DOZORY. Příručka pro práci s dozory vyučujících

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOZORY. Příručka pro práci s dozory vyučujících"

Transkript

1 příručka 18 DOZORY Příručka pro práci s dozory vyučujících Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení na Adresa naší školy: Systém iškola.cz je XHTML 1.1 validní. Systém Iškola je optimalizován pro prohlížeče: Internet Explorer 9 a vyšší Google Chrome (aktuální verze) Mozilla Firefox (aktuální verze) Opera (aktuální verze) Verze této příručky: Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru naleznete ke stažení na serveru v sekci nápovědy. Tato příručka je tematicky zaměřena pro typ uživatele - Admin. Vzhledem k tomu, že každý typ uživatele (učitel, administrátor, žák a rodič) má trochu odlišné možnosti a nabídky, je pro každý typ uživatele k dispzoici i jiná příručka. Všechny příručky jsou v aktuálních verzích k dispozici na výše uvedené adrese. Upozorňujeme, že tato příručka je bez jakékoliv redakční a jazykové úpravy. Vyhrazujeme si právo na pozdější změny, zejména pokud verze systému je novější než verze této příručky. 1

2 Obsah DOZORY Přístupové právo k práci s dozory / aktivace nástroje pro dozory Právo přístupu k zadávání dozorů...3 Zobrazení dozorů...3 Aktivace nástroje správy dozorů / sestavení seznamu prostor k dozorování...3 Hlídání prostor při jejich případném mazání Přístup k modulu dozorů / režimy práce s dozory...4 Prohlížení rozvrhu dozorů / Suplování dozoru...4 Editační režim pro sestavení fi xního rozvrhu dozorů...4 Dozory přestávek a hodin / Týdenní a denní režim náhledů na dozory Editace fixních dozorů Kolize při sestavení dozorů Prohlížecí / suplovací režim dozorů z pohledu zadavatele (správce rozvrhu) Prohlížecí režim dozorů z pohledu vyučujícího Rozvrhová absence vyučujícího - příznak v modulu dozorů Verzování dozorů / Přidávání a mazání verze dozorů Důvod založení nové verze dozorů Postup při vytvoření nové verze dozorů Smazání verze dozorů

3 DOZORY Dozory jsou vyloženě praktickou záležitostí podchycení prostor školy dohledem vyučujících. 1. Přístupové právo k práci s dozory / aktivace nástroje pro dozory Právo přístupu k zadávání dozorů Vzhledem k tomu, že nástroj pro správu dozorů spadá pod modul Rozvrh, pak ten, kdo má v právu podrole (pod kterou spadá) aktivováno právo Správa rozvrhu, má právo i spravovat Dozory. Správou dozorů se míní jejich sestavení a zadávání operativního suplu dozoru. Typickým příkladem může být zástupce ředitele. Zobrazení dozorů Kromě admina / správce rozvrhů se dozory v běžném náhledovém režimu zobrazují i Učitelům. Uživatelům Žák / Rodič již nikoliv. Aktivace nástroje správy dozorů / sestavení seznamu prostor k dozorování Jak již bylo naznačeno, Dozory jsou součástí modulu Rozvrh. Přístup k nim ovšem správce dozorů (či Admin) získá až po zadání alespoň jedné tzv. prostory (na kterou pak mohou být dozory vázány). Zadání prostor k dozorům se realizuje přes modul Administrace - Prostory. Zadejte tedy alespoň jednu prostoru, její Název a Zkratku (nepovinně Popis). Tlačítko pro přidání nové protory Tabulka se seznamem prostor k dozorování Editujte tedy nejprve veškeré protory, které budete chtít ošetřit dozorováním vyučujících. Portfolio protor tak budete mít přichystáno pro samotnou práci - jednak při sestavení fi xního přehledu dozorů, ale také pro operativní suplování dozorů (za nepřítomného učitele). Hlídání prostor při jejich případném mazání Obdobně jako je tomu i u jiných součástí aplikace, i seznam prostor je pasivně hlídán proti nežádoucímu smazání. Jinými slovy, jakmile je na nějakou prostoru nasazen fi xní dozor nebo dozor suplováním, nelze ji smazat. 3

4 2. Přístup k modulu dozorů / režimy práce s dozory Přístup k práci s dozory je zajištěn prostřednictvím modulu Rozvrhy - tlačítko Dozory. Po vstupu do submodulu Dozory máte možnost pracovat s několika režimy a pohledy na dozory, což si nyní popíšeme. Spouštěcí tlačítko Dozory pro přístup k dozorům je k dispozici uprostřed mězi tlačítkem Upravit (ve smyslu upravení rozvrhů) a Školní akce. Prohlížení rozvrhu dozorů / Suplování dozoru Po klepnutí na tlačítko Dozory se ocitáte v běžném prohlížecím režimu náhledu na dozory. Je to zárověň i režim zadávání aktivního suplování dozoru. Je to analogie práce s běžnými výukovými rozvrhy tříd a učitelů. Editační režim pro sestavení fixního rozvrhu dozorů Před možností prohlížet fi xní dozory prohlížet je však musíte nejprve sestavit. Přístup k editaci pevné (fi xní) podoby dozorů zajišťuje tlačítko Upravit. Dozory přestávek a hodin / Týdenní a denní režim náhledů na dozory Předchozí obrázek vám poodhalil další z ovládacích prvků dozorů. Jsou jimi přepnutí mezi pohledem na dozory přestávek a dozory hodin a také možnost přepnutí mezi dozory v Týdenním a Denním pohledu (rozevírací nabídky). Výchozími pohledovámi stavy je dozor přestávek v Týdenním pohledu. Výchozí pohled na dozory, tedy v režimu přestávek a v Týdenním pohledu. Samozřejmě můžete dozory listovat, a to za pomoci ovládacího prvku týdnů / dnů (kalendářem). 3. Editace fixních dozorů Začneme tedy nejprve sestavením fi xních dozorů. Pojem fixní znamená, že tyto dozory se budou (dle typu rozvrhu jednotýdenní, sudý/lichý) pravidelně opakovat. 1. Klepněte v modulu dozorů na tlačítko Upravit. 2. Ve výchozím (needitovaném) stavu je tabulka dozorů prázdná (viz obr. vpravo). 4

5 3. I v režimu editace jsou dozory nastaveny ve výchozím stavu na přestávky. Podle typu rozvrhu máte možnost dozory sestavovat buď na standardní (stále se opakující) jeden týden, nebo týden lichý /sudý, či jiný (podle toho, jaký typ rozvrhu vaše škola v daném období používá). Tato škola např. využívá vícetýdenní výukový režim, může tedy editovat rozvrhy až na úrovni jednotlivých týdnů. Lichý Sudý 4. Úvodem editace zmíníme jeden podstatný fakt. Dozory v této podobě jsou v podstatě odděleným submodulem od Rozvrhů jako takových. Jakmile máte jedenkráte fixně sestaveny dozory (zejména tedy hodin), tak aktivní změny v suplování vyučujících ve výuce nikterak neovlivní sestavení dozorů (neodstaví případnou dozorovou hodinu vyučujícího v jídelně, pokud mu na stejnou vyuč. hodinu zadáte suplování ve výuce). Toto musíte případně poupravit aktivním suplem dozoru (náhrada tohoto vyučujícího ve výuce někým jiným) a to vědomě manuálně, systém dozorů vás na to sám neupozorní. V případě požadavku na funkce, které by toto hlídaly, bychom se dostali do poměrně větších závislostních stavů (nutnost obosutranného hlídání, upřednistnění stavů výukového suplování před dozory, apod.); vědomně tyto mechanismy nebudeme implementovat. Hlídány jsou pouze elementární stavy obsazenosti vyučujícího v hodině (či jeho nepřítomnost, má-li ji v systému Rozvrhů, jako svoji absenci zadánu). To se ovšem projevuje jen v režimu Náhledu/Suplování dozorů (bude zmíněno na str. 9). 5. Pojďme zpět na sestavení fixního přehledu dozorů, a to u typické školy s jednotýdenním rozvrhem. Můžete si vybrat, zda budete dozory sestavovat z pohledu vyučujícího nebo prostory - vyberete klepnutím v levém sloupci. V našem případě byla vybrána jako prostora Chodba přízemí a k této jsou postupně přidávání dozorující vyučující. Vzhledem k tomu, že je to chodba, budou na ni přidávány dozory O přestávkách. 6. Povšimněte si, že při práci s přestávkami se změnilo záhlaví časů z hodinových na přestávkové (minutáž přestávek odečtená z časového nastavení počátků a konců hodin v nastavení vašeho rozvrhu; Nastavení - Rozvrh). V tabulce dozorů klepněte v příslušné buňce přestávky na odkaz Přidat dozor. Otevře se panel přidávání dozoru: Volba prostory k dozoru Volba dne a konkrétní hodiny - u ní je to myšleno tak, že se dozor přestávky přidává vždy PŘED danou hodinu. Nepovinné pole popisky nasazení dozoru (nemusíte nutně editovat). Volba vyučujícího (mohou být pro danou velkou prostoru třeba i dva) 5

6 7. Sestavení dozorů postupně zaplní tabulku, např. takto: Postup při sestavování fi xních dozorů prostory Chodba přízemí. Postup při sestavování fi xních dozorů prostory Chodba 1. patro. 7. Obdobně postupujte např. při sestavení dozorů pro hodiny (typicky např. školní jídelnu, školní klub apod.). Nezapomeňte se nejprve přepnout na zadávání dozorů V hodinách. Výsledek sestavení dozorů např. v Jídelně může vypadat takto. 8. Dozor vyučujícího pak v tabulce sestavování dozorů vypadá např. takto: Pohled na dozory vyučujícího: - O přestávkách - a V hodinách. 6

7 ! Dozory 4. Kolize při sestavení dozorů Případná kolize (tedy nasazení vyučujícího ve stejnou dobu do různých protor k dozoru systém zvýrazní kolizí, červenou tečkovanou čarou a popiskou v bublině po najetí myší:! V tomto případě kolize je vyučující současně nasazena k dozoru na Chodbě v přízemí i Chodbě v 1.patře. 5. Prohlížecí / suplovací režim dozorů z pohledu zadavatele (správce rozvrhu) Jak již víte z předchozích stran, po vstupu do submodulu Dozory se ocitáte v režimu prohlížení dozorů, ale také současně v možnosti zadávat operativní suply v dozorech. Lístky fi xních dozorů mají podobu lístků z klasického rozvrhu, tedy včetně funkčního odkazu Suplovat. Operativní změna v držení dozoru (tedy za pomoci odkazu Suplovat) je analogií suplování z běžného rozvrhu. Stručně tedy: 1. Nejprve zvolte, zda se změna bude týkat dozoru přestávek či hodin. Dejme tomu to bude dozor o přestávce. 2. V prohlížecím režimu dozorů (např.klepněte u toho kterého lístku na tlačítko Suplovat.? 3. V panelu suplování dozoru zvolte vhodnou náhradu pro suplování. Vaší orientaci napomůže jednak možnost volit Jen z dostupných vyučujících, a také vám v tom může napomoci čas minut, který vyučující tráví zadanými dozory - poznáte podle výčtu minut v závorce za jménem - Angličtinář Johny (25) - a také podle toho, že tito vyučující jsou opticky poodsunuti na konec seznamu tak, abyste nejprve vybírali z těch, co mají v dozorech méně odslouženo. Může vám to přispět k jisté míře spravedlnosti podělení vyučujících o dozor. V tomto případě nahrazujeme dozor vyučující Dějepisářky M. (DEJP). První dvě přestávky jsme pokryli vyučujícím Angličtinář J. (ANGL), má nasbíráno 25 minut dozorů, nicméně přestávku před 3. vyuč. hodinou již přidělujeme vyučujícímu Technolog M. (TECH), který prozatím nedozoruje. 7

8 4. Hotovo, suplování dozoru pro daný týden nastaveno. 6. Prohlížecí režim dozorů z pohledu vyučujícího Běžný vyučující může na přehled dozorů nahlížet ze dvou pohledů: 1. jednak vidí symboly svých dozorů ve svém Rozvrhu (např. hned po příhlášení) 2. a také může přistupovat v prohlížecím režimu do submodulu Dozorů, kde vidí jak své dozory, tak i případné dozory ostatních vyučujících. 3. Na prvním obrázku vidíte samotný rozvrh vyučujícího (viditelný hned po jeho přihlášení): Dozory o přestávkách před 1. a 2. vyuč. hodinou (shodou okolností jsou to suplované dozory (viz náš příklad se suplováním dozorů). Dozor v jídelně (6 vyuč. hodinu). 4. Druhý obázek zachycuje pohled vyučujícího do submodulu Dozory: Dozory vyučujícího v podobě suplu, operativně zařazené v týdnu V dalších týdnech, např. od 24. do tento vyučující již žádný dozor nemá. 8

9 7. Rozvrhová absence vyučujícího - příznak v modulu dozorů Možná jste si všimli určitého vizuálního příznaku v modulu pohledu/suplování dozorů. Jde o vám již známý příznak absence vyučujícího (růžově zbarvené pozadí buňky hodiny). Je to jednoduchý příznak, vedoucí správce rozvrhu/ dozorů k tomu, aby případně vyřešil kolizi vzniklou absencí vyučujícího - tedy aby místo něj nasadil jinou vhodnou náhradu. Pozor, tento příznak je patrný pouza při pohledu na hodiny dozoru, nikoliv přestávky. Proč? Je tomu proto, že výukové hodiny máte samozřejmě obsazeny nasazením výuky (suplováním) u dotyčného učitele, ovšem přestávky (jejich minutáž) nejsou ve výukovém rozvrhu ničím obsazeny - z toho důvodu také systém u nich nemůže jakkoliv zvýraznit něco, co ve skutečnosti není zadáno. 1. Nejprve se přepněte na pohled dozorů hodin a vyřešte suplováním dozoru nejprve hodinu dozorů dotyčného vyučujícího v Jídelně. Systém naznačuje nevyřešenou kolizi (tedy ve smyslu detekce jeho absence):! V Rozvrhu zadaná absence vyučujícího se připomínkou promítá do jeho dozorů. Vyřešeno zadáním dozoru druhému vyučujícímu.! 2. Přepněte na pohled dozorů přestávek. Pohledem zkontrolujte, zda v daném dni nemá dotyčný přestávkové dozory. Pokud ano, vyřeště i je operativním suplem: Přestávkové dozory dotyčného učitele - vyřešeny operativním suplem dozorů. 9

10 8. Verzování dozorů / Přidávání a mazání verze dozorů Vytvořená verze dozorů Dozorů je zcela nezávislá na výukových rozvrzích. V případě potřeby tedy můžete vytvořit jejich separátní (novou) verzi, aniž byste souběžně zakládali novou verzi výukových rozvrhů. Nicméně, může to být spojitá potřeba - změna ve stavu vyučujícíh s vynucenou novou verzí rozvrhů a následně také novou verzí dozorů. Důvod založení nové verze dozorů Typicky při potřebě změny fi xního rozpisu dozorů (z organizačních důvodů) nebo současně se změnou výukového rozvrhu. Postup při vytvoření nové verze dozorů 1. Modul Rozvrhy - Dozory - Upravit. 2. Tlačítko Přidat verzi. 3. Zvolte datum, od kterého má platit nová verze dozorů. Zároveň také ponechte zatrhnutý přepínač Kopírovat data z rozvrhu dozorů:... a potvrďte tlačítkem OK. Poznámka: pokud byste měli operativním suplováním dozoru zadán nějaký suplovací dozor na datum po zamýšleném voleném datumu pro novou verzi dozoru, systém toto zaregistruje a neumožní zadat novou verzi (právě díky obsazenosti suplovacím dozorem). 4. V nově vytvořené verzi proveďte potřebné změny ve fi xním nasazení dozorů. Smazání verze dozorů Ssytém vám ji povolí, ovšem pouze v případě, že tato verze dozorů není v nějakém dni obsazena operativním suplem dozoru. Přirozeně, pokud daná verze dozorů po nějakou dobu platila a byl v ní i aplikován operativní supl dozoru, systém má za to, že je žádoucí tento údaj zachovat. Nejprve tedy musíte (je-li to žádoucí, ve smyslu nezachování tohoto záznamu) operativní supl dozoru odstranit (smazat); teprve pak vám systém umožní smazat danou verzi dozorů. 10

ROZVRHY. systémová příručka pro tvorbu rozvrhů v aplikaci Iskola.cz

ROZVRHY. systémová příručka pro tvorbu rozvrhů v aplikaci Iskola.cz příručka 4 ROZVRHY systémová příručka pro tvorbu rozvrhů v aplikaci Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k

Více

TŘÍDNÍ KNIHA. systémová příručka pro administraci třídní knihy

TŘÍDNÍ KNIHA. systémová příručka pro administraci třídní knihy příručka 6 TŘÍDNÍ KNIHA systémová příručka pro administraci třídní knihy Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

E-LEARNING. Příručka pro práci s výukovým modulem

E-LEARNING. Příručka pro práci s výukovým modulem příručka 19 E-LEARNING Příručka pro práci s výukovým modulem Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

E-MAIL. uživatelská příručka pro práci s komunikačním modulem E-mail

E-MAIL. uživatelská příručka pro práci s komunikačním modulem E-mail příručka 10 E-MAIL uživatelská příručka pro práci s komunikačním modulem E-mail Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků příručka 8 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky

Více

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází příručka 22 CENTRÁLNÍ DATABÁZE příručka pro práci s Centrální databází Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

Systémová příručka Admina pro založení Iškoly a základní nastavení prostředí aplikace NASTAVENÍ SYSTÉMU

Systémová příručka Admina pro založení Iškoly a základní nastavení prostředí aplikace NASTAVENÍ SYSTÉMU příručka 1 NASTAVENÍ SYSTÉMU systémová příručka pro založení nové databáze a základní nastavení aplikace Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul

Více

ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy

ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy příručka Čím začít? ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

HODNOCENÍ. systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz

HODNOCENÍ. systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz příručka 3 HODNOCENÍ systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou

Více

PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT

PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT příručka 14 PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT systémová příručka pro el. sběr dat matriky žáků Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý

Více

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (www.etridnice.cz) UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 JAK ETŘÍDNICE FUNGUJE?... 3 3 VSTUP DO ETŘÍDNICE... 4 3.1 ADMINISTRÁTOR/SPRÁVCE, ŘEDITEL, UČITEL, STUDENT... 4 3.2 RODIČ...

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Postupy a doporučení pro práci redaktorů Verze manuálu: 1.0 QCM, s. r. o., únor 2010 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Postupy a doporučení pro práci redaktorů Verze manuálu: 1.0 QCM, s. r. o., září 2009 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Administrátorská příručka k systému Docházka 3000

Administrátorská příručka k systému Docházka 3000 Administrátorská příručka k systému Docházka 3000 Spusťte docházku pomocí ikony Docházka 3000 nebo na PC s docházkou spusťte prohlížeč internetu (Internet Explorer, Mozila Firefox...) a do pole Adresa

Více

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele 6 Příručka uživatele Aktualizováno: 20.1.2015 Obsah 6...1 1. Charakteristika programu...6 1.1. Používané zkratky... 6 1.2.... 6 1.3. Formuláře pro... 6 1.4. Koloběh formulářů... 7 2. Prostředí u...8 2.1.

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange i Manuál k systému InChange ii Obsah 1 Přihlášení do systému 1 1.1 Přihlášení....................................................... 1 1.2 Problémy s přihlášením................................................

Více

Microsoft. Microsoft. Outlook 2007. nejen pro školy. Boris Chytil Jiří Chytil. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Outlook 2007. nejen pro školy. Boris Chytil Jiří Chytil. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia. Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Outlook 2007 nejen pro školy Boris Chytil Jiří Chytil Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz nadpis kapitoly Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o.

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o. Manuál k redakčnímu systému WebRedakce NETservis s.r.o. Obsah 1 Základní informace...- 4-2 Položky menu...- 5-2.1 Vytvoření menu...- 5-2.2 Popis nastavení položky menu...- 5-2.3 Modely položky menu (stránky)...-

Více

Uživatelská příručka. Informačního systému pro základní umělecké školy izuš. www.izus.cz

Uživatelská příručka. Informačního systému pro základní umělecké školy izuš. www.izus.cz Uživatelská příručka Informačního systému pro základní umělecké školy izuš www.izus.cz Copyright tým izuš, Březen 2014 OBSAH Úvod... 1 1. První kroky v izuš... 2 1.1 Přihlášení...2 1.1.1 Časté dotazy

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Uživatelská příručka. HelpDesk

Uživatelská příručka. HelpDesk Uživatelská příručka HelpDesk 2 HelpDesk 2014 Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní popis aplikace... 5 2.1. Přihlašovací stránka... 5 2.2. Standardní funkce... 5 2.3. Vstupní stránka... 8 2.4. Aplikace pro mobilní

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Tato publikace

Více