1. Základní charakteristika školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základní charakteristika školy"

Transkript

1 1. Základní charakteristika školy 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Adresa školy Kostelec u Holešova č. 191, , okr. Kroměříž IČ Bankovní spojení /0100 Telefon Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Právní subjekt Od Název zřizovatele Obec Kostelec u Holešova Součásti školy Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna IZO ředitelství Ředitel školy Mgr. Zdeněk Ballnér Kostelec u Holešova č. 210, PSČ Datum konkurzu Jmenování do funkce Potvrzení ve funkci Do funkce jmenoval Rada obce Kostelec u Holešova Ve funkci potvrdil Statutární zástupce ředitele MŠMT Mgr. Věra Dudíková Roštění č. 14, Kostelec u Holešova, PSČ Poslední aktualizace v síti č.j. 7649/ , vydalo MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana, Ing. Svatopluk Spurný, ředitel odboru správy školského rejstříku (zapsání oboru vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy C/001 Základní škola) č.j /04-21, vydalo MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana, Ing. Svatopluk Spurný, ředitel odboru správy školského rejstříku (zařazení školního klubu) č.j / , vydalo MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 (zápis statutárního orgánu právnické osoby ředitele školy Mgr. Zdeňka Ballnéra) č.j /2009, vydal KÚ Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, tř. Tomáše Bati 21, Zlín (změna nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu na 92 žáků) Školská rada Sdružení rodičů a přátel žáků základní školy Od , předsedou je Mgr. Věra Dudíková Registrováno v Praze v prosinci

2 1.2. Součásti školy Součásti školy Kapacita Počet tříd Průměrný počet žáků na Skutečný výkon třídu Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna Školní jídelna vaří pro žáky ZŠ (154), zajišťuje dovoz stravy pro MŠ a ZŠ v okolí (172), pro cizí strávníky (92), pro zaměstnance školy (25). 1.3 Základní údaje o škole (k ) Počet tříd/ skupin Přepočtený počet pedag. prac. Počet žáků na třídu Počet žáků Počet žáků na ped. úvazek 1. stupeň stupeň 4 8, Školní družina 2 1, Personální údaje 2.1 Celkový počet pracovníků školy ve školním roce 2010/2011 (stav k ) Pedagogických Nepedagogických Celkem Fyzických Přepočet Fyzických Přepočet Fyzických Přepočet Interních 16 14, , ,09 Externích dohoda 1 dohoda 2.2 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 (stav k ) Poř. číslo Pracovní zařízení, funkce Vzdělání Kvalifikace Aprobace Úvazek Délka praxe v letech 1. Ředitel VŠ K M, F Učitel VŠ K 1. st Učitel VŠ K 1. st Učitel VŠ K 1. st Učitel SŠ N Vyučuje 1.st Zástupce ředitele VŠ K M, Vv Učitel VŠ K Jč, D 0, Vychovatel SŠ K ŠD 0, Učitel VŠ K Ch,Pč, všeob vzděl předměty 10. Učitel VŠ K Čj, Hv 0, Vychovatel VŠ K ŠK 0, Učitel VŠ K M, Bi

3 13. Učitel VŠ K Aj,Lv 0, Učitel VŠ N Vyučuje Z, Tv, 1 13 (Bc ) Pč, D 15. Učitel VŠ K 1.st Učitel VŠ K Čj, Ov 0, Věková struktura pedagogických pracovníků (stav k ) Věkové rozmezí Fyzicky Muži Ženy Do 29 let až 39 let až 49 let let až do vzniku nároku na SD Věkový průměr pedagogického sboru je 41,8 let. 2.4 Příchod nových pracovníků na školu (stav k ) Pracovní Kvalifikace Aprobace Důvod zařazení Učitel K Ch, Pč, SVP Návrat po skončení funkčního období starosta obce Vychovatel K ŠD Odchod vychovatelky na MD Učitel K Aj, Lv Ukončení pracovního poměru učitelky Aj dohodou 2.5 Odchody pedagogických pracovníků (stav k ) Pracovní Kvalifikace Aprobace Důvod zařazení Učitel K Čj,Hv Ukončení PP na dobu určitou Učitel K 1. stupeň Ukončení PP dohodou 2.6 Další údaje o nepedagogických pracovnících (stav k ) Ostatní pracovníci poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1. Ekonomka, vedoucí správních zaměstnanců 1 VŠ 2. Uklízečka 0,937 SO 3. Uklízečka 0,808 SO 4. Uklízečka 0,808 SO 5. Školník 0,625 SO 6. Sekretářka 0,500 SŠ 7. Vedoucí školní jídelny 1 SŠ 8. Vedoucí kuchařka (vyučená v oboru) 1 SO 3

4 9. Kuchařka 1 ÚSO 10. Kuchařka 1 SO 11. Kuchařka 1 ZŠ 12. Kuchařka 1 SO 2.7 Celkové hodnocení kvalifikovanosti výuky Kvalifikovaná výuka 83 % Nekvalifikovaná výuka 17 % Z, Pč,, Tv, předměty 5.tř., Dv, Go, D, Rz, V porovnání s loňským rokem se kvalifikovanost výuky zvýšila ze 74% na 83%. 2.8 Údaje o vzdělávání pracovníků 2.8a Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (stav k ) Název aktivity Zúčastění Písnička v Hv na 1. stupni 1 Metodika Aj na 1. stupni 1 Psychohygiena v práci učitele 16 Matematika v běžném životě 1 Správní řízení ve škole 1 Finanční gramotnost 1 Manažerské řízení školy 1 Burza nápadů do Aj 1 Výtvarné techniky podzimní motivy 1 Od škádlení k šikaně 1 Aj - metoda CLILL obsahově a jazykově integrované vyučování 1 Instruktor školního lyžování 1 Vzdělávání managementu škol 1 Setkání preventistů SPJ 1 Zdravě sedět, více vědět 1 Základy keramiky a náměty pro práci s nejmenšími 1 Hry ve vyučování nejen v matematice 1 EU peníze školám 2 Vzdělávání managementu škol a školských zařízení 1 Rozvoj kariérového poradenství 1 Činnostní učení ve výuce Čj v 1. ročníku 2 Školní program EVVO 1 Činnostní učení ve výuce M 2 Neklidné dítě seminář pro sborovnu 16 Stres a zátěžové situace seminář pro sborovnu 16 Školení PO 16 ČČK kurs zdravotníka školních a mimoškolních akcí 1 Školení BOZP 16 4

5 2.8b Vzdělávání ostatních pracovníků Název aktivity Zúčastění Pořádané MŠMT: Průvodce účetní uzávěrkou 1 Inventarizace majetku 1 Spisová služba a archivnictví ve veřejné správě 1 Vztahy mezi zřizovatelem a PO po novele zákona č.250/200 Sb. 1 Účetnictví PO (příspěvkových organizací) 1 Ostatní: Pracovní porady vedoucích školních jídelen, výdejen 1 Hygienické požadavky ve stravovacích službách 5 Skolení pro pracovníky ve stravovacích službách 6 Školení BOZP a PO c Finanční náklady na DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků Pedagogičtí pracovníci: Ostatní pracovníci: ,00 Kč ,00 Kč 2.8d Další školení a pracovní schůzky Název aktivity Zúčastění Porady ředitelů škol v rámci územně správních celků 1 Schůzky výchovných poradců a školních metodiků prevence sociálně 2 patologických jevů Školení v rámci projektu EU do škol 2 Setkání Klubu ekologické výchovy 1 Seminář pro řídící pracovníky na Rusavě Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků: 1. Studium výchovného poradce pro volbu povolání 2. Vzdělávání v oblasti ICT v souvislosti s realizací projektu EU Peníze do škol 3. Studium školního metodika prevence rizikového chování 4. Nácvik metod, které je potřeba používat v oblasti prevence sociálně patologických jevů (jak potlačovat dětskou agresivitu, šikanu). 5. Podpora rozvoje každého pedagoga v rámci jeho aprobace (novinky v oboru, konzultace s učiteli z větších škol). 6. Vzdělávání v oblasti environmentální výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu 5

6 3 Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program školy Vzdělávací program Zařazené třídy Počet žáků Základní škola č.j / ŠVP pro ZŠ Petrklíč Základní škola pracovala v 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. a 9. ročníku podle ŠVP pro ZV Petrklíč, ve zbývajícím 5. ročníku pracovala podle vzdělávacího programu Základní škola. Škola svůj program zaměřuje na oblast zdravého životního stylu, již od roku 1993 je zařazena do projektu Zdravá škola. V roce 2008 jsme provedli opět po čtyřech letech rozsáhlou evaluaci projektu. Vytvořili jsme inovovaný projekt, kterým jsme se přihlásili k pokračování zařazení do programu Škol podporujících zdraví. Projekt zaštiťuje celkovou koncepci školy i s dalšími prioritami. Od školního roku 2005/2006 do 2007/2008 jsme byli pilotní základní škola Klubu ekologické výchovy v rámci projektu Ekogramotnost do škol financovaného z Evropského sociálního fondu Operační program Rozvoj lidských zdrojů. Navazujeme na aktivity projektu a využíváme zkušenosti v oblasti EVVO. Škola se profiluje také v oblasti programu prevence sociálně patologických jevů, vytváří vlastní dlouhodobé i krátkodobé projekty. Preferujeme také dopravní výchovu. 3.2 Učební plán školy Učební plán základní školy pro ročník 1., 2., 3., 4., 6.,7., 8., 9. ročník dle ŠVP pro ZV Petrklíč, 5. ročník dle programu Základní škola ZKR ŠVP ŠVP Počet žáků Ch / D 93 / 94 11/12 14/8 7/7 9/9 11/13 7/12 15/11 10/13 9/9 Čj a komunikace Matematika a její aplikace Člověk a jeho svět Čj a literatura Čj Cizí jazyk Aj 3 3/3 3 3/3 3/3 3 3 Matematika M Inf.akom.tech Inf 1/1 1/1 Prvouka Prv Přírodověda Přv 2 2 Vlastivěda Vl 1 2 Dopr. vých. Dv 1 Člověk a společnost Dějepis D Občan. vých. Ov Rodin.vých.! Rv 1 Člověk a příroda Fyzika F Chemie Ch 2 2 Přírodopis Př Zeměpis Z Umění a kultura Hudeb. vých. Hv Výtvar. vých. Vv Dram. vých. Drv 1 Člověk a zdraví Tělesná vých. Tv /2 2/2 2! 2! Vých.ke zdr. Vkz 1 1 Sportovní hry Sh 1 6

7 Člověk a svět práce ZKR ŠVP ŠVP Prac. čin. Pč /1 1/1 1 1 Psaní na kláv Pnk 1/1 Volba povol Vop 1 Celkem Volitelné předměty Nepovinné předměty TUR Region. zem. TUR Glob.otázky TUR Projekty Rz 1 Go 1 P 1 Sportovní hry Sh Inf 1 Etická vých. Ev 1 Informatika Inf 1 1 Další cj -něm Nj 1 (2) (3) Celková časová dotace Psaní na kláv Pnk 1 Logopedie Log 1 Náprava VPÚ VPÚ Volitelné předměty Předmět ročník, hod. dotace Počet žáků TUR Rz 7. (1) 12 NJ (1) 14 TUR Go 8- (1) 23 TUR Projekty 9. (1) 18 Informatika 5- (1/1) 24 Informatika 8. (1/1) 23 Sportovní hry 9. (1) 18 Rodinná výchova 9. (1) Nepovinné předměty a kroužky Název nepovinného předmětu ročník, hod.dotace Počet žáků Náprava vývojových poruch učení (1) 8 Logopedická prevence (1) 8 Psaní na klávesnici (1) 11 Název kroužku Počet žáků Kaňka (2) 8 Divadelní kroužek (2) 14 Debrujáři (1) 11 Náboženství katolické (3) 34 Rozhlasový (1) 10 Přírodovědný (1) 4 Knihovnický 6. (1) 2 Parlament (1) 16 Výtvarné tvoření (1) 10 Internet I (1) 11 Internet II (1) 11 Aerobic (1) 10 7

8 Florbal 1. stupeň (1) 12 Hasičský (1) 10 Turistický (1) 13 Keramika (2) 9 Dramaticko recitační (1) 10 Sborový zpěv Výsledky výchovy a vzdělávání 4.1 Údaje o výsledcích vzdělávání (stav k ) Třída Průměrný prospěch Počet žáků celkem Prospělo Prospělo s vyznam. Neprospělo (k ) Počet oprav. zkoušek Přezkoušení na základě nesouhl.zák.z. Úspěšně vykonané opr. zk. I. 1, II. 1, III. 1, IV. 1, V. 1, Celkem 1. stupeň VI. 1, VII. 1, VIII. 1? IX. 1, Celkem 2.stupeň Škola celkem Průměrná známka - 1. stupeň 1,35 Průměrná známka - 2. stupeň 1,85 Průměrná známka - celkem 1, Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy Zapsáno do Počet žádostí o Nastoupili do Zapsáno do Počet žádostí o Nastoupilo do 1.třídy 2010 odklad 1. třídy třídy 2011 odklad 1. třídy Přijímací řízení na střední školy Všech 18 žáků 9. ročníku, 1 žákyně 5. ročníku a 1 žák 7. ročníku bylo přijato na SŠ, SOU, OU. Umístění vycházejících žáků ve školním roce 2010/2011 Gymnázium SOŠ SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté vč.konzervatoří Přihl. Přijatí Přihl. Přijatí Přihl. Přijatí Přihl. Přijatí Přihl. Přijatí Přihl. Přijatí

9 4.4 Evaluační testování žáků ZŠ srovnávací testy SCIO Stonožka 2010/2011: Testování se zúčastnili všichni žáci 6. a 9. ročníku. Vypracovali testy z českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů. Hodnocení obou tříd bylo téměř stejné: Čj - svými výsledky se škola řadí mezi průměrné školy, má lepší výsledky než polovina zúčastněných škol. V tématické části testu žáci dosáhli průměrných výsledků jak v mluvnické části, tak v části literatura a sloh. Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že výsledky žáků jsou ve všech oblastech aplikace, znalosti a porozumění průměrné. Porovnání výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP ukazuje, že je na škole studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. M výsledky školy jsou podprůměrné, 70 procent zúčastněných škol mělo lepší výsledky. Z hodnocení tématické části testu vyplývá, že výsledky žáků byly ve všech oblastech aritmetika, geometrie a funkce, rovnice a nerovnice průměrné. Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že výsledky žáků jsou ve všech oblastech - aplikace, znalosti a porozumění průměrné. Z porovnání výsledků testu z matematiky s výsledky testu studijních předpokladů vyplývá, že studijní potenciál žáků je v matematice využíván nedostatečně, výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než která odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, žáci pracují pod svoje možnosti. Z uvedených údajů vyplývají úkoly pro vedení školy i všechny učitele: - víc motivovat žáky nenudit v hodinách - víc propojovat matematiku s praxí - využívat nabídky DVPP pro další vzdělávání učitelů v oblasti matematiky. 4.5 Problematika výchovné práce školy Systém výchovného poradenství je rozdělen na dvě části. Zajišťují jej dva metodici - poradce pro volbu povolání a školní metodik prevence rizikového chování. Na řešení výchovných nebo vzdělávacích problémů žáků se podílejí kromě výchovných poradců i ředitel školy, třídní učitel a všichni učitelé. K vážnějším problémům jmenuje ředitel školy výchovnou komisi. Zvláštní péči věnujeme žákům se SVP v rámci nepovinného předmětu Náprava VPU i poradenskou činností v této oblasti. Individuální vzdělávací plány pro integrované žáky jsou základem pro práci ve výuce. Poradce pro volbu povolání S problematikou volby povolání seznamuje poradce vhodnou formou již žáky na 1.stupni, pokračuje v nepovinném předmětu Volba povolání, který mají žáci 8. ročníku 1 hodinu týdně. Funkci výchovného poradce zastává zástupkyně ředitele školy, která absolvovala dvousemestrální kvalifikační studium pro výchovné poradce na PdF UP Olomouc. Základní škola dlouhodobě spolupracuje s Úřadem práce Kroměříž, žáci se každoročně účastní besedy o profesní orientaci v poradenském centru pro mládež a využívají i možnosti individuálních konzultací, které ÚP nabízí. Škola pro žáky (zejména 8. a 9. ročníku) zajišťuje exkurze do výrobních podniků, aby se mohli seznámit s různými profesemi v praxi. Protidrogová prevence, prevence sociálně patologických jevů Škola má kvalitně vypracovaný systém prevence sociálně patologických jevů a minimální preventivní program, který pravidelně během roku několikrát hodnotí, doplňuje a opravuje na základě vzniklých potřeb. Díky tomu se daří projevy sociálně patologických jevů zachytit v počátcích a řeší se tak zdánlivě zanedbatelné záležitosti. 9

10 Škola realizovala velké množství krátkodobých aktivit a akcí, množství přednášek a besed. Mezi nejúspěšnější patřily zážitkové kurzy v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, které se orientují na utváření a zlepšování mezilidských vztahů a v první řadě na prevenci sociálně patologických jevů. V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme se zaměřili: a) na osobnostní rozvoj dítěte - posilování pozitivních vztahů ve skupině - budování bezpečného klimatu ve škole - zvyšování právního vědomí - nácvik sociálních dovedností - psychické otužování b) na děti s nízkým sebevědomím c) na aktivní spolupráci s rodinou d) na zapojení všech dětí do školních i maximálního počtu do mimoškolních aktivit 4.6 Snížené stupně z chování, kázeňská opatření Přehled o udělených kázeňských opatřeních: 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ st. z chování st. z chování NTU byla nejčastěji udělena za časté zapomínání pomůcek do vyučování. DŘŠ za opakované neplnění školních povinností a snížený stupeň z chování za hrubé porušení školního řádu. Všechny přestupky žáků byly projednány i s rodiči za přítomnosti třídního učitele, ředitele školy a zástupce ředitele nebo školního metodika prevence. Na konci školního roku bylo uděleno 27 pochvalných listů a 22 knižních odměn za práci pro třídu a reprezentaci školy na veřejnosti. 4.7 Absence žáků Počet zameškaných hodin Průměr na žáka Celkový počet neomluvených hodin % neomluvených hod. z celkového počtu zameškaných hod. I. pololetí ,5 0 0 II. pololetí ,75 2 0,01 Celkem ,6 2 0, Údaje o integrovaných žácích Druh postižení Ročník Počet žáků Dívek Sluchové /zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení Celkem

11 4.9 Soutěže, přehlídky významné úspěchy našich žáků Název soutěže, přehlídky Počet účastníků ze školy Výtvarná soutěž PO očima dětí 3 Příroda kolem nás 4 Anežka Česká 3 Svět kolem mě Památník Lidice 2 Veselé stáří očima dětí 4 Úspěchy Přehlídky divadelních souborů Hulínské pohádkové jaro Ocenění za práci souboru Hvozdenský měšec plný pohádek krajská přehlídka 14 Ocenění za herecký výkon Pohádková Kroměříž 14 Ocenění za herecký výkon Krajská přehlídka dětských divadelních souborů Uherské Hradiště Ostatní Kostelecký slavíček regionální soutěž 4 1.m, 2x 3.místo Dopravní soutěž 6 2. m. okres. soutěž Recitační soutěž Svátek poezie v Kroměříži 6 Bavíme se angličtinou 1 Diplom za účast Turnaj ve florbalu okrskové kolo tř místo Turnaj ve florbalu okresní kolo tř místo Turnaj ve florbalu okrskové kolo místo 5 Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, další významné školní aktivity) Škola se výrazně preferuje v oblasti zdravého životního stylu, environmentální výchovy a prevence sociálně patologických jevů. 5.1 Akce školy Typ akce Zúčastněné třídy Počet zúčastněných žáků Výuka plavání Holešov Exkurze ZOO Olomouc Olomouc historická Muzeum Přerov Přírodovědná exkurze Přerov Praha historická Zámek Holešov Rymice ZOO Lešná Poznámka (název akce, výsledek) 11

12 Knihovna Kroměříž Historická Kroměříž Žákovská vystoupení Školní recitační soutěž Výběr V Domě seniorů -Rozsvěcení vánočního stromku - ke Dni matek Výběr Setkání seniorů ve škole Výběr Plesy 2x (taneční vystoupení) Divadelní představení souboru Klíček pro MŠ Divadelní představení souboru Klíček pro ZŠ Divadelní představení souboru Klíček pro veřejnost Divadelní představení souboru Klíček Hulínské pohádkové jaro Divadelní představení souboru Klíček Pohádková Kroměříž Divadelní představení souboru Klíček v rámci krajské přehlídky v Uherském Hradišti Divadelní představení souboru Klíček přehlídka ve Hvozdné Školní akademie Vítání občánků Výběr Vystoupení dramaticko-recitačního kroužku v Karlovicích Projekty Za 4 roky poznáš Evropu Napříč školou Celoškolní ekologická hra Nakazme se ekologií Velikonoční projekt Vánoční projekt Projekt Holocaust Projekt zaměřený na tvorbu nového DIS Fryšták kolektivu Prevence SPJ - Orientační dny DIS Fryšták Den otevřených dveří pro 1. a 2. stupeň Den Země Zaměřen na ekologii Projekt Sportovně branný den - spolupráce s SDH Karlovice Ochrana člověka za mimořádných situací Myslivecká olympiáda Spolupráce s Mysliveckým sdružením Kostelecký les Projektový den - Den s IZS Spolupráce se složkami IZS Buďme kamarádi Pro žáky ZŠ Stará Ves Žákovský ples I pro absolventy školy Co umím (prezentace) Škola v přírodě

13 Den zvířat Den jazyků Besedy Beseda k volbě povolání Beseda sexuální výchova Zdravé zuby (MDDr. Stavěl) Návštěva obecní knihovny Beseda s panem Žůrkem Zajímavý zeměpis Poznávejme zvířata p. Hořák Výstava historických předmětů na OÚ Peer program (policejní škola) Reprochu (gymnázium Holešov) Návštěva ornitolog. stanice Přerov Beseda s policistkou Balážovou Beseda o závislostech Beseda s hasiči Soutěže, turnaje Turnaj ve florbalu pro 1. a 2. stupeň Soutěž ve vybíjené Vánoční turnaj ve florbalu Turnaj ve vybíjené pro 2. stupeň Soutěž v psaní na klávesnici Školní kolo Pythagoriáda Recitační soutěž Školní kolo Angl. Soutěž WRITE YOUR STORY Školní kolo Vv soutěž DDM Šumná Vv soutěž setkání Kostelců Moje město ve fantazii Olympiády Fyzikální olympiáda Školní kolo Dějepisná olympiáda Školní kolo Další akce LVK Netradiční zápis do 1.tř. Výběr žáků II.st. 12 Návštěva dopravního hřiště Výlet za odměnu pro vítěze ekologické 1., soutěže Maškarní karneval Ve spolupráci s kultur.komisí OU Výchovný koncert Pavla Šporcla zámek Holešov Mikulášská nadílka pro I. st. ZŠ a děti Výběr žáků 9.tř. 7 v MŠ Sběr papíru (podzimní a jarní) x 187 Akce ŠD a ŠK Podzimní hrátky Slavnost stromů Karneval Turnaj ve stolním tenisu

14 Maškarní karneval v ŠD Beseda s hokejistou Týden se zvířátky Strašidel se nebojíme Kuželkový turnaj Vánoční besídka Cestujeme do Vesmíru Pálení čarodějnic Týden s pohádkovými postavami Akce Sdružení rodičů žáků a přátel školy Vánoční jarmark 65 Velikonoční jarmark a dílny 58 Drakiáda 35 O akcích školy je veřejnost informována prostřednictvím regionálního tisku (Učitelské noviny, Týdeník Kroměřížska), dále ve školním časopisu Kaňka, obecním periodiku Kostka a webových stránkách školy. 5.2 Mimořádné aktivity učitelů Tvorba projektů, které byly finančně dotovány z jiných organizací Nadace Děti kultura sport, Kollárova 447, Uherské Hradiště Získali jsme nadační příspěvek ve výši ,- Kč na vybavení žákovské knihovny a ,- Kč pro činnost divadelního souboru Klíček 6 Spolupráce s partnery a dalšími subjekty 6.1 Spolupráce se zřizovatelem Spolupráce se zřizovatelem probíhá hlavně v následujících oblastech: 1. Sestavování rozpočtu školy a jeho čerpání Ředitel spolu s ekonomkou školy předložil starostovi návrh rozpočtu na příští kalendářní rok. Na větší část požadavků vedení školy byl ze strany zřizovatele brán zřetel. Převádění finančních prostředků v uplynulém školním roce probíhalo pravidelně v dohodnutých částkách. Nad rámec rozpočtu zřizovatel přispěl na realizaci regionální pěvecké soutěže Kostelecký slavíček a tradiční Aprílový florbalový turnaj učitelů. Od počátku roku 2010 je rozhodnutím zastupitelstva obce v kompetenci školy hradit veškeré platby energií, k čemuž byl posílen rozpočet školy. Ekonomka školy dvakrát ročně připravuje zprávu o hospodaření, která je projednána i na pedagogické radě. Zřizovateli je předkládána na jeho žádost. 2. Velké opravy budov, investiční akce Vedení školy předložilo návrhy a požadavky na opravy budovy. Z prostředků obce v létě 2011 proběhla další fáze rekonstrukce školy výměna oken a vstupních dveří v tělocvičném pavilonu, byla vymalována část pavilonu - tělocvična, školní klub, šatna TV. Do 14

15 tělocvičny byl nainstalován ventilátor. Na střechu kotelny byla nově položena krytina z důvodu zatékání a poškození bednění. Z provozních prostředků školy byly provedeny v dalších prostorách školy opravné malířské práce. Natřeny byly všechny dveře v historické budově (na 1. stupni, školní družině) a deskové radiátory. Opraven byl kryt kanalizace ve školní jídelně. Z investičního fondu školy byla se souhlasem zřizovatele zrekonstruována podlaha v 1. třídě včetně pokládky lina. Brigádnicky byla na školním pozemku demontována bouda na nářadí, která byla již v havarijním stavu. Dále byly prováděny drobnější opravy vnitřního vybavení budovy a pravidelné revize zařízení. 3. Prezentace školy Ředitel pravidelně informoval starostu obce i radu obce o kulturních akcích, které pořádala škola v obci i mimo ni. Informoval o výsledcích ve výchovně vzdělávací oblasti a v mimoškolní činnosti žáků také prostřednictvím plánu práce školy, výroční zprávy, internetových stránek školy a školního časopisu. Svoji práci škola prezentovala na stránkách obecního časopisu Kostka v pravidelné rubrice i na stránkách regionálního tisku. 4. Práce učitelů pro obec Většina místních učitelů byla zapojena do práce kulturní komise při obecním zastupitelstvu, organizovala sportovní a kulturní akce a soutěže. Na realizaci velkých akcí především pro děti se podílel celý pedagogický sbor i ostatní zaměstnanci. Ředitel školy je členem komise při obecním zastupitelstvu, která koordinuje spolupráci a činnost spolků v obci. 5. Účast obce a jejích složek na akcích školy Základní škole se daří spolupracovat se zájmovými a společenskými organizacemi v obci i okolí (TJ Sokol, TJ Moravan, SHD Kostelec, SDH Němčice, SHD Karlovice, o.s. Kosteláň, Myslivecké sdružení, Včelaři ) a ve spolupráci s nimi organizovat zajímavé akce pro děti i veřejnost. Aktivitám školy je výrazně nakloněna rada obce v čele se starostou a místostarostou, kteří se osobně účastní většiny společenských akcí školy, projektových dnů, školní akademie, jarmarků i divadelních představení. 6.2 Spolupráce s rodiči Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova se pravidelně scházelo a připravilo řadu akcí pro děti i dospělé, například Vánoční jarmark, Velikonoční jarmark a dílny, Drakiádu. Sdružení rodičů dotovalo autobusovou dopravu na dopravní hřiště, na akce podporující zdravý životní styl, přispělo na cestovné na kulturní koncert, divadlo, soutěže a výlety. Finančně také zajistilo výtvarné potřeby žáků do výuky Vv. Na dalších akcích školy se členky Rady rodičů podílely organizační pomocí. Všichni rodiče byli pravidelně informováni o dění ve škole na třídních schůzkách a konzultačních dnech, prostřednictvím školního časopisu Kaňka a na webových stránkách školy. Rodiče měli možnost konzultovat s pracovníky Pedagogicko psychologické poradny v Kroměříži po dohodě každý čtvrtek tentokrát přímo na pracovišti v Kroměříži. Využívali konzultací s výchovnou poradkyní pro volbu povolání a nápravu VPU. Aktuální zprávy ze školy si mohli přečíst na školní vývěsce u vstupu do školy. 6.3 Spolupráce se Školskou radou Školská rada sledovala naplňování ŠVP. Odsouhlasila i jeho změny. Zároveň schválila školní řád pro příští školní rok, výroční zprávu o hospodaření za rok 2010 i návrh rozpočtu pro rok 2011 bez připomínek. Projednala také zprávy o kontrolní činnosti ČŠI. 15

16 6.4. Spolupráce s nadačním časopisem Srdce V lednu roku 2011 jsme začali v rámci výtvarné a pracovní výchovy spolupracovat s nadačním časopisem SRDCE, v němž naši žáci vypracovávají dvoustránkovou rubriku Udělej si sám. Každý měsíc v hodinách výtvarné a pracovní výchovy jednotlivé třídy tříd či kroužky připravují zajímavé výrobky, přičemž žáci celý proces nafotí a napíší text obsahující popis pracovního postupu. V praxi si tak zkoušejí a za pomoci učitelů zlepšují dovednost prezentovat svou práci pomocí písemného projevu i fotografie. Jde o velmi zajímavou nadregionální propagaci naší školy, navíc zřizovatel časopisu hradí náklady na materiál na daný výrobek pro celou třídu Spolupráce s dalšími subjekty Ve škole pracovalo odloučené pracoviště ZUŠ Holešov a Hulín. Vyučování probíhalo v těchto předmětech: hra na flétnu a housle, hra na klávesy, hra na kytaru, hra na dechové nástroje a hudební nauka. V rámci regionu škola spolupracovala s MŠ Kostelec u Holešova, Němčice a Roštění a snažila se o plynulý a nenásilný přechod předškoláků z těchto zařízení do naší ZŠ. Žáci MŠ a ZŠ se účastnili společných akcí, divadelních vystoupení, některých hodin v 1. třídě. Podobně jsme spolupracovali se ZŠ Stará Ves (okr. Přerov), odkud přecházejí někteří žáci do 6. ročníku ZŠ Kostelec u Hol. Zorganizovali jsme projektový den pro žáky naší 5. třídy a 5. třídy ZŠ Stará Ves pod názvem Buďme kamarádi. V rámci obce spolupracovala škola s místními sportovními organizacemi TJ Sokol, TJ Moravan, dále s Mysliveckým sdružením Kostelecký les a SDH Kostelec a SDH Karlovice. Těmto organizacím mimo jiné zapůjčovala tělocvičnu pro sportovní aktivity a podílela se na realizaci akcí pro veřejnost. Škola organizovala velké množství kulturních akcí pro rodiče a veřejnost, např.: - Pohádkový les (Den dětí) - Divadelní představení školního souboru Klíček - Vystoupení žáků pro seniory ve škole i v Domě seniorů - Nadílku Mikuláše, anděla a čerta pro děti MŠ Kostelec u Hol. a v Domě seniorů - Maškarní karneval - Školní akademii V budově školy proběhly akce - Setkání seniorů pod záštitou kulturní komise OÚ - Setkání bývalých žáků školy - Schůzky Rady rodičů - Schůzky školské rady - Sportovní turnaje Základní škola je plným právem kulturním centrem obce. 16

17 7 Inspekce a kontroly 7.1 Komplexní inspekce ČŠI Komplexní inspekce ze strany Zlínského inspektorátu ČŠI proběhla v naší škole ve dnech Podle závěrů inspekční zprávy je ve škole většina kontrolovaných výstupů v pořádku. Nedostatky týkající se doplnění ŠVP ZV Petrklíč a školního řádu byly odstraněny v požadovaném termínu Kontrola ve školní jídelně zjistila nedostatky týkající se dodržení finančních limitů a výživových norem, vedení prvotní účetní evidence a vnitřní kontroly. Dále zjistila, že financování potravin bylo částečně prováděno z příspěvku od zřizovatele. Byly provedeny změny v počítačovém programu ve školní jídelně, zvýšena a stupňována kontrolní činnost, upraveno vedení evidence a zajištěny konzultace s pracovnicemi KÚ Zlín ke zlepšení dodržování norem a limitů. Opakovaně byla situace projednána se zřizovatelem. 7.2 Tematická inspekce Ve školním roce 2010/2011 se nekonala. 7.3 Kontrola BOZP Poslední prověrka BOZP byla provedena bezpečnostním technikem dne , neshledala žádné závažné nedostatky. 7.4 Kontrola Obce Kostelec u Hol. Ve školním roce 2010/2011 se neuskutečnila. 7.5 Kontrola Krajské hygienické stanice Zlínského kraje byla provedena státní kontrola zaměřená na vybavení hygienických zařízení pro osobní hygienu a úklid, včetně kontroly provádění úklidu. Zjištěné nedostatky byly odstraněny v průběhu školního roku - omyvatelný nátěr v úklidových komorách a na některých WC, zařízení prostoru s výlevkami a přívodem T+S vody (nově vybudováno 2x). 7.6 Kontrola ZP Ve školním roce 2010/2011 se uskutečnila kontrola ZPMV ČR z důvodu chybně odváděného zdravotního pojištění. (Pracovník školy nenahlásil změnu zdravotní pojišťovny.) Opravná opatření proběhla bez sankcí a kontrola nezjistila žádné nedostatky. 7.7 Kontrola OSSZ Kontrola proběhla , nebyly shledány nedostatky, ani uložena opatření k nápravě. 7.8 Kontrola finančního úřadu Bylo zjištěno, že v průběhu roku 2010 se škola stala plátcem DPH. Byly podniknuty všechny kroky pro tento přechod v organizaci tj. zajištěny softwarové moduly pro účetnictví, konzultace pro pracovníky školy, informovanost strávníků. 17

18 8 Další dokumenty o činnosti školy 8.1 Prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní program i jeho evaluace jsou samostatnými dokumenty školy. 8.2 Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Tento program je přílohou plánu práce. 8.3 Prevence rizik a školní úrazy Tento dokument je založen v evidenci BOZP. 8.4 Vyřizování stížností, oznámení, podnětů Ve školním roce 2010/2011 nebyly podány žádné ústní ani písemné stížnosti, oznámení a podněty. 9 Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 9.1 Příjmy a výdaje k čerpané ze státního rozpočtu Druh Rozpočet Skutečně Vyčerpáno % k poskytnuto k Příspěvek na přímé NIV (UZ33353) Účelová dotace Hustota a specifika (UZ33015) Účelová dotace Školní potřeby pro žáky 1. třídy (UZ33017) NIV celkem Příjmy a výdaje k čerpání příspěvku z ÚSC, plnění rozpočtu hlavní činnosti příspěvkové organizace ve vztahu k rozpočtu ÚSC Druh Upravený Skutečně Celkem % rozpočet přijato Příspěvek na provoz Ostatní příjmy (výnosy) Příjmy (výnosy) celkem Výdaje (náklady) celkem Výsledek hospodaření Příjmy a výdaje k z hospodářské činnosti školní jídelny Druh Celkem Příjmy za stravné cizí strávníci Náklady celkem Výsledek hospodaření

19 9.3 Příjmy a výdaje od do čerpané ze státního rozpočtu Druh Rozpočet Výnosy Vyčerpáno % k k k Příspěvek na přímé NIV (UZ33353) ,34 Účelová dotace Hustota a specifika (UZ33015) Účelová dotace Školní potřeby pro žáky 1. třídy (UZ33017) Účelová dotace Posílení platové úrovně ,46 pedagogů s VŠ vzděláním (UZ33027) NIV celkem , Příjmy a výdaje od do čerpání příspěvku z ÚSC, plnění rozpočtu hlavní činnosti příspěvkové organizace ve vztahu k rozpočtu ÚSC Druh Upravený Výnosy Celkem % rozpočet k Příspěvek na provoz Ostatní příjmy Výnosy celkem k Náklady celkem k Výsledek hospodaření Příjmy a výdaje od do z hospodářské činnosti školní jídelny Druh Celkem Příjmy za stravné cizí strávníci Náklady celkem Výsledek hospodaření Závěr výroční zprávy 10.1 Hodnocení dosaženého stavu Tato výroční zpráva vznikla na základě: - evaluace minimálního preventivního programu - vlastního hodnocení školy - analýzy výsledků výchovně vzdělávací práce za školní rok, tj. klasifikace žáků, udělených trestů a pochval, závěrů pedagogických rad - výsledků testů Scio žáků 6. a 9. třídy - výsledků přijímacích řízení na SŠ, SOU a OU - kontrolní a hospitační činnosti vedení školy - zprávy o hospodaření k a evaluace, kterou provedli pedagogičtí pracovníci - autoevaluace ŘŠ Úkoly, stanovené v plánu práce na školní rok 2010/2011, byly splněny. 19

20 10.2 Záměry další činnosti školy - vycházejí z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Zlínského kraje a zaměřují se na další rozvoj klimatu školy a pojetí školy jako školy inklusivní a komunitní. 1. Zaměřit se na kvalitu vyučovacího procesu, na plnění ŠVP pro ZV Petrklíč. 2. Zachovat současnou úroveň výchovy a vzdělávání. 3. Výrazně se zaměřit na prevenci sociálně patologických jevů. 4. Zlepšovat kvalifikovanost pedagogického sboru. 5. Zvýšit schopnost rozhodování učitelů a žáků při uskutečňování cílů školy. Delegovat více pravomocí na nižší stupeň, posílit právní vědomí pracovníků. 6. Zlepšit materiální vybavení školy. 7. Posílit kontrolní činnost vedení školy na všech úrovních Poděkování Poděkování patří všem zaměstnancům školy, kteří odvedli vynikající kus náročné a odpovědné práce. Poděkování patří zřizovateli Obci Kostelec u Holešova a jejímu zastupitelstvu a starostovi, členům Školské rady Kostelec u Holešova a členkám Sdružení rodičů žáků základní školy Kostelec u Holešova, pracovníkům pověřeného MěÚ Holešov a KÚ Zlín za profesní i osobní podporu a pomoc, kterou škole během roku poskytli. Vypracovali: Mgr. Věra Dudíková, zástupkyně ředitele školy Ing. Dagmar Bártová, ekonomka školy (bod 9.) Mgr. Zdeněk Ballnér, ředitel školy (bod 6., úpravy) Datum zpracování zprávy: 31. srpna 2011 Datum schválení pedagogickou radou: 1. září Projednání ve Školské radě: do 15. října

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008

Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008 Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008 Program: a) vyhodnocení minulého šk. roku b) plány na šk. rok 2008/09 c) diskuze Přítomni: - rodiče: 2 osoby - J. Vysloužil, M. Polášek

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více