plní funkci fakultní nemocnice 1 / 2014 z obsahu řeno 7492 pacientů z okresů Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. KNTB jako

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "plní funkci fakultní nemocnice 1 / 2014 z obsahu řeno 7492 pacientů z okresů Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. KNTB jako"

Transkript

1 1 / 2014 KNTB informuje Centrem KNTB se specilizonou eškerého dění musí péčí čsto být ždy pcient z obshu plní funkci fkultní nemocnice Vážení spoluprconíci, pcienti, nosti nemocnice šíření dobrého jmén. občné příznici Bťoy nemocnice, Nemocnice je složitý mechnismus, kde nše Vážení nemocnice, pcienti, která občné již 87 spoluprconíci, let drží musejí šichni prcot n 100 procent ysokou lťku úroně medicíny, se stále jeden bez druhého se neobejdou. řídí Krjská známým nemocnice heslem T. prního Bti,. ředite- s., má le 31 B. primriátů. Albert Centrem Jsou to předeším eškerého centr Bťoě specilizoné nemocnici péče, musí jko být je pcient. onko- dění N logické úodní centrum fotce je zdokumentoán (léčení nádoroých modernější onemocnění), část reálu neontologické nemocnice. centrum N mnohých (kompletní fotogrfiích péče unitř o noorozence), čísl je zchycené ikto- Nemocnice V černu tohoto si drží roku ysoký získly kredit lbortoře úroni lékřské krjské mikrobiologie nemocnice odpoídjící oblsti ptologicko-ntomického moderní medicíny. Je spádoou nemocnicí Osědčení pro o úspěšném celý Zlínský splnění krj, kdy podmínek loňský uditu rok II. bylo Tento z celkoého certi ikát sědčí počtu jen z 40 o ysoké 132 hospitlizoných klitě zmíněných pcientů lbortoří. ošet- půodní centrum část (léčení Bťoy céních nemocnice, mozkoých která Specilizoná péče poskyto- má příhod), sé osobité centrum historické pro léčení kouzlo. roztroušené Krjská sklerózy, nemocnice dibetologické T. Bti,. centrum s., která n Změny úroni fkultních e edení nemocnic. Odponá KNTB je mnoh segmentech ptří (kompletní mezi 10 péče nejětších o nemocné nemocnic s cukrokou), gerontologické moderním přístrojoým centrum (kom- yb- ybení ČR, ídá Ředitelem tomu tké KNTB špičkoé je přístrojoé od disponuje 2013 Ing. prcoišť, Pel Clábek, díky kterému který zstáá tké se ením. pletní péče Máme o zde seniory), npříkld trumcentrum onkologické, můžeme o pcienty funkci co jejího nejlépe předsedy postrt. krdiologické, (léčení šech perintologické zážných pornění), iktoé předstenst. V mnoh přípdech Členy tkoou tříčlenného péči centrum, inziní řdu specilizoných krdiologie. prcoišť K n zjištění úroni eškeré klinik. péče Podmínkou centrech deji žádná předstenst jiná nemocnice jsou e Zlínském Mrcel kr- Guřn, nezjišťuje. PhD., I proto jsou Romn k nám Kučer. čsto kátní slouží i péče dlší je, multidisciplinární npříkld spoluprácrochirurgie, prcoišť plstická celé nemocnice. chirurgie, ústní, býlých neu- přeáženi Ing. Pel pcienti Clábek byl tké čele z osttních nší nemocnice okresů už době nšeho od krje, kětn tj. Uherskohrdišťsk, 2005 čelistní Ale to nejcennější, obličejoá chirurgie. čím disponujeme, do konce roku Kroměřížsk 2007, zpět se Vsetínsk. do ní jsou Léčíme nši pcienty změstnnci, se zážnými kteří zjišťují onemocněními, nemocnice kde je nezbytná e šech oblstech. zároeň rátil Uedu po několik 4,5letém příkldů. edení Kroměřížské prooz Z 1. nemocnice, pololetí letošního. s., i roku se sými bylo Hluboce nákldná si biologická ážím ysokých léčb, to odborných onkologii, lidských neurologii, klit interně, šech, kteří kožním sou plic- kžcientů, děm KNTB kolegy hospitlizoáno n edoucích pozicích, p- z to toho s ekonomickou z okresu náměstky- Zlín, dodenní ním. prcí přispíjí ke klitní čin- z uherskohrdišťského regionu 1429, řeno 7492 pcientů z okresů Uherské Hrdiště, Kroměříž Vsetín. KNTB jko jediná Bťoě krji nemocnici zbezpečuje 85 let tké hodinoou péči e šech specilizcích. Kre Držet potřebujeme trend s moderní pořád...3 medicínou chceme Přes prázdniny i ndále, tisíce bychom úrzů...5 mohli poskytot ještě lepší zdrotní péči. Otázk pro sponzory...9 Chci tké poděkot šem nšim sponzorům Podporujeme i Zlínskému zděláání krji... z podporu. 10 Ing. Pel Clábek, ředitel KNTB z kroměřížského 1217 ze setínského 1054 pcientů. Jko konkrétní přípd můžeme uést implntce krdiostimulátorů, kdy z letošní půlrok jich nši lékři operoli 128. Z toho 68 pcientům z okresu Zlín, 31 z okresu Uh. Hrdiště, 19 z okresu Kroměříž sedmi z okresu Vsetín. V přípdě totálních endoprotéz (TEP) se KNTB z prních šest letošních měsíců uskutečnilo 247 opercí TEP, z toho 224 pro Ředitel pcienty nemocnice ze Zlínsk, Ing. Pel sedm Clábekpro ní nemocné Ing. Ldislou z Uherskohrdišťsk, Mrtincoou čtyři z Kroměřížsk proozně-obchodním tři ze Vsetínsk. náměstkem Bc. Romnem Mádrem. (pokrčoání n strně 4)

2 2 Nemocnice popré od roku 2008 dokázl zstit propd hospodření Popré od roku 2008 zstil nše nemocnice propd hospodření. K 31. březnu letošního roku ykázl sice ztrátu 1,1 milionu korun, šk tomto hospodářském ýsledku nejsou ještě proúčtoány již slíbené kompenzce regulčních popltků. Ústní, čelistní obličejoá chirurgie má lůžkoou část Od letošního ledn má ústní, čelistní obličejoé chirurgie (ÚČOCH) lůžkoou část se čtyřmi lůžky. Tkoé je mimo fkultní nemocnice jediné n Morě. Žádná jiná nemocnice e Zlínském krji nedisponuje ni mbulntním, ni lůžkoým m zmíněného oboru. Pro pcienty to znmená krtší čekcí lhůty n plánoné ýkony mbulntní péče jko je extrkce zubů pod. Nemusejí už cestot ž do Brn nebo Olomouce n plánoné ýkony nebo ošetření porněného obličeje. Pro lékře znmená zřízení lůžkoé části úsporu čsu odbourání komplikcí orgnizci práce, sdělil ředitel KNTB Ing. Pel Clábek. Dříe totiž museli pro pcient, který yždol hospitlizci, domluit lůžko jiného oboru, což bylo mnohdy orgnizčně náročné zejmén při ošetření kutních přípdů. Z pcienty museli lékři ÚČOCH n jednotliá pridelně chodit n kontroly. Teď je mjí pod jednou střechou. V minulosti nemělo lstní lůžkoou péči, dosttečný počet prconíků nebylo tk možné úplně yužít potenciál zázemí nemocnice zjišťující nejodbornější péči krji. Loni byl obor e Zlínském krji registroán uzřen Ty e srontelném období, tedy 1. čtrtletí 2013, činily 6,5 milionu korun. To znmená, že reálným hospodářským ýsledkem nemocnice z prní tři letošní měsíce by byl zisk 4,7 milionu korun dle počtu ošetřocích dnů prního čtrtletí letošního roku. Loni z 1. čtrtletí měl nemocnice ztrátu e ýši 24,8 milionu korun. Je to dobrá zprá pro šechny, kteří nemocnici podporují, pro dodtele, změstnnce, zřizotele, pcienty. Šptná pro ty, kteří jí nepřejí. Noému edení, které řídí nemocnici téměř jeden rok, se dří uskutečňot soubor změn oblsti proozní, ekonomické, obchodní, personální systému řízení, což ede k lepším hospodářským ýsledkům. N dobrém hospodření se projeilo npříkld zedení elektronických ukcí, ícestupňoé kontroly ykzoání ýkonů ůči zdrotním pojišťonám, zedení řdy personálních změn n klíčoých postech. Vedení KNTB smozřejmě ndále dodržuje striktní úsporná optření rámci inestic nákupu přístrojů. V této oblsti se změřuje jen n nutnou obnou hrijních stů nebo se spoluúčstí dotčních titulů. N dobré ýsledky má li noá úhrdoá yhlášk i dobrá týmoá práce. Úsporná optření rozhodně nejsou proáděn n úkor pcientů. Sědčí o tom zádění noých metod péči o nemocné, jko npříkld oblsti interenční krdiologie zhájení interenční léčby srdeční rytmie (blce). Sttut obhájen V nedáné době KNTB obhájil sttuty čtyř specilizoných center, což dokzuje, že stále poskytuje péči n nejyšší úroni drží si tk práem pozici krjské nemocnice. N konci smlou n tuto péči se zdrotními pojišťonmi. Díky elmi střícnému přístupu primáře ORL Mrtin Sětlík jeho spoluprconíků může nyní nemocnice yužít čtyři lůžk níc e společném ORL ÚČOCH. To má teď 24 lůžek, řekl primář ÚČOCH et Jiří Šimek, Ph.D. Lékři ÚČOCH se mbulnci nejíce zbýjí extrkcemi zubů, ošetřením zánětů kolem hrotu zubních kořenů (cyst), zánětů čelistí měkkých tkání ústní dutiny, ošetřením čelistí před zhotoením protetických náhrd. Řeší potíže čelistních kloubů, pornění obličeje, onemocnění slinných žláz, nádory dutiny ústní obličeje. Odstrňují infekci oblsti zubů před chirurgickými ýkony, jko jsou totální endoprotézy kloubů nebo srdečních chlopní, zádějí dentální implntáty pod. Do mbulnce přicházejí pcienti se zdrotními komplikcemi, u nichž jink obyčejný ýkon nese yšší dubn 2014 získl nemocnice od zřizotele, Zlínského krje, úěr e ýši 140 milionů korun. Tyto prostředky byly neprodleně poukázány n úhrdu zázků ůči dodtelům zkrátil se tk dob spltnosti fktur o pět měsíců. To dáá edení KNTB pro dlší období ýrzně lepší yjednácí podmínky ůči dodtelům. Výrzně nižší zázky Vedení nemocnice se dří snižot zázky i ůči společnosti, která proádí restrukturlizci pohledáek dodtelů KNTB. Při nástupu noého edení do nemocnice poloině loňského roku byly zázky ůči společnosti 150 milionů korun, ktuální st ýše zázku je zhrub šest milionů korun. Shor uedené skutečnosti ukzují, že nemocnice jde spráným směrem. předstensto KNTB Víte, že roce 2013 proedli lékři ÚČOCH 5405 yšetření 6073 ýkonů? Z toho npř. komplikoných extrkcí zubů bylo V celkoé nestezii odoperoli 151 pcientů, z toho 45 úrzů obličejoých kostí, deět pro nádoroé onemocnění osttní ošetření zubů u hendikeponých pcientů. nejčstější příčinou hospitlizce byly úrzy obličejoých kostí dětském hospitlizce dětí, které ze zdrotních důodů nezládjí ošetření místním znecitliění nebo hendikeponých pcientů? riziko. Npříkld lidé se sníženou imunitní obrnyschopností nebo poruchou krení srážliosti. Asi nejčstější příčinou přijetí pcient do nemocnice je nšem oboru zlomenin kostí obličeje, nádoroá onemocnění ošetření pcientů s jiným zážným onemocněním, které komplikuje stomtochirurgické ošetření, dodl primář.

3 Získli Kre potřebujeme jsme dotci n pořád, onkocentrum nhrdit ji nelze ničím V Rozsáhlé záěru roku operce, 2013 utomobiloé získl KNTB nehody, z Eropského těžké porody, fondu lidé pro s regionální poruchmi rozoj srážliosti dotci kre, nádoroá ýši korun onemocnění, n popáleniny. projekt Modernizce To je jen mlý ýčet obno toho, přístrojoého kdy se lékři ybení při léčbě komplexní nebo záchrně onkologické pcientů péče neobejdou KNTB Zlín bez II. kre. Pro Komplexní onkologické centrum (KOC) pořídíme noé přístroje jko obnou z stájící přístroje, které KOC dosud nemá k dispozici. Tekutiny, Jedná která se je celkem medicíně o 20 nezstupitelná, přístrojů hodnotě téměř 96 milionů korun. Dotce zánky EU činí k odběru 85 %, zbýjících se dostit, 15 y- % Zlínský nelze ji krj, yrobit neboť přitom projekt její je zprcoán n zákldě poždků Integroného sětlil primářk. operčního progrmu. finncuje potřeb stále roste. Stejně proto zrůstá Díky potřeb dotci dobroolných ušetříme lstní dárců zdroje, kre. což Těch přispěje má ke hemtologicko-trnsfuzní stbilizci nemocnice. Chceme KOC KNTB ybit registru zdrotnickými šesti prostředky tisíc. se změřením hlně kolem pěti n zlepšení Nšich dignostiky dárců si nemocí elmi ážíme inziních z jejich zákroků ochotu u pcientů. pomoci sou Počítáme krí tké druhým s modernizcí jim ptří náš ybení elký dík. lbortoří I když máme rdioterpie. součsnosti Zýšíme tk dosttek stndrd kre, ybení, ždy ítáme bezpečnosti noé dárce. klity Dří zdrotní se nám péče je získát o onkologicky i prostřednictím nemocné pcienty, různých sdělil kcí irem ředitel KNTB orgnizcí, Ing. Pel jko Clábek. je třeb už několikletá KNTB počítá kce npříkld Druj kre s s technickým rozhlsem, ylepšením droání součsného s rádiem lineárního KISS Českým urychloče Publikum, UTB obnoou Zlín, Střední plánocího zdrotnickou pro školou rdioterpii. e Zlíně, Lineární s primátorem urych- systémloč Zlín je td., nyní řekl proozu primářk 12 hodin hemtologicko-trnsfuzního kždý den okolo 60 pcientů, (HTO) což denně, ošetří předstuje Yett si Střoá. 300 ozářených polí (tj. sé stálé dárce kutně telefonicky nebo jim posíljí tz. kutní e-mily. Stáá se to pridelně letních měsících, protože býá íce úrzů z utohárií, při různých společenských kcích jko je třeb Msters of Rock, Brum rlly nebo při sportech. Dlším důodem, kdy může kre scházet, býjí doolené dárců, kteří Nopk přípdě ndbytku nbízí HTO krení příprky okolním nemocnicím. I když to se stáá zřídk, spíše potřebuje pomoc z okolí. Společně s Českým čereným křížem - Oblstní spolek Zlín (www.cerenykriz.zlin.cz) se HTO podílí n náboru dárců kre předáání plket dr. Jnského. Spoluprcuje s Klubem dárců kre při HTO společně orgnizují nejrůznější kce, npř. odměňoání zsloužilých dárců kre, zájezdy, kulturní kce. HTO od roku 1997 spoluprcuje s Ndcí Šnce při dětské klinice FN Olomouc, orgnizuje npomáhá při registrci noých dárců kostní dřeně jejich zřzení do Českého národního registru (www.kostnidren.cz/ míst, Pokud která je třeb některé ozářit). krení skupiny nemohou ždy regot n nše po- registr). nedosttek, Kpcit přístroje prconíci je nyní HTO nplněn. zou Při ýměně kolimčního ( stínícího ) Noé přístroje by měl dostt tké se sttutem komplexního onkologického Zlínský geritrický den už posedmnácté systému, která je součástí modernizce nukleární medicíny, plicní, centr e Zlínském krji. Zhrnuje tto přístroje, se zkrátí čs lstního ozáření zobrzocích Už posedmnácté metod, se ptologicko-ntomické, uskutečnil Zlínský prcoiště geritrický KNTB: den onkologické změřený, n problemtiku seniorů. Co možná neíte tím se zýší kpcit přístroje. Noé hemtologicko-trnsfuzní, V pátek 7. září se ho rdiodignostik, zúčstnilo n 200 nukleární geritrů, medicín, jiných technické Odběry řešení HTO níc KNTB ýrzně kždý zklitňuje kromě proces úterý, ozáření, od 6.00 snižuje do 9.00 množstí hod. den, lékřské specilistů, mikrobiologie, prktických gynekologickolékřů nelékřského gstroenterologie, personálu z ČR plicní, Sloensk. kožní, -porodnické, chirurgické, nesteziologicko-resuscitční, hemtologicko-trnsfuzní, chirurgické, záření Drot pronikjícího kre může kolimčním kždý zdrý čloěk, tk dále který snižuje má rdiční íce jk zátěž 18 systémem, Hlními témty klinické byl Krdioskulární biochemie neurochirurgické, řitelné ysoký, je to pět gynekologicko-porodnické, ž 15 procent. centrální onemocnění, operční Výži sály. KOC Stáří KNTB společnost. zřízeno rozhodnutím Ministerrurgieotnických ORL zřízeních (ušní, nosní, seniorů krční), ortope- soci- U hospitlizoných ústní, čelistní seniorů obličejoé e zdr- chi- zdrých méně tkání než pcient, 60 let, minimální řekl primář bylo onkologického hmotnost u ženy je 50 kg, u muže Miln st Progrm zdrotnictí zhrnol ČR (Věstník 14 přednášek, MZ ČR dické, álně-pobytoých ptologicko-ntomické, zřízeních se klinické znčně Kohoutek. 60 kg. 6/2006). npř. Postení KNTB je senior jediným prcoištěm ČR Zlínském biochemie zyšuje n 30 lékřské ž 60 procent. mikrobiologie. Tk yso- krji, Postení senior EU, ké procento ýskytu je dáno zážným Dárce nemusí být občn ČR, le měl by zde mít lespoň dlouhodobý Lékři pobyt musí odstrnili s ním být mož- pcientce Střecká demence nádor její úsklí nemář Forejtr. Nutriční st pcientů následné péči, Bby-box: zdrotním onemocněním, Dlší uedl priná dobrá komunikce češtině. mocničním prostředí, Akutní koronární syndrom u seniorů, Akutní céní ým fktorem nejen pro komplikce dítě Zdůrznil, zchráněno že podýži je riziko- Kolik ážící odběrů 36 plné kg kre ročně? Příliš čstými odběry by mohly mozkoá příhod u seniorů prognostická (plicní O tom, močoé že zřízení infekce, bby-boxu proleženiny nší nší kritéri nemocnice dlší. n konci minu- být Unikátní yčerpány operci zásoby proedli želez po-lékřtřebnéhlého nemocnici td.) zákldních mělo smysl, zážných nemohou onemoc- být roku. pro Sedmčtyřicetileté torbu čerených ženě V ze souislosti Zlínského se krje stárnoucí odstrnili populcí pochybnosti. nění (krdioskulární, V sobotu 8. neroě březn dege- něm krinek, šesttřicetikiloý proto jsou pooleny nádor. Zákrok nejýšfesorem uskutečnil je třeb si operční uědomit tým nárůst edený rizikoých pro- zdrotníci nertiní j.). nšli Léčebně holčičku. nepošimnut Vážil 2710 čtyři odběry Jiřím u mužů Kleinem, tři Ph.D., seniorů, FETCS, přibýjící primářem počet chirurgického seniorů ne- grmů končí různým měřil stupněm 48 centimetrů. nesoběstč- Jméno odběry u žen KNTB, ročně. primářem Tzn. muži gynekologicko-porodnického soběstčných s demencí. Tto skutečnost dostl nosti. Krdioskulárních podle dne, kdy se nrodil. neurolo- Byl ztíží trl nejen sedm zdrotnická hodin. zříze- nejdříe Zdeňkem po třech Admíkem, měsících, ženy Ph.D. Operce sobot gických onemocnění sátek měl s Gbriel. ěkem přibýá. Gbrie- nejdříe po čtyřech měsících ní, le je třeb i noých orgnizčních l Proto Sobotoá byl tomuto byl druhým témtu miminkem ěnoán po Ženu odběru. jsme operoli pro monstróznán struktur jko žiot sociální zchrňující, péči o tkto řekl postižené občny, profesor odloženým znčná pozornost, e zlínském to nejen bby-boxu. preenci nádor Dob břich. skldoání Smotný je nádor 35 dnů byl tk - Klein. řekl koordinátor konference Prním rizikoých bylo fktorů 8. prosince rizik 2010 onemocnění, le Mlá i moderním Gbriel léčebným je už 104. postu- dítě, tké děčátko. eliký, koncentráty že běžné čerených dignostické krinek metody Smotný Miln nádor Forejtr, ážil 36 primář kg, ycházel Centr k posouzení se skldují jeho lednici půodu při teplotě céního +2 klinické ze sloiny gerontologie dělohy KNTB, n která pobřišnici kci které pům. bylo ČR odloženo do bby-boxu. zásobení ž +8 C. tumoru, jko je počítčoá spolupořádl. záěsu stře měl několik Zlínský geritrický den je rámci tomogrfie, Více informcí ngiogrfie, pro dobroolné mgnetická dceřiných N konferenci ložisek. se Celkoá hoořilo hmotnost Moc z jejich odkládání rdost nemám, tké o ýznmu nutrice, grnce České gerontologické geritrické společnosti ČLS JEP zřzen rezonnce, dárce kre byly n nepřínosné. Nemoc odkzu odstrněných tkání tj. činil ýžiy, 66 kg. proto jsem Hájku, místě sého bydliště sídl STATIM, postil zyloý u strších přímo ohrožol PACIENTI nemocnou Dárcostí n kre žiotě. občnů. Před opercí T úzce ážil souisí pcientk nejen se 117 zdrotním stem do odborných kcí celostátního ýznmu. Záštitu nd konferencí přezl Jiné odkzu léčebné ODDĚLENÍ metody - chemoterpie, Dignostické kilogrmů, teď áží seniorů, 51 kilogrm, le i socio-ekonomickými sdělil dům. Nešťstné mminky mne mohou ozáření, obory biologická Hemtologickoléčb - byly bez pár dní po zákroku podmínkmi. primář Admík, Výskyt Ph. D. S podýžiy podobným nebo přípdem jejího se , já je ubytuji poskytnu jim před odložením dítěte zolt n číslo hejtmn Zlínského krj MVDr. Stnisl Mišák primátor měst Zlín šnce -trnsfuzní n lespoň. minimální olinění rizik je něho komunitní lékři dosud společnosti nesetkli. pomoc, řekl Ludík Hess, zkldtel b- stu. Riskntní operce byl indiko- podle neuě- Mirosl Adámek. by-boxů ČR. 3

4 Náročná operce ukázk multioboroé spolupráce Úspěšnou mezioboroou spolupráci přededli letošního 30. dubn lékři KNTB při náročné operci nádoru u deětdcetiletého muže. Podíleli se n ní hlně onkologoé, plstičtí chirurgoé neurochirurgoé. Nádor bylo nutné odstrnit rozsáhlou resekcí lbi zároeň s kožním krytem, nhrdit kost implntátem souběžně připrit kožní kryt ze stehn pcient nšít mikroskopickou technikou do defektu zniklého po resekci. Operce trl cc 7,5 hodiny. 4 Pcient jsme před šesti lety operoli nšem neurochirurgickém pro nezhoubný kostní nádor lbi. Po pěti letech nádor změnil chrkter, což potrdilo histologické yšetření. Dignostik onkologická léčb nádoru byl proeden onkologickém centru KNTB. Přes onkologickou léčbu nádor dále rostl prostoupil nejen kostní tkáň, le i kožní kryt. Při konzultci onkologů, plstických chirurgů neurochirurgů e spolupráci s onkologickým centrem Brně bylo rozhodnuto odstrnit nádor rozsáhlou resekcí lbi zároeň s kožním krytem. Kožní kryt pk obnoit plstickou opercí pomocí přenosu tz. stopktého sloě-kožního lloku mikroskopickou operční technikou, řekl primář neurochirurgie KNTB součsně člen operčního týmu Michl Filip, Ph.D. S tímto typem přenosu tkáně plstické chirurgie KNTB edené Blnkou Vozároou zčíná získát zkušenosti. Proto byl k operci přizán plstický chirurg Tomáš Kempný, Ph.D., který tento typ přenosů tkání úspěšně proádí rámci priátní prxe n území ČR i cizině. Během ýkonu operční tým neurochirurgů pod edením sistent Petr Linzer odstrnil prostoupenou kostní tkáň ž n mozkoé obly. Defekt byl elikosti 10 x 10 cm. Kost jsme nhrdili implntátem ytroným podle zniklého defektu fixoli jsme ho mikrodlžkmi. Souběžně si tým plstických chirurgů připrol stopktý sloě-kožní llok z pciento stehn. Ten byl pk nšit pod edením chirurg Kempného mikroskopickou operční technikou pomocí céní stopky do defektu zniklého po resekci kožního lloku, což byl hlní nejtěžší část celé operce, popsl postup primář. Pro úspěšný průběh ýsledek operce bylo nutné zjistit edením nemocnice e spolupráci s krjským odborem zdrotnictí logistické zázemí celé léčby. Tzn. přístrojoé ybení operčních sálů, umožnění hostoání specilisty T. Kempného dle legisltiy td. N úspěšném průběhu celé léčby se podílely dlší týmy KNTB jko onkologické centrum, ARO, chirurgických JIP, rehbilitce, zobrzocích metod, ptologie, lbortorní dignostiky mnohé dlší, informol primář Filip, Ph.D. Vzhledem k přízniému pooperčnímu průběhu bylo možné pcient po sedmi dnech propustit do mbulntního ošetřoání. Komplexní multidisciplinární spolupráce celé nemocnice i spolupráce někdy podpořená pomocí externích specilistů ukzuje schopnosti postupně se nučit zládt ty nejsložitější léčebné postupy KNTB bez nutnosti odesílt pcienty mimo zlínský region. Úspěšná operce opět prokzuje spráně nstený směr zdrotnické politiky nšem krji. Jedn z krjských nemocnic se profiluje jko multioboroé specilizoné centrum nejen n ppíře, le klinické prxi, jk je to obyklé celém eropském prostoru. Z tkto nsteného scénáře zčínjí profitot šichni obytelé Zlínského krje, řekl ředitel KNTB Ing. Pel Clábek. V reálu KNTB nezbloudíte Stále se snžíme zlepšot sé služby pcientům i náštěníkům. Jednou z nich je interktiní mp reálu, která usndní orientci unitř nemocnice. Mp je umístěn n internetoých stránkách nemocnice N podkldu mp Google jsou yznčeny budoy nemocnice pomocí nigce pré části mpy lze yhledt budou podle čísl nebo podle konkrétního zdrotnického. Po kliknutí n budou zobrzenou n mpě se oteře informční okno. V něm se objeí soupis jejich prcoišť, která se dné budoě ncházejí. Noá interktiní mp je přizpůsobená i pro mobilní telefony. Náštěníci nšich internetoých stránek ji njdou n hlní strně webu tké odkzu Pcienti Poloh mp nemocnice. Mp nemocnice je jednou z nejnštěonějších stránek n jejím webu. KNTB proto budoucnu počítá s umístěním dlších nigčních prků do mpy, jko je npříkld brené yznčení cest td.

5 Dlší Kre ýznmný potřebujeme krok pořád, nhrdit Krdiocentrum ji nelze ničím krdioskulárního centr má stcionář Rozsáhlé operce, utomobiloé nehody, těžké porody, lidé s poruchmi srážliosti kre, nádoroá onemocnění, popáleniny. To je jen mlý ýčet toho, kdy se lékři při léčbě nebo záchrně pcientů neobejdou bez kre. V Krdioskulárním centru pro dospělé zhájili interenční léčbu srdečních Tekutiny, rytmií. která V pátek je 25. medicíně dubn nezstupitelná, tz. rdiofrekenční nelze ji yrobit přitom blci suprentrikulárních její rytmií. Jde o ýkon, sětlil dioskulárním primářk. centru pro uskutečnili zdejší lékři u prních dou pcientů zánky Od letošního k odběru dubn se dostit, je Kr- y- kdy potřeb elektrodou stále roste. zedenou Stejně proto přímo zrůstá potřeb proudu dobroolných o ysoké frekenci dárců kre. proedeny drobné cílené jizy. Ty pk brání HTO Umožní krení u příprky ybrných okolním nemocných nemoc- do srdce nemocného jsou pomocí elektrického dospělé Nopk přípdě proozu ndbytku stcionář. nbízí zcyklení Těch má elektrické hemtologicko-trnsfuzní ktiity síně tím zniku rytmie. Krdiocentrum tk nicím. yšetření I když mbulntně to se stáá zřídk, rámci spíše uděllo dlší KNTB ýznmný registru krok kolem pro pěti nplnění sého poslání, kterým je komplexní šesti péče tisíc. o krdiologické pcienty z celého Zlínského krje. nutnosti Společně přenocoání s Českým čereným nemoc- kří- potřebuje jednodenní pomoc hospitlizce, z okolí. bez Nšich dárců si elmi ážíme žem nici. - Oblstní spolek Zlín (www.cerenykriz.zlin.cz) se HTO podílí n ná- Ob zákroky jsme proedli e spolupráctirytmických léků není možné době z jejich ochotu pomoci sou krí druhým s odborníky jim ptří z I. náš interní elký krdiologické dík. I když těhotenstí podát, sdělil edoucí Ktetrizční yšetření z jednodenního pobytu nemocnici nám boru dárců kre předáání plket máme kliniky fkultní součsnosti nemocnice dosttek Olomouci. ždy Jeden ítáme ýkon noé trá dě dárce. hodiny Dří se u obou nám loá. Dodl, že uedené zákroky se pro- umožní ošetřit íce pcientů s one- kre, lékřk rytmologie E Pospíši- dr. Jnského. Spoluprcuje s Klubem dárců kre při HTO společně orgnizují nejrůznější kce, npř. odměňo- mldých je získát nemocných i prostřednictím proběhl úspěšně různých ádějí sé stálé z krátkého dárce pobytu kutně telefonicky nemocnici, mocněním srdce, než kolik nám dooluje součsná lůžkoá kpcit kcí bez irem komplikcí, orgnizcí, řekl primář jko je třeb krdiologického několikletá centr kce KNTB Druj kre s Českým Zdeněk ly. O Stáá indikci se rozhoduje to pridelně odborník letních n léč- už nejde nebo o jim záležitosti posíljí mbulntní. tz. kutní e-miání zsloužilých dárců kre, zájezdy, krdiologického, která je kulturní 64 lůžek. kce. Tto péče je u ybrných Coufl. rozhlsem, droání s rádiem KISS bu měsících, poruch rytmu protože krdiolog býá íce s rytmologickou z utohárií, superspecilizcí. při různých společen- s Ndcí Šnce při dětské klinice FN úrzů HTO od roku 1997 spoluprcuje pcientů poskytoán zápdoeropských krdiocentrech zcel běž- Publikum, Rdiofrekenční UTB Zlín, blce Střední jsou zdrotnickou u nemocných, školou e Zlíně, u kterých s primátorem nefungují ských K proádění kcích jko těchto je třeb ýkonů Msters je po- of Olomouc, orgnizuje npomáhá při indikoánně již několik let je již zeden ntirytmik, Zlín td., řekl tj. léky primářk určené k hemtologicko-trnsfuzního rytmu, přípdně mjí-li ntiryt- (HTO) odborníci Dlším důodem, pod dohledem kdy olomouckých může kre jejich zřzení do Českého národ- potlčení třeb Rock, tz. Brum funkční rlly licence, nebo při kterou sportech. nši registrci noých dárců kostní dřeně i některých centrech České republice, řekl primář krdiocentr poruch mik ýrzné Yett nežádoucí Střoá. účinky. specilistů scházet, býjí budou doolené moci získt. dárců, Tuto kteří metodu nemohou pro nše ždy klienty regot nsmlouly nše po- z- registr). ního registru (www.kostnidren.cz/ KNTB Zdeněk Coufl. Interenční Pokud je některé řešení rytmií krení indikujeme nedosttek, tké u mldých prconíci pcientů, HTO u kterých zou městnnecké pojišťony. O nsmlouání má stcionář dě křesl, tkže tuto skupiny Kůli prostoroým možnostem by byl předpokld dlouhodobého dožiotního užíání ntirytmik. Nebo příotní pojišťonou, informol ředitel zené kpcitě pro pcienty, u kte- 35 pdě Co mldých možná žen, protože neíte ětšinu n- KNTB Už Ing. posedmnácté Pel Clábek. se uskutečnil Zlínský geritrický den změřený n pro- nyní Zlínský jednáme tké geritrický se Všeobecnou zdr-den péči už nbízí posedmnácté krdiocentrum omerých lze předpokládt nekomplikoný nález. To znmená, že se bude blemtiku seniorů. V pátek 7. září se ho zúčstnilo n 200 geritrů, jiných Odběry HTO KNTB kždý den, specilistů, prktických lékřů nelékřského personálu z ČR Sloensk. jednt pouze o dignostickou koronrogrfii nebo nález neyždující kromě úterý, od 6.00 do 9.00 hod. Drot kre může kždý zdrý čloěk, který má íce jk 18 lární onemocnění, Výži Stáří spo- U hospitlizoných seniorů e zdr- Hlními témty byl Krdioskuřitelné ysoký, je to pět ž 15 procent. rizikoou komplikonou ngioplstiku. méně než 60 let, minimální lečnost. otnických zřízeních seniorů sociálně-pobytoých zřízeních se znčně Pcienti musejí splňot některé medicínské sociální podmín- hmotnost u ženy je 50 kg, u muže Progrm zhrnol 14 přednášek, 60 kg. npř. Postení senior ČR Zlínském krji, Postení senior EU, ké procento ýskytu je dáno zážným zyšuje n 30 ž 60 procent. Tk ysoky. Předeším pcient musí být Dárce nemusí být občn ČR, le předán někomu z příbuzných, který bude poučen, co má přípdě měl by zde mít lespoň dlouhodobý pobyt musí s ním být mož- Střecká demence její úsklí nemář Forejtr. Nutriční st pcientů následné péči, zdrotním onemocněním, uedl priná dobrá komunikce češtině. mocničním prostředí, Akutní koronární syndrom u seniorů, Akutní céní ým nstlých Zdůrznil, problémů že podýži dělt, je riziko- který Kolik odběrů plné kre ročně? s nemocným fktorem stráí nejen prní pro noc komplikce po yšetření, Příliš čstými odběry by mohly mozkoá příhod u seniorů prognostická kritéri dlší. td.) (plicní močoé uedl jednu infekce, ze proleženiny sociálních být yčerpány zásoby želez potřebného pro torbu čerených V souislosti se stárnoucí populcí nění podmínek zákldních primář zážných Coufl. onemoc- Dodl, (krdioskulární, že splnění medicínských neroě podmínek je degenertiní krinek, proto jsou pooleny nejýše čtyři odběry u mužů tři seniorů, přibýjící počet seniorů ne- končí je třeb si uědomit nárůst rizikoých j.). n Léčebně lékři, který nepošimnut pcient do stcionáře různým odesílá. stupněm nesoběstčnosti. Krdioskulárních neurolo- odběry u žen ročně. Tzn. muži soběstčných s demencí. Tto skutečnost ztíží nejen zdrotnická zřízegických onemocnění s ěkem přibýá. nejdříe po třech měsících, ženy nejdříe po čtyřech měsících ní, le je třeb i noých orgnizčních Proto byl tomuto témtu ěnoán V nemocnici nbízí duchoní služby kplnk po odběru. struktur sociální péči o tkto postižené občny, řekl Centr koordinátor klinické gerontolo- konferen- náštěy rizikoých požádt fktorů tké rizik nše onemocně- zdrotní znčná pozornost, to nejen preenci Od Dob letošního skldoání kětn nbízí je 35 dnů KNTB - ém klinickou koncentráty pstorční čerených péči nemocniční krinek gie. ce Práě Miln zde mjí Forejtr, pcienti primář o duchoní Centr sestry, ní, le doplnil i moderním Mihloá. léčebným Nemocniční postupům. nbízí setkání při rozhoo- kplnk. se skldují Poskytuje lednici duchoní při teplotě služby +2 služby klinické elký gerontologie zájem. Postupně KNTB, je která budeme kci kplnk nemocným ž +8 C. n zákldě jejich přání nebo rozšiřot spolupořádl. n dlší, sdělil ru, Zlínský četbě Bible geritrický křesťnské den je duchoní rámci n žádost Více jejich informcí příbuzných. pro dobroolné O duchoní služby dárce ždycky kre n byl je mezi nšimi od- KNTB znmu Zltuše nutrice, Mihloá. tj. ýžiy, Náštěy u strších ne- Zprostředkuje trické společnosti tké ČLS náštěy JEP zřzen ktolic- náměstkyně N konferenci pro se ošetřotelskou hoořilo tké o péči ý- litertury, grnce České modlitbě, gerontologické slení sátostí. geri- ěřícími kzu pcienty PACIENTI znčný Dárcostí zájem. kre Proto mocniční občnů. T kplnky úzce souisí jsou nejen domlouány se zdrotníkého do odborných kněze, engelického kcí celostátního fráře nebo ýznmu. Záštitu jsme jim odkzu yšli stříc ODDĚLENÍ dohodli Dignostické se s kplnkou n žádost stem pcient, seniorů, le le tké i socio-ekonomickými e spolupráci duchoního jkékoli nd konferencí jiné registroné přezl Eou obory Pstrňákoou, Hemtologickořekl ředitel s jeho rodinou. podmínkmi. Kplnku mohou círke hejtmn náboženské Zlínského společnosti krj MVDr. Stnisl ČR. KNTB -trnsfuzní Ing. Pel. Clábek. Sé služby nbízí nemocniční kplnk ztím lůžko- 731 smi Výskyt kontktot podýžiy n nebo mobilním jejího čísle rizik je Pro ěřící Mišák nemocné primátor se KNTB měst konjí Zlín 140 komunitní 734 nebo společnosti o zprostředkoání neuě- tké mše Mirosl sté, Adámek. to kždou sobotu.

Abstrakta přednášek a posterů

Abstrakta přednášek a posterů Sborník 44. celostátního sjezdu biochemických lborntů České společnosti klinické biochemie ČLS JEP BIOLAB 2008 1. 3. 6. 2008 Brno, hotel Voroněž Abstrkt přednášek posterů Seřzeno becedně podle příjmení

Více

Háječek se bude také soutěžit

Háječek se bude také soutěžit Lp Ir SoT so ipn Ae D c 2 0 1 21 n Čč Í ís sl lo o 1 12 n Rr Oo Čč Nn Íí K k 98 n Dd O o Pp Oo Šš Tt Oo V Nn Íí Cc H h Ss Cc Hh Rr Áá Nn Ee K k zz dd A rr mm A noviny Č E S KO B U D Ě J OV I C K É R A

Více

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce 2/ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU Kždý, kdo nštíí nše Plckého náměstí, to nemusíte být jenom y, kteří zde žijete, le i turisté, cítí, že to není ono. Jedn sfltoá záplt střídá druhou m tm je

Více

6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ

6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ 6/2014 STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY Práce n rekonstrukci porchu Plckého náměstí nejsou do dnešního dne tj. 28.5.2014 zhájeny z důodu neodsouhlsení průběhu ýběroého řízení prconíky Regionální

Více

Výzkum e-learningu - experti

Výzkum e-learningu - experti Výzkum e-lerningu - experti ýzkumná zprá Doc. PhDr. Petr Sk, CSc. Mgr. Krolín Skoá Grnt MPSV ČR Vli computerizce n edukční procesy n osobnost čloěk informční společnosti Prh 2006 . Témtické ymezení ýzkumu

Více

Získávání licencí k uvádění zahraničních muzikálů v České republice

Získávání licencí k uvádění zahraničních muzikálů v České republice JA N Á Č K O VA A K A D E M I E M Ú Z I C K Ý C H U M Ě N Í V BRNĚ D i d e l n í f k u l t A t e l i é r d i d e l n í h o m n ž e r s t í j e i š t n í technologie S t u d i j n í o b o r d i d e l n

Více

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu 2 / 2012 KNTB informuje KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice Vážení pacienti, občané a spolupracovníci, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., má 31 primariátů. Jsou to především

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více

www.listyjm.cz (pokračování na str. X)

www.listyjm.cz (pokračování na str. X) Otevíráme pro Vás největší prodejnu s nábytkem ve Znojmě! Bezkonkurenční ceny Otvírcí slevy Široký sortiment OTEVÍRÁME JIŽ V ZÁŘÍ www.listyjm.cz září 2010 9 Jižní Morvou z prcí i zábvou Suohrdelská ul.

Více

Mgr. Marie Vilánková...11 Redakční zpracování Mgr. Alena Rašková. Vydavatel mohlo by vás zajímat. Joalis s. r. o. Neuroplasticita mozku:

Mgr. Marie Vilánková...11 Redakční zpracování Mgr. Alena Rašková. Vydavatel mohlo by vás zajímat. Joalis s. r. o. Neuroplasticita mozku: úvodník...........................................................2 tém měsíce: trmpoty s pmětí Pměť detoxikce...........................................4 6/2013 november december glerie preprátů Prepráty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s.

UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s. zprvodj pro klienty společnosti EKO-KOM,.. s. s. 12/2010 SLOVO editoril ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ Vážení klienti, Kromě možnosti třídění odpdů n místě motivčních soutěží budou mít návštěvníci možnost

Více

Investice za téměř půl miliardy pomáhá změnit mrtvé město Terezín

Investice za téměř půl miliardy pomáhá změnit mrtvé město Terezín Investice z téměř půl milirdy pomh změnit mrtvé město Terezín TEREZÍN - Relizční fze projektu Terezín oživení historické pmtky je u konce. Projekt, jehož cílem bylo zrekonstruot vybrné historické objekty

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI

GIS v památkové péči Historická geografie Začínáme s ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri a ENVI GIS v pmátkové péči Historická geogrfie Zčínáme s ArcGIS Online informce pro uživtele softwre Esri ENVI 2 20 13 Nskočte do ArcGIS Online S progrmem Jumpstrt pro ArcGIS Online se sndno rychle stnete správcem

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

Děti ZDARMA. DOPRAVA autokarem letadlem lodí autem. Zájezdy kombinované Zájezdy pro skupiny Zájezdy na míru Fakultativní výlety Dětské výlety

Děti ZDARMA. DOPRAVA autokarem letadlem lodí autem. Zájezdy kombinované Zájezdy pro skupiny Zájezdy na míru Fakultativní výlety Dětské výlety DOPRAVA utokrem letdlem lodí utem Zájezdy kombinoné Zájezdy pro skupiny Zájezdy n míru Fkulttiní ýlety Dětské ýlety y n letenky y n jízdenky y pro děti y pro seniory y pro pedgogy y pro stálé zákzníky

Více

Klimaktérium. Téma mesiaca. Baktérie. Vitamíny nutnost, alebo biznis? Sluch a jeho detoxikácia. Bulletin informacnej a celostnej medicíny

Klimaktérium. Téma mesiaca. Baktérie. Vitamíny nutnost, alebo biznis? Sluch a jeho detoxikácia. Bulletin informacnej a celostnej medicíny 6/2012 november december Bulletin informcnej celostnej medicíny Sluch jeho detoxikáci Vitmíny nutnost, lebo biznis? Bktérie Tém mesic Klimktérium úvodník klendář kcí obsh PŘEDNÁŠKY PRO TERAPEUTY Vitminy

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráa II. SAMOSTATNÁ TECHNICKÁ PŘÍLOHA erze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákoa 292/9

Více

725. výročí založení města

725. výročí založení města 5/ POZVÁNkA NA 725. VýROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA POČÁTkY Citát měsíce Sponzoři: Město Počátky srdečně ze oslau 725. ýročí založení města sobota 17. kět Dopolední program: Oslay budou zahájeny 8 hodin mší satou

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Novoroční vyjížďka cyklistů z Přeštic

Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Novoroční vyjížďka cyklistů z Přeštic Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydáá Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sloo starosty Vážení poskytoatelé a příjemci informací,

Více

BROADWAY TŘÍDA MÍRU NENÍ ŽÁDNÁ. Tak co, primátore? Dáme sázku? Krychlič: Útok policajta je ostuda. strana 13

BROADWAY TŘÍDA MÍRU NENÍ ŽÁDNÁ. Tak co, primátore? Dáme sázku? Krychlič: Útok policajta je ostuda. strana 13 Krychlič: Útok policajta je ostuda ČÍSLO: 4 www.ibular.cz ROČNÍK: 15 CENA: 10 Kč strana 13 TŘÍDA MÍRU NENÍ ŽÁDNÁ BROADWAY Třída Míru není kosmická dráha, jdeš po ní - jseš koboj O.K., sleduješ ty obličeje,

Více

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter Slezskoostrvské Slezskoostrvské měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV noviny noviny měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ročník XIX

Více

Vydala Nadace na ochranu zvířat. Projekt Pes ve městě je realizován s finančním přispěním hlavního města prahy a mč praha 4.

Vydala Nadace na ochranu zvířat. Projekt Pes ve městě je realizován s finančním přispěním hlavního města prahy a mč praha 4. ydl Ndce n ochrnu zvířt. Projekt Pes ve městě je relizován s finnčním přispěním hlvního měst prhy mč prh 4. Obsh: Destero soužití lidí psů Než si pořídíte ps neb důležité úvhy předem....................

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

Nemocniční listy / ČTVRTLETNÍ MAGAZÍN NEJEN PRO PACIENTY NEMOCNICE / ZDARMA / ROČNÍK I. / ČÍSLO 1 / ZÁŘÍ 2011 /

Nemocniční listy / ČTVRTLETNÍ MAGAZÍN NEJEN PRO PACIENTY NEMOCNICE / ZDARMA / ROČNÍK I. / ČÍSLO 1 / ZÁŘÍ 2011 / Nemocniční listy / ČTVRTLETNÍ MAGAZÍN NEJEN PRO PACIENTY NEMOCNICE / ZDARMA / ROČNÍK I. / ČÍSLO 1 / ZÁŘÍ 2011 / Partner na cestě ke zdraví Primářka Hematologie a transfúzního oddělení kyjovské nemocnice

Více