Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová."

Transkript

1 p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

2 STŘEV A KONEČNÍKU - PRINCIPY OP VÝKONŮ 182. popis: výkony: radikální výkony - resekce, anastomózy paliativní - resekce, anastomózy přístupy: laparoskopicky laparotomicky abdominoperineálně (odstranění rekta při zhoubném nádoru a následné vyvedení sigmoideostomie)

3 TENKÉHO STŘEVA 183. výčet: Crohnova choroba infarzace střeva nádory tenkého střeva

4 TENKÉHO STŘEVA - CROHNOVA CHOROBA 184. morbus Crohn: chronické zánětlivé onemocnění nemoc autoimunního charakteru (některá ze složek imunitního systému reaguje na vlastní struktury organismu, které tím poškozuje) může se projevit v jakékoli části trávicího ústrojí (nejčastěji v oblasti spojení tenkého a tlustého střeva - terminální ileum) zánět proniká celou stěnou, zánět i na několika místech současně onemocnění probíhá střídavě - různě dlouhé remise, poté akutní exacerbace (znovuvzplanutí) ve sliznici se tvoří vředy s možností proděravění a následnými komplikacemi (zánět pobřišnice, píštěle, ileus) příčiny: dědičný sklon k onemocnění bakteriální a virové infekce, parazité alergické příčiny, poruchy imunity genová mutace (CARD 15)? rizikové faktory: kouření, hormonální antikoncepce, stravovací návyky

5 TENKÉHO STŘEVA - CROHNOVA CHOROBA 185. příznaky: GIT příznaky: bolesti v podbřišku (známky peritoneálního dráždění - imitace zánětlivé NPB - akutní OP) hubnutí únava zvýšená teplota průjmy, většinou bez krve příznaky mimo trávicí ústrojí: malabsorpce - porucha trávení kožní a kloubní záněty, oční záněty jiné

6 TENKÉHO STŘEVA - CROHNOVA CHOROBA 186. vyšetřovací metody: anamnéza fyzikální vyšetření, FF OBM - KO, biochemie, imuno zobrazovací vyš. - RTG (enteroklýza, event. irigografie), CT (CT enterografie) endoskopie - kapslová endoskopie, event. kolonoskopie

7 C:\Users\Eva Strnadová\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\IEL38IEV\MP [1].jpg TENKÉHO STŘEVA - CROHNOVA CHOROBA 187. léčba: v kostce: první fáze - léčba akutního onemocnění druhá fáze - kompenzace (rozsah onemocnění udržovat na minimální úrovni, v remisi) konzervativní léčba: dieta protizánětlivé léky imunosupresiva (potlačují obranyschopnost) chirurgická léčba: v komplikovaných případech pokud organismus nereaguje na léky (a nemoc je lokalizována v jedné oblasti, která může být odoperována) alternativní léčba: helmintická terapie - léčba pomocí kontrolované infekce pacientů tenkohlavcem prasečím

8 TENKÉHO STŘEVA - INFARZACE STŘEVA 188. popis: NPB způsobená uzávěrem horní mezenterické tepny probíhá prudce vyžaduje včasnou diagnostiku a akutní OP výkon bezprostředně ohrožují na životě příčiny: embolus trombus infarzace = odumření části střeva z důvodu ischémie následek - gangréna

9 TENKÉHO STŘEVA - INFARZACE STŘEVA 189. příznaky, léčba: příznaky: náhlá bolest břicha zvracení zhoršení celkového stavu příznaky šoku léčba: odstranění uzávěru tepny (embolektomie, trombektomie) - pouze při včasném nálezu při nálezu gangrény resekce

10 TENKÉHO STŘEVA - NÁDORY TENKÉHO STŘEVA 190. popis: popis: vyskytují se zřídka benigní nádory - adenomy, lipomy, jiné maligní nádory - adenokarcinom příznaky: enteroragie, melena střevní neprůchodnost (obstrukce střevního lumen nádorem) průjmy jiné vyšetřovací metody: zobrazovací - kontrastní RTG,CT léčba: resekce postižené části

11 TLUSTÉHO STŘEVA 191. výčet: ulcerózní proktokolitida divertikulóza polypóza nádory

12 TLUSTÉHO STŘEVA - ULCERÓZNÍ PROKTOKOLITIS 192. popis: colitis ulceroza, proctocolitis, ulcerózní kolitida ulcerózní zánět sliznice tlustého střeva a konečníku vede k tvorbě vředů s krvácením a septickými komplikacemi (rozpadem sliznice se poruší ochranná střevní bariéra - střevní obsah je vstřebáván do krve) postiženo bývá celé TS probíhá chronicky, často se střídají klidná bezpříznaková období s fázemi aktivace nemoci těžko rozeznatelná od morbus Crohn (v obou případech jedná o zánětlivé onemocnění střev, které mohou způsobovat stejné symptomy v oblasti tlustého střeva, je nutné stanovit, o jakou z těchto nemocí se jedná, je to důležité vzhledem k odlišnému způsobu léčby každé z nich) ulcerózní kolitis řadíme k prekancerózám

13 _9727.jpg TLUSTÉHO STŘEVA - ULCERÓZNÍ PROKTOKOLITIS 193. příčiny, rizikové faktory: příčiny: nejasné snad také autoimunitní proces genová mutace (CARD 15)? rizikové faktory: dědičné dispozice prodělané infekční onemocnění kouření hormonální antikoncepce psychické faktory vliv prostředí a stravovacích návyků - nízký obsah vlákniny a rybích olejů v potravě

14 TLUSTÉHO STŘEVA - ULCERÓZNÍ PROKTOKOLITIS 194. příznaky: střevní příznaky: nutkavý pocitem na stolici stolice s hlenem nebo čerstvou krví bolestivé vyprazdňování onemocnění celé levostranné části tlustého střeva má ještě horší příznaky - stolice časté, objemnější, řídké, obsahují hlen, hnis a různé množství krve křečovité bolesti břicha celková slabost, únava, nechutenství váhový úbytek, zvýšená teplota, horečka dehydratace kachektizace mimostřevní příznaky (projevují se jako první): kožní - kopřivka, vyrážka oční záněty, kloubní a cévní záněty afty

15 TLUSTÉHO STŘEVA - ULCERÓZNÍ PROKTOKOLITIS 195. komplikace: septicko-toxický šok masivní krvácení do střeva perforace TS maligní zvrat

16 TLUSTÉHO STŘEVA - ULCERÓZNÍ PROKTOKOLITIS 196. vyšetřovací metody: základní schéma OBM krev (KO, biochemie, protilátky) (p-anca a ASCA umožňují rozlišit Crohnovu nemoc od ulcerózní kolitidy) stolice na OK endoskopie (kolonoskopie) zobrazovací metody - RTG kontrastní (zobrazí zúžení průsvitu střeva a umožní sledovat jeho reliéf), CT

17 TLUSTÉHO STŘEVA - ULCERÓZNÍ PROKTOKOLITIS 197. léčba: konzervativní léčba: dieta farmakoterapie (atb, střevní dezinficia, protizánětlivé léky, imunosupresiva, biologická léčba (určena pro obzvlášť těžký průběh, užívají se látky, které jsou stejné nebo podobné jako látky přirozeně se vyskytující v lidském těle) chirurgická léčba: při vzniku komplikací - resekce tlustého střeva, vyvedení ileostomie C:\Users\Eva Strnadová\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\YRVHDZIL\MP [1].jpg

18 TLUSTÉHO STŘEVA - DIVERTIKULÓZA 198. popis, příznaky: popis: divertikulóza - výskyt výchlipek (divertiklů) na tlustém střevě nejčastěji na esovité kličce častější u starších nemocných průběh se může zkomplikovat zánětem výchlipek - divertikulitis (akutní divertikulitida patří mezi NPB) příznaky: bolest v L podbřišku celkové známky zánětu známky dráždění pobřišnice

19 C:\Users\Eva Strnadová\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\IEL38IEV\MP [1].jpg TLUSTÉHO STŘEVA - DIVERTIKULÓZA 199. diagnostika, léčba: diagnostika: základní schéma (anamnéza, 5P, FF) OMB - KO, biochemie (CRP) zobrazovací metody - UZ, CT po odeznění akutní fáze event. endoskopie a RTG konzervativní léčba: ohraničený zánět - ATB chirurgická léčba: parakolická hlíza (absces) - incize, drenáž, jako punkce pod kontrolou UZ nebo CT při peritonitis laparoskopie s resekcí postiženého úseku a přechodnou stomií

20 TLUSTÉHO STŘEVA - POLYPÓZA 200. popis: familiární adenomatózní polypóza (FAP) autozomálně dominantní dědičné onemocnění tlustého střeva s výskytem četných (tisíce) polypů a adenomů, které později malignizují - téměř vždy začnou zhoubně růst a vedou ke kolorektálnímu karcinomu příčina - geneticky vrozená porucha (mutace) tzv. APC genu, který spoluzodpovídá za správné dělení buněk nemoc propukne nejčastěji před 20. rokem života

21 TLUSTÉHO STŘEVA - POLYPÓZA 201. diagnostika, léčba: diagnostika: kolonoskopie - histologie stolice na OK krev - KO, biochemie léčba: odstranění polypů při kolonoskopii u těžkých forem nemoci s velkým množstvím polypů - resekce celého TS, včetně konečníku (pro pochopitelný odpor pacientů ke stomii se ponechává konec konečníku, na který se napojí tenké střevo - v tomto zachovaném konci konečníku ovšem mohou polypy a následně zhoubné nádory vznikat také - časté kontrolyhttp://www.stefajir.cz/index.php?q=familiarni-adenomatozni-polypoza)

22 TLUSTÉHO STŘEVA - KARCINOM TS 202. popis: Ca tlustého střeva: druhý nejčastější zhoubný nádor nádory rostou zpočátku v místě vzniku, pak prorůstají střevní stěnou do okolních orgánů, šíří se do lymfatických uzlin pro úspěšnou léčbu je nutná včasná diagnostika rizikové faktory: dědičná dispozice faktory zevního prostředí (stravovací návyky, abúzus) jiná nezhoubná onem. tlustého střeva a konečníku - ulcerózní kolitis, Crohnova nemoc, FAP

23 TLUSTÉHO STŘEVA - KARCINOM TS 203. příznaky: zpočátku: bezpříznakově změny ve vyprazdňování stolice zácpa, průjem, střídání zácpy a průjmu, pocit nedokonalého vyprázdnění krev ve stolici únava, nechutenství, hubnutí, nevolnost pokročilé stadium: střevní neprůchodnost se zástavou plynů a stolice perforace střeva se vznikem difuzního zánětu pobřišnice vzácně si klient nahmatá cizí útvar v břiše

24 TLUSTÉHO STŘEVA - KARCINOM TS 204. diagnostika, léčba: vyšetřovací metody: anamnéza fyzikální vyšetření per rectum, pohmat OBM (KO, biochemie krev, moč, stolice na OK) zobrazovací metody - RTG, UZ, CT (meta?) endoskopické vyšetřovací metody (rekto, kolono) chirurgická léčba (první volba): resekční výkony - hemikolektomie + odstranění regionálních uzlin) paliativní výkony - anastomóza (před nádorem a za ním), stomie (kolostomie před nádorem) jiné typy léčby: radioterapie (ozařování) chemoterapie cytostatika další

25 KONEČNÍKU 205. výčet: hemoroidy prolaps řitní trhliny

26 TLUSTÉHO STŘEVA - HEMOROIDY 206. popis: onemocnění cévního systému spočívající v rozšíření a zápalu žíly v konečníku (český název je zlatá žíla, píštěl, případně zkomoleně hemeroid) spadá do oboru proktologie umístění: pod výstelkou - zevní hemoroidy (vyskytují se okolo řitního otvoru) ve sliznici konečníku - vnitřní hemoroidy (uvnitř konečníku do cca 3-4 centimetrů od análního otvoru) ohrožené skupiny u lidí s insuficiencí žilních chlopní lidé trpící zácpou sedavá zaměstnání u žen 2. polovina těhotenství

27 TLUSTÉHO STŘEVA - HEMOROIDY 207. příznaky, diagnostika: příznaky: bolest a krvácení při vyprazdňování svědění při větších hemoroidech i pocit nedokonalého vyprázdnění pozor, hemoroidy rostou, problémy se stupňují!!! při vyprazdňování vystupují z konečníku (možná reponace) prolaps diagnostika: anamnéza fyzikální vyšetření endoskopie - rekto, kolono, k vyloučení CA střeva

28 TLUSTÉHO STŘEVA - HEMOROIDY 208. konzervativní léčba: farmakoterapie - léky proti hemoroidům (tablety, sirupy, čípky, masti), protizánětlivá léčba dietní režim podpůrná léčba, např. léčivé čaje (např. heřmánkový), sedací koupel (dubová kůra) důsledná hygiena

29 TLUSTÉHO STŘEVA - HEMOROIDY 209. chirurgická léčba: exstirpace hemoroidálního uzlu, cirkulární excize včetně sliznice staplerem kryochirurgie laser podvazování metoda Hemoron - použití impulsního monofázického proudu (žádná bolestivost, léčba je ambulantní i mobilní a provádí se pod prahem snesitelnosti, nevyžaduje anestetika, narkózu, a tudíž ani následnou hospitalizaci, komplikace po skončení léčby jsou téměř nulové)

30 TLUSTÉHO STŘEVA - HEMOROIDY 210. prevence: polštářek na židli aktivní pohyb snaha o odstranění rizikových faktorů změnou životosprávy elektronický bidet

31 TLUSTÉHO STŘEVA - PROLAPS 211. popis: prolaps konečníku a řitě je buď: částečný výhřez (prolaps) anální sliznice úplný výhřez celé stěny konečníku (prolapsus) řitním otvorem navenek příčiny: ochablý závěsný aparát konečníku k výhřezu přispívají průjmy, hemoroidy, polypy, zbytnění prostaty, těhotenství

32 TLUSTÉHO STŘEVA - PROLAPS 212. popis: příznaky: z konečníku vyčnívá úsek se sliznicí, která je překrvená, oteklá, event. až gangréna bolesti, krvácení porušená kontinence léčba: u akutní prolaps - reponace opakovaný výhřez - LAP cerkláž análního otvoru, upevnění konečníku na křížovou kost a jiné

33 TLUSTÉHO STŘEVA - ŘITNÍ TRHLINA 213. fissura ani: popis: vzniká poraněním řitního kanálu jde o trhlinu na okraji řitního otvoru, nejčastěji na zadní stěně častá komplikace - zánět u chronické trhliny dochází kr vzniku vřídku příznaky: bolest a krvácení při stolici spazmus řitního svěrače bolestivá defekace léčba: akutní fissury - koupele, čípky s anestetikem, úprava diety a konzistence stolice (projímadla) chronické fissury - excize skalpelem, kryokauterem, laserem

34 PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVA A POOPERAČNÍ PÉČE U OP STŘEV 214. v kostce: předoperační péče: doplnit chybějící krev - TRF dosáhnout zlepšení výživy (enterálně, parenterálně) kompenzace přidružených onemocnění příprava střeva k OP - dostatečné vyprázdnění pomocí projímadel a klyzmat antimikrobiální profylaxe - předoperační iv. aplikace ATB pooperační péče: sledování FF profylaxe pooperačních komplikací - plicní infekce, prevence TEN, prevence ranných komplikací parenterální výživa, enterální výživa po obnově peristaltiky sledování OP rány (sledovat komplikace - krvácení do dut. břišní) péče o vyprazdňování a ošetřování stomie

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diplomovaný farmaceutický asistent

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Morbus Crohn Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí absolventské práce: MUDr. Petr Vojkůvka Vypracovala: Michala Staňková Čelákovice 2011

Více

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Laparoskopická operace tlustého střeva a konečníku

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Laparoskopická operace tlustého střeva a konečníku Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem Laparoskopická operace tlustého střeva a konečníku Vážená paní, Vážený pane, vzhledem k tomu, že jako svéprávný jedinec se podílíte významným způsobem na diagnostickém

Více

Středoškolská technika 2015 CROHNOVA CHOROBA

Středoškolská technika 2015 CROHNOVA CHOROBA Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT CROHNOVA CHOROBA Markéta Šťáhlavská Gymnázium Kladno Nám. E. Beneše 1573, Kladno, 272 01 Poděkování Děkuji vedoucím

Více

Crohnova choroba a ulcerózní kolitida

Crohnova choroba a ulcerózní kolitida Crohnova choroba a ulcerózní kolitida Připraveno ve spolupráci s Pracovní skupinou pro nespecifické střevní záněty. kolektiv autorů Crohnova choroba a ulcerózní kolitida Připravila Pracovní skupina pro

Více

Struktura jaterního lalůčku

Struktura jaterního lalůčku OBSAH Játra...2 Zhoubné onemocnění jater...4 Jak se stanoví diagnóza nádoru jater...6 Jak se zhoubné onemocnění jater léčí...11 Jaké jsou nežádoucí účinky léčby...14 Jak probíhá další sledování po léčbě...17

Více

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy.

Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii: RTG lebky: diagnostika zlomenin, některých nádorů,

Více

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 Pracovní skupina pro ISZ Koordinátor: Doc.MUDr.Milan Lukáš, CSc. Členové: Doc.MUDr.Vladimír Zbořil, CSc. Doc.MUDr.Pavel Kohout, PhD Doc.MUDr.Jiří

Více

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí Eva Klimentová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zánětlivého onemocnění trávicího ústrojí.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Diplomová práce Bc. Marie Tošovská Informovanost osob starších 40 let o možnostech prevence kolorektálního karcinomu

Více

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ

NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ Autoři: prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc. Česká chirurgická společnost ČLS JEP doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol

Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol Náhlé příhody břišní II J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol 1 Dělení NPB NPB neúrazové zánětlivé ohraničené na orgán s přechodem do blízkého okolí neohraničené-difúzní záněty pobřišnice (perforační

Více

Vážená pacientko, vážený paciente,

Vážená pacientko, vážený paciente, Vážená pacientko, vážený paciente, do rukou se vám dostává souhrn informací, které se týkají léčby kolorektálního karcinomu a jejích nežádoucích účinků. Připravila je pro vás přední česká onkoložka paní

Více

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová

Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva. Anna Fialová Souvislost výživy s rakovinou tlustého střeva Anna Fialová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku souvislosti výživy s rakovinou tlustého střeva neboli kolorektálním

Více

Editorial. Vážení čtenáři,

Editorial. Vážení čtenáři, Editorial Vážení čtenáři, za hlavní téma podzimního čísla jsme se rozhodli zvolit nemoci trávicího systému. Tyto nemoci jsou totiž v celém vyspělém světě na vzestupu a bohužel ani Česká republika není

Více

Kvalita života pacientů s Crohnovou chorobou. Pavla Štéblová

Kvalita života pacientů s Crohnovou chorobou. Pavla Štéblová Kvalita života pacientů s Crohnovou chorobou Pavla Štéblová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Název bakalářské práce je Kvalita života pacientů s Crohnovou chorobou. Práce je rozdělena na teoretickou

Více

Péče o nemocné po resekci jícnu

Péče o nemocné po resekci jícnu Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Péče o nemocné po resekci jícnu Bc. Jitka Dvořáková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval/a samostatně. Veškeré literární prameny

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta Doktorská disertační práce Operace nízce uloženého karcinomu rekta technikou Rendez -vous, kombinací laparoskopické resekce rekta a transanální endoskopické

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Hana Berková

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Hana Berková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Hana Berková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B5341 Hana Berková Studijní obor: Všeobecná

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

Vyšetřovací metody v chirurgii

Vyšetřovací metody v chirurgii Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce

Více

Kdy budu moci opět jíst?

Kdy budu moci opět jíst? Kdy budu moci opět jíst? Informace pro pacienty po transplantaci střeva MUDr. Oliverius Martin Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha 1. Úvod Tenké střevo je hlavním orgánem, který zajišťuje výživu

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Bc. Lukáš Rendl Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Kvalita života pacientů

Více

Teleradioterapie maligních nádorů trávicího ústrojí Prohlášení autora * * * Tuto práci předkládám k dispozici široké veřejnosti v podobě, ve které

Teleradioterapie maligních nádorů trávicího ústrojí Prohlášení autora * * * Tuto práci předkládám k dispozici široké veřejnosti v podobě, ve které Teleradioterapie maligních nádorů trávicího ústrojí Prohlášení autora * * * Tuto práci předkládám k dispozici široké veřejnosti v podobě, ve které jsem ji zpracoval. Zvlášť přikládám Anatomické poznámky,

Více

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová Bolest u onkologicky nemocných pacientů Petra Kadlecová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou

Více

Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva

Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva Zdena Zádorová II. interní klinika 3. LF a FNKV, Praha Definice: termínem kolonoskopie je označováno vyšetření konečníku a tlustého

Více

Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva

Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva Zdena Zádorová II. interní klinika 3. LF a FNKV, Praha Definice: termínem kolonoskopie je označováno vyšetření konečníku a tlustého

Více