Vzpomínky spoluobčanů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzpomínky spoluobčanů"

Transkript

1 Vzpomínky spoluobčanů Nepoctivci mezi námi Kdysi jako děti jsme říkaly Zloději ve dne v noci chodějí. Platilo, platí a asi vždycky platit bude. Každém období se však toto říkadlo jeví jinak. Ve středověku lidé kradli z hladu a byli zato krutě trestáni. Zpočátku jim bývala useknuta pravá ruka. Později se od toho hrozného trestu upustilo, ale lidé byli za krádeže nepřiměřeně dlouho vězněni a někdy pro výstrahu, posláni na galeje. To všechno je minulost. Ve dvacátém století už lidé netrpěli hladem a přece se kradlo vesele dál i ve vysokých kruzích. Z vyprávění starých lidí vím, že tady na venkově se často kradlo peří, tedy peřiny. Byl o ně ve městech velký zájem. Po vsích chodily tuláci a sledovali, kde je ve stavení více dcer. Tam se obvykle páslo na sadu pořádné hejno husí. V parádní světnici nebo někde v komoře byly nastlány postele, peřinami s prachovým peřím až do stropu. (Lidé tehdy ještě netrpěli různými alergiemi) Celé dobře organizované tlupy pak v noci a někdy, i za dne tyto výbavoví peřiny ukradly. Překupníci odváželi zboží do velkých měst, hlavně do Prahy. Za socialismu si lidé také ledacos odnášeli domů, ale když pracovali celý den za pár korun není se ani čemu divit. Dnešní nová forma krádeží je zarážející. Drobní zloději vykrádají domácnosti za bílého dne, ale i v noci, kdy celá rodina spí. Krádeže aut, železa a barevných kovů jsou na denním pořádku. Co je to však proti zlodějům, kteří vytunelovali a rozkradli za miliony naše národní hospodářství. Nejhorší je, že proti těmto zlodějům nemá prostý člověk žádnou šanci bránit. Tak alespoň několik rad jak se bránit proti těmto menším zlodějům. 1. Pokud možno neskladovat doma větší množství peněz. ( když byl tento článek připravován, ještě se nevědělo, že i v bankách jsou nyní naše úspory v nebezpečí) 2. Zásadně nepouštět do bytu či chalupy cizí lidi podezřelého vzhledu. 3. Každý by měl znát číslo na policii. 4. Zjistíte-li, že se po našem městečku pohybují neznámí podezřelí lidé, měla by být preventivně informována policie. Ideální by bylo, kdyby občané mohli podezřelé jednání dotyčných osob vyfotografovat. Často i tyto amatérské fotografie pomohly k usvědčení pachatele. Na závěr možná, že by trochu pomohl onen středověký trest, kdy se zlodějům usekávala pravá ruka. K r. ROČNÍK 2. ČÍSLO 7 MĚSTSKÉ NOVINY ŘÍJEN Červená Řečice 1949 Městský úřad Červená Řečice Červená Řečice Tel.: Fax: Úřední hodiny Po Út - Čt Pá Městské noviny - Vydává: Městský úřad Červená Řečice, Červená Řečice 19, PSČ , IČ , Evidenční číslo: MK ČR E 17448, Distribuce: tiskne MěÚ Červená Řečice, občasník: vychází 6 12 za rok, č. 7/2008 vychází Uzávěrka Nevyžádané fotografie a rukopisy se nevracejí. Anonymní příspěvky neotiskujeme.

2 Městské zastupitelstvo Ad.1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání. K bodu č.4 - Oprava fasády MěÚ - odložit opravu na příští rok. Nabídky na opravu fasády aktualizovat a projednat v ZM koncem roku 2008 (možné využít i dotace z POVV). ZM vzalo na vědomí. K bodu č. 6. Zřízení pamětní desky na zámku vzhledem k tomu, že zámek není ve vlastnictví města, ZM rozhodlo pamětní desku neřešit. Ad.2. ZM projednalo žádosti o pozemky: - p. Syrovátka Karel: žádost o odprodej části městského pozemku v k.ú. Červená Řečice parc. č. 2122/14. Záměr byl řádně zveřejněn, bez připomínek. Prodej pozemku žadateli za splněných podmínek v záměru byl schválen. Hlasování: pro12, proti 0, zdržel 0. Navrhnutá cena 70,-Kč/m2 - p. Hladká Ludmila: žádost o odprodej městského pozemku parc.č. 818/5 v k.ú. Zmišovice. ZM s prodejem souhlasí a schválilo zveřejnění záměru. Hlasování: pro 12 proti 0, zdržel 0. Navrhnutá cena 30,-Kč/m2 Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel 0 - p. Papež Jiří: nabídka na odkoupení pozemků 375/1, 375/26 a 377/2 vše v k.ú. Popelištná ve svém vlastnictví městu Červená Řečice. ZM schválilo odkoupení pozemků par.č. parc.č.377/2 a 37 a požádat majitele o sdělení, za jakou cenu by bylo možné pozemky odkoupit. - p. Chuchel Jan: žádost o odprodej části městského pozemku parc. č. 370/1 v k.ú.popelištná. V případě nesouhlasu ZM s odprodejem celého požadovaného pozemku, žádost o část městského pozemku od cesty k nemovitosti, který bezprostředně přiléhá k nemovitosti žadatele. ZM neschválilo prodej celé požadované části pozemku parc. č. 370/1. Hlasování: Pro 0, proti 12, zdržel 0. ZM schválilo žádost o odprodej části městského pozemku od cesty k nemovitosti parc. č. 370/1. Kupující zajistí geodetické oddělení části pozemku, sepsání kupní smlouvy a vklad na katastr nemovitostí a uhradí náklady s těmito úkony spojené. ZM schválilo zveřejnění záměru prodeje. Navrhnutá cena 30,-Kč/m2 - p. Marek Jaromír: žádost o ustoupení od požadavku zřízení věcného břemene na parc. č. 59/10. ZM schválilo upuštění od zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 59/10. Ad.3. ZM bylo seznámeno s oznámení Ředitelství pošt se změnou pracovní doby na poště v Červené Řečici s tím, že otvírací doba bude dopoledne od a odpoledne od ZM vzalo na vědomí. Ad.4. ZM bylo informováno o vyúčtování hospodaření v městských lesích k , kde výnos pro město činí ,-Kč. ZM vzalo na vědomí. Ad.5. ZM projednalo a schválilo podepsat smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 1906/44 s Arcibiskupstvím pražským. Stanovená cena 200,- Kč/m2. Jedná se o 82 m2. Řešení pozemku je nutné z důvodu řešení zasíťování stavebních parcel napojení komunikace Na příští ZM zjistit co by obnášela plynofikace stavebních parcel na Pražské. ZM vzalo na vědomí. Ad.6. ZM projednalo a schválilo realizaci projektu Obnova veřejných prostranství náměstí Červená Řečice a prohlašuje, že zajistí financování této akce ve výši ,- Kč. Zároveň ZM schválilo a pověřuje Radu města ke konání všech dalších potřebných úkonů v podání žádosti o dotaci a dohlížením na realizaci projektu. ZM projednalo a schválilo zadat zpracování projektové dokumentace na ZŠ č.p. 21 na víceúčelový dům s využitím pro občany města ( knihovna, učebna, klubovna pro seniory a místnost pro potřeby města) Získávání druhotných surovin Vraťme se však na začátek ručního třídění. Každý pracovník hází určitou tříděnou složku odpadu do shozů, které ústí přímo do velkých kontejnerů. Zde už se tedy shromažduje skutečně dotříděná, kvalitní surovina, zbavená všech nežádoucích příměsí. Jendou za čas se slisuje v lisech na velké balíky a ty směřují ke zpracovatelům. Takto dotříděné plasty se již prodávají jako druhotná surovina. Čím lépe jsou zbaveny všechny nežádoucích příměsí, tím je jejich kvalita, a tedy i cena vyšší. Pokud je surovina kvalitní a podaří se ji dobře prodat, ovlivní to pozitivně náklady odpadového hospodářství obce, či města. Naše společnost ESKO-T byla založena svazkem obcí. Všechno, co vyděláme, se vrací obcím svazku, poznamenává Pavel Gregor. Obecně se ale dá říci, že prodej vytříděných surovin snižuje náklady na odpadové hospodářství, což pocítí v důsledku i občané. Odpady na cestě do Číny Mluvíme o zpracovatelích druhotných surovin - kdo to ale je? Papír roztříděný na noviny, časopisy, kartony, kancelářské papíry atd. odchází do různých papíren, které je používají ve výrobě. Z každé složky vytříděného papíru se vyrábí jiný druh papíru a musí se také jinak zpracovávat. Stačí porovnat noviny a barevný časopis na tuhém lesklém, lakovaném papíru. Obojí je sice papír, zpracování a výsledné výrobky jsou však velmi rozdílné. Nápojové kartony, které se na lince s papírem také vytřídí, odcházejí do papíren, jež je umějí zpracovat (v Bělé pod Bezdězem nebo Žimrovicích). Tam kartony rozemelou a získají z nich papírovinu, která je velmi kvalitní. Zbytek, obsahující plast a hliníkovou folii, jde buď na skládku, nebo na výrobu paliva. Rozemleté nápojové kartony lze také lisovat na stavební desky, které se používají například jako ztracené bednění. Největších změn doznalo v posledních letech třídění plastů. Zpočátku byla v kontejnerech na plasty až polovina PET lahví, protože si lidé pod pojmem plastový odpad představovali vlastně jenom je, říká Iva Zeroniková. Teď už však lidé vědí, že do těchto kontejnerů patří i jiný plast. Celkové množství stoupá a podíl PET lahví v odpadu mírně klesá. PET lahve jsou rozhodně v současné době hitem odpadového hospodářství, protože je po nich, jako po druhotné surovině, opravdu veliká poptávka. Slisované lahve roztříděné podle barev se prodávají až za několik tisíc korun za tunu. Z Vysočiny jich jde velká část do závodu Silon v Plané nad Lužnicí, kde z nich vyrábějí vlákna. Ta se používají na výrobu koberců, isolačních materiálů nebo netkaných textilií. Velký zájem o vytříděné lahve mají obchodníci z Číny a jihovýchodní Asie, kde nedávno vyrostly velké zpracovatelské kapacity. I z Třebíče a Žďáru proto směřují kamiony s lisovanými PET lahvemi do přístavů, odkud jsou v obrovských námořních kontejnerech odváženy do Číny. Nejlepší zpracovatelé z PET lahví vyrábějí velmi kvalitní vlákno - fleece. Je proto možné, že ta nová flíska z tržnice v sobě má vlákna z PET lahví, které jste před časem hodili do kontejneru.

3 Co se děje na třídicí lince? Když člověk vyhazuje PET lahve nebo papír do barevného kontejneru před domem, často se ptá, co se s těmi věcmi dál děje. Skeptici říkají, že je popeláři sesypou zpět na hromadu a vyvezou na skládku. Šli jsme se tedy podívat, jak je to doopravdy. Všechny tyto odpady směřují na jedno klíčové místo, a to je dotřiďovací (neboli třídicí) linka. Velmi zjednodušeně řečeno se taková linka skládá z velkých skladovacích hal, několika dopravníků, samotné linky s obsluhou a několika lisů na výrobu balíků. Na samotném počátku přiveze svozový vůz materiál posbíraný z kontejnerů po městě. Před konečným dotříděním se jednotlivé komodity (papír, plasty) skladují v hale. Přicházejí sem ale také odpady ze supermarketů nebo továren: lepenkové krabice a fólie z rozbalování zboží, odřezky papíru z papíren nebo kousky plastů). Už zde je nutný značný podíl lidské práce. Pracovnice na třídící lince ve Žďáru nad Sázavou například z velkých balíků vytahují fólie, které se sem dostaly jako odpady z výrobky. Tyhle odpady ani nemusejí jít přes třídičku, poznamenává Iva Zeroniková ze společnosti ODAS, která linku provozuje. Odpady z výroby nejsou nijak znečištěné a většinou jsou jednodruhové. Mohou se proto rovnou dávat do balíků. Hromady plastů, či papíru z pouličních kontejnerů na třídění odpadu se však dotřídit musí. Nakladače je přesouvají k dopravníkům, které je odvezou na ruční třídicí linku. Několik pracovníků tady z běžícího pásů vytahuje každý tu svoji frakci: jeden PET lahve bílé, druhý zelené nebo jinak barevné. Třetí vybírá plastové tašky a pytlíky, další obaly od kosmetických výrobků. Tak to jde až na konec linky, kdy na páse zůstává jen docela malý podíl odpadů, které se nepodařilo zařadit do žádné z tříděných kategorií. Tento zbytek buď odchází na skládku jako dále nezpracovatelný, nebo se ještě dále zpracovává. Pavel Gregor ze společnosti Esko-T, která provozuje třídící linku odpadů v Třebíči, říká: Zbytek po dotřídění z naší linky odvážíme do Brna. Používají ho jako jeden ze zdrojů pro výrobu alternativního paliva pro cementárny. Počet komodit, které se třídí, stále přibývá. Linky ve Žďáru i v Třebíči například začaly třídit také nápojové kartony od mléka, džusů a vína. Do loňského roku jsme vytřídili PET, fólie a nápojové kartony, což byla dohromady asi polovina celkového objemu, zbytek šel na výrobu alternativního paliva, říká Iva Zeroniková. Letos v zimě jsme udělali přestavbu třídicí linky a dnes jde na materiálové využití (tj. recykluje se na nové výrobky) % odpadů, které k nám Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel 1 ZM schválilo zadat projektovou dokumentaci firmě PROJEKT CENTRUM v.o.s. Pelhřimov. ZM schválilo získání informací a podkladů pro připravení projektové dokumentace na obnovu stávajícího fotbalového hřiště a volejbalových hřišť. Ad 7. ZM schválilo upravený návrh zadání územního plánu Červená Řečice.. Ad.8 ZM bylo seznámeno se zprávou od ředitelky Mateřské Školy p. Turkové o činnosti MŠ. ZM zprávu vzalo na vědomí. Ad.9. ZM schválilo komplexní pozemkovou úpravu navrženou Pozemkovým úřadem Pelhřimov v k.ú. Bitětice, kterou bude dotčen i pozemek ve vlastnictví města v k.ú. Milotičky parc.č. 168/6, orná půda o výměře 480 m2. Ad.10. ZM projednalo žádost p. Ing. Lubomíra Anděla na opravu místní komunikace k řadovým domkům č.p v Červené Řečici. Provedení opravy v současné době z finančních důvodů a naléhavosti opravy ZM neschválilo. Hlasování: pro 0, proti 12, zdržel 0. Ad.11. ZM projednalo a schválilo žádost p. Milana a Renaty Malých o povolení vybudování vjezdu z místní komunikace na pozemku parc.č. 2123/1 na pozemek parc.č. 107/19 v k.ú. Červená Řečice, který je jich majetkem. Ad.12. ZM projednalo žádost p. Štefana Juhaňáka o zhotovení chodníku na pozemku parc. č. 2119/1. ZM neschválilo žádost s tím, že pozemek na který byla žádost podána není ve vlastnictvím města. Hlasování: pro 0 proti10, zdržel 2. Žádost Václava Weise o výměnu staré dlažby za zámkovou dlažbu u domu č.p 57. ZM žádost neschválilo z důvodu, že přednostně je třeba opravit ty chodníky, které jsou v mnohem horším stavu. Hlasování: pro 1, proti 6, zdržel 5. Ad. 13 ZM projednalo žádosti o finanční příspěvky: - Žádost SDH Těchoraz na zakoupení hasičské stříkačky v ceně ,-Kč. - Žádost SDH Popelištná poskytnutí příspěvku ve výši ,-Kč na dokončení oprav hasičské zbrojnice. ZM schválilo poskytnutí finančního příspěvku SDH Popelištná na dokončení započatých oprav ve výši ,-Kč v letošním roce a SDH Těchoraz ,- Kč na pořízení stříkačky v roce Ad.14. ZM schválilo Rozpočtové změny dle přílohy. Ad.15. ZM bylo informováno o konání dílčího přezkoumání hospodaření města dne ZM pověřilo starostku města schvalováním rozpočtových změn do výše ,- Kč včetně u jednotlivé položky, schvalováním rozpočtových změn nad ,-Kč u jednotlivé položky pověřuje Radu města. Provedené rozpočtové změny budou ZM dány na vědomí. Ad.16 ZM schválilo zřídit každému zastupiteli ovou adresu, kterou každému zřídí správce sítě na MěÚ Červená Řečice a tyto kontakty budou zveřejněny na stránkách města. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 3 Ad.17. ZM schválilo změny vnitřních předpisů města: Směrnice pro vedení evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, drobného hmotného majetku, dlouhodobého finančního majetku a zásob, Směrnice o provádění pokladních operací., Směrnice - systém zpracování účetnictví, Kontrolní řád a Jednací řád zastupitelstva města Červená Řečice. ZM schválilo Statut ( zřizovací listinu) Městské knihovny v Červené Řečici. Hlasování: pro 12, proti 0. zdržel 0. Ad.18. ZM schválilo k odprodeji frézu moutfield i s příslušenstvím a náhradními díly. Bude zveřejněna nabídka, bude prodáno nejvyšší nabídce. Nejnižší podání 5 000,-Kč, nabídky se budou podávat na MěÚ v Červené Řečici v zalepené obálce a nadepsané Fréza. Nabídky se budou přijímat do konce roku Jednání ZM bylo ukončeno v hod.

4 Radnice informuje Příspěvek čtenáře Město Červená Řečice nabízí k odprodeji frézu Moutfield i s příslušenstvím a náhradními díly, nejnižší podaná nabídka musí být 5000,-Kč. Zájemci o frézu mohou do konce roku 2008 podávat své nabídky na Městském Úřadě v zalepené obálce a nadepsané Fréza. Územně plánovací dokumentace - prodloužení termínu pro podání požadavků na změny Informujeme občany o prodlouženém termínu pro podání návrhů na změny při zpracování nové územně plánovací dokumentace (ÚPD, Územní plán) Červené Řečice i místních částí Popelištná, Zmišovice, Těchoraz a Milotičky. Další rozvoj města i místních částí, všechny nové stavby či přestavby, změny využití objektů nebo pozemků musí pro vydání stavebního povolení být v souladu s územně plánovací dokumentací obce, kde bude stavba realizována. Využijte proto této možnosti k podání návrhů na zanesení požadovaných změn. V současné době při komplexním zpracování ÚPD je projednání návrhu pro občany bezplatné, každou další požadovanou změnu si bude žadatel již hradit. Vyzýváme proto občany a organizace, které plánují nové stavby nebo změny využití u stávajících objektů nebo pozemků (např. podnikatelská činnost, stavby domů, přístavby, ), aby své návrhy předložili na Městský úřad v Červené Řečici v prodlouženém termínu nejpozději do 31. října Pro bližší informace, dotazy, konzultace kontaktujte MěÚ v Červené Řečici starostka, místostarosta. Příspěvek zastupitele Možnost získání finančního příspěvku v rámci památkové zóny Kraj Vysočina vypsal v rámci Fondu Vysočiny grant, který je využitelný pro řadu občanů v naší obci, kteří mají dům v památkové zóně. Ačkoliv nejde o příspěvek na generální opravy, je možné nabídky využít. Program se jmenuje - Obnova památkově chráněných území - Grantový program na podporu obnovy nepamátkových objektů na území městských památkových rezervací a zón, v jehož rámci mohou vlastníci památkově cennějších, nezapsaných objektů požádat o finanční příspěvek. Níže uvádím stručný popis základních údajů, celkové informace naleznete na internetové adrese Popis a rozsah programu: Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování obnovy dochovaných historicky a památkově cenných konstrukcí a stavebních prvků objektů (v exteriéru zejména oken, dveří, fasád, střešní krytiny, mříží, atd.; v interiéru štukové výzdoby a maleb, dřevěných stropů, kamenných ostění, atd.) nebo rehabilitace (tvarové, konstrukční a materiálové) těchto konstrukcí a stavebních prvků dle historicky doložitelného stavu objektů, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v městských památkových rezervacích nebo zónách a podstatným způsobem se uplatňují v jejich výrazu (tj. pohledově exponovaná exteriérová místa, veřejně přístupné interiéry objektů). Příjemci podpory: vlastníci objektů Minimální a maximální výše příspěvku: Minimální výše příspěvku není stanovena, maximální výše příspěvku je ,- Kč. V rámci jednoho kola grantového programu si může žadatel podat pouze jednu žádost. Minimální podíl příjemce podpory: 50% celkových nákladů projektu Žádosti zpracované ve dvou vyhotoveních včetně příloh (originál + kopie) se přijímají osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava nebo poštou v termínu do Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat odbor kultury a památkové péče, Jaroslava Panáčková tel , Jana Zadražilová, tel , MgA. Jiří Jedlička Erby v dějinách Červené Řečice Erby světských, tedy necírkevních majitelů řečického panství mají svůj historický začátek v období t.zv. sekularizace, pod čím rozumíme rozprodávání církevních majetků šlechtě. Důvodů bylo vícero, např. scelování pozemků darovaných králem církvi v různých obdobích, (takže jednotlivá panství byla často od sebe značně vzdálená), prodej nebo výměna méně výnosných majetků, anebo i splácení dluhů. Pro Červenou Řečici takové období začíná 15. stoletím. Pražský arcibiskup Konrad z Vechty prodal kolem roku 1415 řečické panství a v roku 1417 značnou část pelhřimovského panství doživotně Jankovi z Chotěmic a jeho synovi Jiříkovi. Podle některých historiků proto, že mnoho jmění arcibiskupského neslušně rozmrhal, jiní vidí v jeho postupu snahu oprostit církev od pozemských statků, protože postupně více a více sympatizoval s učením Jana Husa. až se definitivně přidal na stranu pražských Husitů. O tomto období dějin Červené Řečice bude pojednáno zvlášť. Původním sídlem staročeského vladyckého rodu byla tvrz Chotěmice u Soběslavi. Jankovo dobré vztahy k Václavovi IV. a sňatek s bohatou slezskou kněžnou Markétou Probischsteinovou urychlily jeho funkční a majetkový vzestup. Ke konci 14.století byl podhejtmanem ve Svidnicku a Javorsku, na začátku 15. století byl krátce i hejtmanem a spravoval hrady Fürstenstein a Freiberg. Poté obrátil svojí pozornost na panství vlašimské, načeradské a pelhřimovské, které získal r O synovi Jiříkovi jsou pouze záznamy o jeho přítomnosti při různých jednáních. Erb Chotěmických měl štít s příčnými pruhy v pořadí stříbrný,červený, zlatý, se znamením vylétající husy. Janek byl horlivý katolík a přívrženec krále Zikmunda Lucemburského, proto mezi ním a sousedními Tábority panovala krutá nenávist. Hejtmané Táborští vládli na Pelhřimovsku od roku 1422 až do konce husitských válek. Janek opustil řečické panství a uchýlil se na své slezské statky. Řečické panství dostal asi v roku 1428 Mikuláš Sokol z Lamberka, přívrženec Táboritů a osobní přítel Jana Žižky z Trocnova. Aby si uvolnil ruce k bojům proti Dolním Rakousům, přívržencům Albrechta Habsburského, tak na řečickém hradě byl sjednán mír s hlavním představitelem české katolické strany Oldřichem z Rožmberka. Mnohé husitské výpravy do sousedních zemí, vůbec neměly důvod náboženský. Byly to loupežné výpravy v důsledku papežova nařízení, které zakazovalo sousedním zemím veškerý obchod s Čechama. Mikuláš Sokol se vydal na takovou válečnou výpravu v říjnu 1431, maje vojsko o síle 600 jezdců, pěšáků a 360 vozů. Vracejíc se po dvou týdnech s bohatou kořistí byli napadeni vojskem rakouským a utrpěli zdrcující porážku se ztrátou kolem tisíc mrtvých, 700 zajatých. Po této porážce se začal věnovat správě svých majetků a upevňováním vztahů se šlechtou, zejména když se poměry začaly obracet k prospěchu krále Zikmunda. Zato byl r.1431 králem odměněn vlastnictvím Opatovic a Buřenic. Mezitím však Mikuláš Sokol značnou část řečického panství začal rozprodávat Jankovi ze Svídnice a roku 1436 přešel na své majetky v severních Čechách. Další osudy řečického panství nejsou známé, pravděpodobně se přechodně opět stalo majetkem královského dvora, protože až z roku 1454 je známo, že bylo uděleno Jindřichovi ze Stráže (nad Nežárkou; ), jako náhrada za pozemky, které postoupili králi Zikmundovi při ústí řeky Lužnice a kolem hory Tábor. Po Jindřichově smrti panství vlastnili jeho synové Michal a Jiřík. Michal se více přikláněl k Jednotě panské, co mělo za následek obsazení řečického hradu (1467) služebníky krále Jiřího z Poděbrad, vedenými Petrem Břekovcem z Ostromeče.Tento se stal přechodně majitelem části řečického panství, ale nástupem Jagellonců na český trůn se majetkové poměry opět začaly upravovat. Vlastníkem Červené Řečice se stal Jan ze Šelemberka. (Prameny-viz č.5/08 a Vošický, E., 1958). J.Pacl

5 KAMENICTVÍ Severa Karel K eme nická Pelh imov tel.: Po-Pá: h v V NABÍDCE VV NOVÉ TVAROVÉ TYPY POMNÍKU POMNÍK P ijímáme zakázky na v robu a montá : Pomník,rám a krycích desek na hroby (z p írodních i um l ch materiál ) Zhotovení základ pod pomníky V robu schod,parapet,obklad Prodej h bitovních dopl k (svítilny,vázy,k í ky v b r dle katalogu) P ípisy a opravy nápis ZAVOLEJTE ZAKÁZKU P IJEDEME SJEDNAT OSOBN RIDIČI POZOR!!! ZIMA PŘICHÁZÍ

TØÍDÍME ODPAD. Příloha Jineckého zpravodaje Listopad 2007

TØÍDÍME ODPAD. Příloha Jineckého zpravodaje Listopad 2007 TØÍDÍME ODPAD Příloha Jineckého zpravodaje Listopad 2007 1 I. Jak tøídit odpad? Třídění odpadů je v současné době velmi populární téma. Málokdo však dokáže s jistotou říci jak správně odpady třídit a jak

Více

BŘEZEN 2008. www.cervenarecice.info ROČNÍK 2. ČÍSLO 2 MĚSTSKÉ NOVINY

BŘEZEN 2008. www.cervenarecice.info ROČNÍK 2. ČÍSLO 2 MĚSTSKÉ NOVINY ROČNÍK 2. ČÍSLO 2 MĚSTSKÉ NOVINY BŘEZEN 2008 www.cervenarecice.info Městský úřad Červená Řečice 19 394 46 Červená Řečice Tel.: +420 565 398 151 +420 565 398 101 Fax: +420 565 398 309 Úřední hodiny Po 7-12

Více

Něco o topení a co s tím souvisí

Něco o topení a co s tím souvisí listopad 2007 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 1 Listopad 2007 Cena 3,00 Kč Něco o topení a co s tím souvisí V sobotu 29. září byla za účasti cca 320-ti občanů Města Suchdol n. L. a Obce Brand Nagelberg v našem kulturním

Více

Jaro je tady, čekáme čápy

Jaro je tady, čekáme čápy M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč Jaro je tady, čekáme čápy Zřejmě je už definitivně po zimě, i když ta letošní byla v mnohém specifická. Asi bychom v paměti těžko hledali zimu podobně

Více

PO - PA 13:24 13:45 PO - SO 11:55 12:10 PO - PA 08:50 09:05 PO - NE 08:10 08:25 PO - PA 07:27 07:45

PO - PA 13:24 13:45 PO - SO 11:55 12:10 PO - PA 08:50 09:05 PO - NE 08:10 08:25 PO - PA 07:27 07:45 ČERVENÁ ŘEČICE -> PELHŘIMOV Den Čas odjezdu Čas příjezdu PO - PA 04:41 05:03 PO - SO 04:55 05:10 PO - PA 04:57 05:18 SO 05:20 05:40 NE 06:03 06:18 PO - PA 06:24 06:45 PO - PA 06:33 06:45 PO - PA 07:12

Více

Investice města pro tento rok

Investice města pro tento rok Vimperské noviny Vydává město Vimperk 3/2015 Ročník XX Zdarma Investice města pro tento rok Zastupitelstvo města Vimperk na svém lednovém zasedání schválilo rozpočet města na tento rok. Celkový jeho objem

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 2 2014 Úvodní slovo starostky Z veřejných zasedání Obecní úřad informuje Třídění odpadů Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 10 / 2005 10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč Dnes si přečtete: Lanškrounští v Landskroně Str. 7 Co se děje v regionu Str. 8 Fotoreportáž z majálesu Str. 11 V sobotu

Více

LISTY. město Lysá nad Labem a okolí www.mestolysa.cz Cena: 9 Kč 1 /2012

LISTY. město Lysá nad Labem a okolí www.mestolysa.cz Cena: 9 Kč 1 /2012 LISTY město Lysá nad Labem a okolí www.mestolysa.cz Cena: 9 Kč 1 /2012 V dnešním čísle: Informace z jednání rady a zastupitelstva města... 3-4 Krimi střípky... 5 Památkáři k územnímu plánu... 7-9 Zápisy

Více

mšenské Potvrdila to mluvčí české pobočky Kalendář akcí Jarní koncert bohužel bez diváků

mšenské Potvrdila to mluvčí české pobočky Kalendář akcí Jarní koncert bohužel bez diváků mšenské n o v i n yročník XXI 4/2015 Cena 10 Kč www.mseno.eu Dobrovolníci vysázeli na Mšensku tisíce jedliček CENNÁ POMOC LESŮM Kokořínsko Většina lidí, kteří se rozhodli pomoci přírodě vysazením mladých

Více

Zpravodaj města Chropyně 5/2015

Zpravodaj města Chropyně 5/2015 Zpravodaj města Chropyně 5/2015 Rozkvetlo nám náměstí 22. dubna nám rozkvetlo náměstí Svobody. Ne, není to novinářská kachna, na oslavu Dne země nám opravdu rozkvetl park na náměstí. Díky zručným babičkám

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel.

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel. Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích www.kozlovice.cz e-mail: kozlovice@kozlovice.cz číslo 2 červen 2007 zdarma Foto: Pel. Slovo starosty Vážení spoluobčané, na dalších řádcích Vás chci informovat o

Více

ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany

ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany město Morkovice - Slížany ŘÍJEN 2006, ČÍSLO 3, RO ČNÍK X www.morkovice-slizany.cz To je úlovek! Zasíláme pozdrav z rybářských závodů, konaných 16. září na přehradě v Luhačovicích, kterých se zúčastnili

Více

Teplo z Lovochemie je již v celém městě

Teplo z Lovochemie je již v celém městě Město nechce zvyšovat daň z nemovitosti strana 2 Smlouva o dodávce tepla byla podepsána 27.7.2009 při příležitosti slavnostního zahájení stavby. Termín zahájení vytápění ve zkušebním provozu byl stanoven

Více

Nisa odnesla témûfi pûl miliardy

Nisa odnesla témûfi pûl miliardy roãník 19, ãíslo fiíjen 2010 10 cena 12 Kã Koncerty pro Hrádek vynesly bezmála 200 tisíc Největší akcí letošního hrádeckého léta se místo městských slavností stal koncert Díky vám jsme nad vodou. Nabitý

Více

U příležitosti 90. výročí založení Československé republiky bylo uděleno panu PhDr. Vladislavu Jindrovi čestné občanství Nového Boru.

U příležitosti 90. výročí založení Československé republiky bylo uděleno panu PhDr. Vladislavu Jindrovi čestné občanství Nového Boru. NOVOBORSKÝ MĚSÍČ NÍK Městský zpravodaj Listopad 2008 cena: 9,-- Kč IDOL - integrovaný dopravní systém Libereckého kraje 25.11. 2008 18:00-20:00 Navrátilův sál v Novém Boru více informací str. 10 U příležitosti

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA LEDEN 2010 ročník VII číslo 1/2010 Městský úřad Nová zastávka MHD Škola s novou fasádou Kostel SLOVO STAROSTY ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané

Více

Vstříc investorům. Kousek od infarktu. Třídění odpadu se začíná dařit

Vstříc investorům. Kousek od infarktu. Třídění odpadu se začíná dařit Vydává Městský úřad v Hrádku nad Nisou číslo 3 ročník 14 cena 10 Kč březen 2005 Třídění odpadu se začíná dařit V předminulém roce se město připojilo do systému společnosti Ekokom, která zajišťuje vyplácení

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

města Příbora listopad 2012 VYHODNOCENÍ WEBOVÉ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ FOTOGRAFII Z DOVOLENÉ

města Příbora listopad 2012 VYHODNOCENÍ WEBOVÉ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ FOTOGRAFII Z DOVOLENÉ Měsíčník města Příbora listopad 2012 BYDLENÍ PŘÍBOR PRŮZKUM ZÁJMU O BYDLENÍ VE MĚSTĚ PŘÍBOŘE V souvislosti s připravovanými projektovými záměry v oblasti rozšíření bytového fondu na území města vyhlašuje

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Derby se topilo v dešti, bojovalo se ale až do konce

Derby se topilo v dešti, bojovalo se ale až do konce MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 303 červenec 2015 Derby se topilo v dešti, bojovalo se ale až do konce Sekání trávy Když se po půl osmé ráno scházeli na louce pod cvičným hřištěm první soutěžící

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

Duben 2015/číslo 4 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč

Duben 2015/číslo 4 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Duben 2015/číslo 4 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Rozpočet na rok 2015 je schválen Vážení spoluobčané, zastupitelstvo města na svém zasedání 16. března schválilo rozpočet na rok 2015 podle předloženého

Více

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

noviny Kvasické Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kè

noviny Kvasické Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kè Kvasické noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku 1 2005 Cena 8,- Kè Vítáme Vás, naše věrné čtenáře Kvasických novin, v roce 2005. Právě vychází první vydání našich novin v letošním

Více