Nadace dřevo pro život. Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadace dřevo pro život. Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2006"

Transkript

1 Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2006

2

3

4 Motto: Učiňme dřevo opět přirozenou součástí našeho života.

5 Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2006

6 Priority nadace 1. Pomáhat vzdělávacím institucím rozvíjet úctu k přírodě a ke dřevu jako jedinečné obnovitelné surovině. Pomáhat rozvoji odborného lesnického a dřevařského školství, vědy a výzkumu. 2. Podílet se na revitalizaci civilizací narušeného životního prostředí, uchování přírodního bohatství a kulturního dědictví. Pomáhat trvale udržitelnému rozvoji venkovských oblastí, pro něž je bohatství lesů často nejvýznamnějším zdrojem jejich sociální a ekonomické prosperity. Pomáhat handicapovaným spoluobčanům poznávat krásy přírody. 3. Pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využití dřeva jako jedinečné obnovitelné suroviny. Pomáhat chráněným dílnám a handicapovaným řemeslníkům zpracovávajícím dřevo. Napomáhat záchraně kulturních památek, které minulé generace zhotovily ze dřeva. 4. Pomáhat při realizaci projektů řešících podporu bydlení mladých rodin. 5. Napomáhat šíření informací o způsobech péče o české lesy a možnostech využití dřeva. Podílet se na utváření důvěryhodného vztahu veřejnosti k problematice ochrany životního prostředí, založeného na vzájemném

7 respektu všech, kteří aktivně využívají krajinu a přírodní bohatství pro uspokojování potřeb společnosti. Napomáhat zapojování občanů do rozhodování o věcech veřejných s důrazem na péči o životní prostředí. 6. Pomáhat při začleňování lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu do hlavních evropských trendů rozvoje těchto hospodářských sektorů; přinášet informace o tom, jak obdobné problémy řeší v EU; rozvíjet spolupráci s organizacemi obdobného zaměření v EU. 7. Pomáhat vlastníkům lesů rozvíjet moderní způsoby správy jejich majetků. 5

8 Řekli o nadaci Ing. Tomáš Krejzar, ředitel Odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství MZe ČR: Ministerstvo zemědělství v minulosti mnohokrát iniciovalo různá jednání o možnostech koordinovat projekty různých subjektů směřující ke zlepšení vnímání dřeva českou veřejností. S uznáním mohu konstatovat, že podnikatelská sféra převzala iniciativu a založením Nadace dřevo pro život vytvořila širokou neutrální platformu, na níž je možné rozvíjet celou řadu obecně prospěšných aktivit, se kterými se ministerstvo ztotožňuje a jež podporuje. Pevně věřím, že dlouhodobá spolupráce s nadací i nám pomůže naplnit cíle státní lesnické politiky a rozvíjet bohatství lesů, jež jsou obnovitelným zdrojem dnes opět velmi žádané ekologické suroviny dřeva. 6

9 Obsah 1. Úvodní slovo 9 2. Údaje o nadaci Orgány nadace Preambule a programy nadace Přehled činnosti nadace v průběhu roku Projekt Za tajemstvím dřeva Udělené granty Architektonicko-konstrukční soutěž Dřevěný dům Seminář Možnosti dlouhodobého využívání dřeva jako obnovitelné suroviny Vztahy s veřejností Finanční zpráva Příloha: Účetní závěrka za rok Poděkování Závěr 69 7

10 8

11 1. Úvodní slovo Milí přátelé dřeva, naše republika má v Evropě druhé největší zásoby dřeva na jeden hektar (305 m 3 ). Celkové zásoby dřeva v našich lesích jsou 664 mil. m 3. Za posledních 15 let, při řádné pěči o obnovu lesů, narostly o 100 mil. m 3 (v roce 1990 byly 564 mil. m 3, v roce 2005 pak 664 mil. m 3 ). To znamená, že každoročně se zásoba dřeva zvyšuje v průměru o 6,7 mil. m 3. Při ročních trvale udržitelných těžbách dřeva mezi 15 a 16 mil. m 3 nám tak v lesích za 15 let narostlo jaksi navíc šest ročních těžeb, tedy za 2,5 roku naroste navíc jedna roční těžba, kterou nevyužijeme. To jen dokládá ohromný produkční potenciál našich lesů, který je výsledkem historického vývoje. Historické zapomnění Jenže historie má svoji velkou setrvačnost. V polovině 18. století byla vůči majitelům lesů formulována jasná společenská objednávka: přestaňte produkovat palivové dříví (neb průmyslová revoluce objevila jako zdroj energie uhlí) a začněte pěstovat lesy, které budou dávat kvalitní stavební dříví. Vlastníci lesů tedy zadali svým lesníkům úkol přestavět lesy převážně nízkokmenné s krátkou dobou obmýtí, na lesy poskytující především silné dříví, tj. lesy vysokokmenné s delší dobou obmýtí. Dřevo se mělo stát především hlavním stavebním materiálem. Už tenkrát věděli, že dřevo stále přirůstá a že na jeho zpracování je zapotřebí mnohem méně energie než na pálení cihel či těžbu kamene. Což bylo obzvláště důležité při tehdejších omezených energetických možnostech. Les však roste dlouho, několik generací vlastníků se o něj musí starat, než může někdo sklidit práci svých předchůdců. Během té doby se ale v lidských dějinách stalo všelicos, proběhlo pár válek, několik horkých hlav zahořelo revolučním nadšením. Lidé objevili nové technologie a zapoměli na staré, zapoměli i na to, proč se vlastně les před pár sty lety začal pěstovat do té podoby, v jaké jej znají dnes, kdy do něj chodí převážně jen na houby a na borůvky. Málokdo si uvědomuje, že navštěvuje les, ze kterého se podle představ našich předků měly stát dřevěné domy. Člověk tak občas ve svém překotném spěchu ztrácí klíč k pochopení dědictví minulosti a schopnost využít toto obrovské bohatství ve svůj prospěch a třeba i na základě nové společenské objednávky, že lesy musejí přinášet člověku více užitku než jen dříví a že lesy tu nejsou jen pro nás, ale také jen tak, kvůli přírodě samé. 9

12 Roh energetické hojnosti vysychá Od průmyslové revoluce lidé získali pocit, že energie všeho druhu lze čerpat snad z jakéhosi bezedného rohu hojnosti. Až v posledních letech se formuluje jasná společenská objednávka, že musíme začít energiemi z různých důvodů šetřit a obrátit svoji pozornost k tzv. obnovitelným zdrojům, mezi něž patří i biomasa, tedy také dřevo. Ovšem v důsledku nejasností představ o poslání lesů se objevuje v naší společnosti několik protichůdných zadání pro všechny, kteří se o lesy starají a pracují se dřevem. To vyvolává různá napětí a obavy o vlastní budoucnost. Přitom by stačilo se podívat do minulosti a nalézt ztracený klíč k pochopení jejího odkazu. Naši předkové měli lesy pěkně rozdělené podle toho, jaký užitek od nich očekávali. My bychom k tomu mohli jen přidat plantáže na pěstování biomasy (dendromasy) pro energetické účely. Vždyť statisíce hektarů zemědělské půdy bylo uvedeno do klidu, či jen tak leží ladem. Začátek trvalejšího zájmu o domy ze dřeva V České republice již delší dobu trvá stavební boom a objemy výkonů ve stavebnictví se zvyšují. Jak se tento příznivý stav odrazil na zvyšování počtu postavených dřevěných domů? Ještě donedávna se uvádělo, že se jich u nás staví méně než jedno procento z celkového počtu. Ročně se u nás v posledních letech v průměru postavilo rodinných domků, z toho tedy necelých 200 bylo na bázi dřeva. Podle statistik se v roce 2006 u nás postavilo až 900 domů na bázi dřeva (výrazně více se jich exportovalo), to by odpovídalo přibližně 5% podílu na trhu. To je jistě dobrá zpráva, která svědčí o postupné změně názorů lidí na dřevo a také o proměně životního stylu nebo o tom, že své bydlení začala řešit nová generace silnější populační ročníky narozené v 70. letech 20. stol. To bychom neměli podcenit. Je nanejvýš nutné poznat představy těchto mladých lidí o životě. Oni totiž budou po dlouhá léta v naší společnosti udávat tón, co je dobré a co ne. Oni se mohou stát těmi opinion leadry názoru, že bydlení ve dřevě je dobré. Vyvstává ale otázka, zda vůbec máme dost dřeva na takový stavební boom? Na jeden průměrný rodinný dům se spotřebuje cca 65 m 3 dřeva. V lesích České republiky přiroste za jednu vteřinu 0,6 m 3 dřevní hmoty. To znamená, že každých 108 vteřin vyprodukují naše lesy tolik dřeva, kolik se spotřebuje na jeden rodinný dům. Dřevo potřebné na stavbu 1000 rodinných domků naroste v lesích za 30 hodin! Kdybychom chtěli zvýšit podíl domů na bázi dřeva na 10

13 celkové výstavbě na 20 %, v lesích nám k tomu nezbytně nutné dřevo vyroste za necelý týden. A pokud bychom chtěli všechny rodinné domky stavět ze dřeva, lesy nám k tomu dodají dřevo za jeden měsíc. Milí přátelé dřeva, děkuji vám za přízeň, kterou jste v roce 2006 věnovali nadaci, a věřím, že naše druhá výroční zpráva Vás přesvědčí o tom, že nebyla marná. Ing. Tomáš Pařík, předseda správní rady 11

14 2. Údaje o nadaci název: Nadace dřevo pro život právní forma: Nadace sídlo: Kamýcká 1176, Praha 6 IČ: Bankovní spojení: / 2400 Zapsaná: v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 564 Den zápisu do NR: 20. července

15 3. Orgány nadace Správní rada Předsednictvo Ing. Tomáš Pařík Ing. Jiří Pohloudek Ing. Jan Rudolf (předseda) (místopředseda) (místopředseda) Členové Ing. Vladimír Blahuta (do 7. června 2006) Ing. Miloslav Konopík Ing. Marcela Koubíková Ing. Zbyšek Kulhánek Ing. Jan Mičánek, Ing. Josef Myslivec Ing. Václav Šebek Tomáš Töpfer František Vomočil Dozorčí rada doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. Mgr. Aleš Růžička (do 27. března 2006) Ing. Zdeněk Novák (od 27. března 2006) Výkonný ředitel Ing. Jan Řezáč 13

16 Zakladatelé nadace CE WOOD, a. s, Dřevozpracující družstvo Lukavec Kronospan ČR, spol. s r. o. Lesní a rybniční správa Jeroným Colloredo Mannsfeld Less, a. s., Lesy České republiky, s. p. LST, a. s., Trhanov, Mondi Packaging Paper Štětí, a. s. RD Rýmařov, spol. s r. o. STORAENSO TIMBER ŽDÍREC, s. r. o. Wood Paskov, s. r. o. Řekli o nadaci Ing. Jaromír Vašíček, ředitel ÚHÚL: S činností Nadace dřevo pro život se setkáváme při nejrůznějších příležitostech. Pro lesníka je příjemné zjištění, že výsledky jeho práce, tedy vypěstovaná ekologicky čistá a obnovitelná surovina, má propagátory v jejím dalším využívání. Této záslužné práce není nikdy dost, protože přispívá k modernímu stylu života, který bere ohled na přírodu a podporuje přemýšlení člověka směrem, který má budoucnost. Přeji nadaci další úspěšný rok. 14

17 4. Preambule a programy nadace 4.1 Preambule smlouvy o založení 1. Vedeni společným zájmem, není nám lhostejný způsob péče o české lesy a osud dřeva, této domácí, obnovitelné a ekologické suroviny, jež je produktem vyspělého, k přírodě ohleduplného lesního hospodářství. 2. Založením nadace deklarujeme odpovědnost velkých správců lesů, vlastníků lesů a významných podnikatelských subjektů za budoucnost této naší jedinečné suroviny, a tím i odpovědnost za perspektivy českých lesů, lesního hospodářství i našeho venkova. 3. Svým postojem veřejně přijímáme vážné rozhodnutí změnit dnešní nedoceněné vnímání dřeva ve společnosti a ukázat na příkladech veřejně prospěšných projektů možnosti využití českého dřeva. 4. Dlouhodobým cílem našeho snažení je i předávání poselství formou vzdělávání dalších generací. Rádi bychom jim předali naše společné poselství o dřevu jako o krásném a ušlechtilém materiálu, který má své osobité kouzlo, který má svou duši. 5. Sdružením prostředků při vzniku nadace a podporou její činnosti chceme vytvářet trvalé hodnoty přispívající k pozitivnímu rozvoji společnosti v této zemi. 4.2 Programy nadace 1. Program: Pinocchio (vzdělávání o dřevě) Cílem programu je pomáhat nevládním organizacím, školám, obcím a ostatním partnerům rozvíjet úctu k přírodě a ke dřevu. Pomáhat rozvoji odborného lesnického a dřevařského školství, vědy a výzkumu. 2. Program: Pomoz kousku krajiny, který máš rád Cílem programu je podílet se na revitalizaci civilizací narušeného životního prostředí, uchování přírodního a kulturního dědictví. Pomáhat trvale udržitelnému rozvoji venkovských oblastí. Pomáhat handicapovaným spoluobčanům poznávat krásy přírody. 3. Program: Zachraňte duši dřeva (Dřevěné srdce) Cílem programu je pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využití dřeva. Pomáhat chráněným dílnám a handicapovaným řemeslníkům. Napomáhat záchraně kulturních památek, které minulé generace zhotovily ze dřeva. 15

18 4. Program: Dřevěný domov Cílem programu je pomáhat při realizaci projektů řešících podporu bydlení mladých rodin. Pomoc při realizaci projektů řešících podporu bydlení mladých rodin; podpora užití dřeva ve stavebnictví; podpora architektonických soutěží v oblasti užití dřeva; podpora výtvarných soutěží v oblasti užití dřeva. 5. Program: Co víš o dřevě? Cílem programu je napomáhat šíření informací o péči o české lesy a využití dřeva. Podílet se na utváření vztahu veřejnosti k problematice ochrany životního prostředí. Napomáhat zapojování občanů do rozhodování o věcech veřejných s důrazem na péči o životní prostředí. Řekli o nadaci Ing. Ivo Klimša, prezident Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů: Činnost Nadace dřevo pro život oceňuji především pro to, že se kromě obecně prospěšných projektů také snaží vytvářet nekonfliktní diskusní prostředí. Jejím výrazným počinem v této oblasti bylo uspořádání semináře na téma Možnosti dlouhodobého využívání dřeva jako obnovitelného zdroje, který proběhl na zámku v Čechticích dne 6. srpna 2006 za účasti významných představitelů lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu. Tato akce byla pro mě o to významnější, že podobných diskusních příležitostí k našim současným problémům, které by byly tak profesionálně zorganizované, je velmi málo. 16

19 5. Přehled činnosti nadace v průběhu roku 2006 Leden Nadace se zapojila do organizace půlročního kurzu Trvale udržitelné hospodaření v lesích ČR, jehož pořadatelem byla společnost INPROF. Kurz získal podporu z Evropských fondů a záštitu nad ním převzalo Ministerstvo zemědělství ČR. Ředitel nadace v kurzu přednášel o podpoře využívání dřeva v České republice v evropských kontextech. Kurz byl organizován především pro odborné lesní hospodáře, vlastníky lesů a státní správu lesů. Jeho jednotlivé části byly postupně realizovány v Pelhřimově, Klatovech, Uherském Hradišti, Mostě, Opavě a Liberci. Z podzimu roku 2005 pokračovala příprava a realizace architektonicko-konstrukční soutěže Dřevěný dům Dvanáctého ledna proběhl společný seminář České komory architektů a nadace k této soutěži. Únor Dne 15. února zástupci nadace podepsali grantové smlouvy na rok 2006 na společném setkání s představiteli neziskových organizací. Z předložených 36 projektů, usilujících o zlepšení vztahu lidí ke dřevu jako obnovitelnému ekologickému materiálu, správní rada nadace udělila šesti nejlepším granty na jejich podporu. Mezi podpořenými projekty byly rekonstrukce historické památky vodního mlýna ve Vlkovicích na severní Moravě, v jehož místnostech vznikají jedinečné malé řemeslné dílny pro děti, které si zde v rámci různých kurzů osvojí dovednost zpracování dřeva. O zvýšení konkurenceschopnosti výrobků ze dřeva vytvořených zdravotně postiženými občany se snažil projekt z Plzeňska. Problém odcizení moderního člověka přírodě Věra Jakubková a Tomáš Pařík při podpisu grantové smlouvy řešil projekt ZO ČSOP Kněžice podle osvědčeného receptu: ruční výrobou drobných předmětů ze dřeva chce umožnit návštěvníkům areálu zažít radost z vlastní tvořivosti. 17

20 Dne 16. února zasedala správní rada nadace ve Štětí. Na svém jednání hodnotila činnost nadace v roce 2005, schválila rozpočet a plán činnosti na rok 2006 a diskutovala o přípravě projektu Za tajemstvím dřeva. Sedmnáctého února se nadace prezentovala na semináři Dřevěná okna, dveře, schody 2006, který pravidelně pořádá Střední dřevařská škola v Hranicích. V rámci soutěže Dřevěný dům vznikly webové stránky soutěže, grafické ztvárnění cen a diplomů, začalo se připravovat vyhlášení výsledků, jehož garantem byla nadace. Pokračovala jednání se sponzory soutěže. Březen Osmého března začala porota soutěže Dřevěný dům hodnotit jednotlivé přihlášené práce. Byla vydána tisková zpráva, která konstatovala, že soutěž byla obeslána 136 pracemi a stala se tak největší architektonickou soutěží za posledních 20 let. Nadace podpořila pořádání prvního ročníku Salonu dřevostaveb v rámci Veletrhu Dřevostavby, který se konal na výstavišti v Praze-Letňanech ve dnech března. Nadace se zapojila do projektu Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných krajinných oblastech ČR, jehož hlavním řešitelem je Český svaz ochránců přírody. Nadace se společně s proholz a prolignum podílela na organizaci semináře pro architekty o stavění ze dřeva, který byl uspořádán 22. března v Ostravě. Duben Nadace se prezentovala na veletrhu Silva Regina, který proběhl na BVV, a. s., ve dnech dubna. Nadace se zúčastnila semináře o dřevostavbách, který ve dnech dubna pořádala Střední dřevařská škola ve Volyni. Porota soutěže Dřevěný dům ukončila svoji činnost a zveřejnila výsledky. Společně s Českou komorou architektů byl vyroben katalog soutěže a jeho komerční příloha. 18

21 Dne 15. dubna se nadace prezentovala v hodinovém pořadu o stavbách ze dřeva v Českém rozhlase Hradec Králové. Dne 18. dubna proběhl v Českém rozhlase pořad o soutěži Dřevěný dům. Dne 26. dubna byly vyhlášeny výsledky soutěže Dřevěný dům 2006 v rámci Mezinárodních stavebních veletrhů IBF Brno, za účasti řady významných osobností a pod záštitou Asociace krajů ČR. K této příležitosti byla také uspořádána tisková konference. Květen Nadace připravila putovní výstavu Dřevěný dům 2006, jejímž záměrem je představit široké veřejnosti jednotlivé odměněné a oceněné soutěžní exponáty v jednotlivých krajských městech ČR. Poprvé byla výstava instalována na veletrhu For Habitat, který probíhal ve dnech května na výstavišti v Praze-Letňanech. Dne 23. května se nadace zúčastnila konference o nadacích, kterou pořádalo sdružení Fórum dárců. Červen Putovní výstava byla veřejnosti představena na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze. Ředitel nadace společně s Ing. arch. Josefem Smolou prezentoval v průběhu měsíce června problematiku stavění ze dřeva na poradách vedoucích stavebních úřadů Středočeského kraje. Dne 7. června zasedala správní rada nadace v Rýmařově. Rada zhodnotila průběh soutěže Dřevěný dům 2006 a diskutovala o nových projektech. Zástupci nadace podepsali smlouvu s občanským sdružením TEREZA na realizaci projektu Za tajemstvím dřeva. Začala jeho příprava. Dne 26. června byla putovní výstava představena na jednání zastupitelstva středočeského kraje. 19

22 Červenec Putovní výstava byla veřejnosti představena na Krajském úřadě Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. V průběhu léta byly vypracovány pracovní a metodické listy pro žáky a učitele škol vybraných do pilotního ročníku projektu Za tajemstvím dřeva. Nadace podpořila projekt Hračkobraní festival hraček z přírodního materiálu, který proběhl ve dnech července na zámku v Kamenici nad Lipou. Srpen Putovní výstava byla veřejnosti představena na Krajském úřadě Libereckého kraje v Liberci. Dne 3. srpna se uskutečnilo setkání zástupců nadace a proholz Austria v Praze. Dne 9. srpna nadace uspořádala společně se Svazem papíru a celulózy v Čechticích seminář na téma Možnosti dlouhodobého využívání dřeva jako obnovitelného zdroje. Září Putovní výstava byla veřejnosti představena na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje v Hradci Králové. Na úvod nového školního roku nadace společně se sdružením Tereza zahájila projekt Za tajemstvím dřeva. Dne 5. září se nadace zúčastnila semináře o dopravě dříví, který pořádala Česká lesnická společnost ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky, s. p., v Hořovicích. Nadace podpořila projekt Oslav 60 let trvání Střední dřevařské školy v Hranicích, které probíhaly během měsíce září. Dne 14. září se ukutečnilo zasedání správní rady nadace na Lesnické a dřevařské fakultě v Brně. Rada řešila návrhy projektů na rok 2007, přípravu výběrového řízení na udělení grantů pro rok 2007 a rozpočet na rok Ve dnech září se nadace zúčastnila semináře o významu městských lesních majetků při komunikaci s veřejností, který pořádaly Městské lesy Ostrava. 20

23 Dne 23. září se nadace zúčastnila Dne dřeva v Ostravě. Zde byly navázány první kontakty a diskutovány možnosti spolupráce se vznikajícím Moravsko-slezským dřevařským klastrem. Nadace vyhlásila výběrové řízení na udělení grantů pro rok Říjen Putovní výstava byla veřejnosti představena na Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně. Dne 2. října ředitel nadace přednášel na Lesnické a dřevařské fakultě v Brně studentům na téma Vztah české společnosti ke dřevu. Přednáška měla značný ohlas a znamenala počátek dobré spolupráce s fakultou. Dne 23. října proběhl první seminář pro učitele v rámci projektu Za tajemstvím dřeva. Dne 24. října nadace podpořila projekt Soutěže pro žáky základních škol: Dřevo materiál budoucnosti, kterou pořádala střední odborná škola v Letovicích. Listopad Putovní výstava byla veřejnosti představena na Krajském úřadě Zlínského kraje ve Zlíně. Dne 3. listopadu se nadace zúčastnila konference k možnosti ustavení technologické platformy v lesnictví, jejímž pořadatelem bylo Technologické centrum Akademie věd v Praze-Suchdole. Nadace se společně s proholz a prolignum podílela na organizaci semináře pro architekty o stavění ze dřeva, který byl uspořádán 7. listopadu v Ostravě. Začalo jednání s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů o možnostech spolupráce. Dne 15. listopadu ředitel nadace přednášel na Lesnické a dřevařské fakultě v Brně studentům na téma Lesnictví a veřejnost: vztah, komunikace a Public Relations. Dne 27. listopadu se uskutečnilo pracovní setkání zástupců nadace a proholz Austria ve Vídni. 21

24 Prosinec Dne 4. prosince proběhl druhý seminář pro učitele v rámci projektu Za tajemstvím dřeva. Dne 4. prosince se ukutečnilo zasedání správní rady nadace v Praze. Rada hodnotila projekty přihlášené do výběrového řízení na udělení grantů pro rok Dne 13. prosince zástupci nadace předali dětem ze dvou dětských domovů v Plzni vánoční dárek kolekci dřevěných hraček. Dne 19. prosince se uskutečnilo pracovní setkání zástupců nadace a proholz Austria ve Vídni. Řekli o nadaci Ing. arch. Josef Smola, předseda poroty soutěže Dřevěný dům: 22 S Nadací dřevo pro život jsem se poprvé setkal v polovině roku 2005, kdy jsme promýšleli, jak zrealizovat soutěž pro architekty na téma Dřevěný dům. Právě lidé kolem nadace přinesli na naše jednání nové impulsy, představy a především vůli soutěž zorganizovat a s pomocí sponzorů finančně zajistit. Vyhlášením soutěže se tak splnil sen celé řady odborníků, kteří od počátku 90. let pomáhali prosazovat moderní dřevostavby v Česku v očích veřejnosti jako plně srovnatelné konstrukční řešení, které má rovněž řadu výjimečných předností. Soutěž se, k našemu překvapení, stala počtem účastníků a přihlášených prací největší architektonickou událostí za posledních 20 let. Za to patří nadaci a jejím partnerům můj dík.

25 6. Projekt Za tajemstvím dřeva V České republice se již po dlouhou řadu let netěží zdaleka tolik dřeva, kolik ho přirůstá. Jeho zásoba v lesích se neustále zvyšuje. Dřevo bylo jedním z prvních materiálů, ze kterého lidé stavěli svá obydlí, vyráběli předměty denní potřeby a využívali ho jako zdroj energie. Po velkém rozmachu plastů, betonu a dalších materiálů, které ve 20. století nahradily některé výrobky tradičně vyráběné ze dřeva, se dnes lidé pomalu vracejí k přírodním materiálům. Dřevo má nejen výborné technologické vlastnosti, ale je také krásné. Kromě toho má různé výhody. Zatímco většina výrobků a materiálů, které používáme a které mají zásadní vliv na kvalitu našeho života, se vyrábí z fosilních zdrojů nejčastěji z ropy a jejích produktů, dřevo je surovina obnovitelná. Výrobky ze dřeva nezatěžují životní prostředí ani při svém vzniku, ani při likvidaci. Představují tedy možnost trvale udržitelného rozvoje. Avšak informovanost české veřejnosti v této oblasti je zcela nedostatečná. Proto se nadace v samém počátku své činnosti rozhodla připravit ve spolupráci s občanským sdružením TEREZA dlouhodobý projekt, který bude systematicky podporovat informační a vzdělávací aktivity a bude zaměřen zejména na zapojení cílových skupin a nejširší veřejnosti do rozhodování ve věcech péče o přírodu a trvale udržitelného rozvoje na místní úrovni. Projekt navazuje na úspěšný projekt Les ve škole škola v lese. Rozvíjí praktické dovednosti dětí a pokračuje v tématu les zaměřením na dřevo. Cíle projektu jsou přiblížit dětem dřevo nabídnout jim přímou práci a zážitek se dřevem seznámit učitele, děti a veřejnost s úlohou člověka v lese, s principy trvale udržitelného hospodaření rozvíjet úctu k přírodě a dřevu jako jedinečné obnovitelné surovině zlepšit vzdělání učitelů, dětí a jejich prostřednictvím široké veřejnosti týkající se ekosystému lesa podpořit spolupráci škol s místní komunitou navázat dlouhodobější spolupráci s dřevozpracující firmou pro přiblížení práce se dřevem podpořit školy a jejich komunity při realizaci jejich vlastních projektů zaměřených na širší využití dřeva Popis projektu Pilotní ročník projektu je realizován na 11 vybraných školách po celé České republice a aktivně tak zapojuje nejmladší generaci do praktické činnosti 23

26 zaměřené na přímý kontakt dětí se dřevem a rozvoj jejich dovedností, zručnosti v rámci dřevodělných dílen a při realizaci vlastního školního projektu s využitím dřeva. V souvislosti s realizací vlastního projektu dojde k zapojení dalších místních subjektů a ke zvýšení angažovanosti občanů při rozhodování na místní úrovni. Účastníci projektu obdrželi pracovní listy s informacemi o dřevu a s nápady na jeho využití v regionu a metodické materiály zaměřené na řízení vlastního projektu. Na jejich základě a za odborné asistence TEREZY navrhnou a zrealizují vlastní projekty zaměřené především na lokální problémy související s využitím dřeva a udržitelným rozvojem. Do projektu se také zapojují místní dřevozpracující firmy, které se stávají patrony škol. Patroni podle svých možností umožní exkurzi ve firmě, včetně praktické ukázky, mohou poskytnout odborníka pro besedu (přednášku) a předvedení práce se dřevem dětem, dále mohou materiálově či jinak podpořit školní projekty a tak pomoci školám jejich miniprojekty zrealizovat. Do těchto projektů budou v nejvyšší možné míře zapojeny další subjekty veřejné instituce, místní podniky i nejširší veřejnost. TEREZA podpoří realizaci projektů semináři a konzultacemi. Účastníci zašlou do TEREZY závěrečné zprávy z projektů, ze kterých bude zpracována případová studie, která bude sloužit jako inspirace dalším zájemcům a účastníkům projektu. 24

27 Průběh projektu První část projektu se ve školách bude realizovat po dobu jednoho a půl školního roku. V říjnu 2006 proběhl úvodní seminář pro učitele z pilotních škol, na kterém obdrželi potřebné informace k danému tématu, pracovní listy a metodické materiály. Zároveň si vyzkoušeli jednoduchou práci se dřevem a získali kontakty na vybrané dřevozpracující podniky, odborné školy či učiliště, které jim nabídnou spolupráci, exkurze nebo konzultaci s odborníky. Druhý seminář se uskutečnil v prosinci a byl zaměřen na téma jak zrealizovat vlastní projekt a účastníci se seznámili s celým procesem projektu od výběru tématu, přes plánování, finanční zajištění, realizaci až po jeho uzavření a vyhodnocení. V průběhu školního roku každá pilotní škola navrhne svůj vlastní projekt zabývající se dřevem, projekt naplánuje a začne realizovat. Na konci školního roku školy sestaví průběžnou zprávu s dosavadními výsledky a plánem na další období. V dalším školním roce na podzim 2007 budou školy pokračovat v realizaci projektů a zpracují závěrečnou zprávu. Na konec proběhne setkání pilotních škol s prezentací výsledků jejich práce v jednotlivých projektech. Výsledky škol budou sestaveny do sborníku případových studií. Projektový koordinátor Koordinátor ze sdružení TEREZA je spojovacím článkem všech 11 pilotních škol. Zajišťuje přípravu projektových materiálů, podílí se na tvorbě pracovních listů a metodiky pro učitele. Připravuje semináře. Zajišťuje propojení s odborníky z různých institucí zabývajících se dřevem a jeho zpracováním. Pomáhá školám s výběrem vhodného školního projektu, s jeho plánováním, přípravou i realizací. Pomáhá školám se zpracováním grantových žádostí. Poskytuje školám kontakty na potřebné lektory dřevodílen, další dřevozpracující firmy ochotné podílet se na projektu. Během projektu zpracovává podněty a připomínky zúčastněných škol k pracovním listům a k průběhu celého projektu. Školám zprostředkovává novinky z oblasti dřeva. Zorganizuje závěrečné setkání všech škol. Sestaví sborník případových studií ze závěrečných zpráv od škol. Průběžně vyhodnocuje dopad a účinnost projektu. 25

28 Konkrétní výstupy projektu Pracovní listy a metodické materiály Pracovní listy obsahujít všechna důležitá témata týkající se dřeva (druhy, využití, práce se dřevem, výroba zpracování, výrobky ze dřeva, výroba papíru, koloběh dřeva, alternativa k jiným materiálům, péče o dřevo, stavby ze dřeva, jednoduché návody na výrobky, inspirace k použití dřeva, dřevo kolem nás, hry a aktivity se dřevem). Jedná se o 17 listů rozdělených na teoretickou a praktickou část. Na počátku projektu vznikla pracovní verze těchto listů pro zapracování připomínek a zpětné vazby účastníků. V pilotním období budou učitelé zapojeni jako partneři při dotváření těchto listů. Definitivní doplněné pracovní listy budou vydány na závěr projektu. Teoretická část je rozdělena na život lesa a na využití jeho produktů, zejména dřeva. Děti se seznámí s ekosystémem lesa a jeho obyvateli, životem stromu, významem mrtvého dřeva pro život lesa, druhy dřev, jejich vlastnostmi a možnostmi jejich využití, zpracování, se základními obory, kde se dřevo používá (stavebnictví, truhlářství, nábytkářství, papírenský průmysl) apod. Praktická část obsahuje náměty k realizaci vlastních projektů, např. výsadba stromů, vybudování dřevěné učebny, naučné stezky, sbírky různých dřev, zhotovení vlastních výrobků ze dřeva, ruční výroba papíru, pátrání po dřevěných stavbách v regionu, různých starých dřevěných předmětech, navázání kontaktů s místními zpracovateli dřeva apod. Účastníci také obdrželi metodické materiály Na vlastních nohou, které jsou zaměřeny na otázky spojené s plánováním projektu, financováním, propagací, vlastní realizací a závěrečným výstupem. Pracovní listy jsou psány jednodušší formou, aby je mohly využít přímo děti. Obsahují popisnou i obrazovou část, různé drobné úkoly pro děti, které budou řešit jednotlivě či v týmu. Prostřednictvím pracovních listů se děti učí konáním, nikoli pouze memorováním a takový způsob výuky rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti nenásilnou formou. Metodické materiály poslouží především učitelům, protože v nich najdou rozšiřující informace ke každému z témat, doporučení na různé webové stránky, metodiku, jak s pracovními listy a jednotlivými aktivitami mohou pracovat. 26

Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2007

Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2007 Nadace dřevo pro život Výroční zpráva za rok 2007 2 3 Navštivte naše webové stránky www.drevoprozivot.cz www.mezistromy.cz www.drevenydum.org Motto 2007 Dřevo je naše naděje Priority nadace 1. Pomáhat

Více

nadace dřevo pro život

nadace dřevo pro život nadace dřevo pro život Výroční zpráva 2011 Motto 2011: Učiňme dřevo přirozenou součástí našeho života Navštivte naše webové stránky: www.drevoprozivot.cz www.mezistromy.cz www.drevenastavba.eu O nadaci

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009

JIHOMORAVSKÝ. List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009 JIHOMORAVSKÝ List pro rozvoj hospodářských komor Jihomoravského kraje KVĚTEN 2009 EKONOMICKY PROSPERUJÍCÍ JIHOMORAVSKÝ KRAJ, ALE TAKÉ ÚCTA KE KULTURNÍMU BOHATSTVÍ A TRADICÍM Rozvoj technologií a lidských

Více

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Pořádající organizace: ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s. Masarykovo nám. 58, 537 01 Chrudim IV Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Píšťovy 820, 537 03 Chrudim III EnviWeb s.r.o. Březová 6, 637 00

Více

Školy vydělají na projektech PENÍZE Z EU PŘISPĚJÍ KE ZKVALITNĚNÍ A ZPESTŘENÍ VÝUKY

Školy vydělají na projektech PENÍZE Z EU PŘISPĚJÍ KE ZKVALITNĚNÍ A ZPESTŘENÍ VÝUKY Sloupek hejtmana MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Vážení čtenáři, je tu opět září a s ním začátek nového školního roku. Pro prvňáčky to znamená něco nového v jejich

Více

DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ)

DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ) Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 6 ROČ NÍK 6 PROSINEC 2008 HLAVNÍ TÉMA DOMOV LIBERECKO: PŘÍKLAD EKOVÝCHOVY V DOMOVSKÉM REGIONU TAK TADY SEDÍ EKOPORADCE? ANKETA: O PROMYŠLENÝCH ROZHODNUTÍCH A NADĚLOVÁNÍ

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ Projekty a hlavní akce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v roce 2013 strany 8 a 9 Komora pomáhá firmám podnikajícím v dopravě str. 13 ročník 13 březen 2013

Více

NEWSLETTER CSI. Aktuální výzvy. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. Aktuální výzvy. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Dostává

Více

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání

Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Žižkova 6, 370 01 České Budějovice SBORNÍK Z KONFERENCE

Více

CZECH COOPERATOR. 50 let družstevní školy v Klánovicích. Jiří Dienstbier: Změna je možná! DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 2I2012

CZECH COOPERATOR. 50 let družstevní školy v Klánovicích. Jiří Dienstbier: Změna je možná! DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 2I2012 2I2012 CZECH COOPERATOR DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 50 let družstevní školy v Klánovicích Jiří Dienstbier: Změna je možná! DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE

Více

ČASOPIS LESNÍKŮ A PŘÁTEL LESA LESU ZDAR 5/07

ČASOPIS LESNÍKŮ A PŘÁTEL LESA LESU ZDAR 5/07 ČASOPIS LESNÍKŮ A PŘÁTEL LESA LESU ZDAR 5/07 Organizace státních lesů v EU Výsledky lesních správ Hazard ruské rulety Velikáni českých lesů Stará láska nerezaví Jilm nejohroženější dřevina 2 3 LESU ZDAR

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

Venkovské noviny. EHSV se zabývá i venkovskými tématy. Venkovské komunitní školy ovlivňují identitu a kvalitu života. 20 stran

Venkovské noviny. EHSV se zabývá i venkovskými tématy. Venkovské komunitní školy ovlivňují identitu a kvalitu života. 20 stran Venkovské komunitní školy ovlivňují identitu a kvalitu života Podrobnosti na straně 4 20 stran Venkovské noviny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Občasník

Více

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti výroční zpráva 2007 Nadace rozvoje občanské společnosti Náklady na vydání této výroční zprávy jsou z 50 % financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 2007 Naší vizí je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Krtkova zahrada Mateřská škola Bělá nad Svitavou 8 Koutek splněných přání Základní škola

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

Téma měsíce: nová galerie

Téma měsíce: nová galerie měsíčník pro občany Plzeňského kraje l zdarma l ročník 8 l číslo 1 l leden 2010 l náklad 255 000 výtisků Téma měsíce: nová galerie Sbor expertů pomůže zdravotnictví str. 5 Konference řešila také hraniční

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Metodika vzorové výuky odborných předmětů zaměřených na stavební a dřevozpracující obory MORAVSKOSLEZSKÝ DŘEVAŘSKÝ KLASTR

Metodika vzorové výuky odborných předmětů zaměřených na stavební a dřevozpracující obory MORAVSKOSLEZSKÝ DŘEVAŘSKÝ KLASTR Metodika vzorové výuky odborných předmětů zaměřených na stavební a dřevozpracující obory MORAVSKOSLEZSKÝ DŘEVAŘSKÝ KLASTR Ostrava, duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 2. Stručná charakteristika Moravskoslezského

Více

ČASOPIS LESNÍKŮ A PŘÁTEL LESA LESU ZDAR 6/07

ČASOPIS LESNÍKŮ A PŘÁTEL LESA LESU ZDAR 6/07 ČASOPIS LESNÍKŮ A PŘÁTEL LESA LESU ZDAR 6/07 Lesy ČR představily koncept do roku 2010 Pohár LČR 2007 Sponzoring Programu nadační služby Národní přírodní rezervace Rejvíz Polesí Lázně Kynžvart Muž, který

Více

Srbové zjišťují, jak se podniká na českém a moravském venkově

Srbové zjišťují, jak se podniká na českém a moravském venkově Venkovské noviny HLAS VENKOVA HLAS VENKOVA HLAS VENKOVA HLAS VENKOVA HLAS VENKOVA HLAS VENKOVA Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Občasník pro venkov ČÍSLO

Více

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Disertační práce Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Studijní obor : Urbanismus a územní plánování Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav prostorového

Více

KOORDINÁTOR EVVO ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

KOORDINÁTOR EVVO ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 4 ROČNÍK 8 ČERVENEC 2010...ALE VŽDYŤ TO JE PŘECI TEN UDRŽITELNÝ ROZVOJ!!! EKOLOGICKÁ VÝCHOVA NENÍ JEN PRO PŘÍRODOVĚDCE V CENTRU ZÁJMU KVALITA SPECIALIZAČNÍHO STUDIA MATEMATIKA

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více