Základní škola Přerov, Želatovská 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Přerov, Želatovská 8"

Transkript

1 Základní škola Přerov, Želatovská 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Ludmila Spielvogelová ředitelka školy

2 Základní škola Přerov, Želatovská 8, Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Na základě zákona 10 zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání předkládám Školské radě Základní škole Přerov, Želatovská 8 a Městu Přerov Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2009/ Mgr. Ludmila Spielvogelová ředitelka školy Zpráva o škole byla projednána pedagogickou radou dne : a schválena školskou radou dne :

3 1. Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Přerov, Želatovská 8 Adresa školy: Želatovská 8, Přerov Název zřizovatele: Statutární město Přerov IČO školy: IZO školy: IZO školní družiny: Telefon, fax , Internetové stránky: Ředitel školy: Mgr. František Žůrek (do ) Mgr. Ludmila Spielvogelová (od ) Zástupce ředitele: Mgr. Ludmila Spielvogelová ( do ) Ekonomka školy: Drahomíra Olivíková Školská rada: předseda: Jiří Petráš zástupce zřizovatele: Ludmila Tomaníková Ing. Marta Šťastná zástupce rodičů: Pavel Sedlák zástupce pedag.prac.: Mgr. Zuzana Fárková Mgr. Iva Procházková (od ) 2. Přehled oborů základního vzdělání učební plány Vzdělávací program ŠVP ZV Základní škola Přerov, Želatovská 8 Základní škola čj /96-2 Rozšířené vyučování jazyků čj / Rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky čj / Třídy 1.AB, 2.AB, 3.AB 6. AB, 7.AB, 8.AB 4. AB, 5.AB 9.BC 9.A část třídy 9.A část třídy 3. Přehled pedagogických pracovníků a) Učitelé I. stupně: b) Učitelé II. stupně: Mgr. Dostalíková Zdeňka Mgr. Hánová Eva Mgr. Havelková Alena Mgr. Justrová Lenka Mgr. Barboříková Vladimíra Mgr. Doležalová Irena Mgr. Fárková Zuzana Mgr. Hlobilová Vlasta

4 Mgr. Pavlasová Jarmila Mgr. Procházková Iva PaedDr. Skácelová Alena Mgr. Slezáková Helena Mgr. Tománková Jarmila Zapletalová Barbora Mgr. Hobzová Marie Mgr. Kirchnerová Jana Mgr. Nováková Petra Mgr. Ostrožlíková Jarmila Mgr. Školoudík Jaromír Mgr. Venclů Bohumila Mgr. Vyňuchalová Irena Mgr. Vysloužilová Květa Mgr. Zifčáková Zuzana Mgr. Železný Petr c) Vychovatelky školní družiny: Vedoucí vychovatelka: Vychovatelky: Jemelková Ludmila Jarošová Hana Hrdličková Miluše Vybíralová Nataša d) Správní zaměstnanci: Školník: Uklizečky: Novák Vladimír Hanusová Vladimíra Koldová Zlatuše Odstrčilová Marie Režná Daniela Tökölyová Yveta 4. Přijímací řízení a zápis k povinné školní docházce: a) Žáci přijatí ke vzdělání na střední školy: Vycházelo na II. stupni celkem: Přijato celkem: Přijato žáků z 5. ročníku: Přijato žáků ze 7. ročníku: 61 žáků 61 žáků 4 žáků 1 žák Umístění žáků: Typ školy Počet přijatých žáků víceletá gymnázia 5 čtyřletá gymnázia 7 střední školy 33 střední odborné školy 3

5 UO tříleté 17 UO dvouleté 1 b) Žáci přijatí do 1.ročníku ZŠ: počet zapsaných: 34 odklady: 3 c) Údaje o integraci: Druh postižení Celkem vývoj.poruchy učení 13 vývoj poruchy chování 7 kombinovaná vada - PU,PCH 1 5. Počty žáků Třída Na začátku školního roku Na konci školního roku I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B IX.C Celkem: Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Přehled o prospěchu: Třída Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli I.A 18 9 I.B 18 7

6 II.A 22 1 II.B 17 7 III.A 12 6 III.B 21 2 IV.A 13 8 IV.B V.A 16 7 V.B 8 15 VI.A 7 19 VI.B VII.A VII.B VIII.A 4 20 VIII.B 3 17 IX.A 4 20 IX.B 0 14 IX.C 2 21 Celkový přehled: Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli 1.stupeň stupeň Celkem b) Výchovná opatření: Třída Pochvaly Napomenutí Důtka TU Důtka ŘŠ 2.stupeň I.A 9 I.B 7 II.A 7 II.B 7 III.A 10 1 III.B 15 IV.A 6 IV.B průběžně 1 V.A 9 1 V.B VI.A VI.B 5 4 VII.A VII.B 4 5 VIII.A VIII.B IX.A 2 IX.B 2 IX.C stupeň

7 Celkový přehled: Pochvaly Napomenutí Důtka Důtka TU ŘŠ 2.stupeň 1.stupeň stupeň Celkem stupeň c) Údaje o zameškaných hodinách: Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1.stupeň , ,09 2.stupeň , ,27 Celkem , ,17 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium k prohloubení odborné kvalifikace: téma semináře: Metodický kurz anglického jazyka pro učitele, vyučující žáky se speciálními potřebami Činnostní učení v českém jazyce pro 2.a 3. ročník ŠVP setkání koordinátorů PdF UP Olomouc seznámení s kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky, problematika studia ČJ na UP, poznatky z praxe studentů organizované UP Seminář výchovných poradců Aktivní motivace žáků základních škol v Mohelnici Školení k interaktivním tabulím SMART Board Školení k práci s programem DM evidence změny Seminář vedoucích pracovníků škol změny školských zákonů a předpisů pedagog.pracovníci: J. Tománková A. Havelková A. Skácelová E. Hánová M. Hobzová I. Procházková V. Barboříková M. Hobzová všichni všichni L. Spielvogelová D. Olivíková F. Žůrek 8. Aktivity a prezentace školy a) - školy v přírodě pro žáky 1. stupně

8 - lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. a 8. tříd - Počítače hrou projekt pro mateřské školky - Keramika projekt pro mateřské školy - akce pro budoucí prvňáčky Zvídavé hlavičky, Šikovné ručičky a Obratné dětičky - Vánoční jarmark pro děti, rodiče a veřejnost + Den otevřených dveří - slavnostní vyřazování žáků 9. ročníku - slavnostní koncert školního pěveckého sboru a pěv. sboru CANTAS, křest společného CD - 23 zájmových kroužků, ve kterých pracovalo 374 žáků (viz tabulka) Pořadové číslo Název kroužku Počet žáků Vedoucí kroužku 1. Angličtina hrou 16 Mgr. Doležalová I. 2. Logopedie I 13 Mgr. Havelková A. 3. Logopedie II 13 Mgr. Havelková A. 4. Informatika pro 2. ročník 11 Mgr. Hánová E. 5. Praktická informatika pro I. a II. stupeň 20 Mgr. Školoudík J., Ph.D. 6. Informatika pro 3. ročník 11 Mgr. Justrová L. 7. Pěvecký sbor I 18 Mgr. Zifčáková Z. 8. Pěvecký sbor II 18 Mgr. Zifčáková Z. 9. Hra na zobcovou flétnu 14 PaedDr. Skácelová A. 10. Výtvarný kroužek 14 Jemelková L. 11. Keramika 14 Mgr. Fárková Z. 12. Zeměpisný kroužek 20 Mgr. Doležalová I. 13. Vaření 17 Jemelková L. 14. Turistický kroužek 18 Jarošová H. 15. Míčové hry 20 Mgr. Procházková I. 16. Pohybové hry 23 Mgr. Havelková A. 17. Stolní tenis 12 Mgr. Žůrek F. 18. Florbal 29 Grufíková P. 19. Volejbal 17 Mgr. Kocfelda M. 20. Seminář JČ (9.roč.) 18 Mgr. Zifčáková Z. 21. Seminář M (9.C) 18 Mgr. Hlobilová V. 22. Integrace 1.st. 12 Mgr. Havelková A. Mgr. Pavlasová J. Mgr. Justrová L. 23. Integrace 2. stupeň 8 Mgr. Barboříková V. Mgr. Venclů B. Celkem 374 b) Prevence sociálně patologických jevů: - besedy, přednášky a preventivní akce: Realizace: Téma: Třída: Městská policie Bezpečné chování 2.

9 Městská policie Bezpečná jízda na kole 4. Městská policie Chování v určitých situacích 6. Městská policie Odpovědnost mládeže za protiprávní činy 8. Městská policie Trestní odpovědnost mladistvých 9. Policie ČR Šikana 7. Rodina, právo a děti Magistrát města Přerova Sociálně - právní ochrana a prevence Kouření a závislost 5. Šikana 5. Trestní odpovědnost dětí a mládeže 8. Trestní a rodinné právo 9. Státní zdravotní ústav Praha Dospívání 7. Láska ano, děti ještě ne 8., 9. JUDr. Miloslav Dočekal Kriminalita, islám a světový terorismus DDM Atlas Dopravní výchova r. DDM Atlas Dopravní soutěž BESIP 5. a 8.r. Akce s primárně preventivním zaměřením: Úřad práce profesní orientace Návštěva žáků 9.roč. Kriminalita,drogy ochrana a prevence Přednáška pro žáky 8. a 9.roč. Zásady první pomoci Osvojování dovedností pro žáky 8.roč. ČČK první pomoc Praktické dovednosti pro žáky 5.roč. Trestní a rodinné právo Přednáška pro žáky 9.roč. Hokejbal proti drogám Sportovní soutěž pro žáky roč. 3. c) Enviromentální výchova a osvěta: - vycházky v rámci výuky Předmostím až do pravěku, Přerovským luhem, Pozorování hmyzu - soutěž Naší přírodou; Zlatá včela; Zlatá štika - soutěž Přírodovědný klokan - zdravý způsob života podpora - pitný režim, Ovoce do škol - ekologizace školy sběr papíru, baterií - BIOS Ekologie lesa 6. ročník - BIOS Potravní vztahy ve vodě 6. ročník - BIOS Sovy do škol 7. ročník - koncert EVVO ročník 9. Školní akce doplňující výuku a) Muzea, exkurze, výstavy, knihovny Vánoční salon 2.AB, 3.AB, 4.A, 5.B Velikonoční salon 1.AB, 2.B, 3.AB Planetárium v Brně 5.AB Výstava hub 3.A, 4.AB

10 Praha (3dny) 5.A Městská knihovna Přerov ročník Exkurze Teplice, Zbrašovské jeskyně, Rožnov- skanzen 4.AB Exkurze do kamenolomu v Podhůře 5.B Exkurze muzeum pravěku v Předmostí 4.A, 5.AB Vycházka Historie Přerova 3.AB Muzeum J. Á. Komenského 1.AB, 4.AB b) Divadla, kino, koncerty Hvězdička betlémská 1.AB Vzhůru do oblak filmové představení roč. Opice Žofka divadlo Zlín roč. Kdo si zpívá, nezlobí - koncert roč. S kamarády za pokladem 2.AB Koncert v kostele sv. Vavřince - varhany 4.AB Vánoční koncert Pavla Nováka kino Hvězda ročník Noc v muzeu II filmové představení ročník Nicholas Winton Síla lidskosti fil. představ. a beseda ročník Anna Franková výstava v synagoze 9.A Vánoční koncert škol. pěv. sboru a sboru Cantas Kojetín ročník c) Přednášky a výukové pořady Ornitologická stanice Přerov 3.AB, 5.A Indonésie zeměpisný pořad kino Hvězda 5.-9.roč. ČR země známá, neznámá - zeměpisný pořad kino Hvězda 5.-9.roč. Hranická propast - beseda ročník d) Projekty Znalost jazyků bránu světa otevírá Vánoční jarmark roč roč. e) Jiné akce Keramika SVČ Atlas a Bios ročník NOVEŠKO (Noc ve škole) 5.B Poznej svého psa - beseda ročník Zdravé zuby KHS Olomouc ročník Adaptační pobyt žáků - Čekyně 6. ročník Občan a bezpečnost roč. Mosty roč. Burza středních škol SPgŠ 9.roč. Koloběžkové závody 1. a 2.roč, ŠD Karneval ŠD

11 10. Účast žáků školy v soutěžích a) Matematické soutěže Typ soutěže: Účast: Kolo: Umístění: Matem. klokan - Cvrček třídy Mat. klokan - Klokánek třídy Matematická olympiáda 5. třídy OK 6. třídy OK Kateřina Kaprálová místo 7. třídy OK Adam Beckert 4. místo Radim Perutka 17. místo Pythagoriáda 6. třídy OK Eva Jemelková, Kateřina Kaprálová Matematický klokan roč. ŠK 15 žáků roč. ŠK 21 žáků b) Olympiáda ČJ a recitační soutěže Olympiáda ČJ 9. roč. OK Patrik Bajer místo Nikola Švejdová místo Recitační soutěž 1.kat OK Filip Chytil 1. stupeň 2.kat OK Veronika Kaďorková c) Zeměpis Zeměpisná olympiáda d) Přírodopis Naší přírodou Zlatá štika 2.stupeň 7. ročník 8. ročník 2.stupeň OK OK OK OK Zlatá plotice 2. stupeň OK Povodňová štika 2. stupeň OK Tereza Suchomelová Vojtěch Školoudík Ondřej Navrátil 2. a 3. místo 2., 4. a 5. místo Přírodovědný klokan 9. ročník ŠK Soutěž ČČK 8. ročník e) Výtvarné a hudební soutěže Děti, pozor, červená - 1. stupeň BESIP Tak to vidím já 5. ročník OK David Bajer 2. místo P. Matyáš 1. místo 11. Účast žáků školy ve sportovních soutěžích a) 1. stupeň Akce: Účast: Umístění: Klokanův sedmiboj - ŠK třídy Žabákův čtyřboj - ŠK třídy Hokejbal proti drogám - Praha 3.B 3. Hokejbal proti drogám - Vsetín 3.B 1.

12 Okrskové kolo McDonalds Cup ročník Postup do OK Okrskové kolo McDonalds Cup ročník Postup do OK Okresní McDonalds Cup roč 3. Okresní McDonalds Cup roč Okresní kolo v házené ročník Preventan Cup okresní kolo ve vybíjené dívek ročník 1. Preventan Cup krajské kolo ve vyvíjené dívek ročník 5. Dopravní soutěž BESIP 5.A 3. Soutěž ve sportovní gymnastice dívky 2. ročník b) 2. stupeň Běh o Pohár primátora města Přerova Svislá laťka skok do výšky Okresní kolo ve stolním tenisu Dominik Daniš Eva Kroková Radim Šnirc Dominik Mašíček Martina Brázdová a Dominik Metelka 6. Radim Perutka 1. Vendula Paculová 3. Aleš Perutka 4. Mladší žačky Mladší žáci Starší žáci Vánoční turnaj v košíkové Neregistrovaní žáci - hoši 3. Okrskové kolo ve florbalu Mladší žáci 1. Okresní kolo ve florbalu Starší žáci 2. Regionální kolo ve florbalu Mladší žáci 2. Okrskové kolo v minikopané Starší žáci 1. Okresni kolo v minikopané Starší žáci 3. OK Hokejbal proti drogám roč. 2. KK Hokejbal proti drogám 2010 Nestle Basket cup 6.-7.roč ročník OK ve volejbalu Starší žáci 3. Mladší žáci Starší žáci Filip Kočica Michal Richter Pohár rozhlasu lehká atletika (okresní finále) Radim Šnirc 2. Roman Tomiga 4. Martin Svoboda Matouš Kratochvíl Vysvětlivky: ŠK školní kolo OK okresní kolo KK krajské kolo

13 12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti, provedené Českou školní inspekcí: Ve školním roce 2009/2010 byly provedeny následující inspekce: a) ČSI, Olomoucký inspektorát zaměřená na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a na zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Výsledky vzdělávání žáků jsou na požadované až nadprůměrné úrovni, stejně tak rozvoj klíčových kompetencí, průběh vzdělávání a oblast partnerství ve spolupráci s rodičovskou veřejností, HC Zubr, PPP a dalšími partnery, předpoklady pro řádnou činnost školy, personální podmínky ( složení pedagogického sboru umožňuje plnit cíle ŠVP). V oblasti ekonomických podmínek nebyla ve sledovaném období identifikována žádná rizika ohrožující realizaci ŠVP. Finanční prostředky ze státního rozpočtu využila škola účelně, hospodárně a efektivně. Škola systematicky zjišťuje a hodnotí úroveň výsledků vzdělávání, k tomu využívá odpovídající evaluační nástroje. Dosažené výsledky žáků jsou srovnatelné s výsledky ostatních škol obdobného typu a zaměření. b) ČŠI, Olomoucký inspektorát zaměřená na prošetření stížnosti o neřešené šikaně na ZŠ Přerov, Želatovská 8, kterou podali Antonín a Milena Bártíkovi, prarodiče žáka 6. A třídy Radka Šejdy. Tato stížnost byla ČŠI postoupena také zřizovateli školy. ČŠI sděluje ve svých závěrech, že není kompetentní dokazovat existenci šikany. Toto šetření přísluší Policii ČR, která šetření dosud neuzavřela; šikana zatím nebyla prokázána. Vedení školy bude důsledně dbát na plnění všech přijatých opatření v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy nepřátelství, diskriminace či násilí. Velký význam bude mít přijatý Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011, jehož součástí je Školní preventivní strategie, Program proti šikaně a Krizový plán školy. 13. Provedené kontroly byla provedena kontrola placení pojistného VZP Přerov byla provedena finanční kontrola odborem kontroly Magistrátu města Přerova byla provedena kontrola nemocenského pojištění OSSZ Přerov byla provedena finanční kontrola odborem kontroly Magistrátu Města Přerova 14. Zpráva o hospodaření a) příjmy - celkové příjmy ,- Kč z toho: - příjmy za tenis. kroužek, LVK, ŠvP, ŠD ,- Kč - příjmy z doplňkové činnosti ,- Kč - ostatní příjmy ,- Kč

14 - dotace ,- Kč b) výdaje - neinvestiční výdaje celkem ,- Kč z toho: - náklady na platy pracovníků školy ,- Kč - zákonné odvody zdrav. a soc. poj ,- Kč - ostatní sociální náklady ,- Kč - výdaje za učebnice a učební pomůcky ,- Kč - výdaje doplňkové činnosti ,- Kč - ostatní náklady (opravy WC, interakt. sety) ,- Kč 15. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů - není realizováno 16. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola je partnerem projektu Rozvoj ICT kompetencí pedagogických pracovníků Olomouckého kraje pomocí e Learningu. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.13/ Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D. učitel školy pracuje jako metodik projektu 17. Údaje o realizaci a účasti v projektech ZŠ podala žádost o finanční podporu projektu v oblasti EVVO Svítí Slunce, svítí na ZŠ Želatovská. Projekt má 2 etapy: 1) Revitalizace části pozemku pro výuku Praktických činností Pěstitelství 2) Vybudování venkovní učebny EVVO Žádost nebyla schválena. 18. Spolupráce s dalšími subjekty - MŠ Kouřilkova výuka počítačových dovedností, keramika - MŠ Jasínkova výuka počítačových dovedností, keramika - MŠ Lešetín výuka počítačových dovedností, keramika - ZŠ J. Á. Komenského výukové programy pro dějepis - Pedagogicko psychologická poradna - DDM Atlas a Bios soutěže, výukové programy - ORNIS výukové programy - Policie ČR přednášky, preventivní akce - Městská policie přednášky, preventivní akce - ČČK výukové preventivní akce - SK Přerov sportovní aktivity - HC Zubr Přerov - SPŠ spolupráce s rodiči - PdF UP Olomouc, SPGŠ praxe studentů

15 - OSDOD Magistrátu města Přerova přednášky - ZO ČMOS PŠ při ZŠ Přerov, Želatovská Přílohy 1. Protokol č. j. 871/2009/D o kontrole placení pojistného VZP Přerov 2. Protokol č. 327/09 o kontrole nemocenského pojištění OSSZ Přerov

1. Základní údaje o škole:

1. Základní údaje o škole: 3 1. Základní údaje o škole: Základní údaje: Název školy: Základní škola Přerov, Želatovská 8 Adresa školy: Želatovská 8, 750 00 Přerov Název zřizovatele: Statutární město Přerov IČO školy: 49558862 IZO

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola Přerov, Želatovská 8

Základní škola Přerov, Želatovská 8 Základní škola Přerov, Želatovská 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2007/2008 Zpracoval: Mgr. František Žůrek ředitel školy Základní škola Přerov, Želatovská 8, 750 02 Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Přerov, Želatovská 8

Základní škola Přerov, Želatovská 8 Základní škola Přerov, Želatovská 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D., ředitel školy Tato Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Přerov, Želatovská 8

Základní škola Přerov, Želatovská 8 Základní škola Přerov, Želatovská 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. ředitel školy Tato Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Přerov, Želatovská 8

Základní škola Přerov, Želatovská 8 Základní škola Přerov, Želatovská 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. ředitel školy Tato Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov-Předmostí, Hranická 14 Se sídlem: Přerov II Předmostí, Hranická 14, PSČ 751 24 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Více

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školy V Dobříši dne Výroční zpráva za rok 2013/2014 2. základní

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2009/2010 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 515 531

Více

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Staroboleslavská brána - prohlídka září I.A Volfová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.A Dlouhá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.B Šplíchalová

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

zpracovala Mgr.Karla Stiborková, ředitelka školy

zpracovala Mgr.Karla Stiborková, ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okr.nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2006/2007 zpracovala Mgr.Karla Stiborková, ředitelka školy

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 V Kraslicích dne 4. 10. 2002 Ve školním roce 2001/02 bylo v naší škole otevřeno 25 tříd, do kterých bylo zapsáno 554 žáků na začátku školního roku

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Zpravodaj pro školní rok 2014/2015

Zpravodaj pro školní rok 2014/2015 Zpravodaj pro školní rok 2014/2015 Základní škola Přelouč Masarykovo nám. 45 1 Vážení rodiče, v 21. čísle našeho Zpravodaje najdete všechny důležité informace týkající se školního roku 2014/2015. Další

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011 Základní škola Zeleneč Školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 Základní škola Zeleneč, okr. Praha - východ Kasalova 454,

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25

Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 č.j.: 917/2007/Řed V Přerově 12.9.2007 Zpracoval: Mgr. Jan Pavlas, ředitel 2 Základní údaje o zařízení Název Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova

Více