Komentář ke statistickému výkazu za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentář ke statistickému výkazu za rok 2009"

Transkript

1 Kmentář ke statistickému výkazu za rk 2009 Městská knihvna Ržnv pd Radhštěm, příspěvkvá rganizace (včetně pbček) Demgrafické údaje Obyvatelstv: Ržnv pd Radhštěm Pčet byvatel Pčet byvatel d 15 let Čtenáři: Ržnv pd Radhštěm Pčet registrvaných čtenářů Z th registrvaných čtenářů d let Pčet návštěvníků Pčet pbček a knihven: 3 pbčky v městských částech Tylvice, Hážvice, Hrní Paseky. 7 knihven střediskvých Místní knihvny Hutisk Slanec, Prstřední Bečva, Dlní Bečva, Vigantice, Valašská Bystřice, Vidče, Střítež nad Bečvu. Knihvní fnd (nezahrnuje 7 střediskvých knihven): Částka na nákup knihvníh fndu Městská knihvna Ržnv p.r. + pbčky ,- Z th ( ,- peridika) a (38 942,- EIZ) , ,- Přírůstek knihvníh fndu: k. j k. j k. j. Úbytek knihvníh fndu: k. j k. j k. j. Pčet debíraných peridik: Při akvizici mngrafií je kladen důraz na nákup krmě ddechvé a ppulární literatury také kvalitní beletrie a naučné literatury. D fndu se nakupují dkumenty, jež jsu čast žádány uživateli knihvny prstřednictvím služby MVS z jiných knihven. Byl vyřazen vetší mnžství zastaralých dkumentů, které byly umístěny v depzitním skladišti a půvdně byly sučástí fndu pbčky v Hážvicích. Následně pak byla prvedena revize fndu pbčky v Hážvicích. Také se kntinuálně pkračuje v nákupu knihvníh fndu zvukvých dkumentů pr zrakvě pstižené, fndu zvukvých knih. Při akvizici fndu hudebníh ddělení je kladen důraz na rzmanitst a hlavně kncepčnst při výběru dkumentů. Jsu převážně vybírány dkumenty v běžné bchdní síti spíše nedstupné. Prfesní vzdělávání pracvníků (navštívené semináře, šklení výčet nejdůležitějších): Název šklení Míst Pčet účastníku z Měk Ržnv p.r. Persnální management Jihlava 1 Zvukvé knihvny v rce 2009 Třebíč 1 Fundraising Luny 2 Bibli-terapie v práci s dětsku knihu Brn 2 Kmunitná knižnica III. Nvé Zámky (SK) 1 Knihvny a seniři Vsetín 2

2 Elektrnické služby knihven Zlín 1 Lginet sftware pr správu majetku Ržnv 2 Nvela zákna účetnictví Vsetín 1 Hspdaření s majetkem v návaznsti na legislativní změny Ostrava 1 Nemcenské pjištění Vsetín 1 Rekvalifikační knihvnický kurs - MSVK Ostrava 1 V blasti vzdělávání je snahu udržvat přehled pracvníků aktuálních tázkách a dbrných prblémech sučasnéh knihvnictví v ČR. Knihvna je institucinálním členem SKIP. V listpadu 2009 knihvna pdala pdklady pr případné šklení pracvníků v rámci prjektu Nárdní knihvny a Unie zaměstnaneckých svazů. Důležitým aspektem ve vzdělávání je také udržvání si přehledu legislativě týkající se knihvnictví, příspěvkvých rganizací měst, účetnictví Knihvna dstala mžnst prezentace své činnsti na mezinárdní (Kmunitná knižnica) i nárdní (Knihvny a seniři) úrvni a její renmé v tét blasti je na dbré úrvni. Vzdělávací a kulturní akce (nezahrnuje 7 střediskvých knihven) pr veřejnst přádané knihvnu: Pčet akcí celkem: Z th pr děti (besedy, knihvnické lekce, sutěže, výtvarné prezentace MŠ v ddělení pr děti): Z th pr dspělé (večerní a dplední besedy, přednášky, pravidelné kluby, výstavy): Z th výstavy: Celkvý pčet účastníků akcí: V průběhu let se vyprfilvaly kruhy témat, ke kterým se knihvna aktivně připjuje při tvrbě kulturních přadů pr veřejnst v Ržnvě. Tradičním kruhem jsu literárně-naučné besedy pr mateřské, základní a střední škly. Okruhy témat besed pr dspělé: literatura, filzfie, psychlgie, zdravý živtní styl, alternativní medicína, zajímavé sbnsti města a reginu, bčanská splečnst, lidská práva. Snížení pčtu výstav na chdbách a v pdkrví knihvny je dán snahu nechat větší časvý prstr návštěvníkům k zhlédnutí výstavy. Výběr z nejvýznamnějších kulturních akcí přádaných knihvnu pr veřejnst: Jednu z nejvýznamnějších kulturních akcí byl v rce 2009 již 14. Putvání s bručky Valašským králvstvím přádán ve splupráci s Valašským muzeem v přírdě, T-ka, Střediskem vlnéh času. V rce 2009 jsme pzvali pavské divadl Sáček, které sehrál hru Příběhy čmeláčíh strašidla, subr Histrika, který předvedl phádku O Sněhurce. P dvu velmi zmklých rčnících se pčasí velmi vydařil a akce setkala s hjnu účastí dětí i rdičů. Mlsné večerníčky na kamenech v rce 2009 jsme pkračvali v zaměření tét akce na děti předšklníh věku a jejich rdiče. P 5 dní ve 2. červnvém týdnu ve splupráci s různými divadélky se nám pdařil za knihvnu přilákat denně cca 70 lidí, pr které se četly phádky, hrál divadl. Ukázal se, že náš dhad byl správný. Měst v mé paměti pkračuje prjekt Měst v mé paměti. V rce 2009 se pdařil získat pdpru pr pkračvání prjektu v prgramu Nadace VIA a Pštvní spřitelny, zaměřenéh na tvůrčí ptencinál senirů v blasti tvůrčíh psaní a vytváření pkračvání riginálníh průvdce pamětí města Ržnva.

3 Prjekt trvá d plviny rku 2010 a v jeh rámci knihvna vydává dalšíh průvdce p Ržnvě Pzruhdné ržnvské ulice a také knihu jednh z účastníků prjektu - Jana Suréh, pd názvem Tž tak ide svět. Vychází také sbrník literárních prací účastníků prjektu, ze kteréh se veřejně čte v knihvně a v Dmvě senirů, pkračujeme ve vytvřené tradici. Letní prcházky pamětí města v průběhu července a srpna prběhly prezentace jedntlivých průvdců pamětí města vydaných v rámci prjektu Měst v mé paměti před veřejnstí a všechny vycházky se setkaly se zájmem veřejnsti. Benefice pr mateřská centra Dmeček a Klvrátek knihvna přádá charitativní vystupení dětí ržnvských základních škl zisk finančních prstředků pr činnst těcht partnerů (v rce 2008 se vybral na vstupném cca ,-) ve splupráci s družinami základních škl a T-ka. LOUSKÁČEK - p celý rk 2009 se schází v knihvně knihvnický kružek LOUSKÁČEK děti pd vedením knihvnice Jany Hradilvé hledají netradičními způsby cestu k četbě, knihám, příběhům a hrám. Večery pezie prběhly večer mravsk-slvenskéh básnickéh splku STRACHOLAM a večer zpívané pezie v pdání subru Zlatá brána Jsefa Paculy, jež pkračvaly mžnstí sebe-prezentace začínajících básníků. Suběžně s tímt se naplňuje virtuální místnst na webvých stránkách knihvny pd zálžku Otevřen pezii. V sučasné dbě má zde uveřejněn verše 14 autrů. P pašeráckých stezkách tradiční setkání knihvníků z Kysucké knižnice v Čadci, ržnvských knihvníků a senirů se tentkrát přesunul na slvensku stranu a my jsme pznávali zajímavsti v klí Turzvky a Klkčvských skal ve splupráci s. s. Zdravý Ržnv. Jiřina Šiklvá v rámci cyklu besed se zajímavými sbnstmi knihvna uspřádala 2 besedy s přední česku scilžku Mária Húšťavvá - v rámci cyklu besed se zajímavými sbnstmi knihvna uspřádala besedu s emeritní ředitelku Kysuckéh muzea v Čadci na téma předvánční zvyky na Kysuciach. Lázeňské besedy v cyklu besed ržnvském lázeňství byly dvě besedy uskutečněny ve slvenské Čadci Iskérka prmítá v knihvně v rámci splupráce prbíhá v knihvně cyklus prmítání filmů zabývajících se duševním zdravím v závěru dplněných výklad klinickéh psychlga Partneři Při rganizvání kulturní a vzdělávací činnsti knihvna rzhdně není slitérem. Při tét činnsti splupracuje s řadu rganizací, splků a sdružení. Nejdůležitějšími partnery jsu: ržnvské škly,. s. Zdravý Ržnv,. s. Iskérka, Měst Ržnv, Kysucká knižnica v Čadci, SVČ Ržnv, MVK Vsetín Ediční činnst knihvna uzavřela smluvu s Nárdní knihvnu ČR a zapjila se d systému ISBN. Od letšníh rku tedy všechny publikace, které ržnvská knihvna vydá pd svu hlavičku, budu patřeny ISBN. Krnika méh rdu v lednu vydala knihvna knihu Jsefa Bártka u příležitsti slav výrčí 750 let d zalžení bce Hrní Bečva (ISBN ) nákladem 120 kusů Já a kmiks a O pklad strýca Juráša v březnu pak dva almanachy dětských literárních prací jak výstupy z městskéh a kresníh kla sutěže O pklad strýca Juráša. Jelikž se městské kl sutěže zaměřval na fenmén kmiksu, byl tent almanach spíše brázkvý (ISBN , ISBN ) celkvým nákladem 450 kusů

4 Tž tak ide svět - v listpadu knihu humrných fejetnů Jana Suréh staříčkvi Čtvrtinvém (ISBN ) nákladem 300 kusů Pzruhdné ržnvské ulice - v srpnu vydala knihvna další z řady průvdců pamětí města pd názvem - nákladem 250 kusů Někdy navečer, když se tak dívám na západ slunce a Kbzáňův Ržnv - knihvna pd svu hlavičku vydala také dvě knihy Richarda Sbtky (ISBN , ISBN ) celkvým nákladem 400 kusů Realizvané prjekty, dtace, spnzrské dary Měst v mé paměti (pdpra a rzvj literárníh ptenciálu senirů, vydání knihy a průvdců) Dtace (Nadace Via a Pštvní spřitelna) ,- Kč Spnzrské dary (pdnikatelské subjekty) ,- Kč Já a kmiks (pdpra a rzvj literárníh ptenciálu dětí, prpagace čtenářství na veřejnsti, prpagace činnsti knihvny) Dtace (Ministerstv kultury - Knihvna 21. stletí) ,- Kč Dtace (Zlínský kraj) Spnzrské dary (pdnikatelské subjekty) 2.000,- Kč ,- Kč O pklad strýca Juráša - (vydání almanachu kresníh kla literární sutěže) Dtace (Zlínský kraj) ,- Kč Nákup knihvníh fndu pr nevidmé a slabzraké (akvizice zvukvých dkumentů) Dtace (Ministerstv kultury - Knihvna 21. stletí) Rzšíření sftware KPwin mdul MVS (rzšíření mžnstí práce AKS) Dtace (Ministerstv kultury VISK 3) ,- Kč ,- Kč Večerníčky na kamenech (pdpra zájmu četbu u předšklních dětí, pdpra čtenářství v rdině) Dtace (Ministerstv kultury - Knihvna 21. stletí) ,- Kč ,- Kč Putvání bručků Valašským králvstvím (pdpra zájmu četbu u předšklních dětí) Dtace (Nadace Děti kultura - sprt) ,- Kč ,- Kč Mtivační prgram pr rzvj pslechvé kultury S-klubu Dtace (Ministerstv kultury ČR kulturní aktivity zdravtně pstižených bčanů) 8.240,- Kč Technické dvybavení knihvny - digitální videkamera Spnzrský dar (Cabt s. r..) ,- Kč Částka získaná z jiných zdrjů (ne d zřizvatele) jak dtace, či pr realizaci prjektů ,- Kč

5 Nákupy a pravy technickéh vybavení PC stanice (Správce sítě) LCD mnitr (Správce sítě) PC stanice (Dětské ddělení), (výměna za zastaralý strj) Internet server (výměna za zastaralý strj) Tiskárna (náhrada za nepravitelný kus) UPS k serveru Videkamera Strj pr kružkvu vazbu ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Opravy, revize - bjekt knihvny Malvání místnstí (centrální chdba, vstupní hala) ,- Kč Výměna světelných těles ve vstupní hale, pdkrví, středisk placen KD Ržnv * Výměna zadních vstupních dveří placen KD Ržnv * Nákup kancelářské sestavy nábytku (pracviště kuchyňka) ,- Kč Revize elektrických rzvdů a hrmsvdů ,- Kč *) Kmerční dmy Ržnv správce městských budv Internet: Připjení: ptika (4M Ržnv) Rychlst: 5 Mbit/s Budva Bezručva - mžnst veřejnéh přístupu k Internetu 8 stanic pr uživatele knihvny přístupných p registraci bezplatně, mžnst tisku (čb/barva), skenvání. Pbčka na Hrních Pasekách mžnst veřejnéh přístupu k Internetu 1 PC stanice (mžnst čb tisku) Autmatizace: Pužívaný knihvnický sftware KPwin SQL Uživatelé mají dstupný www OPAC na stránkách knihvny (www.knir.cz) 24 hdin denně, 7 hdin týdně, mžnst rezervací, prlngací samtnými čtenáři. Oznámení rezervacích je desílán autmaticky a kamžitě (ve chvíli dstupnsti dkumentu) prstřednictvím SMS brány, mžnst tut branu zasílat čtenářům SMS přím z prgramu KPwin. V budvě knihvny na Bezručvě ulici jsu k dispzici 2 OPAC katalgy (dětské a dspělé ddělení). V rce 2009 byl KPwin SQL rzšířen mdul MVS. Výpůjční systém je v tut chvíli 100 % autmatizván. Elektrnické infrmační zdrje V rámci knihvny jsu uživatelům dstupné tyt databáze s mžnstí samstatnéh vyhledávání. ASPI (zákny) TAMTAM (dtb. Peridik s archivem d rku 1996) ČTK (vědmstní dtb.) Mateřská dvlená: Od Bc. Ivana Zemanvá Od Mgr. Alena Srvnalvá

6 Zástup za mateřsku dvlenu: Od Mgr. Hana Svákvá Bajervá (za Bc. Ivanu Zemanvu) Od Bc. Jana Hradilvá (za Mgr. Alenu Srvnalvu) Dne Bc. Pavel Zajíc

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2011

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2011 Komentář ke statistickému výkazu za rok 2011 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace Demografické údaje: Rok 2011 2010 2009 2008 Počet obyvatel 16 927 17 080 17 121 17 196 Mládež

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o.

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. 2013 Výrční zpráva Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.. 1.1.2013 Obsah 1. Úvd... 2 2. Základní údaje... 2 3. Vymezení hlavníh účelu a předmětu činnsti... 2 4. Organizační struktura... 4 5. Činnst jedntlivých

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9 Mtt: Každá neziskvá rganizace v ČR je plně samstatným a svébytným subjektem bčanské splečnsti. Asciace NNO ČR pdpruje vše, c nás sbližuje, dstraňuje t, c nás rzděluje a prezentuje náš splečný příns ke

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence III. Metdické vysvětlivky A. Publikván v rčence 1. ÚZEMÍ Úvdní tabulka pskytuje základní přehled všech krajích a kresech České republiky. Údaje rzlze krajů a kresů k 31. 12. 2007 byly převzaty z ficiálních

Více

Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti.

Posláním sdružení Aperio je zlepšovat postavení rodiny ve společnosti. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Psláním sdružení Aperi je zlepšvat pstavení rdiny ve splečnsti. Aperi Splečnst pr zdravé rdičvství Šmilvskéh 5 120 00 Praha 2 telefn: 739 062 011 telefn/fax: 222 513 099 aperi@aperi.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

PLÁN ČINNOSTI HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO NA ROK 2015 PRIORITY ROKU 2015 DRAMATURGIE DIGITÁRIA

PLÁN ČINNOSTI HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO NA ROK 2015 PRIORITY ROKU 2015 DRAMATURGIE DIGITÁRIA PLÁN ČINNOSTI HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO NA ROK 2015 Plán činnsti Hvězdárny a planetária Brn, příspěvkvé rganizace na rk 2015 vychází z pslání a hlavních úklů Hvězdárny a planetária Brn, příspěvkvé rganizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní rok 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škla a mateřská škla Žďárec u Skutče, kres Chrudim Šklní rk 2011 / 2012 Mgr. Radka Červinkvá, Zuzana Čáslavská 2 Charakteristika šklskéh zařízení Název škly: Základní škla a mateřská

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pr zdravtně pstižené Mravskslezskéh kraje - detašvané pracviště Opava Liptvská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešvice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.pava@centrum.cz Petr Nečas: Zákn sciálních službách

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antonína Komenského 907 676 02 Moravské Budějovice ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV A ADRESA ZAŘÍZENÍ: Dům sv. Antnína Kmenskéh 907 676 02 Mravské Budějvice Zřizvatel: SPRÁVNÍ RADA: DOZORČÍ RADA: Kngregace Milsrdných sester sv. Karla Brmejskéh Šprkva 12 180 00 Praha

Více