Rok 2010 přinesl řadu změn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 2010 přinesl řadu změn"

Transkript

1 LEDEN/2011zpravodaj Ročník XXXIV S L A V I Č Í N S K Ý PF 2011 Autor kresby: Jana Šuráňová, studentka Gymnázia Jana Pivečky Tak už zas se loučíme se starým rokem, čas dál bláznivě letí. Na zdraví si připijme nějakým mokem šampus budou dospělí, nealko děti. Zdali pak vloni všechno nám vyšlo chtěli jsme zdraví bylo nám dáno? A co to štěstí i ono k nám přišlo? A taky vše, co bylo nám přáno? Každému život rozdílně měří, každý po svém hodnotí. Někdo štěstí má, jiný v ně věří, další se za ním zas marně lopotí. Jeden má za štěstí ráno vstát z postele, druhý když vydělá peněz dvě truhly. Dalšímu stačí brát život vesele, třeba když rozchodí nohy, co ztuhly. Přejme v novém roce každému to jeho štěstí, ať má, co mu chybí, tlustému, tenkému, velkému, malému, splnění přání a ne jenom kdyby! Takže nový roku, čekáme jen dobré zprávy, že všichni jsme šťastni, všichni jsme zdrávi, a společně čekáme, že už za rok jen zas na vše dobré si připijem! Ing. Jaroslav Končický, starosta Rok 2010 přinesl řadu změn Na konci roku bývá dobrým zvykem provádět rekapitulaci toho, co se nám podařilo a co ne. A také kam směřovat své kroky v roce příštím a stanovit si, jaké budou cíle krátkodobé, a na čem intenzivně zapracovat z cílů dlouhodobějších. Rok 2010 byl, z pohledu evropských dotací, pomyslnou polovinou stávajícího plánovacího období EU. A z našeho pohledu i reálnou, protože část projektů byla dokončována, jiné začínaly či probíhaly, o dotaci na další projekty jsme se ucházeli a současně plánovali, na které projekty bychom ještě mohli dotace získat. Mezi projekty dokončovanými byla cyklostezka Slavičín-Nevšová-Luhačovice a také projekt Jak to dělali naši staříčci, kterým jsme završili rekonstrukci městského muzea dotvořením dalších expozic a venkovních prostor. Z Operačního pro- Desetiletý Slavičan Možná by měl nadpis znít Slavičan desetiletý. Jednak je to češtinářsky správněji a jednak takto nadpis zní spíše jako začátek nějaké policejní svodky, která popisuje třeba případ, že jistý nejmenovaný desetiletý Slavičan něco spáchal. Na druhou stranu on ten skutečný desetiletý Slavičan (samozřejmě cimbálová muzika) vlastně něco spáchal. Byl to společný koncert se skupinou Fleret a Jarmilou Šulákovou při příležitosti 10. výročí cimbálové muziky Slavičan a křtu 2. DVD, který se konal v Sokolovně v sobotu Gratulantů byla plná Sokolovna, a tím hlavním právě Fleret a nestárnoucí Jarmila Šuláková. Písničky nové, i tradiční hitovky, všechny zahrané a zazpívané tak, jak jsme zvyklí s radostí a kumštem. Všichni muzikanti bavili nejen posluchače, ale také sami sebe. Úvod a konec koncertu obstaral oslavenec, tedy Slavičan. Připojme se ke slovům díků Aleši Ptáčkovi a všem muzikantům, kteří ve Slavičanu působili a působí. Popřejme do další desítky let hodně krásných písniček a úspěšných vystoupení. A samozřejmě taky hodně zdraví to potřebuje přece každý, muzikanty nevyjímaje. Ing. Jaroslav Končický, starosta gramu životní prostředí jsme získali dotace na akce Zateplení MěÚ Slavičín (dotace ve výši 2,54 mil. Kč) a Zateplení nemocnice Slavičín (dotace ve výši 1,48 mil. Kč). Realizací těchto projektů získají dotčené nemovitosti města nejen novou fasádu, ale bude docházet k významným úsporám tepelné energie. Operační program životní prostředí přispívá také na akci Regenerace zámeckého parku (dotace ve výši 1,57 mil. Kč). Tento projekt byl zahájen v listopadu 2010 a po mnoha desetiletích přinese komplexní údržbu a ošetření stromů, vykácení starých a nemocných stromů a výsadbu nových. A ještě jednou nám Operační program životní prostředí přispěje na kompletní rekonstrukci sběrného dvora odpadů v areálu Služeb města Slavičína (dotace ve výši 7,48 mil. Kč). Pokračování na str. 2 Město Slavičín ve spolupráci se SOŠ Slavičín a Zahrádkářským sdružením Vlára Vás srdečně zve na tradiční PLES MĚSTA v sobotu 29. ledna 2011 v sále Sokolovny. Hudba: FOCUS-ROCK Začátek: 20 hodin Předtančení: Orientální tance dětí DDM Slavičín Tombola Vstupné 100 Kč (večeře není v ceně) Předprodej vstupenek s místenkou a příp. večeří v Městském infocentru tel.: www. mesto-slavicin. cz

2 2 Ptají se lidé Byl jsem se zeptat, jak je to s mou žádostí na přidělení městského bytu a bylo mi řečeno, že byl zrušen pořadník. Proč? O zrušení pořadníku rozhodla rada města , proto jsme toto rozhodnutí ještě nestihli prezentovat. Hlavní důvody ke zrušení pořadníku jsou dva. Za prvé pořadník přestal plnit svou funkci. V posledním období bylo z pořadníku vyřazeno mnoho žádostí žadatelé většinou z ekonomických důvodů byty odmítali, takže z pořadníku zbylo jen torzo. Pořadník tak přestal plnit svou funkci pronajímat byty těm, kteří je skutečně potřebují. Důvod druhý rada města chce jít jinou cestou. Na každý uvolněný byt bude vypsán záměr a každý občan má možnost se o pronájem bytu zajímat. Byty budou většinou pronajímány buď tržně (za tržní nájemné) nebo sociálně (v potaz bude brána sociální situace zájemce). Ve stadiu příprav je také návrh na vyčlenění některých bytů jako bytů startovacích tedy pro mladé rodiny. Dnes už totiž není ve Slavičíně problém sehnat nájem bytu, ale problémem je zaplatit nájemné. Myšlenku startovacích bytů je ale potřeba řádně propracovat a tady jsme skutečně na začátku, ve stadiu zpracovávání návrhu. Jednověté resumé tedy zní pokud máte zájem o pronájem městského bytu, reagujte na zveřejňované záměry. Přemýšlím o bourání obchodu před radnicí. Nešlo by jej přeci jen zachovat, třeba ve formě přízemního objektu a ubourat sklady Variantní řešení prostoru před radnicí bylo diskutováno s veřejností před několika lety. Byly posuzovány návrhy, které prostor řešily s obchodem i bez něj, a zvítězila myšlenka demolice obchodu. Připravili jsme projekt a v létě 2010 byla podána žádost o dotaci. Systém přidělování dotace v regionálním operačním programu je dvoukolový. Obdrželi jsme zprávu, že jsme s naší žádostí v 1. kole uspěli. Znamená to žádost dopracovat a podat do 2. kola k definitivnímu schválení. To také nějakou dobu trvá, pak bude provedeno výběrové řízení na dodavatele a následně proběhne realizace. Přesný termín dnes ještě neznáme, ale bude to v roce Z uvedeného je jistě zřejmé, že dnes je pozdě na nějakou další diskuzi a případnou přípravu změn. Ing. Jaroslav Končický, starosta Ing. Pavel Pinďák, místostarosta Rozdělení funkční odpovědnosti ve volebním období V posledním zpravodaji roku 2010 jste jistě zaznamenali změny ve vedení města. Dovolte mi, abych Vám nyní představil rozdělení funkční odpovědnosti starosty a místostarosty v následujícím volebním období, které bylo vzato na vědomí Radou města Slavičín dne Starosta Ing. Jaroslav Končický ekonomika, finance a majetek města, územní plánování, rozvoj města a investiční výstavba, veřejně prospěšné služby a koordinace činností Služby města Slavičína, s. r. o., bydlení a koordinace činností společnosti BTH Slavičín, spol. s r. o, koordinace činností společnosti Skládka odpadů Slavičín s. r. o., kultura a sport, telekomunikace a informatika, bezpečnost a pořádek, městská policie, doprava Gesce za činnost výborů a komisí finanční výbor, komise dopravy, komise kulturní a sportovní, Fond rozvoje bydlení Místostarosta Ing. Pavel Pinďák školství, výchova a vzdělávání, životní prostředí a zemědělství, vodní a odpadové hospodářství, lesní hospodářství, koordinace činností společnosti Slavičínské lesy, s. r. o., zdravotnictví a koordinace činností organizace Městská nemocnice Slavičín, zaměstnanost a podnikání, koordinace činností společnosti Regionální centrum kooperace, a. s., bytové družstvo Centrum Slavičín, cestovní ruch, sociální věci a pečovatelská služba, požární ochrana, koordinace činností SDH a HZS Gesce za činnost výborů a komisí kontrolní výbor, osadní výbory Závěrem Vám chci popřát do nového roku 2011, aby každý den byl naplněn radostí, štěstím a pohodou a po celou dobu Vás provázelo pevné zdraví! Ing. Pavel Pinďák, místostarosta Rok 2010 přinesl řadu změn Dokončení ze str. 1 Regionální operační program nám zase pomohl zahájit rekonstrukci Horákovy vily (dotace ve výši 7,39 mil. Kč), která bude probíhat až do poloviny roku Z téhož zdroje bude kofinancován projekt, kterým bude změna prostoru před radnicí. Zde proběhne demolice staveb, výstavba nových parkovacích stání, bude řešena nová autobusová zastávka, rekonstrukce chodníků a zeleně. Projekt se dotýká také zahrady Horákovy vily podrobněji o tomto ale někdy jindy. Ze Státního zemědělského intervenčního fondu byly podpořeny projekty úpravy veřejného prostranství v Divnicích (dotace ve výši 499 tis. Kč), rekonstrukce autobusové zastávky Slavičín-Vlára (dotace 441 tis. Kč) a také oprava lesní cesty Kolelač (dotace 2,07 mil. Kč), kterou realizovaly Slavičínské lesy, s. r. o. Z národních zdrojů byla realizována závěrečná 5. etapa regenerace panelového sídliště Malé Pole (dotace ve výši 3,93 mil. Kč). Tato etapa byla zaměřena na poslední neupravenou část sídliště a přinesla výstavbu parkovacích míst, opravu chodníků, veřejného osvětlení nebo výstavbu dětského hřiště. Státní fond dopravní infrastruktury dotací ve výši 3,8 mil. Kč přispěl na vybudování cyklostezky Slavičín-Hrádek. Tato cyklostezka se stala vítanou spojnicí Slavičína s Hrádkem a byla občany využívána ještě dávno před tím, než na ní byl zahájen provoz. Pokračovali jsme také v odstraňování bariér pro osoby s omezenou schopností pohybu. Pro vozíčkáře, ale také pro všechny, kterým dělá chůze do schodů problémy, byl v budově radnice vybudován výtah. Na jeho výstavbu přispělo Ministerstvo zdravotnictví ČR částkou 2,51 mil. Kč. Národní program mobility pro všechny nám také pomohl s výměnou vstupních dveří do polikliniky a úpravou venkovního chodníku (dotace 170 tis. Kč). Z programu prevence kriminality MV ČR jsme získali dotaci na výstavbu lezecké věže pro starší děti (390 tis. Kč), která byla postavena na hřišti vedle ZŠ Vlára, a také na bezpečnostní stojany na kola (80 tis. Kč). Samozřejmě ne na všechno lze získat dotaci. Bylo nutno postavit novou lávku přes Říku, protože ta stará už byla ve špatném stavu (náklad 552 tis. Kč). Nezbytné byly také úpravy parkoviště vedle Záložny, kde byl stav povrchu skutečně úděsný. Nové parkoviště v zámkové dlažbě nás přišlo na 658 tis. Kč. Většími úpravami prošlo také parkování na sídl. Vlára v ul. K Hájenkám, kde jsme nákladem 720 tis. Kč vystavěli parkoviště se šikmým stáním. Tím došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti pohybu osob i vozidel v této ulici. Nového kabátu se dostalo kuželně v zámeckém parku (250 tis. Kč). Hospoda v Divnicích byla komplexně zateplena vč. výměny oken, v Hrádku a v Divnicích byla postavena hřiště pro menší děti, v Nevšové byl rozšířen rozhlas a instalován měřič rychlosti, opravovány byly také sakrální památky atd. Myslím, že výčet akcí už bychom mohli ukončit a ještě se ve stručnosti podívat na akce, které budeme zahajovat v roce Zcela jistě bude probíhat oprava mostu u obchodu v Nevšové, budou spuštěny projekty rekonstrukce sběrného dvora na Službách města Slavičína a regenerace prostoru před radnicí, bude také realizován velký projekt napojení sídliště Vlára na kotelnu sídl. Malé Pole. V rámci projektu přibude na kotelně další kotel na dřevní štěpku, bude postaven tepelný kanál na sídl. Vlára a bytové domy, které jsou napojeny na dodávku centrálního tepla získají vlastní předávací stanice. Rádi bychom provedli zateplení dalších budov města. Požádáno máme, ale výsledek ještě neznáme. Rozvoj města je samozřejmě odvislý od finančních prostředků, které je možno investovat. Část jich nabízí daňové příjmy města. Tady se těšíme, že bude změněno rozpočtové určení daní a město tak dostane na rozvoj více peněz. V současné době však drtivá většina financí na rozvoj pochází ze zdrojů EU. Je naším úkolem tyto zdroje v maximálně možné míře využít, protože není daleko doba, kdy tyto zdroje vyschnou. Jak na tom bude rozpočet města na rok 2011, se dozvíme jako tradičně v měsíci únoru. Ing. Jaroslav Končický, starosta

3 3 Leden/2011 Finanční úřad v Luhačovicích upozorňuje Od nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. V této souvislosti upozorňujeme na 250 daňového řádu, který přináší sankci pokutu za opožděné tvrzení daně (tj. daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, hlášení, vyúčtování, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování ). Daňovému subjektuvzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů. Plátci daně vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li hlášení, vyúčtování, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů. Je stanoven nový princip výpočtu sankce včetně jejího horního i dolního limitu. Minimální výše je vždy 500 Kč, a to i v případech opožděného tvrzení daně s nulovou daňovou povinností. Výše uvedené upozornění se týká nejen podnikajících fyzických a právnických osob, ale i neziskových organizací a občanů, jimž vznikla povinnost podat daňové přiznání např.: k dani z nemovitostí (dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo ke změně v osobě poplatníka) k dani z převodu nemovitostí (při prodeji nemovitostí, směně apod.) k dani darovací (např. nabyvatelé bytů do osobního vlastnictví z bytového družstva, některé smlouvy o vypořádání podílového spoluvlastnictví apod.) k dani dědické (dědictví ve III. příbuzenské skupině) Podáním v zákonné lhůtě předejdete uložení této sankce! Ing. František Špaček, ředitel FÚ v Luhačovicích Svoz tříděného odpadu Plasty (žluté pytle) , 8. 2., 9. 3., 6. 4., 2. 5., Papír (modré pytle) + nápojové kartony (oranž. pytle) 3. 1., , , , , Sklo (zelené a bílé pytle) třídit na bílé a barevné 9. 2., , Zprávy z radnice Zastupitelstvo města Slavičín na svém II. zasedání mj.: schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města Charitě sv. Vojtěcha Slavičín, ve výši Kč na financování vlastního podílu finančních prostředků při realizaci projektu Pomáháme lidem pomozte nám základní ukazatele rozpočtového provizoria města Slavičín od částku Kč na udělení grantů z rozpočtu města v roce 2011 a udělení grantů města Slavičín na rok 2011 název nově vzniklé ulice v lokalitě Podsedky Pod Střelnicí název ulice navazující na ulici Dlouhou v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze Polní jmenovalo členy výborů ve složení: finanční výbor předseda: Josef Číž členové: Ing. Marie Šmotková, MVDr. Stanislav Dolenský, Rostislav Jadavan, Hana Měřičková, Mgr. Jana Studeníková, Miroslav Bartoš tajemník: Ing. Miroslava Studénková kontrolní výbor předseda: Mgr. Ervín Haraga členové: Zdeněk Fiala, Ing. Josef Sedlář, Petr Kovařík, Ing. Miroslav Kadlec, Ing. Pavel Suchánek tajemník a člen: Ing. Alois Studeník určilo členy osadního výboru Hrádek na Vlárské dráze Vlastimil Častula, Eva Röderová, Josef Švajda, Josef Pokorný, Bronislav Frajt, Jiří Havlín, Petr Vincour, Miroslav Juřík, Robert Stejskal členy osadního výboru Divnice Ing. Antonín Gbelec, Jaroslav Urbaník, Josef Šimčík, Josef Pešek, Josef Zvoníček, Jaroslav Mana ml., Roman Dostál, Pavel Fojtík, Luboš Silbrník členy osadního výboru Nevšová Ing. Pavel Hrbáček, Ing. Vladimír Vašička, Jarmila Kovářová, Bronislav Münster, Mgr. Naděžda Zemánková, PhDr. František Anders, Jaroslav Remeš, Jana Drgová, Josef Münster zvolilo předsedou osadního výboru Hrádek na Vl. dráze Jiřího Havlína předsedou osadního výboru Divnice Ing. Antonína Gbelce předsedkyní osadního výboru Nevšová Mgr. Naděždu Zemánkovou Rada města Slavičín na své 1. a 2. schůzi mj.: zřídila pro volební období Komisi dopravy ve složení předseda: Jiří Juřík členové: Karel Garaja, Ing. Pavel Suchánek, Jiří Vašička, Jan Koudela, Bc. Rostislav Studeník, tajemník a člen: Bohuslav Pjajko Komisi kulturní a sportovní ve složení předseda: PaedDr. Petr Navrátil členové: Mgr. Aleš Ptáček, František Slovák, Jaroslav Kučera, Petr Koseček, Josef Floreš, Miloslav Sláčík, Miroslav Brzobohatý tajemník a člen: Marie Studeníková Komisi likvidační ve složení předseda: Ing. Jaroslav Končický členové: Zdeněk Šiška, Ing. Lubomír Floreš, Zdeněk Fiala, Zdeněk Durďák, Vincenc Lukáš, Vlastimil Saňák tajemník: Magdalena Saňáková Komisi pro občanské záležitosti ve složení předseda: Bohumila Šuráňová člen: Mgr. Jana Adámková tajemník a člen: Marie Spurná rozhodla o zadání zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž: Interiérové protipožární dveře na radnici za cenu obvyklou ve výši ,20 Kč vč. DPH uchazeči VADEO VALACHIA, s. r. o., Horní Lideč o zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci: Divnice úprava veřejného prostranství za cenu obvyklou ve výši ,20 Kč vč. DPH uchazeči Služby města Slavičína, s. r. o., Slavičín o zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci: Mobilita pro všechny - II. etapa, Budova radnice za cenu obvyklou ve výši Kč vč. DPH uchazeči AG STAVING, s. r. o., Slavičín o zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci: Úpravy budovy radnice za cenu obvyklou ve výši ,03 Kč vč. DPH uchazeči AG STAVING, s. r. o., Slavičín o zadání zakázky malého rozsahu na dodávky pro projekt: Památník českého a slovenského odboje, za cenu obvyklou ve výši Kč vč. DPH uchazeči Ladislav Vrána, Slavičín o zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce: Osvětlení interiéru radnice - 1. PP, 1. NP, 2. NP, 3. NP, chodby a schodiště za cenu obvyklou ve výši ,20 Kč vč. DPH uchazeči František Chmela, Slavičín o zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce: Sanace sesuvu v Nevšové I. etapa za cenu obvyklou ve výši ,95 Kč vč. DPH uchazeči RIS-MONT, s. r. o., Zlín-Louky schválila ceny za svoz odpadu v roce 2011 Úplné výpisy usnesení Zastupitelstva města Slavičín a Rady města Slavičín jsou k dispozici na Luděk Latinák, tajemník MěÚ Slavičín www. mesto-slavicin. cz

4 4 Zastupitelstvo města schválilo přidělení grantů na kulturní, sportovní a ekologickou činnost v roce 2011 TJ Sokol Nevšová Zajištění činnosti sportovního družstva, údržba areálu Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Basketbal 0 Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Basketbal Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Lehká atletika 30. ročník Běhu vítězství Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Florbal Sportovní kluby Slavičín, Školní ročník turnaje ve florbalu žen a juniorek Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Volejbal juniorky Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Volejbal muži Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Volejbal žačky Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Volejbal ženy Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Podpora při zajištění provozu sportovní haly Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Turistika Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 ASPV muži 0 Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 ASPV ženy Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Stolní tenis 40. ročník turnaje Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Stolní tenis Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Stolní tenis veteráni Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 SK JEREVAN Sportovní kluby Slavičín, Školní 29 Lyžování Zdeněk Šiška, U Zahrádek 476 JEREVAN CUP 13. ročník v nohejbale trojic a kuželkách TJ Divnice Činnost oddílu kopané Orel Slavičín, Osvobození 248 Turnaj v sálové kopané, 9. ročník Orel Slavičín, Osvobození 248 TJ Sokol Slavičín, K Hájenkám 345 Celoroční činnost oddílu sálové kopané a florbalu jednoty Orel Slavičín Celoroční činnost šachového odd. a soutěže pro mládež Ing. Milan Ptáček, Javorová II. 405 Fotbalová utkání Kuželkářský klub Slavičín Kyokushin Karate Klub Slavičín,, Slavičín Josef Zvoníček, Divnice 102, Slavičín Josef Zvoníček, Divnice 102, Slavičín Josef Zvoníček, Divnice 102, Slavičín Činnost oddílů Kuželkářského klubu Slavičín Činnost a vybavení oddílu Běh Po divnických vrchoch Turnaj v nohejbale Turnaj v badmintonu Ing. Eva Hubíková, Horní nám. 819 Cvičení rodičů a dětí předškolního věku Kynologický klub Slavičín Dotace na provoz kynologického klubu Luděk Maděrka, Divnice Koňské klání SemTamFór, o. s., Slavičín Slavičínské padající listí SemTamFór, o. s., Slavičín Celoroční činnost SemTamFór, o. s., Slavičín Valašské křoví Divadlo Pařez, Slavičín Činnost divadla Pařez v roce Jiřina Brlicová, Slavičín Činnost klubu důchodců Slavičín Ludmila Hromádková, Nevšová Klub důchodců Nevšová Mgr. Vlastislava Kubrychtová, Divnice Celoroční kulturní a společenská činnost Senior klubu Divnice Miroslav Juřík, Hrádek 48 Rozsvícení vánočního stromu v Hrádku Ing. Antonín Gbelec, Divnice Rozsvícení vánočního stromu v Divnicích SDH Nevšová 110 let založení SDH v Nevšové 0 SDH Divnice Kácení máje a den dětí SDH Divnice Tradiční fašankový průvod 0 SDH Slavičín Hasičská soutěž SDH Slavičín Fašanky Lenka Kovářová, Nevšová Rozsvícení vánočního stromu v Nevšové 2000 Miroslava Ševčíková, Nevšová 67 Dětský karneval 1500 Smíšený pěvecký sbor Cantare Festival amatérských pěveckých sborů Moravskotřebovské arkády Charita sv. Vojtěcha Slavičín Pokračování v tradici Charita sv. Vojtěcha Slavičín Canisterapie cesta úsměvu Klub přátel historie Slavičínska, Horní náměstí 102 UnArt Slavičín, Okružní 594, Slavičín UnArt Slavičín, Okružní 594, Slavičín Mateřské centrum Slavičín, o. s., K Hájenkám 354, Slavičín Celoroční činnost KPH Slavičínska Benefice bez bariér Evropský svátek hudby Miniškolička školička hrou Mateřské centrum Slavičín, o. s., K Hájenkám 354, Slavičín Mateřské centrum Slavičín, o. s., K Hájenkám 354, Slavičín Mateřské centrum Slavičín, o. s., K Hájenkám 354, Slavičín Nadace Jana Pivečky, Horní nám. 111 Přátelé z lásky - sdružení pro handicapované děti, Slavičín Přátelé z lásky - sdružení pro handicapované děti, Slavičín Přátelé z lásky - sdružení pro handicapované děti, Slavičín Mgr. Markéta Smílková, Slavičín Přednášky, besedy a vzdělání pro rodiče Dětské Olympijské hry Podzimní drakiáda s MC Pohádkový les Vánoční besídka Poznávací a vzdělávací den Rehabilitační pobyt pro handicapované děti a jejich rodinné příslušníky Slavičínský strom přání pro dětské domovy Bojkovice a Smolina Občanské sdružení R-Ego Činnost poradenského centra Základní umělecká škola Adventní koncerty ZUŠ Slavičín Základní umělecká škola Poznávací exkurze výtvarníků do Prahy 0 Gymnázium Jana Pivečky Slavičín Dramatický kroužek Gymnázium Jana Pivečky Slavičín Výstavy na GJP v roce Gymnázium Jana Pivečky Slavičín Beseda pro veřejnost s výstavou prací studentů Náš region očima zahraničních studentů Gymnázium Jana Pivečky Slavičín Majáles Gymnázium Jana Pivečky Slavičín Florbalový turnaj SOŠ Slavičín SOŠ Slavičín 9. ročník turnaje v nohejbale základních a středních škol 14. ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíkové ze Slavičína a okolí SOŠ Slavičín 17. ročník - Vánoční laťka Dům dětí a mládeže Slavičín 8. ročník Pohádkiády Dům dětí a mládeže Slavičín 4. ročník Běhu naděje Dům dětí a mládeže Slavičín Baví se celá rodina Dům dětí a mládeže Slavičín XI. ročník modelářské soutěže Slavičínský šikula Dům dětí a mládeže Slavičín Hasičský kroužek Slavičín Dům dětí a mládeže Slavičín Hasičský kroužek Nevšová Dětský národopisný soubor Slavičánek Cimbálová muzika Slavičan Polonéza Valašská sportovní liga - atletika Valašská sportovní liga - florbalový turnaj Mezinárodní sportovní den Mikulášská laťka Podpora spolupráce p s neziskovými ekologickými organizacemi ČSOP Kosenka, Veronica, sběrný dvůr Rumpold Rekonstrukce naučné stezky Slet čarodějnic Pohádková tělocvična Zlínský vorvaň Drakiáda 0 Čertoviny pro 1. stupeň ZŠ Slavičín a DD Smolina Sdružení rodičů ZŠ Slavičín-Vlára Dětský den a pouť ke Dni dětí Sdružení rodičů ZŠ Slavičín-Vlára Karneval na ledě pro širokou veřejnost Základní škola Slavičín - Malé Pole Putování s broučky a světluškami Základní škola Slavičín - Malé Pole Dětský karneval Základní škola Slavičín - Malé Pole Halloweenská párty Pavla Sudková, Nevšová 157, Slavičín Helpíkův pohár Myslivecké sdružení Nevšová Zvýšení úživnosti honitby Český svaz včelařů Chov zdravých včelstev MS Jamné Slavičín Zkvalitnění životního prostředí Myslivecké sdružení Hrádek na Vlárské dráze Zkvalitnění životního prostředí, chov srnčí zvěře, výsadba dřevin 2 500

5 5 Leden/2011 Výběrové řízení na pronájem bytu Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 2 v domě č. p. 17 ve Slavičíně, Hrádku na Vlárské dráze (nad prodejnou jízdních kol) jedná se o byt sestávající ze dvou pokojů, kuchyně, předsíně, komory, koupelny, WC, k bytu patří balkon a sklep celková podlahová plocha bytu včetně balkonu a sklepa činí 83,68 m 2 výše měsíčního nájemného činí Kč (bez záloh na náklady spojené s užíváním bytu) způsob vytápění plynové lokální topení Podmínky podání žádosti Žádost o nájem bytu může podat zletilý Výběrové řízení na pronájem bytu Město Slavičín nabízí do pronájmu byt č. 4 v domě č. p. 390 ve Slavičíně (nad prodejnou potravin paní Garajové) jedná se o byt sestávající z jednoho pokoje, kuchyně, předsíně, koupelny + WC, k bytu patří sklep celková podlahová plocha bytu včetně sklepa činí 33,29 m 2 výše měsíčního nájemného činí Kč (bez záloh na náklady spojené s užíváním bytu) způsob vytápění z rozvodů plynové kotelny v č. p. 389 Podmínky podání žádosti Žádost o nájem bytu může podat zletilý občan ČR způsobilý k právním úkonům a nemá vůči městu Slavičín, jím zřízeným organizacím a obchodním společnostem založených městem žádné závazky. Podmínky uzavření nájemní smlouvy Nájemní smlouva na byt bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku, poté může být prodloužena, pokud nebude nájemce v prodlení s úhradou za nájemné a služby spojené s bydlením a nebude porušovat podmínky smlouvy a příslušná ustanovení obč. zákona. Povinný obsah nabídky (přihlášky): jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, telefon, popř. žadatele. Žadatel (ka) ženatý (vdaná) uvede do přihlášky rovněž občan ČR způsobilý k právním úkonům a nemá vůči městu Slavičín, jím řízeným organizacím a obchodním společnostem založených městem žádné závazky. Podmínky uzavření nájemní smlouvy Nájemní smlouva na byt bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku, poté může být prodloužena, pokud nebude nájemce v prodlení s úhradou za nájemné a služby spojené s bydlením a nebude porušovat podmínky smlouvy a příslušná ustanovení obč. zákona Povinný obsah nabídky (přihlášky): jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, telefon, popř. žadatele. Žadatel (ka) ženatý (vdaná) uvede do přihlášky rovněž údaje druhého manžela a počet dětí. typ dosud užívaného bytu (podnájem, u rodičů atd.) uvedení počtu osob, které se nastěhují do nového bytu zdůvodnění žádosti Nabídky budou přijímány do osobně nebo poštou na adresu: BTH Slavičín, spol. s r. o., Mladotické nábřeží 849, Slavičín Rada města Slavičín si vyhrazuje právo při výběru nabídky upřednostnit žadatele, který má trvalé bydliště na území města Slavičín. Podrobnější informace je možno získat přímo na BTH Slavičín, spol. s r. o., nebo na tel.: údaje druhého manžela a počet dětí. typ dosud užívaného bytu (podnájem, u rodičů, atd.) uvedení počtu osob, které se nastěhují do nového bytu zdůvodnění žádosti Nabídky budou přijímány do osobně nebo poštou na adresu: BTH Slavičín, spol. s r. o., Mladotické nábřeží 849, Slavičín Rada města Slavičín si vyhrazuje právo při výběru nabídky upřednostnit žadatele, který má trvalé bydliště na území města Slavičín. Podrobnější informace je možno získat přímo na BTH Slavičín, spol. s r.o. nebo na tel.: Policie České republiky informuje Zajištění agresivní osoby v obci Petrůvka Dne v obci Petrůvka ohrožoval podnapilý muž svoji manželku. V době služebního zákroku mu bylo naměřeno 3,14 alkoholu. Podezřelá osoba byla policií zajištěna a následně umístěna na záchytnou stanici v PL Kroměříž. Ve věci je policií vedeno šetření pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití a celý případ byl oznámen k projedn dnání na Městský úřad ve Slavičíně. Požívání alkoholu mladistvými osobami Dne kontrolovala la hlídka policie ve Slavičíně skupinku čtyř mla ladi distvých osob, kdy u všech bylo zjištěno pož ožit ití alkoholu v rozmezí od 0,57 do 2,32. Dalším šetřením bylo zjištěno, že všic ichn hni požili slivovici, kterou přinesl jeden en z nic ich. Zjištěný přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniem emi byl s podezřelým projednán v blokovém říze zení ní. Zajištění agresivní osoby ve Slavičíně Dne napadl ve Slavičíně podnapilý muž svoji matku, kterou udeřil otevřenou dlaní do obličeje. Podezřelý byl silně opilý, kdy mu bylo naměřeno 2,76 alkoholu, a i za přítomnosti policie se choval velmi agresivně. Z uvedených důvodů policie podezřelého zajistila a následně umístila na záchytnou stanici v PL Kroměříž. Ve věci je policií vedeno šetření pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému souži žití tía cel elý příp ípad byl oznámen k projed edná nání ní na Měst stsk ský úřad ve Slav ičíně. Dopravní nehoda se smrtelným zraněním Dne doš ošlo ve Slavičíně na uli lici Osvobození v těsné blízkosti přechodu pro chod odce k dopravní neho hodě. Řidič osob obního motoro rové vého vozidla jedou oucí ve svém jíz dním pruhu od Slavi vičí čína Hrádk dku do centr a obce Slavičín tu sr azil svo vou levou před ní částí vozidla přec háze zejí jící cícho dkyn i, kte rá utrpěla smrt rtel elné zra raně nění. Ve věc i prov ádí šetř en í Služ užba kri rimi miná ln í po lici e a vyše šetř třov ován ání Zlín pro pod odez ezření ze spác áchá ní pře řeči činu usmrcení z ned edba balo lost sti dle 143/ 1, 2 trestního zákoník íku. Sprejerství V době od do poškod odil neznámý pacha hatel ve Slavičíně-Div iv- nicí cích ch vlako vou zastáv ku tím, že nastříkal spre rejem na beton onový ob jekt zas astávky nápi pis Anti tifa,ze zestr tropuvytrha hal os větlení, poš oško kodi l lavičk čku pro cest stuj ící a ohnu nul držá žák označníku zastávky. Poš oško koze zené spo polečnosti Správa železniční dopravní cesty Zlín tak způsobil škodu ve výši Kč. Policie ve věci provádí šetření pro podezření z přečinu poškození cizí věci dle 228 odst.1, 2 tr. zákoníku, za což hrozí pachateli trest odnětí svobody až na jeden rok. Jízda pod vlivem alkoholu Dne ve večerních hodinách provedla policie ve Slavičíně silniční kontrolu osobního automobilu zn. Honda, MPZ Slovensko. Bylo zjištěno, že řidič nevlastní řidičské oprávnění a navíc mu bylo naměřeno 0,49 alkoholu. Věc byla policií oznámena k projednání na Městský úřad v Luhačovicích, kde řidiči může být ve spr ávním řízení udělena pokuta ve výši 25 až Kč a zákaz řízení od jednoho do dvo vou let. Upozornění pro občany Od byl na funkci vedoucího Obvodn dního oddělení Slavičín ustanoven npor. Mg r. Michal Číž, který před usta- no vení ním do funkce působil na Krajském ředi dite tels tví policie ČR ve Zlíně. Opětovně bychom chtěli upozornit ob- čany ny, že došlo ke zrušení telefonního čísla na Obvodní oddělení policie ČR, Slavičín a toto číslo bylo nahrazeno novým telefonním číslem Kolektiv policistů OOP Slavičín přeje tímto všem občanům příjemné prožití vánočních svátků a v nadcházejícím roce 2011 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, mnoho osobních a pracovních úspěchů. Nprap. Milan Tyleček, vrchní inspektor

6 6 Střední odborná škola Slavičín Zimní sportovní aktivity V polovině prosince se na SOŠ Slavičín uskutečnil 16. ročník Vánoční laťky pro žáky okolních základních a středních škol, kterého se letos zúčastnilo celkem 44 žáků ze šesti škol. Tuto akci finančně zajišťovalo i město Slavičín prostřednictvím schváleného grantu. V kategorii dorostenců obsadili žáci naší školy první tři místa. V kategorii dorostenek jsme získali 3. místo. (Kompletní výsledky i fotky ze soutěže lze najít na našich webových stránkách.) V prosinci u nás také proběhl tradiční, v pořadí již 16. ročník turnaje pedagogických pracovníků v odbíjené, kterého se zúčastnily následující školy: ZŠ Štítná n. Vláří, ZŠ Val. Klobouky, ZŠ Vizovice, GJP Slavičín a SOŠ Slavičín. Hostem turnaje byla i naše partnerská škola Spojená škola Dubnica n. Váhom. Jelikož se tento turnaj konal až po uzávěrce zpravodaje, výsledky je možno najít na webových stránkách naší školy. Charitativní akce a exkurze Dne 1. prosince se žáci třídy SP 3 zúčastnili humanitární sbírkové aktivity zaměřené na pomoc HIV pozitivním a nemocným AIDS. Akce, která proběhla v rámci aktivit DOMU SVĚTLA, přinesla i přes odmítavé postoje občanů částku Kč. Pro žáky oboru Sociální péče-sociálněsprávní činnost byl prodej předmětů pro sbírku cenným zdrojem zkušeností a přípravou na práci s klientem. Koncem listopadu se žáci oboru Kuchař-číšník zúčastnili Gastro festivalu v Ostravě. Především pro žáky třetího ročníku to byla velká inspirace k závěrečným zkouškám. Mohli zde zhlédnout ukázkové tabule, proces vyřezávání ovoce a zeleniny, zhotovení prezentačních mís s výrobky studené kuchyně, cukrářské technologie a další zajímavé věci ze svého oboru. Mgr. Jana Kubíčková Milí čtenáři, dovolte mi, abych Vás všechny pozdravil na počátku nového roku Zvláště našim žákům a jejich rodičům přeji hodně zdraví a spokojenosti. Taktéž chci poděkovat všem příznivcům školy, zejména firmám, které nás podporují, a popřát i jim hodně úspěchů a klidu při práci v novém roce Ing. Miroslav Kadlec, ředitel školy ZŠ Malé Pole Lampionová slavnost školní družiny ypři ZŠ Malé Pole Dne odpoledne se konal už druhý ročník lampionového průvodu. V prvním ročníku se zúčastnily děti průvodu broučků, letos přímo lampionové slavnosti v Kloboukových horách, kam je pozvali Alenka s kamarádem Králíkem a Lampionovou vílou. Úvodní pohádku zahrály děti ze školní družiny. Jednoduchý příběh o dobru a zlu, na které je třeba si posvítit, všechny zaujal a spontánně vtáhl do děje. Děti pomohly rozsvítit Svatojánkovi ztracená světýlka z lampionů, která zlí skřítkové sfoukli. Po pohádce jsme společně vypustili lampion štěstí, který děti popsaly svými přáníčky pro své nejbližší. Pak se lampionový průvod vydal na cestu ulicí Dlouhou a ulicí Osvobození dorazil k Domu dětí a mládeže. Tady byly pro účastníky nachystané soutěže s odměnami. Po soutěživém klání se všichni sešli na zahradě DDM. Celá akce byla završena táborákem a opékáním špekáčků. Díky zaměstnancům DDM a počasí, které nám přálo, se lampionová slavnost vydařila a děti i rodiče byli spokojeni. Účast byla hojná a nálada i zábava vydržely až do konce. Po 19. hodině jsme se rozcházeli domů. Děti šťastné a bohatší o nový zážitek a my spokojení, že se něco pěkného podařilo. Zásluhu na tom má i pan Petr Svoboda, který nám celou akci ozvučil. Děkujeme za spolupráci pracovníkům DDM a nakonec i matičce přírodě za bezvadné počasí. Těšíme se na příští ročník, kdy si tuto akci rádi s dětmi i rodiči zopakujeme. Soňa Čechová, vychovatelka ŠD Další aktivity naší školy Ve čtvrtek 2. prosince navštívily děti 1. a 2. tříd divadelní představení Čert a Káča v podání herců spolku SemTamFór. Klasická pohádka v originálním podání dvou herců dětem příjemně zpestřila dopolední vyučování. Po vydařeném představení odcházely spokojené, některé možná s otázkou Jak to s těmi čerty vlastně je?. Mikulášská nadílka na naší škole proběhla 3. prosince. Mikuláš, čerti a andělé (studenti zdejšího gymnázia) děti nejen vystrašili a pobavili krátkým programem, ale také jim samozřejmě nadělovali. Tímto děkujeme sponzorům firmám Elva a Wastex a panu Peniaškovi za sponzorské dary pro děti. Dne 16. prosince jsme zhlédli v Městském divadle ve Zlíně Čučudejské pohádky. Vstupenku dostaly děti jako dárek od Sdružení rodičů. Divadlo bylo skvělé, škoda jen, že pro velkou nemocnost nemohli jet všichni žáci. Každoročně pořádáme pro žáky školy florbalový turnaj. Zveme i žáky ze ZŠ Vlára. O vítězství bojovala čtyři družstva. Vybrat správné mužstvo bylo úkolem každého kapitána. Všechna utkání proběhla v místní hale ve sportovním duchu. Výhru si odnesli žáci ze ZŠ Malé Pole, druhé místo získalo družstvo ze ZŠ Vlára, třetí obsadily děti ze ZŠ Malé Pole. Na závěr oslavili všichni rychlými špunty nejen svá vítězství i prohry, ale také blížící se čas Vánoc. Mgr. Dana Sláčíková Vánoční tvoření na ZŠ Malé Pole Tiše a ochotně purpura na plotně voní Tuto známou koledu, ale i řadu dalších, lidových, mohli zaslechnout ti, kteří by zavítali 21. prosince do budovy ZŠ Malé Pole. V tento den zavládla v naší škole opravdu tvůrčí atmosféra. Ne, že by se děti v jiné dny nesnažily, ale v předvečer očekávání nejkrásnějších svátků v roce se samy s velkým elánem pustily do vánočního tvoření. Byl nejvyšší čas, vždyť Vánoce byly již za dveřmi. Vánoční tvoření tak jsme nazvali celoškolní jednodenní projekt, jehož smyslem bylo objevit a podpořit u dětí zájem o zachování a rozvíjení našich vánočních tradic. A co představoval tento projekt v praxi? Na různých stanovištích si mohly děti vyrobit dárečky pro své nejbližší nebo jim napsat vánoční přání. Pro mnohé z obdarovaných se pak určitě stal keramický výrobek, nazdobená svíčka či vánoční věneček mezi ostatními dárky jedním z nejmilejších. Byli jsme rádi, že se našeho tvoření zúčastnily také některé maminky. Děti jsou o Vánocích těmi nejvíc obdarovávanými, proto se také na tyto svátky těší nejvíce. Je důležité, aby neuměly jenom přijímat, ale aby se naučily také dávat. A vlastnoručně vyrobený dárek potěší určitě dvojnásob. Takže se děti přece jenom učily. Učily se udělat druhým radost. A my doufáme, že se jim to podařilo. Poslední den roku se stalo tradicí zpívání koled na schodech. Za doprovodu živé hudby zní školní budovou tradiční, umělé, ale i anglické koledy. Loučíme se tak se starým rokem plni očekávání toho, co přinese ten nastávající. Mgr. Marcela Kovaříková Učitelé a žáci ZŠ Malé Pole zvou všechny rodiče i budoucí prvňáčky na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ dne 6. ledna 2011 od 8 do 16 hodin Součástí prohlídky školy je i možnost navštívit vyučovací hodiny v jednotlivých třídách. Těšíme se na Vás! Vážení rodiče, milé děti, dovolujeme si Vás pozvat na ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD do Základní školy Malé Pole ve dnech 17. a 18. ledna 2011 od 13 do 17 hodin. K zápisu vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů. Těšíme se na Vaši návštěvu! Žáci a pedagogové ZŠ Slavičín Malé Pole

7 7 Leden/2011 Gymnázium Jana Pivečky Aktivity Dne 18. listopadu se konal konzultační den pro rodiče. Třída sekunda a vybraní žáci pracovali na workshopu v rámci projektu Zavedení nových metod a forem práce v přírodovědných předmětech na GJP Slavičín. Dne 18. listopadu se vydali po okolí Slavičína a k potoku Lipůvka na průzkum zdejšího ekosystému. V basketbalovém turnaji žáků základních a středních škol pořádaném dne 22. listopadu na Střední odborné škole Slavičín získali naši studenti 1. a 3. místo. Za účelem pracovního workshopu zavítala třída septima dne 25. listopadu do Moravského zemského muzea v Brně. Dne 1. prosince byly připraveny přednášky R-Ega v rámci preventivního programu, a to pro třídu tercii na téma Můj život bez drog a třídu kvartu na téma Jak komunikujeme. Krásného úspěchu dosáhlo naše družstvo volejbalistek, které získalo 1. místo v okresním přeboru středních škol ve volejbale dne 1. prosince V pátek 3. prosince připravili studenti třídy G-3 mikulášskou nadílku pro děti MŠ Vlára a ZŠ Malé Pole a také pro žáky gymnázia. Dále studenti pokračovali na Horní náměstí, kde probíhal program v rámci rozsvěcování vánočního stromu. Program obohatili svým hudebním vystoupením i studenti GJP a členové našeho dramatického kroužku. Dne 8. prosince proběhla protestní stávka zaměstnanců ve státních a veřejných službách, kterou podpořili i zaměstnanci Gymnázia Jana Pivečky ve Slavičíně, kteří poslali otevřený dopis na MŠMT, zřizovatele ZK, MěÚ Slavičín a ČMOS PŠ. Dne 16. prosince proběhla poprvé na naší škole matematická soutěž Víc hlav víc rozumu. Soutěže byla uspořádána pro děti ve věku let a zúčastnilo se jí 10 škol ze Zlínského kraje. Slavnostní ukončení tanečních kurzů studentů tříd G-1 a kvinty se konalo dne 20. prosince za účasti rodičů, učitelů a přátel ve slavičínské Sokolovně. Bc. Marie Stejskalová Projektové dny na gymnáziu Na Projektové dny v rámci projektu Společné poznávání Bílých Bielych Karpat, které se uskutečnily v měsíci listopadu na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín, navázaly ve dnech Projektové dny u slovenského partnera na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom. Naši studenti si mohli prohlédnout partnerskou školu a seznámit se Přednáška týmu slovenských a českých studentů s jejím způsobem výuky. Projekt je podpořen z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika Mgr. Lucie Šuráňová Stužkovací ples studentů GJP Slavičín Ve večerních hodinách 19. listopadu 2010 a ranních hodinách dne následujícího proběhl na Sokolovně Stužkovací ples tříd Oktávy a G-4 z Gymnázia Jana Pivečky. Nutno podotknout, že takto byli studenti stužkováni (přesněji šerpováni) za přítomnosti veřejnosti poprvé v historii GJP a trocha nejistoty v sále panovala. Nicméně ošerpováni byli úspěšně všichni a po této slavnostní ceremonii se s příbuznými, veřejností a za doprovodu skupiny FOCUS rock pustili do oslav svého povýšení do stavu maturantů a budu, doufám, mluvit za všechny, že si tuto jedinečnou událost náramně užili. Maturanti třídy oktávy a třídy G-4 Proto bych rád touto cestou za obě třídy poděkoval celé třídě septimě i jejich paní profesorce třídní za skvělou organizaci celého plesu. Jaroslav Durďák, student oktávy Přání do nového roku Milí přátelé, dovolte mi, abych Vám všem popřál vše dobré pohodu a zdraví do nového roku 2011, s vírou rozvoje další spolupráce ku prospěchu našich dětí a našeho města. Josef Maryáš, ředitel gymnázia Aktivity realizované v rámci projektu Zavedení nových metod a forem do výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín Botanický workshop Ve čtvrtek 18. listopadu 2010 se konal již pátý botanický workshop v rámci projektu Zavedení nových metod a forem do výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín. Tentokrát se žáci třídy sekundy vydali zkoumat krajinu Slavičínska. Trasa vedla kolem rybníka Slavík údolím Lipovského potoka. Žáci se dozvěděli o způsobech obhospodařování lesů, jejich proměně, a zjistili, že tamní les se nejvíce podobá tomu přirozenému. Vyzkoušeli si poznávat stromy v bezlistém stavu a dozvěděli se o způsobech využití jednotlivých druhů dřev a zábavnou formou si přiblížili lidské aktivity v lese. Pavel Šuráň Veřejná přednáška Poznáváme vesmír Na gymnáziu se 24. listopadu 2010 opět vyprávělo o astronomii. Tentokrát se členové nejužšího astrotýmu zaměřili na vesmír poznávaný lidmi, sondami a roboty. Na začátku přednášky se studenti pochlubili svými dosavadními zkušenostmi, když vyprávěli o svých zážitcích z astronomických pozorování a pochlubili se i fotografiemi, které v souvislosti s nimi získali. V následných třech krátkých prezentacích vyprávěli o dobývání vesmíru, nebo naopak o obraně před nebezpečím, které z něho přichází. Diskutovalo se tak např. o letech na Měsíc, robotických sondách na Mars či o padajících hvězdách. Studenti již tradičně zvali posluchače na svá pravidelná večerní pozorování, která bývají asi dvakrát měsíčně. Opět touto cestou zvu na naše večerní pozorování a další astronomické aktivity i zájemce z řad veřejnosti. Informace o uskutečněných či plánovaných aktivitách najdete na www. astrodenik.gjpslavicin.cz. Ivo Rohlena Astronomický workhsop Čtvrtek 25. listopadu 2010 se stal pro několik studentů našeho gymnázia skvělým dnem. Jistě byste rádi věděli proč? Je to prosté. Toho dne třída septima a pár studentů ze tříd G-3 a oktávy strávili jeden velice přínosný den v Brně. Nebylo to snad pro pár hodin nákupů na Vaňkovce, nýbrž díky výukovému programu v Moravském zemském muzeu. Zde se z důvodu rekonstrukce hvězdárny a planetária v Brně konal astronomický workshop. Určitě si říkáte, co se studenti téměř maturitních tříd mohou dozvědět nového o takovém tématu, tisíckrát probíraném v hodinách fyziky. Opak je pravdou. Hned v deset hodin ráno, po příjezdu do Brna, nás čekalo překvapení v podobě www. mesto-slavicin. cz

8 8 sympatického mluvčího, ne o moc staršího než samotní studenti, který nám formou powerpointové prezentace přiblížil, jak vesmír a vše v něm vlastně funguje. Pro nás posluchače to byla možnost si ověřit, co jsme si ze školy zapamatovali. Dalším bodem programu bylo krátké video, které pojednávalo o zániku dinosaurů. Dále jsme se věnovali astrofotografii. To jistě zaujalo hlavně kluky z astrotýmu, kteří se pravidelně účastní pozo zorování oblohy. Dozvěděli jsme se něco málo o fungování digitálního fotoaparátu, stejně tak jako o CCD čipech, úpravě fotek, ko mp rimaci či práci s kontrastem při fotog ogra rafo fová vání. Zaujaly nás také informace o dnešních programech, které slouží k úpravě fotografií v počítači, jako třeba Gimp nebo Adobe Photoshop apod. Poslední částí skvělého dop opoledne byl a krátká debata o horninách, které rémohou dopadnout ou na Zem. Celý výlet hodnotím jako velmi poučný a zároveň děkuji panu profesoru Ivu Rohlenovi, který nám celou akci umožnil. Díky patří i naší profesorce třídní, paní Lii Zvoníčkové, která nás po celý den doprovázela. Tereza Pavelková, septima Tyto aktivity jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základní škola Slavičín-Vlára Vítězný pohár opět ve Slavičíně 11. ročník sportovní soutěže Vorvaň, který se uskutečnil v prosinci ve zlínské sportovní hale, byl kláním založeným nejen na pohybu a obratnosti, ale především na kamarádství a spolupráci všech členů žákovských týmů. Slavičínskou školu reprezentovalo družstvo výborných sportovců Adam Bartoš, Danek Vacula, Michal Švach, Karolína Hrbáčková, Marie Koudelová a Lukáš Švach. Byli bouřlivě povzbuzováni svými fanoušky, jejichž fandění porota rovněž hodnotila. V nestandardních sportovních disciplínách naši žáci opět bodovali a navázali na vítězná ocenění předešlých ročníků. V konkurenci 35 základních škol Zlínského kraje i Slovenska obsadili skvělé 3. místo. Bronzová medaile a vítězný pohár tedy opět putovaly do Slavičína. Našim sportovcům blahopřejeme. Mgr. Jana Pinďáková, zástupce ředitele Zápis dětí do 1. třídy Zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2011/2012 proběhne v ZŠ Slavičín-Vlára ve dnech 19. a 20. ledna 2011 v čase od do hodin ve 2. podlaží budovy I. stupně. Do 1. třídy budou zapsány děti narozené od do , bez ohledu na to, v jaké obci či místní části mají trvalé bydliště. K zápisu přijdou rovněž děti, které měly odklad školní docházky. Prosím rodiče, aby s sebou přinesli rodný list dítěte a svůj občanský průkaz k ověření adresy trvalého bydliště. Rodiče by měli během zápisu upozornit na důležité zvláštnosti svých dětí (zdravotní, vývojové, logopedické). Paní učitelky Vám rády poradí, jaký postup zvolit, aby byl začátek školní docházky pro Vaše dítě radostný a bez problémů. Budoucím prvňáčkům i jejich rodičům přeji hodně úspěchů a spokojenosti. Všechny informace o činnosti školy získáte na Mgr. Jana Pinďáková, zástupce ředitele Po čertech vydařené dopoledne Vypuklo v pátek 3. prosince na Sokolovně, kde se sešli čerti a čertice 1. stupně naší základní školy, a také již potřetí jsme přivítali děti z Dětského domova ze Smoliny. Celé dopoledne se pekelně tančilo a soutěžilo, přišel i očekávaný Mikuláš, který všechny přítomné obdaroval balíčky. Díky grantu, který jsme na tuto akci dostali od města Slavičína, byla hrazena doprava dětí z Dětského domova. Soňa Lysá, vedoucí vychovatelka Vánoční dar dětí dětem Srdce žáků na pravém místě spolu se zajímavým nápadem daly impuls k zorganizování dárcovské sbírky dětských knih pro Dětský domov Smolina. Potěšilo nás, že tato akce ihned po vyhlášení vzbudila mezi žáky zájem. Věnovat knížku ze své knihovničky a potěšit tím nějakého kluka či holku v dětském domově oslovilo spoustu dětí. V našem Školním informačním centru se tak sešlo 117 pěkných knih. Darované knihy jsme doplnili o záložky, které žáci vytvořili v rámci výtvarné soutěže, a spolu s věnováním jsme je zabalili jako vánoční dárek. Ten jsme předali 3. prosince na každoroční oblíbené akci školní družiny Čertoviny, kde byly děti z Dětského domova ze Smoliny spolu se svými vychovateli a učiteli pozvány. Jejich rozzářené oči a úsměvy na tváři nás ujistily o tom, že tato sbírka měla smysl, a určitě ji budeme chtít v příštím roce zopakovat. I sami naši žáci mají určitě dobrý pocit z toho, že kniha zpříjemňuje volný čas nebo před spaním dalším dětem. Velké poděkování patří všem žákům se do této sbírky zapojili, i jejich rod kteří k darování knihy svolili. Mgr. Hana Majeriková, pracovni

9 9 Leden/2011 Zprávy z Domu dětí a mládeže ve Slavičíně Přešlapujeme na začátku nového kalendářního roku s očekáváními, přáními, nadějemi. Snad ještě není pozdě na přání toho nejlepšího pro Vás všechny: pro naše klienty, pro všechny ty, kteří se o ně starají v zájmových kroužcích či kurzech, i pro ty, kteří připravují a realizují akce, a to včetně krátkodobých i dlouhodobých prázdnin. Přestože je již po Vánocích, přicházíme s malých dárečkem. Co je obsahem takového balíčku? Nabídka zbrusu nových 6 zájmových kroužků: Buzz a jiné super hry PS3 na velkoplošné televizi pro děti ml. šk. věku Buzz a jiné super hry PS3 na velkoplošné televizi pro děti st. šk. věku Děti, které s námi byly v létě 2010 na táboře na Martiňáku, si tyto hry velmi oblíbily. Proto jsme se rozhodli, že je pořídíme i k nám na DDM. Nákup potřebné televize a hry byl předmětem žádosti o dotaci na Nadaci Děti-kultura-sport. Tato žádost byla kladně vyřízená a nákup se mohl zrealizovat. Benjamínek fotbalová předpřípravka pro děti posledních ročníků MŠ a 1. ročníků ZŠ (děvčata i kluky) Hrajeme a zpíváme s kytarou pro všechny zájemce o kytaru, písničky k táboráku a nejen k němu Doučování angličtiny pro děti, které tuto službu potřebují Papírový modelář pro děti ml. i st. školního věku Společně nás to baví Tyto kroužky se rozjedou již tento měsíc (nejpozději k novému pololetí, tj. k ). A co dál máme pro Vás nového? Nově jsme vybavili lavicemi a židlemi klubovnu v přízemí zařízení. Dovybavili jsme pro Vás hernu v druhém poschodí zařízení; je zde umístěna na zdi velkoplošná televize. Nakoupili jsme hry PS3, a to pro malé i velké, už teď chystáme léto 2011 a doufáme, že Vás naše nabídka nezklame. Bude v ní velký tábor, ale i dostatek různě zaměřených týdenních příměstských táborů, případně i třídenní tematická soustředění. PaedDr. Zdenka Odehnalová Úspěšní modeláři Vážení čtenáři, naši modeláři se v prvním prosincovém víkendu zúčastnili v Uherském Hradišti tradiční modelářské soutěže nazvané Vánoční cena K vidění bylo opět veliké množství velice kvalitně zpracovaných modelů, jak už bývá na této akci zvykem. Ani naši se nenechali zahanbit a znovu ukázali, že ve Slavičíně jsou modeláři, se kterými je třeba počítat. Radomír Zlámal byl první v kategorii bojové techniky. Třetí místa obsadili Ondra Fibich s letadly, Jirka Krůžela se svojí ponorkou, Ondra Hájek a Petr Zupko s dioramaty. Všem oceněným děkuji a budu se těšit na ještě větší účast na dalším modelářském setkání. Za kroužek modelářů Tomáš Hájek Koledníci z Hrádku děkují Tak se opět rok s rokem sešel a nastal čas předvánočního shonu a příprav. Abychom si všichni uvědomili, v čem vlastně spočívá duch Vánoc, vypravili jsme se s našimi dětmi na vánoční koledování po hrádeckých firmách. Děti vyrobily přáníčka, malý dárek, přidaly básničku a písničku a příjemná atmosféra byla tady. Dětem byly odměnou sladkosti a taky finanční hotovost. Když nás někde přivítali slovy: Už jsme na Vás čekali, tak nás to mile zahřálo u srdíčka. A tak naše poděkování patří firmám: SV Hrádek, Stavebniny Bartončík, Garance, ČSAD Vsetín, Vlastro, ABM Hrádek, Wikow, NIKO, Prometal, Bonavia, Pneuservis Kubas, Kovovýroba Petráš, Pila Vágner, Vývařovna p. Malaníková, Kovos, Potraviny p. Malychová, p. Suchánková. Kolektiv pracovnic mateřské školy v Hrádku Díky za dary Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Zdeňku Fojtíkovi ze Slavičína-Hrádku (Autodoprava) za finanční dar pro žáky naší školy. Pan Zdeněk Fojtík nikdy nezapomíná v této předvánoční době na naše děti a přispívá na mikulášské balíčky a školní potřeby žáků pravidelně už několik let. Ještě jednou moc děkujeme. Josef Fusek, ředitel školy v Hrádku Stardance aneb vydařené taneční V rámci spolupráce ZŠ Vlára s jejími i školami připravujeme kažůzné akce. Vedle srovnávacích sou to také zábavné vzdělávací, ovní aktivity. V prosinci jsme y ZŠ Vlára, ZŠ Malé Pole a ZŠ přichystali návštěvní den forvných tvořivých dílen. Během si všichni postupně vytvořili v keramické dílně vlastní výrobek, vyzkoušeli si práci s interaktivní tabulí, v učebně hudební výchovy poznávali nástroje a pak si zazpívali karaoke, v zeměpisné učebně si ověřili své světové znalosti. Seznámili se také s možnostmi využívání školního informačního centra. Nejenže prožili zábavné a současně poučné dopoledne, ale poznali i nové kamarády, se kterými usednou příští rok v 6. třídě do stejných lavic. A už se těší, že si v lednu ve sportovní hale zasoutěží na společné Páťákiádě, kterou naše škola pořádá již čtvrtým rokem. Mgr. Naďa Zemánková Vaříme s prima vařečkou Školní jídelna ZŠ Vlára obdržela Certifikát o zdravém vaření. V rámci projektu Zdravá jídelna se snažíme nabídnout strávníkům alternativní zdravé stravování. Při nabídce dvou jídel si každý může vybrat. Pro lepší propagaci nabídky využíváme i nabídek dodavatelských firem. Ve spolupráci s panem kuchařem Pavlem Knedlou jsme dětem uvařili lasagne se sýrem a vepřovým masem, salát z čínského zelí s rajčaty. A co teprve, když pan kuchař s našimi paními kuchařkami vydával obědy. Děti byly nadšené, chodily si pro přídavky a bylo vidět, že jim chutná. Jen kdyby více docenily i význam polévky. Jídelníček je k dispozici na Renata Hrabinová, vedoucí školní jídelny SPOLEČNOST DOBROTY, s. r. o. Tančí se nejen v české televizi, ale i ve Slavičíně. Deset let už základní škola pořádá bezplatný taneční kurz pro žáky 9. ročníku. Za tuto dobu se naučilo tančit více než 500 deváťáků a určitě přibudou další. Vyvrcholením kurzu je slavnostní závěrečná pro rodiče se svým tradičním programem, k němuž patří i vyhlášení pěti nejlepších párů. Letošní odměnou jim byly hodnotné dárkové koše, za které děkujeme paní Garajové a Staňkové (potraviny Vlárka). Zároveň bychom chtěli poděkovat paní Štěpančíkové a panu Malaníkovi za sponzorské dary, rovněž panu Svobodovi za ozvučení sálu při tanečních lekcích. Již potřetí proběhlo hlasování diváků o nejsympatičtější taneční pár, kterého se zúčastnilo 193 hostů. Ráda bych poděkovala všem rodičům a rodinným příslušníkům za účast na závěrečné a podporu svých dětí. Věřím, že na tento večer budou všichni dlouho vzpomínat. Ing. Milena Novotná Úspěšný vstup do nového roku, pevné zdraví, mnoho štěstí v osobním i pracovním životě Všem čtenářům zpravodaje přeje za všechny pracovníky ZŠ Vlára PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy www. mesto-slavicin. cz

10

11 11 Leden/2011 Kulturní akce: Jak to dělali naši staříčci (1, 4), Park-párty (2, 3), Fašanky (6), Rozsvícení vánočního stromu (5, 7, 8), Otevření Mateřského centra (10), Svátek matek (9) Investiční akce: rekonstrukce muzea (11), cyklostezka Hrádek (12), zateplení nemocnice, (13), parkoviště ve čtvrti Malé Pole (14), lezecká stěna na hřišti Vlára (15), autobusová zastávka - Vlára (16), zateplení radnice (17), lesní cesta Kolelač (18), ulice K Hájenkám (19), výtah na radnici (20) www. mesto-slavicin. cz

12 12 Mateřské centrum Slavičín Program MC Slavičín na leden Pondělí Úterý hod. Básničky s pohybem (pro děti 2 6 let) hod. Volná herna Středa hod. Volná herna hod. Angličtina hravou formou (pro děti 3 7 let) 16 hod. Cvičení pro těhotné Čtvrtek hod. Hudební miniškolička (pro děti 2 6 let) Pondělí hod. Tanečky (pro děti 2 6 let) Úterý hod. Čtenářem od batolete půlhodinka zábavné četby pro nejmenší, jednoduché hry, hádanky a úkoly v podání pracovnic Městské knihovny Slavičín hod. Volná herna 15 hod. Cvičení pro maminky ZUMBA s Janou Melichaříkovou Středa hod. Volná herna 15 hod. Tvořílek Sněhuláci 16 hod. Cvičení pro těhotné Čtvrtek hod. Pohybové hrátky (pro děti 1 6 let) Pondělí hod. Přednáška Zdravý úsměv preventivní program k zajištění zdravých zubů u dětí Úterý hod. Hry pro všestranný rozvoj dítěte (pro děti 2 6 let) hod. Volná herna Středa hod. Volná herna hod. Angličtina hravou formou (pro děti 3 7 let) 16 hod. Cvičení pro těhotné Udělejte si v novém roce radost s ADROU Pomáhat je radost Kupte si charitativní kalendář ADRA BangBaby a podpořte tak školy ve slumech. Projekt Podpora škol ve slumech podporuje celou školu a všechny žáky, kteří školu během dne navštěvují. V současné době ADRA podporuje výuku v 9 školách ve slumech, které navštěvuje okolo 700 chudých bangladéšských dětí. Z finančních prostředků na tento projekt jsou hrazeny školní pomůcky, jeden banán denně, výdaje na platy učitelů, vybavení a úpravy školních prostor a pokud to vyžaduje situace, také léčebné ošetření žáků. Kalendář můžete zakoupit ve slavičínském infocentru anebo v knihkupectví Help pod Komerční bankou. Na podporu zdravotnického zařízení v keňském Itibo sbíráme autolékárničky, které je podle nové vyhlášky potřeba od 1. ledna 2011 v našich vozech vyměnit. Jsme přesvědčeni, že touto iniciativou zabráníme zbytečnému plýtvání a zároveň ušetříme peníze pro náš projekt. Přidejte se k nám a část z nepoužitelných lékárniček darujte nemocnici v Keni. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Ne celý obsah lze ale do Keni odvézt, vybíráme pouze chirurgické rukavice a neotevřený obvazový materiál (obinadla, fáče, gázové čtverce, náplasti a trojcípé šátky). Zbývající obsah bohužel nedokážeme uplatnit (léky, desinfekce, nůžky, obaly, roušky, zaškrcovadla), proto je, prosím, zlikvidujte vhodným způsobem. Autolékárničky můžete odevzdávat v nové prodejně ve Valašských Kloboukách naproti železářství (bývalé Elektrohity, dnes Vše ze dřeva a proutí a Sušené plody na váhu), Cyrilometodějská 206, v Po Čt a hod, Pá hod. Radost do každého dne roku 2011 Vám za ADRU přeje Mgr. Vratislava Bilová. Čtvrtek hod. Zvídálek poznáváme přírodu (pro děti 2 6 let) Pondělí Úterý hod. Básničky s pohybem (pro děti 2 6 let) hod. Volná herna 15 hod. Cvičení pro maminky ZUMBA s Janou Melichaříkovou Středa hod. Líčení, poradenství a pedikúra s kosmetikou ORIFLAME hod. Volná herna hod. Líčení, poradenství a pedikúra s kosmetikou ORIFLAME 16 hod. Cvičení pro těhotné Čtvrtek hod. Volná herna 10 hod. Tvořílek Zima Pondělí hod. Cvičení na míčích pro maminky kontaktní údaje tel.: web: Barvy života V úterý 30. listopadu 2010 proběhl v kulturním domě Elektra v Luhačovicích již šestý ročník Barev života, setkání seniorů ze zařízení sociálních služeb Zlínského kraje. V rámci akce, konané pod záštitou hejtmana Stanislava Mišáka, vystoupili klienti z osmi domovů se svým hudebním, tanečním a recitačním uměním. Součástí společenského odpoledne bylo premiérově předáno ocenění Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje za mimořádnou, dlouhodobou a obětavou práci. Jednou z oceněných byla i Ludmila Kadlecová ze Slavičína, zdravotní sestra z Domova pro seniory v Luhačovicích. Paní Kadlecová pracuje ve zdravotnictví a v sociálních službách 39 let, v Domově pro seniory v Luhačovicích působí od jeho založení v roce 1995 a stala se jedním z pilířů zdravotního oddělení. Tohoto ocenění se jí dostalo za nadstandardní, přesto profesionální a hluboce lidský přístup v oblasti ergoterapie. Blahopřejeme. Za kolektiv zdravotního oddělení DS Luhačovice Blanka Horčicová, vrchní sestra NAROZENÍ Milan a Silvie Goreckých syn Jan Zdeněk a Andrea Lysákovi dcera Gabriela Petr a Marie Fagulcovi dcera Elena David Ruman a Simona Škodová syn David Petr a Iveta Sýkorovi syn Adam Pavel a Hana Špalkovi synové Patrik a Dominik Pavel a Jana Rajznauerovi dcera Beáta Petr a Irena Maňasovi dcera Sabina František a Jitka Pfeiferovi dcera Marie SPOLEČENSKÁ KRONIKA LISTOPAD Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte tuto informaci na matrice MěÚ Slavičín, tel.: Pavel a Jana Vrbovi syn Tomáš Pavol a Božena Chlebanovi syn Jakub SŇATKY Josef Častulík a Božena Trvalová Bohumil Kročil a Zuzana Jurigová ÚMRTÍ Františka Švajdová, 81 let, Hrádek Ludmila Jemelková, 63 let, Rokytnice František Fojtík, 78 let, Slavičín Antonín Vaněčka, 86 let, Hrádek Jaroslav Telíšek, 85 let, Nevšová Hedvika Raková, 74 let, Slavičín Marie Ťulpová, 84 let, Šanov Stanislav Zemánek, 84 let, Hrádek Milada Žáková, 89 let, Nevšová Josef Strnka, 68 let, Slavičín

13 13 Dne 22. ledna 2011 si připomeneme 4. smutné výročí úmrtí pana Ing Miloše HAUNERA Ing. ze Slavičína. S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami. Leden /2011 Dne 13. ledna 2011 si připomeneme 1. smutné výročí úmrtí našeho syna syna, y bratra bratra, pana p Ivana JANČEKA ze Slavičína. Iva Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou vzpomínají rodiiče, sestry a bratr s rodinami. Dne 17. ledna 2011 si připomeneme 10. výročí ý úmrtí p pana Františka PEŠKA z Divnic. Divnic Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami. Dne 7. ledna 2011 vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí, kdy nás navždy opustil manžel manžel, tatínek a dědeček, p pan František ČASTULA z Hrádku u. Za tichou vzpomínku děkují manželka a dcery s rodinami.. Dne 8. ledna 2011 si připomenem me 10. vý 10 výroč ý ročíí úmrt ú mrtíí pana pana Emila MINARČÍKA ze Slavičín na. S láskou a úctou vzpomínají manžel man žell ka a s ynové s rodinamii. želka Františka PIJÁČKOVÁ * Mamink Ma Mam ink inky nk y n neum eumíra eum írají íra jí, ma jí mamin minky min ky j om usínajjí, pro jen p tože se každé ráno budí v mysli svých dětí. Dcery Marie a Jarmila s rodinami. Dne lledn edna edn a vz vzpom pomene pom eneme ene me 2. výr ý očí úmrtí p pa na Zdeeňka FLOREŠE ze Slavičína. S lásk kou a úctou vzpomínají manželka a Miroslava, synové Zdeněk, Lu ubomír a Josef s rodinami. Dne 8. ledna 2011 by y se s dož do o il ila 50 0 le lett paní Táňa HO OKOV KOVÁ, Á, rozená Ry ybák bá ová ová. ov S lás á ou vzpomí ásk mínaj mí na í rodi naj o če, d i a sestr dět s t y s ro st rodin dina din a mi. Děkuje Děk ujeme uje me tou t to ces e tou všem za p projev ev vení n so oust ustras rasti ras ra ti a k kvě v inové da ry vě vět při p p po osle slední dn m rozl dní ozlouč oučení ouč e sp pan ní Milado Mil adou ado u Žáko ákov vou z Nev Nevšov š é Zarmou Zar moucen mou ce á rodi cen dina di na R ina Rod na V Va něčč kov kova ad děku ěkuje ěku jee přá p telů ům a z nám námým, ým, kt ým k eří eř se zúča zú účas č tnili posled pos ledníh led ního níh o rozl z lou eníí s pan zlouč paneem Antoní Ant onínem oní nem Va Vaněč něčkou něč kou. kou Rod ina R in Pa Pazde zdeerova rov a Mudrákov va děk ěk k uje všem m za za květinové da dary a y a účas častt při pos p led ed d ním m ro rozlo zlo zlouče louč n ní s paní an Vlasttou Pazzder d ovo ov u. Dne 14. ledna vz v pom p ene po neemee neme 3. smutné výroč ý očč í ú m mrt rt í pana Jana FOJTŮ z Hrá Hrádku dku d ku. S láskou a úctou vzpo omín mínají ají ají manželka Hedvika a děti s rodinami. m mi Dnee ledn d a 2011 vzz pom po ene neme ne mee 15 5 let lee od d úm rtí tíí pana a Jos osefa os efa a JA JANEČ NEČKY NEČ KY ze Slavič vič i ína ič ín. S lásk ásskou ou u vzp vz omí omínaj na a í manž a nželk an l a a děti děti ět s rodina rod d ina inami mi. mi Dnee ledn e a 2011 ed 01 si si př p ipo pomeeneme pomen en 1. smu 1. smutné néé vý ý roč í ú mrt mrtíí pana Fra ranti a t iška ška ŠV ŠVACH ACHA ACH A z Pe P trů t vky tr v. S lá skou u vzp pomí m na naj a í manž anželk ell a Ma a rie a dcer dcer c y a sy ce y n s ro rodin din nam ami. Děk ě uje ujj me tou uto to cesto t p to tou panu MUD Dr. Romanu Űberalovi za dlo ouholetou léčbu a starost o naši m maminku, paní Vlastu Pazderovu u. Rodina Mudrákova a Pazderov va BLAHOPŘÁNÍ Dne 25. ledna 2011 vzpomeneme 2. výročí ý úmrtí pana p Stanislava SMOLÍKA z Bohuslavic nad Vláří. S láskou vzpomíná mamink ka a sourozenci s rodinami. i. Dne ledna 2011 vzpomeneme 2. smutné výročí, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, paní Jiřina SALVETOVÁ ze Slavičína. S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami. Dnee 21. ledn na 2011 ssii př p ipome ipo pome m menemee 1. výro ý ro r čí č í úmr úmrtí tíí man manžel žell ky, želky ky y babičč k y, paní Anny CEKOTOVÉ É ze Slavičína. S láskou vzpomíná manžel a syn Tonda s rodinou. Dne 6. ledna 2011 uplyne 1. výročí úm úmr m tí naší milé sousedky, y paní p Květoslavy HEMZOVÉ. Za tichou vzpomínku děkují s sedé, přátelé a rodina. sou Dne 14. ledna 2011 vzpomeneme 30. výročí ý úmrtí paní p Boženy KOZUBÍKOVÉ z Hrádku. S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují manžel a děti s rodinami. Dne 26. ledna 2011 by se dožila 90 let naše milá maminka, babička, prababička, paní Milada ŽÁKOVÁ z Nevšové. S úctou vzpomínají synové s rodinami. Dne 1 1. led dna see dožívvá krásnýchh 70 let naše milá mam minka, nejhodnnější babičkka, milující manželka a stá ále veselá teta, p pa aní Lud dmila a ŠVEH HLÁ ÁKOVÁ Á ze Slavvičína a Hrá ádkuu č. p Srdečněě blahhopřejjemee k význnamnému životníímu jub bileu a přejeeme hodnně zd draví, štěstí a elánu do o dalšícch let. Přejí syynovéé a dceera s rodina ami, vno oučci, manžžel a ostatníí příbuzennstvo o. Děkuji poctivému nálezci panu Jaroslavu Čiernému za to, že našel a odevzdal na ztráty a nálezy na MěÚ ve Slavičíně můj mobilní telefon. Štefan Sahaj, Rudimov

14 14 Telefonní seznam zdravotnických zařízení Typ Zdravotnické zařízení Ulice + č.p. Tel.: Ord. dny Stomatologie MUDr. Aleš Bartončík Komenského po - pá MUDr. Dita Studeníková Komenského po - pá MUDr. Eva Hrbáčová Komenského po - pá MUDr. Naděžda Peléšková Komenského po - pá MUDr. Věra Endrysová Komenského po - pá MUDr. Bronislava Palkovská Školní , po - pá Praktičtí lékaři MUDr. Jolana Malotová Komenského po - pá MUDr. Marie Častulíková Komenského po - pá MUDr. Radmila Pinďáková Komenského po - pá MUDr. Jiří Zabloudil Horní nám po - pá MUDr. Petr Zemčík Dlouhá po - pá MUDr. Roman Überall L. Výducha po - pá Dermatovenerolog MUDr. Daniela Barošová Komenského st Radiodiagnostik MUDr. Eva Trávníčková Komenského út, čt Fyziatr MUDr. Ivana Slívová Komenského čt, pá Neurolog MUDr. Jana Šindlářová Komenského st ORL MUDr. Jaroslav Brzák Komenského po, čt Gynekolog MUDr. Jiří Henčl Komenského po - pá Chirurg MUDr. Libor Man, endochirurgie, s. r. o. Komenského út, čt Ortoped MUDr. Milan Krejčí Komenského po, čt Urolog URO, s. r. o. Komenského st Pediatr MUDr. Svatava Ševčíková Komenského po - pá Logoped Mgr. Kvetoslava Kolaříková - Kútna Komenského po, čt, pá Oftalmolog MUDr. Vít Machů Horní nám út, čt, pá Pediatr MUDr. Bronislava Papežová L. Výducha po - pá Ortodoncie MUDr. Ivana Šenovská po Endkr., sono., echo., vyšetření žil Městská nemocnice Slavičín Komenského po, čt Interní ambulance Městská nemocnice Slavičín Komenského út, čt Lipidová poradna Městská nemocnice Slavičín Komenského pá Diabetologická ambulance Městská nemocnice Slavičín Komenského po, st Biochemická laboratoř Městská nemocnice Slavičín Komenského po - pá RTG Městská nemocnice Slavičín Komenského po - pá Odběrová ambulance Městská nemocnice Slavičín Komenského po - pá Lůžkové oddělení Městská nemocnice Slavičín Komenského , Odborná domácí péče Monika Hlavicová, Charita sv. Vojtěcha Komenského , , Lékárna BTC Trade, s. r. o. Mezi Šenky 119 Komenského dle dohody Lékárna Viapharm, s. r. o. Horní nám po - so po - so Zlín-Bohuslavice-Luhačovice-Slavičín-Valašské Klobouky Platí od do Přepravu zajišťuje: Karel Housa - HOUSACAR, Paseky 528, Zlín-Želechovice, tel jede v pracovních dnech spoj příslušnou zastávkou projíždí 27 nejede od do km spoj jede po jiné trase Tč od Zlín,,Svit-Obch.centrum MHD př Zlín,,U Majáku MHD Březnice,,zast Bohuslavice u Zlína,,křiž Doubravy Hřivínův Újezd Kaňovice,,škola Kaňovice,,seče Biskupice,,Obecní úřad Biskupice,,rozc Luhačovice,,provozovna Luhačovice,,u zámku Luhačovice,,aut.st Luhačovice,,pošta Luhačovice,,garáže Luhačovice,,zotavovna Fontána Pozlovice,,rozc.Petrůvka Petrůvka Slavičín,Nevšová,rozc Slavičín,Nevšová Slavičín,Nevšová,rozc Rudimov,,rozc Slavičín,,Luhačovská Slavičín,Lukšín Slavičín,,Radnice Slavičín,,U Hotelu Slavičín,Hrádek Slavičín,,u žel.st Rokytnice,,rozc Rokytnice,,Obecní dům Rokytnice,,rozc Rokytnice,,TVD Jestřabí Štítná n.vláří-popov,štítná,brálova Štítná n.vláří-popov,štítná Štítná n.vláří-popov,štítná,přejezd Brumov-Bylnice,,rozc Brumov-Bylnice,,sídliště Brumov-Bylnice,,MEZ TRIODYN Valašské Klobouky,,koliba Valašské Klobouky,,Valaškạ př Valašské Klobouky,,aut.st. od MHD možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu přestup na vlak

15 15 Leden/2011 www. mesto-slavicin. cz

16 16 Moravská Vodárenská, a. s. informuje Ochraňte své vodoměry před mrazem Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., nabádá své zákazníky, aby zabezpečili svůj vodoměr proti mrazu. Výměna poškozeného vodoměru přijde odběratele zhruba na jeden tisíc korun. Za škody na vodoměru, které vzniknou jeho nedostatečnou ochranou například mrazem, plně zodpovídá odběratel, uvedla mluvčí společnosti Helena Koutná. V mrazivém období je vhodné zkontrolovat, zda je vodoměr umístěn ve vytápěné místnosti či minimálně izolován, například izolační vatou (ne skelnou). Prostor je třeba dobře uzavřít proti pronikání chladného vzduchu zvenčí, protože i průvan může způsobit zamrznutí a poškození vodoměru. Jako tepelnou izolaci zásadně nepoužívejte materiály, které mohou navlhnout. Pokud se vodoměr nachází ve vodoměrné šachtě, musí zákazník dbát na to, aby šachta byla pečlivě uzavřena a její vstup zabezpečen tak, aby ji nemohla zaplavit povrchová voda, v zimně je navíc vhodné poklop šachty přikrýt tepelnou izolací, například polystyrenem. V případě, kdy jsou odběry minimální nebo vůbec žádné, např. na letních chatách, je nutné rozvody vody úplně vypustit. Odečty v prosinci a nahlášení stavu vodoměru v lednu Protože není možno z technických důvodů zajistit odečty všech odběrních míst k , mají odběratelé možnost provést v tento den samoodečet a nahlásit jej spolu s přesnou adresou v prvních 14 dnech nového roku na zákaznickou linku nebo pomocí on-line formuláře na Co se týče plateb, mohou zákazníci využít kromě běžných způsobů (SIPO nebo převodem z účtu) i platbu přes terminály Sazky, které mají terminálů v ČR. Kontrolujte svůj vodoměr i během roku. Velmi důležité je zapisovat si stav vodoměru měsíčně nebo čtvrtletně. Díky tomu si odběratel může nejen kontrolovat správnost údajů na faktuře, ale hlavně tak lze odhalit potencionální únik vody. Uzávěry před a za vodoměrem je vhodné zhruba 2x ročně několikrát nenásilně protočit, aby byla zachována jejich funkčnost. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s , BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA Fyzické střežení Patrol kontrola Připojení na PCO Ochrana osob a majetku Střežení sportovních a kulturních akcí Zásahová jednotka v areálu bývalých Vlárských strojíren (poblíž Slavičína) Mob.: Tel.: MANIKÚRA D-STUDIO Nově otevřená provozovna v areálu Prabosu. Nabízíme: nehtovou modeláž dámskou, pánskou manikúru P-shine (japonská manikúra) peeling parafinové zábaly Těším se na Vaši návštěvu. Dana Tománková, tel Palcená inzerce DNY ZVĚŘINOVÝCH SPECIALIT Restaurace Zámek Vás srdečně zve ve dnech ledna Objednávky na tel. č Restaurace Záložna Vás srdečně zve ve dnech ledna 2011 (út pá) Objednávky na tel. č Vykoupíme vaši lesní a zemědělskou půdu. Tel

17 17 Leden/2011 Poradenské centrum R-Ego informuje Zařízení rozvíjí svoje aktivity devátým rokem. Nabízíme stručné ohlédnutí za činností ve 2. polovině uplynulého roku. Jsme realizátorem těchto aktivit: 1. Programy specifické primární prevence pro školy a školská zařízení V zařízení proběhlo místní certifikační šetření. Tříčlenný certifikační tým posuzoval kvalitu programů, jejich zaměření, obsahy a výstupy a spoustu dalších kritérií, která jsou potřebná pro získání certifikátu odborné způsobilosti. Nutné je splnění požadovaných standardů, pouze jediné nesplnění zásadního kritéria, kterých je 65, je důvodem k neudělení certifikace. Po téměř 12hodinovém šetření certifikační tým konstatoval splnění všech standardů a bodové hodnocení naplnilo maximum. Našemu zařízení byl udělen Certifikát odborné způsobilosti na specifické programy primární prevence. Původní certifikaci jsme obhájili a prozatím jako jediné zařízení ve Zlínském kraji jsme jeho držitelem na dobu 4 let. Poděkování patří městu Slavičín za poskytnutí prostor pro místní certifikační šetření, protože právě v této době probíhala rekonstrukce střechy zařízení. Preventivní programy probíhaly na jednotlivých kmenových školách od října do prosince a celkem jich proběhlo 90 pro 889 žáků a studentů. Programy proběhly na ZŠ Vlachovice, ZŠ Brumov, ZŠ + PŠ ve Smolině, ZŠ + PŠ v Návojné, ZŠ + PŠ ve Vizovicích, ZŠ v Nedašově, ZŠ Dolní Lhotě, na Gymnáziu ve Valašských Kloboukách a Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně. Programy nejsou jednorázové, ale navazují na sebe, jsou víceleté a s jedním kolektivem pracujeme dlouhodobě. Každý kolektiv absolvuje 2 3 setkání ve školním roce, a to jednohodinovou nebo dvouhodinovou časovou dotací. Zahajujeme prevenci co nejdříve tak, aby děti byly schopny získávat spoustu informací, znalostí, s možností vyzkoušet si různé modelové situace, vytváření si pohledu, co je správné a co ne. 2. Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) Činnost NZDM byla z důvodu oprav střechy a zajištění bezpečnosti našich návštěvníků krátce omezena, ale velmi rychle se vrátila do standardních podmínek, ihned po otevření zařízení v novém kabátě. Probíhala aktivní činnost s jednotlivými návštěvníky, kteří si plánují a plní své individuální osobní cíle. Osobní cíle dětem umožňují motivaci, cestu dopředu, být lepší, umět se prosadit, zvládnout problémy a obtíže, zkrátka zkvalitnit život. Obsahem poskytované služby jsou výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (tj. pobyt v zařízení, kontaktní práce, situační intervence, doučování, rozvoj sociálních dovedností, společenských návyků, volnočasové aktivity), dále sociálně terapeutické činnosti (základní poradenství, krizová intervence, skupinová práce), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při a pomoc při uplatňování práv (informační servis, poradenství, zprostředkování dalších služeb + možný doprovod apod.). Služba je pro cílovou skupinu dětí od 7 do 15 let bezplatná. Novým dlouhodobým preventivním programem pro celý školní rok 2010/2011 je tzv. Stavba zdravé vesnice. Cílem činnosti je, aby se děti zamýšlely nad nejrůznějšími tématy a řešily zadané úkoly buď ústně, písemně, či výtvarným ztvárněním. Pomocí těchto technik postupně staví jednotlivé domy vesnice, a v podstatě se i R-Ego proměňuje do domu s aktuálním měsíčním námětem. V září se R-Ego stalo Domem přátelství, v říjnu Domem slova a komunikace, v listopadu Domem myšlení a v prosinci se zařízení změnilo na Dům přání a fantazie. Netradiční formou jsme tak s dětmi řešili i citlivější témata jako je šikana, drogová závislost, hodnoty, či případné rodinné a sociální problémy. Postavené domy jsou výzdobou zařízení, návštěvníci si tak mohou kdykoliv probraná témata připomenout. 3. Zařízení je držitelem Pověření pro výkon sociálně právní ochrany dětí v rozsahu: vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana vztahuje poradenská činnost, přednášky související s péčí o dítě a jeho výchovu ochrana dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku provoz zařízení k sociálně výchovné činnosti Kontakt: Mezi Šenky 19, Slavičín help: možnost obrátit se s dotazem prostřednictvím elektronické pošty. Využívají ji někteří žáci a studenti, kteří se zúčastnili aktivit ve školách, hledají odpovědi na různé otázky, mají různé starosti, dotazy. Může být používána i k anonymnímu poradenství. Webové stránky jsou v současné době v přípravě, budou spuštěny do konce měsíce ledna. Krizový telefon Save me: cílem pomoci je nabízet adekvátní východiska a řešení problému, poskytovat činnost poradenskou, výchovnou a preventivní, pomoci mladým nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při každodenních starostech a problémech. Tel./fax: Mobil: Činnost o. s. R-Ego podporují: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad vlády ČR - Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Zlínský kraj, město Slavičín, BTH, s. r. o., Slavičín, SMS, s. r. o., Slavičín, Nadace Děti-kultura-sport v Uherském Hradišti. Zařízení Poradenského centra R-Ego prošlo částečnou rekonstrukcí, a to kompletní opravou střechy. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova za spoluúčasti města Slavičín. Rekonstrukci na základě výběrového řízení prováděla firma Chmela-stav, s. r. o., Slavičín. Dovolte mi popřát Vám nejen úspěšné vykročení do nového roku 2011, ale i pevné zdraví, spokojenost, optimismus a pevné nervy v nelehkém období plném změn. Mgr. Dana Kozubíková, vedoucí zařízení Měsíční program akcí v Centru denních služeb Domovinka Pro širokou veřejnost, seniory a jejich přátele. Kde: v prostorách Centra denních služeb Domovinka na penzionu č. 235 v Hrádku 5. ledna Novoroční posezení s občerstvením ve hod. vstupné 15 Kč 14. ledna Literární beseda s pracovnicemi Městské knihovny na téma s názvem: Gde sa vzali Valaši v hod. zdarma 25. ledna Beseda s příslušníky Policie ČR na téma: páchání trestné činnosti na seniorech. V 9.00 hod. vstupné 15 Kč Peníze vybrané na vstupném budou použity na zajištění občerstvení a nákup materiálu na zájmovou činnost. Tříkrálová sbírka 2011 Nastává Nový rok a na jeho začátku si připomínáme svátek Tří králů. Letos již po jedenácté, dne 8. ledna, vyjdou do ulic našeho města a obcí naší farnosti skupinky malých koledníčků se svými vedoucími. Tříkráloví koledníci putují dům od domu a přinášejí lidem radostnou zvěst vánočních svátků. Přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Nabízejí Vám tak možnost šířit tuto lásku a pomoc dál. Prostřednictvím Charity můžete pomoci bližním, kteří si sami pomoci nemohou. Výtěžek sbírky bude tradičně určen pro pomoc rodinám, matkám v tísni, starým a nemocným, lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podporu charitního díla. Koledníkům na jejich cestu požehná otec Miroslav Strnad při mši svaté dne v hodin v kostele sv. Vojtěcha ve Slavičíně. Tady budou také posvěceny křídy, kterými píší tři králové své požehnání na dveře vašich domů. Dětem i jejich vedoucím chceme jménem Charity sv. Vojtěcha předem poděkovat za pomoc při organizaci této sbírky a přejeme jim během jejich koledování nejen příznivé počasí, ale také vlídné přijetí. Ať naplní Vaše srdce láskou a nadějí. Všem, kteří budou chtít přispět do sbírky, děkujeme. Za Charitu Sv. Vojtěcha Slavičín Magda Zůbková, koordinátorka Tříkrálové sbírky www. mesto-slavicin. cz

18 18 Jerevan v Krajské lize bodoval naplno V neděli 5. prosince 2010 se odehrálo ve sportovní hale v Luhačovicích 3. kolo Zlínské Krajské ligy. I v tomto turnaji bodovali futsalisté Jerevanu na sto procent. Výkon Valachů byl lepší především ve druhém zápase s Hulínem, kdy se skvěle rozehrála dvojice Macek Švach. Fotbalista zlínské TESCOMY Petr Švach navíc zaznamenal v prvním zápase hattrick a ve dvou utkáních v Luhačovicích tak vstřelil celkem 5 branek! Týmu pomohl svým výkonem i Jožka Hnaníček a neztratili se ani talentovaní mladíci. V dalším kole hrál JEREVAN v sobotu v Bystřici pod Hostýnem a postupně se utkal se SPEED Otrokovice, DRUKO Zlín a VICTORIE Kroměříž. Po novém roce jedou Slavičané do Otrokovic, kde se utkají s domácími celky Internazzionale a Nerauzuri, čekají je také Vizovice. Více na klubovém webu -www. jerevanslavicin.cz. Jerevan porazil zlínské druholigové fotbalisty Ve Slavičíně se ve středu 8. prosince po delší době hrál opět futsal velmi dobré úrovně. Kapitán domácích Petr Švach pozval do místní haly fotbalisty druholigové Tescomy Zlín, kteří poměřili síly s Jerevanem. Utkání se hrálo podle futsalových pravidel na 2x 20 minut čistého času a mělo od začátku náboj a nasazení. Obě mužstva chtěla vyhrát, a tak byla k vidění spousta útočných kombinací a střel na obou stranách. Domácí po první půli prohrávali, ale ve druhém poločasu zápas úspěšně otočili díky střelecké pohotovosti svého kapitána Petra Švacha, který vstřelil všechny 3 branky. Hosté ze Zlína nehráli vůbec špatně, přestože futsal často nehrají, a byli Jerevanu velmi zdatným soupeřem. Diváci mohli spatřit ve sportovní hale v dresu Zlína i slávistu a reprezentanta do 21 let Ondřeje Čelůstku, nebo členy základního druholigového kádru Pazderu, Závodily celé rodiny Tělocvičná jednota Sokol Slavičín a Dům dětí a mládeže Slavičín uskutečnili v sobotu 27. listopadu 2010 ve Sportovní hale Slavičín tradiční sportovní zábavnou soutěž pro děti a jejich rodiče pod názvem Závodí celá rodina. Tato letošní soutěž byla již jejím 15. ročníkem a je vždy pořádána ve spolupráci Sokola Slavičín a Domu dětí a mládeže Slavičín. Akce se zúčastnilo 24 soutěžících. Slabší účast zavinilo nepříznivé počasí a změna termínu začátku závodu z dopoledních hodin na odpoledne (obsazení haly). I tak byla soutěž zdařilá. Umístění soutěžících: I. kategorie předškoláci + 1. třída 1. Liduška Vaculová, 2. Kubík Tarabus, 3. Míša Bureš II. kategorie třída 1. Danek Bureš, 2. Maruška Koudelová, 3. Patrik Červeňan III. kategorie třída 1. Agátka Romanová, 2. Alenka Hubíková Blahopřejeme vítězům i všem závodícím a děkujeme našim sponzorům: p. Ing. Kozáček BTH, s. r. o., p. Garaja SMS, s. r. o., p. Ing. Josef Otépka Pekárna Nováka a Poznara. Domácí tým vyrukoval se starými puškami Otavou, Haragou, Bothem a Dorůškem. Tým posílil i ligový futsalista Likopu Třinec Tomáš Hnilo a v brance podal skvělý výkon brankář třetiligového FC TVD Petr Mendl. Vděční slavičínští fanoušci odměnili po utkání za předvedený výkon oba týmy dlouhotrvajícím potleskem a především se vzpomínalo na staré dobré časy místního Jerevanu. SK JEREVAN FC TESCOMA Zlín 3 : 2 (1 : 2) Branky : Švach Petr 3 Čelůstka Tomáš a Novák Filip Sestavy mužstev SK Jerevan Slavičín: Mendl P. Both M., Macek F., Švach P., Otava Z., Haraga F., Hnilo T., Dorůšek M. a Hnaníček J. FC Tescoma Zlín: Tobolík J. Čelůstka T., Pazdera L., Poznar T., Čelůstka O., Konečník Z., Novák F., Motal L. a Šrom M. Petr Koseček ORA, p. Eliška Meislová Rychlé občerstvení, p. Málek Cukrárna Jasmín, p. Hubíková Potraviny MONA PaedDr. Zdena Odehnalová (DDM Slavičín) Daniela Borová, Ivan Holek (Sokol Slavičín) Lyžování v Šanově V případě příznivých sněhových podmínek bude v provozu lyžařský vlek v Šanově. PROVOZ LYŽAŘSKÉHO VLEKU sobota, neděle hod hod. večerní lyžování středa, pátek, sobota Ceny jízdného celodenní dospělí 120 Kč děti do 15 let 60 Kč dopolední a odpolední dospělí 70 Kč děti do 15 let 40 Kč večerní lyžování dospělí 80 Kč děti do 15 let 50 Kč Aktuální informace na webu obce: nebo na tel.: , Kuželkářský klub Slavičín Pronájem zrekonstruované kuželny 1 hod./150 Kč/1 dráha vhodné pro skupiny i jednotlivce, informace na tel.: Pavel Sláma Nabízíme firmám možnost své prezentace v prostorách kuželny, informace na tel.: Mgr. Aleš Ptáček. Kuželkářský klub Slavičín Vám přeje v novém roce 2011 hodně úspěchů jak v pracovním tak osobním životě. Děkujeme všem sponzorským firmám i jednotlivcům, kteří přispěli ke zdárné rekonstrukci kuželny a jejího zázemí a těšíme se na další spolupráci s Vámi v roce Mgr. Aleš Ptáček Domácí zápasy v lednu 2011 Jihomoravská divize KK CAMO Slavičín B TJ Sokol Husovice B, so , hod. KK CAMO Slavičín B SKK Dubňany, so , hod. Dorost 2. liga KK CAMO Slavičín TJ Valašské Meziříčí A, ne , hod. Zlínská krajská soutěž KK CAMO Slavičín C TJ Valašské Meziříčí C, ne , 9.00 hod. KK CAMO Slavičín C TJ Sport centrum Bylnice B, ne , 9.00 hod. Muži 2. liga KK CAMO Slavičín A KK MS Brno B, so , hod. KK CAMO Slavičín A TJ Třebíč, so , hod. (čtyřdráhová kuželna Zlín) Kalendáře, pozvánky Sokolovna FARNÍ PLES Domovinka GDE SA VZALI VALAŠI literární beseda Sokolovna PLES ZUŠ SLAVIČÍN Sokolovna VALAŠSKÝ BÁL Sokolovna PLES MĚSTA Připravujeme STUDENTSKÝ PLES SPORTOVNÍ PLES PLES ZŠ VLÁRA PLES PO NAŠEM KONČINOVÝ PLES Osadní výbor Hrádek děkuje všem sponzorům, kteří se podíleli na rozsvícení vánočního stromu.

19 19 Leden/2011 Vzdělávací středisko při Nadaci Jana Pivečky nabízí zdarma pro nezaměstnané, osoby na mateřské a rodičovské dovolené, diabetiky a zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby a mládež vzdělávací aktivity: Volný přístup na počítače s připojením na internet: Po, St do hodin, Út do 14.00, Čt, Pá do hodin na Horním náměstí č. 111 (pracovník nadace Vám poradí při práci s PC nebo pomůže s vyhledáváním informací a pracovních míst na webových serverech. V případě konání kurzů v době provozních hodin je provoz pro veřejnost omezen.) Aktuálně plánované kurzy s předpokladem otevření v lednu nebo únoru 2011 podle počtu zájemců: Základy práce na PC Práce na PC pro pokročilé Domácí ošetřovatelská péče (DOP) (vhodný pro osoby, které se starají o nemocnou či handicapovanou osobu v domácím prostředí a potřebují získat potřebné informace a dovednosti.) Jednoduché a podvojné účetnictví bude zahájen nový kurz PA- LIČKOVÁNÍ Průběžně se můžete hlásit i do kurzů Práce s programem PowerPoint Tvorba webových stránek včetně grafického designu (i pro mládež od 10 let) Práce s internetem Práce s multimédii na PC Domácí ošetřovatelská péče 2 (je navazujícím kurzem na kurz DOP) Základy keramické tvorby Informovat a hlásit se můžete osobně v sídle Nadace Jana Pivečky na adrese Horní nám. 111 nebo na telefonních číslech , KAŽDOU STŘEDU od hodin můžete v domě č. p. 96 na Horním náměstí navštěvovat Dílnu inspirace. Plán aktivit v dílně na leden 2011: a Výroba šperků náušnice, náhrdelníky a Šitý patchwork. Informace Vzdělávacího střediska Bližší informace k aktivitám dílny získáte na telefonním čísle Mgr. Božena Filáková, ředitelka NJP Poděkování Nadace Jana Pivečky děkuje všem svým partnerům, příznivcům, dárcům a dobrovolníkům za pomoc a spolupráci v roce Všech forem spolupráce a podpory si velmi vážíme, protože bez ní by nadace našeho typu nemohla realizovat svoje aktivity v takové šíři, v jaké se to doposud i díky Vám daří. Zároveň si dovolujeme popřát všem našim partnerům a spolupracovníkům i všem čtenářům Slavičínského zpravodaje pevné zdraví a vše dobré v roce Mgr. Božena Filáková, ředitelka Nadace Jana Pivečky Nadace Jana Pivečky srdečně zve na benefiční divadelní představení inscenace dramatu Gabriely Preissové GAZDINA ROBA 10. ledna 2011 od hodin v Městském divadle ve Zlíně v podání činohry Národního divadla Brno. Inscenační scénář, jazyková úprava a režie: Břetislav Rychlík Cena vstupenky: 300 Kč Předprodej vstupenek v sídle nadace. Více o představení najdete na Doprava pro návštěvníky představení ze Slavičína je zajištěna. Městská knihovna Městská knihovna ve spolupráci s penzionem Domovinka Slavičín srdečně zve obyvatele penzionu Domovinka i ostatní veřejnost na besedu GDE SA VZALI VALAŠI v pátek 14. ledna v hodin v prostorách penzionu Domovinka. Literární pásmo osvětlí historický původ národa Valašského, seznámí s jeho lidovými tradicemi a pověstmi. Součástí besedy je zábavná lekce spisovnej valaštiny a výstava regionálních publikací. Vstup volný. V době od 17. ledna do 30. ledna bude městská knihovna z důvodů zákonné revize knihovního fondu UZAVŘENA. Milí čtenáři, využijte proto první lednové dny k návštěvě knihovny, kde si můžete zapůjčit větší množství knih v dostatečném předstihu ještě před revizí. Půjčovní doba: Po: Út: Čt: Pá: Mnoho štěstí, zdraví, pracovní i osobní pohody a spokojenosti přejí v novém roce Vám všem pracovnice Městské knihovny Slavičín. Srdečně zveme na PLES ZUŠ SLAVIČÍN sobota 15. ledna hodin Sokolovna Slavičín hraje kapela BREAK Zdeňka Kozubíka v programu uúčinkují žáci školy a PS Cantare Občerstvení, tombola. Vstupné s místenkou 100 Kč Předprodej v kancelář ZUŠ, tel.: Srdečně Vás zveme na STUDENTSKÝ PLES od hodin v Sokolovně Slavičín Hudba: DJ Řepa Předprodej na gymnáziu. PODĚKOVÁNÍ Díky finanční podpoře pořadatelů Dětského dne v Hrádku a Zdeňkovi Dorňákovi jsme mohli zakoupit skříň na ukládání pomůcek a materiálu. Děkují klienti a pracovnice DC Maják Charita sv. Vojtěcha Slavičín www. mesto-slavicin. cz

20 SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ Leden/ Desetiletý SLAVIČAN oceněn Evropskou unií umění Hudba nezná hranic. Ani mezi Slavičínem a Valašskými Klouboukami. Muzikanti si cestu k sobě najdou vždycky. Základní škola Vlára poskytla zázemí a tak mohla v roce 2000 vzniknout cimbálová muzika Slavičan. Navázala na činnost zdejší cimbálové muziky Slavíček, působící ve městě v letech pod vedením primáše a ředitele místní ZUŠ Františka Staňka. Během svého desetiletého působení se v muzice vystřídalo mnoho muzikantů. V současné době má Slavičan osm členů, primáškou je Anička Jordánová, uměleckým vedoucím Zdeněk Polách a manažerem Aleš Ptáček. Cimbálová muzika absolvovala již nespočet kvalitních vystoupení, jak na domácí půdě, tak v řadě evropských zemí. Odhalila tři pamětní desky význačným folklorním osobnostem regionu učiteli Milanu Švrčinovi ve Slavičíně, primáši Jiřímu Košelkovi v Popově a tetičce Libuši Sušilové ve Valašských Kloboukách, neboť si váží jejich odkazů, z nichž v mnoha případech čerpá. Každoročně organizuje tradiční Valašský bál, hraje pod Vánočním stromem tradičně rozsvěcovaným první prosincový pátek ve Slavičíně. V březnu pořádá pro přátele a sponzory pravou valašskou zabijačku s názvem Slavičínská štětina a v měsíci srpnu pak zahradní slavnost Lipinský brk. V roce 2007 vydala svoje první CD a DVD s názvem Od jara do zimy, v loňském roce oslavila osmdesáté narozeniny Jarmily Šulákové společným koncertem Fleret a Slavičan valašské královně, ze kterého bylo pořízeno DVD. Jeho křest proběhl ve slavičínské Sokolovně u příležitosti desátého výročí vzniku muziky opět na společném koncertu s názvem Fleret a Jarmila Šuláková Slavičanu. Desetiletá činnost muziky byla na gala večeru oceněna Čestným uznáním za umělecké zpracování a interpretaci moravských lidových písní prezidentem Evropské unie umění PhDr. Petrem Vašíčkem. Hlavní devizou Slavičanu je zejména vokální projev všech členů muziky. Zaujme Vás nejen po hudební stránce, ale Vaše oko potěší i pohled na dívčí část souboru. Díky podpoře města Slavičín a dalších sponzorů, jimiž jsou firmy CAMO, s. r. o., MK GAS, s. r. o., WTA group, s. r. o. či DOSTAV, a. s., může Slavičan realizovat jak akce pro širokou veřejnost, tak uchovat svá vystoupení na CD a DVD pro budoucí generace. Přejme Slavičanu do dalších deseti let spoustu krásných vystoupení a další audio a video nahrávky, které se stanou bezesporu součástí pokladnice našich lidových tradic. PaedDr. Petr Navrátil, zřizovatel Slavičín dříve a nyní Vážení čtenáři, dnes poprvé uvádíme fotografický seriál, s nímž se budete setkávat v každém z následujících čísel Slavičínského zpravodaje. Pod názvem Slavičín dříve a nyní tak chceme navázat na projekt, který v roce 2009 realizovali žáci Základní školy Vlára a propagovali pod názvem Krajina za školou. V archivech h tenkrát t vyhledali staré foto- grafie s pohledy na Slavičín a stejná místa vyfotografovali vali s odstupem několika (až desítek) let. Následná výstava zvětšených fotografií v městském ském infocentru upoutala pozornost široké veřejnosti. Nad fotografiemi iž živě diskutovali ško- láci i studenti, při návštěvách pamětníků a rodáků pak zaznívala slova obdivu, jak se Slavičín během let mění a jak vzkvétá. Tento zájem nás přiměl k otištění některých zajímavých pohledů, které by měly čtenáře našeho zpravodaje nejen potěšit, ale možná také inspirovat mnohé fotografy - amatéry. Máte-li podobná témata doma, neváhejte je dodat do naší redakce. Rádi je zveřejníme. Marie Rumplíková měsíčník pro Slavičín, Lipovou, Rudimov, Šanov, Petrůvku a Rokytnici. Číslo 1/2011, náklad ks, pro občany Slavičína zdarma. Vydává: město Slavičín, Osvobození 25, Slavičín, IČ: Registrační číslo MK ČR: E Odpovědný redaktor: Marie Rumplíková. Adresa redakce: Městské infocentrum Slavičín, Mladotické nábřeží 849, Slavičín, tel.: , fax: , Vychází: k 1. dni v měsíci. Uzávěrka: do 15. dne předešlého měsíce. Autor poskytnutého příspěvku odpovídá za jeho faktickou správnost. Redakce má právo příspěvky upravovat, krátit nebo nezveřejnit. Uvedené příspěvky nemusí vyjadřovat stanoviska vydavatele. Nevyžádané podklady se nevracejí. DTP: PHM studio Miroslav Pinďák a Pavel Meisl. Elektronická podoba:

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních výdajů, v platném znění Usnesení z 32.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Školní rok 2014 / 2015. Informační příručka pro rodiče

Školní rok 2014 / 2015. Informační příručka pro rodiče Školní rok 2014 / 2015 Informační příručka pro rodiče ÚVODNÍ SLOVO Vážení rodiče a přátelé školy, jsem velmi ráda, že Vás mohu opět po roce oslovit a popřát Vám i Vašim dětem příjemné prožití školního

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více