cena 5 Kč 4/ LET ROLNIČKY Čistá Zbraslav? Duben měsíc bezpečnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cena 5 Kč 4/2009 25 LET ROLNIČKY Čistá Zbraslav? Duben měsíc bezpečnosti"

Transkript

1 cena 5 Kč 4/ LET ROLNIČKY Čistá Zbraslav? Duben měsíc bezpečnosti

2 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 4/2009 Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři! Pan Karel Pašek napsal v duchu lokálního patriotismu do dubnového čísla článek Podporujte svoji Anču. Ve vtipně nazvaném textu stručně a výstižně popisuje jednu z možností, jak naplnit heslo mysli globálně, jednej lokálně. Ve zkratce nabádá nás, abychom nenechali padnout menší místní obchod, přestože nakupování v něm není vždycky ideální a momentálně rozhodně ne bez překážek. V dubnových Zbraslavských novinách ale najdeme témat, více či méně naplňujících myšlenku podpory života v místě, kde žijeme, na úkor globalizovaného světa, mnohem víc. Zbraslavský loutkářský soubor Rolnička slaví 25 let své existence. Už čtvrt století mají díky skupině nadšených lidí kolem divadla zdejší děti (a jejich rodiče) přímo u nosu možnost navštěvovat sobotu co sobotu pohádkové hry. Obvykle vyprodaná představení nasvědčují tomu, že zájem o podobné kulturní akce, konané přímo tady, na Zbraslavi, neustává. O bohaté historii a současných aktivitách souboru, který je součástí Zbraslavské kulturní společnosti, se více dočtete na dalších stránkách. V tomto čísle zavádíme jednu novinku pravidelný Dárcovský barometr. Bude informovat o tom, jaký podíl tvoří každý měsíc obyvatelé Zbraslavi na celkovém počtu dárců krve, kteří projdou zdejší transfúzní stanicí. Podaří se toto číslo zvyšovat? Darovat krev, navíc v relativním pohodlí místa bydliště, je jistě jednou z možností lokálního projevu sounáležitosti. Pokusit se využít (skrytý) potenciál a nadšení místních obyvatel odborníků a specialistů v nejrůznějších oborech, ochotných případně s lecčíms pomoci, se rozhodlo vedení naší městské části. Prvním krokem k tomu je výzva, určená všem, kteří by se chtěli formou dobrovolnické práce zapojit do rozvoje Zbraslavi. Jak ještě můžeme my, jednotlivci, ovlivnit práci radnice? Jak s vedením obce komunikovat? Záleží i na nás, aby místní vláda nepadla uprostřed rozdělané práce stejně, jako nedávno ta Topolánkova, nebo na takové věci vliv nemáme? Více se o možnostech komunikace s vedením obce dočtete v článku tajemníka úřadu. Dění na lokální politické scéně pak můžete na vlastní oči sledovat (případně prostřednictvím interpelací žádat odpovědi na to, co vás zajímá) na nejbližším zasedání zastupitelstva, které se koná v polovině dubna. Přeju vám příjemné čtení. Obsah Tereza Kůstková, šéfredaktorka 25 let Rolničky...4 Čistá Zbraslav...6 Výzva dobrovolníkům...7 Volby do Evropského parlamentu...7 Městská policie informuje...8 Jak to bylo kdysi: pořádek a bezpečnost...8 Komunikace s úřadem...9 Podporujte svoji Anču...10 Kniha mého srdce...10 ZUŠ oslaví 60 let své existence...13 Dárcovský barometr...16 Zbraslavské noviny Informační zpravodaj Městské části Praha Zbraslav. Vycházejí 12x ročně, první pátek v měsíci. Vydavatel: úřad městské části Praha Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, Praha 5 Redakční rada: Tereza Kůstková šéfredaktorka, Blanka Velemínská tajemnice redakce, Pavel Gasnárek, Svatoslav Mahelka, Dagmar Meisnerová, František Pondělíček, Filip Stránský Adresa redakce: Městský dům, U Malé řeky 3, Praha Zbraslav, , tel.: , Plošná inzerce: Přijímá se na adrese redakce, paní Blanka Velemínská, Řádková inzerce: přijímá se na adrese redakce, 1 Kč/slovo, od 30 slov 5 Kč/slovo, minimální cena inzerátu je 20 Kč Sazba: Filip Stránský, Tisk: Artep-tisk, Pražská 24, Mníšek pod Brdy. Další publikování jakékoli části Zbraslavských novin je povoleno pouze na základě písemného souhlasu vydavatele. Autory nepodepsaných článků a fotografií jsou členové redakční rady Zbraslavských novin. Nevyžádané rukopisy se nevracejí a redakce se k nim nevyjadřuje. Mohou být redakčně kráceny a redigovány a jejich publikování ve Zbraslavských novinách podléhá schválení redakční radou. Uzávěrka nevyžádaných příspěvků je vždy 15. den v měsíci. Reg. číslo: MK ČR E Městská část Praha Zbraslav. Příští číslo vyjde v pondělí 4. května 2009 Slovo starostky Vážení spoluobčané, v dnešním Slově bych se chtěla krátce věnovat dvěma záležitostem jednak anketě týkající se budoucnosti lokalit Slunečního města a U Výtopny, a za druhé naštěstí již zrušenému 1. stupni povodňové aktivity. Začnu odzadu. Začátkem března jistě zejména ti z vás, kteří žijí v zátopové oblasti, bedlivě sledovali stoupající hladiny řek v důsledku oteplení a tím způsobeného rychlého tání sněhu na horách. Kulminace na Vltavě přesáhla v pátek 6. března hodnotu 1. stupně protipovodňové aktivity. Z toho důvodu a vzhledem k tomu, že jsem vedoucím krizového štábu, jsem svolala jeho zasedání. Všichni členové se dohodli na pravidelných hlídkách v kritických místech zejména u průchodů pod ulicí K Přehradám. V sobotu v ranních hodinách jsme se opět sešli, předali si čerstvé informace a s úlevou jsme mohli konstatovat, že hladina Vltavy již dál nestoupá. Krizový štáb byl v pohotovosti až do čtvrtka 12. března, kdy 1. stupeň protipovodňové aktivity v Praze pominul. V této souvislosti chci poděkovat celému krizovému štábu, zejména pak Š. Vackovi, M. Plucarovi a M. Šilhánovi, za jejich aktivní přístup k nastalé situaci. Nyní bych se krátce zastavila u druhého avizovaného tématu ankety. Velice nás všechny, kteří jsme se podíleli na zadání ankety, potěšila skutečnost, že se u vás, občanů Zbraslavi, setkala s tak širokou odezvou. Do každé schránky na Zbraslavi byly rozeslány 2 anketní formuláře a anketu bylo možno vyplnit též elektronicky na webových stránkách MČ. Z tohoto množství se vrátilo vyplněných dotazníků, což je u ankety tohoto typu nadprůměrný výsledek. Jsem opravdu moc ráda, že je mezi námi tolik lidí se zájmem o dění ve Zbraslavi. Všem, kteří jste se naší ankety zúčastnili, srdečně děkuji. Získané informace nyní analyzujeme s a výsledky vás seznámíme jak na webových stránkách MČ, tak na stránkách Zbraslavských novin. Zároveň z nich budeme vycházet při zadání architektonicko-urbanistické soutěže na lokalitu Slunečního města a jeho okolí a při řešení budoucnosti lokality oblasti v okolí Lidlu U Výtopny. Chtěla bych rozptýlit obavy některých nedůvěřivců, kteří již dopředu vědí, jak výsledky dopadnou a jak jsou vytvořeny, že celý proces sbírání dat a jejich vyhodnocování probíhal mimo úřad a vedení bylo seznámeno až s konečnými výsledky ankety. V této souvislosti bych ráda uvedla na pravou míru nepřesně použitý citát v článku p. Tejkala v minulém čísle ZN citát, který W. Churchillovi podvrhl P. J. Goebbels, správně zní: Nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nezfalšoval. Renata Hůrková, starostka MČ Praha Zbraslav 2

3 4/2009 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Zpráva o činnosti rady MČ a ÚMČ od do Prominutí poplatků za internet a zápisné (Karel Nedoma) Rada projednala a schválila tradiční prominutí poplatků v knihovně za užití internetu a za zápisné pro nové čtenáře knihovny v rámci akce Březen měsíc internetu a čtení. 2. Informační systém (Jiří Ryba) Rada projednala vnitřní informační systém městské části a schválila zahájení příprav projektu vnitřního informačního systému městské části, seznam kulturních cílů informačního systému a umístění výchozích bodů informačního systému: 1. Zbraslavské náměstí (východiště turistického značení); 2. Sluneční město (konečná stanice autobusu 243); 3. železniční nádraží 3. Rozdělení odpovědností členů Rady (Renata Hůrková) Rada si po zvolení nového člena Rady odsouhlasila následující zodpovědnosti za oblasti pro členy Rady MČ Praha Zbraslav: Renata Hůrková krizové řízení, bezpečnost, majetek, investice, rozpočet MČ Dagmar Kobylková veřejný pořádek, byty, oblast sociální a zdravotní, školství Karel Nedoma volný čas, kultura, obchod a služby Zuzana Vejvodová protipovodňová ochrana, územní rozvoj, stavební činnost, životní prostředí, informační strategie Jiří Ryba doprava, Lahovice a Lahovičky, privatizace, propagace MČ. 4. Stavební komise (Renata Hůrková) Rada odsouhlasila změnu složení SK odvolala z funkce člena SK Stanislava Holého a jmenovala členem SK Ing. Petra Stiebera. 5. Výběrové řízení na poskytování služeb v DsPS (Dagmar Kobylková) Rada se zabývala zadáním výběrového řízení na služby v DsPS a odsouhlasila text výzvy k podání nabídky na poskytování těchto služeb a seznam oslovených firem. 6. ZŠ V. Vančury I sanace krovů 591, 593 (Zuzana Vejvodová) Rada projednala závěry hodnotící komise na zhotovitele sanace krovů ZŠ V. Vančury v Hauptově ul. a stavební dohled této akce a schválila uzavření smlouvy s firmou SANAKO Novák Petr jako dodavatelem prací na tuto akci za celkovou nabídkovou cenu ,84 Kč, a dále schválila stavební dohled v rozsahu dle předložené nabídky Ing. Martina Skály za celkovou cenu Kč. 7. Úprava limitů pro používání mobilních telefonů pro členy RMČ (Ing. Milan Vogl) Rada projednala limity pro telefonování členů Rady MČ Praha Zbraslav a doporučila zastupitelstvu souhlasit s novými limity pro používání mobilních telefonů pro členy RMČ. 8. Jmenování vedoucího OMP (Milan Vogl) Rada jmenovala do funkce vedoucího odboru majetkoprávního s účinností od Mgr. Tomáše Tesarčíka, který se stal vítězem výběrového řízení. 9. Zhotovení pódia (Karel Nedoma) Rada projednala návrh na zhotovení pódia v obřadní síni Městského domu Zbraslav, vzala na vědomí, že ZUŠ přispěje na zhotovení pódia částkou Kč ze sponzorského daru a souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku ve výši Kč z rozpočtu MČ. 10. Slavnosti Elišky Přemyslovny 2009 (Jiří Ryba) Rada projednala účast MČ na pořádání Slavností Elišky Přemyslovny a souhlasila s tím, aby Slavnosti Elišky Přemyslovny 2009 spolupořádala MČ Praha Zbraslav spolu s občanským sdružením AULA REGIA, a dále s finanční podporou celé akce ve výši Kč. Rada uložila J. Rybovi organizovat akci ve spolupráci s tajemníkem a ustavit přípravný výbor. 11. Inventarizace majetku MČ Praha Zbraslav r (Renata Hůrková) Rada se seznámila se závěry inventarizační komise a informaci o výsledku inventarizace majetku MČ Praha Zbraslav za rok 2008 vzala na vědomí. 12. Koncepce rozvoje školství, vzdělání a výchovy MČ Praha Zbraslav do roku 2015 (Dagmar Kobylková) Rada schválila Koncepci rozvoje školství, vzdělávání a výchovy MČ Praha Zbraslav do roku 2015 a uložila zajistit umístění Koncepce na webových stránkách MČ. 13. Zapůjčení Městské zahrady (Karel Nedoma) Na základě žádosti Zbraslavské kulturní společnosti (dále jen ZKS ) a vzhledem k tomu, že ZKS předložila písemné souhlasy všech sousedů Městské zahrady s konáním akce, Rada souhlasila se zapůjčením Městské zahrady ZKS pro konání divadelního festivalu dne s tím, že ZKS zajistí v místě pořádek v průběhu a po ukončení akce. 14. Využití budovy č.p (Dagmar Kobylková) Rada projednala možnost využití pavilonu J 1 v Žabovřeské ul neziskovými organizacemi působícími na Zbraslavi za minimální cenu nájemného 800 Kč/měsíc na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na volný pavilon J1 v této budově pro Rodinné centrum Pexeso za výše uvedených podmínek. Vzpomínkové pietní akty Městská část Praha - Zbraslav ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu si občany dovoluje pozvat na vzpomínkové akce u příležitosti 64. výročí ukončení II. světové války v Evropě a Pražského povstání českého lidu, které se konají dne 7. května od 10:00 hodin u pomníku na Zbraslavském náměstí od 11:00 hodin u společného hrobu padlých v květnové revoluci proti Husovu sboru (v rámci pietního aktu bude připomenuta osobnost generála Karla Mejstříka) od 17:00 hodin u pomníku padlých lahovických občanů v Lahovičkách 18. ZASEDÁNÍ ZBRASLAVSKÉHO ZASTUPITELSTVA se koná ve středu 15. dubna od 17 hodin v Městském domě, U Malé řeky 3. Oprava V článku k rozpočtu v minulém čísle ZN došlo k nepřesnosti. Částka schválená pro nákup trafostanice pro účely Sboru dobrovolných hasičů činí 250 tisíc Kč. Dále tedy v tabulce výdajů měla být uvedena částka celkových investic tis. Kč a v tabulce příjmů u položky vlastních fondů, ze kterých jsou investice hrazeny, částka Kč. Celkové příjmy a výdaje jsou tedy Kč. Za chybu se čtenářům omlouváme. Filip Gaspar 3

4 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 4/2009 Rolnička oslavuje! Už celých dvacet pět let hraje loutkářský soubor Rolnička pro své malé diváky sobotu co sobotu pohádková představení! Už celé neuvěřitelné čtvrtstoletí! Řekli jsme si, že takové jubileum musíme oslavit. A jak jinak, než zase jen divadlem pro naše věrné obecenstvo. Řekli jsme si: uspořádáme loutkářský festival, kde se během jediného víkendu uskuteční celá řada pěkných představení. A to bude dárek pro děti v hledišti. A dětská radost a spokojenost zase bude dárkem pro nás, loutkáře z Rolničky! Jak Rolnička začínala (vzpomíná Svatoslav Mahelka, zakládající člen souboru) Nedávno se mi dostala do rukou fotografická dokumentace z úplných začátků budování našeho loutkového divadla. Z fotografií na mne koukaly téměř neznámé tváře... Musím konstatovat, že změna, na které čas dvacet pět let usilovně pracoval, je hodně patrná. I divadlo se za tu dobu změnilo k nepoznání. Současní návštěvníci si již nepamatují dřevěný pavilon, z něhož kdysi parta nadšenců vytvořila loutkový sál! Popudem k tomu bylo, že se bývalé ředitelce tehdejšího Kulturního domu podařilo získat zpět soubor loutek kdysi zrušeného sokolského divadla. Jak jsem listoval v albu, vybavovaly se mi postupně vzpomínky na úplný začátek, kdy jsme vstoupili do útrob pavilonu a tam nás přivítal na čelní stěně visící portrét tehdejšího prezidenta, ověnčený českou a ruskou vlajkou. Aby se z tohoto pavilonu stalo divadlo, bylo nutné vykopat jámu pro mluviče, vystavět jevištní portál a vybavit jeviště potřebnou technikou. A také zateplit a zatemnit hlediště, zhotovit lavice, zaopatřit sál osvětlením... Naštěstí soubor disponoval několika jedinci, kteří se vyznali v nejrůznějších řemeslech a naučili pracovat i naprostá trdla, kupříkladu mne. Takže jsem si neublížil ani při práci s kladivem nebo pilou. I když i mistr tesař se občas utne! Pamatuji si, jak při stavbě jeviště jistý inženýr bravurně balancoval na nedostatečně upevněném trámu, a než spadl, ještě chvíli dokázal viset na vrtáku, který právě zavrtal do stropu. A to nebyl zdaleka jediný malér! Nechápali jsme, jak je možné, že z ničeho nic odjelo auto, na které jsme oknem vyhazovali hlínu. Vykopaný materiál končil na ulici, až na nás vlítla rozčílená paní a vynadala nám, neboť několik lopat skončilo v jejím kočárku naštěstí bez dítěte. Hrát jsme začali podzim roku Ale už po čtyřech letech jsme zahájili výstavbu nového, kamenného divadla! Těžko jsme se loučili se svou starou scénou. Loučení bylo o to těžší, že nás čekala sezóna, ve které jsme neměli kde hrát. V této situaci jsme přece jen našli řešení soubor nastudoval s totemovými loutkami pohádku Vladislava Vančury Kubula a Kuba Kubikula. Její premiéra se odehrála v kinosále (tehdy ještě kino na Zbraslavi fungovalo). Vančurova hra vyplnila zdárně mezeru v naší činnosti. Hráli jsme ji mnohokrát na zájezdech a také jsme s ní zahájili provoz v nové divadelní budově. Nové divadlo jsme pojmenovali po významném členu pražského Prozatímního divadla a zbraslavském rodákovi Janu Kaškovi. To už bylo v době, kdy vznikla Zbraslavská kulturní společnost, která pod svá křídla vzala Rolničku i nově vzniklý činoherní soubor. A devadesátá léta načala novou éru loutkářského souboru, od té doby běží sezóna za sezónou, nepřetržitou činnost narušila jen povodeň v roce Zbraslavská kulturní společnost (zamyšlení Filipa Touška, předsedy Zbraslavské kulturní společnosti) Kde jinde, než mezi aktivními členy loutkářského souboru Rolnička, mohla vzniknout v roce 1991 základní idea založení Zbraslavské kulturní společnosti jako dobrovolného sdružení lidí, kteří chtějí ve svém volném čase udělat něco pro zpestření kulturního a společenského života ve Zbraslavi? Zamýšlený rozsah aktivit byl značně velkorysý, a tudíž nereálný. Takže se brzy hlavní činností společnosti stalo provozování loutkového a činoherního divadla pro děti i dospělé. Spíše okrajově pořádá Zbraslavské kulturní společnost i další akce, jako karnevaly a tancovačky, dětské dny a vánoční besídky, tu a tam výstavy s regionálním zaměřením... Spolupořádá i akce širšího dosahu, např. přehlídky jednoaktových her Kaškova Zbraslav nebo festivaly dechovek Vejvodova Zbraslav. 4

5 4/2009 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Pokud se ohlédneme za množstvím již realizovaných akcí, je činnost Zbraslavské kulturní společnosti potvrzením toho, že když se najde dobrý kolektiv lidí zapálených pro jednu dobrou věc, výsledek se musí dostavit. Pro dobré fungování každého spolku je důležité především zachování kontinuity. Konkrétně hraní divadla, ať loutkového či činoherního, je zrovna tou lidskou činností, kterou se jen tak z příruček nenaučíte. Jsem rád, že základ členů naší společnosti stále tvoří i po 25 letech právě členové Rolničky. Je neuvěřitelné, kolik práce za dobu své existence udělali! Vlastně si vystavěli čtyři divadla: upravili kdysi dřevěný zahradní pavilon, podíleli se na stavbě budoucího Divadla Jana Kašky, které znovu opravili po zničující povodni, a jako náhradní prostor za vytopené divadlo si upravili foyer školy Nad Parkem! Rolnička přežila (na rozdíl od jiných souborů) změnu společenských poměrů a vyrovnala se s odchody mnoha členů (někteří z nich, bohužel, odešli na cestu, odkud již není návratu). Důležité také je být otevřený k přijímání nových členů a najít v sobě dost trpělivosti naučit je všem potřebným dovednostem (i když je to občas náročné a je rychlejší si to, tak říkajíc, udělat sám). Naučit se pracovat s novou moderní divadelní technikou, kterou disponuje budova Divadla Jana Kašky. Jedinou, ale o to milejší a hřejivou odměnou, je jim zaplněný sál spokojených diváků. Protože hrát divadlo pro poloprázdné hlediště herce nebaví a ty amatérské obzvlášť. Samotné nadšení členů by bylo k ničemu bez nutné finanční podpory, a to jak od MČ Praha Zbraslav (hradí náklady spojené s provozem budovy Divadla Jana Kašky), tak i od hl. m. Prahy, které v rámci grantového řízení Odboru kultury podpořilo některé projekty Zbraslavské kulturní společnosti. Několik (snad zajímavých) dat a čísel (z dobových tiskovin a z archivu Rolničky čerpal František Pondělíček) Mým úkolem je všechno to, co letmým perem nadhodili pánové Mahelka a Toušek, převést do řeči ryze faktografické, do řeči přímo numerické. Což není právě moje parketa, ale vynasnažím se. Jak už bylo řečeno, Rolnička zahájila svoji prvou divadelní sezónu na podzim roku 1984, konkrétně 30. září premiérou hry Sůl nad zlato. Pak v rychlém sledu následovaly premiéry další, ta poslední ve starém dřevěném divadle se uskutečnila 16. ledna V té době měli loutkáři na repertoáru už 12 her! 17. prosince se poprvé hrálo v nové divadelní budově (Vančurův Kubula a Kuba Kubikula ). Šlo o mimořádné představení, interiér divadla ještě nebyl ve všech aspektech dohotoven, takže pravidelně se tam začalo hrát až na podzim října téhož roku se v novém prostředí uskutečnila první premiéra, a sice Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka. Tato maňásková hříčka se stala zaručeně nejhranější inscenací Rolničky jak na domácí scéně, tak i na mnohých zájezdech. A to tvrdím zcela zodpovědně i přesto, že kolikrát se vlastně hrála, nikdo nikdy nepočítal a už asi nespočítá. V té době měla Rolnička (dle dochovaného seznamu) 29 členů. Počátkem devadesátých let zanikl zbraslavský Kulturní dům a Rolnička se stala součástí nově ustavené Zbraslavské kulturní společnosti (ta byla založena 21. března 1991). V té době se mnozí z loutkářů věnovali více divadlu činohernímu, přesto však v průběhu dvanácti let (1990 až 2002) připravil loutkářský soubor plných 16 premiér. A právě když se práce začínala mimořádně dařit, když přišli do Rolničky noví mladí členové, když stoupla nebývale návštěvnost, zdevastovala divadelní budovu srpnová povodeň. Následovaly dvě sezóny v exilu (v aule základní školy Nad Parkem), a poté slavný (a slavnostní) návrat. A dnešní situace? Z celkového počtu jednatřiceti inscenací, které se kdy hrály, je v současné době na repertoáru 15 her (7 maňáskových, 7 marionetových a 1 javajková). Po velké vodě se uskutečnily de facto jenom dvě premiéry, jinak se obnovoval bývalý repertoár. Počet členů Rolničky není evidován, pouze členstvo Zbraslavské kulturní společnosti jako celku. Ale odhadem lze stanovit, že se loutkám věnuje okolo třiceti lidí. Zbraslavské loutkaření (několik základních informací o chystaném festivalu) Poslední dubnový víkend bude na Zbraslavi věnován loutkovému divadlu, takže vlastně dětem! V pátek se v 17 hodin otevře Divadlo Jana Kašky pro ty, kteří se zúčastní slavnostního zahájení festivalu. Úvodní proslovy (bez nich se žádná pikantérie neobejde) odezní okolo 19 hodin a pak se zvedne opona. Domácí soubor zahraje Kvapilovu (a Dvořákovu) Rusalku coby činohru (nebo melodram?), tedy způsobem, jakým ji málokdo viděl a jakým je u nás úspěšně inscenována už od roku Poté si pořadatelé festivalu připijí s pozvanými hosty na zdar své další (a nejen festivalové) činnosti. Ovšem připijí si decentně, neboť druhý den si budou muset přivstat. Sobotu bychom mohli nazvat dnem plným divadla. Prvé představení se uskuteční už v půl desáté, po něm do oběda ještě jedno a odpoledne další tři. V Divadle Jana Kašky budou hostovat čtyři věhlasné soubory soubory vysoké úrovně a skvělého renomé. Nezbývá, než o každém z nich sdělit alespoň pár vět. Jako první vystoupí divadlo JISKRA. Jestliže zbraslavská Rolnička slaví dvacet pět let (a myslí si, bůhví co to neznamená), Jiskra je oproti ní skutečným kmetem, neboť za pár let oslaví rovnou stovku! Jistý Karel Hacker, kobyliský kantor (a také kronikář, archeolog a loutkář) ji založil v roce Dnes hraje na své původní scéně (nebylo tomu tak vždycky), a sice v Klapkově ulici v Praze 8 Kobylisích. Jiskra o sobě tvrdí: jsme jedním z nejmenších divadel s největším provozem v Praze! A nejspíš je to pravda. V Jiskře se pěstují všechny druhy divadelní produkce, divadelní sál je vytížený od září až do června. A každou neděli dopoledne hraje místní amatérský loutkářský soubor představení pro děti. Rozvíjí tradici iluzivního marionetového divadla, v této snaze se v mnoha směrech podobá Rolničce. U nás sehraje Perníkovou chaloupku, pochopitelně v jiné transkripci, než jak ji znají místní diváci z domácí podoby (autorem hry je pan Petr Slunečko, vedoucí souboru). Odpoledne od 14 hodin vystoupí loutkové divadélko KOVÁČEK. Tento soubor působil od roku 1955 v Domě kultury kovoprůmyslu (dnes Národní dům na Smíchově). Ale v roce 1992 musel své působiště opustit. Svá představení přizpůsobil zájezdové činnosti. Hraje s podovými loutkami i marionetami. Festival Zbraslavské loutkaření obohatí pohádkou Zvědavé slůně. Pražsko-hradecké uskupení JULIE, stejně jako Kováček, nemá vlastní scénu (a na rozdíl od Kováčku nikdy nemělo), putování s divadlem si zvolilo programově. Provozuje pouliční vystupování, hapenningové akce, hostuje všude, kde se nabídne příležitost. Své kočovné hraní provozuje už od roku Soubor Julie sobotní program v Divadle Jana Kašky ukončí (v 17 hodin), a sice (aby se to nepletlo) pohádkou O perníkové chaloupce. Takže se toutéž klasikou ráno začne i večer skončí. Ale v podání herců ze souboru Julie jistě půjde o úplně jiný přístup, než v případě Jiskry. Nejslavnějším souborem, který k nám zavítá, jsou bezesporu ČMUKAŘI z Turnova. Za 25 let (ano, Čmukaři oslavili podobné jubileum jako naše Rolnička přednedávnem) vytvořili 45 inscenací! Hrají loutkami všeho druhu i bez nich. Hrají pro děti i pro dospělé. Už v osmdesátých letech byli pravidelnými účastníky Loutkářské Chrudimi, ale i spousty dalších přehlídek v tuzemsku a v cizině (hráli v bývalé NDR, v Bulharsku, Maďarsku, Portugalsku, Francii, Španělsku, Polsku, SRN a dokonce i v Indii). Na zbraslavském festivalu zahrají od 11 hodin hru Kašpárek chodí pěšky a v Pletené pohádky. V neděli odpoledne od 14 hodin završí festivalové akce Divadelní pouť v Městské zahradě (pro nezasvěcené, jde o nově otevřenou veřejnou zahradu nedaleko náměstí, vchod do ní je buď z ulice Žitavského nebo z ulice U Malé řeky průchodem domu čp. 626). Tam se návštěvníci nejen dobře a levně občerství, nejen si koupí něco pro upomínku, ale především se dobře pobaví při různých divadelních vystoupeních, na nichž se bude podílet jednak domácí soubor, ale také děti z uskupení DUHOVKA (působí při školním klubu naší školy), hosté z Radotína (z divadelního spolku GAUDIUM) a možná i další. Pouť a tím pádem i celé Zbraslavské loutkaření (a zároveň 25. sezóna Rolničky) skončí v 18 hodin večer. Přehledný program festivalu Zbraslavské loutkaření si můžete přečíst na straně

6 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 4/2009 Čistá Zbraslav pondělní výzva Víte, kdy úředně končí zima? Víte, co označují zkratky TSK či KOS? Zajímá vás, jakým způsobem se provádí úklid veřejných prostor v naší městské části? Slyšeli jste již o projektu Čistá dvojka? Čistota veřejných prostranství je stále ožehavé téma, pouhým poukazováním na to, že by mělo být uklizeno, se ale problém nevyřeší. Věci může více prospět, pokud se najde několik ochotných zastupitelů a občanů, kteří současný systém poznají, seznámí se s jeho nesčetnými zákrutami, s řadou předpisů, nařízení a zvyklostí, které jej limitují. Kromě takovéto skupiny, která buď vznikne či nevznikne, tu musí být prostředí, které slyší na změny a novace a je pro ně Odstěhoval jsem se ukliďte to za mne vstřícné. Teprve potom můžeme mluvit o začátku projektu Čistá Zbraslav, například podle vzoru druhého pražského obvodu. Samozřejmě se bez něj obejdeme, ale není škoda nesebrat odvahu a nejít po nové, nezavedené cestě? Zájemci o zapojení se do přípravy projektu Čistá Zbraslav se mohou přihlásit na u či na tel. čísle První schůzka přípravného výboru se koná v úterý 21. dubna 2009 od 18 hodin na Úřadu městské části Zbraslav v malé zasedací místnosti. Jiří Ryba a Zuzana Vejvodová Úklid komunikací po zimní údržbě Počátkem dubna bude na Zbraslavi zahájen úklid komunikací po zimní údržbě tzv. blokové čištění. Jako v minulých letech, i letos jsou jednotlivé ulice rozděleny do 7 okruhů. V dotčených ulicích bude v době od 6 do 18 h zakázáno parkování vozidel. Žádáme tedy všechny řidiče, aby dopravní značení respektovali. OKRUH I (7. 4.): Zbraslavské náměstí; Opata Konráda; Cisterciácká; Pod Špitálem; K Přístavišti; U Malé řeky; U Hudební školy; U Lékárny; Hauptova; B. Stárkové; U Klubovny; U Prádelny; V Bílce; K Interně; Kaškova; V. Vančury OKRUH II (14. 2.): Na Drahách; Kubínova; K Vejvoďáku; Šulcova; Staniční; Studniční; Pod Zatáčkou; Pod Vysílačkou; K Ubytovnám; Lesáků; Nad Dálnicí OKRUH III (21. 4.): Zvonařská; Nad Parkem; Lomařská; Nezvalova; Nad Starou pískovnou; K Nové škole; Ke Kamínce; Pod Špejcharem; Matjuchinova; Podéšťova; Košíkářská; Pod Havlínem; U Karlova stánku; Pod Urnovým hájem; R. Blahníka; Na Královně; Z. Nyplové OKRUH IV (28. 4.): K Výtopně; Sulova; Svépomoci; Tunelářů; Pirnerova; Pelzova; J. Vejvody; U Včely; Nad Kamínkou; J. Mašína; J. Švehly; za Zbraslavankou OKRUH V (5. 5.): Ottova; Šůrova; K Belvederu; B. Hofmeistrové; Ke Dračkám; Pod Spravedlností; U Loděnice; Na Plácku; Pod Kamínkou; Pod Studánkou; V Hluboké; Rašilovova; Spojařů; Pod Chaloupkami OKRUH VI (12. 5.): Za Opusem; Ke Kyjovu; Lipenecká; Na Vrškách; Žabovřeská; K. Michala; Fuchsova; Vilímkova; Tunelářů; Tadrova; U Pumpy; NN 1965 pod kasárnami OKRUH VII (19. 5.): K Havlínu; Pod Třešňovkou; Meliorační; K Mlíčníku; Jansenova; Nechybova; plácek Na Mlíčníku; Hostošova; Výzkumníků; Nebeského; Strnadská Odbor místního hospodářství Zastávky MHD na Zbraslavi V prosinci 2008 podal Odbor místního hospodářství MČ Praha Zbraslav stížnost na pravidelný úklid zastávek MHD na Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., do jehož kompetence úklid zastávek MHD v naší MČ spadá. Bylo požádáno o předložení harmonogramu úklidu zastávek a o zjednání náprav u zastávek MHD Žabovřeská, E. Přemyslovny, Peluněk, U Kostrounku a Sídliště Zbraslav. Dle vyjádření DP je vysypávání košů umístěných na označnících zastávek v centrální oblasti ZbraslavI 2 x týdně, metení ploch přístřešků ve vlastnictví či správě DP pak ve stejném cyklu. Uvedené cykly a prováděné práce jsou při současných finančních možnostech DP maximem. Problémem (nejen na Zbraslavi) je však zneužívání košů na zastávkách MHD, kdy jsou používány na odkládání komunálního odpadu, který patří do popelnic. Dalším nešvarem je nedodržování zákona 379/2005 Sb. (např. kouření a odhazování nedopalků v prostorech zastávek). Pro zlepšení komunikace a pro případné akutní nedostatky a jejich operativní odstraňování prosím využijte ovou adresu odpovědného pracoviště Dagmar Kobylková, místostarostka MČ Praha Zbraslav Problémy Lahovic a Lahoviček: informace o anketě V březnu proběhla mezi obyvateli Lahoviček a Lahovic malá anketa s jedinou otázkou: které problémy považujete v Lahovičkách a Lahovicích za nejpalčivější? Mezi opakujícími se problémy nalezneme celkem 27 položek, které lze shrnout do několika základních okruhů. Především se jedná o problém prázdných opuštěných domů, které majitelé odprodali magistrátu. Mnoho z těchto objektů je po renovaci a je připraveno pro nové obyvatele či nájemníky. Druhý okruh tvoří otázky týkající se dokončení kanalizace, a konečně třetí tvoří problém špatného stavu chodníků. Čtvrtý okruh se skládá z problémů kolem dopravy, jak průjezdné (požadavek zvukových bariér), tak hromadné (požadavek zrušit zastávku na znamení). Pátý okruh se týká nedodržování pravidel pro záplavové území, nepořádku na pozemcích a nedostatečné úpravy veřejné zeleně. Obyvatelé Lahovic poukazují na nemožnost pěšího spojení mezi Lahovicemi a Zbraslaví po dokončení stavby okruhu (zapomnělo se na něj i na ně?!). Pokud se vám zdá, že tyto či velmi podobné problémy trápí i místo, kde žijete vy, je to možné. Můžete se též vydat cestou revize problémů. Lahovice a Lahovičky nemají v tomto směru žádné privilegované postavení je tu však závazek místního zastupitelstva věnovat se jejich problémům systematicky. Proto navrhneme, aby palčivé problémy občanů byly řešeny za účasti zastupitelů z Lahoviček a Lahovic na zvláštním zasedání rady MČ Zbraslav. Doufáme, že vás o výsledcích budeme moci informovat již v příštím čísle ZN. Soňa Hasenkopfová, zastupitelka a Jiří Ryba, radní 6

7 4/2009 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Zbraslav vás potřebuje, chcete jí pomáhat? Při pročítání demografické studie přepadne asi každého čtenáře nad některými pasážemi skepse a nad jinými zase pocit, že není všechno tak špatné, jak se říká. Je třeba věnovat se oběma stránkám studie se stejnou pozorností a snažit se dobré stránky posilovat a horší napravovat. Ráda bych se věnovala pasáži, která týká jednoho pozitivního zjištění. To, které mám na mysli, stojí tak trochu mimo hlavní pozornost a přitom patří bezesporu mezi nejvýznamnější. Jde o fenomén nazývaný občanská společnost. Ochota občanů aktivně se podílet na vytváření prostředí, ve kterém žijí. Po mnoha letech potlačování jakékoliv iniciativy, kromě té státem povolené, to u nás není vůbec jednoduché ani samozřejmé. Zbraslavané jsou aktivní Kolem dvaceti neziskových organizací, klubů, sdružení, spolků a oddílů působících ve Zbraslavi dokazuje, že s tvořící se občanskou společností jsme na tom víc než dobře. Za tím vším totiž stojí spousta dobrovolnické práce, vlastních nápadů, soukromého času a někdy i peněz. A už to je realita, která vznikla na Zbraslavi zcela spontánně. Demografická studie navíc naznačuje, že tím se aktivita zbraslavských občanů zdaleka nevyčerpala. Zájemců ochotných zapojit se dobrovolně do různých činností v obci je překvapivě mnoho. Kategorií činností, ke kterým se respondenti hlásili, je ve studii několik. Chtěla bych se věnovat té nejnáročnější, kterou je ochota aktivně se podílet na chodu obce. Má také v procentním vyjádření nejméně zájemců, ale v absolutním počtu to není málo. Praxe ukazuje, že počet skutečných zájemců je nejméně o třetinu nižší než počet těch, kteří se k aktivitě hlásí. Budeme tedy raději skeptičtí a ze zbylých 2/3 vezmeme jen polovinu. Z ní se další polovině nabízená činnost nemusí líbit nebo si na ni netroufnou, i tak ale stále zbývá 15 až 20 potenciálních spolupracovníků. Těm je naše výzva adresována. Kde vás potřebujeme Chtěli bychom vám, kteří máte zájem spolupracovat, nabídnout prostor pro aktivitu, která by vás dobrovolníky uspokojovala a současně přispěla k rozvoji obce na nejpotřebnějších místech. Máme zájem spolupracovat s lidmi samostatnými a kreativními. Věk ani profesní zaměření nerozhodují. Předpokládáme, že svěřený problém posoudíte, vyhodnotíte, navrhnete řešení, která budete i realizovat. Naším cílem je právě dobře koordinovaná vzájemná spolupráce mezi vedením úřadu a iniciativními občany. Chtěla bych zdůraznit, že iniciativu předpokládáme zejména ve fázi návrhu řešení a jeho různých alternativ. Svůj návrh vysvětlíte a obhájíte. Ani realizace se bez vás neobejde. Půjde o koordinaci práce všech zúčastněných, hlídání termínů, odstraňování překážek. Jinak řečeno, nabízíme dostatečně široký prostor pro užitečnou a zcela samostatnou činnost. Ještě jednu vlastnost předpokládáme. Praktický a hlavně realistický přístup k řešení. Sebelepší návrhy, které nelze z různých důvodů uskutečnit, nejsou východiskem. Je nutné pracovat s tím, co je k dispozici a co je dostupné. O jakou činnost se jedná? Velmi různorodou. Od podílu na organizování různých akcí až po práce související s internetem nebo projekty. Pro začátek se ale chceme především věnovat jednomu z nejpalčivějších problémů, a tím je pořádek a čistota. Jedná se kontrolu, pomoc při organizování systematické péče, zajišťování zpětných informací o účinnosti zavedených opatření apod. Co můžeme dobrovolníkům nabídnout? Všechno, co bude pro uskutečnění dohodnutého úkolu potřeba. Všestrannou podporu a pomoc při řešení a na závěr uspokojení z dobře vykonané práce. S finanční odměnou příliš počítat nelze, i když ani ta není zcela vyloučena. Zaujala vás naše pozvánka na spolupráci? Přijďte si s námi o tom promluvit, podívat se, na čem se bude pracovat, a třeba si i vybrat úkol, který vám bude vyhovovat. Schůzku si můžete dojednat v sekretariátu starostky na tel Renata Hůrková, starostka MČ Praha - Zbraslav Volby do Evropského parlamentu: voličské průkazy Ve dnech 5. a 6. června 2009 se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Podle zákona lze v těchto volbách volit na voličský průkaz. Ten vydává buď obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden, nebo zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem ČR, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu, vedeném tímto zastupitelským úřadem. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Žádost o vydání Volič s trvalým pobytem na území Zbraslavi může požádat o vydání voličského průkazu za výše uvedených podmínek u správního odboru Úřadu MČ Praha Zbraslav (kancelář č. 63) do 21. května 2009 do 16 hodin (platí i pro žádosti zasílané poštou ). Od začne správní odbor předávat voličské průkazy osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle, pakliže ten o toto požádal. Dříve nelze voličský průkaz vydat ani zaslat. Doporučujeme si voličský průkaz zajistit prostřednictvím osobní návštěvy, protože je to jednodušší a pro občana bez nákladů na poštovné či za ověření podpisu. Žadatel vyplní připravený formulář (žádost) a předloží platný občanský průkaz. Adresa pro doručení písemné žádosti s ověřeným podpisem : Úřad městské části Praha Zbraslav, správní odbor; Zbraslavské náměstí 464, Praha Zbraslav. Vzhledem k tomu, že zákon neumožňuje dopsání voliče do výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu ve dny voleb ve volební místnosti, bylo by účelné, aby si voliči, v případě pochybností, ověřili svůj zápis ve stálém seznamu voličů vedeném obecním úřadem pro všechny druhy voleb na území ČR nebo později (po ) přímo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Správní odbor Vážení občané, pomozte nám zajistit hladký průběh voleb do Evropského parlamentu. Všichni, kdo máte 5., 6. a čas, jste vřele vítáni. Jelikož Itálie aktuálně oznámila uzavření volebních místností až na neděli ve 22 h, v souladu se zákonem o volbách do Evropského parlamentu to znamená, že se sčítáním hlasů se započne až v neděli ve 22 h. Potřebujeme členy do 10 okrskových volebních komisí. Odměny pro členy jsou vyhláškou stanoveny na 1300 Kč, pokud byste byli vylosováni jako předsedové komise, tak 1600 Kč. K tomu vám můžeme nabídnout stravenky ve výši 2x70 Kč. Zájemci přihlašte se prosím paní Hofmeisterové na číslo nebo na mail Můžete se pochopitelně nechat zaregistrovat i prostřednictvím politických stran, které mají právo dodat své členy komisí. Ať už využijete tu nebo onu cestu, rádi vás v komisích uvidíme a těšíme se na úzkou spolupráci. Oslavy výročí budou brzy pokračovat Dne se za účasti mnoha hostů uskutečnila výroční schůze zbraslavských dobrovolných hasičů, pojatá ve slavnostním duchu k oslavě 130 let od založení sboru. Vedle shrnutí činnosti sboru v uplynulém roce a plánu činnosti na ten letošní zaznělo též shrnutí celé uplynulé historie včetně citací z dobových materiálů, i těch úplně původních z roku Tím však oslavy nekončí. Zbraslavská veřejnost, zejména děti, se mohou těšit na velkolepý dětský den, který se uskuteční v sobotu na hřišti základní školy Nad Parkem. K vidění bude řada hasičské techniky od nejstarší až po nejmodernější a pro děti bude připravena řada ukázek a soutěží. Na této akci určitě nesmíte chybět. SDH Zbraslav 7

8 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 4/2009 Městská policie informuje MČ Praha Zbraslav je v rámci Městské policie hl. m. Prahy organizačně začleněna do obvodního ředitelství MP Praha 5. Oblast Zbraslavi je rozdělena do pěti okrsků + okrsek Lahovice, ve kterých pracuje celkem osm strážníků okrskářů. Na ÚMČ Praha Zbraslav je pro strážníky vyčleněna místnost, kde mají každou středu od 15 do 17 h úřední hodiny pro veřejnost. Služba okrskářů je řízena vedoucím směny okrsku, který svou službu vykonává na služebně v Radotíně, kde přijímá osobně nebo telefonicky oznámení občanů. Strážníci vykonávají svoji činnost při denních i nočních směnách jako pěší hlídky, případně využívají služební terénní vozidlo SANTANA. Od jara do podzimu využívají služební motocykly Honda a služební kola. Všichni okrskáři jsou rovněž vybaveni digitálními fotoaparáty a na služebně MP v Radotíně mají k dispozici PC včetně tiskárny. Každé ráno ve všední dny zajišťují strážníci dozor nad přechodem pro chodce v ulici E. Přemyslovny nedaleko základní školy Nad Parkem, a pokud nemají jiné pracovní povinnosti, dohlížejí i na další přechody ve Zbraslavi. V průběhu měsíců ledna a února 2009 odhalili strážníci v Praze Zbraslavi celkem 769 přestupků, z toho 230 ve veřejném pořádku, 492 v dopravě a 47 ostatních přestupků. Udělili celkem 119 pokut v celkové výši Kč. Oznámením na příslušné úřady strážníci řešili 42 přestupků a jiných správních deliktů. Zkontrolovali 1071 osob, mezi kterými byla 1 osoba v celostátním pátrání, kterou předali Policii ČR. Zkontrolovali 200 motorových vozidel a nalezli 1 odcizené. Celkem 39krát řešili přestupek kouření na místech, kde je to zakázáno, a jedenkrát zajišťovali místo trestného činu do příjezdu Policie ČR. Nejčastějším přestupkem ve veřejném pořádku je znečišťování veřejného prostranství. Velmi často se jedná o odhazování odpadků a cigaretových nedopalků v okolí zastávek MHD. I díky nové vyhlášce č.8/2008 hl.m. Prahy o čistotě, která začala platit 1. července 2008, se strážníci zaměřili na postihování těchto jevů. Dalším velkým problémem je ničení a znečišťování veřejně prospěšných zařízení a fasád domů sprejerstvím. Městská policie zjištěné informace o sprejerství předává jako podnět Policii ČR na podezření z trestného činu. V dopravě je nejčastěji řidiči nerespektován zákaz vjezdu, stání v křižovatce a stání v působnosti dopravní značky zákaz zastavení. Řidiči nechávají stát vozidla v křižovatkách takovým způsobem, že auta vyjíždějící na hlavní komunikaci do křižovatky nevidí. Nejčastěji strážníci řeší tento přestupek v křižovatce ulic E. Přemyslovny a K Přístavišti a v křižovatce ulic E. Přemyslovny a Žabovřeská. Strážníci též provádí kontroly restauračních zařízení se zaměřením na nepovolené podávání alkoholu mladistvým a kontrolují lokality, kde se vyskytují sociálně nepřizpůsobivé osoby. Velmi často také řeší rušení nočního klidu, a to jak v okolí restauračních provozoven, tak hlukem vycházejícím ze soukromých bytů. V současné době je velkým problémem znečišťování komunikací v souvislosti se stavbou pražského okruhu. Strážníci jsou v kontaktu s panem J. Křenkem, správcem areálu bývalého statku v Lahovicích, který dohlíží mimo jiné na udržování čistoty na komunikacích a při případném znečištění po oznámení strážníků zařídí okamžitý úklid. Zároveň pan Křenek informuje MP o převážení nadměrných nákladů na stavbu, a strážníci tak mohou včas přispět k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Ve službě je kůň V průběhu roku byla při Obvodním ředitelství MP Praha 5 zřízena jízdní skupina, ve které je zařazeno 5 strážníků. Tato jízdní skupina pod vedením inspektora MP Ing. Martina Horníka sídlí ve Velké Chuchli v areálu dostihového závodiště. V současné době mají do služby čtyři starokladrubské koně, z nichž dva byli zakoupeni z prostředků MČ Praha 5, jeden (pětiletý starokladrubský vraník Sacramoso Ronda) byl darován šlechtickým rodem Bartoňů-Dobenínů, vlastnícím zbraslavský zámek, a na jednoho koně se složily městské části Prahy 16 včetně Zbraslavi. V současné době probíhají veterinární testy. V Praze 5 se výkon služby jízdních hlídek zaměřil na parky, lesoparky, chatové osady a pěší zónu Anděl. V Praze 16 jste hlídky jízdní skupiny mohli vidět při kontrolách chatových osad ve všech městských částech, v povodí řek Berounky a Vltavy, v lesoparcích i v zastavěných lokalitách městských částí. Strážníci jízdní skupiny dohlížejí především na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, na dodržování pravidel občanského soužití, a podílejí se na prevenci kriminality v obci. Starokladrubský kůň je jediné české plemeno chované od 16. století v nezměněné podobě, a byl vybrán pro svůj výborný charakter a klidnou povahu. Jako koně do hlídek MP jsou tato zvířata již využívána v Ostravě a Pardubicích. Podrobnější článek o starokladrubských koních a činnosti jízdní skupiny přineseme v dalším čísle ZN. Bc. Michal Vocetka, vrchní inspektor a vedoucí okrsku Praha 16 Jak to bylo kdysi aneb Jak se hlídal pořádek a bezpečnost Duben měsíc bezpečnosti jsme zdědili z doby minulé. Na rozdíl od jiného oslavného měsíce, Čs.- sovětského přátelství, přežil až dodnes. Už ale neslouží k oslavám SNB (Sbor národní bezpečnosti, tj. komunistická policie), což byl kdysi hlavní důvod pro jeho založení. Bezpečnost je věčným problémem, společným pro všechny ideologie a režimy, a má smysl se o ni starat stále. My se v dubnu nebudeme zabývat současným stavem, ale ohlédneme se, jak se o bezpečnost a pořádek pečovalo na Zbraslavi v minulosti. Obec obvykle zaměstnávala tři nebo čtyři strážce pořádku ve funkci strážmistrů nebo četníků. S výkonem jejich služby ale nepanovala vždy spokojenost. Slepice v podezření V květnu 1940 si radní J. Kolací stěžuje, že sadová úprava a stráně na Belvederu jsou výrostky svévolně ničeny, a žádá nápravu. Policejní stráži se uložilo, aby konala časté obchůzky obecními sady a stíhala pachatele. Policejní stráž hlásila, že obchůzky koná a že škody jsou způsobovány volně pobíhající drůbeží, avšak mládež nebyla přistižena při nepřístojnosti. Toto zdůvodnění, a zejména označení pachatelů, zřejmě pana radního natolik rozčílilo, že se nenechal jen tak snadno odbýt a zaútočil. Opětovně radě potvrdil, že nikdy policejní stráž na Belvederu neviděl a sám zakročovati musel proti povykujícím a kulturu poškozujícím výrostkům. A aby dokázal, že policejní strážník Libich nemluví pravdu, oznamuje na něho, že hrál v hostinci u Kotvy kuželky a měl helmu vedle sebe, tudíž byl ve službě; chytal ryby o 4. hodině ranní a měl na hlavě přilbu a připnutou šavli, tudíž byl ve službě; o posvícení ho přivezl opilého autodrožkář Panocha po 11. hodině dopoledne domů a měl na sobě uniformu; na jeho přímou výzvu na policejní strážnici, aby šel zakročiti na Belveder, tak neučinil, a poslal tam asi za hodinu strážníka Jaroše. Jak moudře se v této policejní lapálii radní rozhodli, se ze zápisu sice nedovíme, ale poučení pro dnešek si 8

9 4/2009 ZBRASLAVSKÉ NOVINY můžeme vzít. Nemělo by se vyšetřit, zda za stálým ničením betonových laviček na Belvederu nejsou potomci vandalských slepic z roku 1940?...a slepice ve vězení? Nebylo to poprvé, co policejní stráži komplikovaly slepice život. V jiné kauze v tom byly namočeny spolu s husami. V roce 1930 navrhuje rada zastupitelstvu, aby pro rozmáhající se nadměrný chov slepic a husí učinilo přítrž škodám způsobeným jejich volným pobíháním. Doporučuje přikázat policejní stráži, aby volně pobíhající slepice a husy zajmula a zjistila držitele, který pak bude obecním trestním senátem stíhán. Pokud budou slepice přistiženy na zemědělské půdě, bude to posuzováno jako polní pych s pokutou 80 Kč nebo vězením do 8 dnů, pokud budou zajmuty v ulicích, půjde o znečišťování veřejného prostranství za 20 Kč pokuty nebo vězení do 48 hodin. Příslušná vyhláška byla vydána a zatýkání slepic mohlo začít. Vyhláška ale nebyla dokonalá. Neřešila řadu souvisejících problémů. Kde budou pachatelky internovány, kdo a z jakých prostředků zajistí stravu, co s nimi, když se nenajde majitel, a nedej bože, aby v žaláři snesla vejce! Přesto vzbudila rozhořčený odpor občanů Zaběhlic a Žabovřesk. Předali na obecní úřad protest, podepsaný 98 občany, ke kterému se připojil i výbor KSČ. V protestu se uvádí zákaz hlavně postihuje obyvatele Zaběhlic a Žabovřesk, tedy v místech, kde slepice a husy nejsou na překážku ani frekvenci ani kráse ulic. V zákonu vidíme útok na nejchudší obyvatelstvo, kterému není přáno, aby v dnešní hospodářské mizérii a bídě měl nějakou husu nebo slepici. O tom, zda protest uspěl, nebo došlo k zatýkání slepic a husí a kde v tom případě byla zřízena slepičí šatlava, se žádná zpráva nezachovala. Za pozornost však stojí jiná zajímavost. Zbraslav měla v té době obecní trestní senát, který mohl ukládat tresty vězení a pokuty. To byl nástroj pro udržování pořádku! Vražda nevadí Další případ ilustruje, že nejen strážci zákona, ale i další osoby odpovědné za bezpečnost a pořádek vládli pozoruhodnou slovní ekvilibristikou. V květnu 1948 referuje Bezpečnostní komise rady takto: Bezpečnostní poměry ve městě jsou nyní celkem dobré, neboť zejména páchání větších krádeží se v poslední době vůbec nevyskytlo, a kromě posledně spáchané vraždy, jiných těžších trestných činů nebylo. Tento rok bylo vůbec na Zbraslavi veselo. Kromě únorového puče a vraždy pana Bedřicha Zamrazila se na Zbraslavi taky střílelo, přepadalo a jak si v prosinci stěžoval vedoucí biografu L. Grund, bylo v biografu...při představení rušeno zlomyslným způsobem zúčastněné obecenstvo vybuchováním rozbušek apod. A jak to bylo se střelbou a přepadáním? V červnu 1948 si radní J.Koníček ztěžuje, že při česání ovoce, když byl ve větvích stromu, střílel L. Kašpar tak, že mu střely šly kolem hlavy. K tomu se připojil K. Kapitán, že nezletilý J. Mandryk střílí ze vzduchovky ve městě a že v obci jsou postříleny a raněny i slepice, což je zřejmě prováděno nerozumnými chlapci. Případ byl předán SNB. V květnu byl dopaden pachatel, který přepadal osamělé ženy. Jednou přepadenou byl poznán J. H. ze Zbraslavi a byl dán do vazby na Pankráci. Narozdíl od střílejícího nezletilce, který kvůli přepadání slepic se vzduchovkou na Pankráci neskončil. Rudolf Hofmeister Došlo do redakce: Šikanuje starostka Zbraslavi občany? Asi každý z nás již někdy použil ke komunikaci s někým známým, příbuzným nebo k rychlému vyřízení dotazu nebo žádosti. Všichni oceňujeme rychlost, se kterou ová komunikace funguje, a zároveň nulové náklady s ní spojené. V neposlední řadě je to i pohodlí, se kterým lze komunikovat z tepla domova. Dovedete si však představit, že pro odpovědi na y si budete chodit na poštu? Že na každý odeslaný vám přijde po měsíci do schránky lístek, který vám avizuje doporučené psaní, které si musíte vyzvednout na poštovní přepážce? Jistě byl by to velice zlý sen a zároveň zlatý důl pro poštu. Byl by to nejspíš zároveň konec ů a rychlé komunikace mezi lidmi. Tento zlý sen je však skutečností alespoň na Zbraslavi v podání starostky Hůrkové. V posledních dvou měsících jsem jí dvakrát em upozorňoval na katastrofální stav ulice, ve které žiji, a tázal jsem se jí na možnosti řešení úpravy povrchu této komunikace. Jaké bylo mé překvapení, když si mne vždy po měsíci starostka předvolala pomocí obálky s pruhem na poštu, aby mi předala rukama poštovní úřednice odpověď. Nejdříve jsem se strašně rozčiloval a poté jsem asi pochopil. Paní starostka podle mne vynalezla dokonalý nástroj na to, aby ji nikdo nekontaktoval, na nic se neptal a nic po ní nechtěl tím nástrojem je odpověď doporučeným dopisem. To, že tím zároveň nehorázně plýtvá veřejnými penězi, ji asi tolik netrápí. Pro vaši představu jeden doporučený dopis stojí 30,40 Kč a na kolik ů denně asi odpovídá? Lépe nevědět. Možná je však důvod využití České pošty ještě jednodušší paní Hůrková nezná a neumí používat . Pokud by to byla pravda, tak doporučuji MČ Praha Zbraslav z ušetřených peněz za doporučené dopisy zaplatit starostce kurz ovládání počítače. Vložené náklady by se městské části jistě rychle vrátily. V oblasti komunikace s občany tak nejvyšší představitel městské části Praha Zbraslav žije v době kamenné. Doufám, že jen v oblasti komunikace. Miroslav Konopáč Komunikace ÚMČ s občany Máte pocit, že komunikace s úřadem je složitá? Víte, jak vlastně probíhá a zda může probíhat snáze? Je náš zbraslavský úřad byrokratičtější, nebo naopak vlídnější, než třeba Radotín? Názor je na vás, vážení občané, já vám jen mohu poskytnout několik informací. Úřad přijímá podání od občanů těmito způsoby a formami: písemně tedy doručením osobně nebo poštou (případně kurýrem) a elektronicky faxem a mailem. Nejčastějším způsobem je klasický způsob dopis, který se dostane do podatelny prostřednictvím pošty nebo osobním doručením. Faxová komunikace je na ústupu a v podstatě ji plně nahradily y. Čistě a striktně ze zákona, úřad musí mít elektronickou podatelnu, a jen tam by občané měli svá podání zasílat. A pokud bychom měli být důsledně přísní, občané by museli svá podání podepisovat zaručeným elektronickým podpisem a nebo posléze po výzvě úředníkem se dostavit a podání osobně podepsat. Složité, že? Kdo z vás ví, že úřední adresa elektronické podatelny je Zbraslav proto vychází nejen svým obyvatelům vstříc a přijímá y nejen prostřednictvím e- podatelny, ale úřaduje všechny maily, i když jsou poslány přímo na adresy úředníků nebo vedení MČ, tedy samozřejmě i přímo paní starostce. Je na vůli občana, jakým způsobem chce své podání na úřad doručit a komu. Někomu stačí jen telefonický dotaz. A jak úřad odpovídá? Zde nemohu napsat, že je jen na vůli úřadu, jak odpoví. Záleží na tom, jaké podání bylo učiněno a čeho si občan žádá. Rozhodně na telefonický dotaz nikdy nedostane úřední dopis s doručenkou do vlastních rukou, ledaže by si ji výslovně vyžádal. Pokud je podání od občana čistě úřední a žadatel, případně stěžovatel, důsledně trvá na úředním výkonu, pak nezbývá, než postupovat podle správního řádu. Cesta na poštu pro dopis s dodejkou vás v takovém případě nemine. Bohužel. Alespoň prozatím. Od 1. července to může být již jinak. Jedinou stávající možností je v podání uvést i formu, jakou si přejete odpověď získat. Když to shrnu, na odpovídáme em, na telefon telefonem a na dopis dopisem ale jen tehdy, pokud z povahy podání neplyne povinnost postupovat dle správního řádu. Tím, že y nepřijímá jen e-podatelna, ale všichni úředníci, se často žadateli stane, že odpověď dostanete nikoliv od adresáta, ale od věcně příslušného zaměstnance. Typickým příkladem jsou právě y posílané paní starostce. Ta je pochopitelně přímo vyřizuje jen málokdy. A jak často paní starostka používá? V období od do včetně máme v odeslané poště 611 ů, z toho paní starostka je původcem 59 z nich. To je téměř 10 procent. A jaká že je ta nová možnost komunikace úřady? Jsou to datové schránky. Ty si každá fyzická osoba od bude moci zřídit, a pokud úřadům sdělí, že má datovou schránku, úřady musí používat tuto komunikační cestu, pokud ovšem si občan nepřeje něco jiného. Fyzická osoba si datovou schránku zřídit může, právnická osoba musí. A rozdíl od klasické ové schránky? Datová schránka svého majitele identifikuje (což umí i elektronický podpis) a zároveň umí plnit funkci dodejky. Takže pokud vám úřad pošle do vaší datové schránky odpověď, má tato všechny náležitosti dle správního řádu, a vy už na poštu do fronty nebudete muset chodit. V některém dalším vydání ZN seznámím občany, kteří si datovou schránku budou přát založit, s tím, jak mají postupovat. Milan Vogl, tajemník ÚMČ Praha Zbraslav 9

10 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 4/2009 O změnách Uplynulý měsíc mi utekl ve zběsilém sportovním tempu, kdy jsem brázdil Českou republiku z jedné strany na druhou. Při návštěvách Ostravy, Liberce či Brna jsem mohl pozorovat, jak se tato města za měsíce a roky, kdy jsem tam byl naposledy, změnila. Všude bylo něco nového, vylepšeného, změněného. Nic to však nebylo proti návratu na Zbraslav, tedy pardon, před Zbraslav. Už vím, co si představit pod pojmem, že se někde něco staví jako o život. Tempo, jakým probíhá realizace propojení dálnic D1 a D5, je díky měsíčnímu srovnání neuvěřitelné. Rozhodně pro každého, kdo někdy přestavoval bytové jádro či se podílel na budování jakékoli části rodinného domku. A tak zatímco před Zbraslaví nám před očima vyrostl nový pražský most přes Vltavu, kousek dál proti proudu padla řada stromů, které, jak jsem se dočetl ve Zbraslavských novinách, musely ustoupit stavbě protipovodňové zdi. Věřme, že to tak doopravdy muselo být. Podobně, jako když se před lety kácela část aleje kolem Strakonické silnice a zazněly zelené hlasy, že to bylo zbytečné a že si jen radní potřebovali zajistit dřevo na své chalupy... Ty stromy stávaly tam, co jsou dnes asfaltové sjezdy a nájezdy na nový okruh. Vedle vzrostlých betonových sloupů a podťatých stromů mě po čase uvítal barevným mrkáním semafor. První na Zbraslavi! V roce 2009 jistě událost hodná zápisu do místní kroniky. To, že semafor skutečně svítí, je pro mě dobrá zpráva, po měsících nečinnosti jsem vyhrál sázku, že nejde jen o atrapu, která má řidiče přimět ke zpomalení jízdy, podobně jako policisté z papundeklu. Takže, už i semafor, co doopravdy svítí, na Zbraslavi máme! Karel Tejkal Upřesnění k článku Jindřich Mahelka 90 let V minulém čísle zval F. Kadleček na výstavu k devadesátému výročí narození akademického malíře Jindřicha Mahelky do Kutné hory. Zahájení výstavy bylo ale nutné posunout a výstava v galerii na Hrádku bude tedy zahájena až 16. května v 16:00 hodin a potrvá do 6. června. V únoru pořádala Zbraslavská kulturní společnost maškarní bál pro děti a dospělé. Rádi bychom poděkovali všem dárcům a sponzorům, kteří poskytli ceny do tradiční plesové tomboly. Ceny věnovali: ATICO s.r.o., BYTOVÝ TEXTIL KOJENECKÉ POTŘEBY Pavel Lipovský, CUKRÁRNA NA NÁMĚSTÍ P. Korecký, CUKRÁRNA Pačkova ul., ČERSTVÉ PEČIVO A. Ličková, DROGERIE BARVY LAKY Pavel Kunc, Podporujte svoji Anču Každý správný krám má stále vydělávat. Má vydělávát i v úterý po Novém roce v devět hodin ráno. To jest v dobu, kdy se za celý rok nejméně nakupuje. V Žitavského ulici je několik obchodů a několik provozoven služeb. Stavebniny, autopotřeby, pneuservis, potraviny Anna, cyklosport, opravna motocyklů, dvě kadeřnice. Už víc než půl roku je ale Žitavského uzavřena a tímhle tempem to budou mít nejdřív do Vánoc. A obchodníci trpí. Nejvíc asi stavebniny a potraviny. K Anče chodím pravidelně a je to utrpení sledovat tu přesilovku (víc prodavaček než zákazníků). Podle průzkumů společnosti Incoma se u nás nákupní zvyklosti stále ještě posunují od drobných obchodů k diskontům a hypermarketům. Supermarkety si udržují stálé procento trhu. Malé obchody nemohou konkurovat cenou. Jejich výhodou je dostupnost Před čtyřmi roky uvedla Česká televize úspěšný projekt Největší Čech, jehož cílem bylo zvolit osobnost, která je dle mínění většiny hlasujících největší osobností naší historie i současnosti. Nyní se pouští, ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů a knihovnami České republiky, do nového projektu, kterým je celostátní anketa o nejoblíbenější knihu českých čtenářů Kniha mého srdce. Během čtyř sobotních večerů uvede Česká televize velkou zábavnou soutěž, která má poutavou, zábavnou a vtipnou formou zaujmout diváky sérií pořadů, které by vyvolaly národní diskuzi o knihách a literatuře a připomněly by významné české i světové autory jak moderní, tak i klasické. Více než 700 knihoven z celé republiky je připraveno umožnit všem zájemcům hlasování prostřednictvím internetu nebo hlasovacích lístků. Mezi jednu z těchto knihoven patří i knihovna zbraslavská. Hlasování bude probíhat ve třech kolech na webových stránkách, prostřednictvím hlasovacích lístků a SMS. V prvním kole, které bude odstartováno v sobotu 4. dubna a skončí v neděli 19. dubna, zájemci prostřednictvím internetu a hlasovacích kupónů nominují svoji nejoblíbenější knihu. Ale pozor, nesmí to být krátká povídka, divadelní hra ani jiný nerománový útvar. Autorem může být kdokoli, avšak jeho kniha se musela dočkat českého překladu. Do druhého kola, které proběhne v květnu, bude nominováno 100 nejoblíbenějších knih a do třetího kola, připravovaného na červen, jich postoupí už jen 12. a také osobní vlídný kontakt se zákazníky. Výhodu dostupnosti nyní Zaběhlice úplně ztratily. Proti vlídnému kontaktu se paní Anna taky občas prohřeší. Tuhle jsem kupoval pivo, ale nevracel lahve. Pokladní jsem řekl, že to přinesu pak najednou, aby mohla paní Wertheimová zase žbrblat. To ona totiž vždycky, když přinesete víc lahví najednou. A pokladní mi řekla To ani nemusíte nosit lahve Přes to všechno bych byl velice rád, kdyby Anča nezkrachovala. A i ty stavebniny se občas hodí. Proto prosím všechny sousedy: když jdete na nákup a nesháníte zrovna nějaké laskominy, které Anča nemá, probroďte se tam přes tu stavbu a dejte jí utržit. Jinak budeme muset jezdit pro všechno na kopec. Kniha mého srdce Eduard Kobylka, CHOVATELSKÉ POTŘEBY Hana Kakosová, IONEX s.r.o., Ivan Kočí, KADEŘNICTVÍ Jarka Dostálová, KNIHKUPECTVÍ U STROMEČKU Veronika Ondráčková, KVĚTINY Monika, KVĚTINY Yveta Šobrová, LARGEN, s.r.o., LÉKÁRNA SLUNCE Mgr. Helena Lišková, LILIUM květiny B. Doležalová, MASÁŽE Helena Šlocarová, Miloslava Svobodová, MÓDA XXL Jarmila Chudá, Díky, Karel Pašek Slavnostní finále proběhne 17. října Každý by měl nominovat pouze jednu svoji oblíbenou knihu; v prvním kole jakoukoli, v druhém kole si bude muset vybrat z nominační stovky a ve třetím už jen ze dvanácti Top titulů. Informace o průběžných výsledcích hlasování budou zveřejňovány na webových stránkách S anketou Kniha mého srdce souvisí i řada doprovodných akcí. Jednou z nich je i autorské čtení Františka Pondělíčka, který bezesporu patří mezi výrazné osobnosti zbraslavského kulturního života. Byl dlouholetým šéfredaktorem Zbraslavských novin, napsal a režíroval řadu divadelních her pro děti i dospělé uváděných v Divadle Jana Kašky. Je také autorem krátkých povídek, vydaných pod názvem Retro-teKSty. Přestože jeho texty jsou velice čtivé, ozvláštněné jemným humorem, píše František Pondělíček převážně do šuplíku. Aby se s jeho tvorbou mohla seznámit širší veřejnost, připravila knihovna na středu 8. dubna od 17 hodin autorské čtení, kdy bude František Pondělíček číst ze svého rukopisu zbraslavských pověstí. Pro dětské čtenáře je na středu 15. dubna od 14:30 hodin připravena poslední jarní výtvarná dílna. Jako vždy i tentokrát vše hravě zvládnou spolu se svými rodiči, prarodiči, nebo staršími sourozenci i ti nejmenší. Bližší informace o všech pořádaných a připravovaných akcích vám rády poskytneme v knihovně nebo na Místní knihovna Poděkování sponzorům maškarního bálu OBUV A + J Alena Táborská, OBUV TEXTIL Jana Linhartová, OPTIKA Rufe R. Fejk, ORLANDINO s.r.o., Pavel a Markéta Bydžovští, POTRAVINY U STROMEČKU, PREMIER system a.s., PREMISOFT s.r.o., WITT Praha spol. s r.o. Pro děti nakoupil část cen i pořadatel ZKS. Filip Toušek, předseda Zbraslavské kulturní společnosti 10

11 4/2009 ZBRASLAVSKÉ NOVINY DĚTSKÝ KLUB A ŠKOLIČKA ROTUNDA Předškolní zařízení zaměřující se především na mladší předškolní děti s kapacitou 12 dětí. Přijímáme děti od 2 let věku, péči o ně zajišťuje kvalifikovaná dětská sestra. Zajistíme pro Vaše děti kvalitní program včetně stravování a pitného režimu. Nabízíme několik typů docházky: celotýdenní docházka dopoledne/celý den docházka pouze některé dny v týdnu dopoledne/celý den Od dubna zapisujeme děti na školní rok 2009/2010. Najdete nás v Zahradní čtvrti, Faltysova 1502, Zbraslav, naproti prodejně Lidl. Po telefonické dohodě se můžete přijít podívat prostředí, které jsme pro Vaše děti připravili. Aproc s.r.o., tel , , PROVOZOVNA SLUŽEB ZBRASLAV spol. s. r. o. likvidace suti a odpadu kontejnery AVIA a TATRA doprava písku, betonu, štěrku a stav.. mat., AVIA, LIAZ, LIAZ HR likvidace fekálií dodávka pitné vody a mytí vozovek zemní práce UNC a JCB výkopové práce ruční stavební a zámečnické práce Ke Dračkám 0231, Praha Zbraslav, tel./fax: , , mobil: AUTOŠKOLA Alena Kotrbová Výcvik: sk. B, školení řidičů, kondiční jízdy Úřední hodiny: Po a St. 14:00 16:30 hod. Út 13:00 18:00 hod. Smluvní ceny. Možno i na splátky! Provozovna ZBRASLAV ZŠ Hauptova 591, Praha 5 Tel.: nebo po 20,00 hod INZERCE TENISOVÁ AKADEMIE LTC MODŘANY 2005 V novém areálu u Cukrovaru v Modřanech Přijímá děti od 4 let do nového ročníku Zahájení výuky , těšíme se na Vás! Závodní družstva dětí hrají nejvyšší republikové soutěže Zahrada Bez Práce Chcete mít svojí zahradu vždy v perfektní kondici? Zabírá Vám starost o ni čas, který lze trávit příjemněji? Nabízím kompletní celoroční péči o zahradu, i v době Vaší nepřítomnosti Váš osobní zahradník Michal Hnik tel tel: JUDr. Stanislava Vohradská advokátní kancelář Zbraslavské nám Praha 5 Zbraslav tel.:

12 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 4/2009 APACHE AUTHOR MERIDA ROCKY MOUNTAIN BIANCHI Písnice K VRTILCE 317 Praha 4, tel.: Mobil: , Otevírací doba Po, Ut, St: 10 18, Čt: 12 20, Pá: 10 18, So: 9 14 od listopadu do února zimní soboty zavřeno CYKLO Emap PÍSNICE!!! AKCE!!! KE KAŽDÉMU NOVĚ ZAKOUPENÉMU KOLU, DOPLŇKY V HODNOTĚ 500,- KČ!!!ZDARMA!!! AKCE TRVÁ DO ODVOLÁNÍ. NEVZTAHUJE SE NA KOLA DĚTSKÁ. Prodej a servis jízdních kol Blahopřání pro Hanu a Danu Karbulovy K narozeninám Ti přejeme, jak to zvykem bývá, aby se ti splnilo, co Tvé srdce skrývá. Mamka a taťka Blahopřání Dne 17. března 2009 se dožil 99 let nejstarší zbraslavský občan pan Jaromír Štulc. Blahopřejeme. Vzpomínka Dne 4.dubna 2009 by se dožil osmdesáti let pan Eduard Sofroň, milovaný manžel, otec, tchán, strýc a dědeček. Stále vzpomíná rodina Zbraslavská ZUŠ oslaví... (Dokončeí ze str. 13) Po listopadu 1989 směla zbraslavská škola opět pořádat koncerty na zámku i v kostele sv. Jakuba. Budova školy však byla zrestituována, a tak se ZUŠ v září 1991 zatím naposledy stěhovala, a to do budovy tehdejšího Kulturního domu v ulici U Národního výboru (dnes Opata Konráda) č. p března 1992 se stala kolektivním členem Zbraslavské kulturní společnosti. V roce 1991 se účastnila oslav ukládání ostatků posledních Přemyslovců a o rok později oslav sedmistého výročí založení zbraslavského kláštera. 1. července 1997 se novým ředitelem stal Mgr. Karel Nedoma. Pod jeho vedením škola rozvinula spolupráci s vybranými pražskými ZUŠ, ale také se školami z Piešťan a z německých měst Grafenau a Freyung. V rámci partnerství mezi nimi se uskutečnilo několik výměnných zájezdů. V současnosti je v jednání také spolupráce s drážďanskou hudební školou. Během ničivé povodně v roce 2002 se podstatná část budovy školy ocitla pod vodou, a tak byla nutná částečná rekonstrukce. Významným mezníkem bylo otevření Městského domu v roce 2005, díky kterému škola konečně získala vyhovující koncertní sál. Do té doby byly koncerty pořádány v akusticky méně vhodných prostorách Divadla Jana Kašky. To je však nadále využíváno k vystoupením tanečního oddělení. V souvislosti s vybudováním obřadní a koncertní síně v Městském domě ZUŠ získala také zajímavou možnost výuky hry na varhany, již poskytuje jako jedna z mála škol. V budově Městského domu se nachází i výstavní síň, příležitostně využívaná výtvarným oddělením. Během působení Karla Nedomy došlo k významnému materiálnímu dovybavení školy, k navýšení počtu vyučovaných nástrojů (včetně netradičních varhan a harfy) a v neposlední řadě k navýšení počtu učitelů i žáků. Dnes ve škole pracuje 19 pedagogů a navštěvuje ji 411 žáků, z toho 251 jen v hudebním oboru. Naproti tomu literárně dramatické oddělení bylo v roce 2006 opětovně zrušeno. Škola se podílí na organizaci tradičních místních kulturních akcí, jako jsou např. Zbraslavské Vánoce nebo Zbraslavský kos. S nemalými úspěchy se prezentuje na rozličných přehlídkách a soutěžích, a to ve všech poskytovaných oborech. Vojtěch Mahelka 12

13 4/2009 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Zbraslavská ZUŠ oslaví 60 let své existence V dubnu tohoto roku uplyne 60 let od založení zbraslavské hudební školy. Pojďme se krátce ohlédnout a připomenout si některá významná data z historie hudebního a uměleckého vzdělávání v naší obci. Tradice zbraslavského hudebního školství sahá až do 19. století. V minulosti bylo samozřejmostí, že rektor, a později správce školy či řídící učitel, vyučovali hudbě. Nejinak tomu bylo i na Zbraslavi. 8. července 1888 zdejší učitel Karel Černý dostal povolení Okresní školní rady vzdělávat žáky podle přání rodičů v hudbě, především ve hře na housle. Tak vznikla první soukromá hudební škola na Zbraslavi. Roku 1890 si hudební školu otevřel také ředitel kůru u sv. Jakuba Jaroslav Koreis. Nacházela se v jeho domě č. p. 129 (dnes 666) v Košíkářské ulici, a to až do roku 1930, kdy zemřel. Další hudební školy si na Zbraslavi otevřeli učitelé Václav Engerer, Míla Antošová-Zurynková a Hilda Bauerová. Základní hudební škola Stávající škola patří mezi nejstarší v celé Praze. Ustavující schůze Městského hudebního ústavu ve Zbraslavi se konala již 12. dubna 1949 v sále restaurace Kotva. O podnícení zájmu mezi rodiči se nejvíce zasloužil ředitel národní školy Antonín Babíček a úředník městské spořitelny František Kadleček. Samotné vyučování pak začalo 15. dubna ve třech učebnách v přízemí domu č. p. 163 v Hálkově ulici (dnes K Přístavišti 610). Škola měla 4 pedagogy a navštěvovalo ji 111 žáků. Jejím prvním ředitelem se stal hudební skladatel Antonín Švehla. Školné činilo 150 Kčs, veřejné koncerty se konaly v aule zbraslavského zámku. Ještě téhož roku byly zprovozněny pobočky ve Vraném nad Vltavou a v Radotíně. Chod školy byl finančně podporován Místním národním výborem. 7. října 1949 bylo založeno Sdružení rodičů a přátel hudebního ústavu ve Zbraslavi. Podle zápisů z kroniky lze usuzovat, že veřejná činnost školy byla nesmírně bohatá. K zásadním změnám v organizaci celého hudebního školství, které se pochopitelně dotkly i zdejšího ústavu, došlo v roce Hudební školy byly plošně přejmenovány na základní hudební školy, kde se měli vzdělávat budoucí kvalifikovaní profesionálové i amatéři. Školy dostaly organizační řád, pracovní řád učitelů i jednotné vyučovací osnovy. V roce 1958 se novou ředitelkou stala Hana Nevrklová. Výuka probíhala vedle již zmíněné budovy zároveň také v domě č. p. 30 (dnes 457) na Zbraslavském náměstí (dnešní lékárna). V září 1960 byla otevřena další pobočka v Davli. Lidová škola umění 10. června 1961 byly vyhláškou č. 48 Ministerstva školství zřízeny lidové školy umění. Pro okres Praha Pedagogický sbor na počátku 70. let. Třetí z leva 1. ředitel Antonín Švehla, třetí zprava 2. ředitelka Hana Nevrklová. západ bylo ustanoveno jednotné vedení všech škol se sídlem v Modřanech. Tím se zbraslavská LŠU stala pobočkou. Měla 6 pedagogů a 143 žáků, zatím pouze v hudebním oboru. V září 1963 byl nově otevřen taneční obor, jehož výuka zpočátku probíhala v sále závodního klubu ROH Léčivé rostliny v Kotvě. O dva roky později pak vznikl obor literárně dramatický. Ve školním roce 1964/65 došlo k reorganizaci škol v okrese Praha západ, jelikož se tak velký celek organizačně neosvědčil. Okres tak byl rozdělen na tři části: modřanskou, nebušickou a vranskou. Zbraslavská škola nadále spadala pod LŠU Modřany, kde v té době nastoupil nový ředitel dr. Bedřich Čapek. 1. ledna 1968 však byly Modřany přičleněny k území hlavního města a LŠU Zbraslav se stala opět samostatnou školou. Zároveň se osamostatnila i pobočka v Radotíně. Původní budova Rozsáhlá rekonstrukce budovy zbraslavské školy v roce 1968 a 1969 umožnila k 1. září 1969 otevření výtvarného oboru. Zároveň byl ale pro nedostatečný zájem zrušen obor literárně dramatický. Ve škole v tu dobu působilo 9 pedagogů, kteří vyučovali 145 žáků. Vedení školy začalo úzce spolupracovat s místní ZDŠ a pořádat pro děti tematické zájezdy po místech hudební minulosti v naší zemi. V roce 1972 ředitelka Hana Nevrklová odjela do zahraničí a její místo zaujala dosavadní ředitelka davelské pobočky Hana Rendeková. Oficiálně se stala ředitelkou 14. srpna Za jejího působení se škola nadále významně podílela na zdejším kulturním životě. Byla rozvinuta spolupráce se školní družinou a s mateřskými školami, pořádaly se koncerty pro důchodce, učitelské koncerty, žáci vystupovali na rozličných kulturních akcích MNV (zlaté svatby, vítání občánků atd.). 1. července 1974 byla také Zbraslav přičleněna k území hlavního města Prahy a zdejší škola se dostala pod školskou správu ONV v Praze 5. Pohromou byla událost z roku 1984, kdy představitelé Národní galerie zakázali škole pořádat koncerty na Zbraslavském zámku. V roce 1986 se škola přestěhovala do bývalé budovy jeslí v Žitavského ulici č. p. 516, kde byly konečně všechny obory pohromadě. Od 1. září 1988 škola poskytovala kompletní oborovou nabídku, neboť byl znovu otevřen literárně dramatický obor. Celkem měla LŠU 336 žáků a 10 pedagogů. Základní umělecká škola 1. září 1991 byly lidové školy umění transformovány na základní umělecké školy (ZUŠ) a staly se nedílnou součástí našeho základního školství. (Pokračování na str. 12) 13

14 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 4/2009 Kalendář zbraslavských akcí 16. března 30. dubna PEOPLE-metr Přehlídka současné figurální tvorby 11 českých a slovenských výtvarníků. Výstavní síň Městského domu ve výpůjční době knihovny. sobota 4. dubna O ZLÉM VLKU A NEZBEDNÝCH PRASÁTKÁCH Maňáskový muzikál. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin. středa 8. dubna AUTORSKÉ ČTENÍ FRANTIŠKA PONDĚLÍČKA Z rukopisu Zbraslavských pověstí od 17:00 h v knihovně Zbraslav. sobota 11. dubna ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI Maňásková pohádka pro nejmenší. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin. sobota 18. dubna KOCOUR V BOTÁCH Maňásková pohádka. Divadlo J. Kašky od 15:00 hodin. úterý 21. dubna KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Obřadní síň Městského domu Zbraslav od hodin. 24. dubna 26. dubna LOUTKÁŘSKÝ FESTIVAL 25. výročí souboru Rolnička. Řada pohádkových představení, divadelní pouť. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Informace, rezervace, příp. vstupenky: kulturní odd. ÚMČ Praha-Zbraslav, U Malé řeky 3, tel , KLAS program na duben dubna 15 h Promítání s Vladimírem Lindnerem: Velikonoční tradice. V klubu KLASu E. Přemyslovny dubna 17 h Autorské čtení Františa Pondělíčka z rukopisu Zbraslavských pověstí.v budově knihovny U Malé řeky 3. Pořádá místní knihovna. 15. dubna 15 h Společenské odpoledne pro seniory. V sále hasičské zbrojnice Žitavského dubna Prodej výrobků výtvarného kroužku KLASu na loutkářské pouti, pořádané Zbraslavskou kulturní společností v Městské zahradě. Pravidelné akce: Úterý: 14 h Výtvarné odpoledne v klubu KLASu 16:30 a 17:15 h Rehabilitační cvičení pro seniory v klubu KLASu Středa: 14 h Ruční práce v klubu KLASu Čtvrtek: 10 h Virtuální univerzita 3. věku (2. a 16. dubna) 15 h Hudební odpoledne (zpívání, hraní) v klubu KLASu 15 h Výtvarné odpoledne (babičky s vnoučaty) v klubu KLASu Informace o kurzech každé úterý od 14 do 16 h v klubu KLASu, E. Přemyslovny 399, a na telefonním čísle: Podpořeno granty Magistrátu hlavního města Prahy. Zbraslavské loutkaření Zbraslavská kulturní společnost pořádá 24. až 26. dubna 2009 festival k 25. narozeninám zbraslavského loutkářského souboru Rolnička. Pátek :00 Slavnostní zahájení festivalu, RUSALKA (J. Kvapil, A. Dvořák) Činoherní provedení známé pohádky, hraje Rolnička. Sobota :30 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA (P. Slunečko) Hraje divadlo Jiskra z Prahy 8 Kobylis. 11:00 KAŠPÁREK CHODÍ PĚŠKY (J. Ipser, D. Weisová, R. Zemenová) Hraje divadelní soubor Čmukaři z Turnova. 14:00 ZVĚDAVÉ SLŮNĚ (N. Casianová) Hraje divadelní soubor Kováček z Prahy PLETENÉ POHÁDKY (J. Ipser, D. Weisová, R. Zemenová) Hrají Čmukaři. 17:00 O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE (J. Šilhán, J. Chmelík) Hraje pražsko-hradecký divadelní soubor Julie. Neděle :00 DIVADELNÍ POUŤ V Městské zahradě v krátkých vystoupeních účinkují loutkáři z radotínského souboru Gaudium, loutkáři z Jiskry, z domácí Rolničky a další. Občerstvení, upomínkové předměty. 18:00 Zakončení festivalu. Páteční a sobotní představení se konají v Divadle Jana Kašky, nedělní pouť v Městské zahradě. VSTUPNÉ VOLNÉ (A DOBROVOLNÉ)! Změna programu vyhrazena! 14

15 4/2009 ZBRASLAVSKÉ NOVINY Řádková inzerce Cena: 1 slovo = 1,- Kč, od třiceti slov výš 1 slovo = 5,- Kč. Za jedno slovo se považují i obecně známé zkratky, telefonní číslo, linka, vícemístné číslovky, zkrácená slova, nepočítají se předložky. Inzerci přijímá kulturní odd. ÚMČ Zbraslav (U Malé řeky 3, budova knihovny), Platí se v hotovosti, případně fakturou. Při vyúčtování poštou se připočítává 10,- Kč. Nejnižší cena řádkového inzerátu je 20,- Kč. Služby ROLETY A VRATA vyrábíme montujeme předokenní rolety, garážová vrata, sítě proti hmyzu. e- mail: mobil ZEDNICKÉ PRÁCE na Zbraslavi nabízím na tel J.Pleskač VODA, TOPENÍ. Renovace bytových jader, výměna boilerů, opravy a výměny baterií, čištění kanalizace strojem, výměna vodoměrů. Tel KADEŘNICKÝ SALON M (dámské, pánské, dětské). Po So, kontakt: , , 775, Žitavského 527, P5. PRODEJ ZÁJEZDŮ NA ZBRASLAVI CESTOVNÍ AGENTURA MIA VIA nabízí pobytové a poznávací zájezdy. Adresa: U Národní galerie 478, Zbraslav. Otevírací doba Po-Čt 10:00-17:00. Tel , VÝŠKOVÉ PRÁCE POMOCÍ HOROLEZECKÉ TECH- NIKY. Montáže a demontáže vzduchotechniky a reklam, demolice komínů, opravy, čištění a nátěry fasád, budov, střech a světlíků, mytí prosklených ploch, kácení stromů postupným odřezáváním, zábrany proti holubům, spárování panelových objektů, VŠE BEZ POUŽITÍ LEŠENÍ. PETR VLASÁK tel: , PC-SERVIS-NOVOTNÝ. Vyřeším rychle, levně a kvalitně problémy s vaším počítačem i u Vás. Sestavím PC, provedu opravy, instalace, odvirování, připojení na internet. Dlouhodobá praxe. Vše se zárukou a dokladem. Praha Zbraslav i okolí Kompletní vedení účetnictví, měsíční i čtvrtletní, DPH, mzdy a roční uzávěrky. Zastupování na ZP, PSSZ a fin.úřadech a poradenství při jednání s nimi. Slušnost, serióznost. Ing. Studená, tel Bydlení, nebytové prostory... NOVÉ DOMY (byty 160m 2 ) na Baních na prodej. Vyměním byt 2+kk, komora. 6. p., výtah, panelový, Barrandov za 1+1 i II.kategorie kdekoliv na Zbraslavi. Tel Vyměním nebo koupím byt na Zbraslavi nebo okolí Praha 5. Hledám 2+1/B, OV, zděný, klid. Mám totéž, hezký byt Břevnov. T Koupím rodinný dům nebo stavební pozemek na Zbraslavi. tel Pronajmu garáž vhorní části Zbraslavi. Tel Různé Prodám kolo Favorit a dvě činky 30 a 40 kg. tel Prodám motorovou sekačku na trávu zn. PART- NER, rok výroby Velmi dobrý stav. Cena Kč. Telefon Účastnice jízd na historických velocipedech koupí staré zachovalé dámské i pánské oblečení i doplňky. Tel: , , 20 m 3 VÝKOPŮ A ZEMINY, možnost uložení. Případné dojednání nakládky a odvozu na tel SPONZOŘI A PARTNEŘI ZBRASLAVSKÝCH NOVIN NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SI VYBRAT VÁŠ NOVÝ VŮZ! PRÁVĚ PROBÍHÁ DOPRODEJ VOZIDEL HYUNDAI GETZ A CENA JE PROKLATĚ NÍZKÁ OD KČ 5TI DVEŘOVÁ KAROSERIE, AIRBAG ŘIDIČE, ABS+EBD, POSILOVAČ ŘÍZENÍ ZDARMA : AUTORÁDIO A METALICKÝ LAK AKCE PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB! AUTOSALON HYUNDAI NUBO CAR, S. R. O., ŽABOVŘESKÁ 1191, PRAHA 5 ZBRASLAV, TEL.: , , , , OTEVÍRACÍ DOBA: PO PÁ OD 8 DO 18 HOD., (PO DOHODĚ KDYKOLIV) KÁMEN Zbraslav, s. r. o. KÁMEN Z B R A S L A V UJP PRAHA a. s. přijme technika pro metalografii a mechanickou zkušebnu. Požadavky: SŠ/VŠ, znalost anglického jazyka a praxe v oboru vítány Kontakt: tel.: , Lom Zbraslav Žitavského 1178, Praha Zbraslav tel.:

16 ZBRASLAVSKÉ NOVINY 4/2009 Helpless, o. p. s. další rok na Zbraslavi Již více než rok pracujeme s našimi mentálně postiženými kamarády na Zbraslavi v nových prostorách. Výtvarnou dílnu a volnočasové aktivity máme v zapůjčené klubovně Pečovatelského domu, výstavní prostory ve Zbraslavském Patiu. Naše hlavní snaha je umožnit našim klientům využít volný čas tak, aby sami měli pocit, že něco vytváří nebo se aktivně účastní programu, který si sami zvolili. Využíváme každé příležitosti, kdy je pěkné počasí, k výletům do přírody nebo na zajímavá místa v okolí Zbraslavi. Na podzim jsme si sami vyrobili draky a pak následoval krásný víkend s pouštěním draků a opékáním buřtů. Snažíme se nechávat aktivitu při vytváření programů našim klientům. Jenom na výtvarné dílně jsou vedeni, ale zase jenom po technické stránce tak, aby výtvarný projev byl originál každého tvůrce. Tak pleteme koberečky na rámu a stavu, malujeme, batikujeme, a vždy si každý odnese svůj výrobek domů nebo potom nejlepší z nich vystavujeme ve výstavní síni v Patiu. Někteří zvládli dokonce i techniku zpracování fotografií na počítači včetně tisku. Chtěli bychom v tomto roce uspořádat samostatnou výstavu těchto prací. Samozřejmě se potýkáme s nedostatkem peněz, ale takové problémy má každá neziskovka. Přesto se nám podařilo získat i několik finančních darů od zbraslavských firem, které nám chtějí pomoci, a jsme jim za to vděčni. Je to firma Gepro ing.zdeňka Hofmana a MTR-Výroba reklam pana Tomka. Stále usilujeme o získání objektu v Lahovicích, který nám byl slíben pražským magistrátem. Začátkem roku již měla být uzavřena nájemní smlouva, avšak došlo k nečekané situaci, kdy magistrát po nás požadoval 6,5 milionu korun, které Dárcovský barometr zbraslavských občanů Darování krve je projevem sounáležitosti s tou nepatrnou částí populace, která se náhodou sešla v české kotlině a my k ní patříme. Nemává se při něm vlajkami, ani se neskáče. Probíhá soukromě v tichosti, dobrovolně a bez očekávání odměn. Jeho morální hodnota ho však staví vysoko nad všechny ostatní vlastenecké projevy. Je snad jediným darem, který vždy skončí tam, kde ho je nejvíc potřeba. Žádné zpronevěry, tunelování a rozkrádání mu nehrozí. Má jedinou slabinu je pro to potřeba něco udělat. Není toho moc, i když to není tak jednoduché, jako poslat dárcovskou SMS nebo zajít do banky. My na Zbraslavi ale máme výhodu. Nemusíme nikam jezdit, stačí se zastavit, protože transfúzní stanici máme doma. Pojďme toho využít a dejme si i my krev. Ano, dejme si! Dnes dám, zítra dostanu, jeden nikdy neví... Zbraslavské noviny budou pravidelně informovat o tom, zda dárcovský barometr zbraslavských občanů stoupá nebo klesá. máme použít na rekonstrukci objektu, který v podstatě žádnou rekonstrukci nepotřebuje. Sami jsme si nechali zpracovat odborný posudek na opravy objektu, které plně umožní bezpečný provoz a splní podmínky rekolaudace. Tato částka je o více než 5 milionů nižší. Bereme postup magistrátu jako naprosto nepřijatelný. Napsal jsem stížnosti na vedení magistrátu a budu se snažit jejich postup zvrátit. Jednání se protahuje přes rok, a to jenom vinou úředníků bytového a majetkového odboru s výsledkem, který jsem popsal. Nejhorší na vzniklé situaci je fakt, že většina našich klientů se těšila na již trvalé zaměstnání v oboru zahradník, které jsme plánovali na zahradě objektu v Lahovicích v chráněné dílně. Je to pro ně velké zklamání. Začátkem února však vznikla naděje, díky paní místostarostce Kobylkové, že náš plán se zaměstnáním našich klientů možná není ztracen. Díky tomu, že paní místostarostka sleduje od začátku naše snažení o získání Lahovic, a jako první se dozvěděla o verdiktu jednání na pražském magistrátu, sama se nabídla, že se Fakultní transfúzní oddělení VFN, pracoviště Zbraslav K Interně 640; tel , pokusí sehnat pozemek zde na Zbraslavi, kde budeme moci alespoň na nějakou dobu práci s našimi klienty zahájit. Do konce dubna probíhá v Patiu výstava fotografií z expedice hudebníka Martina Kratochvíla do Bhutanu (viz foto). Autor fotografií je Dalibor Gut. Všechny zájemce o nevšední výstavu zveme. Opět zde prodáváme i přírodní Tibetskou medicínu. Děkuji všem Zbraslavanům, kteří nám drží palce, za podporu. Jiří Veselý, ředitel Helpless, o. p. s. Doprava od dveří ke dveřím pro postižené Tělesně postižení Pražané s průkazy ZTP a ZTP-P mohou od využívat unikátní typ přepravy, kterou po předchozím objednání zabezpečuje osm mikrobusů. Systém je hodně podobný taxislužbě, jen s tím rozdílem, že přeprava se objednává minimálně tři dny dopředu a že za cesty k lékaři, na úřady, do denních stacionářů a chráněných dílen klienti nic neplatí. Doprava bude zajišťována v pracovních dnech vždy od 7 do 19 hodin. Objednat přepravu lze na bezplatné telefonické lince nebo Dagmar Kobylková, místostarostka Dokážeme zvýšit počet odběrů? Původně jsme chtěli srovnávat počet odběrů od Zbraslavanů s celostátním průměrem na stejný počet obyvatel. Ale to bohužel nejde, protože to stávající evidence dárců neumožňuje. Podle celostátního průměru by se mezi Zbraslavany mělo uskutečnit 40 odběrů za měsíc. Letos v lednu jich bylo 20 a v únoru 8. Protože ale nelze zjistit, kolik zbraslavských dárců navštěvuje jiné transfúzní stanice, věříme, že tak drasticky snad nezaostáváme. Zbraslavský podíl na odběrech místní stanice činil v lednu 8,8 %, v únoru 3,5 %. Můžeme tedy měsíčně sledovat absolutní počet odběrů a poměr ke všem na Zbraslavi uskutečněných odběrů. O tom, jak si vždy v porovnání dvou za sebou následujících měsíců vedeme, budeme v každém čísle ZN informovat grafem. Redakce Zbraslavských novin 16

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Zápis. z 20. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 2. 5.2007

Zápis. z 20. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 2. 5.2007 1 Zápis z 20. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 2. 5.2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Karel Nedoma, Filip Gaspar, Marcela Břeňová 1. Zahájení 2. Kontrola

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 12. 10. 2010 v 10:30 hod. Přítomni: Kobylková, Vejvodová, Nedoma, Jungbauer (odešel v 11:15 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis. z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007

Zápis. z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007 1 Zápis z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007 Přítomni: Renata Hůrková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar, Dagmar Kobylková, Karel Nedoma 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z 24.

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 10. 12. 2008 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková, F.Gaspar,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis. z 23. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 22. 5.2007

Zápis. z 23. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 22. 5.2007 1 Zápis z 23. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 22. 5.2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Karel Nedoma, Filip Gaspar, Marcela Břeňová 1. Zahájení 2. Kontrola

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zápis. z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007. Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar

Zápis. z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007. Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar 1 Zápis z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007 Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar 1. Zahájení 2. Kontrola zápisu z 31. zasedání rady 3. Sluneční město

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011

DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti Rady MČ a ÚMČ Praha Zbraslav od 14. 6. 20. 7. 2011 Městská část Praha - Zbraslav starosta městské části Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464 tel.: 257 111 888, e-mail: ales.hanel@mc-zbraslav.cz DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zpráva o činnosti

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 4. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 5. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 8. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis. z 21. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 9. 5.2007

Zápis. z 21. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 9. 5.2007 1 Zápis z 21. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 9. 5.2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Karel Nedoma, Filip Gaspar, Marcela Břeňová 1. Zahájení 2. Kontrola

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 slovo úvodem Vážené příznivkyně a vážení příznivci Tradičního loutkového divadla Zvoneček, rok 2007 byl druhým rokem působení Zvonečku jako občanského sdružení a je možné konstatovat,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 9. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

Zápis. z 15. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 27.3. 2007

Zápis. z 15. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 27.3. 2007 Zápis z 15. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 27.3. 2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar, Omluveni: Karel Nedoma Hosté: Jiří Vejmelka Jiří Štěpánek

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Page 1 of 9 Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Ročník 2 Vydán dne 22. února 2002 Částka 1 OBSAH: 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č. j. : 124/1354/2002, kterou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor *MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 94960-2/ODK-2015 Obec Doubravčice Doubravčice 94 282 01 Český Brod

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4 SP OLKOVÉ STANOVY 2 0 1 4 Stanovy Vševltavského spolku 1. Název spolku Vševltavský spolek, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR

Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR V Praze dne: 29.10.2008 Zápis č. A4/2008 z jednání kontrolního výboru městské části Prahy

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

Modernizace komunikace II/355 Hlinsko Dřeveš, procházející obcí Holetín

Modernizace komunikace II/355 Hlinsko Dřeveš, procházející obcí Holetín Modernizace komunikace II/355 Hlinsko Dřeveš, procházející obcí Holetín Investorem a zadavatelem akce je vlastník komunikace II/355 PARDUBICKÝ KRAJ Za zhotovitele akce byla Pardubickým krajem ve výběrovém

Více

KOMISE PRO BEZPEČNOST RADY MĚSTA PLZNĚ Zápis č. 3/2011

KOMISE PRO BEZPEČNOST RADY MĚSTA PLZNĚ Zápis č. 3/2011 KOMISE PRO BEZPEČNOST RADY MĚSTA PLZNĚ Zápis č. 3/2011 Ze dne 22. června 2011 Zasedací místnost náměstí Republiky č. 16 Plzeň Začátek jednání: 14:00 hod. Konec jednání : 15.30 hod. Přítomni : dle prezentační

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ Oznámení poslancům Věc: Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela Podle článku 214 Smlouvy o ES podléhá předseda a

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více