Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2012-2013"

Transkript

1 Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun IČO: Právní forma: Příspěvková organizace řízená městem Zřizovatel: Město Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí Sídlo zřizovatele: nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní město Lanškroun Statutárním zástupcem DDM je ředitelka : Bc. Ilona CINKOVÁ Zařazení do sítě škol a školských zařízení: od

2 2. Charakteristika DDM Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun rozvíjí svoji činnost v oblasti zájmového vzdělávání dětí, žáků, studentů a dospělých. Organizuje pravidelnou zájmovou činnost, tj. kroužky, kluby a kurzy. Dalším úkolem DDM je organizování nepravidelné - příležitostné zájmové činnosti, mezi níž patří: soutěže, přehlídky, turnaje, výstavy, akce naučného i zábavného charakteru, výukové programy, spontánní aktivity atp. O prázdninách a volných dnech pořádá tábory, odborná soustředění, jednodenní výlety a programy pro zájemce. 3. Personální zabezpečení Ve školním roce v DDM DAMIÁN, Lanškroun pracovali : 3 pedagogičtí pracovníci: 2 pedagogové volného času Marcela Chromcová Lenka Stejskalová, Mgr. ředitelka Ilona Cinková, Bc. 2 nepedagogičtí pracovníci : 1 ekonomka - Iva Skalická, Bc. správce pracoviště s úvazkem 0,5 Jaromír Selichar od dubna 2013 Veronika Moravcová uklízečka (DPP) 38 externích vedoucích zájmových kroužků. 4. Účast pedagogických pracovníků na DVPP Ilona Cinková - Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství - Hradec Králové - Aktuální změny právních předpisů ve školství Ústí nad Orlicí - Příprava a zpracování roční účetní závěrky 2012 příspěvkovými organizacemi zřízenými ÚSC - Lanškroun - Příprava příměstského tábora - Praha Lenka Stejskalová - Zdravotník zotavovacích akcí Ústí nad Orlicí - Systém přípravy rozvoje a vedení pedagogů volného času - Výtvarné proměny odpadových materiálů a přírodnin Ústí nad Orlicí - Dílny Jany Matoušové Vánoční závěsné dekorace - Akreditační školení VOHO Týnec nad Sázavou - Velikonoční dílna - Svitavy Marcela Chromcová - Velikonoční dílna - Svitavy - Školení pro uživatele interaktivní tabule SMART Lanškroun 5. Zájmová činnost pravidelná: Ve školním roce bylo otevřeno celkem 51 zájmových útvarů.

3 Členové byli přijati do zájmového kroužku, klubu, kurzu na základě závazné přihlášky a zaplacené úplaty. Výuka a pracovní činnosti zájmových útvarů probíhaly v budově DDM na Vančurově ulici č.p. 46, v gymnastickém sále SPŠ a SOU, v tělocvičnách lanškrounských základních škol, gymnázia, v tanečním sále a v prostorách firmy Forea, ve výtvarné dílně ZŠ B.Smetany, které má DDM smluvně pronajaté, dále v ZŠ Rudoltice a Dolní Třešňovec. V nabídkovém letáku Domu dětí a mládeže pro školní rok bylo nabízeno celkem 57 zájmových útvarů. Pro malý počet zájemců, někdy i po opakovaném náboru, se neuskutečnily tyto kroužky: němčina a ruština pro děti, kreslení je hra, paletka, šikulka, sportovky, plavání, florbal pro dívky, ptáčata, abeceda, pojď si hrát, základy práce s PC pro dospělé a pro seniory. V ZŠ a MŠ Rudoltice bylo ustaveno 11 zájmových kroužků: taneční, angličtina, zpívání pro radost, počítačový, výtvarný plavecký a outdoorový kroužek, šikulové, veselé notičky, hrátky s angličtinou, kroužek logopedické prevence. V ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec byl ustaven kroužek taneční a výtvarný K činnosti zájmových kroužků - účast na soutěžích, prezentace na veřejnosti a mimořádné aktivity: Mažoretky Světlušky patří mezi nejvýraznější kroužky DDM. Úspěšně reprezentují jak svými četnými vystoupeními na veřejnosti ( Lanškrounská kopa, slavnostní otevření atletického stadionu Romana Šebrleho, sportovní ples v Lanškrouně, Calibr cup, maturitní ples SOŠ a SOU, sportovní ples v Kerharticích, výstava psů, atd.), tak účastí na soutěžích a přehlídkách soutěž ve Dvoře Králové nad Labem (Dvorská jednička), Otrokovicích (Děti fitness 2. místo a postup do Prahy na finále), v Praze (Děti v akci 2. místo, Chodovské berušky), Litovli (Litovelský pohárek), Dolním Benešově ( Excelent cup 1. místo). Za všechny tyto úspěchy byl kolektiv mažoretek Světlušek na návrh DDM oceněn komisí pro výchovu a vzdělávání při městské radě v Lanškrouně v anketě Mládež reprezentuje město Lanškroun za vzornou reprezentaci Města v roce 2012, což svědčí o velmi dobrých výsledcích práce tohoto kroužku. Taneční skupina JUICY účast v taneční soutěži v České Třebové a v Hlinsku, reprezentace na městských akcích - Majáles 2013, Městské slavnosti u příležitosti Lanškrounské kopy, na maturitních plesech a firemních akcích. Atletický kroužek svoji činnost zahájil teprve v druhé polovině školního roku. Vedoucí kroužku zorganizoval spolu s ostatními členy atletického oddílu a pracovníky DDM sprinterské závody Lanškrounský rychlík. Členové kroužku získali jedno 1. a dvě 2. místa ve svých kategoriích. Akce byla finančně podpořena starostkou Města a sponzory, měla velký úspěch. Šachový kroužek úspěšná účast v řadě akcí: 2. místo v Mistrovství Čech v kategorii do 16 let, 1. místo v krajské soutěži družstev, 1. místo v krajském přeboru družstev a postup do 1. ligy, kde získali 5. místo. V soutěži jednotlivců jedno medailové místo. Účast v šachových turnajích: krajský přebor družstev a Vánoční turnaj ve Svitavách, krajský přebor v Poličce, Orlická šachovnice, 1. liga dorostu v Hradci Králové, KPJ v Hlinsku, krajský přebor v rapid šachu v Chvaleticích, Lanškrounská věž. Moderní tance s Vendulou přestože tento kroužek začal pracovat prvním rokem, reprezentoval velmi úspěšně DDM DAMIÁN Lanškroun na Bambiriádě 2013 v Chrudimi.

4 Horolezecký kroužek reprezentoval DDM v několika místních i celorepublikových závodech. Příklady: Tendon Cup v Olomouci, Orlové, Lanškrouně, Sobotce. Vedoucí kroužku společně se členy horolezeckého oddílu zorganizovali Vánoční lezecké závody a na závěr školního roku místní lezecké závody pro zájemce z lanškrounských i okolních ZŠ.V jarních měsících navštívili lanové centrum Peklák v České Třebové. O.K. klub činnost byla přemístěna z domu Piano do nových prostor firmy Forea (bývalá Paco). Organizační sekce klubu uspořádala mnoho doprovodných aktivit: vánoční a velikonoční rukodělné workshopy, celotýdenní nabídka akcí o jarních prázdninách, první dva týdny v době hlavních prázdnin. S velkým ohlasem se setkalo malování klokanů na OPEN AIR festivalu klokan na Maninské louce. Počet zájmových útvarů: 51 Počet členů zájmových útvarů: 578 PŘEHLED počtu dětí pro šk. rok dle statistického výkazu k zájmová počet předškolní žáci ostatní činnost: kroužků děti sportovní technická přírodovědná 2 29 estetická společenskovědní klubová 2 10 ostatní celkem

5 Podíl zájmových činností Věkové složení Porovnání počtu zapsaných účastníků předškolní žáci ostatní šk.rok šk.rok šk.rok Příležitostná činnost celkový přehled akcí: Počet uspořádaných akcí ve šk.roce : 253 Z tohoto počtu o SO, NE: 131 Počet účastníků na akcích: Z tohoto počtu o SO,NE: 4 257

6 Srovnání s minulými roky: akce: šk.rok šk.rok šk.rok počet akcí z tohoto počtu o SO,NE počet účastníků z tohoto počtu o SO,NE šk.rok šk.rok šk.rok počet akcí z tohot počtu o SO,NE šk.rok šk.rok šk.rok počet účastníků z tohoto počtu o SO,NE 7. Táborová a další činnost spojená s pobytem DDM zajišťoval programy a nabídky činností na prázdninové dny (podzimní prázdniny, jednodenní pololetní prázdniny, jarní prázdniny a velikonoční prázdniny) touto formou: - zábavné a naučné soutěže - jednodenní výlety - tvořivá a výtvarná činnost - sportovní soutěže a turnaje Nabídky činností o volných dnech využilo celkem 313 účastníků.

7 Viz: příloha č. 1 přehled akcí DDM Lanškroun zorganizoval v době dlouhodobého volna tj. o jarních a letních prázdninách odborná soustředění kroužků a jednodenní výlety: Příměstský šachový tábor - jarní prázdniny v Dělnickém domě Lanškroun Proleťte se s námi letními prázdninami - jednodenní výlety a Sportovně tvořivý příměstský tábor: téma: PIRÁTI v DDM Soustředění šachových kroužků - příměstský tábor v Dělnickém domě Prázdniny s Okáčkem - jednodenní aktivity pro mládež od 7 do 26 let v prostorách firmy Forea Prázdninové činnosti DDM DAMIÁN se zúčastnilo celkem 217 dětí a mládeže. 8. Další činnost zájmového vzdělávání Osvětová a informační - Výchova k tradicím Předvánoční čas: při předvánočních akcích kroužků DDM ( Vánoční pexesový turnaj, Adventní víkendovka, Vánoce s mažoretkami) byly dětem připomenuty vánoční zvyky, zábavy a pověry, kterými se bavili naši pradědečkové a prababičky. Velikonoční svátky: připomenutí velikonočních tradic: malováním kraslic nejrůznějšími technikami, pletení pomlázky z vrbového proutí, velikonoční dekorace - akce pod názvem Velikonoční vyrábění v DDM. - Výukové ekologické programy určené pro žáky 4. tříd základních škol, které jsou součástí projektu EKOLIBŘÍK, napomáhají školám k plnění úkolů v ekologické osvětě a výchově. Jejich cílem je přivést děti a mládež ke vnímání okolního prostředí, ve kterém žijeme. Těchto programů se zúčastnilo celkem 121 žáků. Akce DEN ZEMĚ 2013, která je rovněž součástí projektu, se zúčastnilo 128 žáků 6. tříd ZŠ a studentů primy Gymnázia v Lanškrouně. Spontánní činnosti - pro tuto činnost má DDM Lanškroun velmi omezené možnosti, zejména prostorové a materiální. Nabídka spontánních aktivit byla zaměřena na tyto činnosti: - stolní a deskové hry - volné malování a výtvarná činnost - maňáskové divadlo - stolní tenis, líný tenis, míčové hry, basketbal, florbal možnost využití dvora v jarních až podzimních měsících - počítačové hry a volný přístup k internetu - volný vstup do O.K.klubu (otevřený klub) prostory firmy Forea (bývalá Paco) Nabídky spontánních aktivit využilo ve školním roce celkem účastníků. Ostatní činnosti - Výstava prací z celoroční výtvarné soutěže Malujeme s básničkou (soutěž určená dětem všech věkových

8 kategorií, každý měsíc jiné téma) byla realizována od června do října 2013 v prosklených vitrínách České pošty na Nám. J. M. Marků v Lanškrouně. Dále zde byla výstava fotografií z některých velkých akcí DDM. 9. Organizace soutěží a přehlídek DDM DAMIÁN byl organizátorem: okresních kol biologické olympiády kat. C a D: kategorie C se zúčastnilo: 22 žáků kategorie D se zúčastnilo: 20 žáků O některých akcích hovoří články z místního tisku Listů Lanškrounska a regionálního tisku Orlický deník Viz: příloha č Mezinárodní aktivity DDM je držitelem certifikátu na jméno Lenka Honzalová, který jej opravňuje k vykonávání činnosti vysílající organizace v rámci akce 2 Evropská dobrovolná služba programu EU Mládež v akci. Dále jsme držiteli certifikátu pro hostitelskou organizaci a jsme oprávněni k vykonávání činností hostitelské organizace v rámci akce č.2 Evropská dobrovolná služba programu EU Mládež v akci. Na základě zpracovaného projektu a následného schválení Českou národní agenturou MLÁDEŽ hostil DDM DAMIÁN do konce roku 2012 Estonku Kristi Reilent. Dobrovolnice se zapojila do aktivit DDM. Učinila několik návštěv v lanškrounských základních školách. Pravidelně navštěvovala hodiny kroužku Anglické konverzace, které po dobu 3 měsíců sama vedla pod dohledem odpovědného pracovníka DDM. 11. Projekty Dům dětí a mládeže DAMIÁN se zapojil do národního projektu s názvem KLÍČE PRO ŽIVOT, jehož realizátorem je Národní institut dětí a mládeže společně s Odborem pro mládež Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Zpracoval 2 projekty v oblasti průřezových témat: Participace a informovanost, výchova k aktivnímu občanství (zřízení otevřeného a organizačního klubu pro náctileté). Medializace a mediální výchova (vybavit členy zájmových kroužku a webovky mediální gramotností a porozuměním médiím). Projekty byly zahájeny v roce 2011 a ukončeny v říjnu Oba projekty byly zařazeny do publikace Průřezová témata, která vyšla na jaře roku 2013 jako příklady dobré praxe, což je velký úspěch. Dále byly zpracovány následující projekty:

9 Žádost o Akreditaci Expression of Interest pro projekty Evropské dobrovolné služby v rámci programu EU Mládež v akci zpracována a schválena. Prostřednictvím Města Lanškroun podána žádost o grant z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2013 v oblasti A1 - Podpora sportovní činnosti škol a ŠZ, které nezřizuje Pardubický kraj. Název projektu: O.K.klub v novém. Projekt nebyl finančně podpořen. Zpracován a zaslán stručný projektový záměr pro Fond T mobile Nadace VIA pod názvem Mluvme spolu. Dostali jsme se do užšího výběru, na základě toho byl zpracován detailnější projekt. Projekt nebyl finančně podpořen. 12. Služby poskytované veřejnosti, školám a zařízením Základní školy nabídka ekologických výukových programů, které jsou součástí projektu EKOLIBŔÍK. Výukové programy, které napomáhají školám k plnění úkolů v ekologické osvětě a výchově, jsou určené pro žáky 4. tříd ZŠ. Školní družiny při ZŠ - nabídka zábavných a naučných programů pod názvem: Letem světem Evropou, Afrikou, Asií, dále výtvarných činností. Veřejnost vystoupení kroužků mažoretek, break dance, moderních tanců, kroužku super dance a hvězdiček na lanškrounských městských slavnostech, na akcí Běh do vrchu, na firemních akcích, plesech, před sportovními turnaji, Majáles 2013, setkáních se seniory atd. DDM organizuje výlety, prázdninovou a táborovou činnost pro zájemce z řad veřejnosti. Nabízí možnost zapojení se do pravidelné činnosti (zájmových kroužků) a do spontánních aktivit. Zařízení: propůjčování atrakcí na různé akce dětské dny, karnevaly, výstavy, dny otevřených dveří, zahradní slavnosti atd. Prostory: na základě řádně sepsané smlouvy pronajímal DDM prostory v přízemí budovy (herna, sociální zařízení a kuchyňka) pro činnost hudební školy Yamaha class, dále pak pronajímal prostory Republikovému centru vzdělávání. 13. Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi: Dům dětí a mládeže DAMIÁN úzce spolupracuje s různými organizacemi a subjekty ve městě. Bez nich by některé akce nemohly být uskutečněny. Pomoc tkví především v poskytování nezbytných prostor, rozhodčích turnajů, hodnotitelských komisí a odborných poradců různých soutěží. Jsou to: Cyklistický klub Lanškroun - spolupráce při organizaci cyklistických závodů mládeže. Volejbalový klub Lanškroun - spolupráce při organizování volejbalových turnajů. Šachový klub spolupráce při organizování šachových turnajů. Atletický oddíl Albrechtice spolupráce při akci Běh do vrchu. Město Lanškroun podíl DDM při zajišťování her a soutěží v rámci městských slavností u příležitosti pořádání dálkového pochodu Lanškrounská kopa. Kulturní centrum Lanškroun spolupráce při organizování větších akcí např. Mikulášské odpoledne, Dětský den atd. MO Českého rybářského svazu Lanškroun spolupráce při organizování rybářských závodů.

10 Myslivecké sdružení Obora Lanškroun pomoc při akci DEN ZEMĚ a některých prázdninových aktivit. Lanškrounské základní a střední školy poskytování prostor, především tělocvičen pro sportovně a pohybově zaměřené kroužky, pro pořádání turnajů a sportovních soutěží. 14. Propagační činnost Na základě osvědčených forem propagační činnosti se DDM zaměřil na: nástěnky na školách propagační činnost formou plakátů, letáků, různých informací, propozic soutěží atd. osobní návštěvy pedagogů volného času DDM ve třídách k propagaci je využíván čas přestávek školní rozhlas díky dobré spolupráci s řediteli škol byla činnost propagována i tímto způsobem nástěnky přímo v budově DDM a osobní návštěvy pedagogů volného času v jednotlivých kroužcích, dále vývěsní skříňka před budovou DDM zveřejňování zpráv z činnosti DDM v místním i regionálním tisku Listy Lanškrounska, Orlický deník nabídku zájmové činnosti, zprávy o aktivitách DDM ve volných dnech, případně další zprávy související s propagací činnosti DDM a dobrou informovaností zveřejňujeme na internetových stránkách DDM (www.ddm-lanskroun.cz). DDM využívá pro svou propagaci Informační centrum Lanškroun. 15. Materiálně technické zabezpečení Dům dětí a mládeže DAMIÁN se nachází v budově Města Lanškroun na Vančurově ulici č. 46. Na základě Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Lanškroun a DDM DAMIÁN, Lanškroun jsou DDM propůjčeny všechny prostory budovy a přilehlé zahrady k užívání. Tento původně rodinný dům byl v minulosti (před DDM) využíván Mateřskou školou a jeslemi. Jedná se o starou budovu s ne zcela vyhovujícími prostorami. V přízemí budovy jsou tři univerzálně vybavené klubovny, jedna prostornější herna, malá šatna a sociální zařízení. V patře je jedna klubovna, malá PC učebna, malá kancelář hospodářky, kancelář pedagogů volného času a ředitelna. Na základě požadavku na nutné opravy budov nad rámec povinností stanovených zřizovací listinou adresovaného na Odbor investic a majetku Městského úřadu Lanškroun byla v budově DDM zahájena rekonstrukce topení a výměna oken. Vybavení pracoven a kanceláří je celkově zastaralé. V roce 2012/13 se podařilo zařídit novým nábytkem kancelář pedagogů volného času a vyměnit podlahovou krytinu ve třech místnostech DDM. 16. Informace o odloučených pracovištích V lednu 2013 získal DDM náhradní prostory pro činnost O.K. klubu v areálu firmy Forea, které má DDM smluvně pronajaté. Zde probíhá činnost otevřeného klubu pro děti a mládež ve věku od 7 do 26 let. Vstup je zdarma.

11 17. Ekonomické zajištění činnosti Veškerá hlavní činnost DDM byla financována z MŠMT, rozpočtu zřizovatele, z dotací, z vlastních zdrojů, sponzorských darů a grantů. Zájmové vzdělávání bylo poskytováno za úplatu. Viz: příloha č. 3 zpráva o hospodaření 18. Údaje o výsledcích z kontrol I.. Česká školní inspekce - Pardubický inspektorát 1.Veřejnoprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých školám a školským zařízením zřízených obcí byla provedena ve dnech 1. a Kontrolní pracovníci: Bc. Miloslava Šimonová Bc. Lenka Koutníková Bylo zkontrolováno 55 dokladů a materiálů, o které se kontrolní zjištění opíralo. V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení sledovaných právních předpisů, platných v kontrolovaném období. 19. Závěr Ve školním roce 2012/2013 došlo k personální změně: od září roku 2012 nastoupila po absolvování Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci obor Řízení volnočasových aktivit do DDM nová zaměstnankyně Mgr. Lenka Stejskalová, která se velmi brzy zapracovala a vnesla do činnosti DDM nové aktivity. Výchovně vzdělávací činnost DDM DAMIÁN Lanškroun probíhala podle celoročního plánu a ŠVP. Některé akce bohužel nemohly být uskutečněny pro malý zájem, protože jejich realizace by byla neefektivní. Naopak některé byly uskutečněny nad rámec plánovaných aktivit dle potřeb, zájmu a žádosti lanškrounských i okolních ZŠ. Zájmová činnost pravidelná byla z velké části přesunuta do škol a školských zařízení ve městě, kde využíváme především tělocvičny, odborné pracovny a učebny. V budově DDM na Vančurově ulici se schází pouze zájmové kroužky nenáročné na prostor a technické vybavení. Tato skutečnost ztěžuje řídící a kontrolní činnost pedagogů volného času a vedení DDM. 20. Přílohy 1. Celkový přehled pořádaných akcí v roce 2012/ Články z Listů Lanškrounska, Orlického deníku 3. Zpráva o hospodaření 4. Fotografie z některých akcí a soutěží v Lanškrouně dne Zpracovala: Ilona Cinková ředitelka DDM Lanškroun

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 720

Více

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 72079878

Více

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Kroužky Adrenalin a Vodák dovádějí v bazénu - leden 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 3 3. Personální

Více

Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. ředitelka DDM

Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. ředitelka DDM Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Bystřici dne 2. 9. 2014 Zpracovala: Bc. Jarmila Wróblová ředitelka DDM OBSAH: 1. 2. 3.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2012/2013 Obsah: Základní údaje o Domu dětí a mládeže Neratovice 3 Právní a majetkové podmínky 3 Vymezení hlavního

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968 2. května 968, 288 02 Nymburk IČO: 61632376, tel. +420 325 514 671 e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1473/14-S. Šultysova 518, 274 01 Slaný ostrov.slany@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1473/14-S. Šultysova 518, 274 01 Slaný ostrov.slany@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1473/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 46 416 277 Dům dětí a mládeže OSTROV, Slaný, Šultysova 518 Šultysova 518,

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010 Dům dětí a mládeže Olomouc Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009/2010 Olomouc, listopad 2010 1 Obsah Obsah...2 A Základní údaje o školském zařízení...4 A. 1 Předkladatel výroční zprávy...4 A.

Více

Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav tel. 326 323 281, fax 326 326 937, e-mail ddm-mb@ddm-mb.

Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav tel. 326 323 281, fax 326 326 937, e-mail ddm-mb@ddm-mb. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav tel. 326 323 281, fax 326 326 937, e-mail ddm-mb@ddm-mb.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Strana 1 z 19 Dům dětí a mládeže Olomouc ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro období 2014 2019 Datum platnosti: 1. 10. 2014 Výtisk číslo: 2 Projednán: Na pedagogické poradě 29. září 2014 NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ

Více

Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro Výroční zpráva Školní rok 2013/2014

Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro IČO: 48 32 66 40 Tel.: + 420 374 622 277, Fax.: + 420 374 627 263 www.ddm-stribro, e-mail: dumdeti.stribro@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, KOLÍN, PRAŽSKÁ 161 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26) 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 V Blansku dne 8.0.2008 Č.j. ERB/528/08 A.2./A 0 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Obsah : I. Základní údaje o

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2011-2012 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost 4. Struktura a personální obsazení

Více

Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary

Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary 1 Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary Plán zájmového vzdělávání 2013 2014 Plán vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2012 2013 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Identifikační údaje Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011

PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011 MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TÝN NAD VLTAVOU www.ddmtyn,cz PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011 Obsah : 1. Úvod 2. Zájmové vzdělávání 3. Personální zabezpečení 4. Materiální a technické

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více