NOVÉ MĚSTO N/MET. NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Výroční zpráva 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ MĚSTO N/MET. NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Výroční zpráva 2006"

Transkript

1 klub mandl NOVÉ MĚSTO N/MET. NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Výroční zpráva 2006

2 kontakty klubu mandl adresa Družstevní 587, Nové Město nad Metují telefon Ivan Košteyn web zřizovatel Město Nové Město nad Metují NZDM Klub Mandl je jako zařízení Města Nové Město nad Metují hrazen z finančních prostředků obce.

3 úvodní slovo Vážení partneři, kolegové a přátelé, rok 2006 byl pro NZDM Klub Mandl rokem velkých změn. Podařilo se nám získat několik grantů a díky tomu jsme mohli uspořádat nadstandardní akce pro naše klienty. Nejvýznamnějším projektem byl týdenní preventivní program Sex bez cenzury, který volně navázal na loňský projekt Týden proti šikaně. V této začínající tradici bychom rádi pokračovali i nadále. Na rok 2007 již připravujeme program zaměřený na životní prostředí. Tento projekt bude financován korunami, které jme získali z benefiční akce Turné pro nízkoprahy. Podařilo se nám navázat užší spolupráci s místními základními i středními školami a dalšími institucemi. Pokračovala setkání s kolegy z nízkoprahových klubů v rámci pracovní skupiny královehradeckých NZDM. V Klubu Mandl proběhla cvičná evaluace královehradeckého kraje na vyzkoušení nové metodiky v praxi. Uskutečnilo se u nás několik skupinových setkání spřátelených organizací: sraz dobrovolníků evropské dobrovolné služby, pracovní schůzka představitelů města Dobruška, vánoční besídka vodních skautů, návštěva z městského úřadu Rychnov nad Kněžnou. Činnosti Klubu Mandl byly pestré a různorodé a snad právě proto vzrostl zájem klientů zapojit se. V únoru proběhla výroba šperků a ozdob z kovu smaltovací technikou. Během roku si měli možnost klienti vyzkoušet svou zručnost na dalších výtvarných dílnách. Uspořádali jsme několik koncertů různých hudebních žánrů. Oslavili jsme čtvrté výročí Klubu Mandl. co nás čeká v příštím roce? V roce 2007 se budeme věnovat rozvoji a zkvalitňování služeb poskytovaných v Klubu Mandl i rozvoji celé organizace. V létě uspořádáme ve spolupráci se odborem sociálních věcí a oddělením sociální prevence Města Nové Město nad Metují prázdninové pobyty pro děti ze sociálně slabých rodin. Na podzim našim klientům nabídneme třídenní výlety za poznáváním historie a světa kolem nás. Zrealizujeme týdenní program zaměřený na životní prostředí. Nově se v našem programu objeví pravidelné výtvarné dílny pod vedením lektora studenta arteterapie. I v následujících letech budeme naplňovat cíle, poslání a vize organizace a věříme, že se nám podaří úspěšně dosáhnout vytyčených cílů. Tým Klubu Mandl

4 co je NZDM? Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) je chráněným místem, klubem, který nabízí dětem a mládeži podporu a odbornou pomoc formou adekvátních sociálních služeb (individuální rozhovor, poradenství), ale také zábavu, mnoho alternativ k trávení volného času a prostor pro vlastní aktivity. Přístup do nízkoprahového klubu není omezen financemi, zájmem ani časem příchodu či odchodu. Návštěvníci mají svobodu volby, a to jak při pohybu v prostoru klubu, tak v chování a ve volbě vykonávaných činností. Cílem nízkoprahových klubů je minimalizovat možná rizika související se způsobem života mladých lidí a umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a řešit problémy. POSLÁNÍ Posláním Klubu Mandl je doprovázet především neorganizované děti a mládež z Nového Města nad Metují a jeho okolí v obtížných životních situacích, přispívat ke zlepšení kvality jejich života. Klub Mandl chce tohoto poslání dosahovat poskytováním odpovídajících sociálních služeb a nabídkou alternativních volnočasových programů a činností. V Klubu Mandl jde o to být s lidmi tady a teď v jejich každodenních starostech a radostech, vytvářet pro ně bezpečný prostor s osobním kontaktem a možností se dále rozvíjet ve svých potřebách. CÍLE Hlavním (obecným) cílem je snaha o zlepšování kvality života cílové skupiny. Z tohoto cíle vyplývají dílčí cíle zařízení KM, kterými jsou především: působit proti vzniku a rozvoji sociálně patologických jevů vyskytujících se u cílové skupiny nabízet pomoc a podporu při zvládání obtížných životních událostí a konfliktních situací poskytovat odpovídající sociální služby (individuální rozhovory, poradenské konzultace, zprostředkování řešení problémů...) aktivizovat tvůrčí energii u cílové skupiny, zapojovat jedince do smysluplného trávení volného času podporovat vlastní aktivity a nápady cílové skupiny, pomáhat jim při jejich realizaci zvyšovat sociální schopnosti a dovednosti členů cílové skupiny

5 CÍLOVÁ SKUPINA Cílovou skupinu Klubu Mandl tvoří děti a mládež z Nového Města nad Metují a jeho nejbližšího okolí. Návštěvníci, respektive klienti Klubu Mandl se věkově pohybují v rozmezí od dvanácti do dvaceti jedna let. Jedná se o žáky z druhého stupně základních škola a studenty středních škol, odborných učilišť a místních internátů. Malou (ovšem ne nepodstatnou) skupinu klientů tvoří přespolní návštěvníci z blízkého okolí. Obecnějšími charakteristikami cílové skupiny dětí a mládeže Klubu Mandl jsou: nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče dávají přednost pasivnímu trávení volného času dávají přednost trávení volného času mimo domov mají vyhraněný životní styl PRINCIPY NZDM Klub Mandl klientům zaručuje: anonymitu (bez průkazu, bez registrace, ptáme se jen na křestní jméno či přezdívku) volný čas příchodu a odchodu svobodu ve volbě vykonávaných činností bezplatné základní služby (denní nabídka volnočasových aktivit, sociální služby, preventivní, výchovné a vzdělávací programy) bezpečný prostor důvěru

6 nabídka služeb aneb co nabízíme klientům 1. sociální služby individuální rozhovor jedná se o specifický druh kontaktu s klientem, který má za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky, potřebné pro rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb, s tématy, které volí většinou klient. Nemusí jít o rozhovor v samostatné místnosti a rozhovory nemusí mít charakter kontinuální práce (rozhovory na sebe nenavazují). poradenství odehrává se formou rozhovoru s klientem nejlépe v samostatné místnosti. Obsahuje vyhodnocení situace, nabídku rady, informaci o řešení vedoucí k odstranění obtíží. Jde o řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence klienta tyto problémy řešit. Poradenství v Mandlu se nejvíce zaměřuje na záležitosti vztahů, rodiny, sexu, návykových látek, školy, volného času, sociálně právní a jiné. krizová intervence poskytnutí odborné pomoci klientovi, který se nalézá v krizi, pravděpodobně s kontaktem na zařízení návazné péče situační intervence sociálně pedagogická práce v situacích s výchovným obsahem, které vznikají v klubu interakce mezi pracovníkem a klientem, pracovník vnáši podněty a reflektuje situaci (řešení porušení pravidel, udělování sankcí) informační servis je jednorázové poskytnutí informace bez jakékoli zjišťování klientovi situace (adresa, telefon do personální agentury, letáček či brožura s preventivním programem) doprovodná práce jedná se o doprovod (vždy po dohodě s klientem) do zařízení návazné péče, dále se může jednat o asistenci při rozhovoru v těchto zařízeních, pokud to vyžaduje situace a klient jednání s institucemi ve prospěch klienta kontakt mezi pracovníkem a návaznými službami ve prospěch klienta a vždy s jeho souhlasem, nejlépe za jeho přítomnosti práce s blízkými osobami spolupráce s blízkými osobami klienta (rodiče, přátelé, partneři...) za účelem řešení klientova problému, pouze s jeho souhlasem

7 2. volnočasové aktivity Jde o aktivity podporující volný čas klientů. Volnočasové aktivity u nás nejsou cílem, ale prostředkem k navázání kontaktu s klientem. podpora vlastních aktivit pomoc při přípravě a realizaci svých vlastních aktivit samotnými klienty (např. diskotéka v klubu) podpora může být materiální, finanční, poradenství aj.) denní pravidelná nabídka stolní fotbal a tenis, šipky, společenské hry, hlavolamy, časopisy, knížky výtvarné a rukodělné dílny kreslení, modelování akce mimo klub víkendové pobyty, výlety, sportovní utkání apod. akce konané v klubu koncerty, divadla, výstavy 3. preventivní, výchovné a vzdělávací programy Jedná se o speciální programy vytvořené dle potřeb cílové skupiny a dané lokality. besedy s externími odborníky nebo kontaktními pracovníky na předem připravené téma projekty primární prevence projekty zaměřené na primární prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže (festiválky Sex bez cenzury, Týden proti šikaně) promítání dokumentárních filmů výchovné a vzdělávací

8 přehled činn o stí za rok 2006 únor výtvarná dílna smaltování návštěva z Městského úřadu v Rychnově n. Kn. promítání skate videa Nck versus Dka koncert skupin Maze, Sulk březen výtvarná dílna koláž výtvarná dílna malování skla, látky duben výtvarná dílna malování na sklo koncert skupin Masterpiece, Wořeshprut květen výtvarná dílna savení koncert MC Tom čtvrté narozeniny KM koncert skupiny Prasátka, ohnivá show, grilování na zahradě, lanové aktivity na stromech před Mandlem červen úklid skateparku Káčko červenec Novoměstská skateparáda vol. 4 závody říjen Sex bez cenzury koncert skupiny Nil Turné pro nízkoprahy Pardubice listopad vystoupení romského tanečního souboru Luna koncert skupin Masterpiece, Štafle beseda o. s. Laxus prevence zneužívání drog prosinec turnaj ve fotbálku výtvarná dílna výroba svíček koncert skupin Pandora Vox, Sulk

9 PROJEKT sex bez cenzury V říjnu jsme uspořádali týdenní projekt Sex bez cenzury, tím jsme volně navázali na loňský Týden proti šikaně. Hlavním cílem projektu Sex bez cenzury bylo přiblížit dětem a mládeži témata týkající se oblastí sexu, sexuality a lidského těla. Snažili jsme se účastníkům formou besed, výtvarné dílny, filmu, výstavy či divadelního vystoupení předat důležité informace, zamyslet se na dané téma. Projekt byl koncipován jak pro cílovou skupinu docházející do Mandlu, tak pro žáky a studenty zdejších základních a středních škol. Hlavním programem vyplňujícím celých pět dní projektu byly besedy lektorů s klienty a výtvarná dílna. Ta umožnila zúčastněným hlubší sebepoznávání a návštěvníkům akce poskytla možnost uvidět dnešní děti a mládež v pozitivním světle. Návštěvníci se tak díky expozici a výstavě obrazů Kláry Mičíkové ocitnuli v podnětném tvůrčím prostředí, v prostoru k zamyšlení. Festival přilákal i mnohé návštěvníky z řad veřejnosti. Důležitým přínosem pro nás bylo navázání užší spolupráce s místními školami a dalšími subjekty. Projekt byl hrazen z grantu prevence kriminality částkou Kč a z rozpočtu Klubu Mandl částkou Kč. Celkové náklady na projekt Sex bez cenzury činily Kč. Připraveného programu se celkem zúčastnilo 593 lidí. Na besedy přišlo celkem 305 žáků či studentů, výtvarnou dílnu absolvovalo 11 zájemců a na ostatní doprovodné programy přišlo 277 návštěvníků. VÝTVARNÉ DÍLNY I v tomto roce jsme se snažily našim klientům formou nepravidelných výtvarných dílen nabídnout různé druhy tradičních i netradičních výtvarných technik. Záměrně jsme volili techniky, při kterých nejsou důležité výtvarné schopnosti klientů, ale záleží spíše na jejich fantazii a chuti do práce. Největší úspěch sklidily výtvarné dílny zaměřené na práci se sklem, textiliemi a kovem smaltování. Velkou motivací pro účastníky byla i skutečnost, že si své výtvory mohli odnést domů a potěšit jimi své blízké. Kromě šesti tématických výtvarných dílen probíhala v Mandlu drobná výtvarná činnost během celého roku, dle přání klientů.

10 KONCERTY Prostor v Klubu Mandl je svými vnitřními dispozicemi přímo předurčen k pořádání koncertů hudebních skupin. Také se jich zde za čtyři roky vystřídala celá řada. V roce 2006 jsme uskutečnili 8 koncertů, při kterých účinkovalo celkem 10 hudebních skupin. Jmenovitě to byly tyto kapely: Sulk (Náchod), Maze (Náchod), Masterpiece (Broumov), Wořeshprut (Nové Město n. Met.), Prasátka (Dobruška), Nil (Česká Třebová), Štafle (Broumov), Pandora Vox (Nové Město n. Met.), MC Tom (Červený Kostelec). Hrál se především rock, ale i zde je možné vnímat jeho rozmanitost: grunge, britpop, antilolipop rock, folk, punkrock, hardrock, rap. Koncerty do Mandlu přilákaly nejen naše klienty, ale i návštěvníky z blízkého i širšího okolí, kteří by si do klubu jen tak nezašli. Hudební akce jsou vítaným zpestřením programové nabídky Klubu Mandl. turné pro nízko p rahy Zúčastnili jsme se benefiční akce Turné pro nízkoprahy, kterou pořádala Česká asociace streetwork ve spolupráci s nadací Vodafone, nadací NROS a nadací Via. Součástí Turné pro nízkoprahy byl koncert pořádaný v Pardubicích, kde jsme se prezentovali a podíleli se na organizaci. Část výtěžku z této akce ve výši Kč bude použita na realizaci plánovaného projektu Klubu Mandl Svět kolem nás.

11 SKATE VIDEO nck versus dka V únoru proběhla v Klubu Mandl prezentace skateboardových videí a fotografií, které mapují uplynulý rok kolem skateboardingu a snowboardingu v naší lokalitě. Měli jsme možnost vidět záznam ze závodů a profily jezdců z Nového Města n. Met. i z Dobrušky. Tuto akci pořádalo občanské sdružení První řešení a Skateboardový klub Dobruška. SKATEPARÁDA VOL.4 V červenci se konaly v pořadí již čtvrté skateboardové závody za účasti jezdců z celé české republiky. Přihlásilo celkem 26 závodníků. Tento druh sportu se těší velké oblibě u mladých lidí. Podívat se a fandit přišlo kolem stovky lidí. Doprovodný program tvořily exhibice s míčkem hakisak a snowboardové závody na umělém povrchu. Výbornou atmosféru dotvářela reprodukovaná hudba a při předávání cen zahrál DJ Sakl na své gramofony. Akci pořádalo občanské sdružení První řešení ve spolupráci s Klubem Mandl. 4. NAROZENINY KLUBU MANDL Koncem května jsme oslavili čtvrté narozeniny Klubu Mandl. Akce byla rozdělena do dvou dnů. V prvním dnu jsme upoutali pozornost lidí procházející kolem Mandlu lanovými aktivitami. Klienti i návštěvníci si mohli vyzkoušet balancování i přechod různě napjatých lan. V Mandlu si mohli klienti vyzkoušet malování na tělo, tzv. bodyart a čajovnící z Dobrušky připravili ochutnávku čajů. Druhý den oslav narozenin Klubu Mandl zahrála folková skupina Prasátka z Dobrušky, večer jsme shlédli exhibici ohňové show a na závěr na zahradě u Mandlu s klienty grilovali a vzpomínali na čtyřletý provoz Klubu Mandl.

12 TABULKA POČET KONTAKTŮ měsíc chlapci děvčata celkem za měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem pracovní tým klubu mandl Bc. Ivan Košteyn 1,00 úvazku vedoucí, sociální a kontaktní pracovník klubu Michal Poláček 0,75 úvazku kontaktní pracovník klubu Petra Strnadová 1,00 úvazku kontaktní pracovník klubu Eva Bartošová 1,00 úvazku kontaktní pracovník klubu pracovních úvazků celkem 3,75 úvazku

13 TABULKA POČET VÝKONŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB měsíc poradenství informace individuální rozhovor leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem tady bude gráfek

14 fınanční zpráva za rok 2006 ROZPOČET KLUBU MANDL ZA ROK 2006 Platy zaměstnanců ,00 Ostatní osobní výdaje ,00 Pojištění na sociální za ,00 Knihy, učební pomůcky, tisk 3 529,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 658,00 Nákup materiálu ,50 Studená voda 7 400,50 Plyn ,50 Elektrická energie ,00 Služba pošt 209,00 Telekomunikace ,80 Konzultační, poradenské služby 157,00 Školení a vzdělávání 7 299,00 Nákup ostatních služeb ,50 Opravy a udržování 2 941,50 Programové vybavení ,00 Cestovné 4 791,00 Pohoštění 1 703,00 Věcné dary 1 855,00 Klub Mandl celkem (Kč) ,10 Prevence kriminality projekt Sex bez cenzury (grantové řízení obce) ostatní osobní výdaje 6 051,50 nákup materiálu 4 005,50 nákup ostatních služeb 9 943,00 Sex bez cenzury celkem (Kč) ,00

15 poděkování Rádi bychom poděkovali všem, kteří se s námi v roce 2006 podíleli na provozu Klubu Mandl, či s námi jinak spolupracovali: Městu Nové Město nad Metují spolupracujícím organizacím školám, Městskému klubu, Městské knihovně, Domu dětí a mládeže Stonožka našemu supervizorovi PhDr. Vlastimilu Sojkovi Michalovi Jirouskovi, lektorovi výtvarných dílen panu Tomášovi Řehákovi ze sdružení ACET, lektorovi odborných programů pracovníkům Střediska výchovné péče Kompas, Náchod pracovníkům občanského sdružení Laxus redakcím Novoměstský zpravodaj a Noviny Náchodska tiskárně Losenický, Nové Město nad Metují grafickému atelieru duplex s. r. o. pánům Krtičkovi a Vlčkovi panu Pavlovi Cejpkovi, zvukařovi Lukáši Třískovi, lektorovi lanových aktivit čajovníkům z Dobrušky známým a přátelům, kteří nám pomáhali zabezpečit projekt Sex bez cenzury kolegům z pracovní skupiny NZDM Královehradeckého kraje a všem, kteří s námi v minulém roce spolupracovali

16

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

výroční zpráva 2007 NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Nové Město nad Metují

výroční zpráva 2007 NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Nové Město nad Metují výroční zpráva 2007 NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Nové Město nad Metují kontakty klubu mandl : Družstevní 587 549 01 Nové Město nad Metují telefon : 491 470 651 736 472 604 605 201 090 vedoucí

Více

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Nové Město nad Metují Výroční zpráva 2005 Adresa Družstevní 587 549 01 Nové Město nad Metují Telefony 491 470 651 605 201 090 Ivan Košteyn 736 472 604 E-mailová

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Gen. Svobody 68, Šumperk 787 01 Tel.: 583 550 237, 778 087 717 E-mail: rachot@pontis.cz Zaměstnanci Vedoucí sociální pracovník: Rýznarová Marie, DiS. Pracovníci

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza

Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza Výroční zpráva 2010 Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza Zřizovatel: Akademie J. A. Komenského Karviná, o.s. Zahájení činnosti: 1. srpna 2001 Cílová skupina:

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Klubu Nezbeda Vytvořily: Mgr. Alena Kopidolová vedoucí Klubu Nezbeda sociální pracovnice Jana Boščíková pracovnice v sociálních službách kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr.

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

Ul. Zavadilská 2842, Tábor Tel : 728 760 274, 723 978 272 e-mail : osverdan@seznam.cz

Ul. Zavadilská 2842, Tábor Tel : 728 760 274, 723 978 272 e-mail : osverdan@seznam.cz Ul. Zavadilská 2842, Tábor Tel : 728 760 274, 723 978 272 e-mail : osverdan@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2006 Poslání a cíle organizace Poslání Náplní organizace je poskytovat sociální poradenství a pomoc

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7543/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor sociální oddělení sociálních věcí Gavlovská Jana Bc. Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 1. Poslání Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 Posláním služby je poskytovat dětem a mládeži v lokalitě Ostrava Kunčičky bezpečný prostor, odbornou

Více

Elim Opava o.p.s. Rolnická 21A Opava IČO: tel.:

Elim Opava o.p.s. Rolnická 21A Opava IČO: tel.: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Magnet STREET (terénní forma) Název a adresa provozovatele: Elim Opava, o.p.s., Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava Kateřinky Místo poskytování sociální služby:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan O NÁS Nízkoprahové kluby pro děti a mládež znamená - podpora při vykročení z dětství do dospělosti, nikoliv bezbariérový

Více

O ORGANIZACI ÚVODNÍ SLOVO

O ORGANIZACI ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení příznivci Neposedy, zvu Vás k ohlédnutí za rokem 2011. Byl to rok změn. Říká se, že lidé se nejvíce učí na základě zkušeností. Získali jsme jich mnoho.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2017 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Prezentace SPO v Elrond o.p.s. Kdo jsme a co děláme?

Prezentace SPO v Elrond o.p.s. Kdo jsme a co děláme? Prezentace SPO v Kdo jsme a co děláme? Naše motto: Nejdůležitější lidé na světě jsou DĚTI. partner pro vzdělávání Váš Historie Naše společnost Elrond vznikla 21. února 2007 jako občanské sdružení s názvem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2012 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI , Pardubice

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI , Pardubice +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 22. 3. 2012, Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon SKP-CENTRUM, o.p.s., Jungmannova 2550, Ing. Michael Skalický, Ph.D. ředitel společnosti,

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CARAVAN ČSL armády 808/43b, Krnov, 794 01 Název a adresa provozovatele: EUROTOPIA Opava o.p.s.

Více

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Nadace Vodafone aneb kdo jsme? založena v roce 2006 4 grantové programy Vpoho, Vpohybu, Rok jinak a Technologie

Více

Oblastní charita Most Petra Jilemnického 2457, Most

Oblastní charita Most Petra Jilemnického 2457, Most Oblastní charita Most Petra Jilemnického 2457, 434 01 Most Život i v nepříznivých situacích může být důstojný a můžeme jej nasměrovat k lepšímu. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald - S námi

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby 1. Druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. Forma sociální služby

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu

Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu Registrační číslo projektu: Realizátor projektu: Finanční zdroj: Oblast podpory: CZ.1.04/3.2.00/15.00003 Ústecký kraj Období

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: Sdružení Petrov, z.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Dětský dům Zábrdovice - FARA, Lazaretní 1, Brno

Více