XXXI. NEONATOLOGICKÉ DNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXXI. NEONATOLOGICKÉ DNY"

Transkript

1 Česká neonatologická společnost ČLS JEP pod záštitou Novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice T. Bati pořádá XXXI. NEONATOLOGICKÉ DNY foto archiv města Zlína října 2015 Hotel Moskva, Zlín FINÁLNÍ INFORMACE

2 Milé kolegyně a kolegové, po roce se opět setkáváme při příležitosti Neonatologických dnů, tentokrát ve městě zeleně ve Zlíně. Kongres proběhne v prostorách nově zrekonstruovaného Hotelu Moskva v centru Zlína, úvodní večer strávíme v nedalekých Vizovicích. Odborná témata kongresu jsou, doufám, zajímavá a budu se těšit společně s vámi na všechna odborná sdělení. Na jednání kongresu jsme pozvali kolegy porodníky, budeme diskutovat o individualizované péči o rizikové novorozence a budou prezentovány i dlouhodobé výsledky naší práce. Zazní i blok sdělení, týkající se opakovaně diskutované problematiky neonatálních infekcí a věnovat se budeme aspektům výživy novorozenců. Nicméně nejen prací je člověk živ, proto doufám, že se společně setkáme po dva večery a budeme mít příležitost potkat řadu přátel a kolegů. Je mou povinností poděkovat všem firmám a společnostem, které se rozhodly zúčastnit našeho odborného fóra. Pevně věřím, že na pobyt ve Zlíně a ve Vizovicích budete vzpomínat v dobrém. Na setkání se těší MUDr. Jozef Macko, Ph.D. primář Novorozenecké oddělení Krajské nemocnice T. Bati TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ října 2015, Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín POŘÁDÁ Česká neonatologická společnost ČLS JEP ZÁŠTITA Novorozenecké oddělení Krajské nemocnice T. Bati VĚDECKÝ VÝBOR prof. MUDr. Richard Plavka, CSc., doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D., doc. MUDr. Zdeněk Kokštein, CSc., MUDr. Jozef Macko, Ph.D., MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. ORGANIZAČNÍ VÝBOR MUDr. Jozef Macko, Ph.D. a kolegové TÉMATA KONGRESU Porodník a neonatolog týmová práce Výživa nezralého i zralého novorozence Časná péče na JIP (individualizovaná péče o nezralého novorozence) Dlouhodobé sledování rizikových novorozenců Postnatální infekce, nosokomiální infekce Fyziologický novorozenec a varia SEKRETARIÁT KONGRESU, INFORMACE A KORESPONDENCE BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, Ústí nad Labem Tel.: , Fax: , Aktuální informace, přihlášky on-line na internetových stránkách CERTIFIKÁTY O ÚČASTI LÉKAŘI Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů. SESTRY Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

3

4 ORGANIZÁTOŘI DĚKUJÍ PARTNERŮM GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNER PARTNEŘI PARTNER TISKOVÉ INFORMACE

5 PROGRAM KONGRESU STŘEDA hodin Registrace hodin Odjezd kongresovými autobusy na pre-sympozium a uvítací večer hodin Malé občerstvení hodin Pre-sympozium Nutricia, a. s. Možnosti a perspektiva individualizované fortifikace mateřského mléka I. Burianová (Praha) Makrokomponenty mateřského mléka po předčasném porodu výsledky multicentrické studie MIRIS v ČR J. Malý (Hradec Králové) Nové technologie ve službách neonatologie L. Kantor (Olomouc) hodin Zahájení prohlídek po skupinách. Individuální prohlídka areálu Likérky (expozice historie a prodejna Likérky) Malé občerstvení hodin Uvítací večer ČTVRTEK hodin Registrace hodin Úvod slavnostní zahájení kongresu hodin I. BLOK: Výživa, NEC prevence a léčba 1. Human milk and prevention of NEC in the NICU S. Lee (Toronto) 2. Výživa u dětí s velmi nízkou porodní hmotností a konzervativní léčba NEC J. Miletín (Dublin) 3. NEC-chirurgické postřehy M. Rygl (Praha) 4. Randomizovaná a kontrolovaná studie: Vliv časného podávání formule na úspěšnost a délku kojení Z. Straňák (Praha) hodin Coffee break hodin II. BLOK: Postnatální a nosokomiální infekce 1. Problematika infekcí v neonatálním věku M. Kolář (Olomouc) 2. Mikrobiom novorozence: základní předpoklad jeho zdraví L. Kantor (Olomouc) 3. Rizikové faktory RSV infekcí u mírně nezralých novorozenců Z. Straňák (Praha) 4. Výskyt, patogeneze, následky a možnosti ovlivnění vrozené cytomegalovirové infekce P. Hubáček, P. Chramostová, J. Šumová, A. Briksí, M. Zajac, M. Černý (Praha) 5. Péče o novorozence HIV pozitivní matky s neúplnou nebo chybějící prevenci vertikálního přenosu M. Čihař, H. Rozsypal (Praha) 6. Incidence nosokomiálních infekcí na perinatologických centrech v ČR data za rok 2013 P. Švihovec (Praha) hodin Oběd hodin Posterová sekce hodin III. BLOK: Časná péče o nezralého novorozence 1. Vulnerabilita diferenciačních procesů v maturujícím CNS (molekulární interpretace) J. Mourek (Praha)

6 2. Současné možnosti individualizace péče o nezralého novorozence J. Macko (Zlín) 3. Funkční echokardiologické vyšetření v transitorním období extrémně nezralých novorozenců K. Liška (Praha) 4. Metoda NIRS v transitorním období extrémně nezralých novorozenců. Dokumentuje či předikuje IVH? E. Settelmayerová, R. Plavka (Praha) 5. Nové možnosti ve stabilizaci extrémně nezralých novorozenců na porodním sále T. Lamberská, R. Plavka (Praha) hodin Coffee break hodin IV. BLOK: Dlouhodobé sledování a prognóza rizikových novorozenců 1. Úspěchy a úskalí v dlouhodobém sledování rizikového novorozence D. Marková (Praha) 2. Pozdní respirační morbidita nezralých novorozenců F. Kopřiva (Olomouc) 3. Extrémní nezralost, BPD, steroidy, DMO realita nebo fikce P. Zoban (Praha) 4. Místo speciálního pedagoga a klinického logopeda v procesu dlouhodobé vývojové péče E. Dortová, J. Dort, K. Hemzáčková, K. Láfová (Plzeň) hodin Doprovodný program hodin Vyzvaná přednáška Co je považováno za erotické v neverbální komunikaci Laura Janáčková hodin Společenský večer PÁTEK hodin Registrace hodin V. BLOK: Porodník a neonatolog Týmová práce 1. Intrauterinní růstová restrikce plodu definice, diagnostika, komplikace L. Hruban (Brno) 2. Předčasný odtok plodové vody infekční a zánětlivé komplikace M. Kacerovský (Hradec Králové) 3. Prenatal diagnosis for Congenital Malformations and Genetic Disorders Effectivity of I. trim. vs II. trim. I. Dhaifalah, D. Kovaříková (Zlín) hodin Coffee break hodin VI. BLOK: Fyziologický novorozenec a varia 1. Plošný screening sluchových vad u novorozenců kritická místa, potenciální chyby P. Komínek, E. Havlíková, R. Poláčková, K. Zeleník (FN a LF Ostrava) 2. Endoskopie nebo shunt u posthemoragického hydrocefalu? Návrh multicentrické studie. R. Lipina (Ostrava) 3. Národní registry J. Kučera (Praha) 4. Podpora kojení založená na důkazech B. Zlatohlávková (Praha) 5. Rizika neindikovaného dokrmování donošeného novorozence A. Mydlilová (Praha) hodin Závěr kongresu, oběd

7 INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ KAM PŘEHRÁT VAŠÍ PREZENTACI NA KONGRESU Prosím, dostavte se s Vaší prezentací do PŘEDNÁŠKOVÉHO SÁLU nejpozději 2 hodiny před zahájením Vaší sekce, ve které máte přednášku. V případě, že je Váš projev naplánován na I. blok dopoledního zasedání, prosím, předejte Vaši prezentaci předchozí den. Přednáškový sál bude otevřen minimálně 60 minut před začátkem odborného programu. Technici v sále Vaší prezentaci nahrají do systému a prezentaci s Vámi zkontrolují a vyzkouší, zda se zobrazuje správně. Dohodněte se s techniky na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci. Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik v přednáškovém sále. Kontaktujte technika v přednáškovém sále o přestávce před zahájením programového bloku, ve kterém máte přednášku. Prezentace z vlastního notebooku možná (VGA výstup). Po skočení kongresu, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny. VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE. Dodržení limitu podpoří časomíra. Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Počítačová specifikace Instrukce pro PowerPoint Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi Prezentace aplikací PowerPoint nebo 2010 (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích. Doporučujeme Vám uložení Vaší prezentace ve formátu PPT před uložením ve formátu PPS. Apple vezměte si s sebou vlastní redukci VGA nebo HDMI. Fonty Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace. Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací. Použijte následující postup (Klikněte na nástroje pak možnosti pak vkládání, a zaškrtněte políčko Vložit písma True Type, následně prezentaci uložte). Obrázky / Videa JPG formát je nejpoužívanější program pro vkládání obrázků do prezentace. GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné. Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení. Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem, abychom vyzkoušeli, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším softwarem. VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) přineste si vlastní kodek. SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe) Přenos prezentací a uložení Na čem přinést prezentaci na kongres Prosíme, přineste své soubory na jednom z uvedených medií CD-ROM (CD-R/RW), DVD-ROM (DVD±R/RW) nebo USB flash disc nebo vlastní notebook. Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film / video soubory, atd.). Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu kongresu, uložte si prezentace do odlišných složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému. Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace na druhé medium či přenosný disk. POSTERY E-postery LCD kiosky elektronická verze tradičních posterových tabulí. Práce budou vystaveny na monitoru LCD obrazovky a mohou obsahovat text, informace i videa. Elektronická verze posterů bude nahrána na virtuální knihovnu, která bude k dispozici v průběhu celého kongresu na počítačích umístěných v prostoru kongresového centra. Cena PSDN pro nejlepší abstrakta originálních prací (zdarma registrační poplatek, hodnocení vědeckým výborem).

8 Pokračovací kojenecká výživa. Když jeho imunita je středem vaší pozornosti Dosud kojíte, takže víte, že vaše mléko je přirozeným ochráncem vašeho miminka. Jestliže nevíte, jaké pokračovací mléko zvolit v zájmu jeho imunitního systému, vyvinuli jsme kojenecké mléko BEBA PRO 2, které obsahuje: IMMUNO-COMPLEX * podporující imunitní systém Bifidus B L bakterie mléčného kvašení OPTIPRO vysoká kvalita bílkoviny * Vitamíny A, C, D, zinek a železo obsah ve shodě s legislativou Na základě nejnovějších vědeckých poznatků je pro kojeneckou výživu klíčová kvalita a množství bílkoviny *, která podporuje optimální růst a vývoj dítěte. Proto jsme vyvinuli OPTIPRO, nejlepší bílkovinu na našem trhu **. * Prof. Koletzko B. The role of protein for long-term healthy growth. NNI meeting, květen 2014 ** von Berg et al. GINI Study 2003, 2007, 2008, 2010 Důležité upozornění: Kojení je pro vaše miminko to nejlepší. Pokud již nechcete nebo nemůžete kojit, vybírejte náhradní kojeneckou výživu po poradě s vaším pediatrem. Tento výrobek doporučuje Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR.

9

10 ORGANIZAČNÍ INFORMACE DŮLEŽITÁ DATA 31. srpna 2015 Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku října 2015 XXXI. NEONATOLOGICKÉ DNY REGISTRAČNÍ POPLATKY Registrační poplatky Úhrada do Úhrada od Lékař/ka 1 600,- Kč 1 900,- Kč Lékař/ka do 35 let 1 400,- Kč 1 700,- Kč Všeobecná sestra, porodní asistentka 1 400,- Kč 1 700,- Kč Student/ka do 26 let 300,- Kč 450,- Kč * Student se na požádání prokáže u registrace ISIC kartou nebo jiným potvrzením o studiu. V ceně registračního poplatku jsou: vstup na kongres a výstavu firem, Pre-sympozium a uvítací koktejl, kongresové materiály a jmenovky, sborník přednášek, obědy a občerstvení o přestávkách. STRAVOVÁNÍ Občerstvení o přestávkách foyer, kongresový sál I. O přestávkách kongresu bude podáváno malé občerstvení a káva, voda bude k dispozici po celou dobu konání kongresu. Oběd menu (polévka, výběr ze dvou druhů hlavního jídla a nápoj). Obědy budou vydávány v prostorách Hotelu Moskva. Oběd a registrovaný účastník Oběd a doprovodná osoba / 1 oběd UVÍTACÍ VEČER středa, Uvítací večer PRE-SYMPOZIUM v Likérce Rudolfa Jelínka. Po přednáškách bude připraveno malé občerstvení a kulturní program. Pro registrované je vstup zdarma. Kapacita sálu Pre-sympozia je omezená. 0,- Kč 150,- Kč Prohlídka Likérky Rudolfa Jelínka v rámci uvítacího večera 100,- Kč Pouze pro registrované účastníky uvítacího večera. Kapacita omezena limitovaný počet účastníků. Délka programu cca 50 minut (doprovodný program večera Likérka Rudolfa Jelínka není součástí registračního poplatku hradí se samostatně). Prohlídky budou probíhat od hodin po skupinách po celou dobu uvítacího večera. Informaci o zařazení do skupiny obdržíte u registrace. Doprava na uvítací večer zajištěna kongresovými autobusy. Společenský večer si prosím rezervujte při Vaší registraci na kongres. Nebude-li objednán, účastníkům nevzniká nárok na společenský večer. SPOLEČENSKÝ PROGRAM čtvrtek, Společenský večer, Hotel Moskva 600,- Kč Společenský večer s programem, občerstvení formou teplého a studeného bufetu, nápojový bar. Program večera bude připraven dle požadavků zadavatele. DOPROVODNÝ PROGRAM čtvrtek, Správní budova č. 21 Zlínský mrakodrap 20,- Kč Možnost prohlídky Baťovy kanceláře a možnost vyjet výtahem z kanceláře na vrchol budovy. Z mrakodrapu je nádherný výhled na celý Zlín. Délka prohlídky je cca 20 minut čtvrtek, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Muzeum T. Bati 129,- Kč Expozice muzea představuje historii firmy Baťa. Délka prohlídky je cca 50 minut bez průvodce. Doprava na doprovodný program je zajištěna kongresovými autobusy od Hotelu Moskva. Kapacita doprovodného programu je omezena.

11 Doprovodné programy si prosím rezervujte při Vaší registraci na kongres. Nebudou-li objednány, účastníkům nevzniká nárok na doprovodný program. Uvedené poplatky registrace, stravování, společenský večer a doprovodný program jsou včetně 21 % DPH. Stravování, společenský večer a doprovodný program si prosím rezervujte při Vaší registraci na kongres. UBYTOVÁNÍ SE SNÍDANÍ HOTEL MOSKVA**** Náměstí Práce 2512, Zlín, Poloha GPS souřadnice: N, E Jednolůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 1 800,- Kč Dvoulůžkový pokoj /1 lůžko /1 noc 1 000,- Kč HOTEL GARNI ZLÍN*** Náměstí T. G. Masaryka 1335, Zlín (vzdálenost cca 130 m od místa konání) Poloha GPS souřadnice: N, E Jednolůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 1 100,- Kč Třílůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 600,- Kč Dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 680,- Kč Čtyřlůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc 525,- Kč V hotelech jsou snídaně podávány formou teplého i studeného bufetu. Pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou, hydromasážní vanou nebo sprchovým koutem a WC, TV se satelitním příjmem, telefonem, připojením k internetu přes pevný kabel nebo WI-FI zdarma. DŮLEŽITÁ INFORMACE K REZERVACI A ÚHRADĚ UBYTOVÁNÍ Ubytování si prosím rezervujte při Vaší registraci na kongres. Vaši objednávku po odeslání Vaší registrace považujeme za závaznou. Žádáme Vás o provedení úhrady ubytování nejpozději do 7 dnů po provedení Vaší objednávky. Zaplacené ubytování bude při Vašem příjezdu rezervováno v hotelové recepci na Vaše jméno. Ceny ubytování jsou uvedeny včetně 15% DPH. REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI ON-LINE Na stránkách Menu vlevo: REGISTRACE přihláška a informace Registrace on-line. Zde vypište formulář Registrace on-line, objednejte si prosím veškeré, Vámi požadované služby. Po odeslání je možno formulář uložit nebo vytisknout. Po obdržení Vaší registrace Vám bude nejpozději do 3 pracovních dnů, na Vámi zadaný , zasláno potvrzení Vaší závazné objednávky s předpisem a informacemi k platbě. Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a ové adresy. ÚHRADA REGISTRAČNÍCH POPLATKŮ, UBYTOVÁNÍ, SPOLEČENSKÉHO A DOPROVODNÉHO PROGRAMU Úhradu plateb proveďte, prosím, co nejdříve na účet firmy BOS. org s. r. o.: UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Číslo účtu: /2700 Variabilní symbol: Konstantní symbol: 0308 IČ: , DIČ: CZ Do zprávy pro příjemce uveďte prosím Vaše jméno a příjmení. Bankovní převod EUR ze Slovenské republiky Název banky: FIO banka, a. s. Adresa banky: V Celnici 1028/10, Praha 1, Czech Republic Adresa majitele účtu: BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, Ústí nad Labem, Czech Republic Číslo účtu: /8330 Variabilní symbol: IBAN: CZ SWIF/BIC: FIOBCZPPXXX

12 Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení a jméno účastníka. Pro platby ze zahraničí použijte přepočet banky ČSOB dle aktuálního denního kurzu DEVIZY NÁKUP. Zde je k dispozici odkaz na kurzovní lístek: Platba ze SR se zadává jako vnitrostátní převod (odpadají poplatky za zahraniční platbu). Poplatky budou zaslány na účet vedený v CZK, Fio banka provede automaticky konverzi prostředků aktuálním kurzem ČSOB banky. Doklad o zaplacení předložte na požádání u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad. Ceny ubytování jsou uvedeny včetně 15% DPH, ostatní poplatky jsou včetně 21% DPH STORNO POPLATKY Registračního poplatku a ubytování do bez storno poplatků od do storno poplatek 60 % z objednané služby od storno poplatek 100 % z objednané služby Společenského a doprovodného programu do bez storno poplatků od storno poplatek 100 % ze stornované objednávky Vrácení poplatků Storno v termínu bez storno poplatků jednorázový administrativní poplatek 100,- Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet. Storno v termínu se storno poplatky po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na účet, z kterého byla uhrazena Vaše platba. DOPRAVNÍ SPOJENÍ Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín tel.: , fax: , GPS: N , E JAK SE DOSTANETE DO HOTELU MOSKVA: Veřejná doprava Nejbližší autobusová zastávka: Zlín autobusové nádraží (3 minuty chůze) Nejbližší vlakové nádraží: Zlín střed (3 minuty chůze) Nejbližší trolejbusová zastávka: náměstí Práce linky č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 (2 minuty chůze) Automobilem Příjezd ze směru Praha, Brno po dálnici D1: po dálnici D1 jeďte směrem na Kroměříž Hulín Otrokovice Zlín v Hulíně jeďte výjezdem 265 na R55 do Otrokovic směrem na Uherské Hradiště/Zlín pokračujte po R55 a dále po silnici 55 najeďte na silnici 49 a ve Zlíně pokračujte stále rovně po silnici 49 projedete kolem Intersparu, Nemocnice Atlas a na světelné křižovatce u 21. budovy (Baťův mrakodrap) odbočíte doprava a po pár metrech před Velkým kinem odbočte doleva. Příjezd ze směru Ostrava, Český Těšín po E462: z Příboru jeďte směrem na Nový Jičín Valašské Meziříčí Vsetín Vizovice z Vizovic pokračujte po ulici Vizovická, jeďte stále rovně po silnici I. třídy třída Tomáše Bati až do centra města, zahněte doleva na druhé odbočce za Kongresovým centrem a Univerzitou Tomáše Bati a opět odbočte doleva před Velkým kinem 2. varianta cesty: jeďte po dálnici D1 přes Nový Jičín, Hranice, sjeďte z dálnice na Přerov pokračujte přes Hulín a Otrokovice až do Zlína

13 Příjezd ze směru Bratislava po dálnici D1 po D1 směr Piešťany, Trenčín na 126 km sjeďte z dálnice směrem na hraniční přechod Starý Hrozenkov-Drietoma a pokračujte až do Uherského Brodu z Uherského Brodu přes Biskupice, Bohuslavice u Zlína, Březnice jeďte až do Zlína při vjezdu do Zlína uvidíte po levé straně Sportovní halu, pokračujte 500 m rovně a u Velkého kina před světelnou křižovatkou odbočte doprava DOPRAVA KONGRESOVÝMI AUTOBUSY NA PRE-SYMPOZIUM A UVÍTACÍ VEČER Středa ODJEZD ODKUD KAM hodin Hotel Moskva Likérka Rudolfa Jelínka hodin Likérka Rudolfa Jelínka Hotel Moskva hodin Likérka Rudolfa Jelínka Hotel Moskva MAPA MÍSTA KONÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 3 2 směr z Ostravy a Vsetína směr z D1 a Otrokovic 5 1 směr z Bratislavy a Uherského Brodu Hotel Moskva náměstí Práce 2512, Zlín Tel.: , Fax: GPS: N , E Hotel Moskva a Hotel Garni 2 Autobusové nádraží 3 Vlakové nádraží 4 Trolejbusová zastávka náměstí Práce 5 Velké kino Zlín 6 Univerzita Tomáše Bati Zlín 7 Baťův mrakodrap (21. budova) 8 Kongresové centrum

14 Organizujeme pro Vás» konference» kongresy» sympozia» semináře BOS. org s. r. o. Kekulova 38, Ústí nad Labem telefon: , fax: Kancelář Praha: U Michelského mlýna 1535/8a, Praha 4 telefon: , fax: Kancelář Ostrava: FN Ostrava - Dům sester, 17. listopadu 1790/ Ostrava-Poruba telefon: , fax:

15 Sortiment kojenecké výživy HiPP NE (Nährstoff Ergänzung - Výživový doplněk) K doplnění tekutin a energie v prvních dnech života zdravých novorozenců Nízká osmolarita prevence osmotických průjmů Hypoalergenní 1 extenzivní hydrolyzát Bez kaseinu Bez lepku, sacharózy a fruktózy LCP* Inspirováno kolostrem m HiPP 1 BIO Combiotik ik 2 GOS přírodní kultury mléčného kvašení** LCP* Optimální obsah bílkovin 1,89 g/100 kcal Kvalitní bílkovina α-laktalbumin Klinicky pokázané 3 HiPP HA 1 Combiotik 2 GOS přírodní kultury mléčného kvašení** Hypoalergenní 4 extenzivní hydrolyzát LCP* ŠTĚPENÁ BÍLKOVINA hypoalergenní V ĚDECK Y O V ĚŘEN O4 * LCP nenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem, které jsou obzvláště důležité v prvních dnech života, protože v tomto období si kojenci nedokáží sami vytvořit dostatečné množství; ** L.fermentum hereditum CECT5716; GOS - galaktooligosacharidy (z mléčného cukru laktózy) 1. Academy of Breastfeeding: Hospital Guidelines for the Use of Supplementary Feedings in the Healthy Term Breastfed Neonate, Breastfeeding Medicine 4, 2009, Kojenecké výživy HiPP Combiotik v práškové formě obsahují přírodní kultury mléčného kvašení (L. fermentum hereditum CECT5716), které byly originálně získány z mateřského mléka. Mateřské mléko obsahuje velké množství přírodních kultur, které se mohou individuálně lišit. 3. Fleddermann M et al. Clin Nutr 2014; 33: Nentwich et al.: Klin Pädiater 2009; 221: Důležité upozornění: Doplněk výživy HiPP NE pro podávání per os slouží k doplnění energie a tekutin během prvních dnů života novorozenců. HiPP NE by měl být vždy podáván až po přiložení. Kojení je nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců. Vyvážená strava během těhotenství a po porodu je prospěšná pro kojení. Každá žena, která zvažuje přestat kojit, by měla být informována, že toto rozhodnutí lze těžko změnit. Je důležité, aby si kojící žena uvědomila, že krmení náhradní výživou omezí tvorbu mateřského mléka. Kojenecká výživa by měla být používaná na doporučení lékaře. Je důležité dodržovat způsob přípravy, uchovávání a skladování kojenecké výživy, aby nedošlo k ohrožení zdraví dítěte. Způsob použití a další info na obalech a webových stránkách. Potravina pro zvláštní výživu. Počáteční kojenecká výživa. Materiál je určen pro odbornou veřejnost.

16

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 19. 21. června 2014, Praha Program sjezdu www.bos-congress.cz/oft2014 www.oft2014.cz

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

2. KONGRES ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY

2. KONGRES ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP pořádá 2. KONGRES ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY 5. červen 2015, Praha FINÁLNÍ

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

Více

Beskydský pediatrický den 2013

Beskydský pediatrický den 2013 Česká pediatrická společnost ČLS JEP Beskydský pediatrický den 2013 7. června 2013 Hotel Eroplán Rožnov pod Radhoštěm Pod záštitou: Nemocnice ve Frýdku-Místku Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz/bpd2013

Více

Beskydský pediatrický den

Beskydský pediatrický den www.bos-congress.cz/bpd2012 Česká pediatrická společnost ČLS JEP Beskydský pediatrický den 23. března 2012 Hotel Hukvaldy Hukvaldy Sympozium lékařů a sester Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si

Více

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 20. 21. 3. 2015 Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem FINÁLNÍ PROGRAM www.bos-congress.cz/sad2015 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 20. 21. 3. 2015, Clarion Congress Hotel, Špitálské

Více

21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015

21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015 Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádá 21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015 Krajský úřad Ústeckého kraje Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz/pdul2015

Více

2. KONGRES ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY

2. KONGRES ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP pořádá 2. KONGRES ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY 5. červen 2015, Praha FINÁLNÍ

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky 8. 10. října 2010 Praha, hotel Pyramida II. oznámení 2 Vážené kolegyně a kolegové, velmi si vážíme cti pořádat jubilejní XX. konferenci

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. pořádají

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. pořádají Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha pořádají Sympozium lékařů Sympozium sester XII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ DNY 14. 15. března

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

ODHM IV. OSTRAVSKÉ DNY 2014 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM IV. OSTRAVSKÉ DNY 2014 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o., Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP, Katedra biomedicínských oborů, Lékařská

Více

VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN

VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS.org s. r. o. pořádá sympozium lékařů a sympozium sester VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN 31. května 2014 Kongresové centrum Babylon, Liberec

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

XIV. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY

XIV. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové pořádají Hotel Pod Věží Velké náměstí 165 Hradecká kulturní a vzdělávací společnost Adalbertium Československé armády 300 Penzion

Více

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. ve spolupráci

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. ve spolupráci Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha ve spolupráci s Ústavem všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze pořádají XI. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ

Více

16. PEDIATRICKÝ DEN. 30. května 2009. pořádá. Sympozium lékařů. Sympozium sester. Česká pediatrická společnost ČLS JEP

16. PEDIATRICKÝ DEN. 30. května 2009. pořádá. Sympozium lékařů. Sympozium sester. Česká pediatrická společnost ČLS JEP Česká pediatrická společnost ČLS JEP Dětská klinika IPVZ, Krajská zdravotní, a. s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. pod záštitou senátora parlamentu ČR MUDr. Pavla Sušického hejtmanky Ústeckého

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

Výživa napříč medicínou: Vyplatí se investovat do kvalitní výživy? XXIII. neonatologické setkání XVII. Hanákovy dny PROGRAM

Výživa napříč medicínou: Vyplatí se investovat do kvalitní výživy? XXIII. neonatologické setkání XVII. Hanákovy dny PROGRAM Výživa napříč medicínou: Vyplatí se investovat do kvalitní výživy? XXIII. neonatologické setkání XVII. Hanákovy dny PROGRAM OREA Hotel Devět Skal, Sněžné Milovy 5.-7. 6. 2015 www.hanakovydny2015.cz XXIII.

Více

47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014

47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014 BIOLAB 2014 47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014 pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Svatopluka Němečka, MBA děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Více

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2011/č. 148-149

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2011/č. 148-149 Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2011/č. 148-149 Z akce předávání Ceny Mosty 2010 Z OBSAHU: Benefiční akce 2011 - Aktuální akce - Sestra roku - Cena Mosty Mezinárodní onkologický kongres

Více

XXII. kongres. České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně. 22. 25. listopadu 2015 Kongresové centrum Praha Praha, 5. května 1640/65, Praha 4

XXII. kongres. České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně. 22. 25. listopadu 2015 Kongresové centrum Praha Praha, 5. května 1640/65, Praha 4 XXII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 22. 25. listopadu 2015 Kongresové centrum Praha Praha,

Více

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. GYN-E-Centrum Ústí nad Labem SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 23. 25. dubna 2010 Hotel Fit

Více