Zápis z 81. schůze VV ŠSČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 81. schůze VV ŠSČR"

Transkript

1 Zápis z 81. schůze VV ŠSČR Praha Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Jiří Krejnický a Petr Záruba Hosté: František Štross (sekretář ŠSČR), Martin Kubala (manažer projektu Šachy do škol), Jindřich Trejbal (odstupující místopředseda a sekretář SŠS), Jiří Kotzot (nastupující místopředseda a sekretář SŠS). 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu Schůzi zahájil v 17:08 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen Viktor Novotný, ověřovatelem František Štross. Předseda omluvil nahlášené pozdě příchozí L. Palovského, P. Zárubu a Z. Fialu. 2. Schválení zápisu z 80. schůze VV ŠSČR Předseda poděkoval Marku Vokáčovi, který se ujal zápisu po Zdeňkovi Hábovi. K zápisu nebyly připomínky. Usnesení 81/1: VV ŠSČR schvaluje zápis z 80. schůze VV ŠSČR. Příloha 1: Zápis z 80. schůze VV 3. Schválení programu 81. schůze VV ŠSČR Program 81. schůze VV ŠSČR Bod programu Předkladatel 1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu V. Novotný 17:00 2 Schválení zápisu 80. schůze VV ŠSČR V. Novotný 17:05 3 Schválení programu 81. schůze VV ŠSČR V. Novotný 17:10 4 Aktuální zpráva předsedy V. Novotný 17:20 5 Potvrzení usnesení per rollam P. Pisk 17:25 6 Termínový kalendář P. Pisk 17:30 7 Zpráva sekretariátu P. Pisk 17:35 8 Kontrola úkolů P. Pisk 17:45 9 Plán práce VV na rok 2013 V. Novotný 18:00 10 Zpráva hospodáře R. Svoboda 18:25 11 Zpráva STK P. Záruba 19:00 12 Konkurzy STK P. Záruba 19:05 13 Zpráva OK J. Krejnický 19:10 1

2 14 Zpráva KR a KK L. Palovský 19:15 15 Zpráva TMK M. Vokáč 19:20 16 Zpráva KM Z. Fiala 19:30 17 Administrativní pracovník KM Z. Fiala 19:35 18 Schválení projektu KTCM Z. Fiala 19:40 19 Schválení Projektu podpory oddílů a kroužků Z. Fiala 20:00 20 MEU mládeže Z. Fiala 20:20 21 Projekt Šachy do škol M. Kubala 20:40 22 Zpráva LK P.Buchníček 21:15 23 Soutěžní řád P.Buchníček 21:20 24 Zpráva KMK V. Novotný 21:40 25 Příprava MČR v bleskovém šachu M. Vokáč 21:45 26 Různé 21:55 27 Závěr V. Novotný 22:00 K předloženému programu nebyly vzneseny žádné námitky ani doplnění či přeřazení bodů. Předseda upozornil, že má obavu, že opět nelze program stihnout do 5 hodin jednání a poprosil o co nejefektivnější průběh schůze. Usnesení 81/2: VV ŠSČR schvaluje program 81. schůze VV ŠSČR. 4. Aktuální informace předsedy Předseda ŠSČR Viktor Novotný stručně okomentoval svou písemnou zprávu. Především dochází na sekretariátu ke změně Generálního sekretáře, Zdeňka Hábu nahradil Petr Pisk. Od změny si slibuji zlepšení práce sekretariátu. Poslední měsíc byl plný špatných zpráv. Česká ženská jednička WGM Kateřina Němcová požádala o převod pod vlajku USA, kde studuje. Online Aréna má mnohem méně platících členů, než investor předpokládal, budeme jednat o změně smluv. A konečně MŠMT zveřejnilo rozdělení dotací v programu V, přidělená dotace 3,65 mil. Kč je o 850 tis. nižší, než počítá schválený rozpočet, musíme dnes rozhodnout, jak se s výpadkem příjmů vypořádat. Další nepříznivou zprávou jsou chystané změny v předpisech týkajících se pedagogů volného času, kdy mohou být ohroženi vedoucí šachových kroužků např. v DDM, protože předpis po nich má v budoucnu vyžadovat proškolení. Skutečný stav ještě musí prověřit TMK. FIDE předložila k diskuzi návrh Registračního řádu, který byl stažen, když řada federací protestovala. I po zmírnění nejkritizovanějších míst pro nás předpis přináší pouze více práce a finanční hrozby. Skupina G15 formulovala návrh odpovědi FIDE, ke které se připojíme. Poslední víkend v červnu hostí Praha schůzi Technické komise FIDE, v které nás zastupuje Dr. Mazuch. Na programu jsou úpravy Handbooku FIDE, sjednocování tie-breaků (pomocných hodnocení), testování digitálních hodin a dalšího šachového vybavení atd. 2

3 ČUS zprovozněn základ nových webových stránek ČUS (bývalé ČSTV). Vřele doporučuji k přečtení poslední Zpravodaj ČUS - kde najdete např. článek o možných formách odměňování ve sportovním klubu (trenér, rozhodčí atd.) či pokračování pojednání o sponzorství z publikace Moderní sportovní klub. Naleznete tam též nabídku Servisních center sportu a informace, jak se celý projekt vyvíjí. Účastnil jsem se zahájení MČR mužů v Koutech u Ledče nad Sázavou a zahájení a vyhlášení 51. ročníku šachových Zaječic. Tento víkend se chystám do Tábora na MČR družstev mladších žáků. Prezident ŠSČR Jan Lamser se ujal závěrečného vyhlášení MČR mužů a žen a Akademického MČR. Marek Vokáč upozornil, že ne všechny oddíly čtou zápisy z VV a doporučil důležité informace pro oddíly zveřejňovat na webu ŠSČR zvlášť. Předseda KMK upozornil, že krom webu ŠSČR jsou důležité či užitečné informace rozesílány i prostřednictvím mailů na všechny oddíly a chystají se i další kanály (Facebook), nicméně uznal, že vždy je co zlepšovat. Usnesení 81/3: VV ŠSČR bere na vědomí informace předsedy. 5. Potvrzení hlasování per rollam VV ŠSČR potvrzuje hlasování učiněná per rollam: Usnesení 81/4: VV ŠSČR přijímá za člena oddíl TJ Sokol Teplá. Usnesení 81/5: VV ŠSČR přijímá za člena oddíl TJ Energetik Chvaletice. Usnesení 81/6: VV ŠSČR přijímá za člena oddíl Jezdci Jundrov. Usnesení 81/7: VV ŠSČR schvaluje ukončení pracovního poměru Ing. Zdeňka Háby dohodou k 5. červnu Usnesení 81/8: VV ŠSČR odvolává Ing. Zdeňka Hábu z funkce Generálního sekretáře k 5. červnu Usnesení 81/9: VV ŠSČR schvaluje uzavření pracovního poměru s Petrem Piskem od 1. června Usnesení 81/10: VV ŠSČR jmenuje Generálním sekretářem ŠSČR od 6. června 2013 Petra Piska. Usnesení 81/11: VV schvaluje Sportovní kalendář předložený rozšířenou schůzí STK. Usnesení 81/12: VV ŠSČR a) nemá námitek proti přestupu Kateřiny Němcové do Americké šachové federace; b) se na žádost hráčky vzdává nároku na kompenzační poplatek za převod mezi federacemi. P. Pisk doplnil, že Jezdci Jundrov otevírali o víkendu v Brně krásné prostory (sál pro 200 hráčů, hotel s kapacitou 40 ubytovacích míst) skvělé místo pro šachy. 3

4 6. Termínový kalendář Sekretariát předložil Termínový kalendář, který v sobě již zahrnuje nový Soutěžní kalendář 2013/2014. V diskuzi vyjasněno, že požadavky na zahrnutí dalších akcí do TK vyřizuje sekretariát. Usnesení 81/13: VV ŠSČR bere na vědomí aktuální Termínový kalendář. Příloha 2: Termínový kalendář_6_6_ Informace ze sekretariátu Předseda ŠSČR Viktor Novotný stručně okomentoval písemnou zprávu sekretariátu: - na MŠMT odesláno vyhotovení Rozhodnutí o poskytnutí dotací programů I a II pro rok 2013, dotace obou programů by v dohledné době měly dorazit na účet - Magistrát Hl. m. Prahy informoval o výsledcích grantového řízení v oblasti sportu pro rok ŠSČR obdrží dotaci na MČR v bleskovém šachu ve výši Kč (požadavek ŠSČR byl Kč) - ve spolupráci s Davidem Kaňovským probíhá vytváření smluv na individuální trénink 2013/2014 s rodiči a trenéry - byly vyhotoveny a podepsány smlouvy s pořadateli MČR dětí do 8 let (SK Vyškov) a na MČR starších žáků (Zaječice) - podepsána smlouva se Seznamem.cz týkající se propagace ŠSČR na serveru Firmy.cz - ve spolupráci s M. Kubalou vyhotovena smlouva s L. Kluskovou na grafické zpracování Sbírky šachových úloh pro projekt Šachy do škol - proběhla registrace na ME žen (T. Olšarová, K. Olšarová, M. Folková) včetně zajištění letenek a uhrazení všech plateb - probíhá vyúčtování ME jednotlivců - po domluvě s Davidem Kaňovským byly uzavřeny ind. tréninky 2012/2013, vše bylo řádně odtrénováno a vyplaceno s výjimkou N. Lužíkové (trenér Š. Žilka nedodal výkaz za poslední čtvrtletí), K. Vlčkové (trenér M. Novotný nedodal výkaz za poslední čtvrtletí) a Vojtěcha Pláta (nezaplaceno) - ve dnech zajištěno ubytování pro A. Kislinského v hotelu Coubertin - na FIDE odeslány a potvrzeny všechny shromážděné normy uhrané před byly uděleny tituly FM pro Pavla Koptu a WFM pro Martinu Folkovou - stále probíhá komunikace s Klasifikační komisí FIDE ohledně udělení titulu IM pro Martina Přibyla na základě ratingu uhraného v roce

5 - na FIDE odeslány a následně uděleny licence rozhodčího pro Pavla Pavelku, Jaroslava Volfa, Jiřího Nováka, Michala Hniličku, Jindřicha Papaye, Zdeňka Jandu, Vlastimila Zajace a Michala Babičku - z FIDE dorazily odznaky a diplomy za udělené tituly a následně přeposlány všem dotyčným - z Itálie přišla zásilka s cenami Online Arény, vše bylo přeposláno výhercům Usnesení 81/14: VV ŠSČR bere na vědomí informace ze sekretariátu. 8. Kontrola úkolů Proběhla kontrola všech úkolů po termínu plnění. Nový Generální sekretář přislíbil důslednější pozornost agendě úkolů a plnění termínů od všech zaúkolovaných. Usnesení 81/15: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. Příloha 3: Kontrola úkolů 9. Plán práce VV na rok 2013 Předseda ŠSČR Viktor Novotný stručně okomentoval předložený návrh Plánu práce. Jednací řád VV předpokládá, že Plán práce VV stanoví dopředu termíny schůzí VV a konkrétní schůze mohou obsahovat i předem určené body. Po diskuzi drobně doplněna agenda a rovnou doplněn i termín dvoudenní volební konference ŠSČR. Usnesení 81/16: VV ŠSČR schvaluje Plán práce VV na rok 2013 Usnesení 81/17: VV ŠSČR stanovuje termín konference ŠSČR na Příloha 4: Plán práce VV Zpráva hospodáře Hospodář ŠSČR Rostislav Svoboda okomentoval svou písemnou zprávu. Fakturace členských příspěvků proběhla úspěšně. K 10. červnu není uhrazeno 36 faktur, dvě faktury byly hrazeny částečně. Seznam dlužníků je přílohou materiálů schůze VV. Výše pohledávky je Kč. Stav bankovního účtu GE k Stav bankovního účtu ARENA k Stav korunové pokladny v Praze k Stav eurové pokladny v Praze k ,76 Kč ,55 Kč ,- Kč 837,97 Eur 5

6 Stav korunové pokladny v Ostravě k ,- Kč Usnesení 81/18: VV bere na vědomí zprávu hospodáře o stavu peněžních prostředků a průběhu fakturace členských příspěvků. Úpravy rozpočtu Rozhodnutím MŠMT byly upraveny dotace ŠSČR následujícím způsobem: Plán Skutečnost Dotace MŠMT Program I Kč Kč Dotace MŠMT Program II Kč Kč Dotace MŠMT Program V Kč Kč Celkem Kč Kč V dotacích z MŠMT tedy je proti konferencí schválenému rozpočtu propad příjmů Kč. K tomu můžeme připočíst propad v kapitole P2.6. Magistrát Praha partnerství, kde obdržíme jen Kč místo plánovaných Kč. V programu V jsme jediný svaz, který byl krácen pod 50% loňského stavu. Téměř naprostá většina se ovšem pohybuje na víceméně stejných číslech jako v loňském roce. Porovnáním členské základny je vidět, že většina svazů uplatnila členskou základnu v loňské výši, často ještě navýšenou. U nás se projevil dramatický propad. V loňském roce jsme měli podle roku osob. Letos jsme v žádost uvedli z toho neplatících a platících. V seznamu MŠMT ovšem figuruje číslo členů. Usnesení 81/19: VV ŠSČR ukládá předsedovi a hospodáři prověřit na MŠMT důvod snížení členské základny proti podané žádosti. Po projednání s předsedou a místopředsedou ŠSČR předkládám k jednání VV návrh úprav rozpočtu v následujícím rozsahu. V příjmech bude navýšena položka: Plán Skutečnost P4.2. Metodické materiály Kč Kč Ve výdajích budou upraveny položky: Plán Skutečnost V1.13 Universiáda v Kazani Kč Kč Obsazeno jen jedním reprezentantem V2.11 Pohár v rapid šachu družstev Kč 0 Kč Neuskuteční se V6.4. Zavřené turnaje mládeže Kč 0 Kč Bude částečně kryto z položky V5.4. V10.2. Korespondenční šach Kč Kč Sníženo úměrně snížení dotace V10.7. Program 5 - podpora šachových kroužků Kč Kč V10.9. Program 5 - projekt šachy do škol Kč Kč Kráceno o snížení za nákup šach. materiálu a za tisk met. mat. V12.7. Projekt PR výdaje Kč Kč 6

7 Výdaje celkem Kč Kč Celkem výdaje sníženy o Kč, což společně s příjmy činí zmírnění propadu o Kč. Tzn., že plánovaný schodek rozpočtu se zvýší o Kč a bude činit Kč. Ovšem je nutno upozornit, že část dotace v programu V ve výši Kč bude vyplacena MŠMT až v září a podmínkou jejího vyplacení je, že bude schválen pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu o převedení 300 mil. Kč zpět do příslušné kapitoly MŠMT. Vzhledem k povodním je tu určitě reálná hrozba, že se to nepodaří a tuto část dotace nedostaneme. M. Vokáč navrhl snížení schodku dalšími škrty a přiblížení ke schodku schválenému konferencí. Ještě by snížil program podpory kroužků a navrhl část financí nahradit metodickými materiály. Jiří Kotzot vyjádřil názor, že by se držel schodku schváleného konferencí. L. Palovský upozornil, že Konference zavázala VV ŠSČR úpravou rozpočtu podle výsledků dotací. R. Svoboda upozornil na existenci rezerv přes 7 mil. Kč. Následně se debata týkala dalšího možného negativního vývoje v příjmech od MŠMT (propad v žebříčku reprezentací) a došlo k většinové shodě, že k udržení rozvojových projektů bude jistější ušetřit ještě více. Ladislav Palovský navrhl zkrátit na polovinu položku V16.7 (úspora 5000 Kč), následně debatováno, o kolik ještě snížit dotace kroužkům. Předseda upozorňoval, že právě tento projekt má nejvíc pomáhat zvýšení počtu registrací a tedy vyšší dotaci od MŠMT. Hospodář argumentoval tím, že pokud by vyšel horní odhad komise mládeže ohledně zapojených kroužků do projektu, byla by dotace na hlavu velmi vysoká (za 8 dětí minimálně 4000 Kč je minimálně 500 Kč na hlavu). Jako kompenzace případné nižší dotace na kroužek bylo navrženo materiální plnění dodání vytištěných metodických materiálů. Nakonec odhlasováno snížení rozpočtované částky na Kč, kompenzace bude řešena v dalším dnešním bodě. Martin Kubala upozorňoval na potřebu peněz na další metodické materiály projektu Šachy do škol, viz dnešní bod. Namítnuto, že v rozpočtu projektu schváleném na minulé schůzi měl položku na přípravu dalších materiálů, která mu zůstala zachována, úspory se týkaly jen realizace tisku a nákupu materiálu, kde se svazu soutěžemi podařilo výrazně ušetřit proti původním předpokladům. Na tvorbu dalších materiálů tak teď bude více času, tisk se dá eventuelně realizovat v lednu Usnesení 81/20: VV ŠSČR schvaluje úpravy rozpočtu ŠSČR pro rok 2013 z důvodu snížení plánované dotace z MŠMT v programech I, II a V o celkovou částku Kč s naplánovaným schodkem ve výši Kč. Příloha 5: Rozpočet ŠSČR 2013 Návrh na zřízení termínových vkladů Peněžní prostředky na účtu u GE Moneybank jsou nově úročeny jen 1,3 %. V poslední době došlo k rasantnímu snížení úrokových sazeb na trhu. Pro právnické osoby se snížila nabídka spořících účtů na minimum a když, tak jejich úročení je nízké a nedosahuje ani úročení na našem běžném účtu. V současnosti je výhodnější uložit volné prostředky na termínovaných vkladech. S ohledem na to, že vklady jsou pojištěny do výše ekvivalentu euro v korunách, nebudeme nikde ukládat částku vyšší. V současnosti máme na v peněžních prostředcích téměř 8,9 mil. Kč, můžeme si dovolit uložit takto prostředky do tří peněžních ústavů na termínované vklady. Navrhuji uložit třikrát částku 2,3 mil. Kč s tím, že jejich rozložení bude: jedenkrát na TV s roční výpovědní lhůtou, jedenkrát s šestiměsíční výpovědní lhůtou a jedenkrát s měsíční výpovědní lhůtou. 7

8 Roční TV úrok 2,8 % Evropskoruská banka, Štefánikova 78/50, Praha 5 Zde má obdobné podmínky ještě JaT banka, kterou jsme ještě oslovili a čekáme na vyjádření. Šestiměsíční TV úrok 2,4 % Artesa, kampelička, Politických vězňů 21, Praha 1 Nejlepší podmínky u šestiměsíčního vkladu. U případného předčasného výběru si účtují 1,5% z vybírané částky, ale úroky nechají. Předčasný výběr možný až po 3 měsících. Měsíční TV úrok 1,7% Moravský peněžní ústav, Senovážné náměstí 1375/19, Praha 1 Usnesení 81/21: VV schvaluje zřízení termínovaných vkladů u navržených peněžních ústavů s tím, že 2,3 mil. Kč bude uloženo na termínovaný vklad v délce trvání 12 měsíců, 2,3 mil. Kč bude uloženo na termínovaný vklad v délce trvání 6 měsíců a 2,3 mil. Kč bude uloženo na termínovaný vklad v délce trvání 1 měsíc. 11. Zpráva STK Předseda STK ŠSČR Petr Záruba stručně okomentoval svou písemnou zprávu. V měsíci květnu hlavní práce STK byla soustředěna na schůzi rozšířené STK a agendy s tím spojené. To znamená vyhodnocení sezóny 2012/2013, příprava Sportovního kalendáře pro sezónu 2013/2014, rozpis Extraligy 2013/2014, rozpis 1. a 2. ligy 2013/2014 a návrhů změn Soutěžního řádu a Statutu Vedoucího soutěže. Schůze samotná proběhla v rámci MČR mužů a žen v Koutech u Ledče nad Sázavou a zápis z této schůze visí na webu ŠSČR. (http://www.chess.cz/www/assets/files/informace/stk/zapisy/zapis_stk_2013.pdf). Dále se pracovalo na konkurzech polofinále MČR juniorů 2013 a MČR juniorek 2013, poháru družstev v rapid šachu 2013 (dnešní schůze rozhodla o neopakování konkurzu, telefonicky ověřen nezájem Středočechů zmíněný na rozšířené STK) a MČR družstev v bleskovém šachu 2013, které budou zveřejněny v červnu. V květnu proběhlo MČR mužů a žen. Mistrem ČR se stal GM David Navara a mistryní ČR WFM Martina Marečková. V červnu bude ukončena GP v rapid šachu 2012/2013 a proběhne ČS Extraliga žen 2013 (bohužel přes snahu a dotaci od SŠZ pouze 1 slovenské družstvo, 7 českých, bude se hrát 7 kol). Usnesení 81/22: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu Sportovně technické komise. Usnesení 81/23: VV ŠSČR schvaluje s účinností od odměnu Kč měsíčně pro Pavlu Zárubovou za administrativní práci pro STK ŠSČR. 12. Konkurzy STK 8

9 Problematiku uvedl předseda STK Petr Záruba. S ohledem na dobrou zkušenost s praxí z minulých let, kdy STK vypisuje konkurzy na pravidelné akce s dostatečným předstihem, nejlépe v krátké lhůtě, kdy současný ročník proběhne, je nutné schválit částky na další ročníky. Momentálně se jedná o MČR juniorů 2014 (částka ,- Kč), MČR žen v rapid šachu 2014 (5 000,- Kč) a GP v rapid šachu 2013/2014 (25 000,- Kč). Výše dotací je stejná jako v posledních letech. Zároveň je nutné pomalu se zamýšlet i nad rozpočtem MČR mužů a žen 2014, které se bude v následujícím roce hrát jako společný open a kde je finanční náročnost nejvyšší. V diskuzi se hovořilo o vyhodnocení Grand-Prix. STK se o tom již radila, pro příští sezónu bude doporučení na zápočet na rapid FIDE, doporučíme bonusové tempo. V. Novotný připomněl, že od září bude zdarma české rapid Elo a preferoval by to, protože cizinců v GP mnoho není. Též zmíněno, že digitální hodiny by mohly být pro některé pořadatelé problém. V této souvislosti upozorněno na chystané pravidlo FIDE, kdy od roku 2018 nebude možné hrát partie se zápočtem na FIDE Elo na analogových hodinách. Usnesení 81/24: VV ŠSČR schvaluje zavázání rozpočtu na rok 2014 částkou ,- Kč, která bude použita jako dotace na MČR juniorů L. Palovský navrhl zvýšení dotace u MČR žen v rapidu na Kč. Upozorněno, že muži mají jen 5000 Kč a navýšení u jednoho turnaje může vést k lavině dalších požadavků. Usnesení 81/25: VV ŠSČR schvaluje zavázání rozpočtu na rok 2014 částkou 7.500,- Kč, která bude použita jako dotace na MČR žen v rapid šachu Usnesení 81/26: VV ŠSČR schvaluje zavázání rozpočtu na rok 2014 částkou ,- Kč, která bude použita na cenový fond GP 2013/ Zpráva OK Předseda OK ŠSČR Jiří Krejnický stručně okomentoval svou písemnou zprávu. Průběžně probíhá registrace nových členů i oddílů do ŠSČR. Firma Seznam.cz se zatím nevyjádřila k zaslanému souboru kontaktů oddílů. Celkem 6 oddílů se zaregistrovalo opožděně (zaslalo pozdě seznam k registraci - Sokol Sendražice SŠS, SK ROYAL JŠS, TJ Semily ŠSLK, ŠK Bohemia Pardubice o.s. PDŠS, ŠK Slavoj Velké Pavlovice JmŠS, Matador Přáslavice ŠSOK), po dohodě s hospodářem bude pokuta zařazena do další faktury a oddíl písemně informován. Byl zpracován stručný návod k registraci, především pro potřeby projektu ŠdŠ, dokument umístěn na svazový web, informace zaslána M. Kubalovi. Usnesení 81/27: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu Organizační komise. 9

10 14. Zpráva KR a KK Ladislav Palovský představil novinky ve svých komisích. Komise rozhodčích Prezidentská rada FIDE na svém zasedání rozhodla přehodnotit a opětovně posoudit připravovaná Pravidla šachu FIDE, které měly vstoupit v platnost od 1. července Vše se tak opět přesouvá na kongres, který proběhne od 30. září do 10. října v Estonsku. Nová pravidla vstoupí v platnost pravděpodobně až od 1. července 2014 viz info na webu ŠSČR: KR ŠSČR i přes výše uvedené dokončila pracovní verzi překladu připravovaných Pravidel šachu FIDE (za dané situace ovšem není důvod přeložený dokument zveřejňovat). Díky výše uvedenému rozhodnutí FIDE je zřejmé, že nedojde ani k plánované "Tour seminářů k novým pravidlům" po městech českých a moravských - Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Nový Bor. KR započala práci na vývoji programu pro generování testových otázek jak pro interní potřeby, tak pro potřeby KR KŠS (databáze 250 otázek je již z minulých let vytvořena). Klasifikační komise S autorem programu Swiss Manager p. Herzogem probíhá komunikace ohledně implementace ratinglistů pro LOK rapid. Současně se v poslední době vyskytuje ve větší míře problém s načítáním databáze LOK s diakritikou do nejnovějších verzí SM momentálně v řešení. Od kromě kosmetických změn v Pravidlech pro mezinárodní tituly hráčů (volněji definované tempa pro titulární turnaje) se mění i některé články v legislativě věnované zápočtu na FRL doba předregistrace turnaje se sice zkracuje z 30 dnů na 7 dnů (u turnajů s plněním mezinárodních turnajů je lhůta 30 dnů), ale KK ŠSČR zachová v platnosti měsíční lhůtu předregistrace všech turnajů v praktickém šachu (bleskové a rapid turnaje se registrují nejpozději ve lhůtě 2-3 dny před startem). O podstatných změnách v legislativě FIDE se do konce června objeví informace pro pořadatele turnajů na webu ŠSČR. Usnesení 81/28: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu Komise rozhodčích a Zprávu Klasifikační komise. 15. Zpráva TMK Reprezentační úsek Příprava ME žen byla ukončena. Přihlášeny jsou Karolína Olšarová, Tereza Olšarová a Martina Folková. 10

11 Reprezentační výběry mužů a žen odcestovaly na Mitropa Cup v Německu. Zkomplikovala se účast na Univerziádě v Kazani 2013 nominovány byly Eva Kulovaná a Kristýna Novosadová. TMK však nedostala informaci o nezbytnosti předložit číslo pasu pro hromadné zajištění víz. Tato skutečnost byla zjištěna až při předávání agendy mezi odstupujícím a nastupujícím generálním sekretářem. Obě reprezentantky si zajišťovaly vystavení nového pasu, Eva Kulovaná zřejmě požadovaný termín stihla, Kristýna Novosadová (t.č. na Mitropě) nikoliv. O dalším vývoji jednání na ČAUS bude informovat generální sekretář. Metodický úsek Byl připravován zkouškový test pro zkoušky školení trenérů 2. třídy. První termín zkoušek na Seči úspěšně absolvovalo 7 posluchačů kurzu. Další posluchači se zúčastní až náhradního termínu v Pardubicích, podmínkou je odevzdání závěrečné práce. Byla zpracována analýza kontrolních testů z MČR mládeže a Rámcový metodický plán tréninkového procesu mládeže. Oba materiály byly zveřejněny na webu svazu v sekci práce s talentovanou mládeží a byly diskutovány na Semináři KTCM na Seči. P. Pisk informoval, že ČAUS bohužel rezolutně vyloučil účast Novosadové pro nedodání pasu včas. Omluvil se hráčce za toto nedopatření vzniklé ve špatné komunikaci mezi ČAUS a ŠSČR, které bohužel již nešlo napravit. M. Vokáč doplnil, že TMK plánuje schůzku nad reprezentací, výsledky z Mitropy byly slušné, tým pracoval jako tým. TMK též plánuje na webu zveřejňovat metodické materiály na vyplnění zveřejněného Rámcového plánu, podstatnou část by chtěla mít už letos. Usnesení 81/29: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu Trenérsko-metodické komise. 16. Zpráva KM Zprávu představil předseda KM Zdeněk Fiala. V květnu a na začátku června zajišťovala KM Mistrovství ČR družstev starších žáků a nyní KM připravuje Mistrovství ČR družstev mladších žáků a Mistrovství ČR v rapid šachu. KM ŠSČR schválila rozpisy ligových soutěží pro ročník 2013/2014. KM dopracovala Projekt podpory šachových oddílů a kroužků a Projekt Krajských center talentované mládeže. M. Kubala pokračoval v Projektu Šachy do škol. D. Kaňovský zajišťoval provoz webinářů pro mládež. Usnesení 81/30: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu Komise mládeže. 17. Administrativní pracovník KM 11

12 Jaroslava Suchomelová zajišťuje od pro Komisi mládeže ŠSČR administrativní práci. Odměna bude vyplácena čtvrtletně na základě písemné dohody. Usnesení 81/31: VV ŠSČR schvaluje s účinností od odměnu Kč měsíčně pro Jaroslavu Suchomelovou za administrativní práci pro Komisi mládeže ŠSČR. 18. Projekt Krajských center talentované mládeže Projekt KCTM vznikl ve spolupráci TMK a KM ŠSČR. Konference ŠSČR rozhodla o způsobu rozdělení dotace. Usnesení 81/32: VV ŠSČR schvaluje Projekt Krajských center talentované mládeže pro rok Příloha 6: Projekt KCTM Příloha 7: Rozdělení dotace KCTM 19. Projekt podpory oddílů a kroužků Projekt podpory oddílů a kroužků schválila Konference ŠSČR. Hlavním cílem podpory je stav, kdy se každý oddíl stará o mládež. Současně je cílem podpory také nárůst členské základny v kategorii mládeže, což pomůže ŠSČR v dotacích od MŠMT. Příloha: Projekt podpory kroužků a oddílů zatím neschváleno, není přílohou zápisu. Rozpočet projektu byl zkrácen, finanční odhad podpory na kroužek bylo nutno omezit na cca polovinu, podpora bude doplněna tištěnými metodickými materiály (1metodika, 1 sbírka, PatMat podle počtu dětí). Nutno ještě zvážit prodloužení termínu pro sehrání turnajů sladit s odevzdáváním čl. databáze s žádostí o dotace na MŠMT, aby efekt byl co nejpříznivější pro budoucí zachování projektu. Usnesení 81/33: VV ŠSČR pověřuje Zdeňka Fialu aktualizací Projektu podpory oddílů a kroužků. 20. MEU mládeže

13 Písemný podklad předložil předseda KM Z. Fiala. V Rozpočtu ŠSČR byl konferencí schválen výdaj na Mistrovství EU (V3.3.) ve výši Kč. Tato částka je určena na zajištění trenérů reprezentace ŠSČR. ŠSČR dále podal žádost o dotaci MŠMT na MEU 2013 ve výši Kč. V této částce jsou mimo jiné plánovány pobyty pro medailisty Mistrovství ČR Na základě rozhodnutí MŠMT nebyla dotace na MEU 2013 schválena. V reakci na dopisy předsedy ŠSČR medailistům MČR byl opakován požadavek na zvýhodnění nejlepších hráčů z řad mládeže na reprezentačních akcích. Částka Kč je určena na úhradu pobytu medailistů MČR mládeže Cílem je zajištění účasti nejlepších hráčů ŠSČR. KM předloží na schůzi VV současně takový návrh, aby nedošlo k navýšení schodku rozpočtu. KM nalezne možnosti ve výdajích KM. Z. Fiala předeslal, že vzhledem ke schváleným změnám rozpočtu v bodě č. 10 neočekává schválení dotace pro medailisty z Mistrovství ČR. Tento škrt však nepovažuje za správný. V. Novotný potvrdil, že vzhledem ke škrtům v rozpočtu nevidí v tuto chvíli podporu medailistů jako možnou. Vzpomenul poslední vývoj v ECU, kdy se ECU vzdala nároků na pořádání všech mistrovství EU či turnajů jako je Mitropa, tedy těch, které nezahrnují celou ECU a tím i snížila jejich význam. Jako symbolickou podporu ŠSČR turnaje proto navrhl alespoň odpuštění poplatků za zápočty. Usnesení 81/34: VV ŠSČR schvaluje příspěvek pro MEU mládeže 2013 ve výši odvedených poplatků za zápočet na LOK a FRL. 21. Šachy do škol Slova se ujal manažer projektu Martin Kubala. Informace o stavu projektu Byly dány do tisku metodické materiály (cvičebnice Pat a Mat hrají šachy, Metodika pro učitele a trenéry šachu, Sbírka šachových úloh), nakladatelství Tigris by je mělo mít hotové do , poté je podle našich pokynů rozešle na školy. Byly kontaktovány všechny školy přihlášené do projektu. 21 škol potvrdilo svůj zájem o účast v projektu a upřesnily počet zapojených žáků. Nakonec se omluvila Kamenice nad Lipou, která start o rok odloží, ale přihlásila se ZŠ z Českého Těšína, tedy celkový počet škol zůstává 22. Usnesení 81/35: VV ŠSČR bere na vědomí informaci o stavu projektu Šachy do škol. 13

14 Smlouva se školami Byla vytvořena smlouva o spolupráci se školami, jejíž návrh je v příloze. Usnesení 81/36: VV ŠSČR schvaluje znění smlouvy se školami. Příloha 8: Smlouva se školami Příloha 9: Předávací protokol Zajištění šachového materiálu pro školy Byla udělána poptávka šachového materiálu pro projekt ŠdŠ, odpověděly firmy HSH, Žiger, Avekontakt, Caissa, Mokrý a NSS.CZ. Kompletní poptávaný materiál s dobrou cenovou nabídkou jsou schopny dodat firmy Avekontakt, Caissa a NSS, pouze Avekontakt je schopný dodat ještě v červnu dřevěné figurky. Pokud má být materiál rozeslán ještě v červnu, potřebují všechny firmy objednávku pokud možno ihned. Vzhledem ke škrtům v rozpočtu preferována levnější varianta plastových figur. Nejnižší cenu nabízí Caissa, musí se jen dořešit distribuce na školy. Usnesení 81/37: VV ŠSČR schvaluje nabídku firmy Caissa na nákup šachového materiálu pro projekt Šachy do škol. Určení prodejních cen metodických materiálů Trenéři kroužků se zajímají o možnost zakoupení metodických materiálů zhotovených v rámci projektu ŠdŠ. Je potřeba stanovit jejich cenu a způsob možnosti objednání. Ceny jsou navrženy v usnesení, distribuce je možná přes sekretariát, tiskárnu či Oficiálního prodejce ŠSČR. Usnesení 81/38: VV ŠSČR schvaluje tyto prodejní ceny metodického materiálu: Pat a Mat - 70 Kč / kus + poštovné a balné Usnesení 81/39: VV ŠSČR schvaluje tyto prodejní ceny metodického materiálu: Metodika Kč / kus + poštovné a balné Usnesení 81/40: VV ŠSČR schvaluje tyto prodejní ceny metodického materiálu: Sbírka úloh Kč / kus + poštovné a balné Tvorba dalších metodických materiálů projektu ŠdŠ Proběhlo jednání s M.Beilem ohledně vytvoření cvičebnice pro děti. Podmínky M.Beila byly přílohou podkladů. Usnesení 81/42: VV ŠSČR doporučuje dopracovat zadání metodiky projektu ŠDŠ M. Kubalovi ve spolupráci s TMK. 14

15 22. Zpráva Legislativní komise Zprávu uvedl předseda Legislativní komise Petr Buchníček. Na počátku května bylo dokončeno finální znění Ekonomické směrnice (zapracovány úpravy schválené konferencí ŠSČR). V průběhu května pak LK dle plánu spolupracovala s STK na přípravě podkladů pro Rozšířenou schůzi STK, především: na změnách Soutěžního řádu, na tvorbě termínového kalendáře, na návrhu rozdělení ligových skupin pro příští soutěžní ročník. Z toho důvodu byly ostatní činnosti LK dočasně odloženy. V následujícím období (tj. v průběhu června) má LK na programu projednání nově nastolených podnětů do Registračního a přestupního řádu a předložení jeho aktualizované verze k interní diskusi v rámci VV. Součástí této diskuse by mělo být nejen vlastní znění předpisu, ale také návrh jednotných formulářů souvisejících s problematikou (např. Přestupní lístek). Rovněž je potřeba doladit některé související technické nuance, zejména v oblasti zpracování členské základny. Usnesení 81/43: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu Legislativní komise. 23. Soutěžní řád Nové znění Soutěžního řádu představil předseda Legislativní komise Petr Buchníček a kritizoval stav, že se takto důležitý předpis dostává na program až po půlnoci. Konference ŠSČR schválila zavedení 3 soupisek. Rozšířená STK schválila ideová východiska zavedení této změny a schválila i další úpravy předpisu. Legislativní komise nyní předkládá paragrafové znění těchto změn a změn vyplývajících ze dříve projednaných úprav RPŘ. Všechny změny (včetně škrtání) jsou označeny červeně (o modré barvě viz níže). V některých případech se jedná jen o drobné zásahy s cílem sjednotit terminologii napříč legislativou, odstranit překlepy apod. Tučně jsou zvýrazněny změny, které doplnila LK až po projednání změn SŘ v rozšířené STK, a to na základě tam projednávané kauzy "cizinec kontra volný hráč". Cílem je zpřesnit texty tak, aby už nepřipouštěly jiný výklad, než dosavadní. Rekapitulace ostatních podstatných změn: sjednocení a vyčištění terminologie důsledek chystané změny RPŘ zobecněný odkaz na ES b) - důsledek přechodu na fakturaci (neplatí se předem, ale až po) povolení 3 soupisek, změna definice zákl. sestavy a zpřesnění definice volného hráče 15

16 v souvislosti se 3 soupiskami se nově připouští, aby si kraje zvýšily min. počet povinných partií důsledek chystané změny RPŘ 6.3 = úklid To, co je zvýrazněno modře, ještě stojí za zamyšlení: b) - ještě je třeba ověřit, jak je to v nových rozpisech (souvisí s přechodem na fakturaci) e) - nutno si vyjasnit výklad c) - otázkou je, zda je potřeba, resp. zda nehrozí konflikt s ochranou os. údajů. Na jednoznačnou identifikaci by nám mělo stačit ID v LOK, event. můžeme celé datum zaměnit za rok narození? Nikdo se explicitně nezabýval otázkou, zda se povolení 3 soupisek týká i cizinců. Ti podle RPŘ mohou dostat licenci na max. 2 soutěže. Je třeba si říci, zda chceme i cizincům povolit 3 soupisky. Provedeny další drobné úpravy a vyjasněn postoj k několika málo sporným bodům. Převládl názor nepřipustit 3. soupisku pro cizince. Vzhledem k pozdní hodině bylo hlasování odloženo na pátek per rollam, do té doby je ještě prostor k další diskusi. 24. Zpráva KMK Písemnou zprávu okomentoval stručně předseda Komise pro marketingovou komunikaci Viktor Novotný. Uzavřeli jsme smlouvu s Bison&Rose smlouva je koncipována do s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Zřídili jsme záložku na webu ŠSČR, kde najdete i zápisy z komise, které obsahují podrobnější detaily práce KMK. Nastartovali jsme tiskové zprávy, krom některých internetových a tištěních médií jsme se objevili např. na Radiožurnálu (ME) či v na ČT v BBV (MČR). Usnesení 81/44: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu Komise pro marketingovou komunikaci. Usnesení 81/45: VV ŠSČR schvaluje změnu ve složení KMK Z. Hábu nahrazuje obecně Generální sekretář ŠSČR. Ke schválení byl předložen Předběžný plán komunikace do konce roku. Usnesení 81/46: VV ŠSČR schvaluje Předběžný plán komunikace na rok Příloha 10: Předběžný plán komunikace na rok

17 Předložen text soutěže na webhosting s výzvou k předložení představ o novém webu ŠSČR. Ten bude zveřejněn na webu ŠSČR, přímo oslovíme tyto možné uchazeče: CMS consulting s.r. o., Česká 47, Beroun, mail: Martin Kadrle, Vodárenská 1952, Kladno, mail: esports.cz, Jeřabinová 836/30, Plzeň, mail: Proclient s.r.o., Švédská 3, Olomouc, mail: Petr Bělohlávek DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, Praha 3; Soutěž byla zúžena na pouhý webhosting viz upravená příloha. Tvůrce nového webu bude hledán v extra soutěži. Jako vhodní poskytovatelé jmenováni: Wedos, Forpsi, Ignum... Termín pro zasílání nabídek je , výběr bude schválen per rollam ve VV. Usnesení 81/47: VV ŠSČR schvaluje zadání soutěže na webhosting. Příloha 11: Webhosting zadání soutěže 25. Příprava MČR v bleskovém šachu Rozpočet Magistrát Hl. města Prahy schválil pro MČR v bleskovém šachu žádost svazu o grant ve výši Kč. Smluvní formality, pokud vím, dosud neproběhly. Je to o Kč méně než byla podána žádost, v rozpočtu ŠSČR je třeba příslušně opravit příjmovou položku P 2.6. (ta byla Kč) Rozpočet ŠSČR počítá s výdajem na MČR v bleskovém šachu ve výši Kč (položka V 2.7). Je třeba rozhodnout, jestli bude výdajová položka příslušně změněna nebo potvrzena. Organizace soutěže V souvislosti s výší grantu je pravděpodobně možno v této chvíli ještě otevřít otázku o místě konání soutěže a o formátu soutěže. Přesun dějiště do centrálních oblastí ČR by mohl být přínosem především v soutěži juniorů, podobný přínos pro soutěž mužů a žen je velmi sporný, většina předcházejících ročníků se u špičky v obou kategoriích těšila dosti velkému zájmu přes někdy značné dojezdové vzdálenosti. K diskusi je formát soutěže, otevření MČR pro všechny zájemce je revoluční krok, který může mít pozitivní rozpočtový dopad, může se ovšem projevit negativně na účasti v soutěži a může rovněž přinést různé technické problémy (kapacita objektu, materiální vybavení, organizace a realizace časového harmonogramu soutěže). 17

18 Společenská rovina soutěže Výběr dějiště soutěže je vhodné konzultovat s ČT4 vzhledem k potřebám natáčení soutěže. K diskusi jsou doprovodné společenské akce a z toho vyplývající délka trvání celé akce. Připomínám Návrh Ocenění trenérů a žen a Hodnocení MČR v bleskovém šachu 2012, kde jsou některé problematiky rozdiskutovány. V. Novotný navrhl pověřit organizací Marka Vokáče, který do příště připraví s příslušnými komisemi jasnou konkrétní představu. KMK chce mluvit o místě konání (kvůli TV) a zajímá ji i program, anketu má v plánu připravit ona. Usnesení 81/48: VV ŠSČR pověřuje Marka Vokáče přípravou a organizací MČR v bleskovém šachu. 26. Různé P. Buchníček vznesl dotaz k databázi korespondenčních šachistů měla se objevit na db.chess.cz příslušnost ke SKŠ, ale není to. Krejnický prověří. M. Vokáč předložil ke schválení v písemné podobě smlouvu s Brněnskou šachovou školou řeší reprezentační soustředění mládeže. Usnesení 81/49: VV ŠSČR schvaluje smlouvu s Brněnskou šachovou školou. Příloha 12: Reprezentační soustředění mládeže 27. Závěr Předseda poděkoval všem za výdrž a jednání ukončil v 0: Zapsal: Viktor Novotný Ověřil: František Štross 18

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

Zápis z 95. schůze VV ŠSČR

Zápis z 95. schůze VV ŠSČR Zápis z 95. schůze VV ŠSČR Brno, 10. února 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba. Hosté: František Štross (generální sekretář ŠSČR), Jan

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Ostrava, 3. 5. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Buchníček (pověřen zastupováním SKŠ), Ladislav Palovský (od 14:00) Hosté: František

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Omluven: Jiří Krejnický, Petr Záruba

Více

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Pardubice, 20. července 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba Omluven: Jiří Havlíček Hosté: František Štross

Více

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Praha, 6. ledna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Milan Šindelář, Petr Buchníček, Petr Pisk Hosté: Jiří Kejval (předseda ČOV), Jan

Více

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Havlíčkův Brod, 22. května 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček, Milan Šindelář Hosté: František

Více

Zápis z 64. schůze VV ŠSČR v Malenovicích dne 18.6.2011

Zápis z 64. schůze VV ŠSČR v Malenovicích dne 18.6.2011 Zápis z 64. schůze VV ŠSČR v Malenovicích dne 18.6.2011 Přítomni: VV: Novotný (VN), Vokáč (MV), Záruba (PZ), Benák (JB), Buchníček (PB), Fiala (ZF), Voráčková (JV), Krejnický (JK), Pisk (PP). Host: Niki

Více

Zápis ze 71. schůze VV ŠSČR v Praze 12. 6. 2012

Zápis ze 71. schůze VV ŠSČR v Praze 12. 6. 2012 Zápis ze 71. schůze VV ŠSČR v Praze 12. 6. 2012 Přítomni: Viktor Novotný. Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Jan Lamser, František

Více

ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH OBSAH. Ročenka ŠSČR 2013

ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH OBSAH. Ročenka ŠSČR 2013 ROČENKA ŠSČR 2013 Vážení šachoví přátelé, Šachový svaz České republiky Vám opět po čase nabízí shrnutí nejdůležitějších vnitřních předpisů našeho sdružení v jednom dokumentu. Ročenka nabízí rovněž přehled

Více

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky.

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Obecně: Webové stránky mají sloužit primárně široké šachové obci. Především se jedná o informace z probíhajících soutěží a pak informace

Více

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR 68. schůze VV ŠSČR, Praha, 7. 2. 2012 1 Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jarmila Voráčková, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Petr Buchníček, František Štross.

Více

Zápis. ze schůze rozšířené STK ŠSČR, která se uskutečnila v neděli 24. května 2015 od 10:00 do 17:30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě

Zápis. ze schůze rozšířené STK ŠSČR, která se uskutečnila v neděli 24. května 2015 od 10:00 do 17:30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě Zápis ze schůze rozšířené STK ŠSČR, která se uskutečnila v neděli 24. května 2015 od 10:00 do 17:30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě Přítomni: - členové STK: Záruba, Kalužný, Chrz, Malec - člen

Více

Zápis ze 70. schůze VV ŠSČR v Brně 26. 4. 2012

Zápis ze 70. schůze VV ŠSČR v Brně 26. 4. 2012 Zápis ze 70. schůze VV ŠSČR v Brně 26. 4. 2012 Přítomni: Viktor Novotný. Marek Vokáč, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Petr Pisk. Omluveni: Jan Lamser, Jarmila Voráčková, Jiří

Více

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010 ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V RCE 2010 VÁŽENÉ ČLENKY, VÁŽENÍ ČLENVÉ ČVS. Moje třetí zpráva volejbalovému hnutí bude rozsáhlá a bude hodnotit období od mého zvolení do funkce předsedy ČVS, přičemž některé body

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI 13. ROČNÍK 10/2005 Z OBSAHU Zelená linka Zklidňování dopravy ve městech a obcích Z Výboru pro veřejné finance Z Předsednictva Samosprávy a Evropská unie MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012

VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 64/2012 VALNÁ HROMADA ČHS 24.3. 2012 Podklady pro jednání Uzávěrka textu 24.2. 2012. Text neprošel redakční a jazykovou úpravou. 1 Obsah Pozvánka na valnou hromadu ČHS...3

Více

AUDITOR 5/2006. První auditorská sezóna s ISA. @ e-příloha Auditor 5/2006. Obsah č. 5/2006

AUDITOR 5/2006. První auditorská sezóna s ISA. @ e-příloha Auditor 5/2006. Obsah č. 5/2006 AUDITOR 5/2006 Obsah č. 5/2006 AKTUALITY... 2 VZDĚLÁVÁNÍ... 8 NA POMOC AUDITORŮM K problematice podpisování a schvalování účetní závěrky ve společnosti s ručením omezeným (Ing. Vladimír Schiffer)... 8

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

Jinými slovy tímto názvem rozumíme závody v přesnosti a délce hodu, tedy v technice

Jinými slovy tímto názvem rozumíme závody v přesnosti a délce hodu, tedy v technice Rybolovna technika - CASTING Rybolovná technika neboli Casting je souhrnné označení pro několik disciplín sportovního rybářství. Tento sport vychází z potřeby rybáře zasáhnout cíl nebo dohodit, co nejdále.

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z jednání Rady Ke kalkulačce RUD Dohoda s Českou poštou platí Majetkové

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zahájení: Předseda Disciplinární komise Tomáš Šárik v 11:15 zahájil valnou hromadu a přivítal přítomné

Více

Zápis z porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem konané dne 21. 10. 2014 v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje

Zápis z porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem konané dne 21. 10. 2014 v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje Zápis z porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem konané dne 21. 10. 2014 v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje Přítomni: O. Bubeníček, J. Vaňhová, Ing. M. Zemaník, Ing.

Více

4/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Jednání s vládou ČR

4/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Jednání s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 4/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Krajská setkání pokračují Jednání s vládou ČR Jednání s generálním ředitelem

Více