Mateřská škola The Garden Nursery v Londýně Milena Svobodová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola The Garden Nursery v Londýně Milena Svobodová"

Transkript

1 Mateřská škola The Garden Nursery v Londýně Milena Svobodová Zahraniční stáže v Mateřské škole The Garden Nursery jsem se zůčastnila v plánovaném termínu od do společně se svou kolegyní Taťánou Metelkovou.( já vlevo ). Školka se nachází v západní části Londýna, v obytné části města, asi 1 hod cesty od centra Londýna busem a metrem. Kolem areálu vede rušná silnice, v blízkém okolí se nachází další mateřská škola a dvě základní školy. Školka je umístěna v přízemní budově s rozlehlou zahradou a parkovištěm. Před vstupem do budovy je stojan na kola a dětské kočárky. Provozovatelé MŠ si areál pronajímají od církve. V blízkém okolí je rozlehlý městský park s prostornou travnatou plochou, se stromy, rybníčkem, výsadbou keřů a květin a dvěma dětskými hřišti s herními prvky a asfaltovou plochou pro sport. MŠ provozují soukromé osoby Tom Kilsby a Laurence Spear. Dva muži, dva učitelé, což je pro nás v předškolním vzdělávání neobvyklé. Na provoz získávají finanční prostředky částečně ze státní dotace a částečně z příspěvků rodičů. Dle dostupných informací stát dotuje pobyt v MŠ v rozsahu 15 h týdně dětem od 3 let a dětem od 2 let ze sociálně slabých rodin. Zbytek úplaty, jejíž výši stanovuje MŠ, hradí rodiče. MŠ je určená dětem ve věku 2 5 let, navštěvuje ji průběžně 60 dětí. Je koncipována jako jednotřídní, heterogenní. V době naší přítomnosti bylo ve školce dětí ve věku 2 4 roky. Denní řád je dodržován. Převládají spontánní činnosti a dobrovolná činnost v Centrech aktivit dle svobodné volby každého dítěte. Skupinovým řízeným aktivitám je dopoledne i odpoledne věnováno cca 2 x 20 min. Děti se mohou zapojit do organizovaných činností v Centrech aktivit, která jsou za přítomnosti asistentek přístupná během celého dne. Vzhledem k dostatečnému personálnímu zabezpečení ( 2 učitelé a 5-7 asistentek denně ) jsou využívány různorodé organizační formy: frontální, skupinová (převážně v Centrech aktivit) i individuální. Je respektováno soukromí dětí. Budova MŠ je malou vstupní chodbou rozdělena na dvě části. Levou část využívá církev, ale školka není církevní. V levé části se nachází kuchyňka na přípravu stravy a umývání nádobí a sociální zařízení. V pravé části budovy je školka jednotřídní. Vstupní dveře i vstupy do obou částí budovy jsou uzamčeny

2 bezpečnostním kódovacím zařízením. Každý vstup do budovy je pod kontrolou některého z učitelů. Rovněž branka ze zahrady k parkovišti (výška dospělého člověka) je uzamčena. Vnitřní pravá část budovy je členěna na tři místnosti jednu velkou a dvě menší. V první menší místnosti je stůl a židle pro pracovní činnosti, skříňky s pomůckami, smyslový koutek (s plastovou vaničkou s vodou, listy, dřívky a sítky na lovení předmětů, a s vaničkou s pískem a kamínky)- Cooking and Play doh area. Druhá část této místnosti je vybavena nábytkem a pomůckami vztahujícími se k životu v rodině (dřevěná barevná zástěna symbolizující vstupní dveře a stěny bytu, dětská kuchyňka, toaletní stoleček a další vybavení připomínající domácí prostředí. Stěny jsou polepeny obrázky a fotografiemi rodinných příslušníků a příbuzných a vyrobenými papírovými tácky polepenými obrázky oblíbených potravin) Role play area. Druhá menší místnost vlevo s názvem Language area slouží jako místnost pro přebalování dětí, jejich odpočinek na koberci či lehátkách a jako prostor pro hraní divadélka či čtení a manipulaci s knihami. Stěny jsou bohatě zdobeny obrazovým materiálem obrázková abeceda, zvířátková abeceda, výtvarná činnost dětí, baby sings plakáty ke znakování batolat k jazykovému rozvoji dětí ). Hlavní část třídy je rozdělena na administrativní část (místo pro knihu příchodů a odchodů dětí, telefon, nástěnku pro informace rodičům, tabuli s aktuálním plánem denních činností) a další centra aktivit: hrací centrum (koberec, místo pro uložení hraček jako jsou dětská malá i větší auta, vláčky, dřevěné kolejnice atd., výtvarné centrum (stoleček sloužící i jako jídelní při obědě, skříňky pro uložení výtvarného materiálu), stavební centrum ( Construction area, stavebnice - dřevěné kostky a jiná tělesa, Duplo, Lego, fotografie staveb z celého světa), vzdělávací centrum (stoleček s naučnou literaturou, didaktické hračky, psací stolek, koberec pro společné vzdělávací a pohybové aktivity ( Carpet time, stoleček s notebookem, interaktivní tabule) a hudební koutek (místo pro dětské hudební nástroje). Na stěnách velké třídy je možno nalézt narozeninový kalendář, strom přátelství (namalovaný strom, na listech jsou fotografie dětí ze třídy), vlajky států, nástěnka se zajímavostmi ze života lidí na různých kontinentech, obrázková abeceda, číslice s příslušným počtem obrázků. Ve třídě je i akvárium se žábou a africkým šnekem. Všechna centra jsou dětem přístupná, všechny hračky mohou dle zájmu využívat. Understanding area písmenka na stěnách, centrum porozumění. Vstup na zahradu je přímo z velké třídy a je po celý den ve všech ročních obdobích dětem umožněn, tzn. že se děti do třídy nepřezouvají a mohou se dle zájmu (kromě řízených činností) volně pohybovat uvnitř budovy nebo na zahradě. Ve všech částech budovy, kam mají děti přístup, je zajištěn nepřetržitý dozor. V době našeho pobytu bylo v MŠ přítomno 7 dospělých osob (2 učitelé a 5 asistentek). Rozlehlá zahrada je také rozdělena na různá zákoutí. Pod pergolou přiléhající k budově je vybudován koutek pro pracovní a výtvarné činnosti, koutek pro konstruktivní hry na koberci a stolečku, zoologické centrum s potravou a prostředky na chov zvířat (králíčci, brouci, motýli) a jídelní koutek se dvěma dřevěnými lavicemi. Pergola je lemována kačírkem s vysázenými keři. Pro ekologickou výchovu slouží tři záhonky se zeleninou a květinami osázená dřevěná loďka. Na zahradě nechybí ani ohraničený prostor s přírodními překážkami (špalky), hrací dřevěný domeček se zahrádkou ohraničenou nízkým dřevěným plotem, z herních prvků dřevěný hrad, pískoviště a fotbalové branky. Zahrada je udržovaná. V MŠ jsou plně respektovány individuální potřeby dětí i denní řád. Je dodržován pitný režim (děti si nosí vlastní pití nebo jim je nabízeno v MŠ). Ke svačině je dětem nabízeno ovoce, při obědě zeleninové saláty. Děti mají dostatek příležitostí k pohybu a pobytu venku, většinou v rámci spontánních činností. Střídají se řízené a spontánní pohybové aktivity. Učitel nepřebírá od rodičů brečící děti, nechává je uklidnit a dovolí rodičům společný krátkodobý pobyt ve třídě. V době našeho pobytu bylo ve třídě několik menších dětí, které měly problémy s adaptací. Individuální potřeby dětí jsou pedagogy zcela respektovány. Komunikace učitelů a asistentů s dětmi je klidná a vstřícná, děti jsou chváleny a odměňovány samolepkami. V době naší přítomnosti děti nebyly příliš vedeny k samostatnosti, pořádku a hygieně.. Denní program je napsán na tabuli umístěné u vstupních dveří, aby se s ním mohli seznámit i rodiče. Týdenní plán je umístěn na nástěnce ve třídě a rovněž elektronicky rozesílán rodičům, aby si dle zájmu mohli zvolit dobu pobytu dítěte v MŠ. Každý asistent má na starost jednu oblast nebo skupinu dětí. Zaznamenává do tabulky sledované oblasti aktivit provozované s přidělenými dětmi během týdne práci s vodou, pískem, modelovací hmotou, výtvarné a pracovní činnosti, jazykovou přípravu a pobyt venku Zařízení pro předškolní vzdělávání, stejně jako ostatní stupně škol, se řídí obecně platným dokumentem. Zvláštní pravidla platí pro vzdělávání dětí do 2 let věku, naše MŠ The Garden Nursery, akreditaci pro vzdělávání dětí mladší dvou let nezískala. Děti, které k dovrší 4 let věku, nastupují na povinnou školní docházku do školy.

3 Kontrola činností v MŠ je důsledná, zaměstnanci musí veškeré činnosti písemně zaznamenávat (příchody a odchody dětí, příchody a odchody zaměstnanců, evidenční listy a další osobní dokumenty dětí, odchody s dětmi na toaletu, čas a frekvenci výměny plen, dobu podávání stravy, dobu spánku jednotlivých dětí a její kontrolu, provozované aktivity, zapojení jednotlivých dětí atd. Plánování v mateřské škole, individuální přístup k dítěti a hodnocení vychází z dokumentu Development Matters in the Early Years foundation Stage (EYFS), který vydala společnost The British Association for Early Childhood Education (www.early-educatin.org.uk). Jde o nestátní dokument. Je dostupný na: Začlenění aktivit ze všech 7 vzdělávacích oblastí musí každý učitel a asistent každý den zaznamenávat do archu a na konci týdne vyplnit jejich četnost a provést evaluaci. Sebeevaluaci musí provádět písemně učitelé a asistenti pravidelně každý týden. Vztahuje se především k jejich komunikaci s dětmi a jazykovému rozvoji dětí Informační systém mezi MŠ a rodiči je rovněž propracován. Jelikož jednotlivé děti zpravidla nedocházejí do MŠ pravidelně, jsou rodiče informováni o týdenních činnostech s předstihem, rovněž mají přístup k záznamům o vývoji a osvojování dovedností svého dítěte. V MŠ v době naší přítomnosti pracovali 2 učitelé (současně provozovatelé) a 7 asistentek (jejich přítomnost je závislá na aktuálním počtu dětí, celkem se zde střídá 14 asistentů, z toho 1 muž), uklízečka a pomocnice pro výdej stravy. Učitelé mají pedagogické vzdělání, asistenti ne. Dle dostupných informací zaměstnanci mateřské školy nemusí mít pedagogické vzdělání. Výši úvazku či plat jsem nezjišťovala. Do MŠ dochází 1x týdně speciální pedagog logoped. Z pozorování komunikace pedagogů s rodiči a jejich chování lze usoudit, že mezi rodiči a pedagogy panuje důvěra, vstřícnost, porozumění a vzájemný respekt. Rodiče jsou ochotni spolupracovat, naslouchat, předávat a přijímat informace o dětech. Rodiče často v MŠ zůstávají a zapojují se do činností. Mateřská škola pořádá společné akce pro rodiče a děti (oslava narozenin, The Independent day, Thanksgiving day, dny jiných národních kultur spojené s ochutnávkou tradičních jídel, sportovní dny a turnaje, společný pobyt v parku apod.). Tyto společné akce jsou zaznamenány v kronice, do které jsme měly možnost nahlédnout, včetně fotodokumentace. O dětech jsou vedeny individuální záznamové archy, kde pedagogové hodnotí pokroky v jednotlivých oblastech vzdělávání a úroveň dovedností. Jelikož jsou záznamy o každém dítěti vedeny elektronicky, mají k nim přístup i rodiče (pouze pod hesle ke svému dítěti ) a mohou na toto téma s učiteli i diskutovat. Učitelé mají k dispozici jednotné tabulky očekávaných dovedností a úrovni rozvoje v jednotlivých oblastech pro různá věková období, na jejichž podkladě provádí srovnávací analýzu. V Mateřské škole The Garden Nursery mne nejvíce zaujal příjemný a klidný přístup k dětem. Denně kolem byla cítit příjemná a pozitivní atmosféra s úsměvy učitelů na tváři. Mé postřehy z pobytu ve školce byly různorodé. Překvapilo mne, že si děti pokaždé nemyjí ruce před jídlem, nosí pleny až do 5-ti let a toaletu využívá jen malé procento dětí, ve školce mají učitelé rozdělené služby na přebalování. Děti se ve školce nepřevlékají do oblečení do školky a ani navenek, jak přijdou, tak odejdou, včetně obuvi. Děti do školky chodí i s nudlí u nosu a rýma pro ně není nemoc. Tím pro mne je nedostatečná hygiena školky. Hračky po dětech uklízí dospělí. Zaujalo mne maximální zabezpečení k uzavření prostor školky, ale zároveň dveře na zahradu jsou celoročně otevřené a děti se mohou pohybovat za každého počasí uvnitř i venku dle své volby. Organizaci s vedením školky a spolupráci s rodinou hodnotím jako obdobná rodičovská a mateřská centra v ČR. Určitě bych neměnila nastavení hranic dětem a dodržování určitých pravidel v péči prostředí a dětem vedení k samostatnosti a soběstačnosti. Inspirovala jsem se některými pomůckami a vybavením školky, které bych v naší školce pro práci s dětmi také uvítala. Především kádě na hry na smyslové vnímání a aktivity s vodou a pískem, které se tak mohou praktikovat uvnitř školky. Zavedla bych zapisování do tiskopisů, kdy šlo jaké dítě na toaletu, kdy a co jedlo, s čím si hrálo dle vlastní volby a tím vice volné hry dle vlastního výběru s motivací v připravených

4 centrech aktivit. Ve třídě bych se zaměřila na rozdělí koutků na centra aktivit s označením a doplněním fotografiemi a obrázky na stěnách ( stavby světa stavění z kostek, zvířata a jejich rodiny, farma, vláčkodráha a dopravní centrum, výtvarný koutek aj. ). Naši třídu máme částečně rozdělenou na taková obdobná zákoutí, ale stále je co zlepšovat. Inspirovala jsem se také přítomností zvířat ve školce ( králíci, žába, africký šnek ) a péčí o ně dětmi. Didaktický materiál mne zaujal především z pohledu rozvoje smyslového vnímání malými dětmi. S dětmi ve školce se mi pracovalo pohodově, do aktivit, které jsem jim připravila, se zapojovaly s nadšením. Podmínky ve školce jsou velmi přátelské, pozitivní a to ovlivnilo také příjemnou atmosféru při práci s dětmi.

5

6

7

8 Fotografie ze stáže zde:

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín

OBJEVUJEME SVĚT. Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Pěnčín Základní škola a Mateřská škola Pěnčín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Pěnčín OBJEVUJEME SVĚT Podklady: Rámcový program pro předškolní vzdělávání Zákon č. 561/2004 Sb.,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOCHÁNKY, příspěvková organizace Kochánky 146, 294 74 Předměřice nad Jizerou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Mateřské školy Kochánky

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOCHÁNKY, příspěvková organizace Kochánky 146, 294 74 Předměřice nad Jizerou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Mateřské školy Kochánky Č.j.: 50/MSK/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřské školy Kochánky pro předškolní vzdělávání s názvem ROK NA VESNICI Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

MÁME SE RÁDI, JSME DOBŘÍ KAMARÁDI

MÁME SE RÁDI, JSME DOBŘÍ KAMARÁDI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁME SE RÁDI, JSME DOBŘÍ KAMARÁDI Motto: Malé džbánky mají velké uši. Děti, které celé dětství vdechovaly atmosféru vřelosti a zářivé

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM ZŠ a MŠ Rudník Rudník 407 54372 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM Motto : SAMOTNÉ DĚŤÁTKO JE DAR Z NEBE S NAŠÍ LÁSKOU A POMOCÍ NACHÁZÍ SAMO SEBE Platnost programu

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice. aktualizace na školní rok 2011/2012

Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice. aktualizace na školní rok 2011/2012 1 Školní vzdělávací program MŠ HRAVÝ SVĚT Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice aktualizace na školní rok 2011/2012 9. aktualizované vydání 1. září 2011 1. vydání 2. září 2002

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Číslo jednací: 106/15 1) Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Sokolnice, příspěvková organizace okres Brno venkov, Zahradní 494 Sokolnice 664 52 Vypracovala:

Více

PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM

PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM Č.j.2014/1ŠVP Mateřská škola Motýlek, Mělník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM Školní rok : 2014/2015 Vypracován na základě : RVP PV kolektivem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

1. Identifikační údaje o mateřské škole

1. Identifikační údaje o mateřské škole Mateřská škola SLUNÍČKO Slunce, slunce, tolik je tě,že jsi na celičkém světě-sviť sluníčko, sviť! Tu se zlatých lánů chytíš, tu na naše vlásky svítíš- nezhasneš nám viď? Kde jsi ty, je krásně všude, jednou

Více

Školní vzdělávací program Meruzalka Mateřská škola Jihlavské Terasy o.p.s.

Školní vzdělávací program Meruzalka Mateřská škola Jihlavské Terasy o.p.s. Školní vzdělávací program Meruzalka Mateřská škola Jihlavské Terasy o.p.s. Název programu: Vzdělávací program Montessori Motta: Pomoz mi, abych to dokázal sám. Vzdělávání neznamená plnit vědra, ale rozněcovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 126, 763 61 Pohořelice, IČO 75024268 Školka pilných včeliček IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KORÁLKY. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KORÁLKY. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KORÁLKY Motto: Ať má každý z nás prostor pro sebe, i když jsme všichni spolu Zpracovala

Více

Barevný rok v Duhové škole

Barevný rok v Duhové škole MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace Sportovní 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem Barevný rok v Duhové škole

Více

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Starý Hrozenkov,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM Plán výchovně vzdělávací práce 2008-2012 Představení mateřské školy Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LETOVICE, TŘEBĚTÍNSKÁ 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA LETOVICE, TŘEBĚTÍNSKÁ 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA LETOVICE, TŘEBĚTÍNSKÁ 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pro školní roky: 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Schválen na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období 2015-2017 Mateřská škola Novoborská Praha 9, Novoborská 611 Školní kurikulum podpory zdraví v Mateřské škole Novoborská Schváleno na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání TY SE MNOU, JÁ S TEBOU, MY VŠICHNI SPOLEČNĚ

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání TY SE MNOU, JÁ S TEBOU, MY VŠICHNI SPOLEČNĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy v Bolaticích s názvem TY SE MNOU, JÁ S TEBOU, MY VŠICHNI SPOLEČNĚ Motto: Naším cílem je šťastný a spokojený úsměv na tvářích našich dětí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více