PRAKTICKÁ PROKTOLOGIE. Ladislav Horák Tomáš Skřička Petr Šlauf Julius Örhalmi a kolektiv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAKTICKÁ PROKTOLOGIE. Ladislav Horák Tomáš Skřička Petr Šlauf Julius Örhalmi a kolektiv"

Transkript

1 PRAKTICKÁ PROKTOLOGIE Ladislav Horák Tomáš Skřička Petr Šlauf Julius Örhalmi a kolektiv

2 Věnováno nestorovi české proktologie prof. MUDr. Josefu Novákovi, DrSc. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 PRAKTICKÁ PROKTOLOGIE Ladislav Horák Tomáš Skřička Petr Šlauf Julius Örhalmi a kolektiv GRADA Publishing

4 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc., doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc., MUDr. Petr Šlauf, MUDr. Julius Örhalmi a kolektiv Praktická proktologie Kolektiv autorů: MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D., MUDr. Jiří Dolina, Ph.D., MUDr. Beata Hemmelová, doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc., doc. MUDr. David Kachlík, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Málek, CSc., MUDr. Julius Örhalmi, doc. MUDr. Igor Penka, CSc., MUDr. Hana Petrášová, MUDr. Jaroslav Sankot, MUDr. Jiří Šatník, doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc., MUDr. Petr Šlauf, MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D., doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D., MUDr. Markéta Vavříková, MUDr. Pavel Vedra, MUDr. Gabriela Vepřeková, MUDr. Michal Voška TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Recenzovali: Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc. Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Grada Publishing, a.s., 2013 Cover Design Grada Publishing, a.s., 2013 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou publikaci Odpovědná redaktorka Eva Svobodová Sazba a zlom Josef Lutka V publikaci použité endoskopické snímky byly poskytnuty OGIE ÚVN Praha a snímky v kapitolách 18 a 19 poskytla dr. Eva Csatár. Obrázky 2.1 až 2.6 převzaty z publikace: Čihák R. Anatomie 2. Praha: Grada Publishing Obrázky 7.1 až 7.4, 8.1, 8.2, 8.4, 8.6 až 8.9, 8.11, 8.12, 8.15 až 8.17, 8.19 až 8.23, 9.3 až 9.6, 10.1 až 10.6, 11.1 až 11.4, 14.6, 14.8 až 14.10, 17.1, 20.1, 20.2, 20.5, 23.1 až 23.5, 23.7, 24.1 až 24.10, až dle podkladů od autorů překreslil MgA. Radek Krédl. Počet stran 224 Vydání první, Praha 2013 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. Autoři a nakladatelství děkují společnostem Pražská plynárenská a.s., Petřivalského nadace a Olympus Czech Group, s.r.o., člen komcernu, za podporu, která umožnila vydání publikace. Názvy produktů, fi rem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno. Postupy a příklady v této knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění však pro autory ani pro nakladatelství nevyplývají žádné právní důsledky. ISBN ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE: ISBN (pro formát PDF) ISBN (pro formát EPUB)

5 Obsah Kolektiv autorů Seznam použitých zkratek Úvod Na cestu Historický exkurz (Tomáš Skřička) Anatomie anorekta (David Kachlík) Rektum (konečník) Vztahy k okolí Canalis analis (řitní kanál) Stavba vnitřního povrchu Anus (řiť) Svaly Nervové zásobení konečníku Tepenné zásobení konečníku Žilní odtok Mízní odtok Literatura Fyziologie anorekta a pánevního dna (Tomáš Skřička) Funkce levého tračníku Motilitní systém tračníku a anorekta Kolorektální senzitivita Anální kanál Senzibilita anu a rektoanální reflexy Defekační reflex Literatura Analgosedace v proktologii (Jiří Málek) Úvod Rozdělení sedace Základní farmaka používaná pro analgosedaci Benzodiazepiny Opioidy Kombinace benzodiazepinů a opioidů Anestetika Zásady bezpečnosti, řešení komplikací Základní monitorace a dokumentace Antidota Kritéria propuštění pacienta po analgosedaci při vědomí Literatura Základy ambulantní anestezie pro proktologii (Jiří Málek) Definice Personální vybavení Předoperační vyšetření Předanestetická příprava Lačnění před anestezií Premedikace Anesteziologické postupy Bezprostřední pooperační péče Pooperační analgezie Kritéria propuštění do domácí péče Klasifikace celkového fyzického stavu před anestezií Lokoregionální anestezie v ambulantní proktologii (Jiří Málek) Úvod Rizika lokální anestezie Látky používané pro lokální anestezii... 48

6 6 Praktická proktologie 6.3 Metody lokální anestezie v koloproktologii Subarachnoidální anestezie Epidurální anestezie Periferní svodné blokády v proktologii Infiltrační anestezie v oblasti konečníku Topická anestezie v oblasti konečníku Kryoanestezie Literatura Vyšetřovací metody v proktologii (Tomáš Skřička) Klinické vyšetření Anamnéza Vlastní klinické vyšetření Technické vybavení Technika vyšetření Literatura Zobrazovací metody v oblasti anorekta (Daniel Bartušek, Hana Petrášová, Markéta Vavříková) Úvod Nativní snímek břicha Ultrazvuk Transanální endosonografie Irigografie Fistulografie Výpočetní tomografie Magnetická rezonance Transit Time Defekografie Literatura Anorektální manometrie (Jiří Dolina) Příprava k vyšetření Technika a metodika vyšetření Potřebné technické parametry zařízení pro anorektální manometrii Kalibrace systému Protokol vyšetření Literatura Hemoroidy a anální trombóza (Tomáš Skřička, Ladislav Horák) Hemoroidy Etiologie Klinický obraz Diagnostika Dělení hemoroidů Diferenciální diagnóza Léčba hemoroidů Léčba pozdních komplikací po operacích hemoroidů Anální trombóza Etiologie a patogeneze Diagnostika Diferenciální diagnostika Léčba Literatura Anální fisura, anální ragády a eroze (Tomáš Skřička) Anální fisura (řitní trhlina) Etiologie a patogeneze Diagnostika Léčba Doporučený postup Anální ragády a eroze (Tomáš Skřička) Etiologie Klinický nález Diagnóza Léčba Literatura Anální inkontinence (Petr Šlauf) Úvod Epidemiologie Diagnostika a diferenciální diagnostika Anamnéza Fyzikální vyšetření Anorektální manometrie a senzorické testy Elektromyografie Terminální motorická latence n. pudendalis Kolonický tranzitní čas Transanální endosonografie Defekografie Endoanální magnetická rezonance Léčba anální inkontinence Konzervativní léčba anální inkontinence Chirurgická léčba anální inkontinence Komplikace Prognóza a úspěšnost léčby Literatura

7 Obsah 7 11 Poruchy statiky a dynamiky malé pánve (syndrom pseudoobturované defekace) (Ladislav Horák, Julius Örhalmi) Úvod Prolaps rekta, rektální intususcepce Etiologie a patogeneze Dělení Diagnostika Léčba Abdominální postupy Rektokéla Patogeneze a etiologie Symptomatologie Diagnostika Léčba Ulcus simplex recti Morfologie a patologie Etiopatogeneze Symptomatologie Diagnostika Léčba Enterokéla, sigmo. ideokéla Literatura Anorektální polypy (Štěpán Suchánek, Gabriela Vepřeková) Úvod Nádorové polypy Adenomy Epidemiologie Klasifikace Další typy adenomů Adenokarcinom Rizikové faktory Klinický obraz Diagnostika Malé polypy Stopkaté polypy Objemné přisedlé rektální polypy Časný karcinom rekta Komplikace terapeutického výkonu a jejich řešení Nenádorové polypy Hyperplastický polyp Sesilní pilovitá léze (Sessile Serrated Lesion SSL) Zánětlivý polyp Slizniční polyp Juvenilní polyp Ostatní nenádorové polypy Submukózní léze Cystická hluboká kolitida Pneumatosis cystoides coli Lipom Další submukózní léze Polypózní syndromy (Štěpán Suchánek, Gabriela Vepřeková) Familiární adenomatózní střevní polypózy Atenuovaná FAP MYH asociovaná polypóza Familiární hamartomatózní polypózní syndromy Peutzův-Jeghersův syndrom Juvenilní polypóza Cowdenův syndrom Polypózní syndromy neznámé etiologie Cronkhite-Canada syndrom Hyperplastická polypóza Literatura Zhoubné nádory konečníku anu a perianální oblasti (Ladislav Horák) Úvod Adenokarcinom konečníku Riziko vzniku onemocnění Etiologie Patogneze Prevence vzniku adenokarcinomu konečníku Příznaky Diagnostika Morfologie rektálního karcinomu Histologická kvalifikace nádoru konečníku Prognostické a prediktivní faktory, markery malignity Prognostické faktory Prediktivní faktory Onkomarkery Zatím nepoužívané prognostické faktory Klinická klasifikace rakoviny konečníku Histologická klasifikace nádoru

8 8 Praktická proktologie UICC klasifikace Chirurgická léčba Laparoskopické a robotické výkony Lokální výkony Paliativní léčba Onkologická léčba Lokální recidivy rakoviny konečníku Karcinoid rekta Diagnostika Léčba Anální karcinom Příznaky Etiologie Diagnostika Staging Histologická klasifikace Léčba Melanoblastom Bazaliom Bowenova choroba Extramamární Pagetova choroba Ostatní vzácně se vyskytující malignity Literatura Condylomata acuminata perianalia (Jaroslav Sankot) Etiologie Diagnostika Histopatologie Diferenciální diagnostika Léčba Komplikace Skvamózní karcinom Záněty, infiltrace Jizvení Stenóza anu Prognóza Literatura Poranění konečníku, cizí těleso v konečníku (Ladislav Horák) Úvod Etiologie Patologie Komplikace Diagnóza Léčba Poranění sliznice a stěny análního kanálu a konečníku Cizí tělesa v konečníku Literatura Presakrální tumory (Igor Penka) Epidemiologie Vrozené léze Chordomy Teratomy Neurogenní tumory Kostní nádory Méně obvyklé presakrální nádory Nádory rekta Metastatické nádory presakrální oblasti Zánětlivé tumory Klinická symptomatologie Diagnostika a diferenciální diagnostika Léčba Komplikace a řešení komplikací Prognóza a úspěšnost léčby Literatura Perianální dyskomfort perianální dermatitida (Pavel Vedra) Úvod Objektivní příznaky Dermatitis contacta irritativa toxica Eczema contactum allergicum Eczema microbiale Eczema atopicum Dermatitis seborrhoica Specificky dermatologické onemocnění Molluscum contagiosum Condylomata accuminata Psoriasis vulgaris (lupénka) Literatura Pruritus ani (Pavel Vedra) Úvod Dermatologické příčiny Proktologické příčiny Léčba Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 Obsah 9 Literatura Sinus pilonidalis sacrococcygealis (Jiří Šatník) Úvod Etiologie a patologie Diagnostika a diferenciální diagnostika Léčba Léčba asymptomatické nemoci Konzervativní léčba Operační léčba Pooperační péče Komplikace, recidiva nemoci a řešení Prognóza a úspěšnost léčby Literatura Proktitidy (Štěpán Suchánek, Michal Voška) Úvod Idiopatická proktokolitida (ulcerózní kolitida) Etiologie Epidemiologie Klinické příznaky Diagnóza Léčba Komplikace Postradiační proktitida Akutní postradiační proktitida Chronická postradiační proktitida Infekční proktitida Gonorrhoea (kapavka) Chlamydiové infekce Chlamydia trachomatis (D-K; non-lgv) Chlamydia trachomatis (L1, L2, L3; LGV) Rektální syfilis Herpes simplex virus (HSV) Cytomegalovirus Postantibiotická kolitida Iritační proktitida Ischemická proktitida Tranzitorní ischemická kolitida Chronická ischemická proktitida Literatura Hidradenitis suppurativa (Beata Hemmelová) Epidemiologie Klinický obraz a diagnostika Staging Perianální postižení Diferenciální diagnostika secernujících perineálních zánětlivých sinů Léčba Medikamentózní léčba Úprava životosprávy Chirurgická léčba Komplikace Prognóza a úspěšnost léčby Literatura Anální abscesy a flegmóny (Ladislav Horák) Úvod Etiologie Průběh onemocnění Léčba akutních difuzních zánětů Periproktální absces Dělení periproktálních abscesů Klinické projevy a diagnostika perirektálních a análních abscesů Diferenciální diagnostika Léčba Literatura Periproktální píštěle (Julius Örhalmi) Úvod Epidemiologie Etiologie Příznaky Diagnostika a diferenciální diagnostika Diferenciální diagnostika Klasifikace Léčba Fistulotomie, fistulektomie (lay open) Seton technika Slizniční posuvný lalok Bioprostetická anální zátka (Anal Fistula Plug AFP) Fibrinové lepidlo Nové techniky Vzácnější druhy fistul Literatura

10 10 Praktická proktologie 25 Rektovaginální píštěle (Julius Örhalmi) Definice Etiologie Incidence Klasifikace Klinické příznaky Diagnostika Komplikace Léčba Infekce Idiopatické záněty střeva Nádorové píštěle Postiradiační píštěle Literatura Endometrióza konečníku (Ladislav Horák) Úvod Příznaky endometriózy Diagnostika Léčba Literatura Crohnova nemoc (Ladislav Horák) Úvod Etiopatogeneze Diagnostika Role proktologa v diagnostice a léčbě onemocnění Léčba Konzervativní léčba Crohnovy nemoci Chirurgická léčba Crohnovy nemoci Literatura Transanální endoskopická mirkrochirurgie (TEM) (Petr Vávra) Indikace Technické vybavení Postup práce Diskuze Paliativní TEM Literatura Rejstřík Souhrn Summary

11 Kolektiv autorů MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno prim. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. IGEK, Brno- -Bohunice MUDr. Beata Hemmelová Chirurgická klinika FN, Brno-Bohunice doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. VŠ zdravotnická o.p.s., Praha doc. MUDr. David Kachlík, Ph.D. Anatomický ústav 3. LF UK, Praha doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK, Praha MUDr. Julius Örhalmi Chirurgická klinika LF UK, Hradec Králové prim. doc. MUDr. Igor Penka, CSc. Chirurgická klinika FN, Brno-Bohunice MUDr. Hana Petrášová Radiologická klinika FN, Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno prim. MUDr. Jaroslav Sankot Chirurgické oddělení NsP Vsetín prim. MUDr. Jiří Šatník Chirurgické oddělení NsP Hranice doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc. NCA Kephas, Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno MUDr. Petr Šlauf Chirurgická klinika Nemocnice Na Bulovce, Praha MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D. Chirurgická klinika FN, Ostrava MUDr. Markéta Vavříková Radiologická klini ka FN, Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masa rykovy univerzity, Brno MUDr. Pavel Vedra NCA Kephas, Brno MUDr. Gabriela Vepřeková Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha MUDr. Michal Voška Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha

12

13 Seznam použitých zkratek 5-ASA 5-FU ADR afap AFP AgNO 3 ANRM AP APC APR ARAp ARDS ARJ ASCA AT ATB BMI CCS CEA CEECP CN CNS COX-2 CpG CRP CS CT CTT ČLK DALM DFA-TP DK DM 5-aminosalicylová kyselina 5-flurouracil Adenoma Detection Rate fenotyp FAP Anal Fistula Plug dusičnan stříbrný anorektální manometrie angina pectoris gen příznačný pro střevní polypózy argon plazmová koagulace anorektální úhel syndrom akutní respirační nedostatečnosti anorektální junkce protilátky proti pivovarským kvasnicím anální trombóza antibiotika body mass index Cronkhite-Canada syndrom kanceroembryonální antigen Central and Eastern European Club of Coloproctology Crohnova nemoc centrální nervová soustava inhibitor cykolooxygenázy dinukleotid cytosinu C-reaktivní protein Cowdenův syndrom výpočetní tomografie tranzitní čas kolorektem (Colorectal Transit Time) Česká lékařská komora Dysplasia Associated Lesion or Mass Direct Fluorescent Antibody test for T. pallidum dolní končetina diabetes mellitus EACP European Association of Coloproctology EAS vnější anální sfinkter EBSQ European Qualification for Coloproctology ECCP European Council of Coloproctology EKG elektrokardiografie EMG elektromyografie EMR endoskopická mukozální resekce ENS enterický nervový systém EPE endoskopická polypektomie ESCP European Society of Coloproctology ESD endoskopická submukózní disekce FAP familiární adenomatózní polypóza FIQOL Faecal Incontinence Quality of Life FIT Fecal Immunochemical Test FOV široké zorné pole (Field Of View) FS flexibilní sigmoideoskopie GIST gastrointestinální stromální tumor GIT gastrointestinální trakt GNT glycerol trinitrát gtoks guajakový test na okultní krvácení ve stolici HAL sonograficky navigovaná ligace HIV virus lidské imunitní nedostatečnosti (Human Immunodeficiency Virus) HN hemoroidální nemoc HPV lidský papillomavirus HS hidradenitida (hydradenitis suppurativa) HSIL vysoký stupeň dysplazie epitelu (High-grade Squamous Intraepithelial Laesion) HSV herpes simplex virus HSV1 herpes simplex virus 1 HSV2 herpes simplex virus 2 IAS vnitřní anální sfinkter IBD idiopatické střevní záněty

14 14 Orgánové nádory IPK itoks IVRA JIP K-ras KA KMnO 4 KO KRK LIFT LSIL MAP MMS MR NBI Nd:YAG laser NMR NSAID ODS OVESCO PA panca PC linie PCC PCR idiopatická proktokolitida imunochemický test na okultní krvácení ve stolici intravenózní regionální anestezie jednotka intenzivní péče gen ze skupiny protoonkogenů kašel hypermangan krevní obraz kolorektální karcinom Ligation of the Intersphincteric Fistula Tract nízký stupeň dysplazie epitelu (Low-grade Squamous Intraepithelial Laesion) MYH asociovaná polypóza Mismatch Repair Gen magnetická rezonance Narrow Band Imaging nejpoužívanější typ pevnolátkového laseru (Aktivním materiálem je izotropní krystal Yttrium Aluminium Granátu (Y3Al5O12) dopovaný ionty neodymu (Nd 3+ ).) nukleární magnetická rezonance nesteroidní antiflogistika syndrom pseudoubturované defekace over the skope klip pruritus ani perinukleární fluorescence pubokokcygeální linie pneumatosis cystoides coli polymerázová řetězová reakce (Polymerase Chain Reaction) PET pozitronová emisní tomografie PET/CT pozitronová emisní tomografie/ výpočetní tomografie PJS Peutzův-Jeghersův syndrom PL pneumatosis linearis PONV pooperační nauzea a zvracení PPH staplerová hemoroidektomie PSK primární screeningová koloskopie RAIR rektoanální inhibiční reflex RAR Recto Anal Repair RTG rentgenové vyšetření SD směrodatná odchylka SpO 2 saturace kyslíku SSL sesilní pilovitá léze (Sessile Serrated Lesion) STARR staplerová transanální resekce STD sexuálně přenosná onemocnění SV maximální usilovné sevření t. hm. tělesná hmotnost TBC tuberkulóza TEM transanální endoskopická mikrochirurgie TK krevní tlak TL tlačení pacienta push manévr TOKS test na okultní krvácení ve stolici TPA tkáňový polypeptický antigen TSA tradiční pilovitý adenom (Traditional Serrated Adenoma) TT Tranzit Time UC ulcerózní kolitida UEMS Union Europeenne des Medicins Specialistes VAAFT Video Assisted Anal Fistula Treatment WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation) Ukázka knihy z internetového knihkupectví

15 Úvod Před 27 lety vyšla první česká monografie věnovaná proktologii z pera profesora Josefa Nováka. Některé myšlenky a přání, která tehdy autor vyjádřil v úvodu své publikace, posléze došly naplnění. První reprezentativní mezinárodní kongres s chirurgickou problematikou, který proběhl v České republice po roce 1990, byl věnován právě proktologii. Již řadu let existuje početná Proktologická sekce České chirurgické společnosti. V rámci systému vzdělávání se od roku stala 2011 koloproktologie nástavbovým specializačním oborem. Za ony 2 roky se významným způsobem rozšířila oblast poznání ve všech medicínských oborech. Naše pracoviště jsou vybavena technologiemi, které se tehdy rodily, nebo byly neznámé. Učebnice, kterou v Nakladatelství Avicenum publikoval v roce 1985 profesor Novák, je již dnes bohužel prakticky nedostupná. Po stránce řazení a formální logiky je však v českém písemnictví stále nepřekonaná a zřejmě i nepřekonatelná. Za tu dobu byla česká i slovenská literatura obohacena o řadu kvalitních překladů i o řadu monografií. Ty však byly převážně věnovány kolorektální rakovině. Autoři se v této publikaci snaží vyjít z klasické Novákovy monografie, samozřejmě s použitím některých nových poznatků i technologií. Některé kapitoly, které souvisejí s prudkým vývojem endoskopické diagnostiky, podstatně rozšířili. Na druhé straně jsou vypuštěny části věnované vrozeným vadám a zácpě. Dětská proktologie je fakticky samostatným oborem a problematika zácpy patří dle našeho názoru primárně do rukou gastroenterologa. Snažili jsme se vytvořit publikaci, která pomůže v denní práci ambulantním chirurgům se zájmem o proktologii a snad i řadě dalších specialistů. Čtenář nechť posoudí, do jaké míry se nám to podařilo. Na cestu Ladislav Horák, Tomáš Skřička, Petr Šlauf, Julius Örhalmi S potěšením beru do ruky knihu o proktologii a vzpomíná si, že nemoci konečníku u nás začínaly být předmětem většího zájmu chirurgů a dalších odborníků teprve po 2. světové válce vlivem přicházející literatury i osobních poznatků. Její plný rozvoj však brzdily materiální podmínky a omezený styk se zahraničím, ale přesto vznikly poměrně brzy na nemalém počtu pracovišť skupiny zájemců a ti dokázali utvořit časem i sekci při chirurgické společnosti. Přibývalo i domácího písemnictví. Poměrně dlouho však trval nedostatek souborného poučení pro začínající zájemce. Teprve před 20 lety vyšla příručka. Pochopitelně doba šla dále a zvláště začínající proktologové postrádají přehled základních teoretických i praktických vědomostí o oboru. S tímto vědomím vydává autorský kolektiv moderní příručku zaměřenou na proktologii každého dne. Vědomě zavrhli myšlenku obsáhlé učebnice, ale předkládají čtenáři to, co potřebuje v denní praxi, výraz vlastních bohatých zkušeností, zpracovaný podle hesla stručnost a názornost, a to dodává celé publikaci ráz skutečného manuálu. Šťastnou cestu! Josef Novák

Prekancerózy v trávicím traktu

Prekancerózy v trávicím traktu Jiří Černoch a kolektiv Prekancerózy v trávicím traktu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jiří Černoch a kolektiv Prekancerózy v trávicím traktu GRADA Publishing Upozornění pro čtenáře

Více

ZÁKLADY PRAKTICKÉ PROKTOLOGIE GALÉN

ZÁKLADY PRAKTICKÉ PROKTOLOGIE GALÉN Petr Anděl, Matej Škrovina, Vítězslav Ducháč ZÁKLADY PRAKTICKÉ PROKTOLOGIE GALÉN Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové,

Více

Michaela Schneiderová. Perioperační péče

Michaela Schneiderová. Perioperační péče Michaela Schneiderová Perioperační péče Věnováno památce prof. MUDr. Marie Peškové, DrSc. Michaela Schneiderová Perioperační péče GRADA Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta Doktorská disertační práce Operace nízce uloženého karcinomu rekta technikou Rendez -vous, kombinací laparoskopické resekce rekta a transanální endoskopické

Více

Chirurgická léčba karcinomu prsu

Chirurgická léčba karcinomu prsu Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 3 3 U k á z k a k n i h

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 9 3 4 8 3 prof. MUDr. Jiří Ehrmann,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Diplomová práce Bc. Marie Tošovská Informovanost osob starších 40 let o možnostech prevence kolorektálního karcinomu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Seznam autorů prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN e-mail: z.adam@fnbrno.cz MUDr. Zdenka Adamová Ordinace pro děti

Více

XXIV. Abstrakta PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN. 26. 27. 4. 2012 Regionální centrum Olomouc ISBN 978-80-87327-34-0

XXIV. Abstrakta PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN. 26. 27. 4. 2012 Regionální centrum Olomouc ISBN 978-80-87327-34-0 XXIV. PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN 6. 7. 4. 0 Regionální centrum Olomouc Abstrakta ISBN 978-80-8737-34-0 občerstvení Rozmístění vystavovatelů na vzdělávací akci XXIV. PETŘVALSKÉHO RAPANTŮV DEN 6. 7. 4. 0

Více

Akutní mezenteriální ischemie

Akutní mezenteriální ischemie Akutní mezenteriální ischemie Moderní diagnostika a léčba akutní ischemie střeva Jiří Páral Jiří Páral Akutní mezenteriální ischemie Moderní diagnostika a léčba akutní ischemie střeva Autor i nakladatelství

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

CAUSAE MORTIS V UROLOGII

CAUSAE MORTIS V UROLOGII CAUSAE MORTIS V UROLOGII Hlavní autoři: MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., doc. MUDr. Michael Urban Autorský kolektiv: doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc. MUDr. Jiří Heráček MUDr. Otto Köhler, CSc. MUDr.

Více

Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Kardiologie pro obor ošetřovatelství Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová

Více

Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody

Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody Martin Hutyra, Daniel Šaňák, Andrea Bártková, Miloš Táborský Martin Hutyra, Daniel Šaňák, Andrea Bártková, Miloš Táborský Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody diagnostika, léčba, prevence

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Ondřej Viklický, Libor Janoušek, Peter Baláž a kolektiv TRANSPLANTACE LEDVINY V KLINICKÉ PRAXI

Ondřej Viklický, Libor Janoušek, Peter Baláž a kolektiv TRANSPLANTACE LEDVINY V KLINICKÉ PRAXI Ondřej Viklický, Libor Janoušek, Peter Baláž a kolektiv TRANSPLANTACE LEDVINY V KLINICKÉ PRAXI GRADA 2008 TRANSPLANTACE LEDVINY V KLINICKÉ PRAXI Vedoucí autorského kolektivu: Doc. MUDr. Ondřej Viklický,

Více

HEMATOLOGIE. Přehled maligních hematologických nemocí 2., doplněné a zcela přepracované vydání

HEMATOLOGIE. Přehled maligních hematologických nemocí 2., doplněné a zcela přepracované vydání HEMATOLOGIE Přehled maligních hematologických nemocí 2., doplněné a zcela přepracované vydání Vedoucí autorského kolektivu: prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Vorlíček,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 3 8 Komplikace v plicní

Více

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Sborník abstrakt a prezentací přednášek z lékařské konference pořádané pod záštitou Okresního sdružení České lékařské komory, Spolku lékařů České lékařské společnosti J.E.Purkyně a starosty města IX. Pařízkův

Více

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 9. 10. 12. 2011 Clarion Congress Hotel, Praha Předseda organizačního výboru prof. MUDr. Miroslav

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz MALIGNÍ LOŽISKOVÉ PROCESY JATER Diagnostika a léčba včetně minimálně invazivních metod Editoři: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. Doc. MUDr. Zdeněk

Více

BIOLOGICKÁ LÉČBA ZÁNĚTLIVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ

BIOLOGICKÁ LÉČBA ZÁNĚTLIVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ BIOLOGICKÁ LÉČBA ZÁNĚTLIVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ V REVMATOLOGII, GASTROENTEROLOGII A DERMATOLOGII Karel Pavelka, Petr Arenberger, Milan Lukáš, Tomáš Zima, Tomáš Doležal, Marta Olejárová, Petra Cetkovská

Více

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Au t o ř i MUDr. Martin Matějů Ing. Jaromír Janoš Ing. Jiří Strádal Mgr. Karina Matějů O d b o r n ý g a r a n t prof. MUDr. Luboš

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 Pracovní skupina pro ISZ Koordinátor: Doc.MUDr.Milan Lukáš, CSc. Členové: Doc.MUDr.Vladimír Zbořil, CSc. Doc.MUDr.Pavel Kohout, PhD Doc.MUDr.Jiří

Více

GASTRO- ENTERO- LOGICKÉ MINIMUM

GASTRO- ENTERO- LOGICKÉ MINIMUM GASTRO- ENTERO- LOGICKÉ MINIMUM Přílohu připravili členové České gastroenterologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a s podporou časopisu TÝDEN a partnerů. Četnost gastroenterologických

Více

Kongres s mezinárodní účastí

Kongres s mezinárodní účastí Kongres s mezinárodní účastí 20. - 21. 5. 2011 - KD MKS Letovice Chirurgická část Praktická proktologie se zaměřením na ambulantní vyšetřování a výkony. Jednodenní chirurgie v proktologii. Pořadatelé:

Více