KLUBÍČKO A MY. Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií. H07256, sociální pedagogika, 2.ročník, KS INTERAKTIVNÍ ESEJ ZUZKY ZAHAROWSKÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLUBÍČKO A MY. Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií. H07256, sociální pedagogika, 2.ročník, KS INTERAKTIVNÍ ESEJ ZUZKY ZAHAROWSKÉ"

Transkript

1 Esej je mé zamyšlení a pokud se nad touto tematikou zamýšlím, má mysl hodně těká. Od tématu k tématu, od popisu k popisu. Poďme těkat společně. Mateřské centrum KLUBÍČKO A MY INTERAKTIVNÍ ESEJ ZUZKY ZAHAROWSKÉ Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií H07256, sociální pedagogika, 2.ročník, KS Existence kroměřížského mateřského centra Klubíčko ovlivňuje každodenně život celé naší rodiny. Děti chodí mezi děti, maminka mezi maminky, děti se učí v kroužcích, můžeme navštěvovat zábavné mimořádné akce a dokonce mi zde umožňují realizovat mé polopracovní nápady a neméně jej oceňuje náš tatínek vždy, když se mu domů vrátí usměvavá partnerka a vyblblé dětičky...

2 Mateřské centrum Klubíčko, které jsme si oblíbili s dětmi, má tyto cíle: provozování mateřského centra v Kroměříži poskytování veřejného prostoru a herny pro vzájemné setkávání rodičů a dětí, těhotných i široké veřejnosti organizování programů pro děti kojeneckého až předškolního věku pomoc (především) ženám udržovat a Jak cítí klubíčko své poslání: posilování hodnot rodiny, úlohy rodičů a podpory právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen podpora úmluvy o právech dítěte oprávněné zájmy dětí ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duševní, tělesné a sociální iniciování a podpora aktivit zaměřených na organizováním vzdělávacích programů s ochranu dětí a rodiny před sociálně nežádoucími možností využití hlídací služby a negativními jevy otců na mateřské a rodičovské dovolené zprostředkování poznatků o výchově, zdraví, vzdělávání, psychologii pořádání akcí pro veřejnost, zlepšení prostřednictvím komunitní práce k aktivní seberealizaci koordinování, propagování, rozšiřování poslání a činnosti sdružení Provozní doba MC Aktivity MC hledání finančních zdrojů a získávání finančních prostředků na práci sdružení vlastní činností Pro dospělé kurzy angličtiny s hlídáním dětí (dopoledne) kurzy jazyka německého s hlídáním dětí kurzy ruštiny s rodilou mluvčí s hlídáním dětí kurzy ve spolupráci s Vyšší odbornou školou spolupráce se státními i nestátními spolupráce s médii cvičení pro děti od 2 let bez rodičů (odpoledne) kurzy anglického jazyka pro děti od 3 let (odpoledne) hudební přípravka pro nejmenší - začátečníci i pokročilí (odpoledne) miniškolička pro děti od 2 let bez rodičů (dopoledne) předškoláček (odpoledne) ekohrátky pro děti od 5 let (odpoledne) hravé odpoledne (cvičení rodičů s dětmi s výtvarnou dílnou) balónkování s Bětkou (odpoledne, tělocvična) napomáhání ohroženým skupinám obyvatelstva soudržnosti mezi obyvateli a rozvoj komunity organizacemi Pro děti mateřské role ženy ve společnosti zvyšovat jejich profesní orientaci zlepšení společenského postavení matek a AKTIVITY OD LEDNA 2009 Nabitý program na měsíc pedagogickou a sociální v Kroměříži s hlídáním dětí (odpoledne od ledna 2009) cvičení na míčích pro dospělé (podvečer) kurzy snižování nadváhy (večer) předporodní příprava (podvečer)

3 Cítím jako obrovskou výhodu mateřských Klubíčko je maminkám k dispozici v rámci center, že nabízejí pro maminky obostrannou volné herny téměř každý všední den, nabízí i skužbu... Já maminka co se chce realizovat hlídání dětí. Jeho program je též strukturován mohu mít svůj kurz ( pro rodiče či děti ) a do spousty zájmových kroužků jak pro děti tak docházet do tohoto svého zeměnstnání či pro rodiče i pro jejich společné vyžití. Některá hobby společně s dětmi. Já maminka, která si odpoledne či víkendy jsou vyhrazeny pro chci popovídat o životě jiných maminek, mohu společné rodinné akce, jako byl nedávný zde být s dítke, co si v klidu hraje a ostatními či vydařený karneval, podzimní tradiční Drakiáda má zrovna kroužek jež jej zároveň obohacuje. a jiné akce. Prospívá nám to. výbornou příležitost jak si předávat i například Klubíčko též nabízí maminkám oblečení co dětí vynosí formou stálého bazárku a pravidelných burz oblečení. V prostorách Prostory Klubíčka centra můžete být připojení na wifi a je zde též MC se nachází na Kollárově ulici v budově mateřské k dispozici počítač s připojením. školky. Původní prostory a vybavení znám jen z fotek, ikdyž jednu menší přestavbu, kdy se z kočárkárny udělala učebna jsem už zažila i já. Hlavní herna působí nenuceně jako dětský pokojík dále je zde jedna učebna větši, tam bývá například můj kurz masáží a jedna menší u klavíru kde se odehrává hudebka, školička, tvoření a podobně. Přestavba, kterou mohu pozorovat v dnešních dnech probíhá v umývárně, jež dřív sloužila hlavně k přebalování dětí, jsou zde umyvadýlka a malé záchody jak velí hygienické normy. V umývárně se zabydlely dvě velké vany k nově vznikajícímu kurzu vaničkování miminek žabky. Velkou výhodu prostor centra spatřuji v malé kuchyňce, která je s hlavní hernou propojena okýnkem. Kuchyňku mohou použít jak samy maminky, třeba k ohřevu obídků, ale též vám zde připraví například latté, které si nezadá s jinými v kavárnách. NAŠE AKTIVITY Děti Děti pomalu dorůstají a tak se můžou zapojovat do více kroužků. Syn chodí do angličtiny, dcera do miniškoličky a do tanečků, společně chodíváme na Želvičková odpoledne, kde se střetáváme s dětmi se zvláštními potřebami a jejich sourozenci, cvíčíme a někdy si čteme. Když výjde čas, navštívíme i některou víkendovou akci, naposledy to byl karneval. Také někdy využíváme stříhání dětí. Příjemné je se i při volné herně sejít s jinými maminkami a popovídat si, ikdyž já jsem docela stydlivá a nežiju navíc v Kroměříži dlouho, takže mi to docela pomáhá se otrkat.

4 Financování činnosti mateřského centra: V roce 2007 získalo Klubíčko nejvíce finančních zdrojů od Ministerstva práce a sociálních věcí, od návštěvníků samotných, od Zlínského kraje, Města Kroměříž a různých nadací. Podle výroční jakým způsobem, do toho jíž blíže nevidím. 2% 3% 14% Želvičky: 5% 6% 12% Projekt Želvičková odpoledne získal 1% grant od 20% nadace O2. Je realizován od ledna 2008 a mimo jiné se též soustředí na umožnění setkávání se rodin s handicapovanými dětmi jakéhokoliv věku a stupně postižení. Na provozu mateřského centra se podílí také hodně dobrovolníků i praktikantky Mateřské centrum Klubíčko v roce 2007 dále podpořili: MPSV Městský úřad Kroměříž Nadace Děti kultura sport Uherské Hradiště Nadace Zdraví pro Moravu zprávy z roku 2007 je centru Cost přátelsky Overview Nadace O2 nakloněna i řada místních firem a podnikatelům, Linear reklamní agentura Církev československá husitská DuPont 36% Tomáš a Kateřina Váňovi VO Drogerie Kučera Úklidová firma Perlička Malovna družstvo malířů a lakýrníků HILLCOM s.r.o. Řempo Vega s.r.o. Hračkářství u Filipa Cukrovinky u Žeryka McDonald s Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Grade Eva Distribution Křížová Obědy Huťka Mlékárna Kroměříž 90% to 100% 80% to 89% 70% to 79% 60% to 69% Below 60% Jedním z cílů mých akcí v Klubíčku by měla být též podpora vícezdrojového financovaní a co největší propojení centra s místními podnikateli a firmami. Pokud se na to podívám ze svého úhlu pohledu, nespojovala bych se s firmami jako McDonald s či Cukrovinky od Žeryka. Ovlivněna svými bio-eko názory, snažila bych se co nejvíce podpořit fungování prodejen zdravé výživy a ekologických výrobků jako v našem okrese třeba Zdravá CZK100,000 CZK200,000 CZK400,000 výživa ve Ztracené ulici, Bylinka, Alma club, CZK300,000 CZK0 Assol ( prodejna oděvů z ekologických materiálů), Eko-speci bar... Firmy mohou Klubíčko podpořit jak finančně, tak materiálně nebo výpomocí a také se můžou domluvit na některé z forem barterů. Například vystavení loga firmy při akci. logo na propagačních letáčcích, poděkování firmě a rozdávání letáků firmy při akci. Redakci Infonovin zas zaujala nabídka výměnné služby otisknutím článku o Klubíčku za umístění několika výtisků Infonovin k dispozici maminkám v centru.

5 A co já na finance? 2% 3% 14% Poslední dobou, jak mi končí mateřská 36% dovolená si ale uvědomuju, že nemůžu své nápady v Klubíčku 5% uskutečňovat dobrovolně. Předmětem našich denních diskuzí s partnerem je taky finanční zabezpečování 6% naší rodiny. Podobné aktivity s dětmi jako v Klubíčku totiž nejsou zadarmo a bohužel maminky, které se nějak vzdělávají, 12% nebo se snaží ( kromě domácích aktivit) učit děti trávit tvůrčím a užitečným způsobem svůj čas i mimo domov, 1% zatím 20% nejsou nějak k této své činnosti motivovány i finančně. Doufejme ale, že tak jak dnes zdravotní pojišťovna vyplácí 500 na kurz předporodní přípravy a na cvičení či plavání dětí, budete tomu brzy alespoň takto v dalších oblastech aktivního rodičovstvtví. Dalším kousíčkem do naší diskuze je skutečnost, že ponořením se do práce v neziskovém sektoru je potřeba abych se smířila s nepříliš vysokými mzdami v této oblasti. Argumenty a zřejmě i správnými, kterými mě můj partner od založení podobné organizace odrazuje, jsou například: Budeme moci nadále děti posílat do kroužků kam by chtěly chodit? Udržíme aktivní život rodiny, co se sportu a kultury týče? Budeme moci mít tolik dětí kolik chceme? A argument, který mne zaujal nejvíce... budeš-li to, co umíš dělat za dobré peníze, budeš moci věnovat do jiných užitečných oblastí čas a finance dobrovolně.? Neodrazuje tato finanční nestabilita a slabší finanční ohodnocení dobré pracanty a odborníky k působení v neziskovkách?? Budou tak lidé v neziskovém sektoru ač poskytují společnosti nezastupitelnou službu odsunuti z oboru z ekonomických důvodu? Myslím, že situace se nezmění dokud lidé nezačnou vnímat kvalitní síť mateřských center a rodičovsky vzdělávacích center jako normu a nebudou sami tlačit aby tito byli kvalitně odměňováni. Pozor na fondy Protože financí z EU bude čím dál méně a proto bychom měli širokou veřejnost seznámit s tím jak je to důležité podílet se takto na výchově dětí a na zvyšování rodičovských schopností celé společnosti. Manageří sem! Pokud budeme chtít zařadit mateřská centra a podobné organizace opravdu plnohodnotně do systémů naší společnosti. bohužel se budeme muset zaměřit i na důkladný management v nich a uplatnili by se vedle kvalitních fundraiserů také dobří promotéři a koučové.

6 Mateřské centrum vzniklé z pocitů: Mateřská centra (Klubíčko založeno 2002) často zakládají právě maminky. Jak výstižně řekla Marcela Bradová, předsedkyně o.s. Mateřské centrum Klubíčko: Když je aktivní žena na Mateřské dovolené doma, cítí potřebu něco dělat, předávat, tvořit a sdílet. To aktivní žena bych podtrhla. Aktivní maminka, spolužačka Katka Maděrová ve vesnici kde žije nyní také pomalu společně s kamarádkou zřizuje hernu pro maminky s dětmi. Docela jí závidím to, že může vytvořit něco nového co se v obci ocení, něco co v obci chybí. Je to hezká práce. Stejně tak i mě táhlo do mateřského centra volání mojí duše po užitečnosti a po tvoření něčeho nového. Baví mě jak tvorba materiálů pro maminky, struktury kurzu, příprava na lekci i učení samotné, v němž se vždy a někdy snad i v neprospěch věci podepisuje moje odvěké duševní volání po originalitě. Příjde mi totiž, že co je originální a nové, to lidé více ocení, více je to pobaví a tak jak funguje paměť- lépe si to zapamatují. Další pocit o kterém jsem přemýšlela v souvislosti se vznikem nejen mateřských center ale i jiných občanských sdružení, politických stran, hnutí apod., byl pocit znevýhodnění či sociálního vyloučení. Skupiny lidí jež se cítí společensky znevýhodněni mají tendenci se sdružovat a snažit se tak upevnit svůj vliv na připadné změny, či se navzájem podpořit a služby co potřebují si poskytnout. Už Vilfredo Parreto přišel se svou teorií o koloběhu elit, který podle mne funguje stejně tak dobře i ve psychice člověka, kdy se snažíme potlačování pravidly jež nás znevýhodňují nastavit ve společnosti ta pravidla, jež nás zvýhodní. Myslím, že tento postoj je vlastní lidskému egu a z části jsou naše dušičky i tímto motivovány. Projev aktivity ženy snížený mateřskou dovolenou, jež se nemůže například kvůli nedostatku firemních školek realizovat ve své minulé práci, se přecejen dere na povrch. Snažíme se podporovat možnosti aktivizace m a m i n e k, a l e z á r o v ě ň j e j i c h zabezpečení, aby mohly dlouho setrvat průvodcovsky po boku svých dětí. JEDEN Z MÝCH POCITŮ Popojedem Ještě nedávno jsem měla pocit, že by bylo dobré Klubíčku nějakým způsobem pomoci, prospět, upoutat na něj pozornost, přilákat klienty, finance. A projevil se můj spasitelský syndrom. I kytky si v obchodech kupuju ty co na mě dělají dojem, že by bez rychlé koupě uvadly. Posedlá snad nějakou development mánií. Ale čím více se o Klubíčko zajímám, vzhledem k psaní mé práce, jak poznávám i jiné neziskové organizace tím více jej cítím jako sebevědomou dospívající organizaci. Marcela Bradová jej v jedné z výročních zpráv přirovnala v roce 2007 k předškolákovi, ale od té doby poskočilo ještě dál. Musí to být hezký pocit, podívat se na něj, na to své dítě, jak má pestrý program- jazyky, pohyb, tvorba, hudba, skotačení, jak se rozvíjí a stoupá v oblibě. Co teď? Když kroužky jsou bohatě zaplněny dětmi, tradiční akce se musejí pro velký zájem dělat na etapy a těch netradičních přibývá? Zbývá doufat, že tady budu mít i nadále možnost rozšiřovat a zvelebovat alespoň své myšlenky. Taky jsem uvažovala o vlastním centru, jeho vidina mě popadla loni touhle dobou a stále se překvapivě drží v žebříčku mých deseti nejoblíbenějších diskuzních témat.

7 Moje centrum? Moje myšlenky: Jak by mělo mé centrum vypadat? Určitě bych nechtěla dělat Klubíčku konkurenci. Jakou konkurenci? Když vidím paní Slaníkovou nebo nevyčerpatelnou nádobu pozitivní energie paní Švecovou jak na karnevalu zabaví děti levou zadní, nevím ani jak. A už i dříve jsem se zajímala spíše o vzdělávání rodičů. Ten čas, co ztráví v kroužku je jistě moc důležitý, ale mě vždycky víc zajímalo, co doma? Ten čas doma je nepoměrně větší. Když jsem se stala maminkou strašně mě těšilo sledovat, jak jsou moje děti spokojené, jak spí, jak mají pevné návyky a režim, hezky papají, jsou zdravé... Lidi kolem mě řeknou, že se mi takové zázraky hold narodily. Myslela jsem, že je taková intuitivní péče zcela běžná, že takhle to chodí všude doma. Noviny a televize mne ale vyvedly z omylu. Sociálně patologických jevů plné stránky a všechny kdysi ovlivnila, když né zásadně tak z části disharmonie v rodině. Na počátku otevření mé mateřské intuice stála kniha Ingeborg Stadellman Zdravé těhotenství přirozený porod a také pocit síly a klidu jak v těhotenství, při porodu i po něm a víra že vím, co je pro mne a mé dítě dobré. Byla to velká změna i pro mou osobnost. Mateřství jsem si plně užívala a snad téměř animálně, kdy jsem se soustředila hodně na kojení, dotýkání a masáž dítěte, společnou relaxaci, vymýšlení povídaček, na všechny vjemy co mi může miminko poskytnout- vůni, úsměv, pohlazení... a vše tohle dát i jemu. Snad jsem se naladila na dětskou vlnu a když jsme rozebíraly s některou kamarádkou maminkou problémy s dětmi, nějak intuitívně jsem příšla na to, co asi její miminko postrádá, nebo jak by mohla zvládat stres apod. Začala jsem přemýšlět, jak mohu tento dobrý pocit z mateřství předávat dál a jak také například pomoci mamince s tím, aby si dokázala stát za svým přesvědčením o přirozeném porodu a naslouchat své výchovné intuici. Náhle, jak to tak u mě chodí, se zjevila v mé hlavě vize profese lektora přípravy na rodičovství. Tradice předporodních kurzů se u nás již pěkně zavedla, ale porodem potřeba vzdělávání tedy alespoň pro mne nekončí. Často se mě ovšem lidé ptají, jak jsem přišla na to, že bychom se měli učit rodičovství, prý se to naši předkové neučili. Život našich předků se ale od toho našeho markatně liší. A jestli se dříve dcera od matky učila vařit, uklízet, pěstovat rostliny a Masáže dětí: Kurzy: kurz je koncipován na 8 lekcí po jedné hodině pro 5 maminek. V současnosti první běh se čtyřmi maminkami končí. Efektivní rodičovství: Pokud se podaří poskládat skupinku rodičů, bylo by prý možné abych udělala přes léto 4 bloky kurzu prázdniny. Akce: na sobotní dopoledne přes Akce na kterých jsem se podílela, či podílím, nebo organizuji. Drakiáda Beseda s Mudr. Cajthamlouvou ( plánujeme pokračování) Den Mlsounů KLUBÍČKO A JÁ 2008/2009 více na

8 pečovat o dítě, dnes se musí naučit dvakrát tolik od ní a dvacetkrát tolik od svého okolí a školy a k tomu ještě to, jak zacházet se svou svobodou. Život nyní je dle mého názoru odlišný od života našich předků předně ve velkém rozvoji empírie a logiky a tím upozaďováním intuice. Ve vědě jsme udělali takové malé kolečko poznání, kdy jsme zjistili, že jsme toho zjistili již tolik a naučili se tolik a infomací je tolik, že jisté základní principy, jako mateřské instinkty se musíme učit. Ale ne, učit není to správné slovo- v sobě vyhledat, otevřít a použít. Myslím, že jsem schopna tento pocit klidu mamince předat pomocí různých představ, afirmací, vlídným povídáním, společnou relaxací, cviky... Na tom stát se lektorem přípravy na rodičovství mě lákal dobrý pocit z toho, že se přičiním k tomu, aby na svět přišlo spokojené malé miminko, člověk, který bude mít život rád a bude dál šířit dobré věci. Dál šířit dobré věci. To je to co bych vypíchla. Z mnohého čtení z kurzů i praxe poznávám, jak mnoho vděčím svým rodičům za to kdo jsem. Vždycky jsem měla pocit především ze své maminky jak ráda je, že jsem na světě. Stačilo k tomu pár gest a nějaká ta věta, ale vím že chci aby tohle cítily i mé děti i děti ostatní a tím bude líp na světě. Je to možná naivní, ale je to můj motor, aby pár dětem bylo lépe na světě. Myslím si, že celou společnost ovlivňuje to jak jsou vychovávány její děti. Je to nastupující generace a podle mého názoru bychom měli dbát na to aby byla vybavena například multikulturními kompetencemi, vycházejícími přímo od rodiny, tolerancí, náklonností ke zdravému životnímu stylu, k setkávání rodin s rodinami, v prevenci sociálně patologických jevů, pomoci rodičům porozumět svým dětem a moci s nimi příjemně vyjít, naučit se kombinovat kariéru a rodinný život, soustředit společnost na potřebu dobré péče o rodičky, maminky nasměrovat na vědomou přípravu na porod a podobně. Postupně jsem ovšem zjistila, že v našem kraji je velmi malá poptávka po podobných kurzech a malé uplatnění pro mne jako lektora. Stejně tak ze stavu například mateřských školek, které jsou více méně nepružné ve službách nabízejících maminkám s nedostatkem inovativních a děti motivujících učitelek, minimálním zázemím asistentek, nezájmem o zdravou výživu jak v řadách rodičů tak v řadách personálu mateřské školky. Pocítila jsem tedy potřebu upozornění na pojem vědomého rodičovství v našem regionu. Masáže: Nezávisle na mém přemýšlení o práci lektora, jsem vypracovala strukturu a materiály ke kurzu masáží dětí. Kurz vlastně vznikl díky atopickému exému mého syna, po té co jsem se naučila jej masírovat a vylepšila masáže o básničky a kurz o oblast komunikace s dětmi a psychologie dítěte a o informace z oblasti efektivní výchovy dětí. V listopadu jsem tedy začala působit více méně dobrovolně (peníze, které od maminek vybírám mi nezaplatí ani náklady kurzunákup panenky, vytiskování materiálů...) Přesto to beru jako velký posun v mém působení, protože v současnosti pracuji se čtyřmi maminkami na tom aby vědomě vytvořily v životě své rodiny malý rituál masáže s dětmi. Ten je pro ně důležitý jako pevný bod v daném dni, jako opora a jistota toho, že si na něj maminka udělá ve dni čas a pomazlí se s maminkou a budou se moci cítit ve své rodině zakořeněny.

9 V sučasnosti s několika rodiči uvažujeme o sepsání požadavku k paní ředitelce školní jídelny v naší mateřské školce a paní ředitelce školky, abychom jako rodiče se mohli vyjadřovat k jídelníčku dětí a k jeho skladbě. Abych tuto svou aktivitu zviditelnila a abych též časem zviditelnila své lekce efektivního rodičovství napadla mne vzájemná spolupráce s mateřským centrem. Baví mne vymýšlení akcí jako přednášky a jejich organizace, takže bych je chtěla realizovat v Klubíčku, snad se mi podaří přilákat do centra další klienty a na Klubíčko upozornit média a zvyšující se povědomí a popularita mu bude vhod například při žádostech o sponzorství. Neublížit Klubíčku: Z prvu jsem přistupovala k mému působení v Klubíčku tak, že čím více se budu angažovat, podniknu více telefonátů, napíšu více článků, zmíním Klubíčko stopadesátkrát na internetu, mezi přáteli, tím víc se můžu hladit po bříšku s pocitem, že dělám dobrou věc. Na realitu ohraničení svého prostoru jsem narazila brzy. Například nadšená z brožury o ekologicky šetrné domácnosti, kterou jsem dostala na klubíčkovské akci, jsem okamžitě kontaktovala její autorku ( snad i proto, že se jmenuje Zuzana :-) ) s popisem mých snah. Měla jsem pocit, že tak výborná brožurka by se měla dostat do rukou více lidem, už dlouho jsem uvažovala o napsání podobné a najednou byla předemnou a já nemusela napsat ani písmenko. Chtěla jsem ji rozdávat při besedě o zdravé výživě. Nejen v tomto případě, ale i v mnoha jiných je neziskový sektor svazován řadami nařízení, předpisů a postupů z nichž nejsem schopna zatím nahlédnout jejich princip, jen jejich dopad- lidé tedy z akce odcházeli bez brožurek, které mohly napomoci dobré věci. Chybami se člověk učí. Tak si od té doby říkám měj ohraničený svůj prostor, nepřekroč hranice. Taky si od té doby říkám neublížit Klubíčku. Můj expandující mozek se začal trochu cukat a ač se v něm stále rodí nové nápady a začínám se zapojovat do mno ha aktivit, ( Celé česko čte dětem, kampaň Za normální porod ) kde by se příjemně dalo využít mých kontaktů s Klubíčkem, vloudil se do nich též strach. Držet se na uzdě! Jsem vděčná Klubíčku za příležitosti, které mi dává, jen škoda, že tento strach z porušení předpisů co neznám, zákonů, které jsem ještě nedočetla, nepsaných pravidel a principů daných projektů musí být v mé práci vidět. Nejistota se stupňuje s počtem hodin našeho předmětu Neziskové organizace, když nahlížím tu legislativní zmuchlanici co tu máme.. Ale tam kde chci měnit, kde chci rozvíjet a něco tvořit, tam strach nepatří, brání změně a mění pozitivní a energické v nemastné neslané. Prý tou změnou projde každý. Tou změnou od věty dokážu tohle k větě no tohle nepůjde, s tím nic nenadělám. Trpí hromadou papírování a legislativním zmatkem neziskový sektor také takovou frustrací jako já? Existence kroměřížského mateřského centra Klubíčko ovlivňuje každodenně život celé naší rodiny. Děti chodí mezi děti, maminka mezi maminky, děti se učí v kroužcích, můžeme navštěvovat zábavné mimořádné akce a dokonce mi zde umožňují realizovat mé polopracovní nápady a neméně jej oceňuje náš tatínek vždy, když se mu domů vrátí usměvavá partnerka a vyblblé dětičky..

10 Zdroj informací, obrázků a odkazy: výroční zpráva Mateřského centra Klubíčko za rok 2007 Odkazy označení kuličkou jsou aktivní link na stránku s více informacemi, například o dané akci.

Výroční zpráva 2007. Kontakty. Mateřské centrum Klubíčko, o.s. Kollárova 3945 767 01 Kroměříž, www.klubicko.webz.cz

Výroční zpráva 2007. Kontakty. Mateřské centrum Klubíčko, o.s. Kollárova 3945 767 01 Kroměříž, www.klubicko.webz.cz Kontakty Mateřské centrum Klubíčko, o.s. Kollárova 3945 767 01 Kroměříž, mcklubicko@email.cz Tel. 602 936 275 Statutární zástupce: Ing. Marcela Bradová předsedkyně Tel: 602 793 748 ICO: 26602024 Číslo

Více

Výroční zpráva 2008. www.klubickokm.cz 1

Výroční zpráva 2008. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2008 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 1 Obsah Výroční zpráva 2008... 1 Obsah...

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Kontakt: Mateřské centrum Klubíčko občanské sdružení Kollárova 3945 767 01 Kroměříž, www.klubicko.webz.cz mcklubicko@email.cz Tel. 602 936275, 602 793748 ICO: 26602024 Číslo registrace u Ministerstva vnitra:

Více

Výroční zpráva 2009. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2009. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2009 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah...2 Úvodní slovo...3 Poslání...5

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Rodinné centrum Studánka Tišnov

Rodinné centrum Studánka Tišnov Rodinné centrum Studánka o.s. Květnická 821 666 01 Tišnov IČ: 26659042 č. ú.: 230304608/0300 www.studanka-tisnov.cz Rodinné centrum Studánka Tišnov JURAJ ZEMAN DESIGN 2010 Rodinné centrum Studánka Tišnov

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2010 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah...2 Úvodní slovo...3 Poslání...5

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace - historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků Občanské sdružení

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s.

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o vývoji, výchově a specifikách dvojčat a vícerčat prostřednictvím

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Název organizace: Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. Název projektu: Předškolák 2016

Název organizace: Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. Název projektu: Předškolák 2016 Název organizace: Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. Název projektu: Předškolák 2016 Pravidelná činnost Oblast volného času 570 000 Kč 200 000 Kč Projekt PŘEDŠKOLÁK je zaměřen na pravidelnou předškolní

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Hořovické maminky o.s.

Hořovické maminky o.s. Hořovické maminky o.s. Občanské sdružení Hořovické maminky je zájmové, nevládní a neziskové občanské sdružení, které bylo vybudováno za účelem rozšíření nabídky péče a zkvalitnění prevence pro rodiny s

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

Rodinné centrum P hádka T.G.Masaryka 70, 783 44 Náměšť na Hané, IČO: 285 55 775 e-mail: rcpohadka@seznam.cz, www.mcpohadka.estranky.

Rodinné centrum P hádka T.G.Masaryka 70, 783 44 Náměšť na Hané, IČO: 285 55 775 e-mail: rcpohadka@seznam.cz, www.mcpohadka.estranky. Rodinné centrum P hádka T.G.Masaryka 70, 783 44 Náměšť na Hané, IČO: 285 55 775 e-mail: rcpohadka@seznam.cz, www.mcpohadka.estranky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah výroční zprávy občanského sdružení Rodinné

Více

Rodinná politika popelka nebo princezna? Ing. Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči

Rodinná politika popelka nebo princezna? Ing. Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči Rodinná politika popelka nebo princezna? Ing. Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči Co je rodinná politika? Soubor opatření za účelem podpory rodiny v jejích přirozených funkcích Příznivé podmínky

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD. Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013

VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD. Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013 VÍCEGENERAČNÍ DŮM DÁLE JEN VGD Přenos know-how z Německa ( Mehrgenerationshaus Brunsbüttel, Dresden, Hamburg ) Barbora Zálohová a MUM tým 2013 KDE SE POTKÁVAJÍ LIDÉ VŠECH GENERACÍ CO TO JE VGD? Zájmová

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva 2012 Nové Město nad Metují Obsah: 1. Základní údaje 2. Naše poslání a činnost 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Výroční zpráva 2010. Ekocentrum Podhoubí, o.s.

Výroční zpráva 2010. Ekocentrum Podhoubí, o.s. Výroční zpráva 2010 Ekocentrum Podhoubí, o.s. Poslání čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Jaké služby u nás školy

Více

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants. Projekt Vzdělání základ života Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Příjemce grantu: Vzájemné soužití o.p.s. Partner projektu: Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 1 Výroční zpráva za rok 2015 Spolek Sluníčko Centrum pro rodinu, z. s OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle spolku 3 Stručná historie 3 Činnost spolku v roce 2015 4 Záměry spolku na rok 2016 6 Finanční zpráva

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace neziskových organizací ICNPO. Kultura a umění Sport Rekreační činnosti 2

Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace neziskových organizací ICNPO. Kultura a umění Sport Rekreační činnosti 2 Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace neziskových organizací ICNPO Název oblasti Název podoblasti 1 Kultura, sport a volný čas Kultura a umění Sport Rekreační činnosti 2 Základní vzdělávání Vzdělávání a

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1 Příloha č. 1 Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy Vyhodnocení dotazníkového šetření Pro dotazníkové šetření bylo náhodným výběrem zvoleno 1500 mateřských škol (MŠ) ze všech krajů České republiky,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Rodinné centrum Dětský svět B. Martinů 980, 563 01 Lanškroun Mgr. Vladislava Hanyšová, telefon:

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Interaktivní seminář pro studenty/tky středních škol na téma: Těhotenství a porod

Interaktivní seminář pro studenty/tky středních škol na téma: Těhotenství a porod Interaktivní seminář pro studenty/tky středních škol na téma: Těhotenství a porod Kdo jsme: Jsme občanské sdružení, které vzniklo v roce 1999 jako platforma pro iniciování změn v českém porodnictví. Naším

Více

Camphill na soutoku Kdo jsme?

Camphill na soutoku Kdo jsme? Camphill na soutoku Kdo jsme? Jsme společenství žijící a pracující ve vsi České Kopisty, které pro ty, kteří by tady s námi chtěli bydlet a pracovat, poskytuje také komunitní chráněné bydlení a centrum

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více