ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK Láskyplný domov pro každé dítě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011. Láskyplný domov pro každé dítě"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Láskyplný domov pro každé dítě

2 OBSAH 3 Slovo úvodem 4 O nás 5 Hlavní cíle sdružení 6 4 pilíře náhradní rodinné péče v SOS dětských vesničkách 7 Historie SOS dětských vesniček 8 Činnost sdružení v roce Zvyšování kvality poskytované péče 9 Hájení práv dětí 10 SOS dětská vesnička Karlovy Vary Doubí 11 SOS dětská vesnička Brno Medlánky 12 SOS dětská vesnička Chvalčov 13 Komunita mládeže 14 Obecné informace 16 Přehled příjmů a výdajů Děkujeme dárcům a partnerům

3 3 SLOVO ÚVODEM Vážení a milí, v České republice jsou v současné době tři SOS dětské vesničky a taktéž Komunita mládeže, ve kterých byla v roce 2011 poskytována náhradní rodinná péče více než 100 dětem. Našim cílem je co nejefektivněji využívat kapacitu dětských vesniček a pomoci tak těm, kteří naši pomoc skutečně potřebují. V kojeneckých ústavech a dětských domovech v České republice je v současné době více než dětí, které čekají na individuální péči a rodinné zázemí namísto péče institucionální. Péče profesionálů (psychologů a pedagogů), kteří pomáhají matkám pěstounkám při výchově a rozvoji svěřených dětí je velmi podstatnou součástí každodenní práce, kterou Sdružení ve vesničkách během uplynulého roku stabilizovalo a nadále rozvíjí. Naším cílem je získávat nové pěstouny, pěstounky a nově i pěstounské páry. Sdružení se zároveň připravuje na práci nad rámec klasického poskytování náhradní rodinné péče ve vesničkách tedy na nové projekty, zejména z oblasti prevence. Velmi důležitým tématem je i oblast lidských zdrojů. Během roku 2011 došlo k řadě personálních změn a jednou ze stěžejních priorit je vybudovat silný profesionální a stabilní team, který bude zárukou stability a rozkvětu SOS dětských vesniček v České republice. To je samozřejmě velkou výzvou zejména v období, kdy řada evropských států a firem hledá východisko z vleklé ekonomické krize. Věřím, že navzdory této ekonomické situaci, nám naši stávající partneři a donátoři zachovají přízeň, a že se bude dařit tyto vztahy posilovat a rozvíjet. Následující stránky zprostředkují výsledky práce Sdružení za uplynulý rok Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří Sdružení podporují a za důvěru, které si velmi vážíme. Mgr. Gabriela Bártíková Národní ředitelka

4 O NÁS Sdružení SOS dětských vesniček je nezisková organizace, která poskytuje láskyplný domov dětem, o něž se jejich původní rodina z různých důvodů nechtěla nebo nedokázala postarat.

5 5 HLAVNÍ CÍLE SDRUŽENÍ Obhajovat a podporovat práva dětí v České republice, jak je zakotveno v Úmluvě o právech dítěte Organizace spojených národů z roku Prostřednictvím činnosti SOS dětských vesniček poskytovat odbornou péči a podporu opuštěným a ohroženým dětem, které nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve své vlastní rodině. Pomáhat mladým lidem při vstupu do samostatného života poskytováním všech forem péče v rámci Sdružení (SOS dětské vesničky, komunity mládeže, polozávislé bydleni, následná péče). Poskytovat odbornou péči a podporu dětem, mládeži a rodinám v nouzi.

6 6 4 PILÍŘE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V SOS DĚTSKÝCH VESNIČKÁCH MATKA KAŽDÉ DÍTĚ MÁ PEČUJÍCÍHO RODIČE SOS matka pěstounka vytváří úzký vztah s každým dítětem svěřeným do její péče a poskytuje mu bezpečí, lásku a stabilitu, kterou potřebuje. Jako profesionální pečovatelka o dítě ovlivňuje směřování vývoje dítěte a řídí chod domácnosti. Uznává a respektuje původní rodinu každého dítěte. DŮM KAŽDÁ RODINA VYTVÁŘÍ VLASTNÍ DOMOV Dům je domovem pěstounské rodiny, se svou vlastní atmosférou, rytmem a běžnou rutinou. Děti zde zažívají pocit bezpečí a sounáležitosti, dělí se o zodpovědnost, radost i trápení každodenního života. BRATŘI A SESTRY RODINNÉ VAZBY SE PŘIROZENĚ ROZVÍJEJÍ Děvčata a chlapci různého věku žijí společně jako bratři a sestry, biologičtí sourozenci jsou umístěni v jedné SOS rodině. Tyto děti spolu se svou SOS matkou pěstounkou vytvářejí citové vazby, které přetrvávají po celý život. VESNIČKA SOS RODINA JE SOUČÁSTÍ SPOLEČNOSTI SOS rodiny žijí společně a vytvářejí podpůrné prostředí vesničky, kde si děti bezpečně mohou hrát a navazovat přátelství. Rodiny se dělí o své zkušenosti a nabízejí si vzájemnou pomoc. Prostřednictvím své rodiny, vesničky a obce se každé dítě učí aktivní účasti na životě společnosti.

7 7 HISTORIE SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK Myšlenka SOS dětských vesniček vznikla po 2. světové válce v Rakousku. V důsledku válečných situací, během kterých došlo k obrovským ztrátám na životech a zdraví, žilo tehdy v Evropě mnoho dětí, které ztratily své rodiče, stejně jako mnoho osamělých žen, které přišly o své partnery. Špatná ekonomická i sociální situace vedla k tomu, že veškeré orgány i instituce, které poskytovaly péči i ochranu dětem, byly plně vytížené. Tak vznikla idea poskytnout opuštěným dětem příležitost vyrůstat v láskyplném domově, a osamělým ženám nový smysl a naplnění svého života. První SOS dětská vesnička vznikla v roce 1949 v rakouském Imstu a postupně vznikaly další. Potřeba péče o ohrožené děti, které byly z různých důvodů vytrženy ze své původní rodiny, je bohužel stále aktuální, a proto v průběhu druhé poloviny 20. století vznikaly SOS dětské vesničky i v dalších částech světa. Dnes fungují celkem ve 132 zemích světa. V někdejším Československu se myšlenka SOS dětských vesniček objevila v druhé polovině 60. let v souvislosti s celkovým uvolněním politické situace a s tím související aktivizací občanské společnosti. Pod záštitou prof. Jiřího Dunovského a prof. Zdeňka Matějčka vznikl v roce 1968 Kruh přátel SOS dětské vesničky a byla zahájena celonárodní sbírka, jejíž výtěžek byl použit na výstavbu vesniček v Karlových Varech a ve Chvalčově. V plánu byla také vesnička v Brně Medlánkách, ta si ale musela na své otevření počkat téměř 30 let. V roce 1974 byly SOS dětské vesničky nuceně převedeny pod pravomoc státu a činnost sdružení SOS dětských vesniček byla obnovena až po roce V současné době provozuje Sdružení v České republice tři SOS dětské vesničky. Nejstarší z nich vznikla v roce 1969 v Karlových Varech Doubí. V roce 1973 byla uvedena do provozu SOS vesnička ve Chvalčově, malé obci pod vrchem Hostýn ve Zlínském kraji. V roce 2003 pak byla otevřena SOS vesnička v Brně Medlánkách.

8 ČINNOST SDRUŽENÍ V ROCE 2011 V poskytování služeb i v péči se zaměřujeme na individuální přístup ke každému dítěti z vesniček i z Komunity mládeže.

9 9 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÉ PÉČE Pedagogové a psychologové spolu s matkami pěstounkami i samotnými dětmi společně připravují individuální plán rozvoje pro každé dítě. Pro zkvalitnění realizace individuálního plánování byl v minulém roce zorganizován dvoudenní workshop pod vedením kolegů z SOS dětské vesničky v Polsku, kterého se zúčastnili jak pracovníci Sdružení, tak i matky pěstounky. V závěru roku jsme pak v dětské vesničce Chvalčov přivítali dvě nové proškolené pěstounky, které přijaly nové děti začátkem roku Pro zajištění kvality péče je nezbytný kvalifikovaný a zkušený pracovní tým. V roce 2011 jsme se proto zaměřili na zvyšování odbornosti pracovníků. Pedagogové proto absolvovali zahraniční stáž v SOS dětských vesničkách v Polsku a dále jsme zavedli pravidelné setkávání pedagogických pracovníků z jednotlivých vesniček, kteří si tak mohou vyměňovat své zkušenosti, poznání o chodu SOS dětských vesniček, vzájemně se podporovat a prohlubovat tak profesní znalosti i kompetence. HÁJENÍ PRÁV DĚTÍ Rok 2011 byl v České republice ve znamení pokračujících příprav transformace systému péče o ohrožené děti. Součástí byla novelizace související legislativy, na jejímž znění spolupracovali také zástupci organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče, včetně Sdružení SOS dětských vesniček. V závěru roku byla přijata Národní strategie ochrany práv dětí Právo na dětství. Cílem strategie je vytvoření systému, který zajistí důslednou ochranu práv všech dětí v České republice. V roce 2011 odstartoval projekt Evropské komise Práva dětí v náhradní péči, od teorie k praxi: doporučení mladých lidí jako základ potřebných změn. Projekt je zaměřen na práva dětí žijících bez rodičovské péče a je realizován ve čtyřech zemích (Albánie, Česká republika, Finsko, Polsko). Cílem projektu je ovlivnit podobu systému náhradní péče o děti na základě konkrétních doporučení mladých lidí z náhradní péče i odborných pracovníků a také přispět k šíření povědomí o právech dětí v náhradní péči.

10 10 SOS DĚTSKÁ VESNIČKA KARLOVY VARY DOUBÍ V průběhu celého roku 2011 byl pro děti připraven bohatý program různých akcí a aktivit. Děti mohly navštěvovat kroužek rukodělky se zaměřením na zvýšení manuální zručnosti a další pravidelné volnočasové aktivity. Kromě toho rok 2011 pro vesničku v Karlových Varech znamenal: Lyžařský výcvik na Božím Daru. NA KONCI ROKU 2011 VYCHOVÁVALO 6 MATEK V SOS DĚTSKÉ VESNIČCE V KARLOVÝCH VARECH DOUBÍ 19 DĚTÍ. Velikonoční besídka s Dr. Oetkerem, na které děti nacvičily divadelní představení. Účast dětí na soutěži SOS vesničky fotí s Mazdou, ve kterém zvítězila slečna Lenka právě z vesničky v Karlových Varů a jako odměnu získala krásný velký fotoaparát. Mezinárodní výměna návštěva 45 dětí z Hong-Kongu, které si připravily kulturní program a předaly vesničce jako dar sportovní vybavení na fotbal. Den dětí ve spolupráci se společností Chevrolet plný různých soutěží, kouzel a písniček. Na akci vystoupila Bára Nesvadbová a Bohuš Josef. Výlet na hrad Haueštejn se zážitkovým programem. Návštěva herečky Anny Polívkové, která dětem představila knihu Malý princ. Víkendovka ve spolupráci s organizací Přírodou.cz v Novohradských horách.

11 11 SOS DĚTSKÁ VESNIČKA BRNO MEDLÁNKY Skupinové aktivity S dětmi jsme jezdili na tzv. víkendovky, které jsou tematicky zaměřené na jednotlivé oblasti osobnostního rozvoje dětí. V průběhu celého roku jsme pro skupinu starších dětí zařazovali primární prevenci v oblasti drogové problematiky a dalších závislostí. Zájmové kroužky Děti mohly ve vesničce navštěvovat oblíbený počítačový a přírodovědný kroužek nebo si zahrát futsal. Aktivní byla také skupina mladých rybářů, která pravidelně vyjíždí na lov. Mimořádné akce Návštěvu projekce filmu Nickyho rodina, naučné odpoledne Zvířata, kterých se nemusíte bát, spolupráce s Chevroletem závody WTCC, Drakometiáda s hokejovým týmem Kometa Brno, vyhlášení výsledků fotografické soutěže SOS vesničky fotí s Mazdou. O jarních prázdninách jsme vyrazili na lyžařský výcvik, v druhé polovině července nás čekal letní tábor. Také jsme společně slavili Velikonoce a Vánoce. Individuální aktivity Součástí pedagogických aktivit byla individuální práce s dětmi. Spektrum této práce je široké, od podpory silných stránek až po pomoc s vyrovnáváním některých slabin, podle individuálních potřeb každého dítěte. V ROCE 2011 ŽILO V SOS DĚTSKÉ VESNIČCE V BRNĚ MEDLÁNKÁCH 10 RODIN A 46 DĚTÍ.

12 12 NA KONCI ROKU 2011 ŽILO V SOS DĚTSKÉ VESNIČCE CHVALČOV 7 MATEK PĚSTOUNEK, KTERÉ SE DOHROMADY STARALY O 29 DĚTÍ. DALŠÍCH 5 MLADÝCH LIDÍ BYLO V PROGRAMU POLOZÁVIS- LÉHO BYDLENÍ. SOS DĚTSKÁ VESNIČKA CHVALČOV V SOS dětské vesničce Chvalčov bylo v roce 2011 pro děti připraveno široké spektrum kroužků a mimoškolních aktivit jako např.: rukodělný a modelářský kroužek, hudební výchova, kde se děti učí hře na různé hudební nástroje, výtvarná činnost, sportovní aktivity (fotbal, plavání, horolezectví) a vícedenní aktivity s dětmi. Pedagogové se dále věnují individuální práci s dětmi a doučování. Kromě pravidelných aktivit bylo v průběhu roku pro děti připraveno mnoho zajímavých akcí, např.: Lyžařský výcvik ve Vysokých Tatrách. Úspěšná účast dětí ve výtvarné soutěži Čes. zahrádkářského svazu na téma: Zahrádka v květech očima dětí, kde děti obdržely 6. místo. Na letním mezinárodním táboře SOS DV v Itálii si děti užily koupání v jezeře Lago di Caldonazzo, navštívily aquapark a podnikly túru na horu Mount Vecchena, m. n. m. Účast na mezinárodních sportovních utkání s jinými vesničkami v atletice jsme získali 2. místo v hodu koulí a 1. místo v badmintonu. Z fotbalového turnaje v Brně si děti odnášely trofej nejvyšší pohár vítězů. 8 dětí bylo oceněno při vyhodnocení fotografické soutěže firmy Mazda (z celkově 16 ohodnocených fotografií, jich 10 bylo od našich 8 dětí) Společné trávení svátků Vánoční a velikonoční besídka.

13 13 KOMUNITA MLÁDEŽE Do Komunity mládeže většinou přichází mladí lidé, kteří ukončili základní devítiletou docházku a zahajují další studium nebo nastupují do trvalého pracovního poměru. V Komunitě mládeže se mladí lidé připravují na budoucí povolání, získávají praktické životní zkušenosti a osvojují si pracovní dovednosti. V roce 2011 bylo v Komunitě mládeže 7 mladých lidí, kteří studují odborná učiliště v oboru cukrář/ka, číšnice a dále zahradnické obory. S Komunitou úzce souvisí program Polozávislého bydlení, ve kterém v roce 2011 pobývali 3 mladí lidé, kteří studovali střední odbornou školu zdravotnickou, vyšší odbornou školu sociálně-právní a dále charitativní a sociální práci na Olomoucké univerzitě. KOMUNITA MLÁDEŽE JE VÝCHOVNÉ ZAŘÍZENÍ SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK, KTERÉ NAVAZUJE NA PĚSTOUNSKOU PÉČI V SOS DĚTSKÉ VESNIČCE. I v Komunitě mládeže probíhají různé volnočasové aktivity mladí lidé mohou trávit společné čtvrtky sledováním filmového klubu, účastní se různých odborných besed a jezdí společně na hory a další akce.

14 OBECNÉ INFORMACE Sídlo U Prašného mostu Praha Hrad

15 15 SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK Datum vzniku 18. června 1990 Právní forma Občanské sdružení Řádný člen SOS Kinderdorf International, Rakousko Registrace Rozhodnutí MV ČR AVS/ /918/89 Reg. VSP/1 1674/90-R OÚ hl. m. Prahy Identifikační číslo Účel a poslání Sociálně právní ochrana dětí a mládeže, náhradní rodinná péče. Prostřednictvím činnosti SOS dětských vesniček v souladu s modelem péče o děti v SOS dětských vesničkách a dalšími formami náhradní rodinné péče poskytovat odbornou péči a podporu opuštěným a ohroženým dětem, které nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve své vlastní rodině. Statutární orgán JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. předseda předsednictva Členové předsednictva Ing. Ivana Šímová PhDr. Hana Pazlarová Ing. Miroslav Šulai Mag. Gerhard Zwetler Mag. Veronika Schneyder

16 VÝNOSY 2011 NÁKLADY 2011 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Kč Kč Kč PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 2011

17 17 18% Státní dotace 53% Dary individuálních dárců a fi rem 8% Mezinárodní sponzorství 19% Dotace z SOS Kinderdorf 2% Ostatní výnosy VÝNOSY 2011 DOTACE Z SOS KINDERDORF MEZINÁRODNÍ SPONZORSTVÍ STÁTNÍ DOTACE DARY INDIVIDUÁLNÍCH DÁRCŮ A FIREM OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Kč 9% Odpisy majetku 20% SOS DV Chvalčov 12% Národní kancelář 15% SOS DV Doubí 16% Fundraising 5% Komunita mládeže 23% SOS DV Medlánky NÁKLADY 2011 SOS DV CHVALČOV SOS DV DOUBÍ SOS DV MEDLÁNKY KOMUNITA MLÁDEŽE FUNDRAISING NÁRODNÍ KANCELÁŘ ODPISY MAJETKU CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

18 18 DĚKUJEME DÁRCŮM A PARTNERŮM INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI Jedním z nejdůležitějších zdrojů příjmu Sdružení SOS dětských vesniček jsou dary od individuálních dárců. Velice si ceníme každého dárce, který nám přispívá, a zároveň se snažíme získávat nové dárce, kteří chtějí podporovat činnost SOS dětských vesniček. I přes složitou ekonomickou situaci, která v naší společnosti stále panuje, jsme zaznamenali více, než nových dárců, kteří v průběhu roku 2011 přispěli SOS dětským vesničkám jednorázovým darem. Stejně tak se zaměřujeme i na získávání dárců do Klubu patronů, ve kterém dárci přispívají pravidelně. Pro vstup nových dárců do Klubu patronů jsme v loňském roce využili tyto možnosti: kampaň přímého oslovování lidí (Face to Face), telemarketing a přesvědčení stávajících jednorázových dárců. V roce 2011 se tak stalo celkem 399 lidí patrony SOS dětských vesniček, kteří pravidelně podporují naši činnost. V minulém roce jsme také obdrželi dvě dědictví v celkové výši Kč, kterých si velmi vážíme. FIREMNÍ DÁRCI GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI

19 19 PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NADACE A NADAČNÍ FONDY SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK U Prašného mostu 50/4, Praha Hrad Tel./fax: Tisk: Grafokon Tiskárna s. r. o.

20 Láskyplný domov pro každé dítě

Výroční zpráva za rok 2010 Zpracoval:

Výroční zpráva za rok 2010 Zpracoval: Výroční zpráva za rok 2010 Zpracoval: Národní tým Sdružení SOS dětských vesniček www.sos-vesnicky.cz Červen 2011 Obsah Slovo úvodem... 1 1 NAŠE POSLÁNÍ... 2 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ... 3 2.1 Valná

Více

finanční zdroje pro rozjezd nových projektů, Výkaz zisku a ztráty Petr Lužný Národní ředitel 2 3

finanční zdroje pro rozjezd nových projektů, Výkaz zisku a ztráty Petr Lužný Národní ředitel 2 3 výroční zpráva 2013 OBSAH Úvod 3 Děkujeme 4 Naše cíle.................................... 5 Historie SOS dětských vesniček........................ 8 Mezinárodní organizace SOS Children s Villages International

Více

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 00420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452 VÝROČNÍ

Více

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz U Prašného mostu 50

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz U Prašného mostu 50 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz U Prašného mostu 50 website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452

Více

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2

Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Sdružení SOS dětských vesniček, Česká republika E-mail. vesnicky@sos-vesnicky.cz Vikářská 2 Website.www.sos-vesnicky.cz 119 00 Praha - Hrad Česká republika Tel. 00420/2/24373546 Fax. 00420/2/3115452 VÝROČNÍ

Více

SOS dětské vesničky. Příručka Sdružení SOS dětských vesniček. SOS-KINDERDORF International

SOS dětské vesničky. Příručka Sdružení SOS dětských vesniček. SOS-KINDERDORF International SOS dětské vesničky Příručka Sdružení SOS dětských vesniček SOS-KINDERDORF International Vydána v únoru 2004 Schválena generálním tajemníkem a prezidentem Zpracována po konzultaci s národními sdruženími,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE Název a sídlo organizace Středisko náhradní rodinné péče o.s. Jelení 91, 118 00 Praha 1 IČ: 60457937 Datum vzniku: 12. 9. 1994 Datum

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé občanského sdružení Romodrom,

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé občanského sdružení Romodrom, Výroční zpráva 2012 Obsah 1. Úvodní slovo............................................ 1 2. Základní informace o sdružení.............................. 2 3. Z historie sdružení........................................

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŘÍJEN 2014 1. ÚVOD Dětský

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Historie a současnost dobrovolnictví v České republice Dokument zpracovaný pro Ing. Zuzanu Brzobohatou, poslankyni Evropského parlamentu jako podklad pro Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního

Více

Informace o realizaci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice

Informace o realizaci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice Informace o realizaci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice Obsah 1. VÝCHODISKA EVROPSKÉHO ROKU 2012 2 1.1. Konkrétní cíle EY 2012 2 1.2. Situace v ČR a

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH

O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 I.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HL. M. PRAHY... 7 I.1.1 Vzdělanostní struktura,

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŘÍJEN 2013 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA. fenomén moderní společnosti.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA. fenomén moderní společnosti. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA fenomén moderní společnosti Radka Franců Katedra sociálně-pedagogická Vedoucí práce PhDr. Vladimír Mašát Studijní

Více

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti skupiny ČSOB v roce 2013

Zpráva o společenské odpovědnosti skupiny ČSOB v roce 2013 Zpráva o společenské odpovědnosti skupiny ČSOB v roce 0 Úvodní slovo 0 nabízet služby především podle potřeb klientů, prohlubovat vztahy s partnery z neziskového sektoru. Věnujeme pozornost rozvoji svých

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více