MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL"

Transkript

1 MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL

2 PROJEKT NOVÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI STARLIFE Hostivice Palouky pozemek o rozloze m 2 školící centrum pro 125 reprezentantů 75 parkovacích míst 100 pracovních míst skladovací prostory pro palet 2 Manuál STARLIFE

3 STARLIFE s.r.o. Husovo náměstí 1702, Hostivice IČO: , DIČ: CZ Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C., vložka Prodejna produkty: /6000, PPF banka PSS faktury za hovorné: /6000, PPF banka Centrála: /6000, PPF banka Domovská stránka: PSS: Objednávky: Reklamace: CENTRÁLA, PRODEJNA Husovo náměstí 1702, Hostivice PRODUKTY OBJEDNÁVKY, INFORMACE pondělí pátek: 8 :00 16:30 e mail: tel.: OSOBNÍ ODBĚR PRODUKTŮ pondělí: 9:00 16:00 úterý: 9:00 18:00 středa pátek: 9:00 16:00 CALL CENTRUM Husovo náměstí 1702, Hostivice pondělí pátek: 8 :00 16:30 e mail: tel.: REKLAMACE Reklamace jsou akceptovatelné při podání písemně, nebo em do 30 dnů od vzniku nedostatku. pondělí pátek: 8 :00 16:30 e mail: tel.: STARLIFE PL Sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 13E, Wrocław, Polsko NIP: nr konta: , Raiffeisen Bank Polska, o/wrocław Kontaktní osoba: Krzysztof Szymala general manager e mail: Domovská stránka: Objednávky: CENTRÁLA ul. Ostrowskiego 13E, Wrocław tel.: fax: pondělí pátek: 8:00 16:00 PRODUKTY ul. Ostrowskiego 13E, Wrocław tel.: fax: pondělí pátek: 8:00 16:00 GRAFICKÉ A REKLAMNÍ ODDĚLENÍ ul. Ostrowskiego 13E, Wrocław tel.: fax: pondělí pátek: 8:00 16:00 CALL CENTRUM PSS ul. Ostrowskiego 13E, Wrocław tel.: fax: pondělí pátek: 8:00 16:00 STARLIFE RO s.r.o. Str. Grigore Antipa nr.10 Cluj - Napoca, Postal code: Romania číslo účtu: , ERSTE BANK Hungary Rt. Nagy Csaba - marketing manager Kontaktní osoba: Theil Tünde tel.: pondělí pátek: 8:00 16:30 STARLIFE SK s.r.o. Bajkalská 7, za športovou halou ELÁN, Bratislava, Slovensko IČO: , DIČ: SK Prodejna produkty: číslo účtu: /1100, Tatra banka PSS faktury za hovorné: /1100, Tatra banka Kontaktní osoba: Ing. Renata Beneková general manager Domovská stránka: CENTRÁLA Bajkalská 7, za športovou halou ELÁN, Bratislava, Slovensko tel.: fax: pondělí pátek: 8:00 16:30 e mail: REKLAMACE CENTRUM PSS Bajkalská 7, za športovou halou ELÁN, Bratislava, Slovensko tel.: fax: pondělí pátek: 8:00 16:30 STARLIFE HU s.r.o. Bajkalská 7, za športovou halou ELÁN, Bratislava, Slovensko číslo účtu: , ERSTE BANK Hungary Rt. tel.: Ferenc Mihály general manager Kontaktní osoba: Marta Keszeghová pondělí pátek: 8:00 16:30 Manuál STARLIFE 3

4 Obsah Kontaktní informace I. SPOLEČNOST STARLIFE II. ETICKÝ KODEX III. UPOZORNĚNÍ IV. ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTI STARLIFE V. TRVÁNÍ ČLENSTVÍ A JEHO ZRUŠENÍ VI. OBJEDNÁVKY VII. PRIVÁTNÍ SÍŤ STARLIFE VIII. REKLAMACE IX. MEZINÁRODNÍ SPONZORING A PRODEJ MIMO ÚZEMÍ STÁTU X. REKLAMA, PUBLICITA, PRODEJ A VÝSTAVKY XI. AKCE POŘÁDANÉ SPOLEČNOSTÍ STARLIFE XII. PODPORA ZE STRANY STARLIFE XIII. NADSTANDARDNÍ VÝHODY STARLIFE XIV. CHOPTE SE PŘÍLEŽITOSTI USKUTEČNIT SVÉ SNY! XV. MŮJ BUSINESS XVI. PREZENTACE SPOLEČNOSTI STARLIFE XVII. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI STARLIFE XVIII. PŘEDSTAVENÍ PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI STARLIFE XIX. BONUSOVÝ SYSTÉM XX. JAK SE STÁT ZLATOU LODÍ ANEB 10 STUPŇŮ KE ZLATÉ XXI. FORMULÁŘE XXII. ZÁVĚR Poznámky a doporučení 4 Manuál STARLIFE

5 Abecední obsah rychle k cíli AUTO Autorská práva STARLIFE Balíky Bonusový systém , 45 BUSINESS DAY Ceník CONVENTION STARLIFE Členství ve STARLIFE , 14 DOUBLE BONUS estar Etický kodex EXTRA PRODEJCE Formuláře INDIVIDUÁLNÍ PLÁN Internetové stránky Katalog LK Marketing , 40 Mezinárodní sponzoring Mobile BONUS Motivace Neaktivita EXECUTIVE Objednávky Odborný tým STARLIFE Odměna za SIM Plakáty , 50 Plánování Podnikání POOL BONUS STARLIFE Poradna Pravidelný odběr Prezentace , 35 Privátní Síť STARLIFE Produkty Provize PSS Přihláška do STARLIFE , 11 Registrace jak na to Reklama, publicita, výstava Reklamace REPREZENTANT, výhody Sponzorování , 12 STARLIFE a její začátky Startovací balíček Systém Telefonická poradna Tiskoviny MEETING STARLIFE VIP KLIENT, výhody Zákazník Žebřížek BPGV Poznámky a doporučení Manuál STARLIFE 5

6 I. SPOLEČNOST STARLIFE Společnost STARLIFE vyvíjí, vyrábí a distribuuje vysoce kvalitní produkty, které využívají staleté zkušenosti staré čínské medicíny a vynikající objevy v biochemii posledních let. Společnost STARLIFE studuje, osvojuje si a rozvíjí nejnovější výsledky výzkumů a technologií dostupné v lékařské vědě v celosvětovém měřítku. Společnost STARLIFE poskytuje jeden z nejvýhodnějších odměňovacích plánů dostupných na trhu a neustále posiluje své postavení progresivní společnosti v oblasti multi level marketingu (MLM). Společnost STARLIFE se zavazuje, že své postavení výrobce kvalitních a marketingově úspěšných produktů a tvůrce vynikajících obchodních příležitostí bude neustále rozvíjet a upevňovat. Výhody STARLIFE: ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY PRO AKTIVNÍ ČLENY STARLIFE PŘI SPLNĚNÍ STANOVENÝCH KRITÉRIÍ SPECIÁLNÍ ŠKOLENÍ AKADEMIE STARLIFE PŘÍSTUPNÁ PRO VŠECHNY AKTIVNÍ ČLENY STARLIFE NEJŠIRŠÍ NABÍDKA PRODUKTŮ NA TRHU KOMPLEXNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ NA TRHU PROGRAM AUTO333 VÝHODNÉ VOLÁNÍ A POSÍLÁNÍ SMS INDIVIDUÁLNÍ PROGRAMY PRO AKTIVNÍ ČLENY STARLIFE SKVĚLÝ SERVIS PRO EXTRA PRODEJCE NEJEFEKTIVNĚJŠÍ PROMOAKCE NEJEFEKTIVNĚJŠÍ BONUSOVÝ SYSTÉM DODATEČNÝ 13 BONUS STARLIFE ON LINE 24 HODIN SMSInfo V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA, SÍLA, EFEKTIVITA 6 Manuál STARLIFE

7 II. ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI STARLIFE 1. Za každých okolností se budu řídit pravidly čestného chování. 2. Nikdy nebudu negativně hodnotit společnost STARLIFE, její produkty, zaměstnance, členy a spolupracovníky nebo jiné společnosti, jejich produkty, zaměstnance a spolupracovníky. 3. Budu usilovat o to, aby všichni zákazníci byli s produkty společnosti STARLIFE spokojeni, budu poskytovat dokonalé služby a podávat kvalitní, pravdivé informace podle pravidel společnosti STARLIFE. 4. Budu správně a podle svého nejlepšího svědomí prezentovat marketingový plán společnosti STARLIFE a jasně vysvětlovat úsilí spojené s dosažením úspěchu. 5. Budu plnit všechny úkoly spojené se sponzorováním a odpovědným vedením členů STARLIFE při budování jejich podnikání se společností STARLIFE. 6. Nikdy se na setkáních členů STARLIFE neobrátím na pravděpodobného zákazníka jiného člena STARLIFE s úmyslem zaregistrovat jej do své sítě. 7. Nikdy nebudu nabízet členům STARLIFE jiné systémy MLM nebo jiné podnikatelské záměry, které by odvedly aktivitu člena STARLIFE od spolupráce se společností STARLIFE. 8. Budu se soustavně snažit o maximální podporu a rozvoj společnosti STARLIFE při svém podnikání. 9. Nikdy nepoužiji názvu společnosti STARLIFE (informace, publikace, setkání atd.) pro jiné podnikatelské aktivity. 10. Nikdy se nezapojím do aktivit, které by mohly způsobit škodu společnosti STARLIFE či jejím členům STARLIFE jinak než v čestné soutěži. 11. Budu dodržovat pravidla, postupy a podmínky společnosti STARLIFE a v souladu s nimi budu řídit své podnikání. 12. Souhlasím s tím, že moje spolupráce se společností STARLIFE může být ukončena v případě, že poruším tento Etický kodex, pravidla či podmínky společnosti. 13. Zavazuji se, že podepíši pouze jednu Smlouvu se společností STARLIFE. Pokud dojde z jakýchkoli důvodů k duplicitě, má společnost STARLIFE právo bez jakéhokoli upozornění zrušit registraci, jež byla provedena jako druhá v pořadí. Duplicitou se rozumí i registrace na společnost nebo rodinného příslušníka, pokud jsem u STARLIFE registrován jako fyzická osoba, a to s úmyslem obejít tuto podmínku systému STARLIFE. Platí i v opačném případě. 14. Za žádných podmínek nebudu nabízet podepisování druhé Smlouvy o spolupráci druhé osobě, která Smlouvu o spolupráci již podepsala a je aktivním členem společnosti STARLIFE (nakoupil v období kratším než 6 měsíců od aktuálního data). 15. Členové STARLIFE se nesmějí obracet na člena STARLIFE (nebo člena STARLIFE s ukončeným členstvím kratším než šest měsíců) s úmyslem přeregistrovat jej do jiných downline, nebo přesvědčovat člena STARLIFE, aby opustil svou současnou pozici v síti. Pokud se tak stane, budou s okamžitou platností vyloučeni oba členové: ten, který přeregistraci nabídl i ten, který s přeregistrací souhlasil. 16. Při prodeji a nabízení produktů budu dodržovat cenovou politiku společnosti STARLIFE a nedopustím nabízení nižší ceny, která by byla výhodou pro mě a ke škodě jiných členů společnosti STARLIFE. Budu dodržovat veškerou cenovou politiku včetně PROMOAKCE stanovenou centrálou společnosti STARLIFE. 17. Pokud budu mít podezření na porušení Etického kodexu, upozorním na danou věc svého sponzora na pozici DIAMOND. Pokud se nepodaří porušení Etického kodexu vyřešit na této úrovni, postoupím řešení společnosti STARLIFE písemnou formou. 18. Společnost STARLIFE si vyhrazuje právo posoudit a odsouhlasit, či zamítnout jakoukoli registraci během 60 dnů od registrace. Odsouhlasením se všechny osoby či obchodní firmy, které vyplnily Přihlášku člena STARLIFE, stávají nezávislými členy STARLIFE s právy nakupovat a prodávat produkty společnosti STARLIFE a využívat marketingový plán společnosti STARLIFE. 19. Registrace rodinného příslušníka může být respektována v případě, že tvoří maximálně 80 % obratu svého sponzora. Tato registrace může proběhnout až po šesti měsících aktivity sponzora, dosažení BPGV a po písemném schválení žádosti zaslané na centrálu STARLIFE. 20. Jsem si vědom toho, že společnost STARLIFE má právo měnit a doplňovat Etický kodex a platná pravidla spolupráce ve prospěch dobře a zdravě fungujícího systému. 21. Během trvání členství člen STARLIFE společnosti STARLIFE nesmí využívat aktiva, marketing, setkání, informace, produkty ani jiné hmotné či nehmotné statky, které se týkají společnosti STARLIFE, k podpoře jiných společností a jejich marketingových plánů, příležitostí, produktů a služeb. 22. Členové STARLIFE dále souhlasí s tím, že jakákoli informace o rozesílání údajů, setkáních, jménech, adresách či telefonních číslech týkajících se společnosti STARLIFE nebo jejích členů STARLIFE je důvěrná a tajná a nesmí být zveřejňována třetí straně, ať už přímo či nepřímo. Manuál STARLIFE 7

8 III. UPOZORNĚNÍ Jako nezávislý člen STARLIFE společnosti STARLIFE jste také majiteli svých společností a jejich řediteli. Tyto pozice Vám nabízejí určitou míru volnosti, vedení a společenského uznání, jejichž získání jste věnovali mnoho úsilí. Společně s odměnami stojí před Vámi i poslání mimo jiné i odpovědnost za čestnou práci Vaší organizace v rámci platných právních norem naší země a v rámci pravidel týkajících se multi level marketingu (MLM). Zdravotní a lékařská prohlášení Jako nezávislý člen STARLIFE pamatujte na to, že nesmíte vydávat žádná zdravotní či lékařská prohlášení týkající se produktů společnosti STARLIFE. Společnost STARLIFE, jako výrobce doplňků stravy a kosmetických produktů, klade důraz (a tím i Vy) na prevenci a ne na zdravotnická či lékařská prohlášení, která jsou výhradně v kompetenci lékařských či farmaceutických specialistů. Nezávislý člen STARLIFE nemá právo určovat lékařské diagnózy, ani předepisovat produkt jako speciální lék na jakékoli onemocnění, nesmí činit specifické lékařské závěry. Jsou stanoveny státní právní normy na ochranu veřejnosti proti těm, kteří by záměrně navrhovali různé produkty, či poskytovali rady namísto skutečného lékařského vyšetření a léčby. Maloobchod (přímý prodej) versus spotřeba Multi level marketing (MLM) poskytuje jednu z nejrychlejších metod pro rozvoj, výrobu a distribuci nových produktů pro širokou veřejnost, a proto je přímý prodej nezbytnou součástí podnikání. Přestože je používání produktů Vámi samými důležité, rozvinutím silné základny svých zákazníků si můžete zajistit neustálý zdroj příjmů a rozvinout tak životaschopný obchod do budoucna. Příjem S ohledem na úroveň znalostí a množství věnovaného času je každý člen STARLIFE schopen získávat vysoké provize (bonusy) z tvorby silných skupin ve své síti. Potenciální příjem je jedním z důvodů, proč se lidé účastní obchodního podnikání v systému STARLIFE. Avšak příjem může být také velice citlivým bodem. V případě, že se zvědavý člověk snaží zjistit, jak úspěšným členem STARLIFE jste, je čestné mu svůj příjem přiznat. Měli byste však také podotknout, že zmíněná částka nemusí představovat příjem průměrného člena STARLIFE. Obzvláště při skupinových prezentacích byste se měli vyhýbat mávání šekem či odhalením svého příjmu, protože vytrženo z kontextu by to mohlo být chápáno jako příslib podobného příjmu pro ostatní. Nikdy byste neměli slibovat výši jejich příjmu, neboť ta je závislá pouze na nich samých a ne na Vás. Využití cizí literatury Právní normy uvádějí specifické požadavky, které musí být splněny pro dokumentaci týkající se doplňků stravy. Měli byste se ujistit, že Vámi používané cizí písemné materiály splňují tyto požadavky: 1. Zdrojem informací může být publikace zahrnující článek, kapitolu v knize, oficiální výtah z odborné vědecké publikace či celá vědecká studie. Vždy však musí být uveden zdroj citace. 2. Informace nesmí být lživá ani zavádějící. 3. Informace nesmí propagovat určitého výrobce či značku produktů. 4. Informace musí poskytovat objektivní pohled na dostupné vědecké informace. 5. Informace nesmí být fyzickou součástí jiných produktů. 6. Informace nesmí obsahovat žádnou dodatečně přiloženou informaci (např. razítko, nálepku s firemní značkou apod.). Pokud nakupujete a distribuujete cizí video/audio kazety, nesmíte přehrát žádnou informaci o sobě či společnosti, ani nesmíte označit kazetu jménem STARLIFE, logem či kontaktem na svoji osobu. Spolupráce se společností STARLIFE V případě, že potřebujete od společnosti STARLIFE radu, využijte kontaktů uvedených na první straně Manuálu a používejte příslušné formuláře společnosti STARLIFE, které jsou k dispozici na konci této publikace. Jsou uspořádány tak, aby Vám pomohly efektivně využívat Manuál společnosti STARLIFE. Vzhled formulářů umožňuje jejich kopírování a faxování. Okopírujte je proto pro sebe i pro člen STARLIFE ve své downline. Právní aspekty a řešení sporů Jakékoli spory mezi společností STARLIFE a člen STARLIFE se řídí interními pravidly. Právní spory by pak měly být řešeny soudním řízením. Každý člen STARLIFE se zavazuje k jakémukoli smírčímu řízení v případě, že STARLIFE požaduje arbitráž, a to k jakékoli formě arbitráže požadované valnou hromadou společnosti STARLIFE. Žádosti o zvláštní podmínky či výjimky z pravidel Jakékoli žádosti o zvláštní podmínky či výjimky z pravidel ze strany členů STARLIFE jsou postupovány k rozhodnutí managementu společnosti STARLIFE. Má li člen STARLIFE specifický požadavek, musí zaslat písemnou žádost na centrálu společnosti. Vzhledem ke zvýšenému zájmu ze strany rychle se rozvíjejících sítí, vyzýváme všechny člen STARLIFE k maximálnímu využívání Manuálu společnosti STARLIFE. V mnoha případech se lze většině speciálních požadavků vyhnout. 8 Manuál STARLIFE

9 IV. ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTI STARLIFE 1. ZÁKAZNÍK je ten, kdo si chce jednorázově nakoupit produkty pro vlastní potřebu ceny produktů jsou dostupné na webu společnosti STARLIFE 2. VIP KLIENT je ten, kdo nakupuje produkty pro sebe a svou rodinu bez aktivní spolupráce Výhody: cena produktů je o 14 % nižší než je cena zákazníka sleva 14 % se uplatňuje již na první, registrační nákup, kdy prvních 50 PV je v cenách zákazníka a vše nad 50 PV a další objednávky jsou již se slevou 14 % marže 20 % nárok na slevu LK65 (více na str. 25) získává odměnu 400 Kč za každou novou registraci (minimálně 50 PV) do estar VIP klient nemusí vyplňovat a podepisovat žádnou Přihlášku do společnosti STARLIFE nárok na BONUS (finanční odměnu dle Bonusového systému společnosti STARLIFE) možnost konzultace s lékaři a odbornými poradci možnost vstupu do Privátní Sítě STARLIFE, která přináší výhody spojené s voláním z mobilního telefonu První krok: pro registraci stačí nahlásit na centrále STARLIFE (telefonicky, em) své jméno, adresu a datum narození a pořídit první nákup produktů Kč (50 PV); těchto prvních 50 PV je účtováno v cenách zákazníka, jakýkoli další nákup je již se slevou 14 % součástí objednávky může být Startovací balíček v hodnotě 150 Kč (obsahuje tiskoviny STARLIFE) VIP klient obdrží své identifikační číslo (ID = CZ.), na které si dále sám objednává v případě zájmu o Privátní Síť STARLIFE je potřeba vyplnit Přihlášku do společnosti STARLIFE a Účastnickou Smlouvu 3. REPREZENTANT je ten, kdo nakupuje produkty pro sebe a svou rodinu a rád by se zapojil i do aktivní spolupráce Výhody: cena produktů je o 28 % nižší než je cena zákazníka sleva 28 % se uplatňuje již na první, registrační nákup, kdy prvních 50 PV je v cenách zákazníka a vše nad 50 PV a další objednávky jsou již se slevou 28 % marže 40 % nárok na slevu LK65 (více na str. 25) získává odměnu 400 Kč za každou novou registraci (minimálně 50 PV) do estar možnost vstupu do Privátní Sítě STARLIFE, která přináší výhody spojené s voláním z mobilního telefonu zapojení do všech soutěží společnosti STARLIFE (např. zisk reklamního předmětu za pravidelný měsíční odběr, výjezdy do zahraničí atd.) nárok na BONUS (finanční odměnu dle Bonusového systému STARLIFE) možnost konzultace s firemními lékaři a odbornými poradci První krok: pro registraci stačí nahlásit na centrále STARLIFE (telefonicky, em) své jméno, adresu a datum narození a pořídit první nákup produktů v minimální hodnotě Kč (200 PV) k objednávce je automaticky přidán Startovací balíček v hodnotě 150 Kč (obsahuje tiskoviny společnosti STARLIFE) reprezentant obdrží své identifikační číslo (ID = CZ.), na které si dále sám objednává v případě zájmu o Privátní Síť STARLIFE je potřeba vyplnit Přihlášku do společnosti STARLIFE a na 24 měsíců Účastnickou Smlouvu 4. LK65 Registrace do společnosti STARLIFE Vám umožní slevu ve výši 65%. Výše je určena první (registrační) objednávkou - výběrem karty. Výhody: sleva 65 % na produkty STARLIFE po dobu jednoho roku od vstupu do LK65 slevu 65 % lze uplatnit po dobu celého měsíce není povinný měsíční nákup pro udržení slevy 65 % První krok: pro registraci stačí nahlásit na centrále STARLIFE (telefonicky, em) své jméno, adresu a datum narození a pořídit první nákup produktů se slevou 65 % = VIP v LK65 = držitel karty BRONZE = první nákup Kč 65 % = reprezentant v LK65 = držitel karty SILVER / GOLD / PLATINUM / DIAMOND = Kč / Kč / Kč / Kč; sleva je na 1 rok reprezentant / VIP obdrží své identifikační číslo (ID = CZ.), na které si dále sám objednává v případě zájmu o Privátní Síť STARLIFE je potřeba vyplnit Přihlášku do společnosti STARLIFE a na 24 měsíců Účastnickou Smlouvu Definice nezávislého reprezentanta STARLIFE Nezávislý reprezentant společnosti STARLIFE: 1. Musí splňovat kritérium plnoletosti (18 let), v případě obchodní společnosti řádnou registraci v Obchodním rejstříku. 2. Musí odebrat a zaplatit Startovací balíček a objednávku produktů v minimální hodnotě 200 PV. 3. Musí se seznámit s Manuálem společnosti STARLIFE, Etickým kodexem a Bonusovým systémem společnosti STARLIFE. 4. Nesmí být zaměstnancem společnosti STARLIFE ani osobou žijící se zaměstnancem ve společné domácnosti. 5. Může být pouze jeden člen rodiny. Rodina je pro tyto účely chápána jako otec, matka a děti závislé na rodičích a žijící či podnikající ve společné domácnosti. Obecně platí, že pokud danou osobu reprezentant prohlašuje za závislého ve svém daňovém přiznání, takto závislý se nemůže stát reprezentantem. Podobně, pokud je takto závislý reprezentant, jeho rodiče a děti se nemohou stát členy STARLIFE, pokud žijí ve společné domácnosti. Všichni nezávislí členové STARLIFE společnosti STARLIFE vykonávají svou podnikatelskou činnost pod vlastním jménem a na vlastní účet. Při svém podnikání se společností STARLIFE jsou povinni dodržovat zákony a předpisy platné pro Českou republiku, Etický kodex a Manuál společnosti STARLIFE. Manuál STARLIFE 9

10 TIP! 1. ZÁKAZNÍK = beze slevy 2. VIP KLIENT = sleva 14 % počáteční investice = produkty v hodnotě Kč sleva 14 % se uplatňuje již na první, registrační nákup, kdy prvních 50 PV je v cenách zákazníka a vše nad 50 PV a další objednávky jsou již se slevou 14 % sleva 14 % napořád získává odměnu 400 Kč za každou novou registraci (minimálně 50 PV) do estar má nárok na BONUS má nárok na slevu LK65 3. REPREZENTANT = sleva 28 % počáteční investice = produkty v hodnotě Kč + Startovací balíček v hodnotě 150 Kč) sleva 28 % se uplatňuje již na první, registrační nákup, kdy prvních 50 PV je v cenách zákazníka a vše nad 50 PV a další objednávky jsou již se slevou 28 % získává odměnu 400 Kč za každou novou registraci (minimálně 50 PV) do estar má nárok na BONUS má nárok na slevu LK65 4. LK65 = sleva 65 % počáteční investice dle zvolené karty LK Kč / Kč / Kč / Kč / Kč kategorie sleva [%] sleva po limitu [%] platím [Kč] vstup objednávám produkty [Kč] DIAMOND PLATINUM GOLD SILVER BRONZE Pomoc ze strany STARLIFE: na webu je u každého reprezentanta číslice označující počet měsíců bez nákupu Jednou z podmínek registrace je převzetí STARTOVACÍHO BALÍČKU, který je automaticky přiřazen k registrační první objednávce reprezentanta. Odběr Startovacího balíčku #0910 (tiskoviny STARLIFE): VIP klient: a) 150 Kč b) nemusí odebírat Reprezentant: a) 150 Kč OBSAH: #0455 Katalog produktů #0499 Nabídka produktů STARLIFE #0772 Brožura Výhody STARLIFE #0740 Brožura Detoxikační program #0717 Brožura ANTI-PARASITE #0984 Life SPEKTRUM #0982 Manuál reprezentanta #0966 Manuál PSS #0706 Leták COENZYSTAR Q10 #0991 Přihláška do klubu STARLIFE #0998 Ceník VIP klienta #0995 Ceník reprezentanta #0996 Ceník zákazníka Foto Robert Změlík Ceník PSS Objednávka produktů STARLIFE Propiska Poznámka: STARLIFE si vyhrazuje právo měnit obsah Startovacího balíčku dle aktuálního stavu tiskovin. PŘIHLÁŠKA NEZÁVISLÉHO ČLENA KLUBU STARLIFE STARLIFE s.r.o., Husovo nám. 1702, Hostivice Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C., vložka HESLO Níže uvedené číslo je Vaším identifikačním číslem Níže uvedené číslo je Vaším přístupovým heslem ke službám společnosti STARLIFE ZDE NEVYPLŇUJTE VYPLNÍ CENTRÁLA STARLIFE Bílá pole s červeným orámováním je nutné vyplnit nebo proškrtnout, jinak je Účastnická Smlouva neplatná. Žlutá pole NEVYPLŇUJTE vyplnícentrála STARLIFE. VEŠKERÉ ÚDAJE VYPLŇUJTE ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM. Člen VIP klient (14% sleva) Reprezentant (28% sleva) Fyzická osoba Živnostník Právnická osoba Příjmení Jméno Název obch. firmy Datum narození Fakturačníadresa (trvalé bydliště, sídlo firmy) ulice, číslo p., město, PSČ Číslo účtu Telefon +420 REGISTRACI NOVÉHO IČO ČLENA DIČ naleznete na www.starlife.cz v sekci Spolupráce Poštovníadresa (je-li odlišná od fakturačníadresy) Příjmení Adresa 10 Manuál STARLIFE ulice, číslo p., Jméno město, PSČ Název obch. firmy Mobil +420

11 TIP! Způsoby registrace: a) při osobní návštěvě na centrále STARLIFE b) zasláním Přihlášky do klubu STARLIFE poštou (nutné v případě zájmu o Privátní síť STARLIFE; Přihlášku lze zakoupit #0991, 5 Kč či stáhnout z v sekci dokumenty) c) po telefonu, nahlášením všech potřebných údajů pro registraci , d) přes internet: Registrační formulář nalezne každý sponzor po svém přihlášení na webové stránce menu Spolupráce. Součástí registrace je objednávka, která se zadává přímo při registraci. Pro registraci je potřebné připravit si: - údaje: příjmení, jméno, datum narození, bydliště trvalé, případně přechodné, v případě registrace společnosti IČO, DIČ, telefonní číslo - pro aktivní spolupráci (zisk bonusu) je potřeba dodat kopii Živnostenského listu, bonus je zasílán na základě vystavené faktury členem - při požadavku využívání služeb Privátní Sítě STARLIFE, navíc vyplněná Přihláška do Klubu STARLIFE a kopie dvou dokladů totožnosti (Občanský průkaz, Řidičský průkaz, pas,...) Odběr zboží za minimálně 50 PV a odběr Startovacího balíčku jsou podmínkou pro řádnou registraci do společnosti STARLIFE jako reprezentant/vip klient. Pokud nový člen STARLIFE nepřevezme (nezaplatí) objednané produkty a startovací balíček, je automaticky přeřazen do tzv. vyřazené evidence, protože je sice platně zaregistrován, avšak nesplnil podmínku prvního odběru produktů. Pokud tento člen uplatní kdykoliv v budoucnu další objednávku, bude tato objednávka vyřízena pouze za předpokladu, že hodnota objednávky bude alespoň 200 PV/50 PV. Tímto způsobem bude teprve nový člen řádně zaregistrován a bude přeřazen zpět do normální evidence. Samozřejmě platí podmínka, že objednávka produktů musí být řádně uhrazena. Stejný postup platí i pro případy tzv. přeregistrace, tedy případy, kdy se reprezentant, který 6 měsíců nenakoupil, zaregistruje do jiné sítě (pod jiného sponzora). Registrace po telefonu TIP! Registrací po telefonu se rozumí zaregistrování Přihlášky do Klubu STARLIFE telefonicky (dále jen Registrace). Registraci lze provádět na telefonních číslech PSS: , 405 Po Pá: hod. So Ne: hod. Podmínky registrace: 1. Podmínkou Registrace je nahlášení všech dat potřebných pro registraci: jméno, příjmení, úplná adresa fakturační, úplná adresa poštovní, datum narození, CZ sponzora, jméno a příjmení sponzora v případě podnikatele IČO pořízení a zaplacení první objednávky v minimální hodnotě 50 PV. 2. V případě neodebrání první registrační objednávky bude kontaktován sponzor a s ním domluven další postup. Poštovné je naúčtováno sponzorovi. 3. Pokud je součástí první objednávky mobilní telefon, bude registrace a objednávka vyřízena bez mobilního telefonu. Ten lze členovi STARLIFE zaslat až po obdržení správně a úplně vyplněného originálu Přihlášky a Smlouvy (druhá strana Přihlášky) a kopií dokladů totožnosti na centrálu v Hostivici. Osobní heslo (osmimístné číslo) V zájmu zvýšení ochrany dat členů STARLIFE společnosti STARLIFE před zneužitím je při realizaci některých obchodních případů vyžadováno osobní heslo. Stejné heslo lze použít pro vstup do své sítě na internetu. Heslo je programem náhodně generovaná řada čísel. Každý nový člen STARLIFE obdrží své heslo při registraci, nebo od svého sponzora prostřednictvím SMSInfo nebo internetu na adrese (v menu Bonusy ). Sponzorství Všichni členi STARLIFE dodržující při spolupráci pravidla společnosti STARLIFE mají právo sponzorovat. Každý zájemce o spolupráci se společností STARLIFE má právo vybrat si svého sponzora. Pokud si dva členi STARLIFE současně nárokují sponzorství stejného uchazeče o členství v systému STARLIFE, ve většině případů STARLIFE uznává jako platné rozhodnutí nového člena a poté první přijatou a řádně vyplněnou Přihlášku člena STARLIFE. Obecným pravidlem je považovat člena STARLIFE, který nejvíce pracuje s pravděpodobným budoucím členem STARLIFE, za jeho budoucího sponzora. Vodítkem by měl být zdravý rozum a posouzení dané situace. Etický kodex společnosti STARLIFE v bodě 6 prohlašuje: Nikdy se na setkáních členů STARLIFE společnosti STARLIFE neobrátím na pravděpodobného zákazníka jiného člena STARLIFE s úmyslem zaregistrovat jej do své sítě. Manuál STARLIFE 11

MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL

MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL PROJEKT NOVÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI STARLIFE Hostivice Palouky pozemek o rozloze 10.000 m 2 školící centrum pro 125 reprezentantů 75 parkovacích

Více

Průvodce distributora OKG

Průvodce distributora OKG Průvodce distributora OKG PRŮVODCE DISTRIBUTORA OKG je nedílnou součástí DISTRIBUTORSKÉ SMLOUVY OKG. PRŮVODCE DISTRIBUTORA OKG byl vypracován za účelem stanovení závazných práv a povinností všech distributorů

Více

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Zásady a postupy Evropa

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Zásady a postupy Evropa YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Zásady a postupy Evropa Vydáno v dubnu 2014 OBSAH: 1. část: Úvod 1.1 Úvodní slovo 1.2 Účel 1.3 Zásady obsažené v distributorské smlouvě 1.4 Etický kodex 1.5 Úpravy/akceptace

Více

Zásady a postupy společnosti SevenPoint2

Zásady a postupy společnosti SevenPoint2 Obsah Zásady a postupy společnosti SevenPoint2 1. Úvod 1.1 Závazek TEMP 1.2 Zásady a postupy začleněné do členské smlouvy 1.3 Změny 1.4 Názvy nejsou samostatnými podmínkami 1.5 Odlučitelnost zásad a ustanovení

Více

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY 1 Obsah ČÁST 1: ÚVOD 3 ČÁST 2: SLOVNÍČEK POUŽITÉ TERMINOLOGIE 3 ČÁST 3: JAK SE STÁT VPA/M+ 5 ČÁST 4: VŠEOBECNÉ POVINNOSTI A ZÁVAZKY VŠECH VPA/M+ 8 ČÁST 5: DALŠÍ

Více

SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) právnické osoby SOFTLABS CZECH s.r.o., se sídlem Klatovská

Více

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189. Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační

Více

PRAVIDLA A ZPŮSOB PRÁCE SPOLEČNOSTI BEWIT

PRAVIDLA A ZPŮSOB PRÁCE SPOLEČNOSTI BEWIT PRAVIDLA A ZPŮSOB PRÁCE SPOLEČNOSTI BEWIT Společnost: BEWIT FRANCHISE, s.r.o. IČ: 29443237, DIČ: CZ29443237 se sídlem Nová čtvrť 287/1, Ostrava Lhotka, 725 28 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP ) společnosti AXIGON a.s. se sídlem: Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, IČ: 64949320 (dále jako AXIGON

Více

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE 1 Úvodní ustanovení 1. SAZKA KLUB je věrnostní program, který SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 28.

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací 1 Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Obsah 2. Definice pojmu... 3 3. Služba a její rozsah... 4 4. HelpDesk centrum... 4 5. Vznik, změna, trvání a ukončení smlouvy...

Více

Všeobecné podmínky. poskytování služeb elektronických komunikací. společnosti. COOP Mobil s.r.o.

Všeobecné podmínky. poskytování služeb elektronických komunikací. společnosti. COOP Mobil s.r.o. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti COOP Mobil s.r.o. 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA 1 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA Společnost TVNET s.r.o., se sídlem: Rezlerova 304, 109 00 Praha 10,

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sofe.sk Prodávající: Marek Maršál Sídlo:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INVESTCON mobil s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA SEVENCALL

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA SEVENCALL VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA SEVENCALL Společnost Vole-j.cz s.r.o. se sídlem: Praha, Václava Trojana

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

Rámcová smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 009728 (dále jen Smlouva )

Rámcová smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 009728 (dále jen Smlouva ) Rámcová smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 009728 (dále jen Smlouva ) mezi: Poskytovatelem: Vodafone Czech Republic a.s., Se sídlem Vinohradská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SPA Studio s.r.o. se sídlem Praha 6 - Břevnov, Bolívarova 2059/26, PSČ 169 00 IČ: 28911199, DIČ: CZ28911199 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD Všeobecné obchodní podmínky společnosti MARTÍNEK CZ s.r.o. Sídlo: Klejnarská 92, 280 02 Kolín 4 Identifikační číslo: 24817147 DIČ: CZ24817147 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Organizační a Provozní řád Klubu Flavon max. Tento řád je nedílnou součásti Členské dohody Klubu Flavon max, jakož i Mandátní smlouvy. 1.

Organizační a Provozní řád Klubu Flavon max. Tento řád je nedílnou součásti Členské dohody Klubu Flavon max, jakož i Mandátní smlouvy. 1. Organizační a Provozní řád Klubu Flavon max Tento řád je nedílnou součásti Členské dohody Klubu Flavon max, jakož i Mandátní smlouvy. 1. Úvod Flavon Group Kft. prodává své výrobky nezávislým členům Klubu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

Obchodní podmínky společnosti Invia.cz a.s.

Obchodní podmínky společnosti Invia.cz a.s. Obchodní podmínky společnosti Invia.cz a.s. "Společnost Radmila Fridrichová CA FANTAZIE, IČ 87754037 je výlučným obchodním zástupcem společnosti INVIA.CZ, a.s., IČ 26702924, se sídlem v Praze, Senovážné

Více

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Vaše Evropa Vaše práva Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Informujte se o svých právech a využívejte jich Na bezplatné telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10

Více