Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Velké Karlovice č. 19, tel: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín 75606 Velké Karlovice č. 19, tel: 571444015, E-mail: zsvk@zsvk.cz"

Transkript

1 Č.j.: ZŠ 115 /2011 Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010 /2011 Velké Karlovice PaedDr. Karel Vašut, ředitel školy 1

2 Obsah : Základní údaje o škole... 3 Vzdělávací program školy... 4 Pracovníci školy... 4 Další vzdělávání pracovníků školy :... 5 Zařazování dětí a žáků... 6 Výsledky výchovy a vzdělávání... 6 Údaje o integrovaných žácích :... 8 Výchovné poradenství... 8 Prevence sociálně patologických jevů (2010/2011)... 9 Činnost školní družiny a školního klubu... 9 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Soutěže a přehlídky Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Školou realizované projekty z cizích zdrojů Spolupráce školy a dalších subjektů Stavební úpravy a rekonstrukce školy Výsledky inspekce provedené ČŠI Přílohy : I. Školní časopis ŠIPKA Číslo

3 Základní údaje o škole Název školy, sídlo Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Velké Karlovice č. 19 Zřizovatel, adresa zřizovatele Obec Velké Karlovice Velké Karlovice č. 70 Právní forma školy Příspěvková organizace právní subjekt od 1.ledna 2000 Ředitel školy PaedDr. Karel Vašut Statutární zástupce ředitele Mgr. Eva Cigániková Kontakt na zařízení Telefon, fax: web: Datum zařazení do sítě 22.března 1996 poslední aktualizace v síti identifikační číslo ředitelství v síti škol Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity. Základní škola kapacita 350 žáků Školní družina kapacita 60 žáků Školní klub kapacita 130 žáků Školní jídelna kapacita 425 jídel Údaje o Radě školy Rada školy zřízena dne 1. srpna 2005 Složení nové Rady školy od : MUDr. Vladimír Janýška, předseda Mgr. Pavel Pospíšil, místopředseda Mgr. Ilona Boháčová Mgr. Jan Drozd Josef Štuler Hana Valešová Josef Vašut Roman Zeť Jana Židová 3

4 Základní údaje o škole a součástech školy Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj 1. stupeň ,45 2. stupeň ,04 Školní družina ,8 Školní klub ,08 Školní jídelna ,66 Vzdělávací program školy vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2009/2010 v ročnících počet žáků Základní škola 16847/ Naše škola ZŠ 140/ , Volitelné a nepovinné předměty : Volitelné předměty : informatika, anglická konverzace, němčina Nepovinné předměty : křesťanská výchova Nabídka zájmových kroužků v rámci činnosti školního klubu: aerobik, sborový zpěv, matematický kroužek, novinářský kroužek, peer kroužek, šachový kroužek, valašský kroužek, biatlon, sportovní kroužek, Žákovský parlament, Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 : počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci Externí pracovníci 1 0,22 Přehled pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2010/2011 : Pedagogičtí pracovníci PaedDr. Karel Vašut Mgr. Eva Cigániková Mgr. Marie Kovaříková Mgr. Zdenka Gavlíková Mgr. Ilona Boháčová Mgr. Vladimíra Vašutová Daniela Detriková Mgr. Milena Mikulová Ing. Věra Němcová Mgr. Jana Tomková Mgr. Soňa Dujková Mgr. Jan Drozd Pracovní zařazení, funkce učitel, ředitel školy,výchovný poradce, zástupce ředitele učitel 4

5 Mgr.Jana Kozoková Mgr. Pavel Pospíšil Mgr. Jitka Koňaříková Ing. Jitka Ryplová Jana Klímová Ludmila Lešinská Jaroslav Batog učitel vychovatelka ŠD, vychovatelka ŠK externí učitel křesťanské výchovy Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 : počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 9 7,6 Přehled nepedagogických pracovníků školy ve školním roce 2010/2011: Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Eva Zbránková Josef Bukovjan do Radomír Pokorný od Petra Třetinová Milena Barošová Radka Horáková Anna Podešvová Antonína Bukovjanová Dana Kořístková Miluše Kantorová ekonomická a administrativní pracovnice školník uklízečka uklízečka vedoucí stravování vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka pomocnice v kuchyni Další vzdělávání pracovníků školy : Školení BOZP a PO Pravidla a kritéria hodnocení žáků všichni zaměstnanci všichni pedagogičtí pracovníci Školení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účast : Tvořivá škola činnostní učení 2 Rubikon 1 1 Tvořivá škola č. učení v 1. ročníku 1 Rubikon 2 1 Spec. studium pro koordinátory EVVO 1 Tvořivá škola č. učení M ve 4. a 5. ročníku 3 Příprava projektů na ZŠ a vyžívání ICT ve výuce 1 Vzdělávání managementu škol a školských zářízení 1 Účetní semináře 3x 1 5

6 Zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2010/2011 : Odklady školní docházky na 10/11 Zápis 8. února 2011 Odklady školní docházky na 2012/2013 Nastoupili do 1. třídy 2011/ Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2010/2011 : Gymnázium SOŠ SOU 8 leté 6 leté 4 leté přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí Žáci deváté třídy úspěšně složili přijímací zkoušky na střední školy a všichni byli přijati. Výsledky výchovy a vzdělávání Tabulka celkového prospěchu žáků ve škole za uplynulý školní rok 2010/2011 : Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo celkem s vyznamenáním Celkem 1.stupeň A B Celkem 2. stupeň Škola celkem Vzdělávací program Základní škola, podle kterého se vyučovalo poslední rok v pátém ročníku, a na něj navazující tematické plány, upravené tak, aby splňovaly také požadavky ŠVP Naše škola, byly ve všech předmětech splněny. V ostatních třídách se vyučovalo již čtvrtý rok podle školního vzdělávacího programu Naše škola. Jeho kvalitní realizace byla jedním ze základních cílů plánu školy pro školní rok

7 Tento vzdělávací program je na prvním stupni již několik let realizován s dobrými výsledky. V rámci jeho naplňování byly cílevědomě rozvíjeny klíčové kompetence a mezipředmětové vztahy. Bylo uskutečněno i několik projektů napříč jednotlivými předměty. Stejně se dařilo plnit cíle ŠVP i na druhém stupni. V průběhu celého roku jsme se zaměřili na efektivní organizaci a účinnou podporu rozvoje osobnosti žáků a na cílevědomější a systematičtější vkládání průřezových témat do výuky. Pravidelně na škole provádíme ve spolupráci s SCIO testování žáků osmých a tříd na zvládnutí klíčových kompetencí a devátých tříd na zvládnutí učiva českého jazyka, matematiky, obecně studijních předpokladů a anglického jazyka. V oblasti klíčových kompetencí jsme se letos zařadili mezi průměrné školy, největší problémy máme v sociálních dovednostech a pozitivních studijních návycích dětí. Naopak nadprůměrné výsledky máme v ekologickém chování a v toleranci a respektování ostatních. Proti předcházejícímu roku došlo k poklesu úrovně zvládnutí předmětů český jazyk, matematika a anglický jazyk. V českém a anglickém jazyce dosahují naši žáci lepší výsledky než 60% zúčastněných škol, v matematice máme lepší výsledky než 70% škol. Bylo konstatováno, že ve všech těchto předmětech je studijní potenciál žáků využíván optimálně a že výsledky v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. V rámci efektivního využívání ICT ve výuce byla využívána interaktivní tabule v učebně výtvarné výchovy, stejně jako dataprojektor připojený k PC v učebně fyziky a multimediální učebně. Rovněž počítače s výukovými programy a přístupem na internet byly hojně využívány žáky již od 1. třídy. Dobrou úroveň naší školy dokládá i úspěšná účast našich žáků v olympiádách a různých soutěžích. Vyučující připravili pro žáky školní kola těchto soutěží: anglická konverzace, Pythagoriáda, Matematický klokan, Přírodovědný klokan, olympiáda v matematice, českém jazyce a v dějepise, matematická korespondenční soutěž Taktik, recitační a pěvecká soutěž. Do okresních kol postoupili žáci v anglické konverzaci, v Pythagoriádě a měli jsme úspěšného řešitele i v matematické olympiádě. Do krajských kol postoupili žáci v dějepisné olympiádě a v olympiádě z českého jazyka. V soutěži Finanční gramotnost zvítězili naši žáci v krajském kole a získali 4. místo v republikovém kole. V konverzační soutěži v německém jazyce zvítězil žák naší školy v krajském a následně i v republikovém kole. Velmi vysoká byla také účast našich žáků ve sportovních soutěžích. Viz příloha. Všichni žáci složili úspěšně přijímací zkoušky na střední školy. Lyžařské kurzy Díky projektu na podporu a rozvoj pohybových a volnočasových aktivit dětí Základní školy Velké Karlovice v oblasti lyžování pro zimní sezonu 2010/2011, který financovala nadace Děti kultura sport, bylo možno realizovat týdenní lyžařské výcviky žáků první, šesté a sedmé třídy a zároveň i dvoudenní lyžařské kurzy pro žáky druhé, třetí, čtvrté a páté třídy a dva odpolední výcviky 8. a 9. třídy. Všechny se uskutečnily pod odborným vedením instruktorů z KYČERKAteam.cz. Výuka plavání Výuky v plaveckém bazéně ve Vsetíně se zúčastnili žáci 2. a 3. třídy. 7

8 Na 10 lekcí plavání dojížděli autobusem v pondělí od do Údaje o integrovaných žácích : Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2010/2011 : Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 5 1 Výchovné poradenství Ve školním roce 2010/2011 PPP Vsetín nebo Valašské Meziříčí vyšetřila 5 našich žáků, 2 žáci na vyšetření čekají. Mezi příspěvkové žáky byl zařazen jeden žák 5. ročníku. Všichni žáci, kterým byly diagnostikovány poruchy učení, jsou ve vyučování klasifikováni podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j / Mezi tyto žáky patří i ti, kterým PPP Vsetín navrhla hodnocení dle tohoto pokynu, bez potřeby speciální nápravy. V dubnu 2011 přijely do školy zástupkyně PPP Valašské Meziříčí a zúčastnily se hodiny matematiky v 8. třídě. Závěry a postřehy byly projednány s výchovnou poradkyni. Nápravu vad řeči nabízela ZŠ Karolinka. V rámci volby povolání prošli žáci 9. třídy v rámci profesních exkurzí několik podniků v místním regionu dřevařský závod Euro okna, v Pluskovci, byli se podívat na zdravotním středisku, navštívili Sklárny v Karolince. Absolvovali řadu náborových akcí jednotlivých škol a učilišť v rámci vyučování předmětu OV. Kromě toho navštívili Dny otevřených škol středních škol a učilišť, aby se seznámili s prostředím školy, pro kterou se rozhodli. Žáci 8. třídy navštívili v rámci profesních exkurzí mateřskou školu, místní kovárnu, byli se podívat, jak se vyrábí šindele, a na závěr si prohlédli rekreační středisko Tatra. Ve spolupráci s Úřadem práce byla organizována beseda o volbě povolání, z Úřadu práce přijel na besedu pan Lakomý. Společně oba ročníky absolvovali čtyři besedy s lékařem, kosmetičkou, kadeřnicí a s odborníkem o nebezpečí užívání drog. Pro 4. a 5.třídu jsme spolu s vychovatelkou školního klubu zorganizovali besedu se zástupci Policie ČR. V 8. i 9. třídě se i letos vyučovala Volba povolání, která byla rozložena do předmětů Občanská výchova, Výchova ke zdraví, Pracovní činnosti a Informatika. Z deváté třídy vychází 25 žáků. Z celkového počtu bude 16 žáků pokračovat ve 8

9 studiu v maturitních oborech a 9 žáků v učebních oborech. 3 žáci z 9. třídy budou studovat na gymnáziu. 20 žáků bude studovat v okrese Vsetín. Z 5.třídy odchází jedna žákyně na osmileté gymnázium ve Vsetíně. Jeden žák z 8. třídy ukončil základní povinnou devítiletou školní docházku. Do prvního ročníku školního roku 2011/2012 nastoupilo 23 žáků, z toho 10 žáků s odkladem. Pěti dětem byl schválen odklad školní docházky na rok 20012/2013. Prevence sociálně patologických jevů (2010/2011) Do peer programu na naší škole bylo zapojeno 15 žáků z 8.třídy. Schůzky probíhaly dle potřeby. Při organizování náročnějších akcí i několikrát týdně. Peeři byli velmi aktivní, podíleli se na zorganizování besed pro žáky naší školy týkajících se sociálně patologických jevů: (beseda o šikaně - 5. třída, beseda o kouření- 6. třída, beseda Holocaust třída, beseda o problémech s dospíváním 8.třída). Školní akce, na nichž se peeři aktivně podíleli: karneval, akce pro děti u Karlovského muzea, Pohádkový les, Mikuláš, výstava hraček v Karlovském muzeu - příprava her pro děti atd. Činnost školní družiny a školního klubu Školní družina Činnost školní družiny vycházela z celoročního projektu Škola kosmonautů. Ten byl rozdělen do deseti samostatných měsíčních projektů. V září všechny děti získaly průkaz kosmonauta, do kterého si v průběhu celého roku nalepovaly obrázky nálepky za splněné úkoly. Veškerá činnost byla zaměřena na Slunce, planety sluneční soustavy, komety, hvězdy, na vznik života na Zemi, na kosmonauty a rakety. Hry byly zaměřeny na trénink pozornosti, pohotovosti, rychlosti, postřehu, dovednosti a zručnosti. Uskutečnily se tyto tematické dny : 1. Den kosmonautů vytrvalostní test září 2. Den Slunce - říjen 3. Letecký den - květen Další tematické dny 4. Vánoce prosinec 5. Velikonoce aneb smrtka ven, vejce sem březen Školní klub V rámci činnosti školního klubu pracovalo i v letošním roce 11 zájmových kroužků. Členové Matematického kroužku se zúčastňovali matematických soutěží a olympiád a mezinárodní korespondenční soutěže. Cvičenky z kroužku Aerobiku reprezentovaly naši školu v řadě soutěží a jedna žákyně dosáhla úspěchu v celostátním kole aerobiku žákyň základních škol. Novinářský kroužek vydává školní časopis Šipka a v krajském kole celostátní soutěže Školní časopis roku 9

10 obsadil druhé místo. Valašský kroužek (3 oddělení) vystupoval na řadě akcí a folklorních festivalů a zúčastnil ve spolupráci se ZŠ v Makově mezinárodního projektu Děti, písničky a tance neznají hranice. Pěvecký kroužek zorganizoval soutěž Superstar a Sedmihlásek, jeden z členů kroužku Biatlonu nás reprezentoval v krajském kole. Velmi aktivní byly také další kroužky, např. šachový, sportovní a peer kroužek, které vyvíjely velmi aktivní činnost a mezi žáky o ně byl velký zájem. Náplní samotné činnosti školního klubu bylo jednou týdně odpoledne soutěží, dále hry na PC, společenské hry, sportovní hry v tělocvičně, páteční odpoledne promítání DVD. V prosinci proběhla Vánoční diskotéka s programem. Dále byly zorganizovány čtyři turnaje ve stolním fotbale, stol. tenisu, v šipkách a vánoční šachový turnaj. Pro mateřskou školu a I. stupeň byla připravena Mikulášská nadílka. Na jaře jsme uspořádali velikonoční výstavku O nejkrásnější kraslici a dekoraci a soutěž o nejkrásnější čarodějnici. Někdy se činnost školní klubu omezila na dozor nad žáky ve volných hodinách. Do školního klubu můžeme zařadit i práci Žákovského parlamentu, který se scházel jednou týdně a snažil se být prostředníkem mezi žáky a vedením školy. Od páté do deváté třídy, vždy jeden hoch a jedna dívka, vymýšleli pro své kamarády akce. Povedla se zimní olympiáda, do které se zapojila i školní družina, povedlo se stavění soch ze sněhu. Žákovský parlament přišel s nápadem vytvořit ve školním klubu tzv. Zeď rukou Ruce 2010/2011. Při této akci všichni žáci od páté třídy otiskli svoji jednu ruku na zeď a podepsali se. Každý rok přibudou ruce nových páťáků a všichni si mohou připomenout i ty kamarády, kteří už navštěvují střední školy. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Vydávání 4 čísel školního časopisu Šipka (viz. Příloha) Oslava osvobození Velkých Karlovic Den matek 1. třída Mikulášská nadílka Divadelní představení 2x Filmové představení Profesní exkurze žáků 7., 8. a 9. tř., Beseda se zástupcem Úřadu práce Dopravní výchova pro 4. třídu Vánoční jarmark u muzea Karlovské muzeum - spolupráce při vernisáži Návštěvy výstav a akcí Karlovského muzea Celoškolní soutěž v třídění odpadu Soutěž o nejlepší referát školy Veřejná vystoupení souboru Valášek, v rámci projektu Děti písničky a tance neznají hranice ( i v zahraničí) Vystoupení pěveckého sboru a souboru Valášek na kateřinském jarmaku a pomoc při zajištění průběhu Školní výlety třída Informace o dění v naší škole lze nají na webových stránkách školy: a tance neznají hranice ( 2x v zahraničí) Soutěže a přehlídky 10

11 Počty účastníků : Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okrskové kolo Okresní kolo Soutěž v anglické konverzaci 14 1 Pythagoriáda 6.,7.,8., 35 5 Pythagoriáda 5 16 Matematická olympiáda 5 1 Matematický klokan 5.tř tř 20 4.tř 17 Krajské kolo Recitační soutěž 25 Olympiáda českého jazyka 20 Pěvecká soutěž Sedmihlásek 51 2 Pěvecká soutěž Superstar 65 Dějepisná olympiáda 30 1 Košíková Sálová kopaná Lehká atletika pohár ČR Vybíjená Šipky 12 Stolní tenis 35 Atletická všestrannost Atlletický čtyřboj Biatlon 35 Sportovec školy 79 Leger test 63 Lyžařské sjezdařské závody 75 Referát roku 20 Soutěž v aerobiku 46 Šachové turnaje 16 Taktik 35 Celostát ní kolo Finanční gramotnost Matem. maraton 15 Přírodovědný klokan 57 Rubikon 30 6 Soutěž v něm. konverzaci Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11

12 Děti, písničky a tance neznají hranice Naše škola ve spolupráci se Základní školou v Makově za podpory obecních úřadů v obou obcích ukončila dvouletou etapu realizace projektu Děti, písničky a tance neznají hranice v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika a Česká republika Šlo při něm o aktivní zapojení a výchovu dětí v oblasti kulturního povědomí a sounáležitosti v regionálních podmínkách česko-slovenského pohraničí. Cílem projektu na obou stranách hranice byla obnova a zachování kulturních tradic a zvyků především v oblasti lidových tanců a písní z Makova a Velkých Karlovic. Byly při něm vytvořeny co nejlepší podmínky pro práci dětských folklorních souborů na obou školách a jejich odpovídající vybavení kroji a hudebními nástroji. Uskutečnila se pracovní setkání a 8 společných vystoupení našich dětských souborů. V průběhu školního roku se uskutečnila celkem čtyři společná vystoupení (2 ve Velkých Karlovicích a 2 v Makově). Výsledkem projektu je i vydání 500 kusů publikace Děti, písničky a tance neznají hranice, jejímž obsahem je pojednání o kroji z Velkých Karlovic doplněné o fotografie, zápisy Karlovských písní a tanců. Jako příloha bylo vydáno DVD s ukázkami 20 karlovských tanců. Školou realizované projekty z cizích zdrojů Projekt na podporu a rozvoj pohybových a volnočasových aktivit dětí Základní školy Velké Karlovice v oblasti lyžování pro zimní sezonu 2010/2011 Projekt byl připraven ve spolupráci s nadací Děti kultura sport. Z prostředků nadace Kč - byly financovány týdenní lyžařské výcviky, dopolední a odpolední výuky lyžování, školní lyžařské závody a činnost lyžařského kroužku ve SKI AREÁLU SYNOT KYČERKA Velké Karlovice. Dále byly zakoupeny jízdenky na lyžařské vleky jako odměny a ocenění za umístění na lyžařských závodech pořádaných školou, za výborné studijní výsledky a reprezentaci školy ve znalostních olympiádách, sportovních a kulturních akcích. Všechny třídy alespoň na jeden den využily volného vstupu na lyžařský vlek na Kyčerce pod odborným vedením instruktorů z KYČERKAteam.cz. Rozvoj informačních a komunikačních technologií pro žáky Základní školy Velké Karlovice Ve spolupráci se společností KIMEX CASINO,a.s. byl realizován projekt na rozvoj informačních a komunikačních technologií pro žáky Základní školy Velké Karlovice v hodnotě Kč. Jednalo se o nákup interaktivního dataprojektoru, nové magnetické tabule a programů pro zintenzivnění výuky s využitím ICT technologií v 1. třídě. Vytvoření podmínek pro soustavnou a kvalitní údržbu travnatých ploch sportovního areálu v okolí Základní školy Velké Karlovice. Z dotace Kč, které věnovala nadace Děti-kultura-sport, byl zakoupen traktor na sečení trávy v areálu školy.. Spolupráce školy a dalších subjektů. Spolupráce s Unií rodičů má na naší škole dlouholetou tradici. Společně organizujeme kulturní akce, sportovní soutěže a různé akce pro děti. 12

13 Unie přispívá na odměny nejlepším žákům na konci školního roku a financuje každoročně nákup triček s logem školy pro žáky první třídy. Velmi dobře se rozvíjí spolupráce se Základní uměleckou školou v Karolince. V budově naší školy jsou k dispozici prostory pro výuku hudebního oddělení pro děti z Velkých Karlovic. Tradičně dobrá je spolupráce školy s Karlovským muzeem. Její součástí je volný vstup do muzea pro žáky školy s vyučujícími, a spolupráce při přípravě některých výstav. Již několik let připravujeme společně vernisáž 1. května. Třídy se zúčastňují pravidelných úterních ukázek různých řemesel. Kvalitní úroveň má spolupráce s místní knihovnou, která připravuje pro žáky školy besedy. Spolupráce se sportovními oddíly v obci je zaměřena na práci s mládeží - tenisový oddíl TJ Skiturist využívá bezplatně naše tenisové kurty. FC Velké Karlovice nám umožňuje využít při hodinách tělocviku hřiště a využívá bezplatný pronájem naší tělocvičny pro zimní trénink žáků. TJ Tatran pro nás organizuje šachový turnaj a pomáhá s vedením šachového kroužku. Tradičně dobrá je spolupráce s MěÚ Vsetín, odborem dopravy, který pořádá besedy dopravní výchovy pro žáky 4. ročníku. Pro žáky 8. ročníku pořádá Úřad práce besedu k volbě povolání. V rámci profesních exkurzí je již dlouhodobě velmi kvalitní spolupráce se zástupci místních firem například : hotel Tatra, dřevozpracující podnik Timber, zdravotní středisko Velké Karlovice, Obecní úřad Velké Karlovice, MŠ a další. Stavební úpravy a rekonstrukce školy V tomto školním roce byly prováděny běžné opravy a drobné rekonstrukce. Byl vybudován nájezd do suterénu, provedeny úpravy okolí školy a vytvořeny podmínky pro instalaci nových tabulí a interaktivních dataprojektorů do všech tříd. Byly provedeny opravy poškozených maleb a omítek. Průběžně byl obnoven antukový povrch na kurtech a běžeckém oválu. Nově omítnuty, vymalovány a upraveny byly i sklepní prostory, které budou sloužit jako lyžárna pro žáky. Výsledky inspekce provedené ČŠI Ve školním roce nebyla provedena žádná kontrola ze strany ČŠI. Projednáno pedagogickou radou dne: ředitel školy 13

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín 75606 Velké Karlovice č. 19, tel: 571444015, E-mail: zsvk@zsvk.cz

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín 75606 Velké Karlovice č. 19, tel: 571444015, E-mail: zsvk@zsvk.cz Č.j.: ZŠ 100 /2012 Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 /2012 Velké Karlovice 3.9.2012 PaedDr.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2013 2014 Zlín dne 14. 10. 2014 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2014 2015 Zlín dne 1. 10. 2015 Blanka Kalendová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více