Nadace Zdeňka Bakaly Informace pro studenty, učitele a média

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadace Zdeňka Bakaly Informace pro studenty, učitele a média"

Transkript

1 Nadace Zdeňka Bakaly Informace pro studenty, učitele a média

2 2012 Nadace Zdeňka Bakaly design: Toman Design

3 vzdělání je nejlepší investice

4 Budoucnost nás všech je v dětech. Nadějná budoucnost je ve vzdělaných dětech. Proto jsme před lety založili v Nadaci Zdeňka Bakaly stipendijní program SCHOLARSHIP pro studenty usilující o prvotřídní vzdělání. Jsme tu proto, aby tito studenti své plány nevzdávali jen kvůli možným finančním nesnázím.

5 Proč podporujeme vzdělání? Mění nám život, pomáhá nám být moudrými, svobodnými a odpovědnějšími. Studium v zahraničí nám navíc otevírá obzory. Můj manžel Zdeněk Bakala odešel do Ameriky za svou vizí vystudovat finance na špičkové univerzitě. Vzdělání se stalo jeho nejlepší investicí a dnes může prostřednictvím své Nadace pomoci mladým lidem, kteří mají obdobné sny to nejlepší možné vzdělání. Možná Vás napadá je troufalé přihlásit se do USA, Velké Británie či do Německa na tu nejprestižnější univerzitu? Není. Pokud máte talent, vůli a odvahu, zvládnete to. Udělejte ten první krok a přihlaste se do našeho programu SCHOLARSHIP. S dalšími kroky Vám pomůžeme. Financemi i radou. Michaela Maláčová

6 4

7 členové správní rady 5 Michaela Maláčová (mimo Českou republiku používá příjmení Bakala) je manažerkou a podnikatelkou. Je také předsedkyní správní rady Nadace Michaela a Zdeněk Bakala ve Švýcarsku a členkou správní rady Knihovny Václava Havla. Je majitelkou a předsedkyní představenstva Luxury Brand Management, obchodní skupiny zaměřené na lifestylové produkty. Dříve pracovala v oboru PR, v letech byla tiskovou mluvčí a ředitelkou tiskového oddělení ODS. Je vdaná za Zdeňka Bakalu, se kterým má tři děti. Pepper de Callier je zakladatelem Prague Leadership Institute. Věnuje se výběru a přípravě lídrů, vůdčích osobností ve společnosti i v korporátní sféře, a důvodům jejich úspěchů či selhání.po studiích na vysoké škole absolvoval vzdělávací programy na Stanford University s Graduate School of Business a University of Michigan s Graduate School of Business. Irma Comstock je nezávislou advokátkou. Řadu let pracovala pro pražskou advokatní kancelář Glatzová & Co. v oblasti korporátního práva. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a další vzdělání získala na New York University School of Law v New Yorku. V současné době působí jako právnička ve společnosti Prague Wealth Management a rovněž pracuje pro bono pro řadu neziskových organizací. Kamil Čermák je výkonným ředitelem společnosti BM Management. Svou profesní dráhu začínal na začátku devadesátých let v médiích jako ekonomický redaktor a moderátor v České televizi. Od roku 2005 působil více než osm let v managementu Skupiny ČEZ. Je prezidentem Czech Institute of Directors, místopředsedou představenstva společnosti Economia, členem představenstva skupiny LBM a členem správní rady Fondation Zdenek et Michaela Bakala ve Švýcarsku.

8

9 hodnotící komise 7 Ty nejlepší studenty, kteří jsou pozvaní k pohovorům a po nich navrženi správní radě Nadace Zdeňka Bakaly na udělení stipendia, vybírá hodnotící komise. Mezi jejími členy jsou: RNDr. Jana Straková, Ph.D., která se dlouhodobě věnuje pedagogickému výzkumu a analýze vzdělávacích politik. Je editorkou několika monografií zaměřených na problematiku vzdělanostních nerovností. Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych je ředitelem Psychiatrického centra Praha a Centra neuropsychiatrických studií v Praze a mj. členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. PhDr. Tomáš Sedláček vystudoval teoretickou ekonomii na FSV UK. Je stipendistou na Yale University, která ho v roce 2006 ve svém Yale Economic Review zařadila mezi pětici mladých perspektivních ekonomů. Kristýna Borsodi, studijní poradkyně Nadace Zdeňka Bakaly, vystudovala speciální pedagogiku, etopedii a psychopedii na UK Praha. Je členkou Overseas Association for College Admissions Counseling. Pracovala jako studijní poradkyně na soukromé internátní škole Open Gate. Mgr. Vanda Thorne, Ph.D., M.A. se zabývá výzkumem masové mentality, sociálních uskupení a kolektivních aktivit v totalitních a post-totalitních režimech. V současné době vyučuje sociologii na New York University in Prague a v programu Council on International Educational Exchange v rámci UK Praha. Jonathan Stein je editorem Project Syndicate. Studoval a získal titul na univerzitách Rutgers a Yale.

10 8 scholarship

11 program scholarship 9 Kvalitní vzdělání je tou nejlepší investicí, kterou mohou mladí lidé do života dostat. Dobrého vzdělání je v řadě programů bezesporu možné dosáhnout i na českých univerzitách a vysokých školách. Pokud však student uspěje při přijímacím pohovoru na některou z prestižních zahraničních univerzit, otevírají se mu zpravidla dveře k tomu nejlepšímu, co může akademický svět nabídnout. A ať už se po škole rozhodne vrátit do České republiky nebo zůstane v zahraničí, získané vzdělání a nabyté zkušenosti mu umožní vyniknout v oboru, který ho baví a v němž má šanci uspět. Zároveň pozná, že na těchto institucích si studenti jen neplní své sny a nevydávají se vstříc individuálnímu štěstí, ale přijímají na sebe také určitý závazek. Závazek, že své zkušenosti a znalosti zúročí ve prospěch společnosti. být u mnoha rodin tím hlavním důvodem, proč se na studium mimo území České republiky neodváží ani pomyslet. Přitom na našich školách studuje spousta mladých lidí, kteří ve světové konkurenci nepochybně dokáží uspět. Nedostatek financí by tedy neměl být důvodem, proč se o to nepokusit. V nadaci studenty vybírá na základě zaslané přihlášky, eseje a doporučujícího dopisu komise, jejíž většina členů sama studovala na prestižních zahraničních univerzitách nebo jsou respektovanými autoritami v oblasti vzdělávání a dalších oborech. Ti nejlepší uchazeči jsou pozváni k ústnímu pohovoru, u něhož by měli komisi přesvědčit, proč právě oni jsou kandidáty na stipendium. Program SCHOLARSHIP Nadace Zdeňka Bakaly je tu od roku 2010 proto, aby nabídl talentovaným a cílevědomým českým studentům finanční podporu, kterou potřebují pro realizaci svých budoucích studijních plánů na těch nejlepších univerzitách světa. Právě nedostatek peněz na školné a další náklady spojené s pobytem na těchto univerzitách totiž mohou

12 10 Jakým studentům chceme pomoci? Stipendia udělujeme mladým lidem hledajícím akademickou zkušenost, kteří chtějí ze svého zahraničního studia vytěžit více než jen jazykové zdokonalení, kulturní výměnu nebo atraktivní položku do životopisu. Jsme tu pro ty, kteří jsou připraveni tvrdě pracovat a svým studiem chtějí v budoucnu něčeho užitečného dosáhnout a zúročit to ve prospěch svého okolí. O stipendium mohou žádat jak středoškolští studenti, kteří hned po maturitě míří na zahraniční univerzitu, tak vysokoškoláci, kteří si chtějí rozšířit svou odbornost dalším studiem mimo Českou republiku. Očekáváme, že námi podpoření studenti naoplátku nabídnou pomocnou ruku lidem, kteří neměli tolik štěstí, aby si mohli splnit svoje sny. Pro mnoho lidí na světě totiž nemá sen podobu studia na prestižní univerzitě. Nedosažitelné pro ně může být mít večer střechu nad hlavou, každodenní teplé jídlo nebo finance na nákup školních pomůcek. Naší stipendisté se často řadí mezi ty, kteří cítí morální povinnost svoji pomoc ke splnění i takových snů nabídnout. Neupřednostňujeme žádný studijní obor. Rozhodující je zájem a motivace studentů a konkrétní přínos vybrané univerzity a programu pro jejich další rozvoj. Naše stipendium nepředstavuje pouze jednosměrnou jízdenku na semestr či rok v zahraničí. Vybrané studenty se snažíme při splnění uspokojivých studijních výsledků podporovat po celou dobu trvání programu, který s naším přispěním započali. V tom jsme mezi nadacemi podobného druhu jedineční.

13 11

14 12 Role pedagoga Pedagogové tráví se studenty mnoho času. Vědí, co je baví, kde jsou jejich silné a slabé stránky, kam směřují a po čem touží. Dobrý učitel dokáže ve studentech probudit zájem o obor. Nejeden úspěšný vědec, spisovatel nebo politik přiznal, že za svůj úspěch vděčí svému učiteli, který jej včas nasměroval na tu správnou cestu. Máte ve své třídě talentovaného studenta či studentku? Myslíte si, že by bylo skvělé, pokud by své nadání mohli rozvíjet na některé prestižní univerzitě ve světě? Pak je můžete upozornit na možnost získat stipendium od Nadace Zdeňka Bakaly. Mnoho takových studentů vůbec netuší, že školy jako Oxford, Cambridge nebo Yale mohou být dostupné i pro ně. Někteří rodiče své děti v jejich usilování po té nejlepší škole podpoří, jiní se se budou obávat finančních nároků zahraničního studia, některé mámy i tátové se možná zaleknou toho, že jim dcera či syn odejdou studovat někam daleko. Rodiče chtějí pro své potomky to nejlepší, stejně jako Vy pro své studenty. Moc nám pomůže, pokud budete spolu s rodiči diskutovat o tom, jaké možnosti jsou pro daného studenta nejlepší a jaké šance by bylo škoda promarnit. Nadace Zdeňka Bakaly může přispět jak na školné, tak na náklady související s pobytem v zahraničí. Rodina, resp. student, by pouze měli projevit vůli zajistit si část financí vlastním přičiněním. Jak může pedagog studentovi ještě více pomoci? Zejména napsáním doporučujícího dopisu. Tento dopis je pro komisi důležitým vodítkem při výběru uchazečů o stipendium do dalšího kola. Zohledňujeme samozřejmě i dosavadní studijní výsledky, zároveň si ale uvědomujeme, že známky z různých škol mají různou váhu. Předpokládáme, že právě učitelé jsou těmi, kdo dokáží studenty objektivně zhodnotit. Znají jejich tah na branku, cílevědomost, píli a zájem o obor, stejně jako jejich lidské přednosti i nedostatky a mohou se zaručit za jejich morální kredit. I ten je totiž pro Nadaci Zdeňka Bakaly velmi důležitý. Protože složení komise je mezinárodní, je nutné doporučující dopis předložit v angličtině. Pokud můžete dopis napsat jen v češtině, zašlete nám jej v tomto jazyce a přiložte jeho překlad

15 13 do angličtiny. Protože nechceme na studenty přenášet žádné náklady spojené s žádostí o stipendium, nemusí se jednat o ověřený překlad. Děkujeme vám, že svým studentům pomůžete zprostředkovat cestu k nejlepšímu vzdělání! Získání stipendia, které mladému člověku na začátku kariéry umožní studovat v zahraničí, je velmi významnou pomocí v mnoha případech otevře žadateli neočekávané možnosti a často zásadním způsobem změní jeho život. Vypracování žádosti a vstup do výběrového řízení rozhodně není ztracenou investicí a motivovaný žadatel nemusí mít z vystoupení před výběrovou komisí žádné obavy. Z vlastní zkušenosti vím, že pohovory s vybranými žadateli probíhají v Nadaci Zdeňka Bakaly vždy v přátelské a komunikativní atmosféře a všichni členové komise svá rozhodnutí o každém uchazeči velmi zodpovědně zvažují. Ing. Alfréd Dytrt, ředitel gymnázia v Ústí nad Labem V naší škole jsme dospěli k názoru, že podpora studia v zahraničí musí začít relativně brzo nejpozději v 1. ročníku (kvintě). Studenti se totiž s myšlenkou, že by mohli studovat v zahraničí, musí chvíli smiřovat. Musí se přesvědčit o tom, že jazykové vybavení, které mají, je dostačující a že problém financování studia je řešitelný. Je to asi otázka sebevědomí. Na to vše je rok či dva před maturitou pozdě. Jiří Benda, ředitel pražského gymnázia Nad Alejí Nadace Zdeňka Bakaly svým rozhodnutím finančně podpořit další studium houslové hry na The Julliard School of Music v New Yorku otevřela bratrům Michalovým bránu na nejprestižnější hudební univerzitu. Když se jeden po druhém složitým soukolím přijímacího řízení dostali na nejprestižnější hudební univerzitu do ještě prestižnější třídy pana Dicterowa, s radostí jsem posílal doporučení Nadaci Zdeňka Bakaly a doufám, že tím přispěl k vyřešení jejich složité finanční situace. bývalý profesor Pražské konzervatoře Mgr. Jaroslav Foltýn

16 14 studenti Branko Černý Cesta za mým americkým snem začala, když jsem si uvědomil, že evropský vysokoškolský model není pro mě, protože podle mě neumožňuje člověku jít dál. Nechci se rozvíjet jen po akademické stránce, hodlám se zaměřit i na osobnostní rozvoj a získávat obohacující zkušenosti od svých spolužáků. Proto jsem se rozhodl pro liberální americký způsob výuky. Když jsem se dostal na svoji vysněnou Dartmouth College, která patří do skupiny Ivy League, nevěděl jsem ještě přesně, co mám očekávat. Brzy jsem ale zjistil, že moje volba byla skvělá! Skvělí jsou profesoři, každá jejich přednáška je úžasným zážitkem a navíc škola nabízí spoustu možností, jak se realizovat i mimo výuku. Můj odborný zájem by se dal shrnout do jednoho bodu lidská existence. Proto studuji psychologii a politologii a své znalosti, mezinárodni rozhled a zkušenosti nabyté vedením projektů i skutečného byznysu plánuji v budoucnu uplatnit na poli managementu. Během dosavadního studia jsem naplno využíval nabízené příležitosti a například se přihlásil na konkurz na pozici Publisher deníku The Dartmouth. Vyhrál jsem ho a stal se CEO nejstarších univerzitních novin v Americe s více než 200 zaměstnanců. Nezapomněl jsem ale, že mnoho dětí na světě nemá takové štěstí jako já, a proto jsem v létě 2010 dobrovolničil coby učitel angličtiny v ekvádorských Andách a v průběhu školního roku jsem pracoval jako mentor malých dětí z okolí školy.

17 15 Ondřej Černý Narodil jsem se v Hradci Králové, celé dětství jsem ale s rodiči strávil v zahraničí a byl jsem vychován jako nevyhraněný Středoevropan. O kvalitách Oxfordské univerzity, kterou můžu díky stipendiu Nadace Zdeňka Bakaly studovat, není pochyb. Rozhodně je to víc než jen příjemné místo ke studiu. Potkává se tu tradice výjimečnosti s hemžením studentů z celého světa. Svoje studia na Oxfordu jsem se rozhodl pojmout odpovědněji, ne jen jako prostředek k vyplnění volného času nebo nástroj k obživě. Vzal jsem je jako misi, kterou chci splnit. I když vím, že to není nejlépe placené povolání, chtěl bych se stát učitelem. Vím, že moje několikaletá studia si vyžádají podporu celé mé rodiny i dalších lidí, přesto si myslím, že toto rozhodnutí bylo správné, neboť mi umožní dělat to, co k čemu mám předpoklady.

18 16 Šimon Michal Už od dětství hraju na housle a mám za sebou spoustu koncertů a recitálů v České republice, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Irsku, USA, Kanadě, Polsku a Slovensku. V roce 2009 jsem zvítězil na Kocianově houslové soutěži a s mým bratrem Matoušem jsme se stali absolutním vítěz mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Hudbu jsem se rozhodl i studovat a v roce 2011 jsem ukončil studium na Pražské konzervatoři, a to ve třídě profesora Jaroslava Foltýna. Philharmonic Glenna Dicterowa. Cesta na prestižní univerzitu v New Yorku byla trnitá, ale všechno vynaložené úsilí se vyplatilo. Kdybych to vyjádřil jednoduše, řekl bych, že přestože jsem v New Yorku obklopen nadanými hudebníky, kteří tvrdě pracují a jdou nekompromisně za svým, atmosféra ve škole je úžasná a podporující. A ještě jednu věc jsem tu poznal mnohem víc si teď dokážu vážit podpory svého okolí. Když jsem se hlásil na univerzitu do zahraničí, měl jsem za sebou několik pobytů s plným stipendiem u Charlese Avshariana na letní škole Meadowmount School of Music v USA. Díky stipendiu Nadace Zdeňka Bakaly jsem dostal příležitost studovat na prestižní univerzitě The Juilliard School v New Yorku u koncertního mistra a sólisty New York

19 17 Matouš Michal Na housle jsem začal hrát ve čtyřech letech pod vedením svého otce. Čtyřikrát jsem získal plné stipendium na prestižní letní škole Meadowmount Summer School of Music v New Yorku, USA, kde jsem byl studentem Charlese Avshariana. Zahrál jsem si ale i s mnoha dalšími významnými virtuosy a koncertoval jsem v nejslavnějších koncertních sálech ve Spojených státech amerických a Evropě, třeba v Carnegie Hall, Alice Tully Hall, National Concert Hall of Ireland nebo našem Rudolfinu. ho sourozence). Tato škola pro mne prostě byla tou nejvyšší metou. Je tu obrovská konkurence. Škola každoročně přijímá pouze 5 % přihlášených studentů. Studium mi ale dalo hodně. Třeba poznání, jak důležité je tvrdě pracovat, jít si sám za svým a mít svůj vlastní názor, obhájit si ho a v umělecké oblasti ho vyjádřit a zaujmout tím publikum. Ale ani to ještě neznamená úspěch. Cesta je dlouhá, vyžaduje trpělivost a pokoru k umění. Pro studium na The Juilliard School jsem se nerozhodl jenom kvůli staršímu bráchovi, i když si to tak mohl kde kdo vykládat (věčný úděl mladší-

20 18 Daniela Ratajová Pocházím z Písku, kde jsem studovala gymnázium zaměřené na francouzštinu. Po maturitě se mi povedlo udělat přijímačky na Právnickou fakultu UK a v rámci programu Sokrates/Erasmus dvakrát získat stipendium na Právnické fakultě Katholieke Universiteit Leuven v Belgii. Po magisterském programu jsem se přihlásila do postgraduálu na Univerzitě Karlově a současně začala přemýšlet o studiu práv na Harvardu. Díky přispění Nadace Zdeňka Bakaly se mi můj sen splnil a já v USA v červnu 2012 úspěšně odpromovala a získala titul LL.M. Na Harvard Law School jsem si mohla vybrat kterékoli předměty jsem chtěla, byla jsem jen limitovaná jedním předmětem amerického práva. Toho jsem využila a zapisovala jsem si kurzy, které jsem považovala za zajímavé. Studovala jsem například právnickou etiku, americké smluvní a insolvenční právo, mezinárodní obchodní arbitráž či srovnávací aspekty ústavního práva. Během studia jsem poznala, jak to funguje na špičkové univerzitě, a získala povědomí o naprosto odlišném systému práva (common law) od evropského kontinentálního práva. Dostala jsem příležitost seznámit se s velkým množstvím zajímavých a chytrých lidi z více než 60 zemí světa, s nimiž jsem měla možnost si během roku vyměňovat názory a zkušenosti. Ráda bych se v České republice stala soudkyní, myslím, že moc našich soudců se zatím zkušenostmi z Harvardu chlubit nemůže. Během své praxe bych chtěla přispět k obohacení českého právního prostředí zejména inspirativním srovnáváním zkušeností, právní úpravy i rozhodování soudu v USA.

21 19 Jitka Bolchová Vystudovala jsem všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, mám za sebou několik zahraničních klinických stáži v USA nebo Německu a měsíc jsem pracovala jako dobrovolná lékařka v himálajské nemocnici Lady Willington Hospital. Ještě během studia na LF jsem byla přijata na Fakultu sociálních věd UK v Praze, obor teritoriální studia. v oboru, který ještě není v Česku příliš rozšířen a mnoho odborníků ho zatím nezná. Studium v zahraničí mě navíc odlišuje od ostatních žadatelů o zaměstnání a zatím vždy vzbudilo zájem zaměstnavatele se se mnou osobně potkat. Díky přispění Nadace Zdeňka Bakaly jsem se mohla přihlásit do programu Master of Science in International Health, který pořádá mezinárodní organizace TropEd s domovskou univerzitou Charité v Berlíně. Získám tak vzdělání

22 20 Sara Polaková Na Oxfordské univerzitě studuji obor archeologie a antropologie, který je pro mnoho lidí spojen s odkrýváním kostí a hrabáním se v zemi a v minulosti. Já ale věřím, že má neuvěřitelnou budoucnost. Pokračovat bych chtěla v magisterském programu zaměřeném na medical anthropology, což je obor, který má za cíl vyzkoumat nové termické léčebné metody. I během studia na univerzitě se snažím věnovat svým koníčkům, jako jsou šerm, hra na klarinet, lyžování, koně či hraní v divadle. Mým největším životním plánem ale zůstává mít děti, kterým jednou všechno nabyté vědění předám. Studovat na Oxfordu se tak stalo životním krokem, který dramaticky změnil život nejenom mě, ale ovlivní i moje budoucí děti, které jednou můžou změnit svět, ve kterém žijeme.

23 21 Matěj Šenkárčin Vyrostl jsem jako trojče a soutěžení se sourozenci asi předurčilo můj všestranný osobní rozvoj. Středoškolské studium pro mě bylo obdobím, kdy jsem začal zjišťovat, která oblast vědění mě nejvíc zajímá, a v ní jsem naplno rozvinul své ambice. Během maturitního ročníku jsem se začal zajímat hlavně o ekonomii a finance, a proto jsem se odhodlal podat přihlášku na Wharton School of Business na University of Pennsylvania. I díky stipendiu Nadace Zdeňka Bakaly jsem se stal prvním českým studentem prestižního Huntsman Programu dvouoborového studia businessu a mezinárodních vztahů. V kampusu se mi povedlo také zapojit do činnosti Wharton Europe klubu, který má za úkol spojovat evropské střední školy a univerzity s MBA programy s Whartonem, a Wharton Undergraduate Finance klubu. Na Wharton School of Business jsem dostal příležitost poznat, jak velkou roli hraje v Americe dobrovolnictví. Na naší škole je dokonce součástí curricula. Můj tým třeba dostal za úkol pozvednout school spirit ve státní střední škole v neblaze proslulém Kensington okrsku v centru Philadelphie, čehož jsme chtěli dosáhnout otevřením stánku se zbožím reprezentujícím školu. Z projektu jsem si odnesl nepopsatelné množství poznatků a cenných zkušeností. Třeba jsem se naučil efektivně pracovat s lidmi, které jsem si sice do týmu nevybral, ale vedle kterých a se kterými jsem musel podávat 100% výkony.

24 22 Josef Hazi Moje cesta za studiem na Oxfordu začala účastí na Turnaji mladých fyziků v TianJinu v roce Po skončení soutěže jsme společně s kapitánem slovenského týmu navštívili malou pekingskou hospůdku a tady jsem poslouchal vyprávění kamaráda o tom, že bude příští rok studovat na univerzitě v Oxfordu. Do té doby mi přišlo zcela nereálné, aby něco podobného potkalo obyčejného člověka ze Slovenska nebo České republiky. Ten večer změnil můj život a já se rozhodl také bojovat o místo na Oxfordu. Za půl roku jsem zlepšil své jazykové schopnosti o několik tříd a získal certifikát z anglického jazyka, udělal maturitu a podílel se na výzkumu nanokrystalických diamantových vrstev ve Fyzikálním ústavu v Praze. To všechno byly kroky, které bylo nezbytné podniknout, abych si splnil svůj čínský sen. Akademická interview na Oxfordu pro mě byla velkou životní zkušeností, a když jsem pár dní před Štědrým dnem dostal potvrzující dopis o přijetí na vytouženou univerzitu, byl to pro mě jeden z nejlepších vánočních dárků. Studium ve Velké Británii mi kromě vysoké kvality výuky a akademického zázemí poskytuje také možnost pohybovat se v novém (neevropském) prostředí a poznat mnoho zajímavých lidí. Zároveň pro mne představuje zkoušku vypořádání se s velkými studijními nároky, organizací času a zvládnutí velmi specifického školního systému v cizím jazyce.

25 kontakty 23 Nadace Zdeňka Bakaly Římská 526/20, Praha 2 tel.: (+420) Dita Fuchsová Studijní poradkyně Kristyna Borsodi

The Bakala Foundation Informace pro studenty, učitele a média

The Bakala Foundation Informace pro studenty, učitele a média The Bakala Foundation Informace pro studenty, učitele a média 2015 Nadace The Bakala Foundation design: Toman Design vzdělání je nejlepší investice Budoucnost nás všech je v dětech. Nadějná budoucnost

Více

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávaní ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání? Jak které 1 PhDr. Dana Linkeschová, CSc.

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2014/2015 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

Fulbrightova stipendia VŠCHT 24. června 2017

Fulbrightova stipendia VŠCHT 24. června 2017 Fulbrightova stipendia VŠCHT 24. června 2017 Fulbrightův program Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký senátor J. William Fulbright

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2015/2016 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

Nadace The Kellner Family Foundation

Nadace The Kellner Family Foundation Nadace The Kellner Family Foundation Obsah 6 Představení nadace 8 Projekty Nadace The Kellner Family Foundation 12 Praktické tipy pro žadatele o sociální stipendium na gymnáziu Open Gate 14 Praktické

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

STUDIUM. doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. rektor

STUDIUM. doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. rektor O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání a cestou k úspěšné

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Fulbrightova stipendia. Karlova Univerzita v Praze březen 2017

Fulbrightova stipendia. Karlova Univerzita v Praze březen 2017 Fulbrightova stipendia Karlova Univerzita v Praze březen 2017 Fulbrightův program Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký senátor J.

Více

AIA. Dvoustranné mezinárodnísmlouvy. Stipendia na akademický rok 2017/2018 mimo Evropu a v Evropě

AIA. Dvoustranné mezinárodnísmlouvy. Stipendia na akademický rok 2017/2018 mimo Evropu a v Evropě AIA Akademickáinformační agentura a možnosti studia v Číně pro zájemce z VŠE Zpracovala: Eva Jermanová Dvoustranné mezinárodnísmlouvy Nabídka závisí na uzavření a platnosti smlouvymezi ČR a danou zemí

Více

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času.

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času. 2016 2017 Dobrý den, jmenuji se David Friedl a jsem zakladatelem a organizátorem projektu pro studenty středních škol Soutěž a Podnikej. Rád bych Vám jej v několika minutách představil a nabídl Vám možnost,

Více

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví

63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví Tříleté denní studium Titul DiS. Žádné přijímací zkoušky, SCIO, NSZ Žádné poplatky za přihlášku Možnost zaslat nebo přinést přihlášku do 31.05.2012 pro 1. kolo, pro

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013 OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ Bohdana Herzánová Říjen 2013 PŘEDSTAVENÍ 1998-2006 STUDIUM: VOŠ (sociální obor - nedokončeno), VŠ Ostrava (magisterské studium pedagogický obor), VŠ Karlova Univerzita

Více

Den otevřených dveří 2015

Den otevřených dveří 2015 Den otevřených dveří 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. proděkan pro spolupráci s praxí a PR Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 Uchazečům, kteří se rozhodli pro studium na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON se později otvírá možnost podání přihlášek do 2. kola. Dne

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 S t r a n a Obsah: 1) Úvodní ustanovení.. 3 2) Zřízení a vznik nadačního fondu. 3 3) Účel a poslání nadačního fondu. 4 4) Shrnutí činnosti nadačního fondu. 4 5) Dárci.. 6 6) Finanční

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Osobnosti EU V této kapitole se dozvíte: Kdo je evropským komisařem. Kdo je členem soudního a účetního dvora. Čím je zabezpečována činnost Evropské komise.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

Den otevřených dveří 24. října 2012

Den otevřených dveří 24. října 2012 Den otevřených dveří 24. října 2012 www.fsv.cvut.cz Obsah prezentace: Úvod do studia na FSv Informace o studiu Struktura studia Studijní programy a obory Přijímací řízení Dnešní den otevřených dveří Informace

Více

International Management CEMS MIM Programme

International Management CEMS MIM Programme International Management CEMS MIM Programme Jiří Hnilica CEMS Academic Director Gabriela Böhmová CEMS Programme Manager International Management Navazující magisterský obor na Fakultě podnikohospodářské

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Univerzity Karlovy v Praze

Univerzity Karlovy v Praze 3. LÉKAŘSKÁ Fakulta Univerzity Karlovy v Praze INFORMACE O STUDIU A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 I. V rámci magisterského studia nabízí 3. lékařská fakulta UK v Praze tyto studijní programy:

Více

Maturity a Matematika+

Maturity a Matematika+ Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků AF-LXIX Maturita trvalý problém? 25.2.2016 Maturity a Matematika+ Eva Řídká a Dana Tomandlová Společná

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Udělení stipendia není věkově omezeno a od roku 2010 se v Česku do programu mohou přihlásit i studenti kombinovaného studia.

Udělení stipendia není věkově omezeno a od roku 2010 se v Česku do programu mohou přihlásit i studenti kombinovaného studia. Hlavním cílem Stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty, který vyhlašuje Romský vzdělávací fond (Roma Education Fund - REF), je skrze stipendia přispět ke zvýšení vzdělanostní úrovně Romů

Více

Přijímací řízení na FST 2009

Přijímací řízení na FST 2009 Přijímací řízení na FST 2009 Plzeň, 2008 1 STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ STROJNÍ Bakalářský program (Bc.) Standardní doba studia: 3 roky, tj. 6 semestrů Navazující magisterský (Ing.) program Standardní

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Vyhodnocení ankety. Setkání absolventů IMS FSV UK Praha září 2013

Vyhodnocení ankety. Setkání absolventů IMS FSV UK Praha září 2013 Vyhodnocení ankety Setkání absolventů IMS FSV UK Praha září 01 Respondenti ankety podle oboru jejich absolutoria Celkem 117 respondentů všech oborů IMS z let 000 01 49 % absolventů magisterského studia

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 5 Stipendia... 7 Letní

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

Studium na INSTITUTU MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ UK FSV

Studium na INSTITUTU MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ UK FSV Studium na INSTITUTU MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ UK FSV Přijímací zkoušky Bakalářské studium 1. Prvním předpokladem je úspěšné složení Národní srovnávací zkoušky společnosti SCIO test obecných studijních předpokladů

Více

stáž > Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na stáž] rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci

stáž > Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na stáž] rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzské velvyslanectví v České republice Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci > Studovat ve Francii [stipendium na stáž] Podmínky žádosti rok 2012 stáž Prezentace Francouzské velvyslanectví

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Stipendia DAAD 2016/17

Stipendia DAAD 2016/17 Stipendia DAAD 2016/17 Přednášející: Christof Heinz, Informační centrum DAAD v Praze 18.10.2016, Centrum jazykového vzdělávání Univerzita Palackého v Olomouci www.daad.cz www.facebook.com/daadceskarepublika

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PŘIHLÁŠKA KE STUDIU UCHAZEČ O STUDIUM Jsem uchazeč ze Slovenska. Při vyplňování elektronické přihlášky mám problém s vyplněním údajů o střední škole (KKOV, IZO) a bez vyplněného údaje nemohu přihlášku

Více

Uč se čínštinu, poznávej Čínu!

Uč se čínštinu, poznávej Čínu! Uč se čínštinu, poznávej Čínu! Projekt Letního kempu Chinese Bridge pro 100 českých studentů V červnu roku 2015 navštívila místopředsedkyně Státní rady Čínské lidové republiky Liu Yandong Českou republiku.

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. OU-82802/25-2015 vyhlašuje

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času.

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času. 2016 2017 Dobrý den, jmenuji se David Friedl a jsem zakladatelem a organizátorem projektu pro studenty středních škol Soutěž a Podnikej. Rád bych Vám jej v několika minutách představil a nabídl Vám možnost,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme

INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme Ladislav Tyll CEMS Academic Director Pavlína Frydrychová CEMS Programme and Corporate Relations Manager Šárka Otčenášková Communication Manager CEMS CEMS MIM

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

UKONČENÍ STUDIA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ

UKONČENÍ STUDIA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UKONČENÍ STUDIA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ OHLÉDNUTÍ A PERSPEKTIVA 2004 Tisková zpráva JAROSLAV NEKUDA BRNO, 2004 V průběhu letošního dubna až července se uskutečnil již podeváté

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech

Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech 2010-2016 Tisková zpráva Společnost Scio mezi lety 2010 a 2016 realizovala longitudinální výzkum, jehož respondenty byli řešitelé testu Obecných studijních

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24.

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2012

Více

Možnosti studia v zahraničí

Možnosti studia v zahraničí Možnosti studia v zahraničí Kancelář zahraničních styků UP http://www.upol.cz/fakulty/zarizeni-asluzby/zahranicni-styky/uvodni-strana/ poskytuje informace o studiu v zahraničí, o možnostech získat zahraniční

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

ŠKOLNÉ ZDARMA OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO KČ

ŠKOLNÉ ZDARMA OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO KČ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhnou ve dnech 7. 1., 28. 1. a 25. 2. 2017 vždy od 13 do 15 hodin OBCHODNÍ AKADEMIE S TRADICÍ 24 LET STIPENDIUM PRO KAŽDÉHO 5 000-20 000 KČ ŠKOLNÉ ZDARMA NA VÝBĚR DVA OBORY: OBCHODNÍ

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D.

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR Modul A Studium Šárka Musilová Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. Kunc Vojtěch PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2019: V 5. ROČNÍKU OBCHODNÍ AKADEMIE

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 pro bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství praktického

Více

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 Č. j. OU-81670/25-2016 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje podle 48

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH.

Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. Výuka češtiny ve světě v předškolním a školním věku, situace k 30. 6. 2014. Role organizace ČŠBH. 3. setkání českých škol v Severní Americe 27. 28. 6. 2014, Dallas Lucie S. Boucher, předsedkyně spolku

Více