ročník: XVI. červen 2/2007 ZPRAVODAJ obce Rusava cena: 10 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník: XVI. červen 2/2007 ZPRAVODAJ obce Rusava cena: 10 Kč"

Transkript

1 ročník: XVI. červen 2/2007 ZPRAVODAJ obce Rusava cena: 10 Kč

2 Stavba nové cesty na Vrchovou přinese radost starousedlíkům i turistům. Pomník Daniela Slobody. Se svou drahou ženou Julinkou a synem Vladimírem spočinuli na rusavském hřbitově. Nová studánka u jednoho z pramenů Rusavy bude po Hurbanově studánce v centru obce dalším místem pro spočinutí kolemjdoucích. Do školy je radost chodit, když si v ní můžeme i hrát. I takováto díla jsme namalovaly my děti na asfalt.

3 Rusava slaví 350 let své existence Dovolte, abych se u této pro obec tak významné příležitosti ohlédl do minulosti. Ne do té dávné před 350 lety, ale do minulosti novodobé, porevoluční. Do doby, kdy jsem z vaší vůle stanul na post starosty a dodnes na něm setrval. Jsem rusavský rodák a je jím můj otec stejně jako byla maminka. Byli jimi jejich rodiče, prarodiče... Kořeny, které jsme v tomto krásném koutě země zapustili, jsou příliš hluboko na to, abychom z nich nenechali vyrůst vše, co obci prospívá. Já dostal vynikající příležitost a jsem rád, že ji mohu využít. Na post starosty jsem v obci Rusava nastoupil po prvních svobodných volbách v roce Mým tehdejším úkolem bylo dokončit vše, co rozdělali naši předchůdci a co poslouží k dobru obce a jejich obyvatel. Vodovod, kanalizaci, oprava cest a úprava potoků, to je jen stručný výčet všech akcí, které jsme společnými silami i dokončili. Vyčistili jsme potok, vybudovali chodníky, dokončili opravu hasičské zbrojnice... Zrekultivovali jsme skládku odpadů u hřbitova, za koupalištěm jsme položili pontonový most a naše Jubilejní Masarykova škola se dočkala zcela nového kabátu. Jako zřizovatel školy se naše obec stará i o její vnitřní vybavení, takže dnes už by nikdo nepoznal, že byla postavena v roce Rusava má moderní, krásnou školu s nově vybudovaným hřištěm, tělocvičnou i počítačovou učebnou a internetem. Po rozdělení státu v roce 1993 se v zemi změnilo hodně, ale naše obec, zvyklá na česko-slovenskou vzájemnost, tuto změnu nijak zásadně nezaregistrovala. Pokračovali jsme v původních záměrech a již v roce 1994 jsme mohli kolaudovat druhou etapu vodovodu. Odkanalizovali jsme rodinné domy a část lokality Hrkávka, vybudovali nové chodníky a zvýšili tím bezpečnost chodců. Naše silnice dostaly novou podobu díky bezprašnému povrchu. V roce 1994 byla vybudovaná skládka domovního odpadu v Bystřici pod Zpravodaj obce Rusava 1

4 slovo má starosta Hostýnem, což bylo i pro Rusavu velkým přínosem. Následující rok byl pro nás mimořádně významný, neboť byla kompletně dokončena kanalizace a v srpnu byla do provozu spuštěna také ČOV. Došlo na opravu dalších státních i obecních komunikací bezprašným povrchem, pokračovali jsme v budování chodníků a začali jsme rekonstruovat kino dnešní Obecní dům. Katastrofální povodně v roce 1997 se podepsaly i na naší obci a zatímco my jsme stavěli, voda bourala. Vše jsme postupně dokázali dát do pořádku a musím říct, že bez podpory našich občanů by se to vše nepovedlo. Nadešel čas sanací sesuvů, odstraňování povodňových škod. Vedle toho se našel prostor i peníze na regulaci říčky Rusavy a jejího přítoku od kravína, podařilo se nám dokonce i získat novou travnatou Bohumil Škarpich plochu na fotbalovém hřišti. Krok za krokem naše obec měnila tvář k lepšímu. Zrekonstruované kino, evangelický kostel s novou venkovní omítkou a byly to mnohé další, mnohdy na první pohled neviditelné akce. Také rok 2001 byl rokem mnoha rekonstrukcí. Škola, šatny SK, rozestavěli jsme tribuny... Na koupališti se postupně vylepšuje vše, co už dosloužilo.toho roku jsme opravili napouštěcí zařízení a mnoho dalšího. Dnes už mohou návštěvníci využít jeho služeb se vším všudy. Nové sociální zařízení, brouzdaliště pro děti, tobogán, skluzavky, dětská hřiště a hlavně solární ohřev, který umožní koupání i v chladnějších dnech. Letos dokonce i koncem května ohřály kolektory vodu natolik, že se k nám přišlo vykoupat na pět set lidí. Nebyly to jen radosti z dokončeného díla, ale i starosti se škodami, které přinášely kalamity. Jen léto v roce 2001 přineslo hodně škod jak na soukromém, tak na obecním majetku. Poškozené střechy, okna, v obecním lese polomy. Vytěžit jsme museli 5 tisíc kubíků poničeného dřeva. Následky této živelné pohromy jsme odstraňovali průběžně. Navzdory tomu všemu už Rusava není tou Rusavou, v níž i telefonní signál býval vzácností, o příjmu televizního ani nemluvě. Dnes, díky kabelové televizi a zajištění příjmu telefonních operátorů, jsou všechny tyto svízele minulostí. Vůbec jsem se nezmínil o úspěších v oblasti ekologie (podařilo se nám díky vybudování solárního ohřevu na koupališti i ve škole vyhrát Solární ligu), společenského života (získali jsme titul Obec roku Zlínského kraje a v celostátní soutěži jsme se umístili na 3. příčce), kultury a dalších činností našeho života. Je toho hodně a ještě víc stojí před 2 Zpravodaj obce Rusava

5 námi. Máme radost, že naše obec nechřadne, ale rozvíjí se. Život na Rusavě ve všech ohledech okřívá, modernizuje se a naše turisticky zajímavá poloha přináší konečně i starousedlíkům užitek. Stojíme na prahu výročí 350 let od založení Rusavy. Stojíme tváří v tvář vyhlídkám do budoucna (a já doufám, že jen těm nejlepším), ale i tváří v tvář svým předkům. Snad nebudu neskromný, když řeknu, že by z nás, kdyby tu ještě mohli s námi být, měli radost. Je to výzva pro nás pro všechny. Přičiňme se, abychom mohli i nadále být hrdí na to, že tato malebná, čistá a lesy obklopená obec je místem pro dobrý život. Pro život těch, kteří jsme tu doma, i těch, kteří k nám s dobrými úmysly přicházejí. z Historie Vzácná výročí Naše Rusava již dávno není tou chudou, zastrčenou vesničkou, kdysi obklopenou téměř neprůchodnými lesy. Vesničkou, která byla utvářena velmi skromně. Prostými lidmi, jejich kulturou a zvyky, jež si přinesli ze svých původních míst, v nichž se narodili. Ti první přišli nedobrovolně, jak je známo z historie vzniku Rottalovic. Tak se obec jmenovala z vůle jejího nemilovaného zakladatele. Další se přistěhovali k těmto rodinám, jiní přišli za chudou obživou se svými ovcemi, někteří zas jen s uzlíkem a sekerou. Díky těm všem nová osada rostla do krásy a spolu s nádhernou přírodou vytvořila časem jakýsi fascinující magnet pro malíře, spisovatele a další obdivovatele. Tím, kdo tuto skrytou krásu před osmdesáti lety našel, a dokonale, do nejmenších podrobností poznal, byl spisovatel a básník z nedaleké Bystřice pod Hostýnem František Táborský. Pro příští generace zapsal do knihy Rusava věrný obraz obce, života a práce jejich obyvatel a navzdory nesmírné bídě jí dal punc krásy a radosti ze života. Punc projevený písněmi a tanci, krásnými zvyky a upřímnou srdečností zde žijících lidí. Na Rusavu rád jezdil i malíř Adolf Kašpar. I jemu Rusava přirostla k srdci a knihu Rusava doslova vyzdobil svými ilustracemi. Kniha se stala ojedinělou monografií oslavující krásu přírody a obdivující způsob života zdejšího lidu. Stala se po právu perlou literatury. Původní osada byla jistě mnohem starší a stejně krásná. Přežila zánik hradu Obřany, přežila i ostatní osady v okolí. Přes ojedinělé záznamy ve vsetínské matrice o obci Rusava před datem vzniku Rottalovic a existencí potoka Rusava z textu Zemských desek také o mnoho let dříve není oficiálního záznamu o vzniku obce Rusava, a tak se musíme spokojit s oslavou 350. narozenin, které připadnou na konec června letošního roku. Spolu s tímto výročím můžeme oslavit rok předem i 150. výročí narození akademického malíře Adolfa Kašpara. Obec Rusava, František Táborský a Adolf Kašpar spolu vytvořili nerozlučnou a pro historii obce nesmírně vzácnou trojici. Kniha Rusava toto vzácné seskupení završuje svými osmdesáti lety vzniku, jež v příštím roce oslaví své první vydání. Milan Charvát Zpravodaj obce Rusava 3

6 Ohlédnutí za povodněmi Od katastrofálních povodní na Moravě v památečním roce 1997 uplyne už za několik dní neuvěřitelných deset let. Přírodními živly zkoušená země i lidé prokázali v té době nejen vzájemnou solidaritu a soudržnost, ale i nesmírnou lidskou sílu a houževnatost. Povodeň a její následky se nevyhnuly ani Rusavě a přišly v podobě obrovské síly, která ničila vše, co ji vstoupilo do cesty. Na se třemi téměř magickými sedmičkami sotva někdo z nás zapomene. Voda valící se z oblohy zvedla hladiny i těch nejmenších potůčků a řek. Vylily se z břehů a živel ničil koryta, regulace, na mnoha místech voda narušila statiku mostů, propustky... Strhávala a doslova s sebou brala kusy zahrad. Došlo k totální devastaci krajiny, na jakou si nikdo z žijících spoluobčanů nepamatoval. Cesta mezi Rusavou a Brusným se na celé tři dny stala neprůjezdnou a Rusava po celou tu dobu zůstala bez elektřiny. Nejen to, vždyť všechno to nakonec ovlivnilo i zásobování, omezeny byly možnosti ve všech oblastech života - ty život zachraňující nevyjímaje. Navzdory tomu Rusava nezůstala zcela odtržena od světa. Nejnutnější komunikační spojení zajišťovaly silnice přes Lukoveček, využívala se i lesní cesta na Hostýn, po které bylo přece jen zajištěno spojení s Bystřicí pod Hostýnem. Tehdy odhadované škody na majetku obce přesáhly částku deseti miliónů korun. Kdyby se spočítala veškerá náprava škod, znovubudování a protipovodňová opatření, která si povodně v roce 1997 vyžádaly, vyšplhaly by se tyto částky ještě mnohem výš. A. Škarpichová Povodeň Rozvodněná Rusava a utržená silnice mezi Rusavou a Brusným. Muž, který Rusavě dal vše Psát o jubileu obce Rusava a nevzpomenout velkého a obec milujícího muže Daniela Slobodu by byl opravdový hřích. Jeho velkou obdivovatelkou a znalkyní byla Marta Makovská, s níž jsme o tomto významném muži spolu mnohokrát hovořily. Marta Makovská znala deník Daniela Slobody, evangelického kněze slovenského původu, snad zpaměti. Stal se pro ni studijním materiálem a nedá mi citovat z vyznání, které pronesla v jedné z prací na toto téma nazvaných prostě Daniel Sloboda : Snažila jsem se pod povrchem jednotlivých příhod vysledovat hlubokou kontinuitu jednoho života. Nevím, do jaké míry se mi to podařilo. Byl to však úkol krásný a povznášející... Daniel Sloboda 4 Zpravodaj obce Rusava

7 se zasloužil o povznesení svého působiště, napomohl růstu kultury na východní Moravě a významně se podepsal pod tradiční moravsko-slovenské vztahy. Narodil se 20. prosince 1809 ve slovenské Skalici. Otec Michal byl obuvníkem a matka roz. Pokorná rovněž pocházela ze Skalice. Daniel začal ve své rodné Skalici chodit do školy, gymnaziální studia už absolvoval v Modre. O prázdninách si rád vyšel na výlet do hor a poznával hrady. Už v malokarpatských horách jej okouzlila botanika a zvláště horská květena. V září 1828 poprvé překročil práh prešpurského evangelického lycea, kde byl do roku (Stejné lyceum navštěvoval i František Palacký.) Jeho spolužáky nebyl nikdo menší než Ľudovít Štúr či Jan Štercl. Po vysvěcení na kněze odešel v dubnu 1837 Daniel Sloboda sloužit na Rusavu jako v pořadí již sedmý slovenský farář. Byl vzdělaný v humanitních vědách, ale i v matematice. Byl básníkem i hudebníkem, spisovatelem i botanikem. Připravoval herbáře, které se později staly podkladem jeho vzácného botanického díla. Daniel Sloboda byl ovšem i znalec několika cizích jazyků včetně latiny. Sestavil evangelický kancionál, který byl vydán v roce 1876 v Kroměříži. Spolu se svým bratrem se vydával na dlouhé výlety do přírody. Rusavská fara přivítala za jeho působení mnoho hostů ze Slovenska, ale i z Prahy či Vídně. Dnes už můžeme Daniela Slobodu nazvat ekumenikem, neboť horlivě nabádal k toleranci jednotlivých náboženství, zejména k toleranci mezi katolickou a evangelickou vírou. Stihl toho za svůj život mnoho. Od roku 1850 byl členem Rakouské meteorologické společnosti a Geologického ústavu ve Vídni. Na Rusavě zřídil meteorologickou stanici, kterou vybavil potřebnými přístroji získanými z Vídně. Po návštěvě Františka Sušila, profesora teologie na brněnském alumnátu, pro něj začal na Rusavě sbírat lidové písně. V srpnu 1840 navštívil v Sobotišti rodinu Jurkovičových a krátce nato se zasnoubil s dcerou Samuela Jurkoviče Julinkou. Sňatek byl v Sobotišti ještě téhož roku a 23. října přijeli novomanželé na Rusavu. Za týden už zde Julinka oslavila své 18. narozeniny. Daniel Sloboda spolu s manželkou Julií žili čilým společenským životem, ale vždy si našel čas i na badatelskou práci. V roce 1842 se pustil do svého díla Rostlinství o více než sedmi stech stranách. Popsal v něm přes 3000 druhů rostlin. Na Rusavě slovenských hostů v roce 1848 přibývalo. Kontakty souvisely se svatbou Josefa Miloslava Hurbana, který si vzal mladší sestru Samuela Jurkoviče, takže se stali švagry. Koncem roku 1848 se začaly připravovat vojenské expedice z Čech a Moravy na pomoc západnímu a severnímu Slovensku. Mluvčí Slováků se semkli s Moravany a Čechy, a tak po celou dobu hlubokých národnostních sporů mezi Maďary a Slováky na jihozápadě Slovenska pobývalo na Rusavě mnoho Slováků. Jejich dočasným domovem byla malá dřevěná chaloupka Daniela Slobody. Hurbanovské povstání bylo nakonec potlačeno, ale stopa, kterou tu zanechali Slobodovi přátelé, se navěky zapsala do rusavské historie. A to nejen písmem vrytým do kamene v Hurbanově studánce... Daniel Sloboda miloval rusavský lid a odmítal jednu nabídku za druhou. Za žádné peníze nechtěl své působiště změnit. Když se v roce 1860 v Ratiboři světil kostel, Slobodu to přivedlo k myšlence postavit nový evangelický kostel i na Rusavě. Začal obstarávat stavební materiál,vápno, nechal lámat kámen a otesávat z něj kvádry, nechal pálit cihly... Zpravodaj obce Rusava 5

8 Pamětní deska na rusavské faře připomíná život a dílo Daniela Slobody. Rusavský evangelický sbor dostal v roce 1861 z hannoverské Boží pokladnice dar 200 zlatých. 25. května 1862 Daniel Sloboda odjel do Vídně kvůli plánu nového rusavského kostela. Komise vyměřila stavbu kostela na Baroňově louce. O rok později cestoval Sloboda do Lipska a Drážďan a navázal spojení s evangelickým dobročinným spolkem Gustava Adolfa, aby získal peníze na stavbu kostela. V Lipsku potkal vdovu po učiteli Amálii Schierholzovou a ta, ve snaze napravit staletí staré křivdy napáchané Němci na Slovanech, se zavázala zaplatit výlohy spojené se stavbou rusavské školy. Do její stavby se Sloboda pustil v květnu roku 1863 a už v listopadu se v ní rusavské děti začaly učit. Prvním učitelem byl Martešík, který na Rusavu přišel z Myjavy. V roce 1864 začaly práce na stavbě fary. Původní dřevěný kostelík, který stál za nynější školou, měl vystřídat nový kamenný. První kámen nového kostela byl položen 26. června Zatímco Daniel Sloboda budoval, kázal, pomáhal lidem, jeho žena Julinka horlivě pomáhala nemocným a mezi nimi se i nakazila cholerou. Osmého září 1866 onemocněla a už za dva dny zemřela. Stavba kostela trvala 17 let a když byl dokončen, Slobodovi bylo 74 let. Na věž byl vytažen šest metráků těžký zvon. Byl to dar od Mozolů z Hořanska, kteří kostelu darovali také velký křišťálový lustr. Aktivity Daniela Slobody daleko přesáhly rámec Rusavy. 13. srpna 1888, kdy vyhořelo Národní divadlo, Daniel Sloboda okamžitě v Holešově zorganizoval sbírku na vybudování nového Národního divadla. Jako první složil i peněžní dar. V srpnu 1884 předali občané Rusavy Slobodovi diplom čestného občanství rusavského. V roce 1887 Daniel Sloboda často stonal na zápal průdušek. Navštěvovaly jej děti i vnoučata, přátelé ze Slovenska, ale Vánoce nevěstily nic dobrého. Poslední záznam, který si do deníku zapsal, byl ze 4. září, a zmínil se v něm o návštěvě prof. Táborského. Slobodovi vychovali tři děti. Po smrti své první ženy se Sloboda znovu oženil s dcerou místního učitele, ale svazek neměl dlouhého trvání a vdova se záhy vrátila zpět na Slovensko. Přímo uprostřed rusavského hřbitova stojí pomník z bílého mramoru a vedle něj dva železné kříže - manželky Julie a syna Vladimíra. Dne 28. října 1961 byla na rusavské faře odhalena Danielovi Slobodovi pamětní deska. V obci Rusava žil velký kazatel, národní a obrozenecký buditel lidu, osvětový pracovník, jazykovědec, historik, odborník v přírodních vědách, básník a hudebník. Jak s oblibou říkala Marta Makovská, byl to velký Slovák. 6 Zpravodaj obce Rusava

9 Jako Slovence je mi ctí, že jsem mohla poznat alespoň ji - ženu, která k Rusavě přilnula a zkoumání její historie - osobnosti Daniela Slobody zvláště - věnovala kus svého tvořivého života. Alžběta Škarpichová Mlýny, valchy, pily a hamry na toku Rusavy Všechny mlýny, valchy a hamry potřebovaly k pohánění vodu. Řeka Rusava jako by byla k tomu přímo určena, neboť tomu odpovídala její poloha. U mlýna. Mlýn a hamr na potoku Ráztoka Mlýn na Ráztoce byl zbudován bystřickou vrchností ve druhé polovině 18. století. Zbudován byl pro osadu na Ráztoce, Rusavu a Lukoveček, Mlýnský náhon. kam katastrálně patřil. Mlýn a hamr byli postaveny na horním toku potoka Ráztoka, který pramení pod Bečkou ve výšce 722 m n. m. a Holým vrchem v nadmořské výšce 742 metrů. Tok Ráztoky po soutok s Rusavou dosahuje délky asi pěti kilometrů. Ráztoka pak přibírá další vydatný přítok - potok Židová, který zas přibírá vody z Jeleňáku a Okluka. Další přítoky Ráztoky jsou z Ondřejovska a stékají se u cesty. Jedna vede rovnou na Okluk do Držkové, druhá cesta vede do Lámanisk. U soutoku je autobusová zastávka na Ráztoku a je to poslední zastávka. Náhon na mlýn a hamr začínal na Mraznici a tekl podél cesty po levé straně dolů do rybníka. Po vypuštění se ve dvoře mlýna mohla voda stavidly přepouštět na vodní hamr v nádvorní kovárně. Hamr je totiž místo, kde se zpracovávaly kovy těžkým kladivem poháněným vodním kolem. Po protečení se voda, která tekla od Obrázku a Macháně, vlévala do potůčku. Náhon na mlýn a hamr strhla v roce 1954 na Mraznici povodeň. V té době se již 44 roků nemlelo a nekovalo. Ještě počátkem 20. století tam vozili lidé obilí na mletí z Lukovečka, Ráztoky, Jestřábí a Rusavy - Hořanska. Dokdy byl hamr v provozu, není známo. Josef Hudec - Včelinský, fotografie: archiv Zpravodaj obce Rusava 7

10 Výstava fotografií Docela slušnou sbírku fotografií se podařilo nashromáždit rusavskému rodákovi, jenž užívá pseudonym Včelínský. Na obecním úřadě byla výstava instalována od 23. dubna, což je den, který se váže k první písemné zmínce o obci Rusava, do neděle 6. května. Navštívili ji všichni ti, kteří se o historii obce zajímají. Pokud se vám nepodařilo ji zhlédnout, máte ještě další příležitost, a to v době oslav 350. výročí obce. Expozice bude instalována v prostorách Jubilejní Masarykovy školy. Hostýnská rozhledna stojí již 110 let Mezi dominanty Hostýnských vrchů a zvláště pak Svatého Hostýna patří rozhledna, která byla v letech postavena na vrcholu Hostýna v nadmořské výšce 735 metrů. Její základní kámen byl položen 1. září 1897, základní listinu podepsal tehdy na Hostýně císař František Josef I., který toho dne u příležitosti manévrů rakousko-uherské armády zahájil svůj čtyřdenní pobyt v Bystřici pod Hostýnem. To vše se událo před návštěvou osmdesáti tisíc lidí. Stavba až do roku 1918 nesla název Rozhledna Františka Josefa I.. Kromě řady dobrodinců z Moravy, Slezska, ale i Čech se o stavbu rozhledny zasloužila i Matice svatohostýnská, založená v roce Stavitelem byl olomoucký architekt Václav Wittner, jehož jméno a několik dalších údajů je zvěčněno na pamětní mramorové desce, která byla v roce 1898 umístěna na jižní straně kaple Svatého Kříže, jež tvoří dolní část rozhledny postavené z pískovce. Rozhledna je patnáct metrů vysoká a půdorys stavby má tvar dvou neúplných a nestejně velkých kruhů, které se zčásti překrývají. Větší z nich má průměr 7,80 metrů a obvod 22,30 metrů, síla zdi mohutnější části této stavby, jejímž průmětem je větší z obou kruhů, je jeden metr. Tuto část tvoří kromě kaple bývalé muzeum a vlastní prostor pro vyhlídku. Menší část rozhledny, jejímž průmětem je menší z obou kruhů, má průměr 3,20 metrů, obvod 6,30 metrů a síla zdi je zde 70 centimetrů. V této části stavby je umístěno točité výstupní schodiště, jež tvoří celkem 60 železných schodů, po nichž lze vystoupit na vyhlídkovou terasu, která je v posledních desetiletích po celém obvodě zasklená. Za zmínku 8 Zpravodaj obce Rusava

11 stojí i brána do kaple na západní straně, kterou lze považovat za čelo celého objektu. Je železná s ručně kovanými ozdobnými motivy a vzory a nutno říci, že jde o hodnotné dílo uměleckého kováře. Svému původnímu účelu sloužila stavba až do roku 1957, kdy zde byla zřízena retranslační stanice neboli zařízení pro dálkový přenos televizního signálu pomocí soustavy mezistanic. Toto poslání rozhledny bylo završeno v roce 1971, odkdy se už jen ojediněle využívala k přenosům ze Zlína a z Přerova. Od roku 1977 se prostor kolem rozhledny stal rájem vyznavačů závěsného létání rogalistů z Bystřice pod Hostýnem a blízkého okolí. Na severním svahu si pod vrcholem Hostýna postavili startovací rampu, která pak byla v roce 1994 rozebrána. První říjen 1986 byl dnem, kdy se rozhledna vrátila Arcibiskupství olomouckému. Tehdy se rozhodlo, že prostor nad kaplí bude opět muzeem, v němž bude tentokrát instalována výstava archeologických vykopávek zvláště z doby keltského osídlení, které sahá až do roku 2000 před naším letopočtem. Jde o výsledek několikaleté práce tragicky zesnulého PhDr. Karla Ludíkovského. Snaha kompetentních míst o vrácení stavby jejímu původnímu účelu byla nakonec korunována úspěchem. Po mnoha letech byla rozhledna opět zpřístupněna veřejnosti. V sobotu 18. července 1987 byla otevřena po třiceti letech poprvé a navštívilo ji tehdy 271 lidí. Na druhý den přilákala dokonce 700 návštěvníků Svatého Hostýna. V prvních čtyřech sezonách po znovuotevření hostýnské rozhledny byly ve střední části objektu instalovány archeologické nálezy. Dnes může návštěvník vidět v její střední části dvě barevné fotografie - fotografií rozhledny v současnosti, druhá pochází ze 14. září roku 1988, kdy byla oficiálně otevřena. Tehdy ji na svátek Povýšení svatého kříže posvětil probošt Jan Weinlich, tehdejší starosta Matice svatohostýnské. Návštěvníci rozhledny se přímo na místě mohou dozvědět mnohem více. Mohou si nastudovat nejen její stručné dějiny, ale najdou zde i množství zajímavých údajů o větrné elektrárně, která je tu instalovaná. K dispozici mají také dvě mapy s údaji o rozmístění rozhleden v naší zemi. Vlastní vyhlídková terasa je od začátku letošní sezony obohacena velkým dalekohledem. Rozhlednu, jejíž rekonstrukce si v letech vyžádala investici téměř 2 miliónů korun, nyní spravuje Matice svatohostýnská. Byť slouží především jako turistická atrakce, její význam oceňují i další instituce. Vyhlídkový prostor je pokryt Rozhledna na Hostýně v roce Zpravodaj obce Rusava 9

12 plochou střechou, jíž lemuje kovové zábradlí. Na střeše je umístěno několik vysílačů, a tak stavba na vrcholu sv. Hostýna slouží například i vysílání stanice křesťanského rádia Proglas, integrovanému záchrannému systému a dokonce i firmě NWT Hulín, která odsud zajišťuje internetové spojení. Jak je vidět, sedmička na konci letopočtů byla pro hostýnskou rozhlednu opravdu osudová. Stavba na vrcholu věhlasného poutního místa má nakonec hned několik kulatých výročí. Před 20 lety byl tento objekt navrácen svému původnímu účelu a zpřístupněn veřejnosti, což bylo určitě dobré rozhodnutí. Vždyť je to jediný objekt tohoto druhu v celé oblasti půvabných Hostýnských vrchů. Vlastimil Doležel, foto: archiv Jak sa kácal máj V letošním roce, tak významném pro obec Rusavu i Valašský krůžek písní a tanců Na Vrchovou bude nová cesta Obec Rusava patří k těm, které se rozvíjejí mílovými kroky. Svědčí o tom mnohé investiční akce, které jsme u nás za poslední léta provedli a o kterých se zmiňuji na jiném místě tohoto zpravodaje, řekl starosta Bohumil Škarpich a k dobru přidal další, zatím rozze života dědiny Rusavjan, jsme v poslední květnovou sobotu už po jedenatřicáté káceli máj. Poslední roky jsme na tuto akci zvali folklorní soubory z regionu i mimo něj a letos tomu nebylo jinak. Pozvali jsme soubor písní a tanců Beskyd ze Zubří, ale bohužel na poslední chvíli musel účinkování na Rusavě odřeknout a nám se přes maximální úsilí nepodařilo za něj najít náhradu. Nezbylo tedy nic jiného, než aby se ogaři přičinili sami za pomoci bývalých členů souboru. Jako už tradičně i tentokrát nám bylo počasí nakloněno, a tak po páté hodině podvečerní mohl vyjít krojovaný průvod účinkujících od budovy školy k máju. Nejdříve se u něj představila cimbálová muzika s primášem Františkem Stoklasou, která obstarala hudební doprovod při třech pěveckých a tanečních číslech Rusavjanu. Každoročně ke kácení máje patří i komické vystoupení divadelníků - amatérů. Tentokrát to byli Rusavjané a o tom, že se divákům líbili, není pochyb.odměnili je dlouhotrvajícím potleskem. Pak už zbylo jen jediné - kácení máje historickými dřevařskými nástroji. Foukal sice nárazový vítr, ale máj padl přesně tam, kam jsme chtěli a vše dopadlo dobře. Muzika mohla zahrát na završení existence letošního mája. Večer pořádali členové Rusavjanu společně s cimbálovou muzikou Rusava Besedu u cimbálu v Obecním domě. Přestože návštěva občanů byla skromná, nálada byla tradičně výborná. Bohatá tombola, výborná zábava a s písničkou na rtech jsme nedlouho po půlnoci odcházeli do našich domovů. Nyní nám nezbývá než se soustředit na přípravu oslav 350. výročí obce Rusava a 30 let činnosti souboru Rusavjan. Obě výročí se protnou na sklonku měsíce června a já jsem přesvědčen o tom, že je na co se těšit. Mirek Hovořák 10 Zpravodaj obce Rusava

13 dělanou, investici. Její pracovní název je Zpřístupnění lokality Vrchová - Hostýnské vrchy, a protože jsme se společně zajeli podívat, jak jdou práce stavební firmě KKS, s. r. o. Zlín v těchto dnech, osvětlil nám starosta celý záměr. Realizace projektu, na který jsme dostali evropské peníze, je součástí Iniciativy Interreg IIIA na Česko-Slovenské hranici. Studie je zpracována od září roku 2005 a prošla mnoha schvalovacími kroky. Dnes je už hotový i projekt a celá akce pokračuje, i díky dobrému počasí, úspěšně, dodal. Dozvídáme se také, že přínos tohoto projektu je pro obec významný. Vždyť nejenže se zkvalitní dopravní infrastruktura celé této podhorské oblasti Hostýnských vrchů, ale díky tomu se lépe využijí specifické místní podmínky v oblasti cestovního ruchu. Záleží nám na tom, aby dědictví našich předků bylo zachováno, a proto vítáme skutečnost, že na našem cíli bude mít zásluhu i tento projekt. Umožní totiž rozšíření a využívání rekreačních, ale hlavně trvale obydlených domů v celém regionu a v naši obci zvláště. Rusava vítá každý pokus oživit staré chalupy, v nichž žili naši stařečkové a stařenky, nejlépe pokud jde o ty trvale obydlené. Chalupáři, kteří v naši obci už žijí, se o své nemovitosti většinou starají vzorně a co nesmírně vítáme, ponechávají jim většinou původní ráz. Projekt, jehož součástí je budování cesty na Vrchovou, by měl rozšířit také spolupráci se slovenským městem Myjava, a to zejména v oblasti životního prostředí. Do pořádku se dají technické komunikační propustky, které mají mimořádný význam, neboť zajišťují vodní stabilitu v místě jeho realizace. Od projektu se také očekává, že závěry z jeho realizace budou veřejně prezentovány a aplikovat se budou také na slovenské straně při podobném záměru, který připravuje slovenský partner. Bude jím komunikace z Myjavy na Javorník. Dnes už víme, že celá tato akce je pro nás investicí za 4 a půl miliónu korun. Obec Rusava z této částky bude muset uhradit ze svého rozpočtu 41 procent, 5 procent tvoří státní rozpočet a zbylých 54 procent bude zaplaceno z evropských fondů, upřesnil starosta celou investiční akci v číslech, které v promítnutí do výsledku znamenají pro obec hodně. Opravou komunikace se zvýší bezpečnost projíždějících turistů, rekreantů, ale hlavně našich občanů, kteří tu žijí a cestu užívají. Vždyť tato komunikace spojuje lidi s lesy, pastvinami a umožňuje rozvoj cykloturistiky a turistiky v tomto teritoriu, doplnil. Projekt byl hotový již v roce 2006, ovšem se zahájením výstavby tohoto jeden a půl kilometrového úseku se začalo s menším časovým odkladem, v dubnu letošního roku. Obec Rusava bude po jejím dokončení i nadále správcem komunikace. Nakonec ještě jeden dovětek. Stavba nové komunikace byla příležitostí udělat pro kouzlo naší obce další dobrý krok: Postavit zde studánku těsně pod pramenem říčky Rusavy, která se v budoucnu stane - stejně jako Hurbanova studánka uprostřed obce - místem k odpočinku kolemjdoucích. Samozřejmě, že pramen bude vyčištěn a voda, která z něj bude přitékat, bude naprosto čirá. Alžběta Škarpichová Zpravodaj obce Rusava 11

14 Co možná o škole nevíte... naše škola Jak žijeme? Kroužky a nepovinné předměty umožňují díky malému počtu dětí ve třídách individuální přístup ke všem dětem. Volnočasové aktivity jsou tak dostupné všem dětem podle jejich zájmu. Ve škole mohou navštěvovat keramiku, tělovýchovný kroužek pro chlapce i děvčata, kroužek informatiky, angličtiny, dyslexie a logopedie. Škola je přístupná od sedmé hodiny ranní, kdy se žáci mohou věnovat informatice v počítačové učebně. Ve škole se pořád něco děje, o čemž svědčí celá řada akcí. Navštívili jsme pohádku O perníkové chaloupce a cirkusové představení. Návštěva knihovny je pro nás samozřejmostí. Prvňáci už absolvovali seznámení se s ní, které jsme nazvali Má první návštěva knihovny. O Mikulášské i vánoční besídce jsme se už ve zpravodaji pochlubili. To ovšem zdaleka není vše, co se v naší škole událo. Akce jako Policie ČR - Chodec a cyklista či Bezpečnost na silnici naše děti zaujaly přinejmenším tak jak ta, kterou připravilo Myslivecké sdružení na téma Ochrana přírody. Osobité kouzlo měly zvláště Vánoce na Valašsku, o koncertech ani nemluvě. Pracovní názvy jako Hudba kolem nás či Písničky a jejich úkoly zcela vystihují to, co dětem utkvělo v paměti. Na Den matek jsme udělali radost maminkám i babičkám vlastní pohádkou. 12 Zpravodaj obce Rusava

15 Rusava obrazem Pozorní diváci sledují, jak se cvičí psi. Policisté z Dobrotic nám své pejsky dovolili i pohladit. Nejmenší účastník? Po registraci děti spěchaly do pohádkového lesa. Cesta pohádkovým lesem je odstartovaná. Po Kuličkiádě jsme si opékali špekáčky. Zpravodaj obce Rusava

16 Chalupáři udržují většinou styl někdejší obce. Nová, a přece stylová dřevěnice. Expozice sesbíraných fotografií byla instalovaná na Obecním úřadě. Takto namaloval kachnu vnuk autora článku Milana Charváta. Kamenný kostel nechal postavit Daniel Sloboda. Zpravodaj obce Rusava

17 Vybíráme si z cen, které na dětský den Aktivní klub Rusava získal od sponzorů. Školáci si na svůj den opekli špekáčky na Jestřabí. Od pramene k potůčku a řece. Jeden z pramenů Rusavy. V roce 1621 Hrad Lukov obsadili vzbouření Valaši, od roku 1710 jej vlastnil Jan Josef z Rottalu. Rusavští dobrovolní hasiči v okrskové soutěži zvítězili. Zpravodaj obce Rusava

18 Sběrný dvůr v obci Rusava nelze přehlédnout. Nezapomněli jste na legalizaci své studny? POVOLENÍ STUDNY DOMOVNÍ STUDNA určená k zásobování domácnosti (fyzických osob) pitnou nebo užitkovou vodou Navigační pomůcka pro občany, zpracovaná Obecním odborem úřadem životního Rusava prostředí MěÚ Hulín OSTATNÍ STUDNY určené k zásobování vodou při PODNIKÁNÍ nebo pro více domácností (např. bytový dům) Vyřizuje Odbor Odbor životního životního prostředí prostředí MěÚ MěÚ Bystřice Hulín pod Hostýnem Pro: Hulín, Chrášťany, Záhlinice, Pravčice, Břest Vyřizuje Vyřizuje Odbor Odbor životního životního prostředí prostředí MěÚ Kroměříž MěÚ Bystřice pod Hostýnem KDY BYLA STUDNA POSTAVENA? do mezi a po Studna je v provozu (slouží k zásobování pitnou vodou) Není třeba žádných úkonů Studna v současnosti slouží k zásobování užitkovou vodou (domácnost je napojena na vodovod, voda ze studny slouží např. k zalévání) Není třeba žádných úkonů Studna je řádně povolena a je určena k individuálnímu zásobování pitnou vodou Povolení je platné i nadále a nezaniká Není třeba žádných úkonů Studna nemá povolení Studna je povolena (je postavena jako UŽITKOVÁ! NAČERNO! (není zdrojem pitné vody!) lhostejno zda pitná či užitková) Je JE NUTNO NutNO ZAŽÁDAT zažádat O O POVOLENÍ povolení Na NA PŘEDEPSANÉM předepsaném FORMULÁŘI formuláři forulář FORMULÁŘ Je JE k K dispozici: DISPOZICI: Na Na odboru odboru životního životního prostředí prostředí Městský Na internetu: úřad, Masarykovo nám Bystřice pod Host., k K žádosti žádosti přikládáte přikládáte - Hydrogeologický posudek - Projekt - Vyjádření, že studna je je v souladu s s Územním plánem Studna má platné povolení Povolení je platné, není třeba dalších úkonů Zpravodaj obce Rusava

19 Výlety - to je samostatná kapitola. Pardus - pramen potoka Rusava, enviromentální vycházka do okolí obce i školní výlet Buchlov a Buchlovice, na to vše mají naše děti nezapomenutelné zážitky. První třída si zajela do kroměřížské Květné a Podzámecké zahrady, zhlédla výstavu Orbis pictus a Dětský den na Jestřábí s opékáním špekáčků, jak je patrné i z fotografií uvnitř čísla, byl také jedním z těch vydařených. Pěší výlet na Hostýn patří už k našemu školnímu koloritu. Je toho hodně, s čím bychom se mohli my školáci pochlubit. V tomto školním roce absolvujeme 10 lekcí plaveckého výcviku, další 2 lekce výuky byly věnovány problematice dopravy, samozřejmě s praktickým výcvikem. Naše škola nikdy nestála stranou a usilovala o živé spojení s ostatními občany. Beseda s důchodci byla spojena s pohádkou Ferda mravenec, také program na Den matek 15. května potěšil maminky i babičky. První třída zahrála pohádku O perníkové chaloupce, 2. a 3. třída Šípkovou Růženku a čtvrťáci se pochlubili pásmem básní a tanců s názvem Jak u nás zpívají ptáci. Pátá třída si připravila pro tuto příležitost Dívčí válku. Pozornému čtenáři Zpravodaje obce Rusava zajisté neunikly reportáže a kresby žáků a výzdoba dětského karnevalu. Vodění medvěda, Karneval, Mikulášská besídka, příprava balíčků na Mikulášský jarmark, Vánoční posezení pod stromečkem nebo setkání s policejními psy a ukázkami jejich výcviku, které nám předvedli policisté z Dobrotic, to je jen stručný výčet všeho, co se nám v letošním školním roce podařilo. Kde jsou pak ještě pěvecké soutěže (Hostýnská píšťalička, Rusavská Superstaar), výtvarné (Česko hledá Ježíška, Požární ochrana očima dětí nebo Cestou dvou bratří) a sportovní akce. Například ve vybíjené jsme získali v okresním kole 4. místo, v soutěži malých fotbalistů McDonalds Cup jsme v okrskovém kole získali páté místo. Absolvovali jsme též velkou školní siláckou soutěž, školní Fit test a také Vánoční školní turnaj ve florbalu. Vědomostní soutěže Klokan celostátní matematická soutěž, které jsme se samozřejmě také zúčastnili a stejně tak jsme obsadili i celostátní matematickou soutěž Cvrček, nechyběli jsme ani na Matematické olympiádě. V Požární ochraně získala Anička Horníková z 1. třídy 3. místo v okresním kole a postoupila do kola krajského. Žáci rusavské školy se pouští i do různých projektů. Například v enviromentální výchově jsme se vypravili po rusavských chodníčcích - absolvovali jsme vycházky do okolí školy, Rusavskou šanci přírodě a také jsme se aktivně vyjádřili na téma Co chci změnit na koupališti. Náš výčet by nebyl úplný, kdybychom se nepochlubili svým přístupem k separaci odpadu a sběru různých užitečných plodů. Loni v září a letos v květnu jsme nasbírali kg papíru a 446 kg kaštanů. Řekněte, milí čtenáři, není toho dost? Takové jsme my, děti Jubilejní Základní školy T. G. Masaryka na Rusavě. Zpravodaj obce Rusava 13

20 První věty prvňáčků První pololetí zdolávání úskalí českého jazyka měli prvňáčci zdárně za sebou a poprali se se svou první slohovou prací na téma Co jsem dělal o jarních prázdninách? Já o jarni prazniny jedeme s tátou a mámou s Kája i taky s Aničkou jedeme do Olympie napsala Anička Dvorníková a Mareček Holšán se pochlubil: Já jsem byl s mámou v Brně a máma my ve Mněstě koupila deníček a dva sešity. Terezka Vrubelová svou první slohovou prací zas prozradila, že Lada a Terezka a Alena a Babička do Holešova jelijme. A co Verunka Podolová? Já z Míšou a Dinčou zme šli do homiža do školky pak zme šli domu na odjet a pojedli a zme šli domjesa a pak hura do hajan. Pracovně-zábavné jarní prázdniny zaznamenal prvňáček Lukášek Kocfelda slovy: Kopeme nazahraďe koupemese speťou a ideme zamámou. Lucinka Křížková napsala: Jelizme na krytý koupák a vozilijzme Helenku. Kde jinde než u babiček je dětem nejlépe? Potvrdila to i Terezka Zmeškalová, když ve své první slohové práci zaznamenala: Jela jsem g babičce naprazňiny užilasemsi libilo se mitam a bilo totam heski. Možná už v příštím zpravodaji si budete moct přečíst, jaké pokroky udělali prvňáčci za dalších šest měsíců. ze života spolků a církve Společně s mámou a tátou Občanské sdružení Aktivní klub Rusava se oficiálně zaregistroval v lednu letošního roku, ale do svých nových aktivit se opřel s razancí sobě vlastní už vloni. Jeho iniciátoři (19 žen a 3 muži) udělali pro děti den plný her již v loni a zúčastnilo se jej na 80 dětí, a na podzim zase Drakiádu. Foukalo tak akorát a promrzlé prsty se docela rychle u ohně, kde si pak všichni společně opekli špekáčky, rozehřály. Co vlastně přivedlo skupinku rusavských žen a mužů k tomu, aby Aktivní klub Rusava založili? Říkali jsme si, že je potřeba, aby zejména rodiče s dětmi mohli společně prožívat hezké chvilky a těšit se na každou další společnou akci, prozradila nám Kateřina Vaculíková, když jsme společně s její kolegyní z rusavské keramické dílny Pavlínkou Ševčákovou hovořily o v té chvíli ještě připravovaném Mezinárodním dni dětí Doufáme, že se nás sejde alespoň tolik jako na Kuličkiádě, kterou jsme uspořádali 28. dubna, přidává se Pavlínka a obě se ve vzpomínkách vrací na hřiště za dílnou, plném jamek a závodníků této úžasné dětské hry. Na Kuličkiádě jsme pálili čarodějnice, a tak si některé děti přinesly dokonce vlastnoručně vyrobené, slaměné, které skončily v ohni a bylo u toho docela veselo, zavzpomínala Kateřina. 14 Zpravodaj obce Rusava

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Nový Zebrin 1 / 2015 Strana 6 Zprávy z obce OBECNÍ VÝLET 14.12.2015 V neděli 14. 12. 2014 jsme v hojném počtu vyrazili na adventní trhy do německých Drážďan. Počasí nám bohužel vůbec nepřálo, ale naštěstí

Více

Talířová na Nížkově 35. ročník

Talířová na Nížkově 35. ročník Talířová na Nížkově 35. ročník Termín konání: 19. září 2015 Hrací louka u rybníka (jako minulý rok) Časový harmonogram: Termín konání: 19. září 2015 Příjezd: většina přijede již 18. září večer Začátek

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2014 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2014... 5 Plány do roku 2015... 7 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová Redaktor Michal Žák Grafická úprava Šimon Mozola Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Slovo šéfredaktora: Prázdniny uběhly velmi rychle a jsme zpátky s novým dílem

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více