Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 5., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 5., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ"

Transkript

1 ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 5., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Podzimní splín úvodník Jeden den to ještě bylo na kraťasy a triko, druhý den jsme museli sáhnout po teplé bundě. Podzim se hlásí o svá práva a nic ho, zdá se, nezastaví. S příchodem října se lidem vytrácí úsměv na tváři, přibývá onemocnění a pro zlepšení nálady lidé vyhledávají nákupy či jídlo. Je ale možné se i v říjnu a listopadu cítit stejně dobře jako v letních dnech? Ani já jsem až donedávna na podzimu neshledávala celkem nic pozitivního. Ještě letos jsem tak trošku závistivě pozorovala ptáky, kteří odlétali do teplých krajin, a nejraději bych letěla s nimi. Jsem ale tady a nezbývá mi nic jiného, než přijít tomuto ročnímu období na chuť. A to doslova, jelikož podzim je mimo jiné také časem burčáku, což jsem v dětství pochopitelně patřičně nedocenila. Tento lahodný nektar sice můžete koupit už během srpna, ale vyplatí se počkat a pročistit si organismus kvalitou. Říká se, že na podzim byste měli vypít tolik burčáku, kolik koluje v žilách krve. Ne naráz! Tahle šťávička je pěkně zrádná a umí člověka pořádně prohnat. A pokud si ho dáte ve společnosti dobrých přátel, uvidíte, že špatná nálada zmizí a budete se usmívat a jiskřit jako ten burčák. A když už je na burčák moc zima, přijde k chuti svařené víno, grog a podobné dobroty. Nebo se můžete schoulit do křesla pod deku a koukat do krbu nebo do oblíbené knížky, i to má své kouzlo, že? Ale aby to nevypadalo, že podzim se dá přežít pouze se skleničkou v ruce, mám ještě několik tipů. Podzim je např. ideálním časem, kdy startují různé kurzy - začněte se učit třeba anglicky. Dodá Vám to sebevědomí a za prodlužujících se nocí nebudete mít na splín čas. Já například poslední dobou spoustu podzimních krás objevuji díky svým dětem, a také na dlouhých procházkách s naším psem. Třeba ten ničím nezaměnitelný zvuk, když brouzdáte hromadami suchého listí. Nebo bílé kuličky pámelníku, které tak krásně lupou pod podrážkami bot. Barva a hladkost kaštanů, ze kterých budeme po večerech vyrábět celou zoologickou zahradu. I na pouštění draka jistě dojde, jen co začne trošku foukat vítr. Nejvíc se těším na vycházky do podzimního lesa, kde to hraje všemi barvami, domů si v košíku odneseme nějakou tu houbu a dáme si do vázy větvičky rudých šípků. A pomalu se začínám těšit na dušičkový čas, vůni mokrého tlejícího listí a světýlka vydlabaných dýní Pokud trpíte podzimní depresí, buďte za ni jedinkrát v životě vděční. Ukazuje Vám totiž přesně ten svět, ve kterém být nechcete. Stačí si vzít tužku a papír a začít zaznamenávat myšlenky, které Váš mozek produkuje. Uvidíte, že se nejedná o tajemnou podzimní depresi, ale neřešené záležitosti, které tu na Vás čekají minimálně od jara. Poté už je jen na Vás, jak se svou náladou naložíte Nevím jak Vy, ale já postupně docházím k závěru, že ten podzim vlastně není vůbec špatný. Katka R. Podzimní splíny Vám pomůže zahnat tvoření, třeba společně s dětmi. Listopad tradice Dodnes lidé slaví 1. a 2. listopad jako den vzpomínky na zemřelé. Bývá zvykem zapalovat na hrobech svíčky a přinášet na hřbitov květiny a věnce. V minulosti se o Dušičkách večer pilo mléko, aby se ochladily duše, které si prý na jednu noc mohou odpočinout od muk v očistci. Do ohně se házívaly drobky i mouka. Obyčejně se na Den všech svatých pekly kosti svatých a o Dušičkách dušičky plněné povidly nebo mákem. Podarovávali se jimi chudí a žebráci. Hlavním listopadovým svátkem byl den svatého Martina, který připadá na 11. listopad. Tento den byl (vedle sv. Václava a sv. Ondřeje) jedním z mezníků hospodářského roku. Podle podnebí v jednotlivých oblastech byl Martin (Václav nebo Ondřej) považován za konec hospodářského roku čeledíni a děvečky končili službu. Vypráví se, že sv. Martin byl původně důstojníkem římského jezdectva v Galii. Před branou města Amiens se mu jednou za chladného počasí zjevil Kristus jako žebrák. Martin mečem rozťal svůj plášť a polovinu daroval chudákovi. Později odešel od armády a stal se poustevníkem. Po letech byl jmenován tourským biskupem. Tradičním lidovým pokrmem o tomto datu bývala pečená husa. Souvislost mezi husami a světcem se hledá odpradávna. Pověsti vypravují, že prý sv. Martina při kázání husy znepokojovaly, začež pykají na svatomartinském pekáči. Jiná pověst vypravuje, že se sv. Martin ze skromnosti v době volby biskupa ukrýval v husinci, ale husím kejháním byl vyzrazen. Katka R. Pranostiky na měsíc listopad Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzy uchytí. Listopadové sněžení neškodí vůbec osení. Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to označuje Svatý Teodor mrazy lezou z hor Jaký den svatého Martina, taková bude zima. Martinův led bude pod vodou hned.

2 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 2 Martin-li se mlhami odívá, mírná zima obyčejně bývá. Radost Martina je husa a džbán vína Počasí o svaté Alžbětě předpovídá, jak bude v létě Svatá Cecílie sněhem pole kryje Je-li Kačenka ucouraná, je Baruška naškrobená. Na svatou Kateřinu schovej se pod peřinu Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho leží. Katka R. zprávy ze zastupitelstva Usnesení č. 21 ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne v zasedací místnosti na radnici Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: - kontrolu usnesení ze zasedání č. 19, 20 - poděkování městysi Křižanov za rozvoj fotbalu od zástupců OFS Žďár nad Sázavou - návrh Ing. Hromka na převzetí a prohlášení Božích muk za majetek městyse (na pozemku Maláskových) a informaci o nutnosti opravy památky - připomínku a požadavek člena zastupitelstva na úpravu pozemku u býv. kačenárny - že byla provedena oprava přívodu vody k jezírku na kopečku II. schvaluje: - čerpání rozpočtu městyse za l. pol. r jednomyslně - navýšení prostředků na vydání publikace Křižanov III o ,- Kč v případě, že nebude poskytnut grand jednomyslně - trvání diskuse na webových stránkách městyse zatím po dobu jednoho měsíce jednomyslně - prodej p. č. 409/10 a část 409 v obci Bojanov manželům Hájkovým, Bojanov 6 jednomyslně - pronájem neudržované části p. č. 434/12 p. Z. Horníčkovi, Křižanov 451 bezplatně 10 pro, 2 se zdrželi hlasování - žádost ČSCH Křižanov o poskytnutí částky 2.000,- Kč jako příspěvek při konání výstavy jednomyslně - změnu rozhodnutí na směnu a odkup pozemků mezi městysem Křižanov a Hedvikou Křížovou z důvodu úmrtí p. Chromého jednomyslně - půjčku z FRB na výměnu oken p. Janě Homolové, Křižanov 468 ve výši ,- Kč (komise doporučuje) jednomyslně III. odkládá: - žádost Farního úřadu Křižanov o poskytnutí finančních podpory na opravu hlavního kříže na hřbitově do upřesnění finančních nákladů jednomyslně IV. zamítá - prodej p. č. 1463/2 v k.ú. Křižanov ve vlastnic. měst. Křižanov p. MUDr. Frant. Kazdovi, Žďár nad Sázavou 7 pro, 5 se zdrželo hlasování Usnesení č. 22 ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne v zasedací místnosti na radnici Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: - kontrolu usnesení ze zasedání č výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu městyse Křižanova k protokol č. 02/2008 o výsledku kontroly zaměřené na výkon matriční agendy ze dne nebyly zjištěny žádné závady - zprávu o kontrole a doporučených opravách na vybavení dětského hřiště Na Kopečku - zprávu p. starosty o dokončení chodníků na ul. Meziříčská a Ořechovská, informace o přeložení plynu u č.p informaci o jednání ve věci zaplavování domů na ul. Meziříčská v důsledku nesprávně opravené silnice a jednání ohledně odbahnění potoka - informaci o záměru zbudování cyklostezky na nádraží - možnost převodu finančních prostředků na údržbu lipového stromořadí na Horním městě v r z důvodu uzavření hl. silnice na Žďár n. Sáz. - informaci o změnách názvů zastávek autobusů II. schvaluje: - diskuse na webových stránkách městyse zůstane zachována v současném stavu 10 pro, 1 proti, 2 se zdrželi hlasování - žádost manželů Vodičkových, Křižanov 362 o odprodej části p.č. 1483/1 o výměře 24 m2. Jedná se o zaplocený pozemek u domu, zároveň souhlasí s prodejem v podobných případech jednomyslně schváleno - započetí příprav na výstavbu komunikace na Šibeníku jednomyslně schváleno - provedení žlabů a svodů na stodole v majetku městyse (v sousedství stodoly p. Sýkory) jednomyslně schváleno - podání odvolání proti záměru ZD o navýšení provozu na komunikace na obecních komunikacích v souvislosti s výstavbou kravína jednomyslně schváleno - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č. 2285/2 III. zamítá - žádost p. Z. Hořínka Křižanov 466 o prodej části p.č. 1598/3 o výměře asi 100 m 2 k výstavbě garáže z důvodu, že pozemek je mimo územní plán jednomyslně schváleno starosta Antonín Kania místostarostka Marie Smejkalová Už i na Ořechovské ulici mají nové chodníky Vážení občané Dovolte mi, abych Vás informovala, že se v letošním roce podařilo městysi Křižanovu získat dotaci na Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci. Tato dotace pomohla dobudovat chodníky na ulici Meziříčská a Ořechovská. Dotace byla poskytnuta ve výši Kč. Tato částka je 71,47% z částky, kterou předpokládal projekt, který byl zhotoven na konci roku Na tuto zakázku bylo vyhlášeno výběrové řízení, do něhož se přihlásily 3 firmy. - GREMIS s.r.o., Jihlavská 230, Velké Meziříčí s nabídkovou cenou ,- Kč

3 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 3 - COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, Závod JIH, stavební provoz Žďár nad Sáz. s nabídkovou cenou ,- Kč - STYLSTAV s.r.o., Benešovo nám. 195, Křižanov s nabídkovou cenou ,- Kč Hodnotící komise posoudila nabídky všech uchazečů z hlediska splnění požadavků zadavatele. V kriteriu nabídkové ceny hodnotící komise, v souladu se způsobem hodnocení, který zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách, nejlépe hodnotí nabídku uchazeče STYLSTAV s.r.o., Benešovo náměstí 195, Křižanov. Dne proběhla kolaudace výše uvedeného projektu. Děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při realizaci. Doufáme, že nám budou chodníky dobře sloužit a pro nás všechny bude Křižanov bezpečnější. Smejkalová Marie Výzva občanům!!! Žádáme občany, aby při parkování svých vozidel, brali ohled na pěší účastníky provozu, cyklisty, popřípadě maminky s kočárky. Velmi důrazně žádáme řidiče, aby svoje vozidla neparkovali nebezpečně v křižovatkách, popřípadě na chodnících. Je-li nevyhnutelné parkování na chodníku, je třeba zachovat dostatečně široký pruh pro pěší, či průjezd kočárkem. S blížící se zimou upozorňujeme občany, aby neparkovali na místních komunikacích z důvodu shrnování sněhu. Je možné, že v místech, kde budou auta stát, se nebude prohrnovat (např. U Školy, Na Zahrádkách, Na Kopečku apod.) Udržování chodníků před domy je i nadále povinností občanů (vlastníků nemovitostí, k nimž chodník přiléhá), i když městys Křižanov se bude snažit toto zajistit, ale pokaždé to není v jeho silách. Děkuji za pochopení Marie Smejkalová Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR konaných 17. a 18. října ve volebním okrsku obce Křižanov Kolo voleb: 1. Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů: 1464 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 505 Počet odevzdaných úředních obálek: 501 Počet platných hlasů: 464 č. kand. jméno a příjmení počet hlasů 1. Jan Slámečka Josef Novotný Květoslav Šafránek 6 4. Zdeněk Tomášek Jaromír Brychta Josef Mach Dagmar Zvěřinová 148 VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA konaných 17. a 18. října ve volebním okrsku obce Křižanov Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů: 1464 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 506 Počet odevzdaných úředních obálek: 501 Počet platných hlasů: 475 č. str. název strany počet hlasů 01 Komunistická strana Čech a Moravy SNK Evropští demokraté 6 12 KDU-ČSL Strana zelených SDŽ - Strana důstojného života 3 42 Volte pravý blok DOHODA pro Vysočinu 1 47 Občanská demokratická strana Česká strana soc. demokratická Dělnická strana 3 Třídění odpadu informace pro občany Vážení občané, nezapomeňte, že třídění odpadů dává starým věcem nový život. Třídíme plasty, sklo barevné a bílé, papír. Možná Vás to překvapí, ale v recyklaci plastů má ČR prvenství mezi všemi zeměmi Evropské unie. V Lázních Bohdaneč je zařízení, které dokáže z některých druhů odpadních plastů za tepla lisovat náhražky přírodních materiálů. Možností recyklace je celá řada. Vězte, že nefunkční elektrospotřebiče nepatří do popelnice. Problematiku zpětného odběru elektrozařízení upravuje novela zákona o odpadech, která vstoupila v platnost Sběrný box na el. zařízení stojí v chodbě radnice úřadu městyse Křižanova, do kterého můžete vhazovat: mobilní telefony, baterie, kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, fény, toustovače, holící strojky, teploměry, fotoaparáty.!!!!!! Nevhazujte: žárovky, zářivky, monitory, stolní počítače, televize, autobaterie. společenská kronika Poděkování OFS Žďár nad Sázavou úřadu městyse Mile nás překvapilo, když se na 21. zasedání zastupitelstva městyse Křižanova dostavili zástupci Okresního fotbalového svazu Žďár nad Sázavou Ing. František Mahel předseda OFC a místopředseda pan Ladislav Harvánek, kteří předali panu starostovi A. Kaniovi a zastupitelstvu městyse Čestné uznání a poděkování za rozvoj fotbalu a péči o dorost v Křižanově. Vítání občánků Již podruhé v letošním roce přivítala předsedkyně sboru pro občanské záležitosti paní MUDr. Marie Chromá společně s místostarostkou Marií Smejkalovou 12. října 2008 v obřadní síni městyse Křižanova nové občánky, kterými jsou: Kněbortová Leona, Pěchota Radim, Semerád Matěj, Ondráček Michal, Růžička Tadeáš, Řádová Evelína, Smažilová Veronika, Zemanová Karolína, Kučerová Hana, Halámek Lukáš, Procházka Tomáš, Vícha Josef. Kulturní program pro rodiče připravili žáci ZŠ Křižanov s paní učitelkou Danou Špačkovou. Po zapsání do pamětní knihy narozených dětí byly rodičům předány upomínkové předměty a peněžitý dar ve výši 3000,- Kč.

4 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 4 Vážení rodiče, přejeme Vám hodně radosti a úspěchů při výchově vašich dětí. Zrodil se nový život, který se stává velkým bohatstvím nejenom pro Vás rodiče, ale i pro městys Křižanov. Smejkalová Marie Životní jubilea V měsících září a říjnu 2008 oslavili významná životní jubilea tito občané městyse Křižanova: Holemá Marie 93 let Křižanov 11 Širhalová Marie 89 let Křižanov 36 Horníček Bohumír 80 let Křižanov 79 Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a pohodu. Narozené děti Jak tě přivítat človíčku? Tak- jak vítáme lásku... Neboť z ní pochází celý tento svět Matka tě přivítala vroucím polibkem a ty si v očkách přinášíš obrovský kus důvěry. A nikdo nemá právo ji zklamat. Od vydání posledního Zpravodaje se narodili: Nikolaos Shuli Lukáš Musil Gabriela Vávrová Václav Suchánek Vážení rodiče, připojujeme se s blahopřáním a přejeme Vám hodně hezkých chvil s Vaším dítětem. Odešli z našich řad Konec cesty jsem nedošel, nohy poklesly, srdce přestalo bít. V měsíci září zemřeli pan Jaroslav Křípal ve věku 39 let, paní Jiřina Dohnalová 68 let a pan Bohumil Horký nedožitých 82 let. Nezemřel jsem, budu žít stále v srdcích těch, kteří mě milovali. Dámské trio rozhovor Tentokrát volba padla na tři ženy - paní ředitelky, které pracují s dětmi a mládeží. Naši redaktoři jim položili tyto otázky: 1. Skončily letní slunné dny a nastal podzim. Jaký máte vztah k tomuto ročnímu období? Co se vám na něm líbí a co naopak nemáte ráda? 2. Dny teď budou o mnoho kratší Jak trávíte svůj volný čas za dlouhých zimních večerů? Máte nějaký tip pro naše čtenáře? 3. Má pro Vás podzim nějaký význam ve vztahu k Vašemu povolání? Marie Smejkalová - místostarostka obce a dlouholetá ředitelka, poté vedoucí učitelka MŠ, kterou vyzpovídala Katka R. 1) Letní slunné dny mě nabily energií, a to zvláště letos, kdy se mi dovolenou podařilo prožít u moře. Mám velmi ráda slanou vodu, která na mě svými blahodárnými účinky bude působit nejméně dva roky. K podzimu mám velmi dobrý vztah, neboť mě láká jeho barevnost, a to nejen listí na stromech, ale i celkový pohled na krajinu. Příroda mi dává mnoho inspirací k tvoření ze suchých plodů, trav, atd., nejen k dekoraci, ale velmi ráda vyrábím např. věnce k Památce zesnulých. Vadí mi snad jen větrné počasí, ale pohled na vznášející se draky, které děti pouštějí, mi přináší radost. 2) Dny budou kratší a mně čas neustále chybí, tak po večerech doháním to, co jsem přes den nestihla V zimním čase si ráda alespoň dvakrát zajdu do kina nebo do divadla, připravuji nejen výzdobu na Advent a Vánoce, ale ráda si přečtu i cestopisnou knihu. Doufám, že mi zbude více času pro má vnoučata, kterých si opravdu mnoho neužiji. TIP na dlouhé zimní večery: poslouchejte hudbu, věnujte se ručním pracem, nepodléhejte splínu a vezměte si raději dobrou knihu či časopis. Dělejte to, co vás baví a co vás naplňuje radostí. 3) Podzim má ve vztahu k mému povolání učitelky MŠ velký význam, a to nejen tím, že děti učíme vnímat krásy podzimu, ale vytváříme s nimi zajímavé výrobky z přírodnin, čímž u nich rozvíjíme tvořivost a fantazii. Do této činnosti se snažíme zapojit i rodiče. Ti se svými dětmi plní zadané úkoly ochotně a rádi a mají tak možnost spolu trávit více času. PhDr. Marie Bartošková - ředitelka ÚSP Křižanov, která nám pro časové vytížení odpovídala em 1) Podzim patří mezi moje nejoblíbenější roční období. Nejraději vzpomínám na podzimní pobyty v Tatrách, které už jsem ovšem pár let neuskutečnila... A na podzimu mám ráda jeřabiny pro oči, burčák pro chuť, šustění i vůni suchého listí a na omak jsou mi příjemné kaštany Mezi méně oblíbené podzimní radosti patří údržba a zazimování zahrady, podzimní rýmy a ranní mlhy 2) Čtenářům bych doporučila trávit večery nad hodnotnou literaturou popřípadě samostudiem angličtiny. Popravdě se k obojímu málokdy dostanu, takže zůstane u planých předsevzetí a prolistování pár časopisů. Tedy i ostatní nechť dělají to, co je těší a přináší jim radost. 3) Pro naše žáky začíná nový školní rok, kdežto pro ústav pomalu končí rok účetní. Tak bilancujeme, abychom naplnili rozpočet. Připravujeme již plán finací a akcí na příští rok. Mgr. Daniela Širhalová - ředitelka ZŠ a MŠ Křižanov, které kladl otázky David Nobicht 1) Vztah k podzimnímu ročnímu období mám vcelku neutrální. Mám moc ráda, když nastane období babího léta. Tyto pěkné slunné dny v kombinaci s pestrobarevnou přírodou dokáží vždy vzbudit v člověku příjemnou náladu. Naopak, nemám ráda plískanice. Když nastanou, je venku sychravo, zima, někdy až tak, že by dobrého člověka nevyhnal. 2) Svůj volný čas trávím s vnoučaty. Ráda tedy relaxuji po práci doma s dětmi. Mám také ráda knížky. Hodně v tomto období čtu. Mezi moje oblíbené žánry patří lékařská tématika a katastrofické příběhy. Doporučuji tedy čtenářům četbu jejich oblíbené tématiky nebo také pro některé studium jazyků. Také mám ráda cestování. Někteří lidé mají rádi něco naplánované vždy dopředu, a proto lze tento čas využít na plány budoucích výletů či dovolených ve slunečném období. 3) Určitě ano. Začíná další školní rok a mně nastávají opět pracovní povinnosti. Moc se na toto období netěším, ale to jen okrajově řečeno z důvodu zmíněných pracovních povinností, ale i přesto jsem si vždy šla za svým cílem a chtěla pracovat ve školství. Práce mě tedy moc baví a dělám ji ráda již spoustu let. Pohlazení po duši M. Gándhí: Radost, kterou způsobujeme druhému, má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější. My, kantoři, rádi vzpomínáme na své bývalé žáky. Vidíme je před sebou tak, jako když chodili do školy, ve které lavici seděli,

5 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 5 s kým se kamarádili a co prováděli. Bohužel, máme je zafixované v paměti tak, jak vypadali tehdy a ne dnes. Naše bývalé třídy pořádají setkání a nás na ně zvou. S potěšením nás sledují a zkouší naši paměť pozná mě nebo ne? Je to pro nás zatěžkávací zkouška a my bychom měli se ctí obstát, abychom nepropadli. U těch našich milánků, které vídáme často, to není problém. Známe je a učili jsme i jejich děti Ovšem takové setkání s žáky, které jsme neviděli třeba 30 let, to je hotová maturita. Ze školy vycházel malý drobný chlapec a teď před vámi stojí vysoký vousáč s prošedivělými vlasy. O to větší je naše radost, když ho, třeba i s malou nápovědou, poznáme. V sobotu 4. října se v restauraci U Musilů konalo setkání žáků bývalé 9.A a 9.B po 35 letech. Pozvali své třídní učitele z 1. i 2. stupně. Připravili nám opravdu milé a srdečné přivítání. Jako bychom smazali všechny ty roky, co jsme se neviděli, bylo nám s nimi hezky a dobře. Chtěla bych všem poděkovat za toto pohlazení po duši. Není krásnějšího pocitu nad to, sejít se s dobrými lidmi a vědět, že na vás v dobrém vzpomínají. Určitě vědí, že jsme je měli rádi a každé třídě jsme dávali kus svého srdce i duše. I když uplynulo tolik let od doby, co odešli z naší školy, v našich myslích zůstávají stále našimi žáky jako tehdy. Díky za pěkné odpoledne, přátelé. Eva Nagyová historie Víte, kde se nacházely Urbanice? Dnes již zaniklou ves Urbanice založil žďárský klášter někdy koncem 13. stol. přesné datum není známo. Usadil zde své lidi, aby pro něj obdělávali zdejší půdu. Nebylo to lehké. Pole museli založit na kamenitých pozemcích, protože ty na rovině byly nadměrně zamokřené. Byla to obrovská práce. Bez jakékoliv mechanizace, jen s pomocí tažných zvířat vymýtit les, vybrat kameny, zorat půdu a zasít ji. Kdo byli tito první obyvatelé Urbanic? Byli to lidé ze zdejšího okolí nebo ze vzdálených krajů? Nic o nich nevíme. Nevíme ani přesně, kolik zde bylo domů. Byly totiž většinou ze dřeva a nedochovalo se z nich nic. Pro svou vrchnost nepředstavovaly Urbanice také žádný zvlášť vysoký zdroj příjmů, proto o nich klášterní urbáře i archiv mlčí. Víme jen, že urbaničtí poddaní museli mimo svých dalších feudálních povinností odvádět klášteru vosk na výrobu svíček. Nakonec zde v roce 1486 zbyly jen dva domy a zřejmě byly už opuštěné, neboť se o jejich pozemky v tomto Urbanickém žlebě svářili Dobrovodští s Vídeňskými. Tento spor se dostal až před úředníky brněnského práva, kteří konstatovali, že dožívající ves, která patřila odedávna žďárskému klášteru náleží ke křižanovskému panství, které tehdy vlastnili páni z Pernštejna, a že Vídenští k ní žádného práva nemají. Při té příležitosti brněnský soud rozhodl, že poddanské dávky vosku mají držitelé urbanických pozemků odvádět nové křižanovské vrchnosti, jako je dříve odváděli klášteru do Žďáru. Nakonec někdy koncem 15. století po dvou stech letech své existence zmizely i tyto dva poslední domky v Urbancích z povrchu země a v těchto prostorách byly podle tehdejšího obyčeje založeny urbanické rybníky. Nikdo už přesně nevěděl, kde se ves Urbanice nalézala. K. Hromek Středověký podvečer kulturní okénko Foto z akce Rozloučení s prázdninami- soutěže pro děti ( ) Předposlední srpnovou sobotu proběhl 2. Středověký podvečer pořádaný spolkem Katolického domu. Minulá premiéra tohoto podvečera byla velmi úspěšná a proto jsme ji zařadili mezi takovou křižanovskou klasiku. Vždyť klobásky, maso, pivo, medovina a živá muzika zlákají snad každého. Každoročně zvaní šermíři opět kvůli nepředpokládaným komplikacím nedorazili, a tak jsme byli odkázáni jen na středověké kostýmy. O hudební doprovod se postarala brněnská folková kapela Pocity s křižanovskobrněnským frontmanem Alešem Vosáhlem. V průběhu večera probíhaly soutěže pro děti i dospělé. Odměnou pro děti byly cenné Kaťáky, za které si kupovaly sladkosti. Pro dospělé bylo připraveno mimo jiné pití piva z tupláku na čas, kde zvítězil Petr Milota ze Svinů s nedostižným časem 12:45:11 a předstihl tak ostatní o několik desítek vteřin. Akce končila kolem jedné hodiny. Prakticky skončit musela, neboť už nebylo co jíst a pít. By Syky Program HIT Rádia Vysočina pro naše nejmenší Slavnostní otevření vzorkovny společnosti VV sklo s. r. o. V prvním školním týdnu se dne 5. září 2008 uskutečnil v Křižanově velkolepý Den otevřených dveří místní firmy VV sklo. Firma pracuje v nových prostorách na konci Ořechovské ulice na samém kraji našeho městečka. Již od časného rána se kolem výrobní haly VV skla scházeli zaměstnanci firmy, HIT Rádio Vysočina a studenti s vyučujícími Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie z Velkého Meziříčí, kteří se postarali o přípravu pokrmů a obsluhu. Od 9 hodin sem přicházely děti ZŠ a MŠ Křižanov a také klienti Ústavu sociální péče Křižanov. Společně s HIT Rádiem Vysočina si všichni zaskotačili v rytmu pohádkových písniček. Využili skákacího hradu, zkusili si malovat na sklo a napodobovat nejrůznější zvířata. Program pro děti řídil Milan Řezníček, moderátor

6 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 6 HIT Rádia Vysočina. Poté se všichni s chutí vrhli na připravené pohoštění, které jim zjevně chutnalo. V 11:15 hodin byla paní Janou Vitešníkovou, spolumajitelkou společnosti, slavnostně otevřena vzorkovna. Od půl dvanácté do 12 hodin probíhal zkušební test skla ESG, který se těšil zasloužené pozornosti přítomných návštěvníků. Test probíhal také později ještě ve dvou dalších fázích. V odpoledních hodinách přicházeli další návštěvníci a zájemci o provoz firmy VV sklo. Sešlo se značné množství veřejnosti, které kromě jiného určitě potěšilo i vystoupení hudební skupiny Šafářanka z křižanovského ÚSP. Od 15 hodin pak hrála k tanci i poslechu kapela Kozénka band, která vyhrávala do pozdních večerních hodin. Pro všechny přítomné bylo slavnostní otevření nové vzorkovny společnosti VV sklo skutečně vyjímečným zážitkem. Za to všechno platí bezesporu poděkování majitelům společnosti spolu s přáním zdaru a úspěchů do dalších let. ON Galerie: Spadlá z nebe konaná Představte si krásnou zářijovou neděli. Je krátce po poledni, sluníčko hřeje a ve vzduchu už je cítit podzim, i když podle kalendáře máme ještě léto. V galerii Dvorek se začínají scházet první účastníci vernisáže, lépe řečeno její samotní aktéři. Jako první přijíždí paní Eva Tížková ze severní Moravy, která zde později za hudebního doprovodu četla a zpívala své verše. Po ní doráží početná skupina muzikoterapeutů z Pardubic, Kroměříže, Ostravy, Opavy i okolí Křižanova a zaplňuje část přízemí svými nástroji: rámovými šamanskými bubny, borany, djembe, fujarkami, koncovkami, je zde i ústní harfa a v neposlední řadě několik didgeridoo.1) Ženská část zatím chystá mísy s pohoštěním, víno a pro ty zdravě žijící nealko nápoje. S napětím čekáme první návštěvníky a doufáme, že jich alespoň pár dorazí. Nakonec jsme příjemně překvapeni i s výtvarníky a hudebníky je nás kolem stovky a vernisáž může začít. Po úvodních projevech (srdečný pan Bursa, zasvěcený pan Krohe) začíná samotný program. Verše s hudebním doprovodem, písně a pak hudební vystoupení. Je těžké říci, které z nich bylo nej. Zda hra na tajemně a drsně znějící didgerida nebo úchvatné vystoupení bubeníků nebo okouzlující hra a zpěv na ústní harfu, nebo, ale to byste museli slyšet!!! Vystoupení trvají skoro hodinu a půl a mezitím se mohou hosté potěšit pohledem na výstavu. Něžně pastelové mandaly 2) Svati Drlíčkové tvoří kontrast ke kamenům a minerálům, které nám zapůjčil uznávaný sběratel a odborník pan František Leštil z Třebíče. Je to jen zlomek z jeho sbírky, která čítá přes dvacet tisíc exponátů, mezi jinými i nádherné Heřmanovské koule. Ctitele malovaného hedvábí mohou zaujmout obrázky svatých Moniky Nikodémové a ty marnivé parádivé zase šperky Báry Cigánkové. K vidění, ozkoušení a prodeji jsou i didgeridoo Tomáše Dufka. Odpoledne se nachýlilo, muzikanti balí nástroje, dojídají se poslední dobroty a vernisáž pomalu končí. Tak zase někdy příště 1) Tradiční hudební nástroj australských domorodců jeden z nejstarších na světě. Vyráběl se z větví eukalyptu nebo kmínků vyžraných termity. Nesměly na něj hrát ženy. 2) Mystický diagram ze soustředěných kruhů a čtverců. Znázorňuje uspořádání světa a člověka, jednotu makrokosmu a mikrokosmu. Slouží jako pomůcka při meditacích. Janáková + Bursa Pamětní kámen obce Urbanice Dne byl slavnostně odhalen a požehnán pamětní kámen obyvatelům zaniklé vsi Urbanice, která se od 13. do poloviny 15.století nacházela v dnešním katastru obce Dobrá Voda. Její skromné zbytky byly vyorány v roce 1985 při provádění meliorací. Drenážním strojem byl překopán kamenný základ domu a roubená studna. Vzhledem k tomu, že se v blízkém okolí nachází dvě přírodní památky (Šebeň s koloniemi mravenců a mokřadní botanická přírodní památka nad rybníkem Žofka), do kterých chodí spousta návštěvníků, rozhodlo zastupitelstvo obce Dobrá Voda, že označí prostor nálezu pamětním kamenem. K.Hromek XXII. Sportovní hry pro těžce mentálně postižené v Křižanově se konaly XXII. Sportovní hry pro těžce mentálně postižené v Křižanově. Těchto her se zúčastnilo 17 zařízení ze čtyř krajů - Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a kraje Vysočina. Celkem závodilo 208 sportovců, z toho 8 vozíčkářů. Celá akce byla zahájena rozcvičkou sportovců, ke kterým se připojili i přítomní hosté. Soutěžilo se v závodivých disciplínách pro pětičlenná družstva a vozíčkáři se utkali jako jednotlivci. Putovní pohár Ministerstva zdravotnictví vyhrála Veronika Jiřičná z ÚSP Křižanov. Tuto cenu získala za nejrychlejší jízdu na vozíku. I přes nepřízeň počasí byly Sportovní hry označeny za zdařilé. Děkujeme hudební skupině Renons, šermířům Armed z Vyškova za báječný kulturní program a samozřejmě všem ostatním sponzorům, kteří tuto akci podpořili. ředitelka ÚSP Křižanov PhDr. Marie Bartošková Vítězka kategorie - nejrychlejší jízda na vozíku - Veronika Jiřičná 30. výročí založení MŠ Dobrá Voda Již 30 let provozu mateřské školy si mohli připomenout všichni, kteří přijali pozvání k její návštěvě v odpoledních hodinách

7 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 7 kalendář akcí KINO Katolický dům Křižanov info též na :30 Zapomenutý ostrov - rodinná dobrodružná komedie, přístupný, český dabing, vstupné 40,- a 60,- Kč :30 Mamma Mia! přístupný, romantický muzikál, 110 min., vstupné 40,- a 60,- Kč :30 Vall-I rodinná animovaná sci-fi komedie, přístupný, 97 min, vstupné 40,- a 60,- Kč Jupiter club Velké Meziříčí :30 Mamma Mia! - přístupný, romantický muzikál, 110 min., vstupné 70,- a 72,- Kč :00 filmový klub Ďáblova dílna válečné drama Německa, Rakouska, mládeži přístupný od 12 let, původní znění, české titulky, vstupné 45,- a 75,- Kč, 98 min.; 70,- a 72,- Kč :30 Rudý baron dobrodružný, válečný film Německa, Velké Británie, původní znění, české titulky, mládeži přístupný, vstupné: 74,- a 76,- Kč, 120 min. DIVADLO Katolický dům Křižanov :00 Malé divadlo Kjógenu - japonské frašky Kjógenu (více na nebo na Dům kultury Žďár nad Sázavou více na městské divadlo (dále jen MD) Skvrny na slunci J. Révay, T. Kostková, O. Kovan, I. Kubečka, R. Přebyl MD Doteky hudby Tatiana Medvecká MD Jak si hrají tatínkové II - dětské divadelní představení dům kultury (dále jen DK) Festival vzdělávání KM II - Básníci Na konci duhy - tragikomedie, hrají: H. Maciuchová, M. Mejzlík, P. Bláha, T. Petřík MD O chytré princezně - dětské divadelní představení MD Sněhová královna - pohádka Jupiter club Velké Meziříčí info na :30 Na konci duhy - Studio dva, tragikomedie, hrají: H. Maciuchová, M. Mejzlík, P. Bláha, T. Petřík, vstupné 240,- Kč :30 2. Kapitola - Divadlo Palace, hrají: D. Prachař, D. Matásek, V. Zawadská, M. Hudečková, vstupné 240,- Kč v sobotu 20. září Čekala je prohlídka příjemně upravených prostor celé budovy, kronika, almanachy, fotoalba i prezentace na CD. Pro děti současně probíhal připravený program na sousedícím hřišti i v sále kulturního domu. Zde se také představila ve svém tanečně pohybovém vystoupení současná školčátka. Mnozí jejich rodiče patřili mezi první, kdo po 25. září 1978 začal do školky pravidelně docházet. Školu zřídilo tehdejší JZD Křižanovsko a patřila mezi první družstevní mateřské školy v našem okrese. To adaptovalo budovu bývalé malotřídní základní školy a začalo do ní dovážet svým autobusem děti zaměstnanců i z okolních obcí. Pro velký zájem o umístění dětí do MŠ byl provoz rozšířen z jednoho na dvě oddělení, pracovalo zde průběžně 30 pedagogických a 20 provozních zaměstnanců. Nynější ředitelka školy, paní Jiřina Marková, tu působí od jejího zrodu. Ve školním roce udržela provoz v polodenním režimu, přestěhovala se s dětmi do přízemí, do bývalé jídelny a kapacitou stanovenou na počet 17 dětí provozuje její činnost dodnes. Od 1. ledna 2005 nese škola název Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda, příspěvková organizace. Podle vyjádření paní Markové bylo znovuotevření jednotřídní základní školy od š. r přínosem nejenom pro děti a jejich rodiče, ale i pro obec. Dětem z mateřské školy byl usnadněn přechod do základní školy, protože je jim dobře známé jak prostředí celé budovy, tak učitelky. Rodičům ubyly problémy s dojížděním mladších školáků do Křižanova a obci starosti s dalším využitím budovy školy. Zřizovatelem školy je obec Dobrá Voda. V současné době se tu podařilo vytvořit moderní, dobře vybavené předškolní zařízení, ve kterém se během 30 let vystřídaly stovky dětí. Velkým přáním obce i vedení školy je adaptovat umývárny a WC mat. školy a modernizovat vybavení herny a školního hřiště. V plánu je výměna oken a vymalování celé budovy. Přejme tedy všem dětem, aby se jim v jejich školičce líbilo a všem dospělým, aby se jim podařilo jejich představy o budoucí podobě školy realizovat. J.S. Vyhodnocení soutěže o nejlepší perníčky Perníkářský jarmark Naše redakce vyhlásila v minulém čísle soutěž v pečení perníků. Ta se uskutečnila o sobotním pouťovém odpoledni na fotbalovém hřišti spolu s jarmarkem ručně vyráběných předmětů - malovaných hrnků, batikovaných triček a nejrůznějších ozdob, které vznikly tvořením v Centru Džungle. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Ve zdobení perníků a v chuti perníkových výrobků. Sešla se tu porota z řad odborníků i laiků. Byli to: p. Janáková, p. Bursa, p. Krejčová - provozovatelka perníkářství na Moravci, sl. Juráčková - pekařka a pan starosta A. Kania, který celou akci, společně se zastupiteli, podpořil také věnováním finančních prostředků na odměny zúčastněných. Vystavené perníky rovněž bodovali kolemjdoucí. Po sečtení bodů vyhlásil pan Bursa toto pořadí: zdobení A. Stehlíková, M. Štýrská, J. Andělová. Podle chuti D. Jarošová, J. Procházková, M. Smejkalová. Děkujeme všem 15 zúčastněným za překrásné a dobré perníky, které jsme měli všichni možnost nejen okusit, ale jejich zakoupením dobrovolně přispět na rozvoj místního Centra Džungle. Velký perníkový motýl putoval dětem do mateřské školy, kde jej s chutí snědly. J.S.

8 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 8 PŘEDNÁŠKY, KURZY Katolický dům Křižanov Od poloviny listopadu, každých 14 dní v pátek, termíny budou upřesněny Cestopisné podvečery - těšit se můžete na fotky a informace o Albánii, rumunském Banátu, Kavkaze, Aljašce, Skotsku a možná i dalších zemí... Jupiter club V.M., vestibul kina :30 Botswana - přednáší Klára Dvořáková :30 Pěší pouť do Santiaga de Compostella - přednáší Jiří Michlíček :30 Značení středověkých hranic mezi Čechami a Moravou - přednáší Jaroslav Nesiba :30 Jihozápadní USA Kalifornie, Arizona, Utah, Nevada - VGS video :30 Polské Tatry - přednáší Mgr. Tomáš Fiala :30 Indie - přednáší prof. Josef Fiala Kopretina, centrum pro rodiče s dětmi Ostrůvek, V.M :30-11:00 Poselství od rodičů - přednáška, co nám naši rodiče zanechali za poselství a jak toto dál ovlivňuje náš život a výchovu našich dětí :30 Kurz aranžování a vazba květin - adventní věnce, svícny (info a přihlášky Zuzana Dvořáková ) :30 Jak spolu v rodině komunikovat - přednáška, čím vším mluvíme, jak jasná je naše komunikace a jak rozhodně nekomunikovat :30 Kurz aranžování a vazba květin - vánoční aranžmá a dekorace (info a přihlášky Zuzana Dvořáková ) TANEC,ZÁBAVY, KONCERTY :00 Morčata na útěku + Gamarock - KD Oslavice, vstupné v předprodeji 111,- na místě 150,- Kč více na ročník festivalu Modré dny více na Citron+Gamarock KD Velká Bíteš, vstupné v předprodeji 199,- na místě 250,- Kč Geneze - Fajtův kopec (velkomeziříčská folková kapela) :00 Kamil Střihavka a LEADERS - TOUR MD Žďár nad Sázavou Trio Vejvoda JAZZ, MD Žďár nad Sázavou Předmikulášská zábava Laura a její tygři Fuga, DK Žďár nad Sázavou Vánoční koncert Jakuba Smolíka VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA O pouťovém víkendu proběhla v Křižanově již tradiční Místní výstava drobného zvířectva, kterou pořádal Český svaz chovatelů Křižanov. Svaz čítá cca 8 členů a zabývá se především chovem čistokrevných zvířat. Ta jsme si ostatně mohli prohlédnout jak v sobotu od hod., tak i v neděli od 8 do 16 hodin v prostorách Svazu chovatelů a v přilehlé zahradě. Prohlídku jsme zahájili nahlédnutím do akvária, ve kterém se nacházely sladkovodní želvy jako jediní zástupci plazů. Z řad ptáků byly k vidění především nejrůznější druhy holubů, u nichž jsme nejvíce obdivovali rozmanité pernaté ozdoby, ozobí, obočnice a barevné kresby. Drůbež zastupoval především klasický kur domácí, krůty, kachny a husy. U čínské husy se nejeden laik pozastavil nad tím, zda to, co vidí, je husa nebo labuť. Ve vnitřních prostorách pak byli vystaveni zástupci exotického ptactva, jako korela chocholatá, agapornis, rozela pestrá nebo kakariki červenočelý. Asi největší zastoupení měli na výstavě králíci. Shlédnout jsme mohli nepřeberné množství barev, kreseb a plemen. Na prodej zde byla morčata domácí, převážně hladkosrstá trojbarevná. Králíky i morčata děti krmily. To by se jim ale nevyplatilo v případě o samotě stojící klece s nutrií - nesla nápis POZOR KOUŠE! Srdce většiny přítomných jihlo při pohledu na klec s malým štěnětem, které žalostně kňučelo, kdykoli se někdo přiblížil. Bylo nabízeno vhodnému dárci, tak snad našlo nový a hlavně šťastný domov. Celá akce proběhla v klidném duchu, který jistě ocenily rodiny s dětmi. Svaz chovatelů drobného zvířectva byl v Křižanově založen v roce I když v současné době je jeho členská základna nepočetná, jeho činnost pokračuje a každoročně se prezentuje široké veřejnosti, za což si jistě zaslouží naše uznání. ON "Z řad ptáků byly k vidění především nejrůznější druhy holubů, u nichž jsme nejvíce obdivovali rozmanité pernaté ozdoby, ozobí, obočnice a barevné kresby." ZÁJMOVÉ KROUŽKY Centrum DŽUNGLE Křižanov ve spolupráci se ZŠ a MŠ Křižanov, Vodotryskem, redakcí zpravodaje i Kaťákem zahajuje od 1. října 2008 ZÁJMOVÉ KROUŽKY v ZŠ Křižanov Barevné Cinkání ( věk 4-7 let) týdně ¾ hodiny Turistický (pro rodiče s dětmi a děti samy od 10 let) 2x měsíčně 1 a půl hodiny Tvořivý Amosek 2x měsíčně 1 a půl hodiny Divadelní Přihláška a bližší informace u paní vychovatelky Radomíry Schmidové, ve školce nebo v PO a ST od 16 do 18 hod. u služebních maminek Džungle ve školní družině. Těšíme se na Vás!!! Pozvání do předvánoční Galerie Od poloviny listopadu chystáme Vánoční jarmark již tradiční předvánoční výstavu, kterou jak doufáme spojíte s mohutným nákupem dárků (uměleckých děl) pod stromečky. Bude to poslední možnost k nákupu pro ty, kteří nechávají vše až na poslední chvíli. Nemůžeme konkurovat různým super/hypermarketům, natož Louvru, Ermitáži

9 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 9 JC Velké Meziříčí, vstupné v předprodeji 200,- na místě 250,- Kč Spiritual kvintet koncert, MD Žďár nad Sázavou Více aktuálních informací najdete na a na Katka R. či Pradu, ale přijďte si vychutnat předvánoční pohodu k nám, beze shonu a spěchu. Přesný termín zahájení předvánočního prodeje bude včas oznámen. Janáková + Bursa V galerii Dvorek právě probíhá výstava fotografií Ladislava Novotného a Luboše Dohnala ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Přijďte s námi slavnostně uvítat čas Adventu. V neděli tradiční rozsvěcování vánočního stromku netradičně doprovodí živý adventní koncert na náměstí. Typická deprese trvá něco kolem šesti měsíců. První příznaky se nejčastěji objevují na podzim. Deprese je samostatná nemoc, ale také příznak např. Parkinsonovy nemoci (nemoc centrální nervové soustavy) nebo Addisonovy choroby (selhání nadledvinek). Může za ni změna v chemii mozku, reakce na stresovou situaci, úrazy, nádory, ale i poruchy jater a slinivky Projevuje se zhoršenou náladou, pocitem beznaděje, nezájmem o okolí, koníčky, sex. Člověk se cítí osamocený, bezcenný, není schopen smysluplné činnosti, jeho myšlení se zpomaluje, reaguje chladně na podněty, nejí, nespí, nebo právě naopak, nesoustředí se na práci, četbu na nic. Dochází mu energie. Mohou se objevit sebek zamyšlení Kdo všechno může říct, že má depresi? Tak například voják, geolog, politik, ekonom, fyzik,... Že z toho nejste moc chytří? Proč čtěte na Jistě ale budete znát alespoň teorii z psychiatrie, kdy se jedná o sklíčenost, stísněnost, nezájem o okolí Tomu rozumíme všichni. Mnozí z nás ( nechci psát, že všichni) určitě někdy vyslovili větu: Mám depresi, jsem v depresi, leze na mě depka Ale opravdu se jedná o depresi? V loňském roce ošetřili odborníci na psychické poruchy bezmála půl milionu lidí. Depresí a maniodepresí (chorobným stavem naprosté otupělosti z utkvělých představ) trpí asi dvacet procent Čechů. Za posledních dvanáct let je to dvakrát více než v minulosti. Proč tedy přibývá tolik lidí s psychickými poruchami? Život je totiž stále náročnější, rychlejší, jsme vystaveni většímu stresu, tlaku, máme více možností, jak se rozhodnout, kudy se dát. A to nám dělá problém. Literární soutěž NEJKRÁSNĚJŠÍ POHÁDKA pro Křižanovský zpravodaj Blíží se čas nejkrásnější další číslo (vašeho oblíbeného plátku) vyjde v čase předvánočním a chtěli bychom ho naladit trochu pohádkově. POMOZTE NÁM V TOM, PROSÍM Do nám na ovou adresu do schránky na radnici, poštou na adresu Centrum Džungle Křižanov, U Školy 321, Křižanov nebo přímo do školky doneste (pošlete) svoji POHÁDKU. Všichni účastníci budou odměněni malým dárkem. Ti nejlepší podle kategorií oceněni. Divadlo v Katolickém domě Na letošní divadelní sezónu plánuje Tyjátr opět něco z pera jednoho z nejslavnějších českých umělců a to Járy Cimrmana. V Křižanově bylo hráno již několik jeho her. Ta poslední, Cesta na severní pól měla ohromný úspěch. Zatím se rodí myšlenka zahrát i něco jiného, kde si oko diváka užije i dívek, což se doposud nestalo. Chtěli bychom ukázat, že pobavíme i kusem méně známým. Určitě k nám v průběhu sezóny zavítá také bratrský bosonožský soubor KŘEMEN. Sledujte tedy naše internetové stránky kde budete informováni o aktuálním dění. By Syky JARMARK SVATÉ KATEŘINY - zabíjačková veselice na Farní zahradě a v Katolickém domě Program : Zabíjačka na Farní zahradě Tvořivé dílny v Katolickém domě s poslechem živé hudby Večerní program s překvapením Srdečně Vás zvou pořadatelé - Kaťák a Džungle V. van Gogh; Autoportrét s uříznutým uchem

10 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 10 vražedné sklony (u šedesáti až osmdesáti procent nemocných). Patnáct procent nemocných se opravdu pokusí zabít. Nejhorším obdobím bývá jaro. Znáte někoho, kdo trpí nebo trpěl depresemi, nebo se v důsledku této nemoci zabil? Takových lidí není málo. Tak např. takový Vincent van Gogh ( ), nizozemský malíř, několik let žil v ústavu pro chorobomyslné, uřízl si ucho ( prý nešťastnou náhodou, ale kdo ví) a nakonec spáchal sebevraždu. Nebo třeba Miloš Kopecký ( ), český herec, ten trpěl také maniodepresivními stavy. A proto- kdo z vás tedy po pronesení věty: Mám depresi navštívil odborníka? Kdo z nás opravdu bere psychiatrem předepsané léky? Kdo je tedy zařazen mezi oněch dvacet procent lidí trpící depresemi? Je tedy nutné používat slovo deprese při každém našem neúspěchu, bolesti, stresu, změně počasí? Je to jenom nadsázka, zažitá fráze, ustálené spojení, které se běžně užívá. Co potom mají ale říkat ti opravdu nemocní. Le Anti-depresivní báseň I. PRASÁTKO Když jde po mně deprese myslím raděj na prase. Jak je statné a chutné už to není tak smutné. Další antidepresivní zveršované rady najdete na By Syky Domácí kompostování hobby koutek Hromada je základem všeho. Na stavbu nepotřebujete žádný zásobník. Je nejméně náročná na peníze. Hlavní nevýhodou je místo a vzhled. Kdo by v dnešní době chtěl vedle bazénu nevzhlednou hromadu? Kompostéry jsou vhodné hlavně tam, kde je nedostatek místa. Při trošce fantazie a zručnosti může působit atraktivně a dotvořit tak vzhled zahrádky. Nejlevnější je dřevěný kompostér, který si můžeme udělat doma každý sám. Kompostér si také můžeme zakoupit třeba i s příspěvkem například jako v Dobré Vodě. Prodávají se hlavně plastové kompostéry. Plastový kompostér nehnije, a tak nám déle vydrží. Umístění kompostéru Kompost můžete založit na kterémkoliv místě zahrady. Je však nutné dodržet několik zásad: 1. Zajistit kontakt s půdou pod ním 2. Nemá být vystaven přímému slunci, větru či dešti. Doporučuje se polostín a malá stříška. 3. Neměl být příliš daleko a měla by k němu vést zpevněná cestička. Kdy je kompost zralý? Kompost můžeme použít zhruba za půl roku. Opravdu vyzrálý kompost nám vznikne asi za rok. Správné používání kompostu Kompost je kvalitní hnojivo, kterým jsou do půdy navraceny všechny cenné živiny - především humus. Vyzrálý kompost nejčastěji zapravujeme mělce do půdy. Pokud máme méně zralý kompost, použijeme jej jako mulč, který do půdy nezapravujeme. Tento mulč pomůže potlačit růst plevelů. Během sezóny do- zraje na místě a na podzim jej zapravíme do půdy. Kompost se hodí ke všem plodinám. Velmi jej ocení například dýně, která se někdy pěstuje přímo ve zrajícím kompostu. Stejně tak kompost ocení ovocné stromy a trávník. Z vypěstovaných dýní si pak můžete vyrobit dýňové lucerny (stejně jako děti z naší MŠ) Na najdete například materiály vhodné a nevhodné do kompostu. Čerpáno z Wikipedie Odpad Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl či povinnost se jí zbavit. Proto je třeba s vyprodukovaným odpadem nějakým způsobem naložit. Třídění odpadu má proto hlavně velký ekologický význam. Zakládání černých skládek naopak ale kam s ním? Že by křižanovský občan nebyl poučen? Aby třídění odpadu bylo k užitku, je třeba vědět, jaký odpad lze recyklovat a do jakých kontejnerů či na jaká sběrná místa uložit. Jsme ochotni pro to něco dělat a za jakých podmínek napište nám. Více na Čerpáno z Wikipedie Vítěz své kategorie Antonín Bojanovský Křižanovský triatlon ekologické okénko sportovní okénko Křižanovský triatlon se tradičně koná poslední srpnovou sobotu v areálu rekreačního střediska DRAK v Křižanově a to za každého

11 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 11 počasí. 19. ročník proběhl 30. srpna 2008 a závodu se zúčastnilo 14 závodníků a závodnic, z toho 4 domácí. Z našich borců se medailově umístili Antonín Bojanovský na prvním místě a Miroslav Sýkora starší na místě třetím (každý ovšem v jiné kategorii). Všem závodníkům blahopřejeme, neboť není poražených. Největším vítězstvím je zvítězit sám nad sebou. Sokol Křižanov srdečně děkuje všem účastníkům a zve na příští jubilejní dvacátý ročník. Celá výsledková listina je na Tenisový turnaj Dne se na tenisových kurtech SK FC Křižanov uskutečnil 6. ročník turnaje ve čtyřhře mužů. Turnaje se zúčastnilo šest dvojic. Hrálo se systémem, každý s každým, na jeden vítězný set. Celodenní turnaj se vydařil za krásného slunečného počasí, jenž byl zpestřen i posezením u pečeného prasátka. Celkovým vítězem se stal největší papírový favorit pár Veselý Leoš a Tomšík Roman, jenž neztratil v průběhu turnaje ani jeden set. Na druhém místě skončila dvojice Milota Josef - Štěpánek Jan. O bronzových pohárech rozhodoval až poměr gemů, který měl nejlepší pár Kocanda Petr- Chromý Jiří. Mimo medailové pozice se umístily dvojice: Štěpánek Jaromír Burian Leoš, Broža Milan Buk Martin, Jurek Jiří Uhlíř Jaroslav. Letošní tenisová sezóna byla opět sportovně úspěšná. Využitelnost kurtů byla otevřená sportovní mládeži i ostatním zájemcům a to nejen z řad domácích příznivců tenisu. Tímto zve oddíl Tenisu již dopředu všechny na následující sezónu opět nejen na tenis, ale i na nohejbal. Fotbal: Nováček tápe, průměr drží dorost Blíží se nám konec první poloviny nového fotbalového ročníku a výsledky zatím fanoušky příliš netěší. Muži A bojují v nové vyšší soutěži zatím spíše ve spodní části tabulky. Některé slušně rozjeté zápasy totiž někdy taktickými chybami nezvládnou a ztratí tak cenné nováčkovské body. Výsledky a umístění k /08: Kouty - Křižanov A 1:3 (11.místo) Dol.Heřmanice - Křižanov B 0:0 (12.místo) Štěpánov - Křižanov dorost 3:4 (7.místo) Vrchovina - Křižanov žáci 1:5 (10.místo) Křoví - Křižanov přípravka 2:1 (7.místo) Aerobik pro děti Zahájil pravidelná cvičení od 1. října. Cvičí se ve středu. Děti od 4 let a úplní začátečníci vždy od 16:00 do 16:30 hodin, mírně pokročilí od 16:30 do 17:30 hodin v tělocvičně ZŠ. Co vašim dětem cvičení přinese? Rozvoj pohybových schopností - flexibility, síly, smyslu pro koordinaci, vytrvalosti a cílevědomosti. Učí se správnému držení těla, cvičí s overbally. Roste jejich pohybová (taneční) průprava. Těší se na Vás Maruška Stupková, Verča Lišková a Darina Burianová. TJ EFEKT KŘIŽANOV AEROBIC Začal podzim pouti a to je čas, kdy se každý rok sejdeme, abychom zahájili cvičení aerobiku. A tak bych Vás chtěla alespoň stručně seznámit s naší činností. Nezahálejte a přijďte mezi nás!!! Fotografie z utkání Křižanov A 1:3 Náměšť Jejich rezerva měla slušný rozjezd, ale nyní trpí nedostatkem hráčů a to se odráží v nestabilních sestavách na utkání. Proto i oni zůstávají v druhé polovině tabulky. Slušný výsledkový průměr zatím drží chlapci z dorostu. Jejich bilance výher a proher je vyrovnaná a to je řadí do klidných středních vod tabulky. Mládežnická družstva žáků a přípravky často i přes sympatický výkon na hřišti prozatím za svými soupeři zaostávají a musí se spokojit se spodními příčkami. Aerobic se v Křižanově cvičí již spoustu let. K pravidelnému cvičení se scházíme vždy v úterý a ve čtvrtek od 19:30 do 20:30 hod. v Katolickém domě. Během této hodiny se naučíme novou sestavu, posilujeme, cvičíme s overbally, stepaerobik a na závěr uvolňovací cviky. Předcvičují vyškolené cvičitelky, které se 2x ročně zúčastňují celovíkendových školení a mají složeny zkoušky. I když naše cvičení není na profesionální úrovni, všichni cvičí s nadšením a radostí a o to přece jde. Kromě toho pořádáme i další akce. Z nich největší úspěch mají Babský bál a Dětský karneval. Bál bývá každý rok začátkem února, sejde se na něm vždy spousta masek a o půlnoci Vás čeká překvapení v podobě vystoupení našich členek. Na karnevalu, který probíhá v březnu, zase připravujeme pro děti spoustu soutěží a bohatou tombolu. Letos jsme začali cvičit 31. září a sešlo se nás přes dvacet. Trochu nás mrzí, že křižanovských je méně jak polovina. A tak se ptám: Kde jste, křižanovské ženy a dívky? To raději sedíte u televizních seriálů než aby jste si šly protáhnout svoje tělo a zformovat postavu? Za TJ Efekt Kolářová Dagmar

12 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 12

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Aktuality z Centra Černý Most

Aktuality z Centra Černý Most Aktuality z Centra Černý Most 11/2011 1/2012 Informace o stavbě nového CČM V současné době je stavba nového Centra Černý Most rozšířena na podstatnou část původních parkovacích ploch (parkoviště B, C a

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Jarní prázdniny výletíme

Jarní prázdniny výletíme 2 Slevy triky návody V y k u p t o. c z 26. 1. 1. 2. 2015 Jarní prázdniny výletíme Naše týdny na Vykupto.cz Každý týden se na Vykupto.cz budeme věnovat nějakému tématu, které by vás mohlo/mělo zajímat.

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla:

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla: !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Je zde další číslo našeho oblíbeného časopisu GA-MA-JA a s ní další pořádná porce článků, které pro vás vytvořil tým mladých Ga-ma-jáků. Jak možná víte, nedávno

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané,

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané, Ročník 19 Číslo 9 Slovo starostky Vážení občané, Před nějakým časem jsme pořádali sbírku pro povodní postiženou obec Putim. Děkuji všem, kteří přispěli a prokázali, tak svoji solidaritu a dobrou vůli.

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 19. ročník duben 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 Usnesením č. 14/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2013. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Advent ve sklepních uličkách 2012. www.landumlaa.at

Advent ve sklepních uličkách 2012. www.landumlaa.at Advent ve sklepních uličkách 2012 www.landumlaa.at Vítejte na adventu ve sklepních uličkách Laa a okolí je skvostná krajina ve Weinviertelu která zve k prodlení, láká k setrvání a k životu prožívanému

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více