovních sil TERMÍN KONÁNÍ 7. 9. října 2008 Společně s projekty

Více

Nad letošním ročníkem veletrhu převzali záštitu ministryně pro místní rozvoj ČR Ing.Karla Šlechtová a hejtman Libereckého kraje, Martin Půta.

Nad letošním ročníkem veletrhu převzali záštitu ministryně pro místní rozvoj ČR Ing.Karla Šlechtová a hejtman Libereckého kraje, Martin Půta. Vážení vystavovatelé, jsme rádi, že jsme Vás i v letošním roce mohli přivítat na 15. ročníku veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2015, který se uskutečnil ve dnech 19. 21. března v Eurocentru v Jablonci

Více

Odbor kultury, školství a sportu

Odbor kultury, školství a sportu Odbor kultury, školství a sportu 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 15. 6. Bod pořadu jednání: 21. 1. KOLO DOTACÍ Z KULTURNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Mistrovství Evropy v softballu žen 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Hlavní pořadatel Pořadatelé: Nejprestižnější evropský turnaj opět v ČR Nejprestižnější

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Lekari-online.cz je informační a diskuzní portál s širokým spektrem lékařských oborů a specializací, jež umožňuje aktivní prezentaci lékařům, klinikám, zdravotním pracovištím a dodavatelům. Detailní

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-12/2013 návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Výměna osvětlení v budově ZŠ v Ostravě- Hošťálkovice b e r e n a v ě d o m í, že dodatek č. 1 se týká snížení ceny zakázky o méněpráce

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

STAVEBNÍ VELETRHY BRNO

STAVEBNÍ VELETRHY BRNO STAVEBNÍ VELETRHY BRNO VELETRHY POSTAVENÉ PRO VÁS Souběžně probíhají: 20. 23. 4. 2016 Brno Výstaviště Stavte s námi! DŘEVO A STAVBY BRNO VELETRH NÁBYTKU A INTERIÉROVÉHO DESIGNU VELETRH PTÁČEK NÁRODNÍ STAVEBNÍ

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP MMR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Registrační

Více

Realizované aktivity 2013. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary

Realizované aktivity 2013. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary Realizované aktivity 2013 INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary Jaký byl rok 2013 pro INFOCENTRUM? INFOCENTRUM v číslech 2013 Počet pracovišť: 2 + 1 (12/2013) Počet zaměstnanců: 12 ( -15%) Návštěvnost poboček:

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč Název investice Návrh rozpočtu 2015 Příjmy celkem 76 966 Příjmy - Ekonomický odbor I.Daňové příjmy 72 414 Fyz.osoby ze závislé čin.(zaměstnanci) 13 000 Fyz.osoby

Více

PROFESIONÁLNÍ MEDIALIZACE PROJEKTŮ. nabídka produkčních a mediálních služeb

PROFESIONÁLNÍ MEDIALIZACE PROJEKTŮ. nabídka produkčních a mediálních služeb HOLD Production, s.r.o. Praha 8, Na Rokytce 1032 Liberec III, Mrštíkova 399/2a Tel.: 602 404 692, 724 135 671 PROFESIONÁLNÍ MEDIALIZACE PROJEKTŮ nabídka produkčních a mediálních služeb Ve spolupráci s

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Reklamní předměty. Jindřich Anděra (učo: 323084) David Šiška (učo: 251555) Reklamní předměty MU Jindřich Anděra, David Šiška 1

Reklamní předměty. Jindřich Anděra (učo: 323084) David Šiška (učo: 251555) Reklamní předměty MU Jindřich Anděra, David Šiška 1 Reklamní předměty Jindřich Anděra (učo: 323084) David Šiška (učo: 251555) Reklamní předměty MU Jindřich Anděra, David Šiška 1 Agenda - Současný stav a zadání - Průzkum trhu - SWOT analýza - Strategie -

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES 12. 11. 14. 11. 2015, Clarion Congress Hotel Praha NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES 12. 11. 14. 11. 2015, Clarion Congress Hotel Praha NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE ČESKÝ A SLOVENSKÝ NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE 2 PARTNERSKÉ POZICE Generální partneři 16 m 2 výstavní plochy priorita ve výběru výstavní plochy možnost prezentace firmy formou paralelního sympozia

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

15. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE MAJETKU, FIRMY REALBYT S.R.O.

15. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE MAJETKU, FIRMY REALBYT S.R.O. Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 2. 2011 Bod pořadu jednání: 15. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE MAJETKU, FIRMY REALBYT S.R.O. Věc: Informativní

Více

Cestovní náhrady 35 10 45 20 55 Výdaje na drobný hmotný 0 205 205 325 325. 22 68 90 61 83 povinných zákonných odvodů celkem 3 423 393 3 816 516 3 939

Cestovní náhrady 35 10 45 20 55 Výdaje na drobný hmotný 0 205 205 325 325. 22 68 90 61 83 povinných zákonných odvodů celkem 3 423 393 3 816 516 3 939 Příloha č. 13 Přehled uznaných nákladů Uznané náklady na řešení se skládají z finančních prostředků účelové podpory a finančních prostředků příjemce. Nejsou zahrnuty v souladu se schváleným projektem finanční

Více

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší (příchod

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Projektový management-mp. Pořádání poutě. Mužáková Gabriela. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Projektový management-mp. Pořádání poutě. Mužáková Gabriela. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management-mp Pořádání poutě Mužáková Gabriela Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Úvod...2 Současný stav...2 Stanovený cíl...2 Časová náročnost...4 Časový

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací Zpracoval:

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Více

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE Vážení členové Svazu polygrafických podnikatelů, získejte konkurenční výhodu a prezentujte svá tiskovářešení a nabídku sortimentu na největším odborném veletrhu NABÍDKA

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Pohár vítězů poháru žen 2015

Pohár vítězů poháru žen 2015 Pohár vítězů poháru žen 2015 17. 22. srpna 2015 areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika www.softballcup.com Hlavní pořadatel Pořadatelé: Prestižní evropský turnaj Na Osmičce uvidíme špičkové

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Přílohy. Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138

Přílohy. Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138 Přílohy Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138 Koordinovaná tvorba oborových informačních bran pro oblast výzkumu: Koordinace, hudba, knihovnictví a informatika 1) Monografie Oborové

Více