Nadace dřevo pro život. Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadace dřevo pro život. Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2006"

Transkript

1 Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2006

2

3

4 Motto: Učiňme dřevo opět přirozenou součástí našeho života.

5 Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2006

6 Priority nadace 1. Pomáhat vzdělávacím institucím rozvíjet úctu k přírodě a ke dřevu jako jedinečné obnovitelné surovině. Pomáhat rozvoji odborného lesnického a dřevařského školství, vědy a výzkumu. 2. Podílet se na revitalizaci civilizací narušeného životního prostředí, uchování přírodního bohatství a kulturního dědictví. Pomáhat trvale udržitelnému rozvoji venkovských oblastí, pro něž je bohatství lesů často nejvýznamnějším zdrojem jejich sociální a ekonomické prosperity. Pomáhat handicapovaným spoluobčanům poznávat krásy přírody. 3. Pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využití dřeva jako jedinečné obnovitelné suroviny. Pomáhat chráněným dílnám a handicapovaným řemeslníkům zpracovávajícím dřevo. Napomáhat záchraně kulturních památek, které minulé generace zhotovily ze dřeva. 4. Pomáhat při realizaci projektů řešících podporu bydlení mladých rodin. 5. Napomáhat šíření informací o způsobech péče o české lesy a možnostech využití dřeva. Podílet se na utváření důvěryhodného vztahu veřejnosti k problematice ochrany životního prostředí, založeného na vzájemném

7 respektu všech, kteří aktivně využívají krajinu a přírodní bohatství pro uspokojování potřeb společnosti. Napomáhat zapojování občanů do rozhodování o věcech veřejných s důrazem na péči o životní prostředí. 6. Pomáhat při začleňování lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu do hlavních evropských trendů rozvoje těchto hospodářských sektorů; přinášet informace o tom, jak obdobné problémy řeší v EU; rozvíjet spolupráci s organizacemi obdobného zaměření v EU. 7. Pomáhat vlastníkům lesů rozvíjet moderní způsoby správy jejich majetků. 5

8 Řekli o nadaci Ing. Tomáš Krejzar, ředitel Odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství MZe ČR: Ministerstvo zemědělství v minulosti mnohokrát iniciovalo různá jednání o možnostech koordinovat projekty různých subjektů směřující ke zlepšení vnímání dřeva českou veřejností. S uznáním mohu konstatovat, že podnikatelská sféra převzala iniciativu a založením Nadace dřevo pro život vytvořila širokou neutrální platformu, na níž je možné rozvíjet celou řadu obecně prospěšných aktivit, se kterými se ministerstvo ztotožňuje a jež podporuje. Pevně věřím, že dlouhodobá spolupráce s nadací i nám pomůže naplnit cíle státní lesnické politiky a rozvíjet bohatství lesů, jež jsou obnovitelným zdrojem dnes opět velmi žádané ekologické suroviny dřeva. 6

9 Obsah 1. Úvodní slovo 9 2. Údaje o nadaci Orgány nadace Preambule a programy nadace Přehled činnosti nadace v průběhu roku Projekt Za tajemstvím dřeva Udělené granty Architektonicko-konstrukční soutěž Dřevěný dům Seminář Možnosti dlouhodobého využívání dřeva jako obnovitelné suroviny Vztahy s veřejností Finanční zpráva Příloha: Účetní závěrka za rok Poděkování Závěr 69 7

10 8

11 1. Úvodní slovo Milí přátelé dřeva, naše republika má v Evropě druhé největší zásoby dřeva na jeden hektar (305 m 3 ). Celkové zásoby dřeva v našich lesích jsou 664 mil. m 3. Za posledních 15 let, při řádné pěči o obnovu lesů, narostly o 100 mil. m 3 (v roce 1990 byly 564 mil. m 3, v roce 2005 pak 664 mil. m 3 ). To znamená, že každoročně se zásoba dřeva zvyšuje v průměru o 6,7 mil. m 3. Při ročních trvale udržitelných těžbách dřeva mezi 15 a 16 mil. m 3 nám tak v lesích za 15 let narostlo jaksi navíc šest ročních těžeb, tedy za 2,5 roku naroste navíc jedna roční těžba, kterou nevyužijeme. To jen dokládá ohromný produkční potenciál našich lesů, který je výsledkem historického vývoje. Historické zapomnění Jenže historie má svoji velkou setrvačnost. V polovině 18. století byla vůči majitelům lesů formulována jasná společenská objednávka: přestaňte produkovat palivové dříví (neb průmyslová revoluce objevila jako zdroj energie uhlí) a začněte pěstovat lesy, které budou dávat kvalitní stavební dříví. Vlastníci lesů tedy zadali svým lesníkům úkol přestavět lesy převážně nízkokmenné s krátkou dobou obmýtí, na lesy poskytující především silné dříví, tj. lesy vysokokmenné s delší dobou obmýtí. Dřevo se mělo stát především hlavním stavebním materiálem. Už tenkrát věděli, že dřevo stále přirůstá a že na jeho zpracování je zapotřebí mnohem méně energie než na pálení cihel či těžbu kamene. Což bylo obzvláště důležité při tehdejších omezených energetických možnostech. Les však roste dlouho, několik generací vlastníků se o něj musí starat, než může někdo sklidit práci svých předchůdců. Během té doby se ale v lidských dějinách stalo všelicos, proběhlo pár válek, několik horkých hlav zahořelo revolučním nadšením. Lidé objevili nové technologie a zapoměli na staré, zapoměli i na to, proč se vlastně les před pár sty lety začal pěstovat do té podoby, v jaké jej znají dnes, kdy do něj chodí převážně jen na houby a na borůvky. Málokdo si uvědomuje, že navštěvuje les, ze kterého se podle představ našich předků měly stát dřevěné domy. Člověk tak občas ve svém překotném spěchu ztrácí klíč k pochopení dědictví minulosti a schopnost využít toto obrovské bohatství ve svůj prospěch a třeba i na základě nové společenské objednávky, že lesy musejí přinášet člověku více užitku než jen dříví a že lesy tu nejsou jen pro nás, ale také jen tak, kvůli přírodě samé. 9

12 Roh energetické hojnosti vysychá Od průmyslové revoluce lidé získali pocit, že energie všeho druhu lze čerpat snad z jakéhosi bezedného rohu hojnosti. Až v posledních letech se formuluje jasná společenská objednávka, že musíme začít energiemi z různých důvodů šetřit a obrátit svoji pozornost k tzv. obnovitelným zdrojům, mezi něž patří i biomasa, tedy také dřevo. Ovšem v důsledku nejasností představ o poslání lesů se objevuje v naší společnosti několik protichůdných zadání pro všechny, kteří se o lesy starají a pracují se dřevem. To vyvolává různá napětí a obavy o vlastní budoucnost. Přitom by stačilo se podívat do minulosti a nalézt ztracený klíč k pochopení jejího odkazu. Naši předkové měli lesy pěkně rozdělené podle toho, jaký užitek od nich očekávali. My bychom k tomu mohli jen přidat plantáže na pěstování biomasy (dendromasy) pro energetické účely. Vždyť statisíce hektarů zemědělské půdy bylo uvedeno do klidu, či jen tak leží ladem. Začátek trvalejšího zájmu o domy ze dřeva V České republice již delší dobu trvá stavební boom a objemy výkonů ve stavebnictví se zvyšují. Jak se tento příznivý stav odrazil na zvyšování počtu postavených dřevěných domů? Ještě donedávna se uvádělo, že se jich u nás staví méně než jedno procento z celkového počtu. Ročně se u nás v posledních letech v průměru postavilo rodinných domků, z toho tedy necelých 200 bylo na bázi dřeva. Podle statistik se v roce 2006 u nás postavilo až 900 domů na bázi dřeva (výrazně více se jich exportovalo), to by odpovídalo přibližně 5% podílu na trhu. To je jistě dobrá zpráva, která svědčí o postupné změně názorů lidí na dřevo a také o proměně životního stylu nebo o tom, že své bydlení začala řešit nová generace silnější populační ročníky narozené v 70. letech 20. stol. To bychom neměli podcenit. Je nanejvýš nutné poznat představy těchto mladých lidí o životě. Oni totiž budou po dlouhá léta v naší společnosti udávat tón, co je dobré a co ne. Oni se mohou stát těmi opinion leadry názoru, že bydlení ve dřevě je dobré. Vyvstává ale otázka, zda vůbec máme dost dřeva na takový stavební boom? Na jeden průměrný rodinný dům se spotřebuje cca 65 m 3 dřeva. V lesích České republiky přiroste za jednu vteřinu 0,6 m 3 dřevní hmoty. To znamená, že každých 108 vteřin vyprodukují naše lesy tolik dřeva, kolik se spotřebuje na jeden rodinný dům. Dřevo potřebné na stavbu 1000 rodinných domků naroste v lesích za 30 hodin! Kdybychom chtěli zvýšit podíl domů na bázi dřeva na 10

13 celkové výstavbě na 20 %, v lesích nám k tomu nezbytně nutné dřevo vyroste za necelý týden. A pokud bychom chtěli všechny rodinné domky stavět ze dřeva, lesy nám k tomu dodají dřevo za jeden měsíc. Milí přátelé dřeva, děkuji vám za přízeň, kterou jste v roce 2006 věnovali nadaci, a věřím, že naše druhá výroční zpráva Vás přesvědčí o tom, že nebyla marná. Ing. Tomáš Pařík, předseda správní rady 11

14 2. Údaje o nadaci název: Nadace dřevo pro život právní forma: Nadace sídlo: Kamýcká 1176, Praha 6 IČ: Bankovní spojení: / 2400 Zapsaná: v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 564 Den zápisu do NR: 20. července

15 3. Orgány nadace Správní rada Předsednictvo Ing. Tomáš Pařík Ing. Jiří Pohloudek Ing. Jan Rudolf (předseda) (místopředseda) (místopředseda) Členové Ing. Vladimír Blahuta (do 7. června 2006) Ing. Miloslav Konopík Ing. Marcela Koubíková Ing. Zbyšek Kulhánek Ing. Jan Mičánek, Ing. Josef Myslivec Ing. Václav Šebek Tomáš Töpfer František Vomočil Dozorčí rada doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. Mgr. Aleš Růžička (do 27. března 2006) Ing. Zdeněk Novák (od 27. března 2006) Výkonný ředitel Ing. Jan Řezáč 13

16 Zakladatelé nadace CE WOOD, a. s, Dřevozpracující družstvo Lukavec Kronospan ČR, spol. s r. o. Lesní a rybniční správa Jeroným Colloredo Mannsfeld Less, a. s., Lesy České republiky, s. p. LST, a. s., Trhanov, Mondi Packaging Paper Štětí, a. s. RD Rýmařov, spol. s r. o. STORAENSO TIMBER ŽDÍREC, s. r. o. Wood Paskov, s. r. o. Řekli o nadaci Ing. Jaromír Vašíček, ředitel ÚHÚL: S činností Nadace dřevo pro život se setkáváme při nejrůznějších příležitostech. Pro lesníka je příjemné zjištění, že výsledky jeho práce, tedy vypěstovaná ekologicky čistá a obnovitelná surovina, má propagátory v jejím dalším využívání. Této záslužné práce není nikdy dost, protože přispívá k modernímu stylu života, který bere ohled na přírodu a podporuje přemýšlení člověka směrem, který má budoucnost. Přeji nadaci další úspěšný rok. 14

17 4. Preambule a programy nadace 4.1 Preambule smlouvy o založení 1. Vedeni společným zájmem, není nám lhostejný způsob péče o české lesy a osud dřeva, této domácí, obnovitelné a ekologické suroviny, jež je produktem vyspělého, k přírodě ohleduplného lesního hospodářství. 2. Založením nadace deklarujeme odpovědnost velkých správců lesů, vlastníků lesů a významných podnikatelských subjektů za budoucnost této naší jedinečné suroviny, a tím i odpovědnost za perspektivy českých lesů, lesního hospodářství i našeho venkova. 3. Svým postojem veřejně přijímáme vážné rozhodnutí změnit dnešní nedoceněné vnímání dřeva ve společnosti a ukázat na příkladech veřejně prospěšných projektů možnosti využití českého dřeva. 4. Dlouhodobým cílem našeho snažení je i předávání poselství formou vzdělávání dalších generací. Rádi bychom jim předali naše společné poselství o dřevu jako o krásném a ušlechtilém materiálu, který má své osobité kouzlo, který má svou duši. 5. Sdružením prostředků při vzniku nadace a podporou její činnosti chceme vytvářet trvalé hodnoty přispívající k pozitivnímu rozvoji společnosti v této zemi. 4.2 Programy nadace 1. Program: Pinocchio (vzdělávání o dřevě) Cílem programu je pomáhat nevládním organizacím, školám, obcím a ostatním partnerům rozvíjet úctu k přírodě a ke dřevu. Pomáhat rozvoji odborného lesnického a dřevařského školství, vědy a výzkumu. 2. Program: Pomoz kousku krajiny, který máš rád Cílem programu je podílet se na revitalizaci civilizací narušeného životního prostředí, uchování přírodního a kulturního dědictví. Pomáhat trvale udržitelnému rozvoji venkovských oblastí. Pomáhat handicapovaným spoluobčanům poznávat krásy přírody. 3. Program: Zachraňte duši dřeva (Dřevěné srdce) Cílem programu je pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využití dřeva. Pomáhat chráněným dílnám a handicapovaným řemeslníkům. Napomáhat záchraně kulturních památek, které minulé generace zhotovily ze dřeva. 15

18 4. Program: Dřevěný domov Cílem programu je pomáhat při realizaci projektů řešících podporu bydlení mladých rodin. Pomoc při realizaci projektů řešících podporu bydlení mladých rodin; podpora užití dřeva ve stavebnictví; podpora architektonických soutěží v oblasti užití dřeva; podpora výtvarných soutěží v oblasti užití dřeva. 5. Program: Co víš o dřevě? Cílem programu je napomáhat šíření informací o péči o české lesy a využití dřeva. Podílet se na utváření vztahu veřejnosti k problematice ochrany životního prostředí. Napomáhat zapojování občanů do rozhodování o věcech veřejných s důrazem na péči o životní prostředí. Řekli o nadaci Ing. Ivo Klimša, prezident Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů: Činnost Nadace dřevo pro život oceňuji především pro to, že se kromě obecně prospěšných projektů také snaží vytvářet nekonfliktní diskusní prostředí. Jejím výrazným počinem v této oblasti bylo uspořádání semináře na téma Možnosti dlouhodobého využívání dřeva jako obnovitelného zdroje, který proběhl na zámku v Čechticích dne 6. srpna 2006 za účasti významných představitelů lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu. Tato akce byla pro mě o to významnější, že podobných diskusních příležitostí k našim současným problémům, které by byly tak profesionálně zorganizované, je velmi málo. 16

19 5. Přehled činnosti nadace v průběhu roku 2006 Leden Nadace se zapojila do organizace půlročního kurzu Trvale udržitelné hospodaření v lesích ČR, jehož pořadatelem byla společnost INPROF. Kurz získal podporu z Evropských fondů a záštitu nad ním převzalo Ministerstvo zemědělství ČR. Ředitel nadace v kurzu přednášel o podpoře využívání dřeva v České republice v evropských kontextech. Kurz byl organizován především pro odborné lesní hospodáře, vlastníky lesů a státní správu lesů. Jeho jednotlivé části byly postupně realizovány v Pelhřimově, Klatovech, Uherském Hradišti, Mostě, Opavě a Liberci. Z podzimu roku 2005 pokračovala příprava a realizace architektonicko-konstrukční soutěže Dřevěný dům Dvanáctého ledna proběhl společný seminář České komory architektů a nadace k této soutěži. Únor Dne 15. února zástupci nadace podepsali grantové smlouvy na rok 2006 na společném setkání s představiteli neziskových organizací. Z předložených 36 projektů, usilujících o zlepšení vztahu lidí ke dřevu jako obnovitelnému ekologickému materiálu, správní rada nadace udělila šesti nejlepším granty na jejich podporu. Mezi podpořenými projekty byly rekonstrukce historické památky vodního mlýna ve Vlkovicích na severní Moravě, v jehož místnostech vznikají jedinečné malé řemeslné dílny pro děti, které si zde v rámci různých kurzů osvojí dovednost zpracování dřeva. O zvýšení konkurenceschopnosti výrobků ze dřeva vytvořených zdravotně postiženými občany se snažil projekt z Plzeňska. Problém odcizení moderního člověka přírodě Věra Jakubková a Tomáš Pařík při podpisu grantové smlouvy řešil projekt ZO ČSOP Kněžice podle osvědčeného receptu: ruční výrobou drobných předmětů ze dřeva chce umožnit návštěvníkům areálu zažít radost z vlastní tvořivosti. 17

20 Dne 16. února zasedala správní rada nadace ve Štětí. Na svém jednání hodnotila činnost nadace v roce 2005, schválila rozpočet a plán činnosti na rok 2006 a diskutovala o přípravě projektu Za tajemstvím dřeva. Sedmnáctého února se nadace prezentovala na semináři Dřevěná okna, dveře, schody 2006, který pravidelně pořádá Střední dřevařská škola v Hranicích. V rámci soutěže Dřevěný dům vznikly webové stránky soutěže, grafické ztvárnění cen a diplomů, začalo se připravovat vyhlášení výsledků, jehož garantem byla nadace. Pokračovala jednání se sponzory soutěže. Březen Osmého března začala porota soutěže Dřevěný dům hodnotit jednotlivé přihlášené práce. Byla vydána tisková zpráva, která konstatovala, že soutěž byla obeslána 136 pracemi a stala se tak největší architektonickou soutěží za posledních 20 let. Nadace podpořila pořádání prvního ročníku Salonu dřevostaveb v rámci Veletrhu Dřevostavby, který se konal na výstavišti v Praze-Letňanech ve dnech března. Nadace se zapojila do projektu Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných krajinných oblastech ČR, jehož hlavním řešitelem je Český svaz ochránců přírody. Nadace se společně s proholz a prolignum podílela na organizaci semináře pro architekty o stavění ze dřeva, který byl uspořádán 22. března v Ostravě. Duben Nadace se prezentovala na veletrhu Silva Regina, který proběhl na BVV, a. s., ve dnech dubna. Nadace se zúčastnila semináře o dřevostavbách, který ve dnech dubna pořádala Střední dřevařská škola ve Volyni. Porota soutěže Dřevěný dům ukončila svoji činnost a zveřejnila výsledky. Společně s Českou komorou architektů byl vyroben katalog soutěže a jeho komerční příloha. 18

21 Dne 15. dubna se nadace prezentovala v hodinovém pořadu o stavbách ze dřeva v Českém rozhlase Hradec Králové. Dne 18. dubna proběhl v Českém rozhlase pořad o soutěži Dřevěný dům. Dne 26. dubna byly vyhlášeny výsledky soutěže Dřevěný dům 2006 v rámci Mezinárodních stavebních veletrhů IBF Brno, za účasti řady významných osobností a pod záštitou Asociace krajů ČR. K této příležitosti byla také uspořádána tisková konference. Květen Nadace připravila putovní výstavu Dřevěný dům 2006, jejímž záměrem je představit široké veřejnosti jednotlivé odměněné a oceněné soutěžní exponáty v jednotlivých krajských městech ČR. Poprvé byla výstava instalována na veletrhu For Habitat, který probíhal ve dnech května na výstavišti v Praze-Letňanech. Dne 23. května se nadace zúčastnila konference o nadacích, kterou pořádalo sdružení Fórum dárců. Červen Putovní výstava byla veřejnosti představena na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze. Ředitel nadace společně s Ing. arch. Josefem Smolou prezentoval v průběhu měsíce června problematiku stavění ze dřeva na poradách vedoucích stavebních úřadů Středočeského kraje. Dne 7. června zasedala správní rada nadace v Rýmařově. Rada zhodnotila průběh soutěže Dřevěný dům 2006 a diskutovala o nových projektech. Zástupci nadace podepsali smlouvu s občanským sdružením TEREZA na realizaci projektu Za tajemstvím dřeva. Začala jeho příprava. Dne 26. června byla putovní výstava představena na jednání zastupitelstva středočeského kraje. 19

22 Červenec Putovní výstava byla veřejnosti představena na Krajském úřadě Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. V průběhu léta byly vypracovány pracovní a metodické listy pro žáky a učitele škol vybraných do pilotního ročníku projektu Za tajemstvím dřeva. Nadace podpořila projekt Hračkobraní festival hraček z přírodního materiálu, který proběhl ve dnech července na zámku v Kamenici nad Lipou. Srpen Putovní výstava byla veřejnosti představena na Krajském úřadě Libereckého kraje v Liberci. Dne 3. srpna se uskutečnilo setkání zástupců nadace a proholz Austria v Praze. Dne 9. srpna nadace uspořádala společně se Svazem papíru a celulózy v Čechticích seminář na téma Možnosti dlouhodobého využívání dřeva jako obnovitelného zdroje. Září Putovní výstava byla veřejnosti představena na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje v Hradci Králové. Na úvod nového školního roku nadace společně se sdružením Tereza zahájila projekt Za tajemstvím dřeva. Dne 5. září se nadace zúčastnila semináře o dopravě dříví, který pořádala Česká lesnická společnost ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky, s. p., v Hořovicích. Nadace podpořila projekt Oslav 60 let trvání Střední dřevařské školy v Hranicích, které probíhaly během měsíce září. Dne 14. září se ukutečnilo zasedání správní rady nadace na Lesnické a dřevařské fakultě v Brně. Rada řešila návrhy projektů na rok 2007, přípravu výběrového řízení na udělení grantů pro rok 2007 a rozpočet na rok Ve dnech září se nadace zúčastnila semináře o významu městských lesních majetků při komunikaci s veřejností, který pořádaly Městské lesy Ostrava. 20

23 Dne 23. září se nadace zúčastnila Dne dřeva v Ostravě. Zde byly navázány první kontakty a diskutovány možnosti spolupráce se vznikajícím Moravsko-slezským dřevařským klastrem. Nadace vyhlásila výběrové řízení na udělení grantů pro rok Říjen Putovní výstava byla veřejnosti představena na Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně. Dne 2. října ředitel nadace přednášel na Lesnické a dřevařské fakultě v Brně studentům na téma Vztah české společnosti ke dřevu. Přednáška měla značný ohlas a znamenala počátek dobré spolupráce s fakultou. Dne 23. října proběhl první seminář pro učitele v rámci projektu Za tajemstvím dřeva. Dne 24. října nadace podpořila projekt Soutěže pro žáky základních škol: Dřevo materiál budoucnosti, kterou pořádala střední odborná škola v Letovicích. Listopad Putovní výstava byla veřejnosti představena na Krajském úřadě Zlínského kraje ve Zlíně. Dne 3. listopadu se nadace zúčastnila konference k možnosti ustavení technologické platformy v lesnictví, jejímž pořadatelem bylo Technologické centrum Akademie věd v Praze-Suchdole. Nadace se společně s proholz a prolignum podílela na organizaci semináře pro architekty o stavění ze dřeva, který byl uspořádán 7. listopadu v Ostravě. Začalo jednání s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů o možnostech spolupráce. Dne 15. listopadu ředitel nadace přednášel na Lesnické a dřevařské fakultě v Brně studentům na téma Lesnictví a veřejnost: vztah, komunikace a Public Relations. Dne 27. listopadu se uskutečnilo pracovní setkání zástupců nadace a proholz Austria ve Vídni. 21

24 Prosinec Dne 4. prosince proběhl druhý seminář pro učitele v rámci projektu Za tajemstvím dřeva. Dne 4. prosince se ukutečnilo zasedání správní rady nadace v Praze. Rada hodnotila projekty přihlášené do výběrového řízení na udělení grantů pro rok Dne 13. prosince zástupci nadace předali dětem ze dvou dětských domovů v Plzni vánoční dárek kolekci dřevěných hraček. Dne 19. prosince se uskutečnilo pracovní setkání zástupců nadace a proholz Austria ve Vídni. Řekli o nadaci Ing. arch. Josef Smola, předseda poroty soutěže Dřevěný dům: 22 S Nadací dřevo pro život jsem se poprvé setkal v polovině roku 2005, kdy jsme promýšleli, jak zrealizovat soutěž pro architekty na téma Dřevěný dům. Právě lidé kolem nadace přinesli na naše jednání nové impulsy, představy a především vůli soutěž zorganizovat a s pomocí sponzorů finančně zajistit. Vyhlášením soutěže se tak splnil sen celé řady odborníků, kteří od počátku 90. let pomáhali prosazovat moderní dřevostavby v Česku v očích veřejnosti jako plně srovnatelné konstrukční řešení, které má rovněž řadu výjimečných předností. Soutěž se, k našemu překvapení, stala počtem účastníků a přihlášených prací největší architektonickou událostí za posledních 20 let. Za to patří nadaci a jejím partnerům můj dík.

25 6. Projekt Za tajemstvím dřeva V České republice se již po dlouhou řadu let netěží zdaleka tolik dřeva, kolik ho přirůstá. Jeho zásoba v lesích se neustále zvyšuje. Dřevo bylo jedním z prvních materiálů, ze kterého lidé stavěli svá obydlí, vyráběli předměty denní potřeby a využívali ho jako zdroj energie. Po velkém rozmachu plastů, betonu a dalších materiálů, které ve 20. století nahradily některé výrobky tradičně vyráběné ze dřeva, se dnes lidé pomalu vracejí k přírodním materiálům. Dřevo má nejen výborné technologické vlastnosti, ale je také krásné. Kromě toho má různé výhody. Zatímco většina výrobků a materiálů, které používáme a které mají zásadní vliv na kvalitu našeho života, se vyrábí z fosilních zdrojů nejčastěji z ropy a jejích produktů, dřevo je surovina obnovitelná. Výrobky ze dřeva nezatěžují životní prostředí ani při svém vzniku, ani při likvidaci. Představují tedy možnost trvale udržitelného rozvoje. Avšak informovanost české veřejnosti v této oblasti je zcela nedostatečná. Proto se nadace v samém počátku své činnosti rozhodla připravit ve spolupráci s občanským sdružením TEREZA dlouhodobý projekt, který bude systematicky podporovat informační a vzdělávací aktivity a bude zaměřen zejména na zapojení cílových skupin a nejširší veřejnosti do rozhodování ve věcech péče o přírodu a trvale udržitelného rozvoje na místní úrovni. Projekt navazuje na úspěšný projekt Les ve škole škola v lese. Rozvíjí praktické dovednosti dětí a pokračuje v tématu les zaměřením na dřevo. Cíle projektu jsou přiblížit dětem dřevo nabídnout jim přímou práci a zážitek se dřevem seznámit učitele, děti a veřejnost s úlohou člověka v lese, s principy trvale udržitelného hospodaření rozvíjet úctu k přírodě a dřevu jako jedinečné obnovitelné surovině zlepšit vzdělání učitelů, dětí a jejich prostřednictvím široké veřejnosti týkající se ekosystému lesa podpořit spolupráci škol s místní komunitou navázat dlouhodobější spolupráci s dřevozpracující firmou pro přiblížení práce se dřevem podpořit školy a jejich komunity při realizaci jejich vlastních projektů zaměřených na širší využití dřeva Popis projektu Pilotní ročník projektu je realizován na 11 vybraných školách po celé České republice a aktivně tak zapojuje nejmladší generaci do praktické činnosti 23

26 zaměřené na přímý kontakt dětí se dřevem a rozvoj jejich dovedností, zručnosti v rámci dřevodělných dílen a při realizaci vlastního školního projektu s využitím dřeva. V souvislosti s realizací vlastního projektu dojde k zapojení dalších místních subjektů a ke zvýšení angažovanosti občanů při rozhodování na místní úrovni. Účastníci projektu obdrželi pracovní listy s informacemi o dřevu a s nápady na jeho využití v regionu a metodické materiály zaměřené na řízení vlastního projektu. Na jejich základě a za odborné asistence TEREZY navrhnou a zrealizují vlastní projekty zaměřené především na lokální problémy související s využitím dřeva a udržitelným rozvojem. Do projektu se také zapojují místní dřevozpracující firmy, které se stávají patrony škol. Patroni podle svých možností umožní exkurzi ve firmě, včetně praktické ukázky, mohou poskytnout odborníka pro besedu (přednášku) a předvedení práce se dřevem dětem, dále mohou materiálově či jinak podpořit školní projekty a tak pomoci školám jejich miniprojekty zrealizovat. Do těchto projektů budou v nejvyšší možné míře zapojeny další subjekty veřejné instituce, místní podniky i nejširší veřejnost. TEREZA podpoří realizaci projektů semináři a konzultacemi. Účastníci zašlou do TEREZY závěrečné zprávy z projektů, ze kterých bude zpracována případová studie, která bude sloužit jako inspirace dalším zájemcům a účastníkům projektu. 24

27 Průběh projektu První část projektu se ve školách bude realizovat po dobu jednoho a půl školního roku. V říjnu 2006 proběhl úvodní seminář pro učitele z pilotních škol, na kterém obdrželi potřebné informace k danému tématu, pracovní listy a metodické materiály. Zároveň si vyzkoušeli jednoduchou práci se dřevem a získali kontakty na vybrané dřevozpracující podniky, odborné školy či učiliště, které jim nabídnou spolupráci, exkurze nebo konzultaci s odborníky. Druhý seminář se uskutečnil v prosinci a byl zaměřen na téma jak zrealizovat vlastní projekt a účastníci se seznámili s celým procesem projektu od výběru tématu, přes plánování, finanční zajištění, realizaci až po jeho uzavření a vyhodnocení. V průběhu školního roku každá pilotní škola navrhne svůj vlastní projekt zabývající se dřevem, projekt naplánuje a začne realizovat. Na konci školního roku školy sestaví průběžnou zprávu s dosavadními výsledky a plánem na další období. V dalším školním roce na podzim 2007 budou školy pokračovat v realizaci projektů a zpracují závěrečnou zprávu. Na konec proběhne setkání pilotních škol s prezentací výsledků jejich práce v jednotlivých projektech. Výsledky škol budou sestaveny do sborníku případových studií. Projektový koordinátor Koordinátor ze sdružení TEREZA je spojovacím článkem všech 11 pilotních škol. Zajišťuje přípravu projektových materiálů, podílí se na tvorbě pracovních listů a metodiky pro učitele. Připravuje semináře. Zajišťuje propojení s odborníky z různých institucí zabývajících se dřevem a jeho zpracováním. Pomáhá školám s výběrem vhodného školního projektu, s jeho plánováním, přípravou i realizací. Pomáhá školám se zpracováním grantových žádostí. Poskytuje školám kontakty na potřebné lektory dřevodílen, další dřevozpracující firmy ochotné podílet se na projektu. Během projektu zpracovává podněty a připomínky zúčastněných škol k pracovním listům a k průběhu celého projektu. Školám zprostředkovává novinky z oblasti dřeva. Zorganizuje závěrečné setkání všech škol. Sestaví sborník případových studií ze závěrečných zpráv od škol. Průběžně vyhodnocuje dopad a účinnost projektu. 25

28 Konkrétní výstupy projektu Pracovní listy a metodické materiály Pracovní listy obsahujít všechna důležitá témata týkající se dřeva (druhy, využití, práce se dřevem, výroba zpracování, výrobky ze dřeva, výroba papíru, koloběh dřeva, alternativa k jiným materiálům, péče o dřevo, stavby ze dřeva, jednoduché návody na výrobky, inspirace k použití dřeva, dřevo kolem nás, hry a aktivity se dřevem). Jedná se o 17 listů rozdělených na teoretickou a praktickou část. Na počátku projektu vznikla pracovní verze těchto listů pro zapracování připomínek a zpětné vazby účastníků. V pilotním období budou učitelé zapojeni jako partneři při dotváření těchto listů. Definitivní doplněné pracovní listy budou vydány na závěr projektu. Teoretická část je rozdělena na život lesa a na využití jeho produktů, zejména dřeva. Děti se seznámí s ekosystémem lesa a jeho obyvateli, životem stromu, významem mrtvého dřeva pro život lesa, druhy dřev, jejich vlastnostmi a možnostmi jejich využití, zpracování, se základními obory, kde se dřevo používá (stavebnictví, truhlářství, nábytkářství, papírenský průmysl) apod. Praktická část obsahuje náměty k realizaci vlastních projektů, např. výsadba stromů, vybudování dřevěné učebny, naučné stezky, sbírky různých dřev, zhotovení vlastních výrobků ze dřeva, ruční výroba papíru, pátrání po dřevěných stavbách v regionu, různých starých dřevěných předmětech, navázání kontaktů s místními zpracovateli dřeva apod. Účastníci také obdrželi metodické materiály Na vlastních nohou, které jsou zaměřeny na otázky spojené s plánováním projektu, financováním, propagací, vlastní realizací a závěrečným výstupem. Pracovní listy jsou psány jednodušší formou, aby je mohly využít přímo děti. Obsahují popisnou i obrazovou část, různé drobné úkoly pro děti, které budou řešit jednotlivě či v týmu. Prostřednictvím pracovních listů se děti učí konáním, nikoli pouze memorováním a takový způsob výuky rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti nenásilnou formou. Metodické materiály poslouží především učitelům, protože v nich najdou rozšiřující informace ke každému z témat, doporučení na různé webové stránky, metodiku, jak s pracovními listy a jednotlivými aktivitami mohou pracovat. 26

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015 1 Strana 1 2 1. Výsadba stromové aleje z jeřábů - bude vysazena stromová alej z jeřábů jako původního druhu na Vysočině *mají běžné znalosti o životním prostředí našeho

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí, pobočka Kutná Hora

NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí, pobočka Kutná Hora o. s. EKODOMOV, V Podbabě 29 b, 160 00 Praha 6, tel. 234 697 402, fax. 910 256 154 www. ekodomov.cz, e: infokh@ekodomov.cz NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí,

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení, ENVIC 2007 www.envic.cz Občanské sdružení ENVIC Organizace byla založena 3.9. 2003. Činnost začala vyvíjet v souvislosti s přípravou projektu ENVIC Environmentální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 159 dne 12.9.2011. IČO: 29120080 Adresa: Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Poloha obce geografická poloha Moravskoslezský kraj, 15 km východně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok Občanské sdružení ZELENÉ BYDLENÍ Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2013 Naše poslání Posláním občanského sdružení Zelené bydlení je propagovat a prosazovat do každodenního života principy trvale

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. etapa 20.5.-20..9. 2011 Název MAS: Uničovsko, o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):ing. Iveta Kopcová, projektový manažer kontakt:

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

4. Pomáhat při realizaci projektů řešících podporu bydlení mladých rodin.

4. Pomáhat při realizaci projektů řešících podporu bydlení mladých rodin. 4 Priority nadace 1. Pomáhat vzdělávacím institucím rozvíjet úctu k přírodě a ke dřevu jako jedinečné obnovitelné surovině. Pomáhat rozvoji odborného lesnického a dřevařského školství, vědy a výzkumu.

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Nadace Proměny pro školy Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Představení Nadace Proměny a programu Zahrada hrou / Mgr. Jitka Přerovská,

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů 22. 9. 2015, České Libchavy Ing. Tomáš Vacenovský Obsah prezentace: Základní fakta o projektu Výstupy projektu Témata

Více

JINDŘICHŮV HRADEC. Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň

JINDŘICHŮV HRADEC. Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň JINDŘICHŮV HRADEC Informace o činnostech v projektu Města v rozletu 6. koordinační setkání Třeboň HLAVNÍ ÚKOLY V PROJEKTU Zpracování komplexní koncepce dopravní obslužnosti města s důrazem na historické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR

Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR Přílohy: Kurzy pro pedagogické pracovníky 75 kurzů ve všech regionech ČR a) Podpora a rozvoj mobility na středních školách - možnosti využití ECVET. Účastníci se seznámí s evropskými nástroji na podporu

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Závěrečná konference projektu Technické školky

Závěrečná konference projektu Technické školky Závěrečná konference projektu Technické školky Miloš Filip, ČMA, Klub předškolního vzdělávání Dne 18.2.2015 se konala v brněnském hotelu Santon závěrečná konference tříletého vzdělávacího projektu Technické

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Hradec Králové město přátelské rodině

Hradec Králové město přátelské rodině Hradec Králové město přátelské rodině Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociální věci a zdravotnictví PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Seminář

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O ZLATOU CIHLU OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉHO KRAJE. CÍLE SOUTĚŽE

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O ZLATOU CIHLU OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉHO KRAJE. CÍLE SOUTĚŽE Příloha: Kompletní vyhlášení soutěže: VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O ZLATOU CIHLU OBNOVY VENKOVA ZLÍNSKÉHO KRAJE. CÍLE SOUTĚŽE Program obnovy venkova se stal pro venkovské obce a jejich občany inspirující ideou.

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Montované stavby na bázi dřeva v bytové výstavbě

Montované stavby na bázi dřeva v bytové výstavbě 13.10.2010 Ostrava Montované stavby na bázi dřeva v bytové výstavbě Antonín Lokaj VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí, Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Obsah:

Více

VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Zima B: Práce s dětmi v keramickém kroužku

VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Zima  B: Práce s dětmi v keramickém kroužku VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Žáci se seznámili s vlastnostmi keramické hlíny a šamotu pod vedením zkušené keramičky. Vznikaly první výrobky sluníčka (foto č. 1). Na téma: Co

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ENERSOL 2009

ČASOVÝ HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ENERSOL 2009 OSOBNÍ GESCI NA PODPORU PROJEKTU ENERSOL 2009 PŘEVZALI MINISTŘI PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PRO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A TĚLOVÝCHOVU ENERSOL 2009 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚSPORY ENERGIÍ, OBNOVITELNÉ

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Ing. Klára Dostálová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR STATISTIKA ČERVENEC

Více