Žádost o poskytnutí grantu (projekt)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o poskytnutí grantu (projekt)"

Transkript

1 Strana 1 Vyhlášení Termín pro odevzdání žádostí Kampaň: Milionový grant sportovní Žádost o poskytnutí grantu (projekt) Název projektu: Žadatel: Požadavek od nadace: Agility sport pro každého Dům dětí a mládeže ZVONEK Vizovice, příspěvková organizace ,- Kč Registrační číslo (jen pro vnitřní potřebu)

2 Strana 2 1. Projekt Název projektu: Agility sport pro každého Místo realizace: Vizovice cvičiště kynologického klubu DDM Zvonek VIZOVICE Cíl projektu: technické dovybavení kynologického klubu pořádání neoficiálních agility soutěží rozšíření členské základny kynologického klubu Zdůvodnění (proč je projekt dobré realizovat, jaké potřeby řeší): Při DDM Zvonek ve Vizovicích vznikl v roce 2011 kynologický kroužek, který sdružuje děti a mládež (psovody) a pomáhá s výchovou psů. Zaměřujeme se na základní výcvik a návyky při výcviků, komunikaci a soužití mezi psovodem a psem. Svépomocí jsme vyrobili několik kusů agility překážek a začali jsme vyučovat agility sportu. Realizací projektu sledujeme: zvýšení zájmu o agility sport. zapojení maloměstské mládeže do činností dětského domu. osvětu výcviku psů a vzájemnou harmonii mezi dětmi, mládeží a vlastním psem. založení rozšíření nové sportovní aktivity, která ve Vizovicích chybí - chyběla, ale občany je za uplynulých 6 měsíců velmi pozitivně vnímána. Realizací projektu chceme řešit: větší angažovanost dětí a mládeže našeho města zvýšení sportovní zdatnosti jednotlivých členů sportovců Působnost projektu (označte): okresní - regionální - celostátní - mezinárodní Jakému počtu lidí projekt poslouží: Stávající základna členů kynologického klubu má 16 členů, kdy agility sport provozujeme 1x týdně v pracovní dny a 1x za čtrnáct dní o víkendu. S rozvojem agility sportu budou v příštím školním roce ( ) rozšířeny tréninky na 2xtýdně, s možností využití sportoviště o víkendech.

3 Strana 3 Harmonogram realizace projektu: Realizace projektu Agility sport pro každého proběhne po odsouhlasení žádosti na podporu z Nadace děti-kultura-sport a to zadávací dokumentací na zhotovení překážek pro potřeby agility sportu našeho klubu. Do provedení nákupu a montáž agility překážek tak, aby bylo možné využití pro školní rok Jak je možné v projektu po jeho skončení pokračovat (návaznost na další projekty): Následným projektem bychom: 1. chtěli ve spolupráci s městem Vizovice vytvořit: širší zázemí pro děti a mládež města vytvoření zázemí pro trenéry a výcvikáře na stávajícím tréninkovém prostoru provést větší terénní úpravy 2. chtěli ve spolupráci s místními podnikateli, ale soukromými osobami: provádět školení (veterina, služební výcvik, canis terapie) agility tréninky s externími výcvikáři Trvalá udržitelnost (jak bude zaručeno, že výsledky projektu budou mít dlouhodobý dopad a bude zajištěno jejich další financování): Využití tréninkových prostor a překážek zakoupených s pomocí dotačního grandu Nadace děti-kultura-sport nám umožní větší specializaci na agility sport, rozšíření technické vybavenosti klubu DDM Zvonek Vizovice. Tímto budeme moci otevřít a zpřístupnit agility sport pro širší platformu dětí a mládeže v našem regionu. Zapojením širší mládeže chceme pomáhat s mimoškolní činností a zájmovými kroužky a tím i výchovou a vedením mládeže k odpovědnosti vůči sobě, okolí, sportu a přírodě. Po získání základního sortimentu a vybavení překážek pro agility sport jsme schopni naše sportovce připravit pro absolvování oficiálních závodů pod hlavičkou Agility klubu ČR nebo jiných oficiálních organizací, které se pořádáním těchto sportovních aktivit zabývají. Od místních podnikatelů máme pro školní rok přislíbeny drobné finanční i nefinanční dary pro kynologický kroužek DDM Zvonek Vizovice. Z vlastních prostředků určených pro činnost financujeme školení vlastních výcvikářů, kteří budou v následujících obdobích provádět trénink agility sportu v našem regionu.

4 Strana 4 2. Rozpočet projektu (Všechny ceny uvádějte včetně DPH) Celkové náklady projektu Položka: Zónová překážka Áčko Látkový tunel bez dna Pevný tunel, 5 m, průměr 60 cm, poloprůhledný Pevný tunel, 6 m, průměr 60 cm, tmavý Držák na pevný tunel (500,-Kč za kus) Skok vysoký plný (1.350,-Kč za kus) v hodnotě (Kč): 8.500,-Kč 3.700,-Kč 3.700,-Kč 4.200,-Kč 1.500,-Kč ,-Kč Celkem: ,-Kč Požadavek od nadace: ,-Kč Prohlášení o tom, zda jsou požadovány nebo zajištěny na tentýž účel prostředky z vlastních či jiných zdrojů a v jaké hodnotě (musí být vyplněno i v případě, že nebudete mít žádnou spoluúčast): Zdroje krytí (spoluúčast na projektu) : Vlastní prostředky rozpočtu DDM Zvonek v hodnotě (Kč): 7.020,-Kč

5 Strana 5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. Žadatel Název organizace: Dům dětí a mládeže ZVONEK Vizovice, příspěvková organizace Organizační forma (forma právní subjektivity): příspěvková organizace Adresa: Obec: Vizovice PSČ: Ulice, č.p.: Slušovská Telefon: Mobil: www: Kontaktní adresa pro poštovní styk: (stejná jako Adresa DDM Zvonek) DDM Zvonek Vizovice, příspěvková organizace Slušovská VIZOVICE IČO: DIČ: - Číslo a datum registrace u MV: (občanské sdružení).. Oddíl a vložka v obchodním rejstříku: (o.p.s., s.r.o.) Číslo účtu (včetně kódu): / 0300 Vedený u (název a sídlo banky): Československá obchodní banka, a.s. Na Příkopě 14 / Praha 1 Nové Město Statutární orgán (statutární zástupci organizace): Titul, jméno, příjmení: Zdeňka Šimoníková Funkce: ředitelka DDM Mobil: Kontaktní adresa: DDM ZVONEK Vizovice, Slušovská 813, Vizovice. Telefon: Rok založení:

6 Strana 6 Hlavní náplň činnosti žadatele: Zajišťování výchovných vzdělávacích, zájmových, popřípadě tematických rekreačních akcí a osvětové činnosti. (Více Zřizovací listina). Předkladatel svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údajů. Předkladatel je povinen v žádosti vyplnit všechny údaje, a to i v případě, že dle potřeby rozvede kterýkoliv bod ve zvláštní příloze razítko podpis statutárního zástupce Datum

7 Příloha č.1 Strana 1 Příloha č. 1 Zobrazení agility překážek Zónová překážka Áčko Tato zónová překážka je psem překonávána v rychlém běhu, kdy pes musí naskakovat na označenou dotykovou zónu (zde modrá) a přeběh končí opět až na dotykové zóně. Pokud pes seskakuje a dotykovou zónu mine, jsou mu započteny trestné body. Překážka má bezpečnostní prvky pro zajištění úhlu sklonu a bezpečné postavení a uzavření překážky. Látkový tunel bez dna Pes do překážky nabíhá tunelovým vchodem, který je chráněn měkkým polstrováním, jenž má zabránit poranění psa nebo psovoda. Překážku pes překonává v rychlém sledu a svým tělem proráží a zvedá látku tunelu. Pogumovaná látka je odolná proti povětrnostním vlivům a proti mechanickému poškození.

8 Příloha č.1 Strana 2 Pevný tunel, průměr 60 cm Pevný tyunel je oblíbenou sportovní překážkou v agility sportu. Dá se situovat do oblouku nebo jako rovný a to i v kombinaci s jinými překážkami (například pod Zónovou překážkou Áčko. Pes i psovod tuto překážku s oblibou překonávají. Držák na Pevný tunel Jde o bezpečnostní stabilizační prvek, který přispívá k velmi bezpečnému překonání pevného tunelu. Převážně střední a větší psi překonávají tunel ve vyšší rychlosti a bez těchto stabilizačních prvků může docházet k posunu či shrnutí tunelu a tím znemožnění překonání překážky. V takovém případě může docházet k odmítnutí překonání nebo dokonce ke zranění sportovce nebo psa. Skok vysoký plný Skok vysoký plný je klasickou agility skočkou s vyplněnou bočnicí. Skokové překážky jsou základními prvky parkuru agility sportu. Jde svými rozměry o standardní překážku dle pravidel agility sportu.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby) Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 3289 ze dne 19. 12. 2014 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2015 (formulář žádosti určený pro právnické osoby) 1. Tematická oblast

Více

Státní podpora sportu pro rok 2011

Státní podpora sportu pro rok 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 19 833/2010-50 Státní podpora sportu pro rok 2011 Obecná ustanovení 1. Programy státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2011 (dále

Více

VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY NA PODPORU NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT V ROCE 2014

VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY NA PODPORU NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT V ROCE 2014 VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY NA PODPORU NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT V ROCE 2014 Ministerstvo kultury (dále "ministerstvo") vyhlašuje pro rok 2014 výběrové dotační řízení na projekty

Více

Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015. Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení. Předmět činnosti

Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015. Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení. Předmět činnosti rlr OBECNÍ ÚŘAD PSÁRY, Pražská 137, 25244 Psár Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015 Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení Předmět činnosti Sportovní činnost dětí i dospělých

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 981 ze dne 26. 6. 2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZOR MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY odbor památkové péče PID ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY vlastníkům památkově významných objektů

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Název poskytovatele dotace Název dotačního programu Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Ministerstvo školství,

Více

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2013 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento předpis upravuje způsob poskytování

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Evropská hudební škola a bezbariérový prostor pro osoby s tělesným postižením - Vyšehrad

Evropská hudební škola a bezbariérový prostor pro osoby s tělesným postižením - Vyšehrad Evropská hudební škola a bezbariérový prostor pro osoby s tělesným postižením - Vyšehrad Unikátní kód žádosti: 68M1gB 1. Identifikace programu Číslo JPD: Název JPD: Číslo priority: Název priority: Číslo

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3. Unikátní kód žádosti Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů Formulář žádosti o finanční podporu z JPD3 Registrační číslo Unikátní kód žádosti Název žadatele Název projektu CZ.04.3.07/1.1.01.3 Česká nadace sportovní reprezentace Rekvalifikace sportovních reprezentantů

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

FOND MIKROPROJEKTŮ. Žádost o finanční příspěvek

FOND MIKROPROJEKTŮ. Žádost o finanční příspěvek FOND MIKROPROJEKTŮ Žádost o finanční příspěvek Název mikroprojektu SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY Celkové oprávněné výdaje mikroprojektu (EUR) 25 771,31 Požadovaná výška FP z ERDF (EUR) 20 000,00 Počet partnerů

Více

VÝZVU PRO GRANTOVÉ PROJEKTY

VÝZVU PRO GRANTOVÉ PROJEKTY VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Finální verze žádosti (VK-IP) Unikátní kód žádosti: 1WvK3PØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti Název žadatele CZ.4.1.3/3.3.5.4 6xh74A LINGUAE, spol. s r.o. Název projektu Příprava lektorů, konzultantů a školitelů

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche.Název Fiche 11 F.1 Vzdělávání a spolupráce pro aktivní rozvoj Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Strategický plán rozvoje statutárního Frýdku- Akční plán 2012-2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika zpracování... 4 3. Strategická vize a globální cíle... 6 4. Implementace plánu... 8 5. Přehled oblastí,

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 IČ organizace: 62 44 40 69 IZO organizace:

Více

Příručka k modelovým projektům

Příručka k modelovým projektům Příručka k modelovým projektům pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání globálních grantů OP VK Plzeňského kraje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje Verze 1.01 Červenec 2009 Obsah:

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Veřejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie dle článku 2.1.2. Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ MAD 9 pro zadávání zakázek

Více