zpravodaj 2006 / 1 >>> LEDEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj 2006 / 1 >>> LEDEN"

Transkript

1 zpravodaj 2006 / 1 >>> LEDEN měsíčník stanice Církve bratrské Mladá Boleslav verze pro web Klárka Koucká se narodila 27. prosince 2005 v 5:33 ve Vrchlabí. Při narození vážila 3,7 kg. Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Jozue 1,5 - heslo roku 2006

2 TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ v Mladé Boleslavi Jako každý rok, bude v lednu v Mladé Boleslavi probíhat týden společných modliteb, kterého se účastní téměř všechny křesťanské církve ve městě. Během shromáždění budou probíhat sbírky, jejichž výtěžek bude poslán na konto ADRA a bude použit na podporu postižených v Kašmíru. Shromáždění budou vždy od 17 do 18 hodin ledna středa - pátek v budově ČCE (Evangelická církev) v Husově ulici 23. ledna pondělí v katolickém kostele sv. Jana Nepomuckého na Náměstí míru 24. ledna úterý v budově CČSH (Husitská církev) v ulici Boženy Němcové OZNÁMENÍ Vzhledem k Týdnu modliteb v lednu nebude naše biblická hodina. hesla na rok 2006 pro stanici Církve bratrské v Mladé Boleslavi: Odlož hněv a zanech rozhořčení, nerozčiluj se, ať se nedopustíš zlého. (Žalm 37,8) Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. (Efezským 4,26) Vystoupení Jitřenky na Vánočním shromáždění v neděli 18. prosince 2005 NC_2006_01_web.doc strana 2

3 JAK POZNAT BOHA, ANEB JE PÁN BŮH VOUSATÝ? Každý křesťan se nějak snaží poznat Boha. Malí křesťané nejenom děti se ptají, jestli je Bůh na obláčku, starý a vousatý. Pokročilejší křesťané otázky formulují spíše na poznávání Božích vlastností, charakteru, hledání Boží vůle a podobně, aniž by však byla jednoznačně vyřešena otázka Boží vousatosti. Protože v nezodpovězených otázkách tuším skryté nebezpečí, tak se to pokusme společně rozlousknout. Dokážeme poznat člověka? Známe své rodiče někdy jako přísné, někdy hodné, pečující, sportující, spící, hádající se, unavené, vzpomínající. Známe je ze situací rodinného života, méně víme, jak se chovají v práci ke spolupracovníkům, jací byli za mlada, jaké jsou hlubší vztahy mezi nimi. Pokud se jich zeptáme na nepříjemnou věc, tak nám prostě nemusí odpovědět, co je nám do toho? Otce můžeme taky znát jako vousatého, ale taky ne vždy. Jak známe vlastní děti? Zpočátku bedlivě sledujeme každý pokrok v jejich vývoji, první krůčky, slova, dovednosti. Později už nás překvapují tím, co pochytili ve školce a ve škole, a nakonec zjišťujeme, že jejich světu kamarádů, populární hudby, počítačových her a televizních seriálů nerozumíme. Známe sami sebe? Dokážeme sami sobě přiznat své vlastnosti, pohnutky, slabosti? Nebýváme sami sebou zklamáni, nemile překvapeni svými reakcemi, svou slabostí, pohodlností, ješitností? Dokážeme se oholit, když jsme zarostlí, umýt, když jsme špinaví, ale nedokážeme se zbavit vlastní pýchy. U člověka, ani u toho nejbližšího, ani u sebe, nemůžeme očekávat, že bude mít stejné názory od dětství až do stáří. Nemůžeme po svých dětech vyžadovat, aby plnily své slovo a byly kosmonauty a artistkami na visuté hrazdě, jak to kdysi řekly. Nevyžadujeme od svých dětí plnění jejich dětských nápadů, ale čekáme, že zmoudří. Jak zklamáni jsme potom, když vidíme, že velké děti mají sice jiné, ale stejně nerozumné nápady. Jak těžce se loučíme s vlastními nápady, o jejichž nerozumnosti jsme se trpce přesvědčili. Jak dobře tedy známe své děti a sami sebe? Jak vyjadřuje naše jednání, mluvení a myšlení naši osobnost? Jak působíme navenek a jací jsme uvnitř v srdci, pod krunýřem vytvořeným trpkostí našich nenaplněných nerozumných nápadů? Lze poznat srdce člověka? Něco tak nestálého, uhýbajícího tlaku okolností a zase planoucího novým nadšením pro nové věci? Kdo z lidí dokáže odkrýt upřímně své srdce, aby je druhý mohl poznávat každý den, pravdivě a hluboce? A jaký užitek bychom z toho měli, kdybychom to dělali jen pro toto samotné poznání? Pokusil jsem se ukázat, že u člověka tápeme tím více, čím hlouběji se k jeho nitru (nebo ke svému vlastnímu nitru) dostáváme. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná? (Jr17,9) Je to Bůh sám, který se nám chce dávat poznat. Na jeho straně je prvotní aktivita. On sám nás stvořil ke svému obrazu (Gn1,26). Schopnost poznávat našeho Stvořitele je naší přirozenou schopností i základní potřebou. Adam byl dobrým obrazem Stvořitele, ale hřích tento obraz pokřivil, takže hledíce na hříšného člověka nemůžeme již správně poznat dokonalého Stvořitele. Proto jsme tak zmateni při poznávání druhých lidí i sama sebe, protože jsme hříšnými lidmi a hřích nás znetvořil. K poznání Boha máme však člověka Ježíše, Božího syna, který je bez hříchu. Člověk nejenom jako obraz Boží, ale člověk a Bůh současně. Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. (J1,1) A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (J1,14a) Je pravdivé a užitečné přikázání nezobrazovat si Boha ničím pozemským (Dt5,8), nedělat si bohy z tělesných věcí. Ježíš ale není zobrazením Boha, je originálem Boha, je NC_2006_01_web.doc strana 3

4 jedné podstaty s Otcem. I ve své proměněné podobě je Ježíšovo tělo schopné mluvit, chodit, lámat chleba, jíst ryby, je hmatatelné, jak to poznali jeho učedníci po jeho vzkříšení (J20 Sk1). Ježíšovo nepomíjitelné proměněné tělo je skutečné, skutečnější než naše těla pomíjitelná. My jsme pouhým obrazem či stínem, kdežto Ježíš je skutečný. Můžeme poznávat Boha prostřednictvím Ježíše, který měl na zemi stejné tělo jako my, byl zrozený z matky, kojený, hrál si, rostl, pracoval, spal, jedl, pil Byl tělesně stejným mužem, jako ostatní muži jeho doby. Tehdy bylo běžné nechávat si růst vousy a můžeme předpokládat, že aspoň po většinu času byl Ježíš vousatý. Nebyl nazírem, kterého by se nesměla dotknout břitva a který by nesměl pít víno. Takže i oholit se mohl. Když po Ježíši učedníci chtějí, aby jim ukázal Otce (J14,8-9), jasně jim říká, že kdo vidí jeho, ten vidí i Otce. Nemusíme se proto bát říci, že Bůh je vousatý. Nikde není psáno, jestli měl Ježíš vousy a modré oči. Jsou to věci, které měl Ježíš úplně stejné jako spousta lidí. Je však mnoho napsáno o Ježíšově vztahu s Otcem. A to je věc, kterou můžeme poznávat pouze u Ježíše. Je důležité poznávat Ježíše a žít podle poznaného, nebýt teoretikem ale praktikem následování Ježíše. Naše pozemské poznání je omezené, ale je plně dostačující pro poznání Ježíše jako Spasitele a pro jeho následování. Všemu, co říká Bůh, můžeme naprosto důvěřovat. U lidí je vždy možnost, že něco zatají, něco vylepší, něco popletou. U Boha tomu tak není. Jestli o sobě říká, že je věrný, tak se na to dá 100% spolehnout, že nás nikdy neopustí a vyplní všechno, co slíbil. Nemohou mu v tom zabránit žádné politické poměry, žádná korupce, inflace, sněhová kalamita, závodní dovolená. Neodbude nás, protože jde zrovna na oběd, nemá u sebe peníze nebo je ospalý. Když říká, že je věrný, tak vždy a ve všem a beze zbytku. Ale pozor! Jediná trhlina této báječné Boží vlastnosti je v naší nedůvěře v jeho absolutní věrnost. Takovým způsobem bychom mohli vzít každou Boží vlastnost, každé zaslíbení, každé varování a zcela se spolehnout na jejich platnost, protože Bůh je věrný ve své lásce, milosrdenství Bůh se nám dává poznávat, kdykoliv jsme ochotni naslouchat. Nevadí mu opakovat věci stokrát stejně a přitom to říkat mnohými způsoby (na to ani učitelé nemají nervy). Na každé naše upřímné hledání laskavě a jasně odpovídá. Když nám něco říká, tak to opravdu tak myslí a není v tom žádná lest a žádný postranní úmysl. Jaký je to rozdíl oproti zábavným televizním pořadům plným dvojsmyslů. Poznání množství lidí nám nepřinese poznání nějakého ideálního člověka, ani nám to nepomůže v poznání sama sebe. Poznání Ježíše nám přináší pochopení vlastního srdce. Nic jiného, žádná rozkoš, hračka, peníze, kariéra nebo vědecké poznání nemůže zaplnit to prázdno v našem srdci, které po Ježíši zbylo po Adamově pádu. Když dokážeme přijmout vlastní usmrcující zkaženost, bezmocnou potřebu odpuštění, pokořující prázdnotu, potřebu být naplněn Boží láskou, pak budeme schopni chápat a poznávat i srdce druhých lidí. Jejich srdce je na tom totiž úplně stejně jako to naše. Všichni jsme zhřešili a jsme daleko od Boží slávy (Ř3,23). V tom je stejné srdce Čecha, Němce, bělocha, cikána i černocha, dítěte i starce, vědce i popeláře. S naším srdcem naplněným poznáním Ježíše, Boží moudrostí a láskou můžeme přijít i k Indiánovi v pralese a mít jistotu, že známe potřeby jeho srdce. Poznávat Boha není těžké. Jde to mnohem lépe než poznávat jakéhokoliv člověka. Jsme stvořeni, abychom pochopili, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka Boží lásky (Ef 3,18). V poznávání Boha se můžeme spoléhat na jeho pravdivost, neměnnost, věrnost. Teprve poznání Boha nám umožní porozumět druhému člověku a lidské nestálosti, nevěrnosti a hříšnosti. Porozumět a milovat Boha i lidi. Martin Zavadil NC_2006_01_web.doc strana 4

5 NOVÉ SBORY A NOVÍ VIKÁŘI V CÍRKVI BRATRSKÉ V ROCE 2005 Tisková zpráva Rady CB V průběhu roku 2005 mohly být Církví bratrskou založeny tři nové sbory a službou pověřena jejich staršovstva. Při zahajovacích shromážděních promluvili zástupci ekumeny a státní správy. Jeden z těchto sborů vznikl z rostoucí kazatelské stanice ostravského sboru ve Frýdku-Místku a začal svou samostatnou práci pod vedením kazatele Jaroslava Preislera. Druhý nový sbor byl založen oddělením části sborového společenství v Praze 6 - Dejvicích a byl ustaven v obvodu velkého satelitního sídliště Prahy 13. Za kazatele zde byl instalován Marek Šrámek. Třetí sbor byl založen ze stanice v Neratovicích, která dosud patřila pod správu sboru v Praze 1. Pod vedením vikáře Karla Fábera začalo toto společenství novou kapitolu své služby. Nově ustavené sbory se zaměřují na službu dětem, mladým lidem, rodinám i jednotlivcům a snaží se svou prací přispět ke zmírnění mravní devastace naší společnosti. Vzhledem k pronajímání prostor pro bohoslužby a další aktivity během týdne se jedná o finančně náročné projekty, jejichž výdaje jsou hrazeny velkou obětavostí členů. Do kazatelské služby v Církvi bratrské nastoupilo v roce 2005 osm nových vikářů. Na podzim pro ně byla zahájena série vikariátních cvičení, při kterých jsou probírány praktické otázky zvěstování, pastorace, řízení sborové práce, administrativní úkoly, modely misijní služby, evangelizace a rozvíjení praktické diakonie církve. Rada Církve bratrské, STANOVISKO RADY CÍRKVE BRATRSKÉ KE SCHVÁLENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ HOMOSEXUÁLŮ Rada Církve bratrské považuje schválení registrovaného partnerství homosexuálů za další těžkou ránu morálnímu vývoji naší společnosti. Tento legislativní čin se stává vstupem na šikmou plochu. Tak jako v zahraničí, homosexuální lobby se budou ve druhém kroku snažit dosáhnout adopce dětí pro tyto páry. Zmíněným krokem dostávají povzbuzení pro své aktivity také pedofilové a příslušníci dalších sexuálně různě orientovaných menšin. Dnešním dnem byla utržena lavina, která se již nedá zastavit a společnost již nemá argumenty, kterými by se mohla bránit proti dalším variantám soužití. Litujeme tohoto kroku našich zákonodárců a vyjadřujeme své obavy o výchovu dětí a mládeže ve školách v době, kdy se homosexuální svazek oficielně stává alternativou manželství a rodiny. Každý stát má vědět, proč určitým způsobem podporuje heterosexuální manželství, reprodukci národa a výchovu dětí pro společnost. Toto vše nyní dostává vážnou ránu přijetím zmíněného zákona. To, co budou někteří oslavovat jako velké vítězství humanity ve jménu politické korektnosti, budou jiní považovat za morální a politicky populistický ústupek na nepravém místě. Rada Církve bratrské, Praha NC_2006_01_web.doc strana 5

6 NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ V MLADÉ BOLESLAVI Každou neděli v 16:00 v době zimního času (17:00 v době letního času), ve sboru Českobratrské církve evangelické, Husova 199, Mladá Boleslav. Během shromáždění funguje dětská besídka (nedělní škola). vedení kázání slovíčko k dětem 1.1. Heřmanský Petr Dvořáček Apolenka Ramešová SVP 8.1. Petr Cimala Pavel Hollmann (CB Dejvice) Petra Mildová Milda Jan Čančík Hela Štechová Čančík Peter Cimala Drahuška Čančíková Koucký Pavel Štifter Jana Toužimská 5.2. Toužimský Petr Dvořáček Iva Heřmanská SVP Heřmanský Peter Cimala Dan Kohout Čančík Jiří Heřmanský Petr Toužimský rozpis v tabulce je pouze orientační, v průběhu může dojít ke změnám DALŠÍ PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ V MB modlitební - každé 2. pondělí v měsíci od 18:00 v budově ČCE - každou neděli 15 minut před shromážděním (v presbyterně) biblická hodina každé 3. pondělí v měsíci v 19:00 v budově ČCE V LEDNU NEBUDE dorost každý čtvrtek od 15:30. (kontakt: T. Dobrkovský - tel: ) setkání každé 2. pondělí v měsíci od 19:00 v budově ČCE (po modlitební) rady starších Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. (Jan 3,36 - heslo na leden) Zpravodaj NA CESTĚ --->>> verze pro web Zpravodaj NA CESTĚ 2006; Vydává Církev bratrská Mladá Boleslav (stanice sboru CB v Benátkách n.j.), číslo účtu u ČSOB / 0300; redaktor: Vladimír Rejmon, Neprodejné - zdarma. NC_2006_01_web.doc strana 6

HLAVNÍ SLOVO MAJÍ DĚTI

HLAVNÍ SLOVO MAJÍ DĚTI zpravodaj 2009 / 6 >>> ČERVEN měsíčník stanice Církve bratrské Mladá Boleslav Zpravodaj NA CESTĚ --->>> verze pro web HLAVNÍ SLOVO MAJÍ DĚTI (i odrostlé) Dnes káže bratr Tučňák - plyšový sbor Johanky a

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 Bílý beránek na červených vratech Reportáž Jiřího Lukla str. 26 Romové na Zakarpatí Misie str. 32

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/07

ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/07 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 10/07 TAJNOSTI film, který zaujal Když se věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo (Ef 5,13n) Pozoruhodný zážitek skýtá film

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y

S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y ZPRAVODAJ 2009-2012 S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y w w w. n o e m k a. c o m NAŠE CÍLE Motivovat nezadané k osobnímu vztahu s Ježíšem Kristem Najít životního partnera není hlavním cílem. Na prvním

Více

OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7

OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7 72012 OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO 7 OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XXII ZÁŘÍ 2012 ČÍSLO

Více

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship )

Co je Dětská misie O DĚTSKÉ MISII. Evropská Dětská misie (European Child Evangelism Fellowship ) Světová Dětská misie (Child Evangelism Fellowship ) 1/2012 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích světa. Svým působením je největší dětskou misijní organizací

Více

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 Jméno:... Evangelizační výzvy SBORNÍK Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 18. 3. až 21. 3. 2015, Vranov u Brna Připravila Misijní skupina Křesťanských sborů v ČR Jednatelé a MR KřS Změna

Více

2/2011. rozhovor O skutečnosti a science fiction. reportáž Světový misijní kongres. design Ondřej Košťák. Foto FLICKR,

2/2011. rozhovor O skutečnosti a science fiction. reportáž Světový misijní kongres. design Ondřej Košťák. Foto FLICKR, 2/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz rozhovor O skutečnosti a science fiction Foto FLICKR, design Ondřej Košťák reportáž Světový misijní kongres vin téka Ta nejlepší vína nejen k Večeři Páně vína

Více

Kdo už někdy byl v období adventu

Kdo už někdy byl v období adventu 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná

Více

JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A)

JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A) JEŽÍŠ NA NĚJ S LÁSKOU POHLEDĚL A ŘEKL: JEDNO TI SCHÁZÍ... (MK 10,21A) FÓRUM MLÁDEŽE 27. 29. 1. 2006 Homilie o. Jiřího Mikuláška pátek při zahajovací mši sv. Svatost v dnešním světě vzor mladého svatého

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč ÚVODNÍK DO NOVÉHO ROKU ZAMRZLÉ FOTOGRAFIE ON JE ZDROJEM VNITŘNÍHO ŠTĚSTÍ POBYT MLÁDEŽÍ V HRÁDKU PROSINCOVÁ FOTOGALERIE

Více

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák 12/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto FLICKR design Ondřej Košťák Oznámení OBSAH Milí čtenáři, čas Vánoc je časem dárků, nakupování a utrácení většího obnosu peněz, než bývá během roku obvyklé.

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

NEDĚLNÍ LISTY 1. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. ledna 2008

NEDĚLNÍ LISTY 1. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. ledna 2008 NEDĚLNÍ LISTY 1. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. ledna 2008 NOVÝ ROK NOVÉ MOŽNOSTI Prožíváme první týdny nového roku 2008. Každý z nás je plný očekávání,

Více

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015 KOMPAS BŘEZEN/2015 Večírky vrcholí Dotazník NEBEND + MÁTA BRNO Závazek z Kapského Města (3) PROGRAM NA BŘEZEN 2015 OBOROH Březen 2015 Obsah 2 3 4 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jan Amos Komenský J.

Více

SCOTT AND KIMBERLY HAHN NAŠE CESTA DO KATOLICKÉ CÍRKVE

SCOTT AND KIMBERLY HAHN NAŠE CESTA DO KATOLICKÉ CÍRKVE SCOTT AND KIMBERLY HAHN NAŠE CESTA DO KATOLICKÉ CÍRKVE Triality, 2000 - SLOVO NA ÚVOD - OSOBNI KONVERZE JAKO DETEKTIVKA DUCHA Kniha manželů Halinových je autobiografickým svědectvím, rodinným románem,

Více

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení 07/2012 úvodník napsali vyučování Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12:12 narozeniny oznámení Ovoce pyšného srdce úvodník Řekl sis:»hle, pobil jsem Edómce.«Proto

Více

fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 6 /2010 Návštěva P. Anthonyho v Komunitním centru Matky Terezy dne 19. dubna str.

fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 6 /2010 Návštěva P. Anthonyho v Komunitním centru Matky Terezy dne 19. dubna str. fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 6 /2010 Milujte spravedlnost, vy, kdo soudíte zemi, smýšlejte správně o Pánovi a hledejte ho v prostotě srdce, protože on se dává nalézt těm, kdo ho nepokoušejí,

Více

NOC U JEŽÍŠOVA HROBU

NOC U JEŽÍŠOVA HROBU ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XXI 1/2010 NOC U JEŽÍŠOVA HROBU Spisovatel Jan Dobraczynski popisuje ve své knize Listy Nikodémovy, jak si představuje část noci z Bílé soboty na Velikonoční neděli.

Více

Vyrovnání se s minulostí. Ježíš žije - Dan taky!! Tajemství Božího jména. Ekonomická krize. Příběh str. 24. Do Písma na str. 26. K diskusi str.

Vyrovnání se s minulostí. Ježíš žije - Dan taky!! Tajemství Božího jména. Ekonomická krize. Příběh str. 24. Do Písma na str. 26. K diskusi str. cena 34 Kč / ročník 41 www.i-brana.cz Ježíš žije - Dan taky!! Příběh str. 24 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Tajemství Božího jména Do Písma na str. 26 Ekonomická krize K diskusi str. 32 Vyrovnání se

Více

Jan Valeš ml. Tomáš Sedláček Jan Šimek Karel Fojtík

Jan Valeš ml. Tomáš Sedláček Jan Šimek Karel Fojtík cena 39 Kč / ročník 42 www.i-brana.cz Historik musí psát Rozhovor s Jindrou Jarošovou na str. 6 Pohádkový les Ze sborů na str. 30 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Jan Valeš ml. Tomáš Sedláček Jan Šimek

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 6 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Růst a proměněné životy Když jsem nedávno dostal zadání napsat něco na téma páté hodnoty

Více

Svatoprokopské ruchadlo 30. časopis pro celou (farní) rodinu B Ř EZEN 2007

Svatoprokopské ruchadlo 30. časopis pro celou (farní) rodinu B Ř EZEN 2007 Svatoprokopské ruchadlo 30 časopis pro celou (farní) rodinu B Ř EZEN 2007 MŮJ BOŽE, TYS MĚ LÁSKOU PORANIL PAUL VERLAINE Můj Bože, tys mě láskou poranil, Rána se po úderu dosud chvěje Můj Bože, tys mě láskou

Více

Co by na to řekl Jan Amos Komenský?

Co by na to řekl Jan Amos Komenský? cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Já na bráchu...... braček na mňa Dva rozhovory se sourozenci v kazatelské službě str. 6 Úcta k životu Odkaz Alberta Schweitzera str. 20 U mesiánských Židů Reportáž

Více

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015 www. Nedělní listy. 1. února - septuagesimae operace mobilizace OM Česká republika Kancelář: Kolářská 2176 /2, 370 07 České Budějovice IČ 14498634 E mail: info.cz@om.org Tel: 387 312 730 www.cz.om.org

Více

NEDĚLNÍ LISTY 4. číslo, 4. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 10. dubna 2009

NEDĚLNÍ LISTY 4. číslo, 4. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 10. dubna 2009 inzerce Milí sborovníci, setkání skupiny 25+ se poslední dobou účastní děti ve větším počtu než dospělí :-). Samozřejmě jde o naše vlastní děti, které přivádíme do společenství s sebou. Úvodní program

Více