Základní škola Přerov, Želatovská 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Přerov, Želatovská 8"

Transkript

1 Základní škola Přerov, Želatovská 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Ludmila Spielvogelová ředitelka školy

2 Základní škola Přerov, Želatovská 8, Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Na základě zákona 10 zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání předkládám Školské radě Základní škole Přerov, Želatovská 8 a Městu Přerov Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2009/ Mgr. Ludmila Spielvogelová ředitelka školy Zpráva o škole byla projednána pedagogickou radou dne : a schválena školskou radou dne :

3 1. Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Přerov, Želatovská 8 Adresa školy: Želatovská 8, Přerov Název zřizovatele: Statutární město Přerov IČO školy: IZO školy: IZO školní družiny: Telefon, fax , Internetové stránky: Ředitel školy: Mgr. František Žůrek (do ) Mgr. Ludmila Spielvogelová (od ) Zástupce ředitele: Mgr. Ludmila Spielvogelová ( do ) Ekonomka školy: Drahomíra Olivíková Školská rada: předseda: Jiří Petráš zástupce zřizovatele: Ludmila Tomaníková Ing. Marta Šťastná zástupce rodičů: Pavel Sedlák zástupce pedag.prac.: Mgr. Zuzana Fárková Mgr. Iva Procházková (od ) 2. Přehled oborů základního vzdělání učební plány Vzdělávací program ŠVP ZV Základní škola Přerov, Želatovská 8 Základní škola čj /96-2 Rozšířené vyučování jazyků čj / Rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky čj / Třídy 1.AB, 2.AB, 3.AB 6. AB, 7.AB, 8.AB 4. AB, 5.AB 9.BC 9.A část třídy 9.A část třídy 3. Přehled pedagogických pracovníků a) Učitelé I. stupně: b) Učitelé II. stupně: Mgr. Dostalíková Zdeňka Mgr. Hánová Eva Mgr. Havelková Alena Mgr. Justrová Lenka Mgr. Barboříková Vladimíra Mgr. Doležalová Irena Mgr. Fárková Zuzana Mgr. Hlobilová Vlasta

4 Mgr. Pavlasová Jarmila Mgr. Procházková Iva PaedDr. Skácelová Alena Mgr. Slezáková Helena Mgr. Tománková Jarmila Zapletalová Barbora Mgr. Hobzová Marie Mgr. Kirchnerová Jana Mgr. Nováková Petra Mgr. Ostrožlíková Jarmila Mgr. Školoudík Jaromír Mgr. Venclů Bohumila Mgr. Vyňuchalová Irena Mgr. Vysloužilová Květa Mgr. Zifčáková Zuzana Mgr. Železný Petr c) Vychovatelky školní družiny: Vedoucí vychovatelka: Vychovatelky: Jemelková Ludmila Jarošová Hana Hrdličková Miluše Vybíralová Nataša d) Správní zaměstnanci: Školník: Uklizečky: Novák Vladimír Hanusová Vladimíra Koldová Zlatuše Odstrčilová Marie Režná Daniela Tökölyová Yveta 4. Přijímací řízení a zápis k povinné školní docházce: a) Žáci přijatí ke vzdělání na střední školy: Vycházelo na II. stupni celkem: Přijato celkem: Přijato žáků z 5. ročníku: Přijato žáků ze 7. ročníku: 61 žáků 61 žáků 4 žáků 1 žák Umístění žáků: Typ školy Počet přijatých žáků víceletá gymnázia 5 čtyřletá gymnázia 7 střední školy 33 střední odborné školy 3

5 UO tříleté 17 UO dvouleté 1 b) Žáci přijatí do 1.ročníku ZŠ: počet zapsaných: 34 odklady: 3 c) Údaje o integraci: Druh postižení Celkem vývoj.poruchy učení 13 vývoj poruchy chování 7 kombinovaná vada - PU,PCH 1 5. Počty žáků Třída Na začátku školního roku Na konci školního roku I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B IX.C Celkem: Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Přehled o prospěchu: Třída Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli I.A 18 9 I.B 18 7

6 II.A 22 1 II.B 17 7 III.A 12 6 III.B 21 2 IV.A 13 8 IV.B V.A 16 7 V.B 8 15 VI.A 7 19 VI.B VII.A VII.B VIII.A 4 20 VIII.B 3 17 IX.A 4 20 IX.B 0 14 IX.C 2 21 Celkový přehled: Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli 1.stupeň stupeň Celkem b) Výchovná opatření: Třída Pochvaly Napomenutí Důtka TU Důtka ŘŠ 2.stupeň I.A 9 I.B 7 II.A 7 II.B 7 III.A 10 1 III.B 15 IV.A 6 IV.B průběžně 1 V.A 9 1 V.B VI.A VI.B 5 4 VII.A VII.B 4 5 VIII.A VIII.B IX.A 2 IX.B 2 IX.C stupeň

7 Celkový přehled: Pochvaly Napomenutí Důtka Důtka TU ŘŠ 2.stupeň 1.stupeň stupeň Celkem stupeň c) Údaje o zameškaných hodinách: Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1.stupeň , ,09 2.stupeň , ,27 Celkem , ,17 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium k prohloubení odborné kvalifikace: téma semináře: Metodický kurz anglického jazyka pro učitele, vyučující žáky se speciálními potřebami Činnostní učení v českém jazyce pro 2.a 3. ročník ŠVP setkání koordinátorů PdF UP Olomouc seznámení s kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky, problematika studia ČJ na UP, poznatky z praxe studentů organizované UP Seminář výchovných poradců Aktivní motivace žáků základních škol v Mohelnici Školení k interaktivním tabulím SMART Board Školení k práci s programem DM evidence změny Seminář vedoucích pracovníků škol změny školských zákonů a předpisů pedagog.pracovníci: J. Tománková A. Havelková A. Skácelová E. Hánová M. Hobzová I. Procházková V. Barboříková M. Hobzová všichni všichni L. Spielvogelová D. Olivíková F. Žůrek 8. Aktivity a prezentace školy a) - školy v přírodě pro žáky 1. stupně

8 - lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. a 8. tříd - Počítače hrou projekt pro mateřské školky - Keramika projekt pro mateřské školy - akce pro budoucí prvňáčky Zvídavé hlavičky, Šikovné ručičky a Obratné dětičky - Vánoční jarmark pro děti, rodiče a veřejnost + Den otevřených dveří - slavnostní vyřazování žáků 9. ročníku - slavnostní koncert školního pěveckého sboru a pěv. sboru CANTAS, křest společného CD - 23 zájmových kroužků, ve kterých pracovalo 374 žáků (viz tabulka) Pořadové číslo Název kroužku Počet žáků Vedoucí kroužku 1. Angličtina hrou 16 Mgr. Doležalová I. 2. Logopedie I 13 Mgr. Havelková A. 3. Logopedie II 13 Mgr. Havelková A. 4. Informatika pro 2. ročník 11 Mgr. Hánová E. 5. Praktická informatika pro I. a II. stupeň 20 Mgr. Školoudík J., Ph.D. 6. Informatika pro 3. ročník 11 Mgr. Justrová L. 7. Pěvecký sbor I 18 Mgr. Zifčáková Z. 8. Pěvecký sbor II 18 Mgr. Zifčáková Z. 9. Hra na zobcovou flétnu 14 PaedDr. Skácelová A. 10. Výtvarný kroužek 14 Jemelková L. 11. Keramika 14 Mgr. Fárková Z. 12. Zeměpisný kroužek 20 Mgr. Doležalová I. 13. Vaření 17 Jemelková L. 14. Turistický kroužek 18 Jarošová H. 15. Míčové hry 20 Mgr. Procházková I. 16. Pohybové hry 23 Mgr. Havelková A. 17. Stolní tenis 12 Mgr. Žůrek F. 18. Florbal 29 Grufíková P. 19. Volejbal 17 Mgr. Kocfelda M. 20. Seminář JČ (9.roč.) 18 Mgr. Zifčáková Z. 21. Seminář M (9.C) 18 Mgr. Hlobilová V. 22. Integrace 1.st. 12 Mgr. Havelková A. Mgr. Pavlasová J. Mgr. Justrová L. 23. Integrace 2. stupeň 8 Mgr. Barboříková V. Mgr. Venclů B. Celkem 374 b) Prevence sociálně patologických jevů: - besedy, přednášky a preventivní akce: Realizace: Téma: Třída: Městská policie Bezpečné chování 2.

9 Městská policie Bezpečná jízda na kole 4. Městská policie Chování v určitých situacích 6. Městská policie Odpovědnost mládeže za protiprávní činy 8. Městská policie Trestní odpovědnost mladistvých 9. Policie ČR Šikana 7. Rodina, právo a děti Magistrát města Přerova Sociálně - právní ochrana a prevence Kouření a závislost 5. Šikana 5. Trestní odpovědnost dětí a mládeže 8. Trestní a rodinné právo 9. Státní zdravotní ústav Praha Dospívání 7. Láska ano, děti ještě ne 8., 9. JUDr. Miloslav Dočekal Kriminalita, islám a světový terorismus DDM Atlas Dopravní výchova r. DDM Atlas Dopravní soutěž BESIP 5. a 8.r. Akce s primárně preventivním zaměřením: Úřad práce profesní orientace Návštěva žáků 9.roč. Kriminalita,drogy ochrana a prevence Přednáška pro žáky 8. a 9.roč. Zásady první pomoci Osvojování dovedností pro žáky 8.roč. ČČK první pomoc Praktické dovednosti pro žáky 5.roč. Trestní a rodinné právo Přednáška pro žáky 9.roč. Hokejbal proti drogám Sportovní soutěž pro žáky roč. 3. c) Enviromentální výchova a osvěta: - vycházky v rámci výuky Předmostím až do pravěku, Přerovským luhem, Pozorování hmyzu - soutěž Naší přírodou; Zlatá včela; Zlatá štika - soutěž Přírodovědný klokan - zdravý způsob života podpora - pitný režim, Ovoce do škol - ekologizace školy sběr papíru, baterií - BIOS Ekologie lesa 6. ročník - BIOS Potravní vztahy ve vodě 6. ročník - BIOS Sovy do škol 7. ročník - koncert EVVO ročník 9. Školní akce doplňující výuku a) Muzea, exkurze, výstavy, knihovny Vánoční salon 2.AB, 3.AB, 4.A, 5.B Velikonoční salon 1.AB, 2.B, 3.AB Planetárium v Brně 5.AB Výstava hub 3.A, 4.AB

10 Praha (3dny) 5.A Městská knihovna Přerov ročník Exkurze Teplice, Zbrašovské jeskyně, Rožnov- skanzen 4.AB Exkurze do kamenolomu v Podhůře 5.B Exkurze muzeum pravěku v Předmostí 4.A, 5.AB Vycházka Historie Přerova 3.AB Muzeum J. Á. Komenského 1.AB, 4.AB b) Divadla, kino, koncerty Hvězdička betlémská 1.AB Vzhůru do oblak filmové představení roč. Opice Žofka divadlo Zlín roč. Kdo si zpívá, nezlobí - koncert roč. S kamarády za pokladem 2.AB Koncert v kostele sv. Vavřince - varhany 4.AB Vánoční koncert Pavla Nováka kino Hvězda ročník Noc v muzeu II filmové představení ročník Nicholas Winton Síla lidskosti fil. představ. a beseda ročník Anna Franková výstava v synagoze 9.A Vánoční koncert škol. pěv. sboru a sboru Cantas Kojetín ročník c) Přednášky a výukové pořady Ornitologická stanice Přerov 3.AB, 5.A Indonésie zeměpisný pořad kino Hvězda 5.-9.roč. ČR země známá, neznámá - zeměpisný pořad kino Hvězda 5.-9.roč. Hranická propast - beseda ročník d) Projekty Znalost jazyků bránu světa otevírá Vánoční jarmark roč roč. e) Jiné akce Keramika SVČ Atlas a Bios ročník NOVEŠKO (Noc ve škole) 5.B Poznej svého psa - beseda ročník Zdravé zuby KHS Olomouc ročník Adaptační pobyt žáků - Čekyně 6. ročník Občan a bezpečnost roč. Mosty roč. Burza středních škol SPgŠ 9.roč. Koloběžkové závody 1. a 2.roč, ŠD Karneval ŠD

11 10. Účast žáků školy v soutěžích a) Matematické soutěže Typ soutěže: Účast: Kolo: Umístění: Matem. klokan - Cvrček třídy Mat. klokan - Klokánek třídy Matematická olympiáda 5. třídy OK 6. třídy OK Kateřina Kaprálová místo 7. třídy OK Adam Beckert 4. místo Radim Perutka 17. místo Pythagoriáda 6. třídy OK Eva Jemelková, Kateřina Kaprálová Matematický klokan roč. ŠK 15 žáků roč. ŠK 21 žáků b) Olympiáda ČJ a recitační soutěže Olympiáda ČJ 9. roč. OK Patrik Bajer místo Nikola Švejdová místo Recitační soutěž 1.kat OK Filip Chytil 1. stupeň 2.kat OK Veronika Kaďorková c) Zeměpis Zeměpisná olympiáda d) Přírodopis Naší přírodou Zlatá štika 2.stupeň 7. ročník 8. ročník 2.stupeň OK OK OK OK Zlatá plotice 2. stupeň OK Povodňová štika 2. stupeň OK Tereza Suchomelová Vojtěch Školoudík Ondřej Navrátil 2. a 3. místo 2., 4. a 5. místo Přírodovědný klokan 9. ročník ŠK Soutěž ČČK 8. ročník e) Výtvarné a hudební soutěže Děti, pozor, červená - 1. stupeň BESIP Tak to vidím já 5. ročník OK David Bajer 2. místo P. Matyáš 1. místo 11. Účast žáků školy ve sportovních soutěžích a) 1. stupeň Akce: Účast: Umístění: Klokanův sedmiboj - ŠK třídy Žabákův čtyřboj - ŠK třídy Hokejbal proti drogám - Praha 3.B 3. Hokejbal proti drogám - Vsetín 3.B 1.

12 Okrskové kolo McDonalds Cup ročník Postup do OK Okrskové kolo McDonalds Cup ročník Postup do OK Okresní McDonalds Cup roč 3. Okresní McDonalds Cup roč Okresní kolo v házené ročník Preventan Cup okresní kolo ve vybíjené dívek ročník 1. Preventan Cup krajské kolo ve vyvíjené dívek ročník 5. Dopravní soutěž BESIP 5.A 3. Soutěž ve sportovní gymnastice dívky 2. ročník b) 2. stupeň Běh o Pohár primátora města Přerova Svislá laťka skok do výšky Okresní kolo ve stolním tenisu Dominik Daniš Eva Kroková Radim Šnirc Dominik Mašíček Martina Brázdová a Dominik Metelka 6. Radim Perutka 1. Vendula Paculová 3. Aleš Perutka 4. Mladší žačky Mladší žáci Starší žáci Vánoční turnaj v košíkové Neregistrovaní žáci - hoši 3. Okrskové kolo ve florbalu Mladší žáci 1. Okresní kolo ve florbalu Starší žáci 2. Regionální kolo ve florbalu Mladší žáci 2. Okrskové kolo v minikopané Starší žáci 1. Okresni kolo v minikopané Starší žáci 3. OK Hokejbal proti drogám roč. 2. KK Hokejbal proti drogám 2010 Nestle Basket cup 6.-7.roč ročník OK ve volejbalu Starší žáci 3. Mladší žáci Starší žáci Filip Kočica Michal Richter Pohár rozhlasu lehká atletika (okresní finále) Radim Šnirc 2. Roman Tomiga 4. Martin Svoboda Matouš Kratochvíl Vysvětlivky: ŠK školní kolo OK okresní kolo KK krajské kolo

13 12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti, provedené Českou školní inspekcí: Ve školním roce 2009/2010 byly provedeny následující inspekce: a) ČSI, Olomoucký inspektorát zaměřená na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a na zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Výsledky vzdělávání žáků jsou na požadované až nadprůměrné úrovni, stejně tak rozvoj klíčových kompetencí, průběh vzdělávání a oblast partnerství ve spolupráci s rodičovskou veřejností, HC Zubr, PPP a dalšími partnery, předpoklady pro řádnou činnost školy, personální podmínky ( složení pedagogického sboru umožňuje plnit cíle ŠVP). V oblasti ekonomických podmínek nebyla ve sledovaném období identifikována žádná rizika ohrožující realizaci ŠVP. Finanční prostředky ze státního rozpočtu využila škola účelně, hospodárně a efektivně. Škola systematicky zjišťuje a hodnotí úroveň výsledků vzdělávání, k tomu využívá odpovídající evaluační nástroje. Dosažené výsledky žáků jsou srovnatelné s výsledky ostatních škol obdobného typu a zaměření. b) ČŠI, Olomoucký inspektorát zaměřená na prošetření stížnosti o neřešené šikaně na ZŠ Přerov, Želatovská 8, kterou podali Antonín a Milena Bártíkovi, prarodiče žáka 6. A třídy Radka Šejdy. Tato stížnost byla ČŠI postoupena také zřizovateli školy. ČŠI sděluje ve svých závěrech, že není kompetentní dokazovat existenci šikany. Toto šetření přísluší Policii ČR, která šetření dosud neuzavřela; šikana zatím nebyla prokázána. Vedení školy bude důsledně dbát na plnění všech přijatých opatření v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy nepřátelství, diskriminace či násilí. Velký význam bude mít přijatý Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011, jehož součástí je Školní preventivní strategie, Program proti šikaně a Krizový plán školy. 13. Provedené kontroly byla provedena kontrola placení pojistného VZP Přerov byla provedena finanční kontrola odborem kontroly Magistrátu města Přerova byla provedena kontrola nemocenského pojištění OSSZ Přerov byla provedena finanční kontrola odborem kontroly Magistrátu Města Přerova 14. Zpráva o hospodaření a) příjmy - celkové příjmy ,- Kč z toho: - příjmy za tenis. kroužek, LVK, ŠvP, ŠD ,- Kč - příjmy z doplňkové činnosti ,- Kč - ostatní příjmy ,- Kč

14 - dotace ,- Kč b) výdaje - neinvestiční výdaje celkem ,- Kč z toho: - náklady na platy pracovníků školy ,- Kč - zákonné odvody zdrav. a soc. poj ,- Kč - ostatní sociální náklady ,- Kč - výdaje za učebnice a učební pomůcky ,- Kč - výdaje doplňkové činnosti ,- Kč - ostatní náklady (opravy WC, interakt. sety) ,- Kč 15. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů - není realizováno 16. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola je partnerem projektu Rozvoj ICT kompetencí pedagogických pracovníků Olomouckého kraje pomocí e Learningu. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.13/ Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D. učitel školy pracuje jako metodik projektu 17. Údaje o realizaci a účasti v projektech ZŠ podala žádost o finanční podporu projektu v oblasti EVVO Svítí Slunce, svítí na ZŠ Želatovská. Projekt má 2 etapy: 1) Revitalizace části pozemku pro výuku Praktických činností Pěstitelství 2) Vybudování venkovní učebny EVVO Žádost nebyla schválena. 18. Spolupráce s dalšími subjekty - MŠ Kouřilkova výuka počítačových dovedností, keramika - MŠ Jasínkova výuka počítačových dovedností, keramika - MŠ Lešetín výuka počítačových dovedností, keramika - ZŠ J. Á. Komenského výukové programy pro dějepis - Pedagogicko psychologická poradna - DDM Atlas a Bios soutěže, výukové programy - ORNIS výukové programy - Policie ČR přednášky, preventivní akce - Městská policie přednášky, preventivní akce - ČČK výukové preventivní akce - SK Přerov sportovní aktivity - HC Zubr Přerov - SPŠ spolupráce s rodiči - PdF UP Olomouc, SPGŠ praxe studentů

15 - OSDOD Magistrátu města Přerova přednášky - ZO ČMOS PŠ při ZŠ Přerov, Želatovská Přílohy 1. Protokol č. j. 871/2009/D o kontrole placení pojistného VZP Přerov 2. Protokol č. 327/09 o kontrole nemocenského pojištění OSSZ Přerov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012/2013 1 Obsah 1) Základní údaje o škole... 3 2) Přehled oborů vzdělání... 4 3) Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Obsah 1) Základní údaje o škole... 3 2) Přehled oborů vzdělání... 4 3) Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1 Obsah Obsah 1) Základní údaje o škole... 3 2) Přehled oborů vzdělání... 4 3) Rámcový

Více

školní rok 2012 2013

školní rok 2012 2013 2012-2013 Výroční zpráva Výroční zpráva Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno Školskou radou dne 14. 10. 2013 školní rok 2012 2013 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková Výroční zpráva Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk 2012 2013 Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 vydaná Základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 V Blansku dne 8.0.2008 Č.j. ERB/528/08 A.2./A 0 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Obsah : I. Základní údaje o

Více

Výroční zpráva. Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková

Výroční zpráva. Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková Výroční zpráva Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk 2013 2014 Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní škola Na Výsluní Kostelecká 1750, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1 1. Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem Stará

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2012/2013

Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2012/2013 Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2012/2013 Ve Žďáře nad Sázavou dne 26. srpna 2013 Mgr. Miroslav Kadlec ředitel školy 1. Charakteristika školy Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Hradec Králové, září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Svitávka 3. září 2009 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více