PRAKTICKÁ PROKTOLOGIE. Ladislav Horák Tomáš Skřička Petr Šlauf Julius Örhalmi a kolektiv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAKTICKÁ PROKTOLOGIE. Ladislav Horák Tomáš Skřička Petr Šlauf Julius Örhalmi a kolektiv"

Transkript

1 PRAKTICKÁ PROKTOLOGIE Ladislav Horák Tomáš Skřička Petr Šlauf Julius Örhalmi a kolektiv

2 Věnováno nestorovi české proktologie prof. MUDr. Josefu Novákovi, DrSc. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 PRAKTICKÁ PROKTOLOGIE Ladislav Horák Tomáš Skřička Petr Šlauf Julius Örhalmi a kolektiv GRADA Publishing

4 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc., doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc., MUDr. Petr Šlauf, MUDr. Julius Örhalmi a kolektiv Praktická proktologie Kolektiv autorů: MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D., MUDr. Jiří Dolina, Ph.D., MUDr. Beata Hemmelová, doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc., doc. MUDr. David Kachlík, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Málek, CSc., MUDr. Julius Örhalmi, doc. MUDr. Igor Penka, CSc., MUDr. Hana Petrášová, MUDr. Jaroslav Sankot, MUDr. Jiří Šatník, doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc., MUDr. Petr Šlauf, MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D., doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D., MUDr. Markéta Vavříková, MUDr. Pavel Vedra, MUDr. Gabriela Vepřeková, MUDr. Michal Voška TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Recenzovali: Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc. Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Grada Publishing, a.s., 2013 Cover Design Grada Publishing, a.s., 2013 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou publikaci Odpovědná redaktorka Eva Svobodová Sazba a zlom Josef Lutka V publikaci použité endoskopické snímky byly poskytnuty OGIE ÚVN Praha a snímky v kapitolách 18 a 19 poskytla dr. Eva Csatár. Obrázky 2.1 až 2.6 převzaty z publikace: Čihák R. Anatomie 2. Praha: Grada Publishing Obrázky 7.1 až 7.4, 8.1, 8.2, 8.4, 8.6 až 8.9, 8.11, 8.12, 8.15 až 8.17, 8.19 až 8.23, 9.3 až 9.6, 10.1 až 10.6, 11.1 až 11.4, 14.6, 14.8 až 14.10, 17.1, 20.1, 20.2, 20.5, 23.1 až 23.5, 23.7, 24.1 až 24.10, až dle podkladů od autorů překreslil MgA. Radek Krédl. Počet stran 224 Vydání první, Praha 2013 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. Autoři a nakladatelství děkují společnostem Pražská plynárenská a.s., Petřivalského nadace a Olympus Czech Group, s.r.o., člen komcernu, za podporu, která umožnila vydání publikace. Názvy produktů, fi rem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno. Postupy a příklady v této knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění však pro autory ani pro nakladatelství nevyplývají žádné právní důsledky. ISBN ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE: ISBN (pro formát PDF) ISBN (pro formát EPUB)

5 Obsah Kolektiv autorů Seznam použitých zkratek Úvod Na cestu Historický exkurz (Tomáš Skřička) Anatomie anorekta (David Kachlík) Rektum (konečník) Vztahy k okolí Canalis analis (řitní kanál) Stavba vnitřního povrchu Anus (řiť) Svaly Nervové zásobení konečníku Tepenné zásobení konečníku Žilní odtok Mízní odtok Literatura Fyziologie anorekta a pánevního dna (Tomáš Skřička) Funkce levého tračníku Motilitní systém tračníku a anorekta Kolorektální senzitivita Anální kanál Senzibilita anu a rektoanální reflexy Defekační reflex Literatura Analgosedace v proktologii (Jiří Málek) Úvod Rozdělení sedace Základní farmaka používaná pro analgosedaci Benzodiazepiny Opioidy Kombinace benzodiazepinů a opioidů Anestetika Zásady bezpečnosti, řešení komplikací Základní monitorace a dokumentace Antidota Kritéria propuštění pacienta po analgosedaci při vědomí Literatura Základy ambulantní anestezie pro proktologii (Jiří Málek) Definice Personální vybavení Předoperační vyšetření Předanestetická příprava Lačnění před anestezií Premedikace Anesteziologické postupy Bezprostřední pooperační péče Pooperační analgezie Kritéria propuštění do domácí péče Klasifikace celkového fyzického stavu před anestezií Lokoregionální anestezie v ambulantní proktologii (Jiří Málek) Úvod Rizika lokální anestezie Látky používané pro lokální anestezii... 48

6 6 Praktická proktologie 6.3 Metody lokální anestezie v koloproktologii Subarachnoidální anestezie Epidurální anestezie Periferní svodné blokády v proktologii Infiltrační anestezie v oblasti konečníku Topická anestezie v oblasti konečníku Kryoanestezie Literatura Vyšetřovací metody v proktologii (Tomáš Skřička) Klinické vyšetření Anamnéza Vlastní klinické vyšetření Technické vybavení Technika vyšetření Literatura Zobrazovací metody v oblasti anorekta (Daniel Bartušek, Hana Petrášová, Markéta Vavříková) Úvod Nativní snímek břicha Ultrazvuk Transanální endosonografie Irigografie Fistulografie Výpočetní tomografie Magnetická rezonance Transit Time Defekografie Literatura Anorektální manometrie (Jiří Dolina) Příprava k vyšetření Technika a metodika vyšetření Potřebné technické parametry zařízení pro anorektální manometrii Kalibrace systému Protokol vyšetření Literatura Hemoroidy a anální trombóza (Tomáš Skřička, Ladislav Horák) Hemoroidy Etiologie Klinický obraz Diagnostika Dělení hemoroidů Diferenciální diagnóza Léčba hemoroidů Léčba pozdních komplikací po operacích hemoroidů Anální trombóza Etiologie a patogeneze Diagnostika Diferenciální diagnostika Léčba Literatura Anální fisura, anální ragády a eroze (Tomáš Skřička) Anální fisura (řitní trhlina) Etiologie a patogeneze Diagnostika Léčba Doporučený postup Anální ragády a eroze (Tomáš Skřička) Etiologie Klinický nález Diagnóza Léčba Literatura Anální inkontinence (Petr Šlauf) Úvod Epidemiologie Diagnostika a diferenciální diagnostika Anamnéza Fyzikální vyšetření Anorektální manometrie a senzorické testy Elektromyografie Terminální motorická latence n. pudendalis Kolonický tranzitní čas Transanální endosonografie Defekografie Endoanální magnetická rezonance Léčba anální inkontinence Konzervativní léčba anální inkontinence Chirurgická léčba anální inkontinence Komplikace Prognóza a úspěšnost léčby Literatura

7 Obsah 7 11 Poruchy statiky a dynamiky malé pánve (syndrom pseudoobturované defekace) (Ladislav Horák, Julius Örhalmi) Úvod Prolaps rekta, rektální intususcepce Etiologie a patogeneze Dělení Diagnostika Léčba Abdominální postupy Rektokéla Patogeneze a etiologie Symptomatologie Diagnostika Léčba Ulcus simplex recti Morfologie a patologie Etiopatogeneze Symptomatologie Diagnostika Léčba Enterokéla, sigmo. ideokéla Literatura Anorektální polypy (Štěpán Suchánek, Gabriela Vepřeková) Úvod Nádorové polypy Adenomy Epidemiologie Klasifikace Další typy adenomů Adenokarcinom Rizikové faktory Klinický obraz Diagnostika Malé polypy Stopkaté polypy Objemné přisedlé rektální polypy Časný karcinom rekta Komplikace terapeutického výkonu a jejich řešení Nenádorové polypy Hyperplastický polyp Sesilní pilovitá léze (Sessile Serrated Lesion SSL) Zánětlivý polyp Slizniční polyp Juvenilní polyp Ostatní nenádorové polypy Submukózní léze Cystická hluboká kolitida Pneumatosis cystoides coli Lipom Další submukózní léze Polypózní syndromy (Štěpán Suchánek, Gabriela Vepřeková) Familiární adenomatózní střevní polypózy Atenuovaná FAP MYH asociovaná polypóza Familiární hamartomatózní polypózní syndromy Peutzův-Jeghersův syndrom Juvenilní polypóza Cowdenův syndrom Polypózní syndromy neznámé etiologie Cronkhite-Canada syndrom Hyperplastická polypóza Literatura Zhoubné nádory konečníku anu a perianální oblasti (Ladislav Horák) Úvod Adenokarcinom konečníku Riziko vzniku onemocnění Etiologie Patogneze Prevence vzniku adenokarcinomu konečníku Příznaky Diagnostika Morfologie rektálního karcinomu Histologická kvalifikace nádoru konečníku Prognostické a prediktivní faktory, markery malignity Prognostické faktory Prediktivní faktory Onkomarkery Zatím nepoužívané prognostické faktory Klinická klasifikace rakoviny konečníku Histologická klasifikace nádoru

8 8 Praktická proktologie UICC klasifikace Chirurgická léčba Laparoskopické a robotické výkony Lokální výkony Paliativní léčba Onkologická léčba Lokální recidivy rakoviny konečníku Karcinoid rekta Diagnostika Léčba Anální karcinom Příznaky Etiologie Diagnostika Staging Histologická klasifikace Léčba Melanoblastom Bazaliom Bowenova choroba Extramamární Pagetova choroba Ostatní vzácně se vyskytující malignity Literatura Condylomata acuminata perianalia (Jaroslav Sankot) Etiologie Diagnostika Histopatologie Diferenciální diagnostika Léčba Komplikace Skvamózní karcinom Záněty, infiltrace Jizvení Stenóza anu Prognóza Literatura Poranění konečníku, cizí těleso v konečníku (Ladislav Horák) Úvod Etiologie Patologie Komplikace Diagnóza Léčba Poranění sliznice a stěny análního kanálu a konečníku Cizí tělesa v konečníku Literatura Presakrální tumory (Igor Penka) Epidemiologie Vrozené léze Chordomy Teratomy Neurogenní tumory Kostní nádory Méně obvyklé presakrální nádory Nádory rekta Metastatické nádory presakrální oblasti Zánětlivé tumory Klinická symptomatologie Diagnostika a diferenciální diagnostika Léčba Komplikace a řešení komplikací Prognóza a úspěšnost léčby Literatura Perianální dyskomfort perianální dermatitida (Pavel Vedra) Úvod Objektivní příznaky Dermatitis contacta irritativa toxica Eczema contactum allergicum Eczema microbiale Eczema atopicum Dermatitis seborrhoica Specificky dermatologické onemocnění Molluscum contagiosum Condylomata accuminata Psoriasis vulgaris (lupénka) Literatura Pruritus ani (Pavel Vedra) Úvod Dermatologické příčiny Proktologické příčiny Léčba Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 Obsah 9 Literatura Sinus pilonidalis sacrococcygealis (Jiří Šatník) Úvod Etiologie a patologie Diagnostika a diferenciální diagnostika Léčba Léčba asymptomatické nemoci Konzervativní léčba Operační léčba Pooperační péče Komplikace, recidiva nemoci a řešení Prognóza a úspěšnost léčby Literatura Proktitidy (Štěpán Suchánek, Michal Voška) Úvod Idiopatická proktokolitida (ulcerózní kolitida) Etiologie Epidemiologie Klinické příznaky Diagnóza Léčba Komplikace Postradiační proktitida Akutní postradiační proktitida Chronická postradiační proktitida Infekční proktitida Gonorrhoea (kapavka) Chlamydiové infekce Chlamydia trachomatis (D-K; non-lgv) Chlamydia trachomatis (L1, L2, L3; LGV) Rektální syfilis Herpes simplex virus (HSV) Cytomegalovirus Postantibiotická kolitida Iritační proktitida Ischemická proktitida Tranzitorní ischemická kolitida Chronická ischemická proktitida Literatura Hidradenitis suppurativa (Beata Hemmelová) Epidemiologie Klinický obraz a diagnostika Staging Perianální postižení Diferenciální diagnostika secernujících perineálních zánětlivých sinů Léčba Medikamentózní léčba Úprava životosprávy Chirurgická léčba Komplikace Prognóza a úspěšnost léčby Literatura Anální abscesy a flegmóny (Ladislav Horák) Úvod Etiologie Průběh onemocnění Léčba akutních difuzních zánětů Periproktální absces Dělení periproktálních abscesů Klinické projevy a diagnostika perirektálních a análních abscesů Diferenciální diagnostika Léčba Literatura Periproktální píštěle (Julius Örhalmi) Úvod Epidemiologie Etiologie Příznaky Diagnostika a diferenciální diagnostika Diferenciální diagnostika Klasifikace Léčba Fistulotomie, fistulektomie (lay open) Seton technika Slizniční posuvný lalok Bioprostetická anální zátka (Anal Fistula Plug AFP) Fibrinové lepidlo Nové techniky Vzácnější druhy fistul Literatura

10 10 Praktická proktologie 25 Rektovaginální píštěle (Julius Örhalmi) Definice Etiologie Incidence Klasifikace Klinické příznaky Diagnostika Komplikace Léčba Infekce Idiopatické záněty střeva Nádorové píštěle Postiradiační píštěle Literatura Endometrióza konečníku (Ladislav Horák) Úvod Příznaky endometriózy Diagnostika Léčba Literatura Crohnova nemoc (Ladislav Horák) Úvod Etiopatogeneze Diagnostika Role proktologa v diagnostice a léčbě onemocnění Léčba Konzervativní léčba Crohnovy nemoci Chirurgická léčba Crohnovy nemoci Literatura Transanální endoskopická mirkrochirurgie (TEM) (Petr Vávra) Indikace Technické vybavení Postup práce Diskuze Paliativní TEM Literatura Rejstřík Souhrn Summary

11 Kolektiv autorů MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno prim. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. IGEK, Brno- -Bohunice MUDr. Beata Hemmelová Chirurgická klinika FN, Brno-Bohunice doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. VŠ zdravotnická o.p.s., Praha doc. MUDr. David Kachlík, Ph.D. Anatomický ústav 3. LF UK, Praha doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK, Praha MUDr. Julius Örhalmi Chirurgická klinika LF UK, Hradec Králové prim. doc. MUDr. Igor Penka, CSc. Chirurgická klinika FN, Brno-Bohunice MUDr. Hana Petrášová Radiologická klinika FN, Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno prim. MUDr. Jaroslav Sankot Chirurgické oddělení NsP Vsetín prim. MUDr. Jiří Šatník Chirurgické oddělení NsP Hranice doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc. NCA Kephas, Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno MUDr. Petr Šlauf Chirurgická klinika Nemocnice Na Bulovce, Praha MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D. Chirurgická klinika FN, Ostrava MUDr. Markéta Vavříková Radiologická klini ka FN, Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masa rykovy univerzity, Brno MUDr. Pavel Vedra NCA Kephas, Brno MUDr. Gabriela Vepřeková Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha MUDr. Michal Voška Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha

12

13 Seznam použitých zkratek 5-ASA 5-FU ADR afap AFP AgNO 3 ANRM AP APC APR ARAp ARDS ARJ ASCA AT ATB BMI CCS CEA CEECP CN CNS COX-2 CpG CRP CS CT CTT ČLK DALM DFA-TP DK DM 5-aminosalicylová kyselina 5-flurouracil Adenoma Detection Rate fenotyp FAP Anal Fistula Plug dusičnan stříbrný anorektální manometrie angina pectoris gen příznačný pro střevní polypózy argon plazmová koagulace anorektální úhel syndrom akutní respirační nedostatečnosti anorektální junkce protilátky proti pivovarským kvasnicím anální trombóza antibiotika body mass index Cronkhite-Canada syndrom kanceroembryonální antigen Central and Eastern European Club of Coloproctology Crohnova nemoc centrální nervová soustava inhibitor cykolooxygenázy dinukleotid cytosinu C-reaktivní protein Cowdenův syndrom výpočetní tomografie tranzitní čas kolorektem (Colorectal Transit Time) Česká lékařská komora Dysplasia Associated Lesion or Mass Direct Fluorescent Antibody test for T. pallidum dolní končetina diabetes mellitus EACP European Association of Coloproctology EAS vnější anální sfinkter EBSQ European Qualification for Coloproctology ECCP European Council of Coloproctology EKG elektrokardiografie EMG elektromyografie EMR endoskopická mukozální resekce ENS enterický nervový systém EPE endoskopická polypektomie ESCP European Society of Coloproctology ESD endoskopická submukózní disekce FAP familiární adenomatózní polypóza FIQOL Faecal Incontinence Quality of Life FIT Fecal Immunochemical Test FOV široké zorné pole (Field Of View) FS flexibilní sigmoideoskopie GIST gastrointestinální stromální tumor GIT gastrointestinální trakt GNT glycerol trinitrát gtoks guajakový test na okultní krvácení ve stolici HAL sonograficky navigovaná ligace HIV virus lidské imunitní nedostatečnosti (Human Immunodeficiency Virus) HN hemoroidální nemoc HPV lidský papillomavirus HS hidradenitida (hydradenitis suppurativa) HSIL vysoký stupeň dysplazie epitelu (High-grade Squamous Intraepithelial Laesion) HSV herpes simplex virus HSV1 herpes simplex virus 1 HSV2 herpes simplex virus 2 IAS vnitřní anální sfinkter IBD idiopatické střevní záněty

14 14 Orgánové nádory IPK itoks IVRA JIP K-ras KA KMnO 4 KO KRK LIFT LSIL MAP MMS MR NBI Nd:YAG laser NMR NSAID ODS OVESCO PA panca PC linie PCC PCR idiopatická proktokolitida imunochemický test na okultní krvácení ve stolici intravenózní regionální anestezie jednotka intenzivní péče gen ze skupiny protoonkogenů kašel hypermangan krevní obraz kolorektální karcinom Ligation of the Intersphincteric Fistula Tract nízký stupeň dysplazie epitelu (Low-grade Squamous Intraepithelial Laesion) MYH asociovaná polypóza Mismatch Repair Gen magnetická rezonance Narrow Band Imaging nejpoužívanější typ pevnolátkového laseru (Aktivním materiálem je izotropní krystal Yttrium Aluminium Granátu (Y3Al5O12) dopovaný ionty neodymu (Nd 3+ ).) nukleární magnetická rezonance nesteroidní antiflogistika syndrom pseudoubturované defekace over the skope klip pruritus ani perinukleární fluorescence pubokokcygeální linie pneumatosis cystoides coli polymerázová řetězová reakce (Polymerase Chain Reaction) PET pozitronová emisní tomografie PET/CT pozitronová emisní tomografie/ výpočetní tomografie PJS Peutzův-Jeghersův syndrom PL pneumatosis linearis PONV pooperační nauzea a zvracení PPH staplerová hemoroidektomie PSK primární screeningová koloskopie RAIR rektoanální inhibiční reflex RAR Recto Anal Repair RTG rentgenové vyšetření SD směrodatná odchylka SpO 2 saturace kyslíku SSL sesilní pilovitá léze (Sessile Serrated Lesion) STARR staplerová transanální resekce STD sexuálně přenosná onemocnění SV maximální usilovné sevření t. hm. tělesná hmotnost TBC tuberkulóza TEM transanální endoskopická mikrochirurgie TK krevní tlak TL tlačení pacienta push manévr TOKS test na okultní krvácení ve stolici TPA tkáňový polypeptický antigen TSA tradiční pilovitý adenom (Traditional Serrated Adenoma) TT Tranzit Time UC ulcerózní kolitida UEMS Union Europeenne des Medicins Specialistes VAAFT Video Assisted Anal Fistula Treatment WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation) Ukázka knihy z internetového knihkupectví

15 Úvod Před 27 lety vyšla první česká monografie věnovaná proktologii z pera profesora Josefa Nováka. Některé myšlenky a přání, která tehdy autor vyjádřil v úvodu své publikace, posléze došly naplnění. První reprezentativní mezinárodní kongres s chirurgickou problematikou, který proběhl v České republice po roce 1990, byl věnován právě proktologii. Již řadu let existuje početná Proktologická sekce České chirurgické společnosti. V rámci systému vzdělávání se od roku stala 2011 koloproktologie nástavbovým specializačním oborem. Za ony 2 roky se významným způsobem rozšířila oblast poznání ve všech medicínských oborech. Naše pracoviště jsou vybavena technologiemi, které se tehdy rodily, nebo byly neznámé. Učebnice, kterou v Nakladatelství Avicenum publikoval v roce 1985 profesor Novák, je již dnes bohužel prakticky nedostupná. Po stránce řazení a formální logiky je však v českém písemnictví stále nepřekonaná a zřejmě i nepřekonatelná. Za tu dobu byla česká i slovenská literatura obohacena o řadu kvalitních překladů i o řadu monografií. Ty však byly převážně věnovány kolorektální rakovině. Autoři se v této publikaci snaží vyjít z klasické Novákovy monografie, samozřejmě s použitím některých nových poznatků i technologií. Některé kapitoly, které souvisejí s prudkým vývojem endoskopické diagnostiky, podstatně rozšířili. Na druhé straně jsou vypuštěny části věnované vrozeným vadám a zácpě. Dětská proktologie je fakticky samostatným oborem a problematika zácpy patří dle našeho názoru primárně do rukou gastroenterologa. Snažili jsme se vytvořit publikaci, která pomůže v denní práci ambulantním chirurgům se zájmem o proktologii a snad i řadě dalších specialistů. Čtenář nechť posoudí, do jaké míry se nám to podařilo. Na cestu Ladislav Horák, Tomáš Skřička, Petr Šlauf, Julius Örhalmi S potěšením beru do ruky knihu o proktologii a vzpomíná si, že nemoci konečníku u nás začínaly být předmětem většího zájmu chirurgů a dalších odborníků teprve po 2. světové válce vlivem přicházející literatury i osobních poznatků. Její plný rozvoj však brzdily materiální podmínky a omezený styk se zahraničím, ale přesto vznikly poměrně brzy na nemalém počtu pracovišť skupiny zájemců a ti dokázali utvořit časem i sekci při chirurgické společnosti. Přibývalo i domácího písemnictví. Poměrně dlouho však trval nedostatek souborného poučení pro začínající zájemce. Teprve před 20 lety vyšla příručka. Pochopitelně doba šla dále a zvláště začínající proktologové postrádají přehled základních teoretických i praktických vědomostí o oboru. S tímto vědomím vydává autorský kolektiv moderní příručku zaměřenou na proktologii každého dne. Vědomě zavrhli myšlenku obsáhlé učebnice, ale předkládají čtenáři to, co potřebuje v denní praxi, výraz vlastních bohatých zkušeností, zpracovaný podle hesla stručnost a názornost, a to dodává celé publikaci ráz skutečného manuálu. Šťastnou cestu! Josef Novák

PRAKTICKÁ PROKTOLOGIE. Ladislav Horák Tomáš Skřička Petr Šlauf Julius Örhalmi a kolektiv

PRAKTICKÁ PROKTOLOGIE. Ladislav Horák Tomáš Skřička Petr Šlauf Julius Örhalmi a kolektiv PRAKTICKÁ PROKTOLOGIE Ladislav Horák Tomáš Skřička Petr Šlauf Julius Örhalmi a kolektiv Věnováno nestorovi české proktologie prof. MUDr. Josefu Novákovi, DrSc. PRAKTICKÁ PROKTOLOGIE Ladislav Horák Tomáš

Více

PRAKTICKÁ PROKTOLOGIE. Ladislav Horák Tomáš Skřička Petr Šlauf Julius Örhalmi a kolektiv

PRAKTICKÁ PROKTOLOGIE. Ladislav Horák Tomáš Skřička Petr Šlauf Julius Örhalmi a kolektiv PRAKTICKÁ PROKTOLOGIE Ladislav Horák Tomáš Skřička Petr Šlauf Julius Örhalmi a kolektiv Věnováno nestorovi české proktologie prof. MUDr. Josefu Novákovi, DrSc. PRAKTICKÁ PROKTOLOGIE Ladislav Horák Tomáš

Více

PRAKTICKÁ PROKTOLOGIE. Ladislav Horák Tomáš Skřička Petr Šlauf Julius Örhalmi a kolektiv

PRAKTICKÁ PROKTOLOGIE. Ladislav Horák Tomáš Skřička Petr Šlauf Julius Örhalmi a kolektiv PRAKTICKÁ PROKTOLOGIE Ladislav Horák Tomáš Skřička Petr Šlauf Julius Örhalmi a kolektiv Věnováno nestorovi české proktologie prof. MUDr. Josefu Novákovi, DrSc. PRAKTICKÁ PROKTOLOGIE Ladislav Horák Tomáš

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Soudní znalectví v oboru zdravotnictví

Soudní znalectví v oboru zdravotnictví Miroslav Hirt a kolektiv Příručka je určena k základnímu vzdělání uchazeče o jmenování znalcem z oboru zdravotnictví, ale neměla by chybět ani v knihovně znalců zkušených. Jsou v ní uvedena všechna práva

Více

OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY. Pavel Maňák Pavel Dráč

OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY. Pavel Maňák Pavel Dráč OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY Pavel Maňák Pavel Dráč Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY Pavel Maňák Pavel Dráč GRADA Publishing Upozornění

Více

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Hemoragická infarzace střeva Hemoragická infarzace střeva Infarzace

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK

Michaela Slavíková. Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Přehled kolorektálních a proktologických operací na centrálních operačních sálech FNHK Michaela Slavíková Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace FNHK Velké kolorektální výkony Pravostranná

Více

Screening kolorektálního karcinomu proč ANO

Screening kolorektálního karcinomu proč ANO Screening kolorektálního karcinomu proč ANO Doc. Zdeněk Beneš, CSc. Thomayerova nemocnice Proč screeningový program KRK 2014 predikce 8 743 nových případů Přes 4 000 pacientů zemře Většina pacientů chodí

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Táňa Bulíková. EKG pro záchranáře nekardiology

Táňa Bulíková. EKG pro záchranáře nekardiology Táňa Bulíková EKG pro záchranáře nekardiology O autorce MUDr. Táňa Bulíková, PhD. Promovala na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě v roce 1989. Anestezioložka a specialistka urgentní medicíny,

Více

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie Lenka Slezáková a kolektiv Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie 2., doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz H. Čoupková, P. Gazdošová,

Více

PRAKTICKÁ PROKTOLOGIE. Ladislav Horák Tomáš Skřička Petr Šlauf Julius Örhalmi a kolektiv

PRAKTICKÁ PROKTOLOGIE. Ladislav Horák Tomáš Skřička Petr Šlauf Julius Örhalmi a kolektiv PRAKTICKÁ PROKTOLOGIE Ladislav Horák Tomáš Skřička Petr Šlauf Julius Örhalmi a kolektiv Věnováno nestorovi české proktologie prof. MUDr. Josefu Novákovi, DrSc. PRAKTICKÁ PROKTOLOGIE Ladislav Horák Tomáš

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Akutní mezenteriální ischemie

Akutní mezenteriální ischemie Akutní mezenteriální ischemie Moderní diagnostika a léčba akutní ischemie střeva Jiří Páral Jiří Páral Akutní mezenteriální ischemie Moderní diagnostika a léčba akutní ischemie střeva Autor i nakladatelství

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz MUDr. René Vobořil, PhD. (nar. 1971) Po maturitě na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové zahájil v roce 1990 studium všeobecného lékařství na Lékařské

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...2

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 24. 25. dubna 2014 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 24. dubna 2014

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Indikace diagnostické, screeningové a dispenzární kolonoskopie

Indikace diagnostické, screeningové a dispenzární kolonoskopie Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika, Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu Subkatedra gastroenterologie

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

fitn ss síla k tness sí ondice fi tness síla ondice fi tness síla ondice ondice fi ice fi íla k ness síla k ondice fi ess síla k fi tness síla k

fitn ss síla k tness sí ondice fi tness síla ondice fi tness síla ondice ondice fi ice fi íla k ness síla k ondice fi ess síla k fi tness síla k LY M FAT I C K É M A S Á Ž E Vlastimil Tesař ss síla kon a kondice fitness sí ness síla kondice fi ondice fi tness síla ess síla k ondice fit ice fitnes s síla íla kondic efi fitness síl Vlastimil Tesař masáže

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

Lenka Válková. Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi

Lenka Válková. Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi Lenka Válková Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi Poděkování Vedení Fakultní nemocnice Ostrava Vedení Traumatologického centra FNO, doc. MUDr. Leopoldu Plevovi, CSc., vrchní sestře

Více

Karcinom žaludku. Výskyt

Karcinom žaludku. Výskyt Karcinom žaludku Výskyt Karcinom žaludku je zhoubné nádorové onemocnění žaludeční sliznice, které s další progresí postihuje žaludeční stěnu, regionální lymfatické uzliny a postupně i celou dutinu břišní,

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Vydání podpořily společnosti

Vydání podpořily společnosti Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem Vedoucí autorského kolektivu: MUDr. Karel Lukáš, CSc. Prof. MUDr.

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem Vedoucí autorského kolektivu: MUDr. Karel Lukáš, CSc. Prof. MUDr.

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Screening kolorektálního karcinomu v ČR

Screening kolorektálního karcinomu v ČR Screening kolorektálního karcinomu v ČR Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF UK v Praze Jarní interaktivní konference SVL ČLS JEP, Praha 2009 Screening KRCa v ČR 2000-2008 Pádné důvody Předpoklady

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 0 HIV/AIDS v chirurgických

Více

Svatopluk Synek, Šárka Skorkovská. Fyziologie oka a vidění. 2., doplněné a přepracované vydání

Svatopluk Synek, Šárka Skorkovská. Fyziologie oka a vidění. 2., doplněné a přepracované vydání Svatopluk Synek, Šárka Skorkovská Fyziologie oka a vidění 2., doplněné a přepracované vydání Svatopluk Synek, Šárka Skorkovská Fyziologie oka a vidění 2., doplněné a přepracované vydání GRADA Publishing

Více

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Mgr, Hana Ottová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Prezentace zajišťuje žákům

Více

Zdravotní nauka 3. díl

Zdravotní nauka 3. díl Iva Nováková Zdravotní nauka 2. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3709-6 ISBN 978-80-247-3707-2 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264

Více

Doc. MUDr. Karel Pizinger, CSc. KO NÍ PIGMENTOVÉ PROJEVY. Recenze: Prof. MUDr. Franti ek Fakan, CSc. Prof. MUDr. Franti ek Vosmík, DrSc.

Doc. MUDr. Karel Pizinger, CSc. KO NÍ PIGMENTOVÉ PROJEVY. Recenze: Prof. MUDr. Franti ek Fakan, CSc. Prof. MUDr. Franti ek Vosmík, DrSc. Doc. MUDr. Karel Pizinger, CSc. KO NÍ PIGMENTOVÉ PROJEVY Recenze: Prof. MUDr. Franti ek Fakan, CSc. Prof. MUDr. Franti ek Vosmík, DrSc. Názvy produktù, firem apod. pou ité v knize mohou být ochrannými

Více

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM Neonatologie doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. MUDr. Eva Dortová MUDr. Petr Jehlička, Ph.D. Recenzovali: doc.

Více

OBECNÁ SEKCE. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

OBECNÁ SEKCE. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. OBECNÁ SEKCE prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha 1. místopředseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP předseda Komise pro screening kolorektálního karcinomu

Více

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv ONKOGYNEKOLOGIE Autorský kolektiv: doc. MUDr. Otakar Bìlohlávek, CSc. MUDr. Jiøí Bouda, Ph.D. MUDr. Andrea Burgetová prof.

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89 OBSAH PŘEDMLUVA 7 1 CHIRURGIE KRKU (Petr Bavor) 17 1.1 Krční cysty, uzliny 17 1.2 Záněty, nádory 18 1.3 Štítná žláza 18 1.4 Příštítná tělíska 29 1.5 Útlakové krční syndromy 31 2 HRUDNÍ CHIRURGIE (Ronald

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz 4 Problematické situace v péči o seniory PhDr. Martina Venglářová PROBLEMATICKÉ SITUACE V PÉČI O SENIORY Příručka pro zdravotnické a sociální pracovníky

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Eozinofilní kolitida. Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1. 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3.

Eozinofilní kolitida. Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1. 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3. Eozinofilní kolitida Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1 1 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3.LFUK, Praha Úvod 29 -letý pacient byl přeložen z jiného pracoviště

Více

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Autor: David Diblík, Martina Kopasová, Školitel: MUDr. Richard Pink, Ph.D. Výskyt Zhoubné (maligní) nádory v oblasti hlavy a krku (orofaciální

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní M. Zavoral

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 5 0 (tištěná ISBN Grada

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 0 4 U (elektronická (tištěná

Více

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice.

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V OBORU PNEUMOONKOLOGIE Obsah 1. Cíle a definice specializačního vzdělávání.1 2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání (praxe, kurzy).1 3. Rozsah požadovaných teoretických

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických zkušeností, které umožní absolventovi provádět

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu

3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu 3. národní kongres o kolorektálním karcinomu Program kongresu Pátek 11.12.2015 Sál Kepler 08:00 08:30 Zahájení kongresu Miroslav Zavoral (Praha), Meinhard Classen (Mnichov), Tomáš Zima (Praha), Dagmar

Více

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou Obsah Předmluva 1. Historie lidské sexuality 1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou 1.3. Sexuologie jako klinický a vědecký obor 2. Mýty a

Více

Andrea Levitová, Blanka Hošková. Zdravotně-kompenzační cvičení

Andrea Levitová, Blanka Hošková. Zdravotně-kompenzační cvičení Andrea Levitová, Blanka Hošková Zdravotně-kompenzační cvičení Andrea Levitová, Blanka Hošková Zdravotně-kompenzační cvičení GRADA Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

A N A T O M IE A PA TO LO G IE LE B E Č N Í SPODINY

A N A T O M IE A PA TO LO G IE LE B E Č N Í SPODINY E N DO SKO PIC KÁ CHIRURGIE SPO DINY LEBNÍ OBSAH I. ÚVOD 1 Možnosti endoskopickć chirurgie IR. Lipina. Р. Matoušek)...18 I. I Principy endoskopické chirurgie... 18 I.2 Indikace transnazální endoskopické

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Eliška Dosedělová

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Eliška Dosedělová UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Interní oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Eliška Dosedělová Test okultního krvácení stále užitečný ve screeningu kolorektálního

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 05 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 30. ČERVNA 05 Cena: 607 Kč OBSAH:. Vzdělávací program v oboru Nukleární medicína...4. Vzdělávací program v oboru Plastická

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 2 U k á z k a k n i h

Více

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL Masáže na vaši bolest Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci Kamil Ramík Poděkování: fotograf Rostislav Šimek, www.foto-simek.com grafik Georgi Stojkov, www.georgistojkov.com

Více

Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence

Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence Doc. MUDr.Tomáš Kára,PhD, Prim. MUDr. Pavel Homolka, PhD, Prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc., Prim. MUDr. Ladislav Groch, As. MUDr. Ota Hlinomaz,PhD,

Více

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR 5.12. 2013 Seminář stav screeningových programů zhoubných nádorů v ČR a význam adresného zvaní občanů

Více

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní neurologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Barrettův jícen - kancerogeneze

Barrettův jícen - kancerogeneze Barrettův jícen - kancerogeneze Autor: Janíková K., Nováková R., Školitel: Gregar J., MUDr., Ph.D., 2. interní klinika FN a LF UP Olomouc Úvod Barrettův jícen (BJ) je onemocnění jícnu, které je prekancerózou.

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Editoři Ivan Herold Vladimír Černý Karel Cvachovec Pracovní skupina Karel Cvachovec

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 0 6 MUDr. Bc. Rostislav

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 25. 26. dubna 2013 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 25. dubna 2013

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Nespecifické střevní záněty u dětí

Nespecifické střevní záněty u dětí Nespecifické střevní záněty u dětí Autor: Filipová V., Školitel: Mihál V., Prof. MUDr. CSc. Nespecifické střevní záněty (NSZ, anglicky IBD Inflammatory Bowel Disease) jsou onemocnění, která postihují především

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku)

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Autor: Hanáčková Veronika Výskyt Kolorektální karcinom (označován jako CRC) je jedním z nejčastějších nádorů a ve všech vyspělých státech jeho

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více