Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ᘗ劧 o Rož oᘗ劧 ᘗ劧o R ᘗ劧oᘗ劧ᘗ劧ᆷ匧m, 5. ᘗ劧ᆷ匧ᘗ劧 1700, o res Vseᘗ劧, ᘗ劧ř sᘗ劧ᆷ匧ᘗ劧 oᘗ劧 orᆷ匧 ᆷ匧ᆷ匧 ᆷ匧e Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

2 ᆷ匧ᘗ劧 r ᘗ劧erᆷ匧sᘗ劧ᆷ匧 ᘗ劧 o ᆷ匧 ᆷ匧 ᆷ匧eᘗ劧 ᘗ劧 o ᆷ匧ᆷ匧 Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700, okres Vsetín, příspěvková organizace ᆷ匧 oᆷ匧 5.května 1700, Rožnov pod Radhoštěm Odloučená pracoviště škola nemá. řᆷ匧ᆷ匧oᘗ劧 ᘗ劧e ᆷ匧 Město Rožnov pod Radhoštěm ᆷ匧 res ᆷ匧řᆷ匧ᆷ匧oᘗ劧 ᘗ劧e eᆷ匧 Městský úřad, Masarykovo náměstí č. 128, Rožnov pod Radhoštěm ᆷ匧r ᘗ劧 ᆷ匧orm ᘗ劧 o ᆷ匧ᆷ匧 Jako samostatný právní subjekt byla zřízena k jako příspěvková organizace přímo řízená zřizovatelem v rozsahu obecně platných právních předpisů. Původní zřizovací listina platná od byla změněna a doplněna ve smyslu usnesení zastupitelstva města č. XV/4 ze dne dodatkem č. 1 a usnesením zastupitelstva města č. XXII/7 ze dne dodatkem č.2 a je uložena v ředitelně školy. ᖇ咷e ᆷ匧ᘗ劧e ᘗ劧 o ᆷ匧ᆷ匧 Jarmila Nesvadbová, jmenována do funkce ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧uᘗ劧 r ᆷ匧 sᘗ劧uᘗ劧ᆷ匧eᆷ匧 Bohdana Bordovská, pověřena funkcí Ko ᘗ劧 ᘗ劧ᆷ匧ᆷ匧 telefon ředitelna školy kancelář školy kancelář školní jídelny www Pracovník pro informace: Hana Stiborová Naďa Richtrová (informace o ŠJ) ř ᆷ匧e ᘗ劧 o ᆷ匧ᆷ匧 Škola byla založena k ř ᆷ匧e o s ᘗ劧ᆷ匧 ᘗ劧 o ᆷ匧 ,s č.j. 337/ , poslední aktualizace v síti byla provedena s účinností od Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

3 ČR v souladu s 143 odst. 2 a podle 149 odst. 4 škola zapsána do školského 2 rejstříku na základě žádosti zřizovatele s účinností od Zároveň byla Krajským úřadem Zlín provedena změna v zápisu do rejstříku škol, a to oddělením činnosti školního klubu od činnosti školní družiny s účinností od K ᘗ劧 ᆷ匧ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧 o ᆷ匧ᆷ匧 580 žáků I e ᘗ劧ᆷ匧ᆷ匧ᆷ匧 č č s o ře ᆷ匧ᘗ劧e sᘗ劧ᘗ劧 ᘗ劧 s ᘗ劧ᆷ匧 ᘗ劧 o ᆷ匧 ᆷ匧ouč sᘗ劧ᆷ匧 ᘗ劧 o ᆷ匧 ᘗ劧o e Roᆷ匧ᘗ劧o uᘗ劧 o ᆷ匧 ᘗ劧ᆷ匧su o ᘗ劧 o s ᖇ咷ᘗ劧o reᖇ咷sᘗ劧ř u ᖇ咷eᖇ咷ᆷ匧ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧 ᆷ匧ᆷ匧ᘗ劧ᆷ匧ᆷ匧 školní družina školní klub školní jídelna kapacita 80 žáků kapacita 40 žáků kapacita 600 strávníků ᘇ唧 o s r byla zřízena dne Má 6 členů: Daniel Dohnálek Stanislav Kretek Drahomíra Křenková Lenka Zavadilová Marie Hyánková Libuše Vlčková zástupce rodičů zástupce rodičů zástupce pedagogů zástupce pedagogů zástupce zřizovatele zástupce zřizovatele Předsedou školské rady byl zvolen pan Daniel Dohnálek.

4 Mᆷ匧moᘗ劧 o obč s s ruže ᘗ劧řᆷ匧 ᘗ劧 o eᆷ匧 Nadační fond ZŠ 5. května v Rožnově pod Radhoštěm Spolek pro rozvoj rožnovského školství (občanské sdružení) Škola je členem Asociace školních sportovních klubů a Asociace ředitelů ZŠ ČR ú ᖇ咷e o ᘗ劧 o e souč sᘗ劧eᆷ匧ᘗ劧, ᘗ劧erᖇ咷 s ružuᖇ咷e ᆷ匧 ᘗ劧 o ro 2005/2006 ᆷ匧 თ剧et třთ剧თ剧 თ剧et თ剧et ៧勇áků ře៧勇 თ剧te៧勇៧勇 თ剧et ៧勇áků ៧勇áků ៧勇៧勇 třთ剧თ剧៧勇 ៧勇 თ剧et ៧勇თ剧៧勇te៧勇ů ៧勇៧勇 ៧勇eთ剧៧勇úv៧勇zek ៧勇៧勇៧勇៧勇៧勇៧勇ᘇ厷J ៧勇 st៧勇៧勇eň ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 st៧勇៧勇eň ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇e៧勇keᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷k ៧勇៧勇თ剧 თ剧៧勇៧勇៧勇៧勇៧勇៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷k ៧勇៧勇თ剧 k៧勇៧勇ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷៧勇teřská ᘗ唇k ៧勇៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷k ៧勇៧勇თ剧 jთ剧თ剧e៧勇៧勇៧勇 X ᘇ厷 X ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 X J៧勇៧勇é ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 Komentář k tabulce: Ve školním roce 2005/2006 byla zredukována práce ve školní družině do dvou oddělení s celkovým počtem 53 dětí zařazených k a jedno oddělení školního klubu s 25 zařazenými žáky. Během školního roku docházelo ke změnám v počtu žáků v jednotlivých odděleních. Na konci školního roku byl stav ve školní družině 48 dětí. Podle vyhlášky MÚ byl stanoven ode dne příspěvek rodičů na provoz školní družiny ve výši 100 Kč měsíčně na žáka. Od přešla povinnost vybírat a evidovat příspěvky na provoz ŠD na školu. Výše příspěvku zůstala nezměněna. Rozhodnutím ředitelky školy byli rodiče jednoho žáka zproštěni povinnosti tento

5 příspěvek platit Ve školní jídelně, zajišťující stravování dětí a zaměstnanců školy, zaměstnanců zřizovatele a cizích strávníků byl průměrný počet zapsaných strávníků 502. V tabulce je uveden přepočtený počet pracovnic školní jídelny podle počtu stravovaných žáků. Škola je úplnou základní školou a jejím hlavním posláním je poskytovat základní vzdělání podle osnov a učebních plánů vydaných MŠMT ČR. Škola poskytuje mravní, estetickou, pracovní, tělesnou, zdravotní, rodinnou a environmentální výchovu, výchovu žáků k ochraně člověka za mimořádných situací. Zajišťuje úkoly výchovného poradenství výchovným poradcem, k předcházení negativních jevů a užívání drog má samostatného metodika. Zajišťuje péči o žáky s poruchou učení a chování a logopedickou péči. V souladu se zřizovací listinou vykonává hospodářskou činnost. Škola spolupracuje s dalšími společenskými organizacemi a subjekty, které mají vztah k výchově a vzdělávání, nebo které se podílejí na mimoškolní a mimotřídní činnosti žáků, zejména s Tělovýchovnou jednotou Rožnov pod Radhoštěm, Plaveckou školou při Krytém bazénu Rožnov pod Radhoštěm, Městskou knihovnou, Střediskem volného času, Základní uměleckou školou, Městskou kulturní agenturou. Podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném poskytování informací je škola povinna vypracovat výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací. Je uvedena v příloze 1. Ve školním roce 2005/2006 měla škola 19 tříd 9 na I. stupni a 10 na II. stupni školy. I v tomto školním roce došlo k poklesu o jednu třídu školu opustily tři 9. třídy, byly otevřeny dvě 1. třídy. Naplněnost 1. ročníku žáky byla plánována vyšší. Bohužel došlo k několika neočekávaným změnám na poslední chvíli a v prvních dvou zářijových dnech (jeden odklad povinné školní docházky pro změnu psychického stavu žáka, další 3 rodiny se odstěhovaly). Všechny třídy měly přiděleny třídy kmenové. Mimo kmenové třídy byli žáci vyučováni v odborných pracovnách: ve dvou jazykových učebnách, v pracovnách pro fyziku a chemii, přírodopis, výtvarnou výchovu, v keramické dílně, v hudební učebně, cvičné kuchyni, pracovně pro výpočetní techniku a v dílnách.

6 Škola využívala dvou tělocvičen a školního hřiště s letní tělocvičnou. Dále žáci využívali školních dílen, vlastní žákovské a učitelské knihovny a pracovny výpočetní techniky napojené na internet. Síť počítačů napojených na internet byla rozšířena a navzájem propojena. Vnitřní síť ve školním roce 2005/2006 zahrnovala pracovnu VT, ředitelnu, sborovnu, kanceláře školy, školní jídelny, zástupce ředitelky, výchovného poradce, metodika prevence, 4 kabinety na I. stupni, kabinety Čj, Nj i Aj, kabinet FaCh, Vv, Př, M, cvičné kuchyně a oba kabinety tělesné výchovy. Koncem srpna 2005 byla dána do provozu nová pracovna výpočetní techniky s 28 pracovními stanicemi a data-video projektorem. Vzhledem k redukci výuky pěstitelských prací v rámci výuky pracovních činností nebyl plně využíván školní pozemek se skleníkem a školní sad. Skupina žáků ve volitelném předmětu pěstitelské práce a učitelé se žáky I. stupně se zaměřují v posledních letech na obnovu a údržbu okrasné zeleně uvnitř školy. Vᆷ匧 ᆷ匧 ᘗ劧 ᆷ匧 ᘗ劧roᆷ匧r m ᘗ劧 o ᆷ匧 vzdělávací program č.j.mšmt v ročnících školní rok 2005/2006 počet žáků Základní škola 16847/

7 ᘇ厷 თ刷ební plán Učební plány byly vydány v souladu s pokyny MŠMT ČR. R O Č ᆷ匧 ᘇ唧 K ᆷ匧 ᖇ咷 ᘇ唧 ᘇ唧 M ᆧ嗧 T Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Tý e oᘗ劧 ᆷ匧e ᘗ劧oᘗ劧ᆷ匧 ýᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧ře mᆷ匧ᘗ劧ů Nepovinné předměty Poznámky k učebnímu plánu: 1. V ročníku ZŠ lze vyučovat předmětům v blocích, v menších i větších časových celcích než je 1 vyučovací hodina a jednotlivé řízené činnosti kombinovat a propojovat při zachování celkové týdenní časové dotace pro jednotlivé vyučovací předměty. 2. Ve 4. až 9. ročníku organizovala škola výuku jazyka anglického a jazyka německého, žáci se dělili do skupin. Výuka jazyka německého probíhala pouze v 8. a 9. ročníku. 3. Volitelné předměty sdružovaly žáky ročníku podle zájmu a měly charakter ročního kurzu. Vyučovaly se : Německý jazyk Praktická matematika

8 Zeměpisná praktika Matematická praktika -7 - Pěstitelství Technické činnosti Sborový zpěv Základy administrativy Sportovní hry chlapci Míčové hry 4. Nepovinné předměty: Sportovní hry chlapců Sborový zpěv 5. Kroužky: keramický, počítačový, loutkoherecký, lezecký, stolního tenisu Základní učivo v osnovách jednotlivých ročníků bylo splněno. Již několikátý rok se setkáváme s potížemi při získávání žáků pro výuku německého jazyka přesto, že právě pro tento předmět má škola 2 plně aprobované učitele. Mezi rodiči převládá zájem o jazyk anglický. Proto byly také dělené skupiny pro výuku angličtiny ve srovnání s němčinou početnější. Kurzy k doplnění základního vzdělání se ve školním roce 2005/2006 ve škole nekonaly. Ve školním roce 2005/2006 vstoupila škola prostřednictvím učitele angličtiny do projektu Comenius. Na přípravné schůzce evropských škol ve Varšavě na podzim 2005 byla navázána bližší spolupráce s polskou, německou a britskou školou s cílem připravit společný žákovský projekt.

9 - 8 - ᆷ匧očeᘗ劧 ž ů, ᘗ劧ř ᘗ劧o ᆷ匧 ᘗ劧e ᘗ劧 o m roᆷ匧e 2005/2006ᆷ匧 Celkem Počet týdenních hodin Dělení tříd Celkem Roč. žáků tříd dle NP, VP CJ PČ Ostatní h..týdně osnov ᆧ嗧 ᆧ嗧 ᆧ嗧 ᆧ嗧 ᆧ嗧 ᆧ嗧 562 Výuka plavání probíhala v kurzech přípravných, základních a zdokonalovacích. Byla vedena učiteli Plavecké školy. Přípravnými kurzy prošli žáci všech tříd 1. i 2.ročníku, základního kurzu se zúčastnili všichni žáci 3. tříd, zdokonalovacích kurzů využili žáci obou 4. tříd. Přípravné a zdokonalovací kurzy hradili rodiče, stejně tak dopravu všech kurzů na bazén a zpět do školy. Pro žáky 7. ročníku byly uspořádány lyžařské výcvikové kurzy, kterých se celkem zúčastnilo 38 žáků. Jeden z nich byl pobytový a proběhl v období od 13. do 17. února 2005 ve Velkých Karlovicích. Druhý kurz absolvovalo 15 žáků. Proběhl ve dnech 6. až a žáci denně dojížděli na sjezdovku na Horní Bečvě. Všichni žáci byli zařazeni v družstvech sjezdového lyžování, žáci měli možnost si pod odborným vedením vyzkoušet i jízdu na skateboardu.

10 - 9 - Pro žáky VII.C zorganizoval třídní učitel s pomoci rodičů školu v přírodě v Hustopečích, a to v týdnu od 29. května do 2. června Její součástí byl i vodácký kurz. Zúčastnilo se jí 20 žáků. Žáci 4. ročníku absolvovali během měsíce dubna kurz dopravní výchovy včetně praktických jízd na nově vybudovaném dopravním hřišti u ZŠ Pod Skalkou v našem městě. Školní výuka byla doplňována vlastivědnými vycházkami a exkurzemi, na obou stupních školy obohacena i o krátkodobé projekty. Jako podporu rozvoje čtenářských dovedností a návyků a budování celoživotního vztahu ke knihám a četbě uspořádali učitelé I. stupně školy již počtvrté celoroční čtenářskou soutěž pro žáky. Žáci vytvářeli tzv. Špalíčky, kterými představovali přečtené knihy a ukládali do nich své zážitky a poznatky z četby. Nejlepší čtenáři byli v rámci tříd, ročníků a školy vyhodnoceni a odměněni knihou. Společně také navštívili dětské oddělení Městské knihovny v Rožnově. Všichni žáci prvních tříd byli slavnostně pasováni na nové členy čtenáře městské knihovny. V rámci výchovy k péči o životní prostředí se většina žáků školy se zapojila do sběru PET lahví. Po loňských dobrých zkušenostech jsme jako škola pokračovali ve sběru papíru. Tato akce se setkává s mimořádným úspěchem, také díky pravidelnému vyhodnocování výsledků. Za období od listopadu do června žáci, ti nejmladší i za pomoci rodičů, a učitelé shromáždili kg papíru a do nadačního fondu školy tak získali ,- Kč. Jednotlivé třídy také pravidelně udržovaly pořádek kolem školy. Jako součást oslav Dne Země uklidily děti I. stupně nejbližší okolí školy a blízký lesík. Do výuky byla zahrnuta v rámci jednotlivých předmětů také ochrana člověka v mimořádných situacích. Žáci 2. až 5. ročníku pracovali průběžně s pracovním sešitem Zápisníkem Ajax, poskytnutým dětem Policií ČR v rámci preventivní práce s mládeží. Její součástí byla i výtvarná soutěž nazvaná Co mě Ajax naučil. Jejího vyhodnocení spojeného s ukázkou práce a prostor místního oddělení Policie ČR se z naší školy zúčastnilo 8 nejlepších žáků účastníků soutěže. Nad rámec výuky

11 proběhly besedy s příslušníky policie. V průběhu školního roku plnily všechny třídy I. stupně program Zdravé zuby.

12 ᆧ嗧 ᖇ咷e o ᘗ劧r ᆷ匧oᘗ劧 ᆷ匧 ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧 o ᆷ匧 ᆷ匧e ᆷ匧oᆷ匧ᆷ匧čᘗ劧 ᘗ劧r ᆷ匧oᘗ劧 ᆷ匧ᆷ匧 ᘗ劧e ᘗ劧 o m roᆷ匧e 2005/2006 ᆷ匧 ៧勇 თ剧et fyz៧勇៧勇k៧勇៧勇h s ᘇ厷 ៧勇ře៧勇 თ剧te៧勇é úv៧勇zky I៧勇te៧勇៧勇თ剧 ៧勇៧勇៧勇៧勇 v៧勇თ剧៧勇៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 Exte៧勇៧勇თ剧 ៧勇៧勇៧勇៧勇 v៧勇თ剧៧勇៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ唧 ᘗ劧 ú ᖇ咷e o ᘗ劧e ᆷ匧oᆷ匧ᆷ匧ᆷ匧 ýᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧r ᆷ匧oᘗ劧 ᆷ匧 ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧e ᘗ劧 o m roᆷ匧e 2005/2006 ᆷ匧 თ刷. Pracovní zařazeníთ刷 თ刷vaz. თ刷valთ刷თ刷თ刷თ刷aceთ刷 თ刷თ刷თ刷peᒇ受 vzděláníთ刷 oborთ刷 ᒇ受oთ刷吗 ped. Praxe თ刷თ刷nთ刷ce aprobace řeთ剧៧勇te៧勇k៧勇 ᘗ唇k ៧勇y Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 Čj ᘗ唇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 st៧勇t៧勇zást៧勇៧勇៧勇e řeთ剧៧勇te៧勇ky Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 Č ᘗ唇j ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇ᘇ厷 v៧勇៧勇h៧勇 ៧勇 ៧勇៧勇თ剧៧勇e Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ř ᘇ厷zv ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 I៧勇st៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 I៧勇st៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 I៧勇st៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 VV ᘇ厷 ᘗ唇 ᘗ唇J ᘗ唇J ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 I៧勇st ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘗ唇v ᘗ唇j ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 I៧勇st៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 I៧勇st៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘗ唇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 Vᘇ厷ᘗ唇ᘗ唇 ᘗ唇 ᘗ唇 ᘗ唇 ᘗ唇 ᘇ厷

13 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇 Vᘇ厷 ᘗ唇ᘇ厷ᘗ唇ᘗ唇ᘇ厷 st៧勇zk៧勇 唇j ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 Čj ᘗ唇v ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 ᘗ唇ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘗ唇v ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘗ唇 ᘗ唇j ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 I៧勇st៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 Vᘇ厷ᘇ厷 唇៧勇 唇v ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 Čj ᘗ唇j ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 Čj 唇j ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 Čj Vv ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ៧勇៧勇 I៧勇st៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇k៧勇 Vᘇ厷ᘇ厷 ៧勇თ剧៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 Čj ᘗ唇 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 vy៧勇h v៧勇te៧勇k៧勇 ᘗ唇 ᘇ厷ᘇ厷 vy៧勇h v៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 vy៧勇h v៧勇te៧勇k៧勇 ᘗ唇 ᘇ厷ᘇ厷 vy៧勇h v៧勇te៧勇stvთ剧 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 vy៧勇h v៧勇te៧勇k៧勇 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 Vᘇ厷 唇៧勇 唇v Ve školním roce 2005/2006 neměla škola žádného začínajícího učitele. Počet učitelů do 5 let praxe byl 3, nad 25 let praxe 10. Podíl učitelů mužů při výuce činil 23,5 %. Ve školním roce 2005/2006 se vrátila z mateřské dovolené 1 učitelka, s jednou učitelkou I.stupně byl vzhledem k úbytku tříd rozvázán pracovní poměr pro nadbytečnost. Ve školní družině došlo také k poklesu žáků: byla vytvořena 2 oddělení a skončil tak pracovní poměr důchodkyně s částečným úvazkem. Graf znázorňující délku pedagogické praxe je v příloze č.2. ᖇ咷ᆷ匧ᘗ劧ᘗ劧ᆷ匧 ᘗ劧ýu ᆷ匧 ᆷ匧 ᘗ劧 e ᆷ匧s o bor ᖇ咷 ᘗ劧e ᆷ匧oᆷ匧ᆷ匧ᆷ匧 ᖇ咷 ᆷ匧ᘗ劧ůsobᆷ匧 osᘗ劧ᆷ匧 učᆷ匧ᘗ劧e ů ᆷ匧

14 ៧勇៧勇ᆷ嚗៧勇თ剧 თ剧ᘇ厷 ៧勇៧勇é kv៧勇៧勇៧勇f៧勇k៧勇៧勇e ᘇ厷ᘇ厷 % 唇៧勇៧勇 ᘇ厷 v៧勇៧勇 st v៧勇៧勇ky ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷% Oproti minulému školnímu roku se aprobovanost výuky nepatrně snížila, o 1,15%. Na I. stupni školy bylo aprobovaně vyučováno 96,6 % hodin. Přetrvává nedostatek aprobovaných vyučujících anglického jazyka pro I. stupeň školy. Je to problém celostátní, který bude zvýrazněn v příštím školním roce povinným zařazením výuky anglického jazyka už od 3. ročníku. Na II. stupni byla aprobovanost podle jednotlivých předmětů následující: Český jazyk 100,0 % Fyzika 100,0 % Anglický jazyk 66,7 % Chemie 100,0 % Německý jazyk 100,0 % Hudební výchova 90,0 % Občanská výchova 0,0 % Výtvarná výchova 85,7 % Dějepis 100,0 % Tělesná výchova 100,0 % Zeměpis 100,0 % Pracovní činnosti 0 % Matematika 100,0 % Vol. a nep. předměty 63,0 % Přírodopis 100,0 % Rodinná výchova 0,0 % V jednotlivých předmětech jsou údaje v tabulce zaokrouhleny, celková aprobovanost na II. stupni školy činí 85,16%. Neaprobovaná výuka rodinné výchovy je způsobena tím, že tento předmět pedagogické fakulty ke studiu stále nenabízejí. Občanskou výchovu vyučují převážně učitelé dějepisu (mnohá příbuzná témata). Hodin občanské výchovy je ve škole málo a nepodařilo se získat vhodnou aprobační skupinu v kombinaci s tímto předmětem. Pracovní činnosti jako neaprobované vyučují alespoň učitelky s kurzem speciální přípravy dívek. Na škole byly vytvořeny v souladu s požadavky tvorby školního vzdělávacího programu nové meᘗ劧o ᆷ匧ᆷ匧 ᖇ咷 orᆷ匧 ᆷ匧ᆷ匧 Metodické sdružení učitelů I. stupně Oblasti pro: jazyk a komunikaci matematiku a její aplikace informatiku a komunikační technologie 9 učitelů

15 člověka a společnost člověka a přírodu umění a kulturu člověka a zdraví člověka a svět práce Pedagogickou praxi vykonávaly ve škole 2 studentky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno. ᆷ匧eᘗ劧e ᆷ匧oᆷ匧ᆷ匧čᘗ劧 ᘗ劧r ᆷ匧oᘗ劧 ᆷ匧ᆷ匧 ᘗ劧e ᘗ劧 o m roᆷ匧e 2005/2006 ᆷ匧 ៧勇 თ剧et fyz៧勇៧勇k៧勇៧勇h s ᘇ厷 ៧勇ře៧勇 თ剧te៧勇é úv៧勇zky I៧勇te៧勇៧勇თ剧 ៧勇៧勇៧勇៧勇 v៧勇თ剧៧勇៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 Exte៧勇៧勇თ剧 ៧勇៧勇៧勇៧勇 v៧勇თ剧៧勇៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ唧 ᘗ劧 ú ᖇ咷e o eᘗ劧e ᆷ匧oᆷ匧ᆷ匧ᆷ匧 ýᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧r ᆷ匧oᘗ劧 ᆷ匧 ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧e ᘗ劧 o m roᆷ匧e 2005/2006 ᆷ匧 Č៧勇 ៧勇៧勇៧勇 v៧勇თ剧 z៧勇ř៧勇ze៧勇თ剧ᘇ厷 f៧勇៧勇k៧勇e Úv៧勇zek ᘗ唇t៧勇៧勇eň vzთ剧ᆷ嚗៧勇á៧勇თ剧ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇 ek ៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 zást៧勇៧勇៧勇e Řᘇ厷 ᘗ唇ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷៧勇h თ剧៧勇თ剧 ៧勇k៧勇თ剧eᘇ厷៧勇e ᘇ厷 ៧勇თ剧ᘇ厷៧勇៧勇៧勇st៧勇៧勇t៧勇v៧勇თ剧 ៧勇៧勇៧勇៧勇៧勇 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘗ唇ᘇ厷ᘗ唇ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇ᆷ嚗st៧勇te៧勇ᘇ厷 ៧勇h v៧勇te៧勇 ᘇ厷 veთ剧 ៧勇៧勇თ剧 ᘇ厷J ᘗ唇ᘇ厷ᘗ唇ᘇ厷ᘇ厷 ៧勇ekv៧勇 veთ剧៧勇 ៧勇៧勇 v z៧勇jeთ剧៧勇 tky ᘇ厷 sk៧勇៧勇თ剧៧勇თ剧k ᘇ厷J ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘗ唇Jᘇ厷 ᘗ唇 ៧勇ást៧勇 s៧勇 ៧勇៧勇 st៧勇៧勇v vá៧勇თ剧 ᘇ厷 veთ剧 ៧勇៧勇თ剧 k៧勇៧勇h៧勇řk៧勇 ᘗ唇 唇ᆷ嚗ᘇ厷 k៧勇៧勇h៧勇ř ᘇ厷 s៧勇ᘇ厷 st៧勇t៧勇á k៧勇៧勇h៧勇řk៧勇 ᘗ唇 唇ᆷ嚗ᘇ厷 k៧勇៧勇h៧勇ř ᘇ厷 s៧勇ᘇ厷 st៧勇t៧勇á k៧勇៧勇h៧勇řk៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 k៧勇៧勇h៧勇řk៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 k៧勇៧勇h៧勇řk៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇 ᘇ厷 ៧勇៧勇á ៧勇៧勇៧勇៧勇 v៧勇៧勇៧勇e ᘇ厷J ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘗ唇k ៧勇៧勇თ剧kᘇ厷 te៧勇h៧勇៧勇៧勇ké z៧勇j៧勇 ᘗ唇 唇ᆷ嚗ᘇ厷 ៧勇៧勇t ᘇ厷e៧勇h៧勇៧勇៧勇k ᘇ厷 ៧勇k៧勇თ剧zeთ剧k៧勇 ᘗ唇 唇ᆷ嚗ᘇ厷 sk៧勇ářk៧勇

16 ᘇ厷 ៧勇k៧勇თ剧zeთ剧k៧勇 ᘗ唇 唇ᆷ嚗 řez៧勇თ剧k ៧勇ze៧勇ář ᘇ厷 ៧勇k៧勇თ剧zeთ剧k៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇k៧勇თ剧zeთ剧k៧勇 ᘗ唇 唇ᆷ嚗ᘇ厷 k៧勇თ剧eř៧勇៧勇៧勇e ᘇ厷 ៧勇k៧勇თ剧zeთ剧k៧勇 ᘗ唇 唇ᆷ嚗ᘇ厷 ៧勇៧勇 თ剧៧勇v៧勇თ剧k៧勇 ᆧ嗧 ᖇ咷e o ᘗ劧 m ᘗ劧ᆷ匧 ᆷ匧 ᘗ劧 ᘗ劧e ᆷ匧oᆷ匧ᆷ匧ᆷ匧 ýᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧r ᆷ匧oᘗ劧 ů osᘗ劧 ᘗ劧 ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧r ᆷ匧oᘗ劧 ů ᘗ劧 o ᆷ匧 Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno především na tvorbu školního vzdělávacího programu. Jedna učitelka absolvovala šestidenní kurz koordinátora ŠVP. Pro učitele a vychovatele školy zorganizovala ředitelka školy několik seminářů přímo na pracovišti, a to vždy pro celý pedagogický sbor. Tento způsob další přípravy učitelů se osvědčil jako ekonomicky i obsahově výhodný. Jeho efektem byla navíc podpora týmové spolupráce. Jednalo se především o vstupní seminář, seznamující s rámcovým vzdělávacím programem v jeho širších souvislostech a zkušenosti pilotní školy (ZŠ Turnov) s tvorbou ŠVP, dále pak seminář o týmové spolupráci a emoční a sociální výchova a její zařazení do vzdělávacích a výchovných programů. Byl ukončen cyklus seminářů Tvořivé školy, a to ukázkovou hodinou matematiky v 5. ročníku. Učitelé a vychovatelé kromě toho individuálně absolvovali celkem 35 seminářů. Alespoň tří vzdělávacích akcí se zúčastnilo 28 učitelů nebo vychovatelů školy. Byla to účast 96,5% pedagogických pracovníků, což je oproti předchozímu školnímu roku nárůst o zhruba 35 %. Je to důsledek nutnosti přípravy sboru na tvorbu školního vzdělávacího programu i způsobu organizace seminářů s využitím několika dnů vedlejších prázdnin, soboty a jednoho dne ředitelského volna. V uplynulém školním roce pokračovala nabídka vzdělávacích akcí i v dopoledních hodinách. To není nejšťastnější způsob - znemožňuje větší účast učitelů vzhledem

17 k obtížnosti zajistit za ně suplování. Nejvíce využívali učitelé nabídku KPS a SSŠ. V DVPP bylo rozložení účasti na seminářích podle délky jejich trvání následující: Půldenní seminář 37 x Jednodenní seminář 57 x Dvoudenní seminář 2 x Pětidenní seminář 1 x Šestidenní seminář 1 x O počtu vzdělávacích akcí, kterých se pedagogičtí pracovníci zúčastnili během školního roku vypovídá následující tabulka: ᆷ匧očeᘗ劧 semᆷ匧 řů ᆷ匧 ro ᆷ匧očeᘗ劧 učᆷ匧ᘗ劧e ů To ᖇ咷e ᆧ嗧 , , , , , , ,8 Jako zvláštní součást DVPP proběhly pokračovací uživatelské počítačové kurzy v rámci SIPVZ. Dvě učitelky složily zkoušku základních uživatelských ICT znalostí a dovedností, dva učitelé absolvovali úvodní modul Školení poučených uživatelů. Dalších 9 učitelů získalo certifikát volitelného modulu Školení poučených uživatelů, z toho 7 učitelek z modulu ICT ve výuce na I. stupni ZŠ a dva učitelé z výběrového modulu výuky matematiky. Úplný přehled účasti na vzdělávacích akcích je v příloze č.3. ᆧ嗧ᆷ匧 č ᆷ匧 na DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků budou vyčísleny v závěrce hospodaření za rok Cena školného či účastnických poplatků bez cestovních náhrad činila ve školním roce 2005/2006 u pedagogických pracovníků ,-Kč, náklady na vzdělávání ostatních zaměstnanců činily ,50 Kč. Účelově přidělené finanční prostředky na proškolení učitelů Z a P byly vyčerpány v plné výši, a to ,-Kč na vzdělávací semináře a 1 725,- Kč na odbornou literaturu. V dalším období se budeme zaměřovat na prohlubující semináře ke tvorbě školního vzdělávacího programu, dovedností v oblasti týmové práce, činnostní učení v rámci

18 Tvořivé školy a v neposlední řadě získávání jazykových znalostí (především v jazyce anglickém) včetně metodiky výuky cizího jazyka. Součástí DVPP bude i pokračování v kurzech práce s PC.

19 ᆧ嗧 ᖇ咷e o ᆷ匧 ř ᆷ匧oᘗ劧 ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧ýs e ᆷ匧 ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧řᆷ匧ᖇ咷 m ᆷ匧 ᘗ劧o ř ᆷ匧e ᘗ劧s ᆷ匧 ř ᆷ匧e ž ᆷ匧ᆷ匧 ᆷ匧ᘗ劧ᆷ匧 ᘗ劧e ᘗ劧 o m roᆷ匧e 2005/2006 ᆷ匧 Zapsaní do Počet Nastoupili do Zapsaní do Počet Nastoupí do 1. tříd 2005 žádostí 1. třídy tříd 2006 žádostí 1. třídy 2006 o odklad o odklad ᆷ嚗 ᘇ厷e៧勇tář k t៧勇ᘇ厷៧勇៧勇៧勇eᆷ嚗 ᘗ唇es ៧勇៧勇៧勇თ剧 v ៧勇 თ剧te៧勇h z៧勇៧勇s៧勇៧勇៧勇៧勇h ៧勇ákůᘇ厷 ៧勇áků s თ剧k៧勇៧勇თ剧eᘇ厷 ៧勇 v៧勇៧勇៧勇é ᘗ唇k ៧勇៧勇თ剧 თ剧 ៧勇házky ៧勇 ៧勇 თ剧teᘇ厷 ៧勇ákůᘇ厷 kteřთ剧 ៧勇៧勇st ៧勇៧勇៧勇៧勇៧勇 თ剧 ៧勇 třთ剧თ剧 je z៧勇ůs ᘇ厷e៧勇 ៧勇áთ剧 stᘇ厷៧勇 ៧勇 თ剧៧勇თ剧ů ៧勇řest៧勇៧勇 ៧勇áků თ剧 ៧勇eᘇ厷 z j៧勇៧勇é ᘗ唇k ៧勇yᘇ厷 vᆷ嚗tᘗ唇៧勇៧勇 ៧勇 z თ剧ův თ剧៧勇 zᘇ厷ᆷ嚗៧勇y ᘇ厷yთ剧៧勇៧勇ᘗ唇tᆷ嚗៧勇 Výs e ᆷ匧 ᘗ劧ýᆷ匧ᘗ劧oᘗ劧ᆷ匧 ᘗ劧ᆷ匧 ᆷ匧 ᘗ劧 ᆷ匧e oᘗ劧ý ᘗ劧rosᘗ劧ᆷ匧ᆷ匧ᘗ劧 ž ů ᘗ劧 o ᆷ匧 ᘗ劧e 2. ᘗ劧o o eᘗ劧 ᘗ劧 o ᘗ劧o ro u 2005/2006 ᆷ匧 ᘗ唇 თ剧៧勇თ剧k თ剧et ៧勇áků ៧勇 s៧勇ᆷ嚗៧勇 s vyz៧勇៧勇ᘇ厷e៧勇á៧勇თ剧ᘇ厷 ៧勇 s៧勇ᆷ嚗៧勇៧勇 ᘗ唇e៧勇៧勇 s៧勇ᆷ嚗៧勇៧勇 ᘗ唇 თ剧៧勇 ៧勇e៧勇 s៧勇 v៧勇ᆷ嚗 ៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘗ唇e៧勇keᘇ厷 I៧勇st៧勇៧勇eň ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷៧勇 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘗ唇e៧勇keᘇ厷 II៧勇 st៧勇៧勇eň ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷k ៧勇៧勇 ៧勇e៧勇keᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷

20 Úplný přehled o prospěchu žáků je uveden v příloze č Na základě rozhodnutí metodického sdružení učitelů I. stupně a po projednání s rodiči žáků bylo použito širší slovní hodnocení v 1. ročníku, ostatní žáci ve 2. až 9. ročníku byli klasifikováni. U žáků s prokázanou poruchou učení bylo při klasifikaci přihlédnuto k jejich postižení. Jeden žák na I.stupni školy a jedna žákyně II. stupně byli na žádost rodičů hodnoceni v některých předmětech slovně. Jeden žák 4. ročníku byl na základě doporučení OPPP ve Valašském Meziříčí přeřazen do zvláštní školy. Jedna žákyně plnila školní docházku zvláštním způsobem. Jedná se dívku žijící s rodiči ve Švýcarsku. Úspěšně vykonala předepsané zkoušky za 7. ročník základní školy. Opravné zkoušce za 2. pololetí školního roku 2005/2006 se úspěšně podrobili 2 žáci, 3 žáci II. stupně školy budou opakovat ročník (7. a 8. ročník). O vzdělávacích výsledcích svědčí i výsledky žáků ve vzdělávacích testech. Škola se pravidelně zúčastňuje testů KALIBRO, nabízených a vyhodnocovaných Skupinou pro vzdělávací alternativy IDEA. Ve školním roce 2005/2006 byli testováni žáci všech pátých, sedmých a devátých tříd. V 5. ročníku proběhly testy českého jazyka, matematiky, humanitního a přírodovědného základu. V 7. ročníku jsme objednali testy ČJ a M, žáci 9. ročníku prošli všemi nabízenými testy tedy český jazyk, matematika, širší přírodovědný a širší humanitní základ, anglický a německý jazyk. V tomto školním roce jsme poprvé využili i nabídky tzv. dovednostních testů, které jsou postaveny na spolupráci dvojic žáků. Proběhly v 6. ročníku. Žáci 9. ročníku se zúčastnili také srovnávacího testování, které organizoval CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání), a to v dovednostech v českém jazyce, matematice a testu studijních dovedností. Výsledky všech testů jsou uvedeny v příloze č. 5. ᆷ匧očᘗ劧ᆷ匧 ž ů ᘗ劧řᆷ匧ᖇ咷 ᘗ劧ýᆷ匧ᘗ劧 e sᘗ劧u ᆷ匧u o sᘗ劧ře ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧 o ᘗ劧e ᘗ劧 o m roᆷ匧e 2005/2006 ᆷ匧 ᆷ嚗yᘇ厷៧勇áz៧勇៧勇ᘇ厷 ᘇ厷 ៧勇eté ᘇ厷 ៧勇eté ᘇ厷 ៧勇eté ᘗ唇 唇ᘇ厷 vთ剧៧勇k ៧勇ze៧勇v៧勇t řთ剧 ᘗ唇 唇ᆷ嚗ᘇ厷 ᆷ嚗 唇ᆷ嚗ᘇ厷 ៧勇ᘇ厷

21 ៧勇ř៧勇h៧勇áᘗ唇 ៧勇ř៧勇j៧勇tთ剧 ៧勇ř៧勇h៧勇áᘗ唇 ៧勇ř៧勇j៧勇tთ剧 ៧勇ř៧勇h៧勇áᘗ唇 ៧勇ř៧勇j៧勇tთ剧 ៧勇ř៧勇h៧勇áᘗ唇 ៧勇ř៧勇j៧勇tთ剧 ៧勇ř៧勇h៧勇áᘗ唇 ៧勇ř៧勇j៧勇tთ剧 ៧勇ř៧勇h៧勇áᘗ唇 ៧勇ř៧勇j៧勇tთ剧 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷ᘇ厷 ᘇ厷 ᘇ厷 Počet přihlášených v tabulce se týká 1. kola přijímacího řízení. Celkem 4 žáci 9. ročníku byli přijati ve 2. kole přijímacího řízení, přičemž jeden žák změnil zvolenou školu. Přehled je znázorněn i jako graf v příloze č. 6. Během roku se uskutečnily akce, které měly napomoci žákům i rodičům rozhodování o výběru školy. Tradiční akcí je seznámení žáků s touto problematikou prostřednictvím Úřadu práce. Je určena pro žáky 8. ročníku a proběhla v měsíci březnu. Žáci byli seznámeni se sítí škol i podmínkami přijímacího řízení na různých typech škol. Žáci 8. ročníku byli rovněž seznámeni s portálem Zkola a dalšími možnostmi internetu souvisejícími s vyhledáváním informací o možnosti studia na středních školách a učilištích. Mohli podstoupit zájmový test. Pro žáky 9. ročníku je nejdůležitější akcí Veletrh škol a povolání pořádána rovněž Úřadem práce a hospodářskou komorou spolu s krajským odborem školství. Proběhla v říjnu 2005 a setkala se s kladným hodnocením žáky i jejich třídními učiteli. Žáci rovněž k získání konkrétních informací hojně využívali Dnů otevřených dveří na různých školách okresu i mimo něj. Průběžné informace i konzultace se žáky či jejich rodiči byly poskytovány výchovným poradcem během celého 1. pololetí až do podání přihlášek. Výchovný poradce také poskytoval všem zájemcům informace ze středních škol a učilišť, zprostředkovával návštěvy zástupců škol a pohovory se žáky, poskytoval pomoc při vyhledávání internetových portálů organizací souvisejících s profesní volbou. ᆧ嗧o oᆷ匧e ᘗ劧ýs e ů ᘗ劧ýᆷ匧ᘗ劧oᘗ劧 ᖇ咷ᘗ劧o ᘗ劧ůsobe Ve škole je jmenován jeden výchovný poradce a jeden metodik prevence sociálně patologických jevů. Oba úzce spolupracují vzájemně, s třídními učiteli i s ostatními pedagogickými pracovníky školy, výchovný poradce řídí práci logopedické asistentky a tří učitelek ambulantní nápravy poruch učení. Vede potřebnou dokumentaci, je koordinátorem výchovy k volbě povolání a věnuje se poradenské činnosti pro žáky i rodiče. Během uplynulého školního roku došlo k jednání s rodiči problémové žákyně 9.

22 ročníku s vysokým počtem omluvených hodin a skrytou i zjevnou neomluvenou absencí. Případ byl nahlášen i na sociální odbor MÚ. Po pozvání rodičů na MÚ se stav dočasně zlepšil. Každým rokem, uplynulý školní rok nevyjímaje, roste počet zpráv o žácích škol vyžádaných právě od oddělení péče o mládež MÚ Rožnov p.r Mᆷ匧 ᆷ匧m ᘗ劧reᘗ劧e ᘗ劧ᆷ匧ᘗ劧 ᘗ劧roᆷ匧r m byl ve škole realizován v několika úrovních: 1. V rámci předmětů český jazyk, prvouka, vlastivěda, občanská a rodinná výchova a ostatních předmětech výchovného charakteru 2. Realizací několikadenních akcí se žáky, ať už se jednalo o školu v přírodě (2 třídy po pěti dnech), školní výlety (8 tříd po dvou až třech dnech, 8 tříd výlet jednodenní) 3. Návštěvami kulturních představení a besedami se žáky 4. Volnočasovými aktivitami práce v zájmových kroužcích, zejména keramických, počítačových, sportovních (stolní tenis, umělá horolezecká stěna) 5. Peer programem : Ve školním roce 2005/2006 byly v peer programu zapojeni 3 proškolení žáci, kteří připravili samostatné hodiny pro své mladší spolužáky. 6. Uspořádáním celoškolních akcí s cílem využít účelně volného času dětí, např. Putování za švestkovou vůní, Vánoční laťka., sportovní turnaje. S šetřením výchovných problémů se záměrem odhalit, zda se jedná o šikanu, se třídní učitelé během školního roku průběžně obraceli na metodika prevence, který vedl se žáky pohovory. Závažnější případ nebyl odhalen. ᆷ匧oᆷ匧ᘗ劧ᘗ劧 ᆷ匧 oᆷ匧e ᆷ匧 ᆷ匧 ᆷ匧očeᘗ劧 ᆧ嗧 ᆷ匧 ᆷ匧 ᘇ唧ůᘗ劧o 7 žáků ŘŠ Za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích 4 žáci ŘŠ Za práci v žákovském parlamentu 1 žák ŘŠ Za práci pro třídní kolektiv 1 žák ŘŠ Za práci pro třídu ᆷ匧e em 13 ᘗ劧oᆷ匧ᘗ劧ᘗ劧 ře ᆷ匧ᘗ劧e ᆷ匧 ᘗ劧 o ᆷ匧 33 žáků TU Za práci pro třídu 28 žáků TU Za reprezentaci školy v soutěžích 22 žáků TU Za sběr papíru nebo PET lahví

23 18 žáků TU Za práci ve školním žákovském parlamentu 9 žáků TU Za vzorné plnění školních povinností 7 žáků TU Za aktivní účast ve školní čtenářské soutěži ᆷ匧e em 117 ᘗ劧oᆷ匧ᘗ劧ᘗ劧 ᘗ劧ř ᆷ匧ᘗ劧 učᆷ匧ᘗ劧e ů Oᘗ劧 ᘗ劧ře ᘗ劧os e ᆷ匧 ᆷ匧ᆷ匧 ᆷ匧očeᘗ劧 Oᘗ劧 ᘗ劧ře ᘇ唧ůᘗ劧o 17 žáků N TU Vyrušování ve vyučování 5 žáků N TU Nevhodné chování, porušování školního řádu 2 žáci N TU Neplnění školních povinností 2 žák N TU Pozdní příchody do vyučování ᆷ匧e em 26 ᘗ劧ome uᘗ劧 ᘗ劧ř m učᆷ匧ᘗ劧e em 13 žáků D TU Vyrušování ve vyučování 3 žáci D TU Porušování školního řádu 2 žáci D TU Neplnění školních povinností 2 žáci D TU Nevhodné chování ᆷ匧e em 20 ůᘗ劧e ᘗ劧ř ᆷ匧ᘗ劧 učᆷ匧ᘗ劧e ů 4 žáci D ŘŠ Špatná pracovní morálka, vyrušování v hodinách 3 žáci D ŘŠ Neomluvené hodiny 2 žáci D ŘŠ Nevhodné chování ke spolužákům 2 žáci D ŘŠ Ničení školního majetku ᆷ匧e em 11 ůᘗ劧e ře ᆷ匧ᘗ劧e ᆷ匧 ᘗ劧 o ᆷ匧 ᆷ匧 že ᖇ咷 sᘗ劧uᘗ劧 ᆷ匧 ᆷ匧 ᆷ匧ᘗ劧oᘗ劧 o ᆷ匧ᆷ匧 ᘗ劧 o ᘗ劧o ro uᆷ匧 თ剧et % ze vᘗ唇e៧勇h ៧勇áků ᘗ唇k ៧勇y ᘇ厷 ៧勇s៧勇 k j៧勇vé ᘇ厷 ៧勇e៧勇s៧勇 k j៧勇vé ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷% ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷ᘇ厷% ᆷ匧eom uᘗ劧e ᖇ咷 ᘗ劧o ᆷ匧 ᆷ匧 ᆷ匧 ᘗ劧 o ro 2005/2006 ᆷ匧

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 200/20 [v souladu se zákonem č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky č. 5/2005

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011-2012 o hospodaření za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011-2012 o hospodaření za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011-2012 o hospodaření za rok 2011 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2012 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 9. 10.

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

za školní rok 2005-2006

za školní rok 2005-2006 Základní škola Rosice, okres Brno-venkov Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005-2006 Ředitel školy: RNDr. Petr Lukáš -2- Část I. Základní údaje o škole a)

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více