Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace. Pláňavy 550, Halenkovice 2. Zřizovatel, adresa zřizovatele. Obec Halenkovice, Pláňavy 76, Halenkovice 3. Právní forma školy ( právní subjekt od kdy, organizační složka obce) Příspěvková organizace od , IČO Jméno ředitele školy, u právního subjektu statutární orgán. Mgr. Vojtěch Tělupil, tel Kontakt na zařízení (tel., fax,, ), jméno pracovníka pro informace. Hana Huťková, tel , e mail / 6. Datum zřízení (založení) školy, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace v síti, identifikační číslo ředitelství v síti škol , aktualizace v síti , IZO Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity. Základní škola 240 žáků IZO Mateřská škola 64 dětí IZO Školní družina 50 žáků IZO Školní jídelna IZO Školní jídelna - výdejna IZO Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2011/2012 Počet tříd /skupin/ Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu/ Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj/ Počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň ,27 16,3 2. stupeň ,5 6,55 10,1 Školní družina ,69 30 Školní klub* Mateřská škola ,38 14,38 Školní jídelna x 173 x 3,5 x jiné x x x x x

2 9. Rada školy zřízena : ANO Datum zřízení : Počet členů : 6 Počet jednání : Seznam školních nebo občanských sdružení při škole (sdružení rodičů, nadační fond, sportovní klub apod.). SRPŚ ŠSK Vzdělávací programy školy vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2011/12 v ročnících počet žáků Národní škola x x x Obecná škola x x x Základní škola x x x Jiné * Veselá škola Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání. Ne 2.Nabídka volitelných a nepovinných předmětů. Volitelné : Vedení domácnosti, Ruční práce a šití, Technické kreslení, Informatika, Využití digitálních technologií, Svět práce. Nepovinné předměty : Náboženství 3.Kurzy k doplnění základního vzdělání, počet účastníků kurzu, počet úspěšných absolventů. NE 4.Mezinárodní spolupráce a programy. Pokračování družby se školou a školkou v Kreische v Německu. Delegace rodičů a dětí z Halenkovic navštívila ve dnech Kreischu a zúčastnila se oslav k 20. výročí připojení některých částí k městu. Předala dárky pro děti v MŠ v hodnotě 8 000,- Kč a zapojila se do připraveného programu pro děti i dospělé, který se všem velmi líbil a již se společně těšíme na další společné akce v Halenkovicích. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci Externí pracovníci 0 0 2

3 3 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012: (u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A) Ped. pracovníci - poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1 Ředitel 1 VŠ, uč ročníku 33 2 Zástupce ředitele 1 VŠ, M,OV 32 3 Vedoucí učitelka MŠ 1 SŠ,uč. MŠ 31 4 Učitel 1 VŠ, uč ročníku 13 5 Učitelka 1 VŠ, uč ročníku 33 6 Učitelka 1 VŠ, uč ročníku 27 7 Učitelka 1 VŠ, uč ročníku 13 8 Učitel 1 VŠ, uč ročníku 16 9 Učitelka 1 VŠ, Jč, Vv Učitel 1 VŠ Př, Pv 6 11 Učitelka 1 VŠ, M, Ch 13 Roků ped. praxe 12 Učitel 1 VŠ, Tv.,Z Učitelka 0.55 VŠ Jč, Dě 2 14 Učitelka MŚ 1 SŠ, uč. MŠ 2 15 Učitelka MŠ 1 SŠ, uč. MŠ Učitelka MŠ 1 SŠ, uč. MŠ Učitelka MŠ 1 SŠ, uč. MŠ 2 18 Vychovatelka, učitelka 0,69/0,45 SŠ,vychovatelka 2 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje : Věkový průměr pracovníků: 45,2 roků. Odchody pedagogických pracovníků: 0 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : v % Požadovaný stupeň vzdělání : 83,3 Aprobovanost výuky : 79,4 Komentář k dané problematice. Chybí aprobace : JA, Hv, Rv, Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 9 8,88 Externí pracovníci 0 0 3

4 4 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012: Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo funkce 1 Školník, topič 1,5 Vyučen, klempíř 2 Uklizečka 0,97 Základní 3 Uklizečka 0,88 Vyučena, plastikářka 4 Uklizečka 0,53 Vyučena, koželužský chemik 5 Ved. ŚJ, účetní 1 SŠ obchodně technická 6 Kuchařka 1 Vyučena v oboru 7 Kuchařka 1 Vyučena v oboru 8 Kuchařka 1 Vyučena v oboru 9 Uklizečka 1 Základní Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy : Výčet studií, kurzů, seminářů apod., kterých se pracovníci zúčastnili, počet účastníků. DVPP je velmi významnou oblastí, do které škola vkládá určitý objem finančních prostředků z kapitoly ONIV. Oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků není finančně nijak limitována, ale objem financí nedokáže pokrýt požadavky a je naprosto nedostačující. Semináře pro učitele. : 5/7 /seminářů/, učitelky MŠ Semináře pro účetní a vedoucí ŠJ, kuchařky: 4/2 Finanční náklady na DVPP pedagogických pracovníků: 3 570,- Kč. Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků: 2 140,- Kč. Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2011/2012: Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupí do třídy 2010 o odklad 1. třídy 2011 tříd 2012 o odklad 1. třídy

5 5 Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2011/2012: Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1.stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem V průběhu škol. roku se z různých rodinných důvodů odhlásilo ze školy 9 žáků. Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2011/2012: Gymnázium SOŠ SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté vč.konzervatoří přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí Žáci měli možnost navštěvovat přípravku k přijímacímu řízení, kde s vyučujícími M a Jč procvičovali problémové úlohy. Hodnocení výsledků výchovného působení : Problematika výchovného poradenství na škole. Problematika volby povolání se nevyučuje jako samostatný předmět, ale je výchovným poradcem rozvržena do řady vyuč. předmětů. Školu navštěvovali náboroví pracovníci, na třídních schůzkách byli o problematice informováni rodiče, pomoc při výběru povolání poskytl i Úřad práce ve Zlíně, který žáci, v doprovodu výchovného poradce, navštívili. Žáci při svém rozhodování využívají programu na počítačích nebo internet web kde najdou podrobné informace o přijímacím řízení a termíny otevřených dveří na jednotlivých školách. Nadále byla zajišťována úzká spolupráce výchovného poradce s třídním učitelem a vyučujícími integrovaných žáků. Zlepšila se i spolupráce se školským poradenským zařízením PPP Zlín. Škola dále pokračovala v péči o žáky s diagnostikovanými poruchami učení individuální plány, návštěva dyslektického kroužku.. 5

6 6 Výsledky prevence sociálně patologických jevů. Se začátkem školního roku 2011/2012 byl preventistou ve spolupráci s vedením školy zpracován program prevence na školní rok, který byl z větší části realizován a naplněn a ve kterém jsme se snažili: o vést žáky k naplňování zásad zdravého životního stylu o veškeré výchovné a vzdělávací aktivity směřovat k výchově ke zdraví a k životu bez návykových látek o vést žáky k vzájemné toleranci a úctě o vštěpovat žákům zásady odmítání projevů rasismu a xenofobie o vést žáky k odpovědnosti za svoje chování a jednání o formovat u žáků pozitivní postoj k životu o včas diagnostikovat případné soc.-patologické problémy mezi žáky Co se nám dařilo? o informovat žáky o zásadách zdravého životního stylu a prevenci patologických jevů o propojovat preventivní program s výukou o vzbuzovat u žáků zájem o problematiku prevence o nabízet žákům kroužky, které umožňují smysluplné využití volného času i mimo dobu školního vyučování viz. Soutěže a přehlídky Co nám dělalo potíže? o zlepšit vztahy mezi žáky v některých třídách o projevy intolerance a nekamarádského chování o kouření o ničení školního majetku a agresivita o záškoláctví o posmívání, zesměšňování, vulgarita Pochvaly a ocenění (Uvede se počet žáků, kdo udělil, důvod.). 42 žáků obdrželo knižní odměnu za prospěch, reprezentaci školy, sběrovou činnost hrazeno z finančních prostředků SRPŠ. 1 žák věcné dary nejlepší žákyně školy ceny věnovali starostové obce Halenkovice a Spytihněv. 10 žáků pochvalu třídního učitele panel cti Napomenutí a důtky ( Uvede se počet žáků, typ opatření, kdo udělil, důvod) Napomenutí třídního učitele 4 žáci - neplnění školních povinností. Důtka třídního učitele 5 žáků - neplnění školních povinností a vulgární chování. Důtka ředitele školy 4 žáci neplnění školních povinností, vážné prohřešky proti školnímu řádu. Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé neuspokojivé 0 0 6

7 7 Neomluvené hodiny za školní rok 2011/2012 Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí pololetí 0 0 za školní rok 0 0 Údaje o integrovaných žácích : Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2011/2012 Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení 3.,5. 2 Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2011/2012: Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy:. téma třída lektor plán hodnocení (počet žáků) Enviromentální program 1-9 třídní učitel průb. žáci celé škola Dopravní výchova - školní kolo 5-8 Sattková duben 62 žáků Dopravní výchova - okrskové 5-9 Sattková duben 6 žáků kolo Průkaz cyklisty 4 Tělupilová průb. 20 žáků Zdravé zuby 1-5 třídní učitel září - březen žáci 1. stupně Plavecký výcvik 1-3 třídní učitel únor - duben 54 žáků Základy etiky a právní výchovy 6-9 třídní učitel průb. žáci 2.stupně Výchova ke zdravému živ. stylu 1-5 třídní učitel průb. žáci 1.stupně Zdravotní kurz 7-8 Tělupilová, květen - červen 40 žáků Palúch Exkurze Osvětim 8-9 Němečková červen 30 žáků Školní divadlo 8 Dundálková říjen - květen 21 žáků Zlínský vorvaň 4-9 Lízal listopad 45 žáků Literární soutěž - Hledání 6-9 Ambrožová listopad žáci 2. stupně Vv - Požární ochrana očima dětí 5-7 Ambrožová duben 6 žáků T aneční 8-9 Juřenová listopad - únor 20 žáků Pěvecká soutěž 3 Sattková květen 1 žák Olympiáda v českém jazyce 6-9 Ambrožová leden 12 žáků Matematický klokan 6-9 Idesová březen 105 žáků 7

8 Pythagoriáda 6-7 Idesová prosinec, leden 10 žáků Zeměpisná olympiáda 6-9 Lízal březen 3 žáci 8 Lehkoatlet. miniolympiáda ŠD Skýpalová září 22 žáků Drakiáda ŠD Skýpalová listopad 23 žáků DOREMI - pěvecká soutěž ŠD Skýpalová březen 16 žáků Sběr odpadových surovin 1-9 Veselý říjen, duben žáci celé školy Obuvnické muzeum 5 Veselý duben 14 žáků Cvičný požární poplach 1-9 Palúch duben žáci celé školy Exkurze - Muzeum nafty 9 Palúch květen 15 žáků Exkurze - Moravská Sahara 9 Palúch květen 15 žáků Exkurze - Flora Olomouc 6 Palúch červen 12 žáků Exkurze - ZOO Lešná 7 Palúch květen 19 žáků Diskotéky pro žáky 5-9 člen SRPŠ únor 85 žáků Výlet do pohádky 1-9 člen SRPŠ květen žáci celé školy Dětský karneval I. 1-5 člen SRPŠ únor žáci 1. stupně Dětský karneval II. 6-9 člen ŠRPŠ únor žáci 2. stupně Divadelní festival Napajedla 1-4 třídní učitel listopad 73 žáků Školní turnaj - přehazovaná 6-9 Lízal prosinec 30 žáků dívky Vánoční turnaj ve florbale 6-9 Lízal, prosinec 35 žáků Den matek ŠD Skýpalová Veselý květen 21 žáků Poznej a chraň - přírod. 7 Palúch březen 3 žáci soutěž Úřad práce ve Zlíně 9 Veselý říjen 21 žáků Školní vlastivědné výlety 1-9 třídní učitel květen, červen žáci celé školy Kosmetické minimum 9 Huťková červen 11 žáků Pravidla slušného chování 6, 7 Huťková červen 16 žáků Ukázky stolování 8 Palúch červen 19 žáků Pouťový běh 1-5 Veselý duben žáci 1. stupně Beseda s Policií ČR 2, 8 Palúch listopad 40 žáků Preventivní program RODINA 1-5 Palúch leden žáci 1. stupně Mladý zdravotník 9 Tělupilová duben 6 žáků Dějepisná olympiáda 9 Němečková listopad 21 žáků Den Salvator 8-9 Palúch, duben 36 žáků Drakiáda 1-5 třídní Lízal učitelé říjen 60 dětí Přírodovědný klokan 8-9 Palúch říjen 39 dětí Vv soutěž - Pohádková 1-4 třídní učitel listopad 73 žáků skládanka Den otevřených laboratoří 9 Idesová prosinec 10 žáků Vánoční besídka 1 Grebíková prosinec 19 žáků Vánoční besídka 4 Tělupilová listopad 15 žáků Projekty Pravěk a Velká 4 Tělupilová březen, duben 18 žáků Morava Exkurze - Muzeum Olomouc 4 Tělupilová duben 18 žáků Fotografická soutěž 4 Tělupilová květen 18 žáků Vv soutěž - Putování bratří 2-4 Barcuchová, T ělupilová duben 37 žáků Soutěž ve spelingu Zlín 4 Tělupilová květen 2 žáci Soutěž Mini First Certificate 9 Huťková březen 3 žáci Zlín Pěvecká a recitační třídní 4 T ělupilová duben, květen 18 žáků soutěž Vv projekt - V mořských 1 Grebíková leden, únor 18 žáků hlubinách Exkurze - Dukovany, Dalešice 7-9 Lízal duben 40 žáků Trnavský vrch 6-9 Lízal říjen 10 žáků Turnaj - vybíjená 3-6 Lízal únor 40 žáků Halová kopaná 6-9 Lízal únor 12 žáků Malá kopaná 6-9 Lízal duben 12 žáků Recitační soutěž - školní kolo 4-9 Ambrožová únor 13 žáků Recitační soutěž - okrskové kolo 4, 6 Ambrožová březen 4 žáci Recitační soutěž - okresní kolo 6 Ambrožová březen 1 žák Literární soutěž - Mládí kraje 6, 9 Ambrožová březen 4 žáci 8

9 9 Výtvarné projekty, happeningy 8-9 Ambrožová březen, duben 36 žáků Divadlo - zájezd 5-8 Ambrožová červen 48 žáků Gymnastika 2-8 Huťková průb. 26 žáků Rozsvěcování vánočního stromu 5-9 Huťková prosinec 6 žáků Charitativní sbírka - Chrpa 1-5 Barcuchová průb. žáci 1. stupně Sběr plastových víček - sbírka 1-5 Barcuchová průb. žáci 1. stupně Fond Sidus - sbírka 1-5 Barcuchová průb. žáci 1. stupně Valentýnská pošta 2 Barcuchová únor 19 žáků Barevný týden 6 Idesová prosinec žáci 2. stupně Plavecká soutěž O stříbrný 3 Sattková červen 6 žáků věnec O nejlepšího skokana ŠD Skýpalová září 19 žáků Halloween ŠD Skýpalová říjen 22 žáků Pexesový maraton ŠD Skýpalová listopad 16 žáků Certovské hrátky ŠD Skýpalová prosinec 20 žáků Vánoční dílničky ŠD Skýpalová prosinec 24 žáků Sněhulákový den ŠD Skýpalová únor 17 žáků Puzzleriáda ŠD Skýpalová únor 19 žáků Hrátky s pohádkami ŠD Skýpalová březen 22 žáků Kdo si hraje nezlobí deskové ŠD Skýpalová duben 20 žáků hry Návštěva u hasičů ŠD Skýpalová květen 23 žáků Den dětí ŠD Skýpalová červen 24 žáků Partyzánský samopal 9 Veselý říjen 4 žáci Beseda s Policií ČR 5-6 Veselý listopad 25 žáků Exkurze - SŠ a SOU Otrokovice 9 Veselý listopad 21 žáků Turnaj ve vybíjené - Žlutava 5 Veselý květen 12 žáků Údaje o významných mimoškolních aktivitách Významné mimoškolní aktivity pedagogů: vedení kroužků, aj. o o o o sportovní gymnastika, florbal dyslektický pomoc folklórnímu kroužku Pláňata logopedický Pedagogové pracují v těchto občanských aktivitách: sbor pro občanské záležitosti příprava vystoupení k vítání občánků, setkání důchodců kulturní komise obce příprava různých kulturních akcí v redakční radě obecního zpravodaje ČČK vedení kurzu pro žáky ČZS Významné mimoškolní aktivity žáků: Účast ve sběru druhotných surovin - 24 t zakoupeny školní potřeby pro žáky. Otrokovická florbalová starší žáci 1. místo. Nácvik divadelní hry Čučudejské pohádky pro veřejnost. Nácvik předtančení na Rodičovský ples. 9

10 Účinkování na stanovištích při tradiční akci Výlet do pohádky. 10 Spolupráce školy a dalších subjektů: TJ Halenkovice, Biatlon klub Halenkovice, ČČK, SDH, Modeláři, Sportovní komise při OÚ drakiáda, SRPŠ - Výlet do pohádky, ZUŠ Napajedla detašované pracoviště, obor hudební a výtvarný Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2011/2012 neprováděla ČŠI na naší škole kontrolu. Hospodaření za kalendářní rok 2011: Část A : Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu : Poskytnuto k Vyčerpáno k Neinvestiční dotace ,60,- Kč ,- Kč v tom Průměrné náklady na vzdělávání ,60,- Kč ,60,-Kč v tom a/ platy b/ OON ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč c/ ostatní (pojistné, FKSP,ONIV) ,- Kč ,- Kč d) NIV ostatní záloha na projekt -EU ,60 Kč nevyčerpáno /čerpání / Dotace z kraje celkem ,60,-Kč ,60,- Kč Část B: Finanční vypořádání dotací z obce a jiných příjmů: Příjmy za rok ,10,- Kč A/ Obec Halenkovice B/ Stravné C/ Úroky D/ Pronájem tělocvičny E/ Úplata na předškolní vzdělávání F/ Použití fondu odměn G/ Jiné ostat. výnosy H/ Finanční dar (Děti- kultura- sport) CH/ Dary ,- Kč ,- Kč ,28,- Kč ,- Kč ,- Kč 1 493,-Kč ,-Kč ,- Kč ,91- Kč Výdaje za rok ,50,- Kč Spotřební materiál ,04,-Kč z toho Čistící prostředky ,44 Materiál na opravy ,- Kancelářské potřeby ,60 Knihy časopisy ,- Zdravotní materiál 3 050,- 10

11 Ostatní materiál ,30 Materiál pro výuku ,40 DDHM ,- Drobný majetek ,30 PHM 1 180,- Energie ,50,- Kč z toho Elektrická energie ,- Plyn ,53,- Voda ,- Cestovné 3 068,- Kč Služby ,33,-Kč z toho Telefon ,35,- Poštovné 3 019,- Odpady ,- Školení Revize ,58 Licence účetního programu, počítač. tř ,- Praní, střežení ,40,- Poplatky bankovní 4 379,- Nájem bazénu + plav. MŠ ,- Zpracování mezd ,- Pořízení DDNM 0,- Ostatní daně a poplatky Poradenství Drobný majetek 596, , ,- 11 Pojištění Odpisy Spotřeba potravin Mzdy HOČ Údržba Zdrav. znevýh. Zůstatek k ,- Kč ,- Kč ,78,-Kč ,- Kč ,- Kč 9 491,- Kč ,60,- Kč Po schválení zastupitelstvem obce byl zisk převeden do fondu rezervního ,60,- Kč 11

12 12 Závěr výroční zprávy Činnost základní i mateřské školy vycházela z celoročního plánu práce a většina úkolů byla splněna. Důležitým úkolem bylo zahájení výuky podle vlastního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Veselá škola a to ve všech ročnících. Škola podala úspěšný projekt, operační program Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ. Projekt byl zahájen a bude dokončen Rozpočet projektu ,- Kč a finanční prostředky poskytl Evropský sociální fond Projekt je zaměřen na klíčovou aktivitu III/2: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT zahrnuje vytvoření digitálních učebních materiálů pro vybranou vzdělávací oblast, jejich pilotáž a ověření. Celkem bude vytvořeno a proplaceno 420 ks učebních materiálů. Vítězem výběrového řízení se stala firma Image CZ s. r.o. Zlín, která v rámci projektu dodala a zprovoznila 5 ks interaktivních dataprojektorů, vytvořila k nim přípojná místa a ozvučení, zabudovala 7 ks keramických tabulí, 15 ks počítačů Tenký klient, PC server, tiskárnu a kopírku. Do projektu je zapojeno 11 učitelů, kteří byli vybaveni notebooky, které budou používat při výuce i při tvorbě výukových materiálů. Grant z nadace Děti kultura sport v hodnotě ,- Kč / nákup nábytku do třídy/ získala mateřská škola. Na vyhodnocení žádosti o finanční podporu na grantový projekt : Poznáváním tradičního regionálního zemědělství a výroby k udržitelnému rozvoji, který je zaměřen na spolupráci škol Zlínského kraje v celkové výši ,- Kč teprve čekáme. Budou vybudovány čtyři učebny v přírodě /rekonstrukce školních zahrad/: Halenkovice, Strání, Morkovice a Hutisko Solanec. Rozhodnutí padne na podzim roku V termínu od do se uskutečnila celoplošná generálka ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. tříd, kterou realizovala Česká školní inspekce v rámci projektu NIQES. Žáci řešili testy z matematiky, jazyka českého a angličtiny. Každý test začínal několika úlohami základní úrovně. Podle toho, jak v nich žák uspěl, se zbytek testu naplnil opět úlohami základní úrovně nebo úlohami vyšší úrovně. Za každou správně vyřešenou úlohu žák získal jeden bod (za chybně vyřešenou nebo vynechanou úlohu nic nezískal ani neztratil). Testování bylo vyhodnoceno a každý žák si své výsledky a porovnání s ostatními spolužáky ve třídě i na celorepublikové úrovni našel v tabulkách a grafech. Cílem testování bylo ověření minimální úrovně dovedností a vědomostí žáků a výsledky jsou velmi dobře využitelné jak pro žáka a jeho rodiče, tak pro učitele a další dohledové orgány. Další generálka proběhne v roce 2013 a ostrý provoz celého elektronického testovacího systému bude spuštěn pro žáky 5. a 9. ročníků v roce V průběhu celého školního roku žáci získávali potřebné znalosti a dovednosti o vztazích člověka k přírodě a k životnímu prostředí a to v rámci environmentální výchovy. Její prvky se uplatňovaly v mnoha předmětech. Žáci se seznamovali s ekologickou osvětou a podíleli se na sběru starého papíru, 12

13 13 využití odpadového materiálu, třídili odpad, snažili se šetřit elektrickou energií, vodou, papírem, pečovali o životní prostředí kolem sebe. V rámci zdravé výživy škola zajišťovala nabídku dotovaného školního mléka a žáci I. stupně dostávali 2x měsíčně zdarma ovoce nebo zeleninu. Škola se zapojila do charitativních sbírek na pomoc Centru přípravy koní pro hiporehabilitaci CPK CHRPA i do sbírky na pomoc nemocným dětem Fond Sidus a sbírala vršky od PET lahví pro nemocnou Klárinku. Různými vyučovacími předměty se prolínaly i prvky dopravní výchovy. Žáci 4. třídy se zúčastnili již tradiční akce s názvem Dětská policie spolu s policií ČR dohlíželi na dodržování pravidel silničního provozu, měli možnost podívat se do služebního vozidla, seznámit se s mobilním radarem na měření rychlosti. Spolu se žáky 3. třídy navštěvovali dopravní hřiště v Otrokovicích a snažili se získat průkaz cyklisty. Po celý školní rok probíhala na nástěnce v budově I. stupně dopravní soutěž, která byla obměňována v týdenních intervalech. Nejúspěšnější žáci byli odměněni. Velmi úspěšní byli žáci v soutěži mladých cyklistů v okrskovém kole v Napajedlích starší se umístili na 2. místě a mladší na 4. místě. Svoji sportovní zdatnost si žáci 1. stupně prověřili v přespolním Pouťovém běhu, kterého se zúčastnila i družstva z okolních škol. Vítězové obdrželi věcné ceny, diplomy a všichni závodnici se mohli zdarma vozit na pouťových atrakcích. V dalších ročnících budou školy soutěžit o putovní pohár. Žáci se zapojili do těchto třídních projektů : Foto jarní rostliny, živočichové vítězné fotografie byly zveřejněny v kabelové televizi Plasty Starověk a středověk V mořských hlubinách Správná výživa Tradice a zvyky Zvětšená fotografie stálá expozice ve škole Moje budoucí povolání Zdravé zuby Dopis s kamarádem v angličtině Také školní družina pokračovala ve výuce podle svého vzdělávacího programu Správný kluk a správná holka. V průběhu roku připravovala pro děti řadu soutěží: atletickou miniolympiádu, turnaj v šipkách, atletický čtyřboj, drakiádu, vycházky do okolí s opékáním špekáčků, pěveckou soutěž Doremi, dárky, přáníčka pro budoucí prvňáčky i zaměstnance školy, zasílala práce do výtvarných soutěží. Od září 2009 mateřská škola vychází ze Školního vzdělávacího programu s názvem Svět je velká skládačka. 13

14 14 Cílem tohoto vzdělávacího programu je vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený osobnostní rozvoj, spokojený život a úspěšné vzdělávání každého dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami a možnostmi. Průběžně jsme vyhodnocovaly soulad s RVP PV. Třídy si aktuálně zpracovaly své třídní vzdělávací programy, které byly vypracovány specificky tak, aby respektovaly individuální a věkové zvláštnosti dětí. Vzdělávací nabídka byla rozmanitá, vedla děti k osvojování poznatků, dovedností, hodnot a postojů. Součástí výchovně vzdělávací nabídky školy byly nadstandartní aktivity : kroužky logopedie, kurz překonávání grafomotorických obtíží, kroužek seznamování se s cizím jazykem angličtinou. Předškolní děti se zúčastnily Předplaveckého kurzu v Uherském Hradišti a školy v přírodě v hotelu Galík ve Velkých Karlovicích. Předškolní vzdělávání je proces dlouhodobý, výsledky u dětí různorodé. Děti si podle svých možností osvojovaly základy klíčových kompetencí, které jsou zakotveny v RVP PV. Spolupráci s rodiči má škola na dobré úrovni. Nejvíce se nám osvědčují pravidelné denní kontakty s rodiči při příchodu a odchodu dětí. Většina rodičů se svými kmenovými učitelkami hovoří, sdělují si navzájem své poznatky o dítěti o jeho pokrocích, potřebách nebo zvláštnostech. Škola organizuje tradičně společné akce, které si získaly oblibu mezi rodiči. K nejvýznamnějším patří: podzimní tvořivé dílničky s rodiči, uzavírání podzimní přírody, rozsvěcování vánočního stromu v obci, besídky pro rodiče, dny otevřených dveří v MŠ, rozloučení s předškoláky. Poděkování patří zřizovateli, za pravidelné zasílání finančních prostředků a za možnost využít odpisů k rekonstrukci nebo ke zlepšení vybavení školy /plynofikace budovy Staré školy ,- Kč, osazení radiátorů v budově Nové školy termohlavicemi ,-Kč, vybudování keramické dílny ,- Kč. Děkuji také SRPŠ za organizování akcí a získávání prostředků na nákup školních potřeb, které žáci dostávají zdarma a na vybavení učeben. Děkuji všem rodičům a bývalým žákům, kteří věnují svůj volný čas dětem a zdarma vedou kroužky, ale i všem ochotným zaměstnancům školy, kteří vykonávají činnosti nad rámec svých povinností. Datum zpracování zprávy : Datum projednání v pedagogické radě: Datum projednání a schválení v radě školy: Podpis ředitele a razítko školy : 14

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2006/2007. Počet žáků na třídu /skupinu

8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2006/2007. Počet žáků na třídu /skupinu I. Základní údaje o škole 1. Název školy: 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková organizace

Více

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva školy

Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva školy 2010 2011 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka MŠ Napajedla Obsah : 1. Základní údaje o mateřské škole

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1 1. Název školy: Základní škola Napajedla, Komenského 298, okres Zlín 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková

Více

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Základní údaje o škole II. Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Starý Hrozenkov 233, 687 74 Čj: ZŠ a MŠ 71/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola Zlín, Křiby 4788 Tel./Fax. 577 142 075 PSČ 760 05 E-mail: zskriby@zlinedu.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2004/2005 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 (zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah: Výroční zpráva základní školy... str. 3 17 Základní údaje Vzdělávací

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní školy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více