IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: ČSOB Uherské Hradiště, /0300

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IČ: 44018886 DIČ: CZ44018886 Bankovní spojení: ČSOB Uherské Hradiště, 1044929/0300"

Transkript

1

2 OBSAH Několik slov úvodem... 4 Vznik a poslání organizace... 7 Komplexní domácí péče... 9 DOMÁCÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA... 9 DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE...13 Půjčovna kompenzačních pomůcek...15 DOMÁCÍ HOSPIC...16 Péče o seniory...18 CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY...18 DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ BORŠICE...20 ODLEHČOVACÍ SLUŽBA - DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ BORŠICE...23 CHARITNÍ DOMOV HLUK...25 Péče o lidi s postižením...28 CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB JAROŠOV...28 DENNÍ CENTRUM SV. LUDMILY...31 CHRÁNĚNÁ DÍLNA...34 PŘEPRAVA OSOB NA INVALIDNÍCH VOZÍCÍCH...37 Poradenství...40 AGENTURA PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ...40 OBČANSKÁ PORADNA...44 Azylové bydlení...48 AZYLOVÝ DŮM SV. VINCENCE...48 SOCIÁLNÍ PORADNA S AZYLOVÝM BYDLENÍM...52 Práce s dětmi a mládeží...56 NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ TULIP...56 Dobrovolnictví...61 DOBROVOLNICKÉ CENTRUM...61 Humanitární a sbírková činnost PŘÍMÁ POMOC LIDEM V NOUZI HUMANITÁRNÍ SKLAD TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ POMOC V KRIZOVÝCH SITUACÍCH SBÍRKY A BENEFIČNÍ AKCE...67 KLUB ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ...71 ŘEKLI O NÁS...72 NAPSALI O NÁS...74 FINANČNÍ ZPRÁVA...78 ZPRÁVA AUDITORA...82 SEZNAM DÁRCŮ...83 PODĚKOVÁNÍ Oblastní charita

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE Oblastní charita Uherské Hradiště Velehradská tř Uherské Hradiště Registrace: MK ČR 8/ /1996 Statutární zástupce: Ing. Jiří Jakeš - ředitel IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: ČSOB Uherské Hradiště, /0300 Důležité kontakty: Ředitel - Ing. Jiří Jakeš, , Personální a projektový manažer - Ing. Dalibor Jirásek, Informace - Anna Konvalinková, , Charitní rada: Předseda: PhDr. Jiří Čoupek Členové: Ludmila Daňková, MUDr. Ludmila Kamrlová, Jiřina Stroganová, Marie Maňásková, MUDr. Josef Kallus, Ing. Miroslav Pijáček Revizní komise: Alfréd Kolařík - předseda, Bc. Vlastimil Kuřimský, Marie Kašná Území působnosti: Babice, Bílovice, Boršice, Boršice u Blatnice, Břestek, Březolupy, Buchlovice, Částkov, Hluk, Hostějov, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Kněžpole, Kostelany nad Moravou, Košíky, Kudlovice, Kunovice, Medlovice, Mistřice, Modrá, Nedachlebice, Nedakonice, Ořechov, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Podolí, Polešovice, Popovice, Salaš, Staré Hutě, Staré Město, Stříbrnice, Stupava, Sušice, Svárov, Topolná, Traplice, Tučapy, Tupesy, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Újezdec u Osvětiman, Vážany, Velehrad, Zlámanec, Zlechov Přepočtený počet zaměstnanců: 95 Fyzický počet zaměstnanců: 121 Oblastní charita

4 Několik slov úvodem Milí přátelé, dostává se vám do rukou výroční zpráva Oblastní charity Uherské Hradiště za rok Přeji si, abyste vnímali tento dokument nejen jako malé ohlédnutí za uplynulým rokem, ale jako potvrzení skutečnosti, že lidská solidarita nevymizela, že člověk je ochoten pomáhat nejen svým blízkým, ale všem, kdo se ocitli v nouzi. Rok, který se vám snažíme přiblížit, byl významným mezníkem v poskytování a především financování sociálních služeb. Od 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Podmínkou poskytování sociálních služeb podle tohoto zákona je jejich registrace. Příspěvek na péči je pak vyplácen oprávněným osobám, které si sociální služby nakupují pouze od registrovaných poskytovatelů. Tato skutečnost ne vždy pozitivně ovlivnila rozsah i kvalitu námi poskytovaných sociálních služeb. V průběhu roku nám Krajský úřad Zlínského kraje postupně zaregistroval 12 sociálních služeb: Azylový dům sv.vincence, Centrum denních služeb Jarošov, Centrum denních služeb pro seniory, Centrum osobní asistence, Denní centrum sv.ludmily, Domácí pečovatelskou službu, Domov pokojného stáří Boršice, Charitní domov Hluk, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tulip, Odlehčovací službu v Domově pokojného stáří, Občanskou poradnu a Sociální poradnu s azylovým bydlením. Registrování služeb kladlo vyšší nároky na vzdělávání zaměstnanců, řízení a koordinaci jednotlivých středisek. Poptávka po našich službách přispěla k dokončení organizačních změn, sjednocování metodických postupů, zvýšení kapacity a prohlubování kvality naší práce. Pro celé toto období bylo charakteristické vytváření a upevňování vztahů vztahů jako lidské hodnoty. Od 1. července 2007 jsme organizačně převzali Pečovatelskou službu Staré Město včetně obcí Jalubí, Sušice, Modrá, Salaš, Velehrad. V prosinci minulého roku byl otevřen nový Charitní domov pro seniory v Hluku. Domácí pečovatelská služba poskytuje své služby v nových domech s chráněnými byty v Uherském Ostrohu, Hluku a Nedachlebicích. Vysokou úroveň poskytovaných služeb v Domově pokojného stáří v Boršicích prokázali jeho pracovníci při Inspekci poskytování sociálních služeb Krajského úřadu Zlínského kraje. Ne všechno se v loňském roce podařilo. Služby poskytované Agenturou podporovaného zaměstnávání a Dobrovolnickým centrem nebyly zaregistrovány, avšak přesto tato střediska úspěšně plnila svá poslání díky financování z prostředků Evropské unie. Studii stavby Hospice svaté Ludmily se zatím nepovedlo zařadit do územního plánu města Uherského Hradiště, ale myšlenku hospicové péče chceme nést dál. Abychom účinně naplňovali naše poslání, je potřeba lépe znát sám sebe, rozvíjet své schopnosti, zdokonalovat své dovednosti a především si uvědomovat, co je naším cílem. Není vždy snadné plnit své povinnosti za daných podmínek a udělat vše proto, aby uživatelé byli spokojeni. Přesto se snažíme pomoci naplnit touhu každého člověka na lidský a důstojný život. Díky pozitivnímu přístupu většiny pracovníků Oblastní charity Uherské Hradiště jsme se s rozsáhlými změnami roku 2007 úspěšně vyrovnali, za což jim patří mé poděkování. Do dalších dnů přeji nejen jim, ale také vám všem, pevnou víru, hodně síly, radosti a pokoje. Jiří Jakeš, ředitel 20. dubna Oblastní charita

5 Vážení přátelé, církev si od počátku svého působení na našem území kladla za cíl pomáhat chudobným, nemocným a strádajícím. I na území města Uherského Hradiště je jednou z prvních historických zpráv, a to v listině velehradského kláštera z roku 1374 a šlechtice Jindřicha z Kravař z roku 1413, záznam o peněžních a pozemkových darech na pořízení nadace pro chudé. O zdejší obyvatele tak mohly již ve středověku pečovat dva špitály, jeden dokončený a vysvěcený 24. listopadu 1370 na Rybárenském předměstí, druhý s kaplí sv. Alžběty ve Vodní ulici, který nechali na počátku 15. století vybudovat ze svých prostředků Jan z Moravan a uherskohradišťský měšťan Kusna. Zatímco špitál na předměstí zanikl za obléhání Uherského Hradiště v prvním desetiletí 17. století, mladší špitál ve městě se v roce 1834 stal základem veřejné městské nemocnice. Novým podnětem k péči o sociálně potřebné se stalo charitativní dílo v nové Československé republice. Mezi stovkami farních Charit se objevil v roce 1934 také spolek sv. Ludmily v Uherském Hradišti jako odbor olomoucké arcidiecézní charitní organizace. Prvním a dlouholetým předsedou spolku byl místní kněz P. Jan Mlčoch, duchovní správce nemocnice. Zdejší Charita ve třicátých létech zajišťovala především finanční zdroje pro sociální a charitativní účely a dohlížela na jejich účelné využití. Na zdárném poslání se také podílely Milosrdné sestry sv. Kříže řádu sv. Františka, které ošetřovaly nemocné v nemocnici i mimo ni a které vedly charitativní dům na Velehradské ulici. Úspěšné snahy efektivně a nezištně pomáhat bližním v nouzi byly bohužel násilně přerušeny v roce 1953 a téměř po 40 let stály mimo zájem společnosti. Na staleté tradice křesťanské lásky navázala v roce 1991 dnešní Oblastní Charita v Uherském Hradišti. Od skromných počátků s několika dobrovolníky, lékaři a zdravotními sestrami se s nynějšími 121 profesionálními zaměstnanci a ročním rozpočtem více jak 30 milionů korun rozrostla v největší charitativní organizaci v rámci olomoucké arcidiecéze. Vedle samozřejmé kvality práce a dodržování daných standardů a norem v sociálních a zdravotních službách, ale také v hospodaření a ve správě majetku, zůstává trvalým posláním Charity láska k bližnímu a ochota pomoci v nouzi každému člověku, který pomoc potřebuje. Za to patří dík dnešním i bývalým pracovníkům Charity, početné skupině charitních spolupracovníků a dobrovolníků, dárcům a sponzorům, všem duchovním děkanátu Uherské Hradiště i představitelům Zlínského kraje a městských a obecních samospráv. PhDr. Jiří Čoupek, předseda charitní rady Oblastní charita

6 Nedávno mi jeden člověk, sečtělý a znalý v mnoha oborech povídá: Víte, já Církvi zazlívám jednu věc. Že mne omezovala v životě. - Prosím? - No opravdu, ve škole mě v náboženství učili vše o křesťanství - dřív byli všichni křesťané, ale o budhismu nebo islámu vůbec nic. No a co kdybych se rozhodl pro nějaké jiné náboženství? Takto jsem papírově křesťanem, ale ve skutečnosti mi to nic neříká. Třeba by mne jiné náboženství oslovilo víc. Po chvíli ticha, v níž jsem musel nejprve pochopit smysl těchto myšlenek, povídám: Milý pane, s křesťanstvím jsou spojené základy nejen našeho státu, ale i celé Evropy a vyčítat něco takového Církvi je stejné, jako byste vyčítal své mamince, že Vás naučila česky a ne zrovna japonsky či arabsky. Možná si ani neuvědomujeme, jak křesťanství prorůstá naší společností od denních úkonů, obyčejů, slov, až k takovému obyčejnému počítání času. Víte např. proč dělíme čas na sedm dní v týdnu a neděli jako den odpočinku? Vychází to z tajemství Velikonoc, kdy Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Počítáme čas na hodiny, čteme a píšeme latinkou, jezdíme do nemocnic, chodíme do školy a používáme tisíce jiných maličkostí, aniž si uvědomujeme, jak úzkou spojitost mají tyto věci s křesťanstvím. Člověk častokrát pochopí význam něčeho, až když to ztrácí. A někdy může žít bez určité hodnoty dlouhou dobu, aniž si uvědomí, oč je chudší. Přeji vám, abyste v sobě objevovali život, protože to, co nežije, pouze živoří. Hledejte, uvažujte, objevujte, překračujte svůj stereotyp, aby o Velikonocích, které znamenají, že život vítězí nad smrtí, Ježíš Kristus spolu se sebou probudil k životu i Tebe. V průběhu dějin On sám uložil do hrobu jednoho po druhém ty, kdo se domnívali, že ho pohřbili. Jedině ten, kdo dokáže pohřbít svou hloupost, předsudky, beznaděj a hněv, směřuje ke vzkříšení. P. Petr Dujka 6 Oblastní charita

7 Vznik a poslání organizace Oblastní charita Uherské Hradiště je samostatná církevní právnická osoba zřízená Arcidiecézní charitou Olomouc podle 6 zák.č.308/1991 Sb. a 20 odst.3 zák.č.3/2002 Sb. Svoji činnost obnovila v září Je účelovým zařízením římskokatolické církve, řízená Arcidiecézní charitou Olomouc, která je součástí Sdružení České katolické charity. Od počátku své činnosti se Oblastní charita Uherské Hradiště jako nevládní nezisková organizace působící v oblastech sociální, zdravotní a humanitární pomoci snaží o naplňování svého poslání. Pečuje o nemocné, opuštěné, staré, chudé, tělesně a mentálně postižené. Poslání Charity podle Stanov Arcidiecézní charity Olomouc zní: Charita, jako milosrdná láska je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi. Základním principem charitní služby je snaha vidět v každém člověku samotného Krista a pomáhat potřebným bez rozdílu pohlaví, rasy nebo náboženského přesvědčení. Přehled postupně rozšiřovaných služeb Charitní šatník Charitní pečovatelská služba v domácnostech Charitní ošetřovatelská služba v domácnostech Chráněné dílny Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP Denní centrum sv. Ludmily Azylový dům sv. Vincence ve Starém Městě Středisko humanitární pomoci Sociální poradna s azylovým bydlením Domov pokojného stáří Boršice - Občanská poradna - Dobrovolnické centrum - Agentura podporovaného zaměstnávání - Přeprava osob na invalidních vozících - Domácí hospic Centrum denních služeb pro seniory Boršice - Centrum denních služeb Jarošov Charitní domov Hluk - Centrum denních služeb pro seniory Oblastní charita Vznik a poslání oraganizace 7

8 8 Oblastní charita Vznik a poslání oraganizace

9 Komplexní domácí péče DOMÁCÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Adresa: nám. Míru Uherské Hradiště Vedoucí: Bc. Martina Juráková Telefon: Pracovní tým: 1 vedoucí, 2 sociální pracovníci, 24 pracovníků v sociálních službách, 3 pedikérky, 3 pracovníci na rozvoz obědů, 1 uklízečka Otevření služby: 1993 Počet uživatelů: 672 Konzultační hodiny: telefonicky nebo osobně: pondělí pátek Provozní doba: v tuto dobu je služba poskytována uživatelům pondělí pátek POSLÁNÍ Hlavním posláním pracovníků Domácí pečovatelské služby v Uherském Hradišti je poskytováním pečovatelské služby pomáhat těm seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří sami nezvládají péči o vlastní osobu a svoji domácnost z důvodu pokročilého věku či zdravotních důvodů, a dále rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Společně s uživateli a jejich rodinou se snažíme o co nejdelší setrvání v jejich přirozeném prostředí při zachování co nejvyšší kvality života a to vše dle individuálních potřeb uživatelů služby. Služba má zabránit sociálnímu vyloučení uživatelů. Domácí pečovatelská služba je poskytována také v celé řadě domů s pečovatelskou službou a domů s chráněnými byty. CÍLE Cílem tohoto typu sociální služby, jakým je Domácí pečovatelská služba, je poskytování podpory, pomoci a péče seniorům a osobám se zdravotním postižením tak, aby jim pomohla se zvládáním péče o vlastní osobu a domácnost, při zachování jejich autonomie, nezávislosti a posilovala a upevňovala začlenění těchto uživatelů do jejich sociálního okolí a do celé společnosti. Oblastní charita Komplexní domácí péče 9

10 DLOUHODOBÉ CÍLE DOMÁCÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY efektivní a konstruktivní spolupráce na komunitním plánování města Uherské Hradiště po rekonstrukci budovy na ulici Velehradská, sloučit pracovníky Domácí pečovatelské a Domácí zdravotní péče, a tím přispět ke zkvalitnění služeb a lepší vzájemné komunikaci, která vede ve prospěch uživatele rozšíření vozového parku a zlepšení vybavenosti počítačovou technikou usilovat o veřejnou prezentaci Domácí pečovatelské služby a jejich služeb tak, aby toto vešlo do povědomí široké veřejnosti CÍLOVÁ SKUPINA senioři osoby s tělesným postižením osoby se zdravotním postižením rodiny s dítětem/dětmi ROZSAH SLUŽBY Služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a obsahují tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím základní sociální poradenství POPIS SLUŽBY Je několik možností, jak nás mohou budoucí uživatelé kontaktovat, a to osobní návštěvou na dispečinku, telefonicky nebo písemně em nebo dopisem. Na základě prvního kontaktu je provedena návštěva, a to vedoucí pracovnicí a sociálním pracovníkem u nového zájemce o pečovatelskou službu v jeho domácím prostředí. Zájemce je seznámen se všemi nabízenými službami a sám se rozhodne o využívání jemu nejlépe vyhovujících služeb. Rovněž je informován o všech dostupných ostatních službách, možných sociálních dávkách, podmínkách, obsahu a formě poskytovaných služeb. Na základě pozorování a rozhovoru s uživatelem stanoví vedoucí pracovnice a sociální pracovník diagnózu a výsledek, kterého má být dosaženo. Uživatel si sám nebo za pomoci obou pracovníků stanoví osobní cíl a výsledek, kterého má být dosaženo při poskytování služeb. O tomto cíli a výsledku jsou informováni všichni, kdo se podílejí na jeho naplňování. Výsledkem těchto činností je uzavření písemné dohody o poskytování pečovatelské služby. 10 Oblastní charita Komplexní domácí péče

11 DOHODA OBSAHUJE: obecné náležitosti občanskoprávních závazkových vztahů ujednání o osobním cíli, jehož naplnění bude sledovat poskytování pečovatelské služby, o konkrétní formě, průběhu, rozsahu poskytovaných služeb, o podmínkách, za nichž bude služba uživateli poskytována, o postupech při nedodržování dohodnutých podmínek poskytování služby, o způsobu a podmínkách ukončení služby, o způsobu, jakým lze dohodu měnit. Dohoda je uzavírána mezi uživatelem a Oblastní charitou Uherské Hradiště, s jejím statutárním zástupcem. Je sepsána ve dvou vyhotoveních. Ze strany uživatele může být ukončena kdykoliv, a to ústně nebo písemně, ze strany poskytovatele pouze písemně a jen za podmínek stanovených v dohodě. Na základě dohody se vytvoří individuální plán uživatele, který vychází z osobních cílů a potřeb uživatele. Tento plán je sestavován přiměřeně jeho schopnostem. Vedoucí pracovník určí pracovníka, který bude k danému uživateli docházet a provádět výkon pečovatelské služby. Ten se zároveň stává i klíčovým pracovníkem, na kterého se může uživatel v případě jakékoliv potřeby obrátit. Je-li péče vykonávána několikrát za den, pracovníci se u uživatele střídají. Na dalším průběhu plánování služeb se podílí klíčový pracovník, vedoucí pracovník, sociální pracovník a uživatel služby. Plán péče se aktualizuje s měnícími se potřebami uživatele. Je uložen v dokumentaci každého uživatele. Informace o uživatelích jsou evidovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o osobních údajích. V rámci spolupráce s okolními obcemi byl v listopadu 2007 slavnostně otevřen Dům s chráněnými byty v Nedachlebicích. V prosinci 2007 byl uveden do povozu také Charitní domov Hluk, jehož součástí je 38 chráněných bytů. V chráněných bytech, jako v několika dalších zařízeních stejného typu v regionu, poskytujeme pečovatelskou službu. STATISTIKA Přehled služeb za rok 2007 Počet návštěv Počet uživatelů služeb Počet pečovaných Pedikúra Dovoz obědů Počet uživatelů služeb podle jednotlivých obcí za období až Bílovice 16, Boršice u Buchlovic 5, Boršice u Blatnice 32, Březolupy 3, Buchlovice 30, Hluk 4, Huštěnovice 1, Jalubí 1, Janovice 1, Jarošov 11, Kněžpole 1, Kunovice 32, Míkovice 1, Nedachlebice 5, Ostrožská Nová Ves 8, Osvětimany 25, Podolí 1, Polešovice 24, Staré Město 98, Sušice 1, Topolná 18, Traplice 1, Tupesy 10, Uherské Hradiště 279, Uherský Ostroh 44, Vážany 8, Vésky 6, Velehrad 2, Zlechov 4 Oblastní charita Komplexní domácí péče 11

12 SPOLUPRACUJEME Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad Zlínského kraje, Městský úřad Uherské Hradiště Odbor sociálních služeb a zdravotnictví, obecní úřady, Nemocnice s poliklinikou Uherské Hradiště, Sociální služby Uherské Hradiště. Děkujeme všem dárcům a spolupracujícím organizacím. Zpracovala Bc. Jana Tomšová a Veronika Trýsková, DiS. STŘEDISKO Domácí pečovatelská služba 60 - Tržby za výkony a zboží , Spotřebované nákupy , Změny stavu zásob Služby ,31 62 Aktivace 954, Osobní náklady , Ostatní výnosy 3 551, Daně a poplatky , Tržby z prodeje majetku Ostatní náklady , Přijaté příspěvky , Odpisy, prodaný majetek , Provozní dotace Poskytnuté příspěvky --- PŘÍJMY CELKEM ,34 NÁKLADY CELKEM ,67 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK roku ,33 Uvedený projekt byl dotován prostředky: MPSV ,-Kč, ,- MZČR a podpořen ze sponzorských darů. 12 Oblastní charita Komplexní domácí péče

13 DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Motto: Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla není schopna boje, bohatství je bezcenné a důvtip je bezmocný. (Hérakleitus z Efesu) Adresa: Velehradská Uherské Hradiště Vedoucí: Miloslava Leciánová Tel: , Pracovní tým: 1 vedoucí, 1 administrativní pracovnice, 8 zdravotních sester Otevření služby: 1993 Počet uživatelů: 208 Konzultační hodiny: 7.00 hod POSLÁNÍ Posláním Domácí zdravotní péče je pomáhat lidem, kteří se ocitli v důsledku nemoci, úrazu, věku nebo osamocení v nepříznivé zdravotní a sociální situaci. CÍLE Cílem je umožnit těmto lidem prožívat spokojený a plnohodnotný život ve svém vlastním prostředí, ve své rodině a v kruhu svých nejbližších, pomáhat rodině i jednotlivci zvládat obtížnou situaci, respektovat jedinečnost každého jedince a naplňovat jeho potřeby a zlepšovat kvalitu jeho života. CÍLOVÁ SKUPINA Domácí zdravotní péče navazuje a doplňuje péči ústavní a snaží se o zlepšení, udržení a zachování zdraví nebo alespoň o zmírnění následků při jeho ztrátě. Pomáhá rodině při péči o své nejbližší. Je poskytovaná 7 dní v týdnu včetně svátků, je indikovaná žádostí lékaře /praktického či ošetřujícího lékaře z oddělení v nemocnici, odkud je uživatel služeb propuštěn do domácího prostředí/. Její rozsah, četnost i požadavek určuje lékař a je plně hrazena ze zdravotního pojištění.tato péče je poskytovaná týmem kvalifikovaných zdravotnických pracovníků. Je rozdělena na 4 typy návštěv časově omezených podle závažnosti onemocnění a potřeb uživatelů. ROZSAH SLUŽBY Nejčastěji je poskytovaná tato péče: Péče o diabetiky - aplikace inzulínu, zaučování k aplikaci, sledování stavu Péče o katetry, stomie Péče o dialýzované pacienty Převazy, odběry biolologického materiálu, injekce Oblastní charita Komplexní domácí péče 13

14 Pohybová edukace Ošetřování dekubitů a ran, a jejich prevence Sledování fyziologických funkcí a další výkony dle ordinace ošetřujícího lékaře STATISTIKA Přehled služeb za rok 2007 Počet navštívených obcí - 29 Počet uživatelů služeb Počet zdravotnických úkonů Děkujeme všem, kteří nám pomáhají naplňovat naše poslání. Zpracovala Miloslava Leciánová STŘEDISKO Domácí zdravotní péče 60 - Tržby za výkony a zboží , Spotřebované nákupy , Změny stavu zásob Služby , Aktivace 8 220, Osobní náklady , Ostatní výnosy 6 589, Daně a poplatky Tržby z prodeje majetku Ostatní náklady 6 709, Přijaté příspěvky , Odpisy, prodaný majetek Provozní dotace Poskytnuté příspěvky 0 PŘÍJMY CELKEM ,65 NÁKLADY CELKEM ,72 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK roku ,07 Uvedený projekt byl podpořen částkou ,- z dotace města Staré Město a ze sponzorských darů. 14 Oblastní charita Komplexní domácí péče

15 PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Motto: Zdravotní pomůcky pro kvalitnější život Adresa: Velehradská Uherské Hradiště Kontaktní osoba: Milena Vyhlídalová Tel: Otevření služby: 2006 Počet uživatelů: 198 Provozní doba: pondělí pátek Je to již dva roky, co funguje na střediscích Domácí zdravotní péče, Domácí pečovatelské služby a Domova pokojného stáří v Boršicích půjčovna kompenzačních pomůcek. Posláním a cílem této služby je aktivizovat a zlepšit život uživatelů prostřednictvím zapůjčení vhodné kompenzační pomůcky, která pomáhá zvládat některé běžné úkony každodenního života a umožní setrvat v přirozeném prostředí bez nutnosti umístění v ústavní či nemocniční péči. Půjčovna slouží seniorům, osobám se zdravotním postižením, lidem po úrazech, ale také rodinným příslušníkům k usnadnění péče o své blízké. V nabídce půjčovny jsou mechanické a elektrické polohovací postele, mechanické vozíky, antidekubitní matrace s elektrickým pulsátorem, toaletní židle a vozíky, sedačky na vanu a různé typy chodítek. V roce 2007 byly získány finanční dotace z Ministerstva zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu a společnosti Siemens, ze kterých byly zakoupeny nové polohovací postele, mechanické vozíky a chodítka. Bohužel, se stále nedaří pokrýt poptávku, která od roku 2006 vzrostla o polovinu. Uživatelé služby nejsou pouze z okolí Uherského Hradiště, ale z celého Zlínského kraje. Počet zapůjčených kompenzačních pomůcek za rok 2007 Kompenzační pomůcka Počet kusů na skladě Zapůjčeno Elektrická polohovací postel 5 7 x Mechanická polohovací postel x Chodítka - všechny typy x Toaletní vozík a toaletní křeslo x Mechanický vozík x Antidekubitní podložka nafukovací 8 17 x Sedačka na vanu 4 4 x Celkem x Poděkování patří zdravotním sestřičkám z Domácí zdravotní péče Oblastní charity za pomoc při provozu, ale také všem lidem, kteří se podílí na propagaci půjčovny. Zpracovala Milena Vyhlídalová Oblastní charita Komplexní domácí péče 15

16 DOMÁCÍ HOSPIC Adresa: Velehradská třída Uherské Hradiště Vedoucí: Bc. Eva Malůšková Telefon: , mobil: Pracovní tým: 1 vedoucí, 1 zdravotní sestra, 1 pečovatelka, lékařka specialistka na léčbu bolesti, 1 dobrovolnice Otevření služby: 2006 Počet uživatelů: 4 Konzultační hodiny: pondělí pátek POSLÁNÍ Tým pracovníků Domácího hospice přijíždí do domácností pacientů a poskytuje jim komplexní péči za přispění rodiny 24 hodin denně. Těžce nemocný člověk může bez zbytečných bolestí zůstat v důvěrně známém prostředí domova a konec života tak může prožít se svými blízkými. Pomáháme nemocným, jejichž nemoc je velmi vážná, neléčitelná a zhoršuje se, blízkým, příbuzným a přátelům, kteří chtějí své těžce nemocné věrně doprovázet náročným úsekem života, a nevědí, jak na to a taky všem lidem, kteří pomoc potřebují. K přijetí do Domácího hospice je indikován pacient, kterého jeho postupující choroba ohrožuje na životě, který potřebuje léčbu bolesti a péči a současně není nutná hospitalizace v nemocnici. Nejčastěji jde o nemocné s onkologickým onemocněním s potřebou kontroly a léčby bolesti nebo s potřebou ošetřovatelsky náročné péče. Může být přijat i pacient s nenádorovým onemocněním. Pacientovi zaručujeme, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude vždy respektována jeho lidská důstojnost, v posledních chvílích života nezůstane osamocen, budou uspokojeny jeho biologické, psychologické, sociální, ale i duchovní potřeby. ROZSAH SLUŽBY Poskytujeme bezplatně všestrannou podporu rodině, která na sebe převzala péči o těžce nemocného v domácím prostředí. Zprostředkujeme důležité kontakty a informace související s péčí o umírající. Pomáháme rodině zvážit možnosti domácí péče o svého blízkého a zaškolíme členy rodiny v ošetřování nemocného. Pracovníci jsou nablízku, dostaví-li se nejistota, osamělost či vyčerpání. Pomáháme kvalifikovaně tišit bolest a další průvodní jevy těžkých onemocnění. Pomáháme rodině zvládnout stres kolem smrti a doprovázíme pozůstalé v období po smrti jejich blízkého, kdy jsou smutní a stýská se jim. 16 Oblastní charita Komplexní domácí péče

17 PORADNA Poradna pro pečující i pozůstalé, nemocné i umírající poradíme a naučíme, jak pečovat, jak se nebát, zprostředkujeme kontakty s lékařem, psychologem, duchovním nebo sociálním pracovníkem. Pravidelné setkávání pečujících - rodinám pečujícím o své blízké nabízíme možnost setkávání pečujících, kde si sdělují své poznatky, zkušenosti, trápení a radí se s odborníky, jak správně pečovat o svého blízkého. Pravidelné setkávání pozůstalých nabízíme lidem, kteří nechtějí být sami ve svém smutku, kteří chtějí sdílet své zkušenosti, posedět nebo si jen popovídat. DOBROVOLNÍCI Pro Domácí hospic jsou vyškoleni dobrovolníci, kteří pomohou při péči o umírajícího člověka, kdy rodina z jakéhokoli důvodu není schopna zajistit péči na krátký časový úsek /max. 4 hodiny denně/. V roce 2007 pomáhala pracovnicím Domácího hospice, uživatelům a pečujícím rodinám dobrovolnice paní Drahoslava Prachařová. PŮJČOVNA POMŮCEK Domácí hospic nabízí celou řadu pomůcek, které usnadní pobyt v domácnosti, pracovnice poradí při výběru vhodných kompenzačních pomůcek. PLATBY Zdravotní péče určena lékařem je hrazena zdravotní pojišťovnou, poradenství, služby duchovního a dobrovolníků jsou poskytovány bezplatně. Pečovatelské úkony, zapůjčení pomůcek a respitní lůžkovou péči si hradí pacient dle aktuálního sazebníku Oblastní charity Uherské Hradiště. SPOLUPRACUJEME Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, Cesta domů, Slovácký deník, Dobrý den s kurýrem, Kabelová televize MIK Uherské Hradiště. Děkuji všem, kteří Domácí hospic podpořili jakýmkoli darem, myšlenkou nebo modlitbou. Děkuji našim uživatelům i pečujícím rodinám, o které jsme mohli pečovat, děkuji, že nám umožnili být s nimi v okamžicích tak velkých a intimních, děkuji, že nás denně naplňují vírou, nadějí, láskou a vědomím, že čas, který trávíme v Domácím hospici, je smysluplně využitý. Děkuji za nesmírně laskavou péči Renatě Jančářové, Petře Hábové, Drahomiře Prachařové a paní doktorce Davídkové. Zpracovala Bc. Eva Malůšková Oblastní charita Komplexní domácí péče 17

18 Péče o seniory CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY Adresa: Moravní nábřeží Uherské Hradiště - Rybárny Vedoucí: Kateřina Válková,DiS. Telefon: Pracovní tým: 1vedoucí - sociální pracovnice, 1 pracovnice sociální péče Provozní doba: pondělí až pátek POSLÁNÍ Posláním centra je pečovat část dne v příjemném prostředí o lidi soběstačné i nesoběstačné a tím ulehčit pečujícím rodinám. CÍLE Cílem je zlepšit kvalitu života seniorů, zachovat pocit vlastní hodnoty a důstojnosti, zprostředkování sociálních kontaktů a hodnotně naplňovat volný čas. Služba poskytuje úlevu a čas na odpočinek od náročné práce pečujícím rodinným příslušníkům. CÍLOVÁ SKUPINA Cílovou skupinou jsou senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. ROZSAH SLUŽBY Centrum zabezpečuje tyto činnosti: pomoc při převlékání a přemisťování se v prostorech centra podávání stravy (snídaně, svačina, oběd, svačina), popřípadě úprava jídla dle potřeby uživatele, dodržování pitného režimu pomoc při osobní hygieně, ukládání k odpočinku na lůžko nebo polohovací křeslo výchovně vzdělávací a aktivizační programy kontakt se společenským prostředím, pravidelná setkávání seniorů, duchovní četba 18 Oblastní charita Péče o seniory

19 jednoduchá kondiční cvičení pro udržení kondice, nácvik soběstačnosti pomoc při vycházce zdravotní a ošetřovatelské úkony (aplikace inzulínu, podávání léků apod.) dopravu i obědy je možné po domluvě zajistit POPIS SLUŽBY Centrum se stará o své uživatele také formou výchovných, vzdělávacích a aktivizačních programů. Druh aktivit se řídí individuálními potřebami a zájmem uživatelů. Mezi aktivity patří procvičování motoriky drobné rukodělné práce (práce s papírem, šití, vyšívání, pletení, výroba jednoduchých předmětů apod.). Mezi aktivity řadíme i pohybovou terapii, zpívání, společenské akce. Nedílnou součástí aktivizace je i duchovní stránka. Aktivizace se řídí individuálními požadavky uživatelů. Nejčastěji se jedná o manuální činnost, trénování paměti, jednoduchá tělesná cvičení, zpívání, povídání. Zpracovala Kateřina Válková, DiS. STŘEDISKO Centrum denních služeb pro seniory 60 - Tržby za výkony a zboží , Spotřebované nákupy , Změny stavu zásob Služby , Aktivace Osobní náklady , Ostatní výnosy 470, Daně a poplatky 83, Tržby z prodeje majetku Ostatní náklady 778, Přijaté příspěvky , Odpisy, prodaný majetek Provozní dotace , Poskytnuté příspěvky --- PŘÍJMY CELKEM ,65 NÁKLADY CELKEM ,03 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK roku ,38 Uvedený projekt byl dotován prostředky: z MPSV částkou ,-Kč, MěUh.Hradiště v hodnotě ,-Kč a ze sponzorských darů. Oblastní charita Péče o seniory 19

20 DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ BORŠICE Adresa: Stoprounská Boršice Vedoucí: Mgr. Pavla Zahrádková DiS. Telefon: Pracovní tým: 1 vedoucí sociální pracovnice, 1 vrchní sestra, 2 zdravotní sestry, 10 pracovnic v sociálních službách, 1 správce-údržbář Otevření služby: prosinec 2005 Počet uživatelů: 34 Počet lůžek: 28 Provozní doba: nepřetržitá POSLÁNÍ Posláním Domova pokojného stáří je poskytování podpory, která přispívá k udržení samostatnosti, pomoci, která vychází z individuálních potřeb každého seniora a laskavé péče seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, včetně komplexní ošetřovatelské péče. CÍLE Vytvoření spokojeného domova lidem, kteří již nemohou či nechtějí zůstat sami v domácím prostředí a hledají klidné bydlení v malém společenství svých vrstevníků, kde se začlení do místního společenství Naplňování individuálních potřeb uživatelů služeb tak, aby zůstali součástí přirozeného společenství, kde léta žili, a mohli žít běžným způsobem, využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti Zvyšování soběstačnosti a samostatnosti individuálním přístupem a poskytování služeb podle skutečných potřeb uživatelů Poskytování adekvátní mentální stimulace, podpora aktivity, zájmů a schopností jednotlivých uživatelů služeb Zajištění snadného přístupu k lékařským a veřejným službám v obci i kraji Podpora uživatelů služeb v podílení se na společenském životě a předcházení sociálnímu vyloučení Zabezpečení kvalitní poskytované sociální služby v Domově zdokonalením systému vnitřního řízení v domově, zlepšením týmové spolupráce všech pracovníků zařízení a zajištěním zpětné vazby uživatelů služeb; CÍLOVÁ SKUPINA Domov pokojného stáří poskytuje služby mladším a starším seniorům v nepříznivé sociální situaci, v níž se nacházejí pro svůj věk, osamělost, ztrátu soběstačnosti, chro- 20 Oblastní charita Péče o seniory

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Úvodní slovo, Poslání charity... 2. Základní údaje... 4. Charitní domov Otrokovice... 5. Nový domov Otrokovice... 21

Úvodní slovo, Poslání charity... 2. Základní údaje... 4. Charitní domov Otrokovice... 5. Nový domov Otrokovice... 21 OBSAH Úvodní slovo, Poslání charity... 2 Organizační struktura........ 3 Základní údaje..... 4 Charitní domov Otrokovice... 5 Odlehčovací služba 9 Charitní ošetřovatelská služba Otrokovice... 12 Charitní

Více

Za mediální podporu a pomoc při propagaci děkujeme mediálním partnerům

Za mediální podporu a pomoc při propagaci děkujeme mediálním partnerům VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJÍ NÁS Za finanční podporu v roce 2013 děkujeme institucím a nadacím Boršice Topolná Za mediální podporu a pomoc při propagaci děkujeme mediálním partnerům PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

Více

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska Oblastní charita Uherský Brod Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Svatá Zdislava z Lemberka Caritas - milosrdná láska Na úvodní straně: Svatá Zdislava z Lemberka (asi 1220 1252) byla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2012 Některé sociální služby Oblastní charity Havlíčkův Brod (Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod, encéčko nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou, Byty sociální rehabilitace Humpolec,

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice Výroční zpráva 06 Charita Svaté rodiny Luhačovice /1 Poslání charity vychází ze Stanov Arcidiecézní Charity Olomouc: Charita jako milosrdná láska, je naplňování Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 18 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014

diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014 diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014 [O DIECÉZNÍ CHARITĚ PLZEŇ] Statut: Církevní právnická osoba (COP) dle zákona č. 3/2002 Sb. Zřizovatel: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň Statutární

Více

Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí III.

Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí III. Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí III. Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 2015 Městský úřad v Masarykově ulici hlavní budova. Odbory stavební,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Svaté rodiny Luhačovice 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Svaté rodiny Luhačovice 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Svaté rodiny Luhačovice 213 Poslání charity vychází ze Stanov Arcidiecézní Charity Olomouc: Charita jako milosrdná láska, je naplňování Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE Vážení spoluobčané, velmi mě těší, že Vám mohu představit v pořadí již čtvrtý katalog sociální služeb města Litoměřice. Každého z nás může potkat složitá životní

Více

Výroční zpráva 2011. Obsah

Výroční zpráva 2011. Obsah Obsah Úvodní slovo... 3 Příběh svatého Vojtěcha... 4 Poslání charity... 5 Základní údaje o organizaci... 6 Organizační struktura charity Slavičín... 7 Hospodaření organizace... 8 Charitní ošetřovatelská

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 17 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Obsah. Spolupráce s dobrovolníky Dobrovolnické hospicové hnutí...23 Dobrovolnické hnutí...24

Obsah. Spolupráce s dobrovolníky Dobrovolnické hospicové hnutí...23 Dobrovolnické hnutí...24 C H A R I T A O S T R A V A 2007 Obsah Slovo ředitele...1 Slovo spirituála...2 Vznik a poslání Charity Ostrava...3 Základní údaje o Charitě Ostrava...3 Významné události v roce 2007...4 Cíle Charity Ostrava

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Podnik Fair play 2007, 2008 "HVĚZDA - občanské sdružení", Bří Sousedíků 1078, 760 01 Zlín Výroční zpráva za rok 2010 Obsah: I. Komplex sociálních služeb... 4 1. Odborná sekce Nestátní zdravotnické zařízení...

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma:

Více