Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Velké Karlovice č. 19, tel: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín 75606 Velké Karlovice č. 19, tel: 571444015, E-mail: zsvk@zsvk.cz"

Transkript

1 Č.j.: ZŠ 115 /2011 Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010 /2011 Velké Karlovice PaedDr. Karel Vašut, ředitel školy 1

2 Obsah : Základní údaje o škole... 3 Vzdělávací program školy... 4 Pracovníci školy... 4 Další vzdělávání pracovníků školy :... 5 Zařazování dětí a žáků... 6 Výsledky výchovy a vzdělávání... 6 Údaje o integrovaných žácích :... 8 Výchovné poradenství... 8 Prevence sociálně patologických jevů (2010/2011)... 9 Činnost školní družiny a školního klubu... 9 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Soutěže a přehlídky Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Školou realizované projekty z cizích zdrojů Spolupráce školy a dalších subjektů Stavební úpravy a rekonstrukce školy Výsledky inspekce provedené ČŠI Přílohy : I. Školní časopis ŠIPKA Číslo

3 Základní údaje o škole Název školy, sídlo Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Velké Karlovice č. 19 Zřizovatel, adresa zřizovatele Obec Velké Karlovice Velké Karlovice č. 70 Právní forma školy Příspěvková organizace právní subjekt od 1.ledna 2000 Ředitel školy PaedDr. Karel Vašut Statutární zástupce ředitele Mgr. Eva Cigániková Kontakt na zařízení Telefon, fax: web: Datum zařazení do sítě 22.března 1996 poslední aktualizace v síti identifikační číslo ředitelství v síti škol Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity. Základní škola kapacita 350 žáků Školní družina kapacita 60 žáků Školní klub kapacita 130 žáků Školní jídelna kapacita 425 jídel Údaje o Radě školy Rada školy zřízena dne 1. srpna 2005 Složení nové Rady školy od : MUDr. Vladimír Janýška, předseda Mgr. Pavel Pospíšil, místopředseda Mgr. Ilona Boháčová Mgr. Jan Drozd Josef Štuler Hana Valešová Josef Vašut Roman Zeť Jana Židová 3

4 Základní údaje o škole a součástech školy Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj 1. stupeň ,45 2. stupeň ,04 Školní družina ,8 Školní klub ,08 Školní jídelna ,66 Vzdělávací program školy vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2009/2010 v ročnících počet žáků Základní škola 16847/ Naše škola ZŠ 140/ , Volitelné a nepovinné předměty : Volitelné předměty : informatika, anglická konverzace, němčina Nepovinné předměty : křesťanská výchova Nabídka zájmových kroužků v rámci činnosti školního klubu: aerobik, sborový zpěv, matematický kroužek, novinářský kroužek, peer kroužek, šachový kroužek, valašský kroužek, biatlon, sportovní kroužek, Žákovský parlament, Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 : počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci Externí pracovníci 1 0,22 Přehled pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2010/2011 : Pedagogičtí pracovníci PaedDr. Karel Vašut Mgr. Eva Cigániková Mgr. Marie Kovaříková Mgr. Zdenka Gavlíková Mgr. Ilona Boháčová Mgr. Vladimíra Vašutová Daniela Detriková Mgr. Milena Mikulová Ing. Věra Němcová Mgr. Jana Tomková Mgr. Soňa Dujková Mgr. Jan Drozd Pracovní zařazení, funkce učitel, ředitel školy,výchovný poradce, zástupce ředitele učitel 4

5 Mgr.Jana Kozoková Mgr. Pavel Pospíšil Mgr. Jitka Koňaříková Ing. Jitka Ryplová Jana Klímová Ludmila Lešinská Jaroslav Batog učitel vychovatelka ŠD, vychovatelka ŠK externí učitel křesťanské výchovy Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 : počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 9 7,6 Přehled nepedagogických pracovníků školy ve školním roce 2010/2011: Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Eva Zbránková Josef Bukovjan do Radomír Pokorný od Petra Třetinová Milena Barošová Radka Horáková Anna Podešvová Antonína Bukovjanová Dana Kořístková Miluše Kantorová ekonomická a administrativní pracovnice školník uklízečka uklízečka vedoucí stravování vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka pomocnice v kuchyni Další vzdělávání pracovníků školy : Školení BOZP a PO Pravidla a kritéria hodnocení žáků všichni zaměstnanci všichni pedagogičtí pracovníci Školení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účast : Tvořivá škola činnostní učení 2 Rubikon 1 1 Tvořivá škola č. učení v 1. ročníku 1 Rubikon 2 1 Spec. studium pro koordinátory EVVO 1 Tvořivá škola č. učení M ve 4. a 5. ročníku 3 Příprava projektů na ZŠ a vyžívání ICT ve výuce 1 Vzdělávání managementu škol a školských zářízení 1 Účetní semináře 3x 1 5

6 Zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2010/2011 : Odklady školní docházky na 10/11 Zápis 8. února 2011 Odklady školní docházky na 2012/2013 Nastoupili do 1. třídy 2011/ Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2010/2011 : Gymnázium SOŠ SOU 8 leté 6 leté 4 leté přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí Žáci deváté třídy úspěšně složili přijímací zkoušky na střední školy a všichni byli přijati. Výsledky výchovy a vzdělávání Tabulka celkového prospěchu žáků ve škole za uplynulý školní rok 2010/2011 : Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo celkem s vyznamenáním Celkem 1.stupeň A B Celkem 2. stupeň Škola celkem Vzdělávací program Základní škola, podle kterého se vyučovalo poslední rok v pátém ročníku, a na něj navazující tematické plány, upravené tak, aby splňovaly také požadavky ŠVP Naše škola, byly ve všech předmětech splněny. V ostatních třídách se vyučovalo již čtvrtý rok podle školního vzdělávacího programu Naše škola. Jeho kvalitní realizace byla jedním ze základních cílů plánu školy pro školní rok

7 Tento vzdělávací program je na prvním stupni již několik let realizován s dobrými výsledky. V rámci jeho naplňování byly cílevědomě rozvíjeny klíčové kompetence a mezipředmětové vztahy. Bylo uskutečněno i několik projektů napříč jednotlivými předměty. Stejně se dařilo plnit cíle ŠVP i na druhém stupni. V průběhu celého roku jsme se zaměřili na efektivní organizaci a účinnou podporu rozvoje osobnosti žáků a na cílevědomější a systematičtější vkládání průřezových témat do výuky. Pravidelně na škole provádíme ve spolupráci s SCIO testování žáků osmých a tříd na zvládnutí klíčových kompetencí a devátých tříd na zvládnutí učiva českého jazyka, matematiky, obecně studijních předpokladů a anglického jazyka. V oblasti klíčových kompetencí jsme se letos zařadili mezi průměrné školy, největší problémy máme v sociálních dovednostech a pozitivních studijních návycích dětí. Naopak nadprůměrné výsledky máme v ekologickém chování a v toleranci a respektování ostatních. Proti předcházejícímu roku došlo k poklesu úrovně zvládnutí předmětů český jazyk, matematika a anglický jazyk. V českém a anglickém jazyce dosahují naši žáci lepší výsledky než 60% zúčastněných škol, v matematice máme lepší výsledky než 70% škol. Bylo konstatováno, že ve všech těchto předmětech je studijní potenciál žáků využíván optimálně a že výsledky v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. V rámci efektivního využívání ICT ve výuce byla využívána interaktivní tabule v učebně výtvarné výchovy, stejně jako dataprojektor připojený k PC v učebně fyziky a multimediální učebně. Rovněž počítače s výukovými programy a přístupem na internet byly hojně využívány žáky již od 1. třídy. Dobrou úroveň naší školy dokládá i úspěšná účast našich žáků v olympiádách a různých soutěžích. Vyučující připravili pro žáky školní kola těchto soutěží: anglická konverzace, Pythagoriáda, Matematický klokan, Přírodovědný klokan, olympiáda v matematice, českém jazyce a v dějepise, matematická korespondenční soutěž Taktik, recitační a pěvecká soutěž. Do okresních kol postoupili žáci v anglické konverzaci, v Pythagoriádě a měli jsme úspěšného řešitele i v matematické olympiádě. Do krajských kol postoupili žáci v dějepisné olympiádě a v olympiádě z českého jazyka. V soutěži Finanční gramotnost zvítězili naši žáci v krajském kole a získali 4. místo v republikovém kole. V konverzační soutěži v německém jazyce zvítězil žák naší školy v krajském a následně i v republikovém kole. Velmi vysoká byla také účast našich žáků ve sportovních soutěžích. Viz příloha. Všichni žáci složili úspěšně přijímací zkoušky na střední školy. Lyžařské kurzy Díky projektu na podporu a rozvoj pohybových a volnočasových aktivit dětí Základní školy Velké Karlovice v oblasti lyžování pro zimní sezonu 2010/2011, který financovala nadace Děti kultura sport, bylo možno realizovat týdenní lyžařské výcviky žáků první, šesté a sedmé třídy a zároveň i dvoudenní lyžařské kurzy pro žáky druhé, třetí, čtvrté a páté třídy a dva odpolední výcviky 8. a 9. třídy. Všechny se uskutečnily pod odborným vedením instruktorů z KYČERKAteam.cz. Výuka plavání Výuky v plaveckém bazéně ve Vsetíně se zúčastnili žáci 2. a 3. třídy. 7

8 Na 10 lekcí plavání dojížděli autobusem v pondělí od do Údaje o integrovaných žácích : Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2010/2011 : Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 5 1 Výchovné poradenství Ve školním roce 2010/2011 PPP Vsetín nebo Valašské Meziříčí vyšetřila 5 našich žáků, 2 žáci na vyšetření čekají. Mezi příspěvkové žáky byl zařazen jeden žák 5. ročníku. Všichni žáci, kterým byly diagnostikovány poruchy učení, jsou ve vyučování klasifikováni podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j / Mezi tyto žáky patří i ti, kterým PPP Vsetín navrhla hodnocení dle tohoto pokynu, bez potřeby speciální nápravy. V dubnu 2011 přijely do školy zástupkyně PPP Valašské Meziříčí a zúčastnily se hodiny matematiky v 8. třídě. Závěry a postřehy byly projednány s výchovnou poradkyni. Nápravu vad řeči nabízela ZŠ Karolinka. V rámci volby povolání prošli žáci 9. třídy v rámci profesních exkurzí několik podniků v místním regionu dřevařský závod Euro okna, v Pluskovci, byli se podívat na zdravotním středisku, navštívili Sklárny v Karolince. Absolvovali řadu náborových akcí jednotlivých škol a učilišť v rámci vyučování předmětu OV. Kromě toho navštívili Dny otevřených škol středních škol a učilišť, aby se seznámili s prostředím školy, pro kterou se rozhodli. Žáci 8. třídy navštívili v rámci profesních exkurzí mateřskou školu, místní kovárnu, byli se podívat, jak se vyrábí šindele, a na závěr si prohlédli rekreační středisko Tatra. Ve spolupráci s Úřadem práce byla organizována beseda o volbě povolání, z Úřadu práce přijel na besedu pan Lakomý. Společně oba ročníky absolvovali čtyři besedy s lékařem, kosmetičkou, kadeřnicí a s odborníkem o nebezpečí užívání drog. Pro 4. a 5.třídu jsme spolu s vychovatelkou školního klubu zorganizovali besedu se zástupci Policie ČR. V 8. i 9. třídě se i letos vyučovala Volba povolání, která byla rozložena do předmětů Občanská výchova, Výchova ke zdraví, Pracovní činnosti a Informatika. Z deváté třídy vychází 25 žáků. Z celkového počtu bude 16 žáků pokračovat ve 8

9 studiu v maturitních oborech a 9 žáků v učebních oborech. 3 žáci z 9. třídy budou studovat na gymnáziu. 20 žáků bude studovat v okrese Vsetín. Z 5.třídy odchází jedna žákyně na osmileté gymnázium ve Vsetíně. Jeden žák z 8. třídy ukončil základní povinnou devítiletou školní docházku. Do prvního ročníku školního roku 2011/2012 nastoupilo 23 žáků, z toho 10 žáků s odkladem. Pěti dětem byl schválen odklad školní docházky na rok 20012/2013. Prevence sociálně patologických jevů (2010/2011) Do peer programu na naší škole bylo zapojeno 15 žáků z 8.třídy. Schůzky probíhaly dle potřeby. Při organizování náročnějších akcí i několikrát týdně. Peeři byli velmi aktivní, podíleli se na zorganizování besed pro žáky naší školy týkajících se sociálně patologických jevů: (beseda o šikaně - 5. třída, beseda o kouření- 6. třída, beseda Holocaust třída, beseda o problémech s dospíváním 8.třída). Školní akce, na nichž se peeři aktivně podíleli: karneval, akce pro děti u Karlovského muzea, Pohádkový les, Mikuláš, výstava hraček v Karlovském muzeu - příprava her pro děti atd. Činnost školní družiny a školního klubu Školní družina Činnost školní družiny vycházela z celoročního projektu Škola kosmonautů. Ten byl rozdělen do deseti samostatných měsíčních projektů. V září všechny děti získaly průkaz kosmonauta, do kterého si v průběhu celého roku nalepovaly obrázky nálepky za splněné úkoly. Veškerá činnost byla zaměřena na Slunce, planety sluneční soustavy, komety, hvězdy, na vznik života na Zemi, na kosmonauty a rakety. Hry byly zaměřeny na trénink pozornosti, pohotovosti, rychlosti, postřehu, dovednosti a zručnosti. Uskutečnily se tyto tematické dny : 1. Den kosmonautů vytrvalostní test září 2. Den Slunce - říjen 3. Letecký den - květen Další tematické dny 4. Vánoce prosinec 5. Velikonoce aneb smrtka ven, vejce sem březen Školní klub V rámci činnosti školního klubu pracovalo i v letošním roce 11 zájmových kroužků. Členové Matematického kroužku se zúčastňovali matematických soutěží a olympiád a mezinárodní korespondenční soutěže. Cvičenky z kroužku Aerobiku reprezentovaly naši školu v řadě soutěží a jedna žákyně dosáhla úspěchu v celostátním kole aerobiku žákyň základních škol. Novinářský kroužek vydává školní časopis Šipka a v krajském kole celostátní soutěže Školní časopis roku 9

10 obsadil druhé místo. Valašský kroužek (3 oddělení) vystupoval na řadě akcí a folklorních festivalů a zúčastnil ve spolupráci se ZŠ v Makově mezinárodního projektu Děti, písničky a tance neznají hranice. Pěvecký kroužek zorganizoval soutěž Superstar a Sedmihlásek, jeden z členů kroužku Biatlonu nás reprezentoval v krajském kole. Velmi aktivní byly také další kroužky, např. šachový, sportovní a peer kroužek, které vyvíjely velmi aktivní činnost a mezi žáky o ně byl velký zájem. Náplní samotné činnosti školního klubu bylo jednou týdně odpoledne soutěží, dále hry na PC, společenské hry, sportovní hry v tělocvičně, páteční odpoledne promítání DVD. V prosinci proběhla Vánoční diskotéka s programem. Dále byly zorganizovány čtyři turnaje ve stolním fotbale, stol. tenisu, v šipkách a vánoční šachový turnaj. Pro mateřskou školu a I. stupeň byla připravena Mikulášská nadílka. Na jaře jsme uspořádali velikonoční výstavku O nejkrásnější kraslici a dekoraci a soutěž o nejkrásnější čarodějnici. Někdy se činnost školní klubu omezila na dozor nad žáky ve volných hodinách. Do školního klubu můžeme zařadit i práci Žákovského parlamentu, který se scházel jednou týdně a snažil se být prostředníkem mezi žáky a vedením školy. Od páté do deváté třídy, vždy jeden hoch a jedna dívka, vymýšleli pro své kamarády akce. Povedla se zimní olympiáda, do které se zapojila i školní družina, povedlo se stavění soch ze sněhu. Žákovský parlament přišel s nápadem vytvořit ve školním klubu tzv. Zeď rukou Ruce 2010/2011. Při této akci všichni žáci od páté třídy otiskli svoji jednu ruku na zeď a podepsali se. Každý rok přibudou ruce nových páťáků a všichni si mohou připomenout i ty kamarády, kteří už navštěvují střední školy. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Vydávání 4 čísel školního časopisu Šipka (viz. Příloha) Oslava osvobození Velkých Karlovic Den matek 1. třída Mikulášská nadílka Divadelní představení 2x Filmové představení Profesní exkurze žáků 7., 8. a 9. tř., Beseda se zástupcem Úřadu práce Dopravní výchova pro 4. třídu Vánoční jarmark u muzea Karlovské muzeum - spolupráce při vernisáži Návštěvy výstav a akcí Karlovského muzea Celoškolní soutěž v třídění odpadu Soutěž o nejlepší referát školy Veřejná vystoupení souboru Valášek, v rámci projektu Děti písničky a tance neznají hranice ( i v zahraničí) Vystoupení pěveckého sboru a souboru Valášek na kateřinském jarmaku a pomoc při zajištění průběhu Školní výlety třída Informace o dění v naší škole lze nají na webových stránkách školy: a tance neznají hranice ( 2x v zahraničí) Soutěže a přehlídky 10

11 Počty účastníků : Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okrskové kolo Okresní kolo Soutěž v anglické konverzaci 14 1 Pythagoriáda 6.,7.,8., 35 5 Pythagoriáda 5 16 Matematická olympiáda 5 1 Matematický klokan 5.tř tř 20 4.tř 17 Krajské kolo Recitační soutěž 25 Olympiáda českého jazyka 20 Pěvecká soutěž Sedmihlásek 51 2 Pěvecká soutěž Superstar 65 Dějepisná olympiáda 30 1 Košíková Sálová kopaná Lehká atletika pohár ČR Vybíjená Šipky 12 Stolní tenis 35 Atletická všestrannost Atlletický čtyřboj Biatlon 35 Sportovec školy 79 Leger test 63 Lyžařské sjezdařské závody 75 Referát roku 20 Soutěž v aerobiku 46 Šachové turnaje 16 Taktik 35 Celostát ní kolo Finanční gramotnost Matem. maraton 15 Přírodovědný klokan 57 Rubikon 30 6 Soutěž v něm. konverzaci Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11

12 Děti, písničky a tance neznají hranice Naše škola ve spolupráci se Základní školou v Makově za podpory obecních úřadů v obou obcích ukončila dvouletou etapu realizace projektu Děti, písničky a tance neznají hranice v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika a Česká republika Šlo při něm o aktivní zapojení a výchovu dětí v oblasti kulturního povědomí a sounáležitosti v regionálních podmínkách česko-slovenského pohraničí. Cílem projektu na obou stranách hranice byla obnova a zachování kulturních tradic a zvyků především v oblasti lidových tanců a písní z Makova a Velkých Karlovic. Byly při něm vytvořeny co nejlepší podmínky pro práci dětských folklorních souborů na obou školách a jejich odpovídající vybavení kroji a hudebními nástroji. Uskutečnila se pracovní setkání a 8 společných vystoupení našich dětských souborů. V průběhu školního roku se uskutečnila celkem čtyři společná vystoupení (2 ve Velkých Karlovicích a 2 v Makově). Výsledkem projektu je i vydání 500 kusů publikace Děti, písničky a tance neznají hranice, jejímž obsahem je pojednání o kroji z Velkých Karlovic doplněné o fotografie, zápisy Karlovských písní a tanců. Jako příloha bylo vydáno DVD s ukázkami 20 karlovských tanců. Školou realizované projekty z cizích zdrojů Projekt na podporu a rozvoj pohybových a volnočasových aktivit dětí Základní školy Velké Karlovice v oblasti lyžování pro zimní sezonu 2010/2011 Projekt byl připraven ve spolupráci s nadací Děti kultura sport. Z prostředků nadace Kč - byly financovány týdenní lyžařské výcviky, dopolední a odpolední výuky lyžování, školní lyžařské závody a činnost lyžařského kroužku ve SKI AREÁLU SYNOT KYČERKA Velké Karlovice. Dále byly zakoupeny jízdenky na lyžařské vleky jako odměny a ocenění za umístění na lyžařských závodech pořádaných školou, za výborné studijní výsledky a reprezentaci školy ve znalostních olympiádách, sportovních a kulturních akcích. Všechny třídy alespoň na jeden den využily volného vstupu na lyžařský vlek na Kyčerce pod odborným vedením instruktorů z KYČERKAteam.cz. Rozvoj informačních a komunikačních technologií pro žáky Základní školy Velké Karlovice Ve spolupráci se společností KIMEX CASINO,a.s. byl realizován projekt na rozvoj informačních a komunikačních technologií pro žáky Základní školy Velké Karlovice v hodnotě Kč. Jednalo se o nákup interaktivního dataprojektoru, nové magnetické tabule a programů pro zintenzivnění výuky s využitím ICT technologií v 1. třídě. Vytvoření podmínek pro soustavnou a kvalitní údržbu travnatých ploch sportovního areálu v okolí Základní školy Velké Karlovice. Z dotace Kč, které věnovala nadace Děti-kultura-sport, byl zakoupen traktor na sečení trávy v areálu školy.. Spolupráce školy a dalších subjektů. Spolupráce s Unií rodičů má na naší škole dlouholetou tradici. Společně organizujeme kulturní akce, sportovní soutěže a různé akce pro děti. 12

13 Unie přispívá na odměny nejlepším žákům na konci školního roku a financuje každoročně nákup triček s logem školy pro žáky první třídy. Velmi dobře se rozvíjí spolupráce se Základní uměleckou školou v Karolince. V budově naší školy jsou k dispozici prostory pro výuku hudebního oddělení pro děti z Velkých Karlovic. Tradičně dobrá je spolupráce školy s Karlovským muzeem. Její součástí je volný vstup do muzea pro žáky školy s vyučujícími, a spolupráce při přípravě některých výstav. Již několik let připravujeme společně vernisáž 1. května. Třídy se zúčastňují pravidelných úterních ukázek různých řemesel. Kvalitní úroveň má spolupráce s místní knihovnou, která připravuje pro žáky školy besedy. Spolupráce se sportovními oddíly v obci je zaměřena na práci s mládeží - tenisový oddíl TJ Skiturist využívá bezplatně naše tenisové kurty. FC Velké Karlovice nám umožňuje využít při hodinách tělocviku hřiště a využívá bezplatný pronájem naší tělocvičny pro zimní trénink žáků. TJ Tatran pro nás organizuje šachový turnaj a pomáhá s vedením šachového kroužku. Tradičně dobrá je spolupráce s MěÚ Vsetín, odborem dopravy, který pořádá besedy dopravní výchovy pro žáky 4. ročníku. Pro žáky 8. ročníku pořádá Úřad práce besedu k volbě povolání. V rámci profesních exkurzí je již dlouhodobě velmi kvalitní spolupráce se zástupci místních firem například : hotel Tatra, dřevozpracující podnik Timber, zdravotní středisko Velké Karlovice, Obecní úřad Velké Karlovice, MŠ a další. Stavební úpravy a rekonstrukce školy V tomto školním roce byly prováděny běžné opravy a drobné rekonstrukce. Byl vybudován nájezd do suterénu, provedeny úpravy okolí školy a vytvořeny podmínky pro instalaci nových tabulí a interaktivních dataprojektorů do všech tříd. Byly provedeny opravy poškozených maleb a omítek. Průběžně byl obnoven antukový povrch na kurtech a běžeckém oválu. Nově omítnuty, vymalovány a upraveny byly i sklepní prostory, které budou sloužit jako lyžárna pro žáky. Výsledky inspekce provedené ČŠI Ve školním roce nebyla provedena žádná kontrola ze strany ČŠI. Projednáno pedagogickou radou dne: ředitel školy 13

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín 75606 Velké Karlovice č. 19, tel: 571444015, E-mail: zsvk@zsvk.cz

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín 75606 Velké Karlovice č. 19, tel: 571444015, E-mail: zsvk@zsvk.cz Č.j.: ZŠ 100 /2012 Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 /2012 Velké Karlovice 3.9.2012 PaedDr.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 V Blansku dne 8.0.2008 Č.j. ERB/528/08 A.2./A 0 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Obsah : I. Základní údaje o

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. Základní škola KELČ, okres Vsetín

Výroční zpráva. o činnosti školy. Základní škola KELČ, okres Vsetín Základní škola KELČ, okres Vsetín Kelč 229 756 43 KELČ Tel/ Fax: 571 641 127 http://zskelc.sweb.cz e-mail: zskelc@vm.inext.cz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

A) Organizace vyučování a provozu školy

A) Organizace vyučování a provozu školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 OBSAH: I. Charakteristika školy 2 II. Vzdělávací program školy 5 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah: Výroční zpráva základní školy... str. 3 17 Základní údaje Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2010/ 2011. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2010/ 2011. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová Výroční zpráva o činnosti školy 2010/ 2011 Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová 1 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo: Základní škola Huslenky, okres Vsetín příspěvková organizace Zřizovatel,

Více