NOVÉ MĚSTO N/MET. NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Výroční zpráva 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ MĚSTO N/MET. NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Výroční zpráva 2006"

Transkript

1 klub mandl NOVÉ MĚSTO N/MET. NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Výroční zpráva 2006

2 kontakty klubu mandl adresa Družstevní 587, Nové Město nad Metují telefon Ivan Košteyn web zřizovatel Město Nové Město nad Metují NZDM Klub Mandl je jako zařízení Města Nové Město nad Metují hrazen z finančních prostředků obce.

3 úvodní slovo Vážení partneři, kolegové a přátelé, rok 2006 byl pro NZDM Klub Mandl rokem velkých změn. Podařilo se nám získat několik grantů a díky tomu jsme mohli uspořádat nadstandardní akce pro naše klienty. Nejvýznamnějším projektem byl týdenní preventivní program Sex bez cenzury, který volně navázal na loňský projekt Týden proti šikaně. V této začínající tradici bychom rádi pokračovali i nadále. Na rok 2007 již připravujeme program zaměřený na životní prostředí. Tento projekt bude financován korunami, které jme získali z benefiční akce Turné pro nízkoprahy. Podařilo se nám navázat užší spolupráci s místními základními i středními školami a dalšími institucemi. Pokračovala setkání s kolegy z nízkoprahových klubů v rámci pracovní skupiny královehradeckých NZDM. V Klubu Mandl proběhla cvičná evaluace královehradeckého kraje na vyzkoušení nové metodiky v praxi. Uskutečnilo se u nás několik skupinových setkání spřátelených organizací: sraz dobrovolníků evropské dobrovolné služby, pracovní schůzka představitelů města Dobruška, vánoční besídka vodních skautů, návštěva z městského úřadu Rychnov nad Kněžnou. Činnosti Klubu Mandl byly pestré a různorodé a snad právě proto vzrostl zájem klientů zapojit se. V únoru proběhla výroba šperků a ozdob z kovu smaltovací technikou. Během roku si měli možnost klienti vyzkoušet svou zručnost na dalších výtvarných dílnách. Uspořádali jsme několik koncertů různých hudebních žánrů. Oslavili jsme čtvrté výročí Klubu Mandl. co nás čeká v příštím roce? V roce 2007 se budeme věnovat rozvoji a zkvalitňování služeb poskytovaných v Klubu Mandl i rozvoji celé organizace. V létě uspořádáme ve spolupráci se odborem sociálních věcí a oddělením sociální prevence Města Nové Město nad Metují prázdninové pobyty pro děti ze sociálně slabých rodin. Na podzim našim klientům nabídneme třídenní výlety za poznáváním historie a světa kolem nás. Zrealizujeme týdenní program zaměřený na životní prostředí. Nově se v našem programu objeví pravidelné výtvarné dílny pod vedením lektora studenta arteterapie. I v následujících letech budeme naplňovat cíle, poslání a vize organizace a věříme, že se nám podaří úspěšně dosáhnout vytyčených cílů. Tým Klubu Mandl

4 co je NZDM? Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) je chráněným místem, klubem, který nabízí dětem a mládeži podporu a odbornou pomoc formou adekvátních sociálních služeb (individuální rozhovor, poradenství), ale také zábavu, mnoho alternativ k trávení volného času a prostor pro vlastní aktivity. Přístup do nízkoprahového klubu není omezen financemi, zájmem ani časem příchodu či odchodu. Návštěvníci mají svobodu volby, a to jak při pohybu v prostoru klubu, tak v chování a ve volbě vykonávaných činností. Cílem nízkoprahových klubů je minimalizovat možná rizika související se způsobem života mladých lidí a umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a řešit problémy. POSLÁNÍ Posláním Klubu Mandl je doprovázet především neorganizované děti a mládež z Nového Města nad Metují a jeho okolí v obtížných životních situacích, přispívat ke zlepšení kvality jejich života. Klub Mandl chce tohoto poslání dosahovat poskytováním odpovídajících sociálních služeb a nabídkou alternativních volnočasových programů a činností. V Klubu Mandl jde o to být s lidmi tady a teď v jejich každodenních starostech a radostech, vytvářet pro ně bezpečný prostor s osobním kontaktem a možností se dále rozvíjet ve svých potřebách. CÍLE Hlavním (obecným) cílem je snaha o zlepšování kvality života cílové skupiny. Z tohoto cíle vyplývají dílčí cíle zařízení KM, kterými jsou především: působit proti vzniku a rozvoji sociálně patologických jevů vyskytujících se u cílové skupiny nabízet pomoc a podporu při zvládání obtížných životních událostí a konfliktních situací poskytovat odpovídající sociální služby (individuální rozhovory, poradenské konzultace, zprostředkování řešení problémů...) aktivizovat tvůrčí energii u cílové skupiny, zapojovat jedince do smysluplného trávení volného času podporovat vlastní aktivity a nápady cílové skupiny, pomáhat jim při jejich realizaci zvyšovat sociální schopnosti a dovednosti členů cílové skupiny

5 CÍLOVÁ SKUPINA Cílovou skupinu Klubu Mandl tvoří děti a mládež z Nového Města nad Metují a jeho nejbližšího okolí. Návštěvníci, respektive klienti Klubu Mandl se věkově pohybují v rozmezí od dvanácti do dvaceti jedna let. Jedná se o žáky z druhého stupně základních škola a studenty středních škol, odborných učilišť a místních internátů. Malou (ovšem ne nepodstatnou) skupinu klientů tvoří přespolní návštěvníci z blízkého okolí. Obecnějšími charakteristikami cílové skupiny dětí a mládeže Klubu Mandl jsou: nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče dávají přednost pasivnímu trávení volného času dávají přednost trávení volného času mimo domov mají vyhraněný životní styl PRINCIPY NZDM Klub Mandl klientům zaručuje: anonymitu (bez průkazu, bez registrace, ptáme se jen na křestní jméno či přezdívku) volný čas příchodu a odchodu svobodu ve volbě vykonávaných činností bezplatné základní služby (denní nabídka volnočasových aktivit, sociální služby, preventivní, výchovné a vzdělávací programy) bezpečný prostor důvěru

6 nabídka služeb aneb co nabízíme klientům 1. sociální služby individuální rozhovor jedná se o specifický druh kontaktu s klientem, který má za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky, potřebné pro rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb, s tématy, které volí většinou klient. Nemusí jít o rozhovor v samostatné místnosti a rozhovory nemusí mít charakter kontinuální práce (rozhovory na sebe nenavazují). poradenství odehrává se formou rozhovoru s klientem nejlépe v samostatné místnosti. Obsahuje vyhodnocení situace, nabídku rady, informaci o řešení vedoucí k odstranění obtíží. Jde o řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence klienta tyto problémy řešit. Poradenství v Mandlu se nejvíce zaměřuje na záležitosti vztahů, rodiny, sexu, návykových látek, školy, volného času, sociálně právní a jiné. krizová intervence poskytnutí odborné pomoci klientovi, který se nalézá v krizi, pravděpodobně s kontaktem na zařízení návazné péče situační intervence sociálně pedagogická práce v situacích s výchovným obsahem, které vznikají v klubu interakce mezi pracovníkem a klientem, pracovník vnáši podněty a reflektuje situaci (řešení porušení pravidel, udělování sankcí) informační servis je jednorázové poskytnutí informace bez jakékoli zjišťování klientovi situace (adresa, telefon do personální agentury, letáček či brožura s preventivním programem) doprovodná práce jedná se o doprovod (vždy po dohodě s klientem) do zařízení návazné péče, dále se může jednat o asistenci při rozhovoru v těchto zařízeních, pokud to vyžaduje situace a klient jednání s institucemi ve prospěch klienta kontakt mezi pracovníkem a návaznými službami ve prospěch klienta a vždy s jeho souhlasem, nejlépe za jeho přítomnosti práce s blízkými osobami spolupráce s blízkými osobami klienta (rodiče, přátelé, partneři...) za účelem řešení klientova problému, pouze s jeho souhlasem

7 2. volnočasové aktivity Jde o aktivity podporující volný čas klientů. Volnočasové aktivity u nás nejsou cílem, ale prostředkem k navázání kontaktu s klientem. podpora vlastních aktivit pomoc při přípravě a realizaci svých vlastních aktivit samotnými klienty (např. diskotéka v klubu) podpora může být materiální, finanční, poradenství aj.) denní pravidelná nabídka stolní fotbal a tenis, šipky, společenské hry, hlavolamy, časopisy, knížky výtvarné a rukodělné dílny kreslení, modelování akce mimo klub víkendové pobyty, výlety, sportovní utkání apod. akce konané v klubu koncerty, divadla, výstavy 3. preventivní, výchovné a vzdělávací programy Jedná se o speciální programy vytvořené dle potřeb cílové skupiny a dané lokality. besedy s externími odborníky nebo kontaktními pracovníky na předem připravené téma projekty primární prevence projekty zaměřené na primární prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže (festiválky Sex bez cenzury, Týden proti šikaně) promítání dokumentárních filmů výchovné a vzdělávací

8 přehled činn o stí za rok 2006 únor výtvarná dílna smaltování návštěva z Městského úřadu v Rychnově n. Kn. promítání skate videa Nck versus Dka koncert skupin Maze, Sulk březen výtvarná dílna koláž výtvarná dílna malování skla, látky duben výtvarná dílna malování na sklo koncert skupin Masterpiece, Wořeshprut květen výtvarná dílna savení koncert MC Tom čtvrté narozeniny KM koncert skupiny Prasátka, ohnivá show, grilování na zahradě, lanové aktivity na stromech před Mandlem červen úklid skateparku Káčko červenec Novoměstská skateparáda vol. 4 závody říjen Sex bez cenzury koncert skupiny Nil Turné pro nízkoprahy Pardubice listopad vystoupení romského tanečního souboru Luna koncert skupin Masterpiece, Štafle beseda o. s. Laxus prevence zneužívání drog prosinec turnaj ve fotbálku výtvarná dílna výroba svíček koncert skupin Pandora Vox, Sulk

9 PROJEKT sex bez cenzury V říjnu jsme uspořádali týdenní projekt Sex bez cenzury, tím jsme volně navázali na loňský Týden proti šikaně. Hlavním cílem projektu Sex bez cenzury bylo přiblížit dětem a mládeži témata týkající se oblastí sexu, sexuality a lidského těla. Snažili jsme se účastníkům formou besed, výtvarné dílny, filmu, výstavy či divadelního vystoupení předat důležité informace, zamyslet se na dané téma. Projekt byl koncipován jak pro cílovou skupinu docházející do Mandlu, tak pro žáky a studenty zdejších základních a středních škol. Hlavním programem vyplňujícím celých pět dní projektu byly besedy lektorů s klienty a výtvarná dílna. Ta umožnila zúčastněným hlubší sebepoznávání a návštěvníkům akce poskytla možnost uvidět dnešní děti a mládež v pozitivním světle. Návštěvníci se tak díky expozici a výstavě obrazů Kláry Mičíkové ocitnuli v podnětném tvůrčím prostředí, v prostoru k zamyšlení. Festival přilákal i mnohé návštěvníky z řad veřejnosti. Důležitým přínosem pro nás bylo navázání užší spolupráce s místními školami a dalšími subjekty. Projekt byl hrazen z grantu prevence kriminality částkou Kč a z rozpočtu Klubu Mandl částkou Kč. Celkové náklady na projekt Sex bez cenzury činily Kč. Připraveného programu se celkem zúčastnilo 593 lidí. Na besedy přišlo celkem 305 žáků či studentů, výtvarnou dílnu absolvovalo 11 zájemců a na ostatní doprovodné programy přišlo 277 návštěvníků. VÝTVARNÉ DÍLNY I v tomto roce jsme se snažily našim klientům formou nepravidelných výtvarných dílen nabídnout různé druhy tradičních i netradičních výtvarných technik. Záměrně jsme volili techniky, při kterých nejsou důležité výtvarné schopnosti klientů, ale záleží spíše na jejich fantazii a chuti do práce. Největší úspěch sklidily výtvarné dílny zaměřené na práci se sklem, textiliemi a kovem smaltování. Velkou motivací pro účastníky byla i skutečnost, že si své výtvory mohli odnést domů a potěšit jimi své blízké. Kromě šesti tématických výtvarných dílen probíhala v Mandlu drobná výtvarná činnost během celého roku, dle přání klientů.

10 KONCERTY Prostor v Klubu Mandl je svými vnitřními dispozicemi přímo předurčen k pořádání koncertů hudebních skupin. Také se jich zde za čtyři roky vystřídala celá řada. V roce 2006 jsme uskutečnili 8 koncertů, při kterých účinkovalo celkem 10 hudebních skupin. Jmenovitě to byly tyto kapely: Sulk (Náchod), Maze (Náchod), Masterpiece (Broumov), Wořeshprut (Nové Město n. Met.), Prasátka (Dobruška), Nil (Česká Třebová), Štafle (Broumov), Pandora Vox (Nové Město n. Met.), MC Tom (Červený Kostelec). Hrál se především rock, ale i zde je možné vnímat jeho rozmanitost: grunge, britpop, antilolipop rock, folk, punkrock, hardrock, rap. Koncerty do Mandlu přilákaly nejen naše klienty, ale i návštěvníky z blízkého i širšího okolí, kteří by si do klubu jen tak nezašli. Hudební akce jsou vítaným zpestřením programové nabídky Klubu Mandl. turné pro nízko p rahy Zúčastnili jsme se benefiční akce Turné pro nízkoprahy, kterou pořádala Česká asociace streetwork ve spolupráci s nadací Vodafone, nadací NROS a nadací Via. Součástí Turné pro nízkoprahy byl koncert pořádaný v Pardubicích, kde jsme se prezentovali a podíleli se na organizaci. Část výtěžku z této akce ve výši Kč bude použita na realizaci plánovaného projektu Klubu Mandl Svět kolem nás.

11 SKATE VIDEO nck versus dka V únoru proběhla v Klubu Mandl prezentace skateboardových videí a fotografií, které mapují uplynulý rok kolem skateboardingu a snowboardingu v naší lokalitě. Měli jsme možnost vidět záznam ze závodů a profily jezdců z Nového Města n. Met. i z Dobrušky. Tuto akci pořádalo občanské sdružení První řešení a Skateboardový klub Dobruška. SKATEPARÁDA VOL.4 V červenci se konaly v pořadí již čtvrté skateboardové závody za účasti jezdců z celé české republiky. Přihlásilo celkem 26 závodníků. Tento druh sportu se těší velké oblibě u mladých lidí. Podívat se a fandit přišlo kolem stovky lidí. Doprovodný program tvořily exhibice s míčkem hakisak a snowboardové závody na umělém povrchu. Výbornou atmosféru dotvářela reprodukovaná hudba a při předávání cen zahrál DJ Sakl na své gramofony. Akci pořádalo občanské sdružení První řešení ve spolupráci s Klubem Mandl. 4. NAROZENINY KLUBU MANDL Koncem května jsme oslavili čtvrté narozeniny Klubu Mandl. Akce byla rozdělena do dvou dnů. V prvním dnu jsme upoutali pozornost lidí procházející kolem Mandlu lanovými aktivitami. Klienti i návštěvníci si mohli vyzkoušet balancování i přechod různě napjatých lan. V Mandlu si mohli klienti vyzkoušet malování na tělo, tzv. bodyart a čajovnící z Dobrušky připravili ochutnávku čajů. Druhý den oslav narozenin Klubu Mandl zahrála folková skupina Prasátka z Dobrušky, večer jsme shlédli exhibici ohňové show a na závěr na zahradě u Mandlu s klienty grilovali a vzpomínali na čtyřletý provoz Klubu Mandl.

12 TABULKA POČET KONTAKTŮ měsíc chlapci děvčata celkem za měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem pracovní tým klubu mandl Bc. Ivan Košteyn 1,00 úvazku vedoucí, sociální a kontaktní pracovník klubu Michal Poláček 0,75 úvazku kontaktní pracovník klubu Petra Strnadová 1,00 úvazku kontaktní pracovník klubu Eva Bartošová 1,00 úvazku kontaktní pracovník klubu pracovních úvazků celkem 3,75 úvazku

13 TABULKA POČET VÝKONŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB měsíc poradenství informace individuální rozhovor leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem tady bude gráfek

14 fınanční zpráva za rok 2006 ROZPOČET KLUBU MANDL ZA ROK 2006 Platy zaměstnanců ,00 Ostatní osobní výdaje ,00 Pojištění na sociální za ,00 Knihy, učební pomůcky, tisk 3 529,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 658,00 Nákup materiálu ,50 Studená voda 7 400,50 Plyn ,50 Elektrická energie ,00 Služba pošt 209,00 Telekomunikace ,80 Konzultační, poradenské služby 157,00 Školení a vzdělávání 7 299,00 Nákup ostatních služeb ,50 Opravy a udržování 2 941,50 Programové vybavení ,00 Cestovné 4 791,00 Pohoštění 1 703,00 Věcné dary 1 855,00 Klub Mandl celkem (Kč) ,10 Prevence kriminality projekt Sex bez cenzury (grantové řízení obce) ostatní osobní výdaje 6 051,50 nákup materiálu 4 005,50 nákup ostatních služeb 9 943,00 Sex bez cenzury celkem (Kč) ,00

15 poděkování Rádi bychom poděkovali všem, kteří se s námi v roce 2006 podíleli na provozu Klubu Mandl, či s námi jinak spolupracovali: Městu Nové Město nad Metují spolupracujícím organizacím školám, Městskému klubu, Městské knihovně, Domu dětí a mládeže Stonožka našemu supervizorovi PhDr. Vlastimilu Sojkovi Michalovi Jirouskovi, lektorovi výtvarných dílen panu Tomášovi Řehákovi ze sdružení ACET, lektorovi odborných programů pracovníkům Střediska výchovné péče Kompas, Náchod pracovníkům občanského sdružení Laxus redakcím Novoměstský zpravodaj a Noviny Náchodska tiskárně Losenický, Nové Město nad Metují grafickému atelieru duplex s. r. o. pánům Krtičkovi a Vlčkovi panu Pavlovi Cejpkovi, zvukařovi Lukáši Třískovi, lektorovi lanových aktivit čajovníkům z Dobrušky známým a přátelům, kteří nám pomáhali zabezpečit projekt Sex bez cenzury kolegům z pracovní skupiny NZDM Královehradeckého kraje a všem, kteří s námi v minulém roce spolupracovali

16

úvodní slovo předsedy historie, poslání a cíle sdružení grafická struktura sdružení propagace sdružení sociální služby sdružení

úvodní slovo předsedy historie, poslání a cíle sdružení grafická struktura sdružení propagace sdružení sociální služby sdružení Výroční zpráva 2007 obsah úvodní slovo předsedy historie, poslání a cíle sdružení grafická struktura sdružení propagace sdružení sociální služby sdružení nzdm modrý pomeranč komunitní centrum amaro phurd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 ČERVEN 2011 1 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

Výroční zpráva občanského sdružení. DOKOŘÁN, o.s.

Výroční zpráva občanského sdružení. DOKOŘÁN, o.s. Výroční zpráva občanského sdružení DOKOŘÁN, o.s. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Cíl a poslání organizace 3. Struktura občanského sdružení 4. Historie sdružení 4.1 NZDM Archa 4.1.1 Co nového v Arše? 4.1.2

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení DOKOŘÁN

Výroční zpráva. občanského sdružení DOKOŘÁN Výroční zpráva občanského sdružení DOKOŘÁN 2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Cíl a poslání organizace 3. Struktura občanského sdružení 4. Archa a Poklop 4.1 NZDM Archa 4.1.1 Co nového v Arše? 4.1.2 Veřejný

Více

Výroční zpráva 2010. Michal Svoboda, ředitel

Výroční zpráva 2010. Michal Svoboda, ředitel Výroční zpráva 2010 Milí příznivci salesiánského díla, velmi rád se ohlížím za rokem 2010, který byl doslova obtěžkán nezaslouženými dary. Člověk se po tomto roce cítí, jako by šel s těžkými taškami a

Více

Milí členové, spolupracovníci, přátelé a podporovatelé Občanského sdružení NA CESTĚ,

Milí členové, spolupracovníci, přátelé a podporovatelé Občanského sdružení NA CESTĚ, OBSAH Obsah... 1 Slovo úvodem... 2 Občanské sdružení NA CESTĚ... 3 Centrum Archa... 6 Křižovatky... 12 K2 - zdolej svou horu... 14 Finanční zpráva... 17 Poděkování... 23 Podporovatelé... 24 1 SLOVO ÚVODEM

Více

Salesiánské středisko mládeže, o.p.s., Praha Kobylisy

Salesiánské středisko mládeže, o.p.s., Praha Kobylisy Salesiánské středisko mládeže, o.p.s., Praha Kobylisy Kobyliské náměstí 640/11, 182 00 Praha, telefon: 283 029 311, fax: 283 029 312, e-mail: stredml@sdb.cz, http://sasmkob.sdb.cz 2012 Největší odměnou

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Salesiánské středisko mládeže, o. p. s., Kobyliské náměstí 640/11, 182 00 Praha, telefon: 283 029 311, fax: 283 029 312, e-mail: stredml@sdb.

Salesiánské středisko mládeže, o. p. s., Kobyliské náměstí 640/11, 182 00 Praha, telefon: 283 029 311, fax: 283 029 312, e-mail: stredml@sdb. Salesiánské středisko mládeže, o. p. s., Kobyliské náměstí 640/11, 182 00 Praha, telefon: 283 029 311, fax: 283 029 312, e-mail: stredml@sdb.cz, http://sasmkob.sdb.cz Milí příznivci salesiánského díla,

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s.

Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Hlavní činností občanského sdružení v roce 2010 bylo stejně jako v předcházejících osmi letech provozování

Více

Obsah O nás...3 STÁLÉ PROJEKTY Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež...5 Sociálně-právní poradna... 12 Azylový dům... 16 UNIKÁTNÍ PROJEKTY V ROCE 2010 Roština a romský etnolekt češtiny... 19 Metodická

Více

SPOLEČ ENSTVÍ ZAČÍT SPOLU. obč anské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002

SPOLEČ ENSTVÍ ZAČÍT SPOLU. obč anské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 SPOLEČ ENSTVÍ ZAČÍT SPOLU obč anské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení př átelé, v rukou právě držíte Výroční zprávu, která Vás seznámí s aktivitami občanského sdružení Společenství "Začít spolu" v roce

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// / / / / / / / / / / úvodní slovo Dlouho jsem přemýšlela, co napsat jako úvodní slovo naší další, v pořadí již jedenácté, výroční zprávy. A vymyslela jsem něco originálního. Zvu Vás ke čtení o naší činnosti

Více

Předkládáme vám již čtvrtou výroční zprávu Občanského sdružení Salinger.

Předkládáme vám již čtvrtou výroční zprávu Občanského sdružení Salinger. Občanské sdružení Salinger Selicharova 1420 500 12 Hradec Králové 12 Sociální práce a volnočasové aktivity pro děti, mládež a mladé dospělé Výroční zpráva za rok 2001 Na úvod Nízkoprahové centrum pro děti

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012

Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012 Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012 Posláním sdružení je být zdrojem pozitivních morálních, sociálních a duchovních hodnot mládeži a podpora rozvoje

Více

informace a více obrázků, navštivte i naše webové stránky!

informace a více obrázků, navštivte i naše webové stránky! Milí přátelé pomáhání, rádi vám předkládáme zprávu o roce 2014. Díky obětavé práci zaměstnanců i dobrovolníků a také díky rozmanité pomoci mnohých z vás se toho událo tolik, že to výroční zpráva nemůže

Více

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009 Výroční zpráva d 9b c qg f i t k 3 2009 Úvodem... Dostáváte do ruky výroční zprávu za rok 2009. V tomto roce jsme se zaměřili na zkvalitňování naši činnosti, zejména služeb azylového domu. V našem sdružení

Více

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE OÁZA

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE OÁZA Výroční zpráva 2013 Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA Karviná Úvodní slovo, předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2013 a bilancujeme tak další rok činnosti našeho zařízení služeb sociální prevence,

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Děkuji všem spolupracovníkům za osobní přínos a nasazení při poskytování služeb našim klientům a také děkuji všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají.

Děkuji všem spolupracovníkům za osobní přínos a nasazení při poskytování služeb našim klientům a také děkuji všem, kteří nám v naší činnosti pomáhají. Vážení, jak nám ten čas rychle plyne, občas se zdá, že přímo letí. Ani jsme se nenadáli a naše OÁZA, zařízení zabývající se práci s dětmi a mládeží oslavila již své 11. výročí. Záměrně píši zařízení, protože

Více

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Realizátoři projektu: Proxima Sociale, o. s. Sociální služby městské části Praha 12 Škola SPMP Modrý klíč Klub maminek Balónek Chuchle Hodkovičky

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více