Hrdinové budoucnosti Vědecká soutěž

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hrdinové budoucnosti Vědecká soutěž"

Transkript

1 Hrdinové budoucnosti Vědecká soutěž

2 Vážení učitelé, společnost BASF se zastoupením v České republice a její partneři by vás rádi pozvali k účasti na vědecké soutěži, která probíhá v druhé polovině školního roku 2014/2015 a je určena týmům středoškolských studentů. Vědecká soutěž nese název Hrdinové budoucnosti a svou podstatou zdůrazňuje úlohu vědeckých metod a inovací zaměřených na trvalou udržitelnost. Soutěž je organizována prostřednictvím vzdělávacího projektu CHEMGENERATION.COM, který působí již čtyři roky. Prosíme, přečtěte si podrobně informace o soutěži. Věříme, že vám naše výzva přijde vzrušující a zajímavá a zapojíte se společně se svými studenty do soutěže. page 2

3 Zapojte se do soutěže Název soutěže: Motto: Vědecká soutěž Hrdinové budoucnosti Udělej svět lepším pomocí vědy! Datum: 10. prosinec březen 2015 Cíle: Úkol: Cílem soutěže je zvýšit povědomí středoškolských studentů (studenti let, kteří se chystají na volbu svého budoucího povolání) o významu trvalé udržitelnosti a atraktivnosti vědy, jež hraje významnou roli v rozvoji budoucích udržitelných řešení. Naší dlouhodobou snahou je probudit u studentů zájem o vědu, upozornit na její význam, poskytnout jim příležitost k tomu, aby mohli nahlédnout do vzrušujícího světa vědeckých profesí a objevit nekonečné možnosti, které věda přináší, a zároveň je povzbudit v tom, aby se rozhodli pro kariéru právě v této oblasti. Úkolem středoškolských týmů bude provést vědecký výzkum a vyvinout inovativní udržitelné řešení, které vyřeší určitý vybraný problém v jejich lokalitě. Tím může být například plýtvání energií ve škole nebo nadměrná produkce odpadu smysl soutěže spočívá v použití vědeckých metod při řešení daného problému. Pro přihlášení do soutěže je nutné předložit dokumentaci jak přípravných prací, tak vlastní implementace řešení pomocí fotografií a videozáznamů, z nichž bude vytvořena prezentace. Více informací naleznete na straně 7. Pořadatel: Místo konání: Účastníci: Ceny: Společnost BASF spol. s r.o., jeden ze zakladatelů vzdělávací webové stránky CHEMGENERATION.COM. Vypracování úkolu musí být provedeno v prostorách nebo blízkosti školy daného studentského týmu. Studentský tým o velikosti minimálne 2 a maximálne 5 členů. Vedoucím týmu je učitel. První cena: Všichni členové týmu (5 studentů) a jejich vedoucí učitel, kteří budou odbornou porotou vybráni jako nejlepší tým, získají hodntoné ceny. Kromě toho bude oceněna i škola vítězného týmu, která obdrží účelově vázanou finanční výhru. page 3

4 Atraktivní ceny budou připraveny rovněž pro týmy, které se umístí na druhém a třetím místě. Cena publika: Materiály zaslané do soutěže budou zveřejněny na webu CHEMGENERATION.COM, kde pro ně může hlasovat veřejnost. Projekt, který obdrží nejvíce hlasů, získá cenu publika. Pomocné materiály: Učitelé, kteří se se svým týmem do soutěže zapojí budou mít k dispozici online Sadu udržitelného rozvoje, která se skládá z následujících částí: Příručka k udržitelnosti Příručka představuje tři hlavní budoucí globální trendy a obsahuje devět bohatě ilustrovaných vědeckých článků, které ukazují, jak vztah udržitelnosti a vědy na globální úrovni nabízí odpovědi na největší výzvy dnešního světa, jako je například využívání energie nebo vody. Texty představují studentům nejnovější výsledky výzkumů a inovací a poskytují mnoho zajímavých údajů, které vzbuzují zájem o tuto problematiku. Vědecké texty mohou sloužit také jako pomůcka pro učitele, jelikož obsahují nejnovější vědecké poznatky, o kterých možná ani neslyšeli. Učební plány Školy, které se zapojí do soutěže rovněž obrží podrobné učební plány pro různé předměty, jako je biologie, chemie, fyzika či společenské vědy, s cílem ukázat význam udržitelnosti v různých oborech a poznat toto téma z nejrůznějších úhlů pohledu. Kartičky (dostupné později) Tematické i běžné vyučující hodiny mohou být ozvláštněny pomocí našich praktických kartiček, na kterých jsou uvedeny hlavní body a témata v dané oblasti udržitelnosti. Tyto atraktivní karty plné informací nabízejí skvělou možnost, jak udělat hodiny více interaktivní za pomoci kvízů. page 4

5 Registrace Pokud na své škole znáte mladé inovátory, kteří se zajímají o vědu, mají mysl otevřenou nejnovějším inovacím a chtějí, aby škola více přispívala k udržitelnému životnímu prostředí, zaregistrujte se do soutěže. Učitelé, kteří mají o soutěž zájem, se mohou od 10. prosince předběžně registrovat na Pro předběžnou registraci stačí uvést jen základní informace (jako je jméno učitele, název školy, atd.). Předregistrace nezavazuje týmy k účasti v soutěži. V případě dalších otázek nás kontaktujte: Místní koordinátor projektu Silvia Tajbliková PR manažer, BASF spol.s r.o. T Více informací a detailů o zadání soutěže a kampani CHEMGENERATION naleznete na následujících stránkách. page 5

6 O Chemgeneration.com V roce 2011 jsme při příležitosti Mezinárodního roku chemie vytvořili vzdělávací webové stránky CHEMGENERATION.COM, které nám pomáhají v popularizaci chemie mezi mladými lidmi. Hlavními cíli webových stránek je vzbudit zájem o vědu a představit roli chemie v našem světě včetně jejích důležitých úkolů vztahujících se k budoucnosti lidstva a trvale udržitelnému rozvoji. Během uplynulých dvou let přitáhly tyto stránky návštěvníků ze 135 zemí světa. Webové stránky jsou k dispozici v 11 světových jazycích a v roce 2011 byly dokonce oceněny jako Nejlepší webové stránky roku v kategorii vzdělávání. V roce 2012 jsme vyvinuli on-line strategickou hru FUTURE CITY. Hlavním cílem je působení na širší veřejnost propagací nejen chemie, ale i přírodních věd obecně a také udržitelnosti dlouhodobého rozvoje. Za devět měsíců fungování jsme přilákali návštěvníků webových stránek a více než hráčů naší facebookové hry. V roce 2013 jsme kladli ještě větší důraz na aktivní zapojení studentů a vystoupení z on-line světa směrem ke školám a učebnám. Pro školy jsme připravili rozsáhlou soutěž s názvem Řetězová reakce, která aktivizovala znalosti studentů fyziky a chemie. Soutěže Řetězová reakce se zúčastnilo téměř 200 středních škol z 9 zemí světa. Každý tým postavil vlastní stroj založený na řadě chemikálních a fyzikálních řetězové reakcí. První cenu nejlepšímustroji udělila odborná porota a do hlasování o cenu publika se zapojilo více než lidí. page 6

7 Náš nový program pro školní rok 2014/2015 Vědecká soutěž Hrdinové budoucnosti Cílem vědecké soutěže Hrdinové budoucnosti je najít budoucí mladé vynálezce, kteří dokáží kreativně využívat vědecké inovace při implementaci ekologicky šetrných řešení. Úkolem týmů středoškolských studentů je provést vědecký výzkum a vyvinout inovativní udržitelné řešení, které vyřeší zvolený problém v jejich lokalitě. Tímto problémem může být například plýtvání energií ve škole nebo nadměrná produkce odpadu smysl soutěže spočívá v použití vědeckých metod při řešení daného problému. Pro tento úkol musí studenti využít nejen své teoretické znalosti a vědecký zájem, ale i tvořivost a představivost. Nejlepší nápady mohou sloužit jako dobrý příklad, který inspiruje ostatní lidi ke změně a k využívání udržitelných řešení. Naše motto: Udělej svět lepším pomocí vědy! page 7

8 Výzva vědecké soutěže Hrdinové budoucnosti Od týmů, které se zúčastní vědecké soutěže Hrdinové budoucnosti, očekáváme vyřešení jednoho z následujících problémů v oblasti udržitelnosti: 1. Energie Nespotřebovává vaše škola příliš mnoho energie? Snižte spotřebu elektřiny pomocí úspor, hledejte udržitelná řešení osvětlení a využijte obnovitelné zdroje energie! 2. Voda Také nesouhlasíte s plýtváním vody? Udělejte s tím něco! Zjistěte, kolik vody se ve vaší škole spotřebuje a hledejte způsob, jak spotřebu omezit. Podívejte se na biologické metody čištění vody a možnosti jejího opakovaného využití. 3. Odpady Produkuje vaše škola hodně odpadů? Končí odpady v popelnicích, aniž by je někdo třídil? Zaveďte tříděný sběr odpadu a najděte chemickou metodu, kterou by bylo možné použít pro recyklaci části odpadu. 4. Rostliny Zdá se vám, že ve vaší škole a v jejím okolí není dost zeleně? Je čas s tím něco udělat! Hledejte kreativní řešení, pomocí kterých podstatně zvýšíte podíl zeleně ve vaší škole, ať už jde o třídy, školní dvůr nebo dokonce stěny budovy. Použijte biologicky udržitelná řešení. 5. Doprava Chcete kolem svojí školy dýchat čistý a čerstvý vzduch? Podívejte se na promyšlená lokální řešení, která snižují znečištění vzduchu vlivem dopravy! Využijte nejmodernější alternativní způsoby dopravy, které věda nabízí. 6. Jídlo Nebaví vás už jídlo ze školní jídelny nebo kantýny? Nebo si myslíte, že by mohlo být zdravější? Změňte návyky studentů! Začněte ve škole pěstovat zeleninu a potravinové plodiny nebo předveďte nejnovější vědecké inovace v podobě výživných a zdravých specialit. 7. Jiný problém Našli jste jiný problém v oblasti udržitelnosti, který chcete se svým týmem řešit? Jen do toho. Do soutěže se můžete přihlásit i tehdy, jestliže jste si našli jiný problém než výše uvedené; důležité je vyřešit jej pomocí vědeckých metod. page 8

9 Účast Vědecké soutěže Hrdinové budoucnosti se mohou zúčastnit týmy středoškolských studentů ve věku 14 až 19 let. Každý tým se skládá maximálně z 5 studentů a jednoho vedoucího učitele. Úkolem vedoucího učitele je vybrat z dobrovolníků nejtalentovanější žáky a vytvořit z nich tým. Každý tým by měl být pestrý a měl by v sobě zahrnovat jak nadšené chemiky, tak kreativní umělce a výtarníky, kutily či odborníky na web každý z nich může využít své schopnosti pro společnou práci. Složení týmu by mělo být i genderově vyvážené, členy by měli být jak chlapci, tak dívky. Jak na to? Studenti, kteří se zapojí do vědecké soutěže Hrdinové budoucnosti, musí za pomoci vědeckých metod vyřešit nějaký problém každodenního života, který souvisí s trvalou udržitelností. Nejprve je třeba najít problém, který je nutné zanalyzovat a prozkoumat jeho možná řešení. S tématem udržitelnosti a způsobem řešení problémů se můžete seznámit pomocí článků v Příručce udržitelnosti, která rovněž slouží jako učební materiál pro učitele. Po fázi plánování přichází na řadu převedení teorie do praxe, kdy týmy zrealizují svá plánovaná ekologická a udržitelná řešení. Tato fáze nabízí prostor pro společné experimentování, kutilství a další společné aktivity. Mezitím je třeba přípravné práce i vlastní implementaci řešení dokumentovat pomocí fotografií a krátkých videozáznamů, které budou prezentovat zjištěný problém a úsilí pří získání jeho řešení za pomoci vědeckých metod. Na závěr musí týmy vytvořit prezentaci nebo krátký film popisující nalezené udržitelné řešení. page 9

10 Pracovní proces 1. Najděte si problém Studenti musí ve svém okolí nejprve najít problém, který by chtěli udržitelným způsobem vyřešit. Mohou si vybrat buď z problémů uvedených v informacích k soutěži, či si zvolit vlastní. 2. Výzkum a analýza Zvolený problém musí být pečlivě prostudován s cílem vytvořit řešení. Odhaleny musí být i příčiny tohoto problému. 3. Řešení Poté, co byl problém popsán, musí studentské týmy zjistit, jaké vědecké metody by pro jeho vyřešení mohly být vhodné. Pokud je problémem například to, že škola produkuje příliš mnoho odpadu, může tým najít chemickou metodu, kterou je možné použít pro recyklaci odpadu, či vytvořit selektivní kontejnery z recyklovaných materiálů. 4. Dokumentace Přípravné práce i vlastní implementaci řešení je nutno dokumentovat pomocí fotografií a videozáznamů. Na závěr budete muset vytvořit prezentaci nebo krátký film popisující zjištěný problém, vaši práci na jeho řešení a vědecké metody, které jste k tomu použili. 5. Podání žádosti Je-li vše připraveno, musí vedoucí učitel vyplnit registrační on-line formulář na webu a poslat prezentaci nebo video svého týmu na adresu page 10

11 Výhody vědecké soutěže Hrdinové budoucnosti Posílení vztahu mezi učiteli a studenty Během příprav a společné práce v průběhu soutěže bude mít učitel řadu příležitostí dostat se do blízkého kontaktu se studenty. Kromě toho se jistě najdou i takoví studenti, kteří se budou se svým vyučujícím kvůli dobrým radám setkávat i mimo vyučování. Skutečná týmová spolupráce Nalezení a implementace udržitelného řešení vyžaduje skutečné týmové úsilí. Zatímco část týmu bude analyzovat problém teoreticky, druhá část může plánovat jeho řešení. Při práci na úkolu je třeba využívat zručnost a kreativitu. Více než školní práce Vzhledem k tomu, že realizace zajímavého udržitelného řešení může trvat i několik týdnů, je zřejmé, že studenti na něm budou pracovat nejen ve škole, ale i ve svém volném čase (například se svými přáteli nebo rodiči). Společenské zkušenosti Cílem soutěže je, aby se co nejvíce studentů dané školy (kromě členů týmů) zapojilo do úsilí o udržitelnější prostředí. Kromě toho, vyšší viditelnost soutěže také výrazně zvyšuje společenskou a mediální publicitu. Ačkoli se práce na projektech budou odehrávat ve školách, očekává se, že se skvělé idey budou šířit i prostřednictvím internetu a mohou o ně projevit zájem i média. Uznání a dobrá pověst školy Nejlepší nápady vzešlé ze soutěže budou představeny veřejnosti a kromě hodnotných cen budou mít nejlepší týmy možnost zúčastnit se programu na podporu udržitelnosti pro rok 2015, v jehož rámci budou moci prezentovat svá udržitelná řešení na akci nazvané Hřiště inovací. Mohou tak dát nejen dobrý příklad ostatním, ale také uvést do chodu skutečné změny. page 11

12 Časový rozpis Vzhledem k tomu, že soutěž je určena pro studenty středních škol, je třeba dodržovat načasování přesně dané dle školního roku. Soutěž bude probíhat v následujícím období: Soutěž pro školy: Hlasování o cenu publika: Výsledky: Vyhlášení výsledků: prosinec 2014 březen 2015 (15 týdnů) v březnu a v dubnu (2 týdny) v dubnu (1 den) v dubnu page 12

13 page 13

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12. 3.3.1 Cíle modulu profil absolventa kompetence... 21

2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12. 3.3.1 Cíle modulu profil absolventa kompetence... 21 1. ÚVOD... 8 1.1 Cíl práce... 8 2. METODY VÝUKY... 9 2.1 Tradiční výuka... 10 2.2 Názornost při výuce... 10 2.3 Výuka a ICT... 12 2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12 3 STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

NEWSLETTER CSI. číslo2. Aktuální výzvy. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. číslo2. Aktuální výzvy. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Centrum

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů Objednatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 IČ: 00022985 Poskytovatel: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 611 37 Brno IČ: 00216224 Pilotní ověření systému

Více

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání

Více

Zaměřeno na projekty... str. 1

Zaměřeno na projekty... str. 1 V tomto vydání Zaměřeno na projekty... str. 1 Úspěšné etwinningové projekty roku 2013 aneb Jak na to... str. 2 Vítězné projekty... str. 4 České projekty etwinning očima hodnotitelů... str. 7 etwinning

Více

BEST PRACTICE KOMUNIKACE VĚDY

BEST PRACTICE KOMUNIKACE VĚDY BEST PRACTICE KOMUNIKACE VĚDY Aspekty efektivní spolupráce formálních a neformálních vzdělávacích institucí Excelence lidských zdrojů jako zdroj konkurenceschopnosti, číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0013

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

EKOSKOLA. Příklady dobré praxe

EKOSKOLA. Příklady dobré praxe EKOSKOLA Příklady dobré praxe Obsah: Co je to EKOŠKOLA Ekotým Analýza Plán činností Monitorování a vyhodnocování Environmentální výchova ve výuce Informování a spolupráce Ekokodex Odpady Voda Energie Prostředí

Více

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Popularizace, marketing a medializace vědy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Odborem

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

Expertní analýza na téma: Smart City

Expertní analýza na téma: Smart City Expertní analýza na téma: Smart City Brno 2014 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Smart City Zpracovatelé expertní analýzy: Jakub Matoušek, Zděněk Dvořák, Ondřej

Více

VYHODNOCENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE

VYHODNOCENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE VYHODNOCENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE Obsah aplanet případová studie... 3 Úvod do projektu aplanet... 3 Pojetí projektu... 3 Cílové skupiny Případové studie... 4 Cíle a otázky případové studie... 4 Metodika výzkumu

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 SPEKTRUM 01 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Setkávání se zahraničními partnery na domácí půdě Šetření s ČNB: optimismus do Nového roku Úvodní slovo...03 Technické vzdělávání Noví technici?

Více

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem školám, jejichž zkušeností jsme mohli využít pro sestavení této publikace. Zároveň se omlouváme všem

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem školám, jejichž zkušeností jsme mohli využít pro sestavení této publikace. Zároveň se omlouváme všem Obsah Úvodní slovo................................................... 1 Školy oceněné titulem Ekoškola................................... 1 Ekoškola (Eco-Schools)..........................................

Více

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali?

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Odpověď naleznete uvnitř čísla na str. 9 Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci 1/212 Prostředky evropských

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Škola pro udržitelný život krok za krokem

Škola pro udržitelný život krok za krokem Škola pro udržitelný život krok za krokem Chceme, aby školní projekty řešily problémy, které žáci a místní lidé skutečně jako problém vnímají. Chceme, aby se s projekty žáci a místní lidé ztotožnili a

Více

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Disertační práce Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Studijní obor : Urbanismus a územní plánování Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav prostorového

Více

OBSAH. Úvod... 5. Školní přírodovědné projekty... 9. Podklady pro přírodovědné projekty... 14. Doplňující pracovní listy... 134

OBSAH. Úvod... 5. Školní přírodovědné projekty... 9. Podklady pro přírodovědné projekty... 14. Doplňující pracovní listy... 134 OBSAH Úvod... 5 Co publikace obsahuje a komu je určena?... 7 Školní přírodovědné projekty... 9 Místo školních projektů v přírodovědném vzdělávání... 9 Kompetence a dovednosti rozvíjené školními projekty...

Více

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999)

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) (Od 1.1.2002 je součástí školy také mateřská škola Janákova,

Více

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Nová koncepce hodnocení žáků ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ Podle článku 1 dohody podepsané v Paříži 14. prosince 1960,

Více