================================================================== VÝDAJE CELKEM ,66

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "================================================================== VÝDAJE CELKEM 3.834.519,66"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 PŘÍJMY 1. Dotace od státu za rok šablony pro ZŠ Příspěvek od e za rok 2011 Celkem Příjmy za ŠD-částeč.úhrada neinv.nákladů =============--=========---====================== 3. úroky 79,66 =================================================================== 4. Zúčtování fondů ===================================================== PŘÍJMY CELKEM ,66 VÝDAJE 1. Náklady na platy pracovníků školy a) základní škola pedagogové pedagogové nepedagogové J b) školní družina -pedagogové Ostatní osobní náklady (dohody) Zákonné odvody a) zdravotní a sociální pojištění b) základní příděl do FKSP Ostatní ONIV a)nákl.mšmt -plavání b) uč. pomůcky vě: SW c) popl.dvpp-semináře d)zákon. poj. -Kooperati va e) ÚZ šk.vybav.l.tř l šablony pro ZŠ-majetek Ostatní provozní náklady a) čerpání příspěvku e b) čerpání poplatku ŠD 1l.000 c) čerpání připsaného úroku 79,66 d) práce se Šablonami Zúčtování fondů a) čerpání FKSP b) dar Zbrojovka c) dar nadace Děti-kultura-sport d) čerpání FO , ================================================================== VÝDAJE CELKEM ,66

2 Hospodářský výsledek: příjmy výdaje , ,66 =--===--================================================ Dotace od státu za rok 2011 Čerpání k Zůstatek dotace o ================================================ Příspěvek od zřízovatele 2011 Čerpání k zůstatek příspěvku o Připsaný úrok 79,66 Čerpání k zůstatek příspěvku o Poplatek za ŠD čerpání poplatku ŠD zůstatek poplatku ŠD o Komentář: ONlV- rozpis položek mzd.nákl.mšmt -plaváni uč.pomůcky vč.sw popl.dvpp-semináře zákon.poj.-kooperativa pomůcky-integrace 900 Celkem ÚZ šk.vybav.1.tř ================

3 Majetek pořízený v roce 2011 Účet 018 -Drobný dlouhodobý nehmotný majetek nad 1.000,- Kč SW Odesílání výkazů do CSUI SW Win 2008 Smart 2x SW Diktáty, ČR 2x stát Celkem Účet 028 -Drobný dlouhodobý majetek nad 1.000,- Kč Nástavkový úl Pracovní stůl 2x Kontejner šuplíkový 2x Skříň policová 3x Skříň na knihy Regál na aktovky 6x2.520 Kontejner pojízdný Skříň šuplíková 4x3.900 Skříň policová 3x2.640 Nástěnky 9x1.308 Vysavač Psací stůl 2x Zásuvkový box Skříňka závěsná 4x Skříň na lednici Schůdky hliníkové Prvouka-soubor map Projektor BENQ 2x21.364,- Interaktivní tabule 2x ,- Server HP Proliant Prac.stanice PHP Pro 15xI3.462,- Monitor 22" Lg Led 15x2.880,- otebook HP Pro 2x27.201,- Bezdrátový router Přepínač switch 24-port Barevná tiskárna Epson Digitální fotoaparát Canon Nadace Děti-kultura-sport Zbrojovka Zbrojovka Zbrojovka stát Celkem Operativní evidence Nástěnky 3x840,- Plastové židle 14x399, 6x749 Celkem

4 ZŠ-čerpání státní dotace k dle 2. úpravy závazných ukazatelů rozpočtu IV na rok 20 II PLATY plán čerpání zůstává ZŠ hr.mzdy-pedag, ŠD hr.mzdy-pedag. ZŠ hr.mzdy-nepedag. ÚVP-hr.platy celkem ============================================= OON 521 ZŠ dohody ZŠ dohody integrace Celkem o IV 524 ZŠ zdrav.,soc.poj.-pedagog ŠD zdrav.,soc.poj.-pedagog ZŠ-zdrav.,soc.poj.-nepedag ÚVP-odvody 35%.vČ.ONIV Zákl.příděl do FKSP náhrada nemoc ostatní ONIV ÚVP l.roč celkem =================================================================== -šablony pro ZŠ , ,80 =============================================================== Celkem , ,80 =====================--==========================================

5 ČERP ÁNÍ PŘÍSPĚVKU OD zňrzov ATELE- ROZBOR PROVOZNÍCH NÁKLADŮ ================================================================= Účet položka plán čerpání zůstává Celkem na provoz Celkem na majetek Opravy a udržování Na platy Na odpisy Náklady na realizaci podpůrných prací v souvisl. se Šablonami na ZŠ , , Celkem Připsaný úrok , ,66 Celkem , , Spotřeba materiálu knihy do knih. před.tisku,cd kancelářské potřeby čistící prostředky všeobecný materiál učebnice uč. pomůcky tiskopisy-vysvěd. tříd.knihy ochranné prac.pomůcky Spotřeba energie vodné plyn elektřina Cestovné Služby nehmot. majetek známky, poštovné telefonní poplatky+internet ost.služby (rež.nákl.obědy) údržba počítač.sítě ostatní služby (OTK TV nářadí apod.) správa internet.serveru roční udržovací popl.keo přeprava žáků do plavání pronájem bazénu semináře zákonné pojištění Jiné ostatní náklady Kooperativa-pojištění osob úhrada úrazu Poplatky bance Poplatky bance , , ,70 (pomúcky pro prváky) 2.097, , ,

6 Odpisy odpisy (budova) opravy a udržování ( kominické práce, revize plyn.zařízení) ================================================== 501 Majetek ,99 (skříň na knihy, kontejner, vysavač, psací stoly skříňky) ========--======================================================== 521 Mzdové náklady Hrubá mzda Odvody 35 % Odvody 35 % z FO-čerpání =============================================================== Čerpání poplatku ŠD: (org.10) odměny dětem při soutěžích spotř.mater.pro výuku hry,pomůcky do ŠD Celkem ======================= Dar adace Děti-kultura-sport Zůstatek k Čerpání daru (nástavkový úl) Zůstatek ========================== Lfinanční dar Česká Zbrojovka Příjem Čerpání (pracovní stůl2x, kontejner 2x, skříň policová 3x) Zůstatek finanční dar Česká Zbrojovka Příjem ,- Čerpání Zůstatek ,- (bude se čerpat v roce 2012) ========================== 3. finanční dar Česká Zbrojovka Příjem ,- (pohledávka roku 201 1) Čerpání Zůstatek ,- (bude se čerpat v roce 2012) ===============--====

7 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB Účet 412lxx PŘÍJEM: Základní příděl Celkem VÝDEJ: Pohoštění -Den učitelů Příspěvek na stravné Poukázka na bowling Připojištění zaměstnanců Celkem Účet Počát. stav k Příjem 2011 Výdej , Zůstatek k ,87 Účet PŘÍJEM: Základní příděl Připsané úroky Převedené poplatky vratka penzijního připoj ištění , , Celkem ,10 VÝDEJ: Pohoštění -Den učitelů Příspěvek na stravné Připojištění zaměstnanců Poplatky Výběr hotovosti Celkem Účet Počát.stav k Příjem 2011 Výdej ,09 (plus ,78+54= ) , Zůstatek k ,19 (plus , =13.081,87) ==============================

8 REZERVNÍ FOND Účet 413 Stav k Příděl za rok 2010 Čerpání v roce Zůstatek k ,72 598,72 ========================================================== Účet 414 Stav k Příjem dar-česká Zbrojovka Čerpání daru Česká Zbrojovka Čerpání daru nadace Děti-kultura-sport Zůstatek k =====--===================--======--================= Účet 411 Zůstatek k Čerpání 2011 Zůstatek k FONDODMĚ =================================================================

9 PŘÍSPĚVEK OD OBCE V ČÁSTCE ,- KČ Šablony na ZŠ-podpůrné práce (org.12) všeobecný materiál 3.600, všeobecný materiál 2.271, všeobecný materiál 959, majetek nad 1.000, , majetek , majetek do 800, , opravy a udržování 1.183, opravy a udržování 3.583, opravy a udržování opravy a udržování revize elektro nehmotný majetek servisní práce ostatní služby Celkem čerpání k ,- (výsuvy na klávesnice 15x Bičan) (sluchátka,přepínač, Vagunda) (prodlužovací šňůry) (regál na aktovky, Bičaan) (nástěnky 3x, Bičan) (plast.židle 14x ) (oprava topného tělesa) (osvětlení, zásuvky, Slunečko) (malování, Kusák) (oprava a montáž kabeláže) (landrýsek - dvě faktury) (program AVG 20 licencí, Vagunda) (s rvisní práce, Vagunda) (analýza topologie sítě atd. Vagunda) DOTACE Šablony do základní školy (nakoupený majetek) v roce Projektor BENQ Interaktivní tabule Server HP Proliant Prac.stanice PHP Pro 3300 Monitor 22" Lg Led otebook HP Pro Bezdrátový router Přepínač switch 24-port Barevná tiskárna Epson Digitální fotoaparát Canon program Smart Notebook-multilicence program MS WIN 2008 Server klávesnice držák projektoru spojovací kabel 2 ks 2 ks 1 ks 15 ks 15 ks 2 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 2 ks 1ks 1 ks 2 ks 2 ks , , , , , , , ,- 216,- 953,50 693, , , , , , , , , , , , , ,- Celková cena faktury je ,- Úhrada faktury je ve 2 splátkách. První splátka ve výši ,- byla , druhá splátka bude až po obdržení další 40% části dotace. =========================================================== Poznámka: V roce 2011 jsme dostali 60% přiznané dotace na Šablony (tj ,80 Kč), dalších 40% (tj ,20 Kč) bude poskytnuto v roce Celková dotace na Šablony je ,- (z toho je 85% a 15% stát).

10 PŘEHLEDY ZŠ-Rezervní fond Tvorba za rok 2003 Čerpání v roce 2004(žíněnka) Zůstatek k Tvorba za rok 2004 Zůstatek k Tvorba za rok 2005 Čerpání v roce 2006-(malování) Zůstatek k Tvorba za rok 2006 Čerpání 2007-(židle) Zůstatek k Tvorba za rok 2007 Zůstatek k Tvorba za rok 2008 Příjem daru 2009 Čerpání daru 2009 Zůstatek k Tvorba za rok 2009 Dar Nadace Děti-kultura-sport Dar Zbrojovka Čerpání daru Nadace Čerpání daru Zbrojovky Čerpání RF (nábytek 1.tř.) Zůstatek k Dar Zbrojovky 3x Tvorba za rok 2010 Čerpání daru Zbrojovky Čerpání daru Nadace Nevyčerpaná dotace Zůstatek k , , , , , , , ,78 79, , , , , , , ,52

11 Tvorba za rok 2003 Čerpání v roce 2004 Zůstatek k Tvorba za rok 2004 Zůstatek k Tvorba za rok 2005 Zůstatek k Zůstatek k Příděl za rok 2007 Čerpání 2008 Zůstatek k Zůstatek k Zůstatek k Čerpání 2011 Zůstatek k ZŠ-Fond odměn 3.950, , , , , , ,- 19, , , , , ,- 998,- ZŠ-FKSP Delimitace 2003 Tvorba za rok 2003 Čerpání v roce 2003 Zůstatek k Tvorba za rok 2004 Čerpání v roce 2004 Zůstatek k Tvorba za rok 2005 Čerpání v roce 2005 Zůstatek k Tvorba za rok 2006 Čerpání v roce 2006 Zůstatek k Tvorba za rok 2007 Čerpání v roce 2007 Zůstatek k Tvorba za rok 2008 Čerpání v roce 2008 Zůstatek k Tvorba 2009 Čerpání 2009 Zůstatek k Tvorba 2010 Čerpání 2010 Zůstatek k Tvorba 2011 Čerpání 2011 Zůstatek k , , , ,70 (minus nepřevedený popl. bance 207,25= stav účtu ,45 Kč) , , ,10 (minus nepřevedený popl. bance 76,33 = stav účtu ,77 Kč) , , ,10 (minus nepřevedený popl. bance 85,72=stav účtu ,38 Kč) , , ,68 (minus nepřevedený popl. bance 144,93=stav účtu Kč) , ,37 (minus nepřevedený popl.bance 72,97=stav účtu 1.003,40 Kč) , , ,37 (minus nepřevedený popl.bance 121,96=stav účtu 4.837,41) , ,87 (minus nepřevedený popl.bance ,zákl.příděl ,-2.751,- -54,-=stav účtu 4.702,20) ,87 (minus nepřevedený popl. bance 99,78-zákl.přiděl =stav účtu ,09) 21.] ,87 (minus , =stav účtu 9.361,19)

12 ZŠ-výsledek hospodaření Rok 2003 Výsledek hospodaření přísp.organizace ,23 Z toho 20% do fondu odměn 3.950,- Z toho 80% do rezervního fondu ,23 Rok 2004 Výsledek hospodaření přísp.organizace Z toho 20% do fondu odměn Z toho 80% do rezervního fondu Rok 2005 Výsledek hospodaření přísp.organizace Z toho 20% do fondu odměn Z toho 80% do rezervního fondu , , , , , ,79 Rok 2006 Výsledek hospodaření Do rezervního fondu přísp.organizace 130,25 130,25 Rok 2007 Výsledek hospodaření přísp.organizace Z toho 20% do fondu odměn Z toho 80% do rezervního fondu 98, ,70 Rok 2008 Výsledek hospodaření do rezervního fondu Rok 2009 Výsledek hospodaření Do rezervního fondu přísp.organizace přísp.organizace 6.267, , , ,17 Rok 2010 Výsledek hospodaření Do rezervního fondu přísp.organizace 598,72 598,72 Rok 2011 Výsledek hospodaření přísp.organizace Kontroly: Dne 28.června 2011 byla provedena kontrola hospodaření za období 1-6/2011. Kontrolu provedli Ing. František Pochylý, a Ing. František Macek, zastupitelé obce Hradčovice Dne 15.prosince 2011 byla provedena kontrola hospodaření za období 6-12/2011. Kontrolu provedl Ing. František Macek, zastupitel obce Hradčovice V Hradčovicích Zpracovala: L.Šišáková

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 PŘÍJMY 1. Dotace od státu za rok 2011 Příspěvek od zřizovatele za rok 2011 Celkem 2. Hlavni činnost-stravné Doplňková činnost-stravné

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADČOVICE VÝROČNÍ zprá VA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADČOVICE VÝROČNÍ zprá VA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADČOVICE VÝROČNÍ zprá VA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 PŘÍJMY 1. Dotace od státu za rok 2014 Příspěvek od zřizovatele za rok 2014 2.252.115 382.000 Celkem 2.634.115 2. Hlavní činnost-stravné

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A J I H L A V A, D E M L O V A 32, 58606 J I H L A V A Obsah 1. Charakteristika organizace..3 2.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vyhotovila: Ing. Hana Gawelczyková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a):

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah a) základní údaje o organizaci... 2 b) vyhodnocení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace

Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Riegrova 7, Polička 572 01 IČO 75008017 Datum vzniku: Bankovní spojení:ge Money Bank,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Gymnázium J.A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského čp. 169 IČ: 603 717 57 Uherský Brod, PSČ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více