1. Základní charakteristika školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základní charakteristika školy"

Transkript

1 1. Základní charakteristika školy 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Adresa školy Kostelec u Holešova č. 191, , okr. Kroměříž IČ Bankovní spojení /0100 Telefon Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Právní subjekt Od Název zřizovatele Obec Kostelec u Holešova Součásti školy Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna IZO ředitelství Ředitel školy Mgr. Zdeněk Ballnér Kostelec u Holešova č. 210, PSČ Datum konkurzu Jmenování do funkce Potvrzení ve funkci Do funkce jmenoval Rada obce Kostelec u Holešova Ve funkci potvrdil Statutární zástupce ředitele MŠMT Mgr. Věra Dudíková Roštění č. 14, Kostelec u Holešova, PSČ Poslední aktualizace v síti č.j. 7649/ , vydalo MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana, Ing. Svatopluk Spurný, ředitel odboru správy školského rejstříku (zapsání oboru vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy C/001 Základní škola) č.j /04-21, vydalo MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana, Ing. Svatopluk Spurný, ředitel odboru správy školského rejstříku (zařazení školního klubu) č.j / , vydalo MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 (zápis statutárního orgánu právnické osoby ředitele školy Mgr. Zdeňka Ballnéra) č.j /2009, vydal KÚ Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, tř. Tomáše Bati 21, Zlín (změna nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu na 92 žáků) Školská rada Sdružení rodičů a přátel žáků základní školy Od , předsedou je Mgr. Věra Dudíková Registrováno v Praze v prosinci

2 1.2. Součásti školy Součásti školy Kapacita Počet tříd Průměrný počet žáků na Skutečný výkon třídu Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna Školní jídelna vaří pro žáky ZŠ (154), zajišťuje dovoz stravy pro MŠ a ZŠ v okolí (172), pro cizí strávníky (92), pro zaměstnance školy (25). 1.3 Základní údaje o škole (k ) Počet tříd/ skupin Přepočtený počet pedag. prac. Počet žáků na třídu Počet žáků Počet žáků na ped. úvazek 1. stupeň stupeň 4 8, Školní družina 2 1, Personální údaje 2.1 Celkový počet pracovníků školy ve školním roce 2010/2011 (stav k ) Pedagogických Nepedagogických Celkem Fyzických Přepočet Fyzických Přepočet Fyzických Přepočet Interních 16 14, , ,09 Externích dohoda 1 dohoda 2.2 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 (stav k ) Poř. číslo Pracovní zařízení, funkce Vzdělání Kvalifikace Aprobace Úvazek Délka praxe v letech 1. Ředitel VŠ K M, F Učitel VŠ K 1. st Učitel VŠ K 1. st Učitel VŠ K 1. st Učitel SŠ N Vyučuje 1.st Zástupce ředitele VŠ K M, Vv Učitel VŠ K Jč, D 0, Vychovatel SŠ K ŠD 0, Učitel VŠ K Ch,Pč, všeob vzděl předměty 10. Učitel VŠ K Čj, Hv 0, Vychovatel VŠ K ŠK 0, Učitel VŠ K M, Bi

3 13. Učitel VŠ K Aj,Lv 0, Učitel VŠ N Vyučuje Z, Tv, 1 13 (Bc ) Pč, D 15. Učitel VŠ K 1.st Učitel VŠ K Čj, Ov 0, Věková struktura pedagogických pracovníků (stav k ) Věkové rozmezí Fyzicky Muži Ženy Do 29 let až 39 let až 49 let let až do vzniku nároku na SD Věkový průměr pedagogického sboru je 41,8 let. 2.4 Příchod nových pracovníků na školu (stav k ) Pracovní Kvalifikace Aprobace Důvod zařazení Učitel K Ch, Pč, SVP Návrat po skončení funkčního období starosta obce Vychovatel K ŠD Odchod vychovatelky na MD Učitel K Aj, Lv Ukončení pracovního poměru učitelky Aj dohodou 2.5 Odchody pedagogických pracovníků (stav k ) Pracovní Kvalifikace Aprobace Důvod zařazení Učitel K Čj,Hv Ukončení PP na dobu určitou Učitel K 1. stupeň Ukončení PP dohodou 2.6 Další údaje o nepedagogických pracovnících (stav k ) Ostatní pracovníci poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1. Ekonomka, vedoucí správních zaměstnanců 1 VŠ 2. Uklízečka 0,937 SO 3. Uklízečka 0,808 SO 4. Uklízečka 0,808 SO 5. Školník 0,625 SO 6. Sekretářka 0,500 SŠ 7. Vedoucí školní jídelny 1 SŠ 8. Vedoucí kuchařka (vyučená v oboru) 1 SO 3

4 9. Kuchařka 1 ÚSO 10. Kuchařka 1 SO 11. Kuchařka 1 ZŠ 12. Kuchařka 1 SO 2.7 Celkové hodnocení kvalifikovanosti výuky Kvalifikovaná výuka 83 % Nekvalifikovaná výuka 17 % Z, Pč,, Tv, předměty 5.tř., Dv, Go, D, Rz, V porovnání s loňským rokem se kvalifikovanost výuky zvýšila ze 74% na 83%. 2.8 Údaje o vzdělávání pracovníků 2.8a Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (stav k ) Název aktivity Zúčastění Písnička v Hv na 1. stupni 1 Metodika Aj na 1. stupni 1 Psychohygiena v práci učitele 16 Matematika v běžném životě 1 Správní řízení ve škole 1 Finanční gramotnost 1 Manažerské řízení školy 1 Burza nápadů do Aj 1 Výtvarné techniky podzimní motivy 1 Od škádlení k šikaně 1 Aj - metoda CLILL obsahově a jazykově integrované vyučování 1 Instruktor školního lyžování 1 Vzdělávání managementu škol 1 Setkání preventistů SPJ 1 Zdravě sedět, více vědět 1 Základy keramiky a náměty pro práci s nejmenšími 1 Hry ve vyučování nejen v matematice 1 EU peníze školám 2 Vzdělávání managementu škol a školských zařízení 1 Rozvoj kariérového poradenství 1 Činnostní učení ve výuce Čj v 1. ročníku 2 Školní program EVVO 1 Činnostní učení ve výuce M 2 Neklidné dítě seminář pro sborovnu 16 Stres a zátěžové situace seminář pro sborovnu 16 Školení PO 16 ČČK kurs zdravotníka školních a mimoškolních akcí 1 Školení BOZP 16 4

5 2.8b Vzdělávání ostatních pracovníků Název aktivity Zúčastění Pořádané MŠMT: Průvodce účetní uzávěrkou 1 Inventarizace majetku 1 Spisová služba a archivnictví ve veřejné správě 1 Vztahy mezi zřizovatelem a PO po novele zákona č.250/200 Sb. 1 Účetnictví PO (příspěvkových organizací) 1 Ostatní: Pracovní porady vedoucích školních jídelen, výdejen 1 Hygienické požadavky ve stravovacích službách 5 Skolení pro pracovníky ve stravovacích službách 6 Školení BOZP a PO c Finanční náklady na DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků Pedagogičtí pracovníci: Ostatní pracovníci: ,00 Kč ,00 Kč 2.8d Další školení a pracovní schůzky Název aktivity Zúčastění Porady ředitelů škol v rámci územně správních celků 1 Schůzky výchovných poradců a školních metodiků prevence sociálně 2 patologických jevů Školení v rámci projektu EU do škol 2 Setkání Klubu ekologické výchovy 1 Seminář pro řídící pracovníky na Rusavě Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků: 1. Studium výchovného poradce pro volbu povolání 2. Vzdělávání v oblasti ICT v souvislosti s realizací projektu EU Peníze do škol 3. Studium školního metodika prevence rizikového chování 4. Nácvik metod, které je potřeba používat v oblasti prevence sociálně patologických jevů (jak potlačovat dětskou agresivitu, šikanu). 5. Podpora rozvoje každého pedagoga v rámci jeho aprobace (novinky v oboru, konzultace s učiteli z větších škol). 6. Vzdělávání v oblasti environmentální výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu 5

6 3 Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program školy Vzdělávací program Zařazené třídy Počet žáků Základní škola č.j / ŠVP pro ZŠ Petrklíč Základní škola pracovala v 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. a 9. ročníku podle ŠVP pro ZV Petrklíč, ve zbývajícím 5. ročníku pracovala podle vzdělávacího programu Základní škola. Škola svůj program zaměřuje na oblast zdravého životního stylu, již od roku 1993 je zařazena do projektu Zdravá škola. V roce 2008 jsme provedli opět po čtyřech letech rozsáhlou evaluaci projektu. Vytvořili jsme inovovaný projekt, kterým jsme se přihlásili k pokračování zařazení do programu Škol podporujících zdraví. Projekt zaštiťuje celkovou koncepci školy i s dalšími prioritami. Od školního roku 2005/2006 do 2007/2008 jsme byli pilotní základní škola Klubu ekologické výchovy v rámci projektu Ekogramotnost do škol financovaného z Evropského sociálního fondu Operační program Rozvoj lidských zdrojů. Navazujeme na aktivity projektu a využíváme zkušenosti v oblasti EVVO. Škola se profiluje také v oblasti programu prevence sociálně patologických jevů, vytváří vlastní dlouhodobé i krátkodobé projekty. Preferujeme také dopravní výchovu. 3.2 Učební plán školy Učební plán základní školy pro ročník 1., 2., 3., 4., 6.,7., 8., 9. ročník dle ŠVP pro ZV Petrklíč, 5. ročník dle programu Základní škola ZKR ŠVP ŠVP Počet žáků Ch / D 93 / 94 11/12 14/8 7/7 9/9 11/13 7/12 15/11 10/13 9/9 Čj a komunikace Matematika a její aplikace Člověk a jeho svět Čj a literatura Čj Cizí jazyk Aj 3 3/3 3 3/3 3/3 3 3 Matematika M Inf.akom.tech Inf 1/1 1/1 Prvouka Prv Přírodověda Přv 2 2 Vlastivěda Vl 1 2 Dopr. vých. Dv 1 Člověk a společnost Dějepis D Občan. vých. Ov Rodin.vých.! Rv 1 Člověk a příroda Fyzika F Chemie Ch 2 2 Přírodopis Př Zeměpis Z Umění a kultura Hudeb. vých. Hv Výtvar. vých. Vv Dram. vých. Drv 1 Člověk a zdraví Tělesná vých. Tv /2 2/2 2! 2! Vých.ke zdr. Vkz 1 1 Sportovní hry Sh 1 6

7 Člověk a svět práce ZKR ŠVP ŠVP Prac. čin. Pč /1 1/1 1 1 Psaní na kláv Pnk 1/1 Volba povol Vop 1 Celkem Volitelné předměty Nepovinné předměty TUR Region. zem. TUR Glob.otázky TUR Projekty Rz 1 Go 1 P 1 Sportovní hry Sh Inf 1 Etická vých. Ev 1 Informatika Inf 1 1 Další cj -něm Nj 1 (2) (3) Celková časová dotace Psaní na kláv Pnk 1 Logopedie Log 1 Náprava VPÚ VPÚ Volitelné předměty Předmět ročník, hod. dotace Počet žáků TUR Rz 7. (1) 12 NJ (1) 14 TUR Go 8- (1) 23 TUR Projekty 9. (1) 18 Informatika 5- (1/1) 24 Informatika 8. (1/1) 23 Sportovní hry 9. (1) 18 Rodinná výchova 9. (1) Nepovinné předměty a kroužky Název nepovinného předmětu ročník, hod.dotace Počet žáků Náprava vývojových poruch učení (1) 8 Logopedická prevence (1) 8 Psaní na klávesnici (1) 11 Název kroužku Počet žáků Kaňka (2) 8 Divadelní kroužek (2) 14 Debrujáři (1) 11 Náboženství katolické (3) 34 Rozhlasový (1) 10 Přírodovědný (1) 4 Knihovnický 6. (1) 2 Parlament (1) 16 Výtvarné tvoření (1) 10 Internet I (1) 11 Internet II (1) 11 Aerobic (1) 10 7

8 Florbal 1. stupeň (1) 12 Hasičský (1) 10 Turistický (1) 13 Keramika (2) 9 Dramaticko recitační (1) 10 Sborový zpěv Výsledky výchovy a vzdělávání 4.1 Údaje o výsledcích vzdělávání (stav k ) Třída Průměrný prospěch Počet žáků celkem Prospělo Prospělo s vyznam. Neprospělo (k ) Počet oprav. zkoušek Přezkoušení na základě nesouhl.zák.z. Úspěšně vykonané opr. zk. I. 1, II. 1, III. 1, IV. 1, V. 1, Celkem 1. stupeň VI. 1, VII. 1, VIII. 1? IX. 1, Celkem 2.stupeň Škola celkem Průměrná známka - 1. stupeň 1,35 Průměrná známka - 2. stupeň 1,85 Průměrná známka - celkem 1, Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy Zapsáno do Počet žádostí o Nastoupili do Zapsáno do Počet žádostí o Nastoupilo do 1.třídy 2010 odklad 1. třídy třídy 2011 odklad 1. třídy Přijímací řízení na střední školy Všech 18 žáků 9. ročníku, 1 žákyně 5. ročníku a 1 žák 7. ročníku bylo přijato na SŠ, SOU, OU. Umístění vycházejících žáků ve školním roce 2010/2011 Gymnázium SOŠ SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté vč.konzervatoří Přihl. Přijatí Přihl. Přijatí Přihl. Přijatí Přihl. Přijatí Přihl. Přijatí Přihl. Přijatí

9 4.4 Evaluační testování žáků ZŠ srovnávací testy SCIO Stonožka 2010/2011: Testování se zúčastnili všichni žáci 6. a 9. ročníku. Vypracovali testy z českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů. Hodnocení obou tříd bylo téměř stejné: Čj - svými výsledky se škola řadí mezi průměrné školy, má lepší výsledky než polovina zúčastněných škol. V tématické části testu žáci dosáhli průměrných výsledků jak v mluvnické části, tak v části literatura a sloh. Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že výsledky žáků jsou ve všech oblastech aplikace, znalosti a porozumění průměrné. Porovnání výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP ukazuje, že je na škole studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. M výsledky školy jsou podprůměrné, 70 procent zúčastněných škol mělo lepší výsledky. Z hodnocení tématické části testu vyplývá, že výsledky žáků byly ve všech oblastech aritmetika, geometrie a funkce, rovnice a nerovnice průměrné. Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že výsledky žáků jsou ve všech oblastech - aplikace, znalosti a porozumění průměrné. Z porovnání výsledků testu z matematiky s výsledky testu studijních předpokladů vyplývá, že studijní potenciál žáků je v matematice využíván nedostatečně, výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než která odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, žáci pracují pod svoje možnosti. Z uvedených údajů vyplývají úkoly pro vedení školy i všechny učitele: - víc motivovat žáky nenudit v hodinách - víc propojovat matematiku s praxí - využívat nabídky DVPP pro další vzdělávání učitelů v oblasti matematiky. 4.5 Problematika výchovné práce školy Systém výchovného poradenství je rozdělen na dvě části. Zajišťují jej dva metodici - poradce pro volbu povolání a školní metodik prevence rizikového chování. Na řešení výchovných nebo vzdělávacích problémů žáků se podílejí kromě výchovných poradců i ředitel školy, třídní učitel a všichni učitelé. K vážnějším problémům jmenuje ředitel školy výchovnou komisi. Zvláštní péči věnujeme žákům se SVP v rámci nepovinného předmětu Náprava VPU i poradenskou činností v této oblasti. Individuální vzdělávací plány pro integrované žáky jsou základem pro práci ve výuce. Poradce pro volbu povolání S problematikou volby povolání seznamuje poradce vhodnou formou již žáky na 1.stupni, pokračuje v nepovinném předmětu Volba povolání, který mají žáci 8. ročníku 1 hodinu týdně. Funkci výchovného poradce zastává zástupkyně ředitele školy, která absolvovala dvousemestrální kvalifikační studium pro výchovné poradce na PdF UP Olomouc. Základní škola dlouhodobě spolupracuje s Úřadem práce Kroměříž, žáci se každoročně účastní besedy o profesní orientaci v poradenském centru pro mládež a využívají i možnosti individuálních konzultací, které ÚP nabízí. Škola pro žáky (zejména 8. a 9. ročníku) zajišťuje exkurze do výrobních podniků, aby se mohli seznámit s různými profesemi v praxi. Protidrogová prevence, prevence sociálně patologických jevů Škola má kvalitně vypracovaný systém prevence sociálně patologických jevů a minimální preventivní program, který pravidelně během roku několikrát hodnotí, doplňuje a opravuje na základě vzniklých potřeb. Díky tomu se daří projevy sociálně patologických jevů zachytit v počátcích a řeší se tak zdánlivě zanedbatelné záležitosti. 9

10 Škola realizovala velké množství krátkodobých aktivit a akcí, množství přednášek a besed. Mezi nejúspěšnější patřily zážitkové kurzy v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, které se orientují na utváření a zlepšování mezilidských vztahů a v první řadě na prevenci sociálně patologických jevů. V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme se zaměřili: a) na osobnostní rozvoj dítěte - posilování pozitivních vztahů ve skupině - budování bezpečného klimatu ve škole - zvyšování právního vědomí - nácvik sociálních dovedností - psychické otužování b) na děti s nízkým sebevědomím c) na aktivní spolupráci s rodinou d) na zapojení všech dětí do školních i maximálního počtu do mimoškolních aktivit 4.6 Snížené stupně z chování, kázeňská opatření Přehled o udělených kázeňských opatřeních: 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ st. z chování st. z chování NTU byla nejčastěji udělena za časté zapomínání pomůcek do vyučování. DŘŠ za opakované neplnění školních povinností a snížený stupeň z chování za hrubé porušení školního řádu. Všechny přestupky žáků byly projednány i s rodiči za přítomnosti třídního učitele, ředitele školy a zástupce ředitele nebo školního metodika prevence. Na konci školního roku bylo uděleno 27 pochvalných listů a 22 knižních odměn za práci pro třídu a reprezentaci školy na veřejnosti. 4.7 Absence žáků Počet zameškaných hodin Průměr na žáka Celkový počet neomluvených hodin % neomluvených hod. z celkového počtu zameškaných hod. I. pololetí ,5 0 0 II. pololetí ,75 2 0,01 Celkem ,6 2 0, Údaje o integrovaných žácích Druh postižení Ročník Počet žáků Dívek Sluchové /zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení Celkem

11 4.9 Soutěže, přehlídky významné úspěchy našich žáků Název soutěže, přehlídky Počet účastníků ze školy Výtvarná soutěž PO očima dětí 3 Příroda kolem nás 4 Anežka Česká 3 Svět kolem mě Památník Lidice 2 Veselé stáří očima dětí 4 Úspěchy Přehlídky divadelních souborů Hulínské pohádkové jaro Ocenění za práci souboru Hvozdenský měšec plný pohádek krajská přehlídka 14 Ocenění za herecký výkon Pohádková Kroměříž 14 Ocenění za herecký výkon Krajská přehlídka dětských divadelních souborů Uherské Hradiště Ostatní Kostelecký slavíček regionální soutěž 4 1.m, 2x 3.místo Dopravní soutěž 6 2. m. okres. soutěž Recitační soutěž Svátek poezie v Kroměříži 6 Bavíme se angličtinou 1 Diplom za účast Turnaj ve florbalu okrskové kolo tř místo Turnaj ve florbalu okresní kolo tř místo Turnaj ve florbalu okrskové kolo místo 5 Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, další významné školní aktivity) Škola se výrazně preferuje v oblasti zdravého životního stylu, environmentální výchovy a prevence sociálně patologických jevů. 5.1 Akce školy Typ akce Zúčastněné třídy Počet zúčastněných žáků Výuka plavání Holešov Exkurze ZOO Olomouc Olomouc historická Muzeum Přerov Přírodovědná exkurze Přerov Praha historická Zámek Holešov Rymice ZOO Lešná Poznámka (název akce, výsledek) 11

12 Knihovna Kroměříž Historická Kroměříž Žákovská vystoupení Školní recitační soutěž Výběr V Domě seniorů -Rozsvěcení vánočního stromku - ke Dni matek Výběr Setkání seniorů ve škole Výběr Plesy 2x (taneční vystoupení) Divadelní představení souboru Klíček pro MŠ Divadelní představení souboru Klíček pro ZŠ Divadelní představení souboru Klíček pro veřejnost Divadelní představení souboru Klíček Hulínské pohádkové jaro Divadelní představení souboru Klíček Pohádková Kroměříž Divadelní představení souboru Klíček v rámci krajské přehlídky v Uherském Hradišti Divadelní představení souboru Klíček přehlídka ve Hvozdné Školní akademie Vítání občánků Výběr Vystoupení dramaticko-recitačního kroužku v Karlovicích Projekty Za 4 roky poznáš Evropu Napříč školou Celoškolní ekologická hra Nakazme se ekologií Velikonoční projekt Vánoční projekt Projekt Holocaust Projekt zaměřený na tvorbu nového DIS Fryšták kolektivu Prevence SPJ - Orientační dny DIS Fryšták Den otevřených dveří pro 1. a 2. stupeň Den Země Zaměřen na ekologii Projekt Sportovně branný den - spolupráce s SDH Karlovice Ochrana člověka za mimořádných situací Myslivecká olympiáda Spolupráce s Mysliveckým sdružením Kostelecký les Projektový den - Den s IZS Spolupráce se složkami IZS Buďme kamarádi Pro žáky ZŠ Stará Ves Žákovský ples I pro absolventy školy Co umím (prezentace) Škola v přírodě

13 Den zvířat Den jazyků Besedy Beseda k volbě povolání Beseda sexuální výchova Zdravé zuby (MDDr. Stavěl) Návštěva obecní knihovny Beseda s panem Žůrkem Zajímavý zeměpis Poznávejme zvířata p. Hořák Výstava historických předmětů na OÚ Peer program (policejní škola) Reprochu (gymnázium Holešov) Návštěva ornitolog. stanice Přerov Beseda s policistkou Balážovou Beseda o závislostech Beseda s hasiči Soutěže, turnaje Turnaj ve florbalu pro 1. a 2. stupeň Soutěž ve vybíjené Vánoční turnaj ve florbalu Turnaj ve vybíjené pro 2. stupeň Soutěž v psaní na klávesnici Školní kolo Pythagoriáda Recitační soutěž Školní kolo Angl. Soutěž WRITE YOUR STORY Školní kolo Vv soutěž DDM Šumná Vv soutěž setkání Kostelců Moje město ve fantazii Olympiády Fyzikální olympiáda Školní kolo Dějepisná olympiáda Školní kolo Další akce LVK Netradiční zápis do 1.tř. Výběr žáků II.st. 12 Návštěva dopravního hřiště Výlet za odměnu pro vítěze ekologické 1., soutěže Maškarní karneval Ve spolupráci s kultur.komisí OU Výchovný koncert Pavla Šporcla zámek Holešov Mikulášská nadílka pro I. st. ZŠ a děti Výběr žáků 9.tř. 7 v MŠ Sběr papíru (podzimní a jarní) x 187 Akce ŠD a ŠK Podzimní hrátky Slavnost stromů Karneval Turnaj ve stolním tenisu

14 Maškarní karneval v ŠD Beseda s hokejistou Týden se zvířátky Strašidel se nebojíme Kuželkový turnaj Vánoční besídka Cestujeme do Vesmíru Pálení čarodějnic Týden s pohádkovými postavami Akce Sdružení rodičů žáků a přátel školy Vánoční jarmark 65 Velikonoční jarmark a dílny 58 Drakiáda 35 O akcích školy je veřejnost informována prostřednictvím regionálního tisku (Učitelské noviny, Týdeník Kroměřížska), dále ve školním časopisu Kaňka, obecním periodiku Kostka a webových stránkách školy. 5.2 Mimořádné aktivity učitelů Tvorba projektů, které byly finančně dotovány z jiných organizací Nadace Děti kultura sport, Kollárova 447, Uherské Hradiště Získali jsme nadační příspěvek ve výši ,- Kč na vybavení žákovské knihovny a ,- Kč pro činnost divadelního souboru Klíček 6 Spolupráce s partnery a dalšími subjekty 6.1 Spolupráce se zřizovatelem Spolupráce se zřizovatelem probíhá hlavně v následujících oblastech: 1. Sestavování rozpočtu školy a jeho čerpání Ředitel spolu s ekonomkou školy předložil starostovi návrh rozpočtu na příští kalendářní rok. Na větší část požadavků vedení školy byl ze strany zřizovatele brán zřetel. Převádění finančních prostředků v uplynulém školním roce probíhalo pravidelně v dohodnutých částkách. Nad rámec rozpočtu zřizovatel přispěl na realizaci regionální pěvecké soutěže Kostelecký slavíček a tradiční Aprílový florbalový turnaj učitelů. Od počátku roku 2010 je rozhodnutím zastupitelstva obce v kompetenci školy hradit veškeré platby energií, k čemuž byl posílen rozpočet školy. Ekonomka školy dvakrát ročně připravuje zprávu o hospodaření, která je projednána i na pedagogické radě. Zřizovateli je předkládána na jeho žádost. 2. Velké opravy budov, investiční akce Vedení školy předložilo návrhy a požadavky na opravy budovy. Z prostředků obce v létě 2011 proběhla další fáze rekonstrukce školy výměna oken a vstupních dveří v tělocvičném pavilonu, byla vymalována část pavilonu - tělocvična, školní klub, šatna TV. Do 14

15 tělocvičny byl nainstalován ventilátor. Na střechu kotelny byla nově položena krytina z důvodu zatékání a poškození bednění. Z provozních prostředků školy byly provedeny v dalších prostorách školy opravné malířské práce. Natřeny byly všechny dveře v historické budově (na 1. stupni, školní družině) a deskové radiátory. Opraven byl kryt kanalizace ve školní jídelně. Z investičního fondu školy byla se souhlasem zřizovatele zrekonstruována podlaha v 1. třídě včetně pokládky lina. Brigádnicky byla na školním pozemku demontována bouda na nářadí, která byla již v havarijním stavu. Dále byly prováděny drobnější opravy vnitřního vybavení budovy a pravidelné revize zařízení. 3. Prezentace školy Ředitel pravidelně informoval starostu obce i radu obce o kulturních akcích, které pořádala škola v obci i mimo ni. Informoval o výsledcích ve výchovně vzdělávací oblasti a v mimoškolní činnosti žáků také prostřednictvím plánu práce školy, výroční zprávy, internetových stránek školy a školního časopisu. Svoji práci škola prezentovala na stránkách obecního časopisu Kostka v pravidelné rubrice i na stránkách regionálního tisku. 4. Práce učitelů pro obec Většina místních učitelů byla zapojena do práce kulturní komise při obecním zastupitelstvu, organizovala sportovní a kulturní akce a soutěže. Na realizaci velkých akcí především pro děti se podílel celý pedagogický sbor i ostatní zaměstnanci. Ředitel školy je členem komise při obecním zastupitelstvu, která koordinuje spolupráci a činnost spolků v obci. 5. Účast obce a jejích složek na akcích školy Základní škole se daří spolupracovat se zájmovými a společenskými organizacemi v obci i okolí (TJ Sokol, TJ Moravan, SHD Kostelec, SDH Němčice, SHD Karlovice, o.s. Kosteláň, Myslivecké sdružení, Včelaři ) a ve spolupráci s nimi organizovat zajímavé akce pro děti i veřejnost. Aktivitám školy je výrazně nakloněna rada obce v čele se starostou a místostarostou, kteří se osobně účastní většiny společenských akcí školy, projektových dnů, školní akademie, jarmarků i divadelních představení. 6.2 Spolupráce s rodiči Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova se pravidelně scházelo a připravilo řadu akcí pro děti i dospělé, například Vánoční jarmark, Velikonoční jarmark a dílny, Drakiádu. Sdružení rodičů dotovalo autobusovou dopravu na dopravní hřiště, na akce podporující zdravý životní styl, přispělo na cestovné na kulturní koncert, divadlo, soutěže a výlety. Finančně také zajistilo výtvarné potřeby žáků do výuky Vv. Na dalších akcích školy se členky Rady rodičů podílely organizační pomocí. Všichni rodiče byli pravidelně informováni o dění ve škole na třídních schůzkách a konzultačních dnech, prostřednictvím školního časopisu Kaňka a na webových stránkách školy. Rodiče měli možnost konzultovat s pracovníky Pedagogicko psychologické poradny v Kroměříži po dohodě každý čtvrtek tentokrát přímo na pracovišti v Kroměříži. Využívali konzultací s výchovnou poradkyní pro volbu povolání a nápravu VPU. Aktuální zprávy ze školy si mohli přečíst na školní vývěsce u vstupu do školy. 6.3 Spolupráce se Školskou radou Školská rada sledovala naplňování ŠVP. Odsouhlasila i jeho změny. Zároveň schválila školní řád pro příští školní rok, výroční zprávu o hospodaření za rok 2010 i návrh rozpočtu pro rok 2011 bez připomínek. Projednala také zprávy o kontrolní činnosti ČŠI. 15

16 6.4. Spolupráce s nadačním časopisem Srdce V lednu roku 2011 jsme začali v rámci výtvarné a pracovní výchovy spolupracovat s nadačním časopisem SRDCE, v němž naši žáci vypracovávají dvoustránkovou rubriku Udělej si sám. Každý měsíc v hodinách výtvarné a pracovní výchovy jednotlivé třídy tříd či kroužky připravují zajímavé výrobky, přičemž žáci celý proces nafotí a napíší text obsahující popis pracovního postupu. V praxi si tak zkoušejí a za pomoci učitelů zlepšují dovednost prezentovat svou práci pomocí písemného projevu i fotografie. Jde o velmi zajímavou nadregionální propagaci naší školy, navíc zřizovatel časopisu hradí náklady na materiál na daný výrobek pro celou třídu Spolupráce s dalšími subjekty Ve škole pracovalo odloučené pracoviště ZUŠ Holešov a Hulín. Vyučování probíhalo v těchto předmětech: hra na flétnu a housle, hra na klávesy, hra na kytaru, hra na dechové nástroje a hudební nauka. V rámci regionu škola spolupracovala s MŠ Kostelec u Holešova, Němčice a Roštění a snažila se o plynulý a nenásilný přechod předškoláků z těchto zařízení do naší ZŠ. Žáci MŠ a ZŠ se účastnili společných akcí, divadelních vystoupení, některých hodin v 1. třídě. Podobně jsme spolupracovali se ZŠ Stará Ves (okr. Přerov), odkud přecházejí někteří žáci do 6. ročníku ZŠ Kostelec u Hol. Zorganizovali jsme projektový den pro žáky naší 5. třídy a 5. třídy ZŠ Stará Ves pod názvem Buďme kamarádi. V rámci obce spolupracovala škola s místními sportovními organizacemi TJ Sokol, TJ Moravan, dále s Mysliveckým sdružením Kostelecký les a SDH Kostelec a SDH Karlovice. Těmto organizacím mimo jiné zapůjčovala tělocvičnu pro sportovní aktivity a podílela se na realizaci akcí pro veřejnost. Škola organizovala velké množství kulturních akcí pro rodiče a veřejnost, např.: - Pohádkový les (Den dětí) - Divadelní představení školního souboru Klíček - Vystoupení žáků pro seniory ve škole i v Domě seniorů - Nadílku Mikuláše, anděla a čerta pro děti MŠ Kostelec u Hol. a v Domě seniorů - Maškarní karneval - Školní akademii V budově školy proběhly akce - Setkání seniorů pod záštitou kulturní komise OÚ - Setkání bývalých žáků školy - Schůzky Rady rodičů - Schůzky školské rady - Sportovní turnaje Základní škola je plným právem kulturním centrem obce. 16

17 7 Inspekce a kontroly 7.1 Komplexní inspekce ČŠI Komplexní inspekce ze strany Zlínského inspektorátu ČŠI proběhla v naší škole ve dnech Podle závěrů inspekční zprávy je ve škole většina kontrolovaných výstupů v pořádku. Nedostatky týkající se doplnění ŠVP ZV Petrklíč a školního řádu byly odstraněny v požadovaném termínu Kontrola ve školní jídelně zjistila nedostatky týkající se dodržení finančních limitů a výživových norem, vedení prvotní účetní evidence a vnitřní kontroly. Dále zjistila, že financování potravin bylo částečně prováděno z příspěvku od zřizovatele. Byly provedeny změny v počítačovém programu ve školní jídelně, zvýšena a stupňována kontrolní činnost, upraveno vedení evidence a zajištěny konzultace s pracovnicemi KÚ Zlín ke zlepšení dodržování norem a limitů. Opakovaně byla situace projednána se zřizovatelem. 7.2 Tematická inspekce Ve školním roce 2010/2011 se nekonala. 7.3 Kontrola BOZP Poslední prověrka BOZP byla provedena bezpečnostním technikem dne , neshledala žádné závažné nedostatky. 7.4 Kontrola Obce Kostelec u Hol. Ve školním roce 2010/2011 se neuskutečnila. 7.5 Kontrola Krajské hygienické stanice Zlínského kraje byla provedena státní kontrola zaměřená na vybavení hygienických zařízení pro osobní hygienu a úklid, včetně kontroly provádění úklidu. Zjištěné nedostatky byly odstraněny v průběhu školního roku - omyvatelný nátěr v úklidových komorách a na některých WC, zařízení prostoru s výlevkami a přívodem T+S vody (nově vybudováno 2x). 7.6 Kontrola ZP Ve školním roce 2010/2011 se uskutečnila kontrola ZPMV ČR z důvodu chybně odváděného zdravotního pojištění. (Pracovník školy nenahlásil změnu zdravotní pojišťovny.) Opravná opatření proběhla bez sankcí a kontrola nezjistila žádné nedostatky. 7.7 Kontrola OSSZ Kontrola proběhla , nebyly shledány nedostatky, ani uložena opatření k nápravě. 7.8 Kontrola finančního úřadu Bylo zjištěno, že v průběhu roku 2010 se škola stala plátcem DPH. Byly podniknuty všechny kroky pro tento přechod v organizaci tj. zajištěny softwarové moduly pro účetnictví, konzultace pro pracovníky školy, informovanost strávníků. 17

18 8 Další dokumenty o činnosti školy 8.1 Prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní program i jeho evaluace jsou samostatnými dokumenty školy. 8.2 Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Tento program je přílohou plánu práce. 8.3 Prevence rizik a školní úrazy Tento dokument je založen v evidenci BOZP. 8.4 Vyřizování stížností, oznámení, podnětů Ve školním roce 2010/2011 nebyly podány žádné ústní ani písemné stížnosti, oznámení a podněty. 9 Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 9.1 Příjmy a výdaje k čerpané ze státního rozpočtu Druh Rozpočet Skutečně Vyčerpáno % k poskytnuto k Příspěvek na přímé NIV (UZ33353) Účelová dotace Hustota a specifika (UZ33015) Účelová dotace Školní potřeby pro žáky 1. třídy (UZ33017) NIV celkem Příjmy a výdaje k čerpání příspěvku z ÚSC, plnění rozpočtu hlavní činnosti příspěvkové organizace ve vztahu k rozpočtu ÚSC Druh Upravený Skutečně Celkem % rozpočet přijato Příspěvek na provoz Ostatní příjmy (výnosy) Příjmy (výnosy) celkem Výdaje (náklady) celkem Výsledek hospodaření Příjmy a výdaje k z hospodářské činnosti školní jídelny Druh Celkem Příjmy za stravné cizí strávníci Náklady celkem Výsledek hospodaření

19 9.3 Příjmy a výdaje od do čerpané ze státního rozpočtu Druh Rozpočet Výnosy Vyčerpáno % k k k Příspěvek na přímé NIV (UZ33353) ,34 Účelová dotace Hustota a specifika (UZ33015) Účelová dotace Školní potřeby pro žáky 1. třídy (UZ33017) Účelová dotace Posílení platové úrovně ,46 pedagogů s VŠ vzděláním (UZ33027) NIV celkem , Příjmy a výdaje od do čerpání příspěvku z ÚSC, plnění rozpočtu hlavní činnosti příspěvkové organizace ve vztahu k rozpočtu ÚSC Druh Upravený Výnosy Celkem % rozpočet k Příspěvek na provoz Ostatní příjmy Výnosy celkem k Náklady celkem k Výsledek hospodaření Příjmy a výdaje od do z hospodářské činnosti školní jídelny Druh Celkem Příjmy za stravné cizí strávníci Náklady celkem Výsledek hospodaření Závěr výroční zprávy 10.1 Hodnocení dosaženého stavu Tato výroční zpráva vznikla na základě: - evaluace minimálního preventivního programu - vlastního hodnocení školy - analýzy výsledků výchovně vzdělávací práce za školní rok, tj. klasifikace žáků, udělených trestů a pochval, závěrů pedagogických rad - výsledků testů Scio žáků 6. a 9. třídy - výsledků přijímacích řízení na SŠ, SOU a OU - kontrolní a hospitační činnosti vedení školy - zprávy o hospodaření k a evaluace, kterou provedli pedagogičtí pracovníci - autoevaluace ŘŠ Úkoly, stanovené v plánu práce na školní rok 2010/2011, byly splněny. 19

20 10.2 Záměry další činnosti školy - vycházejí z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Zlínského kraje a zaměřují se na další rozvoj klimatu školy a pojetí školy jako školy inklusivní a komunitní. 1. Zaměřit se na kvalitu vyučovacího procesu, na plnění ŠVP pro ZV Petrklíč. 2. Zachovat současnou úroveň výchovy a vzdělávání. 3. Výrazně se zaměřit na prevenci sociálně patologických jevů. 4. Zlepšovat kvalifikovanost pedagogického sboru. 5. Zvýšit schopnost rozhodování učitelů a žáků při uskutečňování cílů školy. Delegovat více pravomocí na nižší stupeň, posílit právní vědomí pracovníků. 6. Zlepšit materiální vybavení školy. 7. Posílit kontrolní činnost vedení školy na všech úrovních Poděkování Poděkování patří všem zaměstnancům školy, kteří odvedli vynikající kus náročné a odpovědné práce. Poděkování patří zřizovateli Obci Kostelec u Holešova a jejímu zastupitelstvu a starostovi, členům Školské rady Kostelec u Holešova a členkám Sdružení rodičů žáků základní školy Kostelec u Holešova, pracovníkům pověřeného MěÚ Holešov a KÚ Zlín za profesní i osobní podporu a pomoc, kterou škole během roku poskytli. Vypracovali: Mgr. Věra Dudíková, zástupkyně ředitele školy Ing. Dagmar Bártová, ekonomka školy (bod 9.) Mgr. Zdeněk Ballnér, ředitel školy (bod 6., úpravy) Datum zpracování zprávy: 31. srpna 2011 Datum schválení pedagogickou radou: 1. září Projednání ve Školské radě: do 15. října

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace. Pláňavy 550, 76363

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 871

Více