Zvěstník CČSH ve Zlíně Vikariátní Z V Ě S T N Í K. Církve československé husitské ve Zlíně. Vydáno za podpory Kulturního fondu města Zlína

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvěstník CČSH ve Zlíně 2010 1. Vikariátní Z V Ě S T N Í K. Církve československé husitské ve Zlíně. Vydáno za podpory Kulturního fondu města Zlína"

Transkript

1 Zvěstník CČSH ve Zlíně Vikariátní Z V Ě S T N Í K Církve československé husitské ve Zlíně 2010 Vydáno za podpory Kulturního fondu města Zlína

2 2 Zvěstník CČSH ve Zlíně 2010 Obsah Milý čtenáři (M. Sladkowski) 3 Přehled bohoslužeb ve vikariátu 4...zůstaňte zde a bděte se mnou (J. Chaloupková) 6 Nechme lidi dělat dobré skutky. Rozhovor s vikářkou J. Chaloupkovou (M. Sladkowski) 8 Z vikariátu O Tiskovém středisku Brněnské diecéze (P. Pospíšil) 23 Výročí první české mše v Uherském Brodě (M. Sladkowski) 24 Komenského pamětní deska v Uherském Brodě (M. Sladkowski) 26 Pozoruhodné vzpomínky (Z. Svoboda) 28 Masarykovská slavnost v Čejkovicích (D. Konečná) 30 Prapor náboženské obce Kvasice (M. Sladkowski) 32 Vikariátem na vlnách internetu (M. Sladkowski) 33 Ze Zlína Bohoslužby a biblické hodiny ve Zlíně (M. Sladkowski) 35 Medaile pro učitelku Žofii Kopeckou (M. Sladkowski) 36 O pouti do Compostelly (M. Sladkowski) 37 Z vděčnosti za ta slova (M. Ticháček) 38 Z hlav a srdcí Duchovní cvičení znáte? (Š. Sladkowská) 41 Jinakost (R. Váňová) 43 Rozhledna (Z. Svoboda) 45 Prvá cigareta (J. J. Dovala) 47 Stesky a rozbřesky Zdeňka Svobody (V. Štěpánek) 50 Doplňovačka s tajenkou (R. Váňová) 52

3 Zvěstník CČSH ve Zlíně Milý čtenáři, ať už husito nebo nehusito. Dostáváš do rukou páté, vlastně jubilejní číslo našeho Zvěstníku. Když před pěti lety tento sborníček začínal, sloužil hlavně věřícím náboženské obce, která jej začala vydávat, tedy ve Zlíně. Postupně se však začal rozhlížet více za humna a vybírat poutavá témata, události a příběhy z širšího okolí. Dnes už přiznáváme, že Zvěstník není jen zlínský, ale východomoravský, tedy že se zajímá o dění v husitském vikariátu Východní Morava. Kulaté narozeniny však letos neslaví jen Zvěstník, ale celá Církev československá husitská. Je jí devadesát let a máme ji rádi. Třeba proto, že bez jejího vzletu a rozmachu, ale i bez její únavy a hledání, bez její tu více, tu méně úspěšné práce na vinici Páně bychom neměli o čem psát. A tak jí náš Zvěstník věnujeme k narozeninám s přáním, aby byla požehnaným domovem pro mnohá srdce a mysli věřících. Ať slouží ke spáse. Pěkné počtení a vše dobré s Bohem Marcel Sladkowski

4 4 Zvěstník CČSH ve Zlíně 2010 Přehled bohoslužeb ve vikariátu Břeclav: adventistický kostel 1. neděle v 13,50 hod. Bzenec: Komenského sbor 1., 3., 4., 5. neděle ve 13,30 hod. Čejkovice: modlitebna v Domku T. G. Masaryka 2., 4. neděle v 10,30 hod. Halenkovice: obecní úřad 2. neděle ve 13,30 hod. Hodonín: Husův sbor (modlitebna ve farním domě) neděle v 9 hod. Holešov: sbor Jednoty bratrské svátečně. Hovorany: chrám Spasitele neděle v 8,30 hod. Kroměříž: Milíčův sbor neděle v 10 hod. Kvasice: Husův sbor neděle v 8 hod., 1. sobota v 16 hod. (pro rodiče s dětmi) Kyjov: Husův sbor neděle ve 14 hod. Luhačovice: evangelický sborový dům 2. neděle ve 14 hod. Morkovice: sbor Jana Blahoslava 1., 3., 5. neděle v 8 hod.

5 Zvěstník CČSH ve Zlíně Napajedla: evangelická modlitebna 2. neděle v 15 hod. domov důchodců 1. pondělí v 10 hod. Nová Dědina: obecní úřad 1. neděle v 10 hod. Uherský Brod: chrám Mistra Jana Husa (v zimě modlitebna Husův dům) neděle v 8,30 hod. Uherský Ostroh: obřadní síň na zámku 2. neděle v 10,15 hod. Uherské Hradiště: evangelický dům J. A. Komenského 2. neděle v 8,30 hod. Veselí nad Moravou: adventistický kostel 4. neděle v 15,45 hod. Vracov: Husův sbor 1., 3., 5. neděle v 11 hod. Zborovice: modlitebna ve farním domě neděle v 8 hod. Zlín: malý sál evangelického kostela neděle v 8 hod. Žeravice: obřadní síň obecního úřadu po domluvě svátečně v 9 hod. Žítková: čp. 88 (Kohoutovi) sobota po dohodě Žlutava: obecní úřad 3. neděle v 10 hod.

6 6 Zvěstník CČSH ve Zlíně zůstaňte zde a bděte se mnou Milé sestry a milí bratří! Matouš 26,36-46 Ezdráš 8,18-23 V bibli čteme mnohokrát o modlitebním úsilí jednotlivce či skupiny lidí. Pokud je to modlitba v duchu a v pravdě, modlitba pokorná a vroucí, máme naději na vyslyšení. Jedno z velkých modlitebních úsilí je popsáno ve Starém zákoně v knize Ezdráš. Jde o propuštění izraelského lidu z babylónského zajetí a jeho návrat zpět do vlasti a do Jeruzaléma. Nešli s prázdnou, perský král jim vrátil ukradené chrámové bohatství a nádobí. Čekali bychom také ozbrojený královský doprovod na nebezpečnou cestu. Ale je to jinak, Ezdráš odmítl. Čteme: Tam, u řeky Ahavy jsem vyhlásil půst, abychom se před svým Bohem pokořili a vyprosili si u něho pro sebe, své dítky a všechen svůj majetek přímou cestu (Ezd 8,21). Řekli jsme králi: Dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají. (...) Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha, a on naše prosby přijal (Ezd 8,22-23). I o letošních Velikonocích uslyšíme o dalším velkém modlitebním úsilí. Je to zpráva přímo o Pánu Ježíši Kristu. Často se na ni nesoustředíme, protože je vložena mezi dvě dramatické události: poslední večeři Páně a Ježíšovo zatčení. Víme, že Pán Ježíš často odcházel na klidná pustá místa, aby tam sám rozmlouval se svým Otcem, aby se modlil. Změnou však je, že tentokrát s sebou bere Petra, Jakuba a Jana. Učedníci dostávají jeden jediný úkol té chvíle:... bděte se mnou....

7 Zvěstník CČSH ve Zlíně Pokud se sami opravdu ztišíme a pomalu si několikrát přečteme ten oddíl evangelia, pochopíme, jak Pán Ježíš v modlitbě zápasí se strachem z očekávaného utrpení. Učedníci svému úkolu nedostáli. Usnuli, dokonce třikrát. Nepřekonali svým tělem námahu dne, nepřekonali únavu z přesycenosti dobrým jídlem, nepřekonali spánek. I nám se to, sestry a bratří, občas stává. Duch by byl pohotový ale tělo je mdlé. Jak velký to byl Ježíšův zápas, jak velmi na něj pokušitel doléhal a vykresloval mu tělesné hrůzy, jak velká byla Ježíšova osamělost, to vidíme z toho, že dokonce budil učedníky a vyčítal jim jejich spánek. Pro něho to byla velká chvíle pro ně, kteří netušili, co Ježíše čeká, chvíle lhostejnosti a uvolnění. Přesto slyšíme nakonec z úst Synových ono pokorné: Ne má, ale Tvá vůle, Otče, se staň... Poslední zápas, kterým znovu překonává Božího nepřítele a vítězí i pro nás nad věčnou smrtí. I o tom jsou, sestry a bratří, Velikonoce. O našich selháních, o naší nedůvěře v Hospodinovu moc. O našich slabostech těla a nedostatku empatie ke druhým lidem. Protože pro učedníky byl přece Pán Ježíš člověk, sice zvláštní a moc mající, ale prostě člověk. Neodmítejme duchovní a modlitební doprovázení svých bližních. Ono bděte se mnou je úkolem křesťana. Nejen práce rukama či hlavou nebo obětavost, ale také modlitebnictví. Ora et labora. Modli se a pracuj! V tomto čase, kdy si připomínáme 90 let trvání své církve, i pro nás může platit: Dobrotivá ruka Hospodinova je nad námi, co nám může udělat člověk? Kéž tedy i letošní Velikonoce jsou o pokorném modlitebním úsilí a vzájemném podepírání. Amen. Jana Chaloupková, vikářka

8 8 Zvěstník CČSH ve Zlíně 2010 Nechme lidi dělat dobré skutky Rozhovor se sestrou vikářkou Janou Chaloupkovou V čele našeho vikariátu stojí už dvě desítky let. Za tu dobu poznala snad i tu nejzapadlejší husitskou výspu tohoto kraje a jistě není mnoho věřících, kteří by neznali ji. Ale jak ji znají? Jako zpravidla ráznou mluvnou dámu, která s temperamentem rozdílí úkoly, diskutuje a povzbuzuje k činnosti. Ano, i taková je. Ale je třeba s ní zasednout k rozhovoru ve dvou, abychom pochopili, že sílu ke své činorodosti čerpá z hluboké studny víry a že za širokým úsměvem se skrývá křehké a přemýšlivé nitro. Překvapivá a pevná. Taková je ta malá velká žena, sestra vikářka Jana Chaloupková. Když dovolíte, sestro vikářko, vzal jsem si k našemu rozhovoru na pomoc diktafon... Jestli vám nevadí moje ráčkování... Rozhodně nevadí a taky můžu na to téma položit první otázku. Četl jsem v Českém zápase článek Pavla Hýbla (ČZ 6/2010, s. 3), kde tvrdí, že dovedností farářů by měla být také pečlivá výslovnost a adepti, kteří jí nedosahují, by neměli být přijímáni na fakultu. Co vy na to? Neocitáme se hodně hluboko ve Starém zákoně? Souhlasím, chybí tam novozákonní láska. Fakt je, že projev duchovních by měl být pro lidi příjemný a alespoň poloprofesionální. Něco se dá odstranit, něco nedá. Já jsem od prv-

9 Zvěstník CČSH ve Zlíně ní třídy chodila do logopedické poradny, ale nic moc mě nenaučili. Zjistili, že mám špatně přirostlý jazyk. Takže er ze sebe nedostanu, nejde to. Cítíte to jako hendikep pro duchovenskou službu? Cítila jsem to jako hendikep mezi spolužáky, pak jsem se na to vykašlala. Ale když jsem měla začít duchovenskou službu, hodně jsem se rozmýšlela, protože jsem občas sama sebe nahrávala a slyšela jsem to velice katastrofálně. Ale lidé okolo říkali, že jim to nevadí, že si na můj způsob mluvy zvykli. Tak jsem to pustila k vodě. Když jsem dělala bohoslužby do rozhlasu odsud z Kroměříže, nikdo k tomu neměl připomínky, naopak jsem dostala hodně dopisů ohledně kázání, což mě potěšilo. Myslím, že pokud se člověk snaží a zvěstuje Boží slovo s láskou, tak to lidi berou, a když se to dotýká jejich srdcí, tak mu odpustí drobný nedostatek. Někdo zase neumí zpívat, což, řekla bych, je v liturgické církvi ještě horší. Ale to, že jste dosáhla takové církevní funkce, jako je vikář, svědčí o tom, že to není taková překážka. Jak dlouho jste vikářkou? Taková církevní funkce? To jistě nemyslíte vážně. Vikářkou jsem od roku 1989, kdy manžel dost těžce onemocněl. Takže jste po něm funkci zdědila? V podstatě jo. Jak probíhá výběr vikáře? Dřív to bylo tak, že okrskové shromáždění dalo návrh a volilo předsedu okrsku. Teď jmenuje vikáře biskup, ale bratr biskup to nechává vikariátním shromážděním schválit. Vikář je zástupcem biskupa ve vikariátu, měl by řešit menší problémy v náboženských obcích, aby se obce neobracely na bratra biskupa s každou hloupostí. Anebo když bratr biskup nemůže, povolává vikáře jako svého zástupce. Vikář má za povinnost konat vizitační návštěvy, ale vzhledem

10 10 Zvěstník CČSH ve Zlíně 2010 k tomu, že farářů je málo, těžko si mohu dovolit jet v neděli na vizitaci s bohoslužbami. Ale já vikariát znám, dělala jsem bohoslužby mimo Břeclav ve všech obcích. Jaké jsou další povinnosti vikáře? Víceméně organizační. Měla bych vědět, kdy jsou výroční shromáždění pro případ, že by mě bratr biskup uložil něco tam řešit, posílá se mi datový plán, řeším dovolené a záskoky v případě nemocí. Musím připravovat vikariátní konference duchovních, určit, kdo bude dělat pobožnost, kdo referát podle materiálů, které dostáváme z ústřední rady, projednat návrhy sněmovních komisí, kdo udělá zápis. Taky jsme si zvykli, že tam, kde se konference koná, vaříme teplé jídlo. Společné stolování má něco do sebe, sklidíme ze stolu, pomodlíme se a to je důležité. Není to jen, že někde sedíte a koušete rohlík. Jak často se konají vikariátní konference duchovních a jaký je jejich užitek? Tak sedm až osmkrát do roka. Užitek... Zaprvé poznáme jednotlivé náboženské obce, pak je důležitý teologický referát, společně probíráme a řešíme teologické otázky. Zařazujeme i kazatelskou přípravu na některou blízkou neděli, to někoho vyberu, aby udělal exegetickou přípravu na kázání. Protože každý, když píše kázání, má jiné nápady, jinak to vidí, a tady se texty mohou teologicky ujednotit. A to je vždy obohacující, protože máme zkušené i méně zkušené duchovní. Navíc jsem se s kolegyněmi a kolegy domluvila, že je zbytečné, aby úvodní pobožnost byla na texty minulé či příští neděle. Možná jsem chtěla nějakým jemným způsobem přinutit duchovní, aby dělali exegetickou práci a co nejvíc pracovali s biblí. Víte, kázání pro faráře by mělo být jiné než pro lidi, a jestliže si duchovní vezme kázání z minulé neděle, tak tam objasňuje věci, které jsou duchovním naprosto jasné. Nemusíte jim říkat základní věci, oni je vědí, nebo by měli vědět. Čili jde spíš o posílení, povzbuzení, slovo do našich řad. Proto jsme vymysleli, že to bude kázání na libovolný text, ale skutečně kázání pro faráře. To si lidé neuvědomují: když

11 Zvěstník CČSH ve Zlíně jsem třeba požádána, abych napsala kázání do Českého zápasu, musí být trochu jiné než kázání do mého sboru, kde mohu být osobní, kde mě lidi znají. A když skončí pobožnost, dávám prostor k diskusi, což se ze začátku některým lidem nelíbilo, ale nejde o kritiku, faráři mezi sebou by neměli mít strach něco k tomu říct nebo doplnit. Znáte bratra faráře Svobodu, ten má vždycky nějakou připomínku, je to ale dobře, protože upozorní i třeba jen na jazykovou stránku. Je to zdejší specifikum nebo to funguje i na jiných vikariátech? Pobožnost a teologický referát je na všech vikariátech, ale samozřejmě místo na určitá specifika je, řeší se diecézní věci za přítomnosti bratra biskupa, plány na další setkání, věci kanceláře diecézní rady apod. Máte z pozice vikářky možnost ovlivnit nebo koordinovat obsazení duchovenských míst? Z pozice vikářky asi ne, ani bych si netroufala, myslím, že není dobré, aby toto dění vikář ovlivňoval. Ale bratr biskup svolává několikrát do roka teologický poradní sbor a poradu vikářů, na které předkládá možnosti obsazení a žádosti duchovních o přijetí do služeb. Čili to řešíme společně. Je to samozřejmě jen poradní orgán, ale náš bratr biskup není z těch, kteří řeknou: takhle jsem rozhodl, tak to bude. Vždy se radí, chce vědět názory druhých. V naší církvi není dostatek duchovních. Jak je na tom náš vikariát v porovnání s jinými? Vždy se nějaká obec administruje, teď je to horší tím, že odešel bratr farář Kopecký. Podařilo se díky Bohu obsadit Kvasice bratrem Pliskou, to je výborné včetně služby jeho manželky. Jsou volná místa na jižní Moravě, ale myslím, že na tom nejsme tak zle, pokud se podaří obsadit Zlín a časem i Kroměříž - protože člověk neví, jak dlouho mu Pán Bůh dá zdraví a sílu sloužit. Kvasice mají hodně bohoslužebných středisek, a když se obsadí Zlín, tak některá, jako

12 12 Zvěstník CČSH ve Zlíně 2010 Napajedla, Otrokovice, by mohla klidně spadat pod Zlín. Když jedna obec má hodně středisek a druhá žádné, není problém, aby se mladí kolegové domluvili. Zřejmě vznikne mikroregion Zlína, Kvasic a Kroměříže včetně Morkovic a Zborovic, kde se tyto věci budou organizovat a řešit. Je potřeba s tím do budoucna počítat. Je tu mladý farář Pliska, a přijde-li někdo mladší do Zlína, byla by to základna, na které se dá stavět. Takže to vidím nadějně. Doba, kdy jsem dělala tři obce, z toho Vyškov s mnoha středisky, je snad za námi. Sama jste do duchovenské služby nastoupila relativně pozdě. Jak k tomu došlo? Od patnácti jsem chtěla být farářkou a stala jsem se jí ve dvaačtyřiceti. Pán Bůh někomu dává delší čas - třeba aby uzrál? Chtěla jsem vždycky studovat teologii, ale po maturitě v 50. letech jsem šla do továrny, na vysokou jsem z rodinných důvodů nemohla, protože se narodily tři malé děti, nebyly peníze. Pak jsem se vdala za faráře, chtěli jsme mít rodinu, nepovedlo se to, takže po deseti letech jsem se znovu zajímala o studium. Tenkrát byla možnost dálkově studovat fakultu po 35 letech věku, podala jsem si přihlášku, ale v ten rok dálkové studium zrušili. Jezdila jsem potom aspoň na kazatelské kurzy, první začal v roce Jako manželka faráře jsem do ledačehos nakoukla, dělala s ním spoustu věcí, ale až časem se otevřela možnost dálkového studia. K němu bylo třeba mít zkoušky z teologického minima a fakultu bylo nutné vystudovat do pěti let. Člověk taky dostal jáhenské svěcení, ale též ihned nastoupil do služby. A tak jsem od 1. ledna 1983 sloužila jako jáhenka v Morkovicích. Pětadvacet let jsem odpracovala v různých civilních zaměstnáních s různým doplněním různých vzdělaní od elektrotechnické průmyslovky po poštovní školu - a pak nastoupila jako jáhenka. Bylo víc adeptů takového studia? Ano, prvně jsme byli čtyři, pak už víc. Třeba bratr ing. Šik, který pak v Úpici a Broumově založil Diakonii, mladý bratr Kaňák, nebo sestra Šimonová, co je farářkou v Rudolfově.

13 Zvěstník CČSH ve Zlíně Jak reagoval stát na lidi, kteří v produktivním věku najednou chtěli v normalizační době 70. a 80. letech - studovat teologii? Tak nás zas nebylo tolik, aby jim to vadilo, možná kdyby nás byla stovka... Občas něco povolili, aby to nevypadalo, že všechno zakazují. Jinak nás omezovali všemožně. Mě stálo dva roky života, než jsem přesvědčila církevního tajemníka, že když sloužím v Morkovicích a manžel v Kroměříži a někdo z nás onemocní, tak jeden druhého manželé! můžeme zastoupit na pohřbu. Dva roky trvalo, než to tajemník schválil. Státní souhlas ke službě byl totiž jen pro určité místo. Své první místo jste nastoupila v Morkovicích a pak přešla do Kroměříže? Ne, ne, Morkovice mám stále od roku Začínala jsem tam jako jáhenka, za půl roku jsem dostala Prostějov jako zástup za mateřskou, pak Ivanovice na Hané, které se později sloučily s Vyškovem, takže jsem dostala i Vyškov. Tady v Kroměříži jsem sloužila sporadicky. Když jsem dostala Vyškov natrvalo a říkala bratru biskupovi Štěpánkovi, že se nedostanu v neděli do středisek, do Ježkovic, Ruprechtova, tak řekl: No tak ti seženeme auto. Já na to: No dobře, ale já nemám řidičák a budu mít padesát. No, tak si ho uděláš. Byla jsem myslím poslední, kdo z konta bratra patriarchy Nováka on měl zahraniční konto, na kterém shromažďoval dary z ciziny pro církev a potom z něj koupil auto pro duchovního kdo tedy dostal těch tuzexových bonů na škodovku. Pak už to konto bylo vyčerpané. Když manžel v roce 1992 zemřel, dala jsem se bratru biskupovi k dispozici s tím, že jsem sama, nemám děti, takže mě nic neváže a můžu jít, kde mě bude potřeba. Protože je tu velký byt a fara, předpokládala jsem, že tu může žít nějaká rodina. Řekla jsem to na radě starších, ale oni, že mě chtějí. Tak jsem zůstala. Ale myslím, že to bylo svým způsobem oživení náboženské obce. Ne kvůli mé osobě, ale já jim hned řekla: Mám dvě obce a ještě Vyškov, takže budete pracovat. Ne jako za mého manžela, kterého spousta věcí bavila, takže psal kroniku, fotokroniku, matriku... Kaž-

14 14 Zvěstník CČSH ve Zlíně 2010 dý bude dělat svou práci. A oni to vzali. Víte, není problém, aby farář dělal sám spoustu věcí, spíš je problém, aby k práci a službě pustil druhé. Protože lidi rádi udělají, když je o to požádáte. Když je požádáte o dobrý skutek. Nechme lidi dělat dobré skutky. Tohle můj muž, jak byl dobrý farář, neuměl. Jaký byl váš muž? Jako náš bratr biskup, tichý modlitebník. Strašně hodný. Hodný a důvěřivý. Já jsem prošla několika civilními povoláními ve fabrikách a nebyla to za bolševika žádná legrace, takže jsem znala i tvrdost života, že lidi jsou vypočítaví, pomlouvační, závistiví. Že občas lžou. On byl hrozně bezelstný a někdy jakoby nechápal zlo. Nádherně zpíval. Někdy, když jsem seděla v kostelní lavici, jsem měla pocit, že nemám tělo. Jak se stavěl k vaší touze po duchovní dráze? Podporoval mě v tom, ano. Dá se říct, přestože jste byli manželé, že jste v teologii byla jeho žačka? Přepisovala jsem jeho kázání na stroji, což pro mě byla úžasná škola, protože jsme nad spoustou věcí diskutovali. Však mi spolužáci na fakultě říkali: Ty se máš, manžel ti napíše kázání... Víte, kázat kázání, co napsal muž, to ženská nemůže, protože máme úplně jiné vyjadřovací schopnosti. Navíc jsme byli věkem od sebe sedmnáct let a ať chcete nebo ne, na jeho generaci se podepsalo školství první republiky, na mě se podepsalo školství 50. let. Neměl jedno kázání, kde by nebyl přechodník. Mě přechodník z pusy nevyleze. Takže jsem S manželem Milanem

15 Zvěstník CČSH ve Zlíně nemohla použít jeho kázání. Dodnes jsou tu po něm štosy svázaných kázání, ale já je nemůžu použít, to nejde. A je to dobře, že to nejde, protože každý duchovní má svědčit o Kristu za sebe. Jsem schopna se trefit do vyjadřovacích schopností dvou mých kolegyň. Občas si vyměníme kázání, ale stejně si ho musíte upravit na svá ústa. Můj muž, cokoliv jsem potřebovala, mi vysvětlil. Je úžasné, když máte k sobě někoho zkušeného, kdo vám poradí, než si zvyknete stoupnout před lidi na kazatelnu. To jsou věci, které vás na fakultě nenaučí a které vám může poradit kolega nebo manžel. V tom mi byl úžasnou pomocí. Jak jste se seznámili? To chcete vědět hodně do hloubky... On byl mým farářem v Jihlavě, byl mým duchovním. Když mi bylo patnáct, byl v Jihlavě farář Nygrýn a jako druhý duchovní přišel Milan. Tam jsme se poznali. Vždycky jsem si z něj dělala legraci: jak sis mě vychoval, takovou mě máš. Byl přeložen, když mi bylo asi šestnáct. Tvrdil, že do mě byl zamilovaný od začátku, ale protože jsem byla mladá, nedal mi to najevo. Pak jsme se setkali, když mi bylo dvacet a on byl v Třebíči. Brzy jsme se domluvili a vzali. Bylo jasné, že k sobě patříme. Brali jsme se ve sboru v Brně na Botanické, oddával nás bratr biskup Janota. Bratr farář Nygrýn byl vyhlášený svou prací s mládeží. Jak na to vzpomínáte? Byla jsem pokřtěna a do deseti let vychovávána bratrem farářem Vyskočilem. Ale naše rodina moc do kostela nechodila, protože v neděli se jezdilo na chatu; náš otec byl přírodní živel, čili hory, lyže, les, zahrada. Ale když mi v deseti letech zemřela maminka a byla jsem psychicky špatná, přišel k nám bratr farář Nygrýn. Co mluvil s otcem, netuším, ale otec si asi myslel, že mi pomůže, když začnu chodit do duchovní péče. Utvořila se skupina dětí k první večeři Páně, pak biřmovanců a už před biřmováním někteří z nás vypomáhali, protože v obci bylo přes sto dětí a každou neděli byly dětské bohoslužby. My nejstarší biřmovankyně jsme měly jednou týdně schůzku s fará-

16 16 Zvěstník CČSH ve Zlíně 2010 řem a vedly jsme skupiny dětí, nedělní školku po bohoslužbách, kdy jsme si děti rozebraly a pomáhaly je učit pod dohledem sestry katechetky. I po biřmování zůstala velice dobrá skupina mládeže. Bratr farář Nygrýn uměl zaujmout, sám měl dvě děti a jeho manželka hrála na klavír a vedla velký pěvecký sbor. A bylo to v době, kdy do nás nikdo jiný nevkládal takové etické hodnoty. Ve škole vládl bolševik, byli jsme zmatená generace, co si budeme povídat. Bratr farář nás učil modlit se, číst v bibli, přednášel o přátelství, sexu, rodině, o věcech, které nás mravně a křesťansky vedly. V rodinách na to moc času nebylo, matky začínaly být zaměstnané, protože se budoval socialismus. A lidi se i báli něco dětem říkat, aby to pak neřekly ve škole. Bratr farář byl výborný a moc nám do života dal. Bohužel byl pak odejit a s ním i můj budoucí muž, přišel jiný farář a co si budeme povídat, v tu ránu to skončilo. Bratra faráře Nygrýna jsem si velmi vážila, provedl mě nelehkými padesátými lety a zvraty mé puberty - proto se později stal i naším svědkem na svatbě. Vstupovala jste do manželství s farářem, což není jednoduché, říká se, že fara je skleněný dům, do kterého je vidět......a jestlipak víte, kdo tohle říkal? To nevím. Profesor Trtík. To vím totiž od Milana. Řekl mi, že profesor Trtík jim říkal právě tuto větu a je to pravda. Musíš si uvědomit, že nebudeš mít neděle a svátky, farář si musí čas určovat tak, jak jde jeho služba. Rodina se musí přizpůsobit. V tom byl zodpovědný a upozornil mě na to dopředu. Ale mně to nedělalo problémy. V Blansku, kam jsme se přestěhovali za rok po svatbě, bylo asi osm bohoslužebných středisek, nachodili jsme toho moc pěšky, udělali jsme si takový výšlap a já chodila s ním. To byla taky škola. Až mnohem později jsem si uvědomila, jak manželka, když přijde s farářem na bohoslužby, ovlivňuje náboženskou obec. Lidé jsou rádi, když vidí manželství duchovního. Obec taky napodobuje paní farářovou. Vždycky říkali,

17 Zvěstník CČSH ve Zlíně ať si sednu dopředu, a já jsem pak zjistila proč; přesně věděli, kdy mají vstávat, kdy zpívat, když jsem brala zpěvník do ruky. Na vesnicích nebyl varhanní doprovod, vše se zpívalo a capella. Taky jsem zjistila, že pozorují. Když byly Vánoce nebo Velikonoce a byly třetí bohoslužby za sebou, tak jsem nešla k večeři Páně. Rozumíte, prožijete jedny bohoslužby v hlavním kostele a jdete k večeři Páně, potom odpoledne další, ale pak už člověk nedává tak pozor, kázání slyší potřetí; podpoříte faráře, ale už to není takový prožitek jako poprvé nebo podruhé. Farář to má jinak, protože má pokaždé jiné posluchače. Já jsem se necítila hodna jít k večeři Páně. Ale hned jsem slyšela: Asi se pohádali, ona nejde k večeři Páně. Co se tam stalo? Tak jsem se zvedla a šla. Je důležité, když manželka dělá vše s farářem a lidi ji znají. Nakonec zjistíte, že když mají sestry v obci osobní problémy, nejdou za farářem, který je muž, ale za paní farářovou. Svěřovali se mi, přestože jsem proti nim byla mladá holka. Manželka může být i takový most k duchovnímu... Víte, to, o čem mluvíme, je vlastně hodnocení celého mého života. Uvědomuju si, že ho prakticky ovlivnilo pět mužů. Mimo ně mám dvě životní přítelkyně v pravém slova smyslu a spoustu dobrých známých lidiček, se kterými se cítím velmi dobře a jsme kamarády. Ale o těch nechci mluvit. V prvé řadě můj život ovlivnil táta. Přestože jsem byla dcera, vychovával mě od počátku jako syna. Sokolsky! Přísně a tvrdě, i když s láskou. Ve stylu Masarykova nelhat, nebát se a nekrást. Jakoukoliv lež nesnášel. A vtloukal do mě zásadu: Když něco děláš, dělej to pořádně, nebo to nedělej vůbec. Další muž, který ovlivnil můj duchovní růst, byl bratr farář Nygrýn, jak jsme o něm hovořili. Pochopitelně můj manžel... Člověk tiché a hluboké víry, který mě táhl dál za Ježíšem a umožnil mi být to, co nyní jsem. Díky Bohu za těch třicet společných let. Muž, který mně pomáhal ve studiu a byl na mě náročný a ukládal mi stále vyšší úkoly, byl bratr farář Jiří Bednařík. Se svou manželkou Miluškou, mou přítelkyní

18 18 Zvěstník CČSH ve Zlíně 2010 od mládí, byli pevná skála našich životů. Ve studiu mě vedl a ovlivnil také přítel a spolužák mého muže, bratr profesor Vladimír Kubáč, starozákoník. Když jsem se bránila nějakým úkolům navíc, pronesl přísnou větu: Komu bylo mnoho dáno, od toho bude mnohé vyžadováno. Naučil mě odpovědnosti za hřivny, které jsem dostala. A posledním mužem, který můj život ovlivnil, byl zlínský bratr farář a přítel Ladislav Kopecký. Vedl mě praktickými úskalími kněžského života, uměl moudře a nenápadně povzbudit a přidat vhodný biblický text k zamyšlení. Jeho hluboká víra, modlitebnictví a empatie mě v mé službě, zvláště na počátku při pochybách o sobě - velmi pomohly. Vy jste vlastně k duchovenské práci přičichla, ještě než jste se stala farářkou... Ano, od začátku. Civilní život je úžasná příprava, při práci v Tesle v Brně, na poště v Blansku, člověk pozná ledacos a je to úžasná zkušenost. Za prvé se naučíte hospodařit s časem. Protože v tomhle povolání si mimo pravidelné bohoslužby, duchovní péči, biblické hodiny a pohřby určujete sami, kdy budete co dělat. Jestli píšu kázání v pět ráno nebo o půlnoci, to je moje věc. Ale musím hospodařit s časem a být ukázněný sám u sebe. A to se naučíte v civilním zaměstnání, zvláště když váš čas hlídají píchací hodiny. Mohla jste to, co jste načerpala na faře v rozhovorech s lidmi, uplatnit v civilním životě? Ano. Když jsem se vrátila z dovolené na poštovní přepážku v Blansku, říkaly moje kolegyně, abych si příště ty své abonenty brala s sebou. Víte, lidi zjistí, že je někdo odbude, a pak za ním nejdou. Když ke mně totiž někdo přišel a začal při čekání na telefon vykládat své problémy, tak jsem nemohla říct, že mě to nezajímá. Prý říkalo se mám na poště pobočku fary. Nejde o to halasně se vnucovat a předvádět se, ale dát lidem pocítit, že můžou přijít. Zažila jsem to i v Tesle v Brně, kde byla hala s osmdesáti chlapy, uprostřed malá kukaň, kde seděl mistr a já jako plánovačka. A ti chlapi se naučili

19 Zvěstník CČSH ve Zlíně za mnou chodit a svěřovat se. Lidé vycítí důvěru i víru, která je zajímá tím, že jste jiní než oni. Zjistí, že jste manželka faráře a ptají se: Vy s ním opravdu žijete jako žena? To byly první otázky. Církev je zajímala, protože s ní téměř neměli zkušenost. A já jsem mohla vysvětlovat. Měla jsem mistra, který byl velký komunista, a štvalo ho, že jsem ženou faráře. Přišel do práce a řekl: Pochválen Pán Ježíš Kristus. Já řekla: Až na věky. Týden jsme to praktikovali a on čekal, kdy mu vytknu, že si ze mě dělá legraci. Tak jsem mu řekla: Mistře, mě dělá dobře, že mě křesťansky zdravíte, ale mám o vás strach. Jestli vás nějaký kolega komunista uslyší, tak nevím, jak to bude s vaší kariérou ve straně. Přišel pak v pondělí a řekl: Dobrý den. Ano, někoho víra provokuje. Ale na druhou stranu přišli za mnou, že chtějí, abych dělala důvěrnici ROH. Říkám: Proč já, jsem žena faráře, to vám při kádrování neprojde, tak se zklidněte. Ale předsedkyně ROH šla za předsedou KSČ, že mě chce, že dobře pracuju, a když je něco potřeba, tak za lidi mluvím. Protože co se mně mohlo stát, nanejvýš by mě vyhodili... A tak jsem dělala důvěrnici ROH. Tím, jak se chováte, reprezentujete křesťanství a jsou to maličkosti, kterými si lidi získáváte. Vy myslíte, že se chováte normálně, a druzí na to koukají jako na zjevení. To mi nikdy nešlo do hlavy, že jsem se chovala tak, jak jsem to považovala za běžné, ale druzí se s tím nesetkali. Vztahy lidí se za komunismu strašně zhoršily. Byla jste přirozenou součástí světského prostředí. Když jste se stala duchovní, nepřestaly tyto možnosti oslovování? Já myslím, že ne. Mám takovou zkušenost. Na podzim 1990 přišli za mnou z KDU-ČSL, jestli bych za ně nekandidovala do zastupitelstva. Říkala jsem, že nejsem katolička a nevstoupím do politické strany, ale oni, že jako bezpartijní mě dají někam na zadní místa. Tehdy nikdo neměl zkušenost s politikou, tak jsem si řekla, že to zkusím. Jenže v den voleb jsem byla na schůzi diecézní rady v Brně, a když jsem utíkala na tramvaj, zůstal mi podpatek v kolejišti a zlo-

20 20 Zvěstník CČSH ve Zlíně 2010 mila jsem si levý kotník. V neděli jsem se zataženým kotníkem odsloužila bohoslužby a večer mi přišli říct, že jsem byla zvolená. Z nevolitelného místa jsem najednou byla na druhém. Nevím, proč jsem dostala tolik hlasů, asi to bylo ještě náladou proti bývalému režimu. V pondělí jsem jela do nemocnice, kotník mi dali do sádry a já jela na první zasedání zastupitelstva. Byla tam televize, strašná sláva, všichni s novými účesy, jen já s mokrou sádrou a v kalhotách od sádry. Před městským úřadem jsem vylezla z auta taková trochu zanedbaná, všichni mi začali tleskat a do prvního poschodí mě vynášeli. Nebyl tam výtah. Hned všichni věděli, kdo jsem. A tak jsem byla čtyři roky v zastupitelstvu. Ale zjistila jsem, že i tam se dá vytvořit důvěrnější vztah k duchovnímu než k normálnímu člověku. Zvolili mě předsedkyní bytové komise. Bránila jsem se, že o tom nemám ponětí. Ale starosta mi řekl, že je potřeba, aby tyto funkce dělali spolehliví a neúplatní lidi měli by to slyšet dnešní politici! abyste se nedala podplatit, budou to na vás zkoušet. A je to pravda, zkoušeli. Protože na to byli zvyklí. Ono to jistě funguje i naopak, že se zkušenosti z běžného života přináší do církve. Ano, i tu jsou věci, které jako křesťanka dělat nechci a nemohu. Když jsme v roce 1992 prodávali hulínský sbor, mohli jsme dostat dvakrát tolik peněz, kdybychom odřekli těm, kterým jsme dům písemně slíbili. Rada starších se málem pohádala, protože dva členové viděli jen peníze, že se budou hodit na opravy Milíčova sboru. Ale za cenu, že jako křesťané porušíme slib? Řekla jsem: Dobře, nemusím tady být, domluvte se, hlasujte a pak mě zavolejte. Ale řeknu vám jedno, jestli to přijmete, tak volejte bratru biskupovi, ať vám dá jiného faráře, protože v obci, kde rada starších poruší svůj slib, já farářovat nechci. Já vím, že to bylo vydírání a nátlak, ale prostě jsem jim to musela říct. Samozřejmě se tak dlouho dohadovali, až odmítli, ale... Peníze jsou strašný magnet. Jinak tady mám dobré zkušenosti.

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Jiří Kuře Král (* 1934)

Jiří Kuře Král (* 1934) Jiří Kuře Král (* 1934) vypracovali: Josef Crkal, Hana Landová Žofie Nováková Radka Staňková Tomáš Taybner Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 pedagogické vedení: PhDr. Adam Krupička,

Více

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: J.A.Komenský - vyhledávání životopisných

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

část sedmá Silvestrovský výlet

část sedmá Silvestrovský výlet část sedmá Silvestrovský výlet Poslední ministrantská schůzka přinesla ještě jedno překvapení. Štěpán přišel s nápadem, že by mohli vyjet společně na Silvestra na Vysočinu lyžovat. Společně ovšem znamenalo

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Rizikové skupiny - Casuistika Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 OBSAH : I. osobní údaje II. rodinná anamnéza III. osobní anamnéza IV. lékařská

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Naše Valašsko, 04.03.2013, JOSEF BENEŠ, str. 12, Valašsko http://www.vlp.cz V seriálu Valašský GEN vám dnes představujeme učitelku

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni.

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni. 1 Pro svůj projekt jsem si vybrala svoji maminku. Je jí 37 let, pochází z Podkrkonoší z malé vesničky Havlovice, kde od šesti do dvanácti let navštěvovala tamní mateřkou a základní školu. Ve dvanácti letech

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více