Uživatelské tiskové sestavy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelské tiskové sestavy"

Transkript

1 příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení na Adresa naší školy: Systém iškola.cz je XHTML validní. Systém doporučuje prohlížeč Mozilla FireFox. Verze této příručky: Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru naleznete ke stažení na serveru Upozorňujeme, že tato příručka je bez jakékoliv redakční a jazykové úpravy. Vyhrazujeme si právo na pozdější změny, zejména pokud verze systému je novější než verze této příručky. 1

2 Co jsou to uživatelské tiskové sestavy? Uživatelské tiskové sestavy je funkce systému která umožňuje uživatelům vytvořit si vlastní tiskovou sestavu s vlastními texty, grafickým uspořádáním a s použití proměnných (dat z iškoly), kterou lze následně vytisknout pomocí připojené tiskárny na papír. K tomu byl vyvinut programátory iškoly speciální návrhátor sestav. Co je pomocí návrhátoru sestav možné? vytvořit vlastní tiskovou sestavu umístit do sestavy libovolný text vložit do sestavy velkou škálu polí ze systému iškola.cz - například jméno, příjmení, prakticky všechna data o žácích, data ze školní matriky, známky, např. známku na vysvědčení, matematicky vypočítanou průměrnou známku atd... vložit do sestavy obrázek a tento umístit na přesnou pozici v prostoru sestavy, zmenšit obrázek, zvětšit obrázek apod. omezit výsledek sestavy pomocí zadaných filtrů pouze na určitou skupinu dat. Například vybrat pouze žáky třídy 1.A, a navíc pouze dívky. V každém poli lze podle jeho typu použít filtr a jednotlivé filtry se navíc sčítají. Díky tomu lze vlastnoručně vyrobenou sestavu použít i jako přehled požadovaných filtrovaných dat. nastavovat v sestavě do určité míry typy písma, velikost písma apod. takže sestava může v konečném výsledku graficky vypadat tak, jak si přejete. pomocí sestav tak můžete například vytvořit určitou formu hromadné korespondence, kde do předepsaného dopisu lze vkládat proměnné (např. adresáta s konkrétním údajem) pomocí sestav lze například vytvořit vyplnění uričtého formuláře, například si lze vytvořit zcela vlastní sestavu pro formulář vysvědčení, zcela vlastní klasifikační sestavu, vlastní sestavu pro dopisy rodičům apod. Co naopak pomocí návrhátoru sestav možné není? vytvořit takovou sestavu, která bude na konci sestavy používat matematické vzorce (to ovšem nevylučuje použití polí, jež jsou sami předdefinovaným výsledkem vzorců od autorů iškoly!) použít v sestavě prvky vektorového kreslení (vektorové čáry, křivky apod.) - sestavátor je omezen pouze na vkládání grafických objektů typu rastrových obrázků. Samozřejmě pokud si daný objekt nakreslíte a vložíte jej do sestavy jako rastrový obrázek, pak do sestavy lze vložit prakticky cokoliv. seskupování určitých částí dat do skupin, například že sestava vytiskne seznam žáků školy, oddělených mezerou po zájmových kropužcích Informace: Vytvoření sestavy je díky své specifičnosti poměrně náročné, zejména pro začínající uživatele. Je to dáno přirozeným principem, a totiž, že čím obecnější věc můžete vytvářet, tím principiálně složitěji ji lze vytvořit. Práva v sestavách Sestavy může vytvářet pouze uživatel s právem Admin nebo jiný uživatel, kterému uživatel s právem Admin vytváření sestav umožní. Velmi, velmi důležité upozornění!!! Uživatelská sestava, kterou Vy jako administrátoři zpřístupníte jakémukoliv uživateli s nižším oprávněním, nepodléhá standardním právům. To znamená, že pomocí sestav můžete zpřístupnit uživateli přístup i k takovým datům, ke kterým standardně nemá práva!!! To samozřejmě může být žádoucí, ale stejně tak nemusí! Dávejte proto velký pozor na to, jak jste sestavu nadefinovali, tj. zda náhodou nemá uživatel v zobrazené sestavě právo číst i data, ke kterým normálně nemá přístup. Stejně tak, pokud určíte nějakého uživatele jako uživatele, který má právo vytvářet sestavy, pak tomuto uživateli svěřujete poměrně velkou důvěru, protože mu defacto prostřednictvím sestav zpřístupníte velkou část dat na iškole! Velmi dobře proto zvažte, kterému uživateli dáte právo vytvářet sestavy!!!!! 2

3 Nastavení práv k tvorbě sestav Ještě před samotným vytvářením tiskových sestav nastavíme, kdo další bude moci tiskové sestavy vytvářet. Pro tuto operaci je nezbytně nutné být přihlášen jako uživatel Admin nebo jako uživatel s oprávněním uživatele Admin. 1. V hlavní nabídce zvolte Export a tisk. Následně klepněte na položku Nastavení parametrů. 2. Zobrazí se seznam učitelů iškoly. Zatrhněte toho učitele, kterému umožníte vyvtářet sestavy. 3. Klepněte na tlačítko Potvrdit.!!! Pozor na přístupová práva viz předchozí stránka. Jak již bylo uvedeno, právem vytvářet sestavy umožníte danému uživateli vidět bez ohledu na jeho současná nastavená práva i data, ke kterým standardně nemusí mít přístup. Tedy například práva nechat si prostřednictvím nově vytvořené sestavy zobrazit osobní údaje žáků, údaje o prospěchu apod. Je nutné si být této skutečnosti vědomi!!! Opakovaně upozorňujeme, že právo vytvářet tiskové sestavy je z pohledu zpřístupnění dat silnější, než se na první pohled zdá!!! 3

4 Vytvoření vlastní tiskové sestavy 1. V hlavní nabídce zvolte Export a tisk. Následně klepněte na položku Tiskové sestavy - uživatelské 2. Zobrazí se seznam tiskových sestav (velmi pravděpodobně prázdný). Zde klepněte na odkaz Přidat novou sestavu. 3. Dopište název sestavy. Název může být jakýkoliv text. Pokud chcete, můžete sestavu i stručně popsat do pole Stručný popis. 4. Nyní je velmi důležité zvolit databázi. Jedná se o velmi důležitý a nevratný (později nezměnitelný) krok!! Nabídka ovlivňuje, jaká datová pole budou nabízena pro práci s tiskovou sestavou. V drtivé většině budete zřejmě pracovat s databází Žáci, proto zvolte Žáci. 5. Nyní můžete zvolit tzv. rozestup. Tento parametr lze později měnit a udává, jaký rozestup mezi sebou mají mít jednotlivé sestavy. V této chvíli ale zřejmě nemáte tušení, jak bude sestava velká a proto nastavte jakoukoliv hodnotu, například 300. Hodnota je udávána v bodech a vrátíme se k ní později. 6. Nyní nadefi nujte, kdo bude mít možnost spouštět sestavu. Zvlášť můžete nadefi novat jednotlivé učitele a nebo globálně žáky jednotlivých tříd. Právem spuštění se rozumí skutečně jen a pouze spuštění, nikoliv editace, tj. povolení uživatelé budou vidět pouze ten výstup, který jim v sestavě nastavíte a nebudou moci sestavu jakkoliv měnit. I tak si ale dobře rozmyslete, komu sestavu povolíte vidět, protože v ní můžete nechat zobrazit i data, na která uživatel nemá normálně právo! 7. Klepněte na tlačítko Potvrdit. Tím bude sestava založena. 4

5 8. Nyní budete automaticky přepnuti na záložku Prvky a fi ltry sestavy. Na této záložce si budete vybírat datová pole z databáze, která bude moci sestava obsahovat. Klepněte proto na odkaz Přidat prvek / fi ltr sestavy. 9. V seznamu Prvek sestavy vyberte požadovaný údaj, který bude načítán z databáze. V seznamu jsou zobrazeny prakticky všechny údaje o žácích, tj. veškeré možné osobní údaje, údaje z matriky, údaje o rodiči, údaje o kontaktech, údaje o hodnocení, známce na vysvědčení atd... Vyberte potřebnou hodnotu. 10. Podle toho, jakou položku jste zvolili, takové položky se budou zobrazovat v dalších nabídkách. Nabídky Podmínka a Hodnota totiž přímo souvisí s položkou Prvek sestavy. V první řadě je ale nutné podotknout, že položky Podmínka a Hodnota se použijí POUZE v případě, kdy budete chtít výpis dat v sestavě omezit podle zvoleného prvku a jeho určité nadefi nované hodnoty. Například pokud jste zvolili jako prvek Příjmení žáka, pak podmínku použijete pouze pokud budete chtít vypsat žáky začínající na písmeno N. Pokud ale nebudete chtít omezit výpis dat v sestavě podle tohoto prvku (ale například podle jiného - třeba podle data narození), pak v položce Podmínka zvolíte položku není. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že prvků sestavy budete jistě defi novat více a tedy zdaleka ne u všech budete chtít defi - novat podmínku! Většinou tak zřejmě jako podmínka bude hodnota není. Nicméně pokud skutečně budete chtít defi - novat podmínku u vybraného prvku, pak se podle typu prvku mohou zobrazit možnosti: - je rovno - není rovno - je větší než (např. u datumů) - je menší než - je větší než nebo rovno - je menší než nebo rovno konkrétní hodnotu po výběru některé z možností můžete doplnit do dialogu Hodnota. Systém umožňuje i hvězdičkovou (*) a otazníkovou (?) konvenci. Hvězdička zastupuje skupinu znaků, otazník jeden znak. To znamená, že pokud do pole Hodnota napíšete například N* budou vypsaní pouze jména začínající na písmeno N. 5

6 Pokud zatrhnete zatržítko Umožnit konfi guraci prvku z hlavní stránky sestavy, pak tím určíte, že fi ltr tohoto prvku sestavy (tj. pole hodnota) bude moci v budoucnu zadat každý uživatel sestavy při jejím spuštění. To znamená, že pokud chcete, aby si uživatel sestavy sám určil, jak bude výpis dat omezen, zatrhněte zatržítko. Naopak, pokud chcete uživateli sestavy přímo omezit data, která bude vidět, pak toto omezení vepište do pole Hodnota a zatržítko nezatrhávejte. Pokud nevyplníte dialog Hodnota a zároveň nezatrhnete zatržítko, pak bude sestava v tomto prvku neomezená a zároveň si uživatel nebude moci sestavu sám omezit. Klepněte na tlačítko Potvrdit. Prvek sestavy (proměnná) bude přidán do seznamu prvků, které bude moci v sestavě použít. Do tohoto seznamu lze kdykoliv některý prvek přidat a kterýkoliv odebrat - lze se sem kdykoliv později vrátit. Podobným způsobem přidejte i další prvky. 13. Překlepněte se na záložku Vzhled sestavy. 14. Zobrazí se editor obsahu tiskové sestavy. Editor připomíná klasický textový editor a v základních ohledech se tak i chová. Princip je založen na tom, že v editoru můžete editovat standardní text a do tohoto textu přidat kdekoliv i proměnnou, kterou jsme v kroku č. 9 defi novali. Význam tlačítek v editoru je shodný s významem stejných tlačítek v jakémkoliv běžném textovém editoru, není proto nutné je zde dále rozvádět. Uvědomte si prosím, že se stále pohybujete v rozhraní internetového prohlížeče a že tedy tento editor zdaleka nemůže být náhražkou za klasický textový editor typu Word nebo Writer apod.!! V mnoha ohledech jsou jeho funkce omezené - tento editor například nedokáže zpětně po nastavení kurzoru myši na určité písmo toto písmo rozpoznat a předefi novat podle něj nabídky. 15. Jakmile napíšete text, můžete vložit kamkoliv do textu proměnnou. A to výběrem z nabídky v pravém dolním rohu panelu nástrojů a následným stisknutím tlačítka Vlož. Do plochy bude vložen řetězec zhruba ve tvaru {#25(Žák:Příjmení)}. Tento řetězec je proměnnou, která se při vytištění změní na konkrétní informaci načtenou z databáze. Je nezbytně nutné, abyste celý takový řetězec v textu neupravovali, jinak by při tisku nedošlo k synchronizaci proměnné s databází!!!! info Do jedné sestavy můžete vložit jednu proměnnou i několikrát, stejně tak jako některou proměnnou nemusíte vložit do sestavy vůbec (a může tak sloužit pouze pro fi ltrování dat dle nastaveného fi ltru v předchozích krocích). 6

7 16. Po každé větší změněn textu klepněte na tlačítko Potvrdit (výše položené). Jinak nebudou úpravy dokumentu provedeny! info Po klepnutí na tlačítko Potvrdit se můžete podívat na to, jak bude sestava vypadat po vytištění. Stačí klepnout na záložku Náhled. V náhledu zároveň budou vidět i reálná data namísto proměnných. Náhled je samozřejmě pouhým náhledem a všechny filtry tam nemusí fungovat zcela stoprocentně. Kompletní funkčnost sestavy vyzkoušíte až po jejím dokončení při reálném spuštění. 17. Pokud to povaha Vaší sestavy vyžaduje, lze vytvořit i hlavičku a patičku, což jsou části sestavy, které se budou opakovat. Hlavičku a patičku využijete zejména u tzv. tabelačních sestav, kdy si přejete mít výpis hodnot pod sebou a pouze jedenkrát mít nad hodnotami uvedený řádek s nadpisem. Třeba u seznamu žáků třídy (tj. např. aby se nad každým žákem neobjevoval text Jméno ). Pokud si přejete vytvořit hlavičku nebo patičku, klepněte na podzáložku Hlavička nebo Patička a zde můžete naprosto stejným způsobem vytvořit obsah hlavičky i patičky podobně jako při vytváření vlastního těla sestavy. 18. Vložení obrázku do sestavy. Pokud si přejete do sestavy vložit obrázek (nebo několik obrázků), v dolní části klepněte na tlačítko Procházet. Zobrazí se cesta k obrázku na vašem pevném disku. POZOR, sestavátor umí vzhledem k HTML struktuře pracovat POUZE s obrázky typu GIF nebo JPG! Při výběru obrázku mějte na paměti i to, aby byl velikostně optimalizovaný (pokud je to možné) pro případné další načítání! Jakmile naleznete ve struktuře disku soubor, potvrďte jej a následně na stránce klepnete na spodní tlačítko Potvrdit. Obrázek se zobrazí v dolní části v databance obrázků. Obrázek do sestavy vložíte přetažením myší. Tzn. nejprve stisknete a držíte levé tlačítko myši na obrázku a poté jej přetáhnete směrem nahoru do textu tiskové sestavy. Obrázek se v textu chová jako objekt. Tj. lze jej myší přemístit jinam a dokonce je možné ho zvětšit nebo zmenšit, případně je možné změnit poměr stran obrázku (tj. natáhnout nebo vytáhnout ho). Obrázek ze sestavy smažete tak, že na něj klepnete levým tlačítkem myši a stisknete klávesu Delete.!!! Nezapomínejte na tlačítko Potvrdit!!! I když obrázek vložíte a neklepnete na tlačítko Potvrdit, jeho vložení do sestavy se NEuloží. Po každém významnějším kroku se sestavou raději klepněte na tlačítko Potvrdit! Stejně tak před každým náhledem klepněte raději na Potvrdit, zbytečně byste ztratili neuloženou rozdělanou práci! 7

8 !!! Vložením obrázku a defi nicí hlavičky a patičky může být sestava teoreticky hotova. Do sestavy ale mohou být vloženy i tzv. absolutně pozicované prvky. Dokonce lze vytvořit sestavu, která bude tvořena POUZE absolutně pozicovanými prvky a v takovém případě nemusíte vůbec záložku Vzhled sestavy použít a můžete tak sestavu tvořit POUZE na záložce Absolutní pozicování. Absolutně pozicované prvky jsou prvky sestavy, které můžete v prostoru (na ploše papíru) zcela přesně napozicovat a nechat vytisknout. Absolutně pozicovanou sestavu tak využijete například v okamžiku, kdy budete chtít vytvořit sestavu pro nějaký předtištěný formulář, kde záleží na tom, abyste se přesně trefi li do kolonek formuláře Pokud usoudíte, že budete v sestavě potřebovat absolutně pozicované prvky, pak se po klepnutí na tlačítko Potvrdit přepněte ze záložky Vzhled sestavy na záložku Absolutní pozicování. Obsah sestavy vytvořené na záložce Vzhled sestavy se přenese nyní již bez možnosti editace na pracovní plochu. V horní části je seznam proměnných, který jste nadefi novali na záložce Prvky a fi ltry sestavy. U každého prvku jsou i tlačítka + a -. Princip je takový, že každým klepnutím na tlačítko + u některého prvku, tento prvek vložíte do sestavy jako objekt. Naopak každým klepnutím na tlačítko - již vložený prvek ze sestavy vyjmete. Jestliže tak například na vedlejším obrázku budete chtít vložit do sestavy příjmení žáka, pak na odpovídajícím řádku stisknete tlačítko + a modré políčko s příjmením žáka se zobrazí v levém horním rohu sestavy. Z levého horního rohu sestavy si můžete proměnnou posunout na jakékoliv místo plochy s přesností jednoho bodu, a to tažením levým tlačítkem myši. A toto je právě zásadní rozdíl tohoto způsobu návrhu sestavy od způsobu návrhu na záložce Vzhled sestavy. Zde totiž můžete každou proměnnou zcela přesně napozicovat. 21. Jakmile máte prvky na ploše napozicované, věnujte pozornost i jejich délce a šířce. Modrý čtvereček je totiž u každého prvku 22. Rovněž i zde máte možnost nadefi novat Hlavičku a Patičku sestavy, která se bude zobrazovat nad nebo pod celou sestavou. zároveň i oblastí, která ohraničuje rozsah textu proměnné. Modrý čtvereček je něco jako Pozice a velikost prvků je zde uváděna v bodech. To proto, že každá kombi- info textový rám uvnitř sestavy. Pokud tedy například předpokládáte, že příjmení žáků bude zobrazit jeden bod pokaždé jinak velký. Obecně platí, že 100 bodů = 2,54 cm, nace konkrétního typu tiskárny a ovladače v závislosti na DPI může teoreticky delší, pak je nutné modrý čtvereček prodloužit, protože jinak by návrhátor poslední znaky, můžete tento převodový poměr považovat za relativně přesný a obecně platný. tj. cca 39,3 bodů = 1 cm a pokud tisknete na laserové tiskárně s 600 DPI, pak které by byly u příjmení delší než velikost modrého čtverečku prostě ořezal. Změna velikosti modrého čtverečku a tedy i dimenzace pro zobrazený text proměnné se provádí za současně stisknuté klávesy Shift a poté tažením levým tlačítkem myši na ploše modrého čtverečku. Po provedených úpravách klepněte na tlačítko Potvrdit a následně se můžete na výsledek podívat pomocí záložky Náhled. 8

9 23. Po navržení sestavy můžete v hlavní nabídce iškoly zvolit Export a tisk -> Tiskové sestavy uživatelské. Zde by se měli zobrazit všechny buď přímo Vámi vytvořené sestavy nebo i sestavy, které vytvořil někdo jiný a ke kterým máte právo přístupu. Klepnutím na název sestavy dojde k jejímu spuštění. 24. Podoba sestavy připomíná jakoukoliv jinou sestavu systému V horní části si můžete vybrat tisk hlaviče a dalších informací. Důležitá je zde hodnota rozestupu. Systém iskola.cz principiálně nemůže poznat, jak je sestava po vygenerování vysoká (je to dáno principem HTML) a tedy uživatel musí sám nadefi novat výšku sestavy (rozestup). Je pravděpodobné, že napoprvé se to bez znalosti sestavy jako takové zřejmě přesně málokomu podaří. Mějte na paměti, že 1 cm = cca 39,3 bodů a podle toho určete, jakou výšku si přejete. Tato hodnota rovněž ovlivňuje stránkování, tj. můžete pomocí ní určit zda a jak se sestava vejde na jednu stránku, resp. kolik opakování sestavy bude moci být na jedné stránce. Tuto hodnotu může tvůrce sestavy přímo přednastavit v editaci sestavy. 25. Jestliže tvůrce sestavy povolil u nějaké proměnné (viz bod. č. 11) její konfi guraci uživatelem (fi ltr), máte možnost při každém spuštění sestavy tuto konfi guraci (tento fi ltr) volit. Všechny takové proměnné se pak na stránce vypíší. Na příkladu byla povolena možnost zadávání fi ltru u prvku (proměnné) Jméno žáka. Proto každý, kdo sestavu spustí může omezit její vysledek tak, jak si nadefi nuje fi ltr. 26. Po klepnutí na tlačítko Potvrdit dojde k vygenerování sestavy, což signalizuje jeden nebo více řádků v horní části. Zde po klepnutí na odkaz Náhled můžete sestavu nechat pouze zobrazit nebo po klepnutí na Tisk můžete sestavu rovnou vytisknout.!!! Vážení uživatelé, pokud se v hlavním výpisu uživatelských sestav zobrazuje v nadpisu text (DEMO), znamená to, že návrhátor stále pracuje v DEMO verzi a že může obsahovat funkční chyby. Budeme rádi, pokud nás na ně upozorníte na u Zároveň informujeme, že díky neustálému vývoji může v podobě návrhátoru sestav dojít ke změnám ovládání nebo vzhledu. Děkujeme za pochopení. 9

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází příručka 22 CENTRÁLNÍ DATABÁZE příručka pro práci s Centrální databází Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

Příručka pro tvorbu a zadávání DÚ, jeho vypracování žákem a vyhodnocení učitelem DOMÁCÍ ÚKOLY

Příručka pro tvorbu a zadávání DÚ, jeho vypracování žákem a vyhodnocení učitelem DOMÁCÍ ÚKOLY příručka 21 DOMÁCÍ ÚKOLY příručka pro tvorbu a zadávání DÚ, jeho vypracování žákem a vyhodnocení učitelem Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou

Více

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Tipy k vývěsce a e-mailu

Tipy k vývěsce a e-mailu příručka 11 TIPY K VÝVĚSCE A E-MAILU uživatelská příručka rychlé tipy k funkčnosti vývěsky a e-mailu Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku.

Více

Docházka z pohledu rodiče / žáka

Docházka z pohledu rodiče / žáka příručka 16 DOCHÁZKA PRO RODIČE / ŽÁKA uživatelská příručka ke sledování docházky žáka Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy Příručka se vztahuje k verzi iškoly.cz 1.03c. Aktuální verzi iškoly.cz naleznete přímo na stránkách www.iskola.cz. Vzhledem k neustálým obnovám aplikace

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Ovládání programu Měření délky

Ovládání programu Měření délky Ovládání programu Měření délky Program Měření délky je jednoduchý program pro měření rozměrů na fotografii podle předem známého měřítka. Tento program umožňuje zjistit rozměry jednotlivých objektů (velikost

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

11. Elektronická prezentace grafika na snímku

11. Elektronická prezentace grafika na snímku 11. Elektronická prezentace grafika na snímku Kvalitní grafická úprava má v PowerPointu (jakožto v prezentačním manažeru) naprosto nezastupitelné místo. Má-li být prezentace opravdu na úrovni a je-li ještě

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Textové editory. Stránka pracovní prostor pro editaci dokumentu. Tlačítka pro minimalizaci, maximalizaci a zavření okna aplikace

Textové editory. Stránka pracovní prostor pro editaci dokumentu. Tlačítka pro minimalizaci, maximalizaci a zavření okna aplikace Textové editory Prostředí Writeru Po spuštění programu se zobrazí grafi cké rozhraní textového editoru Writer. Uvidíte zde pracovní plochu určenou k editaci textu. Pro uživatele znalé práce v komerčním

Více

Návod k e-learningové aplikaci. Netventic Learnis LMS

Návod k e-learningové aplikaci. Netventic Learnis LMS Návod k e-learningové aplikaci Netventic Learnis LMS OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 ADMINISTRAČNÍ SEKCE... 5 1.2 ZÁKLADNÍ OPERACE V ADMINISTRAČNÍ SEKCI... 7 2 TVORBA KURZŮ A LEKCÍ... 9 2.1 VLASTNOSTI KURZU... 17

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Nastavení e-mailové schránky

Nastavení e-mailové schránky Windows Live Essentials lze zdarma nainstalovat na operační systémy Windows XP, Vista a samozřejmě i Windows 7. V OS Windows 7 nenajdete defaultní e-mailovou aplikaci. Kromě práce s elektronickou poštou

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

i škola.cz příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

i škola.cz příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

MAZÁNÍ DAT. systémová příručka vymezující doporučený postup při mazání dat v daném pololetí

MAZÁNÍ DAT. systémová příručka vymezující doporučený postup při mazání dat v daném pololetí příručka 12 MAZÁNÍ DAT systémová příručka vymezující doporučený postup při mazání dat v daném pololetí Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku.

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Zakládání nové nebo úprava existující stránky

Zakládání nové nebo úprava existující stránky NÁVOD KTERAK UPRAVOVATI OBSAH WEBU PP. PRO PLZEŇSKÉ PANENKY VYROBIL PŘEMEK 2008 Zakládání nové nebo úprava existující stránky Např. když je nový program na měsíc nebo aktualita, nebo když je někde něco

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Mozilla Firefox. obsah 1/10. Kompletní průvodce programem

Mozilla Firefox. obsah 1/10. Kompletní průvodce programem 1/10 Mozilla Firefox víc než pouhý prohlížeč Prohlížeč Mozilla Firefox je známý svou spolehlivostí, rychlostí, ochranou soukromí uživatelů a příjemným uživatelským prostředím. Přestože je určen především

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o.

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o. Informační systém pro vyšší odborné školy Příručka uživatele Podrobný popis Computer Aided Technologies s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace k Informačnámu systému pro vyšší odborné školy Žádná

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více