Distanční vzdělávání na střední škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Distanční vzdělávání na střední škole"

Transkript

1

2 Marta Suchá Alena Varhanová Ivo Georgiev Distanční vzdělávání na střední škole Zkušenosti, rady a postřehy Střední školy ekonomicko-podnikatelské Spektrum v Mladé Boleslavi MOTTO: Skutečná síla e-learningu není v poskytování informací kdykoliv, odkudkoliv a komukoliv, ale v jeho možnostech poskytovat správné informace správným lidem ve správném čase a na správném místě. (B. W. Ruttenbur)

3 Publikace byla vydána v rámci projektu OPVK: Vytváření a rozšiřování podnikatelských kompetencí (CZ.1.07/1.1.06/ ) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpracovali: řešitelé projektu a učitelé SŠEP Spektrum, s.r.o. Mladá Boleslav Autorský tým ve složení: Mgr. Marta Suchá, PhDr. Alena Varhanová, Mgr. Ivo Georgiev 1. vydání, 2009 Vydala Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM, s.r.o. Mladá Boleslav 2

4 OBSAH ÚVODEM, ANEB KOMU JE URČENA TATO METODIKA? DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO CÍLE VÝHODY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVA VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU Zadání vzdělávacího projektu Tvorba řešitelského týmu Tvorba distančního vzdělávacího programu a její východiska Zajištění životního cyklu projektu DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDOŠKOLSKÉ ÚROVNI ZÁZEMÍ PRO ORGANIZOVÁNÍ A VEDENÍ VZDĚLÁVÁNÍ KDO SE PODÍLÍ NA DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ? ŽÁK Pro úspěšné vzdělávání žáků je nutné Materiálně-technické vybavení žáka Povinnosti žáka Žák ocení při studiu následující možnosti UČITEL Materiálně-technické vybavení učitelů, resp. ředitele školy Povinnosti učitelů TUTOR Materiálně-technické vybavení tutora Povinnosti tutora (průvodce studiem) Informace o studiu ve výukovém systému ŘEDITEL ŠKOLY/MANAŽER DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Povinnosti ředitele nebo jiného zástupce školy: ADMINISTRÁTOR, SPRÁVCE SYSTÉMU ICT PODPORA Povinnosti (možnosti) správce systému KURZY PŘEDMĚTŮ Tvorba kurzu Testy Úkoly ZNÁMKOVÁNÍ TUTORIÁL Co udělat na zahajovacím tutoriálu?

5 15 POLOLETNÍ ZKOUŠKY ÚSKALÍ A OBTÍŽE DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...33 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ...35 PŘIPRAVUJEME...35 PŘÍLOHA: NÁVRH ŠKOLNÍHO ŘÁDU PRO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

6 ÚVODEM, ANEB KOMU JE URČENA TATO METODIKA? O distančním vzdělávání (dále jen DiV) toho již bylo řečeno a napsáno mnoho. Vyšla řada publikací, které se jím zabývají, takřka nekonečné množství informací lze nalézt také na internetu. Tak proč k nim přidávat další metodiku distančního vzdělávání pro střední školy? Odpověď je nasnadě: protože naprostá většina se věnuje buď studiu vysokoškolskému či jinému druhu celoživotního vzdělávání. A tento druh studia se ze své samotné podstaty liší od studia středoškolského. Co se týká vysokoškolského distančního vzdělávání, tak je tato problematika velmi kvalitně a konkrétně zpracovaná Centrem DiV UP Olomouc, stejně např. e-learning zpracovaný Slezskou univerzitou v Opavě atd. Druhým problémem veškerých, nám dostupných metodik, je jejich povšechnost a teoretičnost. Nalezneme v nich málo konkrétních rad ohledně tvorby a organizace distančního studia na středoškolské úrovni. Když jsme v minulých letech sami zahajovali distanční studium na Střední ekonomicko-podnikatelské škole Spektrum, potřebovali jsme právě konkrétní rady a postřehy, kterých jsme našli pomálu. Ambicí této metodiky je tedy poskytnout bez širokého teoretizování konkrétní rady a návody, kterak zorganizovat distanční vzdělávání, tutoriály, pololetní zkoušky. Najdete v ní, jaké jsou povinnosti žáků, učitelů a dalších účastníků vzdělávacího procesu, jaké vybavení je třeba a proč je potřeba míti tutora průvodce studiem. Určitě naše metodika nebude úplná a bezchybná, ale i přesto si myslíme, že již dnes máme řadu poznatků, které možná právě v této chvíli někdo jiný potřebuje a hledá. Obsahuje řadu konkrétních nápadů a návrhů, o které se můžete opřít. Naší nespornou výhodou je, že naše škola Spektrum, má mnohaletou pedagogickou zkušenost (byla založena již v roce 1994) v denním i dálkovém vyučování a disponuje týmem zkušených a zároveň kreativních pedagogů. Jen díky nim jsme se mohli vydat na dosud neprošlapanou cestu distančního vzdělávání na středoškolské úrovni. V této publikaci se odráží naše zkušenosti, které bychom rádi předali všem, kteří se chtějí vydat stejnou cestou. Věnujeme pozornost především tomu, co je odlišné od jiných typů studia (denní, dálkové), ostatní pedagogické zásady a povinnosti účastníků vzdělávacího procesu lze bez obtíží najít v mnoha jiných metodikách a ve školském zákoně. 5

7 1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO CÍLE Distanční vzdělávání je řízené samostudium. K tomuto účelu využívá všechny dostupné didaktické prvky a technické prostředky, kterými lze prezentovat učivo, komunikovat se studujícími, prověřovat studijní pokroky a případně i hodnotit studijní výsledky. Právě k podpoře distanční části lze vhodně využít e-learning. Studující a vyučující jsou v distančním studiu trvale nebo převážně fyzicky odděleni. Studujícímu musí vzdělávací instituce vytvořit takové zázemí, které tento nedostatek vyrovnává. Instituce poskytuje komplexní systém podpory studia (Hrtoňová, 2006). A proč se distančním studiem zabýváme? Metodika e-learningu má velmi mnoho společného právě s metodikou distančního vzdělávání. Další významný důvod je ten, že dle vysokoškolského zákona je kombinované studium kombinací prezenční a distanční formy výuky. Přestože jistě mohou existovat čistě distanční, čistě on-line kurzy, nejefektivnější je právě kombinace prezenční a distanční výuky. Proto jsou (a podle našeho názoru a zkušenosti musí být) i v distančním studiu zařazeny prezenční prvky. 6

8 2 VÝHODY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Přístup k materiálům odkudkoliv LMS podpora je na webu a žáci tudíž mohou studovat kdekoliv, kde je připojení k internetu. To je samozřejmě vhodné i pro žáky, žijící dlouhodobě v zahraničí či ve velké vzdálenosti od školní instituce, která vzdělání organizuje. 2. Přístup k materiálům kdykoliv Stejně tak je LMS podpora žákům přístupná kdykoliv. Toto zapojuje do studia i velmi zaměstnané lidi, či ty, kteří pracují nepravidelně a jiné formy studia jsou pro ně tudíž nevhodné. 3. Vyšší efektivnost výuky Žáci si sami v rámci daných mantinelů rozhodují, kdy budou co studovat, kdy budou vykonávat úkoly a testy apod. To vede k vysoké efektivnosti jejich studia. 4. Zapamatovatelnější forma informací Krom učebnic, které mají i žáci jiných forem studia, mají k dispozici ještě rozsáhlou internetovou podporu. A jak známo, člověk si zapamatuje více informací, pokud je čte, než pokud je slyší při výkladu. Žáci se samozřejmě mohou také k látce vracet. 5. Aktuálnost informací Oproti klasickým učebnicím mají materiály, zařazené do kurzů distančního vzdělávání tu výhodu, že jsou údaje v nich průběžně aktualizovány. 6. Interaktivita výuky Internetová podpora umožňuje vkládat krom klasických textových studijních materiálů, obrázků, grafů a map i např. náslechy v jazykové výuce, videosekvence, odkazy na web apod. 7. Překonání zdravotních bariér Distanční vzdělávání založeno na samostudiu ze zvoleného místa. Proto je mimořádně vhodné pro osoby s fyzickým handicapem. Žák musí fyzicky do školy jen párkrát za školní rok, kdy mu lze organizaci tutoriálů, zkoušení apod. přizpůsobit. 8. Nižší náklady na vzdělávání Při distančním vzdělávání jsou oproti jiným formám studia výrazně nižší náklady na dopravu za vzděláváním (do školy jezdí jen několikrát do roka). V některých kurzech také není třeba učebnic, pracuje se pouze s připravenou internetovou podporou. Dalšími uspořenými položkami jsou dále kancelářské potřeby, sešity, papíry apod., které jinak žák potřebuje (Centrum distančního vzdělávání UPOL, 2009). 7

9 3 PŘÍPRAVA VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU 3.1 Zadání vzdělávacího projektu Škola se musí rozhodnout, jaké obory bude učit, které rekvalifikační vzdělávací program připraví akreditaci, jaké kurzy vypíše podle společenské objednávky trhu práce. Na základě výše uvedených rozhodnutí zadá tvorbu vzdělávacího projektu řešitelskému týmu. 3.2 Tvorba řešitelského týmu Na základě rozhodnutí vytvořit určitý vzdělávací program, škola jmenuje vedoucího týmu a další jeho členy. Tým si musí rozdělit na základě schopností a znalostí role a úkoly, které bude každý člen týmu plnit při tvorbě vzdělávacího programu. 3.3 Tvorba distančního vzdělávacího programu a její východiska Vzdělávací program distančního studia na úrovni střední školy může vycházet z: 1. Rámcového vzdělávacího programu v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, na jehož základě je vytvořen školní vzdělávací program 2. Zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v souladu s ustanovení 85 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na základě příslušného rámcového vzdělávacího programu. 3. Akreditačního řízení rekvalifikačního kurzu v souladu s vyhláškou č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. 4. Přípravných kurzů uchazečů kvalifikačních zkoušek úplných a dílčích kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 5. Přípravy dalších kurzů podpory podnikání. 3.4 Zajištění životního cyklu projektu Pro to, aby projekt distančního vzdělávání byl životaschopný, je nutné zajistit následující: 1. příprava učitelů na specifické podmínky distančního vzdělávání (školení), 2. pravidelná aktualizace studijních opor, 3. zdokonalování organizace vzdělávacího procesu na základě získaných zkušeností, 4. průběžná modernizace technických prostředků (počítačové vybavení, programové vybavení, multimediální prostředky atd.), 5. v případě odchodu (výměny) člena řešitelského týmu doplnění novým a jeho proškolení, 6. průběžné proškolování řešitelského týmu. 8

10 4 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDOŠKOLSKÉ ÚROVNI Tento typ vzdělávání probíhá na dálku přes internet pomocí speciálních výukových programů LMS (v metodice používáme oba pojmy). LMS jsou komplexní systémy, nabízející svým uživatelům rozmanité možnosti. Je důležité důsledně promyslet kriteria, na jejichž základě volíme optimální LMS pro naše účely. Skutečně stěžejními požadavky při výběru mohou být zdánlivě na okraji stojící autorské nástroje pro tvorbu studijních textů, obsah systému a náročnost prostředí pro běžného uživatele jeho tvář. V našem případě používáme Moodle. Ten je v současné době v české kotlině nejpoužívanějším programem pro e-learning a distanční vzdělávání. Vypadá nějak takto: Moodle je softwarový balík určený pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na WWW. Je vyvíjen jako nástroj umožňující realizovat výukové metody navržené v souladu s principy konstruktivisticky orientované výuky. Moodle umožňuje či podporuje snadnou publikaci studijních materiálů, zakládání diskusních fór, sběr 9

11 a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů a řadu dalších činností sloužících pro podporu výuky. Moodle je volně šiřitelný software s otevřeným kódem. Běží na Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware a na jakémkoliv dalším systému, který podporuje PHP. Takto vypadá naše úvodní stránka s možností jediného kliknutí pro vstup do systému MOODLE. Za běžných okolností se žáci se svými učiteli setkávají pouze třikrát během školního roku. Na začátku školního roku při zahajovacím soustředění, tzv. tutoriálu, v pololetí a na konci školního roku při pololetních zkouškách. Pokud mají žáci zájem o osobní setkání s učitelem, či potřebují konzultaci, umožňujeme jim vstup do příslušné výuky dálkového studia. Některé školy pořádají během školního roku konzultace zpravidla dvoudenní 2 až 3 za pololetí. Připraví rozpis konzultací podle jednotlivých předmětů, podobně jako je tomu v dálkovém studiu. Najdeme ale i takové střední školy, které neposkytují distančním studentům naprosto žádnou internetovou podporu. 10

12 Takto vypadá prostředí našeho LMS systému Žáci jsou většinou místně značně rozptýleni (z našich zkušeností vyplývá, že tento typ studia využívají často žáci žijící dlouhodobě v zahraničí). Stejně tak mohou být místně rozptýleni i ti, kteří studium organizují a vedou. Ti si mohou domluvit určité termíny porad pomocí komunikátoru (ty jsou vhodné pro menší počet osob a řešení pouze dílčích problémů), či se mohou v případě potřeby scházet osobně (při větším počtu osob a řešení složitějších záležitostí). 11

13 12

14 5 ZÁZEMÍ PRO ORGANIZOVÁNÍ A VEDENÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Registrace příslušné školy na MŠMT a zaregistrování tohoto typu studia vyžaduje poměrně dlouhý a náročný proces, na jehož konci je zápis uvedené formy vzdělávání do Rejstříku škol ČR 2. Organizátor musí mít k dispozici příslušný výukový program LMS, pomocí kterého povede žáky v distančním vzdělávání (v našem případě využíváme systému Moodle) a program k hodnocení žáků (využíváme programu Bakaláři). 3. Organizátor distančního vzdělávání musí mít k dispozici dostatek zkušených pedagogů (v této metodice je nazýváme učiteli), kteří musí mít nejenom výbornou znalost svého oboru, ale musí i zvládat práci s PC a s internetem: Dále také musí být ochotní pracovat i mimo tradiční pracovní dobu např. zkoušky a tutoriály se často odehrávají o víkendech. 4. Je třeba mít dostatečné vybavení technikou PC nebo notebook pro každého učitele, ředitele školy a tutora. 5. Prostory pro pořádání porad, tutoriálů a pololetních zkoušek. 6. Prostory (místnost s větším počtem PC a dataprojektorem (např. počítačová učebna) pro společnou práci se žáky (registrace do systémů výuky, vysvětlování práce s programy, řešení problémů žáků s prací v konkrétních programech apod.) 7. Veškeré dokumenty, zákony a vyhlášky, vztahující se k distančnímu vzdělávání. 13

15 6 KDO SE PODÍLÍ NA DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ? 1. Žák základní uživatel systému. Vyžaduje uživatelsky vstřícné prostředí pro studium, přístup k potřebným informacím, možnost plánování studia a komunikaci s ostatními účastníky studijního procesu. 2. Učitel, tj. pedagog, spravuje přidělené kurzy a žáky, sleduje a řídí aktivitu ve studijních procesech. 3. Tutor, tj. prostředník a průvodce studiem, plnící rovněž funkci třídního učitele. 4. Administrátor, tj. správce systému, který vytváří ICT podporu pro všechny účastníky distančního vzdělávání 5. Ředitel školy či manažer distančního vzdělávání řídí studium obdobně jako každou jinou formu vzdělávání. Jednotlivé LMS mají pochopitelně odlišný přístup k výše zmíněným rolím. Dá se ovšem prohlásit, že všechny současně existující systémy obsahují dostatečně jednoznačně definované role administrátorů a žáků. Různorodá jsou potom pravomoci autorů, tutorů, manažerů, nazývaných také například tvůrci kurzů, učiteli nebo pedagogy. Všechny tyto pozice se pochopitelně mohou personálně prolínat, tzn. tutor či ředitel může být zároveň učitelem určitých předmětů apod. O činnosti a úkolech zde zmíněných účastníků vzdělávacího procesu budeme psát podrobně dále. Pro přehlednost uvádíme nákres toho, jak probíhá komunikace mezi účastníky v distančním vzdělávání. 14

16 7 ŽÁK V distančním vzdělávání, stejně jako v každém pedagogickém procesu, jsou cílovou skupinou žáci. V tomto případě žáci, kteří studují samostatně, pouze za vedení a podpory svých učitelů. Připravit se v distančním vzdělávání k maturitě (či jiné závěrečné zkoušce) vyžaduje od žáků neobyčejnou dávku píle a cílevědomosti. Všichni, kteří žáky vzdělávají (učitelé) i vytvářejí jim podporu (tutor), si nelehkého úkolu svých svěřenců musí být vědomi. Zároveň jim ale musí nastavovat jasná pravidla studia, aby vzdělávací proces byl dostatečně efektivní a dobře připravil žáky k závěrečné zkoušce (v našem případě maturitě). 7.1 Pro úspěšné vzdělávání žáků je nutné: 1. žákova dobrá znalost práce s PC a internetem, 2. cílevědomost žáka, schopnost samostatného studia a překonávání dílčích neúspěchů a obtíží, 3. komunikativnost žáka ve smyslu schopnosti požádat v případě potřeby o pomoc učitele či tutora. 7.2 Materiálně-technické vybavení žáka: 1. dostatečně výkonný PC, 2. kvalitní připojení na internet, 3. pro použití komunikátoru je dále třeba mít mikrofon a sluchátka či reproduktory, event. webovou kameru nebo další zařízení pro přenos zvuku (např. skypekomunikátor Polycom), 4. učebnice, které učitelé doporučí ke studiu. 7.3 Povinnosti žáka 1. Po přihlášení ke studiu dodat organizátorovi distančního vzdělávání veškeré potřebné dokumenty (předchozí vysvědčení, výuční list, osobní doklady atd.), podepsat smlouvu o distančním vzdělávání a zaplatit školné. 2. Zúčastňovat se tutoriálu, který se odehrává na počátku každého školního roku a pololetních zkoušek na konci prvního a druhého pololetí, případně konzultací, viz výše. 15

17 3. Samostatně studovat. 4. Pravidelně sledovat výukový program. Podle našich zkušeností je optimální, aby žák navštívil tento program nejméně 2 týdně (aby měl přehled o novinkách v jednotlivých kurzech i o nadcházejících úkolech a testech a včas se na ně stihl připravit/vypracovat je). 5. Dle pokynů učitelů vykonávat všechny úkoly a testy z předmětů, které má žák v daném roce zapsané. 6. Komunikovat s učiteli a tutorem a včas odpovídat na jejich maily (např. při potvrzování účasti na zkouškách, tutoriálech apod.) 7. Pokud to organizátor vzdělávání požaduje, nalogovat se do některého komunikátoru (osvědčil se nám Skype) a být na něm dostupný (on-line) tak často, jak to jde. 8. Udržovat aktuální svůj profil ve výukovém systému. Jakékoli změny v osobních datech (změna adresy, telefonu, mailové adresy, nicku v komunikátoru) nahlásit neprodleně tutorovi. 7.4 Žák ocení při studiu následující možnosti: 1. Možnost přihlásit se nebo požádat o nahlédnutí do dalších kurzů, které by mu pomohly ve výuce. 2. Žák má mít možnost sledovat informace o svém postupu jak daleko se nachází ve studovaném kurzu, kolik učiva mu ještě zbývá k dokončení pololetí či školního roku. Tato skutečnost může být vyjádřena údaji v konkrétním kurzu, procentuální hodnotou nebo graficky. 3. Přehled o dosažených výsledcích a známkách. Některé LMS systémy udržuji například přehled o počtu pokusů v každém testu a nejlepším skóre, dosaženým žákem. Dále je možno využívat klasifikačního programu, do kterého mají žáci přístup on-line. 4. Kvalitní komunikace s ostatními účastníky vzdělávacího procesu. Mohou být podporovány jak synchronní (chat, komunikátor, videokonference sdílené aplikace), tak asynchronní (interní zprávy, diskusní fóra, veřejné nástěnky) formy komunikace. Minimálním požadavkem je možnost komunikace s tutorem a s učiteli. Pokud probíhá dialog uvnitř studijní skupiny daného kurzu, snižuje se pocit izolovanosti žáka. 5. Pomoc žákovi v nesnázích. Je třeba mít dobře strukturované a přehledné kurzy a dále žák musí vždy vědět, na koho se má obrátit v případě těžkostí (tutor, učitel kurzu apod.) 16

18 8 UČITEL Jak již bylo výše zmíněno, učiteli by měli být pedagogové s dostatečnou odbornou erudicí. Dále musí dobře zvládat práci na PC, být ochotní pomoci žákům, kteří se ocitnou v nesnázích, a kvalifikovaně a odpovědně vést žáky k závěrečné zkoušce (maturitě) v tomto náročném typu studia. Musí být ochotní pracovat i o víkendech, kdy se většinou odehrávají tutoriály a pololetní zkoušky a pracovat nárazově (při tvorbě kurzů apod.). Je třeba, aby měli dobré komunikační schopnosti, byli schopni efektivně spolupracovat s kolegy, tutorem či ICT správcem. Dále je třeba, aby byli schopni i unést kritiku své činnosti, které je občas v rámci zlepšování procesu výuky vystaven každý učitel. Je nutno ještě zmínit i takovou zdánlivou samozřejmost, jakou je plnění termínů a včasné odpovídání na y. 8.1 Materiálně-technické vybavení učitelů, resp. ředitele školy: 1. Učitelé mohou pracovat na vzdálených pracovištích. Musí mít ovšem k dispozici osobní počítač a kvalitní připojení na internet. 2. Musí mít přístup do klasifikačního programu, aby mohli zapisovat známky (buď on-line spojením nebo fyzicky ve škole). 3. Pro použití komunikátoru je dále třeba mít alespoň mikrofon a sluchátka či reproduktory, event. webovou kameru. Zatím nejvíce se nám osvědčil Skype-komunikátor od firmy Polycom. 4. Potřebují veškeré učebnice, které mají ke studiu doporučeny žáci, aby mohli organizovat výuku svého předmětu. 8.2 Povinnosti učitelů 1. Vytvořit kurz svého předmětu podle vzdělávacího programu dané školy. 2. Připravit pro žáky úkoly a testy, vycházející z učiva konkrétního kurzu (viz dále v kapitolách Testy a Úkoly). 3. Rozhodnout se, jakým způsobem budou úkoly a testy hodnoceny a určit, jakou má která známka váhu ve výsledném pololetním hodnocení (viz dále kapitolu Známkování). 17

19 4. Nastavit postupné otevírání a uzavírání domácích úkolů a testů. 5. Být pravidelně k dispozici žákům na smluveném komunikačním systému. To platí zejména pro učitele cizích jazyků, kteří by se svými žáky měli pravidelně komunikovat v daném jazyce, aby žáci slyšeli správou výslovnost a přízvuk. 6. Spolupracovat s tutorem při tutoriálech a pololetních zkouškách. 7. Včas reagovat na maily žáků i svých kolegů (osvědčilo se nám, že je třeba odpovídat do 3 dnů či dotaz předat dále (tutorovi, řediteli školy apod.), pokud odpověď neznají či nemají k danému úkonu oprávnění). 8. Včas opravovat úkoly a testy a nejpozději do 7 dnů od jejich ukončení zapsat známky do klasifikačního programu. 9. Pokud učitel odjíždí na více než dva dny (či pokud je nemocný a nemůže pracovat apod.), je nutno, aby do automatické odpovědi na mailu i do komunikátoru vložil, do kdy nebude k dispozici. Zároveň je vhodné i uvést, na koho se mají žáci či kolegové v případě nutnosti obracet (např. na tutora). 18

20 9 TUTOR Tutor je slovo latinského původu. Ve starém Římě se tímto slovem označoval opatrovník dětí (Wikipedie, 2009). V současné době se v českém prostředí slovo tutor užívá pro vzdělavatele v distančním vzdělávání, zejména v e-learningu. Tutor v našem pojetí je nejbližší spolupracovník studujícího, vyškolený pracovník pověřený vzdělávací institucí. Pomáhá žákům při studijních obtížích a provádí je studiem nikoli po obsahové, ale po technické stránce studia. Tutor v on-line kurzu plní čtyři základní role: roli řídicí, roli pedagogickou, roli sociální a roli technickou. Sám je monitorován a hodnocen manažerem kurzu, kterému indikuje případné nedostatky. Stává se tak jakými prostředníkem mezi jednotlivými složkami vzdělávacího procesu, kdy předává informace (např. od ředitele školy či správce LMS serveru ostatním učitelům či žákům, od žáků konkrétním učitelům pokud mají např. problémy se studiem, náročností či zadáním úkolů apod.) Zároveň pravidelně monitoruje stav výukového programu a pokud odhalí nedostatky, zajistí jejich nápravu. 9.1 Materiálně-technické vybavení tutora: 1. Tutor může, stejně jako učitelé, pracovat na vzdáleném pracovišti. Musí mít ovšem k dispozici osobní počítač a kvalitní připojení na internet. 2. Musí mít přístup k potřebným interním dokumentům školy (učební plány, seznamy učebnic, které sestavují učitelé apod.). 3. Musí mít přístup do klasifikačního programu. 4. Musí mít k dispozici potřebné státní dokumenty, vztahující se k distančnímu vzdělávání (školský zákon, různé vyhlášky apod.). 5. Telefon nebo mobilní telefon pro rychlou komunikaci s kolegy a žáky. 6. Pro použití komunikátoru je dále třeba mít mikrofon a sluchátka či reproduktory, event. webovou kameru. 7. Veškerou evidenci třídního učitele, kontakty na žáky apod. 9.2 Povinnosti tutora (průvodce studiem) 1. Plní funkci třídního učitele, tzn., že vede evidenci žáků, stará se o jejich třídní knihy, vydává studentské průkazy apod. 2. Organizuje tutoriály a pololetní zkoušky viz dále. 3. Pravidelně kontroluje výukový systém, zdali v něm nejsou nedostatky z hlediska zadávání úkolů a testů, značení kurzů. Dbá také, aby to, co je vyvěšeno na nástěnce LMS programu, bylo opravdu aktuální. 4. Pomáhá žákům s logováním do studijního systému buď osobně na tutoriálu nebo později přes y či komunikátor. 19

21 5. Stejně tak organizuje zápis do jednotlivých předmětů. Přiděluje žákům hesla, vysvětluje přihlašování, určuje a nastavuje termíny, dokdy se žáci mohou zapisovat. 6. Pravidelně (nejméně obden, spíše denně) sleduje maily i komunikátor a zodpovídá dotazy žáků, případně je předává dále. Vždy je třeba žákovi, který potřebuje pomoc odpovědět, i kdyby to mělo být jen: Vaši žádost vyřídím zítra odpoledne. či Váš dotaz předávám ředitelce školy a ona Vám odpoví. apod. Žák potřebuje pomoci a musí vědět, že jeho obtíže s ním někdo řeší. Právě v tomto případě je velmi vhodné využívat komunikátoru. Sami žáci přiznávají, že mají menší ostych či strach, že obtěžují, když vidí, že tutor je on-line, a spíše mu napíší krátkou chatovou zprávu než Sleduje, jak často chodí žáci do výukového systému. Pokud ho někdo nenavštíví déle než cca tři týdny až měsíc, je vhodné mu napsat dotaz, zdali nemá nějaké obtíže a nepotřebuje pomoci a jeho studijní nesnáze se s ním tutor následně pokusí vyřešit. 8. Rozesílá žákům i ostatním učitelům informace od ředitele školy či manažera studia. 9. Informuje učitele, pokud si žáci stěžují na některé záležitosti z jejich kurzů (např. nesrozumitelnost zadání úkolů, nesprávné pořadí učiva, nefunkční testy ). 10. Pokud některý učitel soustavně neplní své povinnosti (viz výše), podává manažerovi projektu návrh na finanční sankce či výměnu učitele. 11. Po dohodě s učitelem může žákovi znovu zpřístupnit již ukončený test či úkol. Stejně tak může v případě potřeby umožnit žákovi opožděný zápis do studia. 12. Podává žákům veškeré informace o studiu (studijní plány, pozvánky na tutoriály a pololetní zkoušky, rozvrhy pololetních zkoušek apod.) K tomuto účelu lze používat vyvěšování na nástěnku LMS systému či ve výukovém programu zřídit sekci Informace o studiu (viz dále). 13. Rozesílá učitelům informace o nových žácích, kteří se zapsali do studia, o žácích ze studia vyřazených i o těch, kdo přerušili studium. 14. Navrhuje a rozesílá termíny porad fyzických či on-line pomocí komunikátoru 9.3 Informace o studiu ve výukovém systému Pro lepší informovanost žáků je vhodné zřídit ve výukovém programu sekci Informace o studiu. Zde žáci najdou stálé i aktuální informace o studiu. Do této sekce mají přístup všichni žáci i učitelé. Mezi stálé položky a informace o studiu by měly patřit učební plány jednotlivých oborů, seznamy potřebných učebnic, seznam předmětů a kdo je vyučuje, kontakty na tutora, návody k přihlašování do předmětu apod. Proměnlivé položky budou různé pozvánky na tutoriály, pololetní zkoušky, 20

22 rozvrhy pololetních zkoušek, atd. Dále je vhodné zřídit složku Časté dotazy, v nichž tutor uveřejňuje nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně. Dále je vhodné, aby zde byly kompletní a aktuální seznamy žáků, rozdělených dle tříd a oborů. Mohou do nich nahlížet jak učitelé, pokud si potřebují udělat jasno, kdo kde studuje (v distančním studiu se počty žáků proměňují častěji, než v jiných typech studia). Seznamy jsou prospěšné i pro žáky, pokud např. potřebují kontaktovat někoho ze své skupiny apod. Tutor sekci Informace o studiu spravuje, vkládá do ní materiály (či je odebírá) a udržuje ji aktuální. Zároveň je vhodné vytvořit návod pro vstup do LMS systému, který bude zároveň obsahovat i rady k orientaci v systému, k zápisům do předmětů apod. Dále by měl obsahovat návod na vstup do klasifikačního sytému a základní informace o škole a distančním studiu. Tento návod může mít buď formu textu s obrázky, nebo videa. Obdrží ho žáci na CD při vstupu do studia a dále by měl být k dispozici ve složce Informace o studiu. Ukázka sekce informací o studiu, která je vytvořena na platformě kurzu v LMS Moodle. 21

23 10 ŘEDITEL ŠKOLY/MANAŽER DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ředitel školy zasahuje do distančního vzdělávání pouze okrajově, ale přesto je třeba jej zahrnout do skupiny lidí, kteří spoluvytváří distanční vzdělávání. Ředitel vykonává veškeré činnosti, které mu ukládá školský zákon, a jeho práce s distančními žáky se příliš neliší od práce se žáky jiných typů studia (denní, dálkové) Povinnosti ředitele nebo jiného zástupce školy: 1. Podepisuje se žáky smlouvu distančním vzdělávání. 2. Vydává rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu / vyloučení studena ze studia. 3. Stará se o propagaci distančního studia mezi potencionálními žáky. 4. Protože fyzicky pobývá ve vzdělávací instituci, zajišťuje nezbytný kontakt mezi ní a externími pracovníky distančního vzdělávání. 5. Zodpovídá za pracovně-právní záležitosti ve smyslu pracovních smluv apod. 6. Vyhledává v případě potřeby nové učitele či další pracovníky vzdělávacího procesu. 7. Na podnět účetní upozorňuje žáky na nedoplatky školného (může dělat i tutor). 8. Organizuje spolupráci mezi všemi, kteří se na DiV podílejí. 22

24 11 ADMINISTRÁTOR, SPRÁVCE SYSTÉMU ICT PODPORA 11.1 Povinnosti (možnosti) správce systému 1. Jeho primárním úkolem je zajišťovat chod celého systému a jeho maximální užitečnost uživatelům. 2. Úplná správa uživatelů systému a nastavení práv uživatelů a skupin uživatelů. Případně tvorba, editace a odstranění skupin uživatelů. 3. Úplná správa kurzů v systému: zařazování a export nových, editace a odstranění existujících. Případně tvorba, editace a odstranění skupin kurzů. Některé systémy umožňuji nastavovat například vstupní podmínky pro studium kurzu nebo konkrétní datum, do kdy se lze do kurzů zapisovat, či hodiny, kdy lze kurz studovat. 4. Pravidelná revize instalace a konfigurace serveru: Administrátor se musí orientovat v možnostech nastavení LMS serveru, uvědomovat si souvislosti mezi jednotlivými parametry. 5. Musí být schopen vyhledávat informace v (anglické) dokumentaci ke správě systému. 6. Musí být schopen navrhovat systémově správná řešení požadavků uživatelů. 7. Pravidelná aktualizace softwarového vybavení serveru: Administrátor sleduje pokroky ve vývoji LMS serveru, pravidelně převádí systém na nové verze a aplikuje vydané bezpečnostní aktualizace (záplaty). To se přitom netýká jen samotného LMS serveru, ale též celého serverového zázemí (operační systém, webový server, databázový server apod.) 8. Vyjednávání s poskytovatelem webhostingu za účelem zajištění provozu serveru. Administrátor se stará o korektní nastavení doménových názvů a další technické detaily provozu LMS. 9. Zajištění pravidelného zálohování dat serveru: Administrátor je zodpovědný za pravidelné zálohování všech dat LMS potřebných ke znovuobnovení provozu v případě technické závady. 10. Realizace bezpečnostního auditu nastavení serveru a rolí uživatelů. 11. Zřízení a správcování složky pro komunikaci učitelů mezi sebou (žáci je nevidí a tudíž do ní ani nemohou zasahovat). V ní si mohou učitelé vyměňovat zkušenosti, pokládat do diskuse otázky a číst si na ně odpovědi. 23

25 12 KURZY PŘEDMĚTŮ Jejich obsah se musí shodovat se vzdělávacím programem dané školy. Kurz musí obsahovat veškeré informace o předmětu (pro které ročníky nebo skupiny je určen, co je jeho obsahem, kdo jej učí, jak je koncipován, které učebnice jsou případně potřeba při jeho studiu tohoto předmětu, jaké jsou požadavky učitela k pololetním zkouškám apod. Obsah kurzů musí být přehledně rozdělen na jednotlivé ročníky studia, v nich je třeba vyznačit jednotlivá pololetí ročníku. Případně je možno kurzy dělit podle ročníků, tzn. že jeden kurz je pouze pro jediný ročník. Toto dělení má smysl, pokud jde o obsáhlejší předměty s velkým množstvím vloženého učiva, úkolů i testů. V případě, že se kurz odkazuje k učebnici, kterou žáci mají doporučenou coby studijní materiál od učitele, musí být u každého učiva přesně určeno, kde se v dané učebnici nachází Tvorba kurzu Každý kurz musí obsahovat následující položky, které umožňují dobrou orientaci v kurzu. Globální údaje o kurzu Většina autorských nástrojů umožňuje zadat některé globální údaje o kurzu. Mezi takové patří například autor dokumentu, autor elektronické podoby, kategorie kurzu, úvodní slovo a pokyny pro žáka, cíle kurzu, literatura apod. Základní prvky kurzu Učivo v kurzu je obvykle rozděleno dle ročníků, pololetí a do kapitol.kapitola je dále dělena do stránek, jejichž obsahem mohou být studijní texty, odkazy na webové stránky, úkoly, cvičení, testy atd. Více viz níže. Testy a úkoly Samostatnou část kurzu tvoří testy a úkoly. Testy jsou tvořeny otázkami. Otázky bývají následujících typů: ano/ne, výběr jedné možnosti z mnoha, výběr více možnosti z mnoha, přiřazení, určení pořadí, volná odpověď. Některé systémy umožňují například nastavit časový limit pro zvládnut testu, počet povolených pokusů, náhodný výběr otázek a vyžadovanou úspěšnost. 24

26 Jak vložit kurz do systému Je pochopitelně důležité mít možnost nahrát vytvořený kurz do systému. V některých systémech se tvoří kurzy přímo v LMS programu, jiné autorské nástroje umožňují následné nahraní, další potom komprimují vytvořený kurz do souboru, následně nahrávaného samotným uživatelem v prostředí manažera nebo posílaném administrátorům systému. Ukázka jazykového kurzu s výkladem, úkoly, testy i náslechy. Kurz je určen jedinému oboru v konkrétním ročníku. 25

27 A takto je možno kombinovat učivo v jediném kurzu pro různé ročníky a třídy Testy Testy slouží v distančním vzdělávání k průběžnému prověřování znalosti učiva. Při jejich tvorbě je třeba dbát osnov (vzdělávacího programu). Měly by v nich být otázky všech typů, tzn. přiřazovací, i se vpisovanou krátkou či dlouhou odpovědí. U vpisované odpovědi je vhodné, aby bylo uvedeno, v jakém tvaru má být odpověď. Program totiž neuzná odpovědi v jiném pádu apod. (Např. Napište, ze kterého panovnického rodu pocházel Přemysl Otakar II? odpověď se nabízí: Z Přemyslovců. nebo Přemyslovci. Právě v tomto případě je vhodné za otázku připsat: Odpověď uveďte v 1. pádu množného čísla. ). V kurzu musí být jasně uvedeno, zdali bude test vycházet z učebnice, učiva ve vzdělávacím programu nebo z obojího. Test by měl mít jasný název, aby bylo jasné, kterého předmětu, třídy a látky se týká (např. CJL 1 Starověká literatura). Ve výukovém programu lze také zpravidla zvolit čas, určený na vykonání testu. Učitel se při jeho učení musí řádně zamyslet, kolik času je re 26

28 álně třeba k vyplnění úloh. Při krátkém časovém limitu hrozí, že žákův výkon nebudeme moci dobře zhodnotit, protože test nestihne. Pokud se ovšem časový limit nastaví příliš dlouhý, žák odpovědi vyhledá na internetu či v učebnici. Při určování časového limitu je třeba brát ohled na to, jsou-li odpovědi z větší části přiřazovacího rázu (potřebují méně času), či jsou-li vpisované krátké (více) či dlouhé (nejvíce času). Osvědčilo se nám nechat několika osobám test zkušebně vykonat a pozorovat je při vyplňování a podle nich určit časový limit. U testu (stejně jako u úkolů) ve výukovém programu lze nastavit termín otevření nebo uzavření testu. Osvědčilo se nechat všechny otevřené od začátku školního roku (či začátku 2. pololetí) a nastavit postupné uzavírání podle toho, jak mají žáci postupovat ve studiu. Toto žáky donutí studovat postupně a pravidelně oproti modelu, kdy se nechávají testy otevřené po celé pololetí a končí pak všechny najednou před koncem pololetí. Toto vytváří velký tlak na žáky, kteří si vše nechali na poslední chvíli, a především na učitele, kteří musí v krátkém časovém období vyhodnotit velké množství testů a zapsat jejich známky do klasifikačního programu. Ukázka testu s jednoduchým výběrem jediné možnosti. 27

29 Ukázka testu s rozmanitějšími typy otázek: s krátkou tvořenou odpovědí, s vybíráním pravdivé varianty a složitějšími přiřazovacími otázkami. Pozdější odevzdávání testů umožňuje učitel či zprostředkovává tutor po svolení učitele příslušného předmětu. Děje se tak ve zcela výjimečných případech Úkoly Úkoly slouží v distančním vzdělávání především k procvičování a upevňování znalostí. Učitelé se mohou rozhodnout, zdali je budou či nebudou hodnotit známkou, případně jakou váhu budou mít při tvorbě pololetní a závěrečné klasifikace. Úkoly mohou mít mnoho podob. Musí ovšem vycházet z již probraného učiva. Zároveň by měly splňovat podmínku, že jejich řešení by se nemělo dát snadno vyhledat na internetu. Toto se týká především humanitních oborů. Např. místo Zpracujte životopis Karla IV. a Václava IV., který nalezne každý žák během pár vteřin a pouze ho překopíruje bez jakéhokoliv užitku 28

PŘÍRUČKA PRO LEKTORY DISTANČNÍHO STUDIA. SŠEP Spektrum Mladá Boleslav

PŘÍRUČKA PRO LEKTORY DISTANČNÍHO STUDIA. SŠEP Spektrum Mladá Boleslav PŘÍRUČKA PRO LEKTORY DISTANČNÍHO STUDIA SŠEP Spektrum Mladá Boleslav Publikace byla vydána v rámci projektu OPVK: Vytváření a rozšiřování podnikatelských kompetencí (CZ.1.07/1.1.06/01.0086) Tento projekt

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. pro žáky kombinované formy vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. pro žáky kombinované formy vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD pro žáky kombinované formy vzdělávání Vydáno: 1. 9. 2015 I. PRÁVA ŽÁKŮ Žáci mají právo: Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM, s.r.o. Mladá Boleslav a) na vzdělání a školské služby,

Více

JAK NA DISTANČNÍ STUDIUM. Příručka pro studenty SŠEP Spektrum Mladá Boleslav

JAK NA DISTANČNÍ STUDIUM. Příručka pro studenty SŠEP Spektrum Mladá Boleslav JAK NA DISTANČNÍ STUDIUM Příručka pro studenty SŠEP Spektrum Mladá Boleslav Publikace byla vydána v rámci projektu OPVK: Vytváření a rozšiřování podnikatelských kompetencí (CZ.1.07/1.1.06/01.0086) Tento

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra

Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra Tato směrnice stanovuje závazný dále uvedený postup při užívání webové aplikace KATEDRA pro vedení elektronické evidence žáků dle školského zákona o vedení pedagogické

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

W E B O V Á A P L I K A C E P R O G R A M U B A K A L Á Ř I

W E B O V Á A P L I K A C E P R O G R A M U B A K A L Á Ř I W E B O V Á A P L I K A C E P R O G R A M U B A K A L Á Ř I Program Bakalář je jednotný systém dat umožňující dokonalé využití všech údajů. Je v něm vedena kompletní administrace dat žáků a učitelů, klasifikace

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky Pořadové číslo: 4 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje jeho

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Třídní schůzky 11.11. 2014

Třídní schůzky 11.11. 2014 Třídní schůzky 11.11. 2014 ARTIFEX veletrh řemesel a zaměstnanosti Bruntál, Společenský dům, Ruská 14 13.11. 2014 od 9.00 16.00 Žáci 9. ročníku půjdou v době vyučování 10.00 10.45 Atlas školství www. Infoabsolvent.cz

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

Návod pro uživatele ISIS

Návod pro uživatele ISIS Vysoká škola ekonomická v Praze Institut oceňování majetku Návod pro uživatele ISIS pro posluchače kurzů Institutu oceňování majetku 1 Pro zjednodušení komunikace a administrativy Institut oceňování majetku

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009 Tento projekt je spolufinancován

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Bezbariérové vzdělávání

Bezbariérové vzdělávání INSPO 2008 8. 3. 2008 Bezbariérové vzdělávání aneb přednosti a meze e-learningu pro studující se zdravotním postižením SVŠES, Lindnerova 575/1, Praha 8 Vznik kurzů Kurzy vznikly v rámci projektu spolufinancovaného

Více

Pololetní klasifikace - zahrnuje kompletní pololetní klasifikaci ve všech ročnících od počátku studia včetně přehledu zameškaných hodin

Pololetní klasifikace - zahrnuje kompletní pololetní klasifikaci ve všech ročnících od počátku studia včetně přehledu zameškaných hodin Elektronická komunikace s rodiči a žáky Šestým rokem škola využívá program Bakaláři, který umožňuje vést elektronickým zpracováním školskou dokumentaci a školskou matriku (dle vyhlášky č. 364/2005 Sb.).

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

První kroky v LMS CISKOM

První kroky v LMS CISKOM První kroky v LMS CISKOM přihlášení do e-learningové části odborného vzdělávání Obsah OBSAH... 1 1. E LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ... 2 1.1 STRUKTURA KURZŮ... 3 1.2 VÁŠ PRŮVODCE KURZEM... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Průvodce dálkovými formami maturitního studia

Průvodce dálkovými formami maturitního studia Průvodce dálkovými formami maturitního studia Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec IZO: 600011020 IČ: 25124811 www.soazatec.cz

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Průvodní list kurzu. Název kurzu: Autor kurzu: Vyučovací předmět: Ročník: Téma: Účel; co kurzem řeším: Kapaliny a plyny. Mgr.

Průvodní list kurzu. Název kurzu: Autor kurzu: Vyučovací předmět: Ročník: Téma: Účel; co kurzem řeším: Kapaliny a plyny. Mgr. Průvodní list kurzu Název kurzu: Kapaliny a plyny Autor kurzu: Mgr. Leon Machek Vyučovací předmět: Fyzika (případně informatika seznámení se s prostředím LMS Moodle) Ročník: Kurz je určen žákům 7. (případně

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI Výchozí stav Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu

Více

Zápis klasifikace pro učitele teoretické výuky

Zápis klasifikace pro učitele teoretické výuky Evropský sociální fond Střední škola umělecká a řemeslná "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Zápis klasifikace pro učitele teoretické výuky Tento tematický plán je pro

Více

Využívání Open Source programů

Využívání Open Source programů VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Využívání Open Source programů Projekt je financován Evropskou unií a rozpočtem ČR Autorský tým: Ing. Jiří Král Ing. Zdeněk Štibinger Mgr. Petr Fuchs Obsah OBSAH...3

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Tel. 577 599 918 email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Platnost od 1. 9. 2012 Vladimír Vágner, ředitel školy Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS 1.

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/3.2.00/36.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

Zadávací dokumentace na zajištění kurzů a zkoušek TKT

Zadávací dokumentace na zajištění kurzů a zkoušek TKT Zadávací dokumentace na zajištění kurzů a zkoušek TKT OBSAH: 1. Základní údaje 2. Identifikace projektu 3. Stručný popis projektu 4. Vymezení předmětu zakázky 5. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačové modelování - začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Výuka informatiky s multimediálními oporami

Výuka informatiky s multimediálními oporami Výuka informatiky s multimediálními oporami Petr Korviny, František Koliba korviny@opf.slu.cz, koliba@opf.slu.cz Abstrakt Příspěvek shrnuje dosavadní průběh zavádění elearningu na Slezské univerzitě v

Více

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji CZ.04.1.03/3.3.06.4/0003 Realizátor projektu: Asista, s.r.o. Partner projektu: Job Market, s.r.o. Projekt je realizován v rámci Opatření

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

pro studenty Ing. David Buchtela buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Středisko elektronické podpory výuky

pro studenty Ing. David Buchtela buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Středisko elektronické podpory výuky PRŮVODCE SYSTÉMEM MOODLE pro studenty Ing. David Buchtela Středisko elektronické podpory výuky buchtela@pef.czu.cz 18.10.2007 Obsah STŘEDISKO PODPORY ELEKTRONICKÉ VÝUKY... 2 MOODLE ČZU... 3 PŘIHLÁŠENÍ

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborné učiliště Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad 600 012 051 Srpen 2009 Září 2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ : VELMI DOBRÉ Tématické plány plní většina

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři

Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři Elektronická komunikace s rodiči a žáky ISŠP Brno systém Bakaláři Sedmým rokem škola využívá program Bakaláři, který umožňuje vést elektronicky školskou dokumentaci a školskou matriku (dle vyhlášky č.

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Vnitřní řád školní družiny dle ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net Webové stránky projektu: www.objevuj.eu Stránky obsahují: Informace o projektu (základní informace, harmonogram, fotogalerie, aktuality) Popis možností zapojení pro žáky i učitele Zajímavé odkazy týkající

Více