Uživatelské tiskové sestavy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelské tiskové sestavy"

Transkript

1 příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení na Adresa naší školy: Systém iškola.cz je XHTML validní. Systém doporučuje prohlížeč Mozilla FireFox. Verze této příručky: Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru naleznete ke stažení na serveru Upozorňujeme, že tato příručka je bez jakékoliv redakční a jazykové úpravy. Vyhrazujeme si právo na pozdější změny, zejména pokud verze systému je novější než verze této příručky. 1

2 Co jsou to uživatelské tiskové sestavy? Uživatelské tiskové sestavy je funkce systému která umožňuje uživatelům vytvořit si vlastní tiskovou sestavu s vlastními texty, grafickým uspořádáním a s použití proměnných (dat z iškoly), kterou lze následně vytisknout pomocí připojené tiskárny na papír. K tomu byl vyvinut programátory iškoly speciální návrhátor sestav. Co je pomocí návrhátoru sestav možné? vytvořit vlastní tiskovou sestavu umístit do sestavy libovolný text vložit do sestavy velkou škálu polí ze systému iškola.cz - například jméno, příjmení, prakticky všechna data o žácích, data ze školní matriky, známky, např. známku na vysvědčení, matematicky vypočítanou průměrnou známku atd... vložit do sestavy obrázek a tento umístit na přesnou pozici v prostoru sestavy, zmenšit obrázek, zvětšit obrázek apod. omezit výsledek sestavy pomocí zadaných filtrů pouze na určitou skupinu dat. Například vybrat pouze žáky třídy 1.A, a navíc pouze dívky. V každém poli lze podle jeho typu použít filtr a jednotlivé filtry se navíc sčítají. Díky tomu lze vlastnoručně vyrobenou sestavu použít i jako přehled požadovaných filtrovaných dat. nastavovat v sestavě do určité míry typy písma, velikost písma apod. takže sestava může v konečném výsledku graficky vypadat tak, jak si přejete. pomocí sestav tak můžete například vytvořit určitou formu hromadné korespondence, kde do předepsaného dopisu lze vkládat proměnné (např. adresáta s konkrétním údajem) pomocí sestav lze například vytvořit vyplnění uričtého formuláře, například si lze vytvořit zcela vlastní sestavu pro formulář vysvědčení, zcela vlastní klasifikační sestavu, vlastní sestavu pro dopisy rodičům apod. Co naopak pomocí návrhátoru sestav možné není? vytvořit takovou sestavu, která bude na konci sestavy používat matematické vzorce (to ovšem nevylučuje použití polí, jež jsou sami předdefinovaným výsledkem vzorců od autorů iškoly!) použít v sestavě prvky vektorového kreslení (vektorové čáry, křivky apod.) - sestavátor je omezen pouze na vkládání grafických objektů typu rastrových obrázků. Samozřejmě pokud si daný objekt nakreslíte a vložíte jej do sestavy jako rastrový obrázek, pak do sestavy lze vložit prakticky cokoliv. seskupování určitých částí dat do skupin, například že sestava vytiskne seznam žáků školy, oddělených mezerou po zájmových kropužcích Informace: Vytvoření sestavy je díky své specifičnosti poměrně náročné, zejména pro začínající uživatele. Je to dáno přirozeným principem, a totiž, že čím obecnější věc můžete vytvářet, tím principiálně složitěji ji lze vytvořit. Práva v sestavách Sestavy může vytvářet pouze uživatel s právem Admin nebo jiný uživatel, kterému uživatel s právem Admin vytváření sestav umožní. Velmi, velmi důležité upozornění!!! Uživatelská sestava, kterou Vy jako administrátoři zpřístupníte jakémukoliv uživateli s nižším oprávněním, nepodléhá standardním právům. To znamená, že pomocí sestav můžete zpřístupnit uživateli přístup i k takovým datům, ke kterým standardně nemá práva!!! To samozřejmě může být žádoucí, ale stejně tak nemusí! Dávejte proto velký pozor na to, jak jste sestavu nadefinovali, tj. zda náhodou nemá uživatel v zobrazené sestavě právo číst i data, ke kterým normálně nemá přístup. Stejně tak, pokud určíte nějakého uživatele jako uživatele, který má právo vytvářet sestavy, pak tomuto uživateli svěřujete poměrně velkou důvěru, protože mu defacto prostřednictvím sestav zpřístupníte velkou část dat na iškole! Velmi dobře proto zvažte, kterému uživateli dáte právo vytvářet sestavy!!!!! 2

3 Nastavení práv k tvorbě sestav Ještě před samotným vytvářením tiskových sestav nastavíme, kdo další bude moci tiskové sestavy vytvářet. Pro tuto operaci je nezbytně nutné být přihlášen jako uživatel Admin nebo jako uživatel s oprávněním uživatele Admin. 1. V hlavní nabídce zvolte Export a tisk. Následně klepněte na položku Nastavení parametrů. 2. Zobrazí se seznam učitelů iškoly. Zatrhněte toho učitele, kterému umožníte vyvtářet sestavy. 3. Klepněte na tlačítko Potvrdit.!!! Pozor na přístupová práva viz předchozí stránka. Jak již bylo uvedeno, právem vytvářet sestavy umožníte danému uživateli vidět bez ohledu na jeho současná nastavená práva i data, ke kterým standardně nemusí mít přístup. Tedy například práva nechat si prostřednictvím nově vytvořené sestavy zobrazit osobní údaje žáků, údaje o prospěchu apod. Je nutné si být této skutečnosti vědomi!!! Opakovaně upozorňujeme, že právo vytvářet tiskové sestavy je z pohledu zpřístupnění dat silnější, než se na první pohled zdá!!! 3

4 Vytvoření vlastní tiskové sestavy 1. V hlavní nabídce zvolte Export a tisk. Následně klepněte na položku Tiskové sestavy - uživatelské 2. Zobrazí se seznam tiskových sestav (velmi pravděpodobně prázdný). Zde klepněte na odkaz Přidat novou sestavu. 3. Dopište název sestavy. Název může být jakýkoliv text. Pokud chcete, můžete sestavu i stručně popsat do pole Stručný popis. 4. Nyní je velmi důležité zvolit databázi. Jedná se o velmi důležitý a nevratný (později nezměnitelný) krok!! Nabídka ovlivňuje, jaká datová pole budou nabízena pro práci s tiskovou sestavou. V drtivé většině budete zřejmě pracovat s databází Žáci, proto zvolte Žáci. 5. Nyní můžete zvolit tzv. rozestup. Tento parametr lze později měnit a udává, jaký rozestup mezi sebou mají mít jednotlivé sestavy. V této chvíli ale zřejmě nemáte tušení, jak bude sestava velká a proto nastavte jakoukoliv hodnotu, například 300. Hodnota je udávána v bodech a vrátíme se k ní později. 6. Nyní nadefi nujte, kdo bude mít možnost spouštět sestavu. Zvlášť můžete nadefi novat jednotlivé učitele a nebo globálně žáky jednotlivých tříd. Právem spuštění se rozumí skutečně jen a pouze spuštění, nikoliv editace, tj. povolení uživatelé budou vidět pouze ten výstup, který jim v sestavě nastavíte a nebudou moci sestavu jakkoliv měnit. I tak si ale dobře rozmyslete, komu sestavu povolíte vidět, protože v ní můžete nechat zobrazit i data, na která uživatel nemá normálně právo! 7. Klepněte na tlačítko Potvrdit. Tím bude sestava založena. 4

5 8. Nyní budete automaticky přepnuti na záložku Prvky a fi ltry sestavy. Na této záložce si budete vybírat datová pole z databáze, která bude moci sestava obsahovat. Klepněte proto na odkaz Přidat prvek / fi ltr sestavy. 9. V seznamu Prvek sestavy vyberte požadovaný údaj, který bude načítán z databáze. V seznamu jsou zobrazeny prakticky všechny údaje o žácích, tj. veškeré možné osobní údaje, údaje z matriky, údaje o rodiči, údaje o kontaktech, údaje o hodnocení, známce na vysvědčení atd... Vyberte potřebnou hodnotu. 10. Podle toho, jakou položku jste zvolili, takové položky se budou zobrazovat v dalších nabídkách. Nabídky Podmínka a Hodnota totiž přímo souvisí s položkou Prvek sestavy. V první řadě je ale nutné podotknout, že položky Podmínka a Hodnota se použijí POUZE v případě, kdy budete chtít výpis dat v sestavě omezit podle zvoleného prvku a jeho určité nadefi nované hodnoty. Například pokud jste zvolili jako prvek Příjmení žáka, pak podmínku použijete pouze pokud budete chtít vypsat žáky začínající na písmeno N. Pokud ale nebudete chtít omezit výpis dat v sestavě podle tohoto prvku (ale například podle jiného - třeba podle data narození), pak v položce Podmínka zvolíte položku není. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že prvků sestavy budete jistě defi novat více a tedy zdaleka ne u všech budete chtít defi - novat podmínku! Většinou tak zřejmě jako podmínka bude hodnota není. Nicméně pokud skutečně budete chtít defi - novat podmínku u vybraného prvku, pak se podle typu prvku mohou zobrazit možnosti: - je rovno - není rovno - je větší než (např. u datumů) - je menší než - je větší než nebo rovno - je menší než nebo rovno konkrétní hodnotu po výběru některé z možností můžete doplnit do dialogu Hodnota. Systém umožňuje i hvězdičkovou (*) a otazníkovou (?) konvenci. Hvězdička zastupuje skupinu znaků, otazník jeden znak. To znamená, že pokud do pole Hodnota napíšete například N* budou vypsaní pouze jména začínající na písmeno N. 5

6 Pokud zatrhnete zatržítko Umožnit konfi guraci prvku z hlavní stránky sestavy, pak tím určíte, že fi ltr tohoto prvku sestavy (tj. pole hodnota) bude moci v budoucnu zadat každý uživatel sestavy při jejím spuštění. To znamená, že pokud chcete, aby si uživatel sestavy sám určil, jak bude výpis dat omezen, zatrhněte zatržítko. Naopak, pokud chcete uživateli sestavy přímo omezit data, která bude vidět, pak toto omezení vepište do pole Hodnota a zatržítko nezatrhávejte. Pokud nevyplníte dialog Hodnota a zároveň nezatrhnete zatržítko, pak bude sestava v tomto prvku neomezená a zároveň si uživatel nebude moci sestavu sám omezit. Klepněte na tlačítko Potvrdit. Prvek sestavy (proměnná) bude přidán do seznamu prvků, které bude moci v sestavě použít. Do tohoto seznamu lze kdykoliv některý prvek přidat a kterýkoliv odebrat - lze se sem kdykoliv později vrátit. Podobným způsobem přidejte i další prvky. 13. Překlepněte se na záložku Vzhled sestavy. 14. Zobrazí se editor obsahu tiskové sestavy. Editor připomíná klasický textový editor a v základních ohledech se tak i chová. Princip je založen na tom, že v editoru můžete editovat standardní text a do tohoto textu přidat kdekoliv i proměnnou, kterou jsme v kroku č. 9 defi novali. Význam tlačítek v editoru je shodný s významem stejných tlačítek v jakémkoliv běžném textovém editoru, není proto nutné je zde dále rozvádět. Uvědomte si prosím, že se stále pohybujete v rozhraní internetového prohlížeče a že tedy tento editor zdaleka nemůže být náhražkou za klasický textový editor typu Word nebo Writer apod.!! V mnoha ohledech jsou jeho funkce omezené - tento editor například nedokáže zpětně po nastavení kurzoru myši na určité písmo toto písmo rozpoznat a předefi novat podle něj nabídky. 15. Jakmile napíšete text, můžete vložit kamkoliv do textu proměnnou. A to výběrem z nabídky v pravém dolním rohu panelu nástrojů a následným stisknutím tlačítka Vlož. Do plochy bude vložen řetězec zhruba ve tvaru {#25(Žák:Příjmení)}. Tento řetězec je proměnnou, která se při vytištění změní na konkrétní informaci načtenou z databáze. Je nezbytně nutné, abyste celý takový řetězec v textu neupravovali, jinak by při tisku nedošlo k synchronizaci proměnné s databází!!!! info Do jedné sestavy můžete vložit jednu proměnnou i několikrát, stejně tak jako některou proměnnou nemusíte vložit do sestavy vůbec (a může tak sloužit pouze pro fi ltrování dat dle nastaveného fi ltru v předchozích krocích). 6

7 16. Po každé větší změněn textu klepněte na tlačítko Potvrdit (výše položené). Jinak nebudou úpravy dokumentu provedeny! info Po klepnutí na tlačítko Potvrdit se můžete podívat na to, jak bude sestava vypadat po vytištění. Stačí klepnout na záložku Náhled. V náhledu zároveň budou vidět i reálná data namísto proměnných. Náhled je samozřejmě pouhým náhledem a všechny filtry tam nemusí fungovat zcela stoprocentně. Kompletní funkčnost sestavy vyzkoušíte až po jejím dokončení při reálném spuštění. 17. Pokud to povaha Vaší sestavy vyžaduje, lze vytvořit i hlavičku a patičku, což jsou části sestavy, které se budou opakovat. Hlavičku a patičku využijete zejména u tzv. tabelačních sestav, kdy si přejete mít výpis hodnot pod sebou a pouze jedenkrát mít nad hodnotami uvedený řádek s nadpisem. Třeba u seznamu žáků třídy (tj. např. aby se nad každým žákem neobjevoval text Jméno ). Pokud si přejete vytvořit hlavičku nebo patičku, klepněte na podzáložku Hlavička nebo Patička a zde můžete naprosto stejným způsobem vytvořit obsah hlavičky i patičky podobně jako při vytváření vlastního těla sestavy. 18. Vložení obrázku do sestavy. Pokud si přejete do sestavy vložit obrázek (nebo několik obrázků), v dolní části klepněte na tlačítko Procházet. Zobrazí se cesta k obrázku na vašem pevném disku. POZOR, sestavátor umí vzhledem k HTML struktuře pracovat POUZE s obrázky typu GIF nebo JPG! Při výběru obrázku mějte na paměti i to, aby byl velikostně optimalizovaný (pokud je to možné) pro případné další načítání! Jakmile naleznete ve struktuře disku soubor, potvrďte jej a následně na stránce klepnete na spodní tlačítko Potvrdit. Obrázek se zobrazí v dolní části v databance obrázků. Obrázek do sestavy vložíte přetažením myší. Tzn. nejprve stisknete a držíte levé tlačítko myši na obrázku a poté jej přetáhnete směrem nahoru do textu tiskové sestavy. Obrázek se v textu chová jako objekt. Tj. lze jej myší přemístit jinam a dokonce je možné ho zvětšit nebo zmenšit, případně je možné změnit poměr stran obrázku (tj. natáhnout nebo vytáhnout ho). Obrázek ze sestavy smažete tak, že na něj klepnete levým tlačítkem myši a stisknete klávesu Delete.!!! Nezapomínejte na tlačítko Potvrdit!!! I když obrázek vložíte a neklepnete na tlačítko Potvrdit, jeho vložení do sestavy se NEuloží. Po každém významnějším kroku se sestavou raději klepněte na tlačítko Potvrdit! Stejně tak před každým náhledem klepněte raději na Potvrdit, zbytečně byste ztratili neuloženou rozdělanou práci! 7

8 !!! Vložením obrázku a defi nicí hlavičky a patičky může být sestava teoreticky hotova. Do sestavy ale mohou být vloženy i tzv. absolutně pozicované prvky. Dokonce lze vytvořit sestavu, která bude tvořena POUZE absolutně pozicovanými prvky a v takovém případě nemusíte vůbec záložku Vzhled sestavy použít a můžete tak sestavu tvořit POUZE na záložce Absolutní pozicování. Absolutně pozicované prvky jsou prvky sestavy, které můžete v prostoru (na ploše papíru) zcela přesně napozicovat a nechat vytisknout. Absolutně pozicovanou sestavu tak využijete například v okamžiku, kdy budete chtít vytvořit sestavu pro nějaký předtištěný formulář, kde záleží na tom, abyste se přesně trefi li do kolonek formuláře Pokud usoudíte, že budete v sestavě potřebovat absolutně pozicované prvky, pak se po klepnutí na tlačítko Potvrdit přepněte ze záložky Vzhled sestavy na záložku Absolutní pozicování. Obsah sestavy vytvořené na záložce Vzhled sestavy se přenese nyní již bez možnosti editace na pracovní plochu. V horní části je seznam proměnných, který jste nadefi novali na záložce Prvky a fi ltry sestavy. U každého prvku jsou i tlačítka + a -. Princip je takový, že každým klepnutím na tlačítko + u některého prvku, tento prvek vložíte do sestavy jako objekt. Naopak každým klepnutím na tlačítko - již vložený prvek ze sestavy vyjmete. Jestliže tak například na vedlejším obrázku budete chtít vložit do sestavy příjmení žáka, pak na odpovídajícím řádku stisknete tlačítko + a modré políčko s příjmením žáka se zobrazí v levém horním rohu sestavy. Z levého horního rohu sestavy si můžete proměnnou posunout na jakékoliv místo plochy s přesností jednoho bodu, a to tažením levým tlačítkem myši. A toto je právě zásadní rozdíl tohoto způsobu návrhu sestavy od způsobu návrhu na záložce Vzhled sestavy. Zde totiž můžete každou proměnnou zcela přesně napozicovat. 21. Jakmile máte prvky na ploše napozicované, věnujte pozornost i jejich délce a šířce. Modrý čtvereček je totiž u každého prvku 22. Rovněž i zde máte možnost nadefi novat Hlavičku a Patičku sestavy, která se bude zobrazovat nad nebo pod celou sestavou. zároveň i oblastí, která ohraničuje rozsah textu proměnné. Modrý čtvereček je něco jako Pozice a velikost prvků je zde uváděna v bodech. To proto, že každá kombi- info textový rám uvnitř sestavy. Pokud tedy například předpokládáte, že příjmení žáků bude zobrazit jeden bod pokaždé jinak velký. Obecně platí, že 100 bodů = 2,54 cm, nace konkrétního typu tiskárny a ovladače v závislosti na DPI může teoreticky delší, pak je nutné modrý čtvereček prodloužit, protože jinak by návrhátor poslední znaky, můžete tento převodový poměr považovat za relativně přesný a obecně platný. tj. cca 39,3 bodů = 1 cm a pokud tisknete na laserové tiskárně s 600 DPI, pak které by byly u příjmení delší než velikost modrého čtverečku prostě ořezal. Změna velikosti modrého čtverečku a tedy i dimenzace pro zobrazený text proměnné se provádí za současně stisknuté klávesy Shift a poté tažením levým tlačítkem myši na ploše modrého čtverečku. Po provedených úpravách klepněte na tlačítko Potvrdit a následně se můžete na výsledek podívat pomocí záložky Náhled. 8

9 23. Po navržení sestavy můžete v hlavní nabídce iškoly zvolit Export a tisk -> Tiskové sestavy uživatelské. Zde by se měli zobrazit všechny buď přímo Vámi vytvořené sestavy nebo i sestavy, které vytvořil někdo jiný a ke kterým máte právo přístupu. Klepnutím na název sestavy dojde k jejímu spuštění. 24. Podoba sestavy připomíná jakoukoliv jinou sestavu systému V horní části si můžete vybrat tisk hlaviče a dalších informací. Důležitá je zde hodnota rozestupu. Systém iskola.cz principiálně nemůže poznat, jak je sestava po vygenerování vysoká (je to dáno principem HTML) a tedy uživatel musí sám nadefi novat výšku sestavy (rozestup). Je pravděpodobné, že napoprvé se to bez znalosti sestavy jako takové zřejmě přesně málokomu podaří. Mějte na paměti, že 1 cm = cca 39,3 bodů a podle toho určete, jakou výšku si přejete. Tato hodnota rovněž ovlivňuje stránkování, tj. můžete pomocí ní určit zda a jak se sestava vejde na jednu stránku, resp. kolik opakování sestavy bude moci být na jedné stránce. Tuto hodnotu může tvůrce sestavy přímo přednastavit v editaci sestavy. 25. Jestliže tvůrce sestavy povolil u nějaké proměnné (viz bod. č. 11) její konfi guraci uživatelem (fi ltr), máte možnost při každém spuštění sestavy tuto konfi guraci (tento fi ltr) volit. Všechny takové proměnné se pak na stránce vypíší. Na příkladu byla povolena možnost zadávání fi ltru u prvku (proměnné) Jméno žáka. Proto každý, kdo sestavu spustí může omezit její vysledek tak, jak si nadefi nuje fi ltr. 26. Po klepnutí na tlačítko Potvrdit dojde k vygenerování sestavy, což signalizuje jeden nebo více řádků v horní části. Zde po klepnutí na odkaz Náhled můžete sestavu nechat pouze zobrazit nebo po klepnutí na Tisk můžete sestavu rovnou vytisknout.!!! Vážení uživatelé, pokud se v hlavním výpisu uživatelských sestav zobrazuje v nadpisu text (DEMO), znamená to, že návrhátor stále pracuje v DEMO verzi a že může obsahovat funkční chyby. Budeme rádi, pokud nás na ně upozorníte na u Zároveň informujeme, že díky neustálému vývoji může v podobě návrhátoru sestav dojít ke změnám ovládání nebo vzhledu. Děkujeme za pochopení. 9

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází příručka 22 CENTRÁLNÍ DATABÁZE příručka pro práci s Centrální databází Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

Příručka pro tvorbu a zadávání DÚ, jeho vypracování žákem a vyhodnocení učitelem DOMÁCÍ ÚKOLY

Příručka pro tvorbu a zadávání DÚ, jeho vypracování žákem a vyhodnocení učitelem DOMÁCÍ ÚKOLY příručka 21 DOMÁCÍ ÚKOLY příručka pro tvorbu a zadávání DÚ, jeho vypracování žákem a vyhodnocení učitelem Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

SCHRÁNKA DŮVĚRY. příručka pro použití schránky důvěry

SCHRÁNKA DŮVĚRY. příručka pro použití schránky důvěry příručka 29 SCHRÁNKA DŮVĚRY příručka pro použití schránky důvěry Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Docházka z pohledu rodiče / žáka

Docházka z pohledu rodiče / žáka příručka 16 DOCHÁZKA PRO RODIČE / ŽÁKA uživatelská příručka ke sledování docházky žáka Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadnou korespondenci lze použít k vytvoření sady dokumentů, které jsou v zásadě stejné, každý dokument ovšem obsahuje jedinečné prvky. Například u dopisu oznamujícího nový produkt

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Ovládání programu Měření délky

Ovládání programu Měření délky Ovládání programu Měření délky Program Měření délky je jednoduchý program pro měření rozměrů na fotografii podle předem známého měřítka. Tento program umožňuje zjistit rozměry jednotlivých objektů (velikost

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Tipy k vývěsce a e-mailu

Tipy k vývěsce a e-mailu příručka 11 TIPY K VÝVĚSCE A E-MAILU uživatelská příručka rychlé tipy k funkčnosti vývěsky a e-mailu Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku.

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro možnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006 MALOVÁNÍ aplikace,

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

apilot - První kroky Publikační platforma apilot První kroky

apilot - První kroky Publikační platforma apilot První kroky Publikační platforma apilot První kroky Přihlášení https://domena.apilot.cz Po přihlášení Po přihlášení Nástěnka - aktualizace platformy novinky - tipy, triky (nastavení poštovních klientů) - aktivita

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka metodika Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském centru Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském centru... 3 Změna

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy Příručka se vztahuje k verzi iškoly.cz 1.03c. Aktuální verzi iškoly.cz naleznete přímo na stránkách www.iskola.cz. Vzhledem k neustálým obnovám aplikace

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG Příručka pro použití systému studijní agendy STAG na PdF UP Určeno pro koordinátory STAGu kateder Část 3: Zapisování známek do STAGu a generování zkušebních katalogů Vypracoval: PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Tisk map z LPIS - rozšířené

Tisk map z LPIS - rozšířené Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tisk map z LPIS - rozšířené Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

Možnosti tisku v MarushkaDesignu

Možnosti tisku v MarushkaDesignu 0 Možnosti tisku v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tomto příkladu si ukážeme

Více

VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU

VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU Windows Server 2008 Windows Server 2012 ipodnik cloud ipodnik pro Vás provozuje: BIZ-ONE EU s.r.o. Jiráskova 306 252 25 Jinočany, Praha Západ Web: www.ipodnik.cz Tel.: 605

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

10. Editor databází dotazy a relace

10. Editor databází dotazy a relace 10. Editor databází dotazy a relace Dotazy Dotazy tvoří velkou samostatnou kapitolu Accessu, která je svým významem téměř stejně důležitá jako oblast návrhu a úpravy tabulek. Svým rozsahem je to ale oblast

Více

11. Editor databází tvorba formuláře

11. Editor databází tvorba formuláře 11. Editor databází tvorba formuláře Formuláře Formulář je velmi užitečným prvkem Accessu. Přestože přímo nijak neovlivňuje ani nemodifikuje data v databázi, má zde svou nezastupitelnou funkci. Formulář

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Manuál. Omluvenky online

Manuál. Omluvenky online Manuál Omluvenky online Jan Čižmár Chlupac.com Brno 2013 Obsah 1 Přihlášení 2 2 Student 2 2.1 Výpis absencí........................... 3 2.2 Nastavení............................. 3 3 Zákonný zástupce

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Live Movie Maker je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Importovat video Klepněte na prozatím jediné aktivní tlačítko Přidat videa a fotografie

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4 4

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". (IS Apollo Nápověda Nápověda).

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v Přehledu nápověd pro Apollo. (IS Apollo Nápověda Nápověda). Moje Ph.D. studium Modul je určen pro studenty doktorských studijních programů na VUT. Modul umožňuje vytvářet, editovat a tisknout elektronické individuální plány doktorandů. Nápovědu k ostatním modulům

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

TISKOVÉ SESTAVY TISKOVÉ SESTAVY... 1

TISKOVÉ SESTAVY TISKOVÉ SESTAVY... 1 TISKOVÉ SESTAVY Ve Windomech existují dva typy sestav. Jsou to sestavy vestavěné a uživatelské. Oba typy sestav lze vytvořit přímo na míru uživateli buď přímo vlastní tvorbou sestavy (v případě uživatelských

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program, věříme že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem.

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program, věříme že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. Pošta a kancelář Děkujeme za Váš zájem o tento program, věříme že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. I když panuje doba elektronické komunikace, stále je nutné většinu formulářů

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více