PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Tisková konference 8. listopadu 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011"

Transkript

1 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Tisková konference 8. listopadu 2011

2 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování stávající Protikorupční strategie hl. m. Prahy a návrh 11 doporučení 11. května 2011 doporučil PRAPOR a Výbor pro veřejnou správu, fondy EU a protikorupční opatření ZHMP zadání analýzy stávající Protikorupční strategie analýzu zpracovala společnost PricewaterhouseCoopers (PwC) 22. června 2011 Výbor vzal na vědomí analýzu a její závěry 19. září 2011 představení Výboru nové aktualizované Protikorupční strategie 13. října 2011 schválení Protikorupční strategie Výborem, byly zapracovány připomínky všech politických stran zastoupených ve Výboru vypořádání připomínek (24) politických klubů výsledky hlasování: 8-pro, 0-proti, 0-zdržel se, 1 člen nepřítomen 18. října 2011 odsouhlasení Protikorupční strategie Radou a postoupení na schválení Zastupitelstvu projednáno za 6 minut hlasování 8-pro, 0-proti, 0-zdržel se, 1 člen nepřítomen 4. listopadu 2011 předložení Protikorupční strategie na Zastupitelstvu, odhlasování Protikorupční strategie všemi 58 přítomnými

3 STAV PLNĚNÍ STRATEGIE 2010 Stav plnění úkolu Počet úkolů Procentuelní vyjádření (zaokrouhleno) Splněné úkoly % Úkoly plněné průběžně 6 9 % Částečně splněné úkoly 8 12 % Nesplněné úkoly % Nerelevantní úkoly 2 3 % Celkový počet úkolů %

4 PLNĚNÍ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE Vydána Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy. Zřízena aplikace Granty pod lupou informace o vypisovaných grantech hl. m. Prahy. Zřízena aplikace Zakázky pod lupou informace o vypsaných veřejných zakázkách Veřejné zakázky nad 6 milionů korun musí schvalovat Rada. Možnost připomínkovat návrhy právních předpisů HMP prostřednictvím webového rozhraní. Zaveden Hodnotící (evaluační) dotazník na Protikorupčním portále Prahy pro posílení zpětné vazby mezi úřadem a občanem. Na internetu jsou zveřejňovány důvodové zprávy a přílohy projednávaných tisků. Zavedeno pravidelné protikorupční školení a vzdělávací programy pro zaměstnance. Zpracovány plány kontrolní činnosti, kontrola jejich dodržování a plnění.

5 NOVÁ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 2011 Materiál vznikl aktualizací Protikorupční strategie 2010, a to na základě doporučení PRAPORU / Pražské protikorupční rady a Výboru pro veřejnou správu, EU fondy a protikorupční opatření, která vycházela z Analýzy plnění Protikorupční strategie hl. m. Prahy, přijaté usnesením Rady hl. m. Prahy č. 586, ze dne

6 CÍLE PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE PRO ROK Pokračovat v nastartovaném procesu boje proti korupci a maximální transparentností zkvalitňovat a zefektivňovat práci ve veřejné správě. Zrychlit komunikaci mezi občany a úřadem. Zveřejňovat agendu úřadu na webu v maximální možné míře. Oblasti opatření: veřejné zakázky, informatika, nakládání s majetkem HMP, kontrola a interní audit, personalistika, volení orgánů a řízení kvality.

7 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Aktualizace Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy, ve kterých se promítne řada doporučení Praporu. Změny dle aktuální novely zákona o veřejných zakázkách. Minimalizace omezujících kritérií při zadávání veřejných zakázek. Posuzování oprávněnosti vícenákladů. U zakázek nad 6 milionů korun, nutná kontrasignace příslušného radního správce rozpočtové kapitoly. Součástí záměru bude ekonomické zdůvodnění zadání. Účast odborníků v hodnotících komisích. Pravidla budou platit pro příspěvkové organizace a a.s. zřízené hl. m. Prahou. Ostatním budou doporučena. Využívání centrálních nákupů. Nově využívání elektronických aukcí pro některé komodity. Zavedení aplikace Rodné listy zakázek. Aplikace na portálu Možnost vyhledávání dle: název zakázky, číslo smlouvy, odbor, který zakázku vypsal, druh zakázky a typ zakázky. Praktická ukázka aplikace bude následovat po skončení této prezentace.

8 INFORMATIKA Rozvoj jednotné komunikační platformy s pomocí informačních technologií. Zajištění toku důležitých informací z webů všech 57 městských částí a jejich centralizace na webu Vytvoření centrálního úložiště pro uložení všech elektronických a naskenovaných dokumentů vzniklých činností úřadů. Implementace systému, jehož cílem je efektivní přebírání dat ze státních registrů a zpřístupnění těchto registrů všem úřadům pražské samosprávy.

9 MAJETEK Přijata Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy zaručující jednoznačně transparentní, zcela veřejný průběh prodeje městského majetku s průběžnou kontrolou. Změna určení minimální lhůty pro zveřejnění záměru na úřední desce - u přímého prodeje po dobu nejméně 21 dnů, v ostatních případech 45 dní. Jsou to opatření nad rámec zákona, cílem je, aby se o záměru mohlo dozvědět více lidí a vznikla větší konkurence. Forma prodeje přímý či prostřednictvím výběrového řízení bude určena na základě doporučení Výboru pro hospodářskou politiku a informatiku Zastupitelstva hl. m. Prahy. Při vyhlašování výběrového řízení budou nová pravidla tvořit součást dokumentace. O prodeji bude rozhodovat ZHMP na základě předchozího projednání v RHMP a stanoviska výboru pro hospodářskou politiku a informatiku pražského zastupitelstva.

10 KONTROLA A AUDIT Pravidelné kontroly oddělení interního auditu např. v oblasti správnosti a úplnosti údajů zadávaných do elektronických aplikací o veřejných zakázkách, aby vše bylo evidováno a předešlo se možnému nedodržování postupů. Interní audity prověřující účinnost a efektivitu vnitřního kontrolního systému. Zvyšování bezpečnosti informací. Řádné zveřejňování stížností a podání na Protikorupčním portále hl. m. Prahy. Průběžná kontrola dodržování termínů konkrétních správních řízení a úředních úkonů, vyvozovat osobní zodpovědnost za jejich nedodržování.

11 PERSONALISTIKA, VOLENÉ ORGÁNY A ŘÍZENÍ KVALITY Realizace projektu Zvýšení výkonnosti MHMP financovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož cílem je snižování byrokratické zátěže. Dostatečné a pravidelné školení zaměstnanců hl. m. Prahy, které je specializované na protikorupční problematiku. Účast na školení je zakotvena v Pracovním řádu pro všechny zaměstnance. I tento pilíř v boji proti korupci bude intenzivně podporován.

12 Děkujeme za pozornost.

Mapa korupčních rizik

Mapa korupčních rizik Mapa korupčních rizik Závěrečná zpráva Mariánské náměstí 2 110 01 Praha 1 V Praze dne 16. 3. 2009 Bc. Markéta Reedová náměstkyně primátora hlavního města Prahy Ing. Martin Trnka ředitel Magistrátu hlavního

Více

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012. stav ke dni 23.

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012. stav ke dni 23. INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 - AKTUALIZACE ZA 4. ČTVRTLETÍ 2011 stav ke dni 23. ledna 2012 Obsah Obsah... 1 Úvodem...

Více

VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012

VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 III. INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 ZA OBDOBÍ 2. A 3. ČTVRTLETÍ 2011 stav ke dni 3. listopadu 2011 Úvodem Současná

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR

REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR červen 2014 Úvod Usnesením vlády ČR ze dne 2. října 2013 č. 752 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 byl schválen

Více

III.1.4. Efektivní veřejná správa a boj s korupcí

III.1.4. Efektivní veřejná správa a boj s korupcí Konkrétní reformní priority III.1.4. Efektivní veřejná správa a boj s korupcí Kvalitní instituce jsou klíčovým stavebním kamenem pro budování konkurenceschopné a na inovacích založené ekonomiky. To potvrzuje

Více

Protikorupční strategie Plzeňský kraj

Protikorupční strategie Plzeňský kraj Protikorupční strategie Plzeňský kraj 2 Obsah 1 Úvod 3 1.1. Co je korupce a jak je vnímána 4 1.2. Boj proti korupci na úrovni vlády České republiky 9 2 Popis stávající situace 13 2.1. Oblast Strategie

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky IV. Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha říjen 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o Projekt informační strategie hl.města Prahy Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie KPMG Česká republika, s.r.o Jiří Vondrášek, Jiří Diepolt, Radka Haluzíková 12.5.2004, INF MHMP + informatici

Více

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration

II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration II. Informace: Roční hodnotící zpráva o plnění strategie Smart Administration Obsah: 1. SA v roce 2010 a 2011... 3 2. Institucionální zabezpečení SA... 6 3. Vyhodnocení plnění cílů SA... 8 3.1. Strategický

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MMR, OF, NKÚ, MV, MPO, MZem Spolugestor MSp a další veřejné instituce Zahájení projektu 011 Ukončení projektu 00 Obsah,

Více

Příkaz ředitele FN Ostrava

Příkaz ředitele FN Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Příkaz ředitele FN Ostrava Název: Protikorupční příkaz FNO Evid. značka: Identifikace: PR-14-03 Nahrazuje: (zrušuje se VŘA) --- Revize

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více

PŘÍLOHA 2. Zhodnocení Protikorupčního programu a fungování Protikorupčního portálu

PŘÍLOHA 2. Zhodnocení Protikorupčního programu a fungování Protikorupčního portálu PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA 2 Zhodnocení Protikorupčního programu a fungování Protikorupčního portálu 1. Protikorupční program z roku 2001 Stávající Protikorupční program hl. m. Prahy vycházel ze společenského

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky

Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky 05/2014 Praha, květen 2014 Obsah Úvod... - 2 - Cíle... - 2 - Pojem korupce... - 3-1 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... - 5-1.1 Propagace

Více

Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Úvod Usnesením vlády ČR č. 39 ze dne 16. ledna 2013 byla vládou ČR schválena Strategie vlády v boji proti korupci na

Více

NÁVRH PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE MAGISTRÁTU MĚSTA LIBEREC

NÁVRH PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE MAGISTRÁTU MĚSTA LIBEREC NÁVRH PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE MAGISTRÁTU MĚSTA LIBEREC Liberec, 1. listopadu 2012 ÚVODEM Cílem vytvoření protikorupční strategie Statutárního města Liberce je implementovat a přijmout opatření a protikorupční

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012

IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 květen 2011 Obsah Obsah... 1 I. Úvodem... 4 II. Změny některých úkolů... 5 1.2 Zavedení větší transparentnosti hlasování v

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý (sedivy@mpo.cz) Datum

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR Dětská psychiatrická nemocnice Opařany PŘ 10 Interní protikorupční

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Ing. Bc. Vladimír Vyplelík; Vedoucí odborů

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Ing. Bc. Vladimír Vyplelík; Vedoucí odborů MĚSTO HRANICE, MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 15 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Ing. Bc. Vladimír Vyplelík; Vedoucí odborů příloha

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě

Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Obsah Čl. 1. Úvod Čl. 2. Definice korupce Čl. 3. Cíle interního protikorupčního programu Čl. 4. Vytváření a posilování protikorupčního

Více

V následující tabulce je uveden přehled prioritních oblastí Programu spolupráce včetně předpokládané alokace peněžních prostředků.

V následující tabulce je uveden přehled prioritních oblastí Programu spolupráce včetně předpokládané alokace peněžních prostředků. Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/37 Peněžní prostředky určené na realizaci programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie Kontrolní

Více