1. Základní charakteristika školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základní charakteristika školy"

Transkript

1 1. Základní charakteristika školy 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Adresa školy Kostelec u Holešova č. 191, , okr. Kroměříž IČ Bankovní spojení /0100 Telefon Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Právní subjekt Od Název zřizovatele Obec Kostelec u Holešova Součásti školy Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna IZO ředitelství Ředitel školy Mgr. Zdeněk Ballnér Kostelec u Holešova č. 210, PSČ Datum konkurzu Jmenování do funkce Potvrzení ve funkci Do funkce jmenoval Rada obce Kostelec u Holešova Ve funkci potvrdil Statutární zástupce ředitele MŠMT Mgr. Věra Dudíková Roštění č. 14, Kostelec u Holešova, PSČ Poslední aktualizace v síti č.j. 7649/ , vydalo MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana, Ing. Svatopluk Spurný, ředitel odboru správy školského rejstříku (zapsání oboru vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy C/001 Základní škola) č.j /04-21, vydalo MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 Malá Strana, Ing. Svatopluk Spurný, ředitel odboru správy školského rejstříku (zařazení školního klubu) č.j / , vydalo MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 (zápis statutárního orgánu právnické osoby ředitele školy Mgr. Zdeňka Ballnéra) č.j /2009, vydal KÚ Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, tř. Tomáše Bati 21, Zlín (změna nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu na 92 žáků) Školská rada Sdružení rodičů a přátel žáků základní školy Od , předsedou je Mgr. Věra Dudíková Registrováno v Praze v prosinci

2 1.2. Součásti školy Součásti školy Kapacita Počet tříd Průměrný počet žáků na Skutečný výkon třídu Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna Školní jídelna vaří pro žáky ZŠ (154), zajišťuje dovoz stravy pro MŠ a ZŠ v okolí (172), pro cizí strávníky (92), pro zaměstnance školy (25). 1.3 Základní údaje o škole (k ) Počet tříd/ skupin Přepočtený počet pedag. prac. Počet žáků na třídu Počet žáků Počet žáků na ped. úvazek 1. stupeň stupeň 4 8, Školní družina 2 1, Personální údaje 2.1 Celkový počet pracovníků školy ve školním roce 2010/2011 (stav k ) Pedagogických Nepedagogických Celkem Fyzických Přepočet Fyzických Přepočet Fyzických Přepočet Interních 16 14, , ,09 Externích dohoda 1 dohoda 2.2 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 (stav k ) Poř. číslo Pracovní zařízení, funkce Vzdělání Kvalifikace Aprobace Úvazek Délka praxe v letech 1. Ředitel VŠ K M, F Učitel VŠ K 1. st Učitel VŠ K 1. st Učitel VŠ K 1. st Učitel SŠ N Vyučuje 1.st Zástupce ředitele VŠ K M, Vv Učitel VŠ K Jč, D 0, Vychovatel SŠ K ŠD 0, Učitel VŠ K Ch,Pč, všeob vzděl předměty 10. Učitel VŠ K Čj, Hv 0, Vychovatel VŠ K ŠK 0, Učitel VŠ K M, Bi

3 13. Učitel VŠ K Aj,Lv 0, Učitel VŠ N Vyučuje Z, Tv, 1 13 (Bc ) Pč, D 15. Učitel VŠ K 1.st Učitel VŠ K Čj, Ov 0, Věková struktura pedagogických pracovníků (stav k ) Věkové rozmezí Fyzicky Muži Ženy Do 29 let až 39 let až 49 let let až do vzniku nároku na SD Věkový průměr pedagogického sboru je 41,8 let. 2.4 Příchod nových pracovníků na školu (stav k ) Pracovní Kvalifikace Aprobace Důvod zařazení Učitel K Ch, Pč, SVP Návrat po skončení funkčního období starosta obce Vychovatel K ŠD Odchod vychovatelky na MD Učitel K Aj, Lv Ukončení pracovního poměru učitelky Aj dohodou 2.5 Odchody pedagogických pracovníků (stav k ) Pracovní Kvalifikace Aprobace Důvod zařazení Učitel K Čj,Hv Ukončení PP na dobu určitou Učitel K 1. stupeň Ukončení PP dohodou 2.6 Další údaje o nepedagogických pracovnících (stav k ) Ostatní pracovníci poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1. Ekonomka, vedoucí správních zaměstnanců 1 VŠ 2. Uklízečka 0,937 SO 3. Uklízečka 0,808 SO 4. Uklízečka 0,808 SO 5. Školník 0,625 SO 6. Sekretářka 0,500 SŠ 7. Vedoucí školní jídelny 1 SŠ 8. Vedoucí kuchařka (vyučená v oboru) 1 SO 3

4 9. Kuchařka 1 ÚSO 10. Kuchařka 1 SO 11. Kuchařka 1 ZŠ 12. Kuchařka 1 SO 2.7 Celkové hodnocení kvalifikovanosti výuky Kvalifikovaná výuka 83 % Nekvalifikovaná výuka 17 % Z, Pč,, Tv, předměty 5.tř., Dv, Go, D, Rz, V porovnání s loňským rokem se kvalifikovanost výuky zvýšila ze 74% na 83%. 2.8 Údaje o vzdělávání pracovníků 2.8a Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (stav k ) Název aktivity Zúčastění Písnička v Hv na 1. stupni 1 Metodika Aj na 1. stupni 1 Psychohygiena v práci učitele 16 Matematika v běžném životě 1 Správní řízení ve škole 1 Finanční gramotnost 1 Manažerské řízení školy 1 Burza nápadů do Aj 1 Výtvarné techniky podzimní motivy 1 Od škádlení k šikaně 1 Aj - metoda CLILL obsahově a jazykově integrované vyučování 1 Instruktor školního lyžování 1 Vzdělávání managementu škol 1 Setkání preventistů SPJ 1 Zdravě sedět, více vědět 1 Základy keramiky a náměty pro práci s nejmenšími 1 Hry ve vyučování nejen v matematice 1 EU peníze školám 2 Vzdělávání managementu škol a školských zařízení 1 Rozvoj kariérového poradenství 1 Činnostní učení ve výuce Čj v 1. ročníku 2 Školní program EVVO 1 Činnostní učení ve výuce M 2 Neklidné dítě seminář pro sborovnu 16 Stres a zátěžové situace seminář pro sborovnu 16 Školení PO 16 ČČK kurs zdravotníka školních a mimoškolních akcí 1 Školení BOZP 16 4

5 2.8b Vzdělávání ostatních pracovníků Název aktivity Zúčastění Pořádané MŠMT: Průvodce účetní uzávěrkou 1 Inventarizace majetku 1 Spisová služba a archivnictví ve veřejné správě 1 Vztahy mezi zřizovatelem a PO po novele zákona č.250/200 Sb. 1 Účetnictví PO (příspěvkových organizací) 1 Ostatní: Pracovní porady vedoucích školních jídelen, výdejen 1 Hygienické požadavky ve stravovacích službách 5 Skolení pro pracovníky ve stravovacích službách 6 Školení BOZP a PO c Finanční náklady na DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků Pedagogičtí pracovníci: Ostatní pracovníci: ,00 Kč ,00 Kč 2.8d Další školení a pracovní schůzky Název aktivity Zúčastění Porady ředitelů škol v rámci územně správních celků 1 Schůzky výchovných poradců a školních metodiků prevence sociálně 2 patologických jevů Školení v rámci projektu EU do škol 2 Setkání Klubu ekologické výchovy 1 Seminář pro řídící pracovníky na Rusavě Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků: 1. Studium výchovného poradce pro volbu povolání 2. Vzdělávání v oblasti ICT v souvislosti s realizací projektu EU Peníze do škol 3. Studium školního metodika prevence rizikového chování 4. Nácvik metod, které je potřeba používat v oblasti prevence sociálně patologických jevů (jak potlačovat dětskou agresivitu, šikanu). 5. Podpora rozvoje každého pedagoga v rámci jeho aprobace (novinky v oboru, konzultace s učiteli z větších škol). 6. Vzdělávání v oblasti environmentální výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu 5

6 3 Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program školy Vzdělávací program Zařazené třídy Počet žáků Základní škola č.j / ŠVP pro ZŠ Petrklíč Základní škola pracovala v 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. a 9. ročníku podle ŠVP pro ZV Petrklíč, ve zbývajícím 5. ročníku pracovala podle vzdělávacího programu Základní škola. Škola svůj program zaměřuje na oblast zdravého životního stylu, již od roku 1993 je zařazena do projektu Zdravá škola. V roce 2008 jsme provedli opět po čtyřech letech rozsáhlou evaluaci projektu. Vytvořili jsme inovovaný projekt, kterým jsme se přihlásili k pokračování zařazení do programu Škol podporujících zdraví. Projekt zaštiťuje celkovou koncepci školy i s dalšími prioritami. Od školního roku 2005/2006 do 2007/2008 jsme byli pilotní základní škola Klubu ekologické výchovy v rámci projektu Ekogramotnost do škol financovaného z Evropského sociálního fondu Operační program Rozvoj lidských zdrojů. Navazujeme na aktivity projektu a využíváme zkušenosti v oblasti EVVO. Škola se profiluje také v oblasti programu prevence sociálně patologických jevů, vytváří vlastní dlouhodobé i krátkodobé projekty. Preferujeme také dopravní výchovu. 3.2 Učební plán školy Učební plán základní školy pro ročník 1., 2., 3., 4., 6.,7., 8., 9. ročník dle ŠVP pro ZV Petrklíč, 5. ročník dle programu Základní škola ZKR ŠVP ŠVP Počet žáků Ch / D 93 / 94 11/12 14/8 7/7 9/9 11/13 7/12 15/11 10/13 9/9 Čj a komunikace Matematika a její aplikace Člověk a jeho svět Čj a literatura Čj Cizí jazyk Aj 3 3/3 3 3/3 3/3 3 3 Matematika M Inf.akom.tech Inf 1/1 1/1 Prvouka Prv Přírodověda Přv 2 2 Vlastivěda Vl 1 2 Dopr. vých. Dv 1 Člověk a společnost Dějepis D Občan. vých. Ov Rodin.vých.! Rv 1 Člověk a příroda Fyzika F Chemie Ch 2 2 Přírodopis Př Zeměpis Z Umění a kultura Hudeb. vých. Hv Výtvar. vých. Vv Dram. vých. Drv 1 Člověk a zdraví Tělesná vých. Tv /2 2/2 2! 2! Vých.ke zdr. Vkz 1 1 Sportovní hry Sh 1 6

7 Člověk a svět práce ZKR ŠVP ŠVP Prac. čin. Pč /1 1/1 1 1 Psaní na kláv Pnk 1/1 Volba povol Vop 1 Celkem Volitelné předměty Nepovinné předměty TUR Region. zem. TUR Glob.otázky TUR Projekty Rz 1 Go 1 P 1 Sportovní hry Sh Inf 1 Etická vých. Ev 1 Informatika Inf 1 1 Další cj -něm Nj 1 (2) (3) Celková časová dotace Psaní na kláv Pnk 1 Logopedie Log 1 Náprava VPÚ VPÚ Volitelné předměty Předmět ročník, hod. dotace Počet žáků TUR Rz 7. (1) 12 NJ (1) 14 TUR Go 8- (1) 23 TUR Projekty 9. (1) 18 Informatika 5- (1/1) 24 Informatika 8. (1/1) 23 Sportovní hry 9. (1) 18 Rodinná výchova 9. (1) Nepovinné předměty a kroužky Název nepovinného předmětu ročník, hod.dotace Počet žáků Náprava vývojových poruch učení (1) 8 Logopedická prevence (1) 8 Psaní na klávesnici (1) 11 Název kroužku Počet žáků Kaňka (2) 8 Divadelní kroužek (2) 14 Debrujáři (1) 11 Náboženství katolické (3) 34 Rozhlasový (1) 10 Přírodovědný (1) 4 Knihovnický 6. (1) 2 Parlament (1) 16 Výtvarné tvoření (1) 10 Internet I (1) 11 Internet II (1) 11 Aerobic (1) 10 7

8 Florbal 1. stupeň (1) 12 Hasičský (1) 10 Turistický (1) 13 Keramika (2) 9 Dramaticko recitační (1) 10 Sborový zpěv Výsledky výchovy a vzdělávání 4.1 Údaje o výsledcích vzdělávání (stav k ) Třída Průměrný prospěch Počet žáků celkem Prospělo Prospělo s vyznam. Neprospělo (k ) Počet oprav. zkoušek Přezkoušení na základě nesouhl.zák.z. Úspěšně vykonané opr. zk. I. 1, II. 1, III. 1, IV. 1, V. 1, Celkem 1. stupeň VI. 1, VII. 1, VIII. 1? IX. 1, Celkem 2.stupeň Škola celkem Průměrná známka - 1. stupeň 1,35 Průměrná známka - 2. stupeň 1,85 Průměrná známka - celkem 1, Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy Zapsáno do Počet žádostí o Nastoupili do Zapsáno do Počet žádostí o Nastoupilo do 1.třídy 2010 odklad 1. třídy třídy 2011 odklad 1. třídy Přijímací řízení na střední školy Všech 18 žáků 9. ročníku, 1 žákyně 5. ročníku a 1 žák 7. ročníku bylo přijato na SŠ, SOU, OU. Umístění vycházejících žáků ve školním roce 2010/2011 Gymnázium SOŠ SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté vč.konzervatoří Přihl. Přijatí Přihl. Přijatí Přihl. Přijatí Přihl. Přijatí Přihl. Přijatí Přihl. Přijatí

9 4.4 Evaluační testování žáků ZŠ srovnávací testy SCIO Stonožka 2010/2011: Testování se zúčastnili všichni žáci 6. a 9. ročníku. Vypracovali testy z českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů. Hodnocení obou tříd bylo téměř stejné: Čj - svými výsledky se škola řadí mezi průměrné školy, má lepší výsledky než polovina zúčastněných škol. V tématické části testu žáci dosáhli průměrných výsledků jak v mluvnické části, tak v části literatura a sloh. Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že výsledky žáků jsou ve všech oblastech aplikace, znalosti a porozumění průměrné. Porovnání výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP ukazuje, že je na škole studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. M výsledky školy jsou podprůměrné, 70 procent zúčastněných škol mělo lepší výsledky. Z hodnocení tématické části testu vyplývá, že výsledky žáků byly ve všech oblastech aritmetika, geometrie a funkce, rovnice a nerovnice průměrné. Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že výsledky žáků jsou ve všech oblastech - aplikace, znalosti a porozumění průměrné. Z porovnání výsledků testu z matematiky s výsledky testu studijních předpokladů vyplývá, že studijní potenciál žáků je v matematice využíván nedostatečně, výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než která odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, žáci pracují pod svoje možnosti. Z uvedených údajů vyplývají úkoly pro vedení školy i všechny učitele: - víc motivovat žáky nenudit v hodinách - víc propojovat matematiku s praxí - využívat nabídky DVPP pro další vzdělávání učitelů v oblasti matematiky. 4.5 Problematika výchovné práce školy Systém výchovného poradenství je rozdělen na dvě části. Zajišťují jej dva metodici - poradce pro volbu povolání a školní metodik prevence rizikového chování. Na řešení výchovných nebo vzdělávacích problémů žáků se podílejí kromě výchovných poradců i ředitel školy, třídní učitel a všichni učitelé. K vážnějším problémům jmenuje ředitel školy výchovnou komisi. Zvláštní péči věnujeme žákům se SVP v rámci nepovinného předmětu Náprava VPU i poradenskou činností v této oblasti. Individuální vzdělávací plány pro integrované žáky jsou základem pro práci ve výuce. Poradce pro volbu povolání S problematikou volby povolání seznamuje poradce vhodnou formou již žáky na 1.stupni, pokračuje v nepovinném předmětu Volba povolání, který mají žáci 8. ročníku 1 hodinu týdně. Funkci výchovného poradce zastává zástupkyně ředitele školy, která absolvovala dvousemestrální kvalifikační studium pro výchovné poradce na PdF UP Olomouc. Základní škola dlouhodobě spolupracuje s Úřadem práce Kroměříž, žáci se každoročně účastní besedy o profesní orientaci v poradenském centru pro mládež a využívají i možnosti individuálních konzultací, které ÚP nabízí. Škola pro žáky (zejména 8. a 9. ročníku) zajišťuje exkurze do výrobních podniků, aby se mohli seznámit s různými profesemi v praxi. Protidrogová prevence, prevence sociálně patologických jevů Škola má kvalitně vypracovaný systém prevence sociálně patologických jevů a minimální preventivní program, který pravidelně během roku několikrát hodnotí, doplňuje a opravuje na základě vzniklých potřeb. Díky tomu se daří projevy sociálně patologických jevů zachytit v počátcích a řeší se tak zdánlivě zanedbatelné záležitosti. 9

10 Škola realizovala velké množství krátkodobých aktivit a akcí, množství přednášek a besed. Mezi nejúspěšnější patřily zážitkové kurzy v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, které se orientují na utváření a zlepšování mezilidských vztahů a v první řadě na prevenci sociálně patologických jevů. V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme se zaměřili: a) na osobnostní rozvoj dítěte - posilování pozitivních vztahů ve skupině - budování bezpečného klimatu ve škole - zvyšování právního vědomí - nácvik sociálních dovedností - psychické otužování b) na děti s nízkým sebevědomím c) na aktivní spolupráci s rodinou d) na zapojení všech dětí do školních i maximálního počtu do mimoškolních aktivit 4.6 Snížené stupně z chování, kázeňská opatření Přehled o udělených kázeňských opatřeních: 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ st. z chování st. z chování NTU byla nejčastěji udělena za časté zapomínání pomůcek do vyučování. DŘŠ za opakované neplnění školních povinností a snížený stupeň z chování za hrubé porušení školního řádu. Všechny přestupky žáků byly projednány i s rodiči za přítomnosti třídního učitele, ředitele školy a zástupce ředitele nebo školního metodika prevence. Na konci školního roku bylo uděleno 27 pochvalných listů a 22 knižních odměn za práci pro třídu a reprezentaci školy na veřejnosti. 4.7 Absence žáků Počet zameškaných hodin Průměr na žáka Celkový počet neomluvených hodin % neomluvených hod. z celkového počtu zameškaných hod. I. pololetí ,5 0 0 II. pololetí ,75 2 0,01 Celkem ,6 2 0, Údaje o integrovaných žácích Druh postižení Ročník Počet žáků Dívek Sluchové /zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení Celkem

11 4.9 Soutěže, přehlídky významné úspěchy našich žáků Název soutěže, přehlídky Počet účastníků ze školy Výtvarná soutěž PO očima dětí 3 Příroda kolem nás 4 Anežka Česká 3 Svět kolem mě Památník Lidice 2 Veselé stáří očima dětí 4 Úspěchy Přehlídky divadelních souborů Hulínské pohádkové jaro Ocenění za práci souboru Hvozdenský měšec plný pohádek krajská přehlídka 14 Ocenění za herecký výkon Pohádková Kroměříž 14 Ocenění za herecký výkon Krajská přehlídka dětských divadelních souborů Uherské Hradiště Ostatní Kostelecký slavíček regionální soutěž 4 1.m, 2x 3.místo Dopravní soutěž 6 2. m. okres. soutěž Recitační soutěž Svátek poezie v Kroměříži 6 Bavíme se angličtinou 1 Diplom za účast Turnaj ve florbalu okrskové kolo tř místo Turnaj ve florbalu okresní kolo tř místo Turnaj ve florbalu okrskové kolo místo 5 Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, další významné školní aktivity) Škola se výrazně preferuje v oblasti zdravého životního stylu, environmentální výchovy a prevence sociálně patologických jevů. 5.1 Akce školy Typ akce Zúčastněné třídy Počet zúčastněných žáků Výuka plavání Holešov Exkurze ZOO Olomouc Olomouc historická Muzeum Přerov Přírodovědná exkurze Přerov Praha historická Zámek Holešov Rymice ZOO Lešná Poznámka (název akce, výsledek) 11

12 Knihovna Kroměříž Historická Kroměříž Žákovská vystoupení Školní recitační soutěž Výběr V Domě seniorů -Rozsvěcení vánočního stromku - ke Dni matek Výběr Setkání seniorů ve škole Výběr Plesy 2x (taneční vystoupení) Divadelní představení souboru Klíček pro MŠ Divadelní představení souboru Klíček pro ZŠ Divadelní představení souboru Klíček pro veřejnost Divadelní představení souboru Klíček Hulínské pohádkové jaro Divadelní představení souboru Klíček Pohádková Kroměříž Divadelní představení souboru Klíček v rámci krajské přehlídky v Uherském Hradišti Divadelní představení souboru Klíček přehlídka ve Hvozdné Školní akademie Vítání občánků Výběr Vystoupení dramaticko-recitačního kroužku v Karlovicích Projekty Za 4 roky poznáš Evropu Napříč školou Celoškolní ekologická hra Nakazme se ekologií Velikonoční projekt Vánoční projekt Projekt Holocaust Projekt zaměřený na tvorbu nového DIS Fryšták kolektivu Prevence SPJ - Orientační dny DIS Fryšták Den otevřených dveří pro 1. a 2. stupeň Den Země Zaměřen na ekologii Projekt Sportovně branný den - spolupráce s SDH Karlovice Ochrana člověka za mimořádných situací Myslivecká olympiáda Spolupráce s Mysliveckým sdružením Kostelecký les Projektový den - Den s IZS Spolupráce se složkami IZS Buďme kamarádi Pro žáky ZŠ Stará Ves Žákovský ples I pro absolventy školy Co umím (prezentace) Škola v přírodě

13 Den zvířat Den jazyků Besedy Beseda k volbě povolání Beseda sexuální výchova Zdravé zuby (MDDr. Stavěl) Návštěva obecní knihovny Beseda s panem Žůrkem Zajímavý zeměpis Poznávejme zvířata p. Hořák Výstava historických předmětů na OÚ Peer program (policejní škola) Reprochu (gymnázium Holešov) Návštěva ornitolog. stanice Přerov Beseda s policistkou Balážovou Beseda o závislostech Beseda s hasiči Soutěže, turnaje Turnaj ve florbalu pro 1. a 2. stupeň Soutěž ve vybíjené Vánoční turnaj ve florbalu Turnaj ve vybíjené pro 2. stupeň Soutěž v psaní na klávesnici Školní kolo Pythagoriáda Recitační soutěž Školní kolo Angl. Soutěž WRITE YOUR STORY Školní kolo Vv soutěž DDM Šumná Vv soutěž setkání Kostelců Moje město ve fantazii Olympiády Fyzikální olympiáda Školní kolo Dějepisná olympiáda Školní kolo Další akce LVK Netradiční zápis do 1.tř. Výběr žáků II.st. 12 Návštěva dopravního hřiště Výlet za odměnu pro vítěze ekologické 1., soutěže Maškarní karneval Ve spolupráci s kultur.komisí OU Výchovný koncert Pavla Šporcla zámek Holešov Mikulášská nadílka pro I. st. ZŠ a děti Výběr žáků 9.tř. 7 v MŠ Sběr papíru (podzimní a jarní) x 187 Akce ŠD a ŠK Podzimní hrátky Slavnost stromů Karneval Turnaj ve stolním tenisu

14 Maškarní karneval v ŠD Beseda s hokejistou Týden se zvířátky Strašidel se nebojíme Kuželkový turnaj Vánoční besídka Cestujeme do Vesmíru Pálení čarodějnic Týden s pohádkovými postavami Akce Sdružení rodičů žáků a přátel školy Vánoční jarmark 65 Velikonoční jarmark a dílny 58 Drakiáda 35 O akcích školy je veřejnost informována prostřednictvím regionálního tisku (Učitelské noviny, Týdeník Kroměřížska), dále ve školním časopisu Kaňka, obecním periodiku Kostka a webových stránkách školy. 5.2 Mimořádné aktivity učitelů Tvorba projektů, které byly finančně dotovány z jiných organizací Nadace Děti kultura sport, Kollárova 447, Uherské Hradiště Získali jsme nadační příspěvek ve výši ,- Kč na vybavení žákovské knihovny a ,- Kč pro činnost divadelního souboru Klíček 6 Spolupráce s partnery a dalšími subjekty 6.1 Spolupráce se zřizovatelem Spolupráce se zřizovatelem probíhá hlavně v následujících oblastech: 1. Sestavování rozpočtu školy a jeho čerpání Ředitel spolu s ekonomkou školy předložil starostovi návrh rozpočtu na příští kalendářní rok. Na větší část požadavků vedení školy byl ze strany zřizovatele brán zřetel. Převádění finančních prostředků v uplynulém školním roce probíhalo pravidelně v dohodnutých částkách. Nad rámec rozpočtu zřizovatel přispěl na realizaci regionální pěvecké soutěže Kostelecký slavíček a tradiční Aprílový florbalový turnaj učitelů. Od počátku roku 2010 je rozhodnutím zastupitelstva obce v kompetenci školy hradit veškeré platby energií, k čemuž byl posílen rozpočet školy. Ekonomka školy dvakrát ročně připravuje zprávu o hospodaření, která je projednána i na pedagogické radě. Zřizovateli je předkládána na jeho žádost. 2. Velké opravy budov, investiční akce Vedení školy předložilo návrhy a požadavky na opravy budovy. Z prostředků obce v létě 2011 proběhla další fáze rekonstrukce školy výměna oken a vstupních dveří v tělocvičném pavilonu, byla vymalována část pavilonu - tělocvična, školní klub, šatna TV. Do 14

15 tělocvičny byl nainstalován ventilátor. Na střechu kotelny byla nově položena krytina z důvodu zatékání a poškození bednění. Z provozních prostředků školy byly provedeny v dalších prostorách školy opravné malířské práce. Natřeny byly všechny dveře v historické budově (na 1. stupni, školní družině) a deskové radiátory. Opraven byl kryt kanalizace ve školní jídelně. Z investičního fondu školy byla se souhlasem zřizovatele zrekonstruována podlaha v 1. třídě včetně pokládky lina. Brigádnicky byla na školním pozemku demontována bouda na nářadí, která byla již v havarijním stavu. Dále byly prováděny drobnější opravy vnitřního vybavení budovy a pravidelné revize zařízení. 3. Prezentace školy Ředitel pravidelně informoval starostu obce i radu obce o kulturních akcích, které pořádala škola v obci i mimo ni. Informoval o výsledcích ve výchovně vzdělávací oblasti a v mimoškolní činnosti žáků také prostřednictvím plánu práce školy, výroční zprávy, internetových stránek školy a školního časopisu. Svoji práci škola prezentovala na stránkách obecního časopisu Kostka v pravidelné rubrice i na stránkách regionálního tisku. 4. Práce učitelů pro obec Většina místních učitelů byla zapojena do práce kulturní komise při obecním zastupitelstvu, organizovala sportovní a kulturní akce a soutěže. Na realizaci velkých akcí především pro děti se podílel celý pedagogický sbor i ostatní zaměstnanci. Ředitel školy je členem komise při obecním zastupitelstvu, která koordinuje spolupráci a činnost spolků v obci. 5. Účast obce a jejích složek na akcích školy Základní škole se daří spolupracovat se zájmovými a společenskými organizacemi v obci i okolí (TJ Sokol, TJ Moravan, SHD Kostelec, SDH Němčice, SHD Karlovice, o.s. Kosteláň, Myslivecké sdružení, Včelaři ) a ve spolupráci s nimi organizovat zajímavé akce pro děti i veřejnost. Aktivitám školy je výrazně nakloněna rada obce v čele se starostou a místostarostou, kteří se osobně účastní většiny společenských akcí školy, projektových dnů, školní akademie, jarmarků i divadelních představení. 6.2 Spolupráce s rodiči Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova se pravidelně scházelo a připravilo řadu akcí pro děti i dospělé, například Vánoční jarmark, Velikonoční jarmark a dílny, Drakiádu. Sdružení rodičů dotovalo autobusovou dopravu na dopravní hřiště, na akce podporující zdravý životní styl, přispělo na cestovné na kulturní koncert, divadlo, soutěže a výlety. Finančně také zajistilo výtvarné potřeby žáků do výuky Vv. Na dalších akcích školy se členky Rady rodičů podílely organizační pomocí. Všichni rodiče byli pravidelně informováni o dění ve škole na třídních schůzkách a konzultačních dnech, prostřednictvím školního časopisu Kaňka a na webových stránkách školy. Rodiče měli možnost konzultovat s pracovníky Pedagogicko psychologické poradny v Kroměříži po dohodě každý čtvrtek tentokrát přímo na pracovišti v Kroměříži. Využívali konzultací s výchovnou poradkyní pro volbu povolání a nápravu VPU. Aktuální zprávy ze školy si mohli přečíst na školní vývěsce u vstupu do školy. 6.3 Spolupráce se Školskou radou Školská rada sledovala naplňování ŠVP. Odsouhlasila i jeho změny. Zároveň schválila školní řád pro příští školní rok, výroční zprávu o hospodaření za rok 2010 i návrh rozpočtu pro rok 2011 bez připomínek. Projednala také zprávy o kontrolní činnosti ČŠI. 15

16 6.4. Spolupráce s nadačním časopisem Srdce V lednu roku 2011 jsme začali v rámci výtvarné a pracovní výchovy spolupracovat s nadačním časopisem SRDCE, v němž naši žáci vypracovávají dvoustránkovou rubriku Udělej si sám. Každý měsíc v hodinách výtvarné a pracovní výchovy jednotlivé třídy tříd či kroužky připravují zajímavé výrobky, přičemž žáci celý proces nafotí a napíší text obsahující popis pracovního postupu. V praxi si tak zkoušejí a za pomoci učitelů zlepšují dovednost prezentovat svou práci pomocí písemného projevu i fotografie. Jde o velmi zajímavou nadregionální propagaci naší školy, navíc zřizovatel časopisu hradí náklady na materiál na daný výrobek pro celou třídu Spolupráce s dalšími subjekty Ve škole pracovalo odloučené pracoviště ZUŠ Holešov a Hulín. Vyučování probíhalo v těchto předmětech: hra na flétnu a housle, hra na klávesy, hra na kytaru, hra na dechové nástroje a hudební nauka. V rámci regionu škola spolupracovala s MŠ Kostelec u Holešova, Němčice a Roštění a snažila se o plynulý a nenásilný přechod předškoláků z těchto zařízení do naší ZŠ. Žáci MŠ a ZŠ se účastnili společných akcí, divadelních vystoupení, některých hodin v 1. třídě. Podobně jsme spolupracovali se ZŠ Stará Ves (okr. Přerov), odkud přecházejí někteří žáci do 6. ročníku ZŠ Kostelec u Hol. Zorganizovali jsme projektový den pro žáky naší 5. třídy a 5. třídy ZŠ Stará Ves pod názvem Buďme kamarádi. V rámci obce spolupracovala škola s místními sportovními organizacemi TJ Sokol, TJ Moravan, dále s Mysliveckým sdružením Kostelecký les a SDH Kostelec a SDH Karlovice. Těmto organizacím mimo jiné zapůjčovala tělocvičnu pro sportovní aktivity a podílela se na realizaci akcí pro veřejnost. Škola organizovala velké množství kulturních akcí pro rodiče a veřejnost, např.: - Pohádkový les (Den dětí) - Divadelní představení školního souboru Klíček - Vystoupení žáků pro seniory ve škole i v Domě seniorů - Nadílku Mikuláše, anděla a čerta pro děti MŠ Kostelec u Hol. a v Domě seniorů - Maškarní karneval - Školní akademii V budově školy proběhly akce - Setkání seniorů pod záštitou kulturní komise OÚ - Setkání bývalých žáků školy - Schůzky Rady rodičů - Schůzky školské rady - Sportovní turnaje Základní škola je plným právem kulturním centrem obce. 16

17 7 Inspekce a kontroly 7.1 Komplexní inspekce ČŠI Komplexní inspekce ze strany Zlínského inspektorátu ČŠI proběhla v naší škole ve dnech Podle závěrů inspekční zprávy je ve škole většina kontrolovaných výstupů v pořádku. Nedostatky týkající se doplnění ŠVP ZV Petrklíč a školního řádu byly odstraněny v požadovaném termínu Kontrola ve školní jídelně zjistila nedostatky týkající se dodržení finančních limitů a výživových norem, vedení prvotní účetní evidence a vnitřní kontroly. Dále zjistila, že financování potravin bylo částečně prováděno z příspěvku od zřizovatele. Byly provedeny změny v počítačovém programu ve školní jídelně, zvýšena a stupňována kontrolní činnost, upraveno vedení evidence a zajištěny konzultace s pracovnicemi KÚ Zlín ke zlepšení dodržování norem a limitů. Opakovaně byla situace projednána se zřizovatelem. 7.2 Tematická inspekce Ve školním roce 2010/2011 se nekonala. 7.3 Kontrola BOZP Poslední prověrka BOZP byla provedena bezpečnostním technikem dne , neshledala žádné závažné nedostatky. 7.4 Kontrola Obce Kostelec u Hol. Ve školním roce 2010/2011 se neuskutečnila. 7.5 Kontrola Krajské hygienické stanice Zlínského kraje byla provedena státní kontrola zaměřená na vybavení hygienických zařízení pro osobní hygienu a úklid, včetně kontroly provádění úklidu. Zjištěné nedostatky byly odstraněny v průběhu školního roku - omyvatelný nátěr v úklidových komorách a na některých WC, zařízení prostoru s výlevkami a přívodem T+S vody (nově vybudováno 2x). 7.6 Kontrola ZP Ve školním roce 2010/2011 se uskutečnila kontrola ZPMV ČR z důvodu chybně odváděného zdravotního pojištění. (Pracovník školy nenahlásil změnu zdravotní pojišťovny.) Opravná opatření proběhla bez sankcí a kontrola nezjistila žádné nedostatky. 7.7 Kontrola OSSZ Kontrola proběhla , nebyly shledány nedostatky, ani uložena opatření k nápravě. 7.8 Kontrola finančního úřadu Bylo zjištěno, že v průběhu roku 2010 se škola stala plátcem DPH. Byly podniknuty všechny kroky pro tento přechod v organizaci tj. zajištěny softwarové moduly pro účetnictví, konzultace pro pracovníky školy, informovanost strávníků. 17

18 8 Další dokumenty o činnosti školy 8.1 Prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní program i jeho evaluace jsou samostatnými dokumenty školy. 8.2 Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Tento program je přílohou plánu práce. 8.3 Prevence rizik a školní úrazy Tento dokument je založen v evidenci BOZP. 8.4 Vyřizování stížností, oznámení, podnětů Ve školním roce 2010/2011 nebyly podány žádné ústní ani písemné stížnosti, oznámení a podněty. 9 Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 9.1 Příjmy a výdaje k čerpané ze státního rozpočtu Druh Rozpočet Skutečně Vyčerpáno % k poskytnuto k Příspěvek na přímé NIV (UZ33353) Účelová dotace Hustota a specifika (UZ33015) Účelová dotace Školní potřeby pro žáky 1. třídy (UZ33017) NIV celkem Příjmy a výdaje k čerpání příspěvku z ÚSC, plnění rozpočtu hlavní činnosti příspěvkové organizace ve vztahu k rozpočtu ÚSC Druh Upravený Skutečně Celkem % rozpočet přijato Příspěvek na provoz Ostatní příjmy (výnosy) Příjmy (výnosy) celkem Výdaje (náklady) celkem Výsledek hospodaření Příjmy a výdaje k z hospodářské činnosti školní jídelny Druh Celkem Příjmy za stravné cizí strávníci Náklady celkem Výsledek hospodaření

19 9.3 Příjmy a výdaje od do čerpané ze státního rozpočtu Druh Rozpočet Výnosy Vyčerpáno % k k k Příspěvek na přímé NIV (UZ33353) ,34 Účelová dotace Hustota a specifika (UZ33015) Účelová dotace Školní potřeby pro žáky 1. třídy (UZ33017) Účelová dotace Posílení platové úrovně ,46 pedagogů s VŠ vzděláním (UZ33027) NIV celkem , Příjmy a výdaje od do čerpání příspěvku z ÚSC, plnění rozpočtu hlavní činnosti příspěvkové organizace ve vztahu k rozpočtu ÚSC Druh Upravený Výnosy Celkem % rozpočet k Příspěvek na provoz Ostatní příjmy Výnosy celkem k Náklady celkem k Výsledek hospodaření Příjmy a výdaje od do z hospodářské činnosti školní jídelny Druh Celkem Příjmy za stravné cizí strávníci Náklady celkem Výsledek hospodaření Závěr výroční zprávy 10.1 Hodnocení dosaženého stavu Tato výroční zpráva vznikla na základě: - evaluace minimálního preventivního programu - vlastního hodnocení školy - analýzy výsledků výchovně vzdělávací práce za školní rok, tj. klasifikace žáků, udělených trestů a pochval, závěrů pedagogických rad - výsledků testů Scio žáků 6. a 9. třídy - výsledků přijímacích řízení na SŠ, SOU a OU - kontrolní a hospitační činnosti vedení školy - zprávy o hospodaření k a evaluace, kterou provedli pedagogičtí pracovníci - autoevaluace ŘŠ Úkoly, stanovené v plánu práce na školní rok 2010/2011, byly splněny. 19

20 10.2 Záměry další činnosti školy - vycházejí z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Zlínského kraje a zaměřují se na další rozvoj klimatu školy a pojetí školy jako školy inklusivní a komunitní. 1. Zaměřit se na kvalitu vyučovacího procesu, na plnění ŠVP pro ZV Petrklíč. 2. Zachovat současnou úroveň výchovy a vzdělávání. 3. Výrazně se zaměřit na prevenci sociálně patologických jevů. 4. Zlepšovat kvalifikovanost pedagogického sboru. 5. Zvýšit schopnost rozhodování učitelů a žáků při uskutečňování cílů školy. Delegovat více pravomocí na nižší stupeň, posílit právní vědomí pracovníků. 6. Zlepšit materiální vybavení školy. 7. Posílit kontrolní činnost vedení školy na všech úrovních Poděkování Poděkování patří všem zaměstnancům školy, kteří odvedli vynikající kus náročné a odpovědné práce. Poděkování patří zřizovateli Obci Kostelec u Holešova a jejímu zastupitelstvu a starostovi, členům Školské rady Kostelec u Holešova a členkám Sdružení rodičů žáků základní školy Kostelec u Holešova, pracovníkům pověřeného MěÚ Holešov a KÚ Zlín za profesní i osobní podporu a pomoc, kterou škole během roku poskytli. Vypracovali: Mgr. Věra Dudíková, zástupkyně ředitele školy Ing. Dagmar Bártová, ekonomka školy (bod 9.) Mgr. Zdeněk Ballnér, ředitel školy (bod 6., úpravy) Datum zpracování zprávy: 31. srpna 2011 Datum schválení pedagogickou radou: 1. září Projednání ve Školské radě: do 15. října

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál Výroční zpráva o činnosti ZŠ Liptál ve školním roce 2009-2010 foto: Dny vietnamské kultury Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Libuše Ševčíková,

Více