Organizace péče o nemocné s CMP v JMK a zkušenosti s provozem iktového centra Nemocnice Břeclav,p.o. Břeclav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace péče o nemocné s CMP v JMK a zkušenosti s provozem iktového centra Nemocnice Břeclav,p.o. Břeclav 7.11.2012"

Transkript

1 Organizace péče o nemocné s CMP v JMK a zkušenosti s provozem iktového centra Nemocnice Břeclav,p.o. Zdraví bez hranic Gesundheit ohne grenzen Břeclav

2 Hlavní zásady a cíle Cévní mozková příhoda, dále jen CMP, je urgentní stav vyžadující co nejrychlejší přijetí do specializovaného zdravotnického zařízení Intenzivní terapie na iktových jednotkách Časná rekanalizační léčba ischemických CMP Snížení mortality a zlepšení kvality života po všech CMP, ischemických i hemoragických Časná preventivní terapie Racionální využití finančních zdrojů

3 Síť iktových lůžek Do byla poskytována péče pacientům s CMP na lůžcích neurologických, neurochirurgických, interních a rehabilitačních Od byla Věstníkem MZ ČR č.2/2010 ustanovena třístupňová síť lůžek cerebrovaskulární péče

4 Síť iktových lůžek Pod pojmem cerebrovaskulární péče rozumíme zdravotní péči zajišťovanou obory neurologie a neurochirurgie v úzké spolupráci s ostatními klinickými a diagnostickými obory Péče o pacienty s akutní CMP má 3 úrovně A.Komplexní cerebrovaskulární centrum B.Iktové centrum C.Ostatní cerebrovaskulární péče

5 Síť iktových lůžek V průběhu 2.pololetí 2010 proběhla výběrová řízení přihlášených neurologických pracovišť Metodickým pokynem na základě těchto bylo ustanoveno 10 komplexních cerebrovaskulárních center a 23 iktových center

6 Síť iktových lůžek komplexní cerebrovaskulární centra Nemocnice Na Homolce Ústřední vojenská nemocnice Praha Fakultní nemocnice u sv. Anny a Fakultní nemocnice Brno Nemocnice Česká Budějovice,a.s. Fakultní nemocnice Plzeň Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Olomouc Krajská nemocnice Liberec, a.s. Krajské zdravotní,a.s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

7 Síť iktových lůžek Iktová centra Fakultní nemocnice v Motole Všeobecná fakultní nemocnice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Nemocnice Jihlava Nemocnice Písek Nemocnice Chomutov,o.z. Nemocnice Teplice,o.z. Nemocnice Děčín,o.z. Nemocnice v Sokolově Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

8 Síť iktových lůžek Iktová centra Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. Pardubická krajská nemocnice a.s. Litomyšlská nemocnice, a.s. Městská nemocnice v Ostravě, p.o. Vítkovická nemocnice, a.s. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. Krajská nemocnice Tomáše Bati,a.s. Nemocnice Břeclav, p.o. Nemocnice Vyškov, p.o. Karvinská hornická nemocnice a.s. Nemocnice Třinec, p.o.

9 Síť iktových lůžek Iktová centra V roce 2012 se Iktová centra rozšiřují o Oblastní nemocnici Náchod a.s. Nemocnici Znojmo, p.o. Městskou nemocnici v Litoměřicích Dočasně byl odebrán statut IC Nemocnici Děčín

10 Iktová centra JMK Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice u sv. Anny a Fakultní nemocnice Brno Iktové centrum Nemocnice Vyškov Iktové centrum Nemocnice Břeclav Iktové centrum nemocnice Znojmo

11 Iktová centra JMK KCC FN jsou KCC pro JMK, kraj Vysočina a Zlín. Jsou i IC oblastí, které nezajišťují IC Znojmo, Břeclav a Vyškov IC Znojmo má spádovou oblast znojemska IC Břeclav má spádovou oblast břeclavska a části hodonínska IC Vyškov má spádovou oblast vyškovska a části hodonínska

12 Komplexní cerebrovaskulární centrum - KCC Zdravotnické zařízení zajišťující nepřetržitou specializovanou péči v oborech: Neurologie, neurochirurgie, cévní chirurgie, radiologie a zobrazovací metody, intervenční radiologie a neuroradiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, vnitřní lékařství, kardiologie

13 Komplexní cerebrovaskulární centrum - KCC Výkony, které jsou povinnou součástí tohoto typu péče: Intraarteriální a intravenózní trombolýza, mechanická trombektomie, chirurgické a endovaskulární výkony, dekompresní kraniektomie, operace pro intracerebrální hematomy, systémová trombolýza

14 Iktové centrum - IC Zdravotnické zařízení zajišťující nepřetržitou komplexní péči v oborech: Neurologie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, vnitřní lékařství, kardiologie Výkony : Systémová trombolýza

15 Ostatní cerebrovaskulární péče Základní stupeň cerebrovaskulární péče poskytují akutní a následná lůžková a ambulantní zdravotnická zařízení v oborech neurologie, vnitřního lékařství, geriatrie, rehabilitační a fyzikální medicíny. Tato péče je určena zejména pro dispenzarizaci, komplexní rehabilitaci a doléčování pacientů.

16 Triáž Směřování pacientů do nemocničních zařízení k poskytnutí definitivní péče Identifikace pacientů s akutní CMP všech typů na místě vzniku onemocnění a dle příznaků a délky jejich trvání směřování do příslušných zařízení KCC, IC nebo jiné

17 Triáž Identifikace Triáž positivního pacienta ( klinický stav, časové hledisko, komorbidity) Náhlý vznik alespoň 1 hlavního nebo minimálně 2 vedlejších klinických příznaků během posledních 24 hodin včetně již odeznělých (transientní ischemická ataka) klinické a časové hledisko.

18 Triáž FAST TEST Hlavní klinické příznaky: Náhle vzniklá mono nebo hemiparesa, centrální léze n.vii, porucha řeči afázie Vedlejší klinické příznaky: Náhle vzniklá kvantitativní nebo kvalitativní porucha vědomí, porucha čití na polovině těla, setřelá řeč(dysarthrie), výpadek poloviny zorného pole, ztráta zraku na jednom oku, dvojité vidění, atypická bolest hlavy, ztuhlost šíje, závratě s nauseou či zvracením

19 Místo příhody je spádové oblasti KCC Pokud doba začátku příznaků prokazatelně nepřesahuje 24 hodin je pacient po telefonickém oznámení převezen do nejbližšího KCC Pokud doba přesahuje 24 hodin nebo je neznámá je pacient převezen do nejbližšího zdravotnického zařízení s akutní lůžkovou péčí v oboru neurologie

20 Místo příhody je ve spádové oblasti IC Pokud příznaky nepřesahují 8 hodin je telefonicky kontaktováno nejbližší KCC. Jeho lékař rozhodne o převozu do KCC nebo IC Pokud se jedná o interval 8-24 hodin je pacient po telefonickém oznámení převezen do nejbližšího IC V případně přesahu 24 hodin nebo neznalosti délky příznaků převezme pacienta nejbližší zdravotnické zařízení s akutní péčí v oboru neurologie.

21 Primární směřování do KCC Časové okno 8 hodin Kontraindikace systémové trombolýzy Suspekce na disekci tepny Suspekce na subarachnoidální krvácení

22 Kontraindikace trombolytické terapie Příznaky transientní ischemické ataky, které začaly před více jak 3 hodinami nebo není znám začátek příznaků, příznaky naznačující subarachnoidální krvácení, neurologická deficit menšího rozsahu(nihss pod 4) nebo rychle se zlepšující příznaky, závažná CMP(NIHSS více jak 25), podezření na Toddovu paresu, dřívější CMP se současně se vyzkytujícím diabetem, CMP v posledních 3 měsících,v minulosti prodělané intrakraniální krvácení, postižení CNS v anamnéze, hemoragická retinopathie, hemoragická diatéza, manifestní nebo nedávné silné krvácení, nedávná zevní srdeční masáž, porod, punkce velkých, manuálně nekomprimovatelných cév, bakterální endokarditida, perikarditida, akutní pankreatitida, nádor s rizikem krvácení, prokázaná vředová choroba gastroduodena v posledních 3 měsících, jícnové varixy, tepenné aneurysmata, arteriovenozní malformace, závažné jaterní onemocnění včetně selhání, cirhózy, portální hyprtenze a aktivní hepatitidy, velký chirurgický výkon nebo významné trauma v posledních 3 měsících, systolický tlak větší 185 nebo diastolický větší 110, podávání heparinu během posledních 48 hodin nebo vyšší hodnota tromboplastinového času, současné užívání antikoagulantií, přecitlivělost na léčivou látku V nemocnici zjištěné intrakraniální krvácení, trombocytopenie,inr nad1,7

23 Management regionální iktové péče Triáž - přednemocniční Kvalitní anamnéza(i objektivní) čas, léky(antikoagulantia, antiepileptika), komorbidity(předchozí CMP/intracerebrální krvácení, diabetes, epilepsie, demence), mobilita/funkční stav před iktem(rankin score 3 - malá, 4 - velká pomoc), kontakty na rodinu Klinický stav pacienta stupeň porucha vědomí(kóma),gcs, TK, teplota Hodnota glykémie

24 Management regionální iktové péče Základní/orientační neurologické vyšetření (porucha řeči, Mingazzini, stupeň parezy) Pečlivé zhodnocení příznaků ze zadní cirkulace (nystagmus, okohybná porucha, porucha koordinace, ataxie, Hautant) Vzdělávání dispečerů záchranné služby a paramediků (FAST) Přednemocniční péče - RLP

25 Management regionální iktové péče Urgentní příjem Okamžité provedení Laboratorní vyšetření Klinické neurologické vyšetření NIHSS Neurozobrazovací vyšetření CT/CTAG Rozhodnutí o dalším terapeutickém postupu (snaha o door to needle time, minut, při krvácení konsultace neurochirurgie stran indikace operační intervence)

26 Management regionální iktové péče Systémová trombolýza - primárně IC Břeclav, Znojmo, Vyškov Co nejrychleji aplikace rtpa Prospěch z léčby je závislý na čase NNT: 2 (90 ) 7 (3 hod) 14 (4,5 hod)

27 Management regionální iktové péče intervenovatelná okluze na hlavních intrakraniálních kmenech (ACI, ACM-M1, M2, AB) a non-response v průběhu aplikace IVT Kontaktování KCC a ponechání rezervy rtpa (minimálně 10% dávky na IAT) Zaslání CT skenů do FN Brno (via PACS)

28 Management regionální iktové péče Drip and ship Sekundární transport RLP, případně leteckou ZS Ponechání periferního venózního katétru ( lépe dvou), zavedený permanentní katétr (před trombolýzou!)

29 Management regionální iktové péče Nemocniční péče Iniciálně na jednotce intenzivní péče neurologie Při selhávání více vitálních funkcí na oddělení anesteziologie a resuscitace Další péče na lůžku neurologického a rehabilitačního oddělení

30 Management regionální iktové péče Následná péče Ambulantní neurologická dispensární péče ambulantní rehabilitace spolupráce s lázeňskou rehabilitační péčí Spolupráce se zařízeními disponujícími lůžka následné ošetřovatelské péče

31 Iktové centrum Břeclav V centru pracuje cerebrovaskulární tým: Neurolog, radiolog, anesteziolog, cévní chirurg, internista, klinický biochemik, hematolog, rehabilitační lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog, nutriční terapeut, sociální pracovník, ošetřovatelský personál Prostorové vybavení: Urgentní příjem, jednotka intenzivní péče, lůžkové oddělení neurologie a rehabilitace Přístrojové vybavení: CT, transkraniální UZV

32 Iktové centrum Břeclav Neurologické oddělení s jednotkou intenzivní péče je v provozu od roku 1992 Pacienti s CMP jsou zde léčeni od počátku Trombolytický program CMP byl zaveden v roce 2007 V registru SITS od roku povinný V registru IKTA od roku nepovinný

33 Iktové centrum Břeclav hemoragické CMP bez indikace k neurochirugické intervenci hemoragické k doléčení po ní ischemické CMP indikované k IVT ischemické CMP bez indikace k IVT

34 Iktové centrum Břeclav

35 Iktové centrum Břeclav

36 Iktové centrum Břelav

37 Iktové centrum Břeclav G45* I60* I61* I63* I-IX

38 Iktové centrum Břeclav Počty IVT na našem pracovišti krvácení

39 Iktové centrum Břeclav I-IX I IVT Úmrtí/ IVT-3m % IVT z I ,6 3,1 6 5,4 10,2 24,1

40 Iktové centrum Břeclav I63 IVT úmrtí IVT %

41 Děkuji za pozornost

Cévní mozková příhoda nové možnosti léčby a organizace péče

Cévní mozková příhoda nové možnosti léčby a organizace péče Cévní mozková příhoda nové možnosti léčby a organizace péče D. Školoudík, M. Kuliha Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava a LF UP Olomouc Cévní mozková příhoda Epidemiologie: Evropská unie : 150-200/

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Věstník OBSAH: o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely... 33

Věstník OBSAH: o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely... 33 Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 14. PROSINCE 2012 Cena: 126 Kč OBSAH: 1. METODICKÝ POKYN péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou...................

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA Přehled anatomie

Více

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozková příhoda Ztráta funkčnosti nervové tkáně z cévních příčin Ischemické CMP- 85-90% Intracerebrální hemoragie-8-12% Subarachnoidální krvácení-1-2% 4.

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 20. BŘEZNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních

Více

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D.

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Souhrn Cévní mozková příhoda zaujímá ze všech onemocnění

Více

ODBORNÁ ČÁST KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU

ODBORNÁ ČÁST KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 3 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard

Více

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika FN Olomouc ROZDĚLEN LENÍ CMP Ischemické CMP (ICMP)

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls9703/2007

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls9703/2007 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls9703/2007 Informace pro použití, čtěte pozorně! ACTILYSE Prášek pro přípravu injekčního a infuzního roztoku s rozpouštědlem. Složení 1 lahvička

Více

The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee a the ESO Writing Committee

The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee a the ESO Writing Committee Management ischemické cévní mozkové příhody a tranzitorní ischemické ataky - doporučení European Stroke Organisation (ESO) 2008, aktualizace leden 2009 The European Stroke Organisation (ESO) Executive

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

Škoda O., Cerebrovaskulární sekce ČNS J.E.P., Neurologické odd., Nemocnice Jihlava

Škoda O., Cerebrovaskulární sekce ČNS J.E.P., Neurologické odd., Nemocnice Jihlava Škoda O., Cerebrovaskulární sekce ČNS J.E.P., Neurologické odd., Nemocnice Jihlava CMP v ČR současný stav (Bruthans J. et al., 2009) CMP 2. nejčastější příčina úmrtí v ČR V roce 2007 zemřelo ř na CMP 4666

Více

ČASNÝ MANAGEMENT CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD. MUDr. V. ŠPATENKOVÁ, Ph.D. NEUROCENTRUM, JEDNOTKA NEUROINTENZIVNÍ PÉČE KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 2013

ČASNÝ MANAGEMENT CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD. MUDr. V. ŠPATENKOVÁ, Ph.D. NEUROCENTRUM, JEDNOTKA NEUROINTENZIVNÍ PÉČE KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 2013 ČASNÝ MANAGEMENT CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD MUDr. V. ŠPATENKOVÁ, Ph.D. NEUROCENTRUM, JEDNOTKA NEUROINTENZIVNÍ PÉČE KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 2013 ČASNÝ MANAGEMENT CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD 2013 Doporučení

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Cévní mozkové příhody Anesteziologie,

Více

Cévní mozková příhoda (dle kritérií ií Světové zdravotnické organizace): Rychle se rozvíjející klinické známky ložiskového mozkového postižení,

Cévní mozková příhoda (dle kritérií ií Světové zdravotnické organizace): Rychle se rozvíjející klinické známky ložiskového mozkového postižení, Cévní mozkové příhody diagnostika, léčba a prevence Ondřej Škoda, Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, p.o. Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP CMP - definice Cévní mozková příhoda (dle kritérií ií Světové

Více

Kontraindikace systémové trombolýzy u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. (Sledování důvodů, proč nebyla podána systémová trombolýza).

Kontraindikace systémové trombolýzy u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. (Sledování důvodů, proč nebyla podána systémová trombolýza). Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Kontraindikace systémové trombolýzy u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. (Sledování důvodů, proč nebyla podána systémová trombolýza). Bc. Martina

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ACTILYSE Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

ABSTRAKTA. MUDr. Radomír Taláb Neurologická klinika FN, Hradec Králové

ABSTRAKTA. MUDr. Radomír Taláb Neurologická klinika FN, Hradec Králové 33. ŠERCLOVY DNY MUDr. Radomír Taláb Neurologická klinika FN, Hradec Neurologická klinika v Hradci již po třiatřicáté organizuje odborné setkání neurologů, které již před řadou let ztratilo charakter regionální

Více

CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY Studijní obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář Vypracovala: Radka Plocová Vedoucí práce: MUDr. Josef Štorek, PhD.

Více

NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE

NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE ČASOPIS ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, SLOVENSKEJ NEUROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI SLS, SLOVENSKEJ NEUROCHIRURGICKEJ

Více

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB a.s. Zlín 17.12.2014 CMP CMP je definována jako onemocnění mozku projevující se rychle se rozvíjejícími

Více

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní radiologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

Svobodný pohyb pro všechny - atribut nejen evropské integrace

Svobodný pohyb pro všechny - atribut nejen evropské integrace SBORNÍK 8. KONFERENCE BEZ BARIÉR BEZ HRANIC S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ Svobodný pohyb pro všechny - atribut nejen evropské integrace 30.9. a 1.10.2010 Svobodný pohyb pro všechny atribut nejen evropské integrace

Více

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení č íslo 6 / říjen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Iktové centrum nemocnice má nové vybavení Od. května 0 má Oblastní nemocnice Příbram statut iktového centra, splňuje tedy podmínky k poskytování

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 1. ČERVENCE 2009 Cena: 68 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program v oboru všeobecné praktické lékařství...........................

Více

Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA 154 VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Urgentní medicína l ČÁSTKA 5 Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 155 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 155.1

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

Cévní mozkové příhody

Cévní mozkové příhody 1 Cévní mozkové příhody MUDr Petra Reková doc. MUDr Jiří Bauer, CSc 2 Cévní mozkové příhody (CMP) - definice Rychle se rozvíjející klinické známky ložiskové, někdy i celkové poruchy mozkové funkce cévního

Více