ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 2"

Transkript

1 ORTODONCIE ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 2 Obsah (Contens): Společenská rubrika str. 5 Zprávy z výboru str. 6 Zajímavosti v ortodoncii str. 12 Odborná práce str. 18 Léčba distookluze. Část I. Efektivita (Treatment of Distal Occlusion. Part I. Effectiveness) Plánování ortognátních operací pomocí modelové operace (Orthognathic surgery planing with the model surgery) Dentoalveolární změny po rychlé palatinální expanzi a chirurgicky asistované rychlé palatinální expanzi (Dentoalveolar changes following rapid palatal expansion and surgically assisted rapid palatal expansion) Informace str. 54 Ze zahraničních časopisů str. 57 Vydavatel: Česká ortodontická společnost Published by the Czech Orthodontic Society Vedoucí redaktor (Editor in Chief): Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., Olomouc, Czech Republic Redakční rada (Editorial Board): MUDr. Karel Floryk, Vyškov, Czech Republic MUDr. Milada Hálková, Strakonice, Czech Republic MUDr. Jan Horal, Praha, Czech Republic MUDr. Martin Horáček, Havlíčkův Brod, Czech Republic MUDr. Marie Jurišicová, CSc, Martin, Slovak Republic Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc, Olomouc, Czech Republic MUDr. Ivana Kyralová, Hradec Králové, Czech Republic MUDr. Ivo Marek, Břeclav, Czech Republic Dr. Malgorzata Sitarek - Madaj, Poznaň, Polska MUDr. Milada Stehlíková Kroměříž, Czech Republic MUDr. Marie Štefková, CSc, Olomouc, Czech Republic MUDr. Hana Tycová, Praha, Czech Republic Dr. Mariusz Wilk, Lodž, Polska Adresa redakce (Contact Address): Olomouc, Palackého 12 fax: , tel.: ISSN: Časopis ORTODONCIE je vydáván 4x ročně (ORTODONCIE is published in 4 issues per year) Tisk (Printed by): FIS Print Olomouc, Tiskárna Mor. Třebová Cena (Payment): 100,- Kč (4- EUR), Č. ú.: /0100, konst. symbol: 0558, variab. symbol: rodné číslo. Časopis je bezplatně zasílán členům České ortodontické společnosti. A copy of the ORTODONCIE is sent to all members of the Czech Orthodontic Society in good spending with their subscription. Uzávěrky v roce 2006 (Dedline for the next year): a

2 ORTODONCIE Společenská rubrika ročník 15 č Ve třetím čtvrtletí roku 2006 své významné životní jubileum oslaví: MUDr. Miluše Brousilová, Praha 4 MUDr. Miroslava Kopová, Uherské Hradiště MUDr. Jarmila Pečená, Rokycany MUDr. František Bačík, Hodonín MUDr. Jiří Dosoudil, Benešov MUDr. Jarmila Spáčilová, Třinec 6 MUDr. Jiří Petr, Praha 4 MUDr. Petr Vidner, Frýdlant v Čechách MUDr. Hana Bouchalová, Lipůvka MUDr. Zuzana Karabinová, Praha 4 MUDr. Daniela Chounová, Praha 8 Srdečně blahopřejeme! Specializační atestace Ve dnech proběhly specializační atestační zkoušky a specialisty v oboru ortodoncie se úspěšně stali MUDr. Martina Gebauerová MUDr. Markéta Halířová MUDr. Zita Kleindienstová MUDr. Eva Palmová MUDr. Lucie Šimůnková-Vítová MUDr. Martin Šrytr Blahopřejeme Členský poplatek pro rok 2006 činí 1000,- Kč nebo 35,- EUR. Členové v zaměstnaneckém vztahu 600,- Kč nebo 20,- EUR. Postgraduanti, důchodci a ženy na mateřské dovolené 200,- Kč nebo 10,- EUR. Registrační polatek činí 50,- Kč. Předplatné časopisu Ortodoncie pro nečleny ČOS je 400,- Kč za rok nebo 16,- EUR. Úhrada poplatku do , č. ú.: /0100, konst. symbol: 0558, variab. symbol: rodné číslo. Při nezaplacení příspěvků po dvou písemných urgencích bude ukončeno členství v ČOS.

3 ročník 15 č Zprávy z výboru ORTODONCIE Zprávy z výboru ČOS 1) jako plánované setkání a jako vyústění dosavadní práce cenové komise ČOS se uskutečnilo jednání mezi zástupci ČOS (Dr. Marek, Dr. Petr) a ČSK (Dr.Chrz) o aktuálnísituaci a návrzích změn ve financováníortodontické péče. Závěr, který z jednánívyplynul: - zrušit limity těch pojišťoven, které na nich trvají, nelze. Navýšení bude možné jen o cca2%. Dr.Chrz doporučoval utlumit pojišťovenský provoz pro příslušnou pojišťovnu. Na 2. pololetí jsou již dohodnuty limity pro celou stomatologii dohromady. Pokud se týče staronového sazebníku výkonů s bodovými hodnotami, dohoda ČSK s pojišťovnami jej zatím vylučuje, takže platí stávající ceník. - ČOS navrhla pro lékaře s osvědčením bonifikační kód 982 s navýšením 100,- Kč. Vzhledem k problémům, které patrně nastanou s proplácením bonofikací u praktických zubních lékařů, realizace této bonifikace je nejistá. - ČOS předložila výsledky průzkumu výpočtu minutové kalkulace ortodontických praxí podle nové metodiky zpracované ing. Lesným, podle níž průměrná hodnota činila 29 Kč. Toto číslo považoval Dr. Chrz za příliš vysoké a ke zpřesnění a sjednocení metodiky Dr. Chrz doporučil konzultaci s ing. Šustou, který má v této oblasti již velké zkušenosti. S tímto ČOS již předtím počítala a schůzka s ing. Šustou byla domluvena na začátek června. - došlo k dohodě o strategii ocenění ortodontické péče - zachovat současný typ ceníku s oddělením výkonů, výrobků a materiálu, nepožadovat na pojišťovnách zvýšení současného balíku financí pro ortodoncii, avšak brát v úvahu reálná ekonomická čísla ortodontických praxí s možností doúčtování do výše individuálních kalkulací, zvýhodnit pacienty se závažnějšími vadami a mladší 18-ti let a dále začlenit systém aktualizace cen. ČOS slíbila dopracovat s využitím průzkumu mezi členy konzistentní materiál a předložit jej v dohledné době Dr. Chrzovi. Jeho prosazení závisí na výsledku voleb a politické vůli. - Dr. Chrz se tvářil skepticky k prosazení aktuálních návrhů změn současného ceníku v nynější dramatické době, avšak pokud bychom dodali ucelený materiál, přislíbil snahu o prosazení v nejbližším možném termínu. Tento materiál byl Dr. Chrzovi odeslán a je otištěn jako příloha. 2) proběhlo jednání Dr. Petra s Dr. Žákovou (redakce LKS). Bylo domluveno, že časopis LKS otiskne reakci ČOS (otištěna také jako příloha v tomto čísle) na článek Podpora rozšíření ortodontických akreditovaných pracovišť", dále byla přislíbena publicita úvodního kurzu prof.kokiche na kongresu ČOS 2006 v Praze, to vše v čísle 5, a došlo k dohodě o formě budoucí spolupráce ČOS a redakce LKS. 3) Dne v Praze na Vinohradech se uskutečnil Stomatologický den" a sešli se zástupci vědecké rady ČSK. Zde mimo jiné Dr. Pekárek informoval o praktikách současného MZ a vlády ČR při prosazování zdravotnických zákonů - návrhy MZČR jdou bez diskuze do PSPČR rovnou do druhého čtení a po schválení 101 hlasy ČSSD a KSČM do Senátu. Zde je určitá pojistka. Dr. Pekárek připomněl rovněž, že přes ujištění, že ano, dosud nejsou automaticky uznáváni čeští ortodontičtí specialisté v zemích EU. Je třeba stále ujištění naší vlády v individuálních případech. Opět byla otevřena otázka akreditovaných pracovišť v ortodoncii - údajně do podzákonné normy, kterou je vzdělávací program pro ortodoncii, nelze začlenit specifikaci akreditovaného pracoviště (jen kliniky - návrh ČOS a akreditační komise pro ortodoncii), která odporuje zákonu 95/2004 a nadnárodním zákonům. 4) byl zrušen nevyužívaný kongresový" účet ČOS. Zbylé prostředky byly převedeny na hlavní účet ČOS. 5) Dne 6.4. došlo k jednání Dr. Petra s vědeckou sekretářkou Unie sester mgr. Juráskovou o statutu ortodontické asistentky. Z jednání vyplynulo, že není rozpor v názoru na druh středních zdravotnických pracovníků, vykonávajících tuto činnost, ani na způsob jejich celoživotního vzdělávání. Pro tyto pracovníky, vykonávající specializovanou činnost pod dohledem lékaře, nebude vyžadováno dodržování kontinuálního vzdělávání podle standardního kreditního systému. V tomto smyslu byl výsledek jednání tlumočen příslušným úředníkům MZČR. 6) Dne v Brně proběhlo další jednání vědecké rady ČSK. Základním výstupem z něho byl fakt, že plánovaného široce pojatého školení první pomoci a resuscitace ve stomatologii budou mít povinnost zúčastnit se i ortodontisté. Dále byla diskutována problematika znaleckých posudků a bylo doporučeno za jednotlivé obory vypracovat návrh formy posudku po zpracování a rozeslání obecného návrhu mgr. Slavíkem. 7) Pro termín 5. a 6. května 2007 je plánován dvoudenní kurz čelistního chirurga Dr. P. Haerse (hlavního přednášejícího na chirurgickém dni v říjnu minulého roku v Praze) s jeho ortodontistou o problematice léčby rozštěpů. Hlavním iniciátorem akceje as. Dr. Foltán, ČOS by měla být spolupořadatelem a celá akce by byla zabezpečena nejlépe profesionální firmou. Za výbor ČOS MUDr. Jiří Petr, předseda

4 ORTODONCIE Zprávy z výboru ročník 15 č Reakce na článek Podpora pro rozšíření akreditovaných ortodontických pracovišť' v časopise LKS č. 3/březen 2006, ročník 16, str. 25 V čísle 3 z března 2006 vyšel článek s názvem Podpora pro rozšíření akreditovaných ortodontických pracovišť". Rád bych uvedl některé skutečnosti, zmíněné v tomto článku, na pravou míru. V úvodu byl zmíněn článek MUDr. Hálkové, otištěný v časopise LKS v č. 2 z února 2006, který se týkal specializačních atestací z ortodoncie. MUDr. Hálková se v něm údajně vyslovila pro rozšíření spektra akreditovaných pracovišť. Cituji dvě nejdůležitější pasáže z článku MUDr. Hálkové: Myslím, že rozhodně není možné provést přípravu na specializační atestaci z ortodoncie v terénní praxi. Klinické pracoviště je nezbytnou podmínkou pro přípravu teoretických částí, odborné práce, pro studium literatury." A dále Podle nových podmínek pro udělení akreditace však nemohou tyto podmínky splňovat jiná než akademická pracoviště. Přesto by určitě bylo možné zpestřit výuku absolventů krátkodobými pobyty na pracovištích privátních kolegů v terénu. Jistě by nebylo nikomu na škodu vidět, jak si organizuje práci a praxi kolega z velmi vzdálené periferie a že i tam žijí odborníci na vysoké teoretické i praktické úrovni." Ze zmíněných úryvků tedy rozhodně nevyplývá, že by autorka podporovala rozšíření spektra akreditovaných pracovišť, což je něco zcela jiného než občasné návštěvy postgraduálních studentů v praxích kolegů z terénu. Tyto návštěvy a výjezdy často doplněné odbornými semináři kolegů z praxe jsou naopak běžnou a užitečnou součástí systematické postgraduální výuky na většině klinických ortodontických pracovišť v celé republice. Česká ortodontická společnost skutečně podporuje existenci akreditovaných ortodontických školicích pracovišť na ortodontických odděleních klinik zubního lékařství univerzit. Jde o stav vybudovaný na podkladě odborných zkušeností nejen u nás, ale i ve vyspělých evropských zemích, a je v současné době v naší republice plně funkční. Podporu pro tento systém spolu s dalšími návrhy ke změně ve vzdělávacím programu ortodoncie vyjádřil ve svém dopise ČSK prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc. ne za Českou ortodontickou společnost, ale jako předseda Akreditační komise MZČR pro obor ortodoncie. Akreditační komise je pouhým poradním orgánem ministra zdravotnictví. Přesto nebo právě proto si myslím, že o jednání, které poté a na toto téma proběhlo na MZČR mezi tajemníkem akreditačních komisí prof. Škrhou, zástupcem ředitelky odboru vědy a vzdělávání MZČR PhDr. Ptáčkem a prezidentem ČSK MUDr. Pekárkem, měl být předem informován a přizván kjednání i zástupce akreditační komise pro ortodoncii. Jeho přítomnost by patrně nezjednodušila jednání, ale zcela jistě by přispěla k odbornějšímu pohledu na diskutovaný problém. Na závěr vyjadřuji přesvědčení, že v příštích číslech časopisu LKS, pokud dojde k otevření takovéhoto závažného odborného tématu, bude předem informován příslušný odborník či odborná skupina dostatečného odborného kreditu, aby mohli zaujmout stanovisko a podle zvyklostí v renomovaných časopisech mohla být ještě v témže čísle současně otištěna jeho reakce a ovšem zároveň i případný komentář původního autora k tomuto příspěvku. MUDr. Jiří Petr, předseda České ortodontické společnosti (Převzato z časopisu LKS č. 5/květen 2006, ročník 16) Návrh změn aktuálního ceníku ortodontických výkonů a výrobků a. Zrušit omezení 70 nových pacientů za kvartál. Zdůvodnění: Vsituaci, kdy jsou ortodontisté kritizováni za dlouhé čekací doby a v době finančních limitů pojišťoven nemá toto omezení žádné opodstatnění. Toto nařízení značně komplikuje rozjezd začínajích praxí a v době největších splátek dělá jejich finanční situaci obtížnou. b. Interval tří měsíců, který je dosud nutno dodržet mezi vykázáním kódů 903 (konzultace) a 981 (diagnostika ortodontických anomálií), zkrátit na 1 měsíc. Zdůvodnění: Současný interval tří měsíců zbytečně oddaluje začátek ortodontické léčby nebo nutí pacienta v případě jeho zájmu o brzké zahájení léčby k úhradě konzultace. Na druhou stranu je vhodné dát pacientovi nějaký čas na rozmyšlenou a po vstupní konzultaci zahájit léčbu, tedy i provést vstupní diagnostiku, až po nějakém čase. Navržený 1 měsíc se zdá být přijatelným kompromisem. c. Zvýšit frekvenci vykázání kódu 988 (analýza telertg.snímku Ibi), dosud 1x za léčbu, na frekvenci 2x za léčbu. Zdůvodnění: V průběhu ortodontické léčby je třeba hodnotit průběžně postavení zubů po nivelizaci nebo před ukončením aktivní fáze léčby. d. Pokud kód 981 bude vykázán do 10 let věku pacienta, navrhujeme možnost jej podruhé vykázat při zahájení nové léčby minimálně 3 roky po prvním vykázání tohoto kódu. Součástí kódu je stanovení nového léčebného plánu. Zdůvodnění: Věk je stanoven tak, aby odpovídal maximálně konci první fáze prořezávání

5 ročník 15 č Zprávy z výboru ORTODONCIE ve smíšeném chrupu. Jestliže pacient přijde v tomto kódů na podobné výrobky umožňuje situaci zneužívat. období a poté až z odstupem například tří let, nelze záznam vstupního vyšetření vůbec použít a kompletní kli-žnila ušetřit ZP zásadní finanční Stanovení omezení na termín snímací aparát" by umo- prostředky. nické vyšetření je třeba dělat znovu. Na původní klinický záznam nelze stanovit nový léčebný plán. e. Navrhujeme, aby kód 982 (nasazení fixního aparátu) bylo možno vykázat u jednoho pacienta maximálně 2x na zubní oblouk při odstupu minimálně 2 let od posledního sejmutí fixního aparátu. Zdůvodnění: V časném smíšeném chrupu se vyskytují vady, které je třeba urgentně řešit, a nebo vady, jejichž léčbou předejdeme pozdějším komplikacím. Jedná se o interceptivní léčbu. U těchto vad z racionálních důvodů je lépe užít malého" fixního aparátu, který je schopen situaci vyřešit během několika měsíců. Ponechání aparátu v ústech příliš dlouho až do doby, kdy lze nasadit plný fixní aparát, může přinést nejen problémy pro pacienta, ale především velkou finanční zátěž pro pojišťovnu. Sejmutí fixního aparátu a opětné nasazení po dvou letech je pro pojišťovny značně výhodné. f. Navrhujeme kód nový kód - Kontrola ve fázi retence nebo pozorování růstu a vývoje chrupu bez aparátu" (frekvence 1 x za 6 měsíců). Zdůvodnění: Nyní se kontrola ve fázi retence vykazuje jako kontrola léčby snímacím aparátem. Nicméně kontrola ve fázi retence nebo pozorování v růstu není tak náročný výkon a není také nezbytné jej provádět čtvrtletně. Proto navrhujeme zavést nový kód, který by bylo možno vykazovat jednou za půl roku. Opět se jedná o úsporu finančních zdrojů zdravotních pojišťoven. Návrh ceny: 200,- Kč. g. Zvýšit ceny výrobků. Zdůvodnění: Nebyly zvyšovány od r Návrh navýšení cen - minimálně dle růstu inflace za dané období. h. Hradit nejvýše 2 snímací aparáty za 2 roky - kódy 76031, 76032, 76034, 76035, 76037, 76038, 86031, 86032, 86034, 86035, a Zdůvodnění: Dřívější limitace na kód se neosvědčila. Velké množství i. Vyřadit kód Pozicionátor" - kódy 76021, 76022, a Zdůvodnění: Snímací aparát pozicionátor se dnes již neindikuje a tohoto kódu se zneužívá při vykazování retenčních fóliových dlah, které ale nemají s pozicionátorem nic společného. Změna povede k ušetření financí ZP. j. Vyřadit kód Laboratorně zhotovený nábradek" - kódy 76051, 76052, a Zdůvodnění: Pokud se používá, tak ne jako laboratorně zhotovený, ale jako prefabrikát. k. Aktuálně prosadit úhradu za ortodontickou léčbu pacientů s rozštěpy v reálné výši a zavést příspěvek na materiál fixních aparátů pro skupinu a". Zdůvodnění: Ceny materiálu v původním sazebníku a současné ceny výrobků jsou zastaralé a je třeba je zásadně změnit. Jedná se o jedinou skupinu pacientů, kteří ortodontickou léčbu skutečně potřebují a kteří by ji měli mít plně hrazenu ze zdravotního pojištění. Jde o pouhé desítky nových pacientů ročně, v celkovém rozpočtu pro ortodoncii jde o zanedbatelnou částku. Avšak pro pracoviště s větším množstvím rozštěpových pacientů má tento návrh zásadní význam. Návrh příspěvku na materiál pro fixní aparáty: 4000,- Kč na zubní oblouk. Návrh nových cen výrobků - viz bod g. - minimálně dle růstu inflace za dané období. I. Jako bonifikační zvolit kód 982 pro ortodontisty s osvědčením - pokud bude v bonifikaci u zubních lékařů pokračováno. Zdůvodnění: Ortodoncie je nadstavbový specializační stomatologický obor, a pokud existuje bonifikace pro praktické zubní lékařství, má by být i pro ortodoncii. Vazba na kód (nasazení fixního aparátu) je logická a nejpřehlednější. Návrh navýšení: 100,- Kč. Za Českou ortodontickou společnost, MUDr. Jiří Petr Ortho Organizers Altis Group, spol. s r. o. - výhradní zastoupení pro Českou republiku a Slovensko Prof. Dr. Bjorn U. Zachrisson, Norway Téma: bude upřesněno Místo konání: Praha Altis Group, s. r. o., 17. listopadu 5, Břeclav, provozovna: Husova 25, Břeclav Tel./fax: , Petra Karátová , Marie Písaříkova Zelená linka: Slovakia Altis Group, s. r. o K. Šmidkeho 2424/20, Trenčín, mobil: , tel./fax: ,

6 ORTODONCIE Zprávy z výboru ročník 15 č Správy zo Slovenska Dňa 21. apríla 2006 sa konala v Trenčíne plenárna schódza Slovenskej ortodontickej spoločnosti spojená s odborným programom. Hlavnú přednášku Stabilita výsledků ortodontické léčby" predniesol prof. MUDr. M. Kamínek DrSc. Téma vel'mi aktuálna a potřebná pre všetkých sa střetla s velkým záujmom všetkých zúčastněných čellistných ortopédov. Súčasťou tejto nasej najváčšej odbornej akcie bola aj výstava slovenských a českých firiem ponúkajúcich ortodontický materiál. Hlavnou témou schódze, ako už niekolko posledných rokov bola špecializačná příprava v čellistnej ortopedii. Po správě o činnosti, hospodaření a revíznej komisie nasej spoločnosti MUDr. M.CinzeraMUDr. G. Alexandrova uviedli všetky aktivity členov výboru Slovenskej ortodontickej spoločnosti v uplynulom období, ktoré snáď v najbližšom čase napomóžu k vyriešeniu tejto neradostnej situácie našich postgraduálných študentov. Vzhl'adom na to, že v súčastnosti na SZU (Slovenskej zdravotníckej univerzitě), na Katedře stomatologie, nie je priestor ani učitel' čellistnej ortopedie, teda nie sú ani podmienky pre vykonanie atestačnej skúšky, sa tieto už rok nekonali. Plenárna schódza pověřila výbor spoločnosti posláním přihlášky do EFOSA, odhlasovala zvýšenie členského příspěvku do Slovenskej ortodontickej spoločnosti od budúceho roku na 1000 Sk. Ďalej pověřila výbor spoločnosti ověřením legislatívnej formy transferu pacienta. Budúca plenárna Slovenskej ortodontickej spoločnosti sa bude konat' v Ružomberku (alebo jeho okolí). MUDr. G. Alexandrova 10. SJEZD POLSKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI WARSZAWA, 28. IX-1. X HLAVNI TÉMATA: 1. Priorita měkkých tkání v plánu ortodontické léčby úvodní přednáška: Prof. Frans P. G. M. van der Linden 2. Použití různých technik v ortodontické léčbě úvodní přednášky: Dr. Werner Schupp - Technika invisalign, Prof. Hans Ulrik Paulsen - Autotransplantace stálých zubů 3. Ortodontická léčba pacientů s parodontopatiemi úvodní přednáška: Dr. n. med. Ewa Czochrowska - Význam ortodontické léčby u pacientů se sníženým alveolárním výběžkem 4. Léčení skeletálních anomálií u dospělých - kompenzace nebo chirurgie? úvodní přednáška: Prof. Ralf J. Radlanski 5. Funkční čelistní ortopedie - minulost nebo budoucnost? úvodní přednáška: Dr. Tiziano Baccetti 6. Časná ortodontická léčba úvodní přednášky: Prof. Juri Kurol - Vývojové vady skusu od dočasného do stálého chrupu. Prof. Maurits Persson - Riziko spojené s hodnocením potřeby ortodontické léčby 7. Volná témata úvodní přednáška: Prof. Stehen Richmond - Elastopozicionátory a jejich využití v etapě finishing PŘEDSJEZDOVÉ KURZY: - Prof. David Suarez - Technika SWLF (přímý drát, nízké tření) - filosofie, diagnostika, léčba - Prof. Hans Ulrik Paulsen - Autotransplantace zubů - idea, biologie, implantáty kontra transplantáty. POSJEZDOVÉ KURZY: - Dr. Tiziano Baccetti - Efektivní léčba vad II. a III. třídy - Dr. MariuszWilk -Role sestry v současném ortodontickém týmu KONTAKT: Dr. Barbara Wyszomirska - Zdybel, prezidentka kongresu Warszawskie Kolo Regionálně Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego Warszawa, ul.jagiellonska 66 tel./fax Website: CAROLINA SERVIS, S. r. O. si Vás dovoluje pozvat: , Praha 4. mezinárodní ortodontické sympozium ORTHODONTICS 2006 Téma: Aesthetic Orthodontics předkurz Prof. Birte Melsen, Aarhus, Dánsko Jednací jazyk: angličtina Informace: CAROLINA SERVIS s.r.o., Vlkova 40, Praha 3, Bubenská 1158/17, PRAHA 7 Tel /fax.: , GSM: , www. carolinaserv is. cz,

7 ročník 15 č Zajímavosti v ortodoncii ORTODONCIE Spolupráce ortodontistv s implantologem a parodontologem Ve dnech a se v příjemném prostředí v Olomouci konal kurz MUDr. Ivo Marka a Doc. MUDr. Martina Starosty Ph.D. Tématem byla spolupráce ortodontisty s implantologem a parodontologem. Tuto dvoudenní vzdělávací akci pořádala firma Altis Group s.r.o. již poněkolikáté a opět s velkým úspěchem, o čemž svědčí také velká účast nejen ortodontistů, ale i parodontologů, implantologů a praktických zubních lékařů. Oba autoři své profesionálně připravené prezentace doplňovali mnoha cennými postřehy a praktickými ukázkami použitých postupů u jednotlivých pacientů, včetně upozornění na chyby, kterých bychom se měli vyvarovat. Postupně nás seznámili se svými postupy při léčbě různých ortodontických anomálií, u kterých je spolupráce ortodontisty s implantologem pro dosažení esteticky i funkčně dobrého výsledku velmi přínosná a potřebná. Hlavními tématy byly gummy smile, kotevní implantáty, ageneze horních laterálních řezáků, autotransplantace, ageneze druhých premolárů, gingivální problémy, léčba retence zubů, možnosti chirurgických zásahů na parodontu včetně zákroků na gingivě a to nejen s funkčními, ale i esteticky perfektními výsledky. Všechna tato témata byla popsána od diagnostiky po terapii včetně retenční fáze, s ukázkami mnoha pacientů. Kurz byl velmi přínosný a zajímavý, interdisciplinární spolupráce v těchto oborech je potřebná a bez ní nemůžeme v mnoha případech dosáhnout uspokojivých výsledků ani po stránce funkční, ani po stránce estetické, přesto bývá často opomíjena a zmiňována jen okrajově. Jediným problémem byl neúprosný čas, a tak nezbývá než autorům schválit jejich rozhodnutí tento kurz příště již rozdělit na dva, věnované samostatně problematice spolupráce s parodontologem a spolupráce s implantologem. Oběma přednášejícím bych chtěl poděkovat za přínosnou a tématicky výborně uspořádanou prezentaci a za to, že nás seznámili nejen se svými úspěchy, ale také nás upozornili na chyby, kterých bychom se dopouštět neměli. Poděkování patří také firmě Altis Group, celá akce proběhla bezproblémově a byla velmi dobře zorganizovaná. MUDr. JiříTvardek Sympozium o rozštěpech Stomatologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady uspořádala dne klinický mezioborový seminář na téma rozštěpy. Nové informace nám poskytlo mnoho odborníků z oboru logopedie, foniatrie, plastické chirurgie, ortodoncie a protetiky. Den rozštěpů" zahájila přednostka stomatologické kliniky MUDr. Gojišová historickým shrnutím od otevření fakultní nemocnice až po přehled současného stavu péče o rozštěpové pacienty. Úvodní přednáška MUDr. Škodové kladla velký důraz na mezioborovou spolupráci u pacientů s rozštěpem. Hlavně spolupráci s klinickým logopedem, foniatrem, který by měl být koordinátorem komplexní péče, a klinickým psychologem, jehož role je nezastupitelná již při narození dítěte. Uvedla faktory, které ovlivňují úspěšnost logopedické rehabilitace. Při vyšetření řeči je velmi důležitý videozáznam. Následující přednášející, MUDr. Fišer, nás seznámil s možnými ortodontickými dopady při rehabilitaci řeči u pacientů s rozštěpem. Dopady, které si časo neuvědomí ani sami ortodontisté, souvisíš terapií snímacím a fixním aparátem. Tyto aparáty mají negativní vliv na polohu jazyka - zhorší nácvik artikulace a vytvoří nesprávnou klidovou polohu jazyka. Proto MUDr. Fišer s velkým důrazem kladl na srdce všem ortodontistům, aby zdrsnili přední část snímacího aparátu (aby jazyk neklouzal po hladké ploše dopředu). Při nasazení transpalatinálního oblouku zase musíme dávat pozor na to, aby oblouk ležel v co nejmenší vzdálenosti od patra. Poukázal na nutnou konzultaci mezi logopedem a ortodontistou před zahájením léčby snímacím aparátem u pacientů s poruchou řeči. Nazávěrzdůraznil rozvážnou indikaci mnohočetných extrakcí u těchto pacientů. Mezi dalšími přednášejícími byla MUDr. Šimůnková, která nás seznámila s výsledky labiální planimetrie u rozštěpových pacientů (měření plochy dolního rtu). Ve své studii zjistila, že plocha dolního rtu, která je rozdělena na 3 oblasti, je signifikantně větší v dolní a střední oblasti než u kontrolní skupiny. Časná rekonstrukce svalů horní obličejové etáže, rehabilitace muskulární funkce zamezí pseudomandibulární progenii. MUDr. Svobodová se zaměřila na důsledky zanedbání péče o chrup u pacientů s rozštěpem. Zdůraznila fakt, že kromě zubů v okolí defektů nemají tito pacienti horší biologický faktor zubů. Vyžadují ale komplexní

8 ORTODONCIE Zajímavosti v ortodoncii ročník 15 č péči, která je nízce dostupná v terénu. Proto opět apelovala na interdisciplinární spolupráci. Velmi zajímavá byla přednáška MUDr. Kotové a MUDr. Velíškové o nově zavedené metodě prechirurgické ortodontické intervence. Jedná se o desku nasoalveolární molding, která vytváří prostor pro rekonstrukci horního rtu (zvednutí nosu). Načasování operace rozštěpu rtu a patra shrnula MUDr. Leamerová. Současným trendem je posun timingu operací do nižších věkovýc spekter. Využívá se spojení jednotlivých typů operací (A. de Mey - ret + vomer flap + měkké patro) a je tendence k omezení použití mukoperiostálního laloku z důvodu vzniku jizev, které mají vliv na růst horní čelisti. MUDr. Jiroutová hovořila o možnostech ortodontické terapie, jejíž cílem je funkční a estetická rehabilitace chrupu. Problematice celkových oboustranných rozštěpů se ve svém sdělení věnovali MUDr. Kuderová a MUDr. Kozák. Stručně shrnuli problémy a řešení anomálního postavení čelistí, kolabování laterálních segmentů, pseudoprogenie, patologické pohyblivosti praemaxily a oronasální komunikace. Neméně zajímavé bylo téma indikace a komplikace kostního štěpu do defektu alveolárního výběžku MUDr. Duškové. Zmínila již neužívanou indikaci primárního štěpování z důvodu porušení růstových zón a následnou malokluzi III. tř. Věnovala se sekundárnímu štěpování doplňující chybějící kost, která je vodičem pro vysoce založené zuby (nejčastěji špičáky a laterární řezáky) a má minimálnínegativnívliv na růst horníčelisti. Uvedla i terciální štěpování, jehož cílem je doplnění kosti k ortodontické léčbě, stabilizace ortodontických výsledků a možnost inzerce dentálního implantátu. Rekonstrukci alveolárního výběžku a následného zavedenídentálního implantátu prezentovat MUDr. Horák, který ve své studii potvrdil stabilitu tohoto řešení. Závěr tohoto náročného rozštěpového maratónu patřil parodontologicko-protetickému řešení rozštěpových pacientů. Přednášejícím patřívelký dík,že si našli čas a předali drahocenné informace všem účastníkům. Ti se sešli v hojném počtu, který velká posluchárna stomatologické kliniky téměř nestačila pohltit. Takovou účast pravděpodobně nečekali ani samotní pořadatelé v čele s MUDr. Koťovou, jejichž organizace byla bezchybná. Dr. Koťová nezapomněla ani na předvelikonoční atmosféru a všem přednášejícím nadělila velikonoční pomlázku. Myslíme si, že by bylo přínosné pokračovat v těchto setkáních a nadále rozvíjet mezioborovou spolupráci. MUDr. Soňa Nováčkova MUDr Barbora Velká Biomechanika a estetická strategie v klinické ortodoncii Ve dnec 21. a 22. dubna 2006 proběhl v Praze kurz prof. dr. Ravindra Nandy z Univerzity Connecticut v USA. Tento významný a uznávaný ortodontista měl v naší zemi již několik kurzů. Téma bylo podobné jako před dvěma lety, kdy u nás pan prof. Nanda přednášel naposledy. Již tehdy kladl velký důraz na estetiku obličeje jakožto jedno z nejdůležitějších kritérií léčby. Mluvil o ideálním úsměvu, zobrazení řezáků a bočních úseků, o bukálních koridorech, linii úsměvu, okluzní rovině, symetrii, morfologii zubů, mezizubní papile, výšce gingivy, zabarvenízubů a bukolingválním sklonu. Velmi zajímavě popsal použitícantileverů ke korekci střední čáry a okluzní roviny, a také užití Chytré mechaniky" k jednostranné úpravě horního prvního moláru z 1/2 II. třídy dle Angle do třídy I. Odpolední blok přednášek věnoval biomechanice a estetickým základům neextrační léčby. Zmínil růst, funkčníaparáty, headgear mechaniku, tahy II. třídy, distalizaci molárů, retenci a stabilitu léčby. Tento páteční maratón ukončil přehledem materiálů, které používá v různých fázích léčby. Pro nivelizaci.016 bio-kinetix, Ni-ti, multi-force, CNA a nový, dle profesora nejlepší, oxidovaný černý titanový oblouk. Pro zvyšování skusu užívá CIA intruzní oblouk.017x.025" a silné ocelové dráty, na finishing drát.018x.025" CNA. Opět vyzdvihl klady mushroom oblouků a cantileverů. Náplnídruhého dne bylo téma: Otevřený skus. Prof. Nanda kladl důraz na důslednou diagnostiku a zmínil 7 strukturálních známek extrémní růstové rotace - sklon kondylaránní hlavice, zakřivení mandibulárního 13

9 ročník 15 č Zajímavosti v ortodoncii ORTODONCIE kanálu, ohraničení mandibuly, sklon symfyzy, interincizální úhel, interpremolárový a intermolárový úhel a anteriorní přední výšku. Vterapii otevřeného skusu uvedl nutnost eliminace etiologických faktorů, myofunkční terapii, modifikaci růstu pomocí high pull HG, bionátorů a nákusných oblouků. Pro následnou fixní léčbu používá cantilevery, obrácené intruzní oblouky, stepbend, centrovaný V-ohyb a off-centered V-ohyb. Také doporučuje vyvarovat se inter-obloukové elastice (extruze postranních zubů), box tahů dopředu, antispee oblouků a krčních HG (extruze zadních zubů), zapojovánívšech zámků do oblouků, dále pak palatinální expanzi bez vertikální kontroly a také abychom nikdy nazahrnovali druhé moláry do oblouků. Na závěr zmínil RPE, jejítypy a operačníterapii otevřených skusů. Jako pravidlo uvedl vždy nutnost operace také v horní čelisti (Le Fort). Děkujeme firmě Altis Group spol. s. r. o. za uspořádání tohoto hodnotného a přínosného kurzu, za příjemnou atmosféru, kterou pro nás během kurzu vytvořila a těšíme se na další setkání s Dr. Nandou. MUDr. Soňa Nováčkova MUDr. Milada Stehlíková Jihočeské ortodonticke dny Ve dnech proběhlo 6. setkání jihočeských ortodontistů v osvědčeném prostředí hotelu Malý pivovar v historickém jádru Českých Budějovic. Prezentace proběhla v pátek odpoledne, což ocenili zejména stále přibývající účastníci ze vzdálených částí naší republiky. Kurz byl polytematický, a to nejen skladbou přednášek, ale i při diskuzích u kávy a při společenském večeru. Po přivítání MUDr. Miladou Hálkovou, která je duší celé akce, se ujal slova Mgr. Ivan Ulehla s právním výkladem pojmu Informovaný souhlas pacienta. Zdůraznil nezbytnost poučit pacienta o účelu, povaze a důsledku terapeutického zákroku, včetně informací o riziku a alternativách zákroku tak, aby pacient měl možnost svobodné volby. Následující odborné sdělení MUDr. Pavla Vandase se týkalo praktických zkušeností s použitím retainerového můstku jakožto dlouhodobého provizoria při náhradě jednotlivých zubů frontálního úseku po ortodonticke léčbě. K fixaci náhrady používá zdvojený orálně umístěný rigidní fixní retainer. Uvedl indikace, kontraindikace a výhody tohoto postupu, podložené bohatou klinickou zkušeností a fotografickou dokumentací. První blok přednášek uzavřela MUDr. Jarmila Úlehlová parodontologickou přednáškou na téma hygiena dutiny ústní u ortodontických pacientů. Přehledně shrnula tvorbu a složení biofilmu v dutině ústní a možnosti jeho kontroly. Dále uvedla rizikové pacienty s plánovanou ortodontickou terapií z pohledu parodontologa. V pauzách mezi přednáškami probíhaly neformální workshopy mezi jednotlivými účastníky. MUDr. Patočková prezentovala pokračování již před rokem uvedené kazuistiky pacienta s agenezí alveolu horního

10 ORTODONCIE Zajímavosti v ortodoncii ročník 15 č frontálního úseku a pokračující resorpcí radixů horních řezáků při retenci zubů 13,23. MUDr. Oliver Bulik přehledně shrnul možnosti ortognátních korekcí mordex apertus, uvedl různétypy operací, indikace a úskalí jednotlivých operačních postupů. Neopomněl zmínit zásady retence a odstranění zlozvyků po chirurgické korekci čelistních anomálií. První den přednášek zakončila Mgr. Sofie Ritterová logopedickou problematikou pacientů s ortodontickou vadou od dětství do dospělosti, zde zvláště u pacientů s rozštěpem a po chirurgické korekci mezičelistních anomálií. Upozornila na častou kolizi mezi ortodontickou terapií snímacími aparáty a logopedií. Tato přednáška vyvolala bouřlivou diskuzi, která měla v závěru až filozofický ráz. V pozdním odpoledni se diskuze obrátila k denním ekonomickým problémům ortodontických praxí. Uvolněná atmosféra provázela i navazující společenský večer, který ukázkou bojového umění akčně zahájili dva vyznavači japonského historického šermu. Do souboje se vžili tak, že jim muselo odolávat i vybavení restaurace. V průběhu večera se za zvuku svého nástroje mezi námi objevil i pravý strakonický dudák, jehož lidové melodie ponoukly ke zpěvu většinu hostů. Druhý den zahájil Prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc. bohatě fotograficky dokumentovaným přehledem indikací chirurgického řešení otevřených skusů. Systematicky zdokumentoval současné možnosti maxilofaciální chirurgie v této oblasti, včetně neúspěchů a komplikací, které přinášínejen vlastnízákrok, ale i období následné retence. Další host z Olomouce, Doc. MUDr. Miloš Špidlen Ph.D., věnoval svou přednášku vertikálně otevřenému skusu a možnostem ortodontického řešení této anomálie. Toto téma podal vyčerpávajícím způsobem od estetiky a růstových tendencíaž po diagnostiku a praktické rady k strategii léčby fázích růstu a vývoje pacienta. Další výsledky svého výzkumu na téma retinovaných špičáků prezentovala MUDr. Pavlína Černochová Ph.D. Tentokrát toto téma zdokumentovala přehledem literatury nat éma resorpcí kořenů stálých řezáků při retenci stálých horních špičáků, doplnila jej vlastnístudií a klinickými postřehy. Zdůraznila důležitost CT vyšetření, neboť pouze prostorové zobrazení nám může poskytnout jednoznačný doklad o probíhající resorpci, jejím rozsahu a lokalizaci, což je důležité pro upřesnění plánu terapie. Druhý a závěrečný den zakončil MUDr. Martin Kotas shrnutím svých prvních zkušeností s použitím MBT techniky při léčbě pacientů. Téma pojal v celé jeho šíři od metalurgického zpracování, fyzikálních vlastností s diskusí o mechanice působení ortodontických aparátů při frikční technice až po zhodnocení předností prezentované varianty straight-wire techniky. Toto téma nenechalo v poklidu ostatní účastníky setkání a při posledním tématu se živě diskutovalo. Celé setkáníproběhlo díky organizátorům a sponzorům opět v pohodové atmosféře, na kterou se budeme těšit opět za rok. MUDr. Jiří Baumruk, MUDr. Pavel Fidler, MUDr. Anna Šváchová Setřička v ortodontické praxi Úžasným nápadem, jak přiblížit problematiku léčby asistentkám pracujícím v ortodontických ordinacích, byla série přednášek v hotelu Krystal Praha, realizovaná firmou ROD Praha, s přednášející MUDr. Marií Štefkovou, CSc, pod souhrnným názvem "Sestřička v ortodontické praxi II". Byl to již druhý ročník, navazující na úspěšné školení, pořádané v loňském roce firmou ROD Ostrava, jako "Sestřička v ortodontické praxi I"

11 ročník 15 č Zajímavosti v ortodoncii ORTODONCIE Náplň kurzů byla velmi intenzivní, ale také nadmíru poučná a užitečná. Nezbývá, než poděkovat MUDr. Štefkové za způsob, jakým dokáže předat své bohaté zkušenosti, podělit se o zážitky z mnohaleté praxe a pomoci tak sestřičkám lépe a kvalitněji zvládat jejich každodenní práci. Hana Janečková Kurz digitální fotografie Jednalo se celkem o šest celodenních kurzů, kde se ve velmi příjemné a přátelské atmosféře sestřičky seznámily například s ortodontickou diagnostikou, terminologií základních anomálií, základy ortodontické léčby, přípravou plánu léčby, spolu se segmentální analýzou na modelu, okluzogramem, Boltonovými indexy, určením základních bodů pro vyhodnocení kefalogramu, dále s jednotlivými etapami léčby a podílem práce sestry při jednotlivých výkonech u pacienta. Byla probírána i problematika kotvení. Sestřičky si mohly samy zhotovit palatinální oblouky jako Goshgarian nebo bihelix. Ostatně svou zručnost si ověřily i při diagnostické přestavbě na modelu (set-up) a při vytváření ideálních oblouků z kulatého a hranatého drátu, zhotovování ohybů 1. a 2. řádu či tvarování kliček. V přednášce o obrazové dokumentaci a jejím zhotovenízastoupil MUDr. Štefkovou velmi umně a s humorem MUDr. Karel Floryk. Nová éra fotografie - fotografie digitální, vstoupila i do bran ortodoncie, ato při zhotovovánídokumentačních a diagnostických snímků. O snadnosti a pohodlí digitálního zobrazení přišel asistentky z ortodontické praxe MUDr. Martina Kotase přesvědčit Mgr. Jiří Běl. Tyto kurzy, pořádané firmou ROD Ostrava, jsou šity na míru potřebám, zvyklostem a technickému vybavení konkrétních ortodontických praxí a jejich personálu. Jak správně nastavit parametry fotoaparátu, stabilizovat jej během expozice, jak stahovat soubory z paměťové karty do počítače a dále s nimi pracovat, spolu s praktickým nácvikem snímání a i mnohé další, bylo náplní milého setkání ve Zlíně. Pro sestřičky, které nejsou profesionálními fotografy, ale přesto jsou nuceny každodenně zhotovovat kvalitní obrazovou dokumentaci, byl jistě tento dvoudenní intenzivníkurz, spojený s teoretickou i praktickou průpravou, neocenitelným přínosem. Hana Janečková REKLAMA Uveřejnění: 1 cm 2 plochy 25,- Kč 1 strana A ,- Kč 1/2 strany A Kč zadní strana desek + 50% ceny vnitřní strana desek + 30% ceny strana 2 a 3 časopisu + 20% ceny Vložení reklamního letáku: 5 000,- Kč Vložení reklamní publikace (do 4 stran): ,- Kč Zhotovení reklamy: účtováno samostatně Honorování příspěvků: 1 normostrana rukopisu textu odborné práce 300,- Kč 1 normostrana předkladu zajištěného autorem 150,- Kč w 1 ilustrace (fotografie, obrázek apod.) 50,- Kč Těšíme se na spolupráci s Vámi Doc. MUDr. Miloš Spidlen, Ph.D vedoucí redaktor, Klinika zubního lékařství LF UP Palackého Olomouc tel.: fax:

12 ročník 15 č Odborná práce ORTODONCIE Léčba distookluze. Část I. Efektivita Treatment of Distal Oclusion. Part l. Effectiveness Doc. MUDr. Miloš Špidlen Ph.D., MUDr. Martin Kotas, MUDr. Markéta Halířová, MUDr. Barbora Velká, MUDr. Soňa Nováčkova Klinika zubního lékařství Lékařské fakulty UP v Olomouci Department of Orthodontics, Medical Faculty of Palacky University, Olomouc Souhrn Na dvou souborech pacientů s diagnózou Angleova II. třída, 1.oddělení, léčených na 7pracovištích, byla hodnocena efektivita ortodontické léčby fixními a snímacími aparáty. Měření byla prováděna na sádrových modelech zhotovených před léčením a po ukončení aktivní fáze léčení. Efektivita byla hodnocena pomocí PAR (PeerAssesment Rating) Indexu. Měření bylo prováděno na dvou souborech pacientů. Soubor I 124 pacientů byl rozdělen na skupinu A (fixní aparáty) 69 pacientů a skupinu B (snímací aparáty) 55 pacientů, u kterých byla léčba zahájena v prvním pololetír Souborll 141 pacientů, skupinaa (fixní aparáty) 96 pacientů, skupina B (snímacíaparáty) 45 pacientů, u kterých byla léčba zahájena v prvním pololetí r Efektivita léčby je u fixních aparátů výrazně vyšší než u snímacích aparátů u obou zkoumaných souborů. Kvalita výsledku léčby je vyšší u fixních aparátů U Obou Zkoumaných SOUborŮ (Ortodoncie 2006,16, č. 2, s ). Abstract The effectiveness ofthe orthodontic treatment with fixed and removable appliances was assessedin two samples ofpatients with Class II division 1, treated in 7 orthodontic establishments. Assessment was carried out on casts taken before treatment and after the active phase of the treatment. The effectiveness was assessed by using the PAR (Peer Assessment Rating) Index. Assessment was performed in two samples ofpatients. The sample I involving 124 patients was divided into Group A (treated with fixed appliances) of 69 patients, and Group B (treated with removable appliances) of 55 patients; the treatment started in the first half of The sample II (141 patients) was divided into Group A (treated with fixed appliances) of96 patients, and Group B (treated with removable appliances) of45 patients; the treatment commenced in the first half of In both samples assessed, the effectiveness ofthe treatment is considerably higher in the čase of treated with fixed appliances than in the groups treated with removable appliances. The quality ofthe treatment results is betterin the groups treated With fixed appliances in both samples (Ortodoncie 2006, 16, No. 2, p ). Klíčová slova: efektivita léčby, fixní aparát, snímací aparát, PAR Index. Key Words: effectiveness of treatment, fixed appliance, removable appliance, PAR Index Úvod Cílem projektu bylo utvoření dvou souboru léčených pacientů s diagnózou distookluze, na kterých byla hodnocena efektivita stávajících terapeutických koncepcí a nákladů vynaložených na léčbu. Mezi nejčastější ortodontické anomálie patří Angleova II. třída s protruzí řezáků. Charakteristický pro tuto anomálii je velký incizálníschůdek, může být příto- Introduction The aim of the study was to establish two samples of patients treated for distal occlusion on which the effectiveness of existing different treatment approaches and treatment costs were evaluated. Class II with protruded incisors belongs to the most frequent orthodontic anomalies. The anomaly is characterized by a large overjet, sometimes with convex

13 ORTODONCIE Odborná práce ročník 15 č men konvexní profil někdy s prominujícími horními řezáky. Anomálie s protruzířezáků jsou nápadné a esteticky rušivé. Při léčení je nutné vyřešit vztah zubních oblouků, vyléčit stěsnání, obvykle zvýšit skus a upravit protruzi řezáků [25, 26, 27, 28, 29, 30]. Léčebný postup a vhodný typ použitého ortodontického aparátu závisí na morfologickém obrazu anomálie, tvaru čelistí a jejich vztahu, morfologii obličeje a lebečního skeletu, zubním a skeletálním věku, na typu růstu obličeje, na funkci svalstva orofaciální soustavy, ale i na motivaci a spolupráci pacienta [25, 26, 27, 28, 29, 30]. Na léčení anomálií II. třídy byla zkonstruována řada ortodontických aparátů. Dle indikace u jednotlivého pacienta mohou být použity aparáty snímací deskové, funkční či aparáty fixní. U některých, převážně složitých případů může být s výhodou použita kombinace popsaných aparátů [25, 28, 30]. Vždy je důležité zvážit, zda je zvolený postup ortodontické léčby pro pacienta vhodný z hlediska efektivity léčby, délky léčby, spolupráce, ekonomických nákladů, estetiky a stability výsledku [25, 26, 30]. Efektivita léčebného postupu a tím daný léčebný výsledek závisí na správné indikaci léčebného postupu, na typu použitého aparátu a na míře spolupráce pacienta. Pro stanovení jednotky zlepšení stavu jsou vhodné okluzální indexy (Summersův Okluzální index, Eismanův index, Ingervalův NT index, metoda klinického standardu, DFA, IOTN - Index of Orthodontic Treatment Need, PAR - Peer Assesment Rating Index). Tyto indexy sloužíi k objektivnímu hodnocení výsledku léčby, to znamená, že je možné objektivně kvantitativně hodnotit změnu v hodnotách indexu na počátku a na konci léčby u skupin pacientů, eventuálně se dá provádět srovnání efektu různých metod) [1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,20,21, 22, 23, 24, 29]. Ortodontický okluzální index pro hodnocení výsledku léčení Peer Assessment Rating (PAR) Index se užívá pro redukci subjektivních vlivů a standardizuje hodnocená kriteria. Pro vyhodnocení nákladové efektivity při léčení anomálií Angleovy II. třídy lze také použít okluzální PAR/Peer Assesment Rating/Index, kterým určujeme exaktně stupeň změny v postavení zubů po ortodontické léčbě [12,13,14, 29]. Materiál Byl vytvořen Soubor I pacientů s dg.: Angleova II. třída, 1. oddělení /i jednostranně/, incizální schůdek 5 mm a více, u kterých byla ortodontická léčba zahájena v období 1. leden až 30. červen Pro zvýšení objektivity výsledků byli do sledovaného souboru zařaprofile and prominent upper incisors. Anomalies accompanied with protrusion of incisors are striking and disturb physical appearance. During the treatment, it is necessary to correct the relationship of dental arches, crowding, usually to decrease overbite and protrusion of incisors [25, 26, 27, 28, 29, 30]. The method of treatment as well as the selection of orthodontic appliance depend on the morphology of the anomaly, the size and shape of jaws and their relationship, morphology of the face and skull, dental and skeletal age, type of facial growth, function of muscles of orofacial system, as well as on the patient's motivation and cooperation [25, 26, 27, 28, 29, 30]. A number of orthodontic appliances were constructed for the treatment of Class II anomalies. Depending on the appropriateness, we can use in one patient removable plates, functional appliances, or fixed appliances. In more complex cases it is possible to use the combination of appliances [25, 28, 30]. It is always important to consider the orthodontic treatment chosen for a patient from the viewpoint of the treatment effectiveness, length of the treatment, cooperation, economic costs, esthetics, and stability of the result [25, 26, 30]. Effectiveness of the treatment procedure, and thus the result of the treatment, depend on the correct choice of the procedure, the type of used appliance, and patient's cooperation. To assess the improvement it is advisable to use occlusal indices [Summer's Occlusal Index, Eisman's Index, Ingerval's NT (Need of Treatment) Index, DFA (Dento-Facial Attractiveness) scale, IOTN - Index (Index of Orthodontic Treatment Need), PAR Index (Peer Assessment Rating Index)] [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 29]. Orthodontic occlusal indexforthe assessment of the treatment results Peer Assessment Rating (PAR) Index is used to eliminate subjective influence, and to standardize the criteria assessed. The index also serves for the objective evaluation of the treatment results, i.e. it is possible to objectively and quantitatively evaluate the change in the index values at the beginning and at the end of the treatment in groups of patients, effects of different methods may be also compared. To evaluate the cost-effectiveness in the treatment of Class II anomalies, the occlusal PAR (Peer Assessment Rating) Index also may be applied. PAR is used to exactly define the degree of the change in teeth position after orthodontic treatment [12,13,14, 29]. Material The Sample I of 124 patients Class II Division 1, overjet of at least 5 mm; the orthodontic treatment commenced between January 1st and June 30th, To obtain more objective results, the sample inwww.orthodont-cz.cz 19

14 ročník 15 č Odborná práce ORTODONCIE zeni pacienti léčení na 7 pracovištích ortodontických specialistů a pacienti léčení na ortodontickém oddělení Kliniky zubního lékařství LF UP. Pro hodnocení výsledků léčby byly použity modely před zahájením léčenía po ukončeníaktivnífáze léčení. Vyhodnocenívýsledků bylo provedeno v období květen až červen Byl vytvořen kontrolní Soubor II pacientů se stejnými kriterii dg.: Angleova II. třída, 1. oddělení/i jednostranně/, incizální schůdek 5 mm a více, u kterých byla ortodontická léčba zahájena v období 1. leden až 30. červen Pro hodnocení výsledků léčby byly použity modely před zahájením léčení a po ukončení aktivní fáze léčení. Vyhodnocení výsledků bylo provedeno v období červenec až prosinec Zkoumaný Soubor I 124 pacientů byl rozdělen na dvě skupiny - skupina A 69 pacientů léčených fixním aparátem a skupina B 55 pacientů léčených snímacím aparátem. 16 pacientů skupiny B přerušilo léčbu z vlastní vůle. Zkoumaný Soubor II 141 pacientů byl rozdělen na dvě skupiny - skupina A 96 pacientů léčených fixním aparátem a skupina B 45 pacientů léčených snímacím aparátem. Metoda Jako objektivní kritérium úspěšnosti léčebného postupu byl použit okluzální index Peer Assesment Rating (PAR) Index [12,13,14, 29], pro určení nákladové efektivity (Cost-effectiveness), tj. odhad ceny k účinnosti léčby. Pro výpočet nákladů Všeobecné zdravotní pojišťovny byl použit Ceník standardnístomatologické péče a číselník VZP [29]. Dva hodnotící lékaři hodnotili modely před léčením a po ukončení aktivní fáze léčení u všech pacientů za použití PAR Indexu [12, 29]. Pro snížení chyby měření bylo měření prováděno nezávisle a opakovaně, pro každého pacienta byly modely na počátku a po ukončení aktivní fáze léčení hodnoceny dvakrát. Interval mezi měřeními byl jeden měsíc. Jednotlivá skóre komponent PAR Indexu byla sečtena a celkové skóre označovalo celkovou odchylku u jednotlivých případů. Bylo vypočítáno vážené skóre (viz Tab. 1). Protokol pro vypočítání váženého PAR skóre byl vyvinut na ortodontickém oddělení Kliniky zubního lékařství LF UP v Olomouci jako počítačová rutina pro běžné hodnocení PAR Indexu. Protokol je sestaven tak, aby hodnotitel vyplnil pouze základní údaje v zelených políčkách tabulky a dílčí výsledky se automaticky objeví ve žlutých políčkách a celkové výsledky v oranžových políčkách. Numerická hodnota se automaticky přenášído PAR nomogramu. Připojená tabulka s kriterii obsahuje kriteria pro stupeň zlepšení. Stupeň zlepšení byl stanoven volved patients from 7 private orthodontic offices and patients of the Orthodontic Department of the Clinic of Dental Medicine, Medical Faculty Palacky University. Plaster casts made before treatment and after the active phase of treatment were used for the assessment of the results. The evaluation of results was performed in May and June The sample ll of 141 patients Angle Class II, Division 1, overjet of at least 5 mm; the orthodontic treatment commenced between January 1st and June 30th, Plaster casts made before treatment and after its active phase were used for the assessment of the results. The evaluation of results was performed between July and December The Sample I of 124 patients was divided into two groups - Group A of 69 patients treated with fixed appliances, Group B of 55 patients treated with removable appliances. 16 patients of the Group B decided to break off the treatment. The Sample II of 141 patients was divided into two groups - Group A of 96 patients treated with fixed appliances, Group B of 45 patients treated with removable appliances. Method The occlusal Peer Assessment Rating (PAR) Index [12,13, 14, 29] was taken as the objective criterion to evaluate the effectiveness as well as to state the cost-effectiveness, i.e. estimate of the cost in relation to the effectiveness of the treatment. To calculate the expenses of health insurance, the tariff of General Health Insurance Company (Vseobecna zdravotnf pojist'ovna) was used [29]. Two observers assessed the casts before treatment and after the active phase of the treatment using PAR Index [12,29]. To decrease the measurement error, the evaluation was taken independently and repeatedly twice; the interval between the measurements was one month. Individual scores of PAR Index components were counted up and the total score described the deviation of individual cases. The weighted score was calculated (see Table 1). The protocol for the calculation of weighted PAR score was developed at the Orthodontic Department of the Clinic of Dental Medicine in Olomouc as a computer routine for the common assessment of PAR Index. The protocol is drawn up for the evaluating judge to fill in only basic data in the green boxes of the table, and partial results appear automatically in the yellow boxes, the overall results in orange boxes. The numerical value is automatically transferred to PAR nomogram. The attached table contains the criteria for improvement categorization. The degree of improvement was set in the reduction of the

15 Tab. 1. Protokol hodnocení efektivity/interaktivní tabulka/ Protokol byl vyvinut na ortodontickém odd. Kliniky zubního lékařství LF UP v Olomouci pro rutinní hodnocení PAR Indexu. Zelená políčka vyplníhodnotitel, ve žlutých políčkách se automaticky objevídílčívýsledky, v oranžových políčkách jsou sumárnívýsledky. Numerická hodnota se automaticky přenáší do interaktivního PAR nomogramu založeného na principu souřadnicového grafu. Připojená tabulka s kriterii / Improvement Categorisation/ obsahuje kriteria pro stanovení stupně zlepšení. Protokol byl vyvinut za podpory grantu IGA MZd. ČR č. NK /2003, Míra úspěšnosti, doba léčení a náklady u jednotlivých léčebných postupů v ortodoncii". Tab. 1. Protocol of effectiveness evaluation (interactive table) The protocol was developed in the Department of Orthodontics, Medical Faculty of Palacky university, in Olomouc as the means of a routine assessment of PAR Index. The green boxes are filled in by the evaluator, partial results appear automatically in the yellow boxes, and overall results are in the orange boxes. Numerical value is automatically transferred in the interactive PAR nomogram based on the principle of the stacked graph. The attached table with Improvement Categorization contains criteriafor establishing the degree of improvement. The protocol was developed with the support of the grant IGA Mzd. ČR NK /2003, The degreeof effectiveness, lengthof treatment and costs of individual procedures in orthodontics". v absolutní redukci váženého PAR skóre faktorem britského vážení, v nomogramu, v percentuální redukci váženého PAR skóre jako změna mezi modely před léčením a po ukončené aktivní fázi léčení. Interaktivní protokol je možné využít pro vědecké účely i pro posouzenízměn dosažených ortodontickou léčbou při výuce postgraduálních studentů, či jako kontrola léčebných výsledků v běžné ortodontické praxi. Výsledky Soubor I Hodnocení PAR skóre bylo provedeno na modelech zhotovených před začátkem léčení a po ukončení aktivní fáze léčení u všech 69 pacientů skupiny A /léčených fixními aparáty/ U 55 pacientů skupiny B léčených snímacím aparátem bylo možné provést hodnocení PAR skóre na modelech před léčením a po aktivní fázi léčení pouze u 39 pacientů s ukončenou aktivnífází léčení. U 16 pacientů, kteří dle dokumentace přerušili z vlastního rozhodnutí léčbu, nebyly k dispozici modely po ukončení léčení, nebylo možné hodnotit PAR skóre. weighted PAR score by the factors of British weighting, in the nomogram, in percentage reduction of the weighted PAR score as the change between the models prior to the treatment and after the active phase of the treatment. The interactive protocol is possible to use for scientific purposes as well as for the examination of the changes achieved through the orthodontic treatment in the education of postgraduates, or as the check-up of the treatment results in ordinary orthodontic practice. Results Sample I The PAR score was evaluated in the casts made prior the treatment and after the active phase in all 69 patients of the Group A (treated with fixed appliances). In the Group B (treated with removable appliances) only 39 patients out of 55 could be assessed with PAR score (casts made prior to the treatment and after the active phase of the treatment). 16 patients decided to break off their treatment, and therefore the models after the treatment could not be evaluated with PAR score

16 ročník 15 č Odborná práce ORTODONCIE Tabulka 2 popisuje léčebné změny PAR skóre u skupiny A 69 pacientů léčených fixními aparáty a u skupiny B 39 pacientů léčených snímacími aparáty u kterých byla léčba ukončena a byly k dispozici konečné modely. U skupiny A je průměrná změna PAR skóre 18,32 PAR bodu. Nejmenší zlepšení PAR skóre bylo zlepšení 1 PAR bod, největší zlepšení bylo +42 PAR bodů. U skupiny B je průměrná změna PAR skóre 9,41 PAR bodu, nejmenší zlepšení je -9 PAR bodu (zhoršení v průběhu léčby), největší zlepšení je +25 PAR bodů. Table 2 describes treatment changes of the PAR score in Group A 69 patients treated with fixed appliances, and in Group B 39 patients treated with removable appliances. In Group A the change of PAR score was PAR points. The least change in the PAR score was the improvement by 1 PAR point; the greatest improvement was 42 PAR points. In Group B the change in the PAR score is 9.41 points; the least change was -9 PAR points (the condition worsened during the treatment), the greatest change was +25 PAR points. Tab. 2: Deskriptivní statistika PAR Indexu. Skupina A - fixní aparáty je značena zeleně, skupina B - snímací aparáty je značena červeně. Tab. 2: Descriptive statistics of PAR Index. Sample I. Group A - fixed appliances, in green; Group B - removable appliances, in red. Soubor II Hodnocení PAR skóre bylo provedeno na modelech zhotovených před začátkem léčení a po ukončení aktivní fáze léčení u všech 96 pacientů skupiny A /léčených fixními aparáty/. U 45 pacientů skupiny B léčených snímacím aparátem bylo provedeno hodnocení PAR skóre na modelech před léčením a po aktivní fázi léčení. Tabulka 3 popisuje léčebné změny PAR skóre u skupiny A 96 pacientů léčených fixními aparáty a u skupiny B 45 pacientů léčených snímacími aparáty. U skupiny A je průměrná změna PAR skóre 15,27 PAR bodu. Nejmenší zlepšení PAR skóre byla -7 PAR bodů, největší zlepšení bylo +46 PAR bodů. U skupiny B 45 pacientů je průměrná změna PAR skóre 8,13 PAR bodu, nejmenší zlepšení je -13 PAR bodů (zhoršení v průběhu léčby), největší zlepšení je +34 PAR bodů. Velikost stupně zlepšeni PAR skóre v absolutních hodnotách u Souboru I při ortodonticke léčbě můžeme znázornit na sloupcovém grafu (Obr. 1, Tab. 4). Na sloupcovém grafu barevně označíme jednotlivé sloupce: výrazně zlepšený /zelený/, zlepšený /žlutý/, nezlepšený nebo zhoršený /červený/. Na levé straně grafu jsou výsledky terapie fixními aparáty, kde 4 pacienti byli nezlepšeni, 37 zlepšeno a 28 výrazně zlepšeno, zatímco na pravé straně grafu u pacientů léčených snímacími aparáty došlo u 19 pacientů ke zhoršení nebo nebyla změna, u 15 došlo ke zlepšení a pouze u 5 pacientů došlo k výraznému zlepšení. Sample II The PAR score was evaluated in the casts made before treatment and after the active phase of treatment in all 96 patients of the Group A (treated with fixed appliances). In the Group B (treated with removable appliances) 45 patients were assessed (with the help of casts made before treatment and after the active phase of the treatment). Table 3 describes treatment changes of the PAR score in Group A 96 patients treated with fixed appliances, and in Group B 45 patients treated with removable appliances. In Group A the mean change of PAR score was PAR points. The least improvement in the PAR score was -7 PAR points; the greatest improvement was +46 PAR points. In Group B the mean change in the PAR score is 8.13 points; the least improvement was -13 PAR points (the condition worsened during the treatment), the greatest improvement was +34 PAR points. The degree of improvement in PAR score in Sample I due to the orthodontic treatment given in numerical values may be represented in a bar chart (Fig. 1,Tab. 4). Individual bars within the chart are differentiated by means of colors: greatly improved = green, improved = yellow, no different or worse = red. On the left side of the chart the results of the treatment with fixed appliances are shown - 4 patients remained unchanged, 37 patients improved, and 28 patients improved greatly; on the right side of the chart the results of the treatment with removable appliances are shown -19 patients worsened or remained unchanged, 15 patients improved, and only 5 patients improved greatly

17 ORTODONCIE Odborná práce ročník 15 č Obr. 1. Sloupcový graf. Soubor I. Stupeň zlepšení/bez pacientů s přerušenou léčbou/. Na svislé ose je značen počet pacientů. Na horizontální ose jsou označeny fixní aparáty vlevo, snímací aparáty vpravo. Horší- beze změn"/worse- no different/jsou značeny červeně, Zlepšení" /Improved/ žlutě, Výrazné zlepšení" /Greatly improved/ zeleně. Fig. 1. Bar chart. Sample I. The degree of improvement (patients who withdrew from the treatment are not included).the number of patients is represented in the vertical axis. In the horizontál axis, the fixed appliances are on the left, removable appliances on the right. Worse - no different" are in red colour. Improved" are yellow. Greatly improved" are green. Obr. 2. Sloupcový graf. Soubor I. Stupeň zlepšení/bez pacientů s přerušenou léčbou/. Na svislé ose je označen počet pacientů. Na horizontální ose jsou označeny fixní aparáty vlevo, snímací vpravo. Zlepšení do 30% je označeno červeně, zlepšení 30-70% je značeno žlutě, zlepšení nad 70%, je značeno zeleně. Fig. 2. Bar chart. Sample I. The degree of improvement (patients who withdrew from the treatment are not included).the number of patients is represented in the vertical axis. In the horizontál axis, thefixed appliances are on the left, removable appliances on the right. Improvement up to 30% is in red, improvement by 30-70% is yellow, improvement over 70% is green. Tab. 4. Stupeň zlepšenísoubor I /bez pacientů s přerušenou léčbou/ Tab. 4. The degree of improvement in Sample I (patients who withdrew from the treatment not included) Stupeň zlepšení Souboru I při ortodontické léčbě lze vyjádřit i v procentech (Obr. 2, Tab. 5). Na sloupcovém grafu je percentuální vyjádření poměru mezi nezlepšení- horší, zlepšení, výrazně zlepšení u pacientů léčených fixními a snímacími aparáty. U pacientů léčených fixním aparátem činí méně než 30% zlepšení u 4 případů, 30-70% zlepšení u 27 případů a zlepšení více než 70% u 38 případů. U pacientů léčených snímacím aparátem je méně než 30% zlepšeníu 19 případů, 30-70% zlepšeníu 11 případů a více než 70% zlepšeníu 9 případů. Pro objektivní výpovědní hodnotu sledovaného Souboru I pacientů je třeba zařadit do sledování i pacienty s přerušenou léčbou snímacím aparátem. Vzhledem ke skutečnosti, že pacienti z vlastního rozhodnutí přerušili léčení, nebylo možné zhotovit dokumentaci po ukončené léčbě. Tyto pacienty jsme proto hodnotili jako nezlepšené. PAR skóre u těchto pacientů bylo bráno jako nezměněné. Byl zhotoven sloupcový graf, do kterého bylo zařazeno 16 pacientů s přerušenou léčbou snímacím aparátem (Obr. 3, Tab. 6). Na grafu je patrná změna rozdílu PAR skóre u pacientů sesnímacím aparátem v poměru mezi nezlepšenými (35), zlepšenými (15) a výrazně zle- The degree of improvement of Sample I due to orthodontic treatment may be given in percentage (Fig. 2, Tab. 5). The bar chart represents the proportion of,,no different-worse",..improved" and,,greatly improved" in patients treated with fixed and removable appliances. In patients treated with fixed appliance there is the improvement less than 30% in 4 cases, 30-70% in 27 cases, and over 70% in 38 cases. In patients treated with removable appliance there is the improvement less than 30% in 19 cases, 30-70% in 11 cases, and over 70% in 9 cases. To achieve objective information content about the Sample I, it is necessary to include also the patients who withdrew from the treatment with removable appliances. With regard to the fact that these patients terminated the treatment out of their own will, it was not possible to make examination after the finished treatment. Those patients were then evaluated as,,no different". Their PAR score was considered as unchanged. The bar chart was drawn, into which the 16 patients who terminated the treatment with removable appliance (Fig. 3, Tab. 6) were included. In the chart we can see the difference between the PAR score in patients with removable appliance in the proportion betwww.orthodont-cz.cz 23

18 Tab. 6. Stupeň zlepšenísoubor l/včetně pacientů s přerušenou léčbou/. Tab. 6. The degree of improvement in Sample I (patients who terminated the treatment included) pšenými (5). Stav u pacientů léčených fixním aparátem zůstává nezměněn. Percentuální vyjádření změny PAR skóre u pacientů Souboru I se snímacím aparátem po zařazení 16 pacientů s přerušenou léčbou je na obr. 4 (Graf 4, Tab 7). Nezlepšených či zhoršených pacientů je 62%, zlepšených 32%, výrazně zlepšených 6%. Výsledek u pacientů léčených fixními aparáty zůstal nezměněn. Velikost stupně zlepšeni PAR skóre u Souboru II v absolutních hodnotách při ortodontické léčbě můžeme znázornit na sloupcovém grafu (Obr. 5, Tab. 8). Na sloupcovém grafu barevně označíme jednotlivé sloupce: výrazně zlepšený (zelený), zlepšený (žlutý), nezlepšený nebo zhoršený (červený). Na levé straně grafu jsou výsledky terapie fixními aparáty, kde 8 pacientů bylo nezlepšeno, 78 zlepšeno a 11 výrazně zlepšeno, zatímco na pravé straně grafu u pacientů léčených snímacími aparáty u 20 pacientů nebyla změna, u 20 došlo ke zlepšení a u 5 pacientů došlo k výraznému zlepšení. Stupeň zlepšení u Souboru II při ortodontické léčbě lze vyjádřit i v procentech (Obr. 6, Tab. 9). Na sloupcovém grafu je percentuální vyjádření poměru mezi nezlepšení - horší, zlepšení, výrazně zlepšení u pacientů léčených fixními a snímacími aparáty. U pacientů léčených fixním aparátem činí méně než 30% zlepšení u 8 případů, 30-70% zlepšení u 36 příween,,no different" (35 patients),..improved" (15 patients), and,,greatly improved" (5 patients). The degree of improvement of PAR score (expressed in percentage) in Sample I patients treated with removable appliances after 16 patients who terminated the therapy were included is represented in Fig. 4. (Fig. 4, Tab. 7). There is 62% of unchanged or worsened patients, 32% of improved patients, and 6% of greatly improved patients. The degree of improvement in PAR score in Sample II due to the orthodontic treatment given in absolute values may be represented in a bar chart (Fig. 5, Tab. 8). Individual bars within the chart are differentiated by means of colours:,,greatly improved" (green),..improved" (yellow),,,no different or worse" (red). On the left side of the chart the results of the treatment with fixed appliances are shown - 8 patients remained unchanged, 78 patients improved, and 11 patients improved greatly; on the right side of the chart the results of the treatment with removable appliances are shown - 20 patients worsened or remained unchanged, 20 patients improved, and only 5 patients improved greatly. The degree of improvement of Sample II due to orthodontic treatment may be given in percentage (Fig. 6, Tab. 9). The bar chart represents the proportion of,,no different-worse",..improved" and..greatly improved" in pa

19 Tab. 8. Stupeň zlepšení Soubor II Tab. 8. The degree of improvement in Sample II padů a zlepšení více než 70% u 52 případů. U pacientů léčených snímacím aparátem je méně než 30% zlepšení u 20 případů, 30-70% zlepšení u 17 případů a více než 70% zlepšení u 9 případů. Diskuze Úkolem výzkumu pořádaného v letech 1998 až 2005 bylo prověřit efektivitu a nákladovou efektivitu (cost-effectiveness) léčebných postupů při použití snímacích ortodontických aparátů a fixních ortodontických aparátů při léčení distookluze. V první části studie jsme se zaměřili na efektivitu jednotlivých léčebných postupů při použití fixních a snímacích aparátů a na dentoalveolárnízměny, které byly dosaženy při léčení jednotlivými typy aparátů u dvou souborů pacientů rozdělených do dvou skupin A (fixní aparáty), B (snímací aparáty). Výzkum byl prováděn na základě porovnání léčebných výsledků mezi skupinami A (fixní aparáty) a B (snímací aparáty). Jako objektivní kriterium úspěšnosti byl použit okluzální index Peer Assesment Rating (PAR) Index [12,13,25,29]. PAR Index byl použit na vyjádření poměru zlepšení mezi stavem před léčením a stavem po skončení aktivní fáze léčení u téhož pacienta. Hodnocení bylo provedeno v časovém odstupu čtyř let od zahájení terapie. PAR Index patří do skupiny indexů, které byly vyvinuty pro hodnocení výsledku léčení. Použití PAR Intients treated with fixed and removable appliances. In patients treated with fixed appliance there is the improvement less than 30% in 8 cases, 30-70% in 36 cases, and over 70% in 52 cases. In patients treated with removable appliance there is the improvement less than 30% in 20 cases, 30-70% in 17 cases, and over 70% in 9 cases. Discussion The aim of the research carried out between 1998 and 2005 was to examine the effectiveness and cost-effectiveness of treatment methods involving removable and fixed orthodontic appliances used in the treatment of distal occlusion. The first part of the study focused on the effectiveness of individual procedures involving fixed and removable appliances, and on the dentoalveolar changes achieved through the use of individual appliances in the two samples of patients divided into group A (fixed appliances) and group B (removable appliances). The research was based on the comparison of the treatment results between group A (fixed appliances) and group B (removable appliances). The occlusal index Peer Assessment Rating (PAR) Index [12, , 29] was used as the objective criterion. PAR Index was used to express the proportion of the improvement between the condition before treatment and the state after the active phase of the treatment in 25

20 ročník 15 č Odborná práce ORTODONCIE dexu pro hodnocení výsledku léčení je metoda, která redukuje subjektivní pohled v hodnocení, protože závažnost anomálie je možné převést do numerického a kategorizačního formátu a tím standardizovat kriteria hodnocení malokluze ve smíšeném i stálém chrupu. Komponenty indexu jsou statisticky vyváženy, aby byl vyvážen vliv jednotlivých komponent na celkový výsledek. PAR Index má dobrou validitu a je dostatečně spolehlivý při opakovaném měření i mezi hodnotiteli. Index je možné použít pro statistické zpracování velkých souborů. Peer Assesment Rating (PAR) Index díky vyvážení jednotlivých kriterií hodnocení umožňuje (i přes výhrady) ve značné míře porovnávat mezi sebou různé typy ortodontických anomálií a stupeň jejich zlepšení ortodontickou léčbou. Index PAR poskytuje možnost určit standard dosahovaných výsledků [12, 13, 14,25,29]. Hodnocení PAR skóre na modelech zhotovených nazačátku léčen a po ukončení aktivnífáze léčeníbylo provedeno u celého Souboru 1124 pacientů s výjimkou 16 pacientů léčených snímacím aparátem, kteří z vlastní vůle přerušili léčení, a u kterých z tohoto důvodu nebylo možné zhotovit modely po ukončené aktivní fáze léčení. Tito pacienti byli považováni za nezlepšené pro kalkulaci efektivity léčení. Hodnocení PAR skóre na modelech zhotovených nazačátku léčenía po ukončeníaktivnífáze léčeníbylo provedeno u celého Souboru I1141 pacientů. Byl porovnáván decimální věk pacientů. Ve shodě s pracíkamínka, Špidlena [25,26,27,28] byl decimální věk nazačátku léčeníu pacientů léčených fixním aparátem vyšší. Z výsledků Souboru I vyplývá, že u skupiny pacientů léčených fixním aparátem došlo k výraznému zlepšení 70,7% a změna 18,3 PAR bodu. U skupiny pacientů léčených snímacím aparátem došlo ke zlepšení pouze o 35,8% a o 8,7 PAR bodu. Výsledek se ještě zhorší, jsou-li připočítáni pacienti, kteří přerušili léčbu a u kterých nebyly k dispozici výstupní modely. V tomto případě nemohla být vypočítána změna PAR skóre, ale graficky (viz Výsledky Obr. č. 3 a č. 4) je patrné zhoršení výsledku léčení. Z výsledků Souboru II vyplývá, že u skupiny pacientů léčených fixním aparátem došlo k výraznému zlepšení 70,7% a změna 15,3 PAR bodu. U skupiny pacientů léčených snímacím aparátem došlo ke zlepšení pouze o 35,8% a o 8,1 PAR bodu (viz Výsledky Obr. č. 5 a 6). Kvalita výsledku léčení snímacími aparáty dává v úvahu otázku, nakolik je výsledek léčby uspokojivý pro pacienta a jestli u mnoha případů vyléčených" pacientů nebude následovat korektivní léčba fixním aparátem. Efektivní léčení lze provést na základě přesně a objektivně stanoveného léčebného plánu u spolupracujíthe same patient. The evaluation was performed after four years since the treatment had commenced. PAR Index belongs to the group of indexes developed for the assessment of treatment results. It is the method limiting the subjective evaluation of the malocclusion severity. It is possible to transform into a numerical and category format, and thus to standardize the criteria of malocclusion assessment in mixed as well as permanent dentition. Components of the index are statistically balanced to balance the impact of individual parts on the overall situation. PAR Index has a good validity and is sufficiently reliable in repeated measurement as well as among evaluators. The index may be used for statistical processing of large samples. Peer Assessment Rating (PAR) Index makes it possible (under reservation) to compare different types of orthodontic anomalies and the degree of their improvement due to orthodontic management. PAR Index enables to define a standard of the achieved results [12,12,14, 25, 29]. The assessment of PAR Index in casts taken before and after the active treatment was performed in the whole sample I of 124 patients, except 16 patients treated with removable appliances who terminated the treatment, and in which thus it was not possible to make casts after treatment. Those patients were considered as,,no different" in the calculation of treatment effectiveness. The assessment of PAR scores in casts taken before after the active phase was carried out in the whole Sample II comprising 141 patients. Decimal age of patients was compared. In agreement with the work by Kamfnek and Spidlen [25, 26, 27, 28], the decimal age at the beginning of treatment was higher in patients treated with fixed appliance. The results of the Sample I suggest that in the group of patients treated with fixed appliance the improvement was considerable % and the change reached 18.3 PAR points. In the group treated with removable appliance the improvement reached only 35.8% and 8.7 PAR points. The results are even worse, when the patients who interrupted treatment are included. In that case the change of PAR score could not be calculated, however charts show worsened results of treatment (see Figs. 3 and 4). The results of the Sample II suggest that in the group treated with fixed appliance the improvement was 70.7% and the change 15.3 PAR points. In group treated with removable appliances the improvement reached only 35.8% and 8.1 PAR points (see chart 5 and 6). The quality of the treatment result achieved with removable appliances elicits the question whether the treatment result is sufficient for the patient and whether in case of a number of,,cured" patients the corrective treatment with fixed appliance will not be required

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Milan Kamínek et al. ortodoncie GALÉN Milan Kamínek et al. ORTODONCIE První vydání v elektronické verzi Vydalo nakladatelství Galén, Na Popelce 3144/10a,

Více

Léčba distookluze. Část II. Nákladová efektivita Treatmentof Distal Occlusion. Part II. Cost-effectiveness

Léčba distookluze. Část II. Nákladová efektivita Treatmentof Distal Occlusion. Part II. Cost-effectiveness Léčba distookluze. Část II. Nákladová efektivita Treatmentof Distal Occlusion. Part II. Cost-effectiveness Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., MUDr. Martin Kotas, MUDr. Martina Gebauerová, MUDr. Kateřina

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

ORTODONCIE. 1. Cíl specializačního vzdělávání. 2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání

ORTODONCIE. 1. Cíl specializačního vzdělávání. 2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání ORTODONCIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru ortodoncie je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky, indikací, plánování

Více

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Vyhlášky platné od 1.1.2015: -Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 -Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových

Více

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická?

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická? Protetika na implantáty - Praktický dvoudenní kurz Lektor: Dr. Daniel Hess Knittelfeld, Rakousko, 23. 24.10. 2015 V Praze dne, 2.července 2015 Protetika na implantáty - Vážená paní doktorko, vážený pane

Více

ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK V SEKCI ORTODONTICKÝCH ASISTENTEK

ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK V SEKCI ORTODONTICKÝCH ASISTENTEK XVI. XVI. kongres kongres České Českéortodontické ortodontickéspolečnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika th XVI Congress of the Czech Orthodontic Society XVIth Congress

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou

Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou Dodatek č. CU/1/2011 smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče Dohoda o ceně - varianta 60 (dále jen Dohoda o ceně) uzavřený mezi smluvními stranami Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou se sídlem

Více

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Robotická chirurgie 2012 Trendy, koncepce a ekonomika Praha, 11. září 2012 Obsah: 2 Sdělení ČSRCH ČLS JEP MUDr.

Více

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji Stomatologická péče v Jihomoravském kraji porovnání s ČR a ostatními moravskými kraji ÚZIS ČR Jihomoravský krajský odbor MUDr. Jaroslava Pazourková Úvodem Péče poskytovaná praktickým zubním lékařem patří

Více

KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy

KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy 2016-01 KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy zvyšování odborné KVaLifiKaCe Na NeJVyšší PRofeSioNáLNí úrovni vzdělávací akce jaro 2016 ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE,

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OP 1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař... 1 OP 2/2009 Rozšířená odborná příprava

Více

Hlavní sekce. Čtvrtek 26. 9. 2013. Dopoledne. Kongresový kurz. Špičková lingvální terapie v roce 2013 aparát Incognito Dr. Esfandiar Modjahedpour

Hlavní sekce. Čtvrtek 26. 9. 2013. Dopoledne. Kongresový kurz. Špičková lingvální terapie v roce 2013 aparát Incognito Dr. Esfandiar Modjahedpour Hlavní sekce Čtvrtek 26. 9. 2013 Dopoledne Kongresový kurz Špičková lingvální terapie v roce 2013 aparát Incognito Dr. Esfandiar Modjahedpour Odpoledne Slavnostní zahájení Čestná přednáška Bedřicha Neumanna

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

ASTRA TECH VÁS ZVE NA. Stomatochirurgické centrum. Jeremenkova 40, 779 00 Olomouc SE SYSTÉMEM. Doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc., s.r.o.

ASTRA TECH VÁS ZVE NA. Stomatochirurgické centrum. Jeremenkova 40, 779 00 Olomouc SE SYSTÉMEM. Doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc., s.r.o. ASTRA TECH VÁS ZVE NA ZÁKLADY PRAKTICKÝ DENTÁLNÍ KURZ IMPLANTOLOGIE DENTÁLNÍ IMPLANTOLOGIE A SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM Stomatochirurgické centrum Doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc., s.r.o. Jeremenkova 40, 779

Více

10leté zkušenosti s korekcí rozštěpu maxilofaciální oblasti u novorozenců

10leté zkušenosti s korekcí rozštěpu maxilofaciální oblasti u novorozenců 10leté zkušenosti s korekcí rozštěpu maxilofaciální oblasti u novorozenců Borský J., Jurovčík M., Černý M, Velemínská J., Biskupová V., Skřivan J., Straňák Z., Janota J., Zach J., Peterková R., Peterka

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

QUA VADIS PLASTICKÁ CHIRURGIE VSOUČASNÉM SYSTÉMU DRG?

QUA VADIS PLASTICKÁ CHIRURGIE VSOUČASNÉM SYSTÉMU DRG? QUA VADIS PLASTICKÁ CHIRURGIE VSOUČASNÉM SYSTÉMU DRG? Sukop A., Fibír A., Veselý J., Dražan L. 1) Klinika plastické chirurgie 3.LF UK, FN Královské Vinohrady Praha 2) Oddělení plastické a estetické chirurgie

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

PROGRAM PROGRAMME. International Congress October 2 3, 2014 National House of Vinohrady Prague

PROGRAM PROGRAMME. International Congress October 2 3, 2014 National House of Vinohrady Prague VŠEOBECNÉ INFORMACE DATUM A MÍSTO KONÁNÍ.. 0. 04, Národní dům na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha, www.nardum.cz 7. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny pořádá Česká stomatologická komora

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

GBR horizontální a vertikální augmentace kostního hřebene

GBR horizontální a vertikální augmentace kostního hřebene GBR horizontální a vertikální augmentace Praktický dvoudenní kurz Lektor: Dr.Daniel Hess Knittelfeld, Rakousko, 6. 7.11. 2015 V Praze dne, 2. července 2015 GBR horizontální a vertikální augmentace Vážená

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR Komunikační problém v praxi Pátek 24.10.2008 od 9.00h. do 17.30h. Téma konference : Koktavost v praxi Kongresové centrum a sál Rotunda ( pavilon A ) Veletrhy

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. konferenci KVALITA

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Vestibulární clona k odstranění zlozvyků u dětí

Vestibulární clona k odstranění zlozvyků u dětí Vestibulární clona k odstranění zlozvyků u dětí - cucání palce - sání rtů - navyklé dýchání ústy - používání dudlíku - cpaní jazyka mezi zuby Sací zlozvyky deformují dentální oblouk, a to především do

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

Education and training in anesthesia

Education and training in anesthesia - doporučení European Board of Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care Chytra I. ARK FN Plzeň Úvod Hlavní úkoly a cíle Doporučení pro postgraduální vzdělávání v oboru anesteziologie - definice oblastí

Více

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OP1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař... 1 OP2/2009 Rozšířená odborná příprava

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 17. Jedličkovy dny 2015 Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 17. Jedličkovy dny 2015 Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP 17. Jedličkovy dny 2015 Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. Období 05/2013 05/2015 Celkem 8 setkání 2x + vedoucí MSC ( 29.1.2014, 12.12.2014) Hlavní

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení INNO-MED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení M. Heřman, V. Mihál, V.Chmelařová, J.Potomková Fakultní nemocnice Olomouc

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY PRAHA - 4. 12. 2015 ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ VVZPO ZE DNE 9. ČERVNA 2015 2 OBSAH PODNĚTU Úvod Oblasti

Více

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 4

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 4 ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 4 Obsah (Contens): Společenská rubrika str. 5 Zprávy z

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY

KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY Vzdělávací akce POZIM 2015 2015-02 KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE NA NEJVYŠŠÍ PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE,

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 20. 9. 2013 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod ve Zlínském kraji v roce

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 01 Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání Období realizace klíčové aktivity 1/3/2010-30/4/2010 Podrobný

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

Praktický Astra Tech seminář

Praktický Astra Tech seminář ASTRA TECH vás zve na Praktický Astra Tech seminář Privátní praxe ústní, čelistní a obličejové chirurgie a praktického zubního lékařství Doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc., Jeremenkova 40, 772 00 Olomouc

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout)

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout) Registrační list zdravotního výkonu, na základě kterého je na Ministerstvu zdravotnictví výkon zadáván do databáze Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, která je podkladem k vydání příslušné

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

ANALÝZA OBRAZU V HODNOCENÍ SYMETRIE OBLIČEJE Patrik Fiala, Pavel Kasal, Lubomír Štěpánek, Jan Měšťák

ANALÝZA OBRAZU V HODNOCENÍ SYMETRIE OBLIČEJE Patrik Fiala, Pavel Kasal, Lubomír Štěpánek, Jan Měšťák ANALÝZA OBRAZU V HODNOCENÍ SYMETRIE OBLIČEJE Patrik Fiala, Pavel Kasal, Lubomír Štěpánek, Jan Měšťák Anotace Pro objektivní pohled na atraktivitu lidského obličeje jsou využívány metody, které hodnotí

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata Předmět Zhotovování stomatologických protéz Plášťové pryskyřičné korunky Dočasný pryskyřičný můstek Kořenové inlej Korunková inlay MOD, onlej Rebaze přímá Tenchův blok Litá korunka odlehčená, litá korunka

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

Vykazuje se na akutních lůžkách interních oborů (1_1, 1_6, 1_7, 1_9, 2_1, 2_2, 2_5, 2_7, 2_9, 4_2, 4_3, 4_4, 4_7). 0.0 237.0 0 0 0.30 7.

Vykazuje se na akutních lůžkách interních oborů (1_1, 1_6, 1_7, 1_9, 2_1, 2_2, 2_5, 2_7, 2_9, 4_2, 4_3, 4_4, 4_7). 0.0 237.0 0 0 0.30 7. 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. Vykazuje se, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem (jako důvodem k přijetí do stacionáře),

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Úrazy orofaciální soustavy. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Úrazy orofaciální soustavy. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Úrazy orofaciální soustavy doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Anatomické poznámky Anatomické krajiny obličeje a přilehlých oblastí 1 regio frontalis 2 regio parietalis 3 regio temporalis 4 regio occipitalis

Více