Ing. Jana Švárová Ing. Pavlína Honzů Petr Bidlo Mgr. Bohdana Rambousková (ed.) Autoři textu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Jana Švárová Ing. Pavlína Honzů Petr Bidlo Mgr. Bohdana Rambousková (ed.) Autoři textu:"

Transkript

1

2 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje Rodinné centrum Routa, o. s., v partnerství s městem Čelákovice, firmou FV Plast, a. s., a podnikatelkou Hanou Veselou. Autoři textu: Ing. Jana Švárová Ing. Pavlína Honzů Petr Bidlo Mgr. Bohdana Rambousková (ed.)

3 OBSAH ŘEMESLNÁ VÝROBA Z POHLEDU ŽIVNOSTI 5 DRUHY ŽIVNOSTÍ 5 Živnost řemeslná 5 Živnost volná 7 Příjmy z jiného podnikání 7 Ostatní příjmy 8 PŘÍKLADY ŽIVNOSTÍ 9 Příklad živnosti volné 9 Příklad živnosti řemeslné 11 Příklad příjmů z jiného podnikání 12 Příklad ostatních příjmů 14 PRODEJ NA ŘEMESLNÝCH TRZÍCH 16 VOLBA SPRÁVNÉHO TRHU PRO VÁŠ SORTIMENT 17 PRŮZKUM TRHU 17 Kdy začít? 18 Sezóna 18 PŘIHLÁŠENÍ NA TRH 20 Praktický tip 21 PŘÍPRAVA PRO ÚČAST NA PRVNÍM TRHU 22 Povinnosti prodejce na trhu 22 Legislativní povinnosti 24 NA TRHU 24 Umístění stánku na trhu 24 Vybavení prodejního místa 25 Poplatek za trh 25 Schválení výroby před vstupem na trh 26 Kontrolní kompetence na trhu 26 Praktický tip 26 PREZENTACE VLASTNÍHO PRODUKTU 28 Úprava prodejního místa, vystavení zboží 29 Upoutejte pozornost 29 Vytvořte síť zákazníků 30

4 MARKETING PRODUKTŮ 32 PRŮZKUM TRHU A POHÁDKY JE KONEC? 32 VÝROBEK 34 CENA 35 PROPAGACE 36 MÍSTO PRODEJE 37 Webové stránky 37 Sociální sítě 38 Internetový prodej 39 Kamenný obchod 39 Trhy 39 Buďte si reklamním nosičem 40 VÝROBA, ÚČTY, LOGISTIKA 40 ROZHOVOR S PODNIKATELKOU V ŘEMESLNÉ VÝROBĚ 42 TEREZA ŠŤASTNÁ 42 RUČNĚ MALOVANÝ TEXTIL BY TEREZ 42 RODINNÉ CENTRUM ROUTA, O.S. 46

5 ŘEMESLNÁ VÝROBA Z POHLEDU ŽIVNOSTI Pro řemeslné práce je charakteristický vysoký podíl ruční práce spojený s používáním specializovaných nástrojů a pomůcek. V přeneseném významu slova se jedná ale i o intelektuální dovednosti a osobní schopnosti doplněné příslušnou zručností, zkušeností či prací daného jedince. Například umělecké řemeslo nemůže vykonávat každý, vyžadují se tu tvůrčí schopnosti, které nejsou každému dány, musí vymyslet a předložit vlastní originální umělecký návrh. Na řemeslnou výrobu se z pohledu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, pohlíží z několika úhlů podle znalostí, zkušeností a vzdělání: Živnost řemeslná Živnost volná Příjmy z jiného podnikání Ostatní příjmy DRUHY ŽIVNOSTÍ Živnost řemeslná Některá řemeslná výroba je z pohledu zákona o živnostenském podnikání brána jako živnost řemeslná. Patří sem např.: pekařství, cukrářství (pečení chleba, dortů, zákusků, vánočního pečiva, výroba zmrzliny, čokolády, nápojů), zlatnictví a klenotnictví (zhotovování šperků z drahých i obecných kovů, prodej bižuterie a drobných upomínkových předmětů z drahých kovů), holičství a kadeřnictví, barvení a chemická úprava textilií například potisk, batika. Podle zákona se odborná způsobilost prokazuje některou z těchto náležitostí: a) dokladem o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru, b) dokladem o řádném ukončení středního vzdělání s maturitní 5

6 zkouškou v příslušném oboru, nebo s výukovými předměty odborné přípravy v příslušném oboru, c) dokladem o řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru, d) dokladem o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů, e) uznáním odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, f) získáním všech profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací. Doklady prokazující odbornou způsobilost mohou být nahrazeny těmito doklady: a) o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, b) o řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, c) o řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, d) o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů, e) o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR či ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, f) o vykonání šestileté praxe v oboru. Z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, si musí podnikatelka vždy vést daňovou evidenci nebo účetnictví. Na konci kalendářního roku zná svoji sumu příjmů a skutečně vynaložených výdajů. Podle zákona může pro stanovení základu daně pro daň z příjmu použít buď skutečně vynaložené výdaje, nebo výdaje stanovené procentní sazbou. Pro živnosti řemeslné je stanovená procentní výdajová sazba 80 % z příjmů. Konkrétní příklad bude uveden níže v textu. 6

7 Živnost volná Jsou však i řemeslné činnosti, na které se neváží přísné podmínky pro získání živnostenského oprávnění jako na živnosti řemeslné, a tyto činnosti patří do živností volných. Zde není vyžadována žádná praxe, vzdělání či zkušenosti z oboru. Patří sem například: výroba textilií, oděvních doplňků (šití oblečení, vyšívání, paličkování, háčkování, pletení, malba na textilie, batika, aplikace ozdobných korálků apod.), výroba slaměných výrobků (tvorba slaměných ozdob, vánočních ozdob ze slámy, dekorace, košíčků apod.), výroba keramických a sádrových výrobků (například vázy, misky, hrnky, tácky, dekorativní porcelán, užitkový a ozdobný porcelán), výroba dřevěných hraček (např. drobné hračky ze zbytkového dřeva), výroba bižuterie a dekorativních předmětů (například tvorba drobných šperků korále, náramky). K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny pouze všeobecné podmínky: a) dosažení věku 18 let, b) způsobilost k právním úkonům, c) bezúhonnost. Z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, si musí podnikatelka vždy vést daňovou evidenci nebo účetnictví. Na konci kalendářního roku zná svoji sumu příjmů a skutečně vynaložených výdajů. Podle zákona může pro stanovení základu daně pro daň z příjmu použít buď skutečně vynaložené výdaje, nebo výdaje stanovené procentní sazbou. Pro živnosti jiné než řemeslné je stanovená procentní výdajová sazba 60 % z příjmů. Konkrétní příklad bude uveden níže v textu. Příjmy z jiného podnikání Dle zákona o dani z příjmu existují i činnosti (příjmy z jiného podnikání), které nejsou podmíněny živnostenským oprávněním. Patří sem příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem příkladem může být malo- 7

8 vání obrázků pro různá dětská sdružení, mateřské školy nebo kroužky, psaní básniček či říkanek, případně doplněné grafickou tvorbou, psaní článků apod. Z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, si musí podnikatelka vždy vést daňovou evidenci nebo účetnictví. Na konci kalendářního roku zná svoji sumu příjmů a skutečně vynaložených výdajů. Podle zákona může pro stanovení základu daně pro daň z příjmu použít buď skutečně vynaložené výdaje, nebo výdaje stanovené procentní sazbou. Pro tuto činnost je stanovená procentní výdajová sazba 40 % z příjmů. Maximálně lze však uplatnit výdaje stanovené procentem do výše Kč. Konkrétní příklad bude uveden níže v textu. Ostatní příjmy Za další drobnou řemeslnou činnost lze považovat například sezonní sběry bylin, plodin. Protože se nejedná o soustavnou činnost vykonávanou pravidelně, není to podnikatelská činnost, nýbrž příjmy získané příležitostně. Ale pozor opravdu se nesmí jednat o pravidelnou činnost! Definice živnosti podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zní: Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem. I když sběr bylin probíhá třeba jen čtyři měsíce v roce, pokud to pro vás bude každoroční pravidelný přivýdělek, mohl by již být klasifikován jako pravidelná výdělečná činnost, která podléhá živnostenskému oprávnění. Tyto příjmy jsou v roce 2014 osvobozeny od daně z příjmů, pokud jejich úhrnná částka za rok nepřesáhne Kč. I v tomto případě by si měla sběratelka plodin vést svoji evidenci příjmů. Pokud na svoji činnost vynakládá prostředky, doporučuje se vést si i evidenci výdajů. Pokud je výdělek za rok vyšší než Kč, je sběratelka povinna podat daňové přiznání a může si proti příjmům uplatnit buď skutečné, nebo procentní výdaje. 8 U této činnosti je procentní výše výdajů stanovena na 30 % z příjmů,

9 maximálně však lze uplatnit výdaje stanovené procentem do výše Kč. Konkrétní příklad bude uveden níže v textu. PŘÍKLADY ŽIVNOSTÍ Příklad živnosti volné Výroba a prodej kraslic, drobných dekorací ze slámy a proutí Velikonoční svátky jsou úzce spjaty s pomlázkou a k tomu neodmyslitelně patří velikonoční vajíčka, ať už jako pomlázka koledníkům nebo dekorace ve formě vyfouknutých kraslic. Většina hospodyněk využívá široké nabídky na trhu, protože tvorba a barvení kraslic je opravdu různorodá. Prodej kraslic patří do živností volných, jedná se o živnost Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů ; pokud chceme zboží i prodávat, je třeba mít živnost Velkoobchod, maloobchod. Paní Veselá pochází z menší vesnice, kde se odjakživa před velikonočními svátky malovaly kraslice. Vajec bylo vždy dost, slepice běhají po dvoře. Vejce se musí opatrně vyfouknout. Skořápka musí být vždy čistá, aby se barvy chytaly. Paní Veselá se naučila všechny techniky a její nabídka je opravdu široká. Protože dělá ráda radost i jinde, objíždí trhy a dodává kraslice i do drobných obchodů. Na začátku podnikání v oboru zdobení kraslic měla paní Veselá vyšší náklady. Skořápky od slepičích vajíček má sice vlastní nebo od sousedek ze vsi, musela si ale pořídit velkou škálu barev a štětečků, pilníčky, drátky, špendlíčky, vosky, tuše a jiné. Prodejní cena kraslic se pohybuje od 30 Kč za kus podle typu zdobení. Mezi nejdražší kraslice ze slepičích vajec patří kraslice zdobené drátkováním, jejichž cena většinou začíná na 100 Kč. Přestože se jedná o sezónní záležitost, věnuje se paní Veselá zdobení po celý rok. Když bude každý den zdobit kraslice přibližně tři hodiny, za rok je schopna připravit cca ks. Průměrný výdělek za tuto její celoroční práci je cca Kč. Na to, že se věnuje tvorbě kraslic celý rok, není výdělek 9

10 příliš vysoký. Její náklady za rok na materiál však činí jen Kč. Takže hrubý výdělek je Kč. Paní Veselá následně dostala nabídku od prodejců v hlavním městě, kde kraslice kupují hlavně cizinci, kteří však mají zájem jen o netradičně barvené kraslice. Paní Veselá se proto zaměří na výrobu kraslic zdobených drátkováním, děrováním a batikou. Čas strávený nad jedním vejcem je delší, takže za rok by mohla vyrobit se stejným časovým zatížením jen kraslic. Její výdělek za tuto činnost však bude Kč se stejnými provozními náklady, takže její hrubý výdělek bude vyšší, a to Kč. Protože tato činnost jí nezabere celý cen a má k dispozici slámu a proutí, začala paní Veselá vyrábět také drobné dekorativní předměty, mj. slaměné a proutěné vánoční ozdoby. Na tuto činnost si rozšířila svoji volnou živnost na Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků. Má na ně zajištěn odbyt při prodejní ceně jedné ozdoby 30 Kč. Za rok je schopna vyrobit a prodat cca ks ozdob výdělek činí Kč. Do své činnosti zapojila i dceru, která studuje a ráda si přivydělá. Vše bude svojí živností zaštiťovat paní Veselá. Dcera peče dekorativní perníčky, což není cukrářská činnost, ale živnost volná, protože perníčky nejsou určeny ke spotřebě, ale jen jako dekorace. Za rok je schopna vyrobit dekorativní tematické perníčky (Vánoce, Velikonoce, poutě a firemní PF) za cca Kč. Na konci kalendářního roku došla paní Veselá k následujícím výpočtům: příjmy z dekorativních perníčků Kč, příjmy ze slaměných ozdob Kč, příjmy z kraslic Kč, celkem Kč. 10 Prokazatelné výdaje za rok byly: materiál na perníčky Kč, materiál na ozdoby Kč, materiál na kraslice Kč, celkem Kč. Při uplatnění skutečných výdajů by daňový základ (příjmy mínus výdaje) dosáhl výše Kč.

11 Při uplatnění procentních výdajů (60 %) by byly výdaje Kč, daňový základ pak Kč. Do nákladů je však důležité započítat také spoustu času, který byl potřeba na výrobu předmětů. Příklad živnosti řemeslné Pečení narozeninových dortů a domácích chlebů Paní Machálková vždy velice ráda pekla, a proto se vyučila pekařkou- -cukrářkou. Věnovala se této profesi do doby, než odešla na mateřskou dovolenou. Po dobu své rodičovské dovolené byla často od kamarádek požádána o upečení dortu na narozeninovou oslavu dítěte. Děti mají rády veselé dorty a paní Machálková je velice ráda tvořila. Po skončení rodičovské dovolené se rozhodla zkusit podnikat v této oblasti na vlastní zodpovědnost. Cukrářství patří do živností řemeslných. Tím, že byla paní Machálková v oboru vyučena a měla i praxi v předchozím zaměstnání, byl jí živnostenský list bez problémů vydán. Protože věděla, že bude muset splnit i hygienické podmínky, které jsou na tuto živnost vázány, měla již domluven pronájem menších prostor, který daným podmínkám vyhovuje. Prostor měl vlastní kuchyňské zařízení, sousedil s menší cukrárnou a lahůdkářstvím. Tato cukrárna dosud všechny cukrářské výrobky nakupovala od jiných cukrářů, ale nyní projevila zájem přejít k nové dodavatelce paní Machálkové, jejímiž cukrářskými výrobky přiláká větší klientelu. Paní Machálková si prostor vybavila vlastním zařízením. Zpočátku měla odběr cukrářských výrobků zajištěn cukrárnou, a to včetně slavnostních dortů na míru. V průběhu prvního roku se podnikání paní Machálkové opravdu rozjelo vyráběla narozeninové dorty, svatební dorty, cukroví na svatby, vánoční cukroví. Protože začala být poptávka i po domácím pečivu, začala péct domácí chleby, houstičky, pletence, bagety. Po skončení roku paní Machálková provedla zhodnocení svého prvního roku podnikání. Její celkové roční příjmy dosáhly Kč. Skutečně vynaložené výdaje byly: vybavení prostor Kč, nákup materiálu Kč, 11

12 nájemné Kč, celkem Kč. Hrubý výdělek byl Kč. Paní Machálková však věděla, že první rok byl ovlivněn výdaji na zařízení provozovny a že příjmy mají rostoucí tendenci. Proto v podnikání pokračovala. V druhém roce podnikání stouply výdělky paní Machálkové na Kč, skutečné výdaje byly celkem Kč, takže její hrubý výdělek byl Kč. Protože však v živnosti řemeslné lze při daňovém přiznání použít buď skutečné výdaje, nebo výdaje procentem, udělala propočet: skutečné příjmy Kč, skutečné výdaje Kč. Daňový základ Kč. Nebo: skutečné příjmy Kč, výdaje procentem (80 %) Kč. Daňový základ Kč. Je na každé podnikatelce, pro jakou zdanitelnou částku v daňovém přiznání se rozhodne. Zákon v tomto umožňuje vlastní volbu. Příklad příjmů z jiného podnikání Malování obrázků a psaní básniček Paní Novotná vždy velice ráda malovala, psala příběhy a básničky. Nyní dostala možnost si svojí zálibou vydělat. Dům dětí a mládeže ji požádal o několik obrazů pro jejich nově otevřenou pobočku. Splnil se jí sen a práce ji natolik oslovila, že se začala malování obrazů a obrázků věnovat. Po slavnostním otevření nového Domu dětí a mládeže paní Novotnou oslovila agentura, zabývající se zařizováním interiérů s žádostí, zda by pro ni příležitostně také vytvořila obrázky jednalo se většinou o výzdobu společných prostor kanceláří, kluboven, dětských heren a dětských koutků. Zároveň byla oslovena místním časopisem, který má vlastní přílohu věnovanou dětem, s nabídkou občasných grafických příspěvků. Když se paní Novotná zmínila, že také skládá dětské básničky a krátké povídky, byli nadšeni. 12

13 Na všechny tyto živnosti není třeba vyřizovat živnostenské oprávnění (i když by se určitě na každou tuto činnost nějaká volná živnost našla) dle zákona o dani z příjmu se považuje paní Novotná za umělkyni, a podle toho je i daňově začleněna. Po skončení roku má evidenci všech příjmů a může či nemusí zohlednit i skutečně vynaložené výdaje (materiál, barvy, papír aj.). Zhodnocení roku: skutečné příjmy za rok Kč, skutečně vynaložené výdaje Kč. Daňový základ (příjmy mínus výdaje) Kč. Nebo může využít výdaje stanovené procentně v tomto případě 40 %. Pak by byla kalkulace následující: skutečné příjmy Kč, procentní výdaje Kč. Daňový základ Kč. Pokud bude paní Novotná i nadále podnikat bez živnostenského oprávnění, což legislativa umožňuje, může se stát, že narazí i na problémy. Každý je zvyklý, že od podnikatele dostává za zboží (služby aj.) faktury. I paní Novotná za svoji činnost vystavuje faktury, jen nemá jako podnikatelka svoje identifikační číslo (IČO). Na doklady se v tom případě doporučuje uvádět rodné číslo, které je i jejím identifikátorem pro finanční úřad, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Mezi povinné náležitosti dokladů (faktur) totiž podle zákona mj. patří: Jméno a příjmení Adresa místa podnikání IČO Další pohled, proč v situaci paní Novotné zvažovat vyřízení živnostenského oprávnění na některou z volných živností, je výše výdajového paušálu. U volných živností totiž není výdajový paušál 40 %, ale činí 60 %, což je 20% rozdíl ve výdajích. Pro příklad: roční příjmy Kč, výdajový paušál 40 % Kč, 13

14 výdajový paušál 60 % (živnost volná) Kč. Daňový základ pro uměleckou činnost Kč, daňový základ pro volnou živnost Kč. Příklad ostatních příjmů Sběr bylin a plodin Každá z nás si ráda odpočine a načerpá energii v přírodě. S dětmi se vydáte na procházku do lesa, na louku. Protože jste na rodičovské dovolené (v důchodu, či z jiného důvodu nemáte pracovní poměr), všimnete si, co bylin roste v lese kolem vás. Jako malá jste sbírala léčivé bylinky s babičkou a pila z nich dobré čaje na virózy. Co si tak přivydělat i nyní? Z pohledu zákona o daních z příjmů se jedná o ostatní příjmy, na které není třeba živnostenského oprávnění. Nesmí se jednat o pravidelnou výdělečnou činnost, ale jen o nahodilé výdělky. Sušené byliny se stále vykupují, na internetu se najdou výkupny, které mají zveřejněny i ceníky, které byliny a za kolik vykupují. Nabízí i možnost zaslat sušené byliny poštou, tzn. že nemusíte do výkupny osobně dojet. Jako příklad uvádíme ceny za kilogram sušených bylin (ceník byl platný pro rok 2013, nalezeno na internetu): Květ heřmánku lékařského 150 Kč /1 kg Květ trnky obecné 180 Kč/1 kg Květ sedmikrásky 160 Kč/1 kg Květ hluchavky bílé 650 Kč/1 kg Květ lípy 200 Kč/1 kg Plod bezu černého 75 Kč/1 kg Nať mateřídoušky obecné 80 Kč/1 kg Kořen smetanky lékařské 70 Kč/1 kg Se sběrem je práce, ale některé byliny rychle přibývají. A pokud máte místo, kde je dobře usušit, dají se tím za sezonu určitě nějaké peníze vydělat. Z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, se jedná o příjmy podle 10 ostatní příjmy příjmy z příležitostných činností, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem. Podle stejného paragrafu se hovoří o osvobozených příjmech od daně jsou osvobozeny příjmy, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období Kč. 14

15 Pro příklad uvedeme: Výdělek za výkup vámi usušených bylin byl Kč. Tento příjem je dle zákona o daních z příjmů osvobozen, nemusí se zdaňovat. Bydlíte v domku, máte velkou zahradu, kterou jste pořídila již s ovocnými stromy. Vaše domácí spotřeba ovoce a zeleniny (kterou také pěstujete) není tak velká, a tak zvažujete, jak naložíte s přebytkem. Ve svém okolí můžete sama odprodat, možná narazíte i na malou prodejnu ovoce a zeleniny, ve které budou mít zájem o odkup domácích (bio) produktů ze zahrádky. Dle zákona o dani z příjmu jste povinna sledovat svoje příjmy z prodeje svých vlastních plodin. Za rok bude váš výdělek Kč. Dle zákona o dani z příjmu jste překročila hranici pro osvobozené příjmy ( Kč), musíte proto tyto příjmy zdanit. Můžete od nich odečíst skutečně vynaložené výdaje (voda, hnojivo aj.), nebo můžete využít stanovení výdajů procentně, což u jiných příjmů znamená 30 %. skutečné příjmy Kč, skutečné výdaje Kč, daňový základ (rozdíl příjmů a výdajů) Kč. Nebo skutečné příjmy Kč, výdaje stanovené procentně (30 %) Kč, daňový základ (rozdíl příjmů a výdajů) Kč. 15

16 PRODEJ NA ŘEMESLNÝCH TRZÍCH Jedním z efektivních způsobů jak zajistit prodej a propagaci svých výrobků je vstup na trh přímého prodeje. Trhy, jarmarky, různé slavnosti jsou v naší zemi velmi oblíbené a jejich počet skutečně vysoký. Trendem posledních pěti let jsou i farmářské trhy, které již prokázaly, že nebyly jen krátkodobou módní záležitostí, ale mají své pevné místo v nákupních zvyklostech obyvatel. Prodej na trhu vám nabízí několik významných výhod: Patří mezi ně především rychlý tok financí. Za své zboží dostáváte okamžitě zaplaceno, zatímco pokud byste je dodávali do obchodů nebo obchodních řetězců, pravděpodobně byste dostali za svou produkci zaplaceno s mnohatýdenním zpožděním. Přímý prodej generuje vyšší příjmy. Díky neexistenci prostředníka jsou vaše příjmy vyšší. Snazší přístup na trh. Vstup na trh přímého prodeje je většinou velmi jednoduchý, a proto je vhodný pro výrobce, kteří nejsou schopni dodávat své zboží do větších prodejen nebo spolupracovat s distribučními firmami, protože jejich produkce je v nižších objemech, než jsou velkoobchody ochotny přijímat. Okamžitá zpětná vazba. Na trhu komunikujete s nakupujícími a podle toho můžete přizpůsobit svou nabídku aktuální poptávce. Můžete také velmi rychle zareagovat, pokud zákazníci nejsou spokojeni s vaší produkcí, případně její částí. Kontakty s ostatními prodávajícími. Na trzích bývá navazováno mnoho druhů spolupráce mezi jednotlivými producenty a výrobci, kteří se tam setkávají. Nové znalosti. Při prodeji na trhu si pravděpodobně osvojíte nové prodejní, obchodní a marketingové znalosti. 16

17 VOLBA SPRÁVNÉHO TRHU PRO VÁŠ SORTIMENT Pokud se rozhodnete nabízet své výrobky spotřebitelům přímým prodejem na trhu, nejdříve zvažte, který typ trhů je pro váš sortiment vhodný. Výrobky k rychlé spotřebě, především potraviny, je vhodné nabízet na pravidelných trzích, vždy na stejném místě. Na tyto trhy se ve velké míře vracejí stejní zákazníci, což je pro vás výhodné. Při prvním setkání vaše výrobky ochutnají, při příštím okusí další a pokud jsou spokojeni, budou se k vám pravidelně vracet a při plánování nákupu zahrnou i vaše výrobky. Hledejte tedy pravidelné trhy, v našem prostředí jsou to v současnosti především trhy farmářské. Řemeslné výrobky je naopak vhodné nabízet na méně častých trzích a akcích a ideálně v různých místech, abyste obsáhla co nejširší skupinu zákazníků. Hledáte stále nové zákazníky, kteří ještě váš výrobek nemají a neznají. Nejlepším odbytištěm vašich výrobků budou různá posvícení, slavnosti, řemeslné trhy, jarmarky a doprovodné trhy při kulturních programech pořádaných při různých kulturních památkách. PRŮZKUM TRHU - JAK VYHLEDÁVAT TRHY PRO ODBYT ZBOŽÍ? Trhů s přímým prodejem je v současnosti velké množství, což s sebou nese i rozdíly v jejich úrovni, kvalitě nabízených výrobků a návštěvnosti. Hledejte trhy s dobrou pověstí a navštěvované zákazníky z vaší cílové skupiny. Začněte vždy ve svém nejbližším okolí, je to pro vás výhodné z mnoha hledisek: Šetříte náklady spojené s přepravou. Šetříte čas při cestě na trh a z trhu. Máte lepší možnost kontaktu se zákazníky i v době mimo trh. Nakupující často preferují lokální produkty. Pokud prodáváte převážně potraviny a zajistila jste si pravidelné místo na trhu ve vašem okolí, máte částečně vyhráno. 17

18 Pokud se vám to zatím nepodařilo nebo pro svůj sortiment potřebujete více trhů a v širším okolí, musíte se pustit do aktivního vyhledávání. Internet je dobrým zdrojem informací, protože naprostá většina trhů, slavností, posvícení a dalších akcí je zde uvedena. Široké spektrum akcí najdete například na webových stránkách Webtržiště (www.webtrziste. cz) nebo Atlas Česka (www.atlasceska.cz). Hledáte-li aktuální termíny a místa farmářských trhů, použijte například stránky Vitalia nebo Nalok (www.vitalia.cz nebo Nejlepší a nejspolehlivější zdroj je však ústní doporučení od ostatních prodejců. Jakmile se dostanete na svůj první trh, ptejte se ostatních prodejců na akce, kterých se účastní, a požádejte je o kontakty na organizátory. Kdy začít? Jsou určitě aspekty, které ovlivňují návštěvnost trhů a které je dobré vzít v potaz při volbě prvního vstupu na trh. Pravidelné akce Jsou to např. farmářské trhy, které probíhají každý týden. Počet nakupujících je nižší, pokud je státní svátek v den trhu, případně den před nebo po trhu. Stejně tak pokud jsou prázdniny. Lidé často odjíždějí a již před dovolenou většinou nenakupují čerstvé potraviny. Kupní síla na pravidelných akcích je také ovlivněna termínem výplat a důchodů. Týden před výplatou nebo důchodem zákazníci nakupují obvykle o něco méně. Nepravidelné akce Jsou to např. jarmarky, posvícení. Návštěvnost je ovlivněna především velkým množstvím dalších kulturních a společenských akcí, které se v naší zemi konají každý víkend. Je vhodné si zjistit, zda se v okolí nekoná jiná, větší a vyhlášenější akce stejného zaměření, která by přilákala většinu návštěvníků. 18 Sezóna V České republice probíhají nejrůznější akce téměř po celý rok. Zvažte všechny možnosti, kam se hodí nabídnout váš sortiment, a kontaktujte organizátory co nejdříve. Čím dříve je oslovíte, tím vyšší je šance, že budete první, kdo nabídne stánek s vaším sortimentem, a že budete

19 na akci přijati. Je obvyklé, že organizátor určí kvótu na počet stánků s určitým sortimentem a tu nepřekračuje. Zároveň nezapomeňte, že mnoho akcí je oznámeno až během roku. Není pravděpodobné, že byste si počátkem roku zajistili veškeré příležitosti pro prodej. Ncméně je vhodné domluvit si termíny co nejvíce, abyste mohli plánovat i nákup materiálu a výrobu. Ačkoliv obvyklým obdobím pro konání farmářských trhů je duben až říjen, mnoho jich začíná fungovat již od konce ledna a probíhají až do Vánoc. Takže pokud hledáte tento typ odbytiště a vašemu zboží nevadí mráz, můžete začít vydělávat peníze již od konce ledna. V tomto období je návštěvnost nižší, ale často je i nižší poplatek za místo na trhu. Současně bývá méně trhovců, takže zákazníci více nakupují od těch, kteří své zboží přijeli nabídnout i navzdory nepříznivému počasí. Hledáte-li akce na různých místech naší země, nabízíme vám stručné kalendárium s informacemi, co se obvykle koná v které roční době. JARO Březen Josefské slavnosti, vítání jara, Velikonoce (některý rok); Duben Velikonoce (některý rok), otevírání hradů, zámků a jiných kulturních památek, Jiřské pouti, jarní řemeslné trhy; Květen zahájení kulturní sezóny, některé hudební festivaly a tematické slavnosti (počátek sezóny jahod, chřestu, food festivaly); LÉTO Červen akce spojené s Dnem dětí a na konci měsíce s ukončením školního roku a vítáním prázdnin, oslavy slunovratu, poutě, jarmarky; Červenec, srpen hudební, divadelní a další umělecké festivaly, tematické slavnosti na hradech, zámcích a náměstích, Anenské pouti, řemeslné jarmarky a mnoho dalšího léto nabízí nepřeberné možnosti; PODZIM Září podzimní pouti, jarmarky, vinobraní, švestkobraní, Václavské slavnosti; Říjen, listopad množství akcí se již snižuje, probíhají například slav- 19

20 nosti Sv. Havla, Martinské slavnosti a začátek adventu (některé roky), ale pravděpodobně vám zbude více času na přípravu na prosincový prodej, který bývá obvykle zase mnohem vyšší; ZIMA Prosinec adventní trh, Mikuláš, Vánoce. Leden, únor v únoru začnou různé masopusty, ale akcí ještě není mnoho. Je vhodné začátek roku věnovat přípravě na nadcházející rok a uzavření toho minulého. Uzavřením je míněno především zhodnocení, které akce byly výnosné, a zvážení, na které se v novém roce přihlásíte. Zároveň je vhodné si zpracovat daňové přiznání a výkazy sociálního a zdravotního pojištění. Přípravou na nadcházející rok je především analýza toho, zda váš sortiment odpovídá poptávce, nebo zda ho chcete nějakým způsobem upravit. Zvažte, zda vám způsob prodeje v minulém roce vyhovoval, nebo zda by pro vás bylo například výhodnější jen vyrábět a mít pomocníka na prodej. Počátek roku je také vhodná doba k naplánování investic a samozřejmě také plánování výroby nebo produkce do zásoby a přihlašování se na akce pro celý nadcházející rok. PŘIHLÁŠENÍ NA TRH, PRVNÍ KONTAKT S ORGANIZÁTOREM Přihlášení na trh probíhá většinou telefonicky nebo em. Pokud daný trh nebo akci ještě neznáte (osobně jste ji v minulosti nenavštívili nebo nemáte doporučení od jiné osoby), zjistěte si od organizátora, o jaký typ trhů se jedná. Čistě potravinové, řemeslné nebo smíšené? Nabízí se české nebo i zahraniční zboží? Prodávají pouze přímí výrobci nebo osoby jimi pověřené, anebo toto není sledováno? Z těchto informací zjistíte, zde je daná akce vhodná pro váš sortiment. 20 Při telefonickém kontaktu s organizátorem je třeba popsat mu svůj sortiment, a pokud vás na trh přijme, zjistěte o něj následující informace: Jaký je sortiment trhů. Je třeba mít vlastní prodejní stánek, nebo ho organizátor půjčuje? Pokud můžete použít vlastní stánek, jsou nějaké nároky na jeho vzhled, rozměr? Pokud stánky zajišťuje organizátor, jak velká je prodejní plocha, na níž

21 vystavíte své zboží? Je možno vozem přijet až ke stánku pro vyložení zboží? Je možné auto u stánku zároveň nechat parkovat? V kolik hodin je třeba na trh přijet a kdy je možno odjet? Jaký je poplatek za trh? Platí se něco navíc? (Například parkování, elektřina atd.) Kdo je kontaktní osoba na místě a jakým způsobem ji vyhledáte? Pokud potřebujete při prodeji elektřinu, zmiňte to organizátorovi při prvním hovoru. Pokud potřebujte stinné místo, protože slunce může vaše výrobky poškodit, také to zmiňte již při prvním hovoru. Někteří organizátoři vás požádají o zaslání kontaktu na vás a fotografie stánku a zboží em. Nepodceňte tento poslední krok a určitě požadovanou informaci nebo fotografii zašlete. Tento požadavek je většinou známkou toho, že organizátor dbá na dobrý sortiment a úpravu trhu. Někteří organizátoři vás také mohou požádat o vyplnění přihlášky a její zaslání em. Praktický tip Nejprofesionálnější, pro vás nejvýhodnější a z hlediska organizátora ideální je, pokud nejprve zašlete s informacemi o vás a fotografiemi zboží, a teprve pak mu zavoláte. V tomto momentě pro organizátora již nejste anonymní. Má představu o vašem sortimentu, může vám podat konkrétnější informace a vaše celková prezentace působí mnohem lépe. Pozor na následující situace: Organizátor se příliš nezajímá o váš sortiment a hned vás přijme. Toto většinou poukazuje na to, že vzhledem k jeho nezájmu o skladbu sortimentu trhu se může stát, že tam bude větší množství prodejců podobného zboží. Žádost o zaslání nevratného rezervačního poplatku před akcí. Rezervační poplatek zaplaťte pouze na akce, které osobně znáte, a jste si jisti, že jsou kvalitní, a chcete se jich účastnit. V ostatní případech buďte ostražití, placení nevratného poplatku dopředu není obvyklé. 21

22 PŘÍPRAVA PRO ÚČAST NA PRVNÍM TRHU Při přípravě na první trh je vhodné předem si zjistit povinnosti prodejce. Ty jsou obvykle specifikovány v tržním řádu, který musí být zpracován pro každý trh. Bývá uveden na webových stránkách, případně vám ho organizátor může zaslat. Tržní řády se mohou mírně lišit, ale ve většině najdete podobné povinnosti prodejce. Povinnosti prodejce na trhu 1. Všeobecné povinnosti Dodržovat druh sortimentu uvedený ve smlouvě (přihlášce) s provozovatelem trhu. Dodržovat provozní a prodejní dobu trhu, včetně doby navezení zboží, zásobování a odjezdu prodejce. Dodržovat zásady osobní hygieny a udržovat svůj pracovní oděv v čistotě. Udržovat prodejní místo v čistotě. K prodeji užívat jen místa k tomu určená, nezdržovat se v uličkách před stánky bezdůvodně a neumisťovat tam nic, co by znemožňovalo nebo ztěžovalo průchod zákazníků. Zabezpečovat řádný úklid, odstraňovat závady ve schůdnosti přilehlých ploch, udržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro nakládku a vykládku zboží a skladových prostor. Průběžně odstraňovat odpad včetně obalů ze zboží. Prodávající je povinen po ukončení prodeje zanechat prodejní místo čisté a uklizené a případně vybavit svůj prodejní stánek dostatečným počtem sběrných nádob na odpad a zajistit jeho odvoz. Prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží navzájem nevhodně neovlivňovaly a byly chráněny před přímými slunečními paprsky a jinými vlivy (vlhko, kouř, prach atd.) 2. Prodejní místo musí být vybaveno: Při prodeji potravin vhodnými podložkami, aby zboží nebylo ukládáno na zemi. Při prodeji váženého zboží tzv. cejchovanou váhou, tj. váhou ověřenou Českým metrologickým institutem. Podnikatel musí doložit ověřovací list, resp. váha musí být opatřena platnou úřední značkou (nálepka). 22

23 Při prodeji potravin živočišného původu, potravin podléhajících rychlé zkáze a vajec, chladicím zařízením. Osoby prodávající potravinářské zboží musí mít u sebe platný zdravotní průkaz, musí dodržovat hygienické předpisy a odpovídají za zdravotní nezávadnost prodávaného zboží. Na provozovně musí být k dispozici kopie živnostenského listu nebo výpisu ze živnostenského úřadu na odpovídající předmět podnikání. Podnikatel nebo osoba jednající jménem podnikatele v provozovně (stánku) musí prokázat totožnost, tj. mít u sebe občanský průkaz nebo jiný doklad. Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím rodinných příslušníků nebo zaměstnanců. Při kontrole je nutné doložit pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Podnikatel musí ustanovit osobu odpovědnou za provoz stánku, její jméno musí být uvedeno na označení stánku. Podnikatel je povinen předložit doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu k poskytování služeb. V provozovně musí být přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka. Na žádost zákazníka je podnikatel povinen vydávat doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, tj. účtenky (paragony). Účtenky za prodané zboží musí být na stánku k dispozici pro kontrolní orgány. Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané zboží a výrobky byly srozumitelně označeny údaji o hmotnosti nebo množství. Potravinářské výrobky musí být označeny datem minimální trvanlivosti nebo datem použitelnosti, jde-li o potraviny podléhající zkáze. Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb. Za klamání spotřebitele se považuje také nabídka nebo prodej výrobků nebo zboží porušující práva duševního vlastnictví, tj. prodej padělků registrovaných značek. K prodeji používat pouze elektrické nebo plynové spotřebiče opatřené revizní zprávou ne starší jednoho roku a schválené státní zkušebnou pro provoz v ČR nebo EU doklad o revizi je prodejce povinen mít u sebe na stánku (nutno doložit pro případ kontroly na vyžádání na prodejním místě). Prodejci jsou povinni dodržovat základní požární a bezpečnostní pravidla dle zákonů ČR a EU. 23

24 Legislativní povinnosti Živnostenský úřad Před prvním trhem písemně informujte příslušný živnostenský úřad podle sídla právnické osoby nebo místa podnikání fyzické osoby, že se chystáte k prodeji na trhu a kde (Oznámení o zahájení, resp. ukončení provozování činnosti v provozovně, tj. ve stánku na tržišti) 1. Ohlášení udělejte minimálně tři dny předem. Státní zemědělská a potravinářská inspekce Pokud prodáváte potraviny, jste povinni tuto skutečnost oznámit Státní zemědělské a potravinářské inspekci 2. Formulář pro registraci je ke stažení na webových stránkách v sekci Formuláře ke stažení. Na webových stránkách jsou i kontakty na jednotlivé inspektoráty. NA TRHU V den trhu přijeďte včas, vyhledejte organizátora trhu, případně jeho zástupce, tzv. správce. Ten vás zavede na prodejní místo, vysvětlí způsob vykládky a nakládky a ukáže, kde je přístup k tekoucí vodě a WC. Umístění stánku na trhu Pokud by vaše zboží bylo poškozeno přímým sluncem a upozornili jste na to provozovatele včas, znovu se ujistěte, že je vaše prodejní místo situováno správným směrem. Případně požádejte o přesun. Je dobré se také zeptat, jaký je sortiment v blízkosti vašeho stánku. Obvykle se provozovatel snaží, aby vedle sebe nebyli prodejci stejného druhu zboží. Stejně tak je třeba mít na zřeteli případné znehodnocení zboží, například pokud byste prodávali čerstvé zákusky a vedle vás se vařily zabíjačkové produkty, je vhodné požádat o změnu místa, aby vaše výrobky nebyly znehodnoceny výpary z vedlejšího stánku. 24 Pokud se trhů účastníte pravidelně, je obvyklé a žádoucí, abyste byli 1 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 2 Ve smyslu článku 6 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, v platném znění, a ve smyslu 3 odst. 1 písm. i zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

25 vždy na stejném nebo hodně podobném místě. Zákazníci si často pamatují, kde byl který stánek, a pokud je přemístěn, mohou ho přehlédnout. Vybavení prodejního místa Důkladně si předem promyslete, co budete pro prodej zboží potřebovat. Cokoliv zapomenete, vám později zvýší náklady a také hladinu stresu při přípravě stánku před zahájením prodeje. Optimální je vytvořit si seznam, který po prvním trhu můžete doplnit a použijete ho pro každý další trh. Pro prodej výrobků i potravin potřebujete: cedulku s označením prodávajícího a IČO; (U právnických osob musí obsahovat obchodní název firmy, IČO, sídlo a jméno fyzické osoby odpovědné za prodej ve stánku. Při prodeji zboží fyzickou osobou musí být uvedena obchodní název firmy nebo jméno a příjmení, místo podnikání či bydliště a jméno fyzické osoby zodpovědné za činnost tržního místa.) živnostenský list; v případě, že ve stánku neprodává přímo podnikatel uvedený v živnostenském listě, je nutné mít u sebe smlouvu, která prodejce zplnomocňuje k prodeji zboží daného podnikatele; cenovky, popisky zboží; paragony (zjednodušené daňové doklady); pokladnu, drobné mince. Pro prodej potravin navíc potřebujete: zdravotní průkaz; pokud zboží vážíte, cejchovanou váhu; odpadkový koš pro odpady vyprodukované při prodeji; balicí materiál (tácky, papír, sáčky); doklad o způsobu nabytí zboží; nádobu na vodu pro omytí rukou a prodejní plochy, houbičku. Pro nebalené potraviny navíc potřebujete: potravinářskou folii pro zakrytí zboží; rukavice nebo naběračku zboží. Poplatek za trh Před začátkem trhu nebo během dne od vás správce vybere poplatek 25

26 za pronájem tržního místa. Jeho výše je předem domluvená s provozovatelem. Při zaplacení vám bude vystaven příjmový doklad. Pokud se trhů účastníte pravidelně a chcete mít své prodejní místo garantované, může po vás provozovatel požadovat platbu předem. Praktický tip Dobré vztahy jsou na trzích podstatné stejně jako ve všech jiných oblastech života. Každý organizátor trhů preferuje prodejce, kteří jsou spolehliví, komunikativní, nekonfliktní, flexibilní. Snažte se proto organizátorům vyjít vstříc v následujících oblastech a odměnou vám bude vzájemná příjemná spolupráce. Přijeďte včas. Pokud se zpozdíte, nebo dokonce na trh nemůžete přijet, informujte o tom provozovatele (správce). Neúčast na trhu bez omluvy je organizátory vnímána velmi negativně a ovlivní vaši další spolupráci. Odpovídejte na telefonické hovory, zprávy a y od provozovatele. Buďte flexibilní; pokud vás správce požádá o přemístění vašeho stánku nebo úpravu jeho rozložení a má k tomu dobrý důvod, vyhovte mu. Dodržte domluvený sortiment. Mějte v pořádku všechny náležitosti pro kontrolní orgány, abyste vyhověla legislativním požadavkům, a spolupracujte s nimi. Schválení výroby před vstupem na trh Při prodeji potravinářských výrobků vlastní výroby na trhu musíte mít oprávnění k výrobě a prodeji (živnostenský list, u potravin živočišného původu schválení výroby příslušným orgánem Státní veterinární správy, při prodeji pokrmů schválení provozovny Krajskou hygienickou stanicí, u výrobků rostlinného původu pečivo schválení orgánem Státní zemědělské a potravinářské inspekce). 26 Kontrolní kompetence na trhu Prodej na trzích spadá do kompetence čtyř kontrolních orgánů. Jsou to: Česká obchodní inspekce Krajská hygienická stanice Státní zemědělská a potravinářská inspekce

27 Státní veterinární správa Je vhodné znát svá práva a povinnosti ve vztahu k těmto orgánům. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách institucí, případně je žádejte od provozovatele trhu. Česká obchodní inspekce ČOI kontroluje 3 označení prodejního stánku, označení zboží cenou, poctivost prodeje (dodržování deklarované míry a hmotnosti, správnost účtování), vydání dokladu o zakoupení výrobku, používání úředně ověřených vah. Státní hygienická stanice Krajská hygienická stanice vykonává státní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených zákonem a zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví. Patří sem ochrana zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek; oblast společného stravování (i občerstvení); předměty a materiály přicházející do styku s potravinami apod. Krajská hygienická stanice je tedy vaším kontrolním orgánem, pokud na trhu prodáváte občerstvení. Státní zemědělská a potravinářská inspekce SZPI 4 kontroluje v rámci stanovených kompetencí potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské výrobky a tabákové výrobky. Tyto kompetence se vztahují na výrobu, skladování, přepravu i prodej (včetně dovozu). Základní hygienické požadavky shrnula SZPI do tzv. Farmářského potravinářského patera. Pokud chcete na trhu prodávat potraviny, pak 3 Na základě zákona o 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákona 505/1991 Sb., o metrologii. 4 Dle nařízení č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin a zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. 27

28 kromě požadavků na bezpečnost a jakost potravin musíte dodržet i tyto podmínky: 1. Nebalené potraviny chránit před prachem, dotykem se zemí, kontaktem s kupujícími (ti nesmí na nabízené potraviny sahat, kýchat, kašlat apod.), kontaktem s rukama prodejce (ideální je s nebalenými potravinami manipulovat podávacími kleštěmi nebo s použitím jednorázových rukavic). 2. Plochy stánku, na které jsou kladeny potraviny, musí být omyvatelné a udržovány v čistotě. 3. Potraviny vyžadující chlazení (maso, masné a mléčné výrobky, sýry, mléko, čerstvé šťávy, rybí výrobky, cukrářské výrobky) je nutné uchovávat v chladicím zařízení. 4. Při prodeji nebalených potravin je potřeba zajistit dostatek pitné vody (na omytí rukou a ploch, které přicházejí do styku s potravinou, apod.). Při prodeji potravin, které se krájí (koláče, masné výrobky, sýry apod.), musíte zajistit dostatek teplé vody pro umývání náčiní. 5. Musíte mít přístup k sociálnímu zařízení. V rámci kompetence SZPI je i vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, podle níž je zakázáno uvádět, že charakter nebo původ potraviny je domácí, čerstvý, živý, přírodní, pravý nebo racionální, pokud toto označení není součástí názvu druhu, skupiny nebo podskupiny uvedených ve vyhlášce. Státní veterinární správa Krajská veterinární správa (KVS) kontroluje prodej živočišných potravin na trzích. Zejména dodržování hygienických podmínek, skladovacích teplot, původ potravin atd. Obecné podmínky pro prodej SVS shrnula v tzv. desateru, které je uvedeno na jejích webových stránkách 28 PREZENTACE VLASTNÍHO PRODUKTU, JEHO PROPAGACE, ZPŮSOB PRODEJE Pro prodej na trhu je zcela zásadní, jakým způsobem svůj produkt nabídnete a představíte zákazníkům a jak s nimi komunikujete. Dnešní zákazník vyhledává kvalitu, dobrou cenu, serióznost, ale chce se i pobavit.

29 Úprava prodejního místa, vystavení zboží Dbejte na vysoký standard úpravy prodejního místa. Dnešní zákazník je náročný a ocení vkusný, moderní styl prezentace. Použijte čistý, vyžehlený ubrus. Vystavte zboží tak, aby si ho zákazníci mohli prohlédnout. Je vhodné zboží vystavit i do výšky. Postavte na prodejní pult například dřevěnou bedničku a na ni naaranžujte část zboží tím si nejen zvětšíte plochu pro prezentaci zboží, ale celkový dojem je zajímavější, členitější. Některé výrobky je vhodné i zavěsit do prostoru. Buďte kreativní. Atraktivně působí, pokud část zboží vystavíte například na stojan či do koše nebo bedýnky před stánkem. Nezapomínejte na to, že dojem z vašeho prodejního místa vytváří i to, co nemáte vystavené na prodejním pultě. Udržujte stánek v čistotě a přehledný. Pokud své osobní věci nemůžete ukrýt pod pult, vezměte si na ně s sebou například přepravku, ať pak tyto maličkosti neruší celkový koncept vašeho stánku. Připravte si dekorace, které ladí s vaším sortimentem, aby prodejní místo působilo harmonickým dojmem. Může to být váza s květy, dřevěná figurka, zapálená svíčka cokoliv vás napadne. Připravte si s předstihem vkusné cenovky ladící s celkovým konceptem. Pomozte zákazníkovi identifikovat váš produkt, aniž by musel přijít blíže ke stánku. Na většinu stánků můžete vyvěsit ceduli, případně postavte na zem vkusnou černou tabuli, na niž křídou napíšete svoji nabídku. Když si své prodejní místo před začátkem trhu připravíte, vyjděte ze stánku a podívejte na ně zvenku, z pohledu zákazníka nejen ze své strany pultu. Upoutejte pozornost Prodej na trhu má svá specifika. Máte relativně málo času na upoutání pozornosti zákazníka, ale velkou výhodou přímého prodeje na trzích je, že můžete zboží zákazníkovi nabídnout a představit osobně. Vidíte jeho okamžitou reakci a můžete komunikaci přizpůsobovat, jak situace 29

30 vyžaduje. Využijte této výhody v maximální možné míře. Dbejte na svůj zevnějšek. Slaďte svůj oděv se svým sortimentem. Samozřejmě není třeba (ani žádoucí) oblékat repliky historických oděvů, ale zároveň buďte citlivá k tomu, jak působí váš zevnějšek v kontextu ladění vašeho stánku. Občas stačí jen pěkná zástěra, kterou si obléknete přes běžný oděv. Samozřejmostí je osobní čistota. Pokud se při stavění stánku můžete ušpinit, mějte s sebou prodejní oděv a oblečte si ho až před začátkem trhů. Používejte rukavice. Samozřejmostí je, že při prodeji nekouříte nebo nežvýkáte. Při prodeji stůjte. Pokud ve stánku sedíte, ochuzujete se o možnost upoutání pozornosti zákazníka. Upoutejte zákazníka úsměvem a očním kontaktem. Je vhodné i vyjít ven ze stánku a zákazníkovi produkt předvést. Mluvte. Nevnucujte se, ale navažte oční kontakt, a pokud u zákazníka vzbudíte zájem, využijte příležitosti a představte své výrobky. Lidé hledají potraviny a výrobky s příběhem. Pokud vidí, že jste skutečně výrobce, výrobek pro ně má hned přidanou hodnotu. Respektuje různé typy zákazníků a učte se s nimi jednat. Při prodeji potravin je velmi podstatná ochutnávka. Zejména při představování nového zboží vám ochutnávky můžou výrazně zvýšit tržby. Získáte tak zájem zákazníků, kteří by jinak váš produkt nekoupili, protože nevědí, jak chutná. Vytvořte síť zákazníků Cílem prodeje na trhu není jen okamžitý prodej v daný den, ale hlavně vytváření sítě zákazníků, kteří se pravidelně vracejí. 30 Dbejte na to, aby u každého výrobku byl uveden váš kontakt. Může to být vložená cedulka, razítko, obal, přiložený letáček atd. Podstatné je, aby když zákazník doma výrobek vybalí, měl ihned před sebou infor- -maci, kdo předmět vyrobil a prodal mu ho. Jen tak se bude moci k prodejci snadno vrátit.

31 Při prodeji se vás zákazníci často budou ptát, kdy budete opět na trhu. Mějte připravenou odpověď. Pokud se trhů účastníte nepravidelně, ale již znáte datum vaší příští návštěvy, zvažte vytisknutí jednoduchých lístečků s termíny (a samozřejmě kontaktem na sebe). Založte si webovou stránku. Může být i jednoduchá, s popisem vašeho zboží, několika fotografiemi a především s uvedením kontaktu a informací, kdy a kde, na kterých trzích vás zákazník opět najde. Můžete zákazníkům nabídnout, aby vám dali ovou adresu, na kterou jim pak zasílejte aktuální informace, kde a kdy budete k zastižení. Určitá část zákazníků ocení i komunikaci přes sociální média. Využijte Facebook a svou aktivitu dobře načasujte. Den nebo dva před trhem uveřejněte informaci, kde budete k zastižení, v den trhu třeba přidejte aktuální fotografii možností je mnoho. 31

32 MARKETING PRODUKTŮ Drobná řemeslná výroba má oproti podnikání ve službách velkou výhodu například v tom, že můžete potenciálním zákazníkům snadno prezentovat své hmatatelné výrobky. Můžete využít i skvělou příležitost přímého prodeje, kdy stanete tváří v tvář zákazníkovi a můžete pružně reagovat na jeho potřeby, vést s ním rozhovor a nabízet své zboží dle jeho preferencí tak, abyste dosáhli úspěšného završení nákupu. Drobná řemesla jsou společně se službami typem podnikání, do kterého se ženy v poslední době často pouštějí. Početné odchody z korporací a opouštění slibné kariéry u žen obvykle souvisí právě s otevřením drobné živnosti. Ale i když máte skvělý nápad a těšíte se na kompletní změnu života, měla byste se nejdřív dobře zamyslet, zda činnost, v níž vynikáte šikovností, může kromě osobního uspokojení přinést také dostatečně vysoký a stabilní výdělek. PRŮZKUM TRHU A POHÁDKY JE KONEC? Jako u každého jiného druhu podnikání je potřeba začít průzkumem trhu. A je důležité při něm dohlédnout dál než jen k vašim přátelům. Kamarádky vám budou chválit domácí chléb nebo ručně vyrobené náušnice, ale to ještě neznamená, že má váš projekt automaticky šanci na úspěch. Pokud v sousední ulici již jedna domácí pekárna s vybudovanou klientelou je, nemá smysl otevírat další. Musela byste mít výrazně kvalitnější zboží, rozmanitější výběr a značně nižší ceny, abyste si dokázala zákazníky zavedené pekárny přetáhnout k sobě. Lidé jsou zvědaví a přijdou se podívat do nově otevřeného podniku, ale ve skutečnosti je většina klientů konzervativní a po krátkém odskočení si ke konkurenci se vrátí ke svému původnímu dodavateli. Nemá smysl otevírat podnik, který by hned v úvodu své existence musel jít do lítého konkurenčního boje. 32 Je tedy v takovém případě nutné svůj sen o pečení chleba vzdát? Nikoli nezbytně. Pečlivě prozkoumejte sortiment sousední pekárny a zákazníky, kteří tam chodí. Možná že tam dostanou pouze chléb a rohlíky, a nikoli koláče. Nabídku konkurence tedy můžete vhodně doplnit.

33 Anebo si zvolíte jinou cílovou skupinu, například začnete dodávat svačinky do místní mateřské školky a školní jídelny. V tom případě je nutné začít nejdřív hledáním spolehlivého odbytu. Při průzkumu trhu je nutné zjistit, zda o vaše produkty budou lidé stát. Někdy je nutné podrobit zkoumání vaše okolí (pekárna), jindy se vám cílová skupina rozšíří třeba na celou Českou republiku (šperky). Díky internetovým eshopům můžete s minimálními náklady nabízet své výtvory klidně po celém světě pokud nemají omezenou trvanlivost. Zároveň se při průzkumu soustřeďte na to, zda někdo jiný nedělá podobnou věc lépe a levněji. Je vaše zručnost skutečně tak vysoká, že se můžete měřit s konkurencí? Jak daleko od vás je nejbližší výrobce stejných produktů, jaké chcete nabízet i vy? Zakládání drobných podniků ženami se v posledních letech rozrůstá nejen v České republice. Co je nakonec dokáže v mnoha případech od otevření byznysu bezpečně odradit, je byrokratická náročnost a nesmyslná nařízení spojená se zahájením živnosti. Podle druhu vaší činnosti se psychicky připravte na nepříjemné papírování a shánění razítek, aby vám tyto překážky nezkazily počáteční nadšení. Přečtěte si článek autorky, která chtěla začít prodávat domácí marmelády, ale požadavky hygieny, stavebního úřadu, zemědělské a potravinářské inspekce a dalších ji zastihly zcela nepřipravenou: cz/c/416894/chtela-jsem-prodavat-marmelady-aneb-proc-nemuzeme-pomalu-rust.html Posledním momentem před rozjezdem řemeslné výroby je rozhodnutí, zda podnikání rozjedete naplno, anebo si je necháte jako volnočasovou aktivitu. Některé ženy druhou možnost volí jako šanci přivydělat si, ať už k pracovnímu poměru, nebo třeba k mateřské dovolené. Pokud se do podnikání budete vrhat postupně, můžete si v případě obtížného začátku ponechat řemeslo jako koníček při minimálních finančních ztrátách. Prvními klienty žen, které se rozhodnou podnikat v různých drobných řemeslných činnostech, bývají jejich kamarádky. Tyto zákaznice obvykle chápou svůj nákup také jako výraz podpory a přátelství. Jsou tedy ochotny prominout nedokonalosti, jako je např. improvizované balení v igelitovém pytlíku. Tato počáteční fáze však brzy přejde a vy budete 33

34 muset vyrazit se svými výrobky do světa, mezi cizí lidi. Tam už musíte vstupovat vybavena nejen skvělým produktem za vhodně zvolenou cenu, ale i atraktivním balením a vůbec celým způsobem prezentace výrobku včetně vašeho vystupování při kontaktu se zprostředkovateli prodeje či koncovými zákazníky. VÝROBEK Základním předpokladem otevření řemeslné dílny je profesionální zvládnutí daného řemesla. Neméně důležitá je však také vaše invence a plán rozvoje portfolia. Se stejnými produkty nevystačíte nadosmrti, protože se okoukají nebo se váš trh nasytí. Přestože podnikání teprve zahajujete, už nyní je čas přemýšlet nad tím, co svým zákazníkům nabídnete později. Ideální je připravit si plán, s jakými výrobky vstoupíte na trh a jaké v prvních měsících/letech přidáte. Samozřejmě budete reagovat také na aktuální poptávku, ale přeci jen je dobré mít dopředu jasnou vizi. Po zahájení podnikání nebudete mít čas vrhat se hned na vývoj nových modelů. Ať už vyrábíte keramiku, kožené pásky nebo zavařeniny, můžete své výrobky uvádět v jednotlivých řadách, kolekcích nebo sezónách. Zákazníci se tak ve vašem portfoliu lépe zorientují, možná zatouží po dalších kusech z kolekce a rozhodně budou mít pocit, že se u vás stále něco děje a podnik frčí. Prezentace výrobku je stejně důležitá jako výrobek sám. Proto balení (packaging) byste měla řešit hned od začátku. Nenechávejte design balení až na později, až budete mít úspěch, protože bez pěkného obalu se vám úspěchu bude dosahovat obtížně. Z čeho všeho můžete vybírat? Etiketa Cedulka s informacemi o použití, velikosti, trvanlivosti... Vizitka s kontaktem na vás (eshop, pro objednávky) Cenovka Taška Neznamená to, že musíte své výrobky opatřit všemi výše zmíněnými proprietami. Ale je zřejmé, že když na víčko domácí paštiky uvážete vkusnou cedulku se složením a datem spotřeby, zapůsobí na zákazníka úplně jinak než obyčejná sklenice opatřená samolepkou s ručně 34

35 naškrábaným popisem. Do kvalitního packagingu se skutečně vyplatí investovat, a to jak využitím služeb profesionálního designera, tak nákupem kvalitních materiálů a tisku. CENA Přestože český zákazník vyhledává především nízkou cenu, problémem některých začínajících žen-podnikatelek bývá, že cenu svých výrobků stanoví příliš nízkou. Klienti pak mají pochyby, zda je produkt dostatečně kvalitní. Nízká cena také odráží nízké sebevědomí prodejce. Nebojte se tedy zjistit si cenu podobných produktů na trhu obvyklou a řídit se jí při stanovení vlastní ceny. Cena by se totiž měla odvíjet nejen z výrobních nákladů, ale také podle toho, jakou subjektivní hodnotu zboží přisuzuje zákazník. O tom, jak se váš výrobek bude profilovat, byste se měla rozhodnout již na začátku. Pokud si zvolíte široce dostupný výrobek, kromě dostupné ceny byste měla zvolit i prostý název a jednoduché balení tak, aby vše dohromady tvořilo lidovou image. Naopak pokud se rozhodnete pro luxusní výrobek, odpovídat by měla i výše ceny a prémiovost balení, např. v tašce z ručního papíru. Odpovídat celkovému image by měl i způsob distribuce vašich výrobků. Není vhodné nabízet ručně vyráběné bio mýdlo v místní večerce, anebo naopak se na svatebním veletrhu snažit zaujmout náušnicemi z obyčejných korálků. Vždy se zamyslete, jak se výrobek a jeho image hodí k oslovovaným klientům. Nemá smysl plýtvat energií na oslovování lidí, kteří mají odlišný vkus či životní styl a váš výrobek si prostě nekoupí. Naopak pokud se vám podaří oslovit přímo vaši cílovou skupinu, propojí se vaše nabídka s jejich poptávkou a dosáhnete obchodního úspěchu. S cenou lze samozřejmě pracovat i později. Zboží, kterého se nemůžete dlouho zbavit, můžete zařadit do výprodeje. Na druhou stranu i zde existují chytré cesty, jak zboží prodat, a přitom se zákazníkům nepřiznat, že je to ležák. Zkuste například místo slova výprodej použít označení sezónní sleva. Pro klienta se tím racionálně nic nemění, v obou případech zaplatí stejnou nižší cenu. Avšak v druhém případě bude mít pocit, že mu slevu dáváte vy jako bonus, a ne že se chcete 35

36 zboží zbavit ve výprodeji. Nejlepší způsob slevy můžete vymyslet podle toho, jakou řemeslnou činnost provozujete. Možná se bude hodit dávat nějaké dlouho ležící zboží jako dárek zdarma k nákupu, anebo se rozhodnete žádný neúspěšný kus lidem nevnucovat a raději ho recyklovat (např. keramická hlína). PROPAGACE Pokud vyrábíte řemeslné předměty, měla byste k nim přistupovat jako k uměleckým dílům. Musíte se jimi pochlubit v různých galeriích, aby je spatřil co největší počet lidí. Mezi nimi budou ti, jimž se díla zalíbí natolik, že si je koupí. V řemeslné výrobě je důležité mít svůj vlastní rukopis. Zákazníci by měli být schopni snadno rozeznat vaše výrobky od konkurence. Toho docílíte nejen specifickým stylem, který svým výrobkům vtisknete, ale také specifickým způsobem prezentace nebo třeba i místem, kde na vaše výrobky mohou narazit. Jakmile tento jednotný firemní styl vytvoříte, musíte jej pak vždy ukázněně dodržovat a nedělat žádné výjimky, abyste své zákazníky nemátla a nevytvořila u nich např. dojem, že novou řadu vašich výrobků vyrábí nějaká úplně jiná firma. Při budování jednotného firemního stylu začněte rozhodnutím, zda budete tvořit pod svým jménem či pod značkou. Řemeslná výroba je úzce spjata s osobou toho, kdo produkty vyrábí, proto nemusíte vymýšlet název firmy, ale můžete začít tvořit pod svým občanským jménem. I v případě, že výroba poroste a vy si k sobě naberete další pomocníky, budete výrobky nadále prezentovat pod svým jménem, případně svůj provoz přejmenujete na ateliér + vaše jméno. Z takového označení bude jasné, že ne všechny výrobky vycházejí pouze z vašich rukou, nicméně vy veškerou produkci zaštiťujete, zodpovídáte za kvalitu, na niž jsou zákazníci od vás zvyklí, a vymýšlíte nové modelové řady. Rozhodnutí, zda si otevřete např. keramickou dílnu Utržené ouško nebo Keramickou dílnu Báry Novotné, je čistě na vás. Obě varianty zákazníkům umožní rozpoznat vás mezi dalšími výrobci keramiky, budou vás moci snadno doporučit nebo se třeba provozovatele trhu zeptat, kdy tu zas budete nabízet své výrobky. Klienti však za vaším tvůrčím jménem hledají ještě jeden aspekt, a to je příběh. Mohou si sice doporučovat 36

37 vaše výrobky s tím, že to je ta, co vyrábí ty pěkné náušnice, ale mnohem více a rádi o vás budou mluvit, pokud budete tou, která vyrábí ty pěkné náušnice ze starého skla a propaguje recyklaci. Spojte proto své jméno/značku i výrobek s osobním příběhem a sdělte ho zákazníkům. (Např. Když nám při povodních v naší vesnici zkolaboval na týden svoz odpadů, uvědomila jsem si, kolik odpadků jsme dokázali shromáždit. A kolik by se jich dalo ještě nějak použít. Třeba barevná skla z lahví od vína, piva, zavařovaček. Tehdy, když nám ve vsi nešla týden elektrika, vznikly moje první korálky ze starých střepů.) Příběh vám dodá tvář a podpoří vznik osobního vztahu i u těch klientů, kteří vás nikdy osobně nepotkali a váš výrobek koupili na internetu. Tak vzniká cenná loajalita značce, která zajistí, že z jednorázového nákupu se vyvine stálá klientela čekající na každý nový výrobek z vaší dílny. Vyhraněný rukopis vám přinese ještě jednu další výhodu: pokud vaše výrobky zkopíruje konkurence, bude z krádeže snadno usvědčena. V tvůrčím poli je kopírování častým tématem. O tom, kde končí inspirace a začíná krádež, se vedou debaty. Zřejmě se nevyhnete tomu, aby konkurence váš styl napodobovala, avšak můžete udělat některá opatření, jak jí to znepříjemnit: Výrobky vždy prezentujte pod svým jménem/značkou např. na fotografie dodávejte své logo ve formě vodotisku nebo svůj podpis. Neprozrazujte veřejně více, než musíte např. nechte si pro sebe použitý pletací vzor, dodavatele materiálu, zlepšovák, jímž dosáhnete lepší konzistence hlíny, nebo třeba recept. Jako označení pro své unikátní výrobky (zlepšováky, vynálezy) vymýšlejte novotvary budete to pak navždy právě vy, kdo toto slovo zavedl. Zaregistrujte si značku, případně i názvy výrobků, řad apod. v případě, že mají silný obchodní potenciál. MÍSTO PRODEJE Existuje řada způsobů, jak dostat výrobky z vaší dílny k lidem. Rozhodně si nemusíte otvírat vlastní krámek, případně se stánkem kočovat po trzích, i když i to je zajímavý kanál vaší distribuce. Webové stránky Web je v dnešní době základním prezentačním nástrojem. Pro řemesl- 37

38 nou výrobu je o to důležitější, že na svých webových stránkách můžete prezentovat aktuální portfolio výrobků. Při registraci na trhy pak nemusíte posílat žádné velké přílohy ů s fotkami, ale jednoduše organizátorovi poskytnout adresu svého webu, kde si vaše práce prohlédne. Vždy navíc existuje možnost, že si vás prostřednictvím webu najde nějaký odběratel například firma hledající dodavatele vánočního dárku pro své zaměstnance apod. Webové stránky dnes již nemusejí být záležitostí desetitisíců korun. Začínající podnikatelka může využít předpřipravených online editorů, v nichž si buď zdarma, nebo za velmi příznivou cenu i bez technických znalostí vytvoří vlastní web. Až budete vybírat z přednastavených šablon webů, hledejte mezi těmi, které jsou určeny pro vizuální prezentaci (např. šablony pro fotografické ateliéry, které počítají s vystavením většího množství fotek). Sociální sítě V řemeslné dílně stále vznikají nějaké výrobky, skici, nápady. Proto se sociální sítě pro tento typ podnikání skvěle hodí. Vše, co se rodí v dílně, můžete snadno vizuálně prezentovat třeba na facebookovém profilu a dát tak svým klientům nahlédnout pod pokličku, jak se výrobky rodí. Nebudete mít zřejmě nouzi o zajímavý obsah, jen si musíte zvyknout proces tvorby i finální výrobky fotit a klidně i ty nepovedené, protože vaši fanoušci se rádi podívají, jak vám na hrnčířském kruhu vznikl místo vázy nočník. Tento typ příspěvků vás neznemožní, naopak vybuduje vám osobní vazbu s fanoušky. Facebook je obrazové médium, fotogalerie nebo samostatné fotky jsou příspěvky s nejvyšší mírou interakce ze strany uživatelů (prohlíží si je, lajkují, komentují, sdílí). Pro prezentaci řemeslné výroby se skvěle hodí sociální síť Pinterest, která se v Čechách zatím teprve rozvíjí. Jedná se o virtuální nástěnku, na kterou uživatelé připichují pěkné či zajímavé obrázky, které někde na internetu viděli. Můžete si vytvořit vlastní nástěnku se svými výrobky, a naopak na Pinterestu najdete spoustu inspirace na nástěnkách jiných uživatelů. 38 Instagram je sociální síť postavená na sdílení fotek z mobilních telefonů upravených pomocí barevných filtrů. Ve světě v poslední době získal přízeň statisíců nových uživatelů. Pokud vlastníte chytrý mobilní telefon, můžete pomocí Instagramu sdílet atraktivně upravené fotky

39 svých výrobků a získat tak nové příznivce a zákazníky. Internetový prodej Eshop je dnes snadno dostupnou cestou, jak prodávat své výrobky na internetu. Stejně jako pro webové stránky i zde platí, že na internetu najdete široký výběr připravených online editorů, v nichž si můžete vlastní eshop postavit. Nemá smysl mít vedle sebe eshop a na jiné adrese webové stránky. Rozhodněte se buď pro jedno z nich, anebo eshop začleňte jako jednu ze sekcí vašeho webu. Zřízení eshopu však znamená, že jej musíte propagovat, přivádět na něj lidi a spravovat ho. Variantou tedy je nabízet produkty přes některý distribuční web, který prodej vašeho druhu zboží zprostředkovává. Nejznámějším webem pro prodej ručních výrobků v České republice je Na něm jsou zaregistrovány tisíce prodejců, kteří zde nabízejí své produkty a odvádějí 11 % z ceny zboží v případě úspěšného uskutečnění prodeje. Prodejce své zboží na web vloží pomocí jednoduchého online formuláře, další správu již zajišťuje webmaster. Můžete si přikoupit několik druhů reklamy k propagaci svého zboží. Následně vznikly další distribuční weby, které jsou nápodobou Fleru, jako např. Šikovnílidé.cz. Kamenný obchod Otevřít si řemeslnou dílnu a s ní hned i kamenný obchod by bylo příliš starostí i risku naráz. Navíc kamenný obchod má lokálně omezenou působnost. Mít vlastní obchůdek může být vaším snem, ale nechte jeho splnění až na později. Zatím zkuste nabízet své produkty v již existujících obchodech, které mají vybudovanou klientelu a do jejichž sortimentu se vaše výrobky hodí. Forem spolupráce mezi výrobcem a zprostředkovatelem může být celá řada, např. komisní prodej (v případě, že zboží není prodáno, je vám vráceno zpět). Trhy Trhy jsou pro řemeslnou výrobu významným způsobem prodeje, proto je jim v této publikaci věnována samostatná kapitola. Dle druhu své činnosti jistě najdete vhodné trhy pro odbyt svých výrobků. Lze vybírat z celé řady městských, farmářskýchči sezónních trhů (adventní, velikonoční), ale třeba i stánků na letních festivalech, ve středověkých městečkách apod. Výhodou stánkového prodeje je mobilita, dokážete 39

40 objet a oslovit lidi na mnohem větším území, než byste dokázala z kamenného obchůdku. Další výhodou je osobní prodej, který vám skýtá možnost přímo působit na zákazníka, zavést s ním hovor a dle jeho preferencí mu nabídnout přesně takový výrobek, o jaký bude stát. Buďte si reklamním nosičem Nejlepším místem pro reklamu na vaše výrobky jste vy sama. Noste či používejte je tak, aby to ostatní lidé kolem vás viděli. Až se vás okolí zeptá, odkud danou věc máte, mějte připravené stručné, avšak atraktivní vysvětlení. Nebojte se propagovat a pochválit sama sebe. Pochlubte se svými výtvory, mějte po ruce vizitku, brožurku nebo katalog dalších produktů, které tazateli dáte k podrobnějšímu prostudování. Osobní doporučení je nejefektivnějším způsobem reklamy a motivace k nákupu. VÝROBA, ÚČTY, LOGISTIKA Řemeslnou dílnu ženy obvykle zakládají proto, že se chtějí věnovat vlastní tvorbě, manuální činnosti, výrobě pěkných věcí. Spuštění vlastní živnosti však s sebou přináší také vedení účtů, daňovou evidenci, oslovování odběratelů, získávání zákazníků, vyřizování reklamací apod. Pokud se vás podnik začne úspěšně rozjíždět, zahltí vás celá spousta podnikatelských povinností, z nichž vlastní tvorba činí jen malou část. Právě v takovém kolotoči bývá propagace odsunuta na vedlejší kolej s tím, že na ni není čas. Přitom reklama a propagace výrobků přímo souvisí s úspěchem a rozvojem podniku. Propagační strategii byste měla mít připravenou ještě předtím, než podnik rozjedete. Jedná se o základní plán toho, k jakým cílovým skupinám chcete hovořit, jakými kanály budete komunikovat, jakým tónem je budete oslovovat. S tím souvisí i jasný časový plán např. dokdy budete mít hotový web, kdy musíte uvést na trh svoji první řadu produktů. Plánování je pro propagaci zcela zásadní, protože jakmile promarníte termín, můžete tím ztratit celou sezónu (např. nepodceňujte přípravu na Vánoce, kterou je potřeba začít již koncem léta). Najít rovnováhu mezi inspirativní tvorbou a podnikatelskými povin- 40

41 nostmi je obtížné. Nesnažte se zvládnout vše sama a najděte si pomocníky, kteří převezmou ty činnosti, v nichž vy sama nevynikáte. Zhodnocení podnikatelského potenciálu vám může snadno prozradit, které činnosti to jsou. 41

42 ROZHOVOR S PODNIKATELKOU V ŘEMESLNÉ VÝROBĚ TEREZA ŠŤASTNÁ RUČNĚ MALOVANÝ TEXTIL BY TEREZ Tereza se do podnikání vrhla naplno v roce 2012, s příchodem prvního syna. Pracovala ve chvílích, kdy miminko spalo ať už přes den nebo v noci. Malbu na textil nabízela zprvu pouze okrajově. Brzy se však vyprofilovala a dnes už se zabývá výhradně čmáráním na textil, jak sama s oblibou říká. Z prvních kousků vytvořených pro kamarádky vybudovala značku s vlastním rukopisem a stabilní produkcí. Oslovil ji dokonce velký český výrobce textilu s poptávkou po desig- nu pro svou kolekci triček. Rozšiřování podniku však není majitelčinou prioritou.tereza říká, že to, co jí chybí, nejsou zákazníci, ale čas vyrobit dostatečnou zásobu zboží, aby se mohla vydat na jarmarky. Pořád je na prvním místě máma a teprve až pak výtvarnice a podnikatelka. Co vás k podnikání v řemeslné výrobě přivedlo? Neodradila vás náročnost řemesla oproti jiným druhům podnikání? Vystudovala jsem obor aranžérství, kde jsme mívali čtyři hodiny výtvarky denně. Už na škole jsem často malovala na trička a dávala je jako dárky. Když se mi narodil Toníček, začala jsem čmárat ve chvílích, kdy spal. Vracela jsem se k něčemu staronovému, což mi dávalo jiný druh energie. Z hravého koníčku se vyvinula živnost. Pravdou je, že největším úskalím řemesla je nechat se zaplatit. Je skvělé, když je řemeslo zábava, ale je nutné umět najít a získat koncového klienta. Já jsem se tyto věci učila postupně, protože jsem tak trochu 42

43 střelec a do podnikání jsem se vrhla bez propočtů a plánování. Jak velkou máte nyní produkci a kde tvoříte? V průměru nyní dělám deset zakázek týdně. Všechny jsou ručně dekorované. Zhruba v polovině případů zhmotňuji své vlastní nápady, které pak nabízím. Druhou polovinu tvoří objednávky, kdy za mnou lidé přijdou s konkrétní představou. Vždy ale musí počítat s mou vlastní fantazií. V zakázce to musím takzvaně cítit. Pokud někdo chce kočku, bude to kočka podle mě, a ne třeba okopírovaná z nějakého obrázku. Právě se stěhujeme ze 40metrového 2+kk, kde jsem si svoji dílnu vždy rozložila na kuchyňském stole. Stěna za ním po tolika výtvorech vypadá opravdu zajímavě! (smích) V našem novém bydlení budu mít vlastní dílničku, což je skvělé. Bude to můj malý ateliér snů... Kdo jsou vaši klienti? Jsou to převážně ženy. Překvapilo mě, kolik je mezi nimi dam ve věku let a víc. Vůbec bych neřekla, že se moje tvorba bude líbit například mojí mamince. Většina zákaznic si bere zboží pro sebe, ale výjimkou nejsou ani nákupy dárku. Objednávky dostávám z celé České republiky a často své výtvory posílám i do malých vesniček. Zatím nejdál putovalo tričko až do USA, jako dárek. Kde své výrobky nabízíte? Moje první klientela byly kamarádky. Výhodou řemeslné činnosti je, že mí zákazníci jsou pak sami mou chodící reklamou. Výrobky se líbily a postupně ke mně pro malované tričko, kalhoty nebo třeba sukýnku začaly přicházet kamarádky kamarádek a další, cizí lidé. A tímto jim samozřejmě velice děkuji. V současné době je pro mou propagaci stěžejní Facebook, kde vystavuji své zboží. Profil mi slouží i jako prezentace portfolia. Nabízím zboží také na webu Fler.cz, ale ten je poslední dobou plný výrobků různé kvality a je těžké se mezi tím vším prosadit. To už mám mnohem lepší zkušenost s trhy a jarmarky. 43

44 Na zakázku jsem již dělala pár firemních triček a nedávno mě oslovila česká velkoobchodní firma, která má zájem o moje designy. Zatím je vše v jednání, ale doufám, že z toho vznikne pěkná spolupráce. Jak se o vás firma dozvěděla? Z Facebooku? Svedly nás dohromady moje klientky. Od této firmy jsem odebírala textil pro malování. Moje klientky pak této firmě v rámci nějaké soutěže posílaly mnou malovaná trička, která se managementu hodně líbila. Pak mě oslovili. Jak obtížné je v dnešní době levné velkovýroby v Číně prorazit s ruční výrobou, která je cenově v jiné úrovni? Snažím se vycítit, jaká cena je prodejná. Na každé zakázce pracuji různě dlouho a spotřebuji jiné množství barev. Když poctivě spočítám čas strávený na zakázce, ukáže se, že jsem pod skutečnou cenou. S tím však bojuje řada řemeslníků, čas je prostě nedoceněný. Lidé lehce utrácejí třeba za cigarety, ale vydat peníze za kvalitní ruční výrobek je jim obvykle líto. I zmíněná velkoobchodní firma s českým textilem byla mými cenami překvapená. Zdály se jí vysoké, ale až jsem rozepsala náklady do jednotlivých položek, pochopili, že nejsem drahá. V současné chvíli uvažuji o tom, že si ruční výrobu ponechám jen jako exkluzivní službu a vrhnu se do strojového tisku mých designů. Tím se cena snad i sníží. Jakou máte zkušenost s prodejem na trzích? Jarmarky a trhy jsou pro mě skvělá příležitost. Na akcích, jichž jsem se dosud zúčastnila, jsem vždy prodala většinu nabízených výrobků, a ještě jsem odjížděla s nabranými objednávkami. Výhodou je, že na stánku můžu své zboží dobře prezentovat, a pokud si zákazník nevybere z vystavených věcí, můžeme se domluvit na speciální objednávce. Na trh je však dobré mít zásobu alespoň 30 kusů zboží. 44 Mně osobně se osvědčily trhy v Čelákovicích a dalších menších městech regionu. Je snadné se tam dostat a poplatek dosahuje výše pár stovek, zatímco tržiště v Praze chce třeba Kč. V tom případě už musím účast dobře zvážit, protože při mé průměrné ceně trička 500 Kč to znamená, že bych musela prodat pět kousků jen na to, aby se mi vrátil poplatek za místo. Nicméně mám v plánu zkusit v Praze Dyzajn Market nebo trh na Náplavce.

45 Nabízíte pouze vámi malovaný textil, anebo si zákazník u vás může také zkusit namalovat něco sám? Pro dětské dny a různé zahradní party mám kreativní dílničku, v níž dětem pomáhám s namalováním trička, šátku nebo sukýnky dle jejich vlastního výběru. Nezřídka se však stane, že se k nám přidají i maminky a nazdobí si něco pro sebe. Účast v dílničce je placená, prodávám kreativní zážitek. Je o ni vždy velký zájem a rodiče za ni neváhají dát peníze, zatímco koupit si ode mě hotové triko jim třeba přijde drahé. Co byste poradila ženám, které teprve plánují rozjet nějaký druh řemeslné výroby jako byznys? U řemesla je důležité nejdřív si tvorbu natrénovat doma ve volném čase, a teprve až si žena bude jistá, že se v tom skutečně našla, měla by spustit podnikání. Není dobré přelétat z jedné činnosti na druhou. Znám holky, které začaly šít, pak se vrhly na pletení a teď už dělají zas něco jiného. S takovým přístupem nelze nabízet opravdu k dokonalosti dovedené produkty, které si získají své zákazníky. Důležité je také udělat si rozvahu, kolik mám peněz a kolik času. Byznysplán pomůže uvědomit si, jestli žena bude podnikání vůbec zvládat s péčí o rodinu a jakou má návratnost investic. Nemá smysl utopit v barvách 20 tisíc korun a teprve pak si spočítat, že to nemám šanci nikdy dostat zpátky. Také není špatné zajít si na nějaký kurz, kde má člověk možnost vyzkoušet materiál i techniku, která by ho bavila. V ceně kurzu je nová zkušenost i konečný výrobek. Tvořivých kurzů je dnes dostatek a je to dobrá příležitost, jak nasbírat zkušenosti tvůrců. A moc důležitá je podpora partnera. Pro mě nebyl problém vyřídit si živnosťák, ale přesvědčit manžela, že můj projekt bude fungovat. Ale stálo to za to a nyní mě podporuje, i když moje výdělky zakolísají. 45

46 RODINNÉ CENTRUM ROUTA, O.S. Sdružení založily v roce 2008 členky Mateřského centra Čelákovice, jimž v té době již odrostly děti a jejich rodiny začaly mít jiné potřeby než v předchozích letech. Cílem sdružení je podpora rodin s dětmi z Čelákovic a okolí. Pořádáním akcí pro celé rodiny se snažíme rodičům nabídnout program pro volný čas a seznámit je s dalšími rodinami, které žijí ve stejném regionu, často i ve stejném městě, mají děti stejného věku a řeší podobné problémy. Oblasti přilehlé k Praze bývají označovány za noclehárny, protože jejich obyvatelé jezdí každý den za prací do metropole. Proto se ROUTA soustředí na slaďování pracovního a rodinného života a prosazování principu rovných příležitostí žen a mužů. Spolupracujeme s rodinami, místní samosprávou i lokálními zaměstnavateli. Podařilo se nám získat finanční podporu z ESF a státního rozpočtu ČR na projekty Rodina a práce pro Čelákovice, navazující Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice a Podporujme podnikatelky Polabí!. Naše vzdělávací a informační činnost je zaměřena na podporu rodin s dětmi, pozitivní rodičovství, partnerství, aktivní otcovství, mezigenerační vztahy a stále více i na podporu náhradního rodičovství. V rámci sdružení ROUTA dluhodobě působí klub Táta v akci a Klub náhradních rodin. Podílíme se na přípravě volnočasových aktivit pro děti, na organizaci jednorázových akcí pro veřejnost a v partnerství s Mateřským centrem Čelákovice pořádáme kurzy plavání pro děti. Organizujeme vzájemnou sousedskou výpomoc, která zahrnuje vyzvedávání dětí z MŠ a ZŠ, jejich převádění do kroužků, výměnu informací o službách pro rodiny. Naše činnost má podporu města Čelákovice a společně s mateřským centrem se snažíme prohloubení spolupráce s městem v oblasti rodinné a sociální politiky. 46

PROVOZNÍ ŘÁD. farmářských trhů v Rosicích. I. Farmářské trhy v Rosicích

PROVOZNÍ ŘÁD. farmářských trhů v Rosicích. I. Farmářské trhy v Rosicích PROVOZNÍ ŘÁD farmářských trhů v Rosicích I. Farmářské trhy v Rosicích 1) Pořadatelem farmářských trhů v Rosicích je KIC Rosice, příspěvková organizace, IČ 86770632, sídlo Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,

Více

Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA. č. 2/2013. Tržní řád

Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA. č. 2/2013. Tržní řád Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA č. 2/2013 Tržní řád Rada města Chodova se na svém zasedání dne 18.7.2013 usnesením č. 15R-246-2013 usnesla vydat na základě 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

PROVOZNÍ ŘÁD FARMÁŘSKÝCH TRHŮ V BLOVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD FARMÁŘSKÝCH TRHŮ V BLOVICÍCH MĚSTO BLOVICE PROVOZNÍ ŘÁD FARMÁŘSKÝCH TRHŮ V BLOVICÍCH Pořadatel: Město Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, IČ 00256455 Závazný pro Blovické farmářské trhy, konané na Masarykovo náměstí v

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Městské služby Písek s.r.o V Písku dne 22.1.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.3. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Provozní řád tržnice Bakaláře NÁVRH USNESENÍ Rada města 1. Provozní řád tržnice

Více

Nařízení č. 1/2004 ze dne 19. ledna 2004, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Nařízení č. 1/2004 ze dne 19. ledna 2004, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Nařízení č. 1/2004 ze dne 19. ledna 2004, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Moravský Krumlov vydává dne 19. ledna 2004 na základě ust. 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Farmářské Trhy Jilemnice ul.jana Harracha

Farmářské Trhy Jilemnice ul.jana Harracha Farmářské Trhy Jilemnice ul.jana Harracha TRŽNÍ ŘÁD TRŽIŠTĚ Tržiště je vymezený prostor, kde mají pěstitelé, chovatelé, výrobci a řemeslníci možnost prodávat své zboží. Mohou je zastoupit rodinní příslušníci,

Více

Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád

Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád Město Třinec 2007 Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád Rada města Třince se na svém zasedání dne 16.4.2007 usnesla vydat na základě 18 zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007,

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, MĚSTO TŘINEC NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Schváleno: 16.4.2007 Vyvěšeno: 25.4.2007 Sejmuto: 11.5.2007 Účinnost: 10.5.2007 Zpracovatel: Odbor živnostenský úřad Změna: 1.5.2013,

Více

MĚSTO OSTROV. Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád

MĚSTO OSTROV. Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád Rada města Ostrov se na svém jednání dne 28. 05. 2009 usnesením č. 370/09, usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.,

Více

MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Rada města Ostrov se na svém zasedání dne 10. června 2013, usnesením č. 428/13, usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991

Více

NÁVRH MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

NÁVRH MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb NÁVRH MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád Rada města Ostrov se na své schůzi dne 20. června 2016, usnesením č. 670/16, usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991

Více

Nařízení obce Vážany nad Litavou č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce Vážany nad Litavou č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád Nařízení obce Vážany nad Litavou č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Vážany nad Litavou se na svém zasedání, dne 8.4.2015, usnesením č. 9. 1. usneslo vydat na základě 11 odst. 1,

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Cidlina se přijetím usnesení na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2014 usneslo vydat na základě

Více

Nařízení města č. 1/2012, kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej v Plané

Nařízení města č. 1/2012, kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej v Plané Nařízení města č. 1/2012, kterým se stanoví tržní řád pro stánkový prodej v Plané Rada města Planá se na svém zasedání dne 23.5.2012 usnesením č. 172/12 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č.

Více

TRŽNÍ ŘÁD. farmářských trhů v Moravském Krumlově. I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově

TRŽNÍ ŘÁD. farmářských trhů v Moravském Krumlově. I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově TRŽNÍ ŘÁD farmářských trhů v Moravském Krumlově I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově 1) Pořadatelem Farmářských trhů v Moravském Krumlově (dále jen FT) je Občanské sdružení ALMA, sídlem 672 01 Dobelice

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. N a ř í z e n í č. 1/2015. kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. N a ř í z e n í č. 1/2015. kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ N a ř í z e n í č. 1/2015 kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Sezimovo Ústí vydává, podle 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 31.5.2013

Nařízení obce č. 1 ze dne 31.5.2013 Nařízení obce č. 1 ze dne 31.5.2013 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Hlína se přijetím usnesení na svém 14. veřejném zasedání konaném dne 31.5.2013 usnesla vydat na základě 18 odst.

Více

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Bystřice pod Hostýnem na základě zmocnění uvedeného v ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

Nařízení města Dvůr Králové nad Labem Článek II. č. 1/2013. Tržní řád. Článek I Úvodní ustanovení

Nařízení města Dvůr Králové nad Labem Článek II. č. 1/2013. Tržní řád. Článek I Úvodní ustanovení Článek I. Nařízení města Dvůr Králové nad Labem Článek II. č. 1/2013 Článek III. Tržní řád Rada města Dvůr Králové nad Labem přijala na svém 99. zasedání dne 23.04.2013 usnesení č. R/1204/2013 99.RM, kterým

Více

Zápis z mimořádného jednání Rady městyse Komárov ze dne

Zápis z mimořádného jednání Rady městyse Komárov ze dne Zápis z mimořádného jednání Rady městyse Komárov ze dne 23. 5. 2011 Přítomni: Host: pp. Merhaut, Mgr. Veverka, Gregor, Ing. Houdek, Tkáč Ing. Királyová (Brdský farmářský trh) 1. Brdský farmářský trh RM

Více

Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád)

Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád) Nařízení města Nový Bydžov č. 1/2015 o tržním řádu (tržní řád) Rada města Nový Bydžov se na svém zasedání dne. usnesením č. usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o

Více

MĚSTO KLOBOUKY U BRNA

MĚSTO KLOBOUKY U BRNA MĚSTO KLOBOUKY U BRNA Nařízení Města Klobouky u Brna č.1/2010, kterým se vydává tržní řád Rada města Klobouky u Brna se na své schůzi dne 16.9.2010 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991

Více

Nařízení města Benešov. č. 9/2015, kterým se vydává tržní řád a ruší některá nařízení města Benešov

Nařízení města Benešov. č. 9/2015, kterým se vydává tržní řád a ruší některá nařízení města Benešov Nařízení města Benešov č. 9/2015, kterým se vydává tržní řád a ruší některá nařízení města Benešov Rada města Benešov se na své schůzi dne 21.10.2015 usnesla vydat v přenesené působnosti na základě ustanovení

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Úplné znění nařízení č.02/2009, kterým se vydává tržní řád, jak vyplývá ze změn provedených nařízením č. 03/2011, č. 07/2011, č. 01/2012, č. 1/2015 a č. 2/2015 Rada města Písku se na své schůzi dne 26.

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA LOUN. č. 2/2014. kterým se vydává tržní řád

NAŘÍZENÍ MĚSTA LOUN. č. 2/2014. kterým se vydává tržní řád Město Louny NAŘÍZENÍ MĚSTA LOUN č. 2/2014 kterým se vydává tržní řád Květen 2014 Rada města Loun se dne 26.05.2014 usnesením č. 142/2014 usnesla podle 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000Sb., o

Více

Nařízení Obce Lovčice č. 1 /2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Nařízení Obce Lovčice č. 1 /2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb Nařízení Obce Lovčice č. 1 /2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Lovčice se na svém zasedání dne 16.1.2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce) www.traditionalandwild.eu

Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce) www.traditionalandwild.eu Tento projekt je realizován v rámci programu CENTRAL EUROPE a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce)

Více

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Městys Buchlovice NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Buchlovice se na svém zasedání dne 21. 5. 2014 usnesením č. 7 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644. Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává

Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644. Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644 Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Prusinovice se na své veřejné schůzi dne 13.12.2012 usnesla

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

Nařízení obce č. 1/2015, kterým se vydává. Čl. I. Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

Nařízení obce č. 1/2015, kterým se vydává. Čl. I. Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb Obec Hovězí Nařízení obce č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada obce Hovězí se na svém 9. zasedání dne 16. března 2015 usnesením č. 9/2015 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991

Více

Nařízení města Lanškroun č. 4/2007, tržní řád

Nařízení města Lanškroun č. 4/2007, tržní řád Nařízení města Lanškroun č. 4/2007, tržní řád Rada města Lanškrouna na svém zasedání dne 17.12.2007 usnesením č. 952/2007, vydala na základě ustanovení 18, odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost?

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost? Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie.

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o:

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Tržní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Předmět úpravy

Tržní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Předmět úpravy Tržní řád Rada města Jevíčko se na svém zasedání dne 27. 1. 2014 usnesením č. 22/85 usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

Česká legislativa. Vydává ministr příslušného ministerstva Konkrétní naplnění opatření daných zákonem

Česká legislativa. Vydává ministr příslušného ministerstva Konkrétní naplnění opatření daných zákonem Česká legislativa Zákony Schvaluje parlament ČR Obecné teze, záměry Vyhlášky Vydává ministr příslušného ministerstva Konkrétní naplnění opatření daných zákonem Harmonizace českých národních předpisů s

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor živnostenský úřad V Písku dne: 08. 03. 2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22. 03. 2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Nařízení tržní řád vyhodnocení a návrh změny přílohy TŘ NÁVRH USNESENÍ 1/

Více

Nařízení obce Koleč č. 1/2010, kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce Koleč č. 1/2010, kterým se vydává tržní řád OBEC KOLEČ Nařízení obce Koleč č. 1/2010, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Koleč se na svém zasedání dne 4.3.2010 usnesením č. 4/2010 usneslo vydat na základě ustanovení 18 zákona č. 455/1991

Více

Nařízení obce Pravlov č.1/2015 kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce Pravlov č.1/2015 kterým se vydává tržní řád Nařízení obce Pravlov č.1/2015 kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Pravlov se na svém 8. zasedání konaném dne 7.10.2015 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

MĚSTO ČESKÁ SKALICE RADA MĚSTA. Nařízení města č. 01/2015 TRŽNÍ ŘÁD

MĚSTO ČESKÁ SKALICE RADA MĚSTA. Nařízení města č. 01/2015 TRŽNÍ ŘÁD Příloha č. 2 usn. RM5 č. 5/64/II/2015 MĚSTO ČESKÁ SKALICE RADA MĚSTA Nařízení města č. 01/2015 TRŽNÍ ŘÁD Rada města se na svém zasedání dne 25. 2. 2015 usnesením č. 5/62/II/2015 usnesla vydat podle ustanovení

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

Městys Pozlovice TRŽNÍ ŘÁD

Městys Pozlovice TRŽNÍ ŘÁD Městys Pozlovice Nařízení městyse č. 2/2016, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Pozlovice se na svém jednání dne 20. 7. 2016 usnesením č. 233/16 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991

Více

Město Hostivice. Nařízení města č. 4/2016. tržní řád

Město Hostivice. Nařízení města č. 4/2016. tržní řád Město Hostivice Nařízení města č. 4/2016 ze dne 19. září 2016 tržní řád Rada města Hostivice vydává usnesením č. RM-21/2016-1 v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Obec Nepolisy Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 25. 04. 2013 usnesením č. 31 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.,

Více

NAŘÍZENÍ města Strakonice č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Článek 1 Úvodní ustanovení

NAŘÍZENÍ města Strakonice č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Článek 1 Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ města Strakonice č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Strakonice se na svém zasedání dne 3.6.2015 usnesla vydat na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 455/1991

Více

Nařízení města Hustopeče č. 4/2012, kterým se vydává Tržní řád

Nařízení města Hustopeče č. 4/2012, kterým se vydává Tržní řád Nařízení města Hustopeče č. 4/2012, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopeče se na své schůzi dne 17.07.2012 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 3/2014,

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 3/2014, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 3/2014, kterým se vydává tržní řád schválené dne 21. října 2014 účinnost od 15. listopadu 2014 Nařízení statutárního města Karlovy

Více

PROVOZNÍ ŘÁD FARMÁŘSKÝCH TRHŮ V BLOVICÍCH

PROVOZNÍ ŘÁD FARMÁŘSKÝCH TRHŮ V BLOVICÍCH MĚSTO BLOVICE PROVOZNÍ ŘÁD FARMÁŘSKÝCH TRHŮ V BLOVICÍCH Pořadatel: Město Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, IČ 00256455 Závazný pro Blovické farmářské trhy, konané na Masarykovo náměstí v

Více

Nařízení obce Lelekovice č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Nařízení obce Lelekovice č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení Nařízení obce Lelekovice č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Lelekovice se na svém zasedání dne 23.9.2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád Nařízení obce Starovice 1/2012 kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo Obce Starovice se usneslo na svém zasedání č.7/2012 konaném dne 13.12.2012 na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1a 3 zákona

Více

Nařízení města Vimperk č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád

Nařízení města Vimperk č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád MĚSTO VIMPERK Nařízení města Vimperk č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád Rada města Vimperk se na svém zasedání dne 20. dubna 2015 usnesením č. 411 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991

Více

BPH_EKOR Ekonomika organizací. podzim 2011

BPH_EKOR Ekonomika organizací. podzim 2011 BPH_EKOR Ekonomika organizací podzim 2011 Živnostenské podnikání» Členění živností (1 příklad)» Podmínky provozování živnosti (1 příklad) Malé a střední podniky» Klasifikace (1 příklad) Zákon č. 455/1991

Více

Schváleno: Rada města Slavičín č. usn. 10/0197/11 ze dne Účinnost od:

Schváleno: Rada města Slavičín č. usn. 10/0197/11 ze dne Účinnost od: Typ normy: Identifikační znak: nařízení města N/1/2011 tržní řád Zpracovatel: tajemník MěÚ Schváleno: Rada města Slavičín č. usn. 10/0197/11 ze dne 22.03.2011 Účinnost od: 13.04.2011 Účinnost do: Přílohy:

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

MĚSTO OPOČNO. Nařízení města Opočna č. 2/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

MĚSTO OPOČNO. Nařízení města Opočna č. 2/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD MĚSTO OPOČNO Nařízení města Opočna č. 2/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Opočna se dne 21. 10. 2013 usnesla dle ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

T R Ž N Í Ř Á D M Ě S T A C H O M U T O V A

T R Ž N Í Ř Á D M Ě S T A C H O M U T O V A NAŘÍZENÍ MĚSTA CHOMUTOVA č. 5/2006, kterým se vydává T R Ž N Í Ř Á D M Ě S T A C H O M U T O V A Rada města Chomutova se na svém zasedání dne 24.4.2006 usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1 a

Více

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ MĚSTO PROSEČ Nařízení města Proseč č. 2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ Číslo: N/02/2013 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 7. 2013 Účinnost od: 1. 8. 2013 Platnost

Více

Malovinaři z pohledu MZE

Malovinaři z pohledu MZE Malovinaři z pohledu MZE Pro malovinaře platí Zemědělský zákon a to následovně: 1. Malovinař, který neprodává, nemá žádné povinnosti. - cl 4 1 2. Malovinař, který prodává část své produkce mimo vlastní

Více

Ekonomika organizací Seminář č. 5

Ekonomika organizací Seminář č. 5 Ekonomika organizací Seminář č. 5 Příklad 1 Určete o jakou činnost se jedná z hlediska provozování živnosti (k řešení použijte živnostenský zákon v aktuálním znění): a) hostinská činnost b) výroba a prodej

Více

Šablona životních situací MPO MS Word

Šablona životních situací MPO MS Word 1. 2. 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) 4. Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Město Litomyšl Rada města

Město Litomyšl Rada města N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A L I T O M Y Š L č. 02/2014 kterým se vydává tržní řád (tržní řád) Litomyšl se na svém zasedání dne 23. 9. 2014 usnesla vydat na základě ust. 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.,

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

Městys Zlonice, Nám. Pod Lipami 29,

Městys Zlonice, Nám. Pod Lipami 29, Městys Zlonice, Nám. Pod Lipami 29, 273 71 MĚSTYS ZLONICE Nařízení č. 1/2016, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Zlonice se na svém zasedání dne 6.1.2016 usnesla vydat na základě 11 odst. 1 a 102

Více

Obec Veselíčko. Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013. Tržní řád

Obec Veselíčko. Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013. Tržní řád Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013 Tržní řád Zastupitelstvo obce Veselíčko se na svém zasedání dne 3. dubna 2013 usnesením č. 5A) usneslo vydat v souladu s ustanoveními 18 zákona č. 455/1991

Více

získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací.

získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení živnosti volné, řemeslných a vázaných dle 9 odst.a) živnostenského zákona, tzv. živností ohlašovacích 4. Základní

Více

MĚSTO SLANÝ TRŽNÍŘÁD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej a poskytování služeb

MĚSTO SLANÝ TRŽNÍŘÁD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Místa pro nabídku, prodej a poskytování služeb Nařízení č. 1/2016, kterým se vydává TRŽNÍŘÁD Rada města Slaný se na svém zasedání dne 17.08.2016 usnesla vydat na základě 11 odst. 1 a 1 Zákon č. I 83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Obec Rusava TRŽNÍ ŘÁD

Obec Rusava TRŽNÍ ŘÁD Obec Rusava Nařízení obce č. 1/2016, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada obce Rusava se na svém zasedání dne 12. 09. 2016 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Take-away:jídlo s sebou

Take-away:jídlo s sebou Marketing Praxe.Workshop Take-away:jídlo s sebou Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger OBSAH PRAXE.WORKSHOP Take-away: jídlo s sebou Autorky: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESUM Za obsah

Více

Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d

Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d Zastupitelstvo obce se na zasedání dne 29. 5. 2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 10/2013,

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 10/2013, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 10/2013, kterým se vydává tržní řád schválené dne 11.06.2013 účinnost od 15. července 2013 Nařízení statutárního města Karlovy

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA CHRASTAVY č. 1/2012 ze dne 20. února 2012 ve znění NAŘÍZENÍ MĚSTA CHRASTAVY č. 1/2014 ze dne 15. září 2014 TRŽNÍ ŘÁD změna č.

NAŘÍZENÍ MĚSTA CHRASTAVY č. 1/2012 ze dne 20. února 2012 ve znění NAŘÍZENÍ MĚSTA CHRASTAVY č. 1/2014 ze dne 15. září 2014 TRŽNÍ ŘÁD změna č. NAŘÍZENÍ MĚSTA CHRASTAVY č. 1/2012 ze dne 20. února 2012 ve znění NAŘÍZENÍ MĚSTA CHRASTAVY č. 1/2014 ze dne 15. září 2014 TRŽNÍ ŘÁD změna č. 1 TRŽNÍ ŘÁD ÚPLNÉ ZNĚNÍ Rada města Chrastavy schválila na své

Více

NAŘÍZENÍ města Strakonice č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Článek 1 Úvodní ustanovení

NAŘÍZENÍ města Strakonice č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Článek 1 Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ města Strakonice č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Strakonice se na svém zasedání dne 24. 7. 2013 usnesla vydat na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 455/1991

Více

Město Stráž pod Ralskem Nařízení Města č. 1/2013. Nařízení Města Stráž pod Ralskem. č. 1/2013. TRŽNíŘÁo

Město Stráž pod Ralskem Nařízení Města č. 1/2013. Nařízení Města Stráž pod Ralskem. č. 1/2013. TRŽNíŘÁo Nařízení Města Stráž pod Ralskem č. 1/2013 TRŽNíŘÁo 1 Rada města Stráž pod Ralskem se na svém zasedání dne 21. srpna 2013 usnesením č. R/20112013 rozhodla vydat na základě 18, odst. (1) a (3) zákona č.

Více

1/2015, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ

1/2015, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ MĚSTO PROSEČ Nařízení města Proseč č. 1/2015, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ Číslo: N/01/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 18. 8. 2015 Účinnost od: 18. 8. 2015 Platnost

Více

NAŘÍZENÍ č. 3/2016 MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC, TRŽNÍ ŘÁD

NAŘÍZENÍ č. 3/2016 MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC, TRŽNÍ ŘÁD NAŘÍZENÍ č. 3/2016 MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC, TRŽNÍ ŘÁD Rada města Heřmanův Městec se na svém zasedání dne 5. 10. 2016 usnesením č. R/2016/382 usnesla vydat na základě zmocnění v ustanovení 18 odstavec 1 zákona

Více

Standardy pro certifikaci veřejných stravovacích zařízení PREAMBULE ZÁKLADNÍ POJMY

Standardy pro certifikaci veřejných stravovacích zařízení PREAMBULE ZÁKLADNÍ POJMY PREAMBULE KEZ o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která na základě akreditace pro inspekční a certifikační orgán provádí nezávislou kontrolu a certifikaci producentů, zpracovatelů a obchodníků zařazených

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Živnostenský zákon (zákon 455/1991 Sb., v platném znění) 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ. NAŘÍZENÍ MĚSTA POLICE NAD METUJÍ č. 01/2016 TRŽNÍ ŘÁD. Článek 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ. NAŘÍZENÍ MĚSTA POLICE NAD METUJÍ č. 01/2016 TRŽNÍ ŘÁD. Článek 1 Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA POLICE NAD METUJÍ č. 01/2016 TRŽNÍ ŘÁD Rada města Police nad Metují vydává na základě ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA VARNSDORF č. 2 /2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

NAŘÍZENÍ MĚSTA VARNSDORF č. 2 /2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD NAŘÍZENÍ MĚSTA VARNSDORF č. 2 /2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Varnsdorf se na svém 82. zasedání dne 12.06.2014 usnesla vydat na základě ustanovení 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

MĚSTO BEROUN. NAŘÍZENÍ č. 4/2014, kterým se vydává tržní řád

MĚSTO BEROUN. NAŘÍZENÍ č. 4/2014, kterým se vydává tržní řád MĚSTO BEROUN NAŘÍZENÍ č. 4/2014, kterým se vydává tržní řád Rada města Beroun se na svém zasedání dne 16.07.2014 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic SEDLÁK JEDE Z POLE Tomáš Popp, Envic NAKRMTE MĚSTO Fenomén lokálního jídla není pouhou módní vlnou. - kvalita, čerstvost, originalita - potraviny vyprodukované co nejblíže místu prodeje - produkce menšími

Více