Mezi námi. Zpravodaj Naděje o. s., pobočky Otrokovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezi námi. Zpravodaj Naděje o. s., pobočky Otrokovice"

Transkript

1 Mezi námi Zpravodaj Naděje o. s., pobočky Otrokovice Zahradní slavnost v Naději Tradiční Zahradní slavnost v Naději se konala tradičně na konci srpna. Letos byla výjimečná tím, že byla spojená s vernisáží výstavy výtvarných prací klientů na téma Co pro mě znamená naděje a jak já ji vidím. NEPRODEJNÉ Číslo 3, ročník I Představujeme klienty... VELKÝ KROK ADRIANY Kromě výtvarných schopností klienti Naděje prezentovali svůj pěvecký talent a připravili si taneční vystoupení. Publikum ocenilo nadšení účinkujících i odvahu vystoupit a také práci pracovníků při nácviku vystoupení. Po vystoupeních následovala diskotéka, kterou nám laskavě zajistil pan Zdílna se synem. Děti měly možnost soutěžit, návštěvníci si mohli koupit výrobky klientů sociálně terapeutické dílny a výborné občerstvení, od osvěžující ledové kávy na stánku Café Naděje po výborné steaky, které připravili naši kuchaři. Uvnitř tohoto vydání: Putovní výstava Co pro mě znamená naděje a jak já ji vidím Věříme, že slavnost si užili uživatelé, jejich rodiče a příbuzní, pracovníci i návštěvníci z řad otrokovických. O výstavě prací klientů čtěte více na straně 2 a Léto Domova Naděje 6 Rozhovor s canisterapeutem 4-5 Program Café Naděje 7 Adriana nedávno udělala významný krok do samostatného života. Přestěhovala se z Domova Naděje do bytu chráněného bydlení a začala pracovat v ateliéru sociálně terapeutické dílny. Přináší to pro ni spoustu nových příjemných zkušeností, ale i povinností. Budu se učit vařit, říká Adriana chci se naučit štrúdl. Taky jsem zkoušela už prát. Dále si pochvaluje: Jsem na bytě spokojená, bydlení je pěkné. Odpoledne po práci dělám co chci, třeba můžu jít do cukrárny. Často chodím navštěvovat holky do Domova. K práci v dílně říká: Nejvíc mi jde práce s látkami a baví mě vytvářet keramiku. Adrianě přejeme, úspěchy v práci, vynikající štrúdl a hlavně ať ji vše baví.

2 Stránka 2 Mezi námi Putovní výstava Co pro mě znamená naděje a jak já ji vidím Jedná se o putovní výstavu výtvarných, fotografických a jiných uměleckých děl. Jak již název projektu napovídá, jde o tématické spojení významu slova naděje jako takového s tím, co pro nás a pro uživatele znamená. Uživatelé, kteří se do tohoto projektu zapojili, vytvořili obraz, koláž, fotografii, na které svým pohledem zaznamenali, co pro ně znamená význam slova naděje. Vernisáž výstavy a samotné slavnostní zahájení proběhlo na Zahradní slavnosti, která se uskutečnila V Domově. Všechna výtvarná díla byla umístěna jak v prostorách - uvnitř zařízení, tak také ve venkovních prostorách zahrady pobočky. Tuto akci pořádáme každoročně a občané Otrokovic a i sami uživatelé si ji velmi oblíbili. Věříme, že to byl vhodný den na odstartování putovní výstavy. Spolu s výstavou obrazů a fotek jsme prezentovali i výrobky uživatelů sociálně terapeutické dílny, které si návštěvníci mohli zakoupit. Poté se výstava od let Naděje přemístí na Městský úřad v Otrokovicích. Jedná se opět o veřejné místo, kde bychom chtěli oslovit nejen veřejnost, ale i propůjčit úřadu uměleckými díly na určitou dobu novou tvář. Další místo vernisáže jsme naplánovali na do Otrokovické Besedy. Jako doplňkový program této části projektu bude kulturně společenské odpoledne pro klienty z našeho i ostatních zařízení pro nejen mentálně handicapované občany. Nejen že si uživatelé budou moci zatancovat na diskotéce, ale mohou se i verbálně vyjádřit ke svým dílům. Na výstavě se bude tvořit, malovat a sochat bude zde probíhat po celou dobu umělecký workshop vedený profesionálními výtvarníky. Finálním místem pro naši výstavu bude kavárna Café Naděje v prostorách budovy Senioru C, kde v 10 hod. Mgr. Pavel Polák, ředitel pobočky Naděje Otrokovice, představí hostům kavárny poslání, cíle a služby které občanské sdružení poskytuje. Tato výstava zde bude zdobit prostory kavárny do konce měsíce listopadu. Iveta Bláhová Mám jen půl stránky k tomu, abych napsal něco..tak málo zbylo v Mezi námi místa. To je dobře, protože to znamená, že je o čem psát. Doopravdy je. Od posledního vydání se událo mnoho událostí a to je dobře. Otrokovická pobočka žije svůj dynamický život v bohatém programu pro své klienty. Takovým vyvrcholením od posledního vydání časopisu byla Zahradní slavnost, kterou opět navštívily stovky návštěvníků obyvatel Otrokovic, rodin našich uživatelů, dobrovolníků, příznivců. Je to takový odraz života v pobočce. Když je dobrá nálada na Zahradní slavnosti, je dobrá nálada i mezi uživateli a za- městnanci běžně. Bylo to znát, přes všechny těžkosti, se kterými se musíme potýkat, jsme pořád tam, kde máme a chceme být. To je důležité. Velký dík za to patří zaměstnancům, kteří mají nezdolnou vůli překonávat překážky a vytvářet dobré prostředí pro klienty a své kolegy. A že takových rozhodně není málo.zahradní slavnost byla mimo jiné připomenutím dvaceti let existence našeho občanské sdružení. Je třeba si uvědomit vlastní historii (ať jsme ji psali my, nebo naši předchůdci, kterým je za ni třeba vyjádřit vděčnost). Nechť se nám tato historie stane tím, čím má historie být užitečnou inspirací pro současnost a budoucnost. Pavel Polák

3 Mezi námi Stránka 3 Ukázky z výstavy prací klientů Co pro mě znamená naděje a jak já ji vidím

4 Stránka 4 Psí terapeuti Mezi námi Každý týden dojíždí do Domova Naděje pan Vladimír Došek se svými psy na canisterapii. Canisterapie u nás využívají uživatelé se středně těžkým mentálním postižením až těžkým a kombinovaným postižením. Cílem canisterapie je zlepšit u zdravotně postižených lidí jejich psychický stav a následně zlepšit jejich fyzický stav, uvolnit svaly, podněcovat verbální komunikaci, atd. Jak jste se dostal ke canisterapii? Výcvikem psů se zabývám 40 let. Zaměřoval jsem se na výcvik sportovní, služební a záchranářský. Na našem cvičišti v Přerově se věnujeme různým kynologickým odvětvím. V před 6 lety tam začala skupinka zájemců o canisterapii kolem Davida Fordeye. Založili samostatnou organizaci, dodnes spolupracujeme, avšak k nim jsem se nepřidal. To až před 3 lety, když jsme dělali ukázky policejního výcviku v Bystřici pod Hostýnem ve specielní a praktické škole. Rozhodl jsem se že se svou fenou Zitou udělám canisterapeutické zkoušky, abych mohl navštěvovat postižené děti pravidelně. Stal jsem se členem občanského sdružení Podané ruce ve Frýdku-Místku. Tato organizace se zabývá osobní asistencí a canisterapií. Má pobočky v pěti krajích a v letošním roce si připomíná deset let od svého založení. Jaké psy používáte pro canisterapii? Pracuji s dvěma fenami plemene německý ovčák. Německý ovčák je velmi pracovitý, původně pastevecký pes. Zita má už 9 let a Cira 8 let. Zitu jsem koupil jako dvouletou a složil s ní tzv. řadu, je to sportovní vrcholový výcvik do ZVV3. Dále zkoušky záchranářského výcviku až do vrcholového. Soutěžil jsem s ní na závodech záchranářských brigád v sutinách a v záchranářském stopování. Tyto aktivity jsem kvůli canisterapii úplně opustil. Ciru jsem si přivezl jako šestiletou a během dvou měsíců s ní udělal canisterapeutické zkoušky. V současné době obě feny mají poslední zkoušky splněny v červnu 2010 s platností na dva roky. Jak se pozná pes vhodný pro canisterapii? Lze poznat už u štěněte? Podle mého názoru je lepší si vybírat už dospělého psa, raději fenu. Ciru jsem si vzal až v 6 letech. Fena tedy musí být stará nejméně 18 měsíců, aby bylo možné otestovat povahu. Každý pes se na canisterapii nehodí. Povaha se prověří na 8 pracovištích docela extrémně. U psa se vyloučí naprosto agresivita, ale také zkratkovité jednání, úleky, bázlivost. Většina lidí si to přeje, aby je zaměstnání bavilo, psům už se to splnilo. Jak dlouho trvá výcvik? 2 měsíce, rozumějte však se psem, který má ke canisterapii vhodnou povahu. Psa to baví nebo je to něj práce? Canisterapie vyžaduje od psovoda cit. Musí sám najít hranici u konkrétního psa, zda se ještě jedná o neposlušnost nebo psovi hrozí přetížení. Pro psa je to práce, která ho baví. Většina lidí si to přeje, aby je zaměstnání bavilo, psům už se to splnilo. Kdo jsou Vaši klienti? Mými klienty jsou nejčastěji lidé s mentálním postižením a kombinovanými vadami a senioři s demencí. Podle požadavků zařízení provádím všechny druhy canisterapie. Mohou to být

5 Mezi námi Stránka 5 aktivity se psem, které přispívají k výuce, procvičování řeči u lidí, kteří mají problém s verbální komunikací už po dvou měsících bývají patrné známky zlepšení. Dále děláme relaxační aktivity, jako je polohování se psem, při kterém dochází k zahřátí klienta a uvolnění spazma. K tomu spolupracuji s celou řadou odborníků jako je speciální pedagog, logoped, rehabilitační sestra, fyzioterapeutka, psycholog atd. Může si klient pořídit terapeutického psa i domů pro vlastní potřebu? Samozřejmě může, avšak chtějí-li canisterapeutického psa používat, musí se vlastně stejně někdo z rodiny stát canisterapeutem a cíleně psa vést. Nebo alespoň nacvičené věci udržovat tréninkem. Zvláštností canisterapeutických zkoušek je, že platí jen pro tu dvojici psovod a pes, která absolvovala zkoušky. Já svého psa prostě nemohu nikomu půjčit.. Stává se, že klient se psa bojí nebo že pro terapii se nehodí? Někdy se nám stalo, že klient měl ze psa obavu, tuto obavu však za několik návštěv ztratil, když vidět se psem ostatní klienty. U mentálně postižených klientů překonání strachu považujeme za dobrý úspěch. Výjimečně se stane, že klient psa odmítne úplně. Prostě nemá psy rád. Za celou dobu jsem se setkal pouze se dvěma takovými klienty. Zpracovala: Dagmar Dudíková Internet: Dobrý sluha, špatný pán aneb rizika sítě Ve středu 10.srpna se v Café Naděje uskutečnila přednáška s názvem Rizika internetu. Setkání bylo určeno pro klienty sociálně terapeutické dílny. Cílem přednášky nebylo klienty od užívání internetu odradit. Právě naopak. Chtěli jsme jejich zájem povzbudit. Zároveň jsem chtěl upozornit na to, že je potřeba pracovat s internetem rozumně. Pohyb na celosvětové síti může být nebezpečný. Pokud uživatel dodržuje několik jednoduchých pravidel, sníží nebezpečí na minimum. A o čem se během přednášky mluvilo? Nejprve jsme si vysvětlili, co to internet je a k čemu je dobrý. Jak nám může pomoci při hledání informaci, seznamování se, při chození za kulturou atd. Potom jsme začali na internetu hledat. Ukázali jsme si, jak a co lze na internetu najít. Následovalo téma rizik práce s internetem. Těch je jistě moc, takže jsme si vybrali čtyři oblasti. Nakupování přes síť, seznamování se, nebezpečí zneužití osobních údajů a anonymita sítě. U každé oblasti jsme se krátce zastavili a popsali si problémy, které nás mohou potkat a řekli jsme si jaké zásady je třeba dodržovat, aby se riziko snížilo na minimum. Jsem rád, že se přednáška líbila. Pro ty z vás, kteří jste ji neslyšeli, mohu slíbit její opakování. To by se mělo uskutečnit v září. Ve spolupráci s STD připravujeme také další témata. Jakub Norek

6 Stránka 6 Mezi námi Léto Domova Naděje Luhačovice V červnu jsme tradičně, jako každý rok, navštívili lázeňské město Luhačovice. Zaparkovali jsme a vydali se směrem ke kolonádě. První zastávka byla u pramene Šťastný. Napili jsme se, abychom byli šťastní. Pak jsme ochutnali Vincentku a odpočívali na lavičkách. Na oběd jsem si zašli k Rackovi, všem moc chutnalo. Po obědě jsme ještě jeli na přehradu. Příjemně unaveni po procházce kolem přehrady a v lese jsme se vraceli do Naděje. Příští rok pojedeme znovu. ZOO Lešná V červenci jsme se vydali na Lešnou do zoo. Moc jsme se těšili, máme rádi zvířata. Měli jsme štěstí, podařilo se nám celou Lešnou projet vláčkem, tak jsme hodně viděli. Nejvíc se nám líbili tučňáci, dlouho jsme je pozorovali, a pak žirafy s malou žirafkou. Naši Jarušku zajímala velká opice, která seděla za sklem. Nevadilo nám ani horké počasí, výlet jsme zvládli a moc se nám líbil. Pohádka v Buchlovicích Srpnový výlet do zámecké zahrady v Buchlovicích se opravdu vydařil. Zrovna se natáčela pohádka a my jsme měli možnost vidět princeznu, prince na koni a slavného režiséra p. Trošku. Největším zážitkem pro všechny bylo, když na nám zamávala a volala samotná princezna. Kromě této atrakce se nám moc líbily voliéry s ptáky a pávi v okolí zámku. 2. oddělení plavalo po Moravě V cirkuse V srpnu jsme také navštívili cirkus Jo-Jou ve Zlíně. Tentokrát tety vzaly Jarku, Moniku, Míšu a Davida. Představení se nám moc líbilo. Ze zvířat nás zaujali čtyři tygři, kteří nám naháněli strach. Moc jsme tleskali dalmatinům, koňům, opičkám i dvěma klaunům, kteří byli moc srandovní. Holkám se líbily tanečnice a artistky, které předvedly s hadí ženou opravdové cirkusové umění. Všem cirkus Jo doporučujeme, prožili jsme v něm krásné odpoledne. V dubnu měli Jaruška, Monika, David, Míša a Aleš poprvé možnost svézt se lodí. Pluli jsme ze Spytihněvi směr Otrokovice. Plavba trvala necelé dvě hodiny. Přálo nám krásné počasí, celou dobu jsme sledovali ruch na palubě a na hladině řeky. Potkávali jsme cestou spousty malých lodí a vždy jsme se s nimi přátelsky pozdravili. Z počátku jsme měli malé obavy, ale během cesty z nás vše spadlo a výlet jsme si moc užili. Pracovnice a uživatelé 2. oddělení

7 Mezi námi Stránka 7 program říjen úterý v 10 hodin čtvrtek v 10 hodin úterý v 10 hodin úterý v 10 hodin Krásnější svět s Mary Key... nám ukáže Jana Mimochodková Jak nalézt harmonii ve svém životě. nám prozradí Ing. Hana Jirsová Podzimní dekorace na balkon Jak na to, nám ukáže Kateřina Durďáková z květinářství Jasmín Pro milovníky kávy, něco nového nám představí Ing. Andrea Grechová Najdete nás v SENIORU Otrokovice budova C, tř. Spojenců 1840 Iveta Bláhová - tel Práce klientů Pro tety Lída Machová, Klientka sociálně terapeutické dílny Drahuška je naše usměvavé sluníčko A někdy když zlobíme usměje se jen maličko, Pak je zase jako na nebi sluníčko, A směje se nejvíc. A taky umí pofoukat bolest na srdíčku A bolavou dušičku. Vždy když mě napomene a všechny klienty Jsou to i naše šťastné momenty. A jsou tady bezva tety A berou mě na bezva výlety. Děkuji všem za pomoc, přátelství, laskavost A netíží mě žádná nemoc.

8 NADĚJE o.s., K Brance 11/19e, Praha 5 Registrace u MV ČR dne pod č. VSP/1-2274/90-R IČO: , DIČ: CZ Tel , fax: Z p r a v o d a j N a d ě j e o. s., p o b o č k y O t r o k o v i c e NADĚJE o.s., pobočka Otrokovice Wolkerova Otrokovice Telefon: Číslo účtu: /0800 (ČS, a.s.) Služby Naděje o. s., pobočky Otrokovice: Domov pro osoby se zdravotním postižením Týdenní stacionář Denní stacionář Sociálně terapeutická dílna Chráněné bydlení Děkujeme všem, kteří nás podporují: Barum Continental spol. s r.o., C & A Moda ČR s.r.o., Conti Zlín, s.r.o., Česká spořitelna, a.s., Dicona a.s., Gastro Techno s.r.o., Geostav, s.r.o., G-SERVIS Chrudim spol. s r.o., HAME a.s., HART PRESS, spol. s r.o., J.D.Production s.r.o., Jan Loučka, Jindřich Zbořil, Jiří Jugas, Lékárna Baťov s.r.o., Marie Tomisová, Martek Medical a.s., Mgr. Soňa Vávrová, MONTEMA spol. s r.o., OLMA a.s., OBAL PRINT s.r.o., Papyrus Bohemia s.r.o., PENAM, a.s., Ing. Petr Kotík, Petr Pecha, PKN Nábytek s.r.o., Roman Mikala Miami Zlín, Silvie Skotková Sil GARDEN, SMO a.s., Teplárna Otrokovice a.s, Tomáš Katschner, Zdenka Dufková, ZAPA beton a.s. Desire van den Berg, Nadace Děti-Kultura-Sport, Nadace Jana Pivečky, Nadace Terezy Maxové, Konto Bariéry Město Otrokovice, MPSV, Statutární město Zlín, Zlínský kraj, Ministerstvo kultury, Město Břeclav, Město Brumov-Bylnice, Obec Hostišová, Obec Jablůnka, Obec Lutonina, Město Napajedla, Statutární město Přerov, Město Slavičín, Obec Tlumačov, Město Uherský Brod, Město Veselí nad Moravou, Obec Svatobořice-Mistřín, Obec Žlutava MEZI NÁMI Dvouměsíčník Vydavatel: Naděje o.s., pobočka Otrokovice. Neprodejné. Redakční rada: Šéfredaktor: Dagmar Dudíková Redaktoři: Dagmar Janská, Iveta Bláhová, Jakub Norek, Michal Boček. Korektury: Eva Kuchařová, Pavel Polák

MEZI NÁMI... Přinášíme Vám rozhovor s ředitelem NADĚJE, pobočky Otrokovice Pavlem Polákem. Zpovídala jej jeho zástupkyně Martina Langerová.

MEZI NÁMI... Přinášíme Vám rozhovor s ředitelem NADĚJE, pobočky Otrokovice Pavlem Polákem. Zpovídala jej jeho zástupkyně Martina Langerová. únor 2014 MEZI NÁMI... Občasník Naděje, pobočka Otrokovice Únor 2014 Ročník V., číslo 1 Přinášíme Vám rozhovor s ředitelem NADĚJE, pobočky Otrokovice Pavlem Polákem. Zpovídala jej jeho zástupkyně Martina

Více

Mezi námi... ÚNOR 2015 číslo 1. Z obsahu

Mezi námi... ÚNOR 2015 číslo 1. Z obsahu Mezi námi... Občasník NADĚJE Otrokovice pro interní komunikaci Ročník VI. ÚNOR 2015 číslo 1 Milé čtenářky a milí čtenáři, Naděje v tomto roce slaví 25 let od svého vzniku. Naděje v Otrokovicích pak poskytuje

Více

ZRCADLO. Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 3.

ZRCADLO. Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 3. ZRCADLO Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 3., říjen 2014 VŠECHNY BARVY DUHY 2014 KLOBOUK DOLŮ! Vyprodané Divadlo Antonína

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Výroční zpráva 2010. Podané ruce, o.s.

Výroční zpráva 2010. Podané ruce, o.s. Výroční zpráva 2010 Podané ruce, o.s. Obsah Podané ruce, o.s. Základní údaje 4 Kontakty 5 Úvodní slovo ředitelky 6 Canisterapie ve škole 8 Organizační schéma sdružení 9 Realizační tým 10 Cíl a formy canisterapie

Více

informátor Sociálně terapeutické dílny Mezinárodní dobrovolnictví Nové projekty Slezské diakonie str. 6 str. 9 str. 11 4/2013

informátor Sociálně terapeutické dílny Mezinárodní dobrovolnictví Nové projekty Slezské diakonie str. 6 str. 9 str. 11 4/2013 informátor 4/2013 Sociálně terapeutické dílny str. 6 Mezinárodní dobrovolnictví str. 9 Nové projekty Slezské diakonie str. 11 1 úvod Vánoce jsou nejkrásnějším obdobím v roce. Myslím si, že většina lidí

Více

ROLNIČKA. Zpravodaj pro rodiče. Společnost pro ranou péči. září 2011

ROLNIČKA. Zpravodaj pro rodiče. Společnost pro ranou péči. září 2011 ROLNIČKA Zpravodaj pro rodiče 76 č. září 2011 Společnost pro ranou péči Vydala Společnost pro ranou péči Klimentská 2/1203, 110 00 Praha 1 e-mail: centrum@ranapece.cz banka: ČSOB a.s. Praha 1, č.ú.:126905243/0300

Více

Občasník Srpen 2011 PODANÉ RUCE, o.s. - Frýdek-Místek www.podaneruce.eu

Občasník Srpen 2011  PODANÉ RUCE, o.s. - Frýdek-Místek www.podaneruce.eu VODÍTKO Občasník Srpen 2011 PODANÉ RUCE, o.s. - Frýdek-Místek voditkopodruce@seznam.cz www.podaneruce.eu Úvodník Tento způsob léta zdá se mi býti poněkud nešťastným říká Antonín Důra ve Vančurově Rozmarném

Více

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str.

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. informátor 3/2012 Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. 18 1 úvod autor článků Natálie Klusová pastorační pracovnice

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

ASEKOL je spoluorganizátorem fotosoutěže Můj svět

ASEKOL je spoluorganizátorem fotosoutěže Můj svět Měsíčník pro zaměstnance a příznivce Charity Opava Už po páté se uskuteční celonárodní fotosoutěž Můj svět, kterou pro zaměstnance a dobrovolníky Charit ČR pořádá Charita Opava. Spoluorganizátorem tohoto

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

na náměstí zasahovala policie

na náměstí zasahovala policie 2013 červenec/srpen Město pomůže lidem postiženými povodněmi Zapečetěná kasička v Domě kultury. Foto: PRo Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí daru obětem povodní z rezervy města. Na 25. zasedání zastupitelstva

Více

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 16. prezentace nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením Pro Váš úsměv 2011

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 16. prezentace nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením Pro Váš úsměv 2011 4 2011 XX. ROÈNÍK 16. prezentace nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením Pro Váš úsměv 2011 Inavozíkuzvládnete zvládnete cokoliv, limity máte jen ve své hlavě SMP CZ Wheelchair Czech

Více

ZRCADLO. Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 1.

ZRCADLO. Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 1. ZRCADLO Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 1., březen 2014 V pondělí 27. ledna letošního roku byla předána zbrusu nová

Více

JAN KUBÍK SPORTOVCEM ROKU!

JAN KUBÍK SPORTOVCEM ROKU! Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník V., číslo 2., červen 2012 JAN KUBÍK SPORTOVCEM ROKU! Mezi množstvím událostí, jichž jsme byli od

Více

Základní údaje. Kontakty

Základní údaje. Kontakty Výroční zpráva za rok 2009 Podané ruce, o.s. Obsah Obsah... 2 Základní údaje... 3 Kontakty... 3 Úvodník... 4 Poslání organizace... 6 Organizační jednotky... 6 Organizační struktura... 7 Zpráva o činnosti...

Více

ZPRAVODAJ VELKÝ ROZHOVOR SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY

ZPRAVODAJ VELKÝ ROZHOVOR SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY ZPRAVODAJ VELKÝ ROZHOVOR SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY Vykouzlit úsměv na tvářích dědů a babiček - to je úkol zdravotních klaunů, kteří Velký rozhovor o všem, co by Vás ohledně klaunské profese mohlo zajímat pro

Více

OMOVSKÝ ZPRAVODAJ LÉTO 2015. číslo 8. Neprodejné, slouží pro interní potřebu DS a DZR PO PŘEČTENÍ PŘEDEJTE PROSÍM DALŠÍMU ČTENÁŘI

OMOVSKÝ ZPRAVODAJ LÉTO 2015. číslo 8. Neprodejné, slouží pro interní potřebu DS a DZR PO PŘEČTENÍ PŘEDEJTE PROSÍM DALŠÍMU ČTENÁŘI OMOVSKÝ ZPRAVODAJ DS A DZR LÉTO 2015 číslo 8. zábava na dosah Neprodejné, slouží pro interní potřebu DS a DZR PO PŘEČTENÍ PŘEDEJTE PROSÍM DALŠÍMU ČTENÁŘI Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím

Více

KAROLINKA STŘÍPKY Z RADNICE JILJÍ HARTINGERA

KAROLINKA STŘÍPKY Z RADNICE JILJÍ HARTINGERA ČTVRTLETNÍK ČÍSLO 1/2015 DUBEN 2015 KAROLINKA NAŠE MĚ STO NA VALAŠSKU STŘÍPKY Z RADNICE Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřála krásné a slunečné jarní dny plné pohody a osobní spokojenosti.

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE...

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník I., číslo 2., červen 2008 KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Úvodní titulek zavání sice poněkud sportovní

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 www.mesto-kunovice.cz Číslo: 7/2015 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Tři kunovští králové, Mirek Duda, Jakub Machálek a Radovan Siman, symbolicky otevřeli Areál Jízdy králů Kunovice a další král Adam

Více

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!!

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postiţením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník III., číslo 3, říjen 2010 VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Do posledního místečka vyprodané Divadlo

Více

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013 informátor 2/2013 Sociálně-právní ochrana dětí str. 6 DUHOVÝ DŮM Ostrava str.9 Fotografka Dita Pepe str. 13 1 úvod Venku všechno kvete, po dlouhé zimě je tady nádherné jaro a brzy přijde i léto.teplo a

Více

CENTRUM ELPIDA LINKA SENIORŮ ČASOPIS VITAL OLD S COOL V OSTRÉM SVĚTLE. Nejčtenější výroční zpráva 2013 leden prosinec 2013

CENTRUM ELPIDA LINKA SENIORŮ ČASOPIS VITAL OLD S COOL V OSTRÉM SVĚTLE. Nejčtenější výroční zpráva 2013 leden prosinec 2013 CENTRUM ELPIDA LINKA SENIORŮ ČASOPIS VITAL OLD S COOL V OSTRÉM SVĚTLE Nejčtenější výroční zpráva 213 leden prosinec 213 zdarma ročník XI. Koktejl dne pro seniory Elpida Long Life drink SLOŽENÍ: 45 minut

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Oblastní poradna v novém kabátě. Co nového Změny v místních poplatcích

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Oblastní poradna v novém kabátě. Co nového Změny v místních poplatcích Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Oblastní poradna v novém kabátě Co nového Změny v místních poplatcích Ze společnosti 25 let skautského střediska Psohlavci 14 Z historie

Více