PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu"

Transkript

1 PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné letáky, brožurky, webové stránky Webové stránky chrudimsky.navstevnik.cz Webové stránky město tří muzeí.cz Kalendárium tradičních sportovních a kulturních akcí Wi-fi síť na významných místech ve městě Grafický manuál (JVS), maskot Publikace o městě Ucelené inf. materiály pro turisty a návštěvníky a dotisk cizojazyčných letáků a brožur, překlad a aktualizace webových stránek Průběžná aktualizace obsahu Průběžná aktualizace a rozšíření Každoroční vydávání kalendária tradičních sportovních a kulturních akcí Zavádění na veřejných prostranství Použití na všech ch materiálech Část nákladu určena k prodeji, část jako dárky partnerům informačních materiálů o městě (Brožura, leták Muzeum barokních soch), realizace nových materiálů (leták Filmová místa. příp. další témata) Brožura o i, Muzeum barokních soch, překlad webu mesto3muzei.cz Webu, správa Realizace zákl. verze stránek v anglické a německé mutaci informací, prověření možnosti propojení systému s skou besedou na DSVČ (web) Nádraží ČD - ve spolupráci s ČD, vytipování další míst UPR Vydávání publikací, brožur, letáků, rekl. předmětů OŠK , IC, IC IC ská beseda 2014 aktualizace Brožura o i materiálů, filmová místa , webové stránky 2014 Opětovná aktualizace a efektivní distribuce AJ, NJ propojení s mestotrimuzei.cz 2014 Překlad a realizace webových stránek Vždy na začátku roku tradiční akce na celý rok, v průběhu vydání podrobnějšího přehledu Uvedení přehledu na webových stránkách infocentra (aktualizace brožura 2014), letáků Kč/rok /rok /rok (nádraží ČD) 1

2 Veletrhy Konference cest. na místní úrovni Spolupráce s ostatními subjekty CR Motivační systém pro návštěvníky Propagace a spolupráce s obcemi a místními akčními skupinami v rámci zájm. obl. Hlinecko Spolupráce s agenturami Czech Tourism, Destinační společností Východní Čechy, s infocentrem KČT v Praze Propagace na veletrzích cest. Jednodenní či vícedenní setkání se subjekty v CR, navázání další spolupráce Podpora incomingového CR Vydání turistické karty, pokračování ve vydávání společné zvýhodněné vstupenky do chrudimských muzeí (dle sezóny 2013 projekt město tří muzeí) Vydávání společných materiálů oblasti, údržba společného webu Prezentace v rámci těchto agentur, vzájemná výměna inf. materiálů Účast na veletrzích CR Hoteliéři, ubytovatelé, cest. kanceláře, apod. Pokračování spolupráce s ubytovateli v i i okolí (Seč, Konopáč, Zbyslavec, Pivní lázně Hořelec, Lázně Bohdaneč aj.), a cestovními kancelářemi Turistická karta - jednání s muzei a subjekty CR, možno i v rámci širší oblasti (TO Realizace společného projektu Krok za krokem geoparkem ; udržitelnost projektu Informační a kampaň TO Nabídka: proč navštívit, IC cestovího, IC + oslovené subjekty, IC V případě možnosti účast s DSVČ, KVM 2015 Konference v rámci znovuotevření hotelu Bohemia, příp. v rámci spolupráce na projektu Krok za krokem geoparkem (obsahuje 2x setkání se subjekty CR) Nabídka balíčků pro turisty podle cílových skupin (spolupráce v rámci TO Slevová nebo bonusová karta - např. pro vstup do objektů památek, bonusová hodina na koupališti, dítě zdarma apod , Projekt Spolufinancování předfinancování 100 % dotace na projekt, účast na aktivitách Prezentace na internetových portálech agentur, v tištěných materiálech, účast na veletrzích cest. v rámci Kč/rok 20 00, v případě projektu (100% dotace) Kč/rok, Dále Kč (2014) předfinancování projekt (bude vráceno) 2

3 Facebook Spolupráce s partnerskými městy Propagace význ. osobností i Propagace atraktivit, aktivit a kulturních akcí na facebooku Příležitostná výměna inf. materiálů při vzájemných návštěvách Zvýšená nejznámějších osobností (mimo ) J. Ressel, Alfons Mucha Nalezení prostoru a vytvoření interaktivní miniexpozice Josefa Ressela, tištěná a web. ská beseda, Sportovní areály, IC Vedení NNO agentur, vzájemná výměna inf. materiálů IC a infocentra KČT v Praze prověření možnosti umístění expozice J. R. v zámku Medlešice po rekonstrukci, příp. Stará radnice, získání dotace Dle rozpočtů staveb, expozice Zlepšování služeb IC Propagační předměty Vydávání turistických novin ve spolupráci s mikroregionem sko a dalšími obcemi TO Hlinecko Marketingová podpora značky ŽELEZNÉ HORY regionální produkt Zavádění nových služeb Tematické předměty s logem, web. stránkami Část novin pro město, část pro okolí (TO Trh regionálních produktů, prodej produktů na IC Čerpání inspirace z informačních center mimo region Cíleně zaměřené předměty Vydávání 1x ročně před hlavní sezónou Trh 1x až 2x ročně IC Jazykové kurzy a školení pracovníků IC v obl. CR, IC, IC IC,, ská beseda, koordinátorka Zdravého / rok Do r v rámci udržitelnosti projektu Informační a kampaň TO Hlinecko Dle zájmu producentů s reg. značkou, možno přidat ke klasickému trhu a vyčlenit prostor pro producenty 60 00/ rok 0 3

4 Koncepce rozvoje Tvorba Koncepce s akčním plánem DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A ORIENTACE VE MĚSTĚ Obchvat MHD Mapa čísel popisných Modernizace autobus. nádraží a propojení obou nádraží Parkování Značení ve městě E-point 3. PAMÁTKY (objekty) Usilovat o pokračování výstavby a dokončení celého obchvatu Umístění mapy linek MHD na web Podrobný plán s popisnými čísly Podpora modernizace a propojení obou nádraží Zvyšovat počet parkovacích míst, komplexně řešit parkování ve městě - změny v centru Údržba značení ve městě a na hl. příjezdech do, nádraží, u nákupních center Vybudování nabíjecí elektrostanice v centru 2018 Vedení Na obchvatu umístit tabule IC 2014 včetně tisku ÚPR 2014 K dispozici v informačním centru Vytvoření systému parkování (pomocí SMS apod.) Vedoucí ÚPR, IC TS,, ÚPR Umístění plánu parkování na webu i dalších frekventovaných místech, omezení prodeje povolenek Možnosti parkování, památek a turist. cílů, město tří muzeí Dle jednání s případnými partnery/ dotace Realizace projektů na zatraktivnění turistických cílů Rekreační lesy Podhůra singltrek, návštěvnické centrum. Zámek Medlešice Návštěvnické centrum ve spolupráci s VZ (expozice geopark, lesnictví a CHKO) příprava dalších projektů (využití staré radnice, apod.), financování pomocí dotací Singltrek , Návštěvnické centrum Kč Naučná stezka od Reg. muzea na Habrov Navázání na Modrou osu - Zlatá stezka pod hradbami, park střelnice, Habrov instalace informačních tabulí ve spolupráci s ČSOP klub ochránců Habrov na Habrov po dokončení obchvatu Dle příp. jednání s ČSOP/ dotace 4

5 Městská turistická trasa aktualizace 2017 Tisk ho materiálu 4. AKTIVITY V CESTOVNÍM RUCHU Služby pro cyklisty Modernizace a budování cyklostezek a cyklotras Zlepšování podmínek pro návštěvníky na existujících tur. stezkách trasách Hipoturistika Kongresový cestovní ruch Podpora služeb pro cyklisty Vybudování cyklostezky na Podhůru a dobudování v centru Vybudování venkovní tělocvičny v Průhonech (u MFK letní stadion) Spolupráce se subjekty zabývajícími se hipoturistikou Spolupráce se subjekty, které podporují tuto formu CR East Bohemian Convention Bureau (oddělení DSVČ) 5. SLUŽBY V CESTOVNÍM RUCHU Spolupráce s ČD půjčovna na nádraží, podpora značení cyklisté vítáni Hřebčíny, ranče, Spolupráce na aktualizaci katalogu kongresové turistiky s DSVČ, IC Distribuce map cyklotras půjčovně ČD, značky cyklisté vítání (ubytovatelé apod.) a jejich následná Odkaz z webu v sekci cykloturistika na trasy tipstrips.cz (popis cyklotras včetně map a fotodokumentace) 2016 Na webu aktualizace atraktivit na stezkách/trasách spolupráce s tipstrips.cz mapy hipostezek (vč. hřebčínů, rančů..) Hotel Bohemia Spolupráce se středními školami cest. Externí průvodci po městě Otevírací doba památek, obchodů a služeb Praxe, event. průvodcovské služby Nabídky vycházek Zachovat otevírací dobu, zvážit možnost rozšíření (hl. Tematické vycházky po městě s průvodcem IC Hotelová škola Bohemia, Soukromá škola cest. v Pardubicích, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě IC / rok Vstup do kostelů + na věž kostela NPM a Mydlářovského 5

6 Projekty Veřejná WC muzea v pondělí v tur. sezóně) Obnovit projekt ubytovny Klobásov, hledat využití bývalé restaurace Malibu, rekonstrukce městského stadionu a sportovní haly modernizace krytého koupaliště a saunového světa Modernizace a zlepšení služeb veřejných WC ve městě Rozšíření otevírací doby alespoň jednoho WC v centru (hl. víkend, letní sezóna) Vedoucí ÚPR, TS domu Rozpočet OI/dotace Průběžná modernizace, bezbariérový přístup rozpočet TS

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. 2009 Praha, červenec 2009 Obsah: Obsah:...2 1 Význam zpracování

Více

Příloha: č. 1 usn. RM usn. ZM původní cena

Příloha: č. 1 usn. RM usn. ZM původní cena Příloha k usnesení č. 40/2014 Poř.č. katastrální území parcelní číslo Příloha: č. 1 usn. RM usn. ZM původní cena upravená cena 1. Starý Harcov 117/3, 207 16. 4. 2013 č. 280/2013 bod II/9 2. Kateřinky u

Více

AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004

AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004 Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004 HODNOCENÍ OPATŘENÍ A REALIZACE CÍLŮ DO ROKU 2004

Více

JAVORNÍK NA ŠUMAVĚ A OKOLÍ

JAVORNÍK NA ŠUMAVĚ A OKOLÍ JAVORNÍK NA ŠUMAVĚ A OKOLÍ KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 2012 2015 AKČNÍ PLÁN Zadavatel: Zpracovatel: KP projekt s.r.o. Javorník 54 Riegrova 1756/51 384 73 Stachy 370 01 České Budějovice Datum zpracování:

Více

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Český Krumlov Tourism Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E

C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E ZPRÁVA INFOCENTRA MĚSTA TÁBOR ZA ROK 2007 Obsah: 1. Úvod...1 2. Provoz infocentra a jeho pobočky v ČD centru a expozice Táborský poklad...2 2.1. OTEVÍRACÍ DOBA...2

Více

Vyhodnocení akčního plánu Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko v letech 2005-2008

Vyhodnocení akčního plánu Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko v letech 2005-2008 Vyhodnocení akčního plánu Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko v letech 2005-2008 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava 2008-2009 1 Zadavatel:

Více

Cyklisté vítáni. Národní certifikace služeb cestovního ruchu

Cyklisté vítáni. Národní certifikace služeb cestovního ruchu Cyklisté vítáni Národní certifikace služeb cestovního ruchu Příručka pro pracovníky krajských úřadů městských a obecních úřadů turistických destinačních agentur turistických informačních center rozvojových

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É Cílem dokumentu je ve městě Šternberk a mikroregionu Šternbersko zhodnotit

Více

Cyklostanice Kraskov. Podnikatelský záměr. Předkladatel: TIS CR s.r.o.

Cyklostanice Kraskov. Podnikatelský záměr. Předkladatel: TIS CR s.r.o. Cyklostanice Kraskov Podnikatelský záměr Předkladatel: TIS CR s.r.o. datum zpracování 1.2.2012 Obsah 1. Výchozí analýza... 3 1.1. Vstupní analýza... 3 1.2. Finanční efektivnost akce a její realizovatelnost...

Více

POTENCIÁL MĚSTA PLZNĚ Z POHLEDU CESTOVNÍHO RUCHU ČÁST 2. STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 2008-2012

POTENCIÁL MĚSTA PLZNĚ Z POHLEDU CESTOVNÍHO RUCHU ČÁST 2. STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 2008-2012 POTENCIÁL MĚSTA PLZNĚ Z POHLEDU CESTOVNÍHO RUCHU ČÁST 2. STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 2008-2012 DHV CR spol. s r.o., srpen 2007 DHV CR spol. s r.o. 2007 Zadavatel Plzeň, statutární město, IČ 0075370

Více

Moravskoslezský kraj aktivity cestovního ruchu. Workshop CzechTourism 1.3.2012

Moravskoslezský kraj aktivity cestovního ruchu. Workshop CzechTourism 1.3.2012 Moravskoslezský kraj aktivity cestovního ruchu Workshop CzechTourism 1.3.2012 Oddělení cestovního ruchu Zařazeno do odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu na KÚ MSK Vedoucí odboru: Mgr. Martin

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN Ing. Jaroslav Martinek Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN KONTEXT NOVÁ CYKLOSTRATEGIE PRIORITA 1. ZAJIŠTĚNÍ FINACOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 1.3. Podpora výstavby

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

1. INFORMACE O AKTIVITÁCH KRKONOŠE - SVAZKU MĚST A OBCÍ FINANCOVANÝCH Z FONDU CESTOVNÍHO RUCHU KRKONOŠ V ROCE 2010

1. INFORMACE O AKTIVITÁCH KRKONOŠE - SVAZKU MĚST A OBCÍ FINANCOVANÝCH Z FONDU CESTOVNÍHO RUCHU KRKONOŠ V ROCE 2010 Informace o aktivitách financovaných z prostředků Fondu cestovního ruchu Krkonoš v roce 2010 a nabídce jeho přispěvatelům na rok 2011 Fond cestovního ruchu K byl zaloţen sdruţením Krkonoše - svazek měst

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory Zadavatel Město Kašperské Hory Řešitelský tým Ing. Jitka Zikmundová, MBA Ing. Jitka Boháčová Ing. Jana Švejdová Odborné konzultace Ing. Veronika

Více

statutárního města Ostravy

statutárního města Ostravy Statutární město Ostrava Magistrát města Ostravy Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy Syntetická část, vize a strategie (aktualizována k 30.11.2004)

Více

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare Euroregion Glacensis Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis Program: Phare CBC CZ 9909 Společný fond malých projektů Číslo projektu: CZ9909.02.01.02.04.22. Zadavatel projektu:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Koncepce rozvoje Rekreačních lesů Podhůra 2011 2015, s výhledem do 2020

Koncepce rozvoje Rekreačních lesů Podhůra 2011 2015, s výhledem do 2020 Koncepce rozvoje Rekreačních lesů Podhůra 2011 2015, s výhledem do 2020 Odbor územního plánu a regionálního rozvoje Městského úřadu Chrudim ve spolupráci s Odborem Investic a Městskými lesy Chrudim s.r.o.

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

1. HLAVNÍ ČINNOST INFORMAČNÍHO CENTRA

1. HLAVNÍ ČINNOST INFORMAČNÍHO CENTRA 1. HLAVNÍ ČINNOST INFORMAČNÍHO CENTRA Základním posláním turistických informačních center je výkon veřejné služby bezplatné poskytování základních informací turistům. Informační centrum Města Klatov svou

Více