IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: ČSOB Uherské Hradiště, /0300

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IČ: 44018886 DIČ: CZ44018886 Bankovní spojení: ČSOB Uherské Hradiště, 1044929/0300"

Transkript

1

2 OBSAH Několik slov úvodem... 4 Vznik a poslání organizace... 7 Komplexní domácí péče... 9 DOMÁCÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA... 9 DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE...13 Půjčovna kompenzačních pomůcek...15 DOMÁCÍ HOSPIC...16 Péče o seniory...18 CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY...18 DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ BORŠICE...20 ODLEHČOVACÍ SLUŽBA - DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ BORŠICE...23 CHARITNÍ DOMOV HLUK...25 Péče o lidi s postižením...28 CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB JAROŠOV...28 DENNÍ CENTRUM SV. LUDMILY...31 CHRÁNĚNÁ DÍLNA...34 PŘEPRAVA OSOB NA INVALIDNÍCH VOZÍCÍCH...37 Poradenství...40 AGENTURA PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ...40 OBČANSKÁ PORADNA...44 Azylové bydlení...48 AZYLOVÝ DŮM SV. VINCENCE...48 SOCIÁLNÍ PORADNA S AZYLOVÝM BYDLENÍM...52 Práce s dětmi a mládeží...56 NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ TULIP...56 Dobrovolnictví...61 DOBROVOLNICKÉ CENTRUM...61 Humanitární a sbírková činnost PŘÍMÁ POMOC LIDEM V NOUZI HUMANITÁRNÍ SKLAD TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ POMOC V KRIZOVÝCH SITUACÍCH SBÍRKY A BENEFIČNÍ AKCE...67 KLUB ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ...71 ŘEKLI O NÁS...72 NAPSALI O NÁS...74 FINANČNÍ ZPRÁVA...78 ZPRÁVA AUDITORA...82 SEZNAM DÁRCŮ...83 PODĚKOVÁNÍ Oblastní charita

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE Oblastní charita Uherské Hradiště Velehradská tř Uherské Hradiště Registrace: MK ČR 8/ /1996 Statutární zástupce: Ing. Jiří Jakeš - ředitel IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: ČSOB Uherské Hradiště, /0300 Důležité kontakty: Ředitel - Ing. Jiří Jakeš, , Personální a projektový manažer - Ing. Dalibor Jirásek, Informace - Anna Konvalinková, , Charitní rada: Předseda: PhDr. Jiří Čoupek Členové: Ludmila Daňková, MUDr. Ludmila Kamrlová, Jiřina Stroganová, Marie Maňásková, MUDr. Josef Kallus, Ing. Miroslav Pijáček Revizní komise: Alfréd Kolařík - předseda, Bc. Vlastimil Kuřimský, Marie Kašná Území působnosti: Babice, Bílovice, Boršice, Boršice u Blatnice, Břestek, Březolupy, Buchlovice, Částkov, Hluk, Hostějov, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Kněžpole, Kostelany nad Moravou, Košíky, Kudlovice, Kunovice, Medlovice, Mistřice, Modrá, Nedachlebice, Nedakonice, Ořechov, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Podolí, Polešovice, Popovice, Salaš, Staré Hutě, Staré Město, Stříbrnice, Stupava, Sušice, Svárov, Topolná, Traplice, Tučapy, Tupesy, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Újezdec u Osvětiman, Vážany, Velehrad, Zlámanec, Zlechov Přepočtený počet zaměstnanců: 95 Fyzický počet zaměstnanců: 121 Oblastní charita

4 Několik slov úvodem Milí přátelé, dostává se vám do rukou výroční zpráva Oblastní charity Uherské Hradiště za rok Přeji si, abyste vnímali tento dokument nejen jako malé ohlédnutí za uplynulým rokem, ale jako potvrzení skutečnosti, že lidská solidarita nevymizela, že člověk je ochoten pomáhat nejen svým blízkým, ale všem, kdo se ocitli v nouzi. Rok, který se vám snažíme přiblížit, byl významným mezníkem v poskytování a především financování sociálních služeb. Od 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Podmínkou poskytování sociálních služeb podle tohoto zákona je jejich registrace. Příspěvek na péči je pak vyplácen oprávněným osobám, které si sociální služby nakupují pouze od registrovaných poskytovatelů. Tato skutečnost ne vždy pozitivně ovlivnila rozsah i kvalitu námi poskytovaných sociálních služeb. V průběhu roku nám Krajský úřad Zlínského kraje postupně zaregistroval 12 sociálních služeb: Azylový dům sv.vincence, Centrum denních služeb Jarošov, Centrum denních služeb pro seniory, Centrum osobní asistence, Denní centrum sv.ludmily, Domácí pečovatelskou službu, Domov pokojného stáří Boršice, Charitní domov Hluk, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tulip, Odlehčovací službu v Domově pokojného stáří, Občanskou poradnu a Sociální poradnu s azylovým bydlením. Registrování služeb kladlo vyšší nároky na vzdělávání zaměstnanců, řízení a koordinaci jednotlivých středisek. Poptávka po našich službách přispěla k dokončení organizačních změn, sjednocování metodických postupů, zvýšení kapacity a prohlubování kvality naší práce. Pro celé toto období bylo charakteristické vytváření a upevňování vztahů vztahů jako lidské hodnoty. Od 1. července 2007 jsme organizačně převzali Pečovatelskou službu Staré Město včetně obcí Jalubí, Sušice, Modrá, Salaš, Velehrad. V prosinci minulého roku byl otevřen nový Charitní domov pro seniory v Hluku. Domácí pečovatelská služba poskytuje své služby v nových domech s chráněnými byty v Uherském Ostrohu, Hluku a Nedachlebicích. Vysokou úroveň poskytovaných služeb v Domově pokojného stáří v Boršicích prokázali jeho pracovníci při Inspekci poskytování sociálních služeb Krajského úřadu Zlínského kraje. Ne všechno se v loňském roce podařilo. Služby poskytované Agenturou podporovaného zaměstnávání a Dobrovolnickým centrem nebyly zaregistrovány, avšak přesto tato střediska úspěšně plnila svá poslání díky financování z prostředků Evropské unie. Studii stavby Hospice svaté Ludmily se zatím nepovedlo zařadit do územního plánu města Uherského Hradiště, ale myšlenku hospicové péče chceme nést dál. Abychom účinně naplňovali naše poslání, je potřeba lépe znát sám sebe, rozvíjet své schopnosti, zdokonalovat své dovednosti a především si uvědomovat, co je naším cílem. Není vždy snadné plnit své povinnosti za daných podmínek a udělat vše proto, aby uživatelé byli spokojeni. Přesto se snažíme pomoci naplnit touhu každého člověka na lidský a důstojný život. Díky pozitivnímu přístupu většiny pracovníků Oblastní charity Uherské Hradiště jsme se s rozsáhlými změnami roku 2007 úspěšně vyrovnali, za což jim patří mé poděkování. Do dalších dnů přeji nejen jim, ale také vám všem, pevnou víru, hodně síly, radosti a pokoje. Jiří Jakeš, ředitel 20. dubna Oblastní charita

5 Vážení přátelé, církev si od počátku svého působení na našem území kladla za cíl pomáhat chudobným, nemocným a strádajícím. I na území města Uherského Hradiště je jednou z prvních historických zpráv, a to v listině velehradského kláštera z roku 1374 a šlechtice Jindřicha z Kravař z roku 1413, záznam o peněžních a pozemkových darech na pořízení nadace pro chudé. O zdejší obyvatele tak mohly již ve středověku pečovat dva špitály, jeden dokončený a vysvěcený 24. listopadu 1370 na Rybárenském předměstí, druhý s kaplí sv. Alžběty ve Vodní ulici, který nechali na počátku 15. století vybudovat ze svých prostředků Jan z Moravan a uherskohradišťský měšťan Kusna. Zatímco špitál na předměstí zanikl za obléhání Uherského Hradiště v prvním desetiletí 17. století, mladší špitál ve městě se v roce 1834 stal základem veřejné městské nemocnice. Novým podnětem k péči o sociálně potřebné se stalo charitativní dílo v nové Československé republice. Mezi stovkami farních Charit se objevil v roce 1934 také spolek sv. Ludmily v Uherském Hradišti jako odbor olomoucké arcidiecézní charitní organizace. Prvním a dlouholetým předsedou spolku byl místní kněz P. Jan Mlčoch, duchovní správce nemocnice. Zdejší Charita ve třicátých létech zajišťovala především finanční zdroje pro sociální a charitativní účely a dohlížela na jejich účelné využití. Na zdárném poslání se také podílely Milosrdné sestry sv. Kříže řádu sv. Františka, které ošetřovaly nemocné v nemocnici i mimo ni a které vedly charitativní dům na Velehradské ulici. Úspěšné snahy efektivně a nezištně pomáhat bližním v nouzi byly bohužel násilně přerušeny v roce 1953 a téměř po 40 let stály mimo zájem společnosti. Na staleté tradice křesťanské lásky navázala v roce 1991 dnešní Oblastní Charita v Uherském Hradišti. Od skromných počátků s několika dobrovolníky, lékaři a zdravotními sestrami se s nynějšími 121 profesionálními zaměstnanci a ročním rozpočtem více jak 30 milionů korun rozrostla v největší charitativní organizaci v rámci olomoucké arcidiecéze. Vedle samozřejmé kvality práce a dodržování daných standardů a norem v sociálních a zdravotních službách, ale také v hospodaření a ve správě majetku, zůstává trvalým posláním Charity láska k bližnímu a ochota pomoci v nouzi každému člověku, který pomoc potřebuje. Za to patří dík dnešním i bývalým pracovníkům Charity, početné skupině charitních spolupracovníků a dobrovolníků, dárcům a sponzorům, všem duchovním děkanátu Uherské Hradiště i představitelům Zlínského kraje a městských a obecních samospráv. PhDr. Jiří Čoupek, předseda charitní rady Oblastní charita

6 Nedávno mi jeden člověk, sečtělý a znalý v mnoha oborech povídá: Víte, já Církvi zazlívám jednu věc. Že mne omezovala v životě. - Prosím? - No opravdu, ve škole mě v náboženství učili vše o křesťanství - dřív byli všichni křesťané, ale o budhismu nebo islámu vůbec nic. No a co kdybych se rozhodl pro nějaké jiné náboženství? Takto jsem papírově křesťanem, ale ve skutečnosti mi to nic neříká. Třeba by mne jiné náboženství oslovilo víc. Po chvíli ticha, v níž jsem musel nejprve pochopit smysl těchto myšlenek, povídám: Milý pane, s křesťanstvím jsou spojené základy nejen našeho státu, ale i celé Evropy a vyčítat něco takového Církvi je stejné, jako byste vyčítal své mamince, že Vás naučila česky a ne zrovna japonsky či arabsky. Možná si ani neuvědomujeme, jak křesťanství prorůstá naší společností od denních úkonů, obyčejů, slov, až k takovému obyčejnému počítání času. Víte např. proč dělíme čas na sedm dní v týdnu a neděli jako den odpočinku? Vychází to z tajemství Velikonoc, kdy Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Počítáme čas na hodiny, čteme a píšeme latinkou, jezdíme do nemocnic, chodíme do školy a používáme tisíce jiných maličkostí, aniž si uvědomujeme, jak úzkou spojitost mají tyto věci s křesťanstvím. Člověk častokrát pochopí význam něčeho, až když to ztrácí. A někdy může žít bez určité hodnoty dlouhou dobu, aniž si uvědomí, oč je chudší. Přeji vám, abyste v sobě objevovali život, protože to, co nežije, pouze živoří. Hledejte, uvažujte, objevujte, překračujte svůj stereotyp, aby o Velikonocích, které znamenají, že život vítězí nad smrtí, Ježíš Kristus spolu se sebou probudil k životu i Tebe. V průběhu dějin On sám uložil do hrobu jednoho po druhém ty, kdo se domnívali, že ho pohřbili. Jedině ten, kdo dokáže pohřbít svou hloupost, předsudky, beznaděj a hněv, směřuje ke vzkříšení. P. Petr Dujka 6 Oblastní charita

7 Vznik a poslání organizace Oblastní charita Uherské Hradiště je samostatná církevní právnická osoba zřízená Arcidiecézní charitou Olomouc podle 6 zák.č.308/1991 Sb. a 20 odst.3 zák.č.3/2002 Sb. Svoji činnost obnovila v září Je účelovým zařízením římskokatolické církve, řízená Arcidiecézní charitou Olomouc, která je součástí Sdružení České katolické charity. Od počátku své činnosti se Oblastní charita Uherské Hradiště jako nevládní nezisková organizace působící v oblastech sociální, zdravotní a humanitární pomoci snaží o naplňování svého poslání. Pečuje o nemocné, opuštěné, staré, chudé, tělesně a mentálně postižené. Poslání Charity podle Stanov Arcidiecézní charity Olomouc zní: Charita, jako milosrdná láska je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi. Základním principem charitní služby je snaha vidět v každém člověku samotného Krista a pomáhat potřebným bez rozdílu pohlaví, rasy nebo náboženského přesvědčení. Přehled postupně rozšiřovaných služeb Charitní šatník Charitní pečovatelská služba v domácnostech Charitní ošetřovatelská služba v domácnostech Chráněné dílny Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP Denní centrum sv. Ludmily Azylový dům sv. Vincence ve Starém Městě Středisko humanitární pomoci Sociální poradna s azylovým bydlením Domov pokojného stáří Boršice - Občanská poradna - Dobrovolnické centrum - Agentura podporovaného zaměstnávání - Přeprava osob na invalidních vozících - Domácí hospic Centrum denních služeb pro seniory Boršice - Centrum denních služeb Jarošov Charitní domov Hluk - Centrum denních služeb pro seniory Oblastní charita Vznik a poslání oraganizace 7

8 8 Oblastní charita Vznik a poslání oraganizace

9 Komplexní domácí péče DOMÁCÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Adresa: nám. Míru Uherské Hradiště Vedoucí: Bc. Martina Juráková Telefon: Pracovní tým: 1 vedoucí, 2 sociální pracovníci, 24 pracovníků v sociálních službách, 3 pedikérky, 3 pracovníci na rozvoz obědů, 1 uklízečka Otevření služby: 1993 Počet uživatelů: 672 Konzultační hodiny: telefonicky nebo osobně: pondělí pátek Provozní doba: v tuto dobu je služba poskytována uživatelům pondělí pátek POSLÁNÍ Hlavním posláním pracovníků Domácí pečovatelské služby v Uherském Hradišti je poskytováním pečovatelské služby pomáhat těm seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří sami nezvládají péči o vlastní osobu a svoji domácnost z důvodu pokročilého věku či zdravotních důvodů, a dále rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Společně s uživateli a jejich rodinou se snažíme o co nejdelší setrvání v jejich přirozeném prostředí při zachování co nejvyšší kvality života a to vše dle individuálních potřeb uživatelů služby. Služba má zabránit sociálnímu vyloučení uživatelů. Domácí pečovatelská služba je poskytována také v celé řadě domů s pečovatelskou službou a domů s chráněnými byty. CÍLE Cílem tohoto typu sociální služby, jakým je Domácí pečovatelská služba, je poskytování podpory, pomoci a péče seniorům a osobám se zdravotním postižením tak, aby jim pomohla se zvládáním péče o vlastní osobu a domácnost, při zachování jejich autonomie, nezávislosti a posilovala a upevňovala začlenění těchto uživatelů do jejich sociálního okolí a do celé společnosti. Oblastní charita Komplexní domácí péče 9

10 DLOUHODOBÉ CÍLE DOMÁCÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY efektivní a konstruktivní spolupráce na komunitním plánování města Uherské Hradiště po rekonstrukci budovy na ulici Velehradská, sloučit pracovníky Domácí pečovatelské a Domácí zdravotní péče, a tím přispět ke zkvalitnění služeb a lepší vzájemné komunikaci, která vede ve prospěch uživatele rozšíření vozového parku a zlepšení vybavenosti počítačovou technikou usilovat o veřejnou prezentaci Domácí pečovatelské služby a jejich služeb tak, aby toto vešlo do povědomí široké veřejnosti CÍLOVÁ SKUPINA senioři osoby s tělesným postižením osoby se zdravotním postižením rodiny s dítětem/dětmi ROZSAH SLUŽBY Služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a obsahují tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím základní sociální poradenství POPIS SLUŽBY Je několik možností, jak nás mohou budoucí uživatelé kontaktovat, a to osobní návštěvou na dispečinku, telefonicky nebo písemně em nebo dopisem. Na základě prvního kontaktu je provedena návštěva, a to vedoucí pracovnicí a sociálním pracovníkem u nového zájemce o pečovatelskou službu v jeho domácím prostředí. Zájemce je seznámen se všemi nabízenými službami a sám se rozhodne o využívání jemu nejlépe vyhovujících služeb. Rovněž je informován o všech dostupných ostatních službách, možných sociálních dávkách, podmínkách, obsahu a formě poskytovaných služeb. Na základě pozorování a rozhovoru s uživatelem stanoví vedoucí pracovnice a sociální pracovník diagnózu a výsledek, kterého má být dosaženo. Uživatel si sám nebo za pomoci obou pracovníků stanoví osobní cíl a výsledek, kterého má být dosaženo při poskytování služeb. O tomto cíli a výsledku jsou informováni všichni, kdo se podílejí na jeho naplňování. Výsledkem těchto činností je uzavření písemné dohody o poskytování pečovatelské služby. 10 Oblastní charita Komplexní domácí péče

11 DOHODA OBSAHUJE: obecné náležitosti občanskoprávních závazkových vztahů ujednání o osobním cíli, jehož naplnění bude sledovat poskytování pečovatelské služby, o konkrétní formě, průběhu, rozsahu poskytovaných služeb, o podmínkách, za nichž bude služba uživateli poskytována, o postupech při nedodržování dohodnutých podmínek poskytování služby, o způsobu a podmínkách ukončení služby, o způsobu, jakým lze dohodu měnit. Dohoda je uzavírána mezi uživatelem a Oblastní charitou Uherské Hradiště, s jejím statutárním zástupcem. Je sepsána ve dvou vyhotoveních. Ze strany uživatele může být ukončena kdykoliv, a to ústně nebo písemně, ze strany poskytovatele pouze písemně a jen za podmínek stanovených v dohodě. Na základě dohody se vytvoří individuální plán uživatele, který vychází z osobních cílů a potřeb uživatele. Tento plán je sestavován přiměřeně jeho schopnostem. Vedoucí pracovník určí pracovníka, který bude k danému uživateli docházet a provádět výkon pečovatelské služby. Ten se zároveň stává i klíčovým pracovníkem, na kterého se může uživatel v případě jakékoliv potřeby obrátit. Je-li péče vykonávána několikrát za den, pracovníci se u uživatele střídají. Na dalším průběhu plánování služeb se podílí klíčový pracovník, vedoucí pracovník, sociální pracovník a uživatel služby. Plán péče se aktualizuje s měnícími se potřebami uživatele. Je uložen v dokumentaci každého uživatele. Informace o uživatelích jsou evidovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o osobních údajích. V rámci spolupráce s okolními obcemi byl v listopadu 2007 slavnostně otevřen Dům s chráněnými byty v Nedachlebicích. V prosinci 2007 byl uveden do povozu také Charitní domov Hluk, jehož součástí je 38 chráněných bytů. V chráněných bytech, jako v několika dalších zařízeních stejného typu v regionu, poskytujeme pečovatelskou službu. STATISTIKA Přehled služeb za rok 2007 Počet návštěv Počet uživatelů služeb Počet pečovaných Pedikúra Dovoz obědů Počet uživatelů služeb podle jednotlivých obcí za období až Bílovice 16, Boršice u Buchlovic 5, Boršice u Blatnice 32, Březolupy 3, Buchlovice 30, Hluk 4, Huštěnovice 1, Jalubí 1, Janovice 1, Jarošov 11, Kněžpole 1, Kunovice 32, Míkovice 1, Nedachlebice 5, Ostrožská Nová Ves 8, Osvětimany 25, Podolí 1, Polešovice 24, Staré Město 98, Sušice 1, Topolná 18, Traplice 1, Tupesy 10, Uherské Hradiště 279, Uherský Ostroh 44, Vážany 8, Vésky 6, Velehrad 2, Zlechov 4 Oblastní charita Komplexní domácí péče 11

12 SPOLUPRACUJEME Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad Zlínského kraje, Městský úřad Uherské Hradiště Odbor sociálních služeb a zdravotnictví, obecní úřady, Nemocnice s poliklinikou Uherské Hradiště, Sociální služby Uherské Hradiště. Děkujeme všem dárcům a spolupracujícím organizacím. Zpracovala Bc. Jana Tomšová a Veronika Trýsková, DiS. STŘEDISKO Domácí pečovatelská služba 60 - Tržby za výkony a zboží , Spotřebované nákupy , Změny stavu zásob Služby ,31 62 Aktivace 954, Osobní náklady , Ostatní výnosy 3 551, Daně a poplatky , Tržby z prodeje majetku Ostatní náklady , Přijaté příspěvky , Odpisy, prodaný majetek , Provozní dotace Poskytnuté příspěvky --- PŘÍJMY CELKEM ,34 NÁKLADY CELKEM ,67 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK roku ,33 Uvedený projekt byl dotován prostředky: MPSV ,-Kč, ,- MZČR a podpořen ze sponzorských darů. 12 Oblastní charita Komplexní domácí péče

13 DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Motto: Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla není schopna boje, bohatství je bezcenné a důvtip je bezmocný. (Hérakleitus z Efesu) Adresa: Velehradská Uherské Hradiště Vedoucí: Miloslava Leciánová Tel: , Pracovní tým: 1 vedoucí, 1 administrativní pracovnice, 8 zdravotních sester Otevření služby: 1993 Počet uživatelů: 208 Konzultační hodiny: 7.00 hod POSLÁNÍ Posláním Domácí zdravotní péče je pomáhat lidem, kteří se ocitli v důsledku nemoci, úrazu, věku nebo osamocení v nepříznivé zdravotní a sociální situaci. CÍLE Cílem je umožnit těmto lidem prožívat spokojený a plnohodnotný život ve svém vlastním prostředí, ve své rodině a v kruhu svých nejbližších, pomáhat rodině i jednotlivci zvládat obtížnou situaci, respektovat jedinečnost každého jedince a naplňovat jeho potřeby a zlepšovat kvalitu jeho života. CÍLOVÁ SKUPINA Domácí zdravotní péče navazuje a doplňuje péči ústavní a snaží se o zlepšení, udržení a zachování zdraví nebo alespoň o zmírnění následků při jeho ztrátě. Pomáhá rodině při péči o své nejbližší. Je poskytovaná 7 dní v týdnu včetně svátků, je indikovaná žádostí lékaře /praktického či ošetřujícího lékaře z oddělení v nemocnici, odkud je uživatel služeb propuštěn do domácího prostředí/. Její rozsah, četnost i požadavek určuje lékař a je plně hrazena ze zdravotního pojištění.tato péče je poskytovaná týmem kvalifikovaných zdravotnických pracovníků. Je rozdělena na 4 typy návštěv časově omezených podle závažnosti onemocnění a potřeb uživatelů. ROZSAH SLUŽBY Nejčastěji je poskytovaná tato péče: Péče o diabetiky - aplikace inzulínu, zaučování k aplikaci, sledování stavu Péče o katetry, stomie Péče o dialýzované pacienty Převazy, odběry biolologického materiálu, injekce Oblastní charita Komplexní domácí péče 13

14 Pohybová edukace Ošetřování dekubitů a ran, a jejich prevence Sledování fyziologických funkcí a další výkony dle ordinace ošetřujícího lékaře STATISTIKA Přehled služeb za rok 2007 Počet navštívených obcí - 29 Počet uživatelů služeb Počet zdravotnických úkonů Děkujeme všem, kteří nám pomáhají naplňovat naše poslání. Zpracovala Miloslava Leciánová STŘEDISKO Domácí zdravotní péče 60 - Tržby za výkony a zboží , Spotřebované nákupy , Změny stavu zásob Služby , Aktivace 8 220, Osobní náklady , Ostatní výnosy 6 589, Daně a poplatky Tržby z prodeje majetku Ostatní náklady 6 709, Přijaté příspěvky , Odpisy, prodaný majetek Provozní dotace Poskytnuté příspěvky 0 PŘÍJMY CELKEM ,65 NÁKLADY CELKEM ,72 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK roku ,07 Uvedený projekt byl podpořen částkou ,- z dotace města Staré Město a ze sponzorských darů. 14 Oblastní charita Komplexní domácí péče

15 PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Motto: Zdravotní pomůcky pro kvalitnější život Adresa: Velehradská Uherské Hradiště Kontaktní osoba: Milena Vyhlídalová Tel: Otevření služby: 2006 Počet uživatelů: 198 Provozní doba: pondělí pátek Je to již dva roky, co funguje na střediscích Domácí zdravotní péče, Domácí pečovatelské služby a Domova pokojného stáří v Boršicích půjčovna kompenzačních pomůcek. Posláním a cílem této služby je aktivizovat a zlepšit život uživatelů prostřednictvím zapůjčení vhodné kompenzační pomůcky, která pomáhá zvládat některé běžné úkony každodenního života a umožní setrvat v přirozeném prostředí bez nutnosti umístění v ústavní či nemocniční péči. Půjčovna slouží seniorům, osobám se zdravotním postižením, lidem po úrazech, ale také rodinným příslušníkům k usnadnění péče o své blízké. V nabídce půjčovny jsou mechanické a elektrické polohovací postele, mechanické vozíky, antidekubitní matrace s elektrickým pulsátorem, toaletní židle a vozíky, sedačky na vanu a různé typy chodítek. V roce 2007 byly získány finanční dotace z Ministerstva zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu a společnosti Siemens, ze kterých byly zakoupeny nové polohovací postele, mechanické vozíky a chodítka. Bohužel, se stále nedaří pokrýt poptávku, která od roku 2006 vzrostla o polovinu. Uživatelé služby nejsou pouze z okolí Uherského Hradiště, ale z celého Zlínského kraje. Počet zapůjčených kompenzačních pomůcek za rok 2007 Kompenzační pomůcka Počet kusů na skladě Zapůjčeno Elektrická polohovací postel 5 7 x Mechanická polohovací postel x Chodítka - všechny typy x Toaletní vozík a toaletní křeslo x Mechanický vozík x Antidekubitní podložka nafukovací 8 17 x Sedačka na vanu 4 4 x Celkem x Poděkování patří zdravotním sestřičkám z Domácí zdravotní péče Oblastní charity za pomoc při provozu, ale také všem lidem, kteří se podílí na propagaci půjčovny. Zpracovala Milena Vyhlídalová Oblastní charita Komplexní domácí péče 15

16 DOMÁCÍ HOSPIC Adresa: Velehradská třída Uherské Hradiště Vedoucí: Bc. Eva Malůšková Telefon: , mobil: Pracovní tým: 1 vedoucí, 1 zdravotní sestra, 1 pečovatelka, lékařka specialistka na léčbu bolesti, 1 dobrovolnice Otevření služby: 2006 Počet uživatelů: 4 Konzultační hodiny: pondělí pátek POSLÁNÍ Tým pracovníků Domácího hospice přijíždí do domácností pacientů a poskytuje jim komplexní péči za přispění rodiny 24 hodin denně. Těžce nemocný člověk může bez zbytečných bolestí zůstat v důvěrně známém prostředí domova a konec života tak může prožít se svými blízkými. Pomáháme nemocným, jejichž nemoc je velmi vážná, neléčitelná a zhoršuje se, blízkým, příbuzným a přátelům, kteří chtějí své těžce nemocné věrně doprovázet náročným úsekem života, a nevědí, jak na to a taky všem lidem, kteří pomoc potřebují. K přijetí do Domácího hospice je indikován pacient, kterého jeho postupující choroba ohrožuje na životě, který potřebuje léčbu bolesti a péči a současně není nutná hospitalizace v nemocnici. Nejčastěji jde o nemocné s onkologickým onemocněním s potřebou kontroly a léčby bolesti nebo s potřebou ošetřovatelsky náročné péče. Může být přijat i pacient s nenádorovým onemocněním. Pacientovi zaručujeme, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude vždy respektována jeho lidská důstojnost, v posledních chvílích života nezůstane osamocen, budou uspokojeny jeho biologické, psychologické, sociální, ale i duchovní potřeby. ROZSAH SLUŽBY Poskytujeme bezplatně všestrannou podporu rodině, která na sebe převzala péči o těžce nemocného v domácím prostředí. Zprostředkujeme důležité kontakty a informace související s péčí o umírající. Pomáháme rodině zvážit možnosti domácí péče o svého blízkého a zaškolíme členy rodiny v ošetřování nemocného. Pracovníci jsou nablízku, dostaví-li se nejistota, osamělost či vyčerpání. Pomáháme kvalifikovaně tišit bolest a další průvodní jevy těžkých onemocnění. Pomáháme rodině zvládnout stres kolem smrti a doprovázíme pozůstalé v období po smrti jejich blízkého, kdy jsou smutní a stýská se jim. 16 Oblastní charita Komplexní domácí péče

17 PORADNA Poradna pro pečující i pozůstalé, nemocné i umírající poradíme a naučíme, jak pečovat, jak se nebát, zprostředkujeme kontakty s lékařem, psychologem, duchovním nebo sociálním pracovníkem. Pravidelné setkávání pečujících - rodinám pečujícím o své blízké nabízíme možnost setkávání pečujících, kde si sdělují své poznatky, zkušenosti, trápení a radí se s odborníky, jak správně pečovat o svého blízkého. Pravidelné setkávání pozůstalých nabízíme lidem, kteří nechtějí být sami ve svém smutku, kteří chtějí sdílet své zkušenosti, posedět nebo si jen popovídat. DOBROVOLNÍCI Pro Domácí hospic jsou vyškoleni dobrovolníci, kteří pomohou při péči o umírajícího člověka, kdy rodina z jakéhokoli důvodu není schopna zajistit péči na krátký časový úsek /max. 4 hodiny denně/. V roce 2007 pomáhala pracovnicím Domácího hospice, uživatelům a pečujícím rodinám dobrovolnice paní Drahoslava Prachařová. PŮJČOVNA POMŮCEK Domácí hospic nabízí celou řadu pomůcek, které usnadní pobyt v domácnosti, pracovnice poradí při výběru vhodných kompenzačních pomůcek. PLATBY Zdravotní péče určena lékařem je hrazena zdravotní pojišťovnou, poradenství, služby duchovního a dobrovolníků jsou poskytovány bezplatně. Pečovatelské úkony, zapůjčení pomůcek a respitní lůžkovou péči si hradí pacient dle aktuálního sazebníku Oblastní charity Uherské Hradiště. SPOLUPRACUJEME Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, Cesta domů, Slovácký deník, Dobrý den s kurýrem, Kabelová televize MIK Uherské Hradiště. Děkuji všem, kteří Domácí hospic podpořili jakýmkoli darem, myšlenkou nebo modlitbou. Děkuji našim uživatelům i pečujícím rodinám, o které jsme mohli pečovat, děkuji, že nám umožnili být s nimi v okamžicích tak velkých a intimních, děkuji, že nás denně naplňují vírou, nadějí, láskou a vědomím, že čas, který trávíme v Domácím hospici, je smysluplně využitý. Děkuji za nesmírně laskavou péči Renatě Jančářové, Petře Hábové, Drahomiře Prachařové a paní doktorce Davídkové. Zpracovala Bc. Eva Malůšková Oblastní charita Komplexní domácí péče 17

18 Péče o seniory CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY Adresa: Moravní nábřeží Uherské Hradiště - Rybárny Vedoucí: Kateřina Válková,DiS. Telefon: Pracovní tým: 1vedoucí - sociální pracovnice, 1 pracovnice sociální péče Provozní doba: pondělí až pátek POSLÁNÍ Posláním centra je pečovat část dne v příjemném prostředí o lidi soběstačné i nesoběstačné a tím ulehčit pečujícím rodinám. CÍLE Cílem je zlepšit kvalitu života seniorů, zachovat pocit vlastní hodnoty a důstojnosti, zprostředkování sociálních kontaktů a hodnotně naplňovat volný čas. Služba poskytuje úlevu a čas na odpočinek od náročné práce pečujícím rodinným příslušníkům. CÍLOVÁ SKUPINA Cílovou skupinou jsou senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. ROZSAH SLUŽBY Centrum zabezpečuje tyto činnosti: pomoc při převlékání a přemisťování se v prostorech centra podávání stravy (snídaně, svačina, oběd, svačina), popřípadě úprava jídla dle potřeby uživatele, dodržování pitného režimu pomoc při osobní hygieně, ukládání k odpočinku na lůžko nebo polohovací křeslo výchovně vzdělávací a aktivizační programy kontakt se společenským prostředím, pravidelná setkávání seniorů, duchovní četba 18 Oblastní charita Péče o seniory

19 jednoduchá kondiční cvičení pro udržení kondice, nácvik soběstačnosti pomoc při vycházce zdravotní a ošetřovatelské úkony (aplikace inzulínu, podávání léků apod.) dopravu i obědy je možné po domluvě zajistit POPIS SLUŽBY Centrum se stará o své uživatele také formou výchovných, vzdělávacích a aktivizačních programů. Druh aktivit se řídí individuálními potřebami a zájmem uživatelů. Mezi aktivity patří procvičování motoriky drobné rukodělné práce (práce s papírem, šití, vyšívání, pletení, výroba jednoduchých předmětů apod.). Mezi aktivity řadíme i pohybovou terapii, zpívání, společenské akce. Nedílnou součástí aktivizace je i duchovní stránka. Aktivizace se řídí individuálními požadavky uživatelů. Nejčastěji se jedná o manuální činnost, trénování paměti, jednoduchá tělesná cvičení, zpívání, povídání. Zpracovala Kateřina Válková, DiS. STŘEDISKO Centrum denních služeb pro seniory 60 - Tržby za výkony a zboží , Spotřebované nákupy , Změny stavu zásob Služby , Aktivace Osobní náklady , Ostatní výnosy 470, Daně a poplatky 83, Tržby z prodeje majetku Ostatní náklady 778, Přijaté příspěvky , Odpisy, prodaný majetek Provozní dotace , Poskytnuté příspěvky --- PŘÍJMY CELKEM ,65 NÁKLADY CELKEM ,03 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK roku ,38 Uvedený projekt byl dotován prostředky: z MPSV částkou ,-Kč, MěUh.Hradiště v hodnotě ,-Kč a ze sponzorských darů. Oblastní charita Péče o seniory 19

20 DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ BORŠICE Adresa: Stoprounská Boršice Vedoucí: Mgr. Pavla Zahrádková DiS. Telefon: Pracovní tým: 1 vedoucí sociální pracovnice, 1 vrchní sestra, 2 zdravotní sestry, 10 pracovnic v sociálních službách, 1 správce-údržbář Otevření služby: prosinec 2005 Počet uživatelů: 34 Počet lůžek: 28 Provozní doba: nepřetržitá POSLÁNÍ Posláním Domova pokojného stáří je poskytování podpory, která přispívá k udržení samostatnosti, pomoci, která vychází z individuálních potřeb každého seniora a laskavé péče seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, včetně komplexní ošetřovatelské péče. CÍLE Vytvoření spokojeného domova lidem, kteří již nemohou či nechtějí zůstat sami v domácím prostředí a hledají klidné bydlení v malém společenství svých vrstevníků, kde se začlení do místního společenství Naplňování individuálních potřeb uživatelů služeb tak, aby zůstali součástí přirozeného společenství, kde léta žili, a mohli žít běžným způsobem, využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti Zvyšování soběstačnosti a samostatnosti individuálním přístupem a poskytování služeb podle skutečných potřeb uživatelů Poskytování adekvátní mentální stimulace, podpora aktivity, zájmů a schopností jednotlivých uživatelů služeb Zajištění snadného přístupu k lékařským a veřejným službám v obci i kraji Podpora uživatelů služeb v podílení se na společenském životě a předcházení sociálnímu vyloučení Zabezpečení kvalitní poskytované sociální služby v Domově zdokonalením systému vnitřního řízení v domově, zlepšením týmové spolupráce všech pracovníků zařízení a zajištěním zpětné vazby uživatelů služeb; CÍLOVÁ SKUPINA Domov pokojného stáří poskytuje služby mladším a starším seniorům v nepříznivé sociální situaci, v níž se nacházejí pro svůj věk, osamělost, ztrátu soběstačnosti, chro- 20 Oblastní charita Péče o seniory

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali. Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz Kontakty: Ředitelka: Ing. Milada Kubalíková tel. 491

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Pečovatelská služba Bánov

Pečovatelská služba Bánov Pečovatelská služba Bánov Kontaktní údaje: Pečovatelská služba Bánov Bánov 721, 687 54 Bánov Vedoucí služby: Mgr. Gabriela Hamadová T: 572 631 269 M: 724 651 283 gabriela.hamadova@uhbrod.charita.cz Provozní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby

Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

Charita Vsetín 24. 9. 2015

Charita Vsetín 24. 9. 2015 Charita Vsetín 24. 9. 2015 Historie a území působnosti Trvání činnosti: od 1. 7. 1992 zřizovací dekret CZ 36/93. Území působnosti: Město Vsetín a 25 přilehlých obcí o celkové rozloze 38 000 ha: Bystřička,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Úvodní slovo... 3 Duchovní zamyšlení... 4 VZNIK A POSLÁNÍ ORGANIZACE... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6

Úvodní slovo... 3 Duchovní zamyšlení... 4 VZNIK A POSLÁNÍ ORGANIZACE... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 Obsah Úvodní slovo... 3 Duchovní zamyšlení... 4 VZNIK A POSLÁNÍ ORGANIZACE... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 ZPRÁVA O ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK Agentura podporovaného zaměstnávání... 7 Azylový dům

Více

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více