Rapid-VIDITEST Calprotectin-Lactoferrin Blister. Návod k použití soupravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rapid-VIDITEST Calprotectin-Lactoferrin Blister. Návod k použití soupravy"

Transkript

1 Rapid-VIDITEST Calprotectin-Lactoferrin Blister (Jednokrokový blisterový test pro diagnostiku kalprotektinu a laktoferinu) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, Jesenice u Prahy, ČR, tel: , web: POUŽITÍ: Rapid-VIDITEST Calprotectin-Lactoferrin Blister je rychlý imunochromatografický (neinvazivní) test pro kvalitativní detekci kalprotektinu a laktoferinu ve vzorcích lidské stolice, který lze využít při diagnostice zánětlivých gastrointestinálních onemocnění. ÚVOD: Kalprotektin je protein vázající vápníkový ion a tvoří 5% z celkových a 60% z cytoplazmatických proteinů neutrofilů. Má bakteriostatické a fungicidní vlastnosti a jeho hladina ve stolici je šestkrát vyšší než v plazmě. Stanovení tohoto biomarkeru ve stolici je vhodným ukazatelem při diagnostice nespecifických střevních zánětů. Nespecifické střevní záněty (IBD, zkratka z angl. Inflammatory bowel disease) zahrnují Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu a jsou spojeny se zvýšenou hladinou neutrofilů. Stanovení koncentrace kalprotektinu ve vzorku stolice je důležité pro odlišení funkčních poruch zažívacího ústrojí od zánětlivých postižení. Vyšetření tohoto biomarkeru je jednoduché a neinvazivní, což je zvláště vhodné u dětí, protože tam vyžaduje kolonoskopické vyšetření celkovou anestézii. Kromě toho test slouží k predikci relapsu onemocnění. Laktoferin je glykoprotein produkovaný neutrofily, mononukleárními fagocyty a epiteliálními buňkami a je obsažen v sekrečních tekutinách, jako jsou sliny a mateřské mléko. Laktoferin blokuje růst bakterií tím, že snižuje dostupnost železa pro bakterie, přičemž tento bakteriostatický efekt je zesilován přítomností specifických antibakteriálních sekrečních IgA protilátek. Laktoferin může ve spolupráci s lysozymem také přímo poškozovat buněčné stěny bakterií. Dojde-li k zánětu v gastrointestinálním traktu, migrují neutrofilní fagocyty k zánětlivému ložisku a uvolňují granula obsahující laktoferin. Laktoferin je ve stolici stabilní a snadno detekovatelný imunochemickými metodami. Hladina tohoto markeru je zvýšená u pacientů se zánětlivými střevními onemocněními. Nespecifické střevní záněty, tj. ulcerózní kolitida a Crohnova choroba, představují choroby charakteristické akutními i chronickými záněty gastrointestinálního traktu. Děti a dospělí s IBD mohou vykazovat řadu nespecifických klinických příznaků (bolesti břicha, průjem). PRINCIP TESTU: Rapid-VIDITEST Calprotectin-Lactoferrin Blister je kvalitalitativní imunochromatografický test pro stanovení kalprotektinu a laktoferinu ve vzorcích stolice. V testovacích zónách membrány blisteru jsou navázány myší polyklonální protilátky proti kalprotektinu a laktoferinu. V průběhu testování vzorek reaguje s barevnými částicemi, na kterých jsou navázány protilátky proti lidskému kalprotektinu a laktoferinu a které byly předem ponechány vyschnout na testovacím proužku. Směs pak kapilárním efektem vzlíná vzhůru po 1

2 membráně blisteru. V případě pozitivního výsledku je barevný konjugát zachycen specifickými protilátkami, což se ve výsledkové zóně projeví jako barevná linka. Směs pak vzlíná dále po membráně k imobilizovaným protilátkám v kontrolní zóně, kde se vždy na konci testu objeví zelená linka. Přítomnost zelené linky ověřuje, že byl použit dostatečný objem vzorku, že došlo ke správnému vzlínání vzorku, a představuje interní kontrolu reagencií. OBSAH SOUPRAVY: - Testovací blistery Rapid-VIDITEST Calprotectin-Lactoferrin - Odběrové zkumavky obsahující ředicí roztok pro vzorky - Návod k použití POTŘEBNÝ MATERIÁL NEDODÁVANÝ SE SOUPRAVOU: - Nádoba na sběr vzorků - Jednorázové rukavice - Stopky SBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ: Odeberte přiměřené množství stolice (1-2 g nebo ml tekutého vzorku). Vzorky odebírejte do čistých a suchých odběrových nádob (bez konzervantů nebo transportních médií). Vzorky mohou být skladovány v chladničce (2-4ºC) po dobu 7 dnů před testováním. V případě delšího skladování je nutno vzorky uchovávat zmrazené při -20 C. Před použitím nechte vzorky vytemperovat na laboratorní teplotu. PRACOVNÍ POSTUP: Příprava vzorků: Pro každý vzorek použijte zvláštní odběrovou zkumavku. 1) Odšroubujte víčko odběrové zkumavky a aplikační tyčinku třikrát ponořte do vzorku stolice, abyste nabrali vzorek (obr. 1). Zavřete zkumavku s ředicím roztokem a vzorkem stolice. Zkumavka se vzorkem může být skladována po dobu 5 dnů. 2) Za účelem dobré homogenizace vzorku zkumavku důkladně promíchejte (obr. 2). V případě, že je vzorek tekutý, odsajte vzorek stolice kapátkem a aplikujte do odběrové zkumavky s ředicím roztokem μl vzorku. vzorek stolice odběrová zkumavka Před testováním nechte testovací blister, vzorek stolice a roztok vytemperovat na laboratorní teplotu (15-30 C). Neotvírejte blister, dokud nejste připraveni provést test. 2

3 Pro provedení testu můžete zvolit postup označený A nebo B. A. Aplikace kapky vzorku z odběrové zkumavky na blister 1. Po vytemperování blisteru otevřete obalovou folii v označeném místě (blister nevyjímejte). 2. Znova protřepejte odběrovou zkumavku se vzorkem stolice za účelem dobré homogenizace vzorku. Uřízněte nebo ustřihněte konec špičky zkumavky (obr. 3). 3. Těsně před použitím položte blister na vodorovnou podložku. Nedotýkejte se membrány v místě testovací zóny a zóny pro aplikaci vzorku. Pro každý vzorek a kontrolu použijte samostatnou odběrovou zkumavku a blister. 4. Aplikujte 5 kapek naředěného vzorku z odběrové zkumavky na bílý konec blisteru (zóna pro aplikaci vzorku sample region) (obr. 4). Zapněte stopky. 5. Po 10 minutách odečtěte výsledek bez další manipulace s blisterem. B. Ponořením blisteru do zkumavky 1. Po vytemperování blisteru otevřete obalovou folii v označeném místě. 2. Znova protřepejte odběrovou zkumavku se vzorkem stolice za účelem dobré homogenizace vzorku. Uřízněte nebo ustřihněte konec špičky zkumavky (obr. 3). 3. Přeneste 5 kapek vzorku homogenizovaného v ředicím roztoku z odběrové zkumavky do čisté označené zkumavky. Ponořte testovací blister bílým koncem do zkumavky (obr. 5). Neponořujte blister hlouběji než po rysku vyznačenou pod bílými šipkami (sample region). Zapněte stopky. 4. Po 10 minutách odečtěte výsledek bez další manipulace s blisterem. Postup B přidejte 5 kapek Postup A přidejte 5 kapek Odečtěte za 10 minut 3

4 INTERPRETACE VÝSLEDKU: Obr. 6 Kontrolní zóna Výsledková zóna ZELENÁ ZELENÁ ČERVENÁ ČERVENÁ ČERVENÁ MODRÁ MODRÁ MODRÁ Zóna pro nanesení vzorku kalprotektin laktoferin POZITIVNÍ kalprotektin- -laktoferin NEGATIVNÍ NEPLATNÝ Kalprotektin POZITIVNÍ: V okénku se objeví dvě linky: jedna červená ve výsledkové zóně (T) a druhá zelená v kontrolní zóně (C). Kalprotektin-pozitivní výsledek indikuje přítomnost zánětu v gastrointestinálním traktu. Laktoferin POZITIVNÍ: V okénku se objeví dvě linky: jedna modrá ve výsledkové zóně (T) a druhá zelená v kontrolní zóně (C). Interpretace: pravděpodobně nespecifický střevní zánět (IBD). Kalprotektin a laktoferin POZITIVNÍ: V okénku se objeví tři linky: červená a modrá ve výsledkové zóně (T) a zelená v kontrolní zóně (C). Interpretace: pravděpodobně aktivní střevní zánětlivé onemocnění. NEGATIVNÍ: V okénku se objeví pouze zelená kontrolní linka (C). Negativní výsledek svědčí o nepřítomnosti aktivního gastrointestinálního zánětu. NEPLATNÝ: Test je neplatný, pokud se v kontrolní zóně neobjeví zelená linka bez ohledu na přítomnost červené nebo modré ve výsledkové zóně. Nejčastější příčinou selhání testu je nedostatečný objem vzorku, nesprávný pracovní postup nebo poškození reagencií. Zkontrolujte pracovní postup a opakujte test s novou testovací sadou. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte prosím svého dodavatele. POZNÁMKA K INTERPRETACI VÝSLEDKU: Intenzita červené nebo modré barevné linky v místě označeném T může být různá v závislosti na koncentraci kalprotektinu a laktoferinu ve vzorku. PLATNOST TESTU: Součástí testu je interní kontrola průběhu testu. - Test je platný pouze v případě, když se v kontrolní zóně (C) objeví zelená linka, která potvrzuje dostatečný objem vzorku a správný průběh testu. - Interní negativní kontrolou je čisté pozadí. Pokud test funguje správně, pozadí ve výsledkovém okénku by mělo být čisté a nemělo by znesnadňovat odečtení výsledku testu. OMEZENÍ TESTU: 1. Nadbytečné množství vzorku stolice může vést k nesprávnému výsledku (objevují se hnědé linky). V tomto případě nařeďte vzorek ředicím roztokem a opakujte test. 4

5 2. Některé vzorky stolice mohou způsobit snížení intenzity kontrolní zelené linky. 3. Vzorky stolice pacientů s aktivním nespecifickým střevním zánětem (Crohnova choroba, ulcerózní kolitis) by měly být kalprotektin-pozitivní. Rapid-VIDITEST Calprotectin- Lactoferrin Blister může být použit i pro pacienty s chronickým průjmem. 4. Kalprotektin-pozitivní výsledek testu znamená přítomnost kalprotektinu ve stolici; nicméně příčina může být různá - IBD, kolorektální karcinom, některé enteropathie. Výsledek testu by měl být potvrzen dalšími diagnostickými metodami a správnou diagnózu by měl stanovit lékař. 5. U novorozenců byla publikována vyšší hladina kalprotektinu ve stolici než ve stolici starších dětí (prům. 167 µg/g stolice). 6. Laktoferin-pozitivní výsledek testu znamená přítomnost laktoferinu ve stolici; nicméně toto může mít i jinou příčinu než IBD. Výsledek testu by měl být potvrzen dalšími diagnostickými metodami - endoskopií a histologickým vyšetřením bioptického vzorku. 7. Použití testu se nedoporučuje u kojených dětí, protože laktoferin je součástí mateřského mléka, tudíž i u zdravých kojených dětí může být výsledek testu pozitivní. PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY: Zvýšená hladina kalprotektinu ve stolici je u pacientů s IBD spojena se zvýšeným rizikem relapsu. Pro pacienty s gastrointestinálními zánětlivými problémy uvádějí některé studie jako hodnotu cut-off 50 µg kalprotektinu/g stolice. Rapid-VIDITEST Calprotectin-Lactoferrin Blister dává pozitivní výsledek u vzorků obsahujících laktoferin v koncentraci 10ug/g stolice. PARAMETRY TESTU: Citlivost Rapid-VIDITEST Calprotectin-Lactoferrin Blister test dává pozitivní výsledek u vzorků obsahujících kalprotektin v koncentraci 50µg/g stolice a laktoferin v koncentraci 10ug/g stolice. Pro stanovení detekčního limitu byly podle návodu k použití testovány vzorky s různým obsahem kalprotektinu a laktoferinu ředěnými v ředicím roztoku nebo v negativních vzorcích stolice. Detekce lidského kalprotektinu testem Rapid-VIDITEST Calprotectin-Lactoferrin Blister vykazovala >94% shodu v citlivosti v porovnání s jiným komerčním imunotestem (Calprest Eurospital). Detekce lidského laktoferinu testem Rapid-VIDITEST Calprotectin-Lactoferrin Blister vykazovala >99% shodu v citlivosti v porovnání s jiným komerčním imunotestem. Specificita Detekce lidského kalprotektinu testem Rapid-VIDITEST Calprotectin-Lactoferrin Blister vykazovala 93% shodu ve specificitě v porovnání s jiným komerčním imunotestem (Calprest Eurospital). Detekce lidského laktoferinu testem Rapid-VIDITEST Calprotectin- Lactoferrin Blister vykazovala 99% shodu ve specificitě v porovnání s jiným komerčním imunotestem (IBD EZ VUE TechLab ). Rapid-VIDITEST Calprotectin-Lactoferrin Blister test je specifický pro lidský kalprotektin a lidský laktoferin a nevykazuje žádnou zkříženou reakci s ostatními kalprotektiny nebo hovězím laktoferinem. SKLADOVÁNÍ A STABILITA: Skladujte v originálním obalu při teplotě 2-30 C. Test je stabilní do data exspirace uvedeného na obalu. Nezmrazujte. 5

6 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: - Pouze pro in vitro diagnostiku. - Nepoužívejte po uplynutí expirační doby. - Skladujte uzavřené v originálním obalu až do použití. - Nepoužívejte test z poškozeného obalu. - Dodržujte správnou laboratorní praxi, používejte ochranné rukavice, při práci nejezte, nepijte a nekuřte. - Se vzorky manipulujte jako s potenciálně infekčním materiálem. - Odpad likvidujte jako biologický infekční odpad v souladu s příslušnými předpisy. - Test musí být proveden do 2 hodin po otevření obalu. REFERENCE: 1. VIEIRA, A. et al., Inflammatory bowel disease activity assessed by fecal calprotectin and lactoferrin: correlation with laboratory parameters, clinical, endoscopic and histological indexes, BMC Research Notes 2009, 2: HANAI, H. et al. «Relationship Between Fecal Calprotectin, Intestinal Inflammation, and Peripheral Blood Neutrophils in Patients with Active Ulcerative Colitis Digestive Diseases and Sciences, Sept. 2004, Vol 49, No 9, pp BONNIN TOMAS, A, et al. Calprotectina fecal como marcador diferencia entre patología gastrointestinal orgánica y funcional. Rev. Esp. de Enf. Dig. 2007, Vol 99, No 12, pp Amemoto K. et al. Clinical evaluation of fecal lactoferrin and α-1-antitrypsin in pediatric gastrointestinal infections, Pathophysiology. Vol 3; 1996, p Walker, T.R. et al. Fecal Lactoferrin is a Sensitive and Specific Marker of Disease Activity in Children and Young Adults with Inflammatory Bowel Disease. J. Pediatr Gastroenterol. Nutr. April 2007; Vol 44, No 4, p POUŽITÉ SYMBOLY: Určeno pro diagnostiku in vitro Datum exspirace Číslo šarže (LOT) Výrobce Poslední revize tohoto návodu: 06/2012 6

Rapid-VIDITEST Lactoferrin

Rapid-VIDITEST Lactoferrin Rapid-VIDITEST Lactoferrin Jednokrokový kazetový test pro detekci laktoferinu ve stolici Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace C 35 MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace Rychlý test pro diagnostiku infekční mononukleózy (IM), kvalitativní detekce heterofilních protilátek IM v plné krvi,

Více

CZ NÁVOD: QUICK ROTA/ADENO

CZ NÁVOD: QUICK ROTA/ADENO QUICK ROT / DENO Rychlý imunochromatografický test určený pro detekci gastroenteritid zvýrazněním rotavirů a adenovirů ve faeces Kat.č.: 5549 Pouze pro in vitro diagnostiku 1. Zamýšlené použití testu QUICK

Více

TOYO D I A G N O S T I C S

TOYO D I A G N O S T I C S TOYO D I A G N O S T I C S NÁVOD PRO POUŽITÍ Jednokrokový test pro stanovení chlamydiového antigenu ve výtěru/ v moči Pouze pro profesionální použití in vitro Rychlý kazetový test pro stanovení chlamydiového

Více

AESKULISA. Cathepsin-G. Objednací kód: 3306. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Cathepsin-G. Objednací kód: 3306. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA Cathepsin-G Objednací kód: 3306 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, Česká Republika, tel.: +420 261 090 565, 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA ssdna-m Objednací kód: 3147 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

SeroPertussis TM Toxin IgG

SeroPertussis TM Toxin IgG SeroPertussis TM Toxin IgG ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro kvantitativní stanovení specifických protilátek IgG proti Bordetella Pertussis Toxinu v lidském séru. Návod k použití Testovací

Více

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL EU rev. OVCA-011011 Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. ÚČEL POUŽITÍ ST AIA-PACK OVCA ST AIA-PACK OVCA je určen

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3704

AESKULISA. Objednací kód: 3704 AESKULISA SLA/LP Objednací kód: 3704 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1 Doc.: INS EVM.CE Strana 1 ze 6 Verze.: 08/02MS HEV IgM A. POUŽITÍ Enzymatický imunologický test (ELISA) pro detekci IgM protilátek proti viru hepatitidy E v krevní plazmě a krevním séru. Souprava může

Více

IMAGEN PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3

IMAGEN PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3 PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3 K610311-2 50 K610411-2 50 CS Přímý imunofluorescenční test pro detekci viru parainfluenzy 1, 2 a 3. 1. POUŽITÍ jsou testovací soupravy pro kvalitativní přímou imunofluorescenční

Více

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalog. č. 0594-0201) 20 x 96 (katalog. č. 0594-0501) Test IFN-γ z plné krve měřící odpovědi na peptidové antigeny ESAT-6, CFP-10 a TB7.7(p4)

Více

APTIMA Trichomonas vaginalis Assay

APTIMA Trichomonas vaginalis Assay APTIMA Trichomonas vaginalis Assay Pro diagnostické použití in vitro. Pouze pro export z USA. OBSAH Všeobecné informace............................................... 2 Určené použití....................................................

Více

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55010 96 testů kompletní souprava Účel použití Testosteron (17ß-hydroxy-4-androsten-3-on) je C 19

Více

HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref. 3022 2008/01

HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref. 3022 2008/01 HYDRAGEL ISO-PAL K20 Ref. 3022 2008/01 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL ISO-PAL K20 kit je určen k identifikaci i kvantitativnímu stanovení izoenzymů ALP v lidském séru elektroforezou na agaróze o ph 9.1. Separované

Více

EPO-Trac TM 125 I RIA Kit

EPO-Trac TM 125 I RIA Kit EPO-Trac TM 125 I RIA Kit For the quantitative determination of Erythropoietin in serum or plasma Instruction Manual Manuel d Instructions Testanleitung Manual de Instrucciones Manuale di Istruzioni Manual

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen Protilátky třídy IgG proti EBNA-1 Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen 1 (EBNA-1) IgG Ag-potažené

Více

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Informace pro použití Použití Zkumavky Leucosep jsou určeny k odběru a separaci periferních mononukleárních

Více

HIV combo REF A59428. Použití. Souhrn a vysvětlení

HIV combo REF A59428. Použití. Souhrn a vysvětlení HIV combo REF A59428 Použití Analýza Access HIV combo slouží chemiluminiscenční imunoanalýza s paramagnetickými částicemi pro kvalitativní detekci antigenu HIV-1 p24 a protilátek proti HIV-1 (skupiny M

Více

Následující symboly a zkratky jsou použity pro označení přístroje a v návodu na použití přístroje Afinion AS100.

Následující symboly a zkratky jsou použity pro označení přístroje a v návodu na použití přístroje Afinion AS100. NÁVOD NA POUŽITÍ Symboly a zkratky Následující symboly a zkratky jsou použity pro označení přístroje a v návodu na použití přístroje Afinion AS100. Zkratky/Kódování Význam Vyhovující Evropské Směrnici

Více

TABULKA 1: test - droga ( metabolit) - cutoff

TABULKA 1: test - droga ( metabolit) - cutoff KOMBINACE TESTŮ PRO SIMULTÁNNÍ KVALITATIVNÍ DETEKCI DROG DLE VOLBY: AMFETAMINŮ, KOKAINU, MARIHUANY,BUPRENORFINU, METAMFETAMINU, OPIÁTŮ, METADONU, FENCYKLIDINU, EDDP, BENZODIAZEPINU a OXYKODONU v LIDSKÝCH

Více

ST AIA-PACK Testosterone

ST AIA-PACK Testosterone EU rev. TES-010310 Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. ÚČEL POUŽITÍ ST AIA-PACK Testosterone ST AIA-PACK Testosterone

Více

VerifyNow Aspirin Assay

VerifyNow Aspirin Assay obsahuje drobné mikročástice s navázaným lidským fibrinogenem, reagencii startující agregaci trombocytů (induktor) a pufr. Vzorek plné krve přístroj automaticky převede z odběrové zkumavky do jednorázového

Více

H azidem sodným (0,05%) jako konzervačním prostředkem.

H azidem sodným (0,05%) jako konzervačním prostředkem. Enzymový imunologický test pro stanovení koncentrace deoxypyridinolinových můstků (DPD) v lidské moči Pro in vitro diagnostické použití RYCHLÝ NÁVOD K PROVEDENÍ STANOVENÍ 1. Přidejte 50 µl zředěných (1:10)

Více

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Spojené státy americké Tel: +1 (203) 328-9500 nebo volání bez poplatku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Portoriku

Více

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101 Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Biochemická laboratoř v Lanškrouně provozovatel: Ing. Miroslav Kuťák LP Laboratorní příručka Verze: 07 Jméno Podpis Vypracoval: Ing. Miroslav Kuťák Schválil: Ing. Miroslav Kuťák Uvolnil:

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zevalin 1,6 mg/ml, kit pro přípravu radiofarmaka na infuzi 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zevalin se dodává jako souprava k přípravě ibritumomabum

Více

Chlamydien-IgM-rELISA medac. Český 485-TMB-VPCZ/170204

Chlamydien-IgM-rELISA medac. Český 485-TMB-VPCZ/170204 Chlamydien-IgM-rELISA medac Český 0123 VÝROBCE: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstrasse 3 D-20354 Hamburg MARKETING: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh

Více