Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace. Pláňavy 550, Halenkovice 2. Zřizovatel, adresa zřizovatele. Obec Halenkovice, Pláňavy 76, Halenkovice 3. Právní forma školy ( právní subjekt od kdy, organizační složka obce) Příspěvková organizace od , IČO Jméno ředitele školy, u právního subjektu statutární orgán. Mgr. Vojtěch Tělupil, tel Kontakt na zařízení (tel., fax,, ), jméno pracovníka pro informace. Hana Huťková, tel , e mail / 6. Datum zřízení (založení) školy, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace v síti, identifikační číslo ředitelství v síti škol , aktualizace v síti , IZO Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity. Základní škola 240 žáků IZO Mateřská škola 64 dětí IZO Školní družina 50 žáků IZO Školní jídelna IZO Školní jídelna - výdejna IZO Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2011/2012 Počet tříd /skupin/ Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu/ Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj/ Počet žáků na ped.úvazek 1. stupeň ,27 16,3 2. stupeň ,5 6,55 10,1 Školní družina ,69 30 Školní klub* Mateřská škola ,38 14,38 Školní jídelna x 173 x 3,5 x jiné x x x x x

2 9. Rada školy zřízena : ANO Datum zřízení : Počet členů : 6 Počet jednání : Seznam školních nebo občanských sdružení při škole (sdružení rodičů, nadační fond, sportovní klub apod.). SRPŚ ŠSK Vzdělávací programy školy vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2011/12 v ročnících počet žáků Národní škola x x x Obecná škola x x x Základní škola x x x Jiné * Veselá škola Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání. Ne 2.Nabídka volitelných a nepovinných předmětů. Volitelné : Vedení domácnosti, Ruční práce a šití, Technické kreslení, Informatika, Využití digitálních technologií, Svět práce. Nepovinné předměty : Náboženství 3.Kurzy k doplnění základního vzdělání, počet účastníků kurzu, počet úspěšných absolventů. NE 4.Mezinárodní spolupráce a programy. Pokračování družby se školou a školkou v Kreische v Německu. Delegace rodičů a dětí z Halenkovic navštívila ve dnech Kreischu a zúčastnila se oslav k 20. výročí připojení některých částí k městu. Předala dárky pro děti v MŠ v hodnotě 8 000,- Kč a zapojila se do připraveného programu pro děti i dospělé, který se všem velmi líbil a již se společně těšíme na další společné akce v Halenkovicích. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci Externí pracovníci 0 0 2

3 3 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012: (u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A) Ped. pracovníci - poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1 Ředitel 1 VŠ, uč ročníku 33 2 Zástupce ředitele 1 VŠ, M,OV 32 3 Vedoucí učitelka MŠ 1 SŠ,uč. MŠ 31 4 Učitel 1 VŠ, uč ročníku 13 5 Učitelka 1 VŠ, uč ročníku 33 6 Učitelka 1 VŠ, uč ročníku 27 7 Učitelka 1 VŠ, uč ročníku 13 8 Učitel 1 VŠ, uč ročníku 16 9 Učitelka 1 VŠ, Jč, Vv Učitel 1 VŠ Př, Pv 6 11 Učitelka 1 VŠ, M, Ch 13 Roků ped. praxe 12 Učitel 1 VŠ, Tv.,Z Učitelka 0.55 VŠ Jč, Dě 2 14 Učitelka MŚ 1 SŠ, uč. MŠ 2 15 Učitelka MŠ 1 SŠ, uč. MŠ Učitelka MŠ 1 SŠ, uč. MŠ Učitelka MŠ 1 SŠ, uč. MŠ 2 18 Vychovatelka, učitelka 0,69/0,45 SŠ,vychovatelka 2 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje : Věkový průměr pracovníků: 45,2 roků. Odchody pedagogických pracovníků: 0 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : v % Požadovaný stupeň vzdělání : 83,3 Aprobovanost výuky : 79,4 Komentář k dané problematice. Chybí aprobace : JA, Hv, Rv, Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 9 8,88 Externí pracovníci 0 0 3

4 4 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012: Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo funkce 1 Školník, topič 1,5 Vyučen, klempíř 2 Uklizečka 0,97 Základní 3 Uklizečka 0,88 Vyučena, plastikářka 4 Uklizečka 0,53 Vyučena, koželužský chemik 5 Ved. ŚJ, účetní 1 SŠ obchodně technická 6 Kuchařka 1 Vyučena v oboru 7 Kuchařka 1 Vyučena v oboru 8 Kuchařka 1 Vyučena v oboru 9 Uklizečka 1 Základní Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy : Výčet studií, kurzů, seminářů apod., kterých se pracovníci zúčastnili, počet účastníků. DVPP je velmi významnou oblastí, do které škola vkládá určitý objem finančních prostředků z kapitoly ONIV. Oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků není finančně nijak limitována, ale objem financí nedokáže pokrýt požadavky a je naprosto nedostačující. Semináře pro učitele. : 5/7 /seminářů/, učitelky MŠ Semináře pro účetní a vedoucí ŠJ, kuchařky: 4/2 Finanční náklady na DVPP pedagogických pracovníků: 3 570,- Kč. Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků: 2 140,- Kč. Údaje o zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2011/2012: Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupí do třídy 2010 o odklad 1. třídy 2011 tříd 2012 o odklad 1. třídy

5 5 Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2011/2012: Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1.stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem V průběhu škol. roku se z různých rodinných důvodů odhlásilo ze školy 9 žáků. Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2011/2012: Gymnázium SOŠ SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté vč.konzervatoří přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí Žáci měli možnost navštěvovat přípravku k přijímacímu řízení, kde s vyučujícími M a Jč procvičovali problémové úlohy. Hodnocení výsledků výchovného působení : Problematika výchovného poradenství na škole. Problematika volby povolání se nevyučuje jako samostatný předmět, ale je výchovným poradcem rozvržena do řady vyuč. předmětů. Školu navštěvovali náboroví pracovníci, na třídních schůzkách byli o problematice informováni rodiče, pomoc při výběru povolání poskytl i Úřad práce ve Zlíně, který žáci, v doprovodu výchovného poradce, navštívili. Žáci při svém rozhodování využívají programu na počítačích nebo internet web kde najdou podrobné informace o přijímacím řízení a termíny otevřených dveří na jednotlivých školách. Nadále byla zajišťována úzká spolupráce výchovného poradce s třídním učitelem a vyučujícími integrovaných žáků. Zlepšila se i spolupráce se školským poradenským zařízením PPP Zlín. Škola dále pokračovala v péči o žáky s diagnostikovanými poruchami učení individuální plány, návštěva dyslektického kroužku.. 5

6 6 Výsledky prevence sociálně patologických jevů. Se začátkem školního roku 2011/2012 byl preventistou ve spolupráci s vedením školy zpracován program prevence na školní rok, který byl z větší části realizován a naplněn a ve kterém jsme se snažili: o vést žáky k naplňování zásad zdravého životního stylu o veškeré výchovné a vzdělávací aktivity směřovat k výchově ke zdraví a k životu bez návykových látek o vést žáky k vzájemné toleranci a úctě o vštěpovat žákům zásady odmítání projevů rasismu a xenofobie o vést žáky k odpovědnosti za svoje chování a jednání o formovat u žáků pozitivní postoj k životu o včas diagnostikovat případné soc.-patologické problémy mezi žáky Co se nám dařilo? o informovat žáky o zásadách zdravého životního stylu a prevenci patologických jevů o propojovat preventivní program s výukou o vzbuzovat u žáků zájem o problematiku prevence o nabízet žákům kroužky, které umožňují smysluplné využití volného času i mimo dobu školního vyučování viz. Soutěže a přehlídky Co nám dělalo potíže? o zlepšit vztahy mezi žáky v některých třídách o projevy intolerance a nekamarádského chování o kouření o ničení školního majetku a agresivita o záškoláctví o posmívání, zesměšňování, vulgarita Pochvaly a ocenění (Uvede se počet žáků, kdo udělil, důvod.). 42 žáků obdrželo knižní odměnu za prospěch, reprezentaci školy, sběrovou činnost hrazeno z finančních prostředků SRPŠ. 1 žák věcné dary nejlepší žákyně školy ceny věnovali starostové obce Halenkovice a Spytihněv. 10 žáků pochvalu třídního učitele panel cti Napomenutí a důtky ( Uvede se počet žáků, typ opatření, kdo udělil, důvod) Napomenutí třídního učitele 4 žáci - neplnění školních povinností. Důtka třídního učitele 5 žáků - neplnění školních povinností a vulgární chování. Důtka ředitele školy 4 žáci neplnění školních povinností, vážné prohřešky proti školnímu řádu. Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé neuspokojivé 0 0 6

7 7 Neomluvené hodiny za školní rok 2011/2012 Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí pololetí 0 0 za školní rok 0 0 Údaje o integrovaných žácích : Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2011/2012 Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 0 Zrakové postižení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 0 0 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení 3.,5. 2 Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2011/2012: Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy:. téma třída lektor plán hodnocení (počet žáků) Enviromentální program 1-9 třídní učitel průb. žáci celé škola Dopravní výchova - školní kolo 5-8 Sattková duben 62 žáků Dopravní výchova - okrskové 5-9 Sattková duben 6 žáků kolo Průkaz cyklisty 4 Tělupilová průb. 20 žáků Zdravé zuby 1-5 třídní učitel září - březen žáci 1. stupně Plavecký výcvik 1-3 třídní učitel únor - duben 54 žáků Základy etiky a právní výchovy 6-9 třídní učitel průb. žáci 2.stupně Výchova ke zdravému živ. stylu 1-5 třídní učitel průb. žáci 1.stupně Zdravotní kurz 7-8 Tělupilová, květen - červen 40 žáků Palúch Exkurze Osvětim 8-9 Němečková červen 30 žáků Školní divadlo 8 Dundálková říjen - květen 21 žáků Zlínský vorvaň 4-9 Lízal listopad 45 žáků Literární soutěž - Hledání 6-9 Ambrožová listopad žáci 2. stupně Vv - Požární ochrana očima dětí 5-7 Ambrožová duben 6 žáků T aneční 8-9 Juřenová listopad - únor 20 žáků Pěvecká soutěž 3 Sattková květen 1 žák Olympiáda v českém jazyce 6-9 Ambrožová leden 12 žáků Matematický klokan 6-9 Idesová březen 105 žáků 7

8 Pythagoriáda 6-7 Idesová prosinec, leden 10 žáků Zeměpisná olympiáda 6-9 Lízal březen 3 žáci 8 Lehkoatlet. miniolympiáda ŠD Skýpalová září 22 žáků Drakiáda ŠD Skýpalová listopad 23 žáků DOREMI - pěvecká soutěž ŠD Skýpalová březen 16 žáků Sběr odpadových surovin 1-9 Veselý říjen, duben žáci celé školy Obuvnické muzeum 5 Veselý duben 14 žáků Cvičný požární poplach 1-9 Palúch duben žáci celé školy Exkurze - Muzeum nafty 9 Palúch květen 15 žáků Exkurze - Moravská Sahara 9 Palúch květen 15 žáků Exkurze - Flora Olomouc 6 Palúch červen 12 žáků Exkurze - ZOO Lešná 7 Palúch květen 19 žáků Diskotéky pro žáky 5-9 člen SRPŠ únor 85 žáků Výlet do pohádky 1-9 člen SRPŠ květen žáci celé školy Dětský karneval I. 1-5 člen SRPŠ únor žáci 1. stupně Dětský karneval II. 6-9 člen ŠRPŠ únor žáci 2. stupně Divadelní festival Napajedla 1-4 třídní učitel listopad 73 žáků Školní turnaj - přehazovaná 6-9 Lízal prosinec 30 žáků dívky Vánoční turnaj ve florbale 6-9 Lízal, prosinec 35 žáků Den matek ŠD Skýpalová Veselý květen 21 žáků Poznej a chraň - přírod. 7 Palúch březen 3 žáci soutěž Úřad práce ve Zlíně 9 Veselý říjen 21 žáků Školní vlastivědné výlety 1-9 třídní učitel květen, červen žáci celé školy Kosmetické minimum 9 Huťková červen 11 žáků Pravidla slušného chování 6, 7 Huťková červen 16 žáků Ukázky stolování 8 Palúch červen 19 žáků Pouťový běh 1-5 Veselý duben žáci 1. stupně Beseda s Policií ČR 2, 8 Palúch listopad 40 žáků Preventivní program RODINA 1-5 Palúch leden žáci 1. stupně Mladý zdravotník 9 Tělupilová duben 6 žáků Dějepisná olympiáda 9 Němečková listopad 21 žáků Den Salvator 8-9 Palúch, duben 36 žáků Drakiáda 1-5 třídní Lízal učitelé říjen 60 dětí Přírodovědný klokan 8-9 Palúch říjen 39 dětí Vv soutěž - Pohádková 1-4 třídní učitel listopad 73 žáků skládanka Den otevřených laboratoří 9 Idesová prosinec 10 žáků Vánoční besídka 1 Grebíková prosinec 19 žáků Vánoční besídka 4 Tělupilová listopad 15 žáků Projekty Pravěk a Velká 4 Tělupilová březen, duben 18 žáků Morava Exkurze - Muzeum Olomouc 4 Tělupilová duben 18 žáků Fotografická soutěž 4 Tělupilová květen 18 žáků Vv soutěž - Putování bratří 2-4 Barcuchová, T ělupilová duben 37 žáků Soutěž ve spelingu Zlín 4 Tělupilová květen 2 žáci Soutěž Mini First Certificate 9 Huťková březen 3 žáci Zlín Pěvecká a recitační třídní 4 T ělupilová duben, květen 18 žáků soutěž Vv projekt - V mořských 1 Grebíková leden, únor 18 žáků hlubinách Exkurze - Dukovany, Dalešice 7-9 Lízal duben 40 žáků Trnavský vrch 6-9 Lízal říjen 10 žáků Turnaj - vybíjená 3-6 Lízal únor 40 žáků Halová kopaná 6-9 Lízal únor 12 žáků Malá kopaná 6-9 Lízal duben 12 žáků Recitační soutěž - školní kolo 4-9 Ambrožová únor 13 žáků Recitační soutěž - okrskové kolo 4, 6 Ambrožová březen 4 žáci Recitační soutěž - okresní kolo 6 Ambrožová březen 1 žák Literární soutěž - Mládí kraje 6, 9 Ambrožová březen 4 žáci 8

9 9 Výtvarné projekty, happeningy 8-9 Ambrožová březen, duben 36 žáků Divadlo - zájezd 5-8 Ambrožová červen 48 žáků Gymnastika 2-8 Huťková průb. 26 žáků Rozsvěcování vánočního stromu 5-9 Huťková prosinec 6 žáků Charitativní sbírka - Chrpa 1-5 Barcuchová průb. žáci 1. stupně Sběr plastových víček - sbírka 1-5 Barcuchová průb. žáci 1. stupně Fond Sidus - sbírka 1-5 Barcuchová průb. žáci 1. stupně Valentýnská pošta 2 Barcuchová únor 19 žáků Barevný týden 6 Idesová prosinec žáci 2. stupně Plavecká soutěž O stříbrný 3 Sattková červen 6 žáků věnec O nejlepšího skokana ŠD Skýpalová září 19 žáků Halloween ŠD Skýpalová říjen 22 žáků Pexesový maraton ŠD Skýpalová listopad 16 žáků Certovské hrátky ŠD Skýpalová prosinec 20 žáků Vánoční dílničky ŠD Skýpalová prosinec 24 žáků Sněhulákový den ŠD Skýpalová únor 17 žáků Puzzleriáda ŠD Skýpalová únor 19 žáků Hrátky s pohádkami ŠD Skýpalová březen 22 žáků Kdo si hraje nezlobí deskové ŠD Skýpalová duben 20 žáků hry Návštěva u hasičů ŠD Skýpalová květen 23 žáků Den dětí ŠD Skýpalová červen 24 žáků Partyzánský samopal 9 Veselý říjen 4 žáci Beseda s Policií ČR 5-6 Veselý listopad 25 žáků Exkurze - SŠ a SOU Otrokovice 9 Veselý listopad 21 žáků Turnaj ve vybíjené - Žlutava 5 Veselý květen 12 žáků Údaje o významných mimoškolních aktivitách Významné mimoškolní aktivity pedagogů: vedení kroužků, aj. o o o o sportovní gymnastika, florbal dyslektický pomoc folklórnímu kroužku Pláňata logopedický Pedagogové pracují v těchto občanských aktivitách: sbor pro občanské záležitosti příprava vystoupení k vítání občánků, setkání důchodců kulturní komise obce příprava různých kulturních akcí v redakční radě obecního zpravodaje ČČK vedení kurzu pro žáky ČZS Významné mimoškolní aktivity žáků: Účast ve sběru druhotných surovin - 24 t zakoupeny školní potřeby pro žáky. Otrokovická florbalová starší žáci 1. místo. Nácvik divadelní hry Čučudejské pohádky pro veřejnost. Nácvik předtančení na Rodičovský ples. 9

10 Účinkování na stanovištích při tradiční akci Výlet do pohádky. 10 Spolupráce školy a dalších subjektů: TJ Halenkovice, Biatlon klub Halenkovice, ČČK, SDH, Modeláři, Sportovní komise při OÚ drakiáda, SRPŠ - Výlet do pohádky, ZUŠ Napajedla detašované pracoviště, obor hudební a výtvarný Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2011/2012 neprováděla ČŠI na naší škole kontrolu. Hospodaření za kalendářní rok 2011: Část A : Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu : Poskytnuto k Vyčerpáno k Neinvestiční dotace ,60,- Kč ,- Kč v tom Průměrné náklady na vzdělávání ,60,- Kč ,60,-Kč v tom a/ platy b/ OON ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč c/ ostatní (pojistné, FKSP,ONIV) ,- Kč ,- Kč d) NIV ostatní záloha na projekt -EU ,60 Kč nevyčerpáno /čerpání / Dotace z kraje celkem ,60,-Kč ,60,- Kč Část B: Finanční vypořádání dotací z obce a jiných příjmů: Příjmy za rok ,10,- Kč A/ Obec Halenkovice B/ Stravné C/ Úroky D/ Pronájem tělocvičny E/ Úplata na předškolní vzdělávání F/ Použití fondu odměn G/ Jiné ostat. výnosy H/ Finanční dar (Děti- kultura- sport) CH/ Dary ,- Kč ,- Kč ,28,- Kč ,- Kč ,- Kč 1 493,-Kč ,-Kč ,- Kč ,91- Kč Výdaje za rok ,50,- Kč Spotřební materiál ,04,-Kč z toho Čistící prostředky ,44 Materiál na opravy ,- Kancelářské potřeby ,60 Knihy časopisy ,- Zdravotní materiál 3 050,- 10

11 Ostatní materiál ,30 Materiál pro výuku ,40 DDHM ,- Drobný majetek ,30 PHM 1 180,- Energie ,50,- Kč z toho Elektrická energie ,- Plyn ,53,- Voda ,- Cestovné 3 068,- Kč Služby ,33,-Kč z toho Telefon ,35,- Poštovné 3 019,- Odpady ,- Školení Revize ,58 Licence účetního programu, počítač. tř ,- Praní, střežení ,40,- Poplatky bankovní 4 379,- Nájem bazénu + plav. MŠ ,- Zpracování mezd ,- Pořízení DDNM 0,- Ostatní daně a poplatky Poradenství Drobný majetek 596, , ,- 11 Pojištění Odpisy Spotřeba potravin Mzdy HOČ Údržba Zdrav. znevýh. Zůstatek k ,- Kč ,- Kč ,78,-Kč ,- Kč ,- Kč 9 491,- Kč ,60,- Kč Po schválení zastupitelstvem obce byl zisk převeden do fondu rezervního ,60,- Kč 11

12 12 Závěr výroční zprávy Činnost základní i mateřské školy vycházela z celoročního plánu práce a většina úkolů byla splněna. Důležitým úkolem bylo zahájení výuky podle vlastního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Veselá škola a to ve všech ročnících. Škola podala úspěšný projekt, operační program Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ. Projekt byl zahájen a bude dokončen Rozpočet projektu ,- Kč a finanční prostředky poskytl Evropský sociální fond Projekt je zaměřen na klíčovou aktivitu III/2: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT zahrnuje vytvoření digitálních učebních materiálů pro vybranou vzdělávací oblast, jejich pilotáž a ověření. Celkem bude vytvořeno a proplaceno 420 ks učebních materiálů. Vítězem výběrového řízení se stala firma Image CZ s. r.o. Zlín, která v rámci projektu dodala a zprovoznila 5 ks interaktivních dataprojektorů, vytvořila k nim přípojná místa a ozvučení, zabudovala 7 ks keramických tabulí, 15 ks počítačů Tenký klient, PC server, tiskárnu a kopírku. Do projektu je zapojeno 11 učitelů, kteří byli vybaveni notebooky, které budou používat při výuce i při tvorbě výukových materiálů. Grant z nadace Děti kultura sport v hodnotě ,- Kč / nákup nábytku do třídy/ získala mateřská škola. Na vyhodnocení žádosti o finanční podporu na grantový projekt : Poznáváním tradičního regionálního zemědělství a výroby k udržitelnému rozvoji, který je zaměřen na spolupráci škol Zlínského kraje v celkové výši ,- Kč teprve čekáme. Budou vybudovány čtyři učebny v přírodě /rekonstrukce školních zahrad/: Halenkovice, Strání, Morkovice a Hutisko Solanec. Rozhodnutí padne na podzim roku V termínu od do se uskutečnila celoplošná generálka ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. tříd, kterou realizovala Česká školní inspekce v rámci projektu NIQES. Žáci řešili testy z matematiky, jazyka českého a angličtiny. Každý test začínal několika úlohami základní úrovně. Podle toho, jak v nich žák uspěl, se zbytek testu naplnil opět úlohami základní úrovně nebo úlohami vyšší úrovně. Za každou správně vyřešenou úlohu žák získal jeden bod (za chybně vyřešenou nebo vynechanou úlohu nic nezískal ani neztratil). Testování bylo vyhodnoceno a každý žák si své výsledky a porovnání s ostatními spolužáky ve třídě i na celorepublikové úrovni našel v tabulkách a grafech. Cílem testování bylo ověření minimální úrovně dovedností a vědomostí žáků a výsledky jsou velmi dobře využitelné jak pro žáka a jeho rodiče, tak pro učitele a další dohledové orgány. Další generálka proběhne v roce 2013 a ostrý provoz celého elektronického testovacího systému bude spuštěn pro žáky 5. a 9. ročníků v roce V průběhu celého školního roku žáci získávali potřebné znalosti a dovednosti o vztazích člověka k přírodě a k životnímu prostředí a to v rámci environmentální výchovy. Její prvky se uplatňovaly v mnoha předmětech. Žáci se seznamovali s ekologickou osvětou a podíleli se na sběru starého papíru, 12

13 13 využití odpadového materiálu, třídili odpad, snažili se šetřit elektrickou energií, vodou, papírem, pečovali o životní prostředí kolem sebe. V rámci zdravé výživy škola zajišťovala nabídku dotovaného školního mléka a žáci I. stupně dostávali 2x měsíčně zdarma ovoce nebo zeleninu. Škola se zapojila do charitativních sbírek na pomoc Centru přípravy koní pro hiporehabilitaci CPK CHRPA i do sbírky na pomoc nemocným dětem Fond Sidus a sbírala vršky od PET lahví pro nemocnou Klárinku. Různými vyučovacími předměty se prolínaly i prvky dopravní výchovy. Žáci 4. třídy se zúčastnili již tradiční akce s názvem Dětská policie spolu s policií ČR dohlíželi na dodržování pravidel silničního provozu, měli možnost podívat se do služebního vozidla, seznámit se s mobilním radarem na měření rychlosti. Spolu se žáky 3. třídy navštěvovali dopravní hřiště v Otrokovicích a snažili se získat průkaz cyklisty. Po celý školní rok probíhala na nástěnce v budově I. stupně dopravní soutěž, která byla obměňována v týdenních intervalech. Nejúspěšnější žáci byli odměněni. Velmi úspěšní byli žáci v soutěži mladých cyklistů v okrskovém kole v Napajedlích starší se umístili na 2. místě a mladší na 4. místě. Svoji sportovní zdatnost si žáci 1. stupně prověřili v přespolním Pouťovém běhu, kterého se zúčastnila i družstva z okolních škol. Vítězové obdrželi věcné ceny, diplomy a všichni závodnici se mohli zdarma vozit na pouťových atrakcích. V dalších ročnících budou školy soutěžit o putovní pohár. Žáci se zapojili do těchto třídních projektů : Foto jarní rostliny, živočichové vítězné fotografie byly zveřejněny v kabelové televizi Plasty Starověk a středověk V mořských hlubinách Správná výživa Tradice a zvyky Zvětšená fotografie stálá expozice ve škole Moje budoucí povolání Zdravé zuby Dopis s kamarádem v angličtině Také školní družina pokračovala ve výuce podle svého vzdělávacího programu Správný kluk a správná holka. V průběhu roku připravovala pro děti řadu soutěží: atletickou miniolympiádu, turnaj v šipkách, atletický čtyřboj, drakiádu, vycházky do okolí s opékáním špekáčků, pěveckou soutěž Doremi, dárky, přáníčka pro budoucí prvňáčky i zaměstnance školy, zasílala práce do výtvarných soutěží. Od září 2009 mateřská škola vychází ze Školního vzdělávacího programu s názvem Svět je velká skládačka. 13

14 14 Cílem tohoto vzdělávacího programu je vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený osobnostní rozvoj, spokojený život a úspěšné vzdělávání každého dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami a možnostmi. Průběžně jsme vyhodnocovaly soulad s RVP PV. Třídy si aktuálně zpracovaly své třídní vzdělávací programy, které byly vypracovány specificky tak, aby respektovaly individuální a věkové zvláštnosti dětí. Vzdělávací nabídka byla rozmanitá, vedla děti k osvojování poznatků, dovedností, hodnot a postojů. Součástí výchovně vzdělávací nabídky školy byly nadstandartní aktivity : kroužky logopedie, kurz překonávání grafomotorických obtíží, kroužek seznamování se s cizím jazykem angličtinou. Předškolní děti se zúčastnily Předplaveckého kurzu v Uherském Hradišti a školy v přírodě v hotelu Galík ve Velkých Karlovicích. Předškolní vzdělávání je proces dlouhodobý, výsledky u dětí různorodé. Děti si podle svých možností osvojovaly základy klíčových kompetencí, které jsou zakotveny v RVP PV. Spolupráci s rodiči má škola na dobré úrovni. Nejvíce se nám osvědčují pravidelné denní kontakty s rodiči při příchodu a odchodu dětí. Většina rodičů se svými kmenovými učitelkami hovoří, sdělují si navzájem své poznatky o dítěti o jeho pokrocích, potřebách nebo zvláštnostech. Škola organizuje tradičně společné akce, které si získaly oblibu mezi rodiči. K nejvýznamnějším patří: podzimní tvořivé dílničky s rodiči, uzavírání podzimní přírody, rozsvěcování vánočního stromu v obci, besídky pro rodiče, dny otevřených dveří v MŠ, rozloučení s předškoláky. Poděkování patří zřizovateli, za pravidelné zasílání finančních prostředků a za možnost využít odpisů k rekonstrukci nebo ke zlepšení vybavení školy /plynofikace budovy Staré školy ,- Kč, osazení radiátorů v budově Nové školy termohlavicemi ,-Kč, vybudování keramické dílny ,- Kč. Děkuji také SRPŠ za organizování akcí a získávání prostředků na nákup školních potřeb, které žáci dostávají zdarma a na vybavení učeben. Děkuji všem rodičům a bývalým žákům, kteří věnují svůj volný čas dětem a zdarma vedou kroužky, ale i všem ochotným zaměstnancům školy, kteří vykonávají činnosti nad rámec svých povinností. Datum zpracování zprávy : Datum projednání v pedagogické radě: Datum projednání a schválení v radě školy: Podpis ředitele a razítko školy : 14

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace. Pláňavy 550, 76363

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2013 2014 Zlín dne 14. 10. 2014 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč.

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč. Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2014 2015 Zlín dne 1. 10. 2015 Blanka Kalendová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2012 2013 Zlín dne 7. 10. 2013 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více