ROČNÍK 19 CENA 6 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍK 19 CENA 6 Kč 15. 2. 2012"

Transkript

1 1 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 19 CENA 6 Kč PŘEČTĚTE SI: Jaký byl rok 2011? str. 1 Na začátku nového roku jen obtížně odhadneme, jaký skutečně bude str. 1 a 2 XVIII. Národní zimní sportovní hry zaměstnanců České pošty, s. p. str. 1 a 4-5 Zákoník práce změny = fiasko str. 3 Z regionů str. 6-8 Odpovídáme str. 9 Svazová inspekce BOZP str Některé změny v sociální oblasti od ledna 2012 str Odbory a svět str. 14 Jaký byl rok 2011? Loňský rok byl velmi hektický, vláda připravila a přes dost znatelný odpor velké části společnosti prosadila reformy, které s sebou ponesou především výrazné úspory v sociální oblasti. Odbory aktivně a kriticky vystupovaly a snažily se zmírnit připravovaná úsporná opatření a hlavně jejich dopady a samozřejmě chtěly také připravované zásadní reformy ovlivnit. Po celou dobu probíhal sociální dialog v rámci tripartitních jednání, bohužel na seriózní argumenty odborů a zaměstnavatelů často zaznívala odpověď z vládní pozice, že předložené připomínky a návrhy nejsou v souladu s programovým prohlášením vlády. Účastníci takových jednání pak měli pocit, že nejde o sociální dialog, ale spíše o vládní monolog. Reformy potřebuje jistě každá společnost, obzvláště v období krize. Nemohou ale přinášet pouze úsporná opatření na úkor těch nejslabších. Odbory očekávaly především koncepci prorůstové politiky a politiky pro vytváření pracovních míst. V současné době vláda považuje zachování sociálních standardů za extrémně škodlivé. Stále větší část naší společnosti se však s nynějším způsobem realizace změn současnou vládou neztotožňuje. Vnímá je nejen jako své existenční ohrožení, ale jako celkovou ztrátu pocitu bezpečí a jistoty vzhledem k zásadnímu omezování poskytování veřejných služeb státem, hrazených tak jako tak z daní občanů. Řadíme se k vyspělým demokratickým společnostem, jejichž vyspělost je také poměřována podle toho, jak se postará o svoje nejslabší členy a je otázkou, jaké závažné dopady, tedy myslím nejen ekonomické, pro naši společnost tyto změny přinesou. V hodnotách naši společnosti by měla být důležitá především lidská důstojnost a úroveň lidského života, ne jenom peníze, ekonomické výsledky a statistické údaje. Důležité je nenechat se znechutit, neztrácet odvahu a dál bojovat za omezení negativních vlivů a dopadů reforem. Zcela určitě se dají nalézt jiná řešení, která by mohla být pro zaměstnance a celou naši společnost příznivější. Bc. Jindřiška Petříčková, předsedkyně OS ZPTNS Na začátku nového roku jen obtížně odhadneme, jaký skutečně bude Začátek roku vždy vyvolává v každém z nás asi tu nejsložitější otázku. Jaký bude, co nám přinese dobrého, a co případně budeme muset řešit za problematiku. Odpověď je velice obtížná. Pokud vezmeme v úvahu avizované pokračování krize, pak není moc důvodů k radosti. Pokud k tomu však přidáme úvahu o jejím zveličování, případně záměrném oznamování velkých problémů, které mají lidi strašit, pak můžeme možná být i trochu optimističtější. Ne ale v každém podniku, ne ale v každém zaměstnání, ne ale v každé situaci. Nechci se podrobně zabývat otázkou jednotlivých skupin (Pokračování na straně 2) XVIII. Národní zimní sportovní hry zaměstnanců České pošty, s. p. Ve dnech ledna 2012 se uskutečnil v Harrachově XVIII. ročník Národních zimních sportovních her zaměstnanců České pošty, s. p. Letošní hry navázaly na tradici pořádání zimních her, letos již po třinácté v jednom z nejkrásnějších center zimních sportů České republiky v Harrachově. Organizací her byl tradičně pověřen Region Východní Čechy a jeho odborová organizace, ve spolupráci s cestovní agenturou CTB a JPK Sport Harrachov. Významný podíl na přípravě a doprovodném programu patří při každém ročníku členům organizačního výboru. Za velkého zájmu účastníků ze všech regionů a Centrály, se soutěžilo ve slalomu, obřím slalomu, běhu jednotlivců a ve štafetách. Letošní ročník se uskutečnil za povětrnostních podmínek typických pro hory, ale za zcela mimořádného přídělu sněhu. Dá se (Pokračování na straně 4)

2 (Pokračování ze strany 1) obyvatel naší země a možná i okolních států, ale spíše se podívat na vývoj v rámci našeho podniku. Nutno však předeslat, že i situace v poštovních podnicích okolních států není zcela bez významu. V našem případě se většinou díváme tam, kde jsou na tom o něco lépe než u nás. A to jak z pohledu pracovních a sociálních podmínek, tak i z pohledu odměny za práci. A to je asi dobře, neboť dívat se tam, kde je to horší, není v žádné společnosti žádoucí. Tedy s výjimkou zaměstnavatelů a států, které toho využívají k vlastní potřebě. Tedy ke sdělení, co bychom chtěli, když jinde je to ještě horší. Náš současný státní systém neustále upozorňuje občany na deficity, neustále obhajuje své kroky, které vedou ke zhoršení sociálního prostředí a k neustálému zdražování základních potřeb. Většina z nás už pochopila, že obrany moc není. Tato vláda bude asi rozhodovat dál a opozice se k vládnutí dostane jen velice obtížně. Musíme ale věřit, že i z této složité situace je nějaká dobrá cesta ven. Tedy cesta, která znovu zajistí občanům nějaká zlepšení. To je ale úvaha, kterou se budeme muset řídit při dalších volbách, abychom neudělali stejnou chybu. Nevěřme však tomu, že jde jen o volby parlamentní. Všechny volby, a v letošním roce jich bude zase několik, jsou stejně důležité. Jejich výsledky mají i velký vliv na volby parlamentní. Pokud nasloucháme lidem pozorně, pak je nálada ve společnosti pod psa a převážná část obyvatel ji chce změnit. Každý z nás proto však musí něco udělat, aby se na závěr zase jen nedivil, co se to vlastně stalo. To je to kouzelné slůvko vlastní odpovědnosti. Vraťme se ale domů, vraťme se do vlastního podniku. Ani v tomto případě nebylo na začátku roku příliš důvodů k optimismu. Propad listovních zásilek jako nejvíce významného zdroje příjmů pošty signalizuje i problém na výnosové straně. Ostatní produkty tento propad nenahradí. Mohou jej jen zmírnit. Pokud není dost ve výnosech, je vždy připravena ta druhá cesta, a tou je snižování nákladů. A náklady, to jsou ve většině náklady osobní, tedy mzdové. Řešení jak snížit náklady jsou různá. Je možné nadále snižovat počet zaměstnanců a propouštět, ale ani to není spása. Musí totiž nastat 02/PTN ECHO 1/12 Na začátku nového roku jen obtížně odhadneme, jaký skutečně bude situace, že při přibližně stejném objemu práce, ji nemá kdo dělat. Tou další cestou je omezování sociálních výhod, dosažených našimi odbory za celou dobu existence samostatného podniku, případně jejich dočasná nebo trvalá redukce. Stagnace mezd je rovněž řešení, ale jsou ještě i další možnosti, jak situaci řešit, ale mnoho jich není. Nic takového ale nikdo z nás nechce a ani chtít nemůže. Vnímáme totiž celou situaci nejen z pohledu zaměstnanosti, ale i dopadů na rodiny v případě ztráty práce. A tady již není vůbec o čem diskutovat, neboť ztráta práce u České pošty znamená ve většině případů trvalý problém. O práci totiž přichází zaměstnanci, kteří v obdobném oboru žádnou práci nenajdou, neboť není. I proto jsou zde odbory, i proto jsou zde kolektivní smlouvy. Kolektivní smlouvy jsou na celém světě tou největší zárukou solidních podmínek zaměstnanců. A ne jinak je tomu i u nás. My máme v rámci České pošty velice kvalitní podnikovou kolektivní smlouvu. Tuto smlouvu a dohody z ní budeme obhajovat i nadále. Je to jedna z možných cest, jak pomoci všem našim zaměstnancům k solidním sociálním podmínkám. A to je mimo jiné naše základní poslání. Přes dlouhodobější platnost kolektivní smlouvy, je nutno každý rok hledat cestu k zlepšení. Není tomu jinak ani letos. Dodatek k PKS pro rok 2012 zabral více času a vyžadoval i hodně trpělivosti. Musíme si totiž při této příležitosti uvědomit, že pokud nejsou peníze, pak nemohou být ani příliš velká očekávání. A tady si myslím, že ne vždy a všichni chápou význam a smysl těchto slov. Není totiž možné slibovat našim lidem něco, čeho nelze dosáhnout. Nastane totiž velké očekávání a následně velké zklamání. Zklamání pak vede k výpadům a zhoršení vztahu k těm, kteří jsou ve skutečnosti strůjci tohoto úspěchu. Výpadům osobním, které jsou mnohdy nedůstojné naší společnosti. Je to hledání viníka na společné straně hřiště, jehož smyslem je posílit své vlastní postavení a vylepšit svůj ne příliš dobrý obraz a výsledky své práce. Pro rok 2012 se přes všechny problémy podařilo dohodou mezi zakladatelem, zaměstnavatelem a dozorčí radou zajistit 201,8 milionu Kč jako odměnu pro zaměstnance na počátku roku. Pokud říkám dozorčí radou, pak myslím především zástupce zaměstnanců v tomto orgánu, které rada v jejich úsilí podpořila. Pro rok 2012 bylo tedy možno v rámci kolektivního vyjednávání rozdělit cca 150 milionů korun po odečtení povinných odvodů státu. A to se také stalo. Hledání cesty k dohodě mezi odbory bylo rovněž velice složité. Tedy hledání shody, kam peníze skutečně směrovat a kde pomoci. Bylo tedy nutné najít horní hranici dosavadní výdělkové úrovně a také TP, kam odměnu směrovat. Výsledek nemusí být pro všechny profesní skupiny uspokojivý, ale je dobrým kompromisem. Tyto peníze dostanou dohodnuté skupiny již ve výplatě za měsíc leden, tedy v únorovém výplatním termínu. Výsledná hodnota je v průměru 2,44 % nárůstu a 5405 Kč. Hovořím o průměru, neboť to není plošná odměna. V rámci tohoto dodatku došlo také k dohodě o výkladu ustanovení pracovní doby. Tedy výkladu, který bude srozumitelný pro všechny strany a nepovede k dalším pokusům o jednostranný výklad. V rámci kapitoly Překážky v práci, došlo k dílčí úpravě v poskytování volna u zaměstnanců pečujících o invalidní osoby a děti do 15 let věku. V rámci mzdové oblasti je rovněž dohodnuta formulace o vrácení části uspořených peněz při racionalizacích zpět do mzdového systému. V oblasti Stanovení množství a tempa práce bude průběžně hledána cesta k odpovídajícímu popisu skutečného požadavku na práci jednotlivých zaměstnanců na základě odpovědných měření. V oblasti Stravování dochází k navýšení hodnoty stravenky na 60 Kč. Tato změna nezasáhne jen nákladovou stranu zaměstnavatele, ale bude z části hrazena z FKSP. Zaměstnanec pak přispěje na získaných 5 Kč, pouze 1 Kč. K navýšení dochází rovněž u základní částky výše sazeb stravného, a to na 68 Kč. Ostatní sazby jsou v souladu s vyhláškou na tento rok. V případě příplatků za noční práci dochází k navýšení o 2 Kč na hodinu, v případě práce v sobotu a v neděli dochází k navýšení příplatku o 1 Kč. V rámci FKSP dochází k úpravě již zmíněných příplatků na stravování a v důsledku toho i ke snížení hodnoty poskytovaných poukázek na odběr služeb na 300 Kč. Prostředky jsou použity jako část úhrady navýšené hodnoty stravovacích poukázek. V rámci jednání došlo k textové úpravě v několika bodech PKS. Z pohledu našich odborů bude nadále věnována velká pozornost dořešení otázky poměru základní a výkonové mzdy u nejvíce postižených profesních skupin. Tato záležitost by měla být řešena k 1. dubnu 2012, tedy po uplynutí roku platnosti tohoto systému odměňování. Uzavřený dodatek k podnikové kolektivní smlouvě je opět dobrým počinem do letošního roku. V současných podmínkách nelze dělat zázraky, ani unáhlená rozhodnutí. Vracení zpět na hodnoty před dohodou, je totiž tou nejhorší možnou variantou pro všechny. Ani letošní rok se neobejde bez snižování počtu zaměstnanců v důsledku změny systému práce, ale i zavádění nových technologií. Náš odborový orgán bude však dělat vše pro zmírnění těchto případných rozhodnutí. Jsou zahájeny práce na využití fondů Evropské unie k pokrytí případných rekvalifikačních kursů i finanční pomoci zaměstnancům při přechodu k jinému zaměstnavateli v rámci tohoto programu. I to je jedna z pozitivních cest při ztrátě zaměstnání. Jsem osobně přesvědčen, že poštovnictví není určeno k likvidaci a bude i nadále významnou součástí každého státního systému. Je ale nutno počítat s tím, že dojde k výrazné změně v oblasti poskytovaných služeb. Tato změna bude znamenat i změnu ve složení zaměstnanců. A tady nastane ten nejdůležitější moment, a tím je rekvalifikace stávajících zaměstnanců na nové profese. To je asi skutečně jediná cesta k udržení práce pro většinu zaměstnanců. Není nejmenších pochyb o tom, že odbory mají i nadále své nezastupitelné místo v každém podniku. Braňme se jejich tříštění a vzniku nových drobných odborových skupin. Toto nemá žádný praktický význam. Toto jen oslabuje postavení odborů jako celku. Systém, kdy do práce poštovních odborů zasahují odbory ze zcela odlišných profesí jen proto, že se zde založí a využívají možnosti do toho mluvit, je naprosto nesmyslný a zbytečný. Děkuji všem našim členům za podporu, děkuji i nečlenům, kteří neškodí. Děkuji všem naši funkcionářům za jejich nelehkou práci. Přeji všem na počátku letošního roku hodně spokojenosti, jistotu práce i solidního výdělku. Přeji všem pevné zdraví, trochu potřebného štěstí, hodně lásky a přátelství. Jen solidarita a důvěra v práci každého z nás, vedou k úspěchu. A to je i smysl našeho poslání, to je i smysl naší práce pro všechny zaměstnance. Karel Koukal, předseda PKOV ČP, s. p.

3 Zákoník práce změny = fiasko Na aktuální téma Tlak na zákoník práce a snahy o jeho postupné přetvoření v bezcennou proklamaci o pracovním právu není nic nového a je zde od počátku devadesátých let. Stačí si vzpomenout na různá Klausova prohlášení, tehdy ve funkcích ministra financí či premiéra, který přišel s nápadem překlopit celé pracovní právo do občanského zákoníku. To se mu sice nepodařilo, nicméně tlak na oslabení, resp. co největší omezení práv řadových zaměstnanců a odborů, zde zůstal. Jeho výsledkem jsou nejrůznější změny zákoníku práce v uplynulých letech z nichž téměř žádná, možná vůbec žádná, nebyla ku prospěchu zaměstnanců či odborů. A tak, v průběhu 20 let, došlo ke značnému omezení práv zaměstnanců a oslabení pozice odborů při jejich ochraně. Příčinou protlačení všech těchto postupných změn je zejména nízká podpora veřejnosti odborům, lhostejnost a nezájem zaměstnanců, ale také, v konečném důsledku z toho vyplývající, slabost odborů. Ta se projevuje nízkou mediální informovaností občanů, kterou nebyly odbory schopny, ať už z jakýchkoli důvodů, zajistit. Samozřejmě víme, že spíše pravicově orientovaná média dlouhá léta neměla na prezentaci odborů žádný zájem a určitě jim i bránila informovat veřejnost o dopadech jednotlivých změn pracovního práva. Odbory připustily, že byl jejich mediální obraz, který veřejnost vnímá, tvořen téměř a pouze Jaké jsou odborové organizace záběry z více, resp. spíše méně povedených demonstrací. Ty pak upravené vhodným sestřihem, komentářem, ale také díky často špatně zvládnutým projevům odborových předáků, eventuálně nereálným předpokladům o účasti, odborům moc neprospěly. Teprve v posledních několika letech začíná veřejnost vnímat odbory pozitivněji, což je asi způsobeno stále větším tlakem a nejistotou občanů, zaměstnanců, ale také přece jen kvalitnějším mediálním vystupováním (TV) odborových předáků. Přes tato mírná zlepšení mediálního obrazu odborů však prošla novela zákoníku práce, která rozhodně není úspěchem vyjednavačů. Vzhledem k faktu, že obhajoba pracovních práv zaměstnanců v ČR je úkolem spíše sociálně orientovaných politických stran a zejména odborů, je to opět další ústup a fiasko. Je zcela pochopitelné, že současná vláda a zaměstnavatelé chtějí dosáhnout co největšího oslabení či rozvolnění pracovního práva tak, aby zde pod oblíbeným heslem tzv. nezbytné flexibility pracovní síly zůstali zaměstnanci pokud možno bezprávní a naprosto volně použitelní či manipulovatelní. Letitý a oblíbený argument řady politiků a zaměstnavatelů, že kvůli některým ustanovením zákoníku práce, resp. právům zaměstnanců, zbankrotují, je naprostý nesmysl, neznám takový případ. Pokud skutečně bankrotují, je to pouze proto, že neodhadnou své možnosti nebo neumí podnikat. Z hlediska podnikatelské legislativy není pro úspěšnost podnikatele rozhodující právo pracovní, ale daně, obchodní zákoník, jasná a neměnná pravidla a obecně podnikatelské prostředí. Je nepochybné, že pozice odborů je při jednáních o pracovním právu složitá a obtížná, nicméně výsledek práce vyjednavačů obhajujících práva řadových zaměstnanců je naprostým fiaskem. Je zbytečné pitvat změny jednotlivých zákoníku práce k , ale fakt, že prošla změna 39 Pracovní poměr na dobu určitou umožňující jeho prodlužování na dobu určitou až na 9 let, bez intenzivní a silné mediální kampaně, je neuvěřitelná, a o něčem vypovídá. Již předchozí znění 39 ZP, které toto umožňovalo po dobu maximálně 2 let, bylo problematické, zneužívané a často diskutované, zda to není doba příliš dlouhá. Pak se zdaří tato novela. Uvědomili si vyjednavači jaké dopady to bude mít, ne může mít, na zaměstnance a jejich rodiny - žádné úvěry, hypotéky, bydlení apod. - pouze dlouholetá nejistota rodin atd. Je také naprosto naivní domnívat se, že tuto možnost nebudou zaměstnavatelé využívat, resp. zneužívat. Budou!! Kdyby to v úmyslu neměli, tak to neprotlačili. Bude to spolehlivý bič na poslušnost zaměstnanců. Také ostatní změny zákoníku práce rozhodně nejsou ku prospěchu zaměstnanců, a dopady některých z nich mohou být obdobně zneužitelné či závažné. Pro ilustraci úspěšnosti vyjednávání však stačí změna výše uvedená. Máme stále více sílící pocit, že ti co vyjednávají, již ztratili kontakt s denní realitou problémů řadového občana a zaměstnance, resp. s tím, co se u řady zaměstnavatelů děje. Něco je zkrátka špatně. za VZO Vegacom -Ve- Vážené kolegyně, vážení kolegové, na velký počet dotazů, jak je to s odbory v Praze a Středních Čechách, bych všem tímto způsobem chtěla dát vysvětlení. Situace je taková, že v současné době u nás působí troje odbory, a v listopadu vznikly další. Bohužel zaměstnanci si myslí, že nově vzniklé odborové organizace jim zajistí to, co my jsme údajně nedokázali. Jako například nebudou nosit letáky, nebudou nadále získávat klientelu pro smluvní partnery, nebudou rozebírat poštu, dostanou vyšší mzdu, apod.. Člověk, který na poště ještě nepracuje a hledá práci, hledá i odboráře. Po té k poště nastoupí a všechno slibuje. Neví o práci zhola nic, ale dokáže všem naslibovat všechno. Jak se říká Horu i s horákem. Opak je však pravdou. Pokud nezná pracovní postupy a vše co se v poště děje, nemůže dle mého mínění uspět při jednání se zaměstnavatelem. Již léta se na všech jednáních odborových organizací s vedením podniku všechna výše uvedená témata probírají a zaměstnavatel se k nim vyjadřuje. Je těžké zdůvodnit situaci. Chápu i to, že v očích všech co je nové, je to pravé. Chápu i to, že ne vždy všichni zaměstnanci porozumí souvislostem a to, že jim chceme pomoci, ale nejde to hned. Pokud cokoli potřebujete, pište nám. Jména nezveřejňujeme a všechny podněty se snažíme s vedením firmy řešit. Nebojte se. Jsme tu pro vás a hájíme práva všech zaměstnanců. Nejsme tu pro jednotlivé skupiny, ale pro všechny. Ivana Musilová předsedkyně KOV Praha a Střední Čechy Kdy? Co? Kde? Prosinec 2011 Telefónica s vedením Lidských zdrojů projednáván vliv změn ve vnější legislativě na sjednané závazky v pracovněprávní oblasti a na systém odměňování. Příprava a publikace stručných vysvětlení novinek směrem k členům a zaměstnancům. 6. prosinec 2011 Telefónica na jednání s vedením Divize Provoz byly předneseny záměry pro rok 2012, především v oblasti rozvoje sítě. 6. prosinec 2011 Česká pošta - Konalo se Společné jednání Aktiv předsedů základních organizací Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb v působnosti České pošty, s. p., členů Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, s. p. a hospodářského vedení České pošty, s. p. Hlavními body jednání byly odborové otázky, kolektivní vyjednávání pro rok 2012 a I. dodatek Kolektivní smlouvy České pošty, s. p. Proběhlo zhodnocení roku 2011 a záměry na rok 2012 v České poště, s. p. Části jednání se zúčastnil také generální ředitel ČP, s. p. pan Ing. Petr Zatloukal a vrchní ředitelé. 8. prosinec 2011 Telefónica Evropská rada pracujících Evropské fórum. Představení osoby nového generálního ředitele Telefónica Europe a jeho priorit. Účastníci byli seznámeni se stavem telekomunikačních trhů v jednotlivých zemích a s hlavními úkoly na rok Zástupci divizí Digital a Resources seznámili se stavem výstavby jejich struktur a co budou v nejbližší době řešit. Divize Digital připravuje výběrová řízení na obsazení nových pracovních pozic ve svých hlavních světových centrech. Lidské zdroje postupně přesouvají další personální služby do centra v irském Dublinu. 3/PTN ECHO 1/12

4 12. prosinec 2011 Česká pošta - Konalo se 1. jednání Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, s. p. Po schválení programu jednání, proběhla kontrola zápisu z 62. jednání Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, s. p. Na jednání proběhla volba funkcionářů PKOV Česká pošta, s. p. Zvoleni byli pan Karel Koukal jako předseda PKOV, paní Vlastimila Filipská a paní Ivana Musilová jako místopředsedkyně PKOV. Jednání se zabývalo dokumenty PKOV, byl projednán a schválen Jednací řád, Volební řád, Zásady hospodaření a Statut PKOV. Hlavním bodem jednání byl další postup při kolektivním vyjednávání. Části jednání se zúčastnili hosté z České pošty Ing. Ivan Feninec výkonný ředitel pro personalistiku a Mgr. Rafael Ferenc ředitel odboru pro kolektivní a sociální vztahy. Dále následovalo hodnocení aktivu ZO České pošty, odborové otázky, hospodářský výsledek České pošty, s. p. za a očekávaná skutečnost roku prosinec 2011 Česká pošta - Konalo se kolektivní vyjednávání I. dodatku Kolektivní smlouvy České pošty, s. p. Vyjednávání probíhalo ve snaze najít cestu možné dohody. 28. prosinec 2011 Česká pošta proběhlo kolektivní vyjednávání I. dodatku Kolektivní smlouvy České pošty, s. p. Leden 2012 Telefónica zástupci Divize Rezidentních zákazníků seznámili s organizačními změnami a úpravami odměňování a motivačních programů prodejců v zákaznických prodejnách a na call centrech. Zmíněn byl i zájem o hledání dalších modelů provozní doby obsluhy zákazníků a rozložení pracovních směn. 12. leden 2012 OS ZPTNS - Konalo se 1. jed- (Pokračování ze strany 1) říci, že tolik sněhu při našich akcích v Krkonoších nepamatujeme. Průběh všech soutěžních závodů byl regulérní a bez protestů. Díky všem přítomným pak byla skvělá i celá atmosféra her. Všechny sportovní výkony, bez rozdílu věku účastníků závodů, nelze nazvat jinak než vynikající. Ubytování a stravování všech účastníků her bylo zajištěno v hotelu FIT FAN a stejně jako u předchozích ročníků bylo na solidní úrovni. K významu celé této sportovní a společenské akce přispěla i osobní účast generálního ředitele České pošty, s. p. a předsedy XVIII. Národní zimní sportovní hry zaměstnanců České pošty, s. p. Vedoucí výprav převzali tradiční perníkové logo. Podnikového koordinačního odborového výboru zaměstnanců České pošty, s. p. Účastníky sportovních soutěží přijeli povzbudit rovněž vrchní a výkonní ředitelé, ředitelé regionů a jejich odboroví partneři. Velice působivé bylo rovněž zahájení her. Velice milým zpestřením celého programu her byla účast dalšího významného hosta, naší nejúspěšnější lyžařky Kateřiny Neumannové. Ta se zúčastnila nejen závodních aktivit, ale i závěrečného vyhodnocení nejúspěšnějších účastníků her. Sportovní soutěže ve slalomu a obřím slalomu se uskutečnily na sjezdovkách Amálka a červené sjezdovce na Rýžovišti. Běžecké soutěže pak již tradičně na kolečku. Na závěr her byly předány nejlepším účastníkům diplomy a věcné ceny. Důstojným zakončením celé této významné sportovní a společenské akce byl již tradičně společenský večer. Za úspěch XVIII. Národních zimních sportovních her zaměstnanců České pošty, s. p. a skvělou propagaci dobrého sportu patří všem organizátorům, pořadatelům, sportovcům, rozhodčím, zaměstnancům hotelu a všem dalším spolupracovníkům a účastníkům her srdečné a upřímné poděkování. Karel Koukal VÝSLEDKOVÁ LISTINA SOUTĚŽE ŽENY SOUTĚŽE MUŽI SLALOM 1. Hana Lelková Vých. Čechy 1. Petr Zakopal Vých. Čechy 2. Monika Svatoňová Centrála 2. David Krejč Již. Morava 3. Jarmila Karlová Centrála 3. Miroslav Horešovský Již. Morava OBŘÍ SLALOM 1. Jarmila Karlová Centrála 1. Petr Zakopal Vých. Čechy 2. Hana Lelková Vých. Čechy 2. Miroslav Horešovský Již. Morava 3. Markéta Šedová Sev. Čechy 3. David Krejčí Již. Morava BĚH JEDNOTLIVCI 1. Lenka Šírová Sev. Čechy 1. Miroslav Filipčík Již. Čechy 2. Marie Benešová Záp. Čechy 2. Ladislav Kresl Již. Čechy 3. Martina Pešlová Již. Čechy 3. Václav Žabíček Sev. Morava BĚH ŠTAFETY 1. Severní Čechy 1. Jižní Čechy 2. Východní Čechy 2. Severní Morava 3. Jižní Čechy 3. Jižní Morava CELKOVĚ POŘADÍ VÝPRAV 1. VÝCHODNÍ ČECHY 34 bodů 2. JIŽNÍ ČECHY 30 bodů 3. SEVERNÍ ČECHY 29 bodů 4. JIŽNÍ MORAVA 28 bodů 5. CENTRÁLA 24 bodů 6. SEVERNÍ MORAVA 12 bodů 7. ZÁPADNÍ ČECHY 6 bodů 8. STŘEDNI ČECHY 5 bodů 04/PTN ECHO 1/12

5 nání redakční rady časopisu OS ZPTNS PTN ECHO. Po schválení programu jednání následovala kontrola plnění úkolů vyplývajících ze zápisu z 25. jednání redakční rady časopisu OS ZPTNS PTN ECHO konaného dne 3. listopadu Vyhodnotilo se číslo 6/2011 časopisu OS ZPTNS PTN ECHO a projednala se příprava čísla 1/2012 časopisu OS ZPTNS PTN ECHO a současný stav fakturace předplatného časopisu OS ZPTNS PTN ECHO. 18. leden 2012 OS ZPTNS Konalo se 1. jednání Rady OS ZPTNS. Po zahájení následovalo schválení Jednacího řádu Rady OS ZPTNS a volba statutárního zástupce předsedkyně OS ZPTNS, zvolen byl kolega Karel Koukal. Kolegyně Ivana Musilová a kolega Tomáš Vevera byli pověřeni členstvím v komisi pro správu stávkového fondu. Dále se projednával návrh rozpočtu OS ZPTNS pro rok 2012 a Finanční řád OS ZPTNS. Následovaly informace o kolektivním vyjednávání na rok 2012 a příprava 1. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS. Na programu jednání byl dále plán práce BOZP, kalendářní plán jednání a hlavní problematika Rady OS ZPTNS, Regionální rady odborových svazů, odborové otázky a dohoda se Sdružením pro ochranu nájemníků. Na závěr jednání byla schválena jednorázová podpora v souvislosti s úrazem s trvalými následky pro dlouholetého člena našeho odborového svazu. 26. leden 2012 Česká pošta - Konalo se kolektivní vyjednávání I. dodatku Kolektivní smlouvy České pošty, s. p. 27. leden 2012 OS ZPTNS Konalo se 1. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS. Po zahájení a schválení programu následovalo schválení Jednacího řádu Zastupitelstva OS ZPTNS. Zastupitelstvo OS ZPTNS vzalo na vědomí zprávu o činnosti, informace o kolektivním vyjednávání, 05/PTN ECHO 1/12

6 schválilo rozpočet OS pro rok 2012 a kalendářní plán jednání, zvolilo členy Sněmu ČMKOS kolegyně Vlastimilu Filipskou a Bohumilu Mäsiarovou a kolegy Pavla Herštíka a Karla Koukala. Po skončení jednání proběhl krátký seminář o změnách zákoníku práce v roce leden 2012 Česká pošta - Konalo se 2. jednání Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty, s. p. Po schválení programu jednání, proběhla kontrola zápisu. Na jednání byl projednán a schválen rozpočet PKOV pro rok Nejdůležitějším bodem jednání byl další postup při kolektivním vyjednávání. Části jednání se zúčastnili hosté z České pošty Ing. Ivan Feninec výkonný ředitel pro personalistiku a Mgr. Rafael Ferenc ředitel odboru pro kolektivní a sociální vztahy. Na programu jednání byly také odborové otázky, informace z regionů, hospodářský výsledek České pošty, s. p. za rok 2011 a očekávaná skutečnost za leden Sportovci Regionu Severní Morava na zimních sportovních hrách v Harrachově Ve dnech se v Harrachově, známém východočeském centru zimních sportů, konal již XVIII. ročník Národních zimních sportovních her zaměstnanců České pošty, s. p. Ze Severní Moravy přijeli sportovci, kteří si vybojovali nominaci na regionálních zimních hrách, které proběhly v Beskydech, na Starých Hamrech. Výprava Severní Moravy se zúčastnila všech letošních disciplín slalom, obří slalom, běh jednotlivců i štafet. Sněhové podmínky byly víc než dobré, podle vyjádření pamětníků předchozích ročníků napadlo letos nejvíce sněhu, lyžaři byli spokojeni, méně už motoristé. Ale to už je zima na horách. Sportovce přijel povzbudit Ing. Petr Zatloukal, generální ředitel České pošty, s. p. a dále ředitelé regionů a jejich odboroví partneři. Čestný předseda organizačního týmu, pan Karel Koukal, předseda Podnikového koordinačního výboru zaměstnanců České pošty, s. p., se nejen podílel na organizaci celé akce, ale provázel hry svým výstižným komentářem. Velmi milým hostem pro nás byla paní Kateřina Neumannová, olympijská vítězka v běhu na lyžích. Odstartovala běh štafet a také se zúčastnila předávání cen vítězům. Naše výprava se umístila celkově na šestém místě, což je letos zásluhou především běžkařů. V jednotlivcích se umístil v běhu na lyžích na třetím místě Václav Žabíček, štafeta žen (Hana Adámková, Jana Dohnalová, Jana Zátopková) byla čtvrtá a na krásném druhém místě doběhli muži (Pavel Lampa, Bedřich Komárek, Václav Žabíček). Všem vítězům blahopřejeme! Za úspěchem her stojí velké úsilí sportovců, podpora všech ostatních účastníků v zázemí, ale hlavně práce organizátorů z Regionu Východní Čechy, kterým za vše děkujeme. Hana Gistingerová, vedoucí výpravy 30. leden 2012 Česká pošta - Konalo se kolektivní vyjednávání I. dodatku Kolektivní smlouvy České pošty, s. p. Na tomto jednání bylo dohodnuto konečné znění I. dodatku kolektivní smlouvy České pošty a hlavně zvýšení výdělkové úrovně v roce 2012 formou mimořádné odměny provozním zaměstnancům. Celá výprava Severní Morava, ředitelka regionu Ing. Hana Janowská, předsedkyně KOV ČP SM Vlastimila Filipská a Kateřina Neumannová. 6. únor 2012 Telefónica setkání zástupců podnikového koordinačního výboru odborů s generálním ředitelem. Byl prezentován vývoj obchodních aktivit v roce 2011 a na něj navazující cíle letošního roku. Zaměstnavatel potvrdil další pokračování programu zaměřeného na zvýšení efektivity firmy a na omezování rozsahu některých procesů, a s tím spojené rušení pracovních míst. Jindriška Petříčková Kateřina Čmelíková Výprava Severní Morava a Kateřina Neumannová. 06/PTN ECHO 1/12

7 Z REGIONŮ Zimní sportovní hry Severní Moravy Tak jako každoročně, tak i v roce 2012 se konaly na Severní Moravě zimní sportovní hry. Letos jsme se ve dnech vrátili zpět na SKI areál MSA na Grúni Staré Hamry. Zaměstnavatel ve spolupráci s koordinačním výborem odborů ZPTNS zajistil nádherné dva dny pro sportovce, kteří podstoupili závody ve slalomu, obřím slalomu a v běhu na běžkách. Velké starosti jsme měli o počasí. Ještě dva dny před sportovním zápolením nebyl sníh. Měli jsme však obrovské štěstí. Sníh pak padal jako by se roztrhla peřina. Tak krásné počasí jsme ještě nikdy neměli. Z těchto závodů jedou vždy první čtyři sportovci z každé disciplíny na sportovní hry do Harachova v Krkonoších. Z tohoto důvodu byly soutěže ve velkém sportovním duchu a v napětí. Každý chtěl vyhrát. Večer patřil všem sportovcům. V rytmu hudby se sportovci vlnili snad i více než na svazích sjezdovek. Až do pozdních nočních hodin bylo veselo a spokojenost se odrážela v očích všech účastníků našich sportovních her. Největší radost měli organizátoři z toho, že letos nebyl nikdo zraněn a že sportovní hry dopadly ke spokojenosti všech. S výkřikem: Za rok znovu!! se zimní sportovní hry zdárně ukončily. Vlastimila Filipská Věčné téma - stravenky Stravenky jsou nejrozšířenějším benefitem, který využívá přes milion zaměstnanců. Ročně v příspěvku na stravování tak mnozí od svého zaměstnavatele dostáváme několik tisíc korun navíc k čistému platu. Snahu o jejich zrušení, které prosazuje opakovaně ministr financí Kalousek, zaměstnanci vnímají jako snahu, jejíž výsledkem by bylo snížení jejich příjmů. Není divu, že snad tři čtvrtiny českých občanů stojí za zachováním stravenek. Takzvaný daňový bonus, který by byl tři tisíce korun ročně výměnou za zrušení daňového zvýhodnění stravenek, by ztrátu nevynahradil. Zrušení stravenek by navíc vedlo ke zhoršení kvality stravování zaměstnanců, řada zaměstnanců by přestala chodit na obědy úplně. Mohlo by také dojít ke zrušení závodních jídelen, k velkým ztrátám na zisku restaurací a následným propouštěním v gastronomické oblasti. Zrušení daňového zvýhodnění stravenek se nelíbí odborům ani zaměstnavatelům. Většina obyvatelstva tak podporuje zachování stravenek v dosavadní formě. -kol narozeniny! 500. výroční schůzka krásná tradice pražských poštovních přepraváků. Poznat spolupracovníky z jiných činností, popovídat si o práci, ponadávat si na problémy, ale i pobavit se mezi lidmi spřízněnými stejnou či podobnou prací u pražské poštovní přepravy, to vše bylo na začátku tradice, která má 15. března 2012 své 500. narozeniny. Již po 500. se v tento den bude konat setkání bývalých pracovníků i těch aktivních. Z původních schůzek zaměstnanců vlakových pošt, se postupně stala současná podoba. Přidali se kolegové i z ostatních pracovišť pražské poštovní přepravy (022, 023 a 025). Od prvního setkání v roce 1962 se zapisuje účast a v knihách docházky je tak už mnoho tisíc podpisů. Neví se sice, čí nápad pořádat setkání to byl, ale jsou známa jména hlavních organizátorů. Do roku 1982 to byl František Švec, po něm do roku 1993 František Čepela, do roku 2002 Václav Červený a nyní v organizaci tradičních setkávání a v péči o knihy docházek pokračuje Jiří Dvořáček. Na organizování se však podíleli i další kolegyně a kolegové. Jiří Dvořáček nastoupil k vlakové poště v roce 1963 jako manipulant. V pošťácké kariéře pokračoval až do odchodu do důchodu a pracoval jako kartista v oddělení překládky, dále pak ve výpravně listovních závěrů, byl vedoucím překládky, vedoucím pošty a nakonec prvním náměstkem ředitele Pošty 023 a 025. Původně se setkání odehrávala v různých oblíbených restauracích na území Prahy. Později se přesunuly schůzky do zasedacích místností odborové organizace. A dnes pod patronací základní odborové or- Jiří Dvořáček je obětavým organizátorem setkání i v současné době. ganizace Přepravy Praha se každé druhé úterý v měsíci konají v prostorách České pošty v Praze-Malešicích. Přestávka je jen v létě. K tomu se konají jeden či dva tématické výlety za rok. O čem se na setkáních hovoří? O obyčejných věcech, námětem jsou vzpomínky na aktivní léta v práci, děti, zdraví, zahrádky, koníčky, politika, sport a podobné věci. Nejvíce vzpomínek je logicky na pošťáckou práci a povzdechů nad ztrácející se opravdovou pošťačinou. Velikým zklamáním je vítězné tažení zisku nad službou lidem. Možná bude tento článek inspirací i pro další kolegyně a kolegy z celé naší vlasti. Inspirací pro obdobná setkávání s kolegy, kteří zasvětili poště celý svůj život. K narozeninám se sluší pogratulovat, a tak ať tradice setkání dál žije minimálně tak pěkně jako doposud! -dě- V knihách docházek zanechalo své podpisy mnoho pošťáků. 07/PTN ECHO 1/12

8 Jsem často nazýván negativistou.. Předseda ZO pošt a přepravy Ústecka Josef Vandas: Problémy jsou na všech pracovištích a nelze vyjmout ani SPU Ústí nad Labem 02. Jsem často nazýván negativistou, ale je přece jasné, že v mé funkci se na mém stole právě ta negativa z různých stran hromadí! Předseda J. Vandas si nejvíc bere k srdci zprostředkování kritiky z pracovišť k manažerům. A tak od něj příslušní vedoucí pracovníci slyší, že jednat o mechanizaci až když už se doručují nadrozměrné zásilky, je nepochopitelné, že obsazenost směn je na hraně, když na vině je propouštění v jarních měsících roku a neustálý nárůst balíkových zásilek, směny by bylo potřeba rozšířit nejméně o jednoho člověka v každé směně. J. Vandas vidí rozdíl mezi úsekem pošt a přepravy, na přepravě lze o těchto problémech mluvit a vedení hledá cesty, jak situaci napravit. Navíc dokud nedojde k dostavbě SPU Ústí nad Labem 02, tak situace se objektivně nedá vyřešit. A to již není v rukách mých partnerů, ale vrcholového managementu v Praze. dodává. Horší je to v úseku pošt, tady se problémy neřeší. O přetíženosti doručovatelek se mluvilo již několikrát i v TV, a jediný výsledek je, že ten kdo promluvil, brzy v České poště skončil! Samozřejmě se dělají i dobré věci. Například nové pošty v nákupních centrech. V Ústí nad Labem vznikla nová pošta Krásné Březno, nová pošta v Kauflandu - Všebořice, nová pošta v Trmicích Glóbus by měla být otevřena v prvním pololetí J. Vandas k tomu říká: A je to opravdu tak skvělá věc i pro zaměstnance? Bohužel tím zanikají jedna, dvě i tři pošty jiné. A tak i když pracovní doba je o sobotách a nedělích, přesto nakonec dochází ke ztrátě pracovních míst. Ale jsou i jiné těžkosti, celkem nová Pošta Ústí nad Labem 1, přesto tam v loňském roce zaměstnankyně v mrazech krutě mrzly. Sedí u výloh a cpou se prášky, protože marodit se rovná finanční katastrofě. A nikomu to nevadí. Proč se někdo z kritiků mého negativismu nejde raději podívat na pracoviště. Jsou zcela odtrženi od tohoto dění. Nikdo z vedoucích pracovníků nemá ani tušení, kolik těch žen rozesílá své životopisy a doufá v nabídku nové práce. K negativům práce doručovatelů patří v oblasti pod Krušnými horami dlouhá období smogových situací, kdy musí hodiny bez přestávky šlapat s nákladem. Do toho přichází mrazivé dny. A jaký je rozdíl mezi doručovatelkou a městskou policií u nás? Policie má nařízeno kolik hodin smí v mrazu být na pochůzce. Podle teplot 2 až 4 hodiny, kdežto ty naše ženské klidně i 7 hodin. Stabilním velkým trápením jsou produkty aliančních partnerů, nesmyslně nastavené plány jejich získávání, které neberou v úvahu, kde konkrétní zaměstnanci pracují. Máš vesničku? Nevadí. Tady je plán a starej se. Máš čtvrť nepřizpůsobivých, nazývají tě tam většinou pí? Nevadí. Máš plán a starej se. Náplastí na těžkou, a ne vždy dobře finančně i jinak ohodnocenou práci, například nedodržováním způsobu snižování odměn, jsou požitky z FKSP a odborových peněz. Zájezdy na muzikály do Prahy, výlety, akce pro děti, příspěvky na rehabilitaci, to vše za spoluorganizování základní odborovou organizací, řada požitků podle kolektivní smlouvy, například zdánlivě samozřejmé stravenky a důchodové připojištění. Je to ale jen náplast. Podle předsedy J. Vandase, kdyby bylo dostatek možností získat jinou práci, většina zaměstnanců pošty by už u pošty nebyla. Pokud tomu tak opravdu je, vizitka pro zaměstnavatele to dobrá není a pro výkonnost České pošty, pokud pro ni lidé pracují jen z nouze, to dobré také není. Předseda Vandas na nářky řadových zaměstnanců musí reagovat a za svou povinnost pokládal informovat kriticky i nejvyšší vedení České pošty na aktivu předsedů odborových organizací v prosinci loňského roku. Následně pak poskytl vedení pošty i písemný přehled největších problémů. Odpovědí bylo ne konkrétní ověření oprávněnosti či neoprávněnosti kritiky, ale ponechání odpovědi na samotném kritizovaném ústeckém vedení reprezentovaném manažerkou. Ta samozřejmě na kritiku nereagovala ano, děláme to špatně, ale použila jako zbraň známé nejlepší obranou je útok. A tak se na závěr odmítnutí všech bodů kritiky vyjádřila: Forma jednání pana Vandase je naprosto nepřijatelná. Navštíví poštu a za zády vedoucího pošty projednává s kolektivem věci, kterým často nerozumí, špatně je zaměstnancům vysvětlí a ještě je nabádá, aby šli proti svému vedoucímu (viz poslední incident na poště Ú11, kdy delegace přepážkových pracovníků žádala o proplacení přesčasů). Z tohoto důvodu na dalším jednání dohodnu systém jeho práce na poštách (ohlásí k MO svou návštěvu na poště v doprovodu vedoucího pošty, téma návštěvy, povede o ní záznam včetně výsledků z tohoto jednání). Její slova sice mluví sama za sebe, ale přece jen si nelze odpustit připomenout nezávislost odborů, a že do toho, jak odbory pracují, a s kým a jak, nebo za čími zády či ne zády, jedná předseda odborové organizace, není nic žádné manažerce. -dě- Z REGIONŮ Modernizace pošt v Ústí nad Labem pokračuje Že se v hezkém pracovním prostředí příjemněji, s větším výkonem a menší chybovostí pracuje, to si od začátku roku užívají na novém pracovišti České pošty v Ústí nad Labem Všebořicích, zřízeným přímo v Kauflandu. Sedm přepážkových pracovnic a vedoucí Pavla Kovaříková napřed musely zvládnout uzavření pošt na Bukově a v Plynárenské a za pomoci technicko hospodářské správy rychlé přestěhování do Kauflandu. Staré pošty byly uzavřeny 30. prosince v a nová pošta fungovala už 2. ledna od 13 hodin. Novou poštou vzniklo po uzavření dvou bývalých pošt o jedno pracovní místo více, pošta má otevřeno kromě neděle od 8 do 18 hodin a v neděli pak od 12 do 18 hodin. K pěkným přepážkám, odpovídajícímu jejich zázemí, bez bývalé plísně a nepříjemného pobytu v lety opotřebované stavbě, patří i pěkná světlá denní místnost, kde si o přestávce pracovnice mohou ohřát oběd, najíst se a odpočinout. Podobná pošta v Ústí už funguje v Krásném Březně a chystá se ještě jedna, a to v Trmicích v Globusu. -dě- Pěkné prostředí nové pošty je příjemné pro klienty i pro zaměstnance. Takovouto denní místnost by brali asi na všech poštách. 08/PTN ECHO 1/12

9 Dotaz: Jak se řeší pracovní úrazy bez pracovní neschopnosti? Kam a jak se má hlásit pracovní úraz, u něhož nebyla způsobena pracovní neschopnost delší než 3 dny a tudíž nepřipadá v úvahu vypořádání dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb.? Příklad: Pracovník upadne, trochu ho bolí koleno, vše se řádně zapíše do knihy úrazů, pracovní neschopnost z toho není. Po dvou týdnech přijde dotyčný s tím, že koleno je oteklé a musí k lékaři. Práce neschopen není, ale chodí na převazy a nějaké terapie. Pak přinese od lékaře soupis bodů o bolestném apod. pro pojišťovnu. Nebo je práce neschopen více než 3 dny, ale je příliš pozdě na to, aby se pracovní úraz mohl řádně vypořádat podle NV 201/2010 Sb. Jak a kam to hlásit a jak vyřídit s pojišťovnou, aby zaměstnanec dostal nějaké odškodnění a vše proběhlo řádně podle práva? Odpověď: Odškodňování pracovních úrazů se neděje podle nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ale podle zákoníku práce. NV č. 201/2010 Sb. upravuje pouze postup při evidenci pracovních úrazů a zejména při evidenci pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny. Odškodňování všech pracovních úrazů, tj. úrazů, které vznikly při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, anebo úrazy, ke kterým dojde pro plnění pracovních úkolů, se odškodňují podle zákoníku práce u pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu ve smyslu 205d zákona č. 65/1965 Sb. bez ohledu na to, zda tam proběhne pracovní neschopnost nebo ne. Proto pojišťovna odškodňuje řadu případů např. vyvrknutých kotníků, zlomenin ruky, kdy zaměstnanec chodí dále do práce a neschopnost mu vystavena není. V tom není problém. V případě vámi uváděného příkladu bych ale trochu viděla problém. Tam se skutečně musí prokázat, že koleno, které nateče až po 14 dnech, má skutečně prvopříčinu v tom upadnutí před 14 dny. Potvrzení o této skutečnosti musí samozřejmě vyžadovat odpovědný zaměstnavatel po ošetřujícím lékaři. V praxi se může totiž stát, že zdravotní stav, k jehož zhoršení došlo v práci (upadnutím) se ještě zhorší v mimopracovní době a výsled- Odpověď: Plně chápu vaše postavení, bohužel je vaše informace nepřesná. K vašemu přechodu k jinému zaměstnavateli došlo loni, tedy za účinnosti zákoníku práce před jeho novelou platnou od Zákon č. 365/2011 Sb., kterým byl zákoník práce novelizován, ve svých přechodných ustanoveních stanoví, že právní kem je ono nateklé koleno. Lékař musí tedy jednoznačně deklarovat, že zdravotní stav poškozeného celých 14 dnů sleduje, že stav se zhoršoval, až koleno oteklo do dnešního stavu. Z hlediska evidence je třeba rozlišovat pracovní úraz s neschopností delší než tři kalendářní dny a pracovní úraz s neschopností kratší než tři dny nebo bez neschopnosti. O pracovních úrazech s neschopností delší než tři kalendářní dny se sepisuje záznam o úrazu podle NV č. 201/2010 Sb. Ten se musí sepsat hned, když zaměstnanec přinese neschopenku a když je jasné, že pracovní neschopnost bude trvat déle než tři dny. Postup upravuje uvedené nařízení vlády. V případě, kdy k úrazu dojde např a pracovní neschopenka je vystavena až , se nic neděje, záznam o úrazu stačí vystavit a odeslat patřičným orgánům a institucím do 5. dne následujícícho měsíce, tedy do 5. února. Pracovní úrazy s neschopností kratší než tři dny nebo bez neschopnosti se pouze evidují v knize úrazů, a tak se pojišťovně jako podklad pro odškodnění úrazu dává kopie záznamu z této knihy. Takže s pojišťovnou by neměl být problém. V případě odškodnění úrazu s pracovní neschopností delší než tři dny dodá zaměstnavatel jako podklad záznam o úrazu, v případě odstatních úrazů dodá kopii záznamu v knize úrazů. JUDr. Eva Dandová Dotaz: Rád bych se zeptal na následující svojí situaci. Loni v prosinci jsem byl převeden od původního zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli na základě tzv. přechodu práv a povinností z pracovního poměru. S přechodem jsem nesouhlasil a nechci zde dál pracovat. Dozvěděl jsem se, že podle nového zákoníku práce mohu z tohoto důvodu dát nyní výpověď a dostanu odstupné. úkony učiněné před 1. lednem 2012 se řídí dosavadními právními předpisy, i když jejich účinky nastanou až po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy po 1. lednu Jinými slovy, na vás se stále vztahuje znění zákoníku práce platné před 1. lednem V praxi to znamená, že pokud nejste spokojen s pracovním právní poradna na poměrem u nového zaměstnavatele, máte možnost buď ukončit pracovní poměr dohodou k určitému dni, nebo dát výpověď s dvouměsíční výpovědní dobou. Tu pak můžete dát i bez udání důvodu. Vámi vznesená otázka však má svůj racionální základ. Týká se, respektive se bude týkat situací, které vznikly, nebo vzniknou po 1. lednu Novela zákoníku práce totiž reagovala na judikaturu Evropského soudního dvora, která shledala jako nepřípustné, aby byl zaměstnanec nucen pracovat pro zaměstnavatele, pro kterého pracovat nechce. Takováto praxe totiž vyvolává dojem otrocké práce. Proto byl nově do zákoníku práce zařazen 51a, který dává možnost zaměstnanci, který nechce být k novému zaměstnavateli převeden, dát ještě před tímto převedením výpověď. Výpovědní doba však nezačíná běžet až od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi, ani nemusí být nutně dvouměsíční. Začíná běžet již doručením výpovědi s tím, že pracovní poměr skončí nejpozději dnem před tímto přechodem práv a povinností. Může být proto i několikadenní. Odstupné pochopitelně zaměstnanci nenáleží. V návaznosti na judikaturu Evropského soudního dvora je pak zařazení dalšího nového paragrafu do zákoníku práce, a to 339a. Ten reaguje na skutečnost, kdy již k převodu zaměstnance došlo. Pokud zaměstnanec pro nového zaměstnavatele pracovat nechce, může Odpověď: Podle ustanovení 29 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, platí, že přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou při občasném zvedání a přenášení je 20 kg, při častém zvedání a přenášení 15 kg. Při práci vsedě je přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene ženou 3 kg. Z uvedeného vplývá, že ženy nemohou vsedě manipulovat s těžšími břemeny než 3 kg. Průměrný hygienický limit pro celosměnovou kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen v průměrné osmihodinové směně ženou je 6500 kg. Tento limit je ale pomocný a používá se v případě, kdy manipulovaná břemena mají ODPOVÍDÁME dát samozřejmě řádnou dvouměsíční výpověď. Může však vzniknout situace, že po převodu zaměstnance k novému zaměstnavateli dojde u zaměstnance k podstatnému zhoršení jeho pracovních podmínek. Přitom je nerozhodné, zda k tomu došlo z důvodů mzdových nebo jiných. Tehdy má zaměstnanec možnost ve lhůtě 2 měsíců od tohoto přechodu práv a povinností dát novému zaměstnavateli dvouměsíční výpověď. Zároveň se může obrátit na soud a domáhat se určení, že k výpovědi došlo právě a jen z důvodů podstatného zhoršení jeho pracovních podmínek. Pokud soud v pravomocném rozsudku dá zaměstnanci zapravdu, vznikne zaměstnanci právo na zákonné odstupné, které by mu náleželo při skončení pracovního poměru z organizačních důvodů. Podle novely zákoníku práce platné od jednonásobek průměrného měsíčního výdělku jestliže byl u předchozího zaměstnavatele zaměstnán jeden rok, dvojnásobek při zaměstnání do dvou let a trojnásobek při zaměstnání delším než dva roky. Nárok na odstupné, sjednané v kolektivní smlouvě, která je jinak součástí pracovněprávních vztahů přecházejících na nového zaměstnavatele, nevzniká. V tomto směru přinesla tedy novela zákoníku práce zvýhodnění postavení zaměstnance oproti předcházející právní úpravě. Bohužel, vaší současné situace se však tato právní úprava netýká. JUDr. Pavel Sirůček, svazový právník Dotaz: Obracím se na vás s dotazem ohledně zvedání břemen ženami v pracovní poloze vsedě podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., která přesáhnou 3 kg. Je tedy jedno, kolikrát žena zvedá toto břemeno, nebo je i toto vztaženo na kumulativní hmotnost 6500 kg? Nebo žena prostě 4 kg vsedě nesmí v žádném případě zvedat, nebo to záleží na měření svalové zátěže autorizovanou firmou a dle tohoto měření se pak určí hmotnost při manipulaci s břemeny vsedě? nestejnou hmotnost. Pak se používá tento celkový limit. Přitom posuzování rizikovosti práce dotyčných zaměstnankyň ale musíte vzít v úvahu také lokální svalovou zátěž podle 22 až 25a tohoto nařízení vlády. Poslední novela nařízení vlády do něj vložila právě ustanovení 25a o tom, že práce spojená s celkovou fyzickou zátěží a lokální svalovou zátěží překračující hygienické limity, musí být přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců. A to je důležité z hlediska prevence rizik spojených s celkovou fyzickou zátěží. JUDr. Eva Dandová 09/PTN ECHO 1/12

10 Svazová inspekce BOZP Svazová inspekce BOZP byla v roce 2011 personálně zajištěna dvěma svazovými inspektory na plný úvazek a čtyřmi na úvazek poloviční. V průběhu roku 2011 provedla svazová inspekce 145 kontrol u České pošty a 38 kontrol u společnosti Telefónica, Mediaservis, První novinová společnost a Vegacom. Celkem 183 kontrol. Kontrolní činnost provádějí svazoví inspektoři ve smyslu ZP. Vykonávají kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů. Při vlastních kontrolách mnohdy zjišťujeme, že ne vždy zaměstnavatelé plní své povinnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. A nejde jen o pracovní prostředí jako takové, kde by měli zaměstnavatelé soustavně vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, ale také o vybavování zaměstnanců ochrannými pracovními pomůckami, řádné vyšetřování pracovních úrazů a jejich příčin. Ve všech těchto oblastech nacházíme nedostatky a závady. Je pravdou, že nedostatky a závady z našich kontrol jsou zaměstnavateli v co největším měřítku odstraňovány. K řádnému zjištění skutečného stavu při odstraňování těchto závad však potřebujeme zpětnou vazbu od základních organizací. Ty by měly dohlédnout a trvat na odstranění závad zjištěných při našich kontrolách. Provádíme sice Bezpečnostní přestávky Dotaz: Jsem motorizovaný doručovatel pošty, pár minut řídím auto, pár minut předávám. Vztahuje se na mně bezpečnostní přestávka po 4,5 hodinách rozvozu? Odpověď: Podle ustanovení 5 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, platí kromě jiného, že zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami; v případech stanovených zvláštními právními předpisy musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena. Tímto zvláštním předpisem je nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. Toto nařízení vlády stanoví požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. V přílohách k tomuto nařízení vlády jsou pak stanoveny další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování silniční dopravy, při provozování vnitrozemské plavby, při provozování letecké dopravy a při provozování dráhy, drážní dopravy a dráhy průmyslové. Vás se samozřejmě týká příloha č. 1 Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování silniční dopravy a zde je výslovně stanoveno U zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého se nevztahuje zvláštní právní předpis, je zaměstnavatel povinen zajistit, aby a) nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny; za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení, b) během bezpečnostní přestávky nevykonával žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní doby, c) vedl v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek. Z uvedeného je patrno, že se musí předně posoudit jednotlivé délky vašeho řízení a délky oněch přerušení jízdy, kdy předáváte poštu (to totiž z dotazu přesně nevyplývá). Limitem zde je, když přerušení není delší 15 minut, protože to se nepočítá za přerušení doby řízení. V tom případě pak máte nárok na bezpečnostní přestávku po 4,5 hodinách řízení v trvání nejméně 30 minut. Doba této přestávky se vám ve smyslu 89 zákoníku práce započítává do pracovní doby. JUDr. Eva Dandová následné kontroly, ty ovšem nelze z finančních i časových důvodů provádět pokaždé. Je tedy také na základních organizacích, aby vyžadovaly a kontrolovaly odstraňování těchto závad. V plné míře jim to umožňuje zákoník práce v 322. Z každé kontroly se pořizuje zápis ve 4 vyhotoveních, z nichž jedno zůstává na kontrolované provozovně. Jedno vyhotovení je zasláno příslušnému řediteli provozních činností (který zodpovídá za odstranění závad), předsedovi KOV daného regionu a jedno se ukládá na oddělení BOZP. Uvádíme několik případů opakujících se závad u České pošty: - nedostatečné osvětlení pracovišť - nejvíce závad, - nedostatečné větrání - nefunkčnost vzduchotechniky - opakující se a neodstraňované závady, - pracoviště nevybavena šatnami pro zaměstnance nebo nedostatek šatních skříněk, - nedostatečné pracovní prostory, - nevyhovující sociální podmínky (nejsou místnosti na odpočinek, nemožnost přípravy jídla, neexistence sprch, nedostatek WC na počet zaměstnanců nebo WC mimo pracoviště), - nedostatečné vybavování zaměstnanců ochrannými a pracovními pomůckami, - zaměstnavatel nedostatečně kontroluje používání ochranných a pracovních pomůcek, - poškozené podlahové krytiny či jiné nerovnosti podlah nebo povrchů dvorů pošt, - na pracovištích nejsou uloženy kopie revizních zpráv plynu, elektřiny, komínů apod., - zaměstnancům se zobrazovacími jednotkami není umožňována pravidelná kontrola u očního lékaře, - nedostatečně vypracovaná rizika u doručovatelů, - označení hmotnosti regálů. Měření hluku, které bylo v letošním roce prováděno na všech kontrolovaných pracovištích České pošty, s. p. neprokázalo zvýšené hodnoty. Prodlužuje se doba odškodnění pracovních úrazů o 3 až 5 měsíců, údajně v důsledku centralizace mzdových účtáren. Tento jev prověříme v dalších regionech a opatření pro nápravu projednáme s centrálou České pošty. U společnosti Telefónica se vyskytují závady jako např.: - zvýšený hluk na pracovištích, - nepořádek na pracovištích, - závady na podlahách v kabelových komorách, - nedostatečné osvětlení stojanů v ústřednách, - chybějící protipožární ucpávky apod. Pro zkvalitnění servisu a služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro základní organizace a všechny zaměstnance výše uvedených zaměstnavatelů, rozhodlo vedení našeho odborového svazu posílit oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o svazové inspektory BOZP působící na jednotlivých SPÚ České pošty. Jakožto zaměstnanci České pošty pracující na SPÚ, mají tito nově ustanovení svazoví inspektoři BOZP možnost okamžitě reagovat na vzniklé závady či na připomínky zaměstnanců daného SPÚ. Je tedy na zaměstnancích samotných, aby se na ně v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví obraceli. Seznam svazových inspektorů na jednotlivých SPÚ: SPÚ Praha 02 Malešice...Březinová Anna SPÚ Plzeň 02...Kudrnovská Věra SPÚ Ústí nad Labem 02...Vandas Josef SPÚ České Budějovice 02...Líkař Luboš SPÚ Pardubice 02...Herel Jiří SPÚ Olomouc 02...Matonohová Miroslava SPÚ Ostrava 02...Stipanitzova Anežka SPÚ Brno 02...Sosnar Jaroslav Doufáme, že zavedením těchto svazových inspektorů přispějeme k zlepšení pracovních podmínek v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví na tak náročných pracovištích České pošty, jako jsou SPÚ. A co čeká základní organizace v nejbližším období roku 2012: - Roční prověrky BOZP. Nejpozději od zahájení prověrek. Základní organizace musí mít zastoupení v regionální komisi a v prověrkových komisích, které provádějí prověrky na všech pracovištích. Ukončení prověrek Pokud by se vyskytl problém se zaměstnavateli ohledně zařazení odborového zástupce do prověrkových komisí, neváhejte nás kontaktovat se bude konat v Ústí nad Orlicí seminář pro závodní inspektory BOZP. Bližší informace budou včas zaslány jednotlivým základním organizacím. Jiří Jačmenka, odd. BOZP 10/PTN ECHO 1/12

11 Stav při kontrole Takto se změnil stav díky kontrole 11/PTN ECHO 1/12

12 Některé změny v sociální oblasti od ledna 2012 Od ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 366/2011 Sb., který mění podmínky pro výplatu dávek státní sociální podpory, dávek v hmotné nouzi a příspěvku na péči v oblasti sociálních služeb. Jednotně se pro všechny tyto systémy mění organizace i způsob výplaty dávek. O dávkách nově rozhoduje úřad práce. Výplata dávek se realizuje prostřednictvím karty sociálních systémů, dávky však jsou i nadále na žádost příjemce vypláceny v hotovosti nebo zasílány na bankovní účet příjemce. Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory se podávají na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce České republiky podle místa trvalého pobytu osoby. Státní sociální podpora (Pozn.: Při posuzování nároků na dávky SSP se netestuje majetek rodiny, pouze příjmy, a to také pouze u některých dávek. V závislosti na příjmu rodiny jsou poskytovány přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné. Bez ohledu na příjem rodiny se poskytují rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, pohřebné.) Rodičovský příspěvek Od ledna 2012 se mění výše rodičovského příspěvku. Doposud si rodič dopředu zvolil dobu jeho pobírání a v závislosti na tom mu byl vyplácen příspěvek v příslušné výši ( Kč měsíčně při čerpání do 2 let věku dítěte, 7600 Kč při čerpání do 3 let věku dítěte nebo 3800 Kč při čerpání do 4 let dítěte). Jednou zvolený způsob výplaty již nebylo možno dodatečně změnit. Nově je rodiči dopředu přidělena částka Kč, kterou si v průběhu péče o dítě může vyčerpat. Rodič si výši příspěvku zvolí sám, příspěvek však nesmí být vyšší než jeho předchozí peněžitá pomoc v mateřství. Maximálně může příspěvek činit až Kč měsíčně, to se však týká pouze rodiče s předchozím příjmem vyšším než cca Kč. Rodič si výši příspěvku může jednou za tři měsíce upravit podle svých potřeb. Výplata příspěvku skončí buď vyčerpáním celkové částky příspěvku (tj. 220 tis. Kč), nebo dovršením čtvrtého roku věku dítěte. Opatření se negativně dotkne rodiče se zdravotně postiženým dítětem, který doposud mohl čerpat rodičovský příspěvek až do 7 let věku dítěte. Rodičovský příspěvek budou dostávat i rodiče, jejichž dítě chodí do školky nebo do obdobného zařízení pro děti. Od dvou let věku mohou děti navštěvovat tato zařízení neomezeně. Pro děti do dvou let věku je zavedeno jednotné konto 46 hodin za měsíc, po které může být dítě umístěno ve školce nebo obdobném zařízení péče o děti. Zrušen je tedy dosavadní limit čtyř hodin denně a maximálně pět dnů v měsíci. Nově se při výplatě rodičovského příspěvku sleduje, zda starší, školou povinné dítě v rodině řádně plní povinnou školní docházku. V případě neplnění této povinnosti se snižuje celková částka rodičovského příspěvku z Kč na Kč, tj. o Kč. Tím se sníží i úroveň sociální ochrany tohoto rodiče. Příspěvek na bydlení Doposud nebylo pobírání příspěvku na bydlení nijak časově omezeno. Nově se do příspěvku zavádí maximální doba pobírání této dávky, a to tak, že v průběhu 10 let může osoba pobírat příspěvek nejvýše po dobu 84 kalendářních měsíců. Poté již nemá osoba na dávku nárok, a to ani např. při změně bytu. Doba pobírání příspěvku se začíná počítat od ledna 2012, k výplatě příspěvku před tímto datem se nepřihlíží. Omezení doby výplaty příspěvku na nejvýše 84 měsíců se však netýká osob starších 70 let a osob zdravotně postižených, kterým byla udělena výjimka z této podmínky. Pomoc v hmotné nouzi Výplata dávek prostřednictvím karty sociálních systémů nebo poukázkou U dávek hmotné nouze má nově úřad práce možnost poskytnout část dávky pomocí platební funkce karty sociálních systémů nebo prostřednictvím poukázky tak, aby bylo možno prostředky využít pouze na nákup stanoveného zboží (i přesto, že žadatel žádá dávku poskytovat např. v hotovosti). Toto opatření se zavádí v rámci ochrany před možným zneužitím dávek. Posuzování movitého majetku Při žádosti o některou dávku hmotné nouze se posuzuje i možnost využití majetku (tj. např. jeho pronájem nebo prodej) tak, aby se žadateli o dávku zvýšil příjem. Dosud se k tomu přistoupilo u nemovitého majetku po 3 měsících a u movitého po 6 měsících. Nově se bude posuzovat možnost prodeje (nebo jiného využití) již po 3 měsících, a to u obou typů majetku. Úřad práce tak může po žadateli o dávku např. požadovat, aby prodal auto, čímž se mu zkomplikuje možnost dopravy do zaměstnání, zvláště v odlehlejších oblastech. Doplatek na bydlení Stejně jako u příspěvku na bydlení (ze systému státní sociální pod- 12/PTN ECHO 1/12 b) v družstevních bytech a bytech vlastníků Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od do v Kč měsíčně Počet obyvatel obce Počet osob Praha nad 100 tis do 9999 v rodině obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi náklady na bydlení (normativními náklady na bydlení) a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35). zdroj MPSV ČR, -děpory) se nově i u doplatku na bydlení zavádí maximální doba pobírání této dávky. V průběhu 10 let může osoba pobírat doplatek na bydlení nejvýše po dobu 84 kalendářních měsíců. Poté již nemá na dávku nárok, a to ani při změně bytu. Doba pobírání doplatku na bydlení se začíná počítat od ledna 2012, k výplatě doplatku před tímto datem se nepřihlíží. Omezení doby výplaty doplatku na bydlení na nejvýše 84 měsíců se však netýká osob starších 70 let a osob zdravotně postižených, kterým byla udělena výjimka z této podmínky. Sociální služby Od ledna 2012 se změnil způsob posuzování stupně závislosti osoby, která žádá o příspěvek na péči v oblasti sociální služeb. Z dosavadních 36 úkonů, podle kterých se doposud hodnotil stupeň závislosti této osoby, se bude nově posuzovat schopnost zvládat základní životní potřeby v 10 oblastech, např. v oblasti mobility, orientace, komunikace, stravování, péče o domácnost atd. podle čmkos -dě- Příspěvek na bydlení Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady, vyčíslené v zákoně o SSP. Plus u všech bytů náklady za energie, vodné a stočné, odpady, vytápění. Pro nárok a výši příspěvku se berou v úvahu průměrné náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí. Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících. Výše částek normativních nákladů na bydlení podle 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012: a) v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od do v Kč měsíčně Počet obyvatel obce Počet osob Praha nad 100 tis do 9999 v rodině obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel a více

13 Životní a existenční minimum Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let. Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení. Částky životního minima platné od v Kč za měsíc pro jednotlivce pro první dospělou osobu v domácnosti pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti pro nezaopatřené dítě ve věkudo 6 let až 15 let až 26 let (nezaopatřené) Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti. Částka existenčního minima platná od v Kč za měsíc existenční minimum Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc jednotlivec dospělí = dospělý, 1 dítě ve věku 5 let = dospělí, 1 dítě ve věku 5 let = dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let = dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let = Společně posuzované osoby rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, manželé nebo registrovaní partneři, rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami, jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby. Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt. Započitatelné příjmy S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd.) s výjimkou: příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek, příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby, náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy, peněžní pomoci obětem trestné činnosti, sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem, podpory z prostředků nadací a občanských sdružení, stipendií, odměn za darování krve, daňového bonusu, příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob), části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů, příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku, zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa, příjmů plynoucího na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí. Hlavní využití Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina. Životní a existenční minimum je využíváno při zjišťování nároku na dávky, které zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích (u přídavku na dítě a porodného). V případě dávek pěstounské péče tvoří základ pro výpočet jejich výše. V soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností, v případě exekucí pro nezabavitelné částky apod. zdroj MPSV ČR -dě- Co je to Kurzarbeit? V poslední době je často o kurzarbaitu slyšet. Jedná se o protikrizové opatření v oblasti zaměstnanosti a udržení pracovních míst. Podniky v krizi, které nemají dostatek zakázek, by při tomto opatření nemusely propouštět své zaměstnance, ale mohly by je dočasně nechat doma za nižší mzdu. Na tu by zčásti přispíval i stát. Jde vlastně o dohodu mezi zaměstnanci, zaměstnavatelem a státem. Zaměstnavatel se zaváže, že nikoho nepropustí. Zaměstnanci mají zkrácenou pracovní dobu a ušlý příjem jim doplatí stát. Stát také uhradí část pojistného na sociální pojištění za zaměstnavatele. Toto opatření přineslo stabilizaci pracovních míst v době krize v roce 2009 v Německu a v dalších evropských zemích. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve své zprávě uvedla, že se v Německu zachránilo téměř pracovních míst v době recese. Norimberský Institut pro výzkum pracovního trhu dokonce spočítal, že kurzarbeit zachránil 1,5 milionu pracovních míst. Tento program v konečném důsledku stojí stát méně peněz a přináší stabilizaci pracovních míst (zabraňuje masovému propouštění), ochraňuje kvalifikované pracovní skupiny, zachovává pracovní návyky a zabraňuje devastujícím dopadům nezaměstnanosti jak sociálním, tak ekonomickým. Zavedení tohoto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti je snahou odborů už delší dobu, aby přinesl stabilizaci na trhu práce v období hospodářské a ekonomické krize i v České republice. Podle propočtů ČMKOS jeden nezaměstnaný stojí stát měsíčně téměř 26 tisíc korun, kurzarbeiter by stát přišel na necelých osm tisíc. Při 100 tisících zachráněných pracovních místech stát v krizi vydá za rok o 16,7 miliardy korun méně a sníží nezaměstnanost téměř o dvě procenta. Cílem připravovaného opatření je na makroúrovni udržet pokud možno stávající míru zaměstnanosti. Na mikroúrovni pomoci udržet lidský kapitál, odbornost a pracovní návyky, a tím připravenost podniků nastartovat výrobu po odeznění krize a rozložit důsledky hospodářské krize na zaměstnance, podnik a stát řešením, které je jak společensky výhodné, tak přínosné pro státní rozpočet. Výhodou opatření je zachovaný pracovní poměr zaměstnance. Příjem zaměstnance je nadále zdanitelný, podléhá odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění, což je finančně výhodné zejména z dlouhodobé perspektivy jak pro stát, zaměstnavatele i zaměstnance. O konkrétních podmínkách kurzarbeitu, zejména o maximální výši státních příspěvků, jednají experti ministerstva práce a sociálních věcí, odborů a zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé připravované opatření vítají. Těžit by z toho mohli všichni, tvrdí expertní tým tripartity, který návrh vypracoval a podle kterého by opatření mohlo začít platit v polovině tohoto roku. Připravila Bc. Jindřiška Petříčková zdroj: ČMKOS, MPSV Penzijní připojištění V souvislosti se schválenou důchodovou reformou se změny dotknou i stávajícího penzijního připojištění. Reforma přináší také změnu podmínek pro poskytnutí státního příspěvku. V současné době podle statistik ministerstva financí si platí penzijní připojištění více než 4,5 milionu lidí a přibližně 1,7 milionu z nich spoří méně než 300 korun měsíčně. A to je částka, od které bude nově možné dostávat příspěvek od státu. Změny jsou zřejmé z následující tabulky: spořená částka příspěvek státu příspěvek státu (Kč) v současnosti od roku a více Z těchto změn je jasné, že stát chce, aby si lidé na důchod spořili vyšší částky. Maximální státní příspěvek se sice zvýší, je ovšem otázkou, kdo bude mít dostatek prostředků na takové zvýšení spořené částky. Penzijní fondy musí podle zákona informovat klienty o chystaných změnách do konce března. Za současných podmínek je možné založit penzijní připojištění do konce listopadu tohoto roku a jen do konce února je možné přejít k jinému penzijnímu fondu podle stávajících podmínek. Bc. Jindřiška Petříčková 13/PTN ECHO 1/12

14 ODBORY A SVĚT Egyptské odbory se sešly s UNI Post & Logistics k nastavení priorit Zástupci globální odborové organizace UNI Post & Logistics se sešli s představiteli egyptských poštovních odborů, aby podpořili rozvoj nezávislých egyptských odborů. Během srpna a září 2011 se poštovní stávka, která začala ve třech regionech, rozšířila napříč celou zemí. Odbory tehdy se společností Egypt Post vyjednaly ústupky včetně zvýšení vyplácených bonusů. Přesto v Egypt Post doposud zůstává silný odpor proti neochotě k výraznějšímu zlepšení mezd a pracovních podmínek. Hlavními prioritami egyptských odborů jsou vyšší mzdy, boj s korupcí v poštovním odvětví a změna disciplinárních postupů, které mohou poštovní manažeři použít proti pracovníkům pošt. UNI úzce spolupracuje s ostatními globálními odborovými federacemi při podpoře rozvoje nezávislého odborového hnutí v Egytpě. Východoevropské odbory diskutují o poštovní liberalizaci Zástupci devíti odborových organizací ze zemí východní Evropy, které budou muset liberalizovat svůj poštovní trh do 1. ledna 2013, se sešli v Bukurešti k diskusi nad dopady tohoto kroku. Na setkání se o své zkušenosti s liberalizací podělili odboráři z Švédska, Belgie, Německa a Holandska. Odboráři hovořili o dopadech liberalizace na pracovní místa poštovních zaměstnanců, a jak odbory mohou připravit své členy na přicházející změny a minimalizovat negativní dopady. Účastníci setkání diskutovali o zvýšení sociální regulace v poštovních zákonech, sdružování pracovníků v konkurenčních společnostech a zavedení silných kolektivních smluv. Setkání bylo součástí projektu Odbory se připravují na změnu, který zastřešuje Evropská komise. Další dvě setkání se uskuteční v Chorvatsku a v Belgii. Velká Británie: Royal Mail a Post Office před svým rozdělením přišly s dohodou o spolupráci Produkty Royal Mail budou prodávány na britských poštách i po tom, co nový zákon oddělí donáškové a maloobchodní služby. Britská vláda zajistila desetiletou dohodu mezi Royal Mail a Post Office, které se díky kontroverznímu zákonu o poštovních službách v tomto roce rozdělí. Tato dohoda zajišťuje, že Royal Mail může nabízet své služby na poštách i v budoucnu navzdory rozdělení a blížící se privatizaci Royal Mail. Billy Hayes, generální tajemník britské odborové organizace CWU a předseda UNI Post & Logistics, k tomu řekl: Ulevilo se nám, že vláda vzala zřetel alespoň na to, že je třeba minimálně desetileté dohody mezi Royal Mail a Post Office, aby byl zajištěn přístup k produktům a službám, a samozřejmě i výnosy pro pošty. Bez našeho lobbování v minulém roce a bez intervence poslanců ze všech politických stran by k tomu nedošlo. Oddělení zásilkových a maloobchodních služeb přesto vyvolává obavy, B. Hayes pokračoval ve svém komentři slovy: Toto oznámení otevírá cestu pro ukončení poštovních služeb, jak je známe. Je to konec éry a bezprecedentní krok vlády neznáme žádný další případ, kde by vláda odtrhla maloobchodní poštovní služby od hlavního roznáškového byznysu. Pokud lidé uvažují o poště, tak mají na mysli celou poštovní síť od pošty až po pošťáka, třídění a roznášku - to už ale neplatí. Chorvatsko: Hrvatski Telekom organizují stávku Tři odborové organizace, které zastupují pracovníky v chorvatském telekomunikačním opertátorovi Hrvatski Telekom, oznámily plán na stávku s cílem ochránit ekonomické a sociální zájmy pracovníků této společnosti. Pracovníci HT z celého Chorvatska se zúčastní protestů na několika místech v Záhřebu. Mezi důvody pro tuto stávku jsou: - odmítnutí vedení společnosti účastnit se sociálního dialogu a vyjednávat s odbory ohledně optimalizace pracovních lokací a počtu pracovníků na pracovní místo; - propuštění 450 zaměstnanců odůvodněné tržními podmínkami navzdory hrubému zisku 3,7 mld. HRK (500 mil. EUR) a ziskovým maržím kolem 45 %; - propuštění pracovníků účetního oddělení kvůli možném transferu jejich pracovních míst na Slovensko v rámci skupiny Deutsche Telekom; - propouštění obchodních asistentů, zavírání obchodů a zavedení rozdělených směn v obchodním oddělení. Brazílie: Expanze poštovních služeb vyžaduje více pracovníků Brazilská vláda vytvořila novou regulaci, která posiluje univerzální přístup k poštovním službám, avšak bez plánů na zvýšení počtu pracovníků. Brazilská odborová organizace v poštovním odvětví FEN- TECT podporuje návrhy vlády na posílení univerzálního přístupu k poštovním službám prostřednictvím expanze do venkovských oblastí. Odbory však argumentují, že taková expanze vyžaduje další 20 tisíc pracovníků. Brazilská pošta má doručovací cíl, který vyžaduje, aby 14/PTN ECHO 1/12 95 % dopisů bylo doručeno do pěti pracovních dní. Nová vyhláška bude rovněž vyžadovat vznik poštovní pobočky v každé brazilské obci do konce roku Norsko: Postkom bojuje s extrémizmem Norská poštovní společnost Postkom oznámila dohodu s protirasistickým centrem v boji proti pravicovým náladám a snahám v norské společnosti. Tato dohoda zahrnuje roční finanční podporu 25 tisíc norských korun během následujících čtyř let. Tragédie, která se odehrála 22. července 2011, odhalila některé nebezpečné extrémistické nálady a síly v Norsku. Protirasistické centrum využije prostředky od Postkomu k boji proti extrémizmu, a to na internetu i přímo ve společnosti a v pracovním životě. -pm- EOK ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii Řídící výbor Evropské odborové konfederace (EOK) zaujal na svém zasedání dne 25. ledna 2012 následující postoj ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii. 8. a 9. prosince 2011 rozhodla Evropská rada o zahájení vyjednávání mezinárodní smlouvy, jejímž cílem je posílení rozpočtové discipliny. Vlády usoudily, že posílení fiskálních povinností by navrátilo důvěru trhů a zachránilo euro. Toto rozhodnutí bylo následováno intenzivním a polotajným vyjednáváním, jehož cílem bylo dosáhnout do konce ledna 2012 dohody. Proces vyjednávání ignoroval demokratické přezkoumání, které by normálně mělo provázet každou reformu Unie, zejména tím, že Evropskému parlamentu nebylo umožněno sehrát jeho plnou roli. EOK odsuzuje tento nedemokratický proces a jeho nedemokratické důsledky na národní úrovni. Vedoucí představitelé EU se mýlí, když věří, že bez současného prohloubení demokracie na úrovni EU - včetně řádného zapojení sociálních partnerů na národní i evropské úrovni - nová smlouva, či nové konkrétní závazky ohledně euro dluhopisů a daně z finančních transakcí obnoví růst a vyřeší krizi státních dluhů. Vedoucí představitelé EU by nová pravidla ekonomického řízení neměli maskovat jako technickou záležitost. EOK je proti této nové smlouvě. I když podporujeme společná pravidla a ekonomické řízení, nemůžeme podpořit pravidla obsažená v této smlouvě. Jsme přesvědčeni, že smlouva Evropu oslabí, namísto aby ji posílila. Nová smlouva podkope podporu obyvatelstva evropské integraci a zadusí růst a zvýší nezaměstnanost. 29. únor bude Evropským dnem odborového hnutí Vzhledem ke zhoršující se hospodářské a sociální situaci a při neustále tvrdších úsporných opatřeních, se kterými přicházejí politici jako s jediným řešením krize, vyzvala Evropská odborová konfederace (EOK/ETUC) v předvečer zasedání Evropské rady občany EU k protestní akci. Odbory se zmobilizují napříč celou Evropou, aby podpořily své požadavky v podobě nových pracovních míst a sociální spravedlnosti. Den evropského odborového hnutí je naplánován na 29. února. Evropské národní odborové organizace zorganizují různé akce ve svých zemích, aby upozornily na závažnost situace. Pracovní místa a sociální spravedlnost již nemohou být oddělovány od evropské agendy. Evropské odbory mobilizují, aby veřejně řekly - už toho bylo dost. Úsporná opatření nejsou jedinou odpovědí na krizi. Naopak způsobují ohromnou sociální škodu. Navrhovaná mezinárodní dohoda, která byla projednávána 29. ledna na summitu Evropské unie v Belgii, dále podpořila škrty a úspory. Jejím jediným cílem je snížení deficitů jak to jen jde, bez ohledu na sociální dopady na občany. Evropa si nemůže dovolit pokračovat v zavádění opatření, která nefungují, která potápějí státy hlouběji do recese a ochuzují stále více lidí. Z pohledu odborového hnutí musí nová dohoda zahrnovat silný sociální rozměr. Vyrovnané rozpočty jsou potřebné, ale úspory samy o sobě jen zvyšují nerovnosti. Správnou volbou je stimulace ekonomiky přes investice, řekla generální tajemnice ETUC, Bernadette Ségol. Nová smlouva neřeší klíčový problém eurozóny, kterým je absence instituce, která by měla dostatek likvidity, aby zastavila útoky na dluhopisové trhy jednotlivých členských zemí. Na rozdíl od bank vlády nemají svého věřitele poslední instance, který by zastavil iracionální stádní chování finančních trhů. Evropská odborová konfederace sdružuje 82 národních organizací z 36 evropských zemí a 12 evropských odvětvových federací. Členy EOK jsou organizace ze zemí Evropské unie, Evropského sdružení volného obchodu, ze zemí, které se připravují na vstup do EU, a některých dalších zemí. EOK tak zastupuje zájmy 60 milionů členů. ČMKOS je řádným členem EOK od prosince EOK byla založena v roce 1973 na ustavujícím sjezdu v Bruselu. Je sociálním partnerem na evropské úrovni; EOK je uznána Evropskou unií, Radou Evropy a ESVO za jedinou reprezentativní meziodvětvovou odborovou organizaci na evropské úrovni.

15 Náš fejeton Pohádka (Přes všechna úskalí dobrý konec, doufejme, že jako v pohádce, trvalý.) Bylo, nebylo..., za třemi kopci a třemi řekami jedna paní od vyučení spojovou manipulantkou pracovala na XY... poště. Zaměstnání, spolupracovníky, brala vždy skoro jako svou rodinu. Kdyby tomu tak nebylo, stěží by mohla ve zdraví vydržet v kolektivu pošty skoro 30 let. Pracovala vždy na úsecích se stykem s klienty nebo tam, kde se její práce týkala výslovně poštovních služeb. Vždy se považovala za pravou pošťačku. Viděla, že přišly jiné časy a pošta si musí vydělávat peníze i jinými službami. Měla ale za to, že poštovní služby jsou to stěžejní, a že ne každý se svou povahou a možnostmi konkrétní pracovní pozice může stát vzorovým prodejcem aliančních produktů. A protože vyznává upřímnost nade vše, nenechávala si své názory pro sebe, myslela si a říkala nahlas, že není správné, že když neumí u přepážky získat dost produktů, je jí a kolegyním vyhrožováno finančním postihem, zasláním vytýkacího dopisu či propuštěním, a tak se dočkala přeřazení na kartistku. Tady předpokládala, že už po ní nikdo produkty nebude chtít, když nemá styk s klienty. Ale její pokračující upřímnost (i ohledně jiných nešvarů) nakonec byla důvodem k výpovědi, byť krytým nadbytečností. Její práce nezmizela a po nějakém dopisování s vedením, kde se objevily i faktické nepřesnosti, byla odhodlána napadnout u soudu výpověď pro neplatnost vzhledem k jejímu neoprávněnému zdůvodnění nadbytečností. Ale najednou přišel obrat! Zaměstnavatel si zaměstnankyni ve výpovědi, která měla papír, že nesmí na pracoviště a po výpovědní dobu nebude vykonávat práci, zavolal, a vše dopadlo krásně, paní již opět pracuje! A pro zvědavé zůstává nezodpovězena otázka, co napomohlo dobrému konci? Zaměstnavatel si uvědomil, že by se neměl zbavovat dlouholetých v praxi ověřených věrných zaměstnanců? Že platí na školeních omílané, že nejcennějším kapitálem firmy jsou její zkušení zaměstnanci? Nebo zafungovalo, že za paní stála odborová organizace, či hrozba soudního řešení? Že není odpověď nevadí, všechny tyto důvody jsou fajn! Skutečnost Není výjimkou, že se v praxi setkáváme s neznalostí či přehlížením pracovního práva. Obojí vyjde pro postižené nastejno, neoprávněně se jim dostává příkoří. Proto by se každý zaměstnanec měl o pracovní právo zajímat. Nemůže totiž předpokládat, že zaměstnavatel, čili vedoucí pracovník, zná nebo chce dodržovat pracovní právo, byť má k ruce například personalistu, který BY měl pracovní právo znát i ctít povinnost ho dodržovat. Následující příklad potvrzuje, že o svá práva se zaměstnanci musí zajímat a nemohou počítat s tím, že příslušní pracovníci zastupující zaměstnavatele konají profesionálně. Ochrana odborových funkcionářů po dobu výkonu jejich funkce i po výkonu funkce patří mezi ta práva, která jsou známá. Přesto na jistém úřadu práce nebyly výpovědi pro funkcionáře odborů předen projednány odborovou organizací a nebyl tedy dán souhlas či nesouhlas s výpověďmi. Odboroví funkcionáři mají slušné znalosti pracovního práva a ve své soukromé situaci si poradí a výpověď napadli pro neplatnost u soudu. Doslova hrůzné je, že se toto může stát na Úřadu práce! Pro řadové pracovníky z tohoto příkladu plyne, že by se o každé své pracovněprávní záležitosti měli vždy poradit s právníkem. -dě- KŘÍŽOVKA O CENY Tajenka z minulého čísla:...co za ně právě považujeme. Knížku posíláme těmto třem vylosovaným luštitelům: Helena Kučerová, Kublov, Dagmar Vavrečková Opava, Věra Břízová Havlíčkův Brod. ženské jméno přesně otočná část stroje Sarmat tmel stará solmizační slabika vozovkový štěrk krátké spojení ráj doušek snížený tón podlé jednání modly rukavičkářská useň anýzový likér asijská černá poušť zdroj vitamínů klerik nižšího svěcení první část tajenky druh účesu svinovat materiál na zátky visuté lodní lůžko 60 kusů draci fialková silice pes (hovor.) bývalý český diskař koliba drobná mince egyptský domácí bůžek překážet lezoucí hmyz štíhlé antilopy kdekoliv chroptět kiksy chemická značka astatu textová druhá část telefonická tajenky zpráva pohyb vzduchem domorodý kouzelník úrodné místo v poušti přínos nevěsty sopečná vyvřelina německy tak kočkovitá šelma chlapecké jméno stará jednotka koňské síly banovní panika popěvek modely typ vozu ford elementární částice kapelník skupiny Blue Effect Francouz začátek závodu mýtina části úst Seneca: Neštěstí zdrtí jen toho,... (dokončení v tajence) 15/PTN ECHO 1/12

16 TEST Jaké máte znalosti o počítačovém softwaru 1. Mezi kancelářský software nepatří a) Open Office b) Microsoft Office c) Pinnacle Studio 2. Co je to Firewall a) Vylepšený nástupce antiviru b) Port sloužící k připojení kamery k počítači c) Software sloužící k zabezpečení síťového provozu 3. Program Skype slouží a) K bezplatnému telefonování po Internetu a placenému volání do telefonních sítí b) K volání do pevných telefonních sítí v zahraničí c) K bezplatnému telefonování po Internetu 4. Adobe Acrobat Reader pracuje s dokumenty typu a) ODT b) PDF c) DOC b) Ke kontrole nebezpečených souborů v počítači c) K rozdělení disku na dva oddíly 10. Který z těchto programů není antivir a) Avg Free 9.0 b) Avast Home Edition c) Spybot Search & Destroy Správné odpovědi:1 c), 2 c),3 a), 4 b), 5 c), 6 a), 7 b), 8 c), 9 a), 10 c). O penězích Woody Allen - Peníze jsou lepší než chudoba, přinejmenším z finančních důvodů. Indiáni kmene Cree - Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední řeka otrávená, až bude chycena poslední ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst. Pablo Picasso - Chtěl bych žít s hromadou peněz jako chudý člověk. Seneca - Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem. Arabské přísloví - Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu, chudoba přináší pokoru, pokora přináší mír. Mark Twain - Víte co je to tragédie? Když se dívka vdá z lásky a po svatbě zjistí, že muž nemá žádné peníze. Voltaire - Když jde o peníze, každý je téhož náboženství. Samuel Butler - Lupiči žádají peníze nebo život. Ženy žádají obojí. 5. Program Mozilla Thunderbird je a) Webový prohlížeč b) Grafický program c) ový klient 6.Licenci OEM od operačního systému Windows XP můžeme nainstalovat? a) Do nového počítače b) Do více počítačů najednou c) Do starého počítače k legalizaci operačního systému 7.Který z níže uvedených operačních systémů není komerční? a) Microsoft Windows b) Linux c) MAC OS Seno a peníze. 8. Je vhodné mít v počítači nainstalovaných více antivirů najednou? a) Ano, protože se znásobí ochrana adekvátně počtu nainstalovaných antivirů b) Ano, ale pouze ve výkonném počítači, aby nedošlo ke zpomalení systému c) Ne, pouze jeden antivir stačí, protože více antivirů by vedlo k nestabilitě systému 9. Defragmentace slouží a) K uspořádání dat na pevném disku George W. Ackerman: Pošťák doručuje dopis, York county, Maine, A pak že je motorizovaná pošta nějaká novinka! PTN ECHO, časopis Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. Vychází 6krát ročně. Vydavatel: OS ZPTNS, Nám. W. Churchilla 2, Praha 3, IČO Adresa redakce: Nám. W. Churchilla 2, Praha 3. Šéfredaktorka: Květa Dědovská, tel.: , fax: , Tisk: Regleta s.r.o., Administrace: fa V. Černochová, Expedice: Typamailing. Nevyžádané materiály se nevracejí. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p., Odštěpným závodem střední Čechy v Praze, č.j. NP - 542/99 - P ze dne ISSN

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 1.Legislativní proces Legislativní proces má několik fází:

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR, LB Minerals a.s. ze dne 13.1.2015

Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR, LB Minerals a.s. ze dne 13.1.2015 VZO - OS STAVBA ČR, LB MINERALS, a.s Pracoviště - vedení, provoz,servis, sklady, prodej, expedice, těžba, laboratoře, Kaznějov, Horní Bříza a Kyšice e-mail: karel.hnilicka@cz.lasselsberger.com, fax:373

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Dovolená a překážky v práci

Dovolená a překážky v práci ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 2., aktualizované a rozšířené vydání Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: CHLÁDKOVÁ A.,

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2014 Kolektivní smlouva na rok 2014, uzavřená v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a zákonem

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ - ÚSTŘEDÍ Dům Bohemika, Na Břehu 579/3, 190 00 Praha 9 e-mail: oszusteso@osz.org www.osz.org

ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ - ÚSTŘEDÍ Dům Bohemika, Na Břehu 579/3, 190 00 Praha 9 e-mail: oszusteso@osz.org www.osz.org ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ - ÚSTŘEDÍ Dům Bohemika, Na Břehu 579/3, 190 00 Praha 9 e-mail: oszusteso@osz.org www.osz.org Podnikový výbor OSŽ při ČD, a.s. Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem Kolektivní smlouva uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem a Základní organizací Vysokoškolského odborového svazu Akademie múzických umění ( dále jen ZO VOS

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

1 Všeobecná ustanovení

1 Všeobecná ustanovení K O L E K T I V N Í S M L O U V A uzavřená mezi: Základní školou Josefa Václava Myslbeka a Mateřskou školou Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, zastoupenou ředitelem Mgr. Martinem Fousem (dále

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10

státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015 č. j. 52 182/2014-O10 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady hospodaření s CENTRALIZOVANÝMI PROSTŘEDKY FKSP státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok 2015

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Státní fond životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00 IČ: 00020729 jednající Ing. Radkou Bučilovou, ředitelkou SFŽP ČR (dále jen zaměstnavatel

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku

výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 ve znění I. - VII. dodatku Česká pošta, s. p. Podnikový koordinační odborový výbor České pošty, s. p. Podniková kolektivní smlouva České pošty, s.p. na rok 2006-2010 Podniková kolektivní smlouva České pošty, s. p. na rok 2006-2010

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů

Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů Zkušenosti s prací načerno a nedodržování zákonných předpisů Workshop Otevření trhů práce v roce 2011 dopady, očekávání, příležitosti Karlovy Vary 11.-12.dubna 2012 JUDr.Vladimír Štich OS KOVO Obsah příspěvku

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení

Více

Ceník služby Balík Do ruky

Ceník služby Balík Do ruky Ceník služby Balík Do ruky Balík Do ruky Přijde za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e mailu. Snadnější už to snad ani být nemůže. 1. Ceník základní Hmotnost do Cena bez DPH

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU

METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU METODICKÝ POKYN PRO VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU Úvod DOTAZNÍK č. 1 (podnikatelská sféra) DOTAZNÍK č. 2 (veřejná služba a správa) DOTAZNÍK č. 3 (obce a kraje) Kontakt Úvod ISPP - Informační systém o pracovních

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012

Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Statut zajišťovacího fondu

Statut zajišťovacího fondu Statut zajišťovacího fondu Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství /úplné znění ke dni 19. 3. 2014/ Článek I. Účel zajišťovacího fondu Zajišťovací fond je

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015

Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015 Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015 Zpracoval: Ing. Naděžda Knězková, MBA, ekonomická náměstkyně Dne: 20. února 2015 Schválil za ZZS JmK: Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel Dne: 10. dubna

Více

PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE? Dagmar Žitníková Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE? Dagmar Žitníková Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE? Dagmar Žitníková Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK Jaký má být? efektivní výkonný vysoce kvalitní vzdělaný

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více