Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ᘗ劧 o Rož oᘗ劧 ᘗ劧o R ᘗ劧oᘗ劧ᘗ劧ᆷ匧m, 5. ᘗ劧ᆷ匧ᘗ劧 1700, o res Vseᘗ劧, ᘗ劧ř sᘗ劧ᆷ匧ᘗ劧 oᘗ劧 orᆷ匧 ᆷ匧ᆷ匧 ᆷ匧e Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

2 ᆷ匧ᘗ劧 r ᘗ劧erᆷ匧sᘗ劧ᆷ匧 ᘗ劧 o ᆷ匧 ᆷ匧 ᆷ匧eᘗ劧 ᘗ劧 o ᆷ匧ᆷ匧 Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700, okres Vsetín, příspěvková organizace ᆷ匧 oᆷ匧 5.května 1700, Rožnov pod Radhoštěm Odloučená pracoviště škola nemá. řᆷ匧ᆷ匧oᘗ劧 ᘗ劧e ᆷ匧 Město Rožnov pod Radhoštěm ᆷ匧 res ᆷ匧řᆷ匧ᆷ匧oᘗ劧 ᘗ劧e eᆷ匧 Městský úřad, Masarykovo náměstí č. 128, Rožnov pod Radhoštěm ᆷ匧r ᘗ劧 ᆷ匧orm ᘗ劧 o ᆷ匧ᆷ匧 Jako samostatný právní subjekt byla zřízena k jako příspěvková organizace přímo řízená zřizovatelem v rozsahu obecně platných právních předpisů. Původní zřizovací listina platná od byla změněna a doplněna ve smyslu usnesení zastupitelstva města č. XV/4 ze dne dodatkem č. 1 a usnesením zastupitelstva města č. XXII/7 ze dne dodatkem č.2 a je uložena v ředitelně školy. ᖇ咷e ᆷ匧ᘗ劧e ᘗ劧 o ᆷ匧ᆷ匧 Jarmila Nesvadbová, jmenována do funkce ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧uᘗ劧 r ᆷ匧 sᘗ劧uᘗ劧ᆷ匧eᆷ匧 Bohdana Bordovská, pověřena funkcí Ko ᘗ劧 ᘗ劧ᆷ匧ᆷ匧 telefon ředitelna školy kancelář školy kancelář školní jídelny www Pracovník pro informace: Hana Stiborová Naďa Richtrová (informace o ŠJ) ř ᆷ匧e ᘗ劧 o ᆷ匧ᆷ匧 Škola byla založena k ř ᆷ匧e o s ᘗ劧ᆷ匧 ᘗ劧 o ᆷ匧 ,s č.j. 337/ , poslední aktualizace v síti byla provedena s účinností od Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

3 ČR v souladu s 143 odst. 2 a podle 149 odst. 4 škola zapsána do školského 2 rejstříku na základě žádosti zřizovatele s účinností od Zároveň byla Krajským úřadem Zlín provedena změna v zápisu do rejstříku škol, a to oddělením činnosti školního klubu od činnosti školní družiny s účinností od K ᘗ劧 ᆷ匧ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧 o ᆷ匧ᆷ匧 580 žáků I e ᘗ劧ᆷ匧ᆷ匧ᆷ匧 č č s o ře ᆷ匧ᘗ劧e sᘗ劧ᘗ劧 ᘗ劧 s ᘗ劧ᆷ匧 ᘗ劧 o ᆷ匧 ᆷ匧ouč sᘗ劧ᆷ匧 ᘗ劧 o ᆷ匧 ᘗ劧o e Roᆷ匧ᘗ劧o uᘗ劧 o ᆷ匧 ᘗ劧ᆷ匧su o ᘗ劧 o s ᖇ咷ᘗ劧o reᖇ咷sᘗ劧ř u ᖇ咷eᖇ咷ᆷ匧ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧 ᆷ匧ᆷ匧ᘗ劧ᆷ匧ᆷ匧 školní družina školní klub školní jídelna kapacita 80 žáků kapacita 40 žáků kapacita 600 strávníků ᘇ唧 o s r byla zřízena dne Má 6 členů: Daniel Dohnálek Stanislav Kretek Drahomíra Křenková Lenka Zavadilová Marie Hyánková Libuše Vlčková zástupce rodičů zástupce rodičů zástupce pedagogů zástupce pedagogů zástupce zřizovatele zástupce zřizovatele Předsedou školské rady byl zvolen pan Daniel Dohnálek.

4 Mᆷ匧moᘗ劧 o obč s s ruže ᘗ劧řᆷ匧 ᘗ劧 o eᆷ匧 Nadační fond ZŠ 5. května v Rožnově pod Radhoštěm Spolek pro rozvoj rožnovského školství (občanské sdružení) Škola je členem Asociace školních sportovních klubů a Asociace ředitelů ZŠ ČR ú ᖇ咷e o ᘗ劧 o e souč sᘗ劧eᆷ匧ᘗ劧, ᘗ劧erᖇ咷 s ružuᖇ咷e ᆷ匧 ᘗ劧 o ro 2005/2006 ᆷ匧 თ剧et třთ剧თ剧 თ剧et თ剧et ៧勇áků ře៧勇 თ剧te៧勇៧勇 თ剧et ៧勇áků ៧勇áků ៧勇៧勇 třთ剧თ剧៧勇 ៧勇 თ剧et ៧勇თ剧៧勇te៧勇ů ៧勇៧勇 ៧勇eთ剧៧勇úv៧勇zek ៧勇៧勇៧勇៧勇៧勇៧勇ᘇ厷J ៧勇 st៧勇៧勇eň ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 st៧勇៧勇eň ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇e៧勇keᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷k ៧勇៧勇თ剧 თ剧៧勇៧勇៧勇៧勇៧勇៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷k ៧勇៧勇თ剧 k៧勇៧勇ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷៧勇teřská ᘗ唇k ៧勇៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷k ៧勇៧勇თ剧 jთ剧თ剧e៧勇៧勇៧勇 X ᘇ厷 X ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 X J៧勇៧勇é ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 Komentář k tabulce: Ve školním roce 2005/2006 byla zredukována práce ve školní družině do dvou oddělení s celkovým počtem 53 dětí zařazených k a jedno oddělení školního klubu s 25 zařazenými žáky. Během školního roku docházelo ke změnám v počtu žáků v jednotlivých odděleních. Na konci školního roku byl stav ve školní družině 48 dětí. Podle vyhlášky MÚ byl stanoven ode dne příspěvek rodičů na provoz školní družiny ve výši 100 Kč měsíčně na žáka. Od přešla povinnost vybírat a evidovat příspěvky na provoz ŠD na školu. Výše příspěvku zůstala nezměněna. Rozhodnutím ředitelky školy byli rodiče jednoho žáka zproštěni povinnosti tento

5 příspěvek platit Ve školní jídelně, zajišťující stravování dětí a zaměstnanců školy, zaměstnanců zřizovatele a cizích strávníků byl průměrný počet zapsaných strávníků 502. V tabulce je uveden přepočtený počet pracovnic školní jídelny podle počtu stravovaných žáků. Škola je úplnou základní školou a jejím hlavním posláním je poskytovat základní vzdělání podle osnov a učebních plánů vydaných MŠMT ČR. Škola poskytuje mravní, estetickou, pracovní, tělesnou, zdravotní, rodinnou a environmentální výchovu, výchovu žáků k ochraně člověka za mimořádných situací. Zajišťuje úkoly výchovného poradenství výchovným poradcem, k předcházení negativních jevů a užívání drog má samostatného metodika. Zajišťuje péči o žáky s poruchou učení a chování a logopedickou péči. V souladu se zřizovací listinou vykonává hospodářskou činnost. Škola spolupracuje s dalšími společenskými organizacemi a subjekty, které mají vztah k výchově a vzdělávání, nebo které se podílejí na mimoškolní a mimotřídní činnosti žáků, zejména s Tělovýchovnou jednotou Rožnov pod Radhoštěm, Plaveckou školou při Krytém bazénu Rožnov pod Radhoštěm, Městskou knihovnou, Střediskem volného času, Základní uměleckou školou, Městskou kulturní agenturou. Podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném poskytování informací je škola povinna vypracovat výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací. Je uvedena v příloze 1. Ve školním roce 2005/2006 měla škola 19 tříd 9 na I. stupni a 10 na II. stupni školy. I v tomto školním roce došlo k poklesu o jednu třídu školu opustily tři 9. třídy, byly otevřeny dvě 1. třídy. Naplněnost 1. ročníku žáky byla plánována vyšší. Bohužel došlo k několika neočekávaným změnám na poslední chvíli a v prvních dvou zářijových dnech (jeden odklad povinné školní docházky pro změnu psychického stavu žáka, další 3 rodiny se odstěhovaly). Všechny třídy měly přiděleny třídy kmenové. Mimo kmenové třídy byli žáci vyučováni v odborných pracovnách: ve dvou jazykových učebnách, v pracovnách pro fyziku a chemii, přírodopis, výtvarnou výchovu, v keramické dílně, v hudební učebně, cvičné kuchyni, pracovně pro výpočetní techniku a v dílnách.

6 Škola využívala dvou tělocvičen a školního hřiště s letní tělocvičnou. Dále žáci využívali školních dílen, vlastní žákovské a učitelské knihovny a pracovny výpočetní techniky napojené na internet. Síť počítačů napojených na internet byla rozšířena a navzájem propojena. Vnitřní síť ve školním roce 2005/2006 zahrnovala pracovnu VT, ředitelnu, sborovnu, kanceláře školy, školní jídelny, zástupce ředitelky, výchovného poradce, metodika prevence, 4 kabinety na I. stupni, kabinety Čj, Nj i Aj, kabinet FaCh, Vv, Př, M, cvičné kuchyně a oba kabinety tělesné výchovy. Koncem srpna 2005 byla dána do provozu nová pracovna výpočetní techniky s 28 pracovními stanicemi a data-video projektorem. Vzhledem k redukci výuky pěstitelských prací v rámci výuky pracovních činností nebyl plně využíván školní pozemek se skleníkem a školní sad. Skupina žáků ve volitelném předmětu pěstitelské práce a učitelé se žáky I. stupně se zaměřují v posledních letech na obnovu a údržbu okrasné zeleně uvnitř školy. Vᆷ匧 ᆷ匧 ᘗ劧 ᆷ匧 ᘗ劧roᆷ匧r m ᘗ劧 o ᆷ匧 vzdělávací program č.j.mšmt v ročnících školní rok 2005/2006 počet žáků Základní škola 16847/

7 ᘇ厷 თ刷ební plán Učební plány byly vydány v souladu s pokyny MŠMT ČR. R O Č ᆷ匧 ᘇ唧 K ᆷ匧 ᖇ咷 ᘇ唧 ᘇ唧 M ᆧ嗧 T Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Tý e oᘗ劧 ᆷ匧e ᘗ劧oᘗ劧ᆷ匧 ýᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧ře mᆷ匧ᘗ劧ů Nepovinné předměty Poznámky k učebnímu plánu: 1. V ročníku ZŠ lze vyučovat předmětům v blocích, v menších i větších časových celcích než je 1 vyučovací hodina a jednotlivé řízené činnosti kombinovat a propojovat při zachování celkové týdenní časové dotace pro jednotlivé vyučovací předměty. 2. Ve 4. až 9. ročníku organizovala škola výuku jazyka anglického a jazyka německého, žáci se dělili do skupin. Výuka jazyka německého probíhala pouze v 8. a 9. ročníku. 3. Volitelné předměty sdružovaly žáky ročníku podle zájmu a měly charakter ročního kurzu. Vyučovaly se : Německý jazyk Praktická matematika

8 Zeměpisná praktika Matematická praktika -7 - Pěstitelství Technické činnosti Sborový zpěv Základy administrativy Sportovní hry chlapci Míčové hry 4. Nepovinné předměty: Sportovní hry chlapců Sborový zpěv 5. Kroužky: keramický, počítačový, loutkoherecký, lezecký, stolního tenisu Základní učivo v osnovách jednotlivých ročníků bylo splněno. Již několikátý rok se setkáváme s potížemi při získávání žáků pro výuku německého jazyka přesto, že právě pro tento předmět má škola 2 plně aprobované učitele. Mezi rodiči převládá zájem o jazyk anglický. Proto byly také dělené skupiny pro výuku angličtiny ve srovnání s němčinou početnější. Kurzy k doplnění základního vzdělání se ve školním roce 2005/2006 ve škole nekonaly. Ve školním roce 2005/2006 vstoupila škola prostřednictvím učitele angličtiny do projektu Comenius. Na přípravné schůzce evropských škol ve Varšavě na podzim 2005 byla navázána bližší spolupráce s polskou, německou a britskou školou s cílem připravit společný žákovský projekt.

9 - 8 - ᆷ匧očeᘗ劧 ž ů, ᘗ劧ř ᘗ劧o ᆷ匧 ᘗ劧e ᘗ劧 o m roᆷ匧e 2005/2006ᆷ匧 Celkem Počet týdenních hodin Dělení tříd Celkem Roč. žáků tříd dle NP, VP CJ PČ Ostatní h..týdně osnov ᆧ嗧 ᆧ嗧 ᆧ嗧 ᆧ嗧 ᆧ嗧 ᆧ嗧 562 Výuka plavání probíhala v kurzech přípravných, základních a zdokonalovacích. Byla vedena učiteli Plavecké školy. Přípravnými kurzy prošli žáci všech tříd 1. i 2.ročníku, základního kurzu se zúčastnili všichni žáci 3. tříd, zdokonalovacích kurzů využili žáci obou 4. tříd. Přípravné a zdokonalovací kurzy hradili rodiče, stejně tak dopravu všech kurzů na bazén a zpět do školy. Pro žáky 7. ročníku byly uspořádány lyžařské výcvikové kurzy, kterých se celkem zúčastnilo 38 žáků. Jeden z nich byl pobytový a proběhl v období od 13. do 17. února 2005 ve Velkých Karlovicích. Druhý kurz absolvovalo 15 žáků. Proběhl ve dnech 6. až a žáci denně dojížděli na sjezdovku na Horní Bečvě. Všichni žáci byli zařazeni v družstvech sjezdového lyžování, žáci měli možnost si pod odborným vedením vyzkoušet i jízdu na skateboardu.

10 - 9 - Pro žáky VII.C zorganizoval třídní učitel s pomoci rodičů školu v přírodě v Hustopečích, a to v týdnu od 29. května do 2. června Její součástí byl i vodácký kurz. Zúčastnilo se jí 20 žáků. Žáci 4. ročníku absolvovali během měsíce dubna kurz dopravní výchovy včetně praktických jízd na nově vybudovaném dopravním hřišti u ZŠ Pod Skalkou v našem městě. Školní výuka byla doplňována vlastivědnými vycházkami a exkurzemi, na obou stupních školy obohacena i o krátkodobé projekty. Jako podporu rozvoje čtenářských dovedností a návyků a budování celoživotního vztahu ke knihám a četbě uspořádali učitelé I. stupně školy již počtvrté celoroční čtenářskou soutěž pro žáky. Žáci vytvářeli tzv. Špalíčky, kterými představovali přečtené knihy a ukládali do nich své zážitky a poznatky z četby. Nejlepší čtenáři byli v rámci tříd, ročníků a školy vyhodnoceni a odměněni knihou. Společně také navštívili dětské oddělení Městské knihovny v Rožnově. Všichni žáci prvních tříd byli slavnostně pasováni na nové členy čtenáře městské knihovny. V rámci výchovy k péči o životní prostředí se většina žáků školy se zapojila do sběru PET lahví. Po loňských dobrých zkušenostech jsme jako škola pokračovali ve sběru papíru. Tato akce se setkává s mimořádným úspěchem, také díky pravidelnému vyhodnocování výsledků. Za období od listopadu do června žáci, ti nejmladší i za pomoci rodičů, a učitelé shromáždili kg papíru a do nadačního fondu školy tak získali ,- Kč. Jednotlivé třídy také pravidelně udržovaly pořádek kolem školy. Jako součást oslav Dne Země uklidily děti I. stupně nejbližší okolí školy a blízký lesík. Do výuky byla zahrnuta v rámci jednotlivých předmětů také ochrana člověka v mimořádných situacích. Žáci 2. až 5. ročníku pracovali průběžně s pracovním sešitem Zápisníkem Ajax, poskytnutým dětem Policií ČR v rámci preventivní práce s mládeží. Její součástí byla i výtvarná soutěž nazvaná Co mě Ajax naučil. Jejího vyhodnocení spojeného s ukázkou práce a prostor místního oddělení Policie ČR se z naší školy zúčastnilo 8 nejlepších žáků účastníků soutěže. Nad rámec výuky

11 proběhly besedy s příslušníky policie. V průběhu školního roku plnily všechny třídy I. stupně program Zdravé zuby.

12 ᆧ嗧 ᖇ咷e o ᘗ劧r ᆷ匧oᘗ劧 ᆷ匧 ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧 o ᆷ匧 ᆷ匧e ᆷ匧oᆷ匧ᆷ匧čᘗ劧 ᘗ劧r ᆷ匧oᘗ劧 ᆷ匧ᆷ匧 ᘗ劧e ᘗ劧 o m roᆷ匧e 2005/2006 ᆷ匧 ៧勇 თ剧et fyz៧勇៧勇k៧勇៧勇h s ᘇ厷 ៧勇ře៧勇 თ剧te៧勇é úv៧勇zky I៧勇te៧勇៧勇თ剧 ៧勇៧勇៧勇៧勇 v៧勇თ剧៧勇៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 Exte៧勇៧勇თ剧 ៧勇៧勇៧勇៧勇 v៧勇თ剧៧勇៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ唧 ᘗ劧 ú ᖇ咷e o ᘗ劧e ᆷ匧oᆷ匧ᆷ匧ᆷ匧 ýᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧r ᆷ匧oᘗ劧 ᆷ匧 ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧e ᘗ劧 o m roᆷ匧e 2005/2006 ᆷ匧 თ刷. Pracovní zařazeníთ刷 თ刷vaz. თ刷valთ刷თ刷თ刷თ刷aceთ刷 თ刷თ刷თ刷peᒇ受 vzděláníთ刷 oborთ刷 ᒇ受oთ刷吗 ped. Praxe თ刷თ刷nთ刷ce aprobace řeთ剧៧勇te៧勇k៧勇 ᘗ唇k ៧勇y Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 Čj ᘗ唇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 st៧勇t៧勇zást៧勇៧勇៧勇e řeთ剧៧勇te៧勇ky Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 Č ᘗ唇j ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇ᘇ厷 v៧勇៧勇h៧勇 ៧勇 ៧勇៧勇თ剧៧勇e Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ř ᘇ厷zv ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 I៧勇st៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 I៧勇st៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 I៧勇st៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 VV ᘇ厷 ᘗ唇 ᘗ唇J ᘗ唇J ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 I៧勇st ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘗ唇v ᘗ唇j ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 I៧勇st៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 I៧勇st៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘗ唇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 Vᘇ厷ᘗ唇ᘗ唇 ᘗ唇 ᘗ唇 ᘗ唇 ᘗ唇 ᘇ厷

13 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇 Vᘇ厷 ᘗ唇ᘇ厷ᘗ唇ᘗ唇ᘇ厷 st៧勇zk៧勇 唇j ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 Čj ᘗ唇v ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 ᘗ唇ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘗ唇v ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘗ唇 ᘗ唇j ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 I៧勇st៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 Vᘇ厷ᘇ厷 唇៧勇 唇v ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 Čj ᘗ唇j ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 Čj 唇j ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 Čj Vv ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 I៧勇st៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 Čj ᘗ唇 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 vy៧勇h v៧勇te៧勇k៧勇 ᘗ唇 ᘇ厷ᘇ厷 vy៧勇h v៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 vy៧勇h v៧勇te៧勇k៧勇 ᘗ唇 ᘇ厷ᘇ厷 vy៧勇h v៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 vy៧勇h v៧勇te៧勇k៧勇 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 Vᘇ厷 唇៧勇 唇v Ve školním roce 2005/2006 neměla škola žádného začínajícího učitele. Počet učitelů do 5 let praxe byl 3, nad 25 let praxe 10. Podíl učitelů mužů při výuce činil 23,5 %. Ve školním roce 2005/2006 se vrátila z mateřské dovolené 1 učitelka, s jednou učitelkou I.stupně byl vzhledem k úbytku tříd rozvázán pracovní poměr pro nadbytečnost. Ve školní družině došlo také k poklesu žáků: byla vytvořena 2 oddělení a skončil tak pracovní poměr důchodkyně s částečným úvazkem. Graf znázorňující délku pedagogické praxe je v příloze č.2. ᖇ咷ᆷ匧ᘗ劧ᘗ劧ᆷ匧 ᘗ劧ýu ᆷ匧 ᆷ匧 ᘗ劧 e ᆷ匧s o bor ᖇ咷 ᘗ劧e ᆷ匧oᆷ匧ᆷ匧ᆷ匧 ᖇ咷 ᆷ匧ᘗ劧ůsobᆷ匧 osᘗ劧ᆷ匧 učᆷ匧ᘗ劧e ů ᆷ匧

14 ៧勇៧勇ᆷ嚗៧勇თ剧 თ剧ᘇ厷 ៧勇៧勇é kv៧勇៧勇៧勇f៧勇k៧勇៧勇e ᘇ厷ᘇ厷 % 唇៧勇៧勇 ᘇ厷 v៧勇៧勇 st v៧勇៧勇ky ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷% Oproti minulému školnímu roku se aprobovanost výuky nepatrně snížila, o 1,15%. Na I. stupni školy bylo aprobovaně vyučováno 96,6 % hodin. Přetrvává nedostatek aprobovaných vyučujících anglického jazyka pro I. stupeň školy. Je to problém celostátní, který bude zvýrazněn v příštím školním roce povinným zařazením výuky anglického jazyka už od 3. ročníku. Na II. stupni byla aprobovanost podle jednotlivých předmětů následující: Český jazyk 100,0 % Fyzika 100,0 % Anglický jazyk 66,7 % Chemie 100,0 % Německý jazyk 100,0 % Hudební výchova 90,0 % Občanská výchova 0,0 % Výtvarná výchova 85,7 % Dějepis 100,0 % Tělesná výchova 100,0 % Zeměpis 100,0 % Pracovní činnosti 0 % Matematika 100,0 % Vol. a nep. předměty 63,0 % Přírodopis 100,0 % Rodinná výchova 0,0 % V jednotlivých předmětech jsou údaje v tabulce zaokrouhleny, celková aprobovanost na II. stupni školy činí 85,16%. Neaprobovaná výuka rodinné výchovy je způsobena tím, že tento předmět pedagogické fakulty ke studiu stále nenabízejí. Občanskou výchovu vyučují převážně učitelé dějepisu (mnohá příbuzná témata). Hodin občanské výchovy je ve škole málo a nepodařilo se získat vhodnou aprobační skupinu v kombinaci s tímto předmětem. Pracovní činnosti jako neaprobované vyučují alespoň učitelky s kurzem speciální přípravy dívek. Na škole byly vytvořeny v souladu s požadavky tvorby školního vzdělávacího programu nové meᘗ劧o ᆷ匧ᆷ匧 ᖇ咷 orᆷ匧 ᆷ匧ᆷ匧 Metodické sdružení učitelů I. stupně Oblasti pro: jazyk a komunikaci matematiku a její aplikace informatiku a komunikační technologie 9 učitelů

15 člověka a společnost člověka a přírodu umění a kulturu člověka a zdraví člověka a svět práce Pedagogickou praxi vykonávaly ve škole 2 studentky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno. ᆷ匧eᘗ劧e ᆷ匧oᆷ匧ᆷ匧čᘗ劧 ᘗ劧r ᆷ匧oᘗ劧 ᆷ匧ᆷ匧 ᘗ劧e ᘗ劧 o m roᆷ匧e 2005/2006 ᆷ匧 ៧勇 თ剧et fyz៧勇៧勇k៧勇៧勇h s ᘇ厷 ៧勇ře៧勇 თ剧te៧勇é úv៧勇zky I៧勇te៧勇៧勇თ剧 ៧勇៧勇៧勇៧勇 v៧勇თ剧៧勇៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 Exte៧勇៧勇თ剧 ៧勇៧勇៧勇៧勇 v៧勇თ剧៧勇៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ唧 ᘗ劧 ú ᖇ咷e o eᘗ劧e ᆷ匧oᆷ匧ᆷ匧ᆷ匧 ýᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧r ᆷ匧oᘗ劧 ᆷ匧 ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧e ᘗ劧 o m roᆷ匧e 2005/2006 ᆷ匧 Č៧勇 ៧勇៧勇៧勇 v៧勇თ剧 z៧勇ř៧勇ze៧勇თ剧ᘇ厷 f៧勇៧勇k៧勇e Úv៧勇zek ᘗ唇t៧勇៧勇eň vzთ剧ᆷ嚗៧勇á៧勇თ剧ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇 ek ៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 zást៧勇៧勇៧勇e Řᘇ厷 ᘗ唇ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷៧勇h თ剧៧勇თ剧 ៧勇k៧勇თ剧eᘇ厷៧勇e ᘇ厷 ៧勇თ剧ᘇ厷៧勇៧勇៧勇st៧勇៧勇t៧勇v៧勇თ剧 ៧勇៧勇៧勇៧勇៧勇 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘗ唇ᘇ厷ᘗ唇ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇ᆷ嚗st៧勇te៧勇ᘇ厷 ៧勇h v៧勇te៧勇 ᘇ厷 veთ剧 ៧勇៧勇თ剧 ᘇ厷J ᘗ唇ᘇ厷ᘗ唇ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇ekv៧勇 veთ剧៧勇 ៧勇៧勇 v z៧勇jeთ剧៧勇 tky ᘇ厷 sk៧勇៧勇თ剧៧勇თ剧k ᘇ厷J ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘗ唇Jᘇ厷 ᘗ唇 ៧勇ást៧勇 s៧勇 ៧勇៧勇 st៧勇៧勇v vá៧勇თ剧 ᘇ厷 veთ剧 ៧勇៧勇თ剧 k៧勇៧勇h៧勇řk៧勇 ᘗ唇 唇ᆷ嚗ᘇ厷 k៧勇៧勇h៧勇ř ᘇ厷 s៧勇ᘇ厷 st៧勇t៧勇á k៧勇៧勇h៧勇řk៧勇 ᘗ唇 唇ᆷ嚗ᘇ厷 k៧勇៧勇h៧勇ř ᘇ厷 s៧勇ᘇ厷 st៧勇t៧勇á k៧勇៧勇h៧勇řk៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 k៧勇៧勇h៧勇řk៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 k៧勇៧勇h៧勇řk៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇 ᘇ厷 ៧勇៧勇á ៧勇៧勇៧勇៧勇 v៧勇៧勇៧勇e ᘇ厷J ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘗ唇k ៧勇៧勇თ剧kᘇ厷 te៧勇h៧勇៧勇៧勇ké z៧勇j៧勇 ᘗ唇 唇ᆷ嚗ᘇ厷 ៧勇៧勇t ᘇ厷e៧勇h៧勇៧勇៧勇k ᘇ厷 ៧勇k៧勇თ剧zeთ剧k៧勇 ᘗ唇 唇ᆷ嚗ᘇ厷 sk៧勇ářk៧勇

16 ᘇ厷 ៧勇k៧勇თ剧zeთ剧k៧勇 ᘗ唇 唇ᆷ嚗 řez៧勇თ剧k ៧勇ze៧勇ář ᘇ厷 ៧勇k៧勇თ剧zeთ剧k៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇k៧勇თ剧zeთ剧k៧勇 ᘗ唇 唇ᆷ嚗ᘇ厷 k៧勇თ剧eř៧勇៧勇៧勇e ᘇ厷 ៧勇k៧勇თ剧zeთ剧k៧勇 ᘗ唇 唇ᆷ嚗ᘇ厷 ៧勇៧勇 თ剧៧勇v៧勇თ剧k៧勇 ᆧ嗧 ᖇ咷e o ᘗ劧 m ᘗ劧ᆷ匧 ᆷ匧 ᘗ劧 ᘗ劧e ᆷ匧oᆷ匧ᆷ匧ᆷ匧 ýᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧r ᆷ匧oᘗ劧 ů osᘗ劧 ᘗ劧 ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧r ᆷ匧oᘗ劧 ů ᘗ劧 o ᆷ匧 Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno především na tvorbu školního vzdělávacího programu. Jedna učitelka absolvovala šestidenní kurz koordinátora ŠVP. Pro učitele a vychovatele školy zorganizovala ředitelka školy několik seminářů přímo na pracovišti, a to vždy pro celý pedagogický sbor. Tento způsob další přípravy učitelů se osvědčil jako ekonomicky i obsahově výhodný. Jeho efektem byla navíc podpora týmové spolupráce. Jednalo se především o vstupní seminář, seznamující s rámcovým vzdělávacím programem v jeho širších souvislostech a zkušenosti pilotní školy (ZŠ Turnov) s tvorbou ŠVP, dále pak seminář o týmové spolupráci a emoční a sociální výchova a její zařazení do vzdělávacích a výchovných programů. Byl ukončen cyklus seminářů Tvořivé školy, a to ukázkovou hodinou matematiky v 5. ročníku. Učitelé a vychovatelé kromě toho individuálně absolvovali celkem 35 seminářů. Alespoň tří vzdělávacích akcí se zúčastnilo 28 učitelů nebo vychovatelů školy. Byla to účast 96,5% pedagogických pracovníků, což je oproti předchozímu školnímu roku nárůst o zhruba 35 %. Je to důsledek nutnosti přípravy sboru na tvorbu školního vzdělávacího programu i způsobu organizace seminářů s využitím několika dnů vedlejších prázdnin, soboty a jednoho dne ředitelského volna. V uplynulém školním roce pokračovala nabídka vzdělávacích akcí i v dopoledních hodinách. To není nejšťastnější způsob - znemožňuje větší účast učitelů vzhledem

17 k obtížnosti zajistit za ně suplování. Nejvíce využívali učitelé nabídku KPS a SSŠ. V DVPP bylo rozložení účasti na seminářích podle délky jejich trvání následující: Půldenní seminář 37 x Jednodenní seminář 57 x Dvoudenní seminář 2 x Pětidenní seminář 1 x Šestidenní seminář 1 x O počtu vzdělávacích akcí, kterých se pedagogičtí pracovníci zúčastnili během školního roku vypovídá následující tabulka: ᆷ匧očeᘗ劧 semᆷ匧 řů ᆷ匧 ro ᆷ匧očeᘗ劧 učᆷ匧ᘗ劧e ů To ᖇ咷e ᆧ嗧 , , , , , , ,8 Jako zvláštní součást DVPP proběhly pokračovací uživatelské počítačové kurzy v rámci SIPVZ. Dvě učitelky složily zkoušku základních uživatelských ICT znalostí a dovedností, dva učitelé absolvovali úvodní modul Školení poučených uživatelů. Dalších 9 učitelů získalo certifikát volitelného modulu Školení poučených uživatelů, z toho 7 učitelek z modulu ICT ve výuce na I. stupni ZŠ a dva učitelé z výběrového modulu výuky matematiky. Úplný přehled účasti na vzdělávacích akcích je v příloze č.3. ᆧ嗧ᆷ匧 č ᆷ匧 na DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků budou vyčísleny v závěrce hospodaření za rok Cena školného či účastnických poplatků bez cestovních náhrad činila ve školním roce 2005/2006 u pedagogických pracovníků ,-Kč, náklady na vzdělávání ostatních zaměstnanců činily ,50 Kč. Účelově přidělené finanční prostředky na proškolení učitelů Z a P byly vyčerpány v plné výši, a to ,-Kč na vzdělávací semináře a 1 725,- Kč na odbornou literaturu. V dalším období se budeme zaměřovat na prohlubující semináře ke tvorbě školního vzdělávacího programu, dovedností v oblasti týmové práce, činnostní učení v rámci

18 Tvořivé školy a v neposlední řadě získávání jazykových znalostí (především v jazyce anglickém) včetně metodiky výuky cizího jazyka. Součástí DVPP bude i pokračování v kurzech práce s PC.

19 ᆧ嗧 ᖇ咷e o ᆷ匧 ř ᆷ匧oᘗ劧 ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧ýs e ᆷ匧 ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧řᆷ匧ᖇ咷 m ᆷ匧 ᘗ劧o ř ᆷ匧e ᘗ劧s ᆷ匧 ř ᆷ匧e ž ᆷ匧ᆷ匧 ᆷ匧ᘗ劧ᆷ匧 ᘗ劧e ᘗ劧 o m roᆷ匧e 2005/2006 ᆷ匧 Zapsaní do Počet Nastoupili do Zapsaní do Počet Nastoupí do 1. tříd 2005 žádostí 1. třídy tříd 2006 žádostí 1. třídy 2006 o odklad o odklad ᆷ嚗 ᘇ厷e៧勇tář k t៧勇ᘇ厷៧勇៧勇៧勇eᆷ嚗 ᘗ唇es ៧勇៧勇៧勇თ剧 v ៧勇 თ剧te៧勇h z៧勇៧勇s៧勇៧勇៧勇៧勇h ៧勇ákůᘇ厷 ៧勇áků s თ剧k៧勇៧勇თ剧eᘇ厷 ៧勇 v៧勇៧勇៧勇é ᘗ唇k ៧勇៧勇თ剧 თ剧 ៧勇házky ៧勇 ៧勇 თ剧teᘇ厷 ៧勇ákůᘇ厷 kteřთ剧 ៧勇៧勇st ៧勇៧勇៧勇៧勇៧勇 თ剧 ៧勇 třთ剧თ剧 je z៧勇ůs ᘇ厷e៧勇 ៧勇áთ剧 stᘇ厷៧勇 ៧勇 თ剧៧勇თ剧ů ៧勇řest៧勇៧勇 ៧勇áků თ剧 ៧勇eᘇ厷 z j៧勇៧勇é ᘗ唇k ៧勇yᘇ厷 vᆷ嚗tᘗ唇៧勇៧勇 ៧勇 z თ剧ův თ剧៧勇 zᘇ厷ᆷ嚗៧勇y ᘇ厷yთ剧៧勇៧勇ᘗ唇tᆷ嚗៧勇 Výs e ᆷ匧 ᘗ劧ýᆷ匧ᘗ劧oᘗ劧ᆷ匧 ᘗ劧ᆷ匧 ᆷ匧 ᘗ劧 ᆷ匧e oᘗ劧ý ᘗ劧rosᘗ劧ᆷ匧ᆷ匧ᘗ劧 ž ů ᘗ劧 o ᆷ匧 ᘗ劧e 2. ᘗ劧o o eᘗ劧 ᘗ劧 o ᘗ劧o ro u 2005/2006 ᆷ匧 ᘗ唇 თ剧៧勇თ剧k თ剧et ៧勇áků ៧勇 s៧勇ᆷ嚗៧勇 s vyz៧勇៧勇ᘇ厷e៧勇á៧勇თ剧ᘇ厷 ៧勇 s៧勇ᆷ嚗៧勇៧勇 ᘗ唇e៧勇៧勇 s៧勇ᆷ嚗៧勇៧勇 ᘗ唇 თ剧៧勇 ៧勇e៧勇 s៧勇 v៧勇ᆷ嚗 ៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘗ唇e៧勇keᘇ厷 I៧勇st៧勇៧勇eň ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘗ唇e៧勇keᘇ厷 II៧勇 st៧勇៧勇eň ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷k ៧勇៧勇 ៧勇e៧勇keᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷

20 Úplný přehled o prospěchu žáků je uveden v příloze č Na základě rozhodnutí metodického sdružení učitelů I. stupně a po projednání s rodiči žáků bylo použito širší slovní hodnocení v 1. ročníku, ostatní žáci ve 2. až 9. ročníku byli klasifikováni. U žáků s prokázanou poruchou učení bylo při klasifikaci přihlédnuto k jejich postižení. Jeden žák na I.stupni školy a jedna žákyně II. stupně byli na žádost rodičů hodnoceni v některých předmětech slovně. Jeden žák 4. ročníku byl na základě doporučení OPPP ve Valašském Meziříčí přeřazen do zvláštní školy. Jedna žákyně plnila školní docházku zvláštním způsobem. Jedná se dívku žijící s rodiči ve Švýcarsku. Úspěšně vykonala předepsané zkoušky za 7. ročník základní školy. Opravné zkoušce za 2. pololetí školního roku 2005/2006 se úspěšně podrobili 2 žáci, 3 žáci II. stupně školy budou opakovat ročník (7. a 8. ročník). O vzdělávacích výsledcích svědčí i výsledky žáků ve vzdělávacích testech. Škola se pravidelně zúčastňuje testů KALIBRO, nabízených a vyhodnocovaných Skupinou pro vzdělávací alternativy IDEA. Ve školním roce 2005/2006 byli testováni žáci všech pátých, sedmých a devátých tříd. V 5. ročníku proběhly testy českého jazyka, matematiky, humanitního a přírodovědného základu. V 7. ročníku jsme objednali testy ČJ a M, žáci 9. ročníku prošli všemi nabízenými testy tedy český jazyk, matematika, širší přírodovědný a širší humanitní základ, anglický a německý jazyk. V tomto školním roce jsme poprvé využili i nabídky tzv. dovednostních testů, které jsou postaveny na spolupráci dvojic žáků. Proběhly v 6. ročníku. Žáci 9. ročníku se zúčastnili také srovnávacího testování, které organizoval CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání), a to v dovednostech v českém jazyce, matematice a testu studijních dovedností. Výsledky všech testů jsou uvedeny v příloze č. 5. ᆷ匧očᘗ劧ᆷ匧 ž ů ᘗ劧řᆷ匧ᖇ咷 ᘗ劧ýᆷ匧ᘗ劧 e sᘗ劧u ᆷ匧u o sᘗ劧ře ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧 o ᘗ劧e ᘗ劧 o m roᆷ匧e 2005/2006 ᆷ匧 ᆷ嚗yᘇ厷៧勇áz៧勇៧勇ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇eté ᘇ厷 ៧勇eté ᘇ厷 ៧勇eté ᘗ唇 唇ᘇ厷 vთ剧៧勇k ៧勇ze៧勇v៧勇t řთ剧 ᘗ唇 唇ᆷ嚗ᘇ厷 ᆷ嚗 唇ᆷ嚗ᘇ厷 ៧勇ᘇ厷

21 ៧勇ř៧勇h៧勇áᘗ唇 ៧勇ř៧勇j៧勇tთ剧 ៧勇ř៧勇h៧勇áᘗ唇 ៧勇ř៧勇j៧勇tთ剧 ៧勇ř៧勇h៧勇áᘗ唇 ៧勇ř៧勇j៧勇tთ剧 ៧勇ř៧勇h៧勇áᘗ唇 ៧勇ř៧勇j៧勇tთ剧 ៧勇ř៧勇h៧勇áᘗ唇 ៧勇ř៧勇j៧勇tთ剧 ៧勇ř៧勇h៧勇áᘗ唇 ៧勇ř៧勇j៧勇tთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 Počet přihlášených v tabulce se týká 1. kola přijímacího řízení. Celkem 4 žáci 9. ročníku byli přijati ve 2. kole přijímacího řízení, přičemž jeden žák změnil zvolenou školu. Přehled je znázorněn i jako graf v příloze č. 6. Během roku se uskutečnily akce, které měly napomoci žákům i rodičům rozhodování o výběru školy. Tradiční akcí je seznámení žáků s touto problematikou prostřednictvím Úřadu práce. Je určena pro žáky 8. ročníku a proběhla v měsíci březnu. Žáci byli seznámeni se sítí škol i podmínkami přijímacího řízení na různých typech škol. Žáci 8. ročníku byli rovněž seznámeni s portálem Zkola a dalšími možnostmi internetu souvisejícími s vyhledáváním informací o možnosti studia na středních školách a učilištích. Mohli podstoupit zájmový test. Pro žáky 9. ročníku je nejdůležitější akcí Veletrh škol a povolání pořádána rovněž Úřadem práce a hospodářskou komorou spolu s krajským odborem školství. Proběhla v říjnu 2005 a setkala se s kladným hodnocením žáky i jejich třídními učiteli. Žáci rovněž k získání konkrétních informací hojně využívali Dnů otevřených dveří na různých školách okresu i mimo něj. Průběžné informace i konzultace se žáky či jejich rodiči byly poskytovány výchovným poradcem během celého 1. pololetí až do podání přihlášek. Výchovný poradce také poskytoval všem zájemcům informace ze středních škol a učilišť, zprostředkovával návštěvy zástupců škol a pohovory se žáky, poskytoval pomoc při vyhledávání internetových portálů organizací souvisejících s profesní volbou. ᆧ嗧o oᆷ匧e ᘗ劧ýs e ů ᘗ劧ýᆷ匧ᘗ劧oᘗ劧 ᖇ咷ᘗ劧o ᘗ劧ůsobe Ve škole je jmenován jeden výchovný poradce a jeden metodik prevence sociálně patologických jevů. Oba úzce spolupracují vzájemně, s třídními učiteli i s ostatními pedagogickými pracovníky školy, výchovný poradce řídí práci logopedické asistentky a tří učitelek ambulantní nápravy poruch učení. Vede potřebnou dokumentaci, je koordinátorem výchovy k volbě povolání a věnuje se poradenské činnosti pro žáky i rodiče. Během uplynulého školního roku došlo k jednání s rodiči problémové žákyně 9.

22 ročníku s vysokým počtem omluvených hodin a skrytou i zjevnou neomluvenou absencí. Případ byl nahlášen i na sociální odbor MÚ. Po pozvání rodičů na MÚ se stav dočasně zlepšil. Každým rokem, uplynulý školní rok nevyjímaje, roste počet zpráv o žácích škol vyžádaných právě od oddělení péče o mládež MÚ Rožnov p.r Mᆷ匧 ᆷ匧m ᘗ劧reᘗ劧e ᘗ劧ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧roᆷ匧r m byl ve škole realizován v několika úrovních: 1. V rámci předmětů český jazyk, prvouka, vlastivěda, občanská a rodinná výchova a ostatních předmětech výchovného charakteru 2. Realizací několikadenních akcí se žáky, ať už se jednalo o školu v přírodě (2 třídy po pěti dnech), školní výlety (8 tříd po dvou až třech dnech, 8 tříd výlet jednodenní) 3. Návštěvami kulturních představení a besedami se žáky 4. Volnočasovými aktivitami práce v zájmových kroužcích, zejména keramických, počítačových, sportovních (stolní tenis, umělá horolezecká stěna) 5. Peer programem : Ve školním roce 2005/2006 byly v peer programu zapojeni 3 proškolení žáci, kteří připravili samostatné hodiny pro své mladší spolužáky. 6. Uspořádáním celoškolních akcí s cílem využít účelně volného času dětí, např. Putování za švestkovou vůní, Vánoční laťka., sportovní turnaje. S šetřením výchovných problémů se záměrem odhalit, zda se jedná o šikanu, se třídní učitelé během školního roku průběžně obraceli na metodika prevence, který vedl se žáky pohovory. Závažnější případ nebyl odhalen. ᆷ匧oᆷ匧ᘗ劧ᘗ劧 ᆷ匧 oᆷ匧e ᆷ匧 ᆷ匧 ᆷ匧očeᘗ劧 ᆧ嗧 ᆷ匧 ᆷ匧 ᘇ唧ůᘗ劧o 7 žáků ŘŠ Za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích 4 žáci ŘŠ Za práci v žákovském parlamentu 1 žák ŘŠ Za práci pro třídní kolektiv 1 žák ŘŠ Za práci pro třídu ᆷ匧e em 13 ᘗ劧oᆷ匧ᘗ劧ᘗ劧 ře ᆷ匧ᘗ劧e ᆷ匧 ᘗ劧 o ᆷ匧 33 žáků TU Za práci pro třídu 28 žáků TU Za reprezentaci školy v soutěžích 22 žáků TU Za sběr papíru nebo PET lahví

23 18 žáků TU Za práci ve školním žákovském parlamentu 9 žáků TU Za vzorné plnění školních povinností 7 žáků TU Za aktivní účast ve školní čtenářské soutěži ᆷ匧e em 117 ᘗ劧oᆷ匧ᘗ劧ᘗ劧 ᘗ劧ř ᆷ匧ᘗ劧 učᆷ匧ᘗ劧e ů Oᘗ劧 ᘗ劧ře ᘗ劧os e ᆷ匧 ᆷ匧ᆷ匧 ᆷ匧očeᘗ劧 Oᘗ劧 ᘗ劧ře ᘇ唧ůᘗ劧o 17 žáků N TU Vyrušování ve vyučování 5 žáků N TU Nevhodné chování, porušování školního řádu 2 žáci N TU Neplnění školních povinností 2 žák N TU Pozdní příchody do vyučování ᆷ匧e em 26 ᘗ劧ome uᘗ劧 ᘗ劧ř m učᆷ匧ᘗ劧e em 13 žáků D TU Vyrušování ve vyučování 3 žáci D TU Porušování školního řádu 2 žáci D TU Neplnění školních povinností 2 žáci D TU Nevhodné chování ᆷ匧e em 20 ůᘗ劧e ᘗ劧ř ᆷ匧ᘗ劧 učᆷ匧ᘗ劧e ů 4 žáci D ŘŠ Špatná pracovní morálka, vyrušování v hodinách 3 žáci D ŘŠ Neomluvené hodiny 2 žáci D ŘŠ Nevhodné chování ke spolužákům 2 žáci D ŘŠ Ničení školního majetku ᆷ匧e em 11 ůᘗ劧e ře ᆷ匧ᘗ劧e ᆷ匧 ᘗ劧 o ᆷ匧 ᆷ匧 že ᖇ咷 sᘗ劧uᘗ劧 ᆷ匧 ᆷ匧 ᆷ匧ᘗ劧oᘗ劧 o ᆷ匧ᆷ匧 ᘗ劧 o ᘗ劧o ro uᆷ匧 თ剧et % ze vᘗ唇e៧勇h ៧勇áků ᘗ唇k ៧勇y ᘇ厷 ៧勇s៧勇 k j៧勇vé ᘇ厷 ៧勇e៧勇s៧勇 k j៧勇vé ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷% ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷% ᆷ匧eom uᘗ劧e ᖇ咷 ᘗ劧o ᆷ匧 ᆷ匧 ᆷ匧 ᘗ劧 o ro 2005/2006 ᆷ匧

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V Boru 22.9.2008 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 2. Základní údaje o škole

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Základní škola 5. května 1700, Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín

Základní škola 5. května 1700, Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín Základní škola 5. května 1700, Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 Charakteristika školy Název školy: Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, 5. května

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více