Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ᘗ劧 o Rož oᘗ劧 ᘗ劧o R ᘗ劧oᘗ劧ᘗ劧ᆷ匧m, 5. ᘗ劧ᆷ匧ᘗ劧 1700, o res Vseᘗ劧, ᘗ劧ř sᘗ劧ᆷ匧ᘗ劧 oᘗ劧 orᆷ匧 ᆷ匧ᆷ匧 ᆷ匧e Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

2 ᆷ匧ᘗ劧 r ᘗ劧erᆷ匧sᘗ劧ᆷ匧 ᘗ劧 o ᆷ匧 ᆷ匧 ᆷ匧eᘗ劧 ᘗ劧 o ᆷ匧ᆷ匧 Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700, okres Vsetín, příspěvková organizace ᆷ匧 oᆷ匧 5.května 1700, Rožnov pod Radhoštěm Odloučená pracoviště škola nemá. řᆷ匧ᆷ匧oᘗ劧 ᘗ劧e ᆷ匧 Město Rožnov pod Radhoštěm ᆷ匧 res ᆷ匧řᆷ匧ᆷ匧oᘗ劧 ᘗ劧e eᆷ匧 Městský úřad, Masarykovo náměstí č. 128, Rožnov pod Radhoštěm ᆷ匧r ᘗ劧 ᆷ匧orm ᘗ劧 o ᆷ匧ᆷ匧 Jako samostatný právní subjekt byla zřízena k jako příspěvková organizace přímo řízená zřizovatelem v rozsahu obecně platných právních předpisů. Původní zřizovací listina platná od byla změněna a doplněna ve smyslu usnesení zastupitelstva města č. XV/4 ze dne dodatkem č. 1 a usnesením zastupitelstva města č. XXII/7 ze dne dodatkem č.2 a je uložena v ředitelně školy. ᖇ咷e ᆷ匧ᘗ劧e ᘗ劧 o ᆷ匧ᆷ匧 Jarmila Nesvadbová, jmenována do funkce ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧uᘗ劧 r ᆷ匧 sᘗ劧uᘗ劧ᆷ匧eᆷ匧 Bohdana Bordovská, pověřena funkcí Ko ᘗ劧 ᘗ劧ᆷ匧ᆷ匧 telefon ředitelna školy kancelář školy kancelář školní jídelny www Pracovník pro informace: Hana Stiborová Naďa Richtrová (informace o ŠJ) ř ᆷ匧e ᘗ劧 o ᆷ匧ᆷ匧 Škola byla založena k ř ᆷ匧e o s ᘗ劧ᆷ匧 ᘗ劧 o ᆷ匧 ,s č.j. 337/ , poslední aktualizace v síti byla provedena s účinností od Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

3 ČR v souladu s 143 odst. 2 a podle 149 odst. 4 škola zapsána do školského 2 rejstříku na základě žádosti zřizovatele s účinností od Zároveň byla Krajským úřadem Zlín provedena změna v zápisu do rejstříku škol, a to oddělením činnosti školního klubu od činnosti školní družiny s účinností od K ᘗ劧 ᆷ匧ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧 o ᆷ匧ᆷ匧 580 žáků I e ᘗ劧ᆷ匧ᆷ匧ᆷ匧 č č s o ře ᆷ匧ᘗ劧e sᘗ劧ᘗ劧 ᘗ劧 s ᘗ劧ᆷ匧 ᘗ劧 o ᆷ匧 ᆷ匧ouč sᘗ劧ᆷ匧 ᘗ劧 o ᆷ匧 ᘗ劧o e Roᆷ匧ᘗ劧o uᘗ劧 o ᆷ匧 ᘗ劧ᆷ匧su o ᘗ劧 o s ᖇ咷ᘗ劧o reᖇ咷sᘗ劧ř u ᖇ咷eᖇ咷ᆷ匧ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧 ᆷ匧ᆷ匧ᘗ劧ᆷ匧ᆷ匧 školní družina školní klub školní jídelna kapacita 80 žáků kapacita 40 žáků kapacita 600 strávníků ᘇ唧 o s r byla zřízena dne Má 6 členů: Daniel Dohnálek Stanislav Kretek Drahomíra Křenková Lenka Zavadilová Marie Hyánková Libuše Vlčková zástupce rodičů zástupce rodičů zástupce pedagogů zástupce pedagogů zástupce zřizovatele zástupce zřizovatele Předsedou školské rady byl zvolen pan Daniel Dohnálek.

4 Mᆷ匧moᘗ劧 o obč s s ruže ᘗ劧řᆷ匧 ᘗ劧 o eᆷ匧 Nadační fond ZŠ 5. května v Rožnově pod Radhoštěm Spolek pro rozvoj rožnovského školství (občanské sdružení) Škola je členem Asociace školních sportovních klubů a Asociace ředitelů ZŠ ČR ú ᖇ咷e o ᘗ劧 o e souč sᘗ劧eᆷ匧ᘗ劧, ᘗ劧erᖇ咷 s ružuᖇ咷e ᆷ匧 ᘗ劧 o ro 2005/2006 ᆷ匧 თ剧et třთ剧თ剧 თ剧et თ剧et ៧勇áků ře៧勇 თ剧te៧勇៧勇 თ剧et ៧勇áků ៧勇áků ៧勇៧勇 třთ剧თ剧៧勇 ៧勇 თ剧et ៧勇თ剧៧勇te៧勇ů ៧勇៧勇 ៧勇eთ剧៧勇úv៧勇zek ៧勇៧勇៧勇៧勇៧勇៧勇ᘇ厷J ៧勇 st៧勇៧勇eň ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 st៧勇៧勇eň ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇e៧勇keᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷k ៧勇៧勇თ剧 თ剧៧勇៧勇៧勇៧勇៧勇៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷k ៧勇៧勇თ剧 k៧勇៧勇ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷៧勇teřská ᘗ唇k ៧勇៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷k ៧勇៧勇თ剧 jთ剧თ剧e៧勇៧勇៧勇 X ᘇ厷 X ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 X J៧勇៧勇é ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 Komentář k tabulce: Ve školním roce 2005/2006 byla zredukována práce ve školní družině do dvou oddělení s celkovým počtem 53 dětí zařazených k a jedno oddělení školního klubu s 25 zařazenými žáky. Během školního roku docházelo ke změnám v počtu žáků v jednotlivých odděleních. Na konci školního roku byl stav ve školní družině 48 dětí. Podle vyhlášky MÚ byl stanoven ode dne příspěvek rodičů na provoz školní družiny ve výši 100 Kč měsíčně na žáka. Od přešla povinnost vybírat a evidovat příspěvky na provoz ŠD na školu. Výše příspěvku zůstala nezměněna. Rozhodnutím ředitelky školy byli rodiče jednoho žáka zproštěni povinnosti tento

5 příspěvek platit Ve školní jídelně, zajišťující stravování dětí a zaměstnanců školy, zaměstnanců zřizovatele a cizích strávníků byl průměrný počet zapsaných strávníků 502. V tabulce je uveden přepočtený počet pracovnic školní jídelny podle počtu stravovaných žáků. Škola je úplnou základní školou a jejím hlavním posláním je poskytovat základní vzdělání podle osnov a učebních plánů vydaných MŠMT ČR. Škola poskytuje mravní, estetickou, pracovní, tělesnou, zdravotní, rodinnou a environmentální výchovu, výchovu žáků k ochraně člověka za mimořádných situací. Zajišťuje úkoly výchovného poradenství výchovným poradcem, k předcházení negativních jevů a užívání drog má samostatného metodika. Zajišťuje péči o žáky s poruchou učení a chování a logopedickou péči. V souladu se zřizovací listinou vykonává hospodářskou činnost. Škola spolupracuje s dalšími společenskými organizacemi a subjekty, které mají vztah k výchově a vzdělávání, nebo které se podílejí na mimoškolní a mimotřídní činnosti žáků, zejména s Tělovýchovnou jednotou Rožnov pod Radhoštěm, Plaveckou školou při Krytém bazénu Rožnov pod Radhoštěm, Městskou knihovnou, Střediskem volného času, Základní uměleckou školou, Městskou kulturní agenturou. Podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném poskytování informací je škola povinna vypracovat výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací. Je uvedena v příloze 1. Ve školním roce 2005/2006 měla škola 19 tříd 9 na I. stupni a 10 na II. stupni školy. I v tomto školním roce došlo k poklesu o jednu třídu školu opustily tři 9. třídy, byly otevřeny dvě 1. třídy. Naplněnost 1. ročníku žáky byla plánována vyšší. Bohužel došlo k několika neočekávaným změnám na poslední chvíli a v prvních dvou zářijových dnech (jeden odklad povinné školní docházky pro změnu psychického stavu žáka, další 3 rodiny se odstěhovaly). Všechny třídy měly přiděleny třídy kmenové. Mimo kmenové třídy byli žáci vyučováni v odborných pracovnách: ve dvou jazykových učebnách, v pracovnách pro fyziku a chemii, přírodopis, výtvarnou výchovu, v keramické dílně, v hudební učebně, cvičné kuchyni, pracovně pro výpočetní techniku a v dílnách.

6 Škola využívala dvou tělocvičen a školního hřiště s letní tělocvičnou. Dále žáci využívali školních dílen, vlastní žákovské a učitelské knihovny a pracovny výpočetní techniky napojené na internet. Síť počítačů napojených na internet byla rozšířena a navzájem propojena. Vnitřní síť ve školním roce 2005/2006 zahrnovala pracovnu VT, ředitelnu, sborovnu, kanceláře školy, školní jídelny, zástupce ředitelky, výchovného poradce, metodika prevence, 4 kabinety na I. stupni, kabinety Čj, Nj i Aj, kabinet FaCh, Vv, Př, M, cvičné kuchyně a oba kabinety tělesné výchovy. Koncem srpna 2005 byla dána do provozu nová pracovna výpočetní techniky s 28 pracovními stanicemi a data-video projektorem. Vzhledem k redukci výuky pěstitelských prací v rámci výuky pracovních činností nebyl plně využíván školní pozemek se skleníkem a školní sad. Skupina žáků ve volitelném předmětu pěstitelské práce a učitelé se žáky I. stupně se zaměřují v posledních letech na obnovu a údržbu okrasné zeleně uvnitř školy. Vᆷ匧 ᆷ匧 ᘗ劧 ᆷ匧 ᘗ劧roᆷ匧r m ᘗ劧 o ᆷ匧 vzdělávací program č.j.mšmt v ročnících školní rok 2005/2006 počet žáků Základní škola 16847/

7 ᘇ厷 თ刷ební plán Učební plány byly vydány v souladu s pokyny MŠMT ČR. R O Č ᆷ匧 ᘇ唧 K ᆷ匧 ᖇ咷 ᘇ唧 ᘇ唧 M ᆧ嗧 T Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Tý e oᘗ劧 ᆷ匧e ᘗ劧oᘗ劧ᆷ匧 ýᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧ře mᆷ匧ᘗ劧ů Nepovinné předměty Poznámky k učebnímu plánu: 1. V ročníku ZŠ lze vyučovat předmětům v blocích, v menších i větších časových celcích než je 1 vyučovací hodina a jednotlivé řízené činnosti kombinovat a propojovat při zachování celkové týdenní časové dotace pro jednotlivé vyučovací předměty. 2. Ve 4. až 9. ročníku organizovala škola výuku jazyka anglického a jazyka německého, žáci se dělili do skupin. Výuka jazyka německého probíhala pouze v 8. a 9. ročníku. 3. Volitelné předměty sdružovaly žáky ročníku podle zájmu a měly charakter ročního kurzu. Vyučovaly se : Německý jazyk Praktická matematika

8 Zeměpisná praktika Matematická praktika -7 - Pěstitelství Technické činnosti Sborový zpěv Základy administrativy Sportovní hry chlapci Míčové hry 4. Nepovinné předměty: Sportovní hry chlapců Sborový zpěv 5. Kroužky: keramický, počítačový, loutkoherecký, lezecký, stolního tenisu Základní učivo v osnovách jednotlivých ročníků bylo splněno. Již několikátý rok se setkáváme s potížemi při získávání žáků pro výuku německého jazyka přesto, že právě pro tento předmět má škola 2 plně aprobované učitele. Mezi rodiči převládá zájem o jazyk anglický. Proto byly také dělené skupiny pro výuku angličtiny ve srovnání s němčinou početnější. Kurzy k doplnění základního vzdělání se ve školním roce 2005/2006 ve škole nekonaly. Ve školním roce 2005/2006 vstoupila škola prostřednictvím učitele angličtiny do projektu Comenius. Na přípravné schůzce evropských škol ve Varšavě na podzim 2005 byla navázána bližší spolupráce s polskou, německou a britskou školou s cílem připravit společný žákovský projekt.

9 - 8 - ᆷ匧očeᘗ劧 ž ů, ᘗ劧ř ᘗ劧o ᆷ匧 ᘗ劧e ᘗ劧 o m roᆷ匧e 2005/2006ᆷ匧 Celkem Počet týdenních hodin Dělení tříd Celkem Roč. žáků tříd dle NP, VP CJ PČ Ostatní h..týdně osnov ᆧ嗧 ᆧ嗧 ᆧ嗧 ᆧ嗧 ᆧ嗧 ᆧ嗧 562 Výuka plavání probíhala v kurzech přípravných, základních a zdokonalovacích. Byla vedena učiteli Plavecké školy. Přípravnými kurzy prošli žáci všech tříd 1. i 2.ročníku, základního kurzu se zúčastnili všichni žáci 3. tříd, zdokonalovacích kurzů využili žáci obou 4. tříd. Přípravné a zdokonalovací kurzy hradili rodiče, stejně tak dopravu všech kurzů na bazén a zpět do školy. Pro žáky 7. ročníku byly uspořádány lyžařské výcvikové kurzy, kterých se celkem zúčastnilo 38 žáků. Jeden z nich byl pobytový a proběhl v období od 13. do 17. února 2005 ve Velkých Karlovicích. Druhý kurz absolvovalo 15 žáků. Proběhl ve dnech 6. až a žáci denně dojížděli na sjezdovku na Horní Bečvě. Všichni žáci byli zařazeni v družstvech sjezdového lyžování, žáci měli možnost si pod odborným vedením vyzkoušet i jízdu na skateboardu.

10 - 9 - Pro žáky VII.C zorganizoval třídní učitel s pomoci rodičů školu v přírodě v Hustopečích, a to v týdnu od 29. května do 2. června Její součástí byl i vodácký kurz. Zúčastnilo se jí 20 žáků. Žáci 4. ročníku absolvovali během měsíce dubna kurz dopravní výchovy včetně praktických jízd na nově vybudovaném dopravním hřišti u ZŠ Pod Skalkou v našem městě. Školní výuka byla doplňována vlastivědnými vycházkami a exkurzemi, na obou stupních školy obohacena i o krátkodobé projekty. Jako podporu rozvoje čtenářských dovedností a návyků a budování celoživotního vztahu ke knihám a četbě uspořádali učitelé I. stupně školy již počtvrté celoroční čtenářskou soutěž pro žáky. Žáci vytvářeli tzv. Špalíčky, kterými představovali přečtené knihy a ukládali do nich své zážitky a poznatky z četby. Nejlepší čtenáři byli v rámci tříd, ročníků a školy vyhodnoceni a odměněni knihou. Společně také navštívili dětské oddělení Městské knihovny v Rožnově. Všichni žáci prvních tříd byli slavnostně pasováni na nové členy čtenáře městské knihovny. V rámci výchovy k péči o životní prostředí se většina žáků školy se zapojila do sběru PET lahví. Po loňských dobrých zkušenostech jsme jako škola pokračovali ve sběru papíru. Tato akce se setkává s mimořádným úspěchem, také díky pravidelnému vyhodnocování výsledků. Za období od listopadu do června žáci, ti nejmladší i za pomoci rodičů, a učitelé shromáždili kg papíru a do nadačního fondu školy tak získali ,- Kč. Jednotlivé třídy také pravidelně udržovaly pořádek kolem školy. Jako součást oslav Dne Země uklidily děti I. stupně nejbližší okolí školy a blízký lesík. Do výuky byla zahrnuta v rámci jednotlivých předmětů také ochrana člověka v mimořádných situacích. Žáci 2. až 5. ročníku pracovali průběžně s pracovním sešitem Zápisníkem Ajax, poskytnutým dětem Policií ČR v rámci preventivní práce s mládeží. Její součástí byla i výtvarná soutěž nazvaná Co mě Ajax naučil. Jejího vyhodnocení spojeného s ukázkou práce a prostor místního oddělení Policie ČR se z naší školy zúčastnilo 8 nejlepších žáků účastníků soutěže. Nad rámec výuky

11 proběhly besedy s příslušníky policie. V průběhu školního roku plnily všechny třídy I. stupně program Zdravé zuby.

12 ᆧ嗧 ᖇ咷e o ᘗ劧r ᆷ匧oᘗ劧 ᆷ匧 ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧 o ᆷ匧 ᆷ匧e ᆷ匧oᆷ匧ᆷ匧čᘗ劧 ᘗ劧r ᆷ匧oᘗ劧 ᆷ匧ᆷ匧 ᘗ劧e ᘗ劧 o m roᆷ匧e 2005/2006 ᆷ匧 ៧勇 თ剧et fyz៧勇៧勇k៧勇៧勇h s ᘇ厷 ៧勇ře៧勇 თ剧te៧勇é úv៧勇zky I៧勇te៧勇៧勇თ剧 ៧勇៧勇៧勇៧勇 v៧勇თ剧៧勇៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 Exte៧勇៧勇თ剧 ៧勇៧勇៧勇៧勇 v៧勇თ剧៧勇៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ唧 ᘗ劧 ú ᖇ咷e o ᘗ劧e ᆷ匧oᆷ匧ᆷ匧ᆷ匧 ýᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧r ᆷ匧oᘗ劧 ᆷ匧 ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧e ᘗ劧 o m roᆷ匧e 2005/2006 ᆷ匧 თ刷. Pracovní zařazeníთ刷 თ刷vaz. თ刷valთ刷თ刷თ刷თ刷aceთ刷 თ刷თ刷თ刷peᒇ受 vzděláníთ刷 oborთ刷 ᒇ受oთ刷吗 ped. Praxe თ刷თ刷nთ刷ce aprobace řeთ剧៧勇te៧勇k៧勇 ᘗ唇k ៧勇y Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 Čj ᘗ唇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 st៧勇t៧勇zást៧勇៧勇៧勇e řeთ剧៧勇te៧勇ky Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 Č ᘗ唇j ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇ᘇ厷 v៧勇៧勇h៧勇 ៧勇 ៧勇៧勇თ剧៧勇e Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ř ᘇ厷zv ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 I៧勇st៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 I៧勇st៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 I៧勇st៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 VV ᘇ厷 ᘗ唇 ᘗ唇J ᘗ唇J ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 I៧勇st ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘗ唇v ᘗ唇j ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 I៧勇st៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 I៧勇st៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘗ唇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 Vᘇ厷ᘗ唇ᘗ唇 ᘗ唇 ᘗ唇 ᘗ唇 ᘗ唇 ᘇ厷

13 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇 Vᘇ厷 ᘗ唇ᘇ厷ᘗ唇ᘗ唇ᘇ厷 st៧勇zk៧勇 唇j ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 Čj ᘗ唇v ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 ᘗ唇ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘗ唇v ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘗ唇 ᘗ唇j ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 I៧勇st៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 Vᘇ厷ᘇ厷 唇៧勇 唇v ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 Čj ᘗ唇j ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 Čj 唇j ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 Čj Vv ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 I៧勇st៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 Čj ᘗ唇 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 vy៧勇h v៧勇te៧勇k៧勇 ᘗ唇 ᘇ厷ᘇ厷 vy៧勇h v៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 vy៧勇h v៧勇te៧勇k៧勇 ᘗ唇 ᘇ厷ᘇ厷 vy៧勇h v៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 vy៧勇h v៧勇te៧勇k៧勇 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 Vᘇ厷 唇៧勇 唇v Ve školním roce 2005/2006 neměla škola žádného začínajícího učitele. Počet učitelů do 5 let praxe byl 3, nad 25 let praxe 10. Podíl učitelů mužů při výuce činil 23,5 %. Ve školním roce 2005/2006 se vrátila z mateřské dovolené 1 učitelka, s jednou učitelkou I.stupně byl vzhledem k úbytku tříd rozvázán pracovní poměr pro nadbytečnost. Ve školní družině došlo také k poklesu žáků: byla vytvořena 2 oddělení a skončil tak pracovní poměr důchodkyně s částečným úvazkem. Graf znázorňující délku pedagogické praxe je v příloze č.2. ᖇ咷ᆷ匧ᘗ劧ᘗ劧ᆷ匧 ᘗ劧ýu ᆷ匧 ᆷ匧 ᘗ劧 e ᆷ匧s o bor ᖇ咷 ᘗ劧e ᆷ匧oᆷ匧ᆷ匧ᆷ匧 ᖇ咷 ᆷ匧ᘗ劧ůsobᆷ匧 osᘗ劧ᆷ匧 učᆷ匧ᘗ劧e ů ᆷ匧

14 ៧勇៧勇ᆷ嚗៧勇თ剧 თ剧ᘇ厷 ៧勇៧勇é kv៧勇៧勇៧勇f៧勇k៧勇៧勇e ᘇ厷ᘇ厷 % 唇៧勇៧勇 ᘇ厷 v៧勇៧勇 st v៧勇៧勇ky ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷% Oproti minulému školnímu roku se aprobovanost výuky nepatrně snížila, o 1,15%. Na I. stupni školy bylo aprobovaně vyučováno 96,6 % hodin. Přetrvává nedostatek aprobovaných vyučujících anglického jazyka pro I. stupeň školy. Je to problém celostátní, který bude zvýrazněn v příštím školním roce povinným zařazením výuky anglického jazyka už od 3. ročníku. Na II. stupni byla aprobovanost podle jednotlivých předmětů následující: Český jazyk 100,0 % Fyzika 100,0 % Anglický jazyk 66,7 % Chemie 100,0 % Německý jazyk 100,0 % Hudební výchova 90,0 % Občanská výchova 0,0 % Výtvarná výchova 85,7 % Dějepis 100,0 % Tělesná výchova 100,0 % Zeměpis 100,0 % Pracovní činnosti 0 % Matematika 100,0 % Vol. a nep. předměty 63,0 % Přírodopis 100,0 % Rodinná výchova 0,0 % V jednotlivých předmětech jsou údaje v tabulce zaokrouhleny, celková aprobovanost na II. stupni školy činí 85,16%. Neaprobovaná výuka rodinné výchovy je způsobena tím, že tento předmět pedagogické fakulty ke studiu stále nenabízejí. Občanskou výchovu vyučují převážně učitelé dějepisu (mnohá příbuzná témata). Hodin občanské výchovy je ve škole málo a nepodařilo se získat vhodnou aprobační skupinu v kombinaci s tímto předmětem. Pracovní činnosti jako neaprobované vyučují alespoň učitelky s kurzem speciální přípravy dívek. Na škole byly vytvořeny v souladu s požadavky tvorby školního vzdělávacího programu nové meᘗ劧o ᆷ匧ᆷ匧 ᖇ咷 orᆷ匧 ᆷ匧ᆷ匧 Metodické sdružení učitelů I. stupně Oblasti pro: jazyk a komunikaci matematiku a její aplikace informatiku a komunikační technologie 9 učitelů

15 člověka a společnost člověka a přírodu umění a kulturu člověka a zdraví člověka a svět práce Pedagogickou praxi vykonávaly ve škole 2 studentky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno. ᆷ匧eᘗ劧e ᆷ匧oᆷ匧ᆷ匧čᘗ劧 ᘗ劧r ᆷ匧oᘗ劧 ᆷ匧ᆷ匧 ᘗ劧e ᘗ劧 o m roᆷ匧e 2005/2006 ᆷ匧 ៧勇 თ剧et fyz៧勇៧勇k៧勇៧勇h s ᘇ厷 ៧勇ře៧勇 თ剧te៧勇é úv៧勇zky I៧勇te៧勇៧勇თ剧 ៧勇៧勇៧勇៧勇 v៧勇თ剧៧勇៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 Exte៧勇៧勇თ剧 ៧勇៧勇៧勇៧勇 v៧勇თ剧៧勇៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ唧 ᘗ劧 ú ᖇ咷e o eᘗ劧e ᆷ匧oᆷ匧ᆷ匧ᆷ匧 ýᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧r ᆷ匧oᘗ劧 ᆷ匧 ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧e ᘗ劧 o m roᆷ匧e 2005/2006 ᆷ匧 Č៧勇 ៧勇៧勇៧勇 v៧勇თ剧 z៧勇ř៧勇ze៧勇თ剧ᘇ厷 f៧勇៧勇k៧勇e Úv៧勇zek ᘗ唇t៧勇៧勇eň vzთ剧ᆷ嚗៧勇á៧勇თ剧ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇 ek ៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 zást៧勇៧勇៧勇e Řᘇ厷 ᘗ唇ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷៧勇h თ剧៧勇თ剧 ៧勇k៧勇თ剧eᘇ厷៧勇e ᘇ厷 ៧勇თ剧ᘇ厷៧勇៧勇៧勇st៧勇៧勇t៧勇v៧勇თ剧 ៧勇៧勇៧勇៧勇៧勇 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘗ唇ᘇ厷ᘗ唇ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇ᆷ嚗st៧勇te៧勇ᘇ厷 ៧勇h v៧勇te៧勇 ᘇ厷 veთ剧 ៧勇៧勇თ剧 ᘇ厷J ᘗ唇ᘇ厷ᘗ唇ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇ekv៧勇 veთ剧៧勇 ៧勇៧勇 v z៧勇jeთ剧៧勇 tky ᘇ厷 sk៧勇៧勇თ剧៧勇თ剧k ᘇ厷J ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘗ唇Jᘇ厷 ᘗ唇 ៧勇ást៧勇 s៧勇 ៧勇៧勇 st៧勇៧勇v vá៧勇თ剧 ᘇ厷 veთ剧 ៧勇៧勇თ剧 k៧勇៧勇h៧勇řk៧勇 ᘗ唇 唇ᆷ嚗ᘇ厷 k៧勇៧勇h៧勇ř ᘇ厷 s៧勇ᘇ厷 st៧勇t៧勇á k៧勇៧勇h៧勇řk៧勇 ᘗ唇 唇ᆷ嚗ᘇ厷 k៧勇៧勇h៧勇ř ᘇ厷 s៧勇ᘇ厷 st៧勇t៧勇á k៧勇៧勇h៧勇řk៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 k៧勇៧勇h៧勇řk៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 k៧勇៧勇h៧勇řk៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇 ᘇ厷 ៧勇៧勇á ៧勇៧勇៧勇៧勇 v៧勇៧勇៧勇e ᘇ厷J ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘗ唇k ៧勇៧勇თ剧kᘇ厷 te៧勇h៧勇៧勇៧勇ké z៧勇j៧勇 ᘗ唇 唇ᆷ嚗ᘇ厷 ៧勇៧勇t ᘇ厷e៧勇h៧勇៧勇៧勇k ᘇ厷 ៧勇k៧勇თ剧zeთ剧k៧勇 ᘗ唇 唇ᆷ嚗ᘇ厷 sk៧勇ářk៧勇

16 ᘇ厷 ៧勇k៧勇თ剧zeთ剧k៧勇 ᘗ唇 唇ᆷ嚗 řez៧勇თ剧k ៧勇ze៧勇ář ᘇ厷 ៧勇k៧勇თ剧zeთ剧k៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇k៧勇თ剧zeთ剧k៧勇 ᘗ唇 唇ᆷ嚗ᘇ厷 k៧勇თ剧eř៧勇៧勇៧勇e ᘇ厷 ៧勇k៧勇თ剧zeთ剧k៧勇 ᘗ唇 唇ᆷ嚗ᘇ厷 ៧勇៧勇 თ剧៧勇v៧勇თ剧k៧勇 ᆧ嗧 ᖇ咷e o ᘗ劧 m ᘗ劧ᆷ匧 ᆷ匧 ᘗ劧 ᘗ劧e ᆷ匧oᆷ匧ᆷ匧ᆷ匧 ýᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧r ᆷ匧oᘗ劧 ů osᘗ劧 ᘗ劧 ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧r ᆷ匧oᘗ劧 ů ᘗ劧 o ᆷ匧 Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno především na tvorbu školního vzdělávacího programu. Jedna učitelka absolvovala šestidenní kurz koordinátora ŠVP. Pro učitele a vychovatele školy zorganizovala ředitelka školy několik seminářů přímo na pracovišti, a to vždy pro celý pedagogický sbor. Tento způsob další přípravy učitelů se osvědčil jako ekonomicky i obsahově výhodný. Jeho efektem byla navíc podpora týmové spolupráce. Jednalo se především o vstupní seminář, seznamující s rámcovým vzdělávacím programem v jeho širších souvislostech a zkušenosti pilotní školy (ZŠ Turnov) s tvorbou ŠVP, dále pak seminář o týmové spolupráci a emoční a sociální výchova a její zařazení do vzdělávacích a výchovných programů. Byl ukončen cyklus seminářů Tvořivé školy, a to ukázkovou hodinou matematiky v 5. ročníku. Učitelé a vychovatelé kromě toho individuálně absolvovali celkem 35 seminářů. Alespoň tří vzdělávacích akcí se zúčastnilo 28 učitelů nebo vychovatelů školy. Byla to účast 96,5% pedagogických pracovníků, což je oproti předchozímu školnímu roku nárůst o zhruba 35 %. Je to důsledek nutnosti přípravy sboru na tvorbu školního vzdělávacího programu i způsobu organizace seminářů s využitím několika dnů vedlejších prázdnin, soboty a jednoho dne ředitelského volna. V uplynulém školním roce pokračovala nabídka vzdělávacích akcí i v dopoledních hodinách. To není nejšťastnější způsob - znemožňuje větší účast učitelů vzhledem

17 k obtížnosti zajistit za ně suplování. Nejvíce využívali učitelé nabídku KPS a SSŠ. V DVPP bylo rozložení účasti na seminářích podle délky jejich trvání následující: Půldenní seminář 37 x Jednodenní seminář 57 x Dvoudenní seminář 2 x Pětidenní seminář 1 x Šestidenní seminář 1 x O počtu vzdělávacích akcí, kterých se pedagogičtí pracovníci zúčastnili během školního roku vypovídá následující tabulka: ᆷ匧očeᘗ劧 semᆷ匧 řů ᆷ匧 ro ᆷ匧očeᘗ劧 učᆷ匧ᘗ劧e ů To ᖇ咷e ᆧ嗧 , , , , , , ,8 Jako zvláštní součást DVPP proběhly pokračovací uživatelské počítačové kurzy v rámci SIPVZ. Dvě učitelky složily zkoušku základních uživatelských ICT znalostí a dovedností, dva učitelé absolvovali úvodní modul Školení poučených uživatelů. Dalších 9 učitelů získalo certifikát volitelného modulu Školení poučených uživatelů, z toho 7 učitelek z modulu ICT ve výuce na I. stupni ZŠ a dva učitelé z výběrového modulu výuky matematiky. Úplný přehled účasti na vzdělávacích akcích je v příloze č.3. ᆧ嗧ᆷ匧 č ᆷ匧 na DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků budou vyčísleny v závěrce hospodaření za rok Cena školného či účastnických poplatků bez cestovních náhrad činila ve školním roce 2005/2006 u pedagogických pracovníků ,-Kč, náklady na vzdělávání ostatních zaměstnanců činily ,50 Kč. Účelově přidělené finanční prostředky na proškolení učitelů Z a P byly vyčerpány v plné výši, a to ,-Kč na vzdělávací semináře a 1 725,- Kč na odbornou literaturu. V dalším období se budeme zaměřovat na prohlubující semináře ke tvorbě školního vzdělávacího programu, dovedností v oblasti týmové práce, činnostní učení v rámci

18 Tvořivé školy a v neposlední řadě získávání jazykových znalostí (především v jazyce anglickém) včetně metodiky výuky cizího jazyka. Součástí DVPP bude i pokračování v kurzech práce s PC.

19 ᆧ嗧 ᖇ咷e o ᆷ匧 ř ᆷ匧oᘗ劧 ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧ýs e ᆷ匧 ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧řᆷ匧ᖇ咷 m ᆷ匧 ᘗ劧o ř ᆷ匧e ᘗ劧s ᆷ匧 ř ᆷ匧e ž ᆷ匧ᆷ匧 ᆷ匧ᘗ劧ᆷ匧 ᘗ劧e ᘗ劧 o m roᆷ匧e 2005/2006 ᆷ匧 Zapsaní do Počet Nastoupili do Zapsaní do Počet Nastoupí do 1. tříd 2005 žádostí 1. třídy tříd 2006 žádostí 1. třídy 2006 o odklad o odklad ᆷ嚗 ᘇ厷e៧勇tář k t៧勇ᘇ厷៧勇៧勇៧勇eᆷ嚗 ᘗ唇es ៧勇៧勇៧勇თ剧 v ៧勇 თ剧te៧勇h z៧勇៧勇s៧勇៧勇៧勇៧勇h ៧勇ákůᘇ厷 ៧勇áků s თ剧k៧勇៧勇თ剧eᘇ厷 ៧勇 v៧勇៧勇៧勇é ᘗ唇k ៧勇៧勇თ剧 თ剧 ៧勇házky ៧勇 ៧勇 თ剧teᘇ厷 ៧勇ákůᘇ厷 kteřთ剧 ៧勇៧勇st ៧勇៧勇៧勇៧勇៧勇 თ剧 ៧勇 třთ剧თ剧 je z៧勇ůs ᘇ厷e៧勇 ៧勇áთ剧 stᘇ厷៧勇 ៧勇 თ剧៧勇თ剧ů ៧勇řest៧勇៧勇 ៧勇áků თ剧 ៧勇eᘇ厷 z j៧勇៧勇é ᘗ唇k ៧勇yᘇ厷 vᆷ嚗tᘗ唇៧勇៧勇 ៧勇 z თ剧ův თ剧៧勇 zᘇ厷ᆷ嚗៧勇y ᘇ厷yთ剧៧勇៧勇ᘗ唇tᆷ嚗៧勇 Výs e ᆷ匧 ᘗ劧ýᆷ匧ᘗ劧oᘗ劧ᆷ匧 ᘗ劧ᆷ匧 ᆷ匧 ᘗ劧 ᆷ匧e oᘗ劧ý ᘗ劧rosᘗ劧ᆷ匧ᆷ匧ᘗ劧 ž ů ᘗ劧 o ᆷ匧 ᘗ劧e 2. ᘗ劧o o eᘗ劧 ᘗ劧 o ᘗ劧o ro u 2005/2006 ᆷ匧 ᘗ唇 თ剧៧勇თ剧k თ剧et ៧勇áků ៧勇 s៧勇ᆷ嚗៧勇 s vyz៧勇៧勇ᘇ厷e៧勇á៧勇თ剧ᘇ厷 ៧勇 s៧勇ᆷ嚗៧勇៧勇 ᘗ唇e៧勇៧勇 s៧勇ᆷ嚗៧勇៧勇 ᘗ唇 თ剧៧勇 ៧勇e៧勇 s៧勇 v៧勇ᆷ嚗 ៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘗ唇e៧勇keᘇ厷 I៧勇st៧勇៧勇eň ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘗ唇e៧勇keᘇ厷 II៧勇 st៧勇៧勇eň ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷k ៧勇៧勇 ៧勇e៧勇keᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷

20 Úplný přehled o prospěchu žáků je uveden v příloze č Na základě rozhodnutí metodického sdružení učitelů I. stupně a po projednání s rodiči žáků bylo použito širší slovní hodnocení v 1. ročníku, ostatní žáci ve 2. až 9. ročníku byli klasifikováni. U žáků s prokázanou poruchou učení bylo při klasifikaci přihlédnuto k jejich postižení. Jeden žák na I.stupni školy a jedna žákyně II. stupně byli na žádost rodičů hodnoceni v některých předmětech slovně. Jeden žák 4. ročníku byl na základě doporučení OPPP ve Valašském Meziříčí přeřazen do zvláštní školy. Jedna žákyně plnila školní docházku zvláštním způsobem. Jedná se dívku žijící s rodiči ve Švýcarsku. Úspěšně vykonala předepsané zkoušky za 7. ročník základní školy. Opravné zkoušce za 2. pololetí školního roku 2005/2006 se úspěšně podrobili 2 žáci, 3 žáci II. stupně školy budou opakovat ročník (7. a 8. ročník). O vzdělávacích výsledcích svědčí i výsledky žáků ve vzdělávacích testech. Škola se pravidelně zúčastňuje testů KALIBRO, nabízených a vyhodnocovaných Skupinou pro vzdělávací alternativy IDEA. Ve školním roce 2005/2006 byli testováni žáci všech pátých, sedmých a devátých tříd. V 5. ročníku proběhly testy českého jazyka, matematiky, humanitního a přírodovědného základu. V 7. ročníku jsme objednali testy ČJ a M, žáci 9. ročníku prošli všemi nabízenými testy tedy český jazyk, matematika, širší přírodovědný a širší humanitní základ, anglický a německý jazyk. V tomto školním roce jsme poprvé využili i nabídky tzv. dovednostních testů, které jsou postaveny na spolupráci dvojic žáků. Proběhly v 6. ročníku. Žáci 9. ročníku se zúčastnili také srovnávacího testování, které organizoval CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání), a to v dovednostech v českém jazyce, matematice a testu studijních dovedností. Výsledky všech testů jsou uvedeny v příloze č. 5. ᆷ匧očᘗ劧ᆷ匧 ž ů ᘗ劧řᆷ匧ᖇ咷 ᘗ劧ýᆷ匧ᘗ劧 e sᘗ劧u ᆷ匧u o sᘗ劧ře ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧 o ᘗ劧e ᘗ劧 o m roᆷ匧e 2005/2006 ᆷ匧 ᆷ嚗yᘇ厷៧勇áz៧勇៧勇ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇eté ᘇ厷 ៧勇eté ᘇ厷 ៧勇eté ᘗ唇 唇ᘇ厷 vთ剧៧勇k ៧勇ze៧勇v៧勇t řთ剧 ᘗ唇 唇ᆷ嚗ᘇ厷 ᆷ嚗 唇ᆷ嚗ᘇ厷 ៧勇ᘇ厷

21 ៧勇ř៧勇h៧勇áᘗ唇 ៧勇ř៧勇j៧勇tთ剧 ៧勇ř៧勇h៧勇áᘗ唇 ៧勇ř៧勇j៧勇tთ剧 ៧勇ř៧勇h៧勇áᘗ唇 ៧勇ř៧勇j៧勇tთ剧 ៧勇ř៧勇h៧勇áᘗ唇 ៧勇ř៧勇j៧勇tთ剧 ៧勇ř៧勇h៧勇áᘗ唇 ៧勇ř៧勇j៧勇tთ剧 ៧勇ř៧勇h៧勇áᘗ唇 ៧勇ř៧勇j៧勇tთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 Počet přihlášených v tabulce se týká 1. kola přijímacího řízení. Celkem 4 žáci 9. ročníku byli přijati ve 2. kole přijímacího řízení, přičemž jeden žák změnil zvolenou školu. Přehled je znázorněn i jako graf v příloze č. 6. Během roku se uskutečnily akce, které měly napomoci žákům i rodičům rozhodování o výběru školy. Tradiční akcí je seznámení žáků s touto problematikou prostřednictvím Úřadu práce. Je určena pro žáky 8. ročníku a proběhla v měsíci březnu. Žáci byli seznámeni se sítí škol i podmínkami přijímacího řízení na různých typech škol. Žáci 8. ročníku byli rovněž seznámeni s portálem Zkola a dalšími možnostmi internetu souvisejícími s vyhledáváním informací o možnosti studia na středních školách a učilištích. Mohli podstoupit zájmový test. Pro žáky 9. ročníku je nejdůležitější akcí Veletrh škol a povolání pořádána rovněž Úřadem práce a hospodářskou komorou spolu s krajským odborem školství. Proběhla v říjnu 2005 a setkala se s kladným hodnocením žáky i jejich třídními učiteli. Žáci rovněž k získání konkrétních informací hojně využívali Dnů otevřených dveří na různých školách okresu i mimo něj. Průběžné informace i konzultace se žáky či jejich rodiči byly poskytovány výchovným poradcem během celého 1. pololetí až do podání přihlášek. Výchovný poradce také poskytoval všem zájemcům informace ze středních škol a učilišť, zprostředkovával návštěvy zástupců škol a pohovory se žáky, poskytoval pomoc při vyhledávání internetových portálů organizací souvisejících s profesní volbou. ᆧ嗧o oᆷ匧e ᘗ劧ýs e ů ᘗ劧ýᆷ匧ᘗ劧oᘗ劧 ᖇ咷ᘗ劧o ᘗ劧ůsobe Ve škole je jmenován jeden výchovný poradce a jeden metodik prevence sociálně patologických jevů. Oba úzce spolupracují vzájemně, s třídními učiteli i s ostatními pedagogickými pracovníky školy, výchovný poradce řídí práci logopedické asistentky a tří učitelek ambulantní nápravy poruch učení. Vede potřebnou dokumentaci, je koordinátorem výchovy k volbě povolání a věnuje se poradenské činnosti pro žáky i rodiče. Během uplynulého školního roku došlo k jednání s rodiči problémové žákyně 9.

22 ročníku s vysokým počtem omluvených hodin a skrytou i zjevnou neomluvenou absencí. Případ byl nahlášen i na sociální odbor MÚ. Po pozvání rodičů na MÚ se stav dočasně zlepšil. Každým rokem, uplynulý školní rok nevyjímaje, roste počet zpráv o žácích škol vyžádaných právě od oddělení péče o mládež MÚ Rožnov p.r Mᆷ匧 ᆷ匧m ᘗ劧reᘗ劧e ᘗ劧ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧roᆷ匧r m byl ve škole realizován v několika úrovních: 1. V rámci předmětů český jazyk, prvouka, vlastivěda, občanská a rodinná výchova a ostatních předmětech výchovného charakteru 2. Realizací několikadenních akcí se žáky, ať už se jednalo o školu v přírodě (2 třídy po pěti dnech), školní výlety (8 tříd po dvou až třech dnech, 8 tříd výlet jednodenní) 3. Návštěvami kulturních představení a besedami se žáky 4. Volnočasovými aktivitami práce v zájmových kroužcích, zejména keramických, počítačových, sportovních (stolní tenis, umělá horolezecká stěna) 5. Peer programem : Ve školním roce 2005/2006 byly v peer programu zapojeni 3 proškolení žáci, kteří připravili samostatné hodiny pro své mladší spolužáky. 6. Uspořádáním celoškolních akcí s cílem využít účelně volného času dětí, např. Putování za švestkovou vůní, Vánoční laťka., sportovní turnaje. S šetřením výchovných problémů se záměrem odhalit, zda se jedná o šikanu, se třídní učitelé během školního roku průběžně obraceli na metodika prevence, který vedl se žáky pohovory. Závažnější případ nebyl odhalen. ᆷ匧oᆷ匧ᘗ劧ᘗ劧 ᆷ匧 oᆷ匧e ᆷ匧 ᆷ匧 ᆷ匧očeᘗ劧 ᆧ嗧 ᆷ匧 ᆷ匧 ᘇ唧ůᘗ劧o 7 žáků ŘŠ Za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích 4 žáci ŘŠ Za práci v žákovském parlamentu 1 žák ŘŠ Za práci pro třídní kolektiv 1 žák ŘŠ Za práci pro třídu ᆷ匧e em 13 ᘗ劧oᆷ匧ᘗ劧ᘗ劧 ře ᆷ匧ᘗ劧e ᆷ匧 ᘗ劧 o ᆷ匧 33 žáků TU Za práci pro třídu 28 žáků TU Za reprezentaci školy v soutěžích 22 žáků TU Za sběr papíru nebo PET lahví

23 18 žáků TU Za práci ve školním žákovském parlamentu 9 žáků TU Za vzorné plnění školních povinností 7 žáků TU Za aktivní účast ve školní čtenářské soutěži ᆷ匧e em 117 ᘗ劧oᆷ匧ᘗ劧ᘗ劧 ᘗ劧ř ᆷ匧ᘗ劧 učᆷ匧ᘗ劧e ů Oᘗ劧 ᘗ劧ře ᘗ劧os e ᆷ匧 ᆷ匧ᆷ匧 ᆷ匧očeᘗ劧 Oᘗ劧 ᘗ劧ře ᘇ唧ůᘗ劧o 17 žáků N TU Vyrušování ve vyučování 5 žáků N TU Nevhodné chování, porušování školního řádu 2 žáci N TU Neplnění školních povinností 2 žák N TU Pozdní příchody do vyučování ᆷ匧e em 26 ᘗ劧ome uᘗ劧 ᘗ劧ř m učᆷ匧ᘗ劧e em 13 žáků D TU Vyrušování ve vyučování 3 žáci D TU Porušování školního řádu 2 žáci D TU Neplnění školních povinností 2 žáci D TU Nevhodné chování ᆷ匧e em 20 ůᘗ劧e ᘗ劧ř ᆷ匧ᘗ劧 učᆷ匧ᘗ劧e ů 4 žáci D ŘŠ Špatná pracovní morálka, vyrušování v hodinách 3 žáci D ŘŠ Neomluvené hodiny 2 žáci D ŘŠ Nevhodné chování ke spolužákům 2 žáci D ŘŠ Ničení školního majetku ᆷ匧e em 11 ůᘗ劧e ře ᆷ匧ᘗ劧e ᆷ匧 ᘗ劧 o ᆷ匧 ᆷ匧 že ᖇ咷 sᘗ劧uᘗ劧 ᆷ匧 ᆷ匧 ᆷ匧ᘗ劧oᘗ劧 o ᆷ匧ᆷ匧 ᘗ劧 o ᘗ劧o ro uᆷ匧 თ剧et % ze vᘗ唇e៧勇h ៧勇áků ᘗ唇k ៧勇y ᘇ厷 ៧勇s៧勇 k j៧勇vé ᘇ厷 ៧勇e៧勇s៧勇 k j៧勇vé ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷% ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷% ᆷ匧eom uᘗ劧e ᖇ咷 ᘗ劧o ᆷ匧 ᆷ匧 ᆷ匧 ᘗ劧 o ro 2005/2006 ᆷ匧

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, M. KOPECKÉHO 1, CHEB Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne 25.8.2005 Schváleno Školskou radou dne 13. 10. 2005

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více