Valtický zpravodaj. Na slovíčko, pane starosto V listopadu uplyne právě rok od doby, kdy se starostování ve Valticích ujal Ing. Pavel Trojan.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valtický zpravodaj. Na slovíčko, pane starosto V listopadu uplyne právě rok od doby, kdy se starostování ve Valticích ujal Ing. Pavel Trojan."

Transkript

1 Valtický zpravodaj 8. listopadu 2011 Na slovíčko, pane starosto V listopadu uplyne právě rok od doby, kdy se starostování ve Valticích ujal Ing. Pavel Trojan. Není žádným tajemstvím, že kvůli starostování odešel z bankovnictví. Jak jste se vlastně, pane starosto, k bankovnictví dostal? V době, kdy jsem dokončil studium na vysoké škole zemědělské, provozně ekonomické fakultě, nastala změna režimu v naší zemi. Zemědělství bylo oborem, kde se snižovaly stavy pracovníků. Bylo třeba si hledat zaměstnání v jiné oblasti, a proto jsem začal pracovat v bankovnictví. Nejprve v pobočce Investiční banky Břeclav, později jsem přešel na pozici vedoucího pobočky v Hodoníně. A poté co bankovnictví prošlo onou turbulentní dobou koncem devadesátých let a Investiční banka přešla pod správu ČSOB, našel jsem si nové místo v pobočce zahraniční rakouské banky Volksbank v Brně, kde jsem pracoval deset let na pozici poradce pro firemní klientelu. V bankovnictví jste pracoval, jestli dobře počítám, skoro dvacet let. Nestýská se vám po postu bankovního úředníka? Ptám se na to proto, že určitě přijetím funkce starosty se vám velmi změnil celý soukromý život. Stýská - to není úplně správné slovo, měl jsem tuto práci rád, protože je to profese velice různorodá. Setkával jsem se s mnoha firmami, s projekty, které jsem pomáhal realizovat tím, že je banka financovala. Měl jsem volnou pracovní dobu a byl jsem takříkajíc pánem svého času. Za ta léta jsme si v bance vytvořili vynikající vztahy. Na druhou stranu ale profesní život jde dál a klade před člověka nové výzvy. Funkce starosty je ale zcela jiná. Tady nemůžete být pánem svého času, a jak se říká, starosta je od toho, aby řešil starosti celého města a jeho obyvatel. Jestli se nemýlím, tak o organizační struktuře na městě jste měl již jisté povědomí, protože jste pracoval nějakou dobu v jeho struktuře jako zastupitel. Jaká je pravda o této profesi? Ano, základní představu o celé městské struktuře jsem měl, protože jsem pracoval řadu let ve finanční komisi města a později také ve funkci zastupitele. Starostování je práce na úřadě, spojená se zákony, předpisy, financemi a samozřejmě i s prací s občany a péčí o naše město. Tím, že jsem se dostal na starostenský post, poznal jsem tuto práci úplně do detailu a musím ji také řešit s radou města a se zastupiteli. V této funkci je dobré, aby člověk měl povědomí z více profesí, protože se s nimi denně setkává. Myslíte, že jste jiný než vaše předchůdkyně Ing. Terezie Lvová a v čem? Srovnávat dva lidi ve stejné funkci je složité. Pokud mohu posoudit, paní bývalá starostka SEVA-FLO RA s.r.o. Lvová znala dobře tento region, ve své původní profesi pracovala přímo ve Valticích, později pak dlouhá léta na radnici, nejdříve jako místostarostka a poté jako starostka. Znala snad každého Valtičana a Valtičané zase dobře znali ji. Já rodilý Valtičan nejsem a pracoval jsem mimo Valtice. Žiji zde však s rodinou již šestnáctým rokem a postupně, především nyní ve funkci starosty, poznávám Valtice a jeho občany. Na postu starosty samozřejmě navazuji na práci své předchůdkyně. Pokračuji v některých již rozpracovaných projektech, například v regeneraci zeleně, či v nedávno dokončeném projektu veřejných WC. A pane starosto, co byste řekl, že se za ten uplynulý rok povedlo? Stěžejní je, že město dodržuje řádně své závazky a je finančně stabilní, a to i přes úvěry, které musí splácet. Pokračuje projekt zeleně, přestože jsme museli dvakrát posunout termín dokončení. Mám velkou radost, že jsme rozšířili kapacitu Domova pro seniory o osm míst a díky sponzorům jsme pořídili sociální automobil. Znamená to zlepšení služeb pro naše starší spoluobčany. Po čtyřiceti letech bylo znovu otevřeno veřejné WC, což zvýšilo kvalitu turistických služeb ve městě. Začali jsme s opravou Černého mostu, tato investice představuje hodnotu 1,2 mil. Kč. Neplánovaným výdajem v našem rozpočtu byl jeden milion korun, který jsme museli vydat na zakoupení bývalé skládky v prostoru někdejší cihelny v Úvalech, čímž jsme vyřešili dlouhodobé spory s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Všechny investice, které zmiňuji, byly hrazeny z rozpočtu města, nebyly na ně brány žádné úvěry. Dále město otevřelo nový sběrný dvůr na Mikulovské ulici, čímž se nakládání s odpady v našem městě dostalo na vyšší úroveň. Těší mě, že letošní valtické kulturní léto bylo velmi úspěšné co do počtu akcí, tak do počtu účastníků. Valtice se letos hodně zviditelnily a město tomu také pomohlo zabezpečením větší reklamy než v jiných letech. Chtěl bych Město VALTICE Nám. Svobody 12, Valtice, VINNÉ SKLEPYa.s. VALTICE, tel.:

2 ZASTUPITELSTVO RADA KOMENTÁŘ V měsíci říjnu zastupitelstvo města Valtice nezasedalo, další zasedání se koná dne tímto poděkovat všem spolkům a aktivním a obětavým občanům, kteří se na tom podíleli. To oni jsou tím hnacím motorem kultury a bez nich by to nešlo. Když otevřeme noviny, rádio nebo televizi, všude slyšíme jenom o úsporách. Snažíte se tomuto trendu také podřídit? Ano, v chodu úřadu jsme uspořili několik pracovníků. Jedno místo na úřadě zaniklo sloučením funkce tajemníka a ekonoma. Nově funkci tajemnice vykonává paní Mgr. Uherková. Náplň práce zrušené funkce kulturního pracovníka převzal místostarosta úřadu pan Bc. Sedláček a nově vzniklá kulturní komise. Od roku 2012 dojde ke snížení počtu pracovníků stavebního odboru o jednoho pracovníka. Také funkce pana Odehnala jako správce bytů byla přidělena pod ředitele technických služeb pana Ing. Nedělu a pan Odehnal dostal nové zařazení správce sběrného dvora. Valtice budou určitě i nadále lákat turisty z blízka i daleka. Máme totiž několik unikátů a to barokní zámek, kostel Nanebevzetí Panny Marie, špitální kostel milosrdných bratří sv. Augustina, krásné náměstí s radnicí, morovým sloupem, kašnou a patrimonijními domy, Reistnu, Rendesvous, Belveder, máme dvě muzea, jsme Hlavním městem vína a jsme součástí památek kulturního světového dědictví UNESCO. Nabízí se otázka, zda jsme schopní tohle všechno si uchovat a udržet barokní tvář našeho města i pro budoucí generace. Mnohé z vámi jmenovaných památek patří státu a tedy i do jeho péče, avšak i město je za řadu památek také odpovědné. Staráme se například o budovu radnice, která patří mezi chráněné památky. Každoročně je investována částka v řádu několika set tisíc Kč z fondu Regenerace městských památkových center. Pro příští rok se plánuje výměna oken a dveří, obnovení původních maleb, stropů a podlah v zasedací místnosti. Je to běh na dlouhou trať. Z dalších památek pečujeme o hradby města. V příštím roce navážeme na letošní opravy a budeme pokračovat v ulici Kopečná, kde došlo ke zřícení části hradeb. Budoucnost Valtic vidím pozitivně, protože k nám směřuje velká investice ve výši 250 mil. Kč na rekonstrukci zámecké jízdárny a barokního divadla a Valtice se stanou kulturním centrem regionu. Poslední moje otázka je tak řečeno přímo na tělo. Pane starosto, jak vaše funkce změnila váš soukromý život? Musím přiznat, že velmi výrazně. Už nejsem pánem svého času. Na mé malé rekreační sportování, které jsem dřív provozoval, mi už nyní tolik času nezbývá. Velkou část mého soukromého volna se snažím věnovat návštěvám kulturních akcí a poznávám, že Valtice mají spoustu aktivních a iniciativních lidí. Smekám před nimi, protože díky jim žijí Valtice kulturou. Děkuji panu starostovi za rozhovor a čas, který mi věnoval. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Městská policie Začal podzim, a jako by to některým řidičům v duchu říkalo, že je čas na kaskadérské kousky. Nejhorší jsou dny, když prší nebo padne mlha. Dá se říci, že čím horší počasí tím rychleji se po silnici vozidla řízené těmito rádoby řidiči pohybují. Přechody pro chodce jsou pro ně překážkou, plná souvislá čára pouze špatně namalovaná krajnice, vyšrafovaná místa, kde je zákaz stání a zastavení, parkovacím místem, a dopravní značka STOP je podle některých řidičů úplně zbytečný kus plechu. Tito řidiči by si měli uvědomit, že můžou potkat jako chodci stejného kaskadéra jako jsou oni a pak se budou divit. Poslední dobou zjišťujeme, že mezi těmito řidiči, co nedodržují předpisy, převládají ženy. Jen za polovinu tohoto měsíce bylo uloženo několik blokových pokut za výše uvedené přestupky. Dále byla řešena krádež popelnice, kterou si místní nenechavec chtěl přivlastnit. Tato osoba musela tuto nádobu vrátit na místo a bude s ní zahájeno správní řízení. Byla provedena kontrola podezřelých osob, které se pohybovaly v našem katastru a poskytnuta součinnost při zajištění místa dopravní nehody do příjezdu PČR. V tomto měsíci prováděla městská policie také dohled na klidný průběh oslavy vinobraní, řešila několik stížností, odchyt a odvoz psů do útulku, součinnost při akcích s PČR, doručování písemných zásilek na žádost nadřízených orgánů, doručování písemností občanům, kteří stále nemají zaplacené poplatky za psy a popelnice. Musíme podotknout, že se jedná rok co rok o stejné lidi. Dále byla nalezena peněženka, která byla odevzdána zjištěnému majiteli. Byly provedeny kontroly na podávání alkoholu a kontrola provozu výherních hracích automatů. V průběhu měsíce byly prováděny kontroly veřejného pořádku ve městě a okolí. Většina zjištěných nedostatků byla vyřešena namístě. Někteří spoluobčané mají vžito, že když vyhodí jakýkoli odpad na ulici, tak že technické služby jsou povinny tento odpad odvézt. Ale chyba lávky, toto už dávno neplatí. Tito lidé se vystavují ke stíhání za založení černé skládky. To platí i pro ty občany, kteří odvezou odpad na sběrný dvůr mimo otevírací dobu a odpad složí před bránou. Sběrný dvůr je pod dohledem kamerového systému a těm, co zde uloží odpad před branou, hrozí pokuta. Dále bychom chtěli upozornit majitele zahradních chatek, aby si čas od času preventivně zkontrolovali svůj majetek a to i v zimním období. Starším spoluobčanům doporučujeme, aby do svých domů a bytů nepouštěli lidi, které neznají. Na závěr upozornění pro všechny občany Valtic a Úval: Zamykejte si prosím v denní a hlavně noční době branky do dvorů a všechny dveře do svých obydlí, hlavně zadní vchody. Děkujeme. zapsal str. M. Šesták Kontakty na MěP: tel.: ; mob.: ; 2 Obvodní oddělení P ČR Břeclav, Policejní stanice Lednice Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod Policejní stanici Lednice a má je na starost: prap. Ivo Helešic a prap. Radim Budlanský Tel: ; ; ; Fax: ; Termíny svozu biologického a separovaného odpadu do konce roku Protože si ještě ne všichni obyvatelé Valtic zvykli na nově zavedené svozové dny biologického odpadu nebo na dodržování pravidel při odvozu separovaného odpadu, tak bych Vám znovu rád připomněl základní pravidla stanovená městskou radou. Zelený odpad (větve, tráva a listí v pytlích) se sváží každé první a třetí pondělí v měsíci. To však neznamená každých čtrnáct dnů, jak se někteří mylně domnívají, protože některý měsíc má pondělků i pět. Toto platí pro březen až listopad, tedy měsíce, kdy je produkce odpadu ze zahrádek poměrně velká. Protože v zimním období, prosinec až únor, je zeleného odpadu minimum, snad jen s výjimkou ledna, kdy se lidé zbavují vánočních stromků, jsou svozové dny stanoveny jen na první pondělí v měsíci. Navíc kdykoliv mohou občané využít přistavených kontejnerů na biologický odpad před areálem nového sběrného dvora. I když jsou kontejnery pod dohledem kamerového systém, tak i přesto jsme řešili několik případů, kdy se v kontejneru objevil starý nábytek nebo před vraty vysypaný stavební odpad. S potěšením lze konstatovat, že po zavedení této pravidelné služby pro valtické občany, se biologický odpad v ulicích města v jiné než stanovené dny objevuje minimálně. Proto je na místě valtickým občanům poděkovat, že svým disciplinovaným chováním přispívají k udržení pořádku ve městě. Zlepšila se také situace ohledně separovaného odpadu. Ten se už řadu let sváží první středu v měsíci. Důsledně se však nyní vyžaduje třídění odpadu. Pokud vám po sběrném dnu zůstal před domem neodvezený odpad, je to proto, že se nejedná o papír, tříděný plast (zejména pet lahve) nebo železo. Často před domy občané dávají nádoby od barev, ať už plastové nebo klasické plechovky, ale tento odpad je z hlediska zákona odpadem nebezpečným, a proto jej musíte odvézt na sběrný dvůr, kde se důsledně odpady třídí. Rovněž před dům nemůžete dát starý nábytek, koberce, textil nebo elektrospotřebiče. A proč právě textil? Je to z toho důvodu, že dnes již prakticky každý kus látky obsahuje umělá vlákna a proto textil nikdo nevykoupí jako tříděný odpad. Jediným řešením, pokud si chcete ušetřit místo ve vaší popelnici, je odvézt textil na sběrný dvůr.

3 Zatímco dodržování nastavených pravidel u bioodpadu je velmi dobré, u separovaného odpadu je situace poněkud horší. Zejména na sídlišti nebo u bytovek si někteří s tříděním zatím hlavu příliš nelámou. Proto se v příštím měsíci s městskou policií na tato místa zaměříme. Těm, kteří odpady důsledně třídí, bych chtěl touto cestou poděkovat. Ing. Dalibor Neděla, Správa majetku města Valtice Svozové dny do konce roku 2011 Bioodpad: 7.11., , Separovaný odpad: 2.11., Úrazy Zlomíte-li si ruku na zasněženém obecním chodníku, nemáte automaticky nárok na odškodnění V minulých letech jsme řešili několik případů, kdy došlo na zasněženém nebo zledovatělém obecním chodníku ke zranění. Tím nejvážnějším obyčejně bývají zranění hlavy, různé zlomeniny, v lepším případě podlitiny a modřiny. Na co se tedy mohou lidé připravit při vymáhání škody po takovém zranění? Obec nemá povinnost, jak je médii paušálně prezentováno a jak si lidé obecně myslí, uklízet sníh z chodníků. Obec je pouze zodpovědná za škody, které se při chůzi na chodníku lidem stanou. Města a obce však pojala tento zákon doslova a dopísmene a chodníky v rámci svých možností uklízí. A je to celkem pochopitelné, protože občané by asi starostovi jen tak neodpustili, kdyby se k autobusové zastávce brodili v závějích sněhu. Musíte mít ale na paměti, že i když je obec- -město pojištěno na úrazy a způsobené škody, vy sami si musíte počínat tak, abyste předešli tomuto úrazu nebo škodě, která vám vznikne. To znamená, že pokud uvidíte, že na chodníku je led a vy tam půjdete, obec se odpovědnosti zprostí a pojišťovna pojistné nevyplatí, popřípadě vyplatí, ale bude krátit. Jednoduše řečeno, pojištění odpovědnosti obce za škody, které se stanou při chůzi na zasněženém chodníku, nelze zaměňovat za úrazovou pojistku a nečekejte automatickou výplatu bolestného, když si přivodíte nějaké zranění! Především, zpočátku, když začal platit tzv. chodníkový zákon, pojišťovny celkem bez problémů odškodné přiznávaly. Jak se ale výplaty hromadily, i pojišťovny začaly na tuto problematiku nahlížet jinak. Dnes pojišťovny vnímají chodce podobně jako řidiče motorových vozidel. Jako řidiče už vás nepřekvapí, když je silnice pod vrstvou sněhu, že je vaší povinností přizpůsobit jízdu stavu a povaze vozovky. Jinými slovy, když dostanete na sněhu nebo náledí s autem smyk a vybouráte se, tak od nikoho nic nedostanete (pokud nemáte havarijní pojistku). Zodpovědnost je na Vás jako řidiči. A podobně je to i s chodci. Pojišťovny razí KOBERCE PVC Babicová názor, že jako chodci máte přizpůsobit svoji chůzi (i obuv) stavu a povaze chodníku a je li nasněženo, tak musíte jít do práce nebo do školy se zvýšenou opatrností. Zkrátka pokud je zima a dva dny sněží, tak byste neměli být zaskočeni skutečností, že na chodníku nebo místní komunikaci leží sníh. Samozřejmě pojišťovny každý případ posuzují individuálně a nelze obecně říct, že nedostanete odškodné. Při následném řešení úrazu lidé často namítají, že byl chodník neodhrnutý a že tvrzení města, že byl pravidelně ošetřován a bylo pružně reagováno na změny, není pravda. Pokud ale třeba dva dny intenzivně sněží a obec se se svojí technikou dostane na chodník jednou za pět hodin, tak je jasné, že vrstva sněhu je na chodníku vždycky. Proto se za pružnou reakci rozumí i to, že se chodník inertním materiálem posype až tehdy, když přestane sněžit. A to může být třeba za dva dny, protože zasněžený posyp je neúčinný. Pro Vás, občany, je však důležité, aby byly ošetřeny komunikace, které jsou nejdůležitější pro provoz ve městě a pro zásobování. Přejeme Vám, ať se Vám v letošní zimě úrazy na silnicích a chodnících vyhýbají! Ing. Dalibor Neděla, SMMV Svatomartinské slavnosti Svatomartinské slavnosti vína ve Valticích proběhnou v letošním roce ve velkém stylu. Vybízí k tomu nejen datum , ale i neobvykle příznivý průběh roku pro vinaře. Víno dosáhlo mimořádné kvality, rychle se čistí a nebyl tedy žádný problém ani s lahvováním vín svatomartinského typu. Slavnosti bude organizovat jedno z nejaktivnějších valtických vinařských sdružení - Vinaři Valtice Program: 11:00 hod. - požehnání mladému vínu ročníku 2011 valtickým knězem, 11:11 hod. - zahájení ochutnávky mladých vín slavnostním přípitkem svatému Martinovi, 11:11 hod. -? hod. ochutnávka Svatomartinských vín, husí speciality k vínu, folklórní blok Svatomartinské oslavy a žehnání vína proběhnou ve víceúčelové hale Střední vinařské školy na Střelecké ulici. Vstup do areálu od 10:00 hod. Součástí oslav bude jarmark uměleckých řemesel a domácích výrobků, gastronomický blok orientovaný na husí pochoutky k vínu (bramborový plesňák s husími játry, guláš z husích žaludků, pomazánky, atd..) Po celou dobu slavností možnost nákupu lahvových Svatomartinských vín z Lednicko- -Valtického areálu: Vinné sklepy Valtice a.s., Chateau Lednice, Střední vinařská škola Valtice, ZD Sedlec a další. Vstupné 200,- Kč (ve vstupném je ochutnávací sklenička OIV s logem a datem , deset ochutnávacích žetonů, 1 žeton = 1 sklenička vína). Výrobci vína, kteří přinesou k ochutnávce STAVEBNINY VALTICE přestěhovány ze Sobotní Pod Raisnou do haly firmy Molčík na Mikulovské TEL: a případně i požehnání min. 2 ks láhve vína ročníku 2011 budou mít vstup a 10 ochutnávacích žetonů zdarma.!!! Prémie pro osoby jménem Martin, které se u prezence prokáží OP, 1 láhev Svatomartinského vína zdarma!!! Doprovodné akce v Hlavním městě vína tento den: - Valtické Podzemí od 17:00 hod. program SVATOMARTINSKÁ VÍNA A HUSÍ HODY, - restaurace Valtická rychta - HUSÍ HODY - po celý den. Více na: Zvou Vinaři Valtice 2000 Město Valtice, Nám. Svobody 21, Valtice VEŘEJNÁ VÝZVA na pracovní pozici knihovník Městské knihovny Valtice úvazek 0,5 kontaktní pracovník: Ivana Vyhňáková, ekonomický odbor, tel.: Srdečné blahopřání V měsíci listopadu se dožívá významného životního jubilea pan Jan Polák. Muzejní spolek Valtice mu u příležitosti 80. narozenin děkuje za dlouholetou spolupráci, za překladatelskou a tlumočnickou činnost a zejména za významný podíl při navazování kontaktů s rakouskými sousedy. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let přejí přátelé z Muzejního spolku 3

4 INFORMACE - ZPRÁVY - ZAJÍMAVOSTI Kalendář akcí - listopad Diskotéky: Termín: , , od hod. Místo konání: sál Disco clubu Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice Organizátor: klub Kinopolis, tel.: Dýňové bludiště Valtického Podzemí Termín: Místo konání: Valtické Podzemí, ul. Vinařská 34, Valtice Organizátor: Valtické Podzemí, , Svěcení vína a svatomartinská vína - ochutnávka mladých vín Termín: od do hod. Místo: víceúčelová hala SOŠV, ul. Střelecká, Valtice Organizátor: Vinaři Valtice 2000, Svatomartinské víno ve Valtickém Podzemí a husí speciality - Termín: od hod. Místo konání: Valtické Podzemí, ul. Vinařská 34, Valtice Organizátor: Valtické Podzemí, Svatomartinské s ovarem - ochutnávka, zabíjačkové speciality Termín: od hod. Místo konání: vinotéka V zámecké bráně, nám. Svobody, Valtice Organizátor: vinotéka V zámecké bráně, Dívčí vínek - taneční zábava Termín: od hod. Místo konání: stará tělocvična SOŠV Novostavba, ul. Sobotní, Valtice Organizátor: Valtická krojovaná společnost, Advent v Hlavním městě vína - adventní svařáky, minoritský punč... Termín: Místo konání: Valtice - Valtické Podzemí, vybrané vinotéky a sklepy Organizátor: Město Valtice, Valtické Podzemí a valtičtí vinaři Florbal Cup sportovně kulturní turnaj převážně ryzách amatérů Termín: od hod. Místo konání: víceúčelová hala SOŠV, ul. Střelecká, Valtice Organizátor: Florbalový klub Valtice, Co nového nás čeká, či co pokračuje, v prosinci 2011: Advent v Hlavním městě vína adventní svařáky, minoritský punč, vína Vánoce jsou již zase tady vánoční výstava Diskotéky , , , , klub Kinopolis Mikuláš setkání se svatým Mikulášem a jeho družinou v hostinci U Dvořáků v Úvalech Setkání s důchodci předvánoční setkání pro starší a pokročilé v hostinci U Dvořáků v Úvalech Košt archivních vín ochutnávka tříletých a starších vín ve víceúčelové hale SOŠV Vánoční koncert žáků ZUŠ v Základní umělecké škole, Valtice Vánoční koncert Valtické krojované společnosti v kapli státního zámku Valtice Adventní zpívání DNS Borověnka a CM Valtičánek Bližší informace v prosincovém čísle VZ nebo TIC Valtice tel.: , Pozvánka na Ligu mistrů sport z Valtic v přímém televizním přenosu Vrcholná evropská klubová soutěž ve stolním tenise zavítá do Valtic. Ve dnech a od 18 hodin se v nové sportovní hale na Mikulovské ulici uskuteční dvě kola Champions league žen ve stolním tenise. Široká sportovní veřejnost se může těšit na špičková utkání stolního tenisu mezi mistryněmi České republiky MSK ČP Břeclav Gumotex a mistryněmi Maďarska (Budaörsi SC) a Rakouska (SVS Ströck). Jak uvedla Linda Ivanová z břeclavského klubu, valtická hala byla zvolena především z toho důvodu, že splňuje náročná kritéria pro pořádání takové soutěže. Nemalou roli sehrálo i velmi vstřícné jednání vedení města Valtice, které nabídlo při pořádání turnajů organizační pomoc. Starosta města Pavel Trojan s potěšením uvedl, že takto významná soutěž ve Valticích je potvrzením kvality zdejší sportovní haly. Věří, že Liga mistrů pomůže Valticím v jejich propagaci po celé republice. Dodejme, že všechna utkání LM mají být přenášena přímým přenosem na sportovním programu ČT 4. Po víkendech, kdy budou ve Valticích hrát přední evropské ženské celky, bude následující víkend patřit dětem. V hale na Mikulovské ulici se totiž uskuteční celorepublikový turnaj mládeže. A aby toho nebylo málo, je velmi pravděpodobné, že v lednu příštího roku budou Valtice dějištěm finále Českého poháru, takže hned na počátku nového roku se můžeme opět těšit na špičkový stolní tenis tentokrát v podání nejlepších klubů z České republiky. Dalibor Neděla v besedu s 14:00 hodin s Poděkování Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým a kamarádům, kteří v hojném počtu doprovodili na poslední cestě mého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka Josefa Husaříka. Taktéž děkujeme za květiny a slova útěchy. Anna Husaříková, manželka v areálu nemocnice ve Valticích nabízí PRANÍ A MANDLOVÁNÍ PRÁDLA DOPRAVA ZDARMA Tel.: , Počítače, internet

5 Knihovna V měsíci říjnu měly po prázdninách děti z nižšího stupně ZŠ možnost opět navštívit městskou knihovnu. Jako každoročně tak i letos pro ně měla paní knihovnice nachystané zajímavé besedy. Svou premiéru měli naši prvňáčci, které za návštěvu odměnila malým dárečkem a také průkazkou do knihovny. Protože ještě neumí psát, tak jak se jim v knihovně líbilo, vyjádřili alespoň formou obrázku. ŠKOLNÍ KURÝR ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE Nikol Bukovcová a Lada Luntnerová (obě 7.B), Vít Kočár a Alexander Rajčányi (oba 9.A). 12. října se konal ve Valticích u Celňáku Zborovský závod branné zdatnosti, šlo o přebor Moravy. Závod pořádala Československá obec legionářská, nutno uvést, organizačně velice zdařile. tradičně zúčastňujeme. Naše družstvo Kryštof Tomek (6.A), Jaroslav Hladík (8.A), Vít Kočár (9.A) se umístilo přesně ve středu výsledného pořadí: 1. ZŠ Velké Pavlovice 2. ZŠ Kupkova, Břeclav 3. ZŠ Kobylí 4. ZŠ Valtice 5. ZŠ Nikolčice 6. ZŠ Lednice 7. ZŠ Slovácká, Břeclav Nejvíce bodů pro naše družstvo vybojoval Kryštof Tomek, který prohrál jediné utkání se suverénem okresu Vašíčkem ze ZŠ Kupkovy, Břeclav. Kryštof porazil i žáky o tři roky starší. Miroslav Štěpaňuk, učitel TV Kaštany zvířátkům! Rozhodčími byli vojáci z povolání, organizátoři byli v dobových uniformách 1. republiky. Děti obdržely také vydatné občerstvení. Jménem všech kolegyň děkuji paní Janě Vlašicové za ochotu i čas, které našim dětem věnovala. Mgr. Jarmila Mauksová Branný den V úterý se konal branný den. Prvňáčkům nachystala třída 8.A trasu městem do školního sadu, dlouhou asi dva kilometry. Po cestě prvňáčci plnili spoustu zajímavých a zábavných úkolů zpívali, kreslili, počítali atd. V sadu děti hledaly schovaný poklad. Po všech hrách si všichni společně opekli špekáčky. Potom měly děti nachystanou překážkovou dráhu a ukázku první pomoci. Po pěkně prožitém branném dnu se prvňáčci vrátili zpátky do školy. Doufáme, že se prvňáčkům den líbil, a přejeme jim, aby měli ve škole samé jedničky. žáci 8.A Výborná reprezentace V měsíci říjnu se reprezentanti ZŠ Valtice zúčastnili tří sportovních soutěží: 5. října proběhl v lese u Charvátské Nové Vsi okresní přebor v přespolním běhu. Naši školu reprezentovala družstva mladších dívek i chlapců (tj. žáci 6. a 7. tříd) a starších chlapců (tj. chlapci 8. a 9. tříd). Celkem startovalo přes 200 žáků. Naše družstva se umístila za stupni vítězů, ovšem nebyla ani mezi posledními. Nejlépe si počínali mladší žáci: Jakub Kubíček, Jakub Machálek (oba 7.B), Michal Hnilica (7.A) a Kevin Gonsior (6.A). Dalších kvalitních výkonů docílili Přítomen byl i čtyřiadevádesátiletý generál Beer, účastník sboru Ludvíka Svobody při osvobozování naší vlasti za 2. světové války. Na svůj věk je generál velmi aktivní. Po závodě předával ceny nejlepším, včetně žáků ZŠ Valtice. Závodníci absolvovali téměř tříkilometrový závod dokonce dvakrát, nejprve jako jednotlivci, potom za družstva, která byla složena vždy ze dvou dívek a dvou chlapců. Vynikající byli především žáci 9.A (Petr Šváb vybojoval 2. místo a Vít Kočár 3. místo). Mezi družstvy celé Moravy (Opava, Orlová, Kyjov, Hodonín a Valtice) se naši neztratili: družstvo A (Alena Hrabalová, Kateřina Buriánková, Alexander Rajčányi, Petr Šváb) získalo 4. místo, družstvo B (Kateřina Cigáňová, Lada Luntnerová, Ctibor Janík, Vít Kočár) vybojovalo 5. místo a družstvo C (Nikol Bukovcová, Jitka Krůzová, Martin Lubal, Tomáš Jermer) se umístilo na 7. místě. Dvě družstva měla i obec Sedlec, za niž startovali také někteří žáci naší ZŠ. 20. října se uskutečnil okresní přebor ve stolním tenise v Břeclavi, této soutěže se již 5 Dne v odpoledních hodinách proběhl na školním dvoře již tradiční výkup kaštanů. Pan ing. František Fabičovic škole před časem nabídl, že vykoupí všechny kaštany, které děti nasbírají. Cena pět korun za kilogram byla lákavá, řada dětí se do sběru okamžitě pustila. Celkem se do sběru zapojilo osmačtyřicet dětí. Vykoupeno bylo úctyhodných pět tisíc kilogramů kaštanů. Nejmenší odevzdávka byla pět kilogramů, největší sedm set padesát pět. Žáci, kteří se do sběru zapojili, měli možnost získat vlastní prací celkem pěkné finanční prostředky. Zcela jistě si tito žáci uvědomili, jak příjemné, ale i namáhavé je peníze vydělávat. Tito žáci určitě budou také zvažovat, jak vydělané peníze dobře investovat co si koupit, jak přispět do rodinného rozpočtu, komu udělat radost apod. Pozitivní na této akci také bylo, že děti svou prací pomáhaly zlepšovat životní prostředí v našem městě a jeho okolí. O kaštany je zase zájem, nemusí se bez povšimnutí povalovat po cestách. Se sběrem kaštanů zcela jistě pomáhali i mnozí rodiče (zvláště u malých dětí). Byla to výborná příležitost prokázat, že jsme my do-

6 spělí ochotni věnovat dětem i svůj volný čas. Přitom určitě byly utužovány také vzájemné vztahy mezi dětmi a rodiči. Vzpomínám si na doby, kdy jsem jako malý chlapec sbíral kaštany. Cena tenkrát byla pětadvacet haléřů za kilogram. Peníze, které jsem si vydělal, však pro mě měly velkou cenu. Byly to jiné peníze než ty, které jsem dostal od rodičů. Myslím si, že i dnešní děti to vnímají stejně! Přál bych si, aby i v dalších letech měli naši žáci dostatek pozitivních možností uplatnit svou iniciativu. Mgr. Michal Hyčka, ředitel školy Výlet do Prahy Exkurze Ve čtvrtek se žáci 9. ročníku zúčastnili v rámci projektu EU Moje volba moje budoucnost zajímavé exkurze na Střední odborné škole a odborném učilišti A. Citroena v Boskovicích. Žáci ve skupinách absolvovali prohlídku školy a dále pak na připravených stanovištích plnili různé úkoly. Absolvovali jízdu na čtyřkolce, vyrobili si vlastní jmenovku, hledání závad a ovládání některých funkcí automobilu přes počítač. Pro děti byly nachystány soutěže skákání v pytli, hod na plechovky, slalom na koloběžkách, stavění komínů a hod hroznem do putny. Ve středu jsme se s žáky 5. třídy naší základní školy vydali v rámci akce Výuka jinak" do Prahy. Cílem naší cesty byl Pražský hrad a jeho interiéry. Ve spojení s nabídkou Českých drah S dětmi na výlet nás celá akce (cestovné, vstupné a výklad průvodce) vyšla na krásných 294 Kč. Průvodce nás vyzvedl hned u vlaku, metrem jsme docestovali na zastávku Malostranská a vstoupili do areálu Pražského hradu. Postupně jsme navštívili Zlatou uličku, Daliborku, Basiliku sv. Jiří, Chrám sv. Víta, Vojtěcha a Václava, prohlédli si korunovační klenoty i Španělský sál, podívali se do kanceláře, odkud byli při 2. pražské defenestraci vyhozeni 3 konšelé z okna. Celá akce proběhla bez nějakých komplikací, ztracená trojice se obratem našla. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ze života našich svatých a podívali se na místa, kde se tvořily české dějiny. Super! Mgr. Adam Jan Polášek Nejvíce žáky zaujala jízda na čtyřkolce a soutěž ve výměně kol automobilu na čas. V této soutěži zvítězila trojice našich žáků Bábíček, Rajčányi a Březina. Celkově tuto akci žáci hodnotili velmi pozitivně. Mgr. Pavlína Dvořáčková Drakiáda Dne 20. října v 15:00 hodin pořádala školní družina ve spolupráci se školním klubem v zámeckém parku Drakiádu. Po splnění úkolu na stanovišti byly děti odměněny sladkostí. Nejdůležitější disciplínou bylo samozřejmě pouštění draků. Přestože nám moc nepřálo počasí, bylo chladno a vítr moc nefoukal, byly děti i rodiče s touto akcí spokojeni, což potvrdila i hojná účast. Na závěr této akce děti obdržely medaili s dráčkem. Už se všichni těšíme na další ročník. Mariana Pouchlá Divadlo Vážení spoluobčané, žáci devátého ročníku si Vás co nejsrdečněji dovolují pozvat na divadelní představení s mistrně vybudovanými zápletkami a jiskrnými dialogy z pera francouzského autora Francise Vebera Blbec k večeři které bude odehráno v 18 hodin a v 17 hodin V hlavních rolí uvidíte Kateřinu Cigáňovou, Michala Brůčka, Kateřinu Buriánkovou, Michala Paličku, Dominika Bábíčka, Alexe Rajčányiho a Ctibora Janíka. Těšíme se na Vás! za divadelní soubor režisérka PhDr. Petra Manišová Mikulovská Valtice Pondělí -Pátek PASIVNÍ STAVBY profesionalita, rychlost, cena nabídky zdarma Valtice, tel: 736/

7 Novinky ze školky Tak už jsme se rozloučili s teplým sluníčkem. Po naší zahradě už poletuje listí a my si z něj děláme listové dráčky. Školku máme nazdobenou vyrobenými zvířátky z kaštanů, jeřabin, žaludů. Z polí se všechno sklidilo, ve vinohradech se posbíraly hrozny a my jsme měli tu možnost navštívit a všechno zpracování hroznů prozkoumat ve Vinných sklepech Valtice, kde nám ochotní a vstřícní zaměstnanci vysvětlili, co se stane s hrozny z vinohradů, jak se z nich stane víno. A touto cestou bychom chtěli poděkovat jak vedení, tak zaměstnancům Vinných sklepů za umožněnou exkurzi. Ve školce nám ukazovali své umění cvičení pejsci, přišel i kouzelník a čaroval a čaroval. Měli jsme tady jablíčkové, hruškové a bramborové týdny a po celé školce se linula vůně štrůdlu, koláčů a pečených brambor. To byla dobrota! Zlaté listí padá na celou zahradu a my ji budeme brzy zamykat zlatým klíčem. Blíží se zimní čas, ale o tom až příště. Irena Maroušová UNESCO Patnácté výročí od zapsání do seznamu kulturního světového dědictví 7. prosince uplyne patnáct let od rozhodnutí výboru světového dědictví o zapsání Lednicko valtického areálu mezi světové památky. LVA se stal třetí zapsanou kulturní krajinou na světě po Rýžových terasách ve filipínských Kordilliérách a portugalské umělecky ztvárněné krajině v Sitře, které byly zapsány v roce Muzejní spolek Valtice si 27. října toto výročí připomenul přednáškou Ing. Přemysla Krejčiříka Prezentace LVA ve světě aneb návod na použití Lednicko valtického areálu. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Služby MÚ Valtice??? Tímto článkem bychom chtěli upozornit naše spoluobčany, jak fungují služby místního městského úřadu. Na den t. r. jsme si objednali u MÚ traktor s vlekem za účelem odvozu sutě a dovozu štěrku. Vše proběhlo v pořádku, nicméně ta pomyslná studená sprcha přišla spolu s TAXI LEV vyúčtováním. Ale nepředbíhejme... Objednaná práce proběhla ráno v době od 8:00 hod. do 8:45 hod, trvala tedy celkem 45 minut. Bodejť by ne, vždyť traktor naloženou suť vyvezl na skládku, která je při cestě do pískovny pana Zechmeistera (Valtičané určitě ví), takže v podstatě se jela pouze jedna cesta. Rozčarování se nám však dostalo záhy, kdy nám byla doručena od Technických služeb města Valtice faktura, v níž nám byla za 2,5 (!) hodiny práce účtována částka celkem ve výši 900 Kč. Podle TS totiž cesta traktoru tam a zpět trvala od 7:00 hod. do 9:30 hod. Jak je to možné? ptali jsme se sami sebe, a to zvlášť, když nám řidič traktoru prvně uvedený čas (45 minut) následně sám potvrdil. Při reklamaci částky o pár dní později, se nám však dostalo od pana Ing. Neděly a pana Halma vysvětlení. Dozvěděli jsme se, že do účtované částky se údajně započítávají i tzv. motohodiny, tedy doba na přistavení vleku a přípravu traktoru s tím, že čas končí jejich odstavením do areálu TS. Dále bylo argumentováno tím, že se jednalo o dvě jízdy. Jenže skutečnost je poněkud jiná. Výpočet částky se řídí ceníkem poskytovaných služeb schváleným Radou města Valtice usnesením č. 46 ze dne Zde se může každý, včetně pana Halma a Neděly dočíst, že měrnou jednotkou za práci je čas, a to 75 Kč za každou započatou hodinu + DPH, což je 360 Kč vč. DPH/hod. O tom, že by se měla započíst i doba odpovídající přípravě traktoru či vleku, zde uvedeno nic není, a tudíž se nemůže účtovat. Výše jmenovaným pánům můžeme doložit více faktur vč. puťovek od jiných občanů, v nichž je za stejnou cestu a práci účtován čas jedna hodina a za ni odpovídající částka 360 Kč. Je zarážející, že pánové Halm a Neděla bojují o každou korunu (i když v tomto případě zcela neoprávněně), aby nám pak v samém závěru pan Halm učinil nabídku, že pokud bychom příště chtěli opět traktor s vlečkou využít, budeme to mít zdarma!!! Na to jen můžeme odpovědět, že zdarma nic nechceme, chceme jen platit skutečnou cenu za skutečně odvedenou práci. Jde tu nejen o peníze, ale teď už hlavně o princip, aby výše uvedení pánové vycházeli z reálného stavu poskytnuté práce a nedělali, co se jim zlíbí. A jak to všechno dopadlo? Nakonec nám po všemožných dohadech byla jako velké gesto od TS výsledná částka snížena na 630 Kč, dozvěděli jsme se, že pan starosta s tím nic nenadělá a my se rozhodli s Vámi o naši zkušenost podělit. Na závěr už jen chceme poděkovat všem zúčastněným - vězte, že bez nich by tento článek nikdy nevznikl. manželé Kovářovi 7

8 Vzpomínky Františka Grbavčice na studijní léta (pokračování z minulého čísla) Vinice školy se rok co rok rozšiřovaly a tak na obdělávání byli pořízeni další dva koně. Ty měl na starosti pan Malčic z Hlohovce. Musím se vrátit k našemu třídnímu učiteli Jaroslavu Šťastnému, to byl senzační chlap. Rozuměl všemu a dokázal nám dobře poradit a také nás hodně naučil. Pocházel myslím z Kyjova a tak každého žáka oslovoval šohajku a tak jsme mu hned dali přezdívku Šohaj. My jsme totiž kromě vinobraní dělali ještě předvánoční košty, ale to se s dnešními valtickými košty samozřejmě nedá srovnávat. Kdo co měl doma nebo co někde vyptal, tak přinesl a pak jsme pochutnali, zhodnotili i pozpívali. Šohaj, tedy Šťastný, rád zpíval a taky i verboval a my s ním. Jen tak v civilu. Bylo nás tam sice hodně ze Slovácka, kteří jsme chodili v kroji, ale na školní vinobraní se chodilo jen v civilu. Ten zvyk chodit v kroji vznikl později. Šťastný byl velmi oblíbený kantor a vážil si ho i sám pan ředitel Lízler. Při zaměstnání vystudoval vysokou školu a později se stal i ředitelem školy, ale protože nebyl komunista, tak ho potom této funkce zbavili. Na škole bylo několik zájmových kroužků, kromě hudebního ještě včelařský a samozřejmě jsme sportovali, hlavně hrávali fotbal. Hřiště jsme měli tam, kde je dnes postavený internát. To byl pozemek, na kterém býval kdysi hřbitov. Byl sice zrušený, žádné pomníky tam už nebyly, jen obvodové zdi, ale jak se někde hlouběji koplo, tak hned se objevily kosti či lebka. Tak to bylo pro nás takové malé dobrodružství. Hned vedle hřiště měl ředitel Lízler zahradu, a když někdo překopl branku, tak balón skončil v jeho zahradě. Pak jsme měli samozřejmě strach si pro míč jít, aby neřekl: Vy voslové, proč se raději neučíte. Já jsem hrával fotbal samozřejmě za Poštornou. Zrovna když se měl hrát nějaký zápas, tak jsem byl po škole. Kluci mě hledali a já musel přiznat pravdu, že mám zaracha. Kluci tvrdili, že musím jít a že beze mne neodejdou. Tak jsem musel jít prosit pana ředitele Lízlera, aby mě milostivě pustil na utkání. Nakonec mě pustil, ale dostal jsem za povinnost hlásit se u něho v úterý. Já jsem za ním ale pak nešel a čekal jsem s hrůzou, jak to dopadne. Měl jsem velké štěstí, pan ředitel na mě zapomněl. Celý areál školy tenkrát vypadal úplně jinak. Stálo ještě celé staré křídlo z původního kláštera. Ve dvoře pak bylo celé hospodářství: kravíny, konírny i vepřín. Právě sem se chodilo z učňovské školy na praxi. Když si chtěl někdo přivydělat nebo ulit se z vyučování, tak šel většinou kydat hnůj. V areálu školy nebydlel jenom ředitel, ale také školník Polda Šrot s manželkou. Do školy jsem jezdíval i na kole. První ráno jezdili mlékaři a v zimě to byla pro mne výhoda, že jsem mohl jet v jejich stopách až do Valtic. Tenkrát patřily ke škole také budovy Na hradbách. V přízemí domu jsem si nechával většinou kolo, v poschodí pak bydlel Staňa Harašta a Procházka. Tenkrát tam vodovod samozřejmě nebyl, voda se nosila od pumpy. V domě býval také sklep, ve kterém se dělaly druháky. Když se chlapům nechtělo ke studni pro vodu, tak si ruce umyli i tím druhákem a říkali: Šak co, stejně je to cítit vlčinou. Vzpomínám si, že s námi tenkrát chodili do školy i soukromníci. Bylo jich snad pět a byli myslím z Bílovic. Ti si školu museli platit a bydleli mimo areál školy. Myslím, že na Malé Straně měli nějakou ubytovnu. My řádní studenti jsme neplatili a vím, že jsem dokonce dostával kapesné 25 Kčs. Peněz bylo třeba a tak jsme si chodili přivydělávat na brigády, buď do chlévů, nebo na tabák před jízdárnu. Tabáčce šéfoval pan Poljak a patřilo to Státnímu statku. Práce spočívala v uvazování tabákových listů na sebe, aby se zapařily a tím chytly ten správný tabákový čmach. Byl jste ve Valticích taky jako voják? Ve Valticích a okolí zůstávali na vojně jen ti, co měli nějaké vlivné známosti a to nebyl můj případ. Já jsem narukoval do Karlových Varů, pak jsem byl převelen do Rychnova nad Kněžnou, pak zpět do Karlových Varů a odtud do Chebu. Dělal jsem spojku u dělostřelců. Pane Grbavčic, ale vy jste pak nezůstal pracovat jak někteří absolventi na škole? Ne, já jsem si původně myslel, že se vrátím do rodné Poštorné, ale tam moc práce pro mou odbornost nebylo. Pak jsem dostal práci ve Státní šlechtitelské stanici v tzv. Sevě. Bydlel jsem různě v podnájmu a pak mi ve Valticích přidělili služební byt na Malé Straně na tzv. býkárně. Měli jsme už čtyři děti a manželka byla v domácnosti, peněz nebylo, tak jsem byl vděčný i za ten pronájem. Tam jsme bydleli 13 let. V roce 1974 se mi pak podařilo koupit dům na Břeclavské ulici od Bártíků, kde bydlíme dodnes. Děkuji panu Grbavčicovi za rozhovor a on mi říká: Já vzpomínám na školní léta na Mistrovské škole rád. Je jen škoda, že setkání absolventů školy bývají čím dál méně. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice JUDr. Ivana Lorenzová Poskytuji rodinného, obchodního, pracovního a správního práva, kontakt Bc. Alexandra Ekrtová nabízí Tel: , 8

9 Perly kniha na pokračování... Poradkyně Vážená paní Marto Bándyová, jmenuji vás na základě výsledku výběrového řízení do funkce romské poradkyně. Přeji vám i našemu městu, abyste docílila všeho, co jste si předsevzala a co obsahuje vámi zpracovaný záměr. Pro vaši náročnou práci vám přeji hodně sil, pevné zdraví a nevyčerpatelný elán. Také vás upozorňuji, že v nás máte svou oporu. Kdykoli budete potřebovat, přijďte a my vám pomůžeme, starostka zvedla skleničku na přípitek a blahopřála Martě k jejímu postavení. A tak se Marta stala poradkyní. Dostala maličkou kancelář, ve které bylo dost prostoru pro ni a přijímané strany v počtu tak maximálně dvou lidí. Ostatní museli čekat na chodbě. Zatím si nestěžovala, i když to byly opravdu stísněné poměry. Začátky práce s lidmi nebyly vůbec jednoduché. Nikdo před tím nic podobného nedělal. Nejtěžší byla práce s lidmi. Kromě dodržování zákonů a vyhlášek musela stanovit pravidla a pokyny pro občany. *** Marto, můj starý nemá práci. Udělej s tím něco. Možná sis, Kristo, nevšimla, že nejsme na radnici, ale v autobusu. Tady já neúřaduji. Přijď za mnou na okres. Ale nebuď taková, Marto. Já nemám čas chodit po úřadech. Co ti to udělá? Vždyť se známe. Můžeme to vyřídit tady. Pamatuj si, že můj starý nemá práci. Tak se na to v kanceláři podívej. K tomu mě přece nepotřebuješ. Ne. Žádné žádosti nevyřizuji ani v autobuse, ani na ulici, ani doma. Přijď v pondělí nebo ve středu, to jsou úřední dny. Ráda ti pomohu. Ostatní dny mám jednání tady v Káňově, pak v Praze, na úřadech a ve školách. Nezapomeň! Pondělí a středa od osmi do pěti! Ó, jak jsi pyšná, Marto! Už ti nejsme dobří. Teď, když jsi na okrese, tak nám už nerozumíš. Proč jsi taková, Marto? Protože mě dopaluješ a protože mě nechceš pochopit, rozzlobená Marta se však navenek stále ještě držela. Jsou to osobní záležitosti. Ty musím řešit v kanceláři, protože tam mám telefon a lejstra. Přijď tam. Budu potřebovat i občanské průkazy, protože si nemohu všechno pamatovat. Nerada dělám zbytečnou práci. Zatím se měj! Já tady vystupuju. Ještě není tvoje zastávka. Máš čas. Na to už Marta neodpověděla. Musela ze sebe dostat ten vztek. Proto vystoupila dřív Ing. Josef VLK Stavební projekce a zbytek cesty šla pěšky. Však ona si je naučí, aby chodili s problémy do kanceláře a aby dodržovali úřední dny a úřední hodiny. Musí je naučit daleko víc. Jednou přišel umouněný chlap ve špinavých a potrhaných montérkách a ušmudlané košili. Bez pozdravu a bez vyzvání sebou praštil do křesla. Než se na něco zmohla, tak ze sebe vysypal: Jsme namačkaní u sestry, protože nemáme kde bydlet. Dejte mi byt, aspoň dvoupokojový. Co si to dovolujete? Vstaňte! Běžte se domů převléct do čistých a slušných kalhot a košili si také oblečte čistou. Jste totiž na úřadě, víte? S vámi budu jednat, až přijdete vymydlený, pozdravíte a počkáte, až vám řeknu, abyste se posadil, tlačila ho dopáleně ke dveřím. Co si to dovoluješ, ty netykavko? Co si o sobě myslíš? Jsi stejně Romka jako já, tak se moc nenaparuj, ty hulákal i na chodbě. Ona však všechno neslyšela, protože za ním štítivě zabouchla dveře a šla si umýt ruce. Otřela i křeslo, ve kterém seděl. A tak tu bylo další z pravidel, které důsledně prosazovala zdvořilost, úcta a čistota. Martu velmi dohřálo, když ji chtěl někdo podvést. To pak byla s podvodníkem rychle a nemilosrdně hotová. Paní Bándyová. Potřebuji půjčku. Jsme velká rodina a nemáme peníze. Dlužíme za nájem a odstřihli nám elektriku. Také bychom potřebovali větší byt. Nebo ještě jeden. Jsme tři rodiny. Ale, pane Rác, vy jste tu už byl. Vám jsem přece zajistila bydlení a práci. Také jste dostal finanční výpomoc. Jak je možné, že jste tu zas? No, víte, do práce vzali gádžu a mě propustili, protože jsem Rom, rasisti. Musel jsem také vzít na byt kamaráda s rodinou. Přistěhovali se. Potřebovali pomoc. Marta chvíli telefonovala. Tak, pane Rác, je to trochu jinak. Z práce vás propustili, protože jste měl časté absence. Vy jste mě podcenil. Já se od vás podvádět nedám. Vyžaduji nejen slušné, ale i poctivé jednání. Na shledanou! vyprovodila ho z kanceláře. Musí si dávat pozor. Další zásada je všechno si ověřit. Je to stejně drzost, když chce Rom podvést Roma, pomyslela si. Trvalo téměř rok, než je naučila dodržovat své zásady. Poznali její důslednost a ochotu pomáhat potřebným. Ani si neuvědomovali, že je vlastně vychovává. Občas se ještě našli takoví, kteří vyžadovali protekci a kteří si hráli na honoraci. Ale to už bylo zcela výjimečně. Marta při tom procesu vlastně učila i sama sebe. Jednala nejen na místní, ale i krajské a centrální úrovni. Dbala na své vystupování a Miroslav Kostiha Penzion "U Kostihů" Prodej ovocných stromků a ovoce Sadová Valtice tel.: mobil: vyjadřování. Pečovala o svůj vzhled a elegantní oblékání. Uvědomovala si, co všechno je třeba, má-li dosáhnout požadovaných výsledků. *** Olomoucká univerzita otevřela rozšiřující studium pro romské poradce. Marta se samozřejmě také zúčastňovala přednášek o sociálních vztazích, právech, sociologii, psychologii a jejich uplatnění v praxi. Kolegové se na ni obraceli se žádostmi a prosbami o vysvětlování nepochopeného a o podporu. Kamarády však mezi nimi nenašla, ba ani nehledala. Paní Bándyová, mohu se k vám připojit? Předpokládám, že jdete na kávu, zeptal se fousatý docent, když odcházeli z auly. Ano, jdu. A také si dát alespoň jednu cigaretu. Naučila jsem se kouřit a už se toho nikdy nezbavím. Samozřejmě, že se můžete připojit. Potěší mě to. V kavárně řídil rozhovor on. Vyptával se na rodinu, práci, život. Sama sebe překvapila, jak je k němu otevřená, jak se mu se vším svěřuje. Byl tak vzdělaný! Byl tak vznešený! Pro takové lidi měla vždycky slabost. Byl tak úžasný a přece se bavil prostě. Vše chápala. Rozuměla mu. Pomalu ztrácela nejistotu a získávala jeho obdiv a úctu. Byla tak jiná, že ji musel obdivovat. Co kdybyste tu zůstala natrvalo? Co kdybyste nám pomáhala se studiemi romských žáků? Myslím, že se pro to hodíte. Se svou inteligencí byste konečně našla odpovídající postavení. Mohla byste při tom všem i sama studovat. Ne, to nejde. Děkuji za důvěru, ale to nejde, opět se jí zmocnil strach. Jako vždy, kdykoli se začalo mluvit o jejím studiu. Proč by to nešlo? Máte zábrany? Jste velmi sympatická a přál bych si vás mít nablízku, vzal ji za ruku a nespouštěl z ní oči plné otazníků. Nejde to. Mám rodinu. A má práce mě baví. Děkuji. Je to od vás milé, ale ne, odmítla a vymanila svou ruku z jeho sevření. Ano. Pochopil jsem. Je to škoda. Nemám však tu moc vás přinutit, i když bych to rád udělal. Marta ukončila studium úspěšně. Získaný certifikát si dala zarámovat a pověsila ho v kanceláři nad květinový stolek. Rozvíjené schopnosti a získávané zkušenosti ovlivňovaly její osobnost natolik, že přesahovala hranice Káňovska. Pomáhala a radila nejen v rámci kraje. Pronikala i do rozhlasu. Bylo ji vidět v televizi a četlo se o ní v tisku. O její práci se začali zajímat i v Praze. Poslanci a vládní poradci si vyžadovali její pomoc a spolupráci. Byla šťastná, když se jí podařilo prosadit rozumné řešení problémů. *** 9

10 Marta se zabývala jakousi dokumentací, když se ozvalo zaťukání na dveře. Nakrčila nos nad rušitelem. Zrovna teď nemůže. Až to dokončí. Kdyby to byl sám prezident, musí počkat. Muž za dveřmi byl statný padesátník. Urostlý a příjemného zevnějšku. Ještě jednou zkontroloval vizitku na dveřích. Je to správně. Marta Bándyová, romská poradkyně. Přidal na síle a ťukal ostřeji. Pojďte dál! ozvalo se konečně zevnitř. Nasadil jeden ze svých okouzlujících úsměvů a vešel. Dobrý den! Posaďte se a vydržte chviličku, prosím. Jen to tu dopíšu a budu se vám věnovat, vyzvala Marta příchozího, aniž zvedla oči, aby se na něj podívala. Děkuji, odpověděl zdvořile a schoval si úsměv na pozdější dobu, až bude mít paní poradkyně na něj čas. Posadil se do křesla a bloudil zrakem po místnosti. Byla to nudlička s kancelářským nábytkem, sedací soupravou a počítačem. Osobitost tomu dodávaly dvě police na zdi s keramickými drobnůstkami, brožurami a pokojovými květinami. Ty byly všude, kde bylo volné místečko. Zacukalo mu v koutcích. Typická Marta zahradnice. Sklouzl pohledem na píšící ženu. Se zájmem si ji prohlížel. Přibylo let jemu i jí. Ovšem i tak působila velmi dobře. Vkusně oblečená do delší béžové sukně a bílé halenky, která kontrastně odrážela snědý upravený obličej lemovaný vyčesanými černými vlasy. Na nohou měla béžové střevíčky s vysokými podpatky. Dáma. Uznale pokýval hlavou. Vypadalo to, že už končí. Opět nasadil svůj nejúžasnější úsměv a zvedl se z křesla. Tak. Hotovo. Už se vám mohu věnovat. Prosím, jaké máte přání? při těchto slovech vložila papíry do desek a ty zase do šanonu. Otočila se ke skříňce, aby uložila doklady na správné místo. Poté se natočila k návštěvníkovi a upřela na něj tmavé zvídavé oči. Mirku, to jsi ty? překvapená zůstala stát s nataženou pravicí. Proč jsi mě neupozornil? Byla bych se ti věnovala dřív. Nebylo pro mě zase až tak nudné tě pozorovat. Je z tebe dáma. I kancelář máš pěknou a jen sama pro sebe. Posaď se a povídej. Vždyť jsme se už tak dlouhá léta neviděli, vybídla ho a usadila se do protějšího křesla. I když lásku uložila před léty kamsi až na dno svého rozbolavělého srdce, pocítila zaplavující slabost. Jak se máš? Slyšela jsem, že ti umřela žena. Je mi to líto. Byla hodná a starostlivá. Ty jsi pořád sám? Vypadáš dobře. Daří se ti? Co vlastně děláš? Přišel jsi, abych ti nějak pomohla? Přišel jsem se za tebou podívat, protože se o tobě všude mluví a já jsem jako starý přítel zvědavý. Co dělám? Podnikám. Vede se mi vcelku dobře. Mám deset zaměstnanců. Dcery se provdaly, ale moc času na mě nemají. Já však na ně také ne. Chybí mi žena. Nejsem rád sám. A co ty, pořád ještě Bándyová? Všiml jsem si vizitky na dveřích. Ty s ním ještě pořád žiješ? A co říká Tonda tomu, jak jsi vyrostla? Váží si toho aspoň trochu? Ten se jistě nezměnil. Máš pravdu. Nezměnil se. Už dávno jsem poznala, že manželství a láska moc k sobě nejdou. Manželství je instituce, posvátná instituce. Co Bůh spojil Když to vyjde a láska i manželství jsou jedno, je to zázrak. Ptáš se na mé důvody, proč zůstávám? Musela by přijít hodně velká láska, abych se kvůli ní rozvedla. Ty ho miluješ? Nezlob se, ale tomu nevěřím. Ne, nemiluji. Asi jsem to řekla špatně. Je to jen můj nesplnitelný sen mít výjimečné manželství, naplněné láskou a úctou. Ale kam jsme se to až dostali. Ty jsi sem přišel asi s nějakým problémem, Marta se zvedla z křesla a přešla ke svému pracovnímu stolu. Dala tím najevo, že osobní rozhovor skončil. Byla z ní opět poradkyně. Táňa Tichá příště: Řekla mu ANO Knail NEHTOVÉ STUDIO Bouchnerová Kristýna mobil NAŠE RUCE Lakování Milé dámy, každá z vás jistě zažila peripetie s lakováním nehtů. Chystáte se na důležitou schůzku, máte outfit podle poslední módy, upravené vlasy, dokonale sladěné oblečení s doplňky, oblíbený parfém a nehty? Nestihla jste zajít do nehtového studia, tak se do lakování pustíte sama. Nanesete vrstvu vašeho oblíbeného laku, který ladí s outfitem, zamáváte párkrát rukama, a vyrazíte. Usednete ke stolu a najednou to uvidíte! Nehty, naprosto nemožné! Otisknutý kabát, sedrané okraje, každý nehet jinak, dokonalý outfit je v ten moment pryč. Celý večer nemyslíte na nic jiného, než jsou vaše zhyzděné nehty. A přitom stačí jen málo Tři zásadní kroky k dokonalým nehtům. První. Pokud nenavštívím nehtové studio, kde mi nehty upraví. Začnu sama s úpravou alespoň hodinu před schůzkou. Nehty zapiluji do stejné délky. Součastný trend udává kratší nehty, proto se zapilování nebojte a nehty klidně zapilujte podle délky nejkratšího nehtu. Vůbec nevadí, pokud budou nehty kratší, důležité je zachovat stejnou délku všech nehtů. Odstranění kůžičky kolem nehtů je nezbytnou součástí první fáze úpravy. Druhý důležitý krok je samotné lakování. Kromě vašeho oblíbeného laku budete potřebovat navíc lak podkladový a vrchní lak tzv. nadlak. Začněte s podkladovým lakem, který ve velmi tenké vrstvě nanesete na nehty. Necháte alespoň dvě minuty zaschnout. Tento podlak zajistí, lepší přilnavost barevného laku k nehtu a zabrání odloupnutí laku od nehtu. Dále nanesete první tenkou vrstvu vámi zvoleného barevného laku. Lakovat začněte od středu nehtu směrem ke konci. Jedním tahem poté rozetřete lak po celé délce nehtu. Vyhnete se tak roztečení laku do okrajů nehtu. Stejně potom nalakujte všech deset nehtů. Nechejte alespoň dvě minuty zaschnout a celý proces zopakujte. Tentokrát dbejte na to, aby odstín laku nabyl plnosti a nevznikly vám na nehtech šmouhy. Opět nechejte alespoň dvě minuty zaschnout. Máte tedy dvě vrstvy barevného laku. A začnete s nanesením vrchního nadlaku, který dodá lakování lesk a zaručí delší trvanlivost. Nakonec nechejte nehty opravdu důkladně proschnout, než začnete cokoliv dalšího dělat. Pokud chcete ověřit proschnutí lakování, můžete opatrně nehty přiložit k sobě. Pokud nelepí je vaše lakování důkladně suché. Teď přichází čas na třetí nezbytně důležitý krok, který vám zaručí dokonalý vzhled rukou a nehtů. Okolí nehtů zakápněte nehtovým olejíčkem. Lakování totiž okolí nehtů vysušuje. Suchá kůžička, nebo nějaký ten záděr navíc se krásně pomocí olejíčku zjemní. Úplně na závěr nezapomeňte natřít ruce opravdu dobrým krémem. Především potom v chladnějších dnech se kůže na rukou vysušuje mnohem rychleji. Zvolte krém s příjemnou vůní a jemnou konzistencí pro celkové provonění a zjemnění rukou. Vaše ruce se jako první, při důležité schůzce, dotknou vašeho protějšku. A během pár vteřin stisknutí rukou je možné cítit a zjistit o vás velmi mnoho Kristýna Bouchnerová Příště: O stylech a trendech úpravy nehtů Interiér podle zvěrokruhu Střelec k životu ložnici nepotřebuje ( ) Rozběhaný a nervní Střelec potřebuje především doběhnout, sednout a zklidnit se. Stabilizovat se. Jupiter, který mu vládne, má krásně oranžově žlutou barvu. Ta jej ale činí v životě více neklidnějším a roztěkanějším. Proto by měl do svého bytu volit chladnější odstíny, při kterých by se dokázal uvolnit a večer pak v klidu usnout. Střelec má rád lidi. Společenská místnost je pro něj nutností, aby měl pocit, že je všemi obklopen a nic mu neuniká. Střelec je velmi citlivý na zvuk, proto je u něj kvalitní hi-fi věž samozřejmostí. Má rád zvířata. Místo pro psa, kočku nebo alespoň rybičky by v jeho bytě nemělo chybět. Střelec má jednu zvláštnost, tam kde ulehne se bez problémů vyspí. Nelpí na ložnici, stačí mu pouze spací kout. V tomto ohledu je velmi adaptabilní a vesměs tolerantní i k potřebám rodiny. V zájmu klidu a stabilizace je ochoten se uskrovnit a místnost navíc přenechat raději dětem. Má rád zeleň a přírodu, a tak by měl mít v bytě dostatek rostlin, kytiček nebo nábytku ze dřeva. Miluje masivní nábytek přírodních odstínů, někdy jenom mořený s výraznými letokruhy, jako jedinou ozdobou. Rovněž keramika je pro něj důležitá. Měl by si jí tedy dopřávat v hojné míře. Protože Střelec nerad uklízí, měl by se vyvarovat zbytečně velkému množství drobností, na které sedá prach. Z barevných kombinací mu nejvíce sedí veškeré odstíny modré, malachitová zeleň a barvy medové žluti a teplé hnědi. Střelec by se měl vyhnout červené a oranžové, ta na něj působí dráždivě, a to zejména v ložnici. Jeho zvláštností jsou samorosty jako doplňky do bytu a kožešiny. Vůně lesa a keřů včetně eukalyptu jej krásně stabilizují do klidu. Byt by měl být směřován na jih nebo jihovýchod. zdroj: internet 10

11 Muzejní spolek do na v 4. prosince 2011, 17:00 hodin Výstava potrvá do 6. ledna 2012 Pozvání na martinskou husu Valtická rychta iniciovaná mottem Radost na Martina husa a džbán vína Svatomartinskou hostinu Ve dnech svatomartinským vínem je den, kdy svatomartinské oslavy místa rezervovat. Telefon : ,

12 O čase a smyslu věcí Satan svolal celosvětový kongres démonů a v úvodním projevu řekl: Naše situace se zdá být prekérní. Lidé si nastavěli množství kostelů, chrámů, mešit a templů, aby měli kam před námi utíkat. Mají také mnoho moudrých knih, některé z nich i svaté, a dokáží z nich poznávat pravdivou a smysluplnou cestu pro svůj život. My tomu nedokážeme zabránit! Naše věc se zdá být ztracena Co tedy máme dělat? volali démoni. Nebraňte jim v tom, čemu zabránit nedokážete, ale připravte je o čas, pokračoval Satan, tak, aby prostě neměli čas na podstatné věci. Snažte se, aby byli stále zaneprázdněni nedůležitými prkotinami. Vymyslete spoustu možností jak zaměstnat jejich myšlení. Pokoušejte je, aby utráceli a půjčovali si peníze, aby kvůli tomu v práci trávili víc a víc času, aby pracovali sedm dní v týdnu a nejméně dvanáct hodin denně, a to všechno proto, aby si mohli kupovat zbytečnosti. Přidejte jim k tomu vědomí vlastní důležitosti a nepostradatelnosti - říkejte jim: Kdo to zachrání, když ne ty? Nikdo to nedokáže tak dobře udělat jako ty! A budou pracovat ještě víc a o pracovních věcech budou přemýšlet ve dne i v noci. Zabraňte jim trávit čas s partnery, zabraňte jim věnovat se dětem. Jejich rodiny se rozpadnou a jejich domovy přestanou být útočištěm před pracovním shonem. Lákejte je, aby měli doma pořád puštěné rádio, televizi nebo počítač. Dohlédněte, aby v každém obchodě a v každé restauraci pořád vyhrávala hudba. Nuťte je, aby si v každou volnou chvíli strkali sluchátka do uší a ohlušovali si hlavy, aby si i na cestách v autě pořád něco hlučného pouštěli. Dbejte, aby měli u ruky vždycky množství časopisů a novin. Dvacet čtyři hodin denně na ně útočte zbytečnými a hloupými zprávami. Kolem silnic nastavte billboardy, aby je vyrušovaly při řízení. Jejich schránky naplňte reklamami, katalogy, nabídkami slev a služeb zdarma. V časopisech a v televizi jim pořád ukazujte štíhlé modelky a svalnaté modely, aby začali věřit, že tohle je krása a znechutili si své protějšky. Postarejte se, aby byli každý večer tak unavení, aby se nemohli milovat. Veďte je k tomu, aby i při odpočinku byli nezřízení, aby se z cest a z rekreací vraceli vyčerpaní. Braňte jim chodit do přírody, vymýšlejte pro ně spoustu možností aktivního odpočinku v zábavních parcích, v multikinech a v hledištích stadiónů. Hlavně je ale stále a bez oddechu zaměstnávejte! To jim naprosto zabrání slyšet hlas moudrosti, který je tichý a nevtíravý. Démoni se po Satanově projevu rozletěli po světě a od té chvíle horlivě pracují přesně podle šéfových instrukcí. A výsledek této jejich činnosti můžete vidět všude kolem sebe. Tak pozor na ně a hezké listopadové dny vám přeje Pavlína Vlková, šéfredaktorka... a tušíte, kam ta EU spěje? Pythagorova věta: Archimédův zákon: Deset přikázání: Americká Deklarace nezávislosti: Vyhláška EU o prodeji zelí: 24 slov 67 slov 179 slov slov slov Nepřizpůsobiví? 17. listopad MS ODS ve Valticích si Vás dovoluje pozvat Státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii sejdeme se 16. listopadu v 18:00 hodin v hotelu Hubertus vstup zdarma Ivo Šmoldas rozebral schopnosti našich občanů přizpůsobit se systému. Mnohá města si trpce stěžují, že nedokážou vyjít se svými takzvaně nepřizpůsobivými občany. Ještě nikdy jsem však neslyšel, že by si takzvaně nepřizpůsobiví občané trpce stěžovali, že nedokážou vyjít se svými městy. Způsoby takzvaně nepřizpůsobivých jsou totiž měštěnínům nemálo proti srsti, kdežto způsoby měštěnínů jsou takzvaně nepřizpůsobivým zcela upřímně šumafuk. A tak si jedni holt stěžují, kdežto druzí důvod ke stížnostem přirozeně neshledávají. A neshledávají ho ne proto, že by byli nepřizpůsobiví, nýbrž právě naopak, že se přizpůsobit hravě dokážou, a to čemukoli, nejlépe pak systému sociálních dávek. Nazývat je nepřizpůsobivými je tedy naprostá mýlka. Jsou totiž stejně přizpůsobiví jako ti, kdo bystře postřehli, že se dá vesele žít třeba ze státních či evropských dotací, provizí za zprostředkování armádních zakázek nebo z úplatků od stavebních firem. Nepřizpůsobiví jsou všichni ti ubožáci, co se výzvám doby přizpůsobit nedokázali, a nepřišli tudíž na nic lepšího než se způsobně živit prací. A jelikož schopnost přizpůsobit se je nepochybnou známkou inteligence, je očividné i to, kdo z nás je tu blbec. Inzerce, P.R. článek, logo ve Valtickém zpravodaji 2011 Ceny inzerce a P.R. článků: celá stránka: 2.500,- Kč / 1 vydání 1/2 stránky: 1.250,- Kč / 1 vydání 1/3 stránky: 835,- Kč / 1 vydání 1/4 stránky: 625,- Kč / 1 vydání 1/8 stránky a menší: 310,- Kč / 1 vydání řádková inzerce: 150,- Kč / 1 vydání Ceny loga: logo firmy do velikosti 15 cm2: 1.200,- Kč/rok (větší dle dohody) Uzávěrka příštího čísla 30. listopadu 2011 "DOMÁCÍ TAXI" Vítězslav Krčka Ivan Bilkovič Za Tesárnou 779 Valtice , Valtice Mikulovská 175 mobil: mobil: řezané a hrnkové květiny svatební floristika smuteční kytice suchá vazba keramika a dárkové zboží donášková služba Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH tel.: VALTICKÝ ZPRAVODAJ měsíčník, ročník XXXII. prodejné, cena 5.- Kč vydává Občanské sdružení Valtice, IČO , náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E Redakce: Valtice, Nám. Svobody 4., Šéfredaktor: Ing. Pavlína Vlková, sazba Dr. Riebel, tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav, příspěvky, inzerce: Ing. Vlková , schránka Nám. Svobody 4, průjezd k TIC Předplatné: M. Crhonková, tel rie internet listopadové číslo, vyšlo

hodinu. V tento čas začínal slavnostní krojový průvod městem.

hodinu. V tento čas začínal slavnostní krojový průvod městem. Valtický zpravodaj 7. října 2011 Valtický podzim Tak jako každý rok na podzim, tak i letos Valtice žily kulturou. Jednou z prvních akcí bylo Dýňobraní, po kterém další víkend následovaly Dny Valtických

Více

Automobil je opatřen dieselovým motorem o zdvihovém objemu 1200 cm3. V nákladním prostoru bez problémů přepraví náklad do 1,5 tuny.

Automobil je opatřen dieselovým motorem o zdvihovém objemu 1200 cm3. V nákladním prostoru bez problémů přepraví náklad do 1,5 tuny. Valtický zpravodaj 5. listopadu 2012 Valtice mají Piaggio Technické služby města mají nový užitkový vůz Automobil je opatřen dieselovým motorem o zdvihovém objemu 1200 cm3. V nákladním prostoru bez problémů

Více

Valtický zpravodaj. Oslava svátku 28. října. 4. listopad 2013. SEVA-FLO RA s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. VINNÉ SKLEPYa.s.

Valtický zpravodaj. Oslava svátku 28. října. 4. listopad 2013. SEVA-FLO RA s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. VINNÉ SKLEPYa.s. Valtický zpravodaj 4. listopad 2013 Oslava svátku 28. října K oslavě výročí byl v kostele Nanebevzetí Panny Marie uspořádán varhanní koncert, na kterém zazněla vrcholná díla českých a světových mistrů

Více

Valtický zpravodaj. Na prahu roku 2013. Z obsahu... České jabloně. Hala Alcaplast. Školní kurýr. Vánoční dílnička. Svoz vánočních stromků

Valtický zpravodaj. Na prahu roku 2013. Z obsahu... České jabloně. Hala Alcaplast. Školní kurýr. Vánoční dílnička. Svoz vánočních stromků Valtický zpravodaj 7. ledna 2013 Na prahu roku 2013 však říci, že tento, ve svém počátku široce diskutovaný projekt, znamená pozitivní přínos pro životní prostředí ve Valticích. Mysleli jsme na zlepšení

Více

Valtický zpravodaj. Spolupráce. Město VALTICE. Opravy komunikací. To nejlepší z Valtických vinných trhů v Praze. 8. června 2011. SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Spolupráce. Město VALTICE. Opravy komunikací. To nejlepší z Valtických vinných trhů v Praze. 8. června 2011. SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 8. června 2011 Opravy komunikací Valtice začínají s opravami komunikací Mnohdy neutěšený stav místních komunikací trápí valtickou radnici. Na jaře letošního roku proto nechalo Město

Více

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

Valtický zpravodaj TAXI LEV

Valtický zpravodaj TAXI LEV Valtický zpravodaj 7. října 2009 Každoroční oslava vrcholící práce vinařů vinobraní, je určitě tak stará jako samo vinaření. Slavilo a slaví se tradičním způsobem. Burčákem i vínem, samozřejmě dobrým jídlem

Více

Valtický zpravodaj. 3. září 2013. SEVA-FLO RA s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. VINNÉ SKLEPYa.s. MUDr. KRAKOVÁ MARKÉTA

Valtický zpravodaj. 3. září 2013. SEVA-FLO RA s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. VINNÉ SKLEPYa.s. MUDr. KRAKOVÁ MARKÉTA Valtický zpravodaj 3. září 2013 Valtické mažoretky na Mistrovství světa Poslední srpnový víkend se konal první ročník Mistrovství světa v mažoretkovém sportu a hostujícím městem byla Praha. Valtické mažoretky

Více

Valtický zpravodaj. Dámský klub v Galerii Reistna. a naši nejlepší žáci. Konec školního roku. 4. července 2012. SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Dámský klub v Galerii Reistna. a naši nejlepší žáci. Konec školního roku. 4. července 2012. SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 4. července 2012 Dámský klub v Galerii Reistna Pátek 15. června 2012 Galerie Reistna uspořádala benefiční akci nadace Yasminka, kde byla prezentována krása, móda a zdraví. Občerstvení

Více

Valtický zpravodaj. Café Liechtenstein. 4. června 2012. SEVA-FLO RA s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. VINNÉ SKLEPYa.s.

Valtický zpravodaj. Café Liechtenstein. 4. června 2012. SEVA-FLO RA s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. VINNÉ SKLEPYa.s. Valtický zpravodaj 4. června 2012 Café Liechtenstein Rod Liechtensteinů vládl na Moravě přes čtyři sta let a shodou okolností se v době, kdy jsme kavárnu budovali, navazovaly diplomatické styky mezi Českou

Více

Valtický zpravodaj. Valtice na veletrhu TAXI LEV. Tříkrálová sbírka +420 605 10 22 10. Město VALTICE. 9. února 2009. SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Valtice na veletrhu TAXI LEV. Tříkrálová sbírka +420 605 10 22 10. Město VALTICE. 9. února 2009. SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 9. února 2009 Valtice na veletrhu Ve dnech 15. až 18. ledna se již tradičně otvírá veletrh cestovního ruchu na brněnském výstavišti. Město Valtice bylo zastoupeno v expozici Lednicko-valtického

Více

Podzimní /podzemní/ burčákové radovánky

Podzimní /podzemní/ burčákové radovánky Valtický zpravodaj 3. září 2012 Podzimní /podzemní/ burčákové radovánky Září Valtické burčáky vaří! Toto oblíbené a zaužívané rčení bývá doslova magnetem nejen pro Valtičany, ale i pro čím dál tím četnější

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Valtický zpravodaj. Slovo starostky k Novému roku. An ti ka. Město VALTICE. 5. leden 2007. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Slovo starostky k Novému roku. An ti ka. Město VALTICE. 5. leden 2007. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 5. leden 2007 Slovo starostky k Novému roku Vážení a milí spoluobčané! Na prahu nového roku předstupuji před vás se stručnou vizí působení nového zastupitelstva a nově zvoleného vedení

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod.

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod. Inzerce 24 BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE listopad - prosinec 2013 Zpravodaj obecního úřadu Bolatice, kontaktní adresa: Obecní úřad Bolatice, tel.: 553 654 999. Povoleno Okú v Opavě

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Ve Valticích to opět vřelo fašankově

Ve Valticích to opět vřelo fašankově Ve Valticích to opět vřelo fašankově 14. února, poslední sobotu před Pope leční středou, propuklo ve městě hodování. Restaurace Valtická rychta připravila zabi jačkové pochoutky přímo před svou restau

Více

Tak začalo letošní vinobraní...

Tak začalo letošní vinobraní... DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Tak začalo letošní vinobraní... JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP foto: Vladimír Oslzlý JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO

Více

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 ODEČTY VODOMĚRŮ říjen, listopad, prosinec 2009 92 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Odečty vodoměrů budou probíhat od 23.11. do 6.12.2009. Pokud nebudete zastiženi prosíme o

Více

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum Z P R A V O D A J M Ě S T A 27. února 2008 ČÍSLO 4 ROČNÍK IX ZDARMA Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný Mikulovské Radnici se v uplynulých dnech konečně podařilo vyřešit několikaletý

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Zpravodaj Město Morkovice-Slížany ročník -XVII, číslo 2 - červen 2014 B družstvo mužů vítězem OP Kroměříž Již 4 kola před koncem soutěžního ročníku 2013 14 se B tým mužů FC Morkovice stal jistým vítězem

Více

Mariánských Hor a Hulvák

Mariánských Hor a Hulvák Citát: Umění žít spočívá z devadesáti procent ve schopnosti vyjít s lidmi, s nimiž vycházet nelze. S. Goldwyn V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Rozhovor s Andrejem Vámošem str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU číslo 11 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. listopadu 2011 REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ZÁMECKÝ PARK Investor: Město Benátky nad Jizerou Investiční náklady:

Více

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT letos ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU 2012 2 Prosinec 2012 Už dorůstá nová generace stárků Foto: Jiří Kobzinek Letošní stárci s dětmi Foto: Jiří

Více

ZPRAVODAJ KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ, Fulnecký cena 6 Kč MĚSTO CHYSTÁ INVESTICE ZA DESÍTKY MILIONŮ PŘEHLEDNÝ ROZPOČET 2014 FULNEK MÁ PARÁDNÍ WEB

ZPRAVODAJ KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ, Fulnecký cena 6 Kč MĚSTO CHYSTÁ INVESTICE ZA DESÍTKY MILIONŮ PŘEHLEDNÝ ROZPOČET 2014 FULNEK MÁ PARÁDNÍ WEB Fulnecký cena 6 Kč 2 2014 ZPRAVODAJ KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ, říká Eliška Děcká v rozhovoru pro FZ na straně 16. FULNEK MÁ PARÁDNÍ WEB MĚSTO CHYSTÁ INVESTICE ZA DESÍTKY MILIONŮ 4 2 PŘEHLEDNÝ ROZPOČET 2014

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

Valtický zpravodaj. Sezione Aurea a Italské slunce. Královny v Galerii Reisna uspěly. 9. července 2013. SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Sezione Aurea a Italské slunce. Královny v Galerii Reisna uspěly. 9. července 2013. SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 9. července 2013 Sezione Aurea a Italské slunce Unikátní koncert staré hudby - Valtice SEVA-FLO RA s.r.o. V pátek 28. 6. ožil valtický zámecký taneční sál tóny staré hudby. Soubor Sezione

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

VYDÁVÁ OBEC ZVOLE U PRAHY září 2009 ZDARMA

VYDÁVÁ OBEC ZVOLE U PRAHY září 2009 ZDARMA Oslavy 100. výročí založení SDH Svoz bioodpadu Fotogalerie Zvole Včera a dnes Rozpracované projekty Rozšíření hřbitova Rybníky ožívají 11. zvolský orientační běh Budoucnost svatomarkétské pouti VYDÁVÁ

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VI. Číslo 1/2012 Vážení sousedé, toto číslo Chýňského zpravodaje obsahuje mimo řady běžných článků také článek bývalé učitelky chýňské základní školy, paní Rosolové. V něm popisuje

Více