Zápis z 81. schůze VV ŠSČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 81. schůze VV ŠSČR"

Transkript

1 Zápis z 81. schůze VV ŠSČR Praha Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Jiří Krejnický a Petr Záruba Hosté: František Štross (sekretář ŠSČR), Martin Kubala (manažer projektu Šachy do škol), Jindřich Trejbal (odstupující místopředseda a sekretář SŠS), Jiří Kotzot (nastupující místopředseda a sekretář SŠS). 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu Schůzi zahájil v 17:08 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen Viktor Novotný, ověřovatelem František Štross. Předseda omluvil nahlášené pozdě příchozí L. Palovského, P. Zárubu a Z. Fialu. 2. Schválení zápisu z 80. schůze VV ŠSČR Předseda poděkoval Marku Vokáčovi, který se ujal zápisu po Zdeňkovi Hábovi. K zápisu nebyly připomínky. Usnesení 81/1: VV ŠSČR schvaluje zápis z 80. schůze VV ŠSČR. Příloha 1: Zápis z 80. schůze VV 3. Schválení programu 81. schůze VV ŠSČR Program 81. schůze VV ŠSČR Bod programu Předkladatel 1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu V. Novotný 17:00 2 Schválení zápisu 80. schůze VV ŠSČR V. Novotný 17:05 3 Schválení programu 81. schůze VV ŠSČR V. Novotný 17:10 4 Aktuální zpráva předsedy V. Novotný 17:20 5 Potvrzení usnesení per rollam P. Pisk 17:25 6 Termínový kalendář P. Pisk 17:30 7 Zpráva sekretariátu P. Pisk 17:35 8 Kontrola úkolů P. Pisk 17:45 9 Plán práce VV na rok 2013 V. Novotný 18:00 10 Zpráva hospodáře R. Svoboda 18:25 11 Zpráva STK P. Záruba 19:00 12 Konkurzy STK P. Záruba 19:05 13 Zpráva OK J. Krejnický 19:10 1

2 14 Zpráva KR a KK L. Palovský 19:15 15 Zpráva TMK M. Vokáč 19:20 16 Zpráva KM Z. Fiala 19:30 17 Administrativní pracovník KM Z. Fiala 19:35 18 Schválení projektu KTCM Z. Fiala 19:40 19 Schválení Projektu podpory oddílů a kroužků Z. Fiala 20:00 20 MEU mládeže Z. Fiala 20:20 21 Projekt Šachy do škol M. Kubala 20:40 22 Zpráva LK P.Buchníček 21:15 23 Soutěžní řád P.Buchníček 21:20 24 Zpráva KMK V. Novotný 21:40 25 Příprava MČR v bleskovém šachu M. Vokáč 21:45 26 Různé 21:55 27 Závěr V. Novotný 22:00 K předloženému programu nebyly vzneseny žádné námitky ani doplnění či přeřazení bodů. Předseda upozornil, že má obavu, že opět nelze program stihnout do 5 hodin jednání a poprosil o co nejefektivnější průběh schůze. Usnesení 81/2: VV ŠSČR schvaluje program 81. schůze VV ŠSČR. 4. Aktuální informace předsedy Předseda ŠSČR Viktor Novotný stručně okomentoval svou písemnou zprávu. Především dochází na sekretariátu ke změně Generálního sekretáře, Zdeňka Hábu nahradil Petr Pisk. Od změny si slibuji zlepšení práce sekretariátu. Poslední měsíc byl plný špatných zpráv. Česká ženská jednička WGM Kateřina Němcová požádala o převod pod vlajku USA, kde studuje. Online Aréna má mnohem méně platících členů, než investor předpokládal, budeme jednat o změně smluv. A konečně MŠMT zveřejnilo rozdělení dotací v programu V, přidělená dotace 3,65 mil. Kč je o 850 tis. nižší, než počítá schválený rozpočet, musíme dnes rozhodnout, jak se s výpadkem příjmů vypořádat. Další nepříznivou zprávou jsou chystané změny v předpisech týkajících se pedagogů volného času, kdy mohou být ohroženi vedoucí šachových kroužků např. v DDM, protože předpis po nich má v budoucnu vyžadovat proškolení. Skutečný stav ještě musí prověřit TMK. FIDE předložila k diskuzi návrh Registračního řádu, který byl stažen, když řada federací protestovala. I po zmírnění nejkritizovanějších míst pro nás předpis přináší pouze více práce a finanční hrozby. Skupina G15 formulovala návrh odpovědi FIDE, ke které se připojíme. Poslední víkend v červnu hostí Praha schůzi Technické komise FIDE, v které nás zastupuje Dr. Mazuch. Na programu jsou úpravy Handbooku FIDE, sjednocování tie-breaků (pomocných hodnocení), testování digitálních hodin a dalšího šachového vybavení atd. 2

3 ČUS zprovozněn základ nových webových stránek ČUS (bývalé ČSTV). Vřele doporučuji k přečtení poslední Zpravodaj ČUS - kde najdete např. článek o možných formách odměňování ve sportovním klubu (trenér, rozhodčí atd.) či pokračování pojednání o sponzorství z publikace Moderní sportovní klub. Naleznete tam též nabídku Servisních center sportu a informace, jak se celý projekt vyvíjí. Účastnil jsem se zahájení MČR mužů v Koutech u Ledče nad Sázavou a zahájení a vyhlášení 51. ročníku šachových Zaječic. Tento víkend se chystám do Tábora na MČR družstev mladších žáků. Prezident ŠSČR Jan Lamser se ujal závěrečného vyhlášení MČR mužů a žen a Akademického MČR. Marek Vokáč upozornil, že ne všechny oddíly čtou zápisy z VV a doporučil důležité informace pro oddíly zveřejňovat na webu ŠSČR zvlášť. Předseda KMK upozornil, že krom webu ŠSČR jsou důležité či užitečné informace rozesílány i prostřednictvím mailů na všechny oddíly a chystají se i další kanály (Facebook), nicméně uznal, že vždy je co zlepšovat. Usnesení 81/3: VV ŠSČR bere na vědomí informace předsedy. 5. Potvrzení hlasování per rollam VV ŠSČR potvrzuje hlasování učiněná per rollam: Usnesení 81/4: VV ŠSČR přijímá za člena oddíl TJ Sokol Teplá. Usnesení 81/5: VV ŠSČR přijímá za člena oddíl TJ Energetik Chvaletice. Usnesení 81/6: VV ŠSČR přijímá za člena oddíl Jezdci Jundrov. Usnesení 81/7: VV ŠSČR schvaluje ukončení pracovního poměru Ing. Zdeňka Háby dohodou k 5. červnu Usnesení 81/8: VV ŠSČR odvolává Ing. Zdeňka Hábu z funkce Generálního sekretáře k 5. červnu Usnesení 81/9: VV ŠSČR schvaluje uzavření pracovního poměru s Petrem Piskem od 1. června Usnesení 81/10: VV ŠSČR jmenuje Generálním sekretářem ŠSČR od 6. června 2013 Petra Piska. Usnesení 81/11: VV schvaluje Sportovní kalendář předložený rozšířenou schůzí STK. Usnesení 81/12: VV ŠSČR a) nemá námitek proti přestupu Kateřiny Němcové do Americké šachové federace; b) se na žádost hráčky vzdává nároku na kompenzační poplatek za převod mezi federacemi. P. Pisk doplnil, že Jezdci Jundrov otevírali o víkendu v Brně krásné prostory (sál pro 200 hráčů, hotel s kapacitou 40 ubytovacích míst) skvělé místo pro šachy. 3

4 6. Termínový kalendář Sekretariát předložil Termínový kalendář, který v sobě již zahrnuje nový Soutěžní kalendář 2013/2014. V diskuzi vyjasněno, že požadavky na zahrnutí dalších akcí do TK vyřizuje sekretariát. Usnesení 81/13: VV ŠSČR bere na vědomí aktuální Termínový kalendář. Příloha 2: Termínový kalendář_6_6_ Informace ze sekretariátu Předseda ŠSČR Viktor Novotný stručně okomentoval písemnou zprávu sekretariátu: - na MŠMT odesláno vyhotovení Rozhodnutí o poskytnutí dotací programů I a II pro rok 2013, dotace obou programů by v dohledné době měly dorazit na účet - Magistrát Hl. m. Prahy informoval o výsledcích grantového řízení v oblasti sportu pro rok ŠSČR obdrží dotaci na MČR v bleskovém šachu ve výši Kč (požadavek ŠSČR byl Kč) - ve spolupráci s Davidem Kaňovským probíhá vytváření smluv na individuální trénink 2013/2014 s rodiči a trenéry - byly vyhotoveny a podepsány smlouvy s pořadateli MČR dětí do 8 let (SK Vyškov) a na MČR starších žáků (Zaječice) - podepsána smlouva se Seznamem.cz týkající se propagace ŠSČR na serveru Firmy.cz - ve spolupráci s M. Kubalou vyhotovena smlouva s L. Kluskovou na grafické zpracování Sbírky šachových úloh pro projekt Šachy do škol - proběhla registrace na ME žen (T. Olšarová, K. Olšarová, M. Folková) včetně zajištění letenek a uhrazení všech plateb - probíhá vyúčtování ME jednotlivců - po domluvě s Davidem Kaňovským byly uzavřeny ind. tréninky 2012/2013, vše bylo řádně odtrénováno a vyplaceno s výjimkou N. Lužíkové (trenér Š. Žilka nedodal výkaz za poslední čtvrtletí), K. Vlčkové (trenér M. Novotný nedodal výkaz za poslední čtvrtletí) a Vojtěcha Pláta (nezaplaceno) - ve dnech zajištěno ubytování pro A. Kislinského v hotelu Coubertin - na FIDE odeslány a potvrzeny všechny shromážděné normy uhrané před byly uděleny tituly FM pro Pavla Koptu a WFM pro Martinu Folkovou - stále probíhá komunikace s Klasifikační komisí FIDE ohledně udělení titulu IM pro Martina Přibyla na základě ratingu uhraného v roce

5 - na FIDE odeslány a následně uděleny licence rozhodčího pro Pavla Pavelku, Jaroslava Volfa, Jiřího Nováka, Michala Hniličku, Jindřicha Papaye, Zdeňka Jandu, Vlastimila Zajace a Michala Babičku - z FIDE dorazily odznaky a diplomy za udělené tituly a následně přeposlány všem dotyčným - z Itálie přišla zásilka s cenami Online Arény, vše bylo přeposláno výhercům Usnesení 81/14: VV ŠSČR bere na vědomí informace ze sekretariátu. 8. Kontrola úkolů Proběhla kontrola všech úkolů po termínu plnění. Nový Generální sekretář přislíbil důslednější pozornost agendě úkolů a plnění termínů od všech zaúkolovaných. Usnesení 81/15: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. Příloha 3: Kontrola úkolů 9. Plán práce VV na rok 2013 Předseda ŠSČR Viktor Novotný stručně okomentoval předložený návrh Plánu práce. Jednací řád VV předpokládá, že Plán práce VV stanoví dopředu termíny schůzí VV a konkrétní schůze mohou obsahovat i předem určené body. Po diskuzi drobně doplněna agenda a rovnou doplněn i termín dvoudenní volební konference ŠSČR. Usnesení 81/16: VV ŠSČR schvaluje Plán práce VV na rok 2013 Usnesení 81/17: VV ŠSČR stanovuje termín konference ŠSČR na Příloha 4: Plán práce VV Zpráva hospodáře Hospodář ŠSČR Rostislav Svoboda okomentoval svou písemnou zprávu. Fakturace členských příspěvků proběhla úspěšně. K 10. červnu není uhrazeno 36 faktur, dvě faktury byly hrazeny částečně. Seznam dlužníků je přílohou materiálů schůze VV. Výše pohledávky je Kč. Stav bankovního účtu GE k Stav bankovního účtu ARENA k Stav korunové pokladny v Praze k Stav eurové pokladny v Praze k ,76 Kč ,55 Kč ,- Kč 837,97 Eur 5

6 Stav korunové pokladny v Ostravě k ,- Kč Usnesení 81/18: VV bere na vědomí zprávu hospodáře o stavu peněžních prostředků a průběhu fakturace členských příspěvků. Úpravy rozpočtu Rozhodnutím MŠMT byly upraveny dotace ŠSČR následujícím způsobem: Plán Skutečnost Dotace MŠMT Program I Kč Kč Dotace MŠMT Program II Kč Kč Dotace MŠMT Program V Kč Kč Celkem Kč Kč V dotacích z MŠMT tedy je proti konferencí schválenému rozpočtu propad příjmů Kč. K tomu můžeme připočíst propad v kapitole P2.6. Magistrát Praha partnerství, kde obdržíme jen Kč místo plánovaných Kč. V programu V jsme jediný svaz, který byl krácen pod 50% loňského stavu. Téměř naprostá většina se ovšem pohybuje na víceméně stejných číslech jako v loňském roce. Porovnáním členské základny je vidět, že většina svazů uplatnila členskou základnu v loňské výši, často ještě navýšenou. U nás se projevil dramatický propad. V loňském roce jsme měli podle roku osob. Letos jsme v žádost uvedli z toho neplatících a platících. V seznamu MŠMT ovšem figuruje číslo členů. Usnesení 81/19: VV ŠSČR ukládá předsedovi a hospodáři prověřit na MŠMT důvod snížení členské základny proti podané žádosti. Po projednání s předsedou a místopředsedou ŠSČR předkládám k jednání VV návrh úprav rozpočtu v následujícím rozsahu. V příjmech bude navýšena položka: Plán Skutečnost P4.2. Metodické materiály Kč Kč Ve výdajích budou upraveny položky: Plán Skutečnost V1.13 Universiáda v Kazani Kč Kč Obsazeno jen jedním reprezentantem V2.11 Pohár v rapid šachu družstev Kč 0 Kč Neuskuteční se V6.4. Zavřené turnaje mládeže Kč 0 Kč Bude částečně kryto z položky V5.4. V10.2. Korespondenční šach Kč Kč Sníženo úměrně snížení dotace V10.7. Program 5 - podpora šachových kroužků Kč Kč V10.9. Program 5 - projekt šachy do škol Kč Kč Kráceno o snížení za nákup šach. materiálu a za tisk met. mat. V12.7. Projekt PR výdaje Kč Kč 6

7 Výdaje celkem Kč Kč Celkem výdaje sníženy o Kč, což společně s příjmy činí zmírnění propadu o Kč. Tzn., že plánovaný schodek rozpočtu se zvýší o Kč a bude činit Kč. Ovšem je nutno upozornit, že část dotace v programu V ve výši Kč bude vyplacena MŠMT až v září a podmínkou jejího vyplacení je, že bude schválen pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu o převedení 300 mil. Kč zpět do příslušné kapitoly MŠMT. Vzhledem k povodním je tu určitě reálná hrozba, že se to nepodaří a tuto část dotace nedostaneme. M. Vokáč navrhl snížení schodku dalšími škrty a přiblížení ke schodku schválenému konferencí. Ještě by snížil program podpory kroužků a navrhl část financí nahradit metodickými materiály. Jiří Kotzot vyjádřil názor, že by se držel schodku schváleného konferencí. L. Palovský upozornil, že Konference zavázala VV ŠSČR úpravou rozpočtu podle výsledků dotací. R. Svoboda upozornil na existenci rezerv přes 7 mil. Kč. Následně se debata týkala dalšího možného negativního vývoje v příjmech od MŠMT (propad v žebříčku reprezentací) a došlo k většinové shodě, že k udržení rozvojových projektů bude jistější ušetřit ještě více. Ladislav Palovský navrhl zkrátit na polovinu položku V16.7 (úspora 5000 Kč), následně debatováno, o kolik ještě snížit dotace kroužkům. Předseda upozorňoval, že právě tento projekt má nejvíc pomáhat zvýšení počtu registrací a tedy vyšší dotaci od MŠMT. Hospodář argumentoval tím, že pokud by vyšel horní odhad komise mládeže ohledně zapojených kroužků do projektu, byla by dotace na hlavu velmi vysoká (za 8 dětí minimálně 4000 Kč je minimálně 500 Kč na hlavu). Jako kompenzace případné nižší dotace na kroužek bylo navrženo materiální plnění dodání vytištěných metodických materiálů. Nakonec odhlasováno snížení rozpočtované částky na Kč, kompenzace bude řešena v dalším dnešním bodě. Martin Kubala upozorňoval na potřebu peněz na další metodické materiály projektu Šachy do škol, viz dnešní bod. Namítnuto, že v rozpočtu projektu schváleném na minulé schůzi měl položku na přípravu dalších materiálů, která mu zůstala zachována, úspory se týkaly jen realizace tisku a nákupu materiálu, kde se svazu soutěžemi podařilo výrazně ušetřit proti původním předpokladům. Na tvorbu dalších materiálů tak teď bude více času, tisk se dá eventuelně realizovat v lednu Usnesení 81/20: VV ŠSČR schvaluje úpravy rozpočtu ŠSČR pro rok 2013 z důvodu snížení plánované dotace z MŠMT v programech I, II a V o celkovou částku Kč s naplánovaným schodkem ve výši Kč. Příloha 5: Rozpočet ŠSČR 2013 Návrh na zřízení termínových vkladů Peněžní prostředky na účtu u GE Moneybank jsou nově úročeny jen 1,3 %. V poslední době došlo k rasantnímu snížení úrokových sazeb na trhu. Pro právnické osoby se snížila nabídka spořících účtů na minimum a když, tak jejich úročení je nízké a nedosahuje ani úročení na našem běžném účtu. V současnosti je výhodnější uložit volné prostředky na termínovaných vkladech. S ohledem na to, že vklady jsou pojištěny do výše ekvivalentu euro v korunách, nebudeme nikde ukládat částku vyšší. V současnosti máme na v peněžních prostředcích téměř 8,9 mil. Kč, můžeme si dovolit uložit takto prostředky do tří peněžních ústavů na termínované vklady. Navrhuji uložit třikrát částku 2,3 mil. Kč s tím, že jejich rozložení bude: jedenkrát na TV s roční výpovědní lhůtou, jedenkrát s šestiměsíční výpovědní lhůtou a jedenkrát s měsíční výpovědní lhůtou. 7

8 Roční TV úrok 2,8 % Evropskoruská banka, Štefánikova 78/50, Praha 5 Zde má obdobné podmínky ještě JaT banka, kterou jsme ještě oslovili a čekáme na vyjádření. Šestiměsíční TV úrok 2,4 % Artesa, kampelička, Politických vězňů 21, Praha 1 Nejlepší podmínky u šestiměsíčního vkladu. U případného předčasného výběru si účtují 1,5% z vybírané částky, ale úroky nechají. Předčasný výběr možný až po 3 měsících. Měsíční TV úrok 1,7% Moravský peněžní ústav, Senovážné náměstí 1375/19, Praha 1 Usnesení 81/21: VV schvaluje zřízení termínovaných vkladů u navržených peněžních ústavů s tím, že 2,3 mil. Kč bude uloženo na termínovaný vklad v délce trvání 12 měsíců, 2,3 mil. Kč bude uloženo na termínovaný vklad v délce trvání 6 měsíců a 2,3 mil. Kč bude uloženo na termínovaný vklad v délce trvání 1 měsíc. 11. Zpráva STK Předseda STK ŠSČR Petr Záruba stručně okomentoval svou písemnou zprávu. V měsíci květnu hlavní práce STK byla soustředěna na schůzi rozšířené STK a agendy s tím spojené. To znamená vyhodnocení sezóny 2012/2013, příprava Sportovního kalendáře pro sezónu 2013/2014, rozpis Extraligy 2013/2014, rozpis 1. a 2. ligy 2013/2014 a návrhů změn Soutěžního řádu a Statutu Vedoucího soutěže. Schůze samotná proběhla v rámci MČR mužů a žen v Koutech u Ledče nad Sázavou a zápis z této schůze visí na webu ŠSČR. (http://www.chess.cz/www/assets/files/informace/stk/zapisy/zapis_stk_2013.pdf). Dále se pracovalo na konkurzech polofinále MČR juniorů 2013 a MČR juniorek 2013, poháru družstev v rapid šachu 2013 (dnešní schůze rozhodla o neopakování konkurzu, telefonicky ověřen nezájem Středočechů zmíněný na rozšířené STK) a MČR družstev v bleskovém šachu 2013, které budou zveřejněny v červnu. V květnu proběhlo MČR mužů a žen. Mistrem ČR se stal GM David Navara a mistryní ČR WFM Martina Marečková. V červnu bude ukončena GP v rapid šachu 2012/2013 a proběhne ČS Extraliga žen 2013 (bohužel přes snahu a dotaci od SŠZ pouze 1 slovenské družstvo, 7 českých, bude se hrát 7 kol). Usnesení 81/22: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu Sportovně technické komise. Usnesení 81/23: VV ŠSČR schvaluje s účinností od odměnu Kč měsíčně pro Pavlu Zárubovou za administrativní práci pro STK ŠSČR. 12. Konkurzy STK 8

9 Problematiku uvedl předseda STK Petr Záruba. S ohledem na dobrou zkušenost s praxí z minulých let, kdy STK vypisuje konkurzy na pravidelné akce s dostatečným předstihem, nejlépe v krátké lhůtě, kdy současný ročník proběhne, je nutné schválit částky na další ročníky. Momentálně se jedná o MČR juniorů 2014 (částka ,- Kč), MČR žen v rapid šachu 2014 (5 000,- Kč) a GP v rapid šachu 2013/2014 (25 000,- Kč). Výše dotací je stejná jako v posledních letech. Zároveň je nutné pomalu se zamýšlet i nad rozpočtem MČR mužů a žen 2014, které se bude v následujícím roce hrát jako společný open a kde je finanční náročnost nejvyšší. V diskuzi se hovořilo o vyhodnocení Grand-Prix. STK se o tom již radila, pro příští sezónu bude doporučení na zápočet na rapid FIDE, doporučíme bonusové tempo. V. Novotný připomněl, že od září bude zdarma české rapid Elo a preferoval by to, protože cizinců v GP mnoho není. Též zmíněno, že digitální hodiny by mohly být pro některé pořadatelé problém. V této souvislosti upozorněno na chystané pravidlo FIDE, kdy od roku 2018 nebude možné hrát partie se zápočtem na FIDE Elo na analogových hodinách. Usnesení 81/24: VV ŠSČR schvaluje zavázání rozpočtu na rok 2014 částkou ,- Kč, která bude použita jako dotace na MČR juniorů L. Palovský navrhl zvýšení dotace u MČR žen v rapidu na Kč. Upozorněno, že muži mají jen 5000 Kč a navýšení u jednoho turnaje může vést k lavině dalších požadavků. Usnesení 81/25: VV ŠSČR schvaluje zavázání rozpočtu na rok 2014 částkou 7.500,- Kč, která bude použita jako dotace na MČR žen v rapid šachu Usnesení 81/26: VV ŠSČR schvaluje zavázání rozpočtu na rok 2014 částkou ,- Kč, která bude použita na cenový fond GP 2013/ Zpráva OK Předseda OK ŠSČR Jiří Krejnický stručně okomentoval svou písemnou zprávu. Průběžně probíhá registrace nových členů i oddílů do ŠSČR. Firma Seznam.cz se zatím nevyjádřila k zaslanému souboru kontaktů oddílů. Celkem 6 oddílů se zaregistrovalo opožděně (zaslalo pozdě seznam k registraci - Sokol Sendražice SŠS, SK ROYAL JŠS, TJ Semily ŠSLK, ŠK Bohemia Pardubice o.s. PDŠS, ŠK Slavoj Velké Pavlovice JmŠS, Matador Přáslavice ŠSOK), po dohodě s hospodářem bude pokuta zařazena do další faktury a oddíl písemně informován. Byl zpracován stručný návod k registraci, především pro potřeby projektu ŠdŠ, dokument umístěn na svazový web, informace zaslána M. Kubalovi. Usnesení 81/27: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu Organizační komise. 9

10 14. Zpráva KR a KK Ladislav Palovský představil novinky ve svých komisích. Komise rozhodčích Prezidentská rada FIDE na svém zasedání rozhodla přehodnotit a opětovně posoudit připravovaná Pravidla šachu FIDE, které měly vstoupit v platnost od 1. července Vše se tak opět přesouvá na kongres, který proběhne od 30. září do 10. října v Estonsku. Nová pravidla vstoupí v platnost pravděpodobně až od 1. července 2014 viz info na webu ŠSČR: KR ŠSČR i přes výše uvedené dokončila pracovní verzi překladu připravovaných Pravidel šachu FIDE (za dané situace ovšem není důvod přeložený dokument zveřejňovat). Díky výše uvedenému rozhodnutí FIDE je zřejmé, že nedojde ani k plánované "Tour seminářů k novým pravidlům" po městech českých a moravských - Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Nový Bor. KR započala práci na vývoji programu pro generování testových otázek jak pro interní potřeby, tak pro potřeby KR KŠS (databáze 250 otázek je již z minulých let vytvořena). Klasifikační komise S autorem programu Swiss Manager p. Herzogem probíhá komunikace ohledně implementace ratinglistů pro LOK rapid. Současně se v poslední době vyskytuje ve větší míře problém s načítáním databáze LOK s diakritikou do nejnovějších verzí SM momentálně v řešení. Od kromě kosmetických změn v Pravidlech pro mezinárodní tituly hráčů (volněji definované tempa pro titulární turnaje) se mění i některé články v legislativě věnované zápočtu na FRL doba předregistrace turnaje se sice zkracuje z 30 dnů na 7 dnů (u turnajů s plněním mezinárodních turnajů je lhůta 30 dnů), ale KK ŠSČR zachová v platnosti měsíční lhůtu předregistrace všech turnajů v praktickém šachu (bleskové a rapid turnaje se registrují nejpozději ve lhůtě 2-3 dny před startem). O podstatných změnách v legislativě FIDE se do konce června objeví informace pro pořadatele turnajů na webu ŠSČR. Usnesení 81/28: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu Komise rozhodčích a Zprávu Klasifikační komise. 15. Zpráva TMK Reprezentační úsek Příprava ME žen byla ukončena. Přihlášeny jsou Karolína Olšarová, Tereza Olšarová a Martina Folková. 10

11 Reprezentační výběry mužů a žen odcestovaly na Mitropa Cup v Německu. Zkomplikovala se účast na Univerziádě v Kazani 2013 nominovány byly Eva Kulovaná a Kristýna Novosadová. TMK však nedostala informaci o nezbytnosti předložit číslo pasu pro hromadné zajištění víz. Tato skutečnost byla zjištěna až při předávání agendy mezi odstupujícím a nastupujícím generálním sekretářem. Obě reprezentantky si zajišťovaly vystavení nového pasu, Eva Kulovaná zřejmě požadovaný termín stihla, Kristýna Novosadová (t.č. na Mitropě) nikoliv. O dalším vývoji jednání na ČAUS bude informovat generální sekretář. Metodický úsek Byl připravován zkouškový test pro zkoušky školení trenérů 2. třídy. První termín zkoušek na Seči úspěšně absolvovalo 7 posluchačů kurzu. Další posluchači se zúčastní až náhradního termínu v Pardubicích, podmínkou je odevzdání závěrečné práce. Byla zpracována analýza kontrolních testů z MČR mládeže a Rámcový metodický plán tréninkového procesu mládeže. Oba materiály byly zveřejněny na webu svazu v sekci práce s talentovanou mládeží a byly diskutovány na Semináři KTCM na Seči. P. Pisk informoval, že ČAUS bohužel rezolutně vyloučil účast Novosadové pro nedodání pasu včas. Omluvil se hráčce za toto nedopatření vzniklé ve špatné komunikaci mezi ČAUS a ŠSČR, které bohužel již nešlo napravit. M. Vokáč doplnil, že TMK plánuje schůzku nad reprezentací, výsledky z Mitropy byly slušné, tým pracoval jako tým. TMK též plánuje na webu zveřejňovat metodické materiály na vyplnění zveřejněného Rámcového plánu, podstatnou část by chtěla mít už letos. Usnesení 81/29: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu Trenérsko-metodické komise. 16. Zpráva KM Zprávu představil předseda KM Zdeněk Fiala. V květnu a na začátku června zajišťovala KM Mistrovství ČR družstev starších žáků a nyní KM připravuje Mistrovství ČR družstev mladších žáků a Mistrovství ČR v rapid šachu. KM ŠSČR schválila rozpisy ligových soutěží pro ročník 2013/2014. KM dopracovala Projekt podpory šachových oddílů a kroužků a Projekt Krajských center talentované mládeže. M. Kubala pokračoval v Projektu Šachy do škol. D. Kaňovský zajišťoval provoz webinářů pro mládež. Usnesení 81/30: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu Komise mládeže. 17. Administrativní pracovník KM 11

12 Jaroslava Suchomelová zajišťuje od pro Komisi mládeže ŠSČR administrativní práci. Odměna bude vyplácena čtvrtletně na základě písemné dohody. Usnesení 81/31: VV ŠSČR schvaluje s účinností od odměnu Kč měsíčně pro Jaroslavu Suchomelovou za administrativní práci pro Komisi mládeže ŠSČR. 18. Projekt Krajských center talentované mládeže Projekt KCTM vznikl ve spolupráci TMK a KM ŠSČR. Konference ŠSČR rozhodla o způsobu rozdělení dotace. Usnesení 81/32: VV ŠSČR schvaluje Projekt Krajských center talentované mládeže pro rok Příloha 6: Projekt KCTM Příloha 7: Rozdělení dotace KCTM 19. Projekt podpory oddílů a kroužků Projekt podpory oddílů a kroužků schválila Konference ŠSČR. Hlavním cílem podpory je stav, kdy se každý oddíl stará o mládež. Současně je cílem podpory také nárůst členské základny v kategorii mládeže, což pomůže ŠSČR v dotacích od MŠMT. Příloha: Projekt podpory kroužků a oddílů zatím neschváleno, není přílohou zápisu. Rozpočet projektu byl zkrácen, finanční odhad podpory na kroužek bylo nutno omezit na cca polovinu, podpora bude doplněna tištěnými metodickými materiály (1metodika, 1 sbírka, PatMat podle počtu dětí). Nutno ještě zvážit prodloužení termínu pro sehrání turnajů sladit s odevzdáváním čl. databáze s žádostí o dotace na MŠMT, aby efekt byl co nejpříznivější pro budoucí zachování projektu. Usnesení 81/33: VV ŠSČR pověřuje Zdeňka Fialu aktualizací Projektu podpory oddílů a kroužků. 20. MEU mládeže

13 Písemný podklad předložil předseda KM Z. Fiala. V Rozpočtu ŠSČR byl konferencí schválen výdaj na Mistrovství EU (V3.3.) ve výši Kč. Tato částka je určena na zajištění trenérů reprezentace ŠSČR. ŠSČR dále podal žádost o dotaci MŠMT na MEU 2013 ve výši Kč. V této částce jsou mimo jiné plánovány pobyty pro medailisty Mistrovství ČR Na základě rozhodnutí MŠMT nebyla dotace na MEU 2013 schválena. V reakci na dopisy předsedy ŠSČR medailistům MČR byl opakován požadavek na zvýhodnění nejlepších hráčů z řad mládeže na reprezentačních akcích. Částka Kč je určena na úhradu pobytu medailistů MČR mládeže Cílem je zajištění účasti nejlepších hráčů ŠSČR. KM předloží na schůzi VV současně takový návrh, aby nedošlo k navýšení schodku rozpočtu. KM nalezne možnosti ve výdajích KM. Z. Fiala předeslal, že vzhledem ke schváleným změnám rozpočtu v bodě č. 10 neočekává schválení dotace pro medailisty z Mistrovství ČR. Tento škrt však nepovažuje za správný. V. Novotný potvrdil, že vzhledem ke škrtům v rozpočtu nevidí v tuto chvíli podporu medailistů jako možnou. Vzpomenul poslední vývoj v ECU, kdy se ECU vzdala nároků na pořádání všech mistrovství EU či turnajů jako je Mitropa, tedy těch, které nezahrnují celou ECU a tím i snížila jejich význam. Jako symbolickou podporu ŠSČR turnaje proto navrhl alespoň odpuštění poplatků za zápočty. Usnesení 81/34: VV ŠSČR schvaluje příspěvek pro MEU mládeže 2013 ve výši odvedených poplatků za zápočet na LOK a FRL. 21. Šachy do škol Slova se ujal manažer projektu Martin Kubala. Informace o stavu projektu Byly dány do tisku metodické materiály (cvičebnice Pat a Mat hrají šachy, Metodika pro učitele a trenéry šachu, Sbírka šachových úloh), nakladatelství Tigris by je mělo mít hotové do , poté je podle našich pokynů rozešle na školy. Byly kontaktovány všechny školy přihlášené do projektu. 21 škol potvrdilo svůj zájem o účast v projektu a upřesnily počet zapojených žáků. Nakonec se omluvila Kamenice nad Lipou, která start o rok odloží, ale přihlásila se ZŠ z Českého Těšína, tedy celkový počet škol zůstává 22. Usnesení 81/35: VV ŠSČR bere na vědomí informaci o stavu projektu Šachy do škol. 13

14 Smlouva se školami Byla vytvořena smlouva o spolupráci se školami, jejíž návrh je v příloze. Usnesení 81/36: VV ŠSČR schvaluje znění smlouvy se školami. Příloha 8: Smlouva se školami Příloha 9: Předávací protokol Zajištění šachového materiálu pro školy Byla udělána poptávka šachového materiálu pro projekt ŠdŠ, odpověděly firmy HSH, Žiger, Avekontakt, Caissa, Mokrý a NSS.CZ. Kompletní poptávaný materiál s dobrou cenovou nabídkou jsou schopny dodat firmy Avekontakt, Caissa a NSS, pouze Avekontakt je schopný dodat ještě v červnu dřevěné figurky. Pokud má být materiál rozeslán ještě v červnu, potřebují všechny firmy objednávku pokud možno ihned. Vzhledem ke škrtům v rozpočtu preferována levnější varianta plastových figur. Nejnižší cenu nabízí Caissa, musí se jen dořešit distribuce na školy. Usnesení 81/37: VV ŠSČR schvaluje nabídku firmy Caissa na nákup šachového materiálu pro projekt Šachy do škol. Určení prodejních cen metodických materiálů Trenéři kroužků se zajímají o možnost zakoupení metodických materiálů zhotovených v rámci projektu ŠdŠ. Je potřeba stanovit jejich cenu a způsob možnosti objednání. Ceny jsou navrženy v usnesení, distribuce je možná přes sekretariát, tiskárnu či Oficiálního prodejce ŠSČR. Usnesení 81/38: VV ŠSČR schvaluje tyto prodejní ceny metodického materiálu: Pat a Mat - 70 Kč / kus + poštovné a balné Usnesení 81/39: VV ŠSČR schvaluje tyto prodejní ceny metodického materiálu: Metodika Kč / kus + poštovné a balné Usnesení 81/40: VV ŠSČR schvaluje tyto prodejní ceny metodického materiálu: Sbírka úloh Kč / kus + poštovné a balné Tvorba dalších metodických materiálů projektu ŠdŠ Proběhlo jednání s M.Beilem ohledně vytvoření cvičebnice pro děti. Podmínky M.Beila byly přílohou podkladů. Usnesení 81/42: VV ŠSČR doporučuje dopracovat zadání metodiky projektu ŠDŠ M. Kubalovi ve spolupráci s TMK. 14

15 22. Zpráva Legislativní komise Zprávu uvedl předseda Legislativní komise Petr Buchníček. Na počátku května bylo dokončeno finální znění Ekonomické směrnice (zapracovány úpravy schválené konferencí ŠSČR). V průběhu května pak LK dle plánu spolupracovala s STK na přípravě podkladů pro Rozšířenou schůzi STK, především: na změnách Soutěžního řádu, na tvorbě termínového kalendáře, na návrhu rozdělení ligových skupin pro příští soutěžní ročník. Z toho důvodu byly ostatní činnosti LK dočasně odloženy. V následujícím období (tj. v průběhu června) má LK na programu projednání nově nastolených podnětů do Registračního a přestupního řádu a předložení jeho aktualizované verze k interní diskusi v rámci VV. Součástí této diskuse by mělo být nejen vlastní znění předpisu, ale také návrh jednotných formulářů souvisejících s problematikou (např. Přestupní lístek). Rovněž je potřeba doladit některé související technické nuance, zejména v oblasti zpracování členské základny. Usnesení 81/43: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu Legislativní komise. 23. Soutěžní řád Nové znění Soutěžního řádu představil předseda Legislativní komise Petr Buchníček a kritizoval stav, že se takto důležitý předpis dostává na program až po půlnoci. Konference ŠSČR schválila zavedení 3 soupisek. Rozšířená STK schválila ideová východiska zavedení této změny a schválila i další úpravy předpisu. Legislativní komise nyní předkládá paragrafové znění těchto změn a změn vyplývajících ze dříve projednaných úprav RPŘ. Všechny změny (včetně škrtání) jsou označeny červeně (o modré barvě viz níže). V některých případech se jedná jen o drobné zásahy s cílem sjednotit terminologii napříč legislativou, odstranit překlepy apod. Tučně jsou zvýrazněny změny, které doplnila LK až po projednání změn SŘ v rozšířené STK, a to na základě tam projednávané kauzy "cizinec kontra volný hráč". Cílem je zpřesnit texty tak, aby už nepřipouštěly jiný výklad, než dosavadní. Rekapitulace ostatních podstatných změn: sjednocení a vyčištění terminologie důsledek chystané změny RPŘ zobecněný odkaz na ES b) - důsledek přechodu na fakturaci (neplatí se předem, ale až po) povolení 3 soupisek, změna definice zákl. sestavy a zpřesnění definice volného hráče 15

16 v souvislosti se 3 soupiskami se nově připouští, aby si kraje zvýšily min. počet povinných partií důsledek chystané změny RPŘ 6.3 = úklid To, co je zvýrazněno modře, ještě stojí za zamyšlení: b) - ještě je třeba ověřit, jak je to v nových rozpisech (souvisí s přechodem na fakturaci) e) - nutno si vyjasnit výklad c) - otázkou je, zda je potřeba, resp. zda nehrozí konflikt s ochranou os. údajů. Na jednoznačnou identifikaci by nám mělo stačit ID v LOK, event. můžeme celé datum zaměnit za rok narození? Nikdo se explicitně nezabýval otázkou, zda se povolení 3 soupisek týká i cizinců. Ti podle RPŘ mohou dostat licenci na max. 2 soutěže. Je třeba si říci, zda chceme i cizincům povolit 3 soupisky. Provedeny další drobné úpravy a vyjasněn postoj k několika málo sporným bodům. Převládl názor nepřipustit 3. soupisku pro cizince. Vzhledem k pozdní hodině bylo hlasování odloženo na pátek per rollam, do té doby je ještě prostor k další diskusi. 24. Zpráva KMK Písemnou zprávu okomentoval stručně předseda Komise pro marketingovou komunikaci Viktor Novotný. Uzavřeli jsme smlouvu s Bison&Rose smlouva je koncipována do s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Zřídili jsme záložku na webu ŠSČR, kde najdete i zápisy z komise, které obsahují podrobnější detaily práce KMK. Nastartovali jsme tiskové zprávy, krom některých internetových a tištěních médií jsme se objevili např. na Radiožurnálu (ME) či v na ČT v BBV (MČR). Usnesení 81/44: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu Komise pro marketingovou komunikaci. Usnesení 81/45: VV ŠSČR schvaluje změnu ve složení KMK Z. Hábu nahrazuje obecně Generální sekretář ŠSČR. Ke schválení byl předložen Předběžný plán komunikace do konce roku. Usnesení 81/46: VV ŠSČR schvaluje Předběžný plán komunikace na rok Příloha 10: Předběžný plán komunikace na rok

17 Předložen text soutěže na webhosting s výzvou k předložení představ o novém webu ŠSČR. Ten bude zveřejněn na webu ŠSČR, přímo oslovíme tyto možné uchazeče: CMS consulting s.r. o., Česká 47, Beroun, mail: Martin Kadrle, Vodárenská 1952, Kladno, mail: esports.cz, Jeřabinová 836/30, Plzeň, mail: Proclient s.r.o., Švédská 3, Olomouc, mail: Petr Bělohlávek DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, Praha 3; Soutěž byla zúžena na pouhý webhosting viz upravená příloha. Tvůrce nového webu bude hledán v extra soutěži. Jako vhodní poskytovatelé jmenováni: Wedos, Forpsi, Ignum... Termín pro zasílání nabídek je , výběr bude schválen per rollam ve VV. Usnesení 81/47: VV ŠSČR schvaluje zadání soutěže na webhosting. Příloha 11: Webhosting zadání soutěže 25. Příprava MČR v bleskovém šachu Rozpočet Magistrát Hl. města Prahy schválil pro MČR v bleskovém šachu žádost svazu o grant ve výši Kč. Smluvní formality, pokud vím, dosud neproběhly. Je to o Kč méně než byla podána žádost, v rozpočtu ŠSČR je třeba příslušně opravit příjmovou položku P 2.6. (ta byla Kč) Rozpočet ŠSČR počítá s výdajem na MČR v bleskovém šachu ve výši Kč (položka V 2.7). Je třeba rozhodnout, jestli bude výdajová položka příslušně změněna nebo potvrzena. Organizace soutěže V souvislosti s výší grantu je pravděpodobně možno v této chvíli ještě otevřít otázku o místě konání soutěže a o formátu soutěže. Přesun dějiště do centrálních oblastí ČR by mohl být přínosem především v soutěži juniorů, podobný přínos pro soutěž mužů a žen je velmi sporný, většina předcházejících ročníků se u špičky v obou kategoriích těšila dosti velkému zájmu přes někdy značné dojezdové vzdálenosti. K diskusi je formát soutěže, otevření MČR pro všechny zájemce je revoluční krok, který může mít pozitivní rozpočtový dopad, může se ovšem projevit negativně na účasti v soutěži a může rovněž přinést různé technické problémy (kapacita objektu, materiální vybavení, organizace a realizace časového harmonogramu soutěže). 17

18 Společenská rovina soutěže Výběr dějiště soutěže je vhodné konzultovat s ČT4 vzhledem k potřebám natáčení soutěže. K diskusi jsou doprovodné společenské akce a z toho vyplývající délka trvání celé akce. Připomínám Návrh Ocenění trenérů a žen a Hodnocení MČR v bleskovém šachu 2012, kde jsou některé problematiky rozdiskutovány. V. Novotný navrhl pověřit organizací Marka Vokáče, který do příště připraví s příslušnými komisemi jasnou konkrétní představu. KMK chce mluvit o místě konání (kvůli TV) a zajímá ji i program, anketu má v plánu připravit ona. Usnesení 81/48: VV ŠSČR pověřuje Marka Vokáče přípravou a organizací MČR v bleskovém šachu. 26. Různé P. Buchníček vznesl dotaz k databázi korespondenčních šachistů měla se objevit na db.chess.cz příslušnost ke SKŠ, ale není to. Krejnický prověří. M. Vokáč předložil ke schválení v písemné podobě smlouvu s Brněnskou šachovou školou řeší reprezentační soustředění mládeže. Usnesení 81/49: VV ŠSČR schvaluje smlouvu s Brněnskou šachovou školou. Příloha 12: Reprezentační soustředění mládeže 27. Závěr Předseda poděkoval všem za výdrž a jednání ukončil v 0: Zapsal: Viktor Novotný Ověřil: František Štross 18

Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013

Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013 Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jiří Kadeřábek, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Omluven: Petr Záruba

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Němčice u Kolína, 03. 12. 2015; čas jednání 11:15-18:10 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, M. Komárek, R. Novák, P. Ticháček,

Více

Zápis ze 76. schůze VV ŠSČR v Brně 3. 12. 2012

Zápis ze 76. schůze VV ŠSČR v Brně 3. 12. 2012 Zápis ze 76. schůze VV ŠSČR v Brně 3. 12. 2012 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jiří Kadeřábek, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Omluven: Petr Záruba

Více

5. Reprezentace. Cíl: r.2050 český mistr světa

5. Reprezentace. Cíl: r.2050 český mistr světa 5. Reprezentace Cíl: r.2050 český mistr světa Tématem pověřen generální sekretář svazu Marek Vokáč. Projekty nezahrnují dlouhodobý výhled, který by akceptoval návrhy ČK a věnují se pouze letošnímu roku.

Více

Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR

Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR Vzhledem k nesouladu dosavadního článku 2.3. přílohy D1) Ekonomické směrnice ŠSČR se Soutěžním řádem ŠSČR se navrhuje změna a doplnění tohoto článku, dále pak se

Více

Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky

Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky - 1 - Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky Obsah: PREAMBULE A) ROZPOČET ŠSČR B) FINANCOVÁNÍ C) DAŇOVÝ SYSTÉM D) POPLATKY A NÁHRADY E) ODMĚŇOVÁNÍ F) PLATNOST SMĚRNICE Přílohy směrnice: D1)

Více

Zápis ze 72. schůze VV ŠSČR v Havlíčkově Brodu 30. 6. 2012

Zápis ze 72. schůze VV ŠSČR v Havlíčkově Brodu 30. 6. 2012 Zápis ze 72. schůze VV ŠSČR v Havlíčkově Brodu 30. 6. 2012 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Záruba, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Omluveni: Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský

Více

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR 68. schůze VV ŠSČR, Praha, 7. 2. 2012 1 Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jarmila Voráčková, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Petr Buchníček, František Štross.

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová.

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně Přítomni: Omluveni: Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Kupová, Koblížek, John, Matyášová

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Beroun, 07. 04. 2015; čas jednání 15:00-20:29 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

Ekonomická směrnice ŠSČR

Ekonomická směrnice ŠSČR Ekonomická směrnice ŠSČR Obsah: PREAMBULE A) ROZPOČET ŠSČR B) FINANCOVÁNÍ C) DAŇOVÝ SYSTÉM D) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY, NÁHRADY A ODMĚNY F) PLATNOST SMĚRNICE Přílohy směrnice: D1) ČLENSKÉ

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 08. 10. 2015; čas jednání 15:00-19:57 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák Omluven:

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 4. 12. 2014; čas jednání 16:00-20:40 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tato pravidla mohou být změněna pouze Valným shromážděním (General Assembly - GA) na základě doporučení

Více

Zápis ze 78. schůze VV ŠSČR v Brně 19. 02. 2013

Zápis ze 78. schůze VV ŠSČR v Brně 19. 02. 2013 Zápis ze 78. schůze VV ŠSČR v Brně 19. 02. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Hosté:

Více

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Ostrava, 3. 5. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Buchníček (pověřen zastupováním SKŠ), Ladislav Palovský (od 14:00) Hosté: František

Více

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace 1. ÚVOD Ekonomická směrnice České boxerské asociace (dále jen ES) vychází ze znění platných zákonů a je závazným dokumentem, který stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky v působnosti ČBA

Více

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S.

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. 1 Úvod 1. Dle stanov Českého svazu kolečkového bruslení, z.s. (dále jen ČSKB) jsou definovány tyto orgány: a) členská

Více

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Praha, 6. ledna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Milan Šindelář, Petr Buchníček, Petr Pisk Hosté: Jiří Kejval (předseda ČOV), Jan

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace

Více

Zápis z 84. schůze VV ŠSČR

Zápis z 84. schůze VV ŠSČR Zápis z 84. schůze VV ŠSČR Praha, 15. 10. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Petr Buchníček, Jiří Krejnický Hosté: František Štross Omluveni: Ladislav

Více

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 1. jednání

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 1. jednání ZÁPIS z 1. jednání Výkonného výboru České baseballové asociace konaného dne 11. 1. 2017 v 18:00 hod. salónek HK, hotel Kotyza, Humpolec Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni: Petr Ditrich,

Více

SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE

SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE Zápis ze schůze Řídicí komise SKŠ v ČR konané ve dnech 11. 12. 11. 2016 v pensionu Josefina, Nad Bořislavkou 355/34, 162 00 Praha 6 Vokovice Přítomni:

Více

STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS

STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS Vydal: Komise propagace a marketingu ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 28. 10. 2014 1 ORGANIZAČNÍ STATUT Komise propagace a marketingu (dále jen Komise)

Více

1. Personální zajištění interních a externích spolupracovníků

1. Personální zajištění interních a externích spolupracovníků Finanční procedura ČSPH Verze: 02 Říjen 2011 Autor: Martina Motshagen, Petr Doležal Hlavním cílem je docílit na základě Vize 2015 transparentnosti ve finančním procesu ČSPH. Dojde k ujasnění odpovědnosti

Více

Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Na Střelnici 41, Olomoucký kraj, ČR.

Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Na Střelnici 41, Olomoucký kraj, ČR. Zápis ze schůze číslo 22 / 2015 zk Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Datum: středa 5. srpen 2015, 13:00 hod. Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 05. 04. 2016; čas jednání 15:00 20:00 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, P.

Více

KONKURZY NA POŘÁDÁNÍ POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2017

KONKURZY NA POŘÁDÁNÍ POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2017 KONKURZY NA POŘÁDÁNÍ POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2017 Všeobecné podmínky pro pořadatele soutěží: Zájemci o uspořádání soutěží odešlou svoji přihlášku do konkurzu do 31. prosince 2016. V přihlášce uveďte:

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 05. 05. 2015; čas jednání 16:08-18:38 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T.

Více

Zápis ze setkání VV ŠSČR s KŠS Pardubice,

Zápis ze setkání VV ŠSČR s KŠS Pardubice, Zápis ze setkání VV ŠSČR s KŠS Pardubice, 17. 7. 2016 Přítomni: Viktor Novotný (VV + ŠSLK), Marek Vokáč (VV), Martin Petr (VV), Jan Malec (VV), Jiří Havlíček (VV), Jan Hruška (PŠS), Ladislav Sýkora (JŠS),

Více

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Brně

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Brně ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 16. 1. 2014 v Brně Přítomni: Omluveni: Petr Vaňura, Naděžda Dobešová,

Více

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 20. března 2015 v Plzni

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 20. března 2015 v Plzni Svaz národní házené Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 20. března 2015 v Plzni Přítomni: J. Cedidlo, I. Toman, J. Holý, Ing. M. Jelen, V. Šmídlová, M. Leugner, K. Schwarzer,

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Dne: Přítomni: Omluven: 13.10.2014, Sirákov Dita Dvořáková, Petr Videcký, Radek Číž, Petr Novák Michal Balhárek Program jednání: 1. Stávající úkoly 2. Nové úkoly

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č.11/2015 z jednání VV dne 19. 8. 2015 Místo jednání: Zbraslavice, Areál Kempu mládeže ČSRU Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav

Více

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 7. jednání

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 7. jednání ZÁPIS z 7. jednání konaného dne 17. 10. 2016 v 18:00 hod. salónek HF, Hotel Fabrika, Humpolec Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni: Petr Ditrich, Michal Hanuš, Pavel Jozek Pavel Chadim, Marek

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20. 22.3.2015 Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20. 22.3.2015 Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20 22.3.2015 Praha Přítomni: Hosté: Nedostavil se: L.Vondráčková, A.Pospíšil, M.Barda, L.Adámek, M.Bartoň, P.Novák, R.Bendl J.Sviták, V.Chalupa A.Staněk

Více

Zápis z 1.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.01.2006 v Praze

Zápis z 1.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.01.2006 v Praze Zápis z 1.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.01.2006 v Praze Účastníci Výkonný výbor Sekretář Dozorčí rada Hosté O mluveni Gerhard Knop, Martin Maršálek, Martin Frélich, Vlastimil Pabián Dalibor

Více

Zápis z 80. schůze VV ŠSČR v Brně 7. 5. 2013

Zápis z 80. schůze VV ŠSČR v Brně 7. 5. 2013 Zápis z 80. schůze VV ŠSČR v Brně 7. 5. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Jiří Krejnický, Petr Záruba Hosté: František

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Místo a termín: Plzeň, hotel Marriott, 23. 9. 2012; čas jednání 11:00-15:00 Přítomni: J. Kozel, J. Donauschachtl, V. Řezáč, J. Badzik,

Více

Zápis z konference ČMGS z 21.3.2015 v Jabloňově u Velkého Meziříčí

Zápis z konference ČMGS z 21.3.2015 v Jabloňově u Velkého Meziříčí 1/ Úvod Zápis z konference ČMGS z 21.3.2015 v Jabloňově u Velkého Meziříčí Prezident ČMGS Tomáš Navrátil zahájil konferenci ČMGS v 9:28 hod po obdržení informace o počtu delegátů. 2/ Volba mandátové komise

Více

Zápis z 83. schůze VV ŠSČR

Zápis z 83. schůze VV ŠSČR Zápis z 83. schůze VV ŠSČR Brno, 10. 9. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Petr Záruba Hosté: František Štross Omluveni:

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT RADY MLÁDEŽE ČVS Číslo směrnice: 14/2011 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 20. července 2011 Účinnost od:

Více

Zápis z konference Ústeckého krajského šachového svazu konané dne 6. 2. 2015 v Chomutově. Přítomno 22 z 28 delegátů s hlasem rozhodujícím.

Zápis z konference Ústeckého krajského šachového svazu konané dne 6. 2. 2015 v Chomutově. Přítomno 22 z 28 delegátů s hlasem rozhodujícím. Zápis z konference Ústeckého krajského šachového svazu konané dne 6. 2. 2015 v Chomutově. Přítomno 22 z 28 delegátů s hlasem rozhodujícím. Konference byla zahájena v 18.00 hodin a ukončena ve 21.50 hodin.

Více

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 5. 6. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno Přítomni: Radim Vašík, František Košvica, Kateřina Nedbalcová Nepřítomni: - Zapisovatel: Radim Vašík Výkonný výbor je usnášeníschopný

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241 - WWW.CSOL.CZ Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016 Účast: Br. Pavel Budinský,

Více

Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Petr Buchníček, Jarmila Voráčková, Jaroslav Benák, Petr Pisk. Hosté: František Štross, Jitka

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Svaz kulturistiky a fitness České republiky Zámecký okruh 8, Opava - tel.: , fax:

Svaz kulturistiky a fitness České republiky Zámecký okruh 8, Opava - tel.: , fax: Z Á P I S - 02/2010 ze 2. zasedání VV SKFČR, ze dne 02.03.2010 (od 11:00) v Praze Přítomni: František Porteš, Ing. Martin Jebas, Vjačeslav Vinogradov, Bc. Lukáš Roubík, Tomáš Dluhoš, sekretář - Martin

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 3 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 3 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 3 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 6. 8. 2014; čas jednání 16:00-20:30 Přítomni: D. Kantor, M. Komárek, J. Kozel, T. Macko, R. Novák Omluveni:

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 2/2013

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 2/2013 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE Telefon/fax : 466 300 964 e-mail: kspce.cstv@quick.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE e-mail: pko.cus@seznam.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 z 6. zasedání

Více

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program:

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU DSO BRUNTÁLSKO V BRUNTÁLE SÍDLO MASHJ DNE 24.11. 2016 ve 12: 00 HOD. Místo: MASHJ, náměstí Míru Bruntál Přítomni: Květa Kubíčková, Libor Unverdorben, Jan Božovský Hosté: Petra Elblová

Více

Z Á P I S č. 2. ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013

Z Á P I S č. 2. ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013 Výkonný výbor okresního sdružení ČUS Vsetín Z Á P I S č. 2 ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013 Schůze byla zahájena v 16.00 hodin. Schůzi zahájil a řídil

Více

Žádost o neinvestiční dotaci na rok 2017 z programu státní podpory sportu

Žádost o neinvestiční dotaci na rok 2017 z programu státní podpory sportu Žádost o neinvestiční dotaci na rok 2017 z programu státní podpory sportu ŽÁDOST K PROGRAMU Název poskytovatele dotace: Evidenční číslo: Dotační dotační program: MŠMT SPORT-V-0045/2017 Program V - Činnost

Více

Zápis č. 2 /2012 ze schůze VV ČBaS dne 27. 3. 2012

Zápis č. 2 /2012 ze schůze VV ČBaS dne 27. 3. 2012 Zápis č. 2 /2012 ze schůze VV ČBaS dne 27. 3. 2012 Místo konání: Praha - Strahov Přítomni: Musil, Škácha, Osička, Nováková, Kotyza, Vorel, Procházková, Jurka, Scheiner, Drašnar, Fruehauf, Vokoun, Pavelka

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 4/2015 z jednání VV dne 18. 3. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV) Sportovní ředitel

Více

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization, o.

Více

Použité zkratky: 1/7. schválil: VK ČSTS dne: Úplné znění platnost od: účinnost od:

Použité zkratky: 1/7. schválil: VK ČSTS dne: Úplné znění platnost od: účinnost od: Obsah: 1 Právnický subjekt ČSTS 2 Účetnictví 3 Příspěvky členů ČSTS 4 Granty a dotace 5 Správní poplatky 6 Startovné a výše cen při soutěžích pořádaných dle Soutěžního řádu ČSTS 7 Honoráře, odměny za provedení

Více

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti:

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti: FUTSAL SÁ LO V Ý FO TB AL HOSPODÁŘSKÁ SMĚRNICE 1 Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává HOSPODÁŘSKOU SMĚRNICI platnou pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9.

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization,

Více

Zápis z 10. jednání Výkonného výboru ČNS

Zápis z 10. jednání Výkonného výboru ČNS Zápis z 10. jednání Výkonného výboru ČNS konaného dne 3.12.2013 v Praze 16.00-21.00 hodin Účastníci Výkonný výbor Sekretář Dozorčí rada Hosté Omluveni Kamil Kleník,Vlastimil Pabián, Ivan Králík, Vlastimil

Více

ZÁPIS. z 59. schůze výkonného výboru Šachového svazu České republiky v Brně 13. 9. 2010

ZÁPIS. z 59. schůze výkonného výboru Šachového svazu České republiky v Brně 13. 9. 2010 - 1 Komuniké z 59. schůze VV ŠSČR: VV ŠSČR na své 59. schůzi dne 13. 9. 2010 v Brně, mj.: 1. schválil změny Soutěžního řádu ŠSČR, 2. vyslovili pro volbu prezidenta ECU podporu týmu A. Yaziciho, 3. vzal

Více

PRAŽSKÝ ŠACHOVÝ FESTIVAL 2008 turnaje konané pod záštitou Pražského šachového svazu

PRAŽSKÝ ŠACHOVÝ FESTIVAL 2008 turnaje konané pod záštitou Pražského šachového svazu turnaje konané pod záštitou Pražského šachového svazu ve spolupráci s Karlínským Spektrem, DDM hl. města Prahy časopisem Československý šach, a šachovými kluby ŠK Holdia DP Praha, Sokol Vyšehrad a ŠK Liběhrad

Více

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Pardubice, 20. července 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba Omluven: Jiří Havlíček Hosté: František Štross

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení Mistrovství České republiky seniorek 2016 A. Všeobecná ustanovení Rozpis soutěže 1. Vyhlašovatel soutěže: Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6, tel: 257 215 269, e-mail: cvf@cvf.cz,

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6,

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, 162 00 Datum a místo konání: 29.4.2014 jídelna ZŠ Šantrochova 1800, Praha 6 Začátek schůze: 18:30 hod. Ukončení

Více

Hospodaření a účtování v ČNS

Hospodaření a účtování v ČNS Hospodaření a účtování v ČNS Směrnice č.1/2014 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2014 Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaření a účtování ČNS se řídí touto

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Datum konání: 13. ledna 2016 Čas zahájení: 14 hodin Místo: zasedací místnost MěU Příbram, Tyršova 108, 261 19 Přítomni: 12 členů

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./ fax 242 429 260, e-mail: cgf@cstv.cz REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha, listopad 2010 Roman Slavík předseda ČGF OBSAH

Více

VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR

VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR Svaz modelářů České republiky Klub leteckých modelářů České republiky VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR platí od r. 2014 Tímto vydáním se ruší předcházející Vnitřní ustanovení platné od r. 2010 Obsah 1. KLUB

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Jablonecká 698-711, Praha 9 - Prosek konaného dne 3. 10. 2012 ve velkém sále Hotelu DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9 1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

Více

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne 01. 11. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů Omluveni: - Nepřítomni: - Předsedající: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Více

Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7

Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7 Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7 Z á p i s z konference Ústeckého krajského šachového svazu roku 2011 konané dne 21.1.2011 v Teplicích Konference byla zahájena

Více

Z Á P I S č. 2/2011 ze zasedání VV SNH, které se konalo 13. března 2011 od 9:30 hod. Praha, budova ČSTV na Strahově

Z Á P I S č. 2/2011 ze zasedání VV SNH, které se konalo 13. března 2011 od 9:30 hod. Praha, budova ČSTV na Strahově Svaz národní házené Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929 Tel / Fax: 220 513 274, telefon: (GSM brána) 603 646 441, mobil: 721 820 755 e-mail: narodnihazena@cstv.cz www.svaznarodnihazene.cz

Více

Zápis z Výroční valné hromady Českého svazu mužského lakrosu konané dne 14. února / 8

Zápis z Výroční valné hromady Českého svazu mužského lakrosu konané dne 14. února / 8 Český svaz mužského lakrosu Rektorská 9 108 00 Praha 10 IČO 00406732 DIČ CZ-00406732 Zápis z Výroční valné hromady Českého svazu mužského lakrosu konané dne 14. února 2009 od 17.00 hod. v zasedací místnosti

Více

Zápis z 85. schůze VV ŠSČR

Zápis z 85. schůze VV ŠSČR Zápis z 85. schůze VV ŠSČR Praha, 10. 12. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický Hosté: František Štross (sekretář ŠSČR),

Více

Svaz kulturistiky a fitness České republiky. Přestupní řád

Svaz kulturistiky a fitness České republiky. Přestupní řád Přestupní řád Základní ustanovení 1. Sportovci, kteří se aktivně účastní soutěží Svazu kulturistiky a fitness České republiky (dále jen SKFČR), musí být registrováni v souladu s Registračním řádem. Registrací

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Omluven: Jiří Krejnický, Petr Záruba

Více

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV ODDÍL STOLNÍHO TENISU ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE ze dne 22.5.2015 1. Vyhodnocení sezóny 2014/2015 1.1. Výsledky soutěží družstev mužů a žen - Konečné umístění družstev: Družstvo Soutěž

Více

Směrnice ČAST č. 2/2013 o podmínkách pro udělování a prodlužování trenérských licencí v České asociaci stolního tenisu (ČAST)

Směrnice ČAST č. 2/2013 o podmínkách pro udělování a prodlužování trenérských licencí v České asociaci stolního tenisu (ČAST) Směrnice ČAST č. 2/2013 o podmínkách pro udělování a prodlužování trenérských licencí v České asociaci stolního tenisu (ČAST) Článek I. Úvodní ustanovení Česká asociace stolního tenisu (dále jen ČAST)

Více

Zápis z jednání Komise rozhodčích

Zápis z jednání Komise rozhodčích Zápis z jednání Komise rozhodčích konaného dne 19. Ledna 2013 v Mírové u Karlových Varů 10:00 hod. - 17:00 hod. Přítomni: Hosté: J. Dutka, M. Sachl ml., V. Pavlík D. Lechnýř, I. Králík, S. Vrátná Úvod:

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY 1.9.2012 Stránka 1 z 9 PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ definice Čl.1 nominace do reprezentačního

Více

Zápis z jednání Výkonné rady České kuželkářské asociace

Zápis z jednání Výkonné rady České kuželkářské asociace Zápis z jednání Výkonné rady České kuželkářské asociace Datum: 20. 6. 2015 Místo: Přítomni: Rokycany členové VV ČKA, zástupci krajů (viz prezenční listina) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu. ze dne 17. 12. 2014. č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu. ze dne 17. 12. 2014. č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu ze dne 17. 12. 2014 č. 16/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla Rady Kraje

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

Zápis z jednání Moravského kongresu

Zápis z jednání Moravského kongresu Zápis z jednání Moravského kongresu 1. - Volba vedení MLL Nikolas Adámek podal návrh na prodloužení funkčního období předsedy VMLL na 2 roky. Předseda VMLL návrh na obsazení: Petr Němčík - Petr Němčík

Více

Z á p i s č. 1/2015. z 1. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne v Praze na Strahově

Z á p i s č. 1/2015. z 1. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne v Praze na Strahově Z á p i s č. 1/2015 z 1. zasedání, které se konalo dne 21. 1. 2015 v Praze na Strahově Přítomni: Omluven: Host: Kamenický, Matějů, Klimpl, Škoda, Pospíšek, Vystavěl, Jirásek, Šubrt Zřídkaveselý Jiří Kejval

Více