ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/6723/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/6723/2014"

Transkript

1 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/6723/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1131/53 v bytovém domě č.p. 1131, 1132 včetně podílu na společných částech domu a pozemcích čís. parcel 25, 26, k.ú. Černý Most, v ulici Volkova, v Praze, okres Hlavní město Praha ENI CONSULT spol. s r.o. - znalecký ústav, Chomutovská 2233, Most, IČ , DIČ CZ tel./fax: , tel , ,

2 ID (Surveyor s Report): 152/6722/2014 LV no.: 4955 Name of subject / Předmět ocenění: Byt (jednotka podle zák.č. 72/1994 Sb.) č. 1131/53 v bytovém domě č.p. 1131, 1132 včetně podílu na společných částech domu a pozemcích čís. parcel 25, 26, k.ú. Černý Most, v Praze, okres Hlavní město Praha Address of subject / Adresa majetku: Volkova č.p. 1131, Praha Purpose of Appraisal / Účel ocenění: Odhad obvyklé ceny (tržní hodnoty) bytové jednotky podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů Cost value: Věcná hodnota: Kč Market value Tržní hodnota Kč Yield value: Výnosová hodnota: Nestanovena Kč Common price Obvyklá cena Kč Comparative value: Porovnávací hodnota: Kč Quick sale: (validity 6 monts): Rychlý prodej (platnost 6 měsíců): nestanoveno Kč Number of properties: Počet objektů: 1 LAND / POZEMEK Main building: Hlavní stavba: byt č. 1131/53 (jednotka podle zákona č. 72/1994 Sb.) Čísla parcel Parcel of land nr. 25, 26 (podíl 3661/435057) Appurtenances: Příslušenství: Size: Velikost 575 m 2, podíl 3661/ Location in the town: Poloha v obci: sídlištní zástavba na okraji obce Type: Druh zastavěná plocha a nádvoří Infrastructure: Infrastruktura úplná Unit price: Jednotková cena 3000 Kč/m 2 MAIN PROPERTY / HLAVNÍ OBJEKT Construction system: Konstrukční systém: panelový LEASE / PRONÁJEM Whole property: Celá nemovitost: 36,61 m 2 Built-up area: Zastavěná plocha: Floor area: Podlahová plocha: Unit price: Jednotková cena: Building finished in year Rok pořízení: Wear (average): Znehodnocení: 575 m 2 Office area: Kancelářské plochy: 36,61 m 2 Storage area: Skladové plochy: Kč/m 2 Income: Příjem: % Other and manufacturing: Ostatní Cost: Náklady: Capitalization rate: Kapitalizační míra: m 2 m 2 m 2 Kč Kč % - 2 -

3 Property right / Vlastnické právo: Podle části A listu vlastnictví č je byt ve společném jmění manželů Vladimír a Viera Tichých, bytem Volkova 1131/3, Praha 9. Restricting conditions / omezující podmínky: Podle části C listu vlastnictví č ze dne je vlastnické právo k bytu omezeno. - zástavní právo smluvní pohledávka ve výši ,- Kč ve prospěch RS Import s.r.o., Werichova 952/13, Praha 5, IČO Jiné omezující podmínky nebyly zjištěny. Real burden / věcná břemena: Podle části C listu vlastnictví č ze dne není oceňovaná jednotka zatížena žádným věcným břemenem. Mortgages: / zástavní práva: V části C listu vlastnictví č ze dne je evidováno zástavní právo smluvní pohledávka ve výši ,- Kč ve prospěch RS Import s.r.o., Werichova 952/13, Praha 5, IČO (podrobněji viz výpis listu vlastnictví č v příloze ocenění). Legal and structural state / stavebně právní stav: Byt je v katastru nemovitostí evidován jako jednotka podle zákona č. 72/1994 Sb., se způsobem využití k bydlení. Ke dni ocenění je byt užíván pro účely bydlení, tzn. v souladu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Weak points / slabé stránky: - byt je vyšším patře a je do něj obtížné stěhování (v domě je pouze osobní výtah) - omezené možnosti parkování v okolí - okrajová část obce s delší dojezdovou vzdáleností do centra Strong points / silné stránky: - krásné přírodní okolí - dům je po rekonstrukci a zateplení Background Papers / podklady: a/ výpis z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č (byt) pro k.ú. Černý Most a obec Praha, prokazující stav evidovaný k datu , vyhotovený Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, b/ katastrální mapa pro část k.ú. Černý Most, vyhotovená z dálkového nahlížení do katastru nemovitostí c/ zjištění při prohlídce na místě d/ informace o bytovém domě a bytu zjištěné od majitele bytu Tour / prohlídka Prohlídka nemovitosti byla provedena dne ve 14:30 hodin, za účasti paní Tiché (vlastník), která neumožnila prohlídku interiéru bytu

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Kód katastrálního území : Název katastrálního území : Černý Most Kód obce : Název obce : Praha Počet obyvatel obce : Datum stanovení počtu obyvatel : Kód okresu : CZ0100 Název okresu Praha Název kraje : Hlavní město Praha Poloha v obci : Okrajová čtvrť směr Hradec Králové, obytná zóna s úplnou infrastrukturou Infrastructure / Infrastruktura: Hlavní město Praha ( obyvatel), má úplnou občanskou vybavenost. Po dopravní stránce je dobře dostupné z celé republiky autobusovými nebo vlakovými spoji, je zde mezinárodní letiště. V okolí je dostatek pracovních příležitostí. Property location / Poloha nemovitostí: Oceňovaný byt je situován v bytovém domě č.p. 1131, 1132, v sekci 1132 na východním okraji zástavby obdobných bytových domů sídlištního charakteru, v městské části Černý Most, v ulici Volkova, po levé straně. Lokalita je dobře dostupná, pro bydlení vhodná. Short description property / stručný popis majetku: Byt č. 1131/53: Oceňovaný byt se nachází v 8. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 1131, 1132, v sekci 1132, na pozemcích čís. parcel 25, 26, k.ú. Černý Most, hlavní město Praha. K bytu náleží podíl 3661/ na společných částech domu č.p. 1131, 1132 a na pozemcích čís. parcel 25, 26, k.ú. Černý Most, hlavní město Praha. Plocha bytu činí 36,61 m2. Dispoziční řešení : Vnitřní dispozice bytu je tvořena bytem o velikosti 1+kk, který sestává z chodby, kuchyňského koutu, 1 pokoje, koupelny s WC, lodžie. Byt nemá komoru ani sklep nebo sklepní kóji. Konstrukční řešení a vybavení (domu a bytu): Svislé nosné konstrukce bytového domu jsou z betonových dílů plošných, vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové, založení stavby je na základových pasech z betonu s vodorovnou izolací, bytový dům je zateplený, střecha je vodorovná, krytina je z asfaltových svařovaných pasů, klempířské prvky jsou úplné, schodiště jsou železobetonová s povrchem z keramické dlažby, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, bleskosvod je instalován. V domě je osobní výtah. Bytový dům má vnitřní rozvod el. proudu, plynu, vody včetně teplé a kanalizace. Způsob vytápění je centrální. Stáří a stavební stav: Bytový dům pochází z roku 1984, jeho stáří ke dni ocenění je tedy cca 30 let. Na domě nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady, je po rekonstrukci a zateplen. Má novou krytinu, vyměněná okna a vstupní dveře, nové klempířské prvky, fasádu vč. zateplení apod. Stavební stav domu lze hodnotit jako dobrý. Byt je podle informací od majitele po celkové rekonstrukci. Na základě této informace lze stavebně technický stav bytu považovat za dobrý

5 Pozemky: K oceňovanému bytu č. 1131/53 náleží podíl 3661/ na pozemcích čís. parcel 25, 26, k.ú. Černý Most, Hlavní město Praha. Pozemky čís. parcel 25, 26 jsou zastavěny bytovým domem č.p. 1131, Pozemky jsou téměř rovinné konfigurace, napojeny na místně dostupné inženýrské sítě el. proud, voda, kanalizace, plyn. Pozemky jsou přístupné k hranici z okolních, veřejně přístupných pozemků 5/14, 5/13, 5/12, 5/16, 5/15, 5/17, 5/1, 5/3 ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Přístup a příjezd k hranici lze hodnotit jako bezproblémový. Tvar pozemků je patrný z kopie katastrální mapy v příloze

6 HODNOCENÍ A ZÁVĚR Obvyklá cena (tržní hodnota) bytu (jednotky podle zák.č. 72/1994 Sb.) č. 1131/53 v bytovém domě č.p. 1131, 1132 včetně podílu na společných částech domu a pozemcích čís. parcel 25, 26, k.ú. Černý Most, v Praze, okres Hlavní město Praha, zapsané na listu vlastnictví č pro k.ú. Černý Most, obec Praha, stanovená na základě provedené analýzy, s použitím metod pro odhad obvyklé ceny (tržní hodnoty), uvedených v přiložené tabulce, činí ke dni ocenění 23. dubna 2014 Slovy: Jedenmiliontřistatisíc Kč ,- Kč Ocenění práv a závad spojených s nemovitostí Podle části C listu vlastnictví č ze dne je vlastnické právo k jednotce - bytu omezeno: - zástavní právo smluvní pohledávka ve výši ,- Kč ve prospěch RS Import s.r.o., Werichova 952/13, Praha 5, IČO Podrobný popis výše uvedeného omezení je v části C listu vlastnictví č v příloze ocenění. Stanovená obvyklá cena nemovitostí nezohledňuje výše uvedená omezení evidované na listu vlastnictví č Jiná ocenitelná práva v souvislosti s nemovitostmi nebyla zjištěna. ENI CONSULT, spol. s r.o. podává znalecký posudek jako znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR dne pod zn. 212/98-ODO do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny nemovitého a movitého majetku. Znalecký posudek je veden pod pořadovým číslem 153/6723/2014. Vypracoval: Ing. Miloš Bělík Ing. Vladimír Hůda jednatel V Mostě, dne 28. dubna

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 169/7259/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 169/7259/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 169/7259/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 226/6 v bytovém domě č.p. 226 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 47/6127/2013 o obvyklé ceně rekreační chaty č.e. 461 včetně příslušenství a pozemků čís. parcel 486, 487, 488,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 376/6456/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 376/6456/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 376/6456/2013 o obvyklé ceně bytu č. 1131/69 v bytovém domě č.p. 1131, 1132, včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/6768/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/6768/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 198/6768/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 177 a 178, rekreační chaty č.e. 8 a dalších staveb tvořících

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/7115/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/7115/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/7115/2015 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku čís. parcely 69 a rodinného domu č.p. 2 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 60/6630/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 60/6630/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 60/6630/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 1381, 1382, 1383 a 1384, rodinného domu č.p. 160 a dalších staveb

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 513/5963/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 513/5963/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 513/5963/2012 o obvyklé ceně podílu ve výši 1/3 na pozemcích čís. parcel 104/7, 545/27, 566/10, k.ú. Bříství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, byt č. 1231/2 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Rychnov nad Kněžnou, obec Rychnov nad Kněžnou, k.ú. Rychnov nad

Více

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Znalecký posudek číslo 1961-47/2010 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Byt č. 1357/22 s příslušenstvím ( dle zák.č. 72/1994 Sb); kraj: Středočeský, obec: Beroun, Košťálkova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3518-341/2013 O ceně bytové jednotky č.805/11 v Hradci Králové, Slezské Předměstí, Bratří Štefanů 805/32, včetně příslušenství a podílu o velikosti 554/37703 na společných částech domu,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3087/116/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 2971/19 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Zábřeh nad Odrou, kód k.ú.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti Číslo 2685-12-2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.474/2. Adresa nemovitosti: Nový Svět 474, Harrachov 512 46 Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST:

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt Adresa nemovitosti: Valdštejnova 1294 / 19a, Cheb Katastrální údaje: Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Cheb,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 168/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

VÝSLEDNÁ HODNOTA MAJETKU

VÝSLEDNÁ HODNOTA MAJETKU Cheb, K Nemocnici 2375/2A, PSČ 350 02 tel. 354 423 408; mobil 777 250 923; E-mail dusek@zkdusek.cz 97EX 13538/10 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 286/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka 353/9 Katastrální údaje : Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty věci nemovité (obvyklé ceny) č. 3 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty věci nemovité (obvyklé ceny) č. 3 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty věci nemovité (obvyklé ceny) č. 3 / 2014 NÁLEZ A POSUDEK Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví s garážovým stáním (s podílem na nebytové jednotce) v současném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1192/11 s příslušenstvím v k.ú. Hulín Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Hulín, k.ú. Hulín Adresa nemovitosti: Družba

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2696/2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2696/2013 EURODRAŽBY.CZ a.s. U Pískovny č.p. 890 č.o. 1 18200 Praha 8 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2696/2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje ZNALECKÝ POSUDEK č. ZP-8061 o ceně obvyklé nemovitých věcí rodinného domu č.p. 21 stojící na pozemku parc.č. st. 14 a pozemku parc.č. st. 14 o výměře 329 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

Znalecký posudek č. 1248-24/10C

Znalecký posudek č. 1248-24/10C Znalecký posudek č. 1248-24/10C o ceně id 1/2 nemovitosti - bytu č. 714/17 v domě č.p. 714 na pozemku p.č. st. 911 s podílem na společných částech domu a pozemků p.č. st. 911, 912, 913, 932, 933 a 934

Více