KLUBÍČKO A MY. Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií. H07256, sociální pedagogika, 2.ročník, KS INTERAKTIVNÍ ESEJ ZUZKY ZAHAROWSKÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLUBÍČKO A MY. Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií. H07256, sociální pedagogika, 2.ročník, KS INTERAKTIVNÍ ESEJ ZUZKY ZAHAROWSKÉ"

Transkript

1 Esej je mé zamyšlení a pokud se nad touto tematikou zamýšlím, má mysl hodně těká. Od tématu k tématu, od popisu k popisu. Poďme těkat společně. Mateřské centrum KLUBÍČKO A MY INTERAKTIVNÍ ESEJ ZUZKY ZAHAROWSKÉ Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií H07256, sociální pedagogika, 2.ročník, KS Existence kroměřížského mateřského centra Klubíčko ovlivňuje každodenně život celé naší rodiny. Děti chodí mezi děti, maminka mezi maminky, děti se učí v kroužcích, můžeme navštěvovat zábavné mimořádné akce a dokonce mi zde umožňují realizovat mé polopracovní nápady a neméně jej oceňuje náš tatínek vždy, když se mu domů vrátí usměvavá partnerka a vyblblé dětičky...

2 Mateřské centrum Klubíčko, které jsme si oblíbili s dětmi, má tyto cíle: provozování mateřského centra v Kroměříži poskytování veřejného prostoru a herny pro vzájemné setkávání rodičů a dětí, těhotných i široké veřejnosti organizování programů pro děti kojeneckého až předškolního věku pomoc (především) ženám udržovat a Jak cítí klubíčko své poslání: posilování hodnot rodiny, úlohy rodičů a podpory právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen podpora úmluvy o právech dítěte oprávněné zájmy dětí ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duševní, tělesné a sociální iniciování a podpora aktivit zaměřených na organizováním vzdělávacích programů s ochranu dětí a rodiny před sociálně nežádoucími možností využití hlídací služby a negativními jevy otců na mateřské a rodičovské dovolené zprostředkování poznatků o výchově, zdraví, vzdělávání, psychologii pořádání akcí pro veřejnost, zlepšení prostřednictvím komunitní práce k aktivní seberealizaci koordinování, propagování, rozšiřování poslání a činnosti sdružení Provozní doba MC Aktivity MC hledání finančních zdrojů a získávání finančních prostředků na práci sdružení vlastní činností Pro dospělé kurzy angličtiny s hlídáním dětí (dopoledne) kurzy jazyka německého s hlídáním dětí kurzy ruštiny s rodilou mluvčí s hlídáním dětí kurzy ve spolupráci s Vyšší odbornou školou spolupráce se státními i nestátními spolupráce s médii cvičení pro děti od 2 let bez rodičů (odpoledne) kurzy anglického jazyka pro děti od 3 let (odpoledne) hudební přípravka pro nejmenší - začátečníci i pokročilí (odpoledne) miniškolička pro děti od 2 let bez rodičů (dopoledne) předškoláček (odpoledne) ekohrátky pro děti od 5 let (odpoledne) hravé odpoledne (cvičení rodičů s dětmi s výtvarnou dílnou) balónkování s Bětkou (odpoledne, tělocvična) napomáhání ohroženým skupinám obyvatelstva soudržnosti mezi obyvateli a rozvoj komunity organizacemi Pro děti mateřské role ženy ve společnosti zvyšovat jejich profesní orientaci zlepšení společenského postavení matek a AKTIVITY OD LEDNA 2009 Nabitý program na měsíc pedagogickou a sociální v Kroměříži s hlídáním dětí (odpoledne od ledna 2009) cvičení na míčích pro dospělé (podvečer) kurzy snižování nadváhy (večer) předporodní příprava (podvečer)

3 Cítím jako obrovskou výhodu mateřských Klubíčko je maminkám k dispozici v rámci center, že nabízejí pro maminky obostrannou volné herny téměř každý všední den, nabízí i skužbu... Já maminka co se chce realizovat hlídání dětí. Jeho program je též strukturován mohu mít svůj kurz ( pro rodiče či děti ) a do spousty zájmových kroužků jak pro děti tak docházet do tohoto svého zeměnstnání či pro rodiče i pro jejich společné vyžití. Některá hobby společně s dětmi. Já maminka, která si odpoledne či víkendy jsou vyhrazeny pro chci popovídat o životě jiných maminek, mohu společné rodinné akce, jako byl nedávný zde být s dítke, co si v klidu hraje a ostatními či vydařený karneval, podzimní tradiční Drakiáda má zrovna kroužek jež jej zároveň obohacuje. a jiné akce. Prospívá nám to. výbornou příležitost jak si předávat i například Klubíčko též nabízí maminkám oblečení co dětí vynosí formou stálého bazárku a pravidelných burz oblečení. V prostorách Prostory Klubíčka centra můžete být připojení na wifi a je zde též MC se nachází na Kollárově ulici v budově mateřské k dispozici počítač s připojením. školky. Původní prostory a vybavení znám jen z fotek, ikdyž jednu menší přestavbu, kdy se z kočárkárny udělala učebna jsem už zažila i já. Hlavní herna působí nenuceně jako dětský pokojík dále je zde jedna učebna větši, tam bývá například můj kurz masáží a jedna menší u klavíru kde se odehrává hudebka, školička, tvoření a podobně. Přestavba, kterou mohu pozorovat v dnešních dnech probíhá v umývárně, jež dřív sloužila hlavně k přebalování dětí, jsou zde umyvadýlka a malé záchody jak velí hygienické normy. V umývárně se zabydlely dvě velké vany k nově vznikajícímu kurzu vaničkování miminek žabky. Velkou výhodu prostor centra spatřuji v malé kuchyňce, která je s hlavní hernou propojena okýnkem. Kuchyňku mohou použít jak samy maminky, třeba k ohřevu obídků, ale též vám zde připraví například latté, které si nezadá s jinými v kavárnách. NAŠE AKTIVITY Děti Děti pomalu dorůstají a tak se můžou zapojovat do více kroužků. Syn chodí do angličtiny, dcera do miniškoličky a do tanečků, společně chodíváme na Želvičková odpoledne, kde se střetáváme s dětmi se zvláštními potřebami a jejich sourozenci, cvíčíme a někdy si čteme. Když výjde čas, navštívíme i některou víkendovou akci, naposledy to byl karneval. Také někdy využíváme stříhání dětí. Příjemné je se i při volné herně sejít s jinými maminkami a popovídat si, ikdyž já jsem docela stydlivá a nežiju navíc v Kroměříži dlouho, takže mi to docela pomáhá se otrkat.

4 Financování činnosti mateřského centra: V roce 2007 získalo Klubíčko nejvíce finančních zdrojů od Ministerstva práce a sociálních věcí, od návštěvníků samotných, od Zlínského kraje, Města Kroměříž a různých nadací. Podle výroční jakým způsobem, do toho jíž blíže nevidím. 2% 3% 14% Želvičky: 5% 6% 12% Projekt Želvičková odpoledne získal 1% grant od 20% nadace O2. Je realizován od ledna 2008 a mimo jiné se též soustředí na umožnění setkávání se rodin s handicapovanými dětmi jakéhokoliv věku a stupně postižení. Na provozu mateřského centra se podílí také hodně dobrovolníků i praktikantky Mateřské centrum Klubíčko v roce 2007 dále podpořili: MPSV Městský úřad Kroměříž Nadace Děti kultura sport Uherské Hradiště Nadace Zdraví pro Moravu zprávy z roku 2007 je centru Cost přátelsky Overview Nadace O2 nakloněna i řada místních firem a podnikatelům, Linear reklamní agentura Církev československá husitská DuPont 36% Tomáš a Kateřina Váňovi VO Drogerie Kučera Úklidová firma Perlička Malovna družstvo malířů a lakýrníků HILLCOM s.r.o. Řempo Vega s.r.o. Hračkářství u Filipa Cukrovinky u Žeryka McDonald s Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Grade Eva Distribution Křížová Obědy Huťka Mlékárna Kroměříž 90% to 100% 80% to 89% 70% to 79% 60% to 69% Below 60% Jedním z cílů mých akcí v Klubíčku by měla být též podpora vícezdrojového financovaní a co největší propojení centra s místními podnikateli a firmami. Pokud se na to podívám ze svého úhlu pohledu, nespojovala bych se s firmami jako McDonald s či Cukrovinky od Žeryka. Ovlivněna svými bio-eko názory, snažila bych se co nejvíce podpořit fungování prodejen zdravé výživy a ekologických výrobků jako v našem okrese třeba Zdravá CZK100,000 CZK200,000 CZK400,000 výživa ve Ztracené ulici, Bylinka, Alma club, CZK300,000 CZK0 Assol ( prodejna oděvů z ekologických materiálů), Eko-speci bar... Firmy mohou Klubíčko podpořit jak finančně, tak materiálně nebo výpomocí a také se můžou domluvit na některé z forem barterů. Například vystavení loga firmy při akci. logo na propagačních letáčcích, poděkování firmě a rozdávání letáků firmy při akci. Redakci Infonovin zas zaujala nabídka výměnné služby otisknutím článku o Klubíčku za umístění několika výtisků Infonovin k dispozici maminkám v centru.

5 A co já na finance? 2% 3% 14% Poslední dobou, jak mi končí mateřská 36% dovolená si ale uvědomuju, že nemůžu své nápady v Klubíčku 5% uskutečňovat dobrovolně. Předmětem našich denních diskuzí s partnerem je taky finanční zabezpečování 6% naší rodiny. Podobné aktivity s dětmi jako v Klubíčku totiž nejsou zadarmo a bohužel maminky, které se nějak vzdělávají, 12% nebo se snaží ( kromě domácích aktivit) učit děti trávit tvůrčím a užitečným způsobem svůj čas i mimo domov, 1% zatím 20% nejsou nějak k této své činnosti motivovány i finančně. Doufejme ale, že tak jak dnes zdravotní pojišťovna vyplácí 500 na kurz předporodní přípravy a na cvičení či plavání dětí, budete tomu brzy alespoň takto v dalších oblastech aktivního rodičovstvtví. Dalším kousíčkem do naší diskuze je skutečnost, že ponořením se do práce v neziskovém sektoru je potřeba abych se smířila s nepříliš vysokými mzdami v této oblasti. Argumenty a zřejmě i správnými, kterými mě můj partner od založení podobné organizace odrazuje, jsou například: Budeme moci nadále děti posílat do kroužků kam by chtěly chodit? Udržíme aktivní život rodiny, co se sportu a kultury týče? Budeme moci mít tolik dětí kolik chceme? A argument, který mne zaujal nejvíce... budeš-li to, co umíš dělat za dobré peníze, budeš moci věnovat do jiných užitečných oblastí čas a finance dobrovolně.? Neodrazuje tato finanční nestabilita a slabší finanční ohodnocení dobré pracanty a odborníky k působení v neziskovkách?? Budou tak lidé v neziskovém sektoru ač poskytují společnosti nezastupitelnou službu odsunuti z oboru z ekonomických důvodu? Myslím, že situace se nezmění dokud lidé nezačnou vnímat kvalitní síť mateřských center a rodičovsky vzdělávacích center jako normu a nebudou sami tlačit aby tito byli kvalitně odměňováni. Pozor na fondy Protože financí z EU bude čím dál méně a proto bychom měli širokou veřejnost seznámit s tím jak je to důležité podílet se takto na výchově dětí a na zvyšování rodičovských schopností celé společnosti. Manageří sem! Pokud budeme chtít zařadit mateřská centra a podobné organizace opravdu plnohodnotně do systémů naší společnosti. bohužel se budeme muset zaměřit i na důkladný management v nich a uplatnili by se vedle kvalitních fundraiserů také dobří promotéři a koučové.

6 Mateřské centrum vzniklé z pocitů: Mateřská centra (Klubíčko založeno 2002) často zakládají právě maminky. Jak výstižně řekla Marcela Bradová, předsedkyně o.s. Mateřské centrum Klubíčko: Když je aktivní žena na Mateřské dovolené doma, cítí potřebu něco dělat, předávat, tvořit a sdílet. To aktivní žena bych podtrhla. Aktivní maminka, spolužačka Katka Maděrová ve vesnici kde žije nyní také pomalu společně s kamarádkou zřizuje hernu pro maminky s dětmi. Docela jí závidím to, že může vytvořit něco nového co se v obci ocení, něco co v obci chybí. Je to hezká práce. Stejně tak i mě táhlo do mateřského centra volání mojí duše po užitečnosti a po tvoření něčeho nového. Baví mě jak tvorba materiálů pro maminky, struktury kurzu, příprava na lekci i učení samotné, v němž se vždy a někdy snad i v neprospěch věci podepisuje moje odvěké duševní volání po originalitě. Příjde mi totiž, že co je originální a nové, to lidé více ocení, více je to pobaví a tak jak funguje paměť- lépe si to zapamatují. Další pocit o kterém jsem přemýšlela v souvislosti se vznikem nejen mateřských center ale i jiných občanských sdružení, politických stran, hnutí apod., byl pocit znevýhodnění či sociálního vyloučení. Skupiny lidí jež se cítí společensky znevýhodněni mají tendenci se sdružovat a snažit se tak upevnit svůj vliv na připadné změny, či se navzájem podpořit a služby co potřebují si poskytnout. Už Vilfredo Parreto přišel se svou teorií o koloběhu elit, který podle mne funguje stejně tak dobře i ve psychice člověka, kdy se snažíme potlačování pravidly jež nás znevýhodňují nastavit ve společnosti ta pravidla, jež nás zvýhodní. Myslím, že tento postoj je vlastní lidskému egu a z části jsou naše dušičky i tímto motivovány. Projev aktivity ženy snížený mateřskou dovolenou, jež se nemůže například kvůli nedostatku firemních školek realizovat ve své minulé práci, se přecejen dere na povrch. Snažíme se podporovat možnosti aktivizace m a m i n e k, a l e z á r o v ě ň j e j i c h zabezpečení, aby mohly dlouho setrvat průvodcovsky po boku svých dětí. JEDEN Z MÝCH POCITŮ Popojedem Ještě nedávno jsem měla pocit, že by bylo dobré Klubíčku nějakým způsobem pomoci, prospět, upoutat na něj pozornost, přilákat klienty, finance. A projevil se můj spasitelský syndrom. I kytky si v obchodech kupuju ty co na mě dělají dojem, že by bez rychlé koupě uvadly. Posedlá snad nějakou development mánií. Ale čím více se o Klubíčko zajímám, vzhledem k psaní mé práce, jak poznávám i jiné neziskové organizace tím více jej cítím jako sebevědomou dospívající organizaci. Marcela Bradová jej v jedné z výročních zpráv přirovnala v roce 2007 k předškolákovi, ale od té doby poskočilo ještě dál. Musí to být hezký pocit, podívat se na něj, na to své dítě, jak má pestrý program- jazyky, pohyb, tvorba, hudba, skotačení, jak se rozvíjí a stoupá v oblibě. Co teď? Když kroužky jsou bohatě zaplněny dětmi, tradiční akce se musejí pro velký zájem dělat na etapy a těch netradičních přibývá? Zbývá doufat, že tady budu mít i nadále možnost rozšiřovat a zvelebovat alespoň své myšlenky. Taky jsem uvažovala o vlastním centru, jeho vidina mě popadla loni touhle dobou a stále se překvapivě drží v žebříčku mých deseti nejoblíbenějších diskuzních témat.

7 Moje centrum? Moje myšlenky: Jak by mělo mé centrum vypadat? Určitě bych nechtěla dělat Klubíčku konkurenci. Jakou konkurenci? Když vidím paní Slaníkovou nebo nevyčerpatelnou nádobu pozitivní energie paní Švecovou jak na karnevalu zabaví děti levou zadní, nevím ani jak. A už i dříve jsem se zajímala spíše o vzdělávání rodičů. Ten čas, co ztráví v kroužku je jistě moc důležitý, ale mě vždycky víc zajímalo, co doma? Ten čas doma je nepoměrně větší. Když jsem se stala maminkou strašně mě těšilo sledovat, jak jsou moje děti spokojené, jak spí, jak mají pevné návyky a režim, hezky papají, jsou zdravé... Lidi kolem mě řeknou, že se mi takové zázraky hold narodily. Myslela jsem, že je taková intuitivní péče zcela běžná, že takhle to chodí všude doma. Noviny a televize mne ale vyvedly z omylu. Sociálně patologických jevů plné stránky a všechny kdysi ovlivnila, když né zásadně tak z části disharmonie v rodině. Na počátku otevření mé mateřské intuice stála kniha Ingeborg Stadellman Zdravé těhotenství přirozený porod a také pocit síly a klidu jak v těhotenství, při porodu i po něm a víra že vím, co je pro mne a mé dítě dobré. Byla to velká změna i pro mou osobnost. Mateřství jsem si plně užívala a snad téměř animálně, kdy jsem se soustředila hodně na kojení, dotýkání a masáž dítěte, společnou relaxaci, vymýšlení povídaček, na všechny vjemy co mi může miminko poskytnout- vůni, úsměv, pohlazení... a vše tohle dát i jemu. Snad jsem se naladila na dětskou vlnu a když jsme rozebíraly s některou kamarádkou maminkou problémy s dětmi, nějak intuitívně jsem příšla na to, co asi její miminko postrádá, nebo jak by mohla zvládat stres apod. Začala jsem přemýšlět, jak mohu tento dobrý pocit z mateřství předávat dál a jak také například pomoci mamince s tím, aby si dokázala stát za svým přesvědčením o přirozeném porodu a naslouchat své výchovné intuici. Náhle, jak to tak u mě chodí, se zjevila v mé hlavě vize profese lektora přípravy na rodičovství. Tradice předporodních kurzů se u nás již pěkně zavedla, ale porodem potřeba vzdělávání tedy alespoň pro mne nekončí. Často se mě ovšem lidé ptají, jak jsem přišla na to, že bychom se měli učit rodičovství, prý se to naši předkové neučili. Život našich předků se ale od toho našeho markatně liší. A jestli se dříve dcera od matky učila vařit, uklízet, pěstovat rostliny a Masáže dětí: Kurzy: kurz je koncipován na 8 lekcí po jedné hodině pro 5 maminek. V současnosti první běh se čtyřmi maminkami končí. Efektivní rodičovství: Pokud se podaří poskládat skupinku rodičů, bylo by prý možné abych udělala přes léto 4 bloky kurzu prázdniny. Akce: na sobotní dopoledne přes Akce na kterých jsem se podílela, či podílím, nebo organizuji. Drakiáda Beseda s Mudr. Cajthamlouvou ( plánujeme pokračování) Den Mlsounů KLUBÍČKO A JÁ 2008/2009 více na

8 pečovat o dítě, dnes se musí naučit dvakrát tolik od ní a dvacetkrát tolik od svého okolí a školy a k tomu ještě to, jak zacházet se svou svobodou. Život nyní je dle mého názoru odlišný od života našich předků předně ve velkém rozvoji empírie a logiky a tím upozaďováním intuice. Ve vědě jsme udělali takové malé kolečko poznání, kdy jsme zjistili, že jsme toho zjistili již tolik a naučili se tolik a infomací je tolik, že jisté základní principy, jako mateřské instinkty se musíme učit. Ale ne, učit není to správné slovo- v sobě vyhledat, otevřít a použít. Myslím, že jsem schopna tento pocit klidu mamince předat pomocí různých představ, afirmací, vlídným povídáním, společnou relaxací, cviky... Na tom stát se lektorem přípravy na rodičovství mě lákal dobrý pocit z toho, že se přičiním k tomu, aby na svět přišlo spokojené malé miminko, člověk, který bude mít život rád a bude dál šířit dobré věci. Dál šířit dobré věci. To je to co bych vypíchla. Z mnohého čtení z kurzů i praxe poznávám, jak mnoho vděčím svým rodičům za to kdo jsem. Vždycky jsem měla pocit především ze své maminky jak ráda je, že jsem na světě. Stačilo k tomu pár gest a nějaká ta věta, ale vím že chci aby tohle cítily i mé děti i děti ostatní a tím bude líp na světě. Je to možná naivní, ale je to můj motor, aby pár dětem bylo lépe na světě. Myslím si, že celou společnost ovlivňuje to jak jsou vychovávány její děti. Je to nastupující generace a podle mého názoru bychom měli dbát na to aby byla vybavena například multikulturními kompetencemi, vycházejícími přímo od rodiny, tolerancí, náklonností ke zdravému životnímu stylu, k setkávání rodin s rodinami, v prevenci sociálně patologických jevů, pomoci rodičům porozumět svým dětem a moci s nimi příjemně vyjít, naučit se kombinovat kariéru a rodinný život, soustředit společnost na potřebu dobré péče o rodičky, maminky nasměrovat na vědomou přípravu na porod a podobně. Postupně jsem ovšem zjistila, že v našem kraji je velmi malá poptávka po podobných kurzech a malé uplatnění pro mne jako lektora. Stejně tak ze stavu například mateřských školek, které jsou více méně nepružné ve službách nabízejících maminkám s nedostatkem inovativních a děti motivujících učitelek, minimálním zázemím asistentek, nezájmem o zdravou výživu jak v řadách rodičů tak v řadách personálu mateřské školky. Pocítila jsem tedy potřebu upozornění na pojem vědomého rodičovství v našem regionu. Masáže: Nezávisle na mém přemýšlení o práci lektora, jsem vypracovala strukturu a materiály ke kurzu masáží dětí. Kurz vlastně vznikl díky atopickému exému mého syna, po té co jsem se naučila jej masírovat a vylepšila masáže o básničky a kurz o oblast komunikace s dětmi a psychologie dítěte a o informace z oblasti efektivní výchovy dětí. V listopadu jsem tedy začala působit více méně dobrovolně (peníze, které od maminek vybírám mi nezaplatí ani náklady kurzunákup panenky, vytiskování materiálů...) Přesto to beru jako velký posun v mém působení, protože v současnosti pracuji se čtyřmi maminkami na tom aby vědomě vytvořily v životě své rodiny malý rituál masáže s dětmi. Ten je pro ně důležitý jako pevný bod v daném dni, jako opora a jistota toho, že si na něj maminka udělá ve dni čas a pomazlí se s maminkou a budou se moci cítit ve své rodině zakořeněny.

9 V sučasnosti s několika rodiči uvažujeme o sepsání požadavku k paní ředitelce školní jídelny v naší mateřské školce a paní ředitelce školky, abychom jako rodiče se mohli vyjadřovat k jídelníčku dětí a k jeho skladbě. Abych tuto svou aktivitu zviditelnila a abych též časem zviditelnila své lekce efektivního rodičovství napadla mne vzájemná spolupráce s mateřským centrem. Baví mne vymýšlení akcí jako přednášky a jejich organizace, takže bych je chtěla realizovat v Klubíčku, snad se mi podaří přilákat do centra další klienty a na Klubíčko upozornit média a zvyšující se povědomí a popularita mu bude vhod například při žádostech o sponzorství. Neublížit Klubíčku: Z prvu jsem přistupovala k mému působení v Klubíčku tak, že čím více se budu angažovat, podniknu více telefonátů, napíšu více článků, zmíním Klubíčko stopadesátkrát na internetu, mezi přáteli, tím víc se můžu hladit po bříšku s pocitem, že dělám dobrou věc. Na realitu ohraničení svého prostoru jsem narazila brzy. Například nadšená z brožury o ekologicky šetrné domácnosti, kterou jsem dostala na klubíčkovské akci, jsem okamžitě kontaktovala její autorku ( snad i proto, že se jmenuje Zuzana :-) ) s popisem mých snah. Měla jsem pocit, že tak výborná brožurka by se měla dostat do rukou více lidem, už dlouho jsem uvažovala o napsání podobné a najednou byla předemnou a já nemusela napsat ani písmenko. Chtěla jsem ji rozdávat při besedě o zdravé výživě. Nejen v tomto případě, ale i v mnoha jiných je neziskový sektor svazován řadami nařízení, předpisů a postupů z nichž nejsem schopna zatím nahlédnout jejich princip, jen jejich dopad- lidé tedy z akce odcházeli bez brožurek, které mohly napomoci dobré věci. Chybami se člověk učí. Tak si od té doby říkám měj ohraničený svůj prostor, nepřekroč hranice. Taky si od té doby říkám neublížit Klubíčku. Můj expandující mozek se začal trochu cukat a ač se v něm stále rodí nové nápady a začínám se zapojovat do mno ha aktivit, ( Celé česko čte dětem, kampaň Za normální porod ) kde by se příjemně dalo využít mých kontaktů s Klubíčkem, vloudil se do nich též strach. Držet se na uzdě! Jsem vděčná Klubíčku za příležitosti, které mi dává, jen škoda, že tento strach z porušení předpisů co neznám, zákonů, které jsem ještě nedočetla, nepsaných pravidel a principů daných projektů musí být v mé práci vidět. Nejistota se stupňuje s počtem hodin našeho předmětu Neziskové organizace, když nahlížím tu legislativní zmuchlanici co tu máme.. Ale tam kde chci měnit, kde chci rozvíjet a něco tvořit, tam strach nepatří, brání změně a mění pozitivní a energické v nemastné neslané. Prý tou změnou projde každý. Tou změnou od věty dokážu tohle k větě no tohle nepůjde, s tím nic nenadělám. Trpí hromadou papírování a legislativním zmatkem neziskový sektor také takovou frustrací jako já? Existence kroměřížského mateřského centra Klubíčko ovlivňuje každodenně život celé naší rodiny. Děti chodí mezi děti, maminka mezi maminky, děti se učí v kroužcích, můžeme navštěvovat zábavné mimořádné akce a dokonce mi zde umožňují realizovat mé polopracovní nápady a neméně jej oceňuje náš tatínek vždy, když se mu domů vrátí usměvavá partnerka a vyblblé dětičky..

10 Zdroj informací, obrázků a odkazy: výroční zpráva Mateřského centra Klubíčko za rok 2007 Odkazy označení kuličkou jsou aktivní link na stránku s více informacemi, například o dané akci.

Příručka. dobré praxe. Paní svého času díky podnikání

Příručka. dobré praxe. Paní svého času díky podnikání Příručka dobré praxe Paní svého času díky podnikání Obsah: Příručka dobré praxe Příručka byla vydána v rámci projektu Paní svého času díky podnikání díky financování z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI Rozhovor o sociální politice Prahy 14 Neprodejné mimořádné vydání SOCIÁLNÍ SLUŽBY RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta. Diplomová práce. 2009 Bc. Marie Muroňová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta. Diplomová práce. 2009 Bc. Marie Muroňová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Diplomová práce 2009 Bc. Marie Muroňová Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. MARIE MUROŇOVÁ V. ročník

Více

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05 03 Úvodní slovo Milí čtenáři, oproti zavedenému zvyku tentokrát nebudu komentovat obsah aktuálního čísla, chci se věnovat období mezi tímto a minulým vydáním bulletinu. Krize sice ještě trvá, práce není,

Více

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného www.jsmepartners.cz 4/09 Petr Kroupa Lék na frustraci je zažívat úspěchy Budovat si dobré vztahy a udržovat je na co nejlepší úrovni Vyžaduji maximální nasazení v práci a fair play je důležitá podnikatelská

Více

Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno

Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno Rodina je jako loďka. Jsou dny klidné a jisté plavby, jsou dny, kdy se loďka naklání nebo se některý člen cítí

Více

Práce s dobrovolníky v neziskových organizacích

Práce s dobrovolníky v neziskových organizacích MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGICKÝCH VĚD SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ Práce s dobrovolníky v neziskových organizacích Bakalářská diplomová práce Autor práce : Michal Dess

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2010 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah...2 Úvodní slovo...3 Poslání...5

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Bakalářská diplomová práce 2009 Lucie Viková Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství

Více

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim?

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Vážené čtenářky, vážení čtenáři, skoro každý z nás se v životě dostane do situace, kdy hledá práci. Pokud jste mladí, vzdělaní, s praxí a bez závazků, nemusí

Více

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Kateřina Jonášová, Pavla Frýdlová, Lucie Svobodová Mateřská dovolená, nebo

Více

Podnikání očima žen 3

Podnikání očima žen 3 Podnikání očima žen 2 3 Podnikání očima žen 4 Strach z neznáma je brzdou v životě i v podnikání. Ačkoliv na jednu stranu může být oprávněný, na druhou nám brání uskutečnit mnohé ze svých snů. A právě proto

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA. fenomén moderní společnosti.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA. fenomén moderní společnosti. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA fenomén moderní společnosti Radka Franců Katedra sociálně-pedagogická Vedoucí práce PhDr. Vladimír Mašát Studijní

Více

( Obsah/Úvodník/Tiráž

( Obsah/Úvodník/Tiráž Obsah/Úvodník/Tiráž Úvodník Při naší práci přímo v domácnostech klientských rodin se velmi často setkáváme s maminkami. Tatínci na konzultacích bývají přítomni také, někdy přímo, ale většinou tak, že se

Více

Výroční zpráva 2014 Mateřské centrum Klubíčko, o. s. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2014 Mateřské centrum Klubíčko, o. s. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2014 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo... 3 Slovo

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

ASISTENTSTVÍ VE TŘÍDĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY

ASISTENTSTVÍ VE TŘÍDĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY SEMINÁŘ WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY KURZ KARLA KÖNINGA 2010-2012 ASISTENTSTVÍ VE TŘÍDĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY LENKA PECHOVÁ pech.lenka@seznam.cz Každá událost nám nabízí novou šanci ke změně nás samých, našich životů

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU

KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU www.rhkbrno.cz 12 DVANÁCT PŘÍBĚHŮ ŽEN, KTERÉ VZALY OSUD DO SVÝCH RUKOU Asistenční centrum Brno pro podporu podnikání žen Regionální hospodářská komora Brno Moravská asociace podnikatelek a manažerek 2011

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Cestou rovných příležitostí k podnikání a práci v Libereckém kraji Rovná cesta

Cestou rovných příležitostí k podnikání a práci v Libereckém kraji Rovná cesta Inspirujte se! 2 Cestou rovných příležitostí k podnikání a práci v Libereckém kraji Rovná cesta CZ.1.04/3.4.04/88.00233 realizace 1. 11. 2012 30. 11. 2014 Projekt Rovná cesta, jehož autorem a realizátorem

Více

JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ. Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, srpen 2014.

JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ. Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, srpen 2014. JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ Praktická příručka na vaší vaší cestě cestě ke slaďování ke slaďování pracovního, rodinného rodinného a osobního a osobního života života Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha Martina Novotná 2015 Nadace Open Society Fund Praha OBSAH 1.ÚVOD 5 2. PRÁCE S RODIČI: ROZVOJ RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ 7 2.1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY - ZMOCŇOVÁNÍ A PARTICIPACE 8 2.2. MOTIVACE RODIČŮ ROZVÍJET

Více

Vydání této publikace finančně podpořili:

Vydání této publikace finančně podpořili: okamžik brožura.indd 1 okamžik brožura.indd 2 Vydání této publikace finančně podpořili: Ministerstvo zdravotnictví ČR Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška Tato publikace vychází u příležitosti

Více

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Nemůžete sehnat práci? Zkuste to Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Tato publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 Podnikání jako flexibilní forma uplatnění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více